Comanda de transport catre …………………………………………….

nr. …………. din ……../ ……./…………
Beneficiar
Companie
_____________________________________
Persoana
contact_____________________________________
Adresa
__________________________________________________________________________________________
CUI
____________________________________________
Reg.
Com.
________________________________________
Tel
____________________________________________
Fax
______________________________________________
Detalii ruta (specificati data si ora pentru incarcare si descarcare)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Specificatii cursa
Distanta (km tarifari) _________________ Tonaj brut (Kg) __________________
__________________
Tip/natura marfa _________________________________________________
Pret

□ cursa □ Km

Volum

(mc)

Fara TVA __________________ Cu TVA ___________________

Metoda de plata

□ numerar

□ ordin de plata

Termen de plata

□ la descarcare

□ 15 zile

□ bilet la ordin
□ 30 zile

□ cec

□ ……………..

In cazul in care pe durata transportului se constata de catre
organele de control abilitate de lege, ca s-a depasit greutatea maxima
Nume si prenume
sau dimensiunile de gabarit admise prin lege, corespunzatoare
categoriei de drum pe care se efectueaza transportul, iar beneficiarul
nