Sunteți pe pagina 1din 10

Principalele modificari legislative in materie

fiscala

- iunie 2015 -

In luna iunie a anului 2015 a avut loc publicarea, in Monitorul Oficial al


Romaniei, a mai multe acte normative cu incidenta in materie fiscala,dupa
cum urmeaza:

Acte normative cu valoare de lege:


La data de 2 iunie are loc publicarea in M.Of. a Legii nr. 120/2015 privind
stimularea investitorilor individuali-business angels
investitorul individual-business angel este scutit de impozit asupra
veniturilor sub forma de dividende pentru o perioada de 3 ani din momentul
dobandirii partilor sociale, pentru dividendele aferente partilor sociale
dobandite;
investitorul individual-business angel este scutit de impozit pentru castigul
realizat din instrainarea partilor sociale daca transferul partilor sociale are loc
dupa trecerea unui termen de cel putin 3 ani de la dobandire.
si a Legii nr. 121/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii
contabilitatii nr. 82/1991
persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venit, definite
de Codul fiscal, si ale caror venituri sunt determinate in sistem real au
obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in
partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in
partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens, cu
exceptia situatiei in care in legislatia fiscala se prevede altfel;
contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente
distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta
persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane
trebuie sa aiba studii economice superioare. Prin persoana imputernicita sa
indeplineasca functia de director economic sau contabil-sef se intelege o
persoana angajata potrivit legii, care are studii economice superioare si care
are atributii privind conducerea contabilitatii entitatii.
In data de 9 iunie se publica Legea nr. 124/2015 privind aprobarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 92/2014 pentru
reglementarea unor msuri fiscal-bugetare i modificarea unor acte
normative
se aduc modificri legislaiei privind jocurile de noroc;

pentru veniturile realizate de ctre persoanele fizice ca urmare a


participrii la jocuri de noroc la distan i festivaluri de poker, impozitul
anual datorat se determin de ctre organul fiscal competent;
contribuabilii care obin venituri din jocuri de noroc la distan i festivaluri
de poker au obligaia de a depune declaraia privind venitul realizat. Organul
fiscal competent stabilete impozitul anual datorat pentru veniturile din
jocurile de noroc la distan i festivaluri de poker, pe baza declaraiei privind
venitul realizat, i emite decizia de impunere. Impozitul de achitat pentru
veniturile din jocurile de noroc la distan i festivaluri de poker, conform
deciziei de impunere anuale, se pltete n termen de cel mult 60 de zile de
la data comunicrii deciziei de impunere.
In data de 10 iunie se publica Legea nr. 133/2015 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic
controlul circulaiei materialelor lemnoase se efectueaz de ctre:
personalul silvic;
ofieri, subofieri i ageni din cadrul Poliiei Romne, Poliiei de Frontier
Romn i Jandarmeriei Romne;
personalul cu atribuii de control din cadrul Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal.
La 17 iunie se publica in M.Of. . Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
19/2015pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013 2018 a
unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor
de disponibilizare
drepturile privind indemnizatie de somaj, venit lunar de completare, plati
compensatorii se acorda si persoanelor disponibilizate prin concedieri
colective efectuate in baza unui plan de disponibilizare de catre Regia
Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin si Societatea
Nationala inchideri de Mine Valea Jiului S.A. Venitul lunar de completare este
exceptat de la plata contributiilor potrivit prevederilor Codul fiscal.
In data de 25 iunie se publica in M.Of. Legea nr. 150/2015 pentru
modificarea i completarea Legii cadastrului i a publicitii
imobiliare nr. 7/1996:
n cadrul lucrrilor de nregistrare sistematic n cadastru i cartea funciar
nu se datoreaz impozitul pe venitul din transferul proprietilor imobiliare,
prin derogare de la dispoziiile art. 77^1 alin. (1) i (3) din Codul fiscal, i
niciun fel de alte taxe sau impozite directe sau indirecte ctre bugetul de stat
sau bugetele locale. Prevederile art. 77^1 alin. (6) din Codul fiscal, nu sunt
aplicabile n cadrul procesului de nregistrare sistematic;
prin derogare de la dispoziiile art. 77^1 alin. (6) - (8) din Codul fiscal,
dispoziiile referitoare la calculul, ncasarea i virarea impozitului pe venitul
din transferul proprietilor imobiliare nu sunt aplicabile actelor notariale prin

