Sunteți pe pagina 1din 30

1.

2.

Analiza halogenilor n substane organice. Halogenoderivatii


de parafina. Derivai ai eterilor i alcoolilor, aldehidelor i
Substane
medicamentose. glucidelor. Acizi carboxilici, acizi polioxicarboxilici
nesaturati, uretani i ureide aciclice, aminoacizi i terpenoid.
Compuii
alifatici
Calciferoli, cardenolide, hormoni sexuali - masculini
(androgeni), anabolici, gestageni, estrogeni, corticosteroizi.
Substane
medicamentose. Derivai ai fenolului i chinonului.
Compuii
aromatici

12

Semestrul VI
Substane
medicamentose.
Compuii
aromatici

Derivai ai p-aminofenolilor,
aminoaromatici.

acizilor

aromatici

Derivai iodurai ai aminoacizilor aromatici i arilalifatici.


Analiza medicamentelor radiofarmaceutice.

Medicamente antibacteriene. Caracteristica, clasificarea.


Substane
medicamentose. Corelarea dintre structura chimica i aciunea biologica.
Compuii
Benzensulfonilamidele antibacteriene.
heterociclici.
3.

Medicamente
antibacteriene

2
4

Derivai ai furanului i 8-hidroxichinolinei.

Antibiotice din grupul nitrofenilalchilaminei i a


tetraciclinelor.
Caracteristica general i metodele de analiza penicilinelor i
cefalosporinelor
naturale
i
de
semisintez.
Aminoglicozidele.
Antimicotice din grupul grisanilor, macrolide polienice,
antimicotice de sintez (derivai de imidazol i 1,2,4-triazol).
Medicamente antivirale, antimicobacteriene i antimalarice.
Derivai ai arilalchilaminelor i oxifenilalchilaminelor.

2
10

6
2

Chimie farmaceutica II
Semestrul VII
Nr.
temei
1.

Tematica

Coninuturi

Ore

Medicamente diuretice i antidiabetice. Caracteristica


general. Clasificarea. Relaii structur activitate.

Derivai ai benzopiranului, pirolului i indolului.

Derivai ai imidazolului i pirazolului.

Derivai ai piridinei, piperazinei i tropanului.

Substane
Derivai ai chinolinei, chinuclidinei i izochinolinei.
medicamentose.
Derivai ai pirimidinei i pirimidino-tiazolului, purinei.
Compuii
heterociclici
Derivai ai pteridinei i izoaloxazinei.
Medicamente
antidepresive.

psihotrope

neuroleptice,

4
8
2

anxiolitice,

Semestrul VIII

2.

Forme
farmaceutice

Metode chimice de identificare, determinare a puritii i


dozare a medicamentelor.

Asocierea
sustanelor
medicamentoase
n
farmaceutice. Particulariti de analiz i control.

11

forme

B. Lucrri practice:
Chimie farmaceutic I
Semestrul V
Nr.
temei

Tematica

Coninuturi

Ore

1.

Criterii
de
calitate
i
metodele
generale
de
analiz pentru
substane
medicamentoase

Organizarea
controlului
calitaii
medicamentelor.
Documentarea tehnic de normare a controlului calitaii
medicamentelor. Importana indicilor Descriere i
Solubilitate n analiza farmaceutic.

Derivai ai oxigenului. Reacii comune de identificare


pentru substane anorganice. Determinarea puritaii
substanelor medicamentoase i a limitei admisibile de
impuritai.

2.

Analiza
dup
monografii
farmacopeice a
substanelor
medicamentoase
anorganice

Derivai ai halogenilor i a compuilor lor cu metale


alcaline.

3.

Derivai ai calciului, magneziului, borului, aluminiului,


carbonailor.
Determinarea
aspectului
soluiilor:
transparena i gradul de tulbureala; coloraia soluiilor.

Derivai ai zincului, argintului, fierului, platinei.


Determinarea substanelor volatile i a apei n substae
medicamentoase. Lucrare practic de totalizare.

Paticularitaile analizei substanelor medicamentoase


Analiza
dup organice. Derivai ai parafinelor i halogenoderivaii lor.
Analiza halogenilor n substanele organice. Determinarea
monografii
farmacopeice a densitaii lichidelor.
substanelor
Derivai de eter i alcooli, aldehide i glucide, acizi
medicamentoase carboxilici. Determinarea a pH-ului soluiilor, a punctului
alifatici
de topire pentru substaele medicamentoase. Reacii

comune de identificare pentru substane organice.

4.

Analiza
dup
monografii
farmacopeice a
substanelor
medicamentoase
aliciclici

Derivai ai aminoacizilor. Lucrare practic de totalizare.

Derivai terpenoidelor.

Derivai ai ciclopentanperhidrofenantrenei: calciferoli,


cardenolide, androgeni i anabolici, gestageni, estrogeni i
corticosteroide.

12

Lucrare practic de totalizare i lucrare de control.

Semestrul VI

5.

6.

Caracteristica generala a compuilor aromatici. Derivai ai


fenolului i chinonilor. Compui estrogeni cu structura
Analiza
dup nesteroid. Medicamente din grupul chinonilor i pmonografii
aminofenolului, chinonilor i p-aminofenolului, acizilor
farmacopeice a aromatici.
substanelor
medicamentoase Medicamente din grupul acidului p-aminosalicilic i o aromatici
aminobenzenic. Medicamente derivai iodurati ai
aminoacizilor aromatici i arilalifatici. Lucrare practic de
totalizare.
Analiza
dup
monografii
farmacopeice a
substanelor
medicamentoase

Medicamente
antibacteriene.
antibacteriene i derivaii lor.

Benzensulfonilamidele

Medicamente antibacteriene din grupul derivailor


furanului i 8-hidroxichinolinei. Antibiotice din grupul
nitrofenilalchilaminei i a tetraciclinelor. Lucrare practic

antibacteriene

7.

de totalizare.
Betalactamide (peniciline i cefalosporine naturale i de
semisintez). Monobactame, carbapeneme. Antibiotice
aminoglicozide, polipeptide, lincozamine, macrolide.
Antimicotice din grupul grisanilor, macrolide polienice,
antimicotice de sintez (derivai de imidazol i 1,2,4triazol). Medicamente antivirale, antimicobacteriene i
antimalarice.

12

Lucrare practic de totalizare. Atestarea deprinderilor


practice.

Chimie farmaceutica modulul II


Semestrul VII
Nr.
temei

1.

Tematica
Analiza
dup
monografii
farmacopeice a
substanelor
medicamentoase
aromatici i a.

Coninuturi
Medicamente
din
grupul
arilhidroxipropanolaminelor.

Ore
fenilalchilaminelor,

Medicamente
diuretice.
Caracteristica
Clasificarea. Relaii structur activitate.

general.

Medicamente antidiabetice. Caracteristica


Clasificarea. Relaii structur activitate.

general.

Medicamente din grupul derivailor benzopiranului.


Lucrare practic de totalizare.

2.

Medicamente din grupul derivailor pirolului i indolului.


Analiza
monografic a Medicamente din grupul derivailor imidazolului i
substanelor
pirazolului.
medicamentoase
Medicamente din grupul derivailor piridinei. Lucrare
heterociclici
practic de totalizare.

