P rintele Arsenie Boca

P rintele Arsenie nu are asem nare cu nici un duhovnic din România i Europa, în ziua de azi. ( p r. Petru Vanvulescu)

Mama sfin iei sale spunea c sim ea c avea ceva luminos în pântece i avea o mare bucurie. Iar P rintele Arsenie spunea c tat l s u, plecând în America l-a ³l sat curat în pântece´. ( p r Petru Vanvulescu )

La început, P rintele Arsenie avea o via foarte aspr : mânca o dat pe zi ( pâine i ap ) i dormea pe jos. Uneori pleca câte o s pt mân la munte, doar cu Biblia. Sâmb t seara cobora pentru a ine duminica Sfânta Liturghie, pe care o slujea în lacrimi. Nu puteai s nu plângi la liturghia lui. Dup predic , iar pleca în munte. Ducea o via extraordinar , de pustnic. ( pr. Sofonea Ioan )

Biserica era plin întotdeauna cu credincio i veni i s cear sfatul P rintelui. Cu fiecare din ace ti credincio i se întâmpla o minune, de multe ori numai de el tiut i de P rintele. Astfel c s-ar putea scrie c r i întregi dac cineva ar aduna toate aceste sm rturii. Dar important este s ascult m sfaturile P rintelui care sunt i sfaturile i poruncile Bisericii. ( B lan Silvica )

P rintele Arsenie ne-a spus odat cum a început el activitatea la Sâmb ta. Era în postul Cr ciunului i picta o icoan a Mântuitorului, pe care n-a terminat-o. În timp ce picta a auzit o voce tainic : ÄArsenie, nu M mai picta pe icoan , c vremea s-a apropiat. Mergi i picteaz în inimile oamenilor, prin cuvântul t u. Spune-le c vin peste ei necazuri i suferin e´. ( pr. Sofonea Ioan ) P r. Arsenie Boca: ³Mul i îl urmeaz pe Iisus pân pe Muntele Fericirilor, dar foarte pu ini pân pe Golgota, pân pe cruce. Pân pe cruce n-a str b tut decât iubirea maicii Sale i a ucenicului iubirii« Mai mult va înflori via a ta dac vei fi un erou al iubirii divine i nu o victim a iubirii p catelor.´

N-am a teptat mult i P rintele a intrat în Biseric . in minte c , ajungând în fa a sfântului altar, s-a uitat la noi i ne-a întrebat care are cel mai mare necaz. Cineva din mul ime a spus c o femeie în vârst care era paralizat de la brâu în jos. Iar P rintele Arsenie, privind-o pe femeie a spus: ³Da m , ea are necazul cel mai mare´. S-a apropiat de ea i i-a zis: ³ tii tu, m tu ic , de ce e ti a a?´. B trâna d dea din cap c nu tie i plângea cu amar. Din cauza plânsului nu putea vorbi i atunci a dat din cap c nu tie. ³Las m tu ic nu mai plânge atâta c î i poart cineva de grij . i tii cine?´ i ar t cu degetul în sus gr indu-i: ³Dumnezeu´. ³C i a a cocioaba asta se rablage te ea´, a mai spus p rintele referindu-se la corpul omului. ³ tii ± i-a mai spus p rintele ± c tu duci sau por i p catele lui Gheorghe a lui [cutare], a lui Vasile a lui [cutare], a lui Ioan a lui [cutare] ± spunând numele sau porecla pe care o aveau în sat acele rude ale ei ± tu le duci pe toate acestea, pe tine au c zut´.

Era în mul imea aceea de oameni i un preot din împrejurimile F g ra ului ( din Dr gu ), care a zis: ³P rinte, vreau s v spun ceva între patru ochi´. P rintele Arsenie îi spune: ³Nu între patru ochi, ci tare m , tare, c a a ve i înv a unul de la altul.´

O mam s-a dus cu fiul ei, care avea în jur de 18 ani, la P rintele Arsenie. Când femeia s-a aflat în dreptul P rintelui, a început s - i laude copilul i a zis: ³P rinte, am un b iat cuminte, nu bea, nu fumeaz , nu are treab cu fetele. Este un b iat foarte cuminte! P rintele, privindu-l, a zis cu un glas domol, zâmbind: ³Da m , îi cuminte´, apoi a ad ugat s aud toat lumea: ³M , nu mai preacurvi cu mâna, m !´, l sând-o blocat pe biata femeie i pe copilul ei.