care opereaz transferul dreptului de proprietate i al dezmembrmintelor


acestuia constatate prin certificat de motenitor, certificat de motenitor
suplimentar sau certificat de legatar, eliberate la solicitarea oficiului teritorial
sau a secretarului unitii administrativ-teritoriale, n vederea realizrii
nregistrrii sistematice. Dispoziiile art. 77^1 alin. (6) - (8) din Codul fiscal nu
sunt aplicabile certificatelor de nscriere n cartea funciar a posesorului ca
proprietar.
Si Legea nr. 166/2015 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr.
10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
la extragerile Loteriei bonurilor fiscale se acord un numr de maximum
100 de premii. Dac n urma centralizrii listei bonurilor fiscale prin care s-au
revendicat premiile se constat depirea numrului maxim de premii de 100
se procedeaz la extragerea aleatorie a unui numr de 100 de bonuri fiscale
ctigtoare din totalitatea bonurilor fiscale din list;
n situaia suspendarii activitii operatorului economic la unitatea de
vnzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile, ncepnd
cu cea de-a doua sanciune aplicat la aceeai unitate ntr-un interval de 24
de luni pentru constatarea unor sume nejustificate cuprinse ntre 300 lei i
1000 lei sau mai mari de 1000 lei, precum i mai mari de 3% din valoarea
total a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, dac operatorul economic
achit amenda contravenional 17.500 lei sau 27.500 lei n funcie de fapt
sau jumtate din cuantumul acesteia, dup caz, precum i o sum egal cu
de zece ori amenda aplicat, sanciunea complementar de suspendare a
activitatii nceteaz de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitrii
la organul constatator.
In data de 26 iunie 2015 se publica in M.Of. Legea nr. 151/2015 privind
procedura insolventei persoanelor fizice
instituie o procedura colectiva pentru redresarea situatiei financiare a
debitorului persoana fizica, de buna-credinta, acoperirea intr-o masura cat
mai mare a pasivului acestuia si descarcarea de datorii.
La 30 iunie este publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
28/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 344/2006 privind
detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
salariat detasat pe teritoriul Romaniei reprezinta salariatul unui angajator
stabilit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului
Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, care in mod
normal lucreaza intr-un alt stat decat Romania, dar care este trimis sa lucreze
pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul Romaniei, atunci cand
angajatorul ia una dintre masurile prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta
de urgenta;
salariat detasat de pe teritoriul Romaniei reprezinta salariatul unui
angajator stabilit pe teritoriul Romaniei, care in mod normal lucreaza in
Romania, dar care este trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata

pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic


European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, atunci cand angajatorul ia
una dintre masurile prevazute la art. 4 alin. (2) din ordonanta de urgenta;
salariu minim reprezinta salariul minim aplicabil pe teritoriul Romaniei
pentru salariatul detasat pe teritoriul Romaniei, respectiv salariul minim
aplicabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului
Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, pentru salariatul
detasat de pe teritoriul Romaniei.

Hotarari de Guvern
La data de 3 iunie se publica Hotararea Guvernului nr. 388/2015 pentru
modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind
aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa" .

Ordine ale Ministrului Finantelor Publice


La data de 5 iunie apare Ordinul ministrului finanelor publice nr.
644/2015* privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat
destinate exclusiv investitorilor persoane fizice n
cadrul Programului FIDELIS
veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din deinerea i
tranzacionarea Titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, n conformitate
cu prevederile art. 65 alin. (4) din Codul fiscal;
veniturile obinute de nerezideni din Romnia din dobnzile aferente
Titlurilor de stat i din tranzacionarea acestora sunt venituri scutite de
impozit conform art. 117 lit. b) din Codul fiscal;
veniturile realizate din deinerea i tranzacionarea Titlurilor de stat de
ctre persoane juridice rezidente vor fi supuse impozitului pe profit, n
conformitate cu prevederile Codului fiscal n vigoare la momentul respectiv.
La data de 15 iunie se publica Ordinul ministrului finantelor publice nr.
668/2015 pentru aprobarea Instructiunilor privind valorificarea
masurilor dispuse prin dispozitia obligatorie, evidenta actiunilor de
inspectie, raportarea privind modul de realizare a programelor de
activitate si rezultatele actiunilor efectuate
situatia centralizatoare a masurilor dispuse se utilizeaza pentru:
- eliminarea riscului de neducere la indeplinire a acestora;
- elaborarea de propuneri pentru imbunatatirea cadrului legislativ;
- programarea activitatii de inspectie economico-financiara;
- initierea de actiuni de control;

- identificarea necesitatilor de pregatire profesionala.


La data de 22 iunie se publica in M.Of. Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementrilor contabile
conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar de
ctre unele entiti cu capital de stat
prevederile ordinului se aplic de 17 persoane juridice menionate n
anex;
pentru exerciiile financiare ale anilor 2016 i 2017, entitile ntocmesc, n
scop informativ, un set de situaii financiare anuale individuale n baza
Reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionale de
raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori
mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat.
La data de 25 iunie se publica in M.Of. Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 745/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a
Loteriei bonurilor fiscale
n data de 28 iunie 2015 se organizeaz o extragere ocazional a Loteriei
bonurilor fiscale;
la extragere particip bonurile fiscale emise n intervalul calendaristic
cuprins ntre data de 29 martie i data de 31 mai 2015.

La data de 26 iunie este publicat Ordinul ministrului finantelor publice


nr. 755/2015 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere
in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei
bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfasurare a extragerilor
Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a
premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei
pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
daca la expirarea perioadei de revendicare se constata depasirea numarului
maxim de premii care se acorda potrivit legii, in termen de 3 zile, Agentia
Nationala de Administrare Fiscala transmite Companiei Nationale Loteria
Romana S.A., in format electronic si letric, lista persoanelor care au
revendicat premii;
Compania Nationala Loteria Romana S.A. procedeaza la extragerea
aleatorie a unui numar de 100 de bonuri fiscale castigatoare, din totalitatea
bonurilor fiscale din lista, astfel:
- se extrage cu urnele Companiei un numar din lista numerelor unice de
inregistrare a bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii. Numarul
extras reprezinta primul castigator si baza de referinta la care se aplica
crescator un pas care are valoarea egala cu ziua emiterii bonului fiscal
castigator. Daca in urma aplicarii pasului se depaseste numarul unic maxim
atribuit bonurilor fiscale din lista, urmatorul numar castigator din lista este

dat de diferenta dintre suma determinata prin aplicarea pasului la baza de


referinta si numarul unic maxim atribuit, continuand cu aplicarea pasului
pana la stabilirea numarului maxim de premii prevazut de lege.
La data de 29 iunie este publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr.
750/2015 pentru modificarea art. 2 lit. b) din Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a
platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din cadrul Ministerului Finantelor Publice aparat central si al
unitatilor subordonate
transa a 3-a reprezentand sume datorate in temeiul titlurilor devenite
executorii pana la data de 31 decembrie 2014 se efectueaza incepand cu
data de 1 iulie 201

Ordine ale Ministrului Muncii


La data de 3 iunie se publica Ordinul ministrului muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor
publice nr. 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu
caracter ocazional desfasurate de zilieri
venitul realizat de zilieri sub forma de remuneratie pe fiecare beneficiar de
lucrari reprezinta venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile
prevederile cap. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit"
din Codul fiscal;
calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii
de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice sau, dupa caz, la
data platii la sfarsit de saptamana sau la data platii la sfarsitul perioadei de
desfasurare a activitatii

La data de 16 iunie se publica Ordinul ministrului muncii, familiei,


protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor
publice nr. 830/542/2015 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a
titlurilor executorii in care sunt individualizate creantele reprezentand
comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca si a
documentelor privind masurile de executare silita intreprinse de
inspectoratele teritoriale de munca
predarea-primirea titlurilor executorii in care sunt individualizate creantele
reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de
munca si a documentelor privind masurile de executare silita intreprinse de
inspectoratele teritoriale de munca, se va face intre Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin inspectoratele
teritoriale de munca ca organe competente in administrarea comisionului

datorat de angajatori conform legii si Ministerul Finantelor Publice prin


organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in
administrarea contribuabililor.

