Sunteți pe pagina 1din 68

Instrucþiuni de folosire

APARATE FRIGORIFICE

MBL 1822/1 Z MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA) MBT 2012/1812 IZS (HA) MBL 2021 CS (HA) MBL 2031/2033 C (HA) MBM 2031 C (HA) MBT 1822 Z/2022 CZ (HA) MBL 1821/2 C, 2021/2 C, BMBL 2021/2 C (HA) MBM 1711/2, 1823 V (HA) 1821, 1822 V /(FR), BMBM 1822 V MBM 1811 F MTM 1721/2 V (HA) MTM 1811/2 F, 1712 F (HA)

1

Sumar

Instalarea aparatului - pag. 4 Amplasarea ºi racordarea aparatului Reversibilitatea (deschiderea) uºilor Descrierea aparatului - pag. 8 Panoul de control Vedere de ansamblu Accesorii, 31 Pornirea ºi utilizarea aparatului - pag. 28 Activarea aparatului Cum puteþi folosi display-ul (doar pentru MBT 2012/1812 IZS (HA)) Instalaþia de rãcire Ever Fresh (pentru MBT 2012/1812 IZS (HA), MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)). Utilizarea optimã a frigiderului Utilizarea optimã a congelatorului Recipiente pentru gheaþã Întreþinerea ºi curãþarea aparatului - pag. 43 Deconectarea de la reþeaua electricã Curãþarea aparatului Evitarea formãrii mucegaiului ºi a mirosurilor neplãcute Funcþia Holiday Decongelarea aparatului (pentru MBL 2031/3 C (HA), MBM 2031 C (HA), MBT 1822 Z/2022 CZ, MBL 1821/2 Z, 2021/2 C, BMBL 2021/2 C (HA), MBM 1711/2, 1821, 1822 V FR, BMBM 1822 V, 1823 V (HA), MTM 1721 V (HA), 1722 V, MBL 1821/2 C) Înlocuirea becului interior Precauþii ºi sfaturi - pag. 48 Siguranþa generalã Scoaterea aparatului din funcþiune Economisirea energiei ºi protecþia mediului înconjurãtor Anomalii ºi remedii - pag. 50 Asistenþã - pag. 59 Fiºe tehnice - pag. 60

3

InstalareaInstalarea aparatuluiaparatului

! Este important sã pãstraþi acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau schimbare a locuinþei, acesta trebuie pãstrat împreunã cu frigiderul, pentru a informa noul proprietar cu privire la funcþionare ºi la respectivele avertismente.

! Citiþi cu atenþie instrucþiunile: veþi gãsi informaþii importante cu privire la instalare, folosire ºi siguranþã.

Amplasarea ºi racordarea aparatului

Amplasarea aparatului

1. Amplasaþi aparatul într-un loc aerisit ºi fãrã umezealã;

2. Nu obstrucþionaþi orificiile de aerisire din spatele frigiderului: compresorul ºi

condensatorul emanã cãldurã ºi necesitã o bunã aerisire pentru a funcþiona în mod corect ºi pentru a limita consumul de energie electricã;

3. În acest scop, pãstraþi o distanþã între frigider ºi mobilier de cel puþin 10 cm (în

partea de sus) ºi de cel puþin 5 cm (lateral);

4. Instalaþi aparatul departe de sursele de cãldurã (raze solare directe, aragaz).

5. Pentru a menþine o distanþã optimã a produsului faþã de peretele posterior, montaþi

distanþierele prezente în kit-ul de instalare urmând instrucþiunile de la paragraful aferent.

Nivelarea aparatului

1. Instalaþi aparatul pe un plan rigid; 2. Dacã pavimentul nu este perfect orizontal, echilibraþi frigiderul înºurubând sau deºurubând picioarele reglabile.

Conectarea electricã

Dupã transport, poziþionaþi aparatul vertical ºi aºteptaþi cel puþin 3 ore înainte de a-l conecta la reþea. Înainte de a introduce ºtecherul în prizã, asiguraþi-vã ca:

• priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale; • caracteristicile prizei sã corespundã sarcinii de putere a aparatului, indicate pe eticheta autocolantã cu caracteristici din interiorul frigiderului (în partea de jos, stânga) - de ex. 150 W;

4

• tensiunea de alimentare sã corespundã valorilor indicate pe eticheta autocolantã cu

caracteristici (din partea de jos, stânga) - de ex. 220-240V;

• priza sã fie compatibilã cu ºtecherul aparatului; În caz contrar, apelaþi la serviciile unui electrician autorizat (a se vedea cap. “Asistenþã”); nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple.

! Dupã instalare, cablul de alimentare ºi priza de curent trebuie sã fie uºor accesibile.

! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.

! Cablul trebuie sã fie verificat periodic ºi înlocuit de electricieni autorizaþi (a se vedea cap. “Asistenþã”).

! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se respectã.

5

ReversibilitateaReversibilitatea (deschiderea)(deschiderea) uºiloruºilor

Reversibilitatea Reversibilitatea (deschiderea) (deschiderea) uºilor uºilor 6

6

7

7

DescriereaDescrierea aparatuluiaparatului

Panoul de control

pentru MBL 2021 CS (HA), MBL 2031/3 C (HA), MBL 1821/2 C, MBL 2021/2 C, BMBL 2021/2 C (HA)

Indicator luminos ALIMENTARE

Selector FUNCÞIONARE FUNCÞIONARE FRIGIDER Indicator luminos SUPER COOL Indicator luminos SUPER FREEZE CONGELATOR
Selector
FUNCÞIONARE
FUNCÞIONARE
FRIGIDER
Indicator luminos
SUPER COOL
Indicator luminos
SUPER FREEZE
CONGELATOR

Tasta SUPER COOL

Tasta SUPER FREEZE

Selector

Panoul de control

pentru MBL 1822/1 Z

Selector

Indicator luminos ALIMENTARE

Selector

FUNCÞIONARE FUNCÞIONARE FRIGIDER Indicator luminos SUPER COOL Indicator luminos SUPER FREEZE CONGELATOR
FUNCÞIONARE
FUNCÞIONARE
FRIGIDER
Indicator luminos
SUPER COOL
Indicator luminos
SUPER FREEZE
CONGELATOR

Tasta SUPER COOL

Tasta SUPER FREEZE

8

Selectorul FUNCÞIONARE FRIGIDER este folosit pentru a regla temperatura din frigider (de la 1 la 5-pentru MBL 2021/2 C (HA), BMBL 2021 C (HA)).

la 1 la 5 - pentru MBL 2021/2 C (HA), BMBL 2021 C (HA) ). este

este temperatura optimã înregistratã cu un consum energetic redus.

este funcþia Holiday (a se vedea cap. “Întreþinere ºi curãþare”).

întrerupe funcþionarea frigiderului.

Tasta SUPER COOL (rãcire rapidã) este folositã pentru a rãci rapid temperatura din

frigider. O datã apãsatã, se aprinde indicatorul luminos SUPER COOL (a se vedea cap. “Pornire ºi utilizare”).

Indicatorul luminos de culoare galbenã, SUPER COOL (rãcire rapidã): se aprinde la apãsarea tastei SUPER COOL.

Indicatorul luminos de culoare verde, ALIMENTARE: se aprinde în momentul conectãrii aparatului la reþeaua de energie electricã.

Tasta SUPER FREEZE (congelare rapidã): este folositã pentru congelarea alimentelor proaspete. La apãsarea acesteia, se aprinde indicatorul luminos SUPER FREEZE (a se vedea cap. “Pornire ºi utilizare”).

Indicatorul luminos de culoare galbenã, SUPER FREEZE (congelare rapidã): se aprinde la apãsarea tastei SUPER FREEZE.

Selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR este folosit pentru a regla temperatura din congelator.

este temperatura optimã înregistratã cu un consum energetic redus. opreºte aparatul, inclusiv frigiderul. Cool Care Zone (a se vedea cap. „Utilizarea optimã a congelatorului”) opreºte aparatul, inclusiv frigiderul. Cool Care Zone (a se vedea cap. „Utilizarea optimã a congelatorului”) valabil doar pentru MBL 1822/1 Z

! Indicatoarele luminoase semnaleazã ºi creºterea excesivã a temperaturii din congelator (a se vedea cap. “Anomalii ºi remedii”).

9

Panoul de control

pentru MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)

Indicator luminos ALIMENTARE

Selector

Selector FUNCÞIONARE FUNCÞIONARE FRIGIDER Indicator luminos EVER FRESH Indicator luminos SUPER FREEZE CONGELATOR
Selector
FUNCÞIONARE
FUNCÞIONARE
FRIGIDER
Indicator luminos
EVER FRESH
Indicator luminos
SUPER FREEZE
CONGELATOR

Tasta EVER FRESH

Tasta SUPER FREEZE

Idem Panoul de control de mai înainte, cu urmãtoarele precizãri:

- acest model nu este prevãzut cu Tasta SUPER COOL – în locul acesteia existã Tasta EVER FRESH:

Tasta EVER FRESH (conservare în vid): este folositã pentru conservarea alimentelor

proaspete, menþinând inalterabile aspectul, gustul ºi caracteristicile nutriþionale. - acest model nu este prevãzut cu Indicatorul luminos de culoare galbenã, SUPER COOL – în locul acestuia existã Indicatorul luminos de culoare galbenã, EVER FRESH:

Indicatorul luminos de culoare galbenã, EVER FRESH: se aprinde în momentul apãsãrii tastei EVER FRESH.

10

Panoul de control

pentru MBT 2012/1812 IZS (HA)

ALARME
ALARME

Display FRIGIDER

Reglare temperaturã FRIGIDER

SUPER COOL

COOL CARE ZONE

SUPER FREEZE

Reglare temperaturã CONGELATOR

EVER FRESH

Display CONGELATOR

11

Panoul de control

pentru MBT 1822 Z/2022 CZ (HA)

ALARME
ALARME

Display FRIGIDER

Reglare temperaturã FRIGIDER

SUPER COOL

COOL CARE ZONE

Reglare temperaturã CONGELATOR

SUPER FREEZE

Display

CONGELATOR

12

ON/OFF

Apãsând aceastã tastã puteþi activa întregul aparat (atât compartimentul frigiderului cât ºi al congelatorului). Ledul roºu indicã oprirea aparatului, iar ledul verde funcþionarea acestuia. Pentru întreruperea funcþionãrii aparatului, þineþi apãsatã tasta ON/OFF timp de 2 secunde.

I Care

Gestioneazã activarea/dezactivarea funcþiei I Care (temperatura optimã cu un consum redus). Activând aceastã funcþie se aprind simultan Ledul AUTO ºi Ledul I CARE.

Alarme

Permit semnalarea ºi gestionarea tuturor alarmelor aferente funcþionãrii produsului.

Child Lock (Blocare tastaturã)

Permite blocarea tastelor panoului de control evitându-se astfel activarea acestora de cãtre copii, þinând apãsatã tasta ALARME timp de 2 secunde.

Reglarea temperaturii FRIGIDERULUI + ºi –

Permite modificarea setãrilor de temperaturã a frigiderului; confirmarea temperaturii selectate este indicatã pe display. Cu ajutorul acestor taste puteþi deselecta doar compartimentul frigiderului (display-ul vizualizeazã ”- -„).

Reglarea temperaturii CONGELATORULUI + ºi –

Permite modificarea setãrilor de temperaturã ale congelatorului; confirmarea temperaturii selectate este indicatã pe display.

Display-ul FRIGIDERULUI

Indicã temperatura stabilitã în compartimentul frigiderului sau dezactivarea acesteia (în acest caz display-ul vizualizeazã ” - -„).

Display-ul CONGELATORLUI

Indicã temperatura stabilitã în compartimentul congelatorului.

COOL CARE ZONE

Prin apãsarea acestei taste puteþi stabili 4 modalitãþi de funcþionare ale zonei Cool Care Zone: Cãpºuni (-8 O C), Îngheþatã (-12 O C), Sticle (-18 O C); dacã nici unul dintre cele 3 simboluri nu este aprins, Cool Care Zone va funcþiona ca un compartiment obiºnuit de congelator.

13

Super Cool

Permite activarea sau dezactivarea funcþiei SUPER COOL (rãcire rapidã). Display-ul frigiderului vizualizeazã mesajul „SC”.

Super Freeze

Permite activarea sau dezactivarea funcþiei SUPER FREEZE (congelare rapidã). Display-ul congelatorului vizualizeazã mesajul „SF”.

Ever Fresh (pentru MBT 2012/1812 IZS (HA))

Permite activarea sau dezactivarea funcþiei Ever Fresh. Ledul aprins indicã funcþionarea sistemului de „vaccum”. Stingerea ledului vã indicã încheierea operaþiei ºi ermetizarea recipientului. Aprinderea unui led de culoare roºie vã indicã o anomalie.

