Sunteți pe pagina 1din 8

M.Of.

no./data
720/24.09.
2015
711/22.09.
2015
711/22.09.
2015
711/22.09.
2015
711/22.09.
2015
700/17.09.
2015
697/16.09.
2015
694/15.09.
2015
687/10.09.
2015
686/10.09.
2015
680/08.09.
2015
678bis/07.
09.2015
675/04.09.
2015

660/31.08.
2015
659/31.08.
2015
655/31.08.
2015
650/27.08.
2015
631/19.08.
2015
621/14.08.
2015
601/10.08.
2015
599/07.08.

Titlul documentului (Link)


- OMECS nr. 5232/14.09.2015, privind aprobarea Metodologiei de organizare a
predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
- OMECS nr. 5239/16.09.2015, privind modificarea Metodologiei de organizare si
desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar,
aprobata prin OMECTS nr. 5625/2012
- OMECS nr. 5238/16.09.2015, privind modificarea Metodologiei de organizare si
desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se
vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar,
aprobata prin OMEN nr. 4959/2013
- OMECS nr. 5237/16.09.2015, privind modificarea Metodologiei-cadru privind
mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015
2016, aprobata prin OMEN nr. 4895/2014
- OMECS nr. 5082/31.08.2015, privind organizarea si desfasurarea admiterii in
invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 20162017
- OMECS nr. 5231/14.09.2015, pentru aprobarea Procedurii privind alegerea
reprezentantului elevilor in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant
preuniversitar din Romania
- OMECS nr. 5081/31.08.2015, privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale
pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 20152016
- OMECS nr. 5080/31.08.2015, privind organizarea si desfasurarea examenului
national de bacalaureat 2016
- HG nr. 733/09.09.2015, privind acordarea unei sume destinate decontarii cheltuielilor
pentru achizitionarea de manuale scolare de catre elevii aflati in anul scolar 2015
2016 in ciclul superior al invatamantului liceal de stat
- OMECS nr. 5079/31.08.2015, pentru modificarea OMECS nr. 4496/2015, privind
structura anului scolar 20152016
- OMECS nr. 5036/25.08.2015, pentru modificarea Metodologiei privind organizarea
serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale
speciale integrati in invatamantul de masa, aprobata prin OMECTS nr. 5574/2011
- OMECS nr. 4711/11.08.2015, privind aprobarea unor programe scolare pentru ciclul
superior al liceului, filiera vocationala, profil pedagogic
- Ordin al MS si al MECS nr. 1002/14.08.2015/5057/26.08.2015, privind modificarea
si completarea anexei la OMECTS/OMS nr. 5298/1668/2011, pentru aprobarea
Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din
unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea
asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos
- OG nr. 43/26.08.2015, pentru modificarea si comletarea Legii nr. 200/2004, preivind
recunoaterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din
Romania
- OG nr. 42/26.08.2015, privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii
recunoscute la finalizarea unor studii recunoscute a finalizarea unor studii neautorizate
si sanctionarea institutiilor de invatamant care scolarizeaza fara autorizare
- OG nr. 40/26.08.2015, pentru modificarea si completarea OUG nr. 9/2013, privind
timbrul de mediu pentru autovehicule
- OMECS nr. 4716/11.08.2015, privind aprobarea Metodologiei de evaluare a
inspectorilor scolari si a fisei de evaluare-cadru a inspectorului scolar
- OMECS nr. 4712/11.08.2015, privind aprobarea Calendarului desfasurarii
concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de
experti in management educational, seria a 9-a
- OMECS nr. 4456/08.07.2015, privind aprobarea Calendarului general de organizare
si functionare a structurilor parteneriale consultative pentru invatamantul profesional si
tehnic
- OMECS nr. 4621/23.07.2015, pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru
de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant
preuniversitar, aprobata prin OMEN nr. 4619/2014
- OMECS nr. 4624/27.07.2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de

M.Of.
no./data
2015
591/06.08.
2015
583/04.08.
2015
581/03.08.
2015
573/30.07.
2015
573/30.07.
2015

572/30.07.
2015
562/28.07.
2015
561bis/28.
07.2015
558/27.07.
2015
557/27.07.
2015
540/20.07.
2015
538bis/20.
07.2015

536/17.07.
2015
536/17.07.
2015
536/17.07.
2015
535bis/17.
07.2015

534/17.07.