Un b rbat de vreo 50 de ani se arsese pe fa cu azot i era desfigurat. Dar nu pentru asta venise la P rintele, ci doar pentru a-i înmâna un modest pomelnic. Duhovnicul l-a str puns cu privirea, dup care l-am auzit spunând: ÄDe ce crezi tu, cre tine, c te-ai ars chiar pe fa , ca s fii resping tor pentru toat lumea?´. B rbatul amu ise. ÄS - i spun eu de ce« iai b tut joc de o fat în tinere e , dar nu ai luat-o de nevast . A r mas singur , pân la vârsta asta i este i stearp pe deasupra, fiindc a avortat, ca s evite ru inea unui copil f r tat , iar de atunci n-a mai putut r mâne îns rcinant . Ai p c tuit i tu, dar ai împins-o i pe ea spre p cat! Acum pl te ti suferin a asta«´. Omul î i plecase ochii în p mânt i plângea înfundat, cu pomelnicul uitat într-o mân . ( Lucia Chima ) Dou femei au venit la P rintele Arsenie, la Dr g nescu. Dar, cum au ap rut le-a i întrebat P rintele: ÄCe ave i în bagaje?´ i a i b gat mâna în traista lor. A scos o rud de salam i le-a mustrat c în S pt mâna Mare ele mâncau salam. A aruncat salamul la cei doi câini ai p rintelui Bunescu, dar nici câinii nu au mâncat. Mârâiau i se uitau la P rintele Arsenie. ( Paraschiva Ciucea)

Odat , o femeie îns rcinat de la Sibiu s-a dus la P rintele Arsenie, la Dr g nescu. Când a v zuto, P rintele i-a zis: ÄM , du-te repede s nu scapi trenul´. ÄP i, P rinte, zice, eu am venit s «´. ÄNu m , mergi repede s nu scapi primul tren´. Femeia a plecat sup rat , gândindu-se: ÄDe ce no fi vrut P rintele s vorbeasc cu mine?´. A ajuns în Sibiu noaptea la ora 1. Când a intrat în cas i s-a rupt apa. A dat telefon dup Salvare, iar la ora 4 a n scut un copil, pe care l-a botezat Ioan. ( Maica Glicheria ) Doi ingineri, so i so ie din fabrica unde am lucrat i eu, au divor at din vina p rin ilor lui. Când l-a v zut pe P rintele Arsenie, femeia ( Elena G. ) a început s plâng i s -i spun de situa ia ei, c a divor at de so ul ei din vina socrilor i c are i o feti i nu tie ce s fac . P rintele Arsenie îi spune, zâmbind: ÄLas , m , nu mai plânge, c dup 7 ani v ve i împ ca´. Nu tiu dac inginera l-a crezut sau nu pe P rintele Arsenie, pentru c 7 ani nu sunt 7 zile sau 7 s pt mâni, sau 7 luni, ci « 7ani. Cert este c exact la 7 ani s-au împ cat, au mai f cut un copil, iar ast zi tr iesc în pace i bun armonie. ( Bogdan Juncu )

Când P rintele lucra la chilia din munte, avea 12 oameni care îl ajutau. Unul din ei mi-a spus c odat , când urcau pe potec , un urs le-a ap rut în fa , chiar pe potec . N-au mai îndr znit nici s urce, nici s coboare, de i avea i securi la ei, i l-au a teptat pe p rintele Arsenie, care r m sese pu in în urm . Când a ajuns, P rintele Arsenie le-a zis: ÄCe face i m i, frico ilor?´, apoi s-a dus la urs cu mâinile goale, i spre uimirea lor, l-a luat de o ureche i i-a zis: ÄDu-te m pe aici la vale. Tu nu vezi c la tia le e fric de tine?´. i ursul a plecat la vale! ( Biliboac Matei)