Holiday

Permite activarea sau dezactivarea funcþiei HOLIDAY (se aprinde LEDUL AUTO).

ICE PARTY

Permite activarea sau dezactivarea funcþiei ICE PARTY (reduce temperatura congelatorului astfel încât se obþin valorile necesare rãcirii unei sticle).

14

Vedere de ansamblu

pentru MBL 2021 CS (HA)

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibil ca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

RAFTURI • CUTIILE DE BÃUTURÃ* PICIOARE de reglare
RAFTURI •
CUTIILE DE
BÃUTURÃ*
PICIOARE
de reglare

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie. * Numai la anumite modele.

Panoul de control

Suport detaºabil cu capac, compartiment pentru OUÃ

Suport pentru

Becul interior (a se vedea cap. “Întreþinere”)

Suporturi detaºabile pentru DIVERSE OBIECTE

Raft STICLE

Compartimentul

FRESH BOX*

Cutii pentru FRUCTE ºi LEGUME

Casetã gheaþã Ice Care

Compartiment pentru CONGELARE ºi CONSERVARE

Casete gheaþã Ice Care

Compartiment pentru CONSERVAREA alimentelor

15

Vedere de ansamblu

pentru MBL 2031/3 C, 1821/2 C, MBL 2021/2 C (HA), BMBL 2021/2 C (HA)

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibil ca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

RAFTURI • CUTIILE DE BÃUTURÃ* Casete gheaþã Ice Care • PICIOARE de reglare
RAFTURI •
CUTIILE DE
BÃUTURÃ*
Casete gheaþã
Ice Care •
PICIOARE
de reglare

Casetã gheaþã Ice Care

Suport pentru

Panoul de control

Becul interior (a se vedea cap. “Întreþinere”)

Suport detaºabil cu capac, compartiment pentru OUÃ

Suporturi detaºabile pentru DIVERSE OBIECTE

Raft STICLE

Compartimentul

FRESH BOX*

Cutii pentru FRUCTE ºi LEGUME

Compartiment pentru CONGELARE ºi CONSERVARE

Compartiment pentru CONSERVAREA alimentelor

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie. * Numai la anumite modele.

16

Vedere de ansamblu

pentru MBM 2031 C (HA)

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibil ca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare. PICIOARE de reglare Panoul de control Suport detaºabil

PICIOARE

de reglare

Panoul de control

Suport detaºabil cu capac, compartiment pentru OUÃ ºi cutie UNT*

Suporturi detaºabile pentru DIVERSE OBIECTE

Suport pentru

CUTIILE DE

BÃUTURÃ*

Raft STICLE

Becul interior (a se vedea cap. “Întreþinere”)

RAFTURI

Compartimentul

FRESH BOX*

Cutii pentru FRUCTE ºi LEGUME

Casetã gheaþã Ice Care

Compartiment pentru CONGELARE ºi CONSERVARE

Casete gheaþã Ice Care

Compartiment pentru CONSERVAREA alimentelor

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie. * Numai la anumite modele.

17

Vedere de ansamblu

pentru MBT 1822 Z/2022 CZ (HA)

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibil ca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

Becul interior (a se vedea cap. “Întreþinere”) Suport detaºabil cu capac, compartiment pentru OUÃ RAFTURI
Becul interior
(a se vedea cap.
“Întreþinere”)
Suport detaºabil
cu capac,
compartiment
pentru OUÃ
RAFTURI •
Suport pentru
CUTIILE DE
BÃUTURÃ*
Suporturi detaºabile
pentru DIVERSE
OBIECTE •
Compartimentul
FRESH BOX*
Raft STICLE •
Casetã gheaþã
Ice Care •
PICIOARE

Cutii pentru FRUCTE ºi LEGUME

Cool Care Zone ºi Compartimentul de CONGELARE

Compartiment pentru CONSERVAREA alimentelor Casetã gheaþã Ice Care Compartiment pentru CONSERVAREA alimentelor

de reglare

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie. * Numai la anumite modele.

18

Vedere de ansamblu

pentru MBM 1711/2, 1821, 1822 V, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibil ca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

Selector REGLARE TEMPERATURÃ Becul interior (a se vedea cap. “Întreþinere”) RAFTURI • Suport pentru
Selector REGLARE
TEMPERATURÃ
Becul interior
(a se vedea cap.
“Întreþinere”)
RAFTURI •
Suport pentru
CUTIILE DE
Compartimentul
BÃUTURÃ*
FRESH BOX*
Raft STICLE •
Casete gheaþã
Ice Care •
PICIOARE
de reglare

Suport detaºabil cu capac, compartiment pentru OUÃ ºi cutie pentru UNT*

Suporturi detaºabile pentru DIVERSE OBIECTE

Cutii pentru FRUCTE ºi LEGUME

Casetã gheaþã Ice Care Compartiment pentru CONGELARE ºi CONSERVARE

Compartimente pentru CONSERVAREA alimentelor

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie. * Numai la anumite modele.

19

Vedere de ansamblu

pentru MBM 1811 F

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibil ca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare. • Variazã ca numãr ºi/sau poziþie. * Numai

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie. * Numai la anumite modele.

20

Vedere de ansamblu

pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA)

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibil ca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

Selector FUNCÞIONARE CONGELATOR Casete gheaþã* Compartimentul FRESH BOX* Suport detaºabil cu capac,
Selector
FUNCÞIONARE
CONGELATOR
Casete gheaþã*
Compartimentul
FRESH BOX*
Suport detaºabil
cu capac,
compartiment
pentru OUÃ ºi
cutie pentru
UNT*
Selector
FUNCÞIONARE
FRIGIDER
Suporturi
detaºabile pentru
DIVERSE
OBIECTE •
RAFTURI •
Suport pentru
CUTIILE DE
BÃUTURÃ*
Raft STICLE •
PICIOARE
de reglare

Compartiment pentru CONGELARE ºi CONSERVARE

Cutii pentru FRUCTE ºi LEGUME

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie. * Numai la anumite modele.

21

Vedere de ansamblu

pentru MBT 2012/1812 IZS (HA)

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibil ca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

CUTIILE DE BÃUTURÃ*
CUTIILE DE
BÃUTURÃ*

RAFTURI

Suport detaºabil cu capac, compartiment pentru OUÃ

Suport pentru

Becul interior (a se vedea cap. “Întreþinere”)

Suporturi detaºabile pentru DIVERSE OBIECTE

Raft STICLE

EVER FRESH

Cutii pentru FRUCTE ºi LEGUME

COOL CARE ZONE ºi compartiment de CONGELARE

Casetã gheaþã Ice Care

Compartimente pentru CONSERVAREA alimentelor

Casete gheaþã Ice Care Compartimente pentru CONSERVAREA alimentelor

PICIOARE

de reglare

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie. * Numai la anumite modele.

22

Vedere de ansamblu

pentru MTM 1721/2 V (HA)

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibil ca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare. Compartiment pentru CONGELARE ºi CONSERVARE Casete

Compartiment pentru CONGELARE ºi CONSERVARE

Casete gheaþã*

Suport detaºabil cu capac, compartiment pentru OUÃ

Selector REGLARE TEMPERATURÃ

Suporturi detaºabile pentru DIVERSE OBIECTE

RAFTURI

Suport pentru

CUTIILE DE

BÃUTURÃ*

Compartimentul

FRESH BOX*

Raft STICLE

Cutii pentru FRUCTE ºi LEGUME

PICIOARE

de reglare

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie. * Numai la anumite modele.

23

Vedere de ansamblu

pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA)

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibil ca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

Selector FUNCÞIONARE CONGELATOR Casete gheaþã* Compartimentul FRESH BOX* Suport detaºabil cu capac,
Selector
FUNCÞIONARE
CONGELATOR
Casete gheaþã*
Compartimentul
FRESH BOX*
Suport detaºabil
cu capac,
compartiment
pentru OUÃ
Selector
FUNCÞIONARE
FRIGIDER
RAFTURI •
Suport pentru
CUTIILE DE
BÃUTURÃ*
Raft STICLE •
PICIOARE
de reglare

Compartiment pentru CONGELARE ºi CONSERVARE

Suporturi detaºabile pentru DIVERSE OBIECTE

Cutii pentru FRUCTE ºi LEGUME

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie. * Numai la anumite modele.

24

Vedere de ansamblu

pentru MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)

Instrucþiunile de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele, astfel încât este posibil ca desenele sã nu corespundã întocmai aparatului pe care l-aþi achiziþionat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsã în paginile urmãtoare.

Panoul de control Becul interior (a se vedea cap. “Întreþinere”) Suport detaºabil cu capac, compartiment
Panoul de control
Becul interior
(a se vedea cap.
“Întreþinere”)
Suport detaºabil
cu capac,
compartiment
pentru OUÃ
Suport pentru
RAFTURI •
CUTIILE DE
BÃUTURÃ*
Suporturi detaºabile
pentru DIVERSE
OBIECTE •
EVER FRESH •
Raft STICLE •
Cutii pentru FRUCTE
ºi LEGUME
Compartiment pentru
CONGELARE ºi
CONSERVARE
Casete gheaþã
Ice Care •
Compartimente pentru
CONSERVAREA
alimentelor
PICIOARE
de reglare

Casetã gheaþã Ice Care

• Variazã ca numãr ºi/sau poziþie. * Numai la anumite modele.

25

AccesoriiAccesorii

RAFTURILE pot fi transparente sau tip grãtar. Acestea sunt detaºabile ºi reglabile pe înãlþime datoritã ghidajelor (a se vedea figura), utile pentru susþinerea recipientelor sau a alimentelor de mari dimensiuni. Reglarea pe înãlþime se poate face ºi fãrã a extrage în întregime raftul.

se poate face ºi fãrã a extrage în întregime raftul. FRESH BOX* (nu este valabil pentru

FRESH BOX* (nu este valabil pentru MBT 2012/1812 IZS (HA)): pentru alimente proaspete, ca de exemplu: carnea ºi peºtele. Compartimentul permite pãstrarea alimentelor pe o duratã îndelungatã – pânã la o sãptãmânã – graþie temperaturii scãzute (cea mai scãzutã din frigider) ºi a uºii transparente care le protejeazã împotriva fenomenelor de oxidare ºi înnegrire. Poate fi utilizat ºi pentru pãstrarea platourilor reci.

Poate fi utilizat ºi pentru pãstrarea platourilor reci. BREAKFAST BOX* (nu este valabil pentru BMB 1811

BREAKFAST BOX* (nu este valabil pentru BMB 1811 F): acest dispozitiv este destinat alimentelor pentru micul dejun (unt, lapte, marmeladã, sucuri de fructe, sandviºuri etc.). Graþie formei cutiei, alimentele îºi menþin prospeþimea chiar dupã prima utilizare. Capacul cutiei poate deveni o tavã practicã (a se vedea figura). Cutia poate fi utilizatã ºi pentru carne sau scoasã din frigider dacã nu este folositã.

carne sau scoasã din frigider dacã nu este folositã. WINE AREA* (numai pentru modelul MBL 2021

WINE AREA* (numai pentru modelul MBL 2021 CS (HA)):

acest dispozitiv este folosit pentru a pãstra la rece un numãr de maxim 3 sticle de vin (a se vedea figura). Aerul circulã liber ºi rãceºte rapid conþinutul sticlelor. Dacã nu-l folosiþi, îl puteþi rabata, mãrind astfel spaþiul disponibil.

Ever Fresh*: raft dedicat conservãrii alimentelor în vid. Utilizând recipientele specifice va fi posibilã prelungirea duratei de conservare a alimentelor .

* Doar pentru anumite modele.

specifice va fi posibilã prelungirea duratei de conservare a alimentelor . * Doar pentru anumite modele.

26

Filtru pentru eliminarea mirosurilor neplãcute* Anumite modele sunt echipate cu un filtru pentru eliminarea mirosurilor neplãcute, pe cãrbuni activi ce asigurã o calitate îmbunãtãþitã a aerului din interiorul frigiderului. Filtrul este situat în partea de jos, dreapta: pentru a-l activa, îndepãrtaþi adezivul corespunzãtor (a se vedea fig.).

îndepãrtaþi adezivul corespunzãtor (a se vedea fig.). Indicator TEMPERATURÃ* : vã indicã zona cea mai rece

Indicator TEMPERATURÃ*: vã indicã zona cea mai rece din frigider.