6
3
3

Medicamente din grupul derivailor tropanului, chinolinei


i chinuclidinei.

Medicamente din grupul derivailor izochinolinei.

Medicamente derivai ai pirimidinei.

1.

2.

Lucrare practic de totalizare i lucrare de control.

Semestrul VIII
Medicamente derivai ai pirimidino-tiazolului.

Analiza
monografic a Medicamente, derivai ai purinei.
substanelor
Medicamente derivai ai pteridinei i izoaloxazinei.
medicamentoase
Medicamente psihotrope neuroleptice, anxiolitice,
heterociclici
antidepresive. Lucrare practic de totalizare.
Forme
farmaceutice
magistrale

3.

3
3
9

Metode chimice de identificare, determinare a puritii i


dozare a medicamentelor. Particulariti de analiz i
control.

24

Atestarea deprinderilor practice.

Bibliografie:
Materialul didactic de baz
1. Babilev F.V. Chimie farmaceutic, Chiinu: Universitas, 1994.- 675 .
2. Boji M., Roman L., Sndulescu R., Oprean R. Analiza i Controlul medicamentelor.Vol. I. Cluj-Napoca: Editura Intelcredo, 2003. 495 p.
3. Boji M., Roman L., Sndulescu R., Oprean R. Analiza i Controlul medicamentelor.Vol. II. Cluj-Napoca: Editura Intelcredo, 2003. 768 p.
4. Haieganu E., Stecoza C. Chimie terapeutica. Vol. II. Bucureti: Editura Medicala, 20062008. 253 p.
5. .. .- .: -, 2007. 624 .
6. .. . .:, 2004. 844 .
7. . .
.. .: , 2001. 384 .
8. . . .. .: -, 2006.
640 .
9. Conspectele prelegerilor.
10. Indicaiile metodice.
Materialul didactic suplimentar
1. Lista medicamentelor eseniale. Ordinul MS RM Nr. 162 din 23.04.07.
2. European Pharmacopoeia. 2010.
3. Matcovschi C., Safta V. Ghid farmacoterapeutic (medicamente omologate n Rep. Moldova)

2. Denumirea disciplinei: CONTROLUL MEDICAMENTELOR


Codul disciplinei S09O084

Numrul total de ore 119 ore, curs 34 , ore practice 85. Forma de evaluare examene (E).
Numrul de credite a disciplinei 7 credite.
Structur disciplin (nr. ore sptmnal)
Anul
de
studii

Semestrul

IX
Total

Ore

Nr. de
sapt. in
semestru

Total

Curs

Lucrari de
laborator

Examen i
colocviu

17

119

34

85

Examen

119

34

85

Scopul disciplinei: Disciplina Controlul medicamentelor este inclus n planul de studii a facultii de
farmacie cu scopul de a forma o metodologie de nsuire a strategiei metodelor de analiz i control a
medicamentelor n conformitate cu tendinele de optimizare continu a metodelor de analiz i
control i n concordan cu strategiile analitice generale, pentru asigurarea bazelor tiinifice i
practice ale analizei i controlului medicamentelor.
Repartizarea orelor conform tematicii cursurilor i leciilor practice
A. Prelegeri:
Semestrul IX
Nr.
temei

1.

2.

Tematica

Coninuturi

Ore

Organizarea controlului medicamentelor n Republica


Moldova. Norme naionale actuale privind calitatea
medicamentelor.

Calitatea
Norme privind asigurarea calitii procesului de preparare a
medicamentului,
medicamentelor (GMP). Elementele de baz, principii i
obiective
i
2
prevederi, implementarea n practica farmaceutic.
probleme.
Controlul calitii medicamentelor la nivel de ntreprinderi
farmaceutice, farmacii, laboratoare de control. Reguli de
bun practic de laborator (GLP), elementele de baz,
principii i prevederi.
Degradarea medicamentelor prin diverse mecanisme
Stabilitatea
(hidroliz, oxidare, izomerizare, decarboxilare, condensare).
medicamentelor. Cinetica reaciilor de degradare.
2
Termen de valabilitate. Metode de determinare i de calcul
(metoda clasic i degradarea forat) a termanului de

valabilitate.
Cile de soluionare a problemelor de instabilitate. Validarea
stabilitii medicamentelor.
Depozitarea medicamentelor i prevederile ctre ambalaj n
raport cu proprietile fizico-chimice i stabilitatea acestora.

3.

4.

Probleme
generale
ale
analizei
i
controlului de
medicamente.

Metodologia general de analiz i control. Tendine actuale


n analiz. Formularea i definirea problemei analitice. 2
Obinerea unei probe reprezentative.

Prelevarea probelor pentru analiz (prelevare probelor din


Etapele analizei depozite i din farmacii). Controlul organoleptic. 2
i
controlului Determinarea unor proprieti fizice, chimice i fizicomedicamentelor. chimice.
Identitatea medicamentelor.
2
Puritatea substanelor farmaceutice.

5.

Metode
de Premizele selectrii metodei de dozare. Particularitile
dozare
n dozrii substanelor individuale i a formelor farmaceutice.
analiza
i Influena caracterului polifuncional a componenei 2
medicamentelor asupra selectrii metodei de dozare.
controlul
medicamentelor. Metode chimice de dozare a medicamentelor.

4.

Metode
instrumentale n
controlul
medicamentelor.

Aplicaii n analiza i controlul medicamentelor


cromatografia, spectrometria, polarimetria, refractometria,
4
turbidimetria
i
nefelometria,
poteniometria,
voltamperometria i coulometria, metode termice.

5.

Metode
biologice
n
controlul
medicamentelor.

Separarea substanelor prin schimbri de stare. Sublimarea,


liofilizarea, distilarea.

6.

Metode
de
preconcentrare
i extracie n
analiza
i
controlul
medicamentelor.

7.

Controlul
calitii
formelor

Parametri specifici de calitate pentru diferite tipuri de forme


farmaceutice.
Influena
compoziiei
(monosau 6
policomponente), coninutului de substan (substane)

Concentrarea prin extracie. Tipuri de extracii (extracie


2
simpl, repetat, sinergic, n contracurent, extracia
perechilor de ioni, pe faz solid, n flux cuntinuu).

farmaceutice
industriale
i
magistrale.

8.

9.

Standardizarea
medicamentelor.

activ (active), a substanelor auxiliare i a altor factori


asupra selectrii metodelor de analiz.

Documente analitice normative (DAN) ce reglementeaz


calitatea medicamentelor: monografii farmacopeice generale
i particulare (MF) i monografii farmacopeice temporare 2
(MFT), specificaii de calitate a productorului. Elaborarea
DAN. Rolul DAN n asigurarea calitii medicamentelor.

Validarea
metodelor
analitice. Noiuni
generale.

Total ore

34
B. Lucrri practice:
Semestrul IX

Nr.
temei

Tematica

Coninuturi

Ore

Organizarea controlului medicamentelor n Republica


Moldova. Norme naionale actuale privind calitatea
medicamentelor.

1.

2.

3.

Calitatea
Norme privind asigurarea calitii procesului de preparare a
medicamentului,
medicamentelor (GMP). Elementele de baz, principii i
obiective
i
5
prevederi, implementarea n practica farmaceutic.
probleme.
Controlul calitii medicamentelor la nivel de ntreprinderi
farmaceutice, farmacii, laboratoare de control. Reguli de
bun practic de laborator (GLP), elementele de baz,
principii i prevederi.