Ordine ale Presedintelui Agentiei Nationale de


Administrare Fiscala
In data de 4 iunie se publica in M.Of. Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 841/2015 privind aprobarea
modelului, continutului si a normelor tehnice de utilizare si completare a
formularelor specifice destinate utilizarii in activitatea vamala.
se aproba Nomenclatorul formularelor specifice utilizate in activitatea
vamala;
se aproba modelul si continutul formularelor specifice destinate utilizarii in
activitatea vamala;
se aproba normele tehnice de utilizare si completare a formularelor
specifice destinate utilizarii in activitatea vamala.
In data de 8 iunie se publica in M.Of. Ordinul preedintelui Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal nr. 1111/2015 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanie izolat,
utilizrii garaniei globale i a dispensei de garanie n cadrul regimului de
tranzit comunitar/comun
autorizaiile se elibereaz de Direcia General a Vmilor;
autorizaiile pentru emiterea de titluri de garanie izolat, utilizarea
garaniei globale i a dispensei de garanie n cadrul regimului de tranzit
comunitar/comun, emise nainte de data intrrii n vigoare a prezentelor
norme tehnice, rmn valabile;
principalii obligai autorizai s utilizeze garania global cu o valoare
redus i/sau dispens de garanie vor depune la biroul de garanie, n
termen de ase luni de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme tehnice,
toate documentele prevzute la art. 11 alin. (2) lit. c), d), i e) n vederea
revizuirii valorilor de referin i a verificrii condiiilor care au stat la baza
eliberrii autorizaiei.
dispoziiile prezentelor norme tehnice se completeaz cu prevederile
Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificrile i completrile ulterioare,
ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale Conveniei privind regimul de tranzit comun, cu modificrile
i completrile ulterioare.

In data de 22 iunie apare Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de


Administrare Fiscal nr. 1301/2015 privind modificarea i completarea
anexei nr. 1 la Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare

Fiscal nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea


plilor anticipate cu titlu de impozit.
procedura privind recalcularea plilor anticipate cu titlu de impozit,
stabilite prin decizie de impunere, se aplic i n situaia n care are loc
rezilierea, n cursul anului fiscal, a contractelor de nchiriere, n cazul
persoanelor care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor, cu
excepia veniturilor din arend;
n cazul rezilierii contractelor de nchiriere pentru care chiria reprezint
echivalentul n lei al unei sume n valut, determinarea venitului anual se
efectueaz pe baza cursului de schimb al pieei valutare, comunicat de Banca
Naional a Romniei, din ziua precedent celei n care se emite decizia de
impunere, impozitul fiind final;
n cazul rezilierii, n cursul anului fiscal 2015, a contractelor ncheiate ntre
pri, n care chiria reprezint echivalentul n lei al unei sume n valut,
ncepnd cu 1 iunie 2015 organul fiscal competent recalculeaz plile
anticipate la cererea contribuabilului, pe baz de documente justificative.

Decizii ale Curtii Constitutionale


La 17 iunie este publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 351/2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea
Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2013 pentru
modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sunt
neconstitutionale.
In motivarea Curtii Constitutionale se arata ca O.U.G. nr. 82/2013, elimina,
practic, o garantie acordata de lege functionarului public eliberat din functie
pentru motive neimputabile, si anume aceea a reincadrarii sale intr-o functie
publica vacanta corespunzatoare pregatirii sale. Ordonanta stabilea doar o
posibilitate, aflata la latitudinea exclusiva a autoritatii sau institutiei publice,
de a reincadra functionarul public eliberat din functie pentru motive
neimputabile, fara stabilirea unor conditii sau criterii care sa realizeze o
minima circumstantiere a deciziei acestei entitati. Ca urmare, functionarul
public ramanea la aprecierea discretionara a autoritatii sau institutiei publice,
fara optiunea de a-si valorifica prerogativa pe care legea i-o ofera. Astfel era
afectat, in sens negativ, atat dreptul la munca al functionarului public, cat si
regimul juridic al functiei publice si, prin urmare, O.U.G. nr. 82/2013
contravine prevederilor art. 115 alin. (6) din Constitutie.

Decizii ale Inaltei Curtii de Casatie si Justitie


Incepand cu data de 25 iunie se publica Decizia naltei Curii de Casaie
i Justiie nr. 10/2015
dispoziiile art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, se interpreteaz n sensul c hotrrea
judectoreasc irevocabil/definitiv prin care s-a anulat n tot sau n parte
un act administrativ cu caracter normativ produce efecte i n privina actelor
administrative individuale emise n temeiul acestuia care, la data publicrii
hotrrii judectoreti de anulare, sunt contestate n cauze aflate n curs de
soluionare pe rolul instanelor judectoreti.
Incepand cu data de 26 iunie se publica Decizia Inaltei Curtii de Casatie
si Justitie nr. 7/2015
platile voluntare esalonate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, efectuate in baza unui titlu
executoriu nu intrerup termenul de prescriptie a dreptului material la actiune
pentru daunele-interese moratorii sub forma dobanzii penalizatoare.

Tot in aceasta luna are loc publicarea Deciziei Comisiei centrale fiscale
nr.1/2015 avand urmatorul continut:

Document intocmit de Popa Andreea, asistent manager, S.C. ACON


AUDIT S.R.L.