Titlul documentului (Link)


organizare si functionare a unitatilor care ofera activitate extrascolara, aprobat prin
OMECTS nr. 5567/2011
- HG nr. 614/28.07.215, privind modificarea si completarea HG nr. 215/2009, pentru
aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta
- HG nr. 577/15.07.2015, privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii
care vor fi eliberate absolventilor si personalului didactic din sistemul national de
invatamant preuniversitar
- OMECS nr. 4487/10.07.2015, pentru modificarea anexei nr. 2 la OMEN nr.
5559/013, privind regimul manualelor scolare in invatamantul preuniversitar
- OMECS nr. 4496/13.07.2015, privind structura anului scolar 20152016
- Ordin al ministrului pentru societatea informationala, al ministrului educatiei si
cercetarii stiintifice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor
varstnice si al ministrului finantelor publice nr.
217/31.03.2015/4172/04.06.2015/1348/29.06.2015/835/16.07.2015, privind incadrarea
in activitatea de creatie de programe pentru calculator
- HG nr. 567/15.07.2015, pentru modificarea HG nr. 918/2013, privind aprobarea
Cadrului national al calificarilor
- Legea nr. 225/24.07.2015, privind anularea contributiei de asigurari sociale de
sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice
- HG nr. 565/15.07.2015, privind aprobarea Strategiei nationale pentru invatamant
tertiar 20152020
- Legea nr. 220/23.07.2015, pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG nr.
83/2014, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015,
precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
- OMECS nr. 4488/10.07.2015, privind mentinerea functionarii corespunzatoare a
echipamentelor si serviciilor din cadrul Proiectului Internet in scoala ta. Conectarea la
internet broadband a unitatilor scolare din zona rurala si mic urbana, cod SMIS 39845
- OUG nr. 17/15.07.2015, privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si
modificarea si completarea unor acte normative
- OMECS nr. 4239/17.06.2015, privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant
pentru clasele a IX-aa XI-a, invatamantul profesional cu durata de 3 ani, profilul
teologic, cultul ortodox, specializarea dascal-catehet, a listei disciplinelor de
specialitate si a programelor scolare din curriculumul diferentiat pentru clasele a IXaa XI-a, invatamantul profesional cu durata de 3 ani, profilul teologic, cultul
ortodox, specializarea dascal-catehet, si pentru completarea anexei nr. 3 la OMEN nr.
3731/2014, privind aprobarea Planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate si
pregatirea practica saptamanala din aria curriculara Tehnologii, precum si pentru
stagiile de pregatire practica, curriculum in dezvoltare locala CDL, pentru clasa a IXa, invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani
- HG nr. 569/15.07.2015, pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea
cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca al cadrelor didactice si a
personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat
- HG nr. 568/15.07.2015, pentru acordarea de stimulente financiare absolventilor care
au obtinut media 10 la evaluarea nationala in anul 2015 pentru absolventii claselor a
VIII-a si la examenul national de bacalaureat sesiunea iunieiulie 2015
- HG nr. 481/24.06.2015, pentru modificarea si completarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OG nr. 129/2000, privind formarea profesionala a adultilor,
aprobate prin HG nr. 522/2013
- OMECS nr. 4395/30.06.2015, privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant
pentru clasele a IX-aa XII-a, invatamant liceal, filiera vocationala, profilul teologic,
cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios, a listei disciplinelor de
specialitate din curriculum diferentiat pentru clasele a IX-aa XII-a, invatamantul
liceal, filiera vocationala, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid
turism religios si a programelor scolare pentru disciplinele care fac parte din
curriculum diferentiat pentru clasele a IX-aa XII-a, invatamantul liceal, filiera
vocationala, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios
- OMECS nr. 4342/25.06.2015, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind

M.Of.
no./data
2015
531/16.07.
2015

528/16.07.
2015
528/16.07.
2015
525/15.07.
2015

524/14.07.
2015
524/14.07.
2015
518bis/13.
07.2015
514bis/10.
07.2015
507/09.07.
2015
476/30.06.
2015
474/30.06.
2015
474/30.06.
2015
456/24.06.
2015
448bis/23.
06.2015
445/23.06.
2015
444/22.06.
2015
433/22.06.
2015
431/17.06.
2015
422/15.06.