1. Verificaþi dacã mesajul “OK” este

din frigider. 1. Verificaþi dacã mesajul “OK” este bine iluminat (a se vedea figura) . 2.

bine iluminat (a se vedea figura). 2. Dacã indicatorul este colorat într-un negru închis, înseamnã cã temperatura este prea ridicatã. În acest caz, este necesar sã rotiþi selectorul FUNCÞIONARE FRIGIDER în dreptul unei valori mai ridicate (zonã mai rece) ºi sã aºteptaþi aproximativ 10 ore pânã când temperatura se stabilizeazã.

3. Verificaþi din nou indicatorul; dacã este necesar, reglaþi încã o datã poziþia

selectorului. Dacã introduceþi o cantitate mai mare de alimente sau dacã deschideþi deseori uºa frigiderului, este normal ca indicatorul sã nu afiºeze mesajul “OK”. Aºteptaþi cel puþin 10 ore înainte de a modifica poziþia selectorului FUNCÞIONARE FRIGIDER.

* Numai pentru anumite modele.

27

PornireaPornirea ºiºi utilizareautilizarea aparatuluiaparatului

Activarea aparatului

! Înainte de a pune în funcþiune aparatul, urmãriþi instrucþiunile cu privire la instalare (a se vedea cap. “Instalare”).

! Dupã transport, poziþionaþi aparatul vertical ºi aºteptaþi circa 3 ore înainte de a-l conecta la sursa de energie electricã pentru a-i asigura o bunã funcþionare.

! Înainte de a conecta aparatul la reþeaua electricã, curãþaþi compartimentele ºi accesoriile cu apã cãlduþã ºi bicarbonat de sodiu.

Pentru combine:

! Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie a motorului care activeazã compresorul dupã aproximativ 8 minute de la punerea în funcþiune a acestuia. Acest lucru se întâmplã de fiecare datã când se întrerupe curentul electric, în mod voluntar sau involuntar (panã de curent).

1.

Poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul simbolului ;

Poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul simbolului ;

2.

Introduceþi

ºtecherul

în

prizã

ºi

verificaþi

dacã

indicatorul

de

culoare

verde,

ALIMENTARE s-a aprins;

 

3.

Rotiþi selectorul FUNCÞIONARE FRIGIDER în dreptul unei poziþii medii. Dupã câteva ore puteþi introduce alimentele în frigider;

4. Rotiþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul unei poziþii medii ºi apãsaþi tasta SUPER FREEZE (congelare rapidã): se va aprinde indicatorul de culoare galbenã SUPER FREEZE.

- Acesta se va stinge când congelatorul va atinge temperatura optimã; în acest moment puteþi introduce alimentele în congelator.

28

NumaiNumai pentrupentru modelelemodelele MBMMBM

20312031

CC (HA),(HA), MBMMBM 1711/2,1711/2, 1821,1821,

18221822

V,V, FR,FR, 18231823 VV (HA),(HA), BMBMBMBM

18221822

V,V, MTMMTM 1721/21721/2 VV (HA):(HA):

Activarea aparatului

1. Introduceþi ºtecherul în prizã ºi verificaþi dacã becul interior s-a aprins; 2. Rotiþi selectorul REGLARE TEMPERATURÃ în dreptul unei poziþii medii. Dupã câteva ore puteþi introduce alimentele în frigider.

Reglarea temperaturii

Temperatura în interiorul compartimentului frigiderului se regleazã automat în baza poziþiei selectorului termostatului:

1 -mai puþin rece MAX /(5, în cazul modelelor MTM 1721/2 V (HA)) – mai rece.

Vã recomandãm sã stabiliþi o poziþie intermediarã. Pentru extinderea spaþiului ºi pentru îmbunãtãþirea aspectului estetic, acest aparat beneficiazã de o „zonã de rãcire” poziþionatã în interiorul peretelui posterior din spatele frigiderului. Acest perete, pe durata funcþionãrii aparatului este acoperit cu particule de gheaþã sau picãturi de apã în funcþie de starea compresorului (dacã este în funcþiune sau nu). Nu vã îngrijoraþi! Aparatul funcþioneazã normal!

NumaiNumai pentrupentru modelelemodelele MBTMBT 18221822 Z/2022Z/2022 CZ,CZ, MBTMBT 2012/18122012/1812 IZSIZS (HA):(HA):

Activarea aparatului

Compartimentul congelatorului

La activarea aparatului (þineþi apãsatã tasta ON/OFF mai mult de 2 sec.), compartimentul congelatorului este reglat pe poziþia standard -18 O C. Vã recomandãm sã activaþi funcþia SUPER FREEZE (display-ul frigiderului vizualizeazã „SF”) pentru accelerarea rãcirii

29

compartimentului; o datã atinsã temperatura optimã, funcþia se dezactiveazã ºi puteþi introduce în congelator alimentele de congelat.

Compartimentul frigiderului

La activarea aparatului (þineþi apãsatã tasta ON/OFF mai mult de 2 sec.), compartimentul frigiderului este reglat pe poziþia standard +5 O C. Vã recomandãm sã activaþi funcþia SUPER COOL (display-ul congelatorului vizualizeazã „SC”) pentru accelerarea rãcirii compartimentului; dupã câteva ore puteþi introduce alimentele în frigider.

COOL CARE ZONE

La activarea aparatului temperatura standard a acestui compartiment va fi de -12 O C.

Cum funcþioneazã display-ul aparatului

Stabilirea temperaturilor:

Dacã aparatul este pornit, display-ul congelatorului va indica temperaturile stabilite în acel moment. Pentru a le modifica apãsaþi tastele + ºi – aferente compartimentului în care doriþi sã schimbaþi temperatura. Orice apãsare a tastelor va mãri sau diminua temperatura cu un grad ºi în mod egal numãrul barelor laterale aprinse. Temperaturile compartimentului frigiderului sunt: +8 O C, +7 O C, +6 O C, +5 O C, +4 O C, +3 O C, +2 O C, iar cele ale congelatorului sunt: -18 O C, -19 O C, -20 O C, -21 O C, -22 O C, -24 O C, -26 O C.

Cu ajutorul tastei Cool Care Zone puteþi alege temperatura la care doriþi sã funcþioneze acest compartiment; aceasta este reprezentatã prin simboluri în partea centralã a display-ului (Îngheþatã: -12 O C, Fructe: -8 O C, Alcoolice: -18 O C); cele 3 simboluri stinse indicã funcþionarea acestui compartiment ca un compartiment obiºnuit de congelator. Temperaturile stabilite în mod automat sunt: +5 O C pentru compartimentul frigiderului ºi -18 O C pentru compartimentul congelatorului care, reprezintã temperaturile standard de conservare. Pentru zona Cool Care Zone se stabileºte în mod automat temperatura de -12 O C. La activarea funcþiei „I Care” produsul regleazã automat temperaturile în baza condiþiilor interioare ºi exterioare ale frigiderului, fapt semnalat de apariþia mesajului AUTO. Dacã este necesarã activarea funcþiei „I Care” cu temperaturi diferite de cele standard de conservare, va trebui, la activarea acestei funcþii, sã þineþi apãsatã tasta „I Care” ºi sã stabiliþi cu ajutorul tastelor + ºi noile temperaturi. În aceste condiþii, noile temperaturi stabilite sunt: 4 O , 5 O C ºi 6 O C pentru compartimentul frigiderului ºi -18 O , -19 O C ºi -20 O C pentru compartimentul congelatorului. Dacã este activã funcþia Holiday, nu puteþi modifica temperatura, dar produsul se poziþioneazã automat astfel: +12 O C pentru compartimentul frigiderului ºi -18 O C pentru compartimentul congelatorului, fapt confirmat ºi de apariþia mesajului AUTO. Pentru activarea sau dezactivarea funcþiilor este suficientã apãsarea respectivei taste, iar aprinderea/stingerea LEDULUI aferent va semnala starea de funcþionare.

30

Anumite funcþii (SUPER COOL, SUPER FREEZE, ICE PARTY, ICE CARE) sunt incompatibile cu celelalte (Holiday, etc.), în acest caz trebuie sã þineþi cont de o prioritate deja stabilitã, contribuind astfel la gestionarea optimã a produsului.

Child Lock

Pentru activarea acestei funcþii este necesar sã þineþi apãsatã tasta ALARM pentru 2 secunde; activarea blocajului tastelor este confirmatã de emiterea unui scurt semnal ºi de apariþia mesajului „CH” „LO” pe display-urile frigiderului ºi congelatorului; acest mesaj va fi înlocuit ulterior de temperaturile stabilite anterior pentru frigider ºi congelator. Pentru dezactivarea funcþiei, þineþi apãsatã tasta ALARM 2 secunde – dezactivarea va fi confirmatã prin emiterea unui scurt semnal ºi de vizualizarea mesajului „CH” „LO” pe display-urile frigiderului ºi congelatorului pentru 1 secundã.

! Display-ul CONGELATORULUI îndeplineºte ºi funcþia de semnalizator al unei creºteri

anormale de temperaturã în compartimentul congelatorului (a se vedea cap. „Anomalii ºi remedii”).

NumaiNumai pentrupentru MTMMTM 1811/21811/2 F,F, 17121712 FF (HA),(HA), MBMMBM 18111811 F:F:

Activarea aparatului

! Înainte de a pune în funcþiune aparatul, urmaþi instrucþiunile cu privire la instalare (a se vedea cap. “Instalare”). ! Înainte de a conecta aparatul la reþeaua electricã, curãþaþi compartimentele ºi accesoriile cu apã cãlduþã ºi bicarbonat de sodiu.

! Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie a motorului care activeazã compresorul dupã aproximativ 8 minute de la punerea în funcþiune a aparatului. Acest lucru se întâmplã de fiecare datã când se întrerupe curentul electric, în mod voluntar sau involuntar (panã de curent).

1. Introduceþi ºtecherul în prizã ºi verificaþi dacã becul interior s-a aprins (selectorul

FUNCÞIONARE CONGELATOR nu trebuie poziþionat în dreptul simbolului OFF)

2. Rotiþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR ºi FUNCÞIONARE FRIGIDER în

dreptul unei poziþii medii. Dupã câteva ore puteþi introduce alimentele în frigider.

Reglarea temperaturii

Temperatura în interiorul frigiderului se regleazã automat în baza poziþiei selectorului termostatului. min = valori medii max = valori reduse Vã recomandãm sã optaþi pentru o poziþie intermediarã.

31

termostatului. min = valori medii max = valori reduse Vã recomandãm sã optaþi pentru o poziþie

SistemSistem dede rãcirerãcire

(pentru combine)

Aparatul este dotat cu unul din sistemele de rãcire descrise mai jos: este important sã îl recunoaºteþi ºi sã þineþi cont de funcþionarea acestuia pentru a asigura o bunã conservare a alimentelor.

No Frost (pentru MBL 2021 CS (HA) ºi MBM 1811 F)

Se poate recunoaºte dupã orificiile de aerisire dispuse pe pereþii posteriori ai compartimentelor. Sistemul No Frost genereazã un flux de aer rece care colecteazã umiditatea împiedicând formarea de gheaþã sau brumã: în frigider menþine nivelul de umiditate corect ºi, datoritã absenþei de brumã, pãstreazã prospeþimea alimentelor, iar în congelator evitã formarea de gheaþã, împiedicând deci lipirea alimentelor ceea ce anuleazã necesitatea efectuãrii operaþiilor de dezgheþare. Nu conservaþi alimentele sau recipientele în contact direct cu peretele refrigerent posterior, pentru a nu obtura orificiile de aerisire ºi pentru a evita, ca urmare, formarea de condens. Închideþi bine sticlele ºi împachetaþi alimentele în mod corespunzãtor.