Stabilitatea
medicamentelor.

Etapele analizei
i
controlului
medicamentelor.

Degradarea medicamentelor prin diverse mecanisme


(hidroliz, oxidare, izomerizare, decarboxilare, condensare).
Cinetica reaciilor de degradare.
Termen de valabilitate. Metode de determinare i de calcul
(metoda clasic i degradarea forat) a termanului de
valabilitate.

Prelevarea probelor pentru analiz (prelevare probelor din


depozite i din farmacii). Controlul organoleptic.
10
Determinarea unor proprieti fizice, chimice i fizicochimice.

Identitatea medicamentelor.

Puritatea substanelor farmaceutice. Lucrare practic de


15
totalizare.

4.

Metode
de Premizele selectrii metodei de dozare. Particularitile
dozare
n dozrii substanelor individuale i a formelor farmaceutice.
analiza
i Influena caracterului polifuncional a componenei 5
medicamentelor asupra selectrii metodei de dozare.
controlul
medicamentelor. Metode chimice de dozare a medicamentelor.

5.

Metode
instrumentale n
controlul
medicamentelor.

6.

Parametri specifici de calitate pentru diferite tipuri de forme


Controlul
farmaceutice.
Influena
compoziiei
(monosau
calitii
policomponente), coninutului de substan (substane)
formelor
25
activ (active), a substanelor auxiliare i a altor factori
farmaceutice
industriale
i asupra selectrii metodelor de analiz. Lucrare practic de
totalizare.
magistrale.

7.

Atestarea
deprinderilor
practice.

Aplicaii n analiza i controlul medicamentelor


cromatografia, spectrometria, polarimetria, refractometria,
10
turbidimetria
i
nefelometria,
poteniometria,
voltamperometria i coulometria, metode termice.

5
Total ore

85

Bibliografie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Materialul didactic de baz


Boji M., Roman L., Sndulescu R., Oprean R. Analiza i Controlul medicamentelor.Vol. I. Cluj-Napoca: Editura Intelcredo, 2003. 495 p.
Boji M., Roman L., Sndulescu R., Oprean R. Analiza i Controlul medicamentelor.Vol. II. Cluj-Napoca: Editura Intelcredo, 2003. 768 p.
Conspectele prelegerilor.
European Pharmacopeia 4th edition. 1993.
Farmacopea romn. Ediia X-a Bucureti: Editura medical, 1993.-1315 p.
Haieganu E., Stecoza C. Chimie terapeutic. Vol. II. Bucureti: Editura Medical, 2006-2008.
253 p.
Muntean D., Bojia M. Controlul medicamentelor. Cluj-Napoca: Editura Med. Univ. Iuliu
Haieganu, 2004. 304 p.
Muntean D.L., Boji M. Controlul medicamentelor (Metode spectrale, cromatografice i
electroforetice de analiz). - Cluj-Napoca: Editura Medical Universitar Iuliu Haieganu,
2004. 303 p.

9. Roman L., Boji M., Sndulescu R. Validarea metodelor de analiz i control.-Cluj-Napoca:


Editura medical, 1998. 283 p.
10. .. . .: -, 2002. 192 .

1.
2.
3.
4.

Materialul didactic suplimentar


Dnil Gh. Medicamente moderne de sintez.- Bucureti: Editura ALL, 1994.253 p.
Haieganu E., Stecoza C. Chimie terapeutic. Vol. II. Bucureti: Editura Medical, 2006-2008.
253 p.
Matcovschi C., Safta V. Ghid farmacoterapeutic (medicamente omologate n Rep. Moldova)
Ch.: Vector V-N SRL, 2010. 1296 p.
Roman L., Boji M., Sndulescu R. Validarea metodelor de analiz i control.-Cluj-Napoca:
Editura medical, 1998. 283 p.

3. Denumirea disciplinei: ANALIZA BIOFARMACEUT IC


Codul disciplinei S09O088
Numrul total de ore 68 ore, curs 17 , ore practice 51. Forma de evaluare colocviu (C).
Numrul de credite a disciplinei 3 credite.

Structur disciplin (nr. ore sptmnal)


Anul
de
studii

Semestrul

IX
Total

Ore

Nr. de
sapt. in
semestru

Total

Curs

Lucrari de
laborator

Examen i
colocviu

17

68

17

51

Colocviu (C)

68

17

51

Scopul disciplinei: Analiza biofarmaceutic este o parte component a biofarmaciei, care


dezvolta metodele de extractie, purificare, identificarea i determinare cantitativa a substantelor
medicamentoase n fluidele biologice, n scopul de a optimiza procesele farmacocinetice ale
tratamentului medicamentos, de a studia multilateral procesele interaciunii medicamentelor.
Repartizarea orelor conform tematicii cursurilor i leciilor practice
A. Prelegeri:
Analiza biofarmaceutic
Nr.

Tema

Ore

Analiza biofarmaceutic ramur a biofarmaciei.

Metode de extracia n analiza biofarmaceutic.

Metode utilizate n analiza biofarmaceutic.

Evaluarea statistic a rezultatelor analizei farmaceutice i biofarmaceutice.

Optimizarea disponibilitii farmaceutice a medicamentelor.

Metabolismul medicamentelor. Principii generale.

Principiile bioechivalenei.

Relaii structur-activitate.

Interaciuni medicamentoase.

B. Lucrri practice, seminare:


Analiza biofarmaceutic
Nr.

Tema

Ore

1.

Analiza biofarmaceutic ramur a biofarmaciei.

2.

Metode de extracia n analiza biofarmaceutic.

3.

Metode utilizate n analiza biofarmaceutic.

4.

Evaluarea statistic a rezultatelor analizei farmaceutice i biofarmaceutice.

5.

Lucrare practic de totalizare.

6.

Factorii farmaceutici care influeneaz biodisponibilitii.

7.

Metabolismul medicamentelor. Principii generale.

8.

Optimizarea disponibilitii farmaceutice a medicamentelor.

9.

Principiile bioechivalenei.

10.

Relaii structur activitate a medicamentelor.

11.

Interaciuni medicamentoase n biofaz.

12.

Lucrare practic de totalizare.

13.

Colocviu.

Bibliografie:
Materialul didactic de baz
Haieganu E., Stecoza C. Chimie terapeutic. Vol. II. Bucureti: Editura Medical, 20062008. 253 p.
Tratat de farmacologie / sub redacia prof. dr. Aurelia Nicoleta Cristea Bucureti: Editura
Medical, 2006. 1332 p.
.. . .: -, 2002 c.192
Indicaiile metodice.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

Materialul didactic suplimentar


Danciu Felicia, Kory Mihai, Lupuiu Georgeta. Structur chimic biodisponibilitate. - ClujNapoca: Dacia, 1983.- 240 p. .., ., ..
.- :
MOPIOH.- 2002.- 160 .
K . . ..- : MOPIOH.- 352
Ghid farmacoterapeutic. Ch.: F.E.-P. Tipografia central, 2006. 1424 p.
Haieganu E., Stecoza C. Chimie terapeutic. Vol. II. Bucureti: Editura Medical, 20062008. 253 p.