Titlul documentului (Link)


organizarea si functionarea invatamantului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul
colegiilor din cadrul institutiilor de invatamant superior
- O nr. 82/24.06.2015, al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru
recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania
in perioada 19451989 privind aprobarea Protocolului incheiat intre Secretariatul de
stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat
in Romania in perioada 19451989 si Ministerul Tineretului si Sportului privind
trimiterea in tabere de odihna a copiilor ai caror parinti detin certificate doveditoare ale
calitatii de revolutionar eliberate in temeiul Legii recunostintei pentru victoria
Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista
de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
- OMFP nr. 808/08.07.2015, privind abrogarea OMFP nr. 946/2005, pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control
intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial
- HG nr. 459/24.06.2015, privind aprobarea stemei comunei Arinis, judetul Maramures
- HG nr. 510/01.07.2015, privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea
caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in
administrarea Ministerului Tineretului si Sportului Directia Judeteana pentru Sport si
Tineret Maramures si Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, precum si pentru
transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului si din administrarea
Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al municipiului Baia Mare
- OMFP nr. 805/08.07.2015, pentru modificarea formularului Cec pentru ridicare
numerar multiplu, prevazut in anexa nr. 1b) la OMSMF nr. 1801/1995
- Decizia nr. 170/14.07.2015, privind infiintarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia
Informatiei GLTI
- OMECS nr. 3330/10.03.2015, privind aprobarea unor programe scolare pentru
invatamantul primar in limbile minoritatilor nationale, clasa pregatitoare, clasele Ia
IV-a
- HCPR nr. 5/24.06.2015, privind aprobarea Standardelor de calitate in serviciile
psihologice Partea generala, Cartea I
- Legea nr. 194/07.07.2015, pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si
sportului nr. 69/2000
- OUG nr. 28/30.06.2015, pentru modificarea si completarea Legii nr. 344/2006,
privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
- OUG nr. 27/30.06.2015, pentru completarea OUG nr. 83/2014, privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul
cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare
- OUG nr. 26/30.06.2015, pentru completarea art. 12 din OUG nr. 83/2014, privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in
domeniul cheltuielilor publice
- OMECS nr. 4265/23.06.2015, pentru modificarea si completarea OMEN nr.
4430/2014, privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat
2015
- HG nr. 418/03.06.2015, privind aprobarea Strategiei nationale de invatare pe tot
parcursul vietii 2015-2020
- Legea nr. 153/18.06.2015, pentru modificarea art. 18 din Legea educatiei nationale
nr. 1/2011
- Ordin al secretarului general al Guvernului nr. 400/10.06.2015, pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice (Si uite-asa au ramas 16
standarde!!!)
- OMFP nr. 659/08.06.2015, pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a
competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare
- DCCR nr. 279/23.04.2015, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
- OMT nr. 707/02.06.2015, pentru modificarea anexei la OMTCT nr. 2156/2005,

M.Of.
no./data
2015
418bis/12.
06.2015
409/10.06.
2015
402/08.06.
2015
394/05.06.
2015
383/02.06.
2015
382/02.06.
2015
369/27.05.
2015
361/26.05.
2015
360/26.05.
2015
348/20.05.
2015
341/19.05.
2015

329/14.05.
2015
321/12.05.
2015
316/08.05.
2015
308bis/06.
05.2015
304/05.05.
2015
304/05.05.
2015
282/27.04.
2015

