Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Legend:

c
s
L
P

Facultatea de Inginerie Electric

Zi

ua

ANUL IV SE

L
u
n
i

0ra

curs
seminar
laborator
proiect

sptmn impar

Anul univ. 2015 - 2016

Grupa

141SE

Disciplina

Grupa

142SE

Disciplina

sala

Semestrul I

Grupa

143SE

Disciplina

sala

/ sptmn par

Grupa
Disciplina

sala

08-09

TDEE

EG307

TDEE

EG307

TDEE

EG307

09-10

TDEE

EG307

TDEE

EG307

TDEE

EG307

10-11

IE

EG309

IE

EG309

IE

EG309

11-12

IE

EG309

IE

EG309

IE

EG309

12-13

IE / IMEF

P/L

EG307

EB207

IMEF / IE

L/P

EB207

EG307

CCM

EG210

13-14

IE / IMEF

P/L

EG307

EB207

IMEF / IE

L/P

EB207

EG307

CCM

EG210

14-15

SI /

L/

EB117

15-16

SI /

L/

EB117

12-13

/MAP

/L

EA008

13-14

/MAP

/L

EA008

Grupa
Disciplina

sala

sala

16-17
17-18
18-19
19-20
08-09
09-10
10-11
11-12
M
a
r
t
i

M
i
e
r
c
u
r
i

14-15

SI

EG210

SI

EG210

SI

EG210

15-16

SI

EG210

SI

EG210

SI

EG210

16-17

MAP

EA008

SI / SSAE

L/P

EB117

EA023b

IMEF / SI

L/L

EB207

EB117

EA008

EA023b

IMEF /SI

L/L

EB207

EB117

CCE

EB011

17-18

MAP

18-19

/ SSAE

/P

19-20

/ SSAE

/P

08-09

MAP

EA004

09-10

MAP

10-11

SSAE

11-12

SSAE

SI / SSAE

L/P

EB117

EA023b

MAP

EA008

EA023b

MAP

EA008

CCE

EB011

MAP

EA004

MAP

EA004

EA004

MAP

EA004

MAP

EA004

EG201

SSAE

EG201

SSAE

EG201

EG201

SSAE

EG201

SSAE

EG201

12-13

SSAE

EG201

SSAE

EG201

SSAE

EG201

13-14

IMEF

EG201

IMEF

EG201

IMEF

EG201

14-15

IMEF

EG201

IMEF

EG201

IMEF

EG201

08-09

CCM

EG210

CCE

EB011

TDEE

s+L

EI010

09-10

CCM

EG210

CCE

EB011

TDEE

s+L

EI010

10-11

CCM / CCE

EG210

CCM / CCE

EG210

CCM / CCE

EG210

11-12

CCM / CCE

EG210

CCM / CCE

EG210

CCM / CCE

EG210

12-13

CCE

EB011

CCM

EG210

MAP/

L/

EA008

13-14

CCE

EB011

CCM

EG210

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

j
o
i

MAP/

L/

EA008

14-15

IE /

P/

EG307

15-16

IE /

P/

EG307

12-13

SSAE

EA023b

13-14

SSAE

EA023b

14-15

/ SSAE

/P

EA023b

15-16

/SSAE

/P

EA023b

16-17
17-18
18-19
19-20

V
i
n
e
r
i

08-09

TDEE

s+L

09-10

TDEE

10-11

SSAE

11-12

SSAE

EI010

SSAE

EA023b

s+L

EI010

EA023b

SSAE

EA023b

TDEE

s+L

EA023b

EI010

TDEE

s+L

EI010

16-17
17-18
18-19
19-20

Grupa

141SE

Denumire materie
Instalatii electrice
Introd. in met. elem. finit
Transp. si prod. energiei electrice
Concepia asist.calc a mas. el.

Intocmit:
Verificat:

.l. Luiza Popa


.l. Drago Deaconu

Grupa

Abreviere
IE
IMEF
TDEE
CCM

142SE

Profesor
Cristina Srcin
Mihai Maricaru
Lucian Toma
Marin Mihalache

Grupa

Grupa

Denumire materie
Sist. speciale de actionare electrica
Sisteme de izolatii
Microcontrolere si aut. programabile
Concepia asist.calc a echip. el.

