Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN nr.

1590 din 24 august 2012 pentru modificarea i completarea


Prii a 3-a - Normativ privind calculul performanelor termoenergetice
ale elementelor de construcie ale cldirilor, indicativ C 107/3, din
cadrul Reglementrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al
elementelor de construcie ale cldirilor", indicativ C 107-2005,
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i
turismului nr. 2.055/2005

n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, ale art. 2 alin. (3) i (4) din Regulamentul
privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii de
reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 203/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 23 din 6 aprilie 2012 al Comitetului Tehnic de
Specialitate CTS 13 - Performana energetic a cldirilor din cadrul Ministerului Dezvoltrii
Regionale i Turismului,
n temeiul art. 5 pct. II lit. e) i art. 13 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 1631/2009
privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, cu
modificrile i completrile ulterioare,
ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite prezentul ordin.
Art. I
- Partea a 3-a - Normativ privind calculul performanelor termoenergetice ale elementelor de
construcie ale cldirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementrii tehnice "Normativ
privind calculul termotehnic al elementelor de construcie ale cldirilor", indicativ C
107-2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr.
2.055/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.124 i 1.124 bis din 13
decembrie 2005, cu modificrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1.Tabelele 1-63 prevzute n anexa J se abrog.
2.Dup anexa J se introduce o nou anex, anexa K - informativ, cu titlul "Catalog cu puni
termice specifice cldirilor", prevzut n anexa*) care face parte integrant din prezentul
ordin.
*)- Anexa se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 650 bis, care se poate
achiziiona de la Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial ",
Bucureti, os. Panduri nr. 1.
Art. II
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de
zile de la data publicrii.
-****p. Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Marcel Ioan Bolo,
secretar de stat

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 650 din data de 12 septembrie 2012