Sunteți pe pagina 1din 36

Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Revista de ştiinţe
GALILEUS

Anul I, Nr. 2
Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Colectiv de redacţie:
prof. Petronela Ioja
prof. Aneta Mihalcsik
prof. Simona Savulov

Tehnoredactare computerizată şi reprezentare grafică:


prof. Petronela Ioja

Adresa redacţiei:
Calea Victoriei nr. 1-3 Arad

E-mail: revistagalileus@yahoo.com

GALILEUS
Revistă de ştiinţe
Materialele nepublicate nu se înapoiază. Redacţia îşi rezervă dreptul de a
corecta eventualele erori şi, în cazuri extreme, de a utiliza în funcţie de suportul
disponibil doar fragmente din textele trimise.
Textele dactilografiate, cărţi, articole sau orice altă corespondenţă vor fi
trimise pe adresa redacţiei : e-mail: revistagalileus@yahoo.com, ca document
ataşat.
Autorii îşi asumă răspunderea pentru conţinutul şi provenienţa materialelor
publicate în revistă.

ISSN 2067 - 9823

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 2


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Cuprins

TAXONUL LAZĂR – COELACANTH, prof. Aneta Mihalcsik 5


ANUL 2010, prof. Petronela Ioja 6
APARATUL DENTAR “INCOGNITO”, Curt Darius 6
NANOTEHNOLOGIA, Cora Adelina 7
CELULELE STEM, Bisorca Oana 8
APA ŞI SECRETELE EI, prof. Teodora Fetea 9
APĂ PE LUNĂ: SATELITUL LCROSS, Lup Claudiu 10
ŞTIAŢI CĂ ... LILIECII... 10
GRUPELE SANGUINE, Lascu Silvia 11
PLUMBUL ÎN ORGANISMUL UMAN, Moşuţ Adrian 12
SUDOKU – NIVEL MEDIU 12
AURORE POLARE, prof. Gabriela Lazăr 13
SAINT BERNARD, UN PRIETEN ADEVĂRAT, Ioja Denisa 14
REZONANŢA MAGNETICĂ NUCLEARĂ, prof. Petronela Ioja 15
JATROPHA, DE LA ARBORE LA BENZINĂ, Gaşpar Diana 16
ENIGMELE TERREI, prof. Simona Savulov 17
DIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE... 18
MATERNITATEA STELARĂ, Lucaciu Laura 20
ŞTIAŢI CĂ ... PLOILE ACIDE ... 20
NUMERELE ŞI SUPERSTIŢIILE, Mina Cristina 21
REBUS – fizicieni, prof. Petronela Ioja 22
MUZEUL ACROPOLEI, Telcian Andrada 23
MUZEUL DE ISTORIE NATURALĂ DIN VIENA, Telcian Andrada 23
CE ŞTIM DESPRE CORALI?, Petruţ Ioana 24
CE NE SPUN SAVANŢII - citate 25
TRIUNGHIUL BERMUDELOR, Gurban Natalia 26
CEASUL BIOLOGIC, Iancic Bogdan 27
ANACONDA, ŞARPELE VÂNĂTOR, Marta Alexandra 28
ŞARPELE – aflaţi proverbul, prof. Petronela Ioja 28
DE CE ÎMBĂTRÂNIM?, Gavrilă Damaris 29
FIZICA ŞI EDUCAŢIA FIZICĂ, prof. Aneta Mihalcsik 30
ŞTIAŢI CĂ ... ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ ... 31
EFECTUL PLACEBO, Teodorescu Ioana 31
RETINA ARTIFICIALĂ, Dema Claudia 32
AUR ALBASTRU?, Todea Andreea 33
LENTILELE DE CONTACT, Nadăş Andreea 34
EVOLUŢIA CREIERULUI UMAN, Caraman Eugenia 35
SUDOKU – NIVEL AVANSAT 35
REZULTATELE LA OLIMPIADELE ŞCOLARE DE FIZICĂ ŞI CHIMIE ÎN ANUL 36
ŞCOLAR 2009 - 2010

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 3


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

SURSE ŞI RESURSE GENERALE:

Johnny Ball – „Misterele matematicii”


Robert Winston – „Misterele corpului uman”; Misterele chimiei”
Richard Hammond – „Misterele fizicii”
http://images.google.com/
http://www.stiintaazi.ro/
http://www.descopera.ro/
http://www.stiinta.info/
http://www.futura-sciences.com/fr
http://fr.wikipedia.org/
http://www.earthday.net/
http://www.ecomagazin.ro/
http://new.unep.org/

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 4


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Taxonul Lazăr – Coelacanth Sulawesi, Indonezia, denumit Latimeria


menadoensis.
Prof. Aneta Mihalcsik Coelacanth-ul de azi, mai mare decât
bunicii săi preistorici, poate măsura până la
2 metri lungime şi 100 de kilograme.
Coelacanth-ul este înrudit cu peştii dipnoi
(cu plămâni) şi cu tetrapodele primitive care
reprezintă liantul dintre fiinţele acvatice şi
târâtoarele de uscat. Deşi este considerat
peşte osos, notocordul său nu are vertebre
clar definite şi este mai mult cartilaginos. O
altă trăsătură preistorică o reprezintă
„armura” sa, formată din solzi cosmoizi,
specifici exclusiv speciilor dispărute. Solzii
sunt foarte duri, aspri la atingere,
protejându-l de stânci şi de prădători.
În anul 1836 eminentul naturalist Louis Această fosilă vie are particularităţi unice
Agassiz descrie pentru prima dată un peşte în lumea animală:
fosilă pe care îl denumeşte Coelacanthus - cei doi rinichi au fuzionat într-un singur
(greacă koilos – gol şi akantha – coloană organ localizat pe peretele abdomenului,
vertebrală) deoarece notocordul său avea o spre deosebire de poziţionarea dorsală,
cavitate internă plină cu grăsime, fapt lângă coloana vertebrală;
relevat mult mai târziu. De atunci au fost - înotătoarea caudală este trilobată,
descoperite fosilele a peste 125 de specii din jumătăţile de sus şi de jos fiind separate
această subclasă, fosile care acoperă un printr-o mică coadă secundară;
interval de timp cuprins între mijlocul - o inimă mică de formă tubulară;
Devonianului – 400 milioane de ani, până la - un creier minuscul, ocupând doar 1,5%
sfârşitul Cretacicului – 66 milioane de ani în din calota craniană, restul cavităţii fiind
urmă. După această perioadă, coelacanth-ul umplut cu grăsime;
dispare din spectrul fosil şi lumea ştiinţifică a - celebrii lobi musculari susţinuţi de
presupus, logic de altfel, că acest peşte şi-a structuri osoase de pe a doua înotătoare
găsit sfârşitul ca specie şi a ieşit din istoria dorsală, înotătoarele pectorale, pelvice şi
zoologiei o dată cu dinozaurii, intrând astfel anale, lobi care-i conferă aspectul de
în sfera cryptozoologilor. tetrapod;
Dar câteodată, animale ce se presupune - în partea din faţă a capului, peştele are
că au dispărut demult se dovedesc în viaţă. un organ electroreceptiv special, denumit
În 1938, un peşte ciudat, de culoare organ rostral, care-l ajută în detectarea
albastru închis, a fost prins de pescarii de pe prăzii. Această capacitate a fost pusă în
vasul Nerine, aproape de gurile râului evidenţă de reacţia coelacanth-ilor la
Chalumna din Africa de Sud. Exemplarul câmpurile electrice produse de submarine.
măsura aproximativ 1,5 metri şi cântărea Ochii coelacanth-ului sunt extrem de
peste 60 de kilograme. Aflată întâmplător în sensibili la lumină, datorită prezenţei unei
piaţa de peşte, Marjorie Courtenay-Latimer, membrane reflectătoare în spatele retinei
curator la Muzeul din Londra, a sesizat că Tapetum lucidum, de genul celei existente la
acest peşte este o specie aparte, nu l-a pisici.
putut identifica, aşa că i-a trimis un desen Coelacanth-ul este un prădător
profesorului J.L.B. Smith de la Universitatea oportunist, nepretenţios, mâncând orice îi
Rhodes din Africa de Sud. Abia acesta, iese în cale, adaptările craniului permiţându-
şocat, a stabilit că este un coelacanth, fapt i să înghită pradă de dimensiuni foarte mari.
care a provocat un „uragan” în lumea Trăind la adâncimi mari, de până la 1500
ştiinţifică. Următorul specimen a fost prins metri, unde hrana este rară, oamenii de
abia în 1952, confirmând „renaşterea” ştiinţă presupun că acest peşte are abilitatea
acestei specii. În cinstea persoanei care l-a de a-şi reduce metabolismul, acest lucru
descoperit, fosila vie a fost denumită dându-i posibilitatea de a rezista perioade
Latimeria chalumnae. De atunci, peste 200 lungi de timp fără hrană. Aceasta ar putea fi
de astfel de peşti au fost capturaţi în jurul explicaţia faptului că trăiesc şi astăzi,
Insulelor Comoro pe coasta estică a Africii, supravieţuind tuturor speciilor preistorice
iar în 1998 s-a descoperit un al doilea înrudite.
membru al familiei în apele din jurul insulei Coelcanth-ii sunt animale ovovivipare,

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 5


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

ouăle fecundate dezvoltându-se în oviductul Aparatul dentar “Incognito”


femelei timp de 13 luni, aceasta născând
între 5 şi 25 de pui, dezvoltaţi integral şi Un aparat ortodontic realizat exclusiv pe
capabili să supravieţuiască pe cont propriu. "mãsura" ta, din brackeţi dintr-un aliaj de aur
Se presupune că trăiesc în medie 60 de ani anti-alergic, poziţionat "in spatele" dinţilor.
şi ajung la maturitate la vârsta de 20 de ani. Este INVIZIBIL, oricât de mult ai zâmbi. Şi ai
A fost considerat multă vreme „veriga lipsă” motive sa zâmbeşti tot mai mult, pentru cã
între peşti şi tetrapode, crezându-se că îşi INCOGNITO este eficient si rapid. Aparatul
folosea înotătoarele pentru a merge pe dentar “Incognito”
fundul mării, speculaţie infirmată după este un produs
reapariţia sa, observându-se că înotătoarele revolutionar de
nu sunt folosite la mers ci la înot şi că părţile corectare a danturii,
moi sunt şi ele în totalitate de peşte şi nu avantajul cel mai
tranziţionale. Această „surpriză” a generat important este cã
chiar o seamă de polemici între adepţii aparatul este complet
evoluţionismului şi cei ai creaţionismului. ascuns vederii, iar timpul de purtare se poate
scurta. Aparatul se muleaza pe partea din
spate a danturii fãrã sã se vadã in exterior.
Este bun dar este o fiţa, preţul lui ajungând
pânã la 5.000 euro in România. Inventatorul
acestui aparat, medicul de origine germană
Dirk Wiechmann, a pus la punct această
Anul 2010 tehnologie inovativă care se foloseşte de
proiectarea pe calculator, astfel incât aparatul
Parlamentul European şi Consiliul se mulează perfect pe spatele dinţilor.
Uniunii Europene, pentru a susţine Pacientului ii sunt garantate confortul şi
acţiunea comunitară de luptă împotriva precizia unui aparat de calitate superioară.
excluziunii sociale a decis ca anul 2010 să fie 1. Disconfortul pacienţilor în timpul fazei
desemnat „Anul European de Luptă de adaptare: Aparatul dentar Incognito
împotriva Sărăciei şi a Excluziunii este proiectat astfel incât brackeţii sã fie cât
sociale”. de plat e posibil, nu cu mult mai înalţi decât
Anul european 2010 are drept obiectiv un retainer ( acest lucru îmbunãtãţind
sensibilizarea faţă de cauzele şi consecinţele semnificativ confortul pacientului )
sărăciei în Europa, atât a actorilor cheie, 2. Inexactitatile în timpul re-bonding-
cum sunt guvernele şi partenerii sociali, cât ului: Baza bracket-ului acoperã cea mai mare
şi a publicului larg. În plus, se doreşte parte a suprafeţei linguale a dinţilor şi permite
mobilizarea acestor parteneri diferiţi în lupta astfel o refixare directã fãrã sã necesite alt
împotriva sărăciei, promovarea integrării ajutor de poziţionare.
sociale şi a incluziunii şi încurajarea adoptării 3. Dificultãţi în finisare: inexactitãţile
de obiective clare în elaborarea de politici UE sloturilor datorate producţiei şi variaţia in jocul
şi naţionale pentru lupta împotriva sărăciei şi de torque care rezultã din aceastã inacurateţe,
excluziunii sociale. fac acum parte din trecut, mulţumitã
sistemului Incognito. Ratele de mãsurare
Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat aratã diferenţe de maximum 0,008 mm între
anul 2010 – Anul Biodiversităţii. Pe tot sloturi. Brackeţii finisaţi sunt poziţionaţi intr-
parcursul acestui an, în întreaga lume vor fi un dispozitiv de transfer, dispozitiv cu ajutorul
organizate iniţiative pentru diseminarea cãruia, medicul ortodont va cola pe dinţii
informaţiilor, promovarea mijloacelor în care pacientului, cu maxima precizie, toti brackeţii
putem proteja biodiversitatea şi acţiuni în in acelaşi timp
care ne putem implica direct. Biodiversitatea Pentru un pacient pentru care contează
se referă la varietatea speciilor şi a aspectul foarte mult, aparatul dentar
ecosistemelor precum şi toate procesele “Incognito” este o alegere bună.
naturale care le implică. E o celebrare a vieţii
pe pământ şi a valorii biodiversităţii pentru Curt Darius, cl. a X-a A
viaţa noastră. Lumea e invitată să actioneze
în 2010 pentru salvarea varietăţii vieţii pe
pământ: biodiversitatea.