Odat , l-am g sit pe P rintele la Biserica din Dr g nescu. Freca pe un perete cu o perie pentru pardoseal . Îi zic: ÄCe greu lucra i aici, P rinte!´. i dânsul îmi zice: ÄAsta nu mi-i greu, tu; mi-s grele ale voastre!´. ( Sârbu Elisabeta )

Spunea odat cineva: ÄP rinte, Ceau escu stric bisericile´. ÄNu el, m , ci p catele omenirii´ ± i-a r spuns P rintele. ( Maria Matronea ) P rintele Arsenie nu prea era de acord cu multe construc ii de ziduri, ci lupta sa era ca , prin munca sa, omul s se fac Biseric a Duhului Sfânt. C ci zicea: ÄPe ziduri vor cre te b l rii, dac nu sunt biserici vii´.( Maica Pahomia ) M duceam la P rintele împreun cu al i credincio i, b rba i i femei, pentru a-i vindeca sau pentru a le rezolva problemele. Odat îns , mi-a zis P rintele: ÄS tii c i binele are o limit « Sunt lucruri în care nici noi, preo ii, nu ne b g m´. ( Bica Ioan )

P rintele Arsenie inea foarte mult ca mamele s lase copiii s vin pe lume. Zicea c sfâr itul lumii vine când copiii nu se mai nasc i când mul i oameni vor muri îneca i sau ca urmare a accidentelor, crimelor, fulgerelor. Multe rele vin peste noi, c noi trebuie s pl tim sângele i p catele celor ce nu vor s tie ce e p catul, ale acelora care umbl în pl ceri i omoar ( p rin ii pe copii i copiii pe p rin i ). ( Maica Glicheria )

P rintele ne spunea tuturor c , pentru s n tatea femeii, e bine s avem 3 ± 4 copii. Dac nu na tem câ i vin, p catul cade pe cei care sunt în via . ( Emilia pan )

Referindu-se la c s torie, P rintele a spus c fiecare sac î i g se te petecul lui. i mai zicea P rintele: ÄNu cre te i câini; cre te i copiii care nu au p rin i´. ( o credincioas )

O femeia trecut de 60 de ani, din Sâmb ta de Jos, de plângea c fiul ei s-a apucat de b ut i o bate cu lan ul de câte ori se îmbat . P rintele a ascultat-o, privind int în ochii s i, apoi l-am auzit cum ridic vocea: ÄPe tine te bat de fapt cele 22 de avorturi pe care le-ai f cut! tii ce înseamn asta? Auzi acum: asta înseamn tot atâtea suflete care s-au dus pe lumea cealalt , f r a fi fost botezate i nu vor putea intra în Împ r ia Cerurilor din cauza ta! În schimb, tu ai strâns bani i i-ai f cut ditamai cavoul, de parc dup moarte vei r mâne acolo´. ( Lucia Chima ) S-au dus dou doamne la Dr g nescu, la P rintele. P rintele o întreb pe una dintre ele: ÄCâ i ani ai?´. Ea zice: Ä33´. Ä i câ i copii ai avut? Î i spun eu: 32´. Eu m gândeam c nu putea s aib tot câte un copil la un an, dar ea a spus apoi c f cea chiuretaje i de 3-4 ori pe an. Pe urm , P rintele a întrebat-o i pe cealalt doamn câ i copii a avut i i-a spus c a f cut semne la piciorul de la mas i a ajuns pân sus. Zice P rintele: ÄDoi dintre ei i-au spus: <<Mam , de ce nu ne-ai l sat s venim pe lume, c ne f ceam sfin i>>. Vezi m , pe ea am putut-o ierta, dar pe tine nu te iert´.