4. Denumirea disciplinei: CHIMIA TOXICOLOGIC


Codul disciplinei S07O071
Numrul total de ore -102 ore, curs-34 ore, ore practice-68. Forma de evaluare examene (E)
Numrul de credite a disciplinei 6 credite.
Structur disciplin (nr. ore sptmnal)
Anul
Semestrul
de studii
IV

VII
Total

Ore

Nr. de
sapt. in
semestru

Total

Curs

Lucrari de
laborator

Examen i
colocviu

17

102

34

68

Examen

102

34

68

Scopul disciplinei: Scopul disciplinei este asigurarea cu informaii necesare pentru formarea
studentului n baza progresului tiinific al analizei chimico-toxicologice, innd cont de

succesiunea studiilor i pregtirea activitii profesionale la specialitatea Farmacia Expertiza


medico-judiciar i Diagnostica clinic de laborator.
Repartizarea orelor conform tematicii cursurilor i leciilor practice
A.Prelegeri:
Nr.

Tematica

Coninuturi

Ore

Introducere. Chimia toxicologic. Obiectul i problemele.


Particularitile chimiei toxicologice ca disciplin
farmaceutic special. Direciile principale de aplicare.

1.

Toxicologia biochimic i analitic. Legitile de


ptrundere, repartizare a toxicilor n organism. Procesele
i
farmacodinamice.
Parametrii
Particularitile chimiei farmacocinetice
toxicologice ca disciplin toxicocinetici.
farmaceutic special.
Grupa compuilor ce se izoleaz din materialul biologic

prin mineralizare. Intoxicaiile cu compuii mercurului.


Pregtirea
probelor
pentru
cercetare.
Tehnica
mineralizrii. Metoda selectiv de identificare i a ionilor
de mercur.

2.

Analiza
chimicotoxicologic
a
compuilor
izolai
prin
mineralizare
Metalele toxice.

Ecologia mediului inconjurtor i intoxicaiile metale


grele. Proprietile fizico-chimice i mecanismele
toxicitii compuilor metalelor grele i arseniului.
Toxicocinetica (absorbia, repartizarea, eliminarea).
Analiza fracionat a metalelor grele n probele biologice.
Particularitile. Principiile metodelor de separare a
ionilor metalelor grele. Reagenii organici. Metodele de
determinare cantitativ.

3.

Analiza
chimicotoxicologic
a
compuilor
izolai
prin antrenare cu
vapori de ap toxicii
volatili.

Analiza chimico-toxicologica a toxicilor volatili.Grupa


compuilor ce se izoleaz prin antrenare cu vapori de
ap. Caracteristica general. Metodologic analizei
toxicilor volatili n distilat (scriningul analitic).
Rspndirea intoxicaiilor. Toxicocinetica. Metabolismul.
Clinica intoxicaiilor. Clinica diagnosticii.

4.

Metoda cromatografiei de gaze metod de nalt


performan n separarea i determinarea toxicilor
Analiza
gaz- volatili. Parametrii cromatografici.
cromatografic,
n
programa
scriningului Prepararea probelor biologice pentru cercetare. Expertiza
comei alcoolice. Toxicocinetica alcoolului etilic.
analitic.
Determinarea cantitativ prin aplicarea metodei
cromatografiei de gaze.

5.

Compuii medicamentoi. Prepararea probelor biologice.


Metodele de izolare generale i specifice pentru
efectuarea analizei chimico-judiciare. Particularitile
metodei de izolare, factorii care determin eficacitatea
izolrii din probele biologice. Aplicarea metodei CSS
scrining pentru analiza compuilor medicamentoi.
Metodele cromatografice de cercetare (CSS, HPLC,
Analiza
chimicoCGL).
toxicologica a compuilor
14
ce
se
separ
prin Intoxicaiile cu substane ce provoac toxicomanie.
extracie i sorbie.
Analiza chimico-toxicologic a compuilor cu caracter
acid i bazic. Metodele de dezintoxicare.

6.

Caracteristica
toxicologic
pesticidelor

Analiza chimico-toxicologic a compuilor izolai prin


extracie i sorbie. Pesticidele. Caracteristica general.
chimicoToxicitatea. Cauzele intoxicaiilor. Metodele de
a
detoxicare. Metodele fizico-chimice de analiz a
pesticidelor din probele biologice (CSS, CGL). Izolarea
toxicilor prin macerare i apoi dializ

7.

Diagnostica intoxicaiilor cu oxid de carbon.


Diagnostica intoxicaiilor Toxicocinetica. Metodele de dezintoxicare. Determinarea
cantitativ a carboxihemoglobinei n snge. Metoda
cu oxid de carbon
spectroscopic de analiz.

TOTAL

34

Coninuturi

Ore

B. Lucrri practice:
Nr.

Tematica

Chimia
toxicologic.
Obiectul
i
problemele.
Particularitile chimiei toxicologice ca disciplin
farmaceutic special. Direciile principale de aplicare.

1.
Particularitile

chimiei Toxicologia biochimic i analitic. Legitile de

toxicologice ca disciplin ptrundere, repartizare a toxicilor n organism. Procesele


farmacocinetice
i
farmacodinamice.
Parametrii
farmaceutic special.
toxicocinetici.
Grupa compuilor ce se izoleaz din materialul biologic
prin mineralizare. Intoxicaiile cu compuii mercurului.
Pregtirea
probelor
pentru
cercetare.
Tehnica
mineralizrii. Metoda selectiv de identificare i a ionilor
de mercur.

Analiza
chimicotoxicologic
a
compuilor
izolai
prin
mineralizare
Metalele toxice.

Ecologia mediului inconjurtor i intoxicaiile metale


grele. Proprietile fizico-chimice i mecanismele
toxicitii compuilor metalelor grele i arseniului.
Toxicocinetica (absorbia, repartizarea, eliminarea).
Analiza fracionat a metalelor grele n probele biologice.
Particularitile. Principiile metodelor de separare a
ionilor metalelor grele. Reagenii organici. Metodele de
determinare cantitativ.

12

Analiza chimico-toxicologica a toxicilor volatili.


Grupa compuilor ce se izoleaz prin antrenare cu vapori
de ap. Caracteristica general. Metodologic analizei
toxicilor volatili n distilat (scriningul analitic).
Rspndirea intoxicaiilor. Toxicocinetica. Metabolismul.
Clinica intoxicaiilor. Clinica diagnosticii.

3.

Analiza
chimicotoxicologic
a
compuilor
izolai
prin antrenare cu
vapori de ap toxicii
volatili

12

4.

Metoda cromatografiei de gaze metod de nalt


performan n separarea i determinarea toxicilor
Analiza
gaz- volatili. Parametrii cromatografici.
cromatografic,
n Prepararea probelor biologice pentru cercetare. Expertiza
programa
scriningului comei alcoolice. Toxicocinetica alcoolului etilic.
analitic.
Determinarea cantitativ prin aplicarea metodei

2.

cromatografiei de gaze.

Compuii medicamentoi. Prepararea probelor biologice.


Metodele de izolare generale i specifice pentru
efectuarea analizei chimico-judiciare. Particularitile
metodei de izolare, factorii care determin eficacitatea
Analiza
chimico- izolrii din probele biologice. Aplicarea metodei CSS
toxicologica a compuilor scrining pentru analiza compuilor medicamentoi.
ce
se
separ
prin Metodele cromatografice de cercetare (CSS, HPLC,
CGL).
extracie i sorbie.
5.