Titlul documentului (Link)


privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana
ARR
- OMECS nr. 3684/08.04.2015, privind aprobarea Planurilor de invatamant pentru
cultura de specialitate si pregatirea practica din aria curriculara Tehnologii, precum si
pentru stagiul de pregatire practica (curriculum in dezvoltare locala CDL), pentru
clasele a X-a si a XI-a, invatamant profesional de stat cu durata de 3 ani
- HG nr. 345/13.05.2015, pivind aprobarea stemelor comunelor Bocicoiu Mare, Coas,
Oncesti si Suciu de Sus, judeul Maramures
- HCPR nr. 4/24.04.2015, privind conditiile generale pentru formarea profesionala
complementara de specializare si pentru formarea continua a unor competente specifice
in profesia de psiholog cu drept de libera practica
- OMECS nr. 3782/06.05.2015, privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si
scolarizare a cetatenilor straini din state terte UE in unitatile de invatamant
preuniversitar/institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, in
anul scolar/universitar 20152016
- Legea nr. 125/, privind aprobarea OUG nr. 65/2014, pentru modificarea si
completarea unor acte normative
- Legea nr. 121/29.05.2015, privind aprobarea OUG nr. 79/2014, pentru modificarea si
completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
- HCPR nr. 3/24.04.2015, privind organizarea interviului pentru accesul in profesia de
psiholog cu drept de libera practica, in treapta de specializare psiholog practicant,
forma sub supervizare, in cadrul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din
Romania
- Legea nr. 118/21.05.2015, privind modificarea art. 151 din Legea educatiei nationale
nr. 1/2011
- OMECS nr. 3822/11.05.2015, pentru aprobarea schemei de ajutor de stat Finantarea
activitatilor de cerectare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin
Programul operational Competitivitate (POC)
- HG nr. 335/13.05.2015, privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004, privind acordarea unui ajutor financiar in vederea
stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004
- OMECS nr. 3806/07.05.2015, privind aprobarea Procedurilor de inscriere a
organizatiilor furnizoare de educatie, care organizeaza si desfasoara, pe teritoriul
Romaniei, activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem educational din alta
tara, in Registrul special al organizatiilor furnizoare de educatie care organizeaza si
desfasoara, pe teritoriul Romaniei, activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem
educational din alta tara si de recunoastere a studiilor efectuate de elevii scolarizati in
cadrul acestor unitati de invatamant
- OMECS nr. 3814/11.05.2015, privind sesiunea speciala de evaluare nationala 2015
pentru elevii din clasa a VIII-a, participanti la loturile nationale de pregatire pentru
olimpiade si concursurile internationale
- OMECS nr. 3802/11.05.2015, privind modificarea Metodologiei de organizare si
desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din
inspectoratele scolare, aprobata prin OMECTS nr. 5558/2011
- Legea nr. 97/07.05.2015, pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003
Codul muncii
- OMECS nr. 3097/20.01.2015, privind aprobarea programei pentru acordarea gradelor
didactice II si I in invatamant la specializarea Limba si Literatura Maghiara si metodica
predarii acesteia, profesori
- OMECS nr. 3731/24.04.2015, privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de
bacalaureat 2015 pentru absolventii de liceu participanti la loturile speciale largite ce se
pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale, precum si pentru
absolventii de liceu care sustin examenul de admitere in universitatile din strainatate
- Legea nr. 95/30.04.2015, privind modificarea art. 96 din Legea educatiei nationale nr.
1/2011
- Legea nr. 88/23.04.2015, pentru aprobarea OUG nr. 66/2014, privind aprobarea
Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

M.Of.
no./data
282/27.04.
2015
272/23.04.
2015
269bis/22.
04.2015

269/22.04.
2015

263/20.04.
2015

252/15.04.
2015
251/15.04.
2015
242/09.04.
2015
240/08.04.
2015

240/08.04.
2015
233/06.04.
2015
218/01.04.
2015
213/30.03.
2015
206/27.03.
2015
196/24.03.
2015
191/23.03.
2015
184/18.03.
2015

Titlul documentului (Link)