Pe vremea când era la Dr g nescu, am dus la P rintele pe o sor de-a mea de la ar , care se plângea c b rbatul ei o tot chinuie te cu gelozia. Ea zicea c nu-i de vin i c Änu umbl în pustiu´. P rintele i-a zis: ÄE ti de vin , c ai f cut avort i nai m rturisit´. Eu zic: ÄP rinte, o duc acum la Cernica, s se spovedeasc ´, dar P rintele spune: ÄNu o duce, tu, la c lug ri, c -i dau canon de nu mai iese din el; du-o la preo ii vo tri de mir´. ( Sârbu Elisabeta )

Era în r zboi. O femeie din Sibiu, C t lina, a aflat c so ul ei a murit. A luat în bra e copilul i fugea cu el prin Sibiu. În pântece avea alt copil. La un moment dat a v zut c era plin de sânge. O schij îi omorâse i copilul din bra e. Dezn d jduit i descump nit s-a dus i a avortat copilul din pântece. Auzind apoi de P rintele Arsenie s-a dus i ea la M n stirea Sâmb ta. Dup Sf. Liturghie P rintele a ie it i a strigat: ÄC t lin , C t lin , ce-ai f cut! tiu c i-a murit so ul i copilul. Ai fost încercat . Dar dac -l l sai pe cel din pântece« Ai omorât un copil cu care Dumnezeu avea un plan mare!´. ( pr. Petru Vanvulescu )

Un coleg de serviciu, Radu C., s-a dus la P rintele Arsenie pentru c avea mari probleme cu so ia lui, fiind foarte nervoas . i i-a spus P rintelui Arsenie c nu tie ce s mai fac cu ea. P rintele îi spune: ÄM , câ i copii ave i?´. Colegul îi spune: ÄUnu P rinte, c via a îi grea i nu am cu ce s -l cresc´. P rintele i-a spus imediat: ÄM , nu unu-doi, ci patru-cinci copii s ai m , ai în eles?!´. Omul a plecat sup rat f r s spun un cuvânt, i când a ajuns în dreptul u ii bisericii s dea afar , P rintele i-a strigat tare: ÄM , las m copiii s vin , nu unu-doi, ci patrucinci m , c dac nu va înnebuni, m . S ii minte ce i-am spus!´. Desigur c acest avertisment l-a îngrozit. Ajuns acas , i-a spus nevestei ce i-a spus P rintele. Ast zi, au cinci copii, iar so ia lui este cât se poate de lini tit , de calm , se în eleg foarte bine i au i cu ce s îi hr neasc pe copii. Au tot ce le trebuie. ( Bogdan Juncu )

Odat , P rintele era în biserica de la Dr g nescu i vorbea cu lumea. Îl chema pe fiecare aproape de dânsul i îi zicea p catele în auzul tuturor. L-a întrebat pe un b rbat de 46 de ani, cu femeia bolnav : ÄCâ i copii ave i, m i?´. Omul a zis c are 3 copii. Ä i ceilal i unde-s, m i? Ori i-a i aruncat pe gârl ?´. Omul i-a spus c n-a aruncat nici un copil pe gârl . Ä i atunci ± zice P rintele ± atunci unde sunt ceilal i? tiu c nu i-a i înecat în gârl , dar i-a i Äaruncat´ a a cum face i voi. Uite, ce- i spun. Du-te i l mure te- i femeia s mai fac înc un copil i nu va mai fi bolnav . Dac va mai da na tere înc unui copil, v va ierta Dumnezeu o parte din p cate, dar s ti i c v mai r mân multe p cate. Ai în eles, m i?´. ÄAm în eles P rinte´ ± a zis omul. ( Biliboac Matei ) ÄÎn biseric la Dr g nescu, o cet eanc îi spune P rintelui: ÄP rinte, b iatul meu are 38 de ani i nu se poate însura. P rintele i-a zis: ÄE i normal! Doar pe ceilal i copii ia i trimis pe apa sâmbetei, iar acum, familia voastr se stinge. De aceea b iatul nu se poate însura´. ( Silvia P trucean )