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 6


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

NANOTEHNOLOGIA soluţia oferită de nanotehnologie constă în


realizarea unor celule fotovoltaice compozite,
Nanotehnologia alcătuite dintr-o succesiune de straturi,
reprezintă cu realizate din materiale diferite, de grosimea a
siguranţă stiinţa numai câtorva zeci de atomi, care vor
viitorului, o stiinţă exploata o zonă foarte largă a spectrului
în formare despre solar.
care nu se stiu - calculatoarele viitorului;
multe. S-a În viitor stocarea datelor şi procesarea lor
dezvoltat treptat, s-ar putea efectua la mare distanţă de
ea putând fi utilizator.
definită ca o - sectorul medical;
manipulare a Cu ajutorul
atomilor şi moleculelor pentru realizarea unor nanotehnologiei se
dispozitive superminiaturizate şi pentru a pot dezvolta întregi
conferi noi proprietăţi materialelor existente. noi clase de
Natura este cel mai mare “expert“ în medicamente şi
materie de nanotehnologiei. Învăţând de la mai mult decât
natură, oamenii pot produce sisteme mai mici, atât se pot realiza
mai uşoare, mai rezistente, mai eficiente şi , nanodispozitive
în ultimă instanţă, mai puţin costisitoare, care care să ducă
să fie folosite în interesele şi spre binele lor. medicamentele
Nanotehnologiile au devenit o parte a vieţii direct în zona
noastre de ceva timp. Deşi produsele obţinute afectată. În aceasta direcţie se speră ca vor fi
prin nanotehnologii sunt utilizate deseori de găsite destul de rapid mijloace nano prin care
oameni, acest lucru este destul de puţin să poată fi distruse celulele atinse de cancer,
cunoscut. Astfel, crema care ne protejează de eliminându-se procedurile dureroase si
radiaţia solară UV are încorporat în ea dioxid costisitoare, cum ar fi chimioterapia sau
de titan cu particule de dimensiuni nano. interventiile chirurgicale.
Ochelarii de soare au lentile de plastic - produse cosmetice;
rezistente la zgâriere datorită tratamentului Nanotehnologia este considerata ca “the
acestora cu nanoparticule de dioxid de next big thing” în procesul de fabricaţie al
zirconiu şi dioxid de titan. produselor cosmetice, în special cu
Nanotehnologia, considerată noua revoluţie aplicabilitate in domeniul cosmeticelor anti-
îmbătrânire.
- lubrifianţi ecologici;
Cu ajutorul nanotehnologiei reduc
consumul de combustibil şi îmbunătăţesc
puterea motorului.
Nanotehnologia poate fi folosită pentru a
reduce contributia oamenilor la emisiile de
carbon şi poate ajuta oamenii să îşi salveze
banii cheltuiţi pe facturile la energie electrică.
Nanotehnologia poate fi şi periculoasă.
Deşi beneficiile echipamentelor mai mici de
100 nanometri par uriaşe, această tehnologie
promiţătoare poate avea riscuri pentru
tehnologică, a treia dimensiune a tabelului sănătatea umană, pătrunderea necontrolată
periodic al elementelor, işi găseşte în fiecare zi în organism a acestor nanoparticule poate
aplicaţii din ce în ce mai variate cu rezultate avea efecte devastatoare, ele ar putea ataca
nebănuite. Probleme stringente din domeniul plămânii şi creierul uman.
medical, energetic, protecţiei mediului şi Sper că am putut oferi o imagine a
industrial au început deja să primească tendinţelor din această fascinantă lume a
răspunsuri şi rezolvări prin nanotehnologie! nanotehnologiilor, care se doreşte a fi doar o
Marile tendinţe: punere a problemei, doar o prefaţa pentru
- energia solară; viitoare articole.
Avem deja celule fotovoltaice, care transformă
energia solară direct în energie electrică. Dar Cora Adelina, cl. a X-a A
acestea au un randament extrem de scăzut

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 7


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Celulele stem embrionare. Celulele stem transplantate au


început sã producã dopamina îmbunãtãtind
condiţia şoarecilor suferinzi.Bolile care ar
În timpul în care citiţi aceastã frazã, de
putea fi tratate prin celule stem ar
la formarea unui embrion se dezvolta mii de
putea fi: Parkinson, diabet, afecţiuni
celule stem. Iniţial aceste celule sunt
cardiace, alzheimer, tulburãri ale vederii.
nespecializate, ceea ce înseamna ca soarta
Studiul celulelor stem a devenit un
lor este nedecisã, dar ele au un mare
subiect fierbinte atât în comunitatea
potenţial . Celulele stem sunt pluripotente,
ştiinţificã precum şi în cea religioasã. La
ceea ce înseamna ca pot deveni orice celulã,
baza acestei dispute stã o singurã întrebare:
ţesut sau organ din viitorul organism.
Când embrionul are suflet?
Sã ne imaginãm cã am putea reda
Pentru a avea celule stem cercetătorii
memoria celor suferinzi de Alzheimer, cã am
trebuie să folosească un embrion. Pentru a
putea inlocui pielea celor care şi-au lezat-o
obţine celule stem , embrionul va fi
într-un accident sau cã am putea reda
sacrificat. Cu toate ca acel embrion nu
mersul unei persoane dependente de
conţine decat 4-5 celule, unii lideri religioşi
carucior. Înainte ca oamenii de stiinţã sã
spun cã distrugerea embrionului este
foloseascã celulele stem în scopuri
echivalentã cu o crimã.
terapeutice, trebuie ca mai întâi sã le poatã
În prezent, unii pacienţi cu diferite
controla imensul potenţial. Nu se poate trata
o boalã pânã nu se cunoşte cum se pot
manipula şi controla celule stem astfel încât
sã producã ţesutul sau organul dorit.
Ce sunt celulele stem?
O celulã stem este cãrãmida de bazã a
organismului uman. Celulele stem ale unui
embrion vor da naştere oricãrei celule,
ţesut, organ din corpul fãtului. Spre
deosebire de o celulã obişnuitã care se
poate diviza şi sã dea naştere la o noua
celulã , dar de acelasi tip , celulele stem
sunt pluripotente. Cand se divid pot da
naştere oricãrui tip de celule din cele 220 afecţiuni sanguine sunt trataţi cu celule
celule diferite existente în corpul uman. stem, ce pot fi obţinute fie din mãduva
Celulele stem au capacitatea de a se donatorului, fie din cordonul ombilical al
reînnoi—se pot auto-reproduce de mai multe unui nou-nãscut. Totuşi, în ambele cazuri,
ori. numãrul efectiv al celulelor stem este
Existã douã tipuri de celule stem: aproape tot timpul mai mic decât cel
celulele stem embrionare şi celulele stem necesar pentru tratarea pacientului. Aceastã
adulte. tehnicã ar putea remedia problema.
Utilizarea celulelor stem în Pe lângã beneficiile legate de
tratarea bolilor tratamentele cu celule stem, aceastã nouã
Atunci când cercetãtorii vor putea descoperire contribuie la o mai bunã
controla modul de diferenţiere al celulelor, le intelegere a procesului ce are loc când celula
vor putea folosi în tratarea unor variate stem se hotărăşte sã se diferenţieze într-una
tipuri de boli. În primul rând, celulele stem de un anumit fel.
pluripotente pot fi folosite pentru testarea
medicamentelor pentru a le creşte eficienţa. Bisorca Oana, cl. a XI-a A
Celulele stem pot fi folosite pentru
vindecarea unor celule sau ţesuturi care au Problema distractivă:
fost distruse de boli sau leziuni. Acest tip de (gimnaziu)
tratament este cunoscut ca terapie bazatã Un număr de cărţi au fost publicate periodic,
pe celule. una la şapte ani. Când a apărut cea de-a şaptea
Celulele stem pot fi folosite şi la carte, suma anilor de publicare menţionaţi pe
tratarea maladiei Parkinson. La pacienţii ce copertele interioare ale celor şapte cărţi era
sufera de Parkinson celulele ce produc 13524. În ce an a fost publicată prima carte?
substanţa chimicã numitã dopamina sunt în
deficit. Fara dopamina, mişcãrile lor sunt Aşteptăm răspunsurile voastre la căsuţa de
bruşte şi necoordonate, şi însoţite de un sugestii plasată lângă panoul ecologic de la
tremur incontrolabil. În studii , cercetãtorii etajul I
au implantat în creierul unor şoareci celule

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 8


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Apa şi secretele ei În 14 aprilie 1912, Titanicul a fost victima


unei anomalii a apei. Icebergurile, deşi
“Apa este necesară orşiunde, cântăresc mii de tone , plutesc la suprafaţa
Fără ea nu eşti niciunde” apei, fapt explicabil dacă ne gândim că gheaţa
este mai uşoară decât apa. Când gheaţa se
Thales din Milet1* considera apa topeşte, volumul apei se contractă şi numai
primordială. În anul 1779 , Ingenhousz2* dacă temperatura continuă să crească, el se
explică fotosinteza ca un proces în care apa se dilată.
descompune în hidrogen, care împreună cu Un alt rezultat al unei proprietăţi anormale a
dioxidul de carbon formează substanţe organice, apei este faptul că pentru a topi gheaţa este
în timp ce oxigenul din apă este eliberat necesară o cantitate de căldură mult mai mare
atmosferei. decât pentru topirea aceleiaşi cantităţi din altă
substanţă. Când apa îngheaţă, această căldură
este eliberată şi, prin cedarea ei, gheaţa şi apa
încălzesc Pământul şi aerul, îmblânzind trecerea
bruscă spre iarna grea şi dând posibilitatea
toamnei să domnească câteva săptămâni.
Anomaliile apei trebuie legate de scrierea
mai corecta a formulei apei ( H2O)n, n indicând
numărul de molecule asociate.
Atunci când luăm un pahar cu apa dintr-un lac
sau o fântână, nu ne gândim probabil că avem în
el optsprezece feluri diferite de apă. Cei trei
izotopi ai hidrogenului combinându-se cu
oxigenul conduc la H2O, D2O şi T2O. Ar putea
exista şi “ape amestecate”: HDO, HTO,DTO.
Apa poate fi considerată substanţa pe primul loc Având în vedere că oxigenul este un amestec de
în viaţă şi compusul cel mai plin de anomalii de trei izotopi, pot fi adăugate alte douăsprezece
pe glob. Când Celsius a inventat termometrul, ape posibile. Cea mai răspândită este apa de
primul instrument de măsurat temperatura , şi- protiu: H2O. Pe lângă izotopii naturali, oxigenul
a bazat împărţirea în subdiviziuni pe doua are şi izotopi artificiali: 14O,15O,19O,20O,iar numărul
constante: punctul de fierbere şi cel de îngheţ al izotopilor hidrogenului a crescut şi el cu 4H şi 5H.
apei. Luând în considerare factorii care Dacă ţinem seama de acest fapt , numărul
determină punctul de fierbere al unui lichid, speciilor de apă creşte la peste o sută. De
oamenii de ştiinţă pretind că apa ar trebui să exemplu o tona de gheaţă conţine 7 g D2O mai
fiarbă la o temperatură cu 180 grade mai mult decât 1 m3 de apa de râu.
scăzută, adică la -80oC şi să se solidifice la o Ce secrete ascund în acest sens ţurţurii? Iată
temperatură de -1000C. În orice caz regulile un experiment făcut pe puii de găină: unui grup
sistemului periodic ar fi făcut-o să fiarbă la o de pui i s-a dat să bea apă obişnuită, iar altui
temperatură atât de antarctică şi sugerează că grup i s-a dat zăpadă topită, conţinând şi bucăţi
pe Pământ, stările ei solidă şi lichidă sunt de gheaţă. Rezultatele au fost surprinzătoare: puii
anormale, ea ar trebui să existe aici doar sub care consumau apă obişnuită erau liniştiţi, în
formă de vapori. schimb, bazinul care conţinea zăpada topită era
un câmp de bătaie. Puii înghiţeau apa atât de
lacom, ca pe ceva neobişnuit de gustos. O lună şi
jumătate mai târziu pasările au fost cântărite.
Cele care au băut apa din zăpada topită erau mai
mari decât cele care au băut din apa obişnuită.
Care este explicaţia? În concentraţii mici D2O
stimulează dezvoltarea organismelor vii. De
asemenea se crede că structura apei dintr-un
organism se aseamănă foarte mult cu structura
gheţii. Zăpada topită participă mai uşor la o
multitudine de procese biochimice, asimilarea ei
de organism nu necesită consum de energie.
1* Thales din Milet (aprox.624-545 I.Hr.),
primul gânditor grec care a încercat o
explicaţie fizică a realităţii
2* I.Ingehousz(1730-1799), biolog şi medic
olandez

prof. Teodora Fetea

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 9


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Apă pe Lună: Satelitul LCROSS rezultate în urma impactului, transmiţând timp


de 4 minute cantităţi uriaşe de informaţii
Timp de decenii, Luna a fost considerată centrului de comandă din SUA.
o lume moartă şi neinteresantă. Misiunile Pe baza noilor probe obţinute, oamenii de
stiinţă de la NASA au publicat in data de 13
noiembrie 2009 rezultatele cercetărilor lor: apa
este prezentă in cantităţi (relativ) mari, însă
sub formă solidă (ingheţată).
Experimentul a fost difuzat în direct pe
site-ul NASA, iar telescopul Hubble, precum şi
alte telescoape mari de pe Pământ, au fost
îndreptate spre Lună. Chiar şi motorul de
căutare Google şi-a schimbat imaginea pentru
a anunţa lumii întregi această reuşită a
Agenţiei Spaţiale Internaţionale.
Această misiune face parte dintr-un
program NASA de 100 de miliarde de dolari
care are (sau cel puţin avea) ca scop
Apollo din anii 60 şi 70 au adus câteva pietre reîntoarcerea astronauţilor pe lună până in
lunare în care s-au identificat cantităţi infime 2020. (Momentan) însă, această idee se află
de apă, însă întotdeauna s-a considerat că sub semnul întrebării din cauza lipsei
acele cantităţi erau datorate contaminării cu de…fonduri.
mediul de pe Terra. Dar acest lucru urma sa se
schimbe… Lup Claudiu (10 A)
Ajunse in apropierea Lunii la data de 9
octombrie 2009, racheta şi satelitul lunar
LCROSS (Lunar Crater Observation and
Sensing Satellite) au avut sarcina de a stabili
definitiv dacă pe Lună există apă sau nu.
In această zi, treapta superioară a rachetei
s-a zdrobit de Lună in apropierea Polului Sud Ştiaţi că...
lunar, lăsând in urmă un crater de 20-30 de
metri. Din cauza poziţiei axei de rotaţie a Lunii Liliecii emit mai mulţi decibeli
faţă de Soare,in zona de impact lumina decât un concert rock - Asociaţi cu
Soarelui nu pătrunde niciodată. Zona fiind liniştea nopţii, liliecii emit, în
neschimbată de miliarde de ani, apa e imposibil realitate, mai mulţi decibeli decât
să fi dispărut din acea regiune. difuzoarele de la un concert rock.
Nu e fascinant cum oamenii au dezvoltat Potrivit stiinta.info, pentru a putea
tehnologie cu ajutorul căreia îşi pot da seama emite şi recepţiona ultrasunete de
de la distanţă ce se află în interiorul unor până la 100 kiloherţi (KHz), care se
obiecte îndepărtate? Tehnica se numeşte atenuează cu rapiditate în aer,
spectroscopie si constă in analiza luminii care amplitudinea sunetelor produse de
este primită de la structura norului rezultat in lilieci se apropie de 140 decibeli,
urma impactului. aşadar peste nivelul de 120 decibeli
Satelitul LCROSS a analizat materialele al unui concert rock! Liliecii folosesc
ultrasunetele pentru a se orienta în
spaţiu, fără a fi depistaţi de prădători
sau cei pe care îi vânează, ale căror
sisteme auditive rămân „surde” la
aceste frecvenţe. Omul nu poate
percepe sunete peste 20KHz, ceea ce
a făcut posibilă crearea emiţătoarelor
folosite pentru îndepărtarea câinilor,
care percep sunete până la 45KHz.

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 10


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Grupele sanguine

Grupa de sânge se
transmite ereditar, de la o
generaţie la alta, dupã
anumite legi, care
determină compatibilitatea
cu alte persoane în situaţia
unei transfuzii de sânge. Stabilirea acesteia
este foarte importantă pentru a se putea şti,
în caz de boli sau accidente grave care este
grupa de sânge de care are nevoie persoana
afectată.
Se ştie că există patru grupe sanguine:
0, A, B si AB. După frecvenţã, repartiţia pe
grupe sanguine a populaţiei României se
prezintã astfel: 43% grupa A, 33% grupa
0, 16% grupa B şi 8% grupa AB.

Tipuri de Grupe Sanguine:


Pentru a preveni accidentele, transfuzia
se face respectând cu stricteţe anumite legi
astfel:
 Indivizii cu grupa sanguinã AB
pot primi sânge, fãrã nici un risc, de la
toate celelalte grupe, motiv pentru care
sunt denumiţi "primitori universali". Ei însã
nu pot dona sânge decât persoanelor care
au grupe AB.
 Sângele din grupa 0 poate fi
transfuzat tuturor indivizilor, indiferent de * = mai puţin de 500 ml
grupã, detinãtorii grupei 0 fiind denumiti şi
Ce se întâmplă în cazul unei
"donatori universali".
transfuzii greşite ?!
 Grupa A doneazã grupelor A si Incompatibilitatea dintre sângele
AB si primeste sânge de la grupa A sau de donatorului şi cel al primitorului duce la
la 0. apariţia şocului transfuzional. Acesta se
 Grupa B doneazã grupelor B si manifesta prin: anxietate, bătăile inimii
AB si primeste numai de la grupele B si 0. reduse, oprirea diurezei ( a urinării), febră,
frisoane şi poate duce în final la deces.
De retinut !!! chiar după mai multe
transufzii, ne păstrăm toată viaţa grupa
sanguină. Excepţiile sunt doar particulare,
cum sunt grefele de măduvă osoasă.
Sistemul Rh (Rhesus sau CDE)
clasifică sângele uman după prezenţa sau
absenţa unor proteine specifice pe suprafaţa
hematiilor. Determinarea statutului Rh ţine
cont de cea mai frecventă dintre acestea:
factorul D, sau antigenul D. Indivizii ale
căror hematii prezintă antigen D pe
membrană sunt consideraţi Rh+ (pozitiv),
ceilalţi Rh- (negativ).
Statutul Rh se asociază obligatoriu
grupei din sistemul AB0, astfel că "grupa
sanguină" este exprimată prin adăugarea + Silvia Lascu, cl. a XI-a A
sau – la grupa AB0.

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 11


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Plumbul în organismul uman Simptomele intoxicaţiei cu plumb


(saturnism) sunt reprezentate de:apatie sau
Plumbul este unul dintre cele mai larg iritabilitate, astenie fizică, anorexie, greaţă,
utilizate metale constipaţie, dureri abdominale intermitente.
neferose,compuşii Expunerea cronică la plumb duce la
săi fiind prezenţi de saturnism care reprezintă, o boala
la apa provenită din profesionala, mai rar accidentala, prin
zone în care stratul intoxicatia cronica cu plumb, caracterizata
geologic are conţinut prin gingivita, colici, anemie, cu aparitia de
mare de plumb, la hematii cu granulatii bazofile in sange.
vopsele şi lacuri Plumbul inhiba sinteza hemului, blocand
utilizate în trecut la enzimele care catalizeaza trecerea de la
zugrăveli interioare şi exterioare, baterii, coproporfirina la protoporfirina. Prin acest
pigmenţi, materiale plastice şi ceramice, mecanism, intoxicatia cu plumb realizeaza
echipamente medicale, vase de bucatarie, anemia hipocroma hipersideremica, numita
bijuterii, capace de lipici cosmetice, acrestica.
mâncare, insecticide, benzina, industria
sudurii, armament. Ce putem face?
Efectele toxice ale plumbului sunt Ţinând cont de
cunoscute de peste 2000 de ani, faptul că plumbul
reprezentând probabil cea mai veche boală este invizibil, nu
ocupaţională din lume. În civilizaţiile antice are gust şi nici
era utilizat la manufactura ustensilelor de miros, trebuie să
bucătărie, de gospodărie, sau a obiectelor spălăm bine
decorative. A fost lansată ipoteza conform legumele şi
căreia concentraţia mare de plumb din fructele indiferent
vestitele vinuri romane ar fi de locul
contribuit chiar la căderea achiziţionării
Imperiului Roman. Formele acestora şi să evităm cumpărarea de legume
anorganice, absorbite după şi fructe expuse pe trotuar unei contaminării
ingestie sau inhalare, masive cu poluanţi proveniţi de la gazele de
afectează sistemul nervos, eşapament.
hematopoeza, aparatele
renal, gastro-intestinal,
Moşut Adrian – cl. a IX-a D
cardio-vascular şi
reproductiv, în timp ce
sărurile organice sunt absorbite de la nivel
cutanat şi afectează în principal sistemul
Sudoku – nivel mediu
nervos. Plumbul creste si riscul apariţiei
cancerului, in special cel de stomac, de
plamani si de vezica, precum şi riscul de
apariţie a cataractei. 7 8 4 1
Plumbul poate crea mari probleme de
sănătate la adulţi, însă cei mai afectaţi de 4 9
întoxicarea cu plumb sunt copii,în special cei 2 1
sub vârsta de 6 ani,deoarece plumbul le
afectează creşterea şi dezvoltarea. O femeie 3 8 7 1 6
însărcinată care este expusă la plumb poate
transmite întoxicarea cu plumb fătului ei.
7 2 9 1
Plumbul mai poate fi transmis de mamă 9 6 2 5 3
copilului ei şi prin alăptare.
Principalele căi de expunere la plumbul 3 1
anorganic sunt înhalarea şi ingestia. Plumbul 5 7
este absorbit în organism atât pe căi nazale
cât si pe căi bucale. Este transportat si 3 7 2 6
transplacentar fiind implicat în intoxicaţia
congenitală, cu următoarele consecinţe Aşteptăm rezolvarea la cutia de sugestii
posibile: avort spontan, prematuritate „Galileus” – lângă panoul ECO
sau greutate mică la naştere.

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 12


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Aurore polare magnetic sunt aproape perpendiculare pe


suprafaţa terestră. Această categorie de
prof. Lazăr Gabriela Carmen aurore îşi schimbă necontenit poziţia şi
intensitatea, impresionând prin aceasta pe
Aurorele polare sunt fenomene cel care le priveşte.
electroluminoase, de o rară frumuseţe, care b) Aurore cu structura neradială care sunt
apar la latitudinile polare (australă şi imobile, caracterizate prin luminozitatea
boreală). Acestea apar instantaneu şi difuză a cerului, sau sub formă de arcuri cu
durează de la câteva minute până la câteva coloraţie galbenă-verzuie.
ore, cu coloritul variabil şi cu poziţia Deosebirea dintre cele doua categorii
schimbătoare. Ele apar la înălţimi variabile de aurore arată că şi procesele fizice, care le
cuprinse între 80 şi 1200 km. generează sunt diferite.
Aurorele polare au un maxim de apariţie În general, aurorele apar la 3-4 ore după
(producându-se în fiecare noapte) în jurul apusul Soarelui sau cu 3-4 ore înainte de
polilor magnetici, la o distanţă de 20-25°; răsăritul acestuia.
dincolo de aceste latitudini magnetice, Apariţia aurorelor este legată de starea
frecvenţa aurorelor diminuează. ionosferei, de intensitatea câmpului
Aurorele polare au o luminozitate şi un magnetic terestru, precum şi de evoluţia
colorit variabil, care se determină vizual şi activităţii solare (evoluţia petelor solare),
se exprimă în unităţi internaţionale de observându-se tendinţa de producere ciclică
intensitate (de la I la IV), cele mai slabe a acestora (la 27 de zile şi la perioadele de
având intensitatea I (o luminozitate similară 11 ani ale maximului activităţii petelor
cu a Căii lactee). Aurorele de intensitatea I, solare).
a II-a şi a III-a sunt în mod obişnuit Spectrul aurorelor polare cuprinde
necolorate, iar luminozitatea lor este mai unele linii accentuate. Astfel, cele mai
slabă decât pragul de vizibilitate al culorilor - intense linii din spectrele aurorelor polare
şi numai uneori apar colorate în galben- aparţin oxigenului atomic (=5577 Å) şi
verzui; aurorele de intensitate IV apar linia roşie (=6300Å); mai apar şi
colorate în verde, violet şi roşu. Aurorele benzile din regiunile violetă şi albastră a
care se produc în straturile superioare ale spectrului ((=3914 - 4708 Å), produse de
atmosferei apar colorate in culoarea violacee moleculele de azot ionizate; au mai fost
distinse şi liniile sodiului, ale oxidrilului,
precum şi liniile hidrogenului şi heliului
(neutru şi ionizat). Spectrul aurorelor polare
dovedeşte că, în atmosfera de la înălţimile
mari la care se produc aurorele, există urme
din gazele componente ale aerului
atmosferic.
Asupra felului în care se produc
aurorele polare s-au emis mai multe teorii,
însă numai câteva din acestea exprimă în
mod ştiinţific producerea fenomenului;
acestea sunt:
a) Teoria lui Birkeland şi Stormer
afirmă că aurorele polare se produc
datorită emisiei de unde electromagnetice
sau azurie. din partea centrală a Soarelui (fotosfera).
Deşi aurorele polare au forme foarte Aceste unde sunt constituite din particule
variate, ele s-au putut grupa în două electronegative (raze catodice), care,
categorii, şi anume: străbătând spatiile interplanetare şi fiind
a) Aurore cu structura radială, care se atrase de polii magnetici ai Pământului,
caracterizează prin formele principale cu ajung în sfera de atracţie a globului
aspect de raze, benzi, sau coroane terestru. Ele, la traversarea atmosferei
Luminoase. Benzile luminoase sunt rarefiate de la înălţimi, dau naştere
alcătuite din numeroase raze, izolate şi aurorelor.
dispuse perpendicular pe benzi, luând Traiectoriile acestor particule depind
adesea aspectul unei imense draperii. de poziţia Soarelui. Jocul draperiilor colorate
Coroana este o combinaţie formată din şi luminoase ale aurorei polare se produce în
raze şi draperii, care se produce în imediata regiunile polilor magnetici ai Pământului,
apropiere a polilor, unde liniile câmpului poziţia lor fiind influenţată de poziţia Soarelui.

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 13


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

b) Teoria lui Maris-Hulbburt afirmă că Saint Bernard, un prieten adevărat


aurorele polare nu se datorează radiaţiilor
corpusculare ale Soarelui, ci Saint Bernard este una din cele mai
bombardamentului de raze ultraviolete din cunoscute rase,
Soare, de pe urma căruia se măreşte având ca
foarte mult gradul de ionizare al stramoş Dogul
atmosferei superioare (de la Tibetan,
înălţimile de 70 000 km). Aceste raze răspândit atât
ultraviolete proiectează atomii cu care se în Europa cât şi
ciocnesc la înălţimi mai mici (300—400 în America de
km); ionii rezultaţi ajung în sfera Nord.
gravitaţiei Pământului şi sunt abătuţi de Este un câine
câmpul magnetic către poli, provocând de talie mare, puternic, cu aspect pătrat,
aurorele polare. musculos şi viguros. Capul este mare, lat,
c) Teoria lui Alfven afirmă că din cu un bot scurt, bont, jumatate cât craniul.
regiunile Soarelui, în care protuberanţele Ochii sunt de mărime medie, căprui închis,
sunt mai accentuate, ţâşnesc particule iar pielea de sub ochi face cute atunci când
rapide, electrizate cu o foarte mare este în stare de alertă. Urechile sunt
energie (108eV), care formează curenţi triunghiulare de mărime medie, cu vârful
corpusculari puternici, ce ajung în sfera de rotunjit şi lăsate. Coada este lungă şi lată,
atracţie a câmpului magnetic terestru, atârnată în repaos şi vârful puţin întors. Un
producând aurorele polare. astfel de câine cântăreşte între 63 şi 77 kg;
d) Teoria lui Bob Ducan. Acum 50 de ani Masculii ar trebui să aibă cel puţin 70 cm
Bob Duncan, un fizician australian a raportat înlţime la nivelul umerilor, iar femelele 64
că lumina aurorei australe este polarizata. cm. Câinii din rasa Saint Bernard au două
Deşi descoperirea sa ar fi putut deschide o tipuri de blană. Există un tip cu părul scurt
nouă cale de studiere a atmosferei şi unul cu părul lung, iar culorile lor sunt
Pământului, ceilalţi oameni de ştiinţă din roşu cu alb, alb cu roşu sau alb cu zone
acea vreme nu s-au lăsat convinşi. dungate. Zonele albe sunt întotdeauna
Descoperirea lui Duncan a fost repede data aceleaşi: picioare, vârful cozii, piept, gâtul
la o parte şi convingerea generală a fost, total sau o parte din el, o pată pe frunte şi
pentru ultima jumatate de secol, că o astfel pe bot.
de lumină nu poate fi polarizată. În prezent, În secolul al XVII- lea a fost dresat şi
un grup internaţional de fizicieni au efectuat învăţat să salveze oamenii de sub avalanşe
o masuratoare similară din insula Svalbard de către călugării de la Adăpostul Saint
din Arctica, care sugerează că Duncan a avut Bernard (de unde i se trage şi numele). Au
dreptate. Duncan a luat în considerare ce s- un ascuţit simţ al mirosului şi pot găsi un
ar putea întâmpla atunci când electronii care om chiar dacă este adânc îngropat în
se rotesc în spirală ciocnesc atomii de gaz la zăpadă. Călugării i-au antrenat pentru a
circa 200 km înălţime în atmosferă. Astfel, el salva călătorii pierduţi în Alpi, în aceşti
a propus că electronii transferă energie munţi fiind foarte multă zăpadă, gheaţă şi
atomilor, lăsându-i într-o stare cuantică blocuri de zăpadă ce pot oricând să se
excitată specifică. Când ei revin la starea surpe de pe versanţi. Când câinele găsea o
fundamentală, emit lumina cu o polarizare persoană, se întindea pe aceasta pentru a o
specifică printr-un proces de fluorescenţă. În încălzi şi o lingeau pe faţă pentru a o trezi.
1958 el a masurat un grad de polarizare de Apoi lătra cu putere pentru a fi auzit de
30% a luminii ajunse pe Pământ în emisfera călugări, care soseau cu o targă şi pături
sudică deasupra Tasmaniei. calde.
Există consemnări că peste 2000 de
persoane au fost salvate de aceşti câini. Un
câine din această rasă, Barry, în
doisprezece ani de viaţă, a salvat 40 de
vieţi omeneşti. În semn
de respect, o statuie a
lui Barry este astăzi
expusa la Muzeul de
Ştiinţe Naţionale şi
Istorice din Berna.

Denisa Ioja, cl. a VI-a A

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 14


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Rezonanţa magnetică nucleară din corpul uman, aproape eliminând nevoia


chirurgiei de explorare.
Fizica particulelor a jucat un rol cheie în Spre deosebire de razele X, poate deosebi
dezvoltarea tehnologiei care permite analize materia cenuşie de materia albă în creier,
medicale detaliate neinvazive ale organismului ţesutul canceros de cel necanceros şi muşchii de
uman. În acest articol vă oferim o explicaţie pe organe, la fel şi să descopere hemoragii sau
înţelesul tuturor despre rezonanţa semne de lovitură. Reprezintă o investigaţie
magnetică nucleară (RMN), precum şi un istoric modernă, foarte performantă, ce oferă
al dezvoltării acestei tehnologii medicale atât informaţii mai precise decât radiografia,
de întâlnite astăzi. ecografia sau tomografia computerizată. RMN-ul
Rezonanţa magnetică nucleara RMN sau este folosit pentru diagnosticarea unei mari
imagistică prin rezonanţă magnetica (IRM) este varietăţi de afecţiuni. Practic tot corpul poate fi
o tehnică ce permite scanarea corpului uman cercetat cu acestă investigaţie, iar modificările
prin introducerea sa în interiorul unui magnet. patologice sesizate sunt dintre cele mai mici.

Indicaţiile explorării RMN cuprind:


 Capul şi gâtul: IRM poate detecta anevrisme,
sângerări cerebrale, leziuni nervoase, accidente
vasculare cerebrale, afecţiuni ale ochiului,
urechilor etc;
 Regiunea toracică: poate diagnostica afecţiuni
ale cordului, plamanilor, vaselor de sânge,
cancerul de sân, cancerul pulmonar;
 Regiunea abdominală şi pelvisul: poate depista
leziuni aproape ale tuturor organelor
abdominale şi pelvine: ficat, pancreas, splină,
rinichi, vezică, uter, ovare, prostată. Este un
instrument folositor în diagnosticarea tumorilor
acestor organe, infarctelor, infecţiilor;
 Oasele şi articulaţiile: diagnostichează tumori
Tehnica IRM este o metodă imagistică ce nu
osoase, fracturi, rupturi de tendoane şi
foloseste radiatia X ci foloseste proprietăţile
protonilor de hidrogen (H+) din corpul omenesc, ligamente, infecţii ale oaselor;
 Vasele de sânge: există o variantă de
care este format în proporţie de peste 90% din
rezonanţă magnetică numită Angio-RMN,
apă. Rezonanţa reprezintă schimbul de energie
specializată pe investigarea vaselor de sânge şi
între două sisteme ce oscilează cu aceeaşi
circulaţiei. Este utilă în depistarea cheagurilor,
frecvenţă. Undele utilizate sunt unde de
trombozelor, anevrismelor şi altor afecţiuni
radiofrecvenţă (RF cu intensitate cuprinsă între
1 si 100MHz). Trebuie subliniat încă de la vasculare.
Contraindicaţiile investigaţiei prin
început faptul că în acest câmp magnetic nu pot
rezonanţă magnetică:
fi introduse metale sau alte dispozitive
Există câteva categorii de persoane care nu pot
feromagnetice ce ar putea fi atrase în interiorul
beneficia de această investigaţie, pentru care
tubului. Este vorba de o tehnică de imagistică
secţională multiplanară care prezintă medicul trebuie să găseasca metode alternative
de diagnostic:
capacitatea de a achiziţiona imagini 2D în
 oamenii alergici la substanţa de contrast –
oricare din cele trei planuri fundamentale (axial,
sagital, coronal), oblice sau imagini acestea sunt pe baza de iod şi dacă există
antecedente de alergie la diferite substanţe ce
tridimensionale 3D, cu un contrast optim
conţin iod, investigaţia nu trebuie să aibă loc,
intertisular. Magnetul superconductibil, trebuie
deoarece riscurile sunt mai mari decât
răcit cu heliu şi este de regulă de mare
beneficiul;
intensitate, intensitate care poate varia cel mai
 femeile însărcinate;
frecvent pentru uzul clinic între 0,5 si 3 tesla.
 cei care au implanturi metalice: pacemakere,
Magnetul este întotdeauna activ, "puterea" sa
proteze de şold, tije, valve cardiace metalice,
fiind foarte mare, putând atrage o cheie din fier
sau orice alt fel de metal fixat pe corp.
masiv de 25 cm de la o distanţă mai mare de 7
 femeile cu dispozitive intrauterine;
m. Din aceasta cauză, orice obiect (chiar şi de
 cei cu boli renale nu pot primi substanta de
uz medical, cum ar fi: stetoscopul, butelia de
oxigen, brancardul, etc.) aflat în raza de acţiune contrast;
 cei claustrofobi, agitaţi, care fac convulsii.
a magnetului poate deveni un adevărat proiectil.
Această tehnologie medicală salvatoare de vieţi,
realizează imagini detaliate ale ţesutului moale prof. Petronela Ioja

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 15


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

JATROPHA
de la arbore la benzină

1. Ce este Jatropha?
Jatropha este un arbore pitic din familia
Euphorbiaceae-lor. Numele său provine din
limba greacă : iatros = medic iar trophe =
nutriţie. Arborele se poate gasi în ţările mai
călduroase precum Kenya, Madagascar,
Brazilia sau Australia deoarece sensibilitatea
arborelui la temperatura sub 0 grade este
extrem de crescută.

2. La ce se foloseşte?
Adusa in Europa de primii conquistadori
spanioli, Jatropha a fost folosită pâna nu
demult doar ca leac pentru malarie sau 4. Cât costă?
constipaţie, dar medicii avertizează asupra Arborii costă 6,7 dolari fiecare şi pot
toxicitătii sale deosebite: doar trei seminţe produce mai mult de două galoane de ulei
de plantă, netratate, pot provoca moartea. fiecare atunci când ajung la maturitate.
Se pare însă că ceea ce este letal pentru noi Inovator, aproape necunoscut, Jatropha îi
poate fi vital pentru maşinile noastre... aşteaptă pe oamenii de ştiinţă să-i
Aproape peste noapte, dispreţuita Jatropha decodifice şi să-i experimenteze calităţile de
a devenit o celebritate economică, dupa ce potenţial biocombustibil ce poate fi util în
s-a descoperit ca ar putea constitui diverse domenii.
combustibilul ideal, intr-o lume macinata de Un studiu atent şi serios poate face din
goana dupa petrol si alarmata de efectele Jatropha un nume de referinţă şi un
incalzirii globale. competitor redutabil pe piaţa
Fructele asemănătoare cu prunele sunt biocombustibililor. Roy Beckford, cercetător
strivite şi astfel dau un ulei brut care poate la Universitatea din Florida, care a studiat
fi utilizat pentru tractoare, vapoare de proprietăţile arborelui de jatropha, spunea
croazieră sau trenuri, însă dacă este rafinat că planta produce mai mult ulei decât soia
se transformă în biocombustibil ce poate fi sau porumbul, dar fiind o plantă sălbatică
utilizat pentru alimentarea maşinilor are şi o recoltă imprevizibilă. Cultivat într-un
obişnuite, fiind de asemenea şi ecologic. mediu controlat, arborele poate contribui cu
Combustibilul „Jatropha” a fost deja testat succes ca biocombustibil al viitorului şi poate
pe un avion Boeing 747 şi cei de la înlocui combustibilii clasici poluatori,
compania aeriană au fost indeplin mulţumiţi beneficiile sale fiind încă studiate şi în stadiu
pentru că folosind doar 50% ulei de experimental.
Jatropha şi 50% combustibil tradiţional,
avionul şi-a redus emisiile de gaze cu efect
de seră la jumătate.

3. De ce este bun acest „arbore”?


 Este rezistent la secetă şi nu necesită
condiţii speciale de cultivare;
 Nu are o răspândire invazivă;
 Stabilizează solurile şi poate combate
deşertificarea;
 Seminţele rămase după extragerea
uleiului pot fi reciclate ca feritizatori;
 Nu epuizează nutrienţii solului şi nu
solicită rotaţia altor culturi;
 Se poate dezvolta pe orice fel de sol şi în
aproape orice fel de condiţii meteo;
 Planta are uimitoarea capacitate de a Gaşpar Diana, cl. a XI-a A
rezista secetelor îndelungate, reuşind să
se dezvolte chiar şi în cazul în care nu
plouă luni în şir.

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 16


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Enigmele Terrei aproape totală a apei. Speciile de arbori şi


plante s-au conservat în aceste forme
Eforturile oamenilor de ştiinţă de a ciudate, datorită perioadei lungi de izolare
porni în noi misiuni de cercetare a planetelor geologică, unele varietăţi având o vechime
apropiate din sistemul solar- în speranţa că de aproximativ 20 milioane de ani.
vor descoperi corpuri cereşti asemănătoare
Pământului- nu mai sunt un secret pentru
nimeni. NASA caută deja de câteva decenii o
planetă care să reproducă , chiar dacă la o
scară mai redusă , condiţiile de viaţă de pe
Terra. Cum ar fi însă dacă am schimba
regulile jocului şi am căuta , pe propria
noastra planetă , locuri şi condiţi de climă
care amintesc de ceea ce numim, încă
enigmatic peisaje „extratereste”?
Insula Socotra - face parte dintr-un
grup de patru insule rupte, din punct de
vedere geografic, din continentul african, în
urmă cu şase milioane de ani. Această
izolare a făcut posibilă continuarea
existenţei unor exemple ale faunei şi florei
dispărută de mult timp din alte zone ale
planetei.
Numele insulei ar deriva din sanscrită, Spre exemplu, "Copacul Sângele
susţin experţii, care explică faptul că numele Dragonului" (dracena cinnibaris), sursă de
s-ar traduce drept "Insula Extazului". răşină valoroasă, vopseluri şi medicamente,
Situată în Oceanul Indian, la o distanţă de folosit în ritualuri magice, are înfaţişarea unui
250 km de Somalia şi la 340 Km deYemen, OZN sau a unei ciuperci.
insula este marginită de plaje întinse , din
spatele cărora răsar platourile de calcar ce
adăpostesc peşteri de toate marimile, pe o
distanţă de peste 7 km.
Ca şi Galapagos, Socotra este
deţinătoarea unui adevarat record de
endenisme , se pare că izolarea i-a priit: în
prezent, pe insula se găsesc 700 de specii
rare de flora şi fauna, din care 1/3 sunt
endemice, adică nu mai pot fi găsite nicăieri
pe Pământ.
Chiar dacă aerul este fierbinte şi
uscat, locuitorii necuvântători ai insulei s-au
adaptat perfect condiţiilor, de unde şi
formele ciudate ale copacilor şi arbuştilor
obligaţi să trăiască în condiţii de lipsă

"Trandafirul Deşertului" (adenium


obesium), o plantă întâlnită şi prin ghivecele
doamnelor iubitoare de plante, are în Socotra
înfăţişarea unui picior de elefant.
„Insula extraterestră” ar fi însă o
denumire mai bună, deoarece plantele şi
copacii de aici nu par pământeni. Unele specii
care s-au păstrat aici, prin izolare geologică
prelungită , există pe pământ de mai bine de
200 de milioane de ani.

prof. Simona Savulov

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 17


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Din activităţile noastre

În parteneriat cu
Intervest Grup S.A.
Arad şi Remat S.A.
Arad, la liceul nostru
se organizează anual
proiectul şcolar „Să
protejăm pădurile şi
aerul curat” în cadrul
căruia se colectează şi
reciclează hârtia. În
fiecare an, elevii sunt
foarte receptivi şi
dornici de a răspunde
chemărilor la astfel de
activităţi.

Proiectul Naţional
„Şcoli pentru un viitor
verde” a debutat la
liceul nostru cu
activitatea „Recycled
fashion event” –
pălăriile ECO.
Urmează să se
desfăşoare încă 3
activităţi până înb
luna iunie.

În fiecare an, elevi şi


profesori sărbătoresc Ziua
Naţională Antitutun. Cu această
ocazie la Liceul Teoretic “Vasile
Goldiş” se organizează mai
multe acţiuni de conştientizare a
tinerilor cu privire la efectele
fumatului, în cadrul campaniei
coordonate de prof. Iazbinscky
Gabriel, Mihalcsik Aneta,
Savulov Simona, Ioja Petronela
şi Văleanu Livia: Spune un

“NU” hotărât fumatului!!!

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 18


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

1 Martie a adus
primăvara şi odată cu
ea, pe elevii din clasa a
V-a de la Şcoala
Generală nr. 5 Arad,
care împreună cu elevii
de la Liceul Teoretic
„Vasile Goldiş” au
realizat mărţişoare şi
felicitări pentru cei
dragi. Activitatea s-a
derulat sub egida
proiectului „Mărţişorul,
tradiţie şi simbol” , în
cadrul parteneriatului
educaţional încheiat
între cele două instituţii.

De câte ori se iveşte ocazia,


elevii fac vizite la Complexul
Muzeal Arad, la Teatrul de Stat, la
Biblioteca Judeţeană etc. Astfel,
nu de mult, elevii clasei a VI-a A
s-au bucurat de ieşirea pe care au
făcut-o împreună cu d-na prof. de
biologie Kurunczi Papp Csilla la
Expoziţia de reptile vii.
Activitatea a venit exact la
momentul potrivit, deoarece, aşa
cum am aflat de la elevi, reptilele
tocmai ce-şi făcuseră intrarea în
caietele lor de notiţe.

Facultatea de Fizică a
Universităţii de Vest
Timişoara, şi-a deschis
porţile pentru elevii pasionaţi
de ştiinţă. Elevii liceului
participă an de an la această
sărbătoare a ştiinţei, dornici
să vadă experimentele
interesante pregătite pentru
ei.
Astfel, cadrele didactice
universitare şi studenţii
anului I şi II au acaparat
atenţia elevilor prezenţi la
această activitate. Ei au
poposit preţ de câteva ore în
laboratoarele de fizică,
având chiar posibilitatea de
a încerca câteva din
experimntele prezentate.

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 19


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Maternitatea stelară mişcarea dezordonată a particulelor de gaz.


Astfel steaua nu îşi modifică dimensiunile.
Stelele sunt formate din hidrogen, heliu şi Stelele reprezintă partea magică a
câteva procente de elemente mai grele. Ele universului. Frumuseţea şi intensitatea
sunt sfere de gaze incandescente culorilor acestora sunt de nedescris.
asemănătoare cu Soarele a căror temperatură
la suprafaţă este egală cu 5770 Kelvin. Curiozităţi despre stele:
Astronomii au adunat date despre
formarea stelelor observând diferiţi aştri care
pot fi urmăriţi de pe Pământ. Stelele se
schimbă pe parcursul vieţii lor şi pot muri.

Locul de naştere al unei stele

- Unde sunt stelele din constelaţii?


