Sunteți pe pagina 1din 2

SURSE DE AP PENTRU ALIMENTAREA CENTRALIZAT

(ape de suprafa, ape subterane)

CONSUMATORI
MENAJERI I
SOCIALI

SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU AP POTABIL

SISTEMUL
DE
CAPTARE

STAIE DE TRATARE
A APEI DE
ALIMENTARE

REZERVOR

CONSUMATORI
INDUSTRIALI

STAII INDIVIDUALE DE
EPURARE A APELOR
MENAJERE

STAIE DE EPURARE
STAII DE EPURARE
A APELOR UZATE
A APELOR INDUSTRIALE
URBANE

STAII DE PREEPURARE
A APELOR INDUSTRIALE

CONSUMATORI
AGROZOOTEHNICI

STAII DE PREEPURARE
A APELOR AGROSISTEM
CENTRALIZAT
ZOOTEHNICE
DE CANALIZARE
STAII DE EPURARE
A APELOR AGROZOOTEHNICE

SUPRAFEE
INTRAVILANE

APE METEORICE

RECEPTORI NATURALI (ape de suprafa (ape curgtoare,


ape
ape freatice, mri, etc.
CANALIZARE
DEstttoare),
SISTEMUL URBAN

SURSE PUNCTIFORME
DE APA POLUAT

TERENURI
AGRICOLE

PUNI, FNEE

PDURI
CI DE
COMUNICAIE
SURSE DIFUZE
DE APA POLUAT

Fig. 1.Circuitul apei intr-o aglomerare urban i pe teritoriului aferent acesteia

SURSE INDIVIDUALE
DE AP POTABIL
(ape freatice, izvoare)

INSTALAII DE DEZINFECIE SAU CORECTARE


A CARACTERISTICILOR APEI
ALIMENTARE

SURSE DE AP PENTRU IRIGAII


(ape de suprafa, ape subterane)

SISTEM DE
IRIGAII