Odat , se strânsese mult lume la M n stirea Sâmb ta. Înainte de a începe slujba, P rintele Arsenie a zis: ÄAcum începem Sfânta Liturghie. To i muc rii ( sectarii) s plece´. Unii au plecat, al ii nu au plecat, iar cei ce au r mas, au dormit tot timpul cât s-a inut Sfânta Liturghie. Când a terminat slujba, P rintele Arsenie le-a zis: ÄAcum scula i-v !´. Unii muc ri au spus: ÄP rinte, vrem s ne întoarcem´. Iar p rintele le-a zis: ÄÎntoarce i-v , dar aceast pat nu se va terge niciodat ´. ( Olimpia C. ) Odat , la Sfânta Liturghie care se f cea la altarul din p dure, P rintele a strigat: ÄM rie, din cutare sat, f - i cruce!´; i M ria: ÄNu fac!´. P rintele îi zice a doua oar : ÄF M rie cruce!´; ea din nou zice: ÄNu fac!´. A treia oar strig P rintele: ÄF M rie cruce; piei diavole din zidirea lui Dumnezeu!´. Atunci biata M rie s-a trezit i a zis: ÄFac, P rinte, fac´. Mai târziu, p rintele îi zice: ÄS vii s te botez, c i-ai dat mirul pe ap i ai curvit cu fiu-t u la secta voastr ´. A botezat-o P rintele i i-a dat canon s umple cu gura o bute cu ap i apoi s intre în ea i s fac baie. i când a intrat în ea s-a umplut butea cu erpi. ( Sârbu Elisabeta )

O poc it a mers la Dr g nescu i, în timp ce în biseric se afla mult lume, a început s -l Äl mureasc ´ pe p rintele despre Maica Domnului i Sfânta Cruce. Deodat , sfin ia sa ne-a spus tuturor s nu ne speriem. În acel moment a pocnit soba i în biseric s-a f cut un fum mare. P rintele a ie it afar , noi dup dânsul. Când fumul s-a limpezit în biseric , P rintele a pus-o pe acea femeie s cure e soba i la urm , i-a zis: ÄA a ( murdar ) cum e ti acum, vei fi cu Biblia subsuoar în iad´. ( Balaban Ileana ) De obicei mergeam cu alte fete din sat la M n stirea Brâncoveanu. Când era vremea bun , P rintele Arsenie f cea slujba afar , la un altar construit de dânsul. Odat , în timpul slujbei, a zis c tre doi cunoscu i de-ai mei: ÄM i, voi de acolo, merge i pe calea Dr gu ului, c e femeie care vrea s vin la slujb e oprit de ni te dul i´. Cei doi au mers i mai jos de p dure au întâlnit-o pe femeie înconjurat de muc ri ( sectari ), care au oprit-o din calea spre biseric inând-o de vorb cu ale lor r t ciri, ei fiind adventi ti de sâmb ta´. ( Livia Jurcovan )

Apoi, tiindu- i plecarea din lumea aceasta, ne-a spus: ÄEra un ciob na care fluiera frumos i oamenii îl auzeau, dar nu-l luau în seam prea mult. Într-o zi, ciob na ul a plecat i to i oamenii s-au alarmat, întrebând peste tot: <<Unde a plecat ciob na ul care cânta frumos?>>. Dar nu l-au mai g sit´. Sunt sigur c de dânsul a vorbit. ( Morar Gheorghe )

P rintele Arsenie spunea: ³M , nu veni i numai voi. Aduce i-i i pe cei care nu au fost aici niciodat . Este destul dac a i venit o dat sau de dou ori, c la dreapta judecat am i eu un cuvânt de spus. Unde ve i fi, pun mâna în capul vostru i v scot afar . Dar este o condi ie: s fi i buni, s face i fapte bune, s merge i pe linia Bisericii i s fi i tot timpul preg ti i, cum v înva preo ii Bisericii.´ ( Maria Matronea )

P rintele Arsenie zicea: ³M , striga i când ave i necazuri: ³Ajuta i-m ´, c eu v aud de acolo de unde sunt i v-ajut mai mult decât când sunt în via . Striga i numai, c eu v-ajut´.