Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT CONCURS FINAL F.E.

PREZENTARE POWER POINTCuprins:


I. DATE DE IDENTIFICARE ALE FIRMEI DE EXERCIIU....................................................3
II. DESCRIEREA AFACERII............................................................................................. 4
II.1.MISIUNE, VIZIUNE............................................................................................... 4
II.2 STRATEGIA F.E. . .............................................................................. 4
II.3 ANALIZA SWOT.................................................................................................... 4
III. RESURSELE F.E..................................................................................................... 4
III.1 ECHIPA DE MANAGEMENT I PERSONALUL FIRMEI ............................................4
III. 2 RESURSE FINANCIARE................................................................................... 5
IV. DEFINIREA PIEEI.................................................................................................... 5
IV.1 CLIENII............................................................................................................. 5
IV.2 FURNIZORII........................................................................................................ 5
IV.3 CONCURENII..................................................................................................... 6
IV. 4 PROMOVAREA................................................................................................... 6
V. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ALE FIRMEI DE EXERCIIU ......................................6

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE FIRMEI DE EXERCIIU


1. Denumirea firmei:
2. Forma juridic de constituire:
3. Activitatea principal a firmei i codul CAEN al activitii principale:

Date de identificare pe piaa firmelor de exerciiu:


- C.I.F
- Nr. de nregistrare ROCT:
- Seria nr. certificat: A-FE
- IBAN

Date de contact:
coala : Liceul Teoretic Mihail Koglniceanu
Adresa : Str. Mihail Koglniceanu, nr. 19, Vaslui
Tel :
Email:
Web:
4. Valoarea capitalului :
Capitalul social va fi de . lei i va fi divizat n buc. pri sociale cu valoarea
nominal de 10 lei/buc.

II. DESCRIEREA AFACERII


II.1.MISIUNE, VIZIUNE
MISIUNEA F.E. .
VIZIUNEA F.E. ..

II.2 STRATEGIA F.E. . 1

1 Se vor mentiona strategiile generale, strategii de marketing i planul strategic.

II.3 ANALIZA SWOT


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

OPORTUNITI

AMENINRI

III. RESURSELE F.E.


III.1 ECHIPA DE MANAGEMENT I PERSONALUL FIRMEI2
Angajaii firmei . sunt elevi in clasa a XI - a la ..
Personalul F.E .R.L este format din :

Personal de conducere: colaboratori.

Personal de execuie: . colaboratori.

MANAGEMENT
Nume i prenume

Funcia

PERSONAL DE EXECUIE
Nume i prenume

ORGANIGRAMA

2 Se va prezenta i organigrama firmei de exerciiu.

Funcia

III. 2 RESURSE FINANCIARE

IV. DESCRIEREA PIEEI


IV.1 CLIENII
IV.2 FURNIZORII
IV.3 CONCURENII
IV. 4 PROMOVAREA3

V. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ALE FIRMEI DE EXERCIIU4

Criterii de evaluare a prezentrii ppt:


Prezentarea va conine max. 17 slide-uri.
3 Se vor prezenta modalitile de promovare i exemple de materiale (pliant, afi , catalog, spot
publicitar).
4Impactul asupra mediului; Premise ale dezvoltrii pe piaa real.

Timp de prezentare: max. 10 min


Nr
crt

1.

Criteriul de evaluare
I. Prezentareasocietii
Numelecomplet al firmei
Coordonatelentreprinderii (sediu, motto, sigl,
pagin web) 2p
Forma juridic de constituire: (SRL, SA, SCS,
SCA, SNC) 1p
Obiectul de activitate1p
Capital social 1p
- C.I.F
- Nr. de nregistrare ROCT: 1p
- Seria nr. certificat: A-FE
-Asociaii, acionariiprincipali

Punctaj
acordat

10 p

IBAN obinut de la ROCT 4p


II. Descriereaafacerii
II.1.MISIUNE 1p, VIZIUNE 1p
2.

3.

II.2 STRATEGIA F.E. (Se vor meniona strategiile


generale 2p, strategii de marketing 2p iplanul
strategic 2p)
II.3 Analiza SWOT 2p
III. RESURSELE F.E.
III.1 ECHIPA DE MANAGEMENT I
PERSONALUL FIRMEI (management + personal de

10 p

10 p

execuie) - Organigrama 5p
4.