20

Intoxicaiile cu substane ce provoac toxicomanie.


Analiza chimico-toxicologic a compuilor cu caracter
acid i bazic. Metodele de dezintoxicare.

Caracteristica
toxicologic
pesticidelor

6.

Analiza chimico-toxicologic a compuilor izolai prin


extracie i sorbie. Pesticidele. Caracteristica general.
chimicoToxicitatea. Cauzele intoxicaiilor. Metodele de
a
detoxicare. Metodele fizico-chimice de analiz a
pesticidelor din probele biologice (CSS, CGL). Izolarea
toxicilor prin macerare i apoi dializ

7.

Lucrare practic de totalizare.

8.

Susinerea deprinderilor practice.

TOTAL

68

Bibliografie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materialul didactic de baz


Brodicico T.M., Valica V. Curs de Chimie toxicologic.Chiinu: Centrul EditorialPoligrafic Medicina al USMF, 2003. 352 p.
Butnaru E., Proca M., Toxicologie, v. I,II, Iai. Editura Timpul. 2001.
Cotrau Martian, Popa Lidia, Stan Teodor, Preda Nicolae, Kincses Maria Toxicologie.
Bucureti: Editura Didactica i Pedagogica, 1991.
.., .., .. .
, , 1993
.. . .: , 1994.
.. , , 2003.

Materialul didactic suplimentar


1. . .. .,
, ., .I - 1998, .II 1999.
2. .., , , -, 2000.
3. .. . .: , 1994.

5. Denumirea disciplinei: METODOLOGIA CERCTRII FARMACEUTICE


Codul disciplinei S08O078
Numrul total de ore 34, ore curs 17, ore practice 17. Forma de evaluare colocviu difereniat
(CD).
Numrul de credite a disciplinei ___3 _ credite.
Structur disciplin (nr. ore sptmnal)
Anul
de
studii

Semestrul

IV

VIII
Total

Ore

Nr. de
sapt. n
semestru

Total

Curs

Lucrari de
laborator

Examen i
colocviu

17

34

17

17

Colocviu
difereniat

34

17

17

Scopul disciplinei: Disciplina Metodologia cercetrii farmaceutice constituie astzi un


instrument de investigare, organizare i comunicare a experimentelor i rezultatelor acestora i
opereaz cu noiuni specifice care trebuie nsuite i aplicate eficient n domeniul cercetrii.
Repartizarea orelor conform tematicii cursurilor i leciilor practice
A. Prelegeri:
Semestrul VIII
Nr.
temei

Tematica
Noiuni
fundamentale
metodologie
cercetrii
instrumentele
cercetrii
tiinifice
farmaceutice

Coninuturi

de
a Caracteristicile cercetrii tiinifice. Etapele cercetrii
i tiinifice. Metodologia cercetrii. Aspecte particulare n
cercetarea farmaceutic. Instrumentele generale ale
cercetrii. Cercetarea bibliografic de specialitate.

Ore

1. Alegerea unui subiect de cercetare: importana temei,


rezolvarea problemei, rezultate anterioare, validarea
informaiei, teorie.
2. Formularea unei probleme de cercetare.
Planificarea i
3. Stabilirea ipotezelor de lucru: ipoteze nule, alternative,
designul unui
direcionale, non-direcionale.
4.
Alegerea variabilelor de studiu: dependente i
studiu de cercetare
independente, categorice i continue, cantitative i
calitative.
5. Consideraii etice ale cercetrii.
6. ntocmirea unui protocol de cercetare.
1. Tabele, diagrame.
Noiuni de
2. Reprezentarea datelor experimentale prin ecuaii
prelucrare i
matematice.
analiz a
3. Caracterizarea statistic a rezultatelor experimentale.
rezultatelor
experimentale

Metodologii de
realizare a
cercetarii
farmaceutice.
Etapele de
elaborare a unui
medicament

Studii de
stabilitate a
medicamentelor

Controlul calitii
rezultatelor
experimentale i
validarea

1.
2.
3.
4.

Cercetri chimice.
Cercetri farmacolgice.
Cercetri farmaceutice.
Cercetri clinice.
4

1. studii accelerate de stabilitate n procesul de elaborare a


medicamentelor

1. Grafice de control; procedee statistice de control a


desfurrii probelor experimentale.
2. Procesul de validare.

1. prezentarea rezultatelor cercetrii


2. fondul, forma, prezentarea textului
Diseminarea
3. prezentarea rezultatelor cercetrii sub form de articol
rezultatelor
tiinific de specialitate, poster, brevet de invenie
cercetrii
4. elaborarea i redactarea unei lucrri de licen
5. ntocmirea unui raport de cercetare
1. colectarea datelor pentru elaborarea dosarului
Noiuni de dosar
farmaceutic;
farmaceutic
2. perfectarea dosarului farmaceutic.
Total

1
17

B. Lucrri de laborator:

Semestrul VIII
Nr.
temei

Tematica

Coninuturi

Ore

Studiul bibliografic Organizare, documentare prin Internet (motoare de


cutare, baze de date tiinifice internaionale),
de specialitate
redactarea fielor bibliografice proprii (sistem clasic
sau electronic).

Studiu
critic

Prelucrarea datelor Noiuni de baz n statistic. Teste statistice de


semnificaie. Regresie i calibrare.
experimentale

Validarea metodelor Principii de validare. ntocmirea unui protocol


analitic. Validarea unei metode de dozare a unui
de analiz
principiu activ dintr-un medicament. ntocmirea
raportului de validare

Totalizare

Studii de stabilitate a
Studii accelerate de determinare a stabilitii;
medicamentelor
calcularea termenului de valabilitate.

bibliografic

Recenzarea unui articol tiinific de specialitate

Elaborarea i redactarea unui articol de specialitate;


alctuirea planului unei lucrri de licen; ntocmirea
unui raport de cercetare.

Diseminarea
rezultatelor cercetrii

Crearea unui Dosar Colectarea datelor pentru elaborarea dosarului


farmaceutic; perfectarea dosarului farmaceutic;
farmaceutic

Colocviu difereniat

1
Total

17

Bibliografie:
Materialul didactic de baz
1. Popa L.: Elemente de metodologia cercetrii tiinifice n domeniul farmaceutic, Ediia a II-a
revizuit i adugit, Editura Printech Bucureti, 2005.