ºi împachetaþi alimentele în mod corespunzãtor. Numai pentru MBT 2012/1812 IZS (HA), MBL 2023 IS (HA),

Numai pentru MBT 2012/1812 IZS (HA), MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA):

Surround No Frost

Sistemul electronic de rãcire Surround No Frost poate fi recunoscut dupã orificiile de aerisire dispuse pe peretele superior al compartimentului frigiderului. Sistemul Surround No Frost permite, graþie prezenþei numeroaselor orificii de aerisire, obþinerea unei circulaþii constante a aerului ºi uniformizarea temperaturii în interiorul compartimentului frigiderului prin intermediul unei ventilaþii omogene a acestuia. Sistemul No Frost genereazã un flux de aer rece care colecteazã umiditatea împiedicând formarea de gheaþã sau brumã: în frigider menþine nivelul de umiditate corect ºi, datoritã absenþei de brumã, pãstreazã prospeþimea alimentelor, iar în congelator evitã formarea de gheaþã, împiedicând deci lipirea alimentelor ceea ce anuleazã necesitatea efectuãrii operaþiilor de dezgheþare. Nu conservaþi alimentele sau recipientele în contact direct cu peretele refrigerent posterior, pentru a nu obtura orificiile de aerisire ºi pentru a evita, ca urmare, formarea de condens. Închideþi bine sticlele ºi împachetaþi alimentele în mod corespunzãtor.

evita, ca urmare, formarea de condens. Închideþi bine sticlele ºi împachetaþi alimentele în mod corespunzãtor. 32

32

AIR System (Ariston Integrated Refrigeration)

- pentru MBL 2031/3 C (HA), 1821/2 C, 2021/2 C, BMBL 2021/2 C (HA), MBL 1822/1 Z, MBM

2031 C (HA), MBM 1711/2, 1821, 1822 V, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V, MBT 1822 Z/2022 CZ,

MTM 1721/2 V (HA) Poate fi uºor recunoscut datoritã prezenþei, în partea de sus a frigiderului, a dispozitivului indicat (a se vedea figura alãturatã). Sistemul de rãcire permite conservarea optimã a alimentelor deoarece regleazã temperatura în mod rapid la nivelul optim (de exemplu, dupã deschiderea uºii) ºi distribuie temperatura în mod omogen: aerul evacuat (A) se rãceºte când intrã în contact cu pereþii reci, iar aerul mai cald (B) este aspirat (a se vedea figura). Partea din spate poate fi acoperitã de brumã sau de picãturi de apã în funcþie de starea de funcþionare a compresorului (dacã este în funcþiune sau nu).

Static

- pentru MBL 2031/3 C (HA), MBL 2021/2 C (HA), BMBL 2021/2 C (HA), MBL 1821/2 C, MBM

2031 C (HA), MBM 1711/2, 1821, 1822 V, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V, MTM 1721/2 V (HA)

Modelele neprevãzute cu AIR System sunt prevãzute cu instalaþie de rãcire situatã pe peretele posterior al compartimentelor; ca urmare, acesta va fi tot timpul acoperit de brumã sau de picãturi de apã, în funcþie de starea compresorului (activat sau în pauzã). Ambele situaþii sunt normale. Dacã reglaþi selectorul pentru FUNCÞIONARE FRIGIDER în dreptul valorilor mari, cu frigiderul plin ºi cu o temperaturã exterioarã ridicatã se poate întâmpla ca aparatul sã funcþioneze continuu, favorizând astfel formarea excesivã de brumã (cu consum mare de energie). Evitaþi acest lucru, reglând selectorul în dreptul unor valori mai mici (frigiderul va elimina bruma în mod automat). La aparatele echipate cu sistem static, aerul circulã natural: aerul mai rece coboarã deoarece este mai greu. Iatã cum puteþi distrubui alimentele:

este mai greu. Iatã cum puteþi distrubui alimentele: Alimente Dispunerea alimentelor în frigider Carne

Alimente

Dispunerea alimentelor în frigider

Carne ºi peºte curãþat

Deasupra cutiilor cu fructe ºi legume

Brânzeturi proaspete

Deasupra cutiilor cu fructe ºi legume

Alimente preparate

Pe orice raft

Salam, pâine la pachet, ciocolatã

Pe orice raft

Fructe ºi verdeaþã

În compartimentele de fructe ºi legume

Ouã

Pe raftul specific

Unt ºi margarinã

Pe raftul specific

Sticle, cutii de bãuturã, lapte

Pe rafturile specifice

33

Numai pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA):

Sistem de rãcire No Frost

pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA): Sistem de rãcire No Frost Se poate recunoaºte dupã

Se poate recunoaºte dupã orificiile de aerisire dispuse pe pereþii posteriori ai compartimentelor. Sistemul No Frost genereazã un flux de aer rece care colecteazã umiditatea împiedicând formarea de gheaþã sau brumã: în frigider menþine nivelul de umiditate corect ºi, datoritã absenþei de brumã, pãstreazã prospeþimea alimentelor, iar în congelator evitã formarea de gheaþã, împiedicând deci lipirea alimentelor ceea ce anuleazã necesitatea efectuãrii operaþiilor de dezgheþare. Nu introduceþi alimentele sau recipientele în contact cu peretele refrigerent posterior, pentru a nu obtura orificiile de aerisire ºi pentru a evita, ca urmare, formarea de condens. Închideþi bine sticlele ºi împachetaþi alimentele în mod corespunzãtor.

Numai pentru MBT 2012/1812 IZS (HA), MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA):

Ever Fresh

Ever Fresh permite eliminarea aerului din recipientele respective (în dotarea frigiderului). Acest fapt permite prelungirea duratei de conservare a alimentelor menþinându-le intacte aspectul, caracteristicile nutriþionale ºi gustul.

intacte aspectul, caracteristicile nutriþionale ºi gustul. Alimente În condiþii normale Cu Ever Fresh*

Alimente

În condiþii normale

Cu Ever Fresh*

Alimente gãtite, în general

2

zile

10

zile

Felul principal de mâncare gãtit

2

zile

10

zile

Peºte proaspãt

2-3 zile

4-5 zile

Carne proaspãtã, crudã

3

zile

9 zile

Brânzã tare

15

zile

60

zile

Legume crude

5

zile

21

zile

Fructe proaspete

10

zile

21

zile

Biscuiþi uscaþi

180 zile

365 zile

Dulciuri cu cremã

2

zile

10

zile

Alte dulciuri

5

zile

20

zile

* Tabelul de mai sus este indicativ ºi face referire la conservarea în frigider, la temperaturi cuprinse între: 3 grade ºi 5 grade. Durata de conservare a alimentelor depinde de prospeþimea iniþialã a produselor, de modalitatea de preparare, de conservare ºi de utilizarea corectã a dispozitivului Ever Fresh.

34

! Ever Fresh trebuie întotdeauna utilizat þinând cont de caracteristicile de perisabilitate ale alimentelor care sunt introduse în interiorul recipientelor ºi de data expirãrii acestora. Conservarea repetatã a alimentelor în vacuum nu permite modificarea acestor caracteristici. ! Pentru funcþionarea sistemului Ever Fresh, utilizaþi doar recipientele din dotarea aparatului. Nu folosiþi recipiente diferite.

Sistemul Ever Fresh

Sistemul Ever Fresh poate fi activat/dezactivat cu ajutorul unui buton interior aflat pe raftul frigiderului, o tastã externã de pe panoul de control ºi un selector prezent pe capacul recipientelor.

Activarea ºi dezactivarea Ever Fresh:

Umpleþi recipientul. Verificaþi ca recipientul sã fie închis

ermetic;

2. Aplicaþi capacul recipientului;

3. Închideþi mânerele recipientului ºi înºurubaþi complet selectorul prezent pe capac (poziþia închis - CLOSE).

Succesiv, rotind în sens contrar acelor de ceasornic, poziþionaþi selectorul pe VACUUM (a se vedea fig. A);

4. Apãsaþi butonul interior situat pe raft ºi poziþionaþi recipientul

în zona centralã (a se vedea fig. B);

5. Blocaþi recipientul trãgând butonul interior prezent pe raft (a

se vedea fig. C);

6. Activaþi funcþia Ever Fresh cu ajutorul tastei prezente pe

panoul de control (se aprinde indicatorul Ever Fresh). Sistemul necesitã circa 1 min. pentru a aspira aerul din recipiente. Aceastã fazã este însoþitã de un zgomot datorat unei funcþionãri normale a Ever Fresh-ului;

7. O datã încheiatã faza de aspirare a aerului, indicatorul Ever

Fresh se opreºte în mod automat;

8. Deblocaþi recipientul apãsând butonul interior prezent pe raft;

9. Scoateþi recipientul ºi rotiþi, în sens invers acelor de ceasornic,

selectorul în poziþia CLOSE în vederea prevenirii deschiderilor

1.

35

rotiþi, în sens invers acelor de ceasornic, selectorul în poziþia CLOSE în vederea prevenirii deschiderilor 1.

accidentale (a se vedea fig. A). Absenþa aerului în interiorul recipientelor este indicatã de o supapã poziþionatã în partea de jos (a se vedea fig. D):

10. Pentru deschiderea recipientului, rotiþi în sens invers acelor de ceasornic selectorul în dreptul poziþiei OPEN (a se vedea fig. A): acest fapt va permite pãtrunderea aerului în recipient ºi deschiderea acestuia. Pãtrunderea aerului în recipiente va fi semnalatã de deplasarea supapei spre partea de sus (a se vedea fig. E).

deplasarea supapei spre partea de sus (a se vedea fig. E). ! Capacul recipientelor este prevãzut
deplasarea supapei spre partea de sus (a se vedea fig. E). ! Capacul recipientelor este prevãzut

! Capacul recipientelor este prevãzut cu o supapã în formã circularã. Supapa poziþionatã în

jos (fig. D) indicã absenþa aerului în interiorul recipientelor. Supapa poziþionatã în sus (fig. E) indicã prezenþa aerului în interiorul recipientelor;

! Dacã dupã crearea vacuum-ului (instrucþiuni 1-9), supapa revine în partea de sus (a se

vedea fig. E) mai devreme de 3 zile, verificaþi corectitudinea închiderii ºi/sau integritatea recipientului. Verificaþi, de asemenea starea de conservare a alimentelor înaintea repetãrii operaþiilor de conservare în vid;

! În cazul defecþiunilor de funcþionare, dacã pompa rãmâne activã pentru o duratã excesivã în raport cu starea normalã, funcþia Ever Fresh se dezactiveazã, iar indicatorul Ever Fresh va lumina intermitent. Veþi fi avertizaþi de o astfel de defecþiune prin emiterea unui semnal acustic. Pentru a anula alarma ºi pentru a relua funcþionarea corectã a funcþiei Ever Fresh, dupã ce aþi controlat starea sistemului ºi poziþionarea recipientelor, este necesarã apãsarea tastei corespunzãtoare de pe panoul de control; în acest mod ledul Ever Fresh se va stinge ºi veþi putea reactiva funcþia. Funcþia Ever Fresh se dezactiveazã când frigiderul nu este în funcþiune (OFF)

36

UtilizareaUtilizarea optimãoptimã aa frigideruluifrigiderului

(pentru combine)

• Pentru a regla temperatura, folosiþi selectorul pentru FUNCÞIONARE FRIGIDER (a

se vedea cap. “Descrierea aparatului”)/ reglaþi temperatura cu ajutorul display-ului (pentru MBT 2012/1812 IZS (HA)).

• Temperatura se regleazã prin intermediul display-ului.

• Apãsaþi tasta SUPER COOL (rãcire rapidã) pentru a reduce temperatura într-un interval

scurt (de exemplu, când umpleþi frigiderul introducând o cantitate mare de alimente). Funcþia se dezactiveazã automat dupã o perioadã de timp corespunzãtoare rãcirii frigiderului (NU ESTE VALABILÃ PENTRU MODELELE MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)).

• Introduceþi numai alimente reci sau recent cumpãrate, niciodatã calde (a se vedea cap.

“Precauþii ºi sfaturi”).

• Amintiþi-vã cã valabilitatea alimentelor conservate în frigider este aceeaºi pentru cele

preparate cât ºi pentru cele proaspete.

• Nu introduceþi lichide în recipiente fãrã capac: acestea ar determina creºterea umiditãþii ºi formarea condensului.

Pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA), MTM 1721/2 V (HA):

Pentru stabilirea temperaturii, utilizaþi selectorul pentru REGLAREA TEMPERATURII (a se vedea cap. „Descrierea aparatului”) - numai pentru MTM 1721/2 V (HA)

• Introduceþi numai alimente reci sau recent cumpãrate, niciodatã calde (a se vedea cap.

“Precauþii ºi sfaturi”).

• Amintiþi-vã cã valabilitatea alimentelor conservate în frigider este aceeaºi atât pentru cele preparate cât ºi pentru cele proaspete.

Utilizarea optimã a Ever Fresh-ului

(pentru MBT 2012/1812 IZS (HA), MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)) În cele ce urmeazã puteþi gãsi norme aferente unei corecte utilizãri în ceea ce priveºte alimentele ºi sistemul Ever Fresh.

Recipientele Ever Fresh

- Nu spãlaþi capacul recipientelor folosind maºina de spãlat vase; - În cazul în care conservaþi în interior recipiente lichide de anumite tipuri, respectaþi nivelul maxim indicat pe acestea. Absorbþia lichidelor ar putea deteriora pompa Ever Fresh.

