Sunteți pe pagina 1din 3

Limbajul standard

este o variant stilistic a limbii literare utilizat n condi ii obi nuite de comun
icare ; f r m rci afective ; limbajul este recomandat a fi utilizat n coal , n sit
ua iile oficiale de comunicare, n mass-media ; CONSECIN ELE UTILIZ RII : pierdere
a expresivit ii, dispari ia impresiei de spontaneitate, de implicare afectiv , f
olosirea cuvintelor cu sensul propriu, renun area la termenii regionali, popular
i, arhaici, la jargon i argou, care sunt nlocui i cu echivalentul lor d in limba
literar .
Limbajul literar
aspectul cel mai ngrijit al limbii ; consolidat prin scris (dar i vorbit) ; respe
ct un ansamblu de norme ; existen a caracterului con tient ; limba literar NU tr
ebuie confundat cu limba operei literare (utilizeaz orice tip de limbaj i elemen
te de argou i jargon).

Limbajul colocvial/familiar
predominant oral; presupune conversa ie ntre persoane cu statut sopcial apropiat
sau intre care exist un anumit grad de intimitate ( ex:rude, prieteni, cuno tin
e) ; are o mare expresivitate prin impresia de spontaneitate, de naturale e, de
implicare afectiv ; adeseori con ine o nuan glumea , ironic ; n scris, se ntlne te n
coresponden i, mai rar, n scrierea de tip jurnalistic.
Limbajul popular/ regional
predominant oral; folosit n literatura scris din dorin a de a crea impresia de au
tenticitate a vorbirii personajelor sau pentru a le individualiza ; d.p.v. stili
stic func ie de evocare ; func ie de creare a culorii locale ; func ie n caracter
izarea indirect a personajelor. se poate manifesta rin folosirea regionalismelor
, eventual a argoului (mai ales n mediul urban) ; se manifest la nivel fonetic, g
ramatical, lexical i semantic.
Limbajul arhaic
are n vedere o perioad dep it ori pe cale de dispari ie ; unele cuvinte sunt att a
rhaisme ct i regionalisme ; expresivitatea limbajului arhaic apare doar cnd acesta
este utilizat n texte literare sau n limbajul familia r/ colocvial, cu func ia de
evocare, de creare a culorii locale sau pentru a conferi o nuan glumea comunic
rii ; pentru momentul n care au fost introdu i n limb , termenii nu pot fi conside
ra i arhaici i nu au o valoare expresiv , ci pot fi considera i a apar ine limba
jului standard ; se manifes la nivel fonetic, morfologic, sintactic, lexical i s
tilistic.