Constelaţiile par formate din stele fixe pe
bolta cereasca ... dar de fapt aceste stele
sunt răspândite în Calea Lactee.
- Câte se văd cu ochiul liber?
Numărul de stele care se pot vedea cu
ochiul liber depinde de mai mulţi factori,
cum ar fi acuitatea vizuală a unei persoane,
cât de limpede este cerul (adică prezenţa
Stele noi se formează în nori imenşi de norilor, chiar şi la cote mari) şi, mai ales, de
gaze şi praf, numiţi nebuloase. Unele prezenţa luminilor artificiale.
nebuloase sunt strălucitoare, altele
întunecate. Nebuloasele întunecate sunt Lucaciu Laura, cl. a X-a A
constituite în cea mai mare parte din praf şi,
deci, nimicesc lumina stelelor din spatele lor.
Arată ca nişte pete întunecate pe cerul fără
stele.
Înainte ca stelele să înceapă să se Ploile acide – Ştiaţi că...
formeze în nebuloase, norii de gaze şi praf se
rotesc de jur împrejur. Apoi, ei se adună în - 35% din pădurile Europei
pâlcuri care cresc din ce în ce mai mult. sunt afectate de ploile acide?
- de îndată ce ploaia acidă ajunge
Viaţa unei stele la sol, aceasta contaminează apa
Stelele ard cu diferite străluciri şi culori. pe care o bem. Apa acidă extrage
Cu cât este mai fierbinte o stea, cu atât plumb, cadmiu, aluminiu şi azbest
strălucirea ei va fi mai albastră. Durata medie din ţevile prin care trece. Aceste
de viaţă a stelelor variază, cu cât este mai substanţe sunt dăunătoare şi pot
mică, cu atât trăieşte mai mult. Stelele ca provoca boli ale rinichilor, ale
Soarele au o durata medie de viaţă de circa creierului, Parkinson, Alzheimer şi
10.000 milioane de ani. probleme respiratorii?
După ce steaua se naşte, intră într-o fază - un studiu al Congresului Statelor
de echilibru, atât timp cât are loc procesul de Unite susţine că ploile acide ar fi
fuziune a hidrogenului în heliu. Aceasta fază responsabile de 50000 de morţi
de echilibru durează diferit pentru stele, în premature pe an?
funcţie de cât de masive sunt ele.
În starea de echilibru gravitaţia ce tinde
să atragă gazul din stea pe nucleu este
contracarată de presiunea ce vine de la

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 20


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Numerele şi superstiţiile asemenea, superstiţia spune că dacă porţi


o panglică albastră, eşti protejat de ghinion
Mina Cristina, cl. a XII-a E sau, de vei vedea o stea căzătoare pe 10
august - de Sfântul Laurenţiu - îţi vei visa
Superstiţii legate alesul sau aleasa. Cei din Germania cred că
de numere în pe unde trece o lehuză, va cadea traznetul
Japonia şi grindina, pentru că lehuza este
Minunata Japonie, considerată „necurată” până la molifta de 40
cu frumoasele ei de zile, dacă are un baiat şi 80 de zile nou-
tradiţii: ceremonia născutul este o fata. Oricum, ea nu iese din
ceaiului şi teatrul odaia ei înainte de 9 zile, pentru că altfel va
Kabuki, grădinile japoneze, pline de linişte şi avea necazuri şi ea şi copilul.
reculegere, care reprezintă întreg universul
cu toate elementele sale, cu lanternele sale Superstiţii legate de numere în Marea
şi figurile origami, cu chimonoul tradiţional Britanie
şi codul samurailor...Se putea oare, ca pe Superstiţiile sunt
lângă tradiţii să nu existe superstiţii? Există lăsate din generaţie în
şi sunt legate de diferitele aspecte ale vieţii, generaţie de către
de numere etc. nemuritoarea tradiţie.
Numărul 4 aduce ghinion, deoarece se Ca şi alte popoare,
pronunţă ca şi cuvantul „shi” care înseamnă locuitorii Angliei,
moarte; niciodată un japonez nu va face Irlandei, Scoţiei, Ţara
cadouri compuse din patru obiecte, iar în Galilor, păstrează
hoteluri şi spitale, lipseşte camera cu nr.4. această comoară şi o
Şi numărul 9 este considerat nenorocos, transmit mai departe. Shakespeare, Marele
deoarece una din citirile sale este „ku”, ceea Will, a scris despre o superstiţie care s-a
ce înseamnă „durere”, „suferinţă”; aceeaşi păstrat din vremea romanilor, destul timp ca
regulă pentru spitale; există clădiri care nu să auzim şi noi de ea, şi anume, superstiţia
au etajele 4 şi 9 (etajele există, dar lipsesc că viitorul poate fi descifrat prin consultarea
numerele). La fel, numerele de înmatriculare măruntaielor de animale. El a descris-o în
ale maşinilor nu conţin numerele 4 şi 9, iar celebra piesă „Iulius Cezar”, iar confirmarea
un numar „bun” costă mult. Sub influenţa ei nu a întârziat să apară: marele Cezar,
culturii occidentale, japonezii au început şi ei încrezându-se mai mult în măreţul său
să se teamă de ghinionistul nr.13 ! Zilele 4 destin decât în superstiţie, a respins
şi 14 sunt considerate aducătoare de avertizarea şi a mers la întâlnirea cu
ghinion, iar datele de 15 şi 28 ale lunii sunt moartea. Omul simplu era mai direct; el
considerate norocoase. Cea mai „neagră” zi, respecta superstiţia şi, se pare că o face şi
cea mai ghinionistă dintre zilele saptămânii, astăzi. Superstiţii despre copii:
este ziua în care a murit Buddha, fiind cea - Copiii nascuţi la
mai rea zi, în mod special pentru nunţi. orele 3, 6, 9 şi 12 se
spune că sunt foarte
Superstiţii legate de numere în norocoşi. Când cresc
Germania vor fi dotaţi cu multă
Cineva spunea că perspicacitate şi
noi, românii, avem ingeniozitate.
multe superstiţii, iar - Dacă nou-născutul are dinţi, va fi egoist.
alte popoare n-ar - Dacă se naşte cu o palmă deschisă, va fi
avea! Este greşit să generos.
credem asta; toate - Dacă luna este ascunsă după un nor când
popoarele au începe naşterea, nou-născutul va fi fată;
superstiţii, unele chiar dacă luna străluceşte, va fi băiat.
comune cu altele, sau, - Când micuţul este scos pentru prima dată
în orice caz, foarte asemănătoare. Vom din cameră, mama ar trebui să urce, nu să
vorbi despre unele superstiţii din Germania coboare, pentru ca micuţul să aibă succes în
şi vom vedea că unele dintre acestea seamană viaţă.
un pic cu ale noastre. Aşa, de pildă este
superstiţia cu 13 persoane la masă, numai că Superstiţii legate de numere în China
în Germania se completează aceasta; dacă Odată cu cea de a 29-a ediţie a Jocurilor
sunt 13 persoane la masă, cea care stă cu Olimpice de la Beijing, civilizaţia şi cultura,
faţa la o oglindă, va muri în anul acela. De tradiţiile şi superstiţiile Chinei, au intrat în

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 21


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

atenţia celorlalte populaţii ale globului Fizicieni – cunoaşteţi numele lor?


pământesc. Deşi noi descoperim abia acum
anumite aspecte ale vieţii chinezilor - printre
care, superstiţiile se află la loc de cinste - 1
poporul chinez moşteneşte aceste superstiţii din
2
vremuri imemoriale şi, de-a lungul veacurilor,
recunoscuta înţelepciune orientală le-a păstrat şi 3
le-a transmis urmaşilor. Aşa au ajuns şi la noi. 4
Aproape toată lumea a auzit de Feng Shui,
supersiţiile cele mai interesante sunt legate de 5
cifra 8. 6
Se ştie acum că
deschiderea Jocurilor 7
Olimpice de la Beijing a 8
avut loc pe data de
9
08.08.2008, la ora 08,08!
De ce această 10
aglomerare de cifre 8? Pentru că, în China,
11
superstiţia consideră cifra 8 ca fiind cifra magică,
aducătoare de noroc. În aceeaşi zi, au avut loc 12
şi alte evenimente, în afară de deschiderea 13
Olimpiadei; chinezii au dorit să profite de
această zi, conţinând atâtea cifre de 8, pentru a- 14
şi atrage auguri favorabili pentru viitoarele
familii şi cămine; astfel, pe 08.08.2008, numai Definiţii:
în Beijing, un număr de 15.646 cupluri şi-au unit
destinele, considerând că astfel vor avea noroc 1 – a descoperit radiaţiile X
în căsnicie. Mai mult, în întreaga Chină, pe 2 – legat de difuzia luminii, a descoperit
08.08.2008, s-au căsătorit un total de 314.224 efectul care-i poartă numele
de cupluri, ceea ce constituie un record absolut 3 – cercetări referitoare la influenţa
în acest sens în China. Iată cat de mare este magnetismului asupra fenomenelor radiante
puterea unei superstiţii! Atât de superstiţioşi 4 – teoria relativităţii restrânse
sunt chinezii, încat au interpretat - speriaţi - şi 5 – fondatorul celui mai cunoscut şi
cifra care reprezintă ziua şi luna în care s-a prestigios premiu
produs cutremurul din provincia Sichuan, 12 6 – introduce noţiunea de curent electric
mai adică 12.05, astfel: 1+2+5 = 8 ( ! ) ; şi 7 – efectul bazat pe interacţiunea foton-
dacă au văzut şi că această zi a fost chiar cu 88 electron îi poartă numele
de zile înaintea deschiderii Olimpiadei, 8 – a inovat cartografia şi topografia,
speculaţiile superstiţioase n-au întârziat să pasionat de astronomie
apară, mai ales pe internet, ceea ce a facut ca 9 – unitatea de măsură pentru presiune îi
„poliţia virtuală” să opereze cenzurarea poartă numele
internetului, chiar pentru acest motiv: oprirea 10 – a fundamentat principiul al II-lea al
propagării superstiţiilor. Cum „tot ce este oprit - termodinamicii
este cu atât mai mult râvnit”, cenzura n-a avut 11 – a descoperit elementele radioactive
nici un efect; dovadă sunt rândurile de faţă. radiul şi poloniul
Superstiţia a fost mai tare! 12 – a descoperit cuanta de energie
13 – a creat bazele mecanicii clasice
Superstiţii legate de numere în Romania 14 – a descoperit principiul de excluziune (îi
10 AUGUST Dacă vei vedea o poartă numele)
stea căzătoare pe 10 August,
(Sf. Laurenţiu), vei visa la Pe verticală: ştii numele acestei
alesul/aleasa ta. reviste? (două cuvinte)
13 Dacă treisprezece
persoane stau la o masă, Prof. petronela Ioja
una din ele va muri înainte
de sfârşitul anului. Dacă sunt 13 persoane Aşteptăm rezolvarea la cutia de sugestii
la o masă, cu siguranţă că între acestea „Galileus” – lângă panoul ECO
este un cuplu de îndrăgostiţi care îşi ţine
secretă idila.

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 22


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Muzeul Acropolei sunt “Copilul de Critios’’ şi “Efebul


blond”(numit aşa datorită părului bălai).
Telcian Andrada, cl. a X-a A Muzeul nu este complet deoarece
sculpturile de pe Panthenon sunt împărţite în
Muzeul Acropolei se află mod egal între Atena şi Londra datorită
în partea de sud-est a exploziei templului de prin 1687.
Acropolei la doar 300 de
metri şi adăposteşte Muzeul de Istorie Naturală din Viena
descoperiri arheologice (Naturhistorisches Museum)
nepreţuite care sunt
prezentate în ordine Muzeul de
cronologică începând din Istorie Naturală
perioada arhaică (I.HR), din Viena după
apoi trece la perioada mărime este al
clasică, elenistică şi în treilea muzeu din
cele din urmă şi în lume, după
perioada romană. muzeul din New
Muzeul conţine nouă York şi Londra.
săli. Naturhistorisches
Cele mai remarcabile exponate sunt sculpturile Museum a fost
şi bazoreliefurile sustrase de pe frontoanele, conceput de
frizele şi metropole. Parthenonului, Gottfried Semper
şi Carl Hasenauer,
fiind construit între
anii 1872 şi 1891.
El şi-a deschis
porţile pentru vizitatori în anul 1889. Cel
care a decis crearea lui a fost împăratul
Franz Ioseph I.
Colecţiile muzeului sunt expuse pe o
suprafaţă de 8700 de meri pătraţi cuprinzând
Erechtionului şi Templului Atenei Nike. Ỉn prima 11 milioane de piese. Muzeul este împărţit în
cameră pot fii admirate o fabuloasă colecţie de 8 sectoare, 2 etaje şi în 39 de săli.
“cores”(Statui de fete tinere cu un zâmbet El a fost construit pentru a proteja
arhaic caracterstic grecesc). colecţia enormă a Habsburgilor. Numele
Cel mai remarcat exponat muzeului a apărut după destrămarea
din sala a doua este Imperiului Austro-Ungar.
“Moscoforos”, un bărbat Francois-Etienne, soţul Mariei Theresa fiind
având pe umerii săi un pasionat de ştiinţe a început colecţionarea de
viţel.Această lucrare este o minerale şi obiecte pe mai multe domenii:
operă excepţional de fină mineralogie, vertebrate, geologie, botanică,
atât pentru frumuseţea sa paleontologie, nevertebrate, antropologie şi
plastică cât şi pentru preistorie.
compoziţia sa. Într-o sală este expus un topaz gigant de
Sala a patra deţine o mare 117 kg precum şi buchetul bijuterie al Mariei
colecţie de “cores”. Cea mai Theresia. Această sală este numită sala
remarcabilă operă de artă pietrelor preţioase sau Gem Hall.
este “Fata cu peplum” fiind Exponatul cel mai important este Venus
celebră datorită expresiei feţei şi resturilor de din Willendorf, o statuetă veche de
picturi conservate. Denumirea acestui exponat aproximativ 25000 ani. Alte exponate
vine de la pepul doric ce apare peste tunica sa. valoroase sunt un coelacanth capturat în
İn sala a cincea găsim fragmente din lupta 1974, câteva schelete de dinozauri, inclusiv
împotriva Giganţilor ”Gigantomahia”.Acestea un schelet complet al gigantului diplodocus,
decorau frontoanele vechiului templu al specii de animale dispărute cum ar fi vaca de
Atenei. Opere din stilul “sever” sunt expuse în mare şi tigrul marsupial. Muzeul este plasat
sala a şasea.Aici apare şi bazorelieful “Atena într-o zonă de interes turistic mai exact între
contemplatoare”.Această zeiţă apare cu capul Cartierul Muzeelor şi Ring-ul Vienez, acesta
sprijinit pe lancea sa care pare pierdută în fiind centrul istoriei vieneze. Muzeul deţine
gânduri.Alte exponate renumite din acest stil colecţii din toate erele geologice ale Terrei.

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 23


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Marea bariera de corali este cel mai


mare sistem de recif coraligen din lume
cuprinzând aproximativ 3000 de recifuri şi
300 de insule ce se întind de-a lungul a
2600 kilometri şi acoperă o suprafaţă de
344,400 km². Reciful este situat în Marea
de Coral în apropiere de coasta Queensland-
ului din nord-estul Australiei.
Atunci când încearcă să descrie
universul recifelor de corali, cei care au avut
şansa să-l exploreze folosesc întotdeauna
un limbaj plin de culoare. Toţi vorbesc
despre magnifice grădini minerale,
populate de creaturi stranii, cu forme şi
Muzeul deţine un site web care este culori uimitoare, în care lupta pentru hrană
disponibil pentru cei ce-şi doresc să viziteze şi spaţiu este intensă şi continuă.
muzeul virtual. Deşi deschis în 1889, Cunoaştem astăzi, datorită mijloacelor
muzeul ţine pasul cu noile tendinţe moderne de scufundare, infinit mai multe
tehnologice în domeniu, oferind vizitatorilor lucruri decât ştia, de pildă, Charles Darwin.
camere interactive, expuneri multimedia. În linii mari, ştim cum trăiesc şi cum se
Începând cu anul 2006 colecţiile din dezvoltă recifele, ce animale populează
muzeu sunt întreţinute după unele metode acest mediu, care sunt relaţiile dintre ele,
studiate ştiinţific. cine sunt prădătorii şi prăzile, cum
funcţionează, în ansamblu, întregul
ecosistem şi, mai ales, am început să
Ce ştim despre corali? înţelegem extrema lui fragilitate, dar şi
pericolele care-l pândesc şi îl pot distruge.
Coralul aparţine Pentru un biolog, recifele de corali sunt
celenteratelor, adevărate laboratoare, în care se pot realiza
reprezintă o colonie cercetări ştiinţifice de o infinită varietate, iar
de culoare cel mai pentru scufundătorul îndrăgostit de mediul
frecvent roşie sau submarin reprezintă acea ultimă frontieră,
albă , formată din un univers încă virgin, care aşteaptă sa fie
numeroşi polipi. descoperit.
Aceşia sunt uniţi Pentru a face faţă competiţiei
între ei prin canale calcaroase. După nemiloase şi pericolelor ce domnesc
moartea polipilor, pe vechiul schelet calcaros pretutindeni în recif, unele vieţuitoare,
se adaugă altul. Aşa se formează recifele de separate adesea de multe trepte pe scara
corali. Orificiul buco-anal al fiecărui individ zoologică, sunt gata să accepte „căsătorii
este înconjurat de 8 tentacule. Scheletul lor din interes", adică asocieri (termenul
calcaros este folosit de om, deoarece se pot general este „simbioză") care, cel puţin la
obţine din el obiecte de artă si de podoabă. prima vedere, par de-a dreptul ciudate. Aşa
De-a lungul timpului, coralul a fost folosit ca este convieţuirea dintre speciile de peşti-
podoaba în confecţionarea bijuteriilor, însa clovn (genul Amphiprion, familia
în zilele noastre aceastã practicã ameninţã Pomacentridae) şi anemonele, cu
existenţa acestei specii. tentaculele garnisite de celule urzicătoare
Reciful de corali este un sistem bio- (nematociste), capcane mortale pentru
ecologic, care au avut un rol deosebit de speciile care formează zooplanctonul, dar şi
important în procesul de formare în mările pentru majoritatea peştilor de dimensiuni
calde a unor atoli sau insule de origine mai reduse. Peştii clovn par să se bucure de
coraligenă. Reciful sau rifful este format din o imunitate totală faţă de veninul din
colonii de corali din grupa „Scleractinia” tentaculele anemonei, acestea
„Millepora”. Aceştia populează zonele de transformându-se într-un adapost pe care
adâncimi diferite ridicându-se treptat prin peştii nu-l pãrãsesc niciodata. Este o
sedimentarea scheletelor spre suprafaţa asociere fascinantă între un celenterat, din
mării. Recifele de corali formează un încrengătura Cnidaria, aflat abia pe treapta
ecosistem împreuna cu animalele sau a doua a metazoarelor, imediat după
plantele marine. Recifele de corali ar putea fi spongieri (bureţi), şi un animal vertebrat, un
folosite în tratamente pentru combaterea peşte. Cum a fost ea posibilă? Ipoteze dintre
cancerului. cele mai fanteziste s-au succedat de-a