III. 2 RESURSE FINANCIARE (interne+externe) 5p


IV. Descriereapieei
A. Clienii
Cine suntclieniife? 5 p
Existun
plan
de
aciunepentruatragereaclienilor? 5p
B. Concurena
Care suntprincipaliiconcureniaife? 3p
Care
suntpunctelelortariiceleslabe
ale
concurenei (1 i 1)? 2p
Princediferprodusultu de al lor? 3p
Cestrategii de pre are concurena ?2p

30p

Punctaj
obinut

Observai
i

C. Furnizorii
Care suntfurnizoriife? 2p
Localizareageografic a furnizorilorfe3p
D. Promovarea. Se vor prezenta modalitile de
promovare i exemple de material publicitare:
(pliant 1p, , catalog 2p, spot publicitar6p).
V. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ALE FIRMEI
DE EXERCIIU
5.
V.1 Impactul asupra mediului; 10p
V.2 Premise ale dezvoltrii pe piaa real. 10p
VI. Modul de prezentarencadrulcompetiiei
A. Elemente ale comunicriinonverbale
Limbajultrupului (expesiafeei, gesturi,
poziiacorpului) 2p
Limbajulspaiului (utilizareacorespunztoarea a
spaiuluidestinatprezentrii) 1p
Limbajultimpului (punctualitate,
ncadrareantimpntimpulprezentrii) 5p

Limbajulprezeneipersonale
6.
( vestimentaieadecvatmediului de afaceri,
specificdomeniului de activitate) 5p
B. Elemente ale comunicriiverbale
Prezentarea are o structuraclariaccesibil
Adoptarea unui stil de comunicare clar, credibil,
eficient.5p
C. Folosirea ideii de multimedia (orice element poate
susine ce se spune: imagini puternice, grafice,
micare, contururi, titluri, marcaje). 2p
TOTAL

20p

20p

100 p

Criterii de evaluare a catalogului firmei de exerciiu.

N
r
.
1.

Detalierecriterii
Denumirefirm2p,slogan5p,sigl5p,prezentareafirmei1p,prezentareaechipei1p,organigra
m1p, programulzilnic4p
Ofertstructuratpeprincipalelegrupedeproduseiservicii5p,formulardecomand2p,list
depreuri cu cod3p

Punctaj
acordat
Component
eeseniale
40p.

Cuprins1p,Logo-ul5p,datedecontact:adresa,e-mail,telefon/fax5p
Numerotareapaginilor1p,accesibilitate1p, min 6 max10pagini 8p

2.

Prezentareaproduselor5p,listadecoduri,accesibilitate5p
Limbajclar,corespunztor,gramaticiortografiecorect5p

Organizare
eficient
30p.

Folosireaspaiuluifracompromiteestetica 5p

3.

Culori3p,creativitate3p,manufacturare,corelarecuobiectulde
activitate10p,originalitate4p
Structuradecvatiprofesionist3p,complexitateaelementelorgrafice2p,designulexcepio
nalibineexecutat,catalogcuaspectdeosebit5p
TOTAL

Criterii de evaluare a afiului firmei de exerciiu

Prezentare
artistic,es
tetic
30p.
100

Pu
nc

N
r
.

Detalierecriterii

Punc
taj

Pu
nct

Denumirefirm10p,slogan5p,sigl5p, programul5p (dac este cazul)


Oferta, anunul, evenimentulstructuratpeprincipalelegrupedeproduseiservicii 20p
65 p
Limbajclar,corespunztor,gramaticiortografiecorect10p
1.

Folosireaspaiuluifracompromiteestetica1 0p
Culori5p,creativitate5p,corelarecuobiectulde activitate10p,originalitate5p
Structuradecvatiprofesionist5p,complexitateaelementelorgrafice,designulexcepionalibine
executat,catalogcuaspectdeosebit5p
TOTAL

35 p

100

Criterii de evaluare a spotului publicitar( max. 120 SECUNDE) . Dac se depete timpul, echipa este
penalizat cu 40 p.

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Detalierecriterii

Punctaj acordat

Calitatea mesajului (impact, umor/drama, concizie, firul


povestirii).

Componenteeseniale
30 p.

2. Ideea/originalitatea (regie, scenariu, performana


protagonitilor, concordana cu segmentul int,
autenticitate) 40p

Organizareeficient
30p.

3. Performana tehnic (calitatea imaginii, montaj, sunet, efecte,


lumini)
TOTAL

Prezentare
artistic,estetic
30p.
100 PUNCTE

Punctaj
obinut