2. Achima C.A.: Metodologia cercetrii tiinifice medicale, Editura Medical Universitar Iuliu
Haieganu Cluj-Napoca, 1998.
3. Marczyk G., De Matteo D., Festinger D.: Essentials of Research Design and Methodology, John
Wiley and Sons, 2005.
4. Chan C.C., Lam H., Lee Y.C., Zhang X.: Analytical method validation and instrument
performance verification, Wiley Interscience, 2004.
5. Ermer J., Miller J.H.McB.: Method Validation in Pharmaceutical Analysis, Wiley-VCH, 2005.
6. L. Roman, M. Boji, R. Sndulescu: Validarea metodelor de analiz i control. Editura
Medical, 1998.
7. Roman L., Boji M., Sndulescu R., Muntean D.L.: Validarea metodelor analitice, Editura
Medical, 2007.
8. Mullins E.: Statistics for the Quality Control Chemistry Laboratory, The Royal Society for
Chemistry, 2003.
9. Kumar R.: Research Methodology. A Step-by-Step Guide for Beginners, Sage Publications,
2005.
6. Denumirea disciplinei: CHIMIA SUPLIMENTELOR ALIMENTARE I A

NUTRIENTELOR (disciplin opional)


Codul disciplinei S06A063
Numrul total de ore 34, ore curs 17, ore practice 17. Forma de evaluare colocviu(C).
Numrul de credite a disciplinei ___1__ credite.
Structur disciplin (nr. ore sptmnal)
Anul
de
studii

Semestrul

IV

VIII

Ore

Nr. de
sapt. n
semestru

Total

Curs

Lucrari de
laborator

Examen i
colocviu

17

34

17

17

Colocviu

34

17

17

Total

Scopul disciplinei: Chimia suplimentelor alimentare i a nutrientelor este o disciplina medical


complex, ce cuprinde aspectele legate de principiile unei alimentaii sntoase, dar i cele legate de
terapia nutriional, componenta important a tratamentului multor boli. Noiunile privind
compoziia, prelucrarea, conservarea, verificarea calitii produselor alimentare, trebuie nsuite de
studeni ca o completare a cunotinelor lor privind tiinele farmaceutice.
Repartizarea orelor conform tematicii cursurilor i leciilor practice
A. Prelegeri:
Nr.
1

Tema
Psihologia i biologia nutriiei

Ore
2

Nutraceutice, alimente funcionale, suplimeni alimentari. Managementul


alimentar i sigurana n alimentaie

Isoflavone: surse i metabolism. Licopina: surse alimentare i proprieti.


Polifenoli din vin i ceai i rolul lor biologic. Fitochimia fructelor proaspete
i procesate ardei iute (Capsicum anuum)

Acizi polinesaturai conjugai: surse naturale. Usturoiul aliment mistic n


promovarea sntii. Aportul de fibre alimentare i rolul acestora n sntate

Probiotice i prebiotice

Nutriia n timpul sarcinii i lactaiei. Nutriia copilului precolar, adulilor i


vrstnicilor

Nutriia n ateroscleroz, insuficien cardiac i hipertensiune. Nutriia n


diabet zaharat, hiperlipidemie i obezitate

Nutriia n patologiile tractului gastro-intestinal, n insuficiena hepatobiliar


i insuficiena renal. Nutriia n alergie i astm bronic. Alergii provocate de
legume i fructe. Nutriia n anemii. Nutriia n cancer. Nutriia n
tuberculoz. Nutriia n bolile sexual transmisibile: sida, sifilis, gonoree.

4
5

Total

17

B. Lucrri de laborator
Nr.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Tema

Ore

Psihologia i biologia nutriiei

Nutraceutice, alimente funcionale, suplimeni alimentari. Managementul


alimentar i sigurana n alimentaie

Isoflavone: surse i metabolism. Licopina: surse alimentare i proprieti.


Polifenoli din vin i ceai i rolul lor biologic. Fitochimia fructelor proaspete
i procesate ardei iute (Capsicum anuum)

Acizi polinesaturai conjugai: surse naturale. Usturoiul aliment mistic n


promovarea sntii. Aportul de fibre alimentare i rolul acestora n sntate

Probiotice i prebiotice

Nutriia n timpul sarcinii i lactaiei. Nutriia copilului precolar, adulilor i


vrstnicilor

7.

8.

Nutriia n ateroscleroz, insuficien cardiac i hipertensiune. Nutriia n


diabet zaharat, hiperlipidemie i obezitate

Nutriia n patologiile tractului gastro-intestinal, n insuficiena hepatobiliar


i insuficiena renal. Nutriia n alergie i astm bronic. Alergii provocate de
legume i fructe. Nutriia n anemii. Nutriia n cancer. Nutriia n
tuberculoz. Nutriia n bolile sexual transmisibile: sida, sifilis, gonoree.

Total

17

Bibliografie:
Materialul didactic de baz
1. Kramer K., Hoppe P., Packer L. Nutraceuticals in health and disease prevention, Marcel
Dekker Inc., 2001.
2. Lockwood B.: Nutraceuticals, Ed. a 2-a, Pharmaceutical Press, 2007.
3. Vasson M.P., Jardel A.: Principes de nutrition pour le pharmacien, Lavoisier, 2005.
4. Wildman R.E.C.: Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods, Ed. a 2-a, CRC Press,
2007.
Materialul didactic suplimentar
1. Matcovschi C., Safta V. Ghid farmacoterapeutic (medicamente omologate n Rep. Moldova)
Ch.: Vector V-N SRL, 2010.
2. Segal R., Principiile nutriiei, Ed. Academica, Galai, 2002.
3. Stoll A.L.: Factorul Omega-3. Dieta revoluionar omega-3 pentru sntatea creierului i
mpotriva depresiei, Elena Francisc Publishing, 2005.

7. Denumirea disciplinei: ANALIZE INSTRUMENTALE MODERNE (disciplin opional)


Codul disciplinei S06A064
Numrul total de ore 34, ore curs 17, ore practice 17. Forma de evaluare colocviu (C).
Numrul de credite a disciplinei ___1__ credite.
Structur disciplin (nr. ore sptmnal)
Anul
de
studii

Semestrul

III

VI
Total

Ore

Nr. de
sapt. n
semestru

Total

Curs

Lucrari de
laborator

Examen i
colocviu

17

34

17

17

Colocviu

34

17

17

Scopul disciplinei: Disciplina Analize instrumentale moderne studiaz metodele moderne


de analiz a substanelor medicamentoase i formelor lor farmaceutice.

Utilizarea lor n metodologia de creare a substanelor medicamentoase noi. Rolul acestora n sinteza
dirajat a substanelor medicamentoase noi (elaborarea disignului i confirmarea structurii lor).
Folosirea metodelor instrumentale contemporane de cercetare pentru elaborarea metodelor de
analiz i standardizare a substanelor farmaceutice active i formelor lor farmaceutice. Rolul
metodelor instrumentale moderne n analiza i controlul medicamentelor (materii prime, produse
intermediare, produs finit).
Repartizarea orelor conform tematicii cursurilor i leciilor practice
A. Prelegeri:
Semestrul VI
Nr.
temei

Tematica

Coninuturi

Ore

Analiza
instrumental.

Sfera de aplicabilitate a chimiei analitice. Clasificarea


metodelor instrumentale de analiz. Caracteristicile generale
ale metodelor analitice i clasificarea lor din punct de vedere
operaional. Caracteristicile aparatelor de msur.

Consideraii
generale.

Clasificarea metodelor cromatografice. Nomenclatura n


cromatografie.
Cromatografia de adsorbie. Procesul de adsorbie.
Adsorbani.
Solveni.
Cromatografia
pe
coloan.
Cromatografia pe strat subire. Aplicaii ale cromatografiei
pe strat subire

Metode de
separare

Cromatografia de repartiie. Procesul de repartiie.


Cromatografia pe hrtie. Faza staionar. Faza mobil.
Tehnica de lucru. Analiza calitativ i cantitativ. Aplicaii
ale cromatografiei pe hrtie.

Cromatografia de gaze. Principii. Mecanismul separrii.


