Sunteți pe pagina 1din 1

7.

La clorurarea catalitica a unui compus aromatic cu formula moleculara C8H10 se obtine un singur compus
clorurat. Denumeste hidrocarbura aromatica si scrie ecualia reactiei de clorurare. Calculeaza volumul de clor
(masurat la 1 atm si 25C) necesar clorurarii a 2 moli de hidrocarbura.
Formulei C8H10 ii corespund mai multi izomeri:

o-xilen ; p-xilen ; etil benzen ; m-xilen


Dintre ei cel care formeaza un singur produs la clorurare este p-xilenul

Ecuatia reactiei de clorurare:


1 mol.......1 mol

2 moli..........x
x= 2 moli Cl2
Se calculeaza volumul de clor la 250C cu formula: pV=nRT

V=nRT/p = 20,082(273+25)/1= 48,872 L Cl2

unde:
p=1 atm
n=2 moli Cl2
R=0,082
T=t0C + 273