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 24


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

lungul anilor. Astăzi este acceptată părerea Ce ne spun savanţii?


că peştii Amphiprion izbutesc să se
protejeze de efectul urzicant al tentaculelor “…Ştiinţa nu are patrie, pentru că ea este
anemonei printr-un strat gros de mucus care patrimoniul omenirii întregi, flacăra care
le acoperă întreaga suprafaţă a corpului. luminează întrega lume” (Louis Pasteur)
Dacă acest strat de mucus se subţiază sub o
anumită limită sau dispare, peştele este “…Marea frumuseţe a ştiinţei este ca
pierdut. Paralizat imediat de veninul pătrunderea, într-un grad mai mare sau mai
celulelor urzicătoare, el este devorat. Dar mic, în adâncurile ei, să deschidă uşile unei
astfel de situaţii sunt, se pare, destul de şi mai abundente cunoaşteri, cu frumuseţe
rare. În mod obişnuit, peştii-clovn stau şi utilitate…”(Michael Faraday)
aproape permanent printre tentaculele
anemonei sau în preajma acestora, dar se “Lucrul cel mai minunat pe care îl poate
refugiază grabnic în mijlocul lor, de îndată întâlni este misterul. La baza artei şi ştiinţei
ce apare un potential pradator. adevărate se află emoţia primară. Cel care
Recifele de corali pot disparea până în nu ştie acest lucru şi nu poate fi curios, sau
2050 nu mai poate simţi uimirea este ca şi mort,
asemenea unei lumânări stinse…”(Albert
Einstein)

cu oameni de ştiinţă

Sărind cu paraşuta

Un fizician, un inginer si un matematician


fac prima lor sãriturã cu parasuta.
Instructorul le spune sã sarã, sã numere
Creşterea nivelului de aciditate al apelor
pânã la 3 si apoi sã tragã sârma de
oceanice şi încalzirea globalã datoratã
sigurantã. Primul sare fizicianul. Pentru el a
emisiilor de dioxid de carbon ar putea duce
numãra pânã la 3 este prea inexact asa cã a
la dispariţia coralilor pânã la sfarşitul acestui
calculat înaltimea, unghiul si viteza în
secol, au declarat experţii la o întrunire din
momentul în care ar fi cel mai bine sã dea
Londra, dupã cum informeazã Alex Rogers,
drumul la parasutã. Aterizeazã foarte lin.
de la Societatea Zoologica din Londra: “Dacã
Urmeazã inginerul. Fiind un om practic sare
acţionãm repede şi suntem hotãrâţi vom
si se gândeste cã numãratul pânã la 3 este
putea sã rezolvãm problema pânã sã se facã
inexact si deci periculos. Asa cã trage de
distrugeri ireversibile”. Cercetatorii din
sârmã imediat dupã ce a sãrit. A ajuns în
întreaga lume au urgentat guvernelor sã ia
cele din urmã lin jos. Sare si
mai multe mãsuri pentru oprirea acestor
matematicianul. Si cade, si cade, si cade...
ameninţãri, prin acordul ce va fi semnat în
Nu se deschide parasuta si pânã la urmã
decembrie. “Dacă se permite ca nivelul
cade pe o cãpitã de fân. Ceilalti doi se duc
carbonului să ajungă la 450, vom pune în
grãbiti la el sã vadã dacã totul e în regulã. Îl
pericol recifele de corali care vor disparea. O
scot din fân si îl aud spunând: "Din asta
asemenea catastrofă pune în pericol viitorul
rezultã prin inductie completã cã rezultatul
umanităţii”, a declarat şi John Veron, fostul
este 3."
şef al Institutul australian de Cercetare
Marină.

Petruţ Ioana, cl. a XII-a E

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 25


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Triunghiul Bermudelor Cristofor Columb. Cu ocazia primei sale


călătorii spre Lumea Nouă în 1492, trecând
prin această regiune, Columb a făcut nişte
însemnări scrise cu privire la fenomenele
ieşite din comun ale zonei oceanice din
preajma insulelor Bahamas.În jurnalul său
de bord s-au găsit afirmaţii de genul:”apa
îşi schimbă culoarea”, „apar lumini ciudate
pe cer” sau „acele busolei o iau razna”.
Lipsa mijloacelor de comunicare rapidă
şi sigură din acea perioadă a condus la
concluzia că singurele cauze care au
deterinat bizarele dispariţii ale
ambarcaţiunilor intrate in Triunghiul
Bermudelor ar fi fost incursiunile piraţilor
sau apriţia unor fenomene atmosferice
bruşte.

Triunghiul Bermudelor a devenit


simbolul necunoscutului.Ce anume se află in
acest vortex al misterului? Ce fel de forţe
acţionează în interiorul lui? Sunt oare
supranaturale sau naturale?

Geometria morţii
Celebrul triunghi se intinde pe o
suprafaţă de 3.900.000 km pătraţi în
Oceanul Atlantic, fiind delimitat de insulele
Bermude (la nord), de Florida meridională
(la vest) şi de Puerto Rico (la sud). Teorii şi ipoteze
Triunghiul cuprinde un coridor al Atlanticului Oamenii de ştiinţă, cercetători fanatici
de nord care se întinde de la Insulele din ai fenomenului şi martori ai unor
Caraibe de-a lungul coastei Nord-Americane evenimente ciudate au emis diverse teorii
până la statele California de Nord şi de Sud. legate de misterul Triunghiului Bermudelor.
„Iadul mărilor”, „Tringhiul negru”, Regiunea din care face parte şi
„Cimitirul Atlanticului” sau „Marea Triunghiul Bermudelor este recunoscută
nenorocirii” sunt sintagmele pe care oamenii pentru condiţii atmosferice variabile cum ar
le-au atribuit acestui enigmatic loc pe fi furtuni devastatoare, valuri uriaşe,
Pământ-Tringhiul Bermudelor. cutremure subacvatice şi uragane toate
acestea pot determina scufundarea sau
O legendă încă vie eşuarea unor ambarcaţiuni sau a unor
Legenda referitoare la evenimentele aparate de zbor.
neobişnuite, petrecute în Triunghiul O altă anomalie care ar putea influenţa
Bermudelor, există încă din vremea lui orientarea navigatoriilor o constituie faptul
că nordul geografic se suprapune peste
nordul magnetic, localizat in NV.
Canadei.Busolele indică, în mod normal
nordul magnetic, iar navigatorii sunt
obişnuiţi să execute corecţia diferenţei
dintre nordul real si cel magnetic, diferenţă
care poate fi mai mare de 20 de grade.

Gurban Natalia, cl. a X-a A

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 26


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Ceasul biologic organismul uman se adaptează mai greu


unei schimbări de fus orar, fiind necesară o
Este un fapt dovedit ca organismul perioadă de adaptare pentru a putea
nostru, ca de altfel orice organism viu, îşi funcţiona în condiţii optime.
derulează funcţia biologică potrivit unei Din cauza ceasului biologic de exemplu,
ritmicităti zilnice, săptămânale, lunare, vom mânca în anumite momente ale zilei, în
sezoniere, anuale şi chiar multianuale. funcţie de fluxul de sucuri gastrice. De
Ceasul biologic al fiecărei persoane asemenea şi procesul de digerare al
corespunde în mare aproximaţie cu ciclul mâncării este favorizat de ceasul biologic.
unei zile, iar de fapt, "circadian" înseamnă Unde este localizat ceasul intern? De
"aproximativ o zi". Ciclul de veghe şi somn fapt, în organismul nostru funcţionează mai
este strâns legat de temperatura corpului: multe ceasuri. Fiecare organ şi chiar fiecare
cu cât temperatura este mai mare, cu atât celulă în parte funcţionează după un anumit
suntem mai activi; respectiv, cu cât ritm, autoimpus. În afară de aceasta, există
temperatura scade, starea de somnolenţă şi un ,,orologiu central”, care sincronizează
începe să apară. Ritmurile corpului par a se toate activităţile organice zilnice şi le
baza pe două perioade de somn în fiecare zi: coordonează variaţia noapte – zi. Este vorba
una lungă pe parcursul nopţii şi una scurtă, de două aglomerări de celule de mărimea
la amiază, când mulţi oameni obişnuiesc să unui bob de orez în regiunea cerebrală a
doarmă sau cel puţin să se odihnească, hipotalamusului. Aceste aşa-numite nuclee
oprindu-se din alerta obişnuită celorlalte suprahiasmatice sunt legate de celulele
momente ale zilei. senzoriale din retina oculară care măsoară
Este recunoscut faptul că omul trebuie intensitatea luminii zilei. Celulele ceasului
să doarmă pentru a-şi păstra sănătatea intern coordonează ciclul lumină-întuneric cu
fizică şi mentală. Pe de o parte, somnul ritmurile independente ale anumitor
contribuie la refacerea organismului, activităţi genetice. Anumite gene-ceas care
deoarece inima, respiraţia şi multe alte se activează şi se dezactivează ritmic şi care
funcţii lucrează într-un ritm mai redus decât produc în acest timp proteine sunt de fapt
în starea de veghe. Creierul este însă motorul ceasornicului interior. În funcţie de
deosebit de activ în timpul somnului. El perioada zilei, se eliberează substanţe –
foloseşte acest timp de odihnă pentru a mesager care sunt răspândite în tot corpul
prelucra şi aprofunda impresiile zilei care a prin intermediul sângelui.
trecut dar şi pentru a şterge informaţiile Ceasul biologic este un mecanism cu o
inutile. Ceasul nostru intern este cel care complexitate mare. Conform BBC, oamenii
reglează stările de oboseală şi durata de ştiinţă englezi au descoperit că
somnului. Activitatea noastră fizică, mai mecanismul trebuie să fie atât de complex
intensă sau diminuată în decursul a 24 de încât să fie în stare să perceapă şi să fie
ore, este determinată de mai multe gene. influenţat de variaţiile de lumină de la oră la
Lumina zilei este cel mai important indicator oră, dar şi schimbarea sezoanelor.
temporal, care fixează ceasul biologic la ora Cercetătorii au folosit computere pentru
locală respectivă şi care îl sincronizează cu generarea unui model al ceasului biologic.
schimbarea lumină – întuneric. Acest sistem Cercetările despre ceasul biologic
nu funcţionează însă la fel la toţi oamenii. La demarate de oamenii de ştiinţă englezi au
unii ceasul pare să rămână în urmă. Aceştia ca scop găsirea unor indicii pentru tratarea
se trezesc mai greu, în schimb pot rămâne insomniilor determinate de munca în ture şi
foarte activi până noaptea târziu. Faptul că diferenţele de fus orar. Specialiştii de la
suntem matinali sau, dimpotrivă, ,,păsări de Universitatea din Edinburgh spun că
noapte”, este în cea mai mare parte o descoperirile le-au oferit posibilitatea unei
trăsătură înnăscută, stabilită genetic. înţelegeri profunde despre ritmul intern al
De asemenea ceasul biologic este oamenilor, animalelor sau plantelor.
influenţat şi de cantitatea de lumină solară
de care beneficiem zilnic, dacă ne petrecem Bibliografie:
ziua în încăperi închise sau sub cerul liber. Dr. Robert Conraads (coordonator)–
Vârsta are şi ea un rol important în reglarea Ştiinţa fără secrete. 1001 enigme descifrate,
ceasului biologic. Astfel, faza de activitate a Bucureşti, Editura Reader’s Digest, 2009
majorităţii tinerilor este deplasată spre orele -www.wikipedia.ro
nopţii, fapt care generează adesea probleme -www.ecomagazin.ro
cu mersul la şcoală dimineaţa devreme. Tot
ceasul biologic este răspunzător de faptul că Bogdan Iancic, clasa a IX-a B

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 27


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Anaconda, şarpele vânător Şarpele

Descoperiţi un cunoscut proverb,


completând grila-şarpe şi căsuţele de mai
jos, conform definiţiilor din partea dreaptă:

Anaconda este un şarpe foarte


mare,având peste 10 metri şi 250
kilograme. Diametrul este de 30 centimetri,
fiind astfel unul dintre cei mai mari şerpi,
putând fi considerat ca făcând parte din
categoria monştrilor acestei planete.
Principalele zone de trai în care poate fi
întalnit sunt Amazon şi Orinoco, în ape
liniştite şi mlaştini. 18 4 15 26 13 19 24 33 54 15
Este carnivor, mănâncă de la peşti şi
rozătoare mici, până la animale medii, cum 51 14 36 1 30 9 48 13 23 15 37
ar fi jaguarul.
Puii măsoară aproximativ jumatate de Definiţii:
metru, pot înota, vâna şi a-şi purta singuri
de grijă la numai o jumatate de ora de la 1-3) Nord şi Sud (sg.)
naştere. 3-5) Sursă de lumină
Vârsta maximă la care pot ajunge este 4-8) Acumulare de lichid seros în spaţiile
de 35 ani. intercelulare ale organelor şi ţesuturilor (pl.)
7-12) Metal lichid, al cărui nume e comun cu
Ştiaţi că ... cel al unei planete
 Anaconda este considerat Regele Zeu al 11-13) Mamifer de dimensiune mare
Amazonului; 13-17) Folosit pentru depistarea diverselor
 cea mai mare Anaconda capturată obiecte aflate sub apă
vreodată a fost o femelă de 9,5 metri, în 16-23) Întâlnită la condensatoarele electrice
anul 1944? 21-26) Planetă – de 5 ori mai mare decât
Terra
26-29) Pucioasă
29-33) Determină un corp să îşi modifice
viteza
32-36) Întâlnit la balanţă
35-39) Le calculezi la lucrările de laborator
38-42) Nu se deformează sub acţiunea
forţelor exterioare
42-48) Pătrunderea moleculelor unei
substanţe printre moleculele altei substanţe
48-55) Curent ...

Aşteptăm soluţiile voastre la cutia de mesaje


şi sugestii – lângă panoul ECO
Alexandra Marta, cl. a VI-a A
prof. Petronela Ioja

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 28


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

MOTTO: om, om, trecându-l prin viaţă şi forţându-l


Bătrâneţea: deşi ştii toate răspunsurile, să lupte să supravieţuiască, adunând un
nu te mai întreabă nimeni, nimic! bagaj de cunoştinţe.
Îmbătrânirea este bătrâneţe. Între 30
De ce îmbătrânim? şi 91 de ani muşchii pierd 30 % din masa
lor. Se reduce în aceeaşi perioadă numărul
O întrebare asupra căreia s-au aplecat mai celulelor renale şi a papilelor gustative de
întâi filosofii şi evoluţioniştii, apoi pe suprafaţa limbii, un fenomen biologic
geneticienii, biochimiştii …Fiecare a privit evident. Capacitatea funcţională a
problema din propriul lui unghi. Este o plămânilor scade la jumătate. Memoria este
întrebare pe care adesea o avem în minte, mai puţin fidelă, capacitatea de efort se
mai ales cei tineri. Viaţa este compusă din reduce, acuitatea vizuală se reduce.
mai multe etape, îmbătrânirea fiind ultimul Geneticienii sunt siguri că procesul
capitol din viaţă, dar şi cel mai fericit, trăind primar de îmbătrânire se desfăşoară la
alături de nepoţi şi strănepoţi. nivelul genelor. Acolo se acumulează de-a
Există două tipuri de îmbătrâniri: lungul anilor erorile. Mereu mai multe,
îmbătrânirea prematură şi îmbătrânirea, mereu mai importate, cel puţin prin efectele
etapă a vieţii. Îmbătrânirea prematură se lor cumulative.
datorează faptului că omul este frecvent Mai circulă o teorie la fel de interesantă
cuprins de griji şi stres, problemele îi răpesc şi de documentată – genele sunt supuse
liniştea, consumându-şi toată energia, unei permanente agresiuni a mediului:
acumulându-se oboseală în trupul şi mintea radicali liberi, radiaţii ionizate, compuşi
omului. chimici variaţi şi apar mutaţii. Ele însă sunt
Cel de al doilea tip de îmbătrânire se reperate şi reparate de sisteme specializate
datorează altor cauze. În primul rând de enzime. Eficacitatea acestor sisteme e
celulele îşi pierd rezervele energetice controlată genetic. Probabil că o dată cu
necesare supravieţuirii. Aparatele şi vârsta frecvenţa mutaţiilor depăşeşte
sistemele suferă un declin al funcţiei lor. De potenţialul enzimelor de reparaţie şi
mutaţiile sunt ireversibile.
Mărind potenţialul adaptiv al speciei în
medii extrem de mobile a crescut şi
speranţa de viată. Cascada de evenimente
care determină îmbătrânirea rămâne un
mister. O singura cauză? Cauze multiple şi
independente antrenând fiecare efecte
proprii?
Se ştie astăzi că din cauza degenerării
naturale a celulelor se produce o mărire a
procesului de eliminare a radicalilor liberi
din organism, care nu sunt altceva decât
nişte toxine ale celulelor. Aceste toxine
atacă celelalte celule ale organismului şi
produc accelerarea procesului de
îmbătrânire prin omorârea lor. Pielea îşi
pierde astfel elasticitatea şi apar ridurile.
Pentru oprirea eliminării radicalilor liberi
este necesară întărirea sistemului imunitar
printr-un stil de viaţă care să lupte
împotriva acestora, lucru care se poate
realiza prin înlăturarea unor factori externi
asemenea muşchii, inima, vederea, slăbesc, care favorizează eliminarea radicalilor.
fiind expuse de multe ori la un prea mare Dintre aceştia: fumatul, razele ultraviolete,
efort după o viaţă plină de urcuşuri şi aditivii chimici din alimente, alcoolul,
coborâşuri. Totodată oamenii nu sunt excesul de sare, de glucide, de grăsimi.
veşnici, trebuie să îmbătrânească odată şi Putem să evităm ca bătrâneţea să apară în
odată, nu putem rămâne veşnic tineri, nici viaţa noastră la o vârstă nedorită dacă
fizic nici psihic, deşi am vrea acest lucru. consumăm obligatoriu fructe şi să existe
Omul trebuie să prospere şi să activitate fizică.
îmbătrânească. Bătrâneţea adesea face din
Gavrilă Damaris – cl. a IX-a D

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 29


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Fizică şi Educaţia fizică - la realizarea echilibrului capului pe


coloana vertebrală. În situaţia în care
Organismul uman poate fi privit ca un piciorul este fixat pe sol (la mers, alergare,
ansamblu de sisteme mecanice, compuse momentul bătăii în săritură, cădere de la
din oase, articulaţii şi muşchi. înălţime), segmentul gambei este tot o
O componentă importantă în pârghie de ordinul I cu punctul de sprijin la
realizarea mişcărilor este reprezentată de mijloc.
acţiunea pârghiilor osoase. Contracţiile - pârghiile de ordinul II sunt pârghii
musculare atrag deplasarea segmentelor de forţă, cum sunt cele care acţionează în
osoase, astfel energia musculară timpul mersului la nivelul articulaţiei labei
transformându-se în energie mecanică. piciorului. Un alt exemplu îl reprezintă
Putem spune, deci, că segmentele osoase segmentul membrului superior în timpul
asupra cărora acţionează muşchii se executării flotărilor.
comportă ca nişte pârghii. - pârghiile de ordinul III sunt pârghii
de viteză şi permit ca printr-o forţă redusă
să imprime braţului deplasări mari, ca de
exemplu articulaţia cotului în timpul ridicării
unor greutăţi în sala de fitness. În timpul
respiraţiei, la inspiraţie şi expiraţie, coastele
se comportă ca pârghii de ordinul al III-lea.
La fotbal, în cazul unui voleu, piciorul nu
este fixat pe sol, punctul de aplicaţie al
forţei active se află la mijloc, deci gamba
acţionează tot ca o pârghie de ordinul III.
Însumând greutatea piciorului, a mingii şi
forţa de contracţie a extensorilor gambei pe
După cum aţi studiat la fizică, pârghia coapsă, precum şi valorile acceleraţiei
este o bară rigidă care se poate roti în jurul rezultate din mişcarea gambei înainte,
unui punct fix, numit punct de sprijin. La putem trage concluzia că o minge e fotbal
pârghia osoasă, punctul de sprijin – S, este poate fi lovită cu o forţă de aproximativ 2,5
reprezentat de axul biomecanic al mişcării, kN.
de punctul de sprijin pe sol sau de un aparat
oarecare (din sala de sport). Forţa rezistentă
– R este reprezentată de greutatea corpului
sau segmentului care se deplasează, iar
forţa activă – F este reprezentată de
muşchiul care realizează mişcarea. În
funcţie de poziţia punctului de sprijin, avem
trei tipuri de pârghii, de ordinul I, II şi III.
Toate aceste tipuri de pârghii sunt prezente
în organismul uman, fiecare îndeplinind câte
o funcţie bine stabilită:

Este foarte important de reţinut faptul că,


în corpul uman, aceeaşi pârghie poate să-şi
modifice ordinul în raport cu poziţia în care
acţionează segmentele. De exemplu, dacă
din poziţia verticală a antebraţului acesta se
flectează spre braţ, avem o pârghie de
gradul III, dar acelaşi complex anatomic, în
poziţia stând pe mâini, pârghia devine una
de gradul I.
Pârghia de ordinul III este cel mai des
întâlnită în corpul uman.

Prof. Aneta Mihalcsik

pârghiile de ordinul I sunt pârghii de


echilibru, cum ar fi cele care acţionează

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 30


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Încălzirea globală – Ştiaţi că ... Efectul placebo

- în ultimii o sută de ani nivelul dioxidului de “Efectul Placebo” constă în efectul fiziologic si
carbon din atmosferă a crescut cu 25%? psihologic ce determină îmbunătăţirea stării de
- cei mai "fierbinţi" 6 ani din istorie au fost sănătate a unui pacient în urma administrării unui
înregistraţi în ultimul deceniu? placebo. Placebo reprezintă o formă de
- creşterea temperaturii globale a dus la medicament asemănătoare cu un alt medicament ,
topirea unor bucăţi din calotele glaciare, dar fără să conţină substanţa activă a acestuia. A
cauzând o creştere a nivelului oceanului cu fost necesară conceperea unui astfel de
10-20 de centimetri în ultimii o sută de ani? medicament pentru a deosebi acţiunea reală a lui
- cercetătorii prevăd că în 50 de ani si reacţia psihică a bolnavului.
temperatura pe Pământ va fi cu 3-5 grade mai Efectul Placebo nu este doar o chestiune "de
ridicată decât este în prezent? minte". Dacă o pastilă de zahăr prezentată ca un
- o creştere cu 3-5 grade a temperaturii medicament puternic reuşeşte să elimine durerea
globale ar duce la topirea unor bucăţi mult este pentru că în creierul nostru se petrec o serie
mai mari de calote glaciare şi o ridicare a de mecanisme neuronale
nivelului oceanelor cu 4-6 metri? complexe.Un
medicament cunoscut cu
efect placebo este
extraveralul. Are un
impact mult mai mare
pentru femei. Se pare că
autosugestia le ajută, în acest caz, mai mult pe
persoanele de sex feminin. Dacă doreşti să te
Poluarea aerului – Ştiaţi că ... vindeci, eşti optimistă şi încrezatoare în tratament
ai mult mai multe şanse decât cineva care este
- aerul din Mexic este la fel de dăunător deprimat şi vede doar partea neplăcută a
ca şi fumatul a două pachete de ţigări lucrurilor.Specialiştii au descoperit că efectul
pe zi? placebo implică o reţea de reacţii in lanţ care au
- aerul din Tokyo este atât de poluat loc in creier.
încât oxigenul curat se vinde în aparate Un grup de cercetare din America, condus de
special specialistul american în etică medicală, Jon
amenajate la colţ de stradă? C.Tilburt, au răspuns că prescriu pacienţilor
- în 1988, 40000 de elevi din placebo, când plângerile acestora se referă la vreo
boală necunoscută sau dacă apreciază că pacientul
Cehoslovacia purtau măşti de oxigen pe
ar avea nevoie şi de un ajutor psihiatric.
drumul spre şcoli?
Doctorii nu au putut să explice de ce unele
- poluarea aerului este răspunzătoare
persoane se vindecă miraculos când primesc
de moartea a 120000 de americani în pastile placebo, însă oamenii de ştiinţa au reuşit
fiecare an? să lege acest fenomen de genele umane. Voluntarii
au fost provocaţi să ţină doua discursuri in public,
unul înainte si unul după "tratamentul" de opt
Ştiaţi că... săptămâni. Ei au crezut că primesc un medicament
adevărat, dar de fapt li se administrase pastile
- un crater de pe Mercur, descoperit de o placebo. Zece dintre ei au răspuns la acest
naveta spatiala NASA, poarta numele tratament fals.
Mihai Eminescu. Craterul, fotografiat pentru Cum acţionează efectul placebo?
prima data pe 14 ianuarie 2008, are un În prezent efectul-placebo nu apare doar cu
diametru de 125 de kilometri si este ajutorul pseudo-pilulelor clasice, preparate din
considerat a fi cel mai interesant dintre zahăr sau din amidon, care nu prea se găsesc in
craterele de pe Mercur, cu atat mai mult cu farmaciile obişnuite, ci este vorba de tablete cu
cat s-a format mai recent decat acestea. In efect vindecător care nu au efect biochimic ..chiar
plus, cercetatorii au remarcat coloristica dacă în secolul al XX-lea numărul medicamentelor
speciala a acestui crater, aflat in partea de eficiente a crescut,se pare că vindecarea depinde în
nord a liniei ecuatoriale a planetei, unde foarte mare măsură de încrederea bolnavilor că vor
apune lumina soarelui si incepe intunericul. scăpa de boală.

Ioana Teodorescu, cl. a XI-a A

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 31


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Retina Artificială importante. Este biocompatibil şi, datorită


flexibilităţii sale, poate fi configurat astfel
încât să se suprapună perfect peste
suprafaţa retinei.
Apoi a urmat alegerea electrozilor, mai
exact a materialului din care să fie
confecţionaţi. Deocamdată a fost folosit
aurul, dar ideal ar fi să folosim platina. Din
păcate cercetătorii americani nu au găsit
încă soluţia pentru a ataşa electrozi din
platină pe un suport din PDMS. Spuneam că
a fost folosit aurul. Asta înseamnă că deja a
fost realizat un model de proteză de retina.
Aceasta a fost implantată în ochiul unui
câine, cu rezultate promiţătoare, deşi
obiectivul experimentului fiind numai acela
de a verifica biocompatibilitatea
dispozitivului.
„Scump ca lumina ochilor” – o sintagmă Acum trebuie să revenim asupra
banală. Dar care ilustrează cât de preţuit problemei biocompatibilităţii. Putem găsi
este văzul pentru noi. A-ţi pierde vederea materiale biocompatibile, nenumaratele
reprezintă mai mult decât o tragedie, proteze realizate până în prezent ne
înseamna dispariţia lumii. Acesta este
motivul pentru care cercetatorii din toată
lumea caută soluţii pentru a reda măcar
parţial văzul celor ce dintr-un motiv sau altul
l-au pierdut. În această direcţie
microchirurgia a ajuns să înfăptuiască
adevarate minuni. Numai că uneori ea însaşi
este neputincioasă. De aceea trebuie găsite
soluţii noi. demonstrează că rezultatele în acest
Simţul vederii este rezultatul unui domeniu sunt foarte avansate. Numai că în
proces extraordinar de complex. Lumina cazul retinei artificiale lucrurile se complică,
pătrunde în ochi, prin cristalin, iar imaginea deoarece avem de-a face şi cu semnale
formată pe retină cade pe aproape 127 electrice, iar mediul din interiorul ochiului
milioane de conuri si bastonaşe, care o este unul extrem de fragil. Şi tocmai micile
convertesc în semnale electrice, semnale semnale electrice, folosite pentru a excita
care sunt transmise, prin intermediul terminaţiile nervului optic aflate pe retină, ar
nervului optic, către creier. putea produce anumite reacţii biochimice
Cercetătorii americani de la nedorite, care sunt analizate în prezent, cu
Laboratoarele Livermore încearcă să acel prototip de retină artificială plasată într-
realizeze proteze de retină prin care se pot un ochi de câine. Tot o problemă de
obţine imagini alcătuite din circa 1.000 de biocompatibilitate, şi nu numai, este cea
puncte, un rezultat încă palid, dacă îl legată de însuşi semnalul electric produs de
comparăm cu cele 127 milioane puncte ale electrozi. El trebuie să se transforme într-o
imaginii produse de către o retină sănătoasa, imagine în creier.
dar o etapa ce constituie un pas deosebit de Acesta este doar un început. În ochiul
important pentru realizarea unei proteze de nostru, pe retină, se află, aşa cum arătam la
retina. începutul articolului, peste 100 de milioane
Cercetătorii americani au folosit un de detectoare de lumină, în timp ce
substrat din siliciu pe care au depus un deocamdată vorbim de numai 1.000 de
material minune. Este vorba despre un electrozi. Va trebui să gasim tehnici pentru a
material organic ce poartă numele complicat mări numărul lor. Vestea bună este că deja
de polimetilsiloxan (prescurtat, PMDS). dispunem de o asemenea tehnologie. Este
Acest material era utilizat de mai multă vorba despre nanobanda transportoare.
vreme pentru a realiza microdispozitivele
utilizate pentru a identifica agenţi biologici Dema Claudia-Alexandra, cl. a IX-a D
patogeni, cum ar fi: anumite proteine,
bacterii, virusuri. PDMS are două calitaţi

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 32


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Aur albastru ? lungime de undă şi o anumită frecvenţă. O


parte din lumina ce cade pe un obiect este
Un american a reuşit să ofere reflectată şi o parte este absorbită, iar
metalelor noi culori, în afară de proporţia variază de la culoare la culoare. O
culoarea lor naturală. De exemplu, suprafaţă apare albă atunci când aceasta
poate face aur albastru! reflectă lumina de toate culorile. Ea apare
Suntem neagră atunci când toate culorile sunt
obişnuiţi absorbite. Când apare albastră, toate
ca fiecare culorile sunt absorbite, mai puţin cea
metal să albastră, care este reflectat către ochii
aibă o observatorului.Cauza pentru care culori
culoare diferite sunt absorbite într-o măsură mai
specifică, mare sau mai mică de către suprafaţa unui
dar una obiect, determinând astfel culoarea acesteia,
singură. stă în proprietăţile şi aranjamentul atomilor
De aceea, constituenţi.
unele La sfârşitul anului 2006, Chunglei Guo,
culori şi profesor asociat la Universitatea din
nuanţe au Rochester din SUA, având specializarea în
nume de domeniul opticii, a reuşit să creeze pentru
metale, prima dată aluminiu negru! Tehnica sa
precum constă în trimiterea de pulsuri foarte scurte
auriu, şi foarte intense de laser spre suprafaţa
argintiu, arămiu sau plumburiu. Dar metalului. Prin urmare, pe aceasta apar
Chunglei Guo a schimbat toate acestea! structuri de câteva zeci de atomi (nano-
Culoarea pură a metalelor poate fi structuri) care absorb lumina de toate
transformată, acum, într-o multitudine de culorile, reflectând doar foarte puţină lumină
alte colori datorită invenţiei table-top laser. înapoi. Astfel, în loc de argintiu, aluminiul
Folosind doar un laser, el poate da unui pare negru!
anumit metal culori diferite. De exemplu, Pentru a colora un medalion de metal,
poate face aluminiul negru sau aurul este nevoie de aproximativ o oră. Laserul nu
albastru! El poate realiza metale care au consumă multă energie, putând fi alimentat
culori diferite în funcţie de direcţia din care de o sursă convenţională de energie.De
sunt privite, iar aplicaţiile inedite nu întârzie. remarcat că durata atât de mică a unui puls
De exemplu, o fabrică ar putea produce de laser face ca puterea consumată de laser
cadre de bicicletă formate din acelaşi aliaj, (raportul între energie consumată pe durata
dar care cu ajutorul unui singur laser, ar unui puls şi durata unui puls) să fie de
dobândi culori diferite. Tot astfel, s-ar putea ordinul puterii consumate de reţeaua
inscripţiona fotografii color pe o suprafaţă electrică din întreaga Americă de Nord.
formată dintr-un singur metal, precum o Până acum, Chungle Guo a reuşit să ofere
fotografie de vacanţă pe uşa de la frigider, aluminiului mai multe culori, precum auriu,
sau o fotografie de cuplu pe un medalion albastru ori gri. A reuşit acelaşi lucru şi
pentru persoana iubită. Iar dacă are ochii pentru alte metale, precum platina, titaniu,
azurii, ce aţi zice de un inel din aur albastru, argint şi aur şi este încrezător că toate
pentru a se asorta? Imaginaţia umană va metalele ar putea fi manipulate astfel. Este
găsi cu siguranţă încă multe alte aplicaţii. optimist, de asemenea, că va putea oferi
Lumina de la Soare sau de la un bec cu metalelor şi alte culori, precum roşu şi
incandescenţă este numită „albă” şi conţine verde, pe care nu le poate obţine
în ea lumină din toate culorile curcubeului momentan.
(spectrul rogvaiv, adică roşu - orange - Cine ştie, poate că în câţiva ani, de
galben -verde – albastru - indigo - violet). Dragobete, veţi putea oferi persoanei iubite
Fiecărei culoari îi corespunde o anumită un medalion de metal inscripţionat cu o
fotografie color! Însă dincolo de aplicaţiile
comerciale, reuşita aceasta evidenţiază cât
de avansată este tehnica manipulării
metalelor cu ajutorul laserului.

Andreea Todea, cl. a XI-a A

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 33


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Lentile de contact Acestea sunt lentile foarte moi, subţiri şi


flexibile, ceea ce le face uşor de manevrat şi
Lentilele de contact sunt purtate de confortabile. Ele permit oxigenarea ochiului
oameni de toate vârstele, împreună sau în chiar şi în timpul somnului. Cele mai igienice
locul ochelarilor. Unii le poartă pentru a lentile de contact sunt cele cu înlocuire
corecta diferite probleme vizuale, alţii pentru zilnică.
a-şi schimba înfăţişarea (lentile de contact Lentilele moi însa au si dezavantaje: acestea
cosmetice). Este însă important să reţinem sunt greu de întreţinut şi curăţat, expiră mai
că în oricare din cele două cazuri, repede, nu pot fi folosite cu picături
consultarea unui medic este esenţială. În medicamentoase pentru ochi şi nu pot fi
cazul lentilelor de contact medicale, doctorul folosite la corectarea unor forme de
va stabili dioptria şi tipul de lentilă. Acum se astigmatism.
pot găsi lentile de contact cu dioptrii de la Lentilele de contact RGP sunt mai durabile in
+26 pana la -26. timp, mai ieftine şi pot fi folosite împreună cu
tratamente medicamentoase pentru ochi. În
schimb,acestea sunt mai greu de adaptat şi
iniţial, mai puţin confortabile. Ele pot sări de
pe ochi ,se pot sparge sau zgâria foarte uşor
şi pot reţine particule între lentilă şi cornee.
Cel mai renumit brand este Acuvue ,
produs de Vistakon, divizia din Jacksonville,
Florida a companiei Johnson & Johnson
Vision Care, INC .

Există mai multe tipuri de lentile de contact:


Lentile de contact convenţionale
(cu purtare de lungă durată )
Acestea sunt moi, uşor de suportat,
ce pot fi purtate maxim 1 an, zilnic, cu
scoatere în fiecare seară. Adaptarea lor este
relativ simplă, sigură, praful din mediul
înconjurător pătrunde mai greu în spaţiul
dintre lentilă şi cornee. În 1970, Seymour Marco, directorul
Lentile de contact cu purtare de companiei Frontier Contact Lens a început
durată medie producţia unor lentile de contact moi, iar în
Acest tip de lentilă de contact cu înlocuire 1981, compania a fost cumpărată de către
lunară, este adecvat stilului de viaţa a Johnson & Johnson, care i-a schimbat numele
omului activ. Sunt foarte confortabile şi în Vistakon . În 1986, lentilele de contact
suficient de durabile pentru regimul de Acuvue au fost lansate pe piaţă. Iniţial,
purtare zilnic. Au un conţinut ridicat de apă, lentilele erau de tip săptămânal, mai târziu
permiţând umezirea ochiului şi în acelaşi fiind transformate în lentile de contact pentru
timp oxigenarea acestuia. Înlocuirea lunară uz zilnic.
a acestora preîntâmpină încărcarea excesivă
cu depuneri proteice, oferind o vedere clară Nadaş Andreea, Clasa a XI-a E
şi maximum de confort.
Lentile de contact cu purtare zi şi
noapte Ştiaţi că...
Lentilele de contact din această categorie
pot fi folosite timp de 30 de zile, fără a fi Nufarul Amazonului înfloreşte numai
manevrate sau scoase . Astfel, se elimină noaptea. Frunzele sale au nervuri pline de
stresul zilnic al manevrării şi întreţinerii. aer, ceea ce-i permite să susţină greutăţi mai
Lentile de contact cu purtare de mari de 35 kg. Florile sale au peste 100
scurtă durată (dispozabile) petale.

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 34


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Evoluţia creierului uman unui alt neuron. Aceste dendrite primesc


semnale de la axonii altor neuroni, prin
Omul este una din ultimele fiinţe apărute chimicale numite neurotransmiţători.
pe Terra. Noile descoperiri arată apariţia La creier ajung toate informaţiile, dar
primului hominid acum 3-4 milioane de ani acesta selectează
în urmă şi prezenţa homo sapiens numai doar pe cele mai
acum 250000 de ani. importante.
În anul 1974 a fost descoperit în Etiopia Maturizarea lui se
scheletul unui hominid datând de peste trei încheie în jurul
milioane de ani. Craniul acestei clase are vârstei de 18-20 de
dimensiuni modeste de 600-800 cm3. ani
Evoluţia omului a avut loc foarte lent. Această “minune”
Omul progresa din etapă în etapă în funcţie atât de complexă, se poate îmbolnăvi fără a
de dezvoltarea sa ne da seama, fie prin boli neurologice, fie
cerebrală. prin boli psihice, însă şansele de a-l proteja
Astfel apare "homo sunt din ce în ce mai mari.
habilis” care este
obişnuit cu viaţa în ŞTIAŢI CĂ ???
grup şi care se -un creier uman generează mai multe
aseamănă în multe impulsuri electrice într-o zi decât toate
privinţe cu telefoanele din lume;
Australopitecus. - creşterea creierului se opreşte în jurul
Mărimea creierului vârstei de 15 ani;
variază între 500 şi 800 -creierul continuă să transmită semnale
cm³. Forma creierului este, de asemenea, sub formă de impulsuri electrice timp de
asemănătoare hominizilor. aproximativ 37 de ore după moarte;
“Homo erectus” este primul care -celulele care alcătuiesc creierul uman pot
cunoaşte focul. Are o talie de peste 1,50 m stoca pâna de la 5 ori mai multă informaţie
şi un volum decât cuprinde toată Enciclopedia Britanică;
cranian de 1000
cm3 în medie;
craniul este Caraman Eugenia cl. a X-a A
alungit şi
aplatizat, fruntea
relativ teşită iar
cutia craniană SUDOKU – nivel avansat
are pereţi
masivi. El apare
cu 1,5 milioane 9 6 3 7
ani în urmă. 6 7 3
În continuare apare "homo sapiens".
Acesta are un creier voluminos de 1500 4 8 6 5
cm3. Este "întelept", îsi îngroapa morţii şi
începe să deseneze pe pereţii peşterilor. 2 9 4 7
Resturile fosilelor ale acestei clase pot fi
întâlnite pe toată suprafaţa globului.
Gândirea umană s-a dezvoltat, dând 7 6 5 1
naştere unei noi lumi – lumea modernă, cu
oameni moderni.
4 1 2 7
Majoritatea abilitaţilor umane de a se 7 1 6
folosi de unelte si obiecte felurite, îşi are
originea în complexitatea creierului. Speciile 7 9 6 3
umane moderne au volumul cutiei craniene
cuprins între 1300 si 1500 cm3.
Astfel, datorită creierului, putem vedea, vorbi Aşteptăm rezolvarea la cutia de sugestii
şi avea memorie. Acesta funcţionează cu „Galileus” – lângă panoul ECO
ajutorul celulelor nervoase. Comunicarea între
neuroni este electrică şi chimică; călătoreşte
întotdeauna de la dendritele unui neuron,
prin somă, prin axon, către dendritele

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 35


Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad

Rezultatele la olimpiadele şcolare de fizică şi chimie


an şcolar 2009 - 2010

faza pe judeţ:
Nr.crt. Nume şi prenume clasa disciplina prof coordonator premiu
1 Bătrânuţ Silviu a VII-a A fizică Mihalcsik Aneta
2 Olar Alina Bianca a VIII-a A fizică Ioja Petronela
3 Miţiţi Cristian a IX-a A fizică Lazăr Gabriela menţiune
4 Jakab Dominik a IX-a A fizică Lazăr Gabriela menţiune
5 Flueraş Laviniu a IX-a B fizică Ioja Petronela menţiune
6 Brădean Sebastian a X-a A fizică Berar Elena premiul III
7 Lup Claudiu a X-a A fizică Mihalcsik Aneta
8 Chiş Robert a X-a A fizică Mihalcsik Aneta
9 Olar Marius a X-a A fizică Mihalcsik Aneta
10 Toader Bogdan a XI-a A fizică Ioja Petronela menţiune
11 Gianga Tiberiu a XI-a B fizică Ioja Petronela
12 Teodorescu Ioana a XI-a A fizică Ioja Petronela
13 Dragoş Denisa Patricia a VIII-a B chimie Lazea Marius premiul II
14 Olar Alina Bianca a VIII-a A chimie Lazea Marius premiul II
15 Popică Sergiu a VIII-a A chimie Lazea Marius menţiune
16 Pantea Ingrid a VIII-a A chimie Lazea Marius
17 Madoşa Daiana a VIII-a B chimie Lazea Marius
18 Ruja Robert a VIII-a B chimie Lazea Marius
19 Olar Cătălin Ionuţ a IX-a B chimie Lazea Marius menţiune
20 Negrea Claudiu a IX-a B chimie Lazea Marius menţiune
21 Anca Beniamin a IX-a C chimie Godinac Liana menţiune
22 Muntoi Daniel a IX-a A chimie Godinac Liana menţiune
23 Onica Andrei a IX-a A chimie Fetea Teodora menţiune
24 Bondar Laura a IX-a A chimie Fetea Teodora
25 Miţiţi Cristian a IX-a A chimie Fetea Teodora
26 Anghelina Cătălin a IX-a A chimie Fetea Teodora
27 Tarce Nicoleta a IX-a A chimie Fetea Teodora
28 Petrişor Adrian a X-a B chimie Godinac Liana menţiune
29 Păşcuţ Andreea a X-a C chimie Godinac Liana menţiune
30 Chiş Robert a X-a A chimie Fetea Teodora
31 Olar Marius a X-a A chimie Fetea Teodora
32 Lup Claudiu a X-a A chimie Fetea Teodora
33 Gianga Tiberiu a XI-a B chimie Godinac Liana premiul I
34 Teodorescu Ioana a XI-a A chimie Godinac Liana menţiune
35 Horne Daniel a XI-a C chimie Godinac Liana menţiune
36 Matyas Melinda a XI-a C chimie Godinac Liana
37 Bisorca Oana a XI-a A chimie Godinac Liana
38 Buda Naomi a XI-a C chimie Godinac Liana
39 Nicorici Adrian a XI-a C chimie Godinac Liana
40 Chiş Andrei a XII-a A chimie Lazea Marius premiul I
41 Musca Simina a XII-a A chimie Lazea Marius premiul III

Participanţi la faza naţională a olimpiadei de chimie:


1. Gianga Tiberiu – cl. a XI-a B
2. Olar Cătălin – a IX-a B
3. Olar Alina - cl. a VIII-a A
4. Dragoş Denisa – cl. a VIII-a B

felicitari tuturor!

Revista de ştiinţe „Galileus” – Nr. 2 36