Aparatur. Termeni utilizai. Cromatografia gaz-lichid.
Cromatografia gaz solid. Influena diferiilor factori asupra
separrii. Detectori.Analiza calitativ i cantitativ. Aplicaii
analitice.

Cromatografia de lichide de nalt performan.


Generaliti. Aparatur. Faze staionare n HPLC. Fazele
mobile n HPLC. Moduri de separare n cromatografia de
lichide de nalt performan.

Schimbtori de ioni. Definiie. Exemple, clasificare


(anorganic, organic). Mecanismul schimbului ionic.
Mrimile care caracterizeaz schimbtorii de ioni. Tehnica.
Aparatura. Aplicaii.

Spectrofotometria n UV i vizibil.
Spectrometria de fluorescen.
Spectrofotometria n IR.
3

Metode
spectrale

Spectrometria de rezonan magnetic nuclear i rezonan


electronic de spin.

Refractometria. Dispersia optic rotatorie. Dicroismul


circular.
Spectrometria de absorbie atomic. Spectrometria de
emisie.
Poteniometrie.
4

Metode
electrochimice

Amperometrie.
1
Conductometrie.
Polarografie.
Metode roentgenografice.

Alte metode
Metode termice de analiz.

17

Total
B. Lucrri de laborator:

Semestrul VI
Nr.
temei

Tematica

Coninuturi

Ore

1.

Cromatografia de
adsorbie.

Procesul de adsorbie. Adsorbani. Solveni.


Cromatografia pe coloan. Cromatografia pe strat
subire. Aplicaii ale cromatografiei pe strat subire

2.

Cromatografia de
repartiie

Procesul de repartiie. Cromatografia pe hrtie. Faza


staionar. Faza mobil. Tehnica de lucru. Analiza
calitativ i cantitativ. Aplicaii ale cromatografiei

pe hrtie.

3.

Cromatografia de
gaze

Mecanismul separrii. Aparatur. Termeni utilizai.


Cromatografia gaz-lichid. Cromatografia gaz solid.
Influena diferiilor factori asupra separrii.
Detectori. Analiza calitativ i cantitativ. Aplicaii
analitice.

4.

Cromatografia de
lichide de nalt
performan

Mecanismul separrii. Aparatur. Faze staionare n


HPLC. Fazele mobile n HPLC. Moduri de separare
n cromatografia de lichide de nalt performan.
Analiza calitativ i cantitativ.

5.

Cromatografia cu
schimb de ioni.

Mecanismul schimbului ionic. Exemple, clasificare


(anorganic, organic).. Mrimile care caracterizeaz
schimbtorii de ioni. Tehnica. Aparatura. Aplicaii.

Aparatur. Analiza calitativ i cantitativ. Aplicaii.

Spectrofotometria n
UV i vizibil.
6.

Spectrometria de
fluorescen.
Spectrofotometria n
IR.
7.

8.

Spectrometria de
rezonan magnetic
nuclear i rezonan
electronic de spin.
Spectrometria de
absorbie atomic.
Spectrometria de
emisie.

Aparatur. Analiza calitativ i cantitativ. Aplicaii

Aparatur. Analiza calitativ i cantitativ. Aplicaii

Total

1.

17

Bibliografie:
Materialul didactic de baz

1.
2.

Boji M., Sndulescu R., Roman L., Oprean R. Analiza i controlul medicamentelor, Ed.
Intelcredo, Deva, 2003.
Muntean D.L., Bojia M. Controlul medicamentelor. Metode spectrale, cromatografice i
electroforetice de analiz, Ed. Medical universitar Iuliu haieganu, Cluj-Napoca, 2004.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imre S., Muntean D.L. Principii ale analizei medicamentului, Ed. University Press, Trgu
Mure, 2006,
Imre S., Muntean D.L., Molnar A. Impuriti farmaceutice, Ed. University Press, Trgu Mure,
2008.
David V. Metode de separare i de analiz a urmelor, capitolul IV: Spectrometria de mas,
Editura Universitii Bucureti, 2001, pg. 80-118.
Gocan S. Cromatografia de nalt performan, partea a II-a: Cromatografia de lichide pe
coloane. Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2002.
Roman L, Boji M., Sndulescu R. Validarea Metodelor de analiz i control. Ed. Medical
1998.
Skoog D.A, West D.M, Holler. Fundamentals of analytical Chemistry 7 ed Saunder College
Publishing, 1996.
Materialul didactic suplimentar

1. Farmacopea Romn. Ediia X-a Bucureti: Editura medical, 1993.-1315 p.


2. European Pharmacopoeia. 2011.
3. British Pharmacopoeia. London, 2009.

8. Denumirea disciplinei: CHIMIA SANITAR (disciplin opional)


Codul disciplinei S08A082
Numrul total de ore - 51, ore curs 17, ore practice - 34. Forma de evaluare colocviu (C).
Numrul de credite a disciplinei ___2__ credite.
Structur disciplin (nr. ore sptmnal)
Anul
de
studii

Semestrul

IV

VIII
Total

Ore

Nr. de
sapt. in
semestru

Total

Curs

Lucrari de
laborator

Examen i
colocviu

17

51

17

34

Colocviu

51

17

34

Scopul disciplinei: Disciplina Chimia sanitar trateaz principii fundamentle n manier


sistematic i riguroas, n pofida marii expansiuni tiinifice i experimentale din ultimii ani a
temelor dezvoltate. Calitatea factorilor mediului nconjurtor- apa ,aerul, solul i alimentele-asigur
i condiioneaz n egal msur, calitatea vieii, echilibrul care se stabilete ntre om i mediul su
de via.
Repartizarea orelor conform tematicii cursurilor i seminarelor

A. Prelegeri:
Nr.
temei

Tematica

Coninuturi

Ore

Introducere. Chimia sanitar. Obiectul i problemele.


Particularitile
chimiei
sanitare
ca
disciplin
farmaceutic opional. Direciile principale de aplicare.

1.

Particularitile chimiei
sanitare ca disciplin Legitile de ptrundere, repartizare a toxicilorchimici n
farmaceutic opional organism. Procesele farmacocinetice i farmacodinamice.
Parametrii toxicocinetici. Apa element de mediu.
Aerul atmosferic
element de mediu.

2.

Compoziia chimic a
aerului.
Influena
aerului
atmosferic
asupra
organismului
uman.

Solul element de
mediu.
3.

Indicatorii polurii.

Ecologia mediului inconjurtor i intoxicaiile.


Compoziia chimic a aerului. Influena aerului
atmosferic asupra organismului uman, poluarea bazinului
aerian, clasificarea poluanilor aerului atmosferic,
poluarea fizic poluarea sonor, poluani de natur
biologic din aer, contaminarea microbian a aerului
atmosferic, poluani cu aciune alergizant, poluani
atmosferici de natur chimic, factori care condiioneaz
efectul substanelor poluante asupra organismului uman,
factori dependeni de substana poluant, factori
dependeni de mediul ambiant, factori dependeni de
organism, efectele polurii aerului asupra mediului
ambiant, msuri de prevenire i combatere a polurii
aerului.

4.

Aportul inadecvat de
principii nutritive.
Subalimentaia.
Supraalimentaia.

5.

Alterarea produselor
alimentare.

Structura solului; Proprieti fizice ale solului;


Compoziia chimic a solului; Poluarea solului;
Indicatorii polurii chimice a solului.
Indicatorii polurii chimice a solului. Indicatori direci.
Indicatori indireci.

Aliment si alimentatie
generaliti.

Alimentaia echilibrat - principii generale. Necesarul


nutritiv al organismului. Coeficient de utilizare digestiv
a principiilor nutritive; coeficient de reinere. Maturarea
produselor alimentare. Maturarea crnii. Maturarea
fainei. Procese biochimice care au loc n legume i fructe
dup recoltare. Maturarea fructelor. Influena procesului
culinar asupra proceselor nutritive. Procese biochimice
care au loc n legume i fructe dup recoltare.
Alterarea microbian a alimentelor. Activitatea apei.
Alterarea microbian a proteinelor. Alterarea microbian

Prevenirea
brunificrii.

a glucidelor. Alterarea microbian a grsimilor.


Caramelizarea zahrului. Evaluarea i prevenirea
brunificrii neenzimatice. Brunificarea enzimatic.
Prevenirea brunificrii enzimatice.

Pstrarea alimentelor. Metodele de conservare.


Conservarea alimentelor prin meninerea la temperaturi
sczute.
Conservarea
alimentelor
cu
ajutorul
Pstrarea alimentelor.
temperaturilor ridicate. Liofilizarea metod de
Metodele de conservare.
conservare a produselor alimentare. Conservarea
alimentelor prin concentrare. Conservarea alimentelor
prin metode chimice. Srarea alimentelor. Conservarea
alimentelor prin afumare. Conservarea alimentelor prin
utilizarea acizilor organici. Fermentaia. Conservarea
alimentelor cu ajutorul conservanilor chimici.
Conservarea
alimentelor.

6.

7.

Substane antinutritive, inhibitori enzimatici. Substane


toxice prezente n mod natural n produse alimentare de
origine animal. Intoxicaia cu amine vazopresoare.
Substane
toxice Toxine asociate crustaceelor. Toxici prezeni n mod
prezente n mod natural natural n alimente de origine vegetal. Aminoacizi toxici
n produsele alimentare (substane latirogene). Favism. Acid erucic. Glicozide
cianogenetice. Substane naturale cu aciune cancerigen.
Heterozide hipertensive. Compui goitrogeni (guogeni).
Proteine hemaglutinide. Antivitamine. Azotai, azotii,
nitrosamite. Antimineralizante. Alcaloizi. Substane cu
activitate estrogenic.

Poluarea alimentelor.
8.

Aspecte igienice ale


siguranei alimentare.

Metale toxice poluani ai produselor alimentare,


produse fitofarmaceutice, biostimulatori, antibiotice,
micotoxine, contaminarea radioactiv a produselor
alimentare, aspecte igienice ale siguranei alimentare.
Infecii alimentare. Toxiinfecii alimentare. mbolnviri
provocate de bacili gram-pozitivi nesporulai.
mbolnviri provocate de bacili gram pozitivi sporulai.
Micotoxicoze. Parazitoze.

Definiie. Clasificare. Legislaie. Conservani. Substane


antioxigen. Colorani. ndulcitori. Aromatizani.
9.

Aditivi alimentari.
Aspecte nutriionale.

Calitatea
alimentelor. Clasificarea alimentelor.
Aspecte
nutriionale.
Proprieti
senzoriale.
Proprieti
igienice
i
inocuitate.
Aspecte

legislative.mbolnviri de origine alimentar.


TOTAL

17

Coninuturi

Ore

B. Seminare:
Nr.
temei

1.

Tematica

Conservarea probelor de apa.. Transportul probelor de


Protecia
muncii.
apa. Analiza apei. Determinarea caracteristicelor
Analiza apei. Recoltarea
organoleptice ale apei: mirosul, gustul, determinarea pHprobelor de ap.
lui.

2.

Oxidabilitatea, consumul chimic de oxigen.


Determinarea
Determinarea prin oxidare cu permanganat de potasiu n
substanelor organice i
mediul acid i n mediul alcalin. Determinarea ionului de
a amoniacului din ap.
amoniu.

3.

Determinarea clorului i Determinarea clorului i a fierului din ap. Scara etalon.


Determinarea fierului total.
a ferului din ap.

Determinarea duritii temporare, permanante i totale.


Determinarea duritii
Exprimarea
duritii
apei.
Aplicarea
metodei
apei. Principiul metodei.
complexonometrice. Principiul metodei.

5.

Determinarea
Determinarea
consumului biochimic
oxigenului dizolvat din
Determinarea dioxidului de carbon
ap.

6.

Recoltarea probelor de
Recoltarea n flacoane nchise. Recoltare prin aspiraie.
aer.

7.

Analiza
produselor
Strucrtura i biochimia laptelui. Compoziia chimic
alimentare. Strucrtura.
alaptelui. Globulele de grsime.
Compoziia.

8.

Particularitile fizico- Determinare aciditii titrabile. Determinarea aciditii


active. Determinarea densitii.
chimice ale laptelui.

9.

Proprietile bactericide Stabilirea calitii laptelui. Testul reductazei. Fermentaia


lactic i coagularea acid a cazeinei.
ale laptelui.

4.

de

oxigen.

Microstructura
produselor
lichide.

lactice

10.

Determinarea microstructurii untului. Determinarea


Proprietile
fizicotermorezistenei. Microstructura brnzeturilor proaspete,
chimice ale untului i a
cu past moale, topite, maturate. Determinarea gradului
brnzeturilor.
de maturitate.

11.

Structura ngheatei.

12.

Indicatori
prospeime.

13.

Indicatori de falsificare.

Studiul microstructurii ngheatei.

de Determinarea indicatorilor de prospeime la lapte i


carne.

Determinarea indicatorilor de falsificare la carne, fin,


conserve din ou, cafelei macinate.

Determinarea indicelor de prospeime. Determinarea


Expertiza sanitar a gradului de maturitate.
unui produs alimentar.

Problema de control.
14.

TOTAL

34

Bibliografie:
Materialul didactic de baz
1. Banu C. Aditivi i ingrediente pentru industria alimentar, Editura Tehnnic, Bucureti, 2000.
2. Cuciureanu R. Elemente de Igiena Alimentaiei, Editura Junimea, Iai, 2005.
3. Mincu I., Mogo T. V. Bazele practice ale nutriiei omului bolnav, Editura R.A.I. - Imprimeria
Coresi, Bucureti, 1993.
4. Mogo T. V. Alimentaia n bolile de nutriie i metabolism, vol. I II, Editura Didactic i
Pedagogic, R.A., Bucureti, 1997-1998.
5. Mogo V. T. Sntatea i substanele minerale, Editura Albatros, Bucureti, 1991.
6. Mogo V. T. Vitamino-mineralo-terapia, Editura Militar, Bucureti, 1992.

Materialul didactic suplimentar


1. Adrian J., Potus J., Poiffait A., Dauvillier P. Analisis nutricional de los alimentos, Editorial
Acribia, S.A., Zaragoza (Espaa), 2000.
2. Alpert D.H., Stenson W., F., Bier D.M. Manual of Nutritional Therapeutics, Fourth Edition,
Lippincott Williams Wilkins, 2001.

S-ar putea să vă placă și