Grupa

Abreviere
SSAE
SI
MAP
CCE

Decan
Prof.dr.ing. Valentin Nvrpescu

Profesor
Drago Kisch
Laureniu Dumitran
Valentin Nvrpescu
Dan Pavelescu

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Legend:

c
s
L
P

Facultatea de Inginerie Electric

Zi

ua

ANUL IV EA + ID

0ra

L
u
n
i

sptmn impar

Anul univ. 2015 - 2016

Grupa

141EA

Disciplina

08-09

curs
seminar
laborator
proiect

Grupa

CAE

EA023b

09-10

CAE

EA023b

10-11

MAP

EA008

11-12

MAP

EA008

142EA

Disciplina

sala

Semestrul I

Grupa

143EA

Disciplina

sala

/ sptmn par

Grupa

141 ID

Disciplina

sala

Grupa
Disciplina

sala

CCM

sala

EB104

CCM

EB104

12-13

MAP

EA008

CSE

EA023b

13-14

MAP

EA008

CSE

EA023b

14-15

CCS

EB011

MAP

EB016

15-16

CCS

EB011

MAP

EB016

16-17

CAE

EA023b

CCS

EB011

17-18

CAE

EA023b

CCS

EB011

08-09

CSE

EG309

09-10

CSE

EG309

18-19
19-20

M
a
r
t
i

10-11

CV /

L/

EA023a

CSE

EG309

11-12

CV /

L/

EA023a

CCM / CDM

EG203

EB107

EB107

12-13

CV / CAE

L/P EA023a

EA023b

CAE / CV

P/L EA023b

EA023a

TDEE

s/L

EI010

CCM / CDM

EG203

13-14

CV / CAE

L/P EA023a

EA023b

CAE / CV

P/L EA023b

EA023a

TDEE

s/L

EI010

CDM

EB107

14-15

CV

EG309

CV

EG309

CDM

EB107

15-16

CV

16-17

CAE

17-18

CAE

18-19

CAE

08-09
09-10
10-11

CV

EG309

EG309

CV

EG309

CV

EG309

EA004

CAE

EA004

CAE

EA004

EA004

CAE

EA004

CAE

EA004

EA004

CAE

EA004

CAE

EA004

MAP

EA004

MAP

EA004

MAP

EA004

MAP

EA004

MAP

EA004

MAP

EA004

MAP

EA004

MAP

EA004

IE

EC103

IE

EC103

IE

EC103

TDEE

s+L

EI010

11-12

IE

EC103

IE

EC103

IE

EC103

TDEE

s+L

EI010

12-13

CCA

EC103

sapt 1 - 7

CCA

EC103

sapt 1 - 7

CCA

EC103

sapt 1 - 7

IV

EG210

13-14

CCA

EC103

sapt 1 - 7

CCA

EC103

sapt 1 - 7

CCA

EC103

sapt 1 - 7

IV

EG210

14-15

CCS

EC103

sapt 1-7

CCS

EC103

sapt 1-7

CCS

EC103

sapt 1-7

IV /CSE

L/P

EB124

EA023b

15-16

CCS

EC103

sapt 1-7

CCS

EC103

sapt 1-7

CCS

EC103

sapt 1-7

IV /CSE

L/P

EB124

EA023b

CCA

EG307

CAE

EA023b

MAP

EA008
EA008

19-20

M
i
e
r
c
u
r
i

16-17
17-18
18-19
19-20
08-09
09-10

j
o
i

CCA

EG307

CAE

EA023b

EC103

SOCS

EC103

SOCS

EC103

EC103

SOCS

EC103

SOCS

EC103

MAP

EG201

/ IE

/p

EB112

/ CAE

/P

EA023b

ST

EB106

EG201

/ IE

/p

EB112

/ CAE

/P

EA023b

ST

EB 106

CCS

EB011

/IE

EG307

ST*

EB106

CCS

EB011

/IE

EG307

ST*

EB106

08-09

TDEE

EG201

TDEE

EG201

TDEE

EG201

TDEE

EG201

09-10

TDEE

EG201

TDEE

EG201

TDEE

EG201

TDEE

EG201

10-11

/ SOCS*

EB011

SOCS* /

EB011

CCA

AN220

IE

EA004

11-12

/ SOCS*

EB011

SOCS* /

EB011

CCA

AN220

IE

EA004

12-13

SOCS* / IE

L/P

EB011

EB112

TDEE

s/L

EI010

/SOCS*

EB011

IE /

EB112

13-14

SOCS */ IE

L/P

EB011

EB112

TDEE

s/L

EI010

/SOCS*

EB011

IE /

EB112

14-15

TDEE

s/L

EI010

SOCS*/

L/

EB011

/SOCS*

EB011

15-16

TDEE

s/L

EI010

SOCS*/

L/

EB011

/SOCS*

EB011

10-11

SOCS

11-12

SOCS

12-13

CCA

13-14

CCA

14-15
15-16

16-17
17-18
18-19
19-20

V
i
n
e
r
i

16-17
17-18
18-19
19-20

Grupa

141EA

Denumire materie
Comanda actionarilor electrice
Comenzi vectoriale
Structuri optime de conv. Statice (*subgr)
Transp. si prod. energiei electrice
Microcontrolere si aut. programabile
Instalatii electrice
Concepia asist.calc a conv. st.