37

- Deschiderea repetatã a recipientelor în vid poate altera condiþiile de conservare a

alimentelor;

- Înainte de utilizare, asiguraþi-vã cã recipientele nu prezintã deteriorãri vizibile în

componenþa acestora;

- Supapa recipientelor este prevãzutã cu un sistem de siguranþã. Dacã dupã crearea vidului

supapa revine în partea de sus mai devreme de 3 zile, va fi necesarã verificarea corectitudinii închiderii ºi/sau integritatea recipientului. Verificaþi, de asemenea starea alimentelor înainte de a repeta operaþia de conservare în vid. A se vedea cap. „Activarea/dezactivarea funcþiei Ever Fresh”.

- Alimentele pot fi introduse în contact direct cu recipientul.

- Nu utilizaþi recipiente pentru nici un tip de coacere (microunde, cuptor, pe flacãrã etc.).

- Nu introduceþi recipientele în congelator.

Conservarea alimentelor în vid

• Toate alimentele semipreparate ºi conservate în vid trebuie consumate conform indicaþiei de pe ambalajul acestora referitoare la data expirãrii;

• Conservarea repetatã a aceloraºi alimente în vid nu modificã caracteristicile naturale de perisabilitate a acestora;

• Nu conservaþi în vid alimente congelate, decât dupã gãtirea acestora;

• Alimentele de conservat trebuie pregãtite imediat (tãiate în bucãþi, decojite, fierte etc.) ºi trebuie sã fie în perfectã stare de conservare;

• Alimentele perisabile, chiar ºi conservate în vid, trebuie reintroduse în frigider;

• Alimentele gãtite trebuie lãsate la rãcit înainte de conservarea în vid.

Igienã alimentarã

Vã recomandãm sã eliminaþi ambalajul (din hârtie, carton, plastic etc.) alimentelor recent cumpãrate deoarece acesta poate fi purtãtor de bacterii, mirosuri neplãcute, etc;

Protejaþi alimentele (în special pe cele uºor perisabile sau pe cele care emanã o aromã

puternicã), astfel încât sã evitaþi contactul între acestea, eliminând astfel posibilitatea

contaminãrii cu germeni/bacterii ºi rãspândirea mirosurilor în interiorul frigiderului;

Conservaþi alimentele astfel încât aerul sã poate circula liber între acestea;

Curãþaþi interiorul frigiderului fãrã a utiliza produse oxidante sau abrazive;

O datã expirate, alimentele trebuie scoase din frigider.

Pentru o mai bunã conservare, alimentele uºor perisabile (brânzeturi moi, peºte crud, carne, etc.) trebuie introduse într-o zonã mai rece a compartimentului frigiderului, deasupra cutiilor cu fructe ºi legume, în apropierea indicatorului de temperaturã.

38

UtilizareaUtilizarea optimãoptimã aa congelatoruluicongelatorului

(pentru combine)

Pentru

CONGELATOR (a se vedea cap. “Descriere aparat”).

Nu uitaþi cã nu trebuie sã recongelaþi alimentele pe care le-aþi lãsat sã se dezgheþe,

chiar ºi numai în parte-acestea trebuie preparate ºi consumate în maxim 24 de ore.

Alimentele proaspete (de congelat) nu trebuie sã fie introduse în apropierea celor

FUNCÞIONARE

reglarea

temperaturii,

folosiþi

selectorul

deja congelate, ci în compartimentul de sus - de CONGELARE ºi CONSERVARE - unde

temperatura este mai micã de -18 O C (pentru a se congela rapid).

! Pentru a evita împiedicarea circulaþiei aerului în interiorul congelatorului, vã

recomandãm sã nu depozitaþi alimente/recipiente ce pot obstrucþiona orificiile de aerisire.

Nu introduceþi în congelator sticle pline, închise ermetic, deoarece acestea se pot

sparge.

Cantitatea maximã/zi de alimente de congelat este indicatã pe eticheta cu

caracteristici din frigider (în partea de jos, stânga); de exemplu: 4 Kg/24h.

! Dacã se întrerupe curentul sau se semnaleazã o defecþiune (panã de curent) la

reþeaua electricã, nu deschideþi uºa congelatorului: în acest mod alimentele îngheþate ºi

congelate se vor pãstra intacte timp de 9-14 ore.

! Pe durata congelãrii, evitaþi deschiderea uºii.

! Dacã pentru o perioadã îndelungatã temperatura ambientalã coboarã sub 14

grade, temperaturile necesare unei conservãri corespunzãtoare nu pot fi atinse, iar perioada

de conservare va fi redusã.

Pentru MBL 2021 CS (HA):

• Pentru a congela alimentele (dacã congelatorul este în funcþiune), procedaþi astfel:

- apãsaþi tasta SUPER FREEZE (de congelare rapidã). La aprinderea indicatorului de culoare galbenã, puteþi introduce alimentele ºi închide uºa. Funcþia se dezactiveazã automat dupã 24 de ore sau dupã ce se atinge temperatura adecvatã (indicatã prin stingerea indicatorului luminos de culoare galbenã);

39

Pentru MBL 2031/2033 C (HA), 1821/2 C:

Pentru a congela alimentele (dacã congelatorul este în funcþiune), procedaþi astfel:

- pentru cantitãþi mai mici decât cele indicate pe tãbliþã, apãsaþi tasta SUPER

FREEZE (de congelare rapidã). Când indicatorul galben se aprinde, puteþi introduce alimentele ºi închide uºa. Funcþia se dezactiveazã automat dupã 24 de ore sau dupã ce se atinge temperatura optimã (indicatã de stingerea indicatorului luminos, galben); - pentru cantitãþi mai mari decât cele indicate, þineþi apãsatã tasta SUPER FREEZE (de congelare rapidã) pânã când indicatorul luminos emite un semnal intermitent. Dupã 24 de ore, indicatorul nu va mai lumina intermitent iar semnalul luminos va fi constant. Atunci puteþi introduce alimentele ºi închide uºa. Dupã alte 24 de ore funcþia se va dezactiva automat iar indicatorul se va stinge.

Pentru MBM 2031 C (HA):

Pentru a beneficia de un spaþiu în plus în compartimentul congelatorului, puteþi sã scoateþi cutiile din locaºurile aferente (cu excepþia celui de jos ºi, eventual, a cutiei COOL CARE ZONE la temperaturã variabilã), introducând alimentele direct pe sistemele de evaporare.

Pentru MBT 1822 Z/2022 CZ, MBT 2012/1812 IZS (HA), MBL 1822/1 Z:

Reglaþi temperatura prin intermediul display-ului (cu excepþia modelelor MBL 1822/1 Z) COOL CARE ZONE reprezintã compartimentul ce permite conservarea, în cele mai bune condiþii a anumitor alimente (fructe, îngheþatã ºi alcoolice); celelalte 2 compartimente (a se vedea Panoul de control) sunt adecvate conservãrii normale a alimentelor congelate.

Pentru congelarea alimentelor în cel mai potrivit ºi sigur mod, trebuie sã procedaþi dupã cum urmeazã:

Pentru cantitãþi mai mici (inferioare unei jumãtãþi din cantitatea indicatã pe eticheta aparatului):

- dacã COOL CARE ZONE este activã, introduceþi alimentele în cele

2 compartimente de conservare cu atenþie, ca acestea sã nu intre în contact cu alimentele existente; apãsaþi tasta SUPER FREEZE (congelare rapidã; se aprinde

LEDUL aferent) ºi închideþi uºa; funcþia se dezactiveazã automat la încheierea celor 24 de ore sau la atingerea temperaturii optime (LEDUL se stinge);

- dacã COOL CARE ZONE nu este activã, chiar ºi primul compartiment poate fi

utilizat: introduceþi alimentele ºi urmaþi aceleaºi indicaþii ca în cazul precedent.

Pentru cantitãþi mari (superioare unei jumãtãþi din cantitatea indicatã pe eticheta aparatului):

- dezactivaþi COOL CARE ZONE ºi goliþi-o, þineþi apãsatã tasta SUPER

FREEZE câteva secunde pânã când LEDUL aferent lumineazã intermitent. Sunt necesare 24 h pânã când congelatorul atinge temperatura corectã pentru congelarea optimã. Dupã acest interval, LEDUL va lumina constant: introduceþi alimentele ºi închideþi uºa. Dupã alte 24 h, alimentele vor fi congelate corect, iar funcþia se va

40

dezactiva automat (LEDUL se stinge); în acest moment alimentele pot fi transferate în celelalte 2 compartimente (astfel încât sã puteþi utiliza compartimentul COOL CARE ZONE care, rãmas inactiv, funcþioneazã ca un compartiment obiºnuit de conservare).

COOL CARE ZONE

Este un compartiment special prezent în congelator ce permite selectarea ºi stabilirea a 4 modalitãþi diferite de funcþionare în baza necesitãþilor ºi tipologiei de alimente de conservat în interiorul acestuia. Temperaturile selecþionabile sunt: -8 O C, -12 O C ºi -18 O C ºi pot fi identificate pe panoul de control prin: cãpºunã, îngheþatã ºi sticlã. Cool Care Zone este prevãzutã cu un control independent de cel al celorlalte compartimente interioare ale congelatorului; cu ajutorul panoului de control puteþi dezactiva Cool Care Zone ºi o puteþi utiliza ca pe un compartiment obiºnuit al congelatorului.

Utilizarea optimã a congelatorului (pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA), MTM 1721/2 V (HA) ºi MBM 1811 F)

Numai pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA):

Temperatura în interiorul congelatorului se regleazã automat în baza poziþiei selectorului termostatului. 1 = valori medii Max = valori reduse (mai frig) Vã recomandãm sã optaþi pentru o poziþie intermediarã.

• Nu uitaþi cã nu trebuie sã recongelaþi alimentele pe care le-aþi lãsat sã se dezgheþe, chiar ºi numai în parte; acestea trebuie preparate ºi consumate în maxim 24 de ore.

• Alimentele proaspete (de congelat) nu trebuie sã fie introduse în apropierea celor deja

congelate, ci deasupra grãtarului din compartimentul congelatorului, dacã se poate în contact cu pereþii laterali - unde temperatura este mai micã de -18 O C (pentru a se congela rapid).

! Pentru a evita împiedicarea circulaþiei aerului în interiorul congelatorului, vã

recomandãm sã nu depozitaþi alimente/recipiente ce pot obstrucþiona orificiile de aerisire.

• Nu introduceþi în congelator sticle pline, închise ermetic, deoarece acestea se pot sparge.

• Cantitatea maximã/zi de alimente de congelat este indicatã pe eticheta cu caracteristici din frigider (în partea de jos, stânga); de exemplu: 4 Kg/24h.

! Dacã se întrerupe curentul sau se semnaleazã o defecþiune (panã de curent) la reþeaua

electricã, nu deschideþi uºa congelatorului: în acest mod alimentele îngheþate ºi congelate

se vor pãstra intacte timp de 9-14 ore.

! Pe durata congelãrii, evitaþi deschiderea uºii.

! Dacã pentru o perioadã îndelungatã temperatura ambientalã coboarã sub 14 grade,

temperaturile necesare unei conservãri corespunzãtoare nu pot fi atinse, iar perioada de conservare va fi redusã.

41

Numai pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA) ºi MBM 1811 F

Numai pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA) ºi MBM 1811 F este reduse temperatura optimã

este

reduse

temperatura

optimã

la

consumuri

întrerupe funcþionarea aparatului, inclusiv a compartimentului frigiderului compartimentului frigiderului

aparatului, inclusiv a compartimentului frigiderului Recipiente Recipiente pentru pentru gheaþã gheaþã ICE

RecipienteRecipiente pentrupentru gheaþãgheaþã ICEICE CARECARE

(pentru combine):

Amplasarea acestor accesorii pe partea interioarã a uºii congelatorului, garanteazã o igienã (gheaþa nu intrã în contact cu alimentele) ºi o ergonomie (pe durata decongelãrii, apa nu pãtrunde în interiorul aparatului) îmbunãtãþite.

nu pãtrunde în interiorul aparatului) îmbunãtãþite. Instrucþiuni de utilizare: 1. Extrageþi recipientul,

Instrucþiuni de utilizare:

1. Extrageþi recipientul, împingându-l în sus.

Asiguraþi-vã cã recipientul este gol ºi introduceþi apã prin orificiul indicat.

2. Nu depãºiþi nivelul recomandat (MAX WATER

LEVEL). Excesul de apã obstrucþioneazã scoaterea cuburilor (în acest caz, aºteptaþi ca gheaþa sã se topeascã ºi goliþi recipientul).

3. Rotiþi recipientul la 90 O : apa, în virtutea principiului vaselor comunicante, va umple

toate formele (a se vedea figura).

locaºul

corespunzãtor, introducându-l mai întâi cu partea de sus, dupã care împingându-l în jos.

5. Când gheaþa va fi gata (în circa 8 ore), bateþi recipientul pe o suprafaþã durã ºi vãrºaþi o

micã cantitate de apã peste acesta în vederea desprinderii cuburilor (care vor fi scoase prin

orificiu).

4. Închideþi

orificiul

cu

capacul

din

dotare

ºi

poziþionaþi

recipientul

în

42

ÎntreþinereÎntreþinere ºiºi curãþarecurãþare

(pentru combine)

Deconectarea aparatului de la reþeaua de energie electricã

Pe parcursul operaþiilor de curãþare ºi întreþinere este necesarã izolarea completã a aparatului (întreruperea curentului de la reþea).

1. Poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul simbolului

2. Scoateþi ºtecherul din prizã.

! Dacã nu respectaþi aceastã procedurã, se poate declanºa alarma, dar acest fapt nu reprezintã o anomalie. Pentru a readuce aparatul la funcþionarea normalã, este suficient sã poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul valorii dorite. Pentru a izola complet combina, procedaþi conform indicaþiilor de la punctele 1 ºi 2.

procedaþi conform indicaþiilor de la punctele 1 ºi 2. ; Deconectarea aparatului de la reþeaua de

;

Deconectarea aparatului de la reþeaua de energie electricã

(pentru MBT 1822 Z/2022 CZ (HA), 2012/1812 IZS)

Pe parcursul operaþiilor de curãþare ºi întreþinere este necesarã izolarea completã a aparatului (întreruperea curentului de la reþea).

1. Þineþi apãsatã tasta ON/OFF pânã la stingerea display-ului, cu excepþia LEDULUI

roºu al tastei ON/OFF;

Pentru modelele MBM 2031 C (HA), MBM 1711/2,

1821, 1822 V, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V, MBT 1721/2 Z:

Pe parcursul operaþiilor de curãþare ºi întreþinere este necesarã izolarea completã a aparatului (întreruperea curentului de la reþea).

!!! Nu este suficientã poziþionarea selectorului REGLARE TEMPERATURÃ în dreptul simbolului OFF (aparat oprit) pentru eliminarea oricãrui contact electric / nu este suficientã poziþionarea selectorului de reglare a temperaturii în dreptul poziþiei (aparat oprit) pentru eliminarea oricãrui contact electric – numai pentru MTM 1721/2 V (HA).

43

ÎntreþinereÎntreþinere ºiºi curãþarecurãþare

(pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA) ºi MBM 1811 F)

Deconectarea aparatului de la reþeaua de energie electricã

Pe parcursul operaþiilor de curãþare ºi întreþinere este necesarã izolarea completã a aparatului (întreruperea curentului de la reþea).

1. Poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul simbolului OFF;

2. Scoateþi ºtecherul din prizã.

Curãþarea aparatului

• Exteriorul, interiorul ºi garniturile din cauciuc pot fi curãþate folosind un burete îmbibat în apã cãlduþã ºi bicarbonat de sodiu sau sãpun neutru. Nu folosiþi solvenþi, substanþe abrazive, înãlbitor sau amoniac.

• Accesoriile detaºabile pot fi lãsate la înmuiat în apã caldã ºi sãpun sau detergent de vase. Dupã spãlare, clãtiþi-le ºi ºtergeþi-le bine. • Partea din spate a combinei atrage praful care poate fi aspirat folosind tubul rigid al aspiratorului (utilizând o vitezã medie). Procedaþi cu atenþie: înainte de a aspira praful, opriþi aparatul ºi scoateþi ºtecherul din prizã.

Evitarea formãrii mucegaiului ºi a mirosurilor neplãcute

Aparatul este fabricat din materiale igienice care nu emanã mirosuri. Pentru a

pãstra aceastã caracteristicã, este necesar ca alimentele sã fie întotdeauna protejate, folosind recipiente închise. Astfel se evitã pãtarea alimentelor.

Dacã doriþi sã opriþi aparatul pentru o perioadã îndelungatã de timp, curãþaþi interiorul ºi lãsaþi uºile deschise.

Funcþia Holiday

(nu este valabilã pentru modelele MBM 2031 C (HA), MBM 1811 F) Dacã plecaþi în concediu, nu este necesar sã opriþi combina, deoarece aceasta este prevãzutã cu o funcþie care permite, cu un consum minim de energie, menþinerea temperaturii constante în frigider (15 O C pentru conservarea fardurilor ºi a produselor cosmetice) ºi în congelator (la minimum, poziþia 1, pentru conservarea alimentelor). Pentru a activa aceastã funcþie, este necesar sã:

- poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE FRIGIDER în dreptul simbolului

.
.

Se vor emite douã semnale scurte care vã vor confirma activarea funcþiei; dezactivarea acesteia va fi indicatã prin emiterea unui semnal.

44

Înlocuirea filtrului împotriva mirosurilor neplãcute

(nu este valabil pentru modelul MBM 1811 F) Filtrul poate fi înlocuit dupã 6-8 luni de la activarea acestuia, duratã ce poate varia în funcþie de natura alimentelor de conservat. Pentru indicaþii privind procurarea acestuia, contactaþi Service-ul autorizat (a se vedea cap. Asistenþã). Pentru înlocuirea acestuia, procedaþi conform fig. A ºi B:

Service-ul autorizat (a se vedea cap. Asistenþã) . Pentru înlocuirea acestuia, procedaþi conform fig. A ºi

45

Service-ul autorizat (a se vedea cap. Asistenþã) . Pentru înlocuirea acestuia, procedaþi conform fig. A ºi

DecongelareaDecongelarea aparatuluiaparatului

! Urmaþi instrucþiunile conþinute în acest manual. Nu urgentaþi acest proces folosind instrumente diferite de racleta din dotare deoarece se poate deteriora circuitul de rãcire.

Pentru MBL 2031/3 C (HA), 1821/2 C, 2021/2 C, BMBL 2021/2 C (HA), MBT 1822 Z/2022 CZ (HA), MTM 1721/2 V (HA), MBM 1811 F:

MBT 1822 Z/2022 CZ (HA), MTM 1721/2 V (HA), MBM 1811 F: Decongelarea compartimentului frigiderului Frigiderul

Decongelarea compartimentului frigiderului

Frigiderul dvs. realizeazã dezgheþarea automatã: apa este dirijatã în partea din spate a frigiderului, printr-un orificiu de evacuare (a se vedea figura) de unde, cu ajutorul cãldurii emanate, se evaporã. Singura intervenþie pe care trebuie sã o efectuaþi periodic constã în curãþarea orificiului de evacuare pentru ca apa sã poatã circula fãrã obstacole. numai pentru MTM 1721/2 V (HA).

circula fãrã obstacole. numai pentru MTM 1721/2 V (HA). Decongelarea compartimentului congelatorului Eliminaþi

Decongelarea compartimentului congelatorului

Eliminaþi periodic bruma formatã cu ajutorul racletei din dotare. Dacã stratul este mai gros de 5 mm, este necesar sã efectuaþi manual operaþiile de mai jos:

1. Cu o zi înainte apãsaþi tasta SUPER FREEZE pentru rãcirea alimentelor (se aprinde becul de culoare galbenã) / poziþionaþi selectorul REGLARE TEMPERATURÃ în dreptul simbolului OFF (numai pentru modelele MBM 2031 C (HA), MBM 1711/2, 1821, 1822 V, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V) / sau în dreptul poziþiei (pentru MTM 1721/2 V (HA)).

2. Funcþia se dezactiveazã automat dupã 24 h sau poate fi dezactivatã în orice moment apãsând din nou tasta SUPER FREEZE; în acest moment poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul poziþiei , amintindu-vã totodatã ca aceastã funcþie întrerupe funcþionarea aparatului (nu este valabil pentru modelul MBM 2031 C (HA), MBM 1711/2, MBM 1821, 1822 V, MBM 1822 V FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V ºi MBT 1822 Z (HA)). Numai pentru MBT 1822 Z/2022 CZ (HA):

MBT 1822 Z (HA)) . Numai pentru MBT 1822 Z/2022 CZ (HA): þineþi apãsatã tasta ON/OFF

þineþi apãsatã tasta ON/OFF mai mult de 2 secunde pânã la stingerea display-ului cu excepþia LEDULUI roºu.

3. Împachetaþi alimentele congelate în folii de hârtie ºi puneþi-le la rece. Lãsaþi uºa congelatorului deschisã pânã când bruma se va topi; puteþi accelera acest proces introducând în congelator recipiente pline cu apã caldã.

4. Curãþaþi ºi ºtergeþi bine congelatorul înainte de a repune în funcþiune aparatul.

46

pline cu apã caldã. 4. Curãþaþi ºi ºtergeþi bine congelatorul înainte de a repune în funcþiune

5.

Anumite modele sunt dotate cu un sistem numit “DRAIN SYSTEM” care dirijeazã apa

spre exterior. Introduceþi racleta din dotare în fanta din partea de jos a congelatorului ºi aºezaþi un recipient (a se vedea figura) pentru a colecta apa evacuatã – nu este valabil pentru modelele MTM 1721/2 V (HA). 6. Înainte de a introduce alimentele în congelator, aºteptaþi circa 2 ore pentru reluarea condiþiilor optime de conservare.

Înlocuirea becului

Pentru a înlocui becul din frigider, scoateþi mai întâi ºtecherul din prizã. Urmãriþi instrucþiunile de mai jos:

1. Îndepãrtaþi protecþia conform indicaþiilor din figurã pentru a avea acces la bec;

2. Înlocuiþi-l cu unul similar, a cãrui putere sã fie egalã cu cea indicatã pe capacul de protecþie (15 W sau 25 W; 10 W, în cazul modelelor MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)).

în cazul modelelor MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA) ). pentru MBL 2021 CS

pentru MBL 2021 CS (HA) ºi MTM 1811/2 F, 1712 F (HA), MBT 2012/1812 IZS (HA), MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022CF (HA) ºi MBM 1811 F

IZS (HA), MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022CF (HA) ºi MBM 1811 F pentru MBL 2031/3

pentru MBL 2031/3 C (HA), 2021/2 C, 1821/2 C, 1822/1 Z, BMBL 2021/2 C (HA), MBM 2031 C (HA), MBM 1711/2, 1821 V, 1822, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V, MBT 1822 Z/2022 CZ (HA)

2031 C (HA), MBM 1711/2, 1821 V, 1822, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V, MBT

pentru MTM 1721/2 V (HA)

47

PrecauþiiPrecauþii ºiºi sfaturisfaturi

! Aparatul a fost proiectat ºi construit conform normelor internaþionale de siguranþã. Aceste avertizãri sunt furnizate din motive de siguranþã ºi trebuie sã fie citite cu atenþie.

de siguranþã ºi trebuie sã fie citite cu atenþie. Acest aparat este conform cu urmãtoarele Directive

Acest aparat este conform cu urmãtoarele Directive Comunitare:

-73/23/CEE din data de 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi modificãri succesive; - 89/336/CEE din data de 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi modificãri succesive.

Siguranþã generalã

• Acest aparat de uz casnic a fost conceput pentru a fi folosit numai în interiorul locuinþelor;

• Astfel, acesta trebuie sã fie utilizat numai pentru conservarea ºi congelarea alimentelor ºi numai de persoane adulte, conform instrucþiunilor cuprinse în manual;

• Aparatul nu trebuie instalat în aer liber, nici chiar în cazul în care spaþiul este adãpostit, deoarece este foarte periculoasã expunerea acestuia la ploi ºi furtuni;

• Nu atingeþi aparatul când sunteþi desculþi sau cu mâinile sau picioarele ude sau umede;

• Nu atingeþi componentele de rãcire din interiorul acestuia: vã puteþi arde sau rãni;

• Nu scoateþi ºtecherul din prizã trãgând de cablu, ci trãgând de ºtecher;

• Este necesar sã scoateþi ºtecherul din prizã înainte de a efectua operaþiile de curãþare ºi întreþinere. Nu este suficient sã poziþionaþi selectorul pentru REGLAREA TEMPERATURII în dreptul simbolului OFF (aparat oprit) pentru a întrerupe alimentarea cu energie electricã;

În cazul defecþiunilor, nu interveniþi în nici un caz în mecanismele interne, încercând sã-

l

reparaþi singuri;

• Nu utilizaþi, în interiorul celor douã compartimente, dispozitive sau instrumente diferite de racleta din dotare;

• Nu consumaþi cuburile de gheaþã imediat dupã ce le-aþi scos din congelator;

• Nu permiteþi copiilor sã se joace în apropierea aparatului - aceºtia nu trebuie sã se joace cu accesoriile aparatului;

• Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii!

48

Scoaterea din funcþiune a aparatului

• Refolosirea ambalajelor: respectaþi normele locale, în acest fel ambalajele vor putea fi utilizate din nou.

