Sunteți pe pagina 1din 1

MOBBMD22

30.06.2015

Codul Bncii
Perioada de raportare
FIN 26.
Cod
poziie
A
010
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
080
090
091
092
093
094
095
100
101
102
103
110
111
112
113
120
130
140
150

Expunerea la riscul de lichiditate


pn la 1 lun
B
Numerar i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit
sau pierdere
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber
convertibil
Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Alte active financiare
Total active financiare
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit
sau pierdere
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Alte datorii financiare
Total obligaiuni financiare
Garanii financiare
Decalaje de scaden

Director financiar
Contabil ef
Data perfectrii

Andrei Suruceanu
Dumitru Cuco
27 iulie 2015

1 - 2 luni

2 - 3 luni

1
2,073,267,205
0
0
0
0
0

2
11,643,204
0
0
0
0
0

3
8,203,611
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
719,368,057
0

3 - 6 luni

6 - 9 luni

9- 12 luni

1-5 ani

mai mult de 5 ani

Total

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

9
2,093,114,019
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
165,754,845
0

0
0
0
0
0
0
0
163,756,197
0

0
0
0
0
0
0
0
635,639,679
0

0
0
0
0
0
0
0
442,566,813
0

0
0
0
0
0
0
0
466,916,902
0

0
0
0
0
0
0
0
1,544,465,974
0

0
0
0
1,489,317
1,489,317
0
0
324,117,300
0

0
0
0
1,489,317
1,489,317
0
0
4,462,585,766
0

387,736,072

387,736,072

331,631,984
17,231,860
17,231,860
0
23,375,228
2,833,242,349
0
0
0
0
0
0

165,754,845
6,650,637
6,650,637
0
0
184,048,686
0
0
0
0
0
0

163,756,197
55,593,225
55,593,225
0
0
227,553,033
0
0
0
0
0
0

635,639,679
173,571,803
173,571,803
0
0
809,211,481
0
0
0
0
0
0

442,566,813
43,033,523
43,033,523
0
0
485,600,336
0
0
0
0
0
0

466,916,902
149,820,438
149,820,438
0
13,481,560
630,218,900
0
0
0
0
0
0

1,544,465,974
7,953,171
7,953,171
0
0
1,552,419,145
0
0
0
0
0
0

324,117,300
0
0
0
0
325,606,617
0
0
0
0
0
0

4,074,849,694
453,854,657
453,854,657
0
36,856,788
7,047,900,547
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3,027,135,766
3,023,205,202
0
3,930,565
21,750,799
3,048,886,566
60,849,126
-276,493,342

0
0
0
286,764,509
277,390,143
0
9,374,365
0
286,764,509
4,242,654
-106,958,477

0
0
0
271,703,556
270,113,777
0
1,589,779
0
271,703,556
9,390,028
-53,540,551

0
0
0
598,423,565
507,595,980
0
90,827,585
0
598,423,565
75,931,038
134,856,878

0
0
0
288,288,379
276,656,159
0
11,632,220
0
288,288,379
21,144,160
176,167,797

0
0
0
323,705,559
247,448,980
0
76,256,579
671,824
324,377,383
46,918,474
258,923,044

0
0
0
478,483,794
122,628,599
0
355,855,194
0
478,483,794
105,765,008
968,170,343

0
0
0
106,363,655
726,431
0
105,637,225
0
106,363,655
0
219,242,961

0
0
0
5,380,868,783
4,725,765,271
0
655,103,512
22,422,624
5,403,291,406
324,240,488
1,320,368,653