Grupa

Abreviere
CAE
CV
SOCS
TDEE
MAP
IE
CCS

142EA

Profesor
Valentin Nvrpescu
Drago Kisch
Dan Floricu
Ion Tristiu
Valentin Nvrpescu
Cristina Sracin
Mihai Popescu

Grupa

143EA

Grupa

141 ID

Denumire materie
Microcontrolere si aut. programabile
Controlul sist. electromecanice
Concepia asist.calc.conv.ms
Concepia asist.calc.distrib.msurare
Instrumentatie virtuala
Senzori i traductoare (*subgr)
Concepia asist.calc a ac. el.

Grupa

Abreviere
MAP
CSE
CCM
CDM
IV
ST
CCA

Decan
Intocmit:
Verificat:

.l. Luiza Popa


.l. Drago Deaconu

Prof.dr.ing. Valentin Nvrpescu

Profesor
Valentin Nvrpescu
Vasile Manoliu
Florin Argatu
Daniel Oancea
Sorin Grigorescu
Marcel Stanciu
Aurelian Crciunescu

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Legend:

c
s
L

Facultatea de Inginerie Electric

Zi

ua

ANUL IV IE + IA

L
u
n
i

0ra

curs
seminar
laborator

sptmn impar

Anul univ. 2015 - 2016

Grupa

141IE

Disciplina

Grupa
Disciplina

sala

Semestrul I

Grupa
sala

/ sptmn par

141IA

Disciplina

Grupa
Disciplina

sala

08-09

TDEE

EG307

TDEE

EG307

09-10

TDEE

EG307

TDEE

EG307

10-11

MAP

EG307

MAP

EG307

11-12

MAP

EG307

MAP

EG307

12-13

MAP

EB107

TDEE

s/L

EI010

13-14

MAP

EB107

TDEE

s/L

EI010

14-15

TDEE

s/L

EI010

MAP

EB107

15-16

TDEE

s/L

EI010

MAP

EB107

08-09

SIM

EG210

09-10

SIM

EG210

10-11

OTE

EA009

11-12

OTE

EA009

12-13

OTE

EA009

13-14

OTE

EA009

14-15

CAE

EA023b

15-16

CAE

EA023b

16-17

CAE

EA004

17-18

CAE

EA004

18-19

CAE

EA004

Grupa
Disciplina

sala

sala

16-17
17-18
18-19
19-20

M
a
r
t
i

19-20

M
i
e
r
c
u
r
i

08-09

TDCO

AN219

RI

s/L

EA011

09-10

TDCO

AN219

RI

s/L

EA011

10-11

Conta

AN219

RI

EA011

11-12

Conta

AN219

RI

EA011

12-13

/ Conta

/s

AN219

IV

EG210

13-14

/ Conta

/s

AN219

IV

EG210

14-15

CAE / IV

P/L

EA011

EB124

15-16

CAE / IV

P/L

EA011

EB124

16-17
17-18
18-19
19-20

j
o
i

08-09

PI

EG203

09-10

PI

EG203

10-11

TDCO

EG203

MIP

EA010

11-12

TDCO

EG203

MIP

EA010

12-13

IE /

P/

EB112

MIP

EA010

13-14

IE /

P/

EB112

08-09

PSI

EA010

09-10

PSI

EA010

14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

10-11
V
i
n
e
r
i

IE

EA004

PSI

s/L

EA010

PSI

s/L

EA010

11-12

IE

EA004

12-13

SIM

s+L

EB207

13-14

SIM

s+L

EB207

14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Grupa

141IE

Grupa

Grupa

Denumire materie
Microcontrolere si aut. programabile
Optimizare tehnico-economica
Contabilitate

Abreviere
MAP
OTE
Conta

Profesor
Viorel Petre
Mihaela Morega
Elza Stojanov

Teoria deciziilor si cerc. operationale


Sisteme informatice multimedia
Proiect integrat
Instalatii electrice

TDCO
SIM
PI
IE

Simona Bibic
Gheorghe Paltanea
Lucian Prvulescu
Cristina Srcin

141IA

Grupa

Denumire materie
Transp. si prod. energiei electrice
Comanda actionarilor electrice
Microcontrolere si aut. programabile
Medii info. utilizate pt proiectare
Programarea sistemelor integrate
Instrumentatie virtuala
Roboti industriali

Grupa

Abreviere
TDEE
CAE
MAP
MIP
PSI
IV
RI

Decan
Intocmit:
Verificat:

.l. Luiza Popa


.l. Drago Deaconu

Prof.dr.ing. Valentin Nvrpescu

Profesor
Lucian Toma
Valentin Nvrpescu
Viorel Petre
Florin Ciuprina
Liviu Kreindler
Sorin Grigorescu
Sanda Paturca