• Scoaterea din funcþiune a vechiului aparat: RESPECTAÞI LEGISLAÞIA ÎN MATERIE DE SCOATERE DIN FUNCÞIUNE.

Aparatele frigorifice conþin, în zona de rãcire ºi în izolaþie, gaz izobutan ºi ciclopentan care, dacã sunt eliminate în atmosferã pot deveni periculoase. EVITAÞI ASTFEL DETERIORAREA ÞEVILOR.

• Înainte de a scoate din funcþiune vechiul aparat, tãiaþi cablul de alimentare cu energie

electricã ºi îndepãrtaþi balamalele, pentru a nu putea fi utilizat de altcineva. NOTÃ: Aceste instrucþiuni sunt valabile numai în cazul în care aparatul vechi este dus la o groapã ecologicã.

Economisirea energiei ºi protecþia mediului înconjurãtor

• Amplasaþi aparatul într-un loc rãcoros ºi bine ventilat, protejându-l de cãldura emanatã de razele solare ºi de alte surse de cãldurã.

• Pentru a introduce sau scoate alimentele, deschideþi ºi închideþi uºile cât mai repede posibil.

! Fiecare deschidere a uºii înseamnã un consum de energie în plus.

• Nu supraîncãrcaþi aparatul: pentru a asigura o bunã rãcire a alimentelor, aerul trebuie sã circule cât mai bine. Dacã împiedicaþi circulaþia aerului, compresorul va funcþiona încontinuu.

• Nu introduceþi alimente calde: acestea determinã creºterea temperaturii ºi, în consecinþã obligã compresorul sã funcþioneze mai mult, ceea ce explicã consumul mãrit de energie.

• Dezgheþaþi aparatul dacã observaþi formarea gheþii (a se vedea cap. “Întreþinere”);

grosimea stratului de gheaþã împiedicã rãcirea alimentelor, mãrind totodatã ºi consumul de energie.

• Curãþaþi ºi verificaþi eficienþa garniturilor: acestea trebuie sã asigure o închidere etanºã,

altfel, aerul rece nu va fi pãstrat în interiorul aparatului (a se vedea cap. “Întreþinere”).

49

AnomaliiAnomalii ºiºi remediiremedii

Se poate întâmpla ca aparatul sã nu funcþioneze. Înainte de a apela la Asistenþã (a se vedea cap. ”Asistenþã”), verificaþi dacã problema nu poate fi remediatã de dvs., astfel:

Pentru MBL 1821/2 C, 2021/2 C, 2031/3 C, 1821/2 Z, 2021 CS, 1811/2023 IS, BMBL 2022 CF (HA), BMBL 2021/2 C (HA):

Cauze posibile/Rezolvare:

1. ªtecherul nu este introdus în prizã, nu face contact sau curentul este oprit de la reþeaua electricã (panã).

2. Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie a motorului (a se vedea cap. “Pornire ºi utilizare”).

3. Scoateþi ºtecherul din prizã, dupã care

introduceþi-l din nou în prizã (cu excepþia modelului MBL 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)).

4:

Anomalii:

1. Indicatorul de culoare verde,

ALIMENTARE nu se aprinde

2.

Motorul nu porneºte.

3.

Indicatoarele sunt slab luminate.

4:

 

a) Alarma s-a declanºat.

b) Alarma s-a declanºat, iar cele

douã indicatoarele de culoare galbenã se aprind

c)

Alarma s-a declanºat, iar cele

douã indicatoarele de culoare galbenã împreunã cu cel verde se aprind

 
 

5.

Indicatorul de culoare verde

ALIMENTARE lumineazã intermitent

a) Uºa frigiderului a rãmas deschisã mai mult de

douã minute. Alarma se opreºte la închiderea uºii. Nu

aþi efectuat bine operaþia de oprire a aparatului (a se vedea cap.” Întreþinere”). b) Aparatul semnaleazã încãlzirea excesivã a congelatorului. Verificaþi alimentele: este posibil sã fie necesarã aruncarea acestora.

c) Aparatul semnaleazã încãlzirea periculoasã a

congelatorului: va fi necesar sã aruncaþi alimentele. b/c) În ambele cazuri congelatorul se va menþine la o temperaturã de 0 O C, evitând recongelarea alimentelor. Pentru a opri semnalul acustic:

deschideþi ºi închideþi uºa frigiderului. Pentru stabilirea parametrilor de funcþionare normalã:

poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR în dreptul simbolului . (oprit) ºi reporniþi aparatul.

în dreptul simbolului . (oprit) ºi reporniþi aparatul. 5. Aparatul Service-ul. nu funcþioneazã corect. Apelaþi

5. Aparatul

Service-ul.

nu

funcþioneazã

corect.

Apelaþi

50

6.

Frigiderul ºi congelatorul nu

6:

asigurã temperaturile adecvate

Uºile nu se închid bine sau garniturile sunt deteriorate.

• Uºile se deschid foarte des;

 

• Selectoarele

de

FUNCÞIONARE

nu

sunt

poziþionate

în

mod

corect

(a

se

vedea

cap.

“Descriere aparat”).

 

Frigiderul sau congelatorul au fost încãrcate

excesiv.

7.

În frigider alimentele se rãcesc

7:

prea mult

Selectorul FUNCÞIONARE FRIGIDER nu

este poziþionat în mod corect (a se vedea cap. “Descriere aparat”)

Alimentele intrã în contact cu partea din spate a

frigiderului.

8. Motorul funcþioneazã încontinuu

8:

Aþi apãsat tasta SUPER FREEZE (congelare

rapidã). Indicatorul galben SUPER FREEZE

este aprins în mod constant sau intermitent (a se vedea cap. “Descriere aparat”).

Uºa nu este bine închisã sau a fost frecvent

deschisã ;

Temperatura exterioarã este foarte ridicatã.

 

Grosimea stratului de gheaþã depãºeºte 2-3 mm (a se vedea cap. “Întreþinere”).

9:

9. Ventilatorul AIR nu funcþioneazã

Uºa nu este bine închisã sau a fost frecvent

(cu excepþia modelelor MBL 2021 CS (HA), 2023 IS)

deschisã (cu excepþia modelelor MBL 2021 CS (HA), 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)) ;

Ventilatorul AIR intrã în funcþiune automat în momentul în care este necesarã reluarea condiþiilor optime de funcþionare în compartimentul frigiderului (cu excepþia modelelor MBL 2021 CS (HA), 2023 IS (HA), BMBL 2022 CF (HA)).

10. Aparatul emite prea mult zgomot.

10:

Aparatul nu este poziþionat corect (a se vedea cap. “Instalare”).

51

11. În partea inferioarã a frigiderului

se formeazã apã (cu excepþia modelelor MBL 2021 CS (HA), 2023

IS, BMBL 2022 CF (HA))

12. Temperatura în anumite pãrþi

exterioare ale frigiderului este

ridicatã

• Aparatul a fost instalat între mobilã ºi obiecte

care vibreazã ºi emit zgomote; • Gazul refrigerat (freonul) produce zgomote uºoare chiar ºi atunci când compresorul este oprit:

nu se indicã o defecþiune.

11:

• Orificiul de evacuare al apei este obstrucþionat (a se vedea cap. „Întreþinere” - (cu excepþia modelelor MBL 2021 CS (HA), 2023 IS, BMBL2022 CF (HA), BMB 2021 C (HA))

12:

• Temperaturile ridicate sunt necesare pentru a

evita formarea condensului în anumite zone ale

aparatului.

52

Numai pentru MBT 1822 Z/2022 CZ (HA), 2012/1812 IZS:

Cauze posibile/Rezolvare:

1. ªtecherul nu este introdus în prizã, nu face

contact sau curentul este oprit de la reþeaua

electricã (panã).

2. Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie a

motorului (a se vedea cap. “Pornire ºi utilizare”).

Anomalii:

1. Display-ul nu este aprins

2. Motorul nu funcþioneazã

3. Display-ul este slab luminat

4. Alarma s-a declanºat, mesajul aferent apare pe display, ledul Alarme ºi becul din interiorul frigiderului lumineazã intermitent

5. Alarma s-a declanºat, mesajul aferent apare pe display, ledul Alarme lumineazã intermitent

6. Alarma s-a declanºat, mesajul aferent apare pe display, ledul Alarme lumineazã intermitent

7. Frigiderul ºi congelatorul nu asigurã temperaturile adecvate

3. Scoateþi ºtecherul din prizã ºi reintroduceþi-l

4. Uºa frigiderului a rãmas deschisã mai mult de douã minute. Alarma se opreºte la închiderea uºii sau prin apãsarea tastei RESET ALARM.

5. Aparatul semnaleazã o încãlzire excesivã a

congelatorului. Congelatorul se va menþine la o temperaturã de circa 0 grade pentru a nu fi necesarã recongelarea alimentelor, permiþându-vã astfel sã consumaþi alimentele într-un interval de 24 h. Pentru a întrerupe semnalul acustic, apãsaþi tasta RESET ALARM. Apãsaþi a 2-a oarã pentru anularea mesajului de pe display, stingeþi ledul ALARME ºi reluaþi funcþionarea normalã a aparatului. 6: Aparatul semnaleazã o încãlzire periculoasã a congelatorului: alimentele nu trebuie consumate. Congelatorul se va menþine la o temperaturã de circa 0 grade. Pentru a întrerupe semnalul acustic, apãsaþi tasta RESET ALARM. Apãsaþi a 2-a oarã pentru anularea mesajului de pe display, stingeþi ledul ALARME ºi reluaþi funcþionarea normalã a aparatului.

7:

• Uºile nu se închid bine sau garniturile sunt deteriorate;

• Uºile se deschid foarte des;

• A fost stabilitã o temperaturã prea ridicatã (a se vedea cap. „Pornire ºi utilizare”)

53

8. În frigider alimentele îngheaþã

9. Motorul funcþioneazã încontinuu

10. Aparatul este prea zgomotos

11. Semnalare anomalii

12. Mesaj pe display (ex.: F01)

excesiv

Frigiderul

ºi

congelatorul

au

fost

umplute

8. A fost stabilitã o temperaturã prea scãzutã (a se vedea cap. „Pornire ºi utilizare”)

9:

• Au fost activate funcþiile SUPER COOL ºi/sau

SUPER FREEZE ºi/sau ICE PARTY

• Uºa nu a fost bine închisã sau a fost deschisã o perioadã îndelungatã

• Temperatura mediului înconjurãtor este foarte ridicatã

10:

• Aparatul nu este poziþionat corect (a se vedea

cap. “Instalare”).

• Aparatul a fost instalat între mobilã ºi obiecte care vibreazã ºi emit zgomote;

• Gazul refrigerat (freonul) produce zgomote

uºoare chiar ºi atunci când compresorul este oprit:

nu se indicã o defecþiune.

11. Defecþiuni în reþeaua electricã sau întreruperi

de scurtã duratã ale tensiunii de alimentare

12. Apelaþi Service-ul

54

Numai pentru MBM 2031 C (HA), MBM 1711/2, 1821, 1822 V, FR, 1823 V (HA), BMBM 1822 V, MTM 1721/2 V (HA):

Anomalii:

Cauze posibile / Rezolvare:

1. Becul interior nu se aprinde

1. ªtecherul nu este introdus în prizã, nu face contact sau curentul este oprit de la reþeaua electricã (panã).

2. Frigiderul ºi congelatorul nu asigurã temperaturile adecvate

2:

Uºile nu se închid bine sau garniturile sunt deteriorate.

 

Uºile se deschid foarte des;

Selectorul REGLARE TEMPERATURÃ nu este poziþionat în mod corect

Frigiderul sau congelatorul au fost încãrcate excesiv.

Temperatura ambientalã atinge valori mai mici de 14 grade.

3. În frigider alimentele îngheaþã

3:

Selectorul REGLARE TEMPERATURÃ nu

este poziþionat în mod corect

Alimentele intrã în contact cu partea din spate a frigiderului.

4. Ventilatorul AIR nu funcþioneazã

4:

Uºa frigiderului a rãmas deschisã

 

Ventilatorul AIR intrã în funcþiune automat în momentul în care este necesarã reluarea condiþiilor optime de funcþionare în compartimentul frigiderului

5. Motorul funcþioneazã încontinuu

5:

Uºa nu este bine închisã sau a fost frecvent

deschisã

• Temperatura exterioarã este foarte ridicatã.

• Grosimea stratului de gheaþã depãºeºte 2-3 mm

(a se vedea cap. „Întreþinere”)

6. Aparatul este prea zgomotos

6:

Aparatul nu este poziþionat corect (a se vedea

cap. “Instalare”).

Aparatul a fost instalat între mobilã ºi obiecte care vibreazã ºi emit zgomote;

55

 

Gazul refrigerat (freonul) produce zgomote uºoare

chiar ºi atunci când compresorul este oprit: nu se

indicã o defecþiune.

7. Temperatura în anumite pãrþi exterioare ale frigiderului este ridicatã

7:

Temperaturile ridicate sunt necesare pentru a evita

formarea condensului în anumite zone ale aparatului.

8. Peretele din spate (din compartimentul frigiderului) este acoperit cu brumã sau picãturi de apã

9. În partea inferioarã a frigiderului se formeazã apã

8:

• Aparatul funcþioneazã normal

9:

Orificiul de evacuare al apei este obstrucþionat (a se vedea cap. „Întreþinere”)

56

Pentru MTM 1811/2 F, 1712 F (HA) ºi MBM 1811 F

Anomalii

1. Becul interior nu se

aprinde

2. Motorul nu

funcþioneazã

3. Frigiderul ºi

congelatorul nu asigurã

temperaturile adecvate

4. În frigider alimentele

îngheaþã

5. Motorul funcþioneazã

încontinuu

6. Aparatul este prea

zgomotos

7. Temperatura în

anumite pãrþi exterioare ale frigiderului este

ridicatã

Cauze posibile / Rezolvare:

1:

• ªtecherul nu este introdus în prizã, nu face contact sau curentul este oprit de la reþeaua electricã (panã). Selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR este poziþionat în dreptul simbolului OFF.

2:

Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie a motorului (a se vedea cap. “Pornire ºi utilizare”).

3:

Uºile nu se închid bine sau garniturile sunt deteriorate.

• Uºile se deschid foarte des;

• Selectorul REGLARE TEMPERATURÃ nu este poziþionat în mod corect

• Frigiderul sau congelatorul au fost încãrcate excesiv.

4. Selectorul REGLARE TEMPERATURÃ nu este poziþionat în mod corect

5:

Uºa nu este bine închisã sau a fost frecvent deschisã Temperatura exterioarã este foarte ridicatã.

6:

Aparatul nu este poziþionat corect (a se vedea cap. “Instalare”).

• Aparatul a fost instalat între mobilã ºi obiecte care

vibreazã ºi emit zgomote;

• Gazul refrigerat (freonul) produce zgomote uºoare chiar ºi atunci când compresorul este oprit: nu se indicã o defecþiune.

7:

Temperaturile ridicate sunt necesare pentru evitarea formãrii condensului în anumite zone ale produsului.

57

Anomalii

1. Display-ul nu este aprins

2. Motorul nu funcþioneazã

3. Display-ul este slab

luminat

4. Alarma s-a declanºat ºi

becul din interiorul frigiderului lumineazã intermitent

5. Alarma s-a declanºat ºi

mesajul aferent apare pe display

6. Alarma s-a declanºat ºi

mesajul aferent apare pe display

7. Simbolul alarmelor

lumineazã intermitent, simbolul Ever Fresh se stinge, iar pe display apare mesajul aferent

8. Frigiderul ºi congelatorul

nu asigurã temperaturile adecvate

Cauze posibile / Rezolvare:

1 ªtecherul nu este introdus în prizã, nu face contact sau curentul este oprit de la reþeaua electricã (panã).

2 Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie a motorului (a se vedea cap. “Pornire ºi utilizare”).

3 Scoateþi ºtecherul din prizã ºi reintroduceþi-l

4 Uºa frigiderului a rãmas deschisã mai mult de douã minute.

Alarma se opreºte la închiderea uºii sau prin apãsarea tastei RESET ALARM. O altã cauzã ar putea fi o procedurã incorectã de oprire (a se vedea cap. „Întreþinere”)

a

congelatorului. Congelatorul se va menþine la o temperaturã de circa 0 grade pentru a nu fi necesarã recongelarea alimentelor, permiþându-vã astfel sã consumaþi alimentele într-un interval de 24 h.

5

Aparatul

semnaleazã

o

încãlzire

excesivã

a

congelatorului: alimentele nu trebuie consumate. Congelatorul se va menþine la o temperaturã de circa -18 grade C. Pentru a întrerupe semnalul acustic, apãsaþi tasta RESET ALARM. Apãsaþi a 2-a oarã pentru anularea mesajului de pe display, stingeþi ledul ALARME ºi reluaþi funcþionarea normalã a aparatului.

6

Aparatul

semnaleazã

o

încãlzire

periculoasã

7 S-a declanºat blocajul de siguranþã corespunzãtor

dispozitivului Ever Fresh pentru funcþionarea prelungitã a pompei de vacuum. Pentru reluarea corectei funcþionãri, dupã verificarea sistemului Ever Fresh, apãsaþi de 2 ori tasta Reset Alarm (a se vedea cap. „Display”); Verificaþi ca tubul aflat pe partea posterioarã a raftului Ever Fresh sã fie corect conectat ;

8 • Uºile nu se închid bine sau garniturile sunt deteriorate;

Uºile se deschid foarte des;

58

9. În frigider alimentele îngheaþã

10. Motorul funcþioneazã

încontinuu

11. Aparatul este prea

zgomotos

12. Semnalare anomalii

A fost stabilitã o temperaturã prea ridicatã (a se vedea cap. „Pornire ºi utilizare”)

Frigiderul ºi congelatorul au fost umplute excesiv

9 • A fost stabilitã o temperaturã prea scãzutã (a se vedea cap. „Pornire ºi utilizare”)

10 • Au fost activate funcþiile SUPER COOL ºi/sau

SUPER FREEZE ºi/sau ICE PARTY

Uºa nu a fost bine închisã sau a fost deschisã o perioadã îndelungatã

Temperatura mediului înconjurãtor este foarte ridicatã

11 • Aparatul nu este poziþionat corect (a se vedea cap. “Instalare”). Aparatul a fost instalat între mobilã ºi obiecte care vibreazã ºi emit zgomote; Gazul refrigerat (freonul) produce zgomote uºoare chiar ºi atunci când compresorul este oprit: nu se indicã o defecþiune.

12 • Defecþiuni în reþeaua electricã sau întreruperi de

scurtã duratã ale tensiunii de alimentare.

AsistenþãAsistenþã

Înainte de a apela Asistenþa:

• Verificaþi dacã puteþi remedia singuri anomalia (a se vedea cap. “Anomalii ºi remedii”). • Dacã, dupã ce aþi efectuat toate verificãrile, aparatul nu funcþioneazã iar problema sesizatã de dumneavoastrã persistã, contactaþi Service-ul autorizat.

Comunicaþi:

• tipul de anomalie;

• modelul maºinii (Mod.);

• numãrul de serie (S/N).

Aceste informaþii se gãsesc pe eticheta autocolantã din frigider, situatã în partea de jos, stânga. Nu apelaþi niciodatã la tehnicieni neautorizaþi ºi refuzaþi înlocuirea pieselor de schimb care nu sunt originale.

apelaþi niciodatã la tehnicieni neautorizaþi ºi refuzaþi înlocuirea pieselor de schimb care nu sunt originale. 59

59

-- FiºeFiºe tehnicetehnice --

- - Fiºe Fiºe tehnice tehnice - - 60

60

61

61

62

62

63

63

63
64

64

REÞEAUA DE SERVICE MICADAN RECLAMAÞII LA DISPECERAT NAÞIONAL:

NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: 080 10 00 101 (apelabil numai din reþeaua ROMTELECOM, costul unui apel este de tarif local) Tel. mobile: 0744 596 198; 0723 948 467; 0788 418 131

Str. Vidin nr. 3A, parter, sector 2, Bucureºti, cod poºtal: 023787. e-mail: office@micadan.ro, www.micadan.ro

Program: Luni - Vineri: 9 00 -18 00 ; Sâmbãtã: 9 00 -13 00

Judeþ Unitatea Service GORJ INIDAN S.R.L. ALBA POLLSTAR COMPANY S.R.L. GORJ P.F. CÂRSTEA ARAD S.C.
Judeþ
Unitatea Service
GORJ
INIDAN S.R.L.
ALBA
POLLSTAR COMPANY S.R.L.
GORJ
P.F. CÂRSTEA
ARAD
S.C. FRIGOSERVICE S.R.L.
GIURGIU
MICADAN
ARGEª
ACINST S.R.L.
HARGHITA
FRIGO MAT
BACÃU
MITTY ET CO.
HUNEDOARA
SUPER INSTAL S.R.L.
BACÃU
PETROSTAR S.R.L.
IALOMIÞA
SERVIªTEF S.R.L.
BIHOR
S.C. TEHNOFRIG S.R.L.
IAªI
ELMA IAªI
BISTRIÞA NÃSAUD
S.C. AMIO ELECTRONIC
IAªI
LIV SERVICE IAªI
BOTOªANI
MARELVI IMPEX S.R.L.
MARAMUREª
POLUL NORD S.R.L.
BRÃILA
ELESERV S.R.L.
MEHEDINÞI
P.F. BUZATU VIOREL
BRAªOV
MITREA PREST S.R.L.
MUREª
MACOM S.R.L.
BRAªOV
VALTOCOM S.R.L.
NEAMÞ
FRIGOSERV
BUCUREªTI / ILFOV
MICADAN
OLT
P.F. SÃVULESCU
BUZÃU
TEHNOFRIG ISTRIÞA S.R.L.
PRAHOVA
MASTERS BUªTENI
CÃLARAªI
TOTAL SERVICE
PRAHOVA
TEO 93 S.R.L.
CARAª SEVERIN
ELFRIG STAR 2002 S.R.L.
SÃLAJ
POLUL NORD S.R.L.
CLUJ
RIO SERVICE
SATU MARE
POLUL NORD S.R.L.
CONSTANÞA
DIMOS S.R.L.
SIBIU
ANDASIL IMPEX
CONSTANÞA
INTERPRESTV S.R.L.
SUCEAVA
MARELVI IMPEX S.R.L.
COVASNA
PRIMEX S.R.L.
TELEORMAN
VALOTIS COM S.R.L.
COVASNA
DOMO S.A.
TIMIª
ELFRIG STAR 2002 S.R.L.
DAMBOVIÞA
VIP GÃIEªTI
TULCEA
MPI SERVICE S.R.L.
DOLJ
DOLJ
V&D ELECTROSYSTEM S.R.L.
MEGASTAR EXIM S.R.L.
VÂLCEA
ANDASIL IMPEX
VASLUI
GALAÞI
ACROMID SERV S.R.L.
VRANCEA
ELECTROTERM SERVICE S.R.L.
P.F. LAZÃR AVRAM

Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd. Basarabia 28A, et 3, sector 2 022113 Bucureºti - Romania

Indesit Company Spa

Viale Aristide Merloni, 47 60044 Fabriano/Italia Tel.(0732) 6611

MANUAL DE INSTALARE ªI UTILIZARE APARATE FRIGORIFICE

MANUAL DE INSTALARE ªI UTILIZARE APARATE FRIGORIFICE

!!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA:

TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ:

- VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTÃ CUPRINSÃ ÎNTRE 16-32 O C, LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE;

-

DE

20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE); - PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE.

PRESIUNEA

GAZULUI

NATURAL

(METAN)

ESTE

DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE, PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI, IAR PRODUCÃTORUL, PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT, ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR.

ATENÞIONÃRI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAÞIA ÎN VIGOARE

• Conform prevederilor legislaþiei privind gestionarea deºeurilor, este interzisã eliminarea deºeurilor de echipamente

electrice ºi electronice (DEEE) alãturi de deºeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã

echipamente noi de acelaºi tip).

• Autoritãþile locale trebuie sã asigure spaþiile necesare pentru colectarea selectivã a deºeurilor precum ºi

funcþionalitatea acestora. Contactaþi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei pentru informaþii detaliate.

• Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot fi predate ºi distribuitorilor, la achiziþionarea de echipamente noi de acelaºi tip (schimb 1 la 1).

• Predarea, de cãtre utilizatori, a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice, la punctele de colectare

municipale, societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip) faciliteazã refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.

• Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot conþine substanþe periculoase

care pot avea un impact negativ asupra mediului ºi sãnãtãþii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv ºi gestionate conform prevederilor legale.

• Simbolul alãturat (o pubela cu roþi, barata cu douã linii în forma de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnificã faptul cã acesta face obiectul unei colectãri separate ºi nu poate fi eliminat împreunã cu deºeurile municipale nesortate.

cã acesta face obiectul unei colectãri separate ºi nu poate fi eliminat împreunã cu deºeurile municipale

NOTÃ:

Indesit Company îºi rezervã dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice ale produselor fãrã o comunicare prealabilã.