- Legea nr. 87/23.04.2015, pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006, privind
pensiile facultative si a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, privind fondurile de
pensii administrate privat
- NASF nr. 7/09.04.2015, privind utilizarea activului personal net al participantului la
un fond de pensii administrat privat
- Anexele nr. 14 la OMECS nr. 3542/27.03.2015, privind aprobarea programelor
scolare pentru disciplinele optionale Joc si miscare, curriculum la decizia scolii
pentru clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a Educatie pentru prevenirea riscului
rutier, curriculum la decizia scolii pentru invatamantul primar, Educatie pentru
dezvoltare, curriculum la decizia scolii pentru liceu, Educatie pentru drepturile de
proprietate intelectuala, curriculum la decizia scolii pentru liceu
- OMECS nr. 3542/27.03.2015, privind aprobarea programelor scolare pentru
disciplinele optionale Joc si miscare, curriculum la decizia scolii pentru clasa
pregatitoare, clasa I si clasa a II-a Educatie pentru prevenirea riscului rutier,
curriculum la decizia scolii pentru invatamantul primar, Educatie pentru dezvoltare,
curriculum la decizia scolii pentru liceu, Educatie pentru drepturile de proprietate
intelectuala, curriculum la decizia scolii pentru liceu
- OMFP nr. 465/15.04.2015, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice,
precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015, pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii
institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de
aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005, precum si pentru modificarea
si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice
- OMECS nr. 3676/08.04.2015, pentru modificarea OMEN nr. 4432/2014, privind
organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru
anul scolar 2015-2016
- OMECS nr. 3678/08.04.2015, privind aprobarea Metodologiei de intocmire,
completare si valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregatitoare
- Legea nr. 70/02.04.2015, pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de
incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr. 193/2002,
privind introducerea sistemelor moderne de plata
- OMFP nr. 417/06.04.2015, pentru aprobarea Instructiunilor de punere in aplicare a
OG nr. 10/2015, pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de
organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si
continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si
pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei
bonurilor fiscale
- HG nr. 232/02.04.2015, privind aborgarea HG nr. 313/2009, pentru aprobarea Listei
cuprinzand documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman
- Legea nr. 71/03.04.2015, pentru aprobarea OUG nr. 83/2014, privind salarizarea
personalului platit din fondurile publice in anul 2015, precum si alte masuri in
domeniul cheltuielilor publice
- OMECS nr. 3400/18.03.2015, privind modificarea si completarea Regulamentuluicadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare, aprobat prin OMECTS nr.
5530/2011
- HG nr. 211/25.03.2015, privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul
preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2015/2016
- OMT nr. 505/25.03.2015, privind aprobarea tarifelor la calatoria cu metroul
- OMECS nr. 3375/18.03.2015, pentru aprobarea Metodologiei privind transferul
personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic angajat in unitatile de
invatamant preuniversitar de stat in anii 2015 si 2016
- HG nr. 182/18.03.2015, privind suplimentarea bugetului MECS pe anul 2015 pentru
plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi
salariale
- OMECS nr. 3170/04.02.2015, privind aprobarea modelului de Standard ocupational
pentru educatie si formare profesionala

M.Of.
no./data
178/16.03.
2015
167/10.03.
2015
165/10.03.
2015
161/09.03.
2015
159/06.03.
2015
149/27.02.
2015
139/24.02.
2015
129/19.02.
2015
126/18.02.
2015
123/17.02.
2015
114/12.02.
2015
107/10.02.
2015
106/10.02.
2015
103/09.02.
2015
99/06.02.2
015
97/06.02.2
015
95/05.02.2
015
91/03.02.2
015
83/30.01.2
015
82/30.01.2
015

Titlul documentului (Link)


- OMFP si al MECS nr. 256/3331/10.03.2015, pentru modificarea si completarea
Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea
profitului impozabil, probate prin OMFP si al MECTS nr. 2086/4504/2010
- OMECS nr. 3304/04.03.2015, privind constituirea Consiliului de etica si management
universitar
- OMFP nr. 221/02.03.2015, pentru completarea Normelor metodologice privind
reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor
publice, aprobate prin OMFP nr. 3471/2008
- HG nr. 129/25.02.2015, privind aprobarea stemei comunei Recea, judetul Maramures
- OMFP nr. 223/02.03.2015, pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002, privind formarea si
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea
nr. 201/2003, aprobate prin OMFP nr. 1235/2003
- OMFP nr. 218/27.02.2015, privind aprobarea procedurii de sigilare a unitatii
operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii, in conformitate cu
prevederile OUG nr. 28/1999, privind obligatia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale
- OMECS nr. 3179/05.02.2015, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si
desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie
- OMECS nr. 3165/04.02.2015, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de
doctorat pentru anul universitar 2015-2016
- OMECS nr. 3191/09.02.2015, pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea
automata a calitatii de conducator de doctorat, in Romania, pentru persoanele care au
obtinut aceasta calitate in una din tarile Uniunii Europene, ale Spatiului Economic
European si in Confederatia Elvetiana si in universitati de prestigiu ale lumii
- HG nr. 81/10.02.2015, pentru completarea Normelor de aplicare a OUG nr. 66/2014,
privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu
modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin HG nr. 1053/2014
- O-MECS si al MS nr. 3117/05.02.2015 si nr. 147/12.02.2015, privind aprobarea
formularului specific al certificatului medical necesar pentru incadrarea si mentinerea
intr-o functie de conducere sau de indrumare si control din invatamantul preuniversitar
- OMECS nr. 3121/27.01.2015, privind organizarea si desfasurarea procesului de
obtinere a atestatului de abilitare
- Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/05.02.2015, privind obligatiile de
raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii
private
- OMECS nr. 3171/05.02.2015, privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de
inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
- OMECS nr. 3169/04.02.2015, privind modificarea Metodologiei de organizare si
desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general,
inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei
corpului didactic, aprobata prin OMECTS nr. 5557/2011
- OMECS nr. 3168/04.02.2015, privind aprobarea Calendarului desfasurarii
concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de
experti in management educational, seria a 8-a
- HCCR nr. 1/21.01.2015, asupra initiativei legislative a cetatenilor intitulata Lege
pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii
- OMFP nr. 106/02.02.2015, pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei
bonurilor fiscale
- OMFP nr. 102/29.01.2015, privind modificarea anexei la OMFP nr. 86/2005, pentru
reglementarea datei platii salariilor in institutiile publice
- OMFP nr. 99/29.01.2015, pentru aprobarea formei si continutul conventiei, a
contractului de garantare si a inscrisului prevazute la art. 9 1 din OUG nr. 66/2014,
privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, precum si
pentru stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015

M.Of.
no./data
81/30.01.2
015
81/30.01.2
015
69/27.01.2
015
68/27.01.2
015

56/23.01.2
015
53/22.01.2
015
52/22.01.2
015
49/21.01.2
015
39/16.01.2
015

37bis/16.0
1.2015

37/16.01.2
015

37/16.01.2
015
35/15.01.2
015
34bis/15.0
1.2015
34/15.01.2
015
33/15.01.2
015
33bis/15.0
1.2015
26/13.01.2
015

Titlul documentului (Link)


