Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Subsemnatul_____________________________________________________ domiciliat in
____________________________________,
str.____________________________________
nr.________ ap. _______ posesor CI ________ nr. _________________________ elib de pol
_____________
la
data
de
______________________,
CNP
________________________________________ ,angajat al SC_____________________________,
am
primit
azi
_______________________,
ora
______,
de
la
angajator
SC_________________________________ un exemplar in original din contractul individual de
munca.
Precizez ca am luat la cunostinta despre faptul ca acest exemplar din contractul de munca imi
apartine, fiind direct raspunzator de modul de pastrare, utilizare, pierdere, deteriorare, etc.,
angajatorul din acest moment al inmanarii neasumandu-si nici o raspundere cu privire la acest
document, doar exemplarul angajatorului fiind pastrat la societate in conditiile legii.

Am predat un exemplar
SC____________________________
SEMNATURA SI STAMPILA______________

Am primit un exemplar
Salariat_____________________
Semnatura__________________

S-ar putea să vă placă și