Sunteți pe pagina 1din 2

Comanda de transport catre …………………………………………….

nr. …………. din ……../ ……./…………

Beneficiar
Companie _____________________________________ Persoana
contact_____________________________________
Adresa
__________________________________________________________________________________________
CUI ____________________________________________ Reg. Com.
________________________________________
Tel ____________________________________________ Fax
______________________________________________

Detalii ruta (specificati data si ora pentru incarcare si descarcare)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Specificatii cursa

Distanta (km tarifari) _________________ Tonaj brut (Kg) __________________ Volum (mc)
__________________
Tip/natura marfa _________________________________________________

Pret □ cursa □ Km Fara TVA __________________ Cu TVA ___________________

Metoda de plata □ numerar □ ordin de plata □ bilet la ordin □ cec

Termen de plata □ la descarcare □ 15 zile □ 30 zile □ ……………..

In cazul in care pe durata transportului se constata de catre


organele de control abilitate de lege, ca s-a depasit greutatea maxima Nume si prenume
sau dimensiunile de gabarit admise prin lege, corespunzatoare
categoriei de drum pe care se efectueaza transportul, iar beneficiarul
nu a anuntat …………… in scris pentru a obtine autorizatiile necesare
efectuarii transportului respectiv, beneficiarul se obliga sa suporte
toate amenzile si Semnatura si stampila
penalitatile care se aplica transportatorului.
In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea transportului la
termenul stabilit, acesta va achita catre …………… penalitati in
cuantum de 0,15%/zi aplicate la soldul ramas.
Raspunderea beneficiarului intervine si in cazul deteriorarii
autovehiculului cu ocazia incarcarii sau pentru ambalarea
Bursa Transporturilor de Marfuri si Persoane ~ www.BTMP.ro
necorespunzatoare a marfii. Beneficiarul isi asuma responsabilitatea
pentru orice consecinte nefavorabile rezultate ca urmare a unor date
incorecte sau incomplete privind comanda de transport, cat si
documentele insotitoare ale marfii.

Bursa Transporturilor de Marfuri si Persoane ~ www.BTMP.ro