- OMFP nr. 96/28.01.2015, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie
2014
- OG nr. 10/28.01.2015, pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
- OMFP nr. 65/22.01.2015, privind principalele aspecte legate de intocmirea si
depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unitatile teritoriale ale MFP
- OMFP nr. 60/21.01.2015, pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei zilnice de
delegare si detasare, precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de
cazare ale personalului aflat in delegare in situatia in care acesta nu beneficiaza de
cazare in structuri de primire turistica, prevazute in anexa la HG nr. 1860/2006, privind
drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada
delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii,
in interesul serviciului
- HG nr. 27/14.01.2015, privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale
pentru Cercetare Stiintifica si Inovare
- HG nr. 26/14.01.2015, privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si
Cercetarii Stiintifice
- Legea nr. 12/20.01.2015, pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003
Codul muncii
- OMEN nr. 5138/15.12.2014, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual
- HG nr. 9/07.01.2015, pentru modificarea HG nr. 72/2013, privind aprobarea normelor
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea
finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din
bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului
standard per elev/prescolar
- Anexele nr. 13 la OMEN nr. 5121/15.12.2014, privind aprobarea planurilorcadru
de invatamant pentru clasele a IX-aa XII-a, filiera vocationala, profilul teologic,
cultul romanocatolic, specializarea ghid turism religios, si a programelor scolare din
curriculum diferentiat pentru clasele a IX-aa XII-a, filiera vocationala, profilul
teologic, cultul romanocatolic, specializarea ghid turism religios
- OMEN nr. 5121/15.12.2014, privind aprobarea planurilorcadru de invatamant
pentru clasele a IX-aa XII-a, filiera vocationala, profilul teologic, cultul romano
catolic, specializarea ghid turism religios, si a programelor scolare din curriculum
diferentiat pentru clasele a IX-aa XII-a, filiera vocationala, profilul teologic, cultul
romanocatolic, specializarea ghid turism religios
- OMEN nr. 4893/10.11.2014, pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind
acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de
stat, sesiunea 2015
- HG nr. 11/14.01.2015, pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare
a OUG nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin HG nr.
1391/2006
- Anexa la OMEN nr. 5001/02.12.2014, privind aprobarea programelor scolare pentru
disciplina Religie, invatamant primar
- OMEN nr. 5001/02.12.2014, privind aprobarea programelor scolare pentru disciplina
Religie, invatamant primar
- HG nr. 1113/12.12.2014, privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia si
promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 si a Planului operational
pentru implementarea Strategiei nationale pentru protectia si promovarea copilului
2014-2016
- Anexele nr. 1 si 2 la HG nr. 1113/12.12.2014, privind aprobarea Strategiei nationale
pentru protectia si promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 si a
Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru protectia si
promovarea copilului 2014-2016
- HCAFR nr. 61/11.12.2014, pentru aprobarea Normelor privind Programul de
pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit

M.Of.
no./data
24/13.01.2
015
23
bis/13.01.2
015
23/13.01.2
015
21
bis/12.01.2
015
21/12.01.2
015
14/07.01.2
015
10/07.01.2
015
8/07.01.20
15
5bis/06.01.
2015
5/06.01.20
15
4/05.01.20
15
1/05.01.20
15

Titlul documentului (Link)


financiar
- OMEN nr. 5003/02.12.2014, privind aprobarea programelor scolare pentru
invatamant primar, clasele a III-a si a IV-a
- Anexa la OMEN nr. 5115/15.12.2014, privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
- OMEN nr. 5115/15.12.2014, privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
- Anexele nr. 14 la OMEN nr. 5004/02.12.2014, privind aprobarea programelor
scolare pentru discipline de pregatire sportiva practica, invatamant primar, clasele I
aII-a si clasele a III-a a IV-a
- OMEN nr. 5004/02.12.2014, privind aprobarea programelor scolare pentru discipline
de pregatire sportiva practica, invatamant primar, clasele I aII-a si clasele a III-a a
IV-a
- OMEN nr. 5144/15.12.2014, privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii
nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de
bacalaureat national, in anul 2014-2015
- OMEN nr. 5109/12.12.2014, pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele
de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru
incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2015
- OMEN nr. 5113/15.12.2014, pentru aprobarea Metodologiei privind managementul
riscurilor de coruptie in cadrul MEN si al institutiilor si unitatilor
subordonate/coordonate a caror activitate vizeaza invatamantul preuniversitar
- Anexa la OMEN nr. 4825/28.10.2014, privind aprobarea Planului-cadru de
invatamant al alternativei educationale Waldorf pentru invatamantul primar, a listelor
si a programelor scolare pentru clasa pregatitoare, clasa I s clasa a II-a, alternativa
educationala Waldorf
- OMEN nr. 4825/28.10.2014, privind aprobarea Planului-cadru de invatamant al
alternativei educationale Waldorf pentru invatamantul primar, a listelor si a
programelor scolare pentru clasa pregatitoare, clasa I s clasa a II-a, alternativa
educationala Waldorf
- OMFP nr. 1801/29.12.2014, privind modificarea formularului Carnet de cecuri
pentru ridicare numerar, cod 14.20.06/TS, prevazut in anexa nr. 1) la OMF nr.
1801/1995
- OMFP nr. 1799/2014, privind modificarea anexei la OMFP nr. 86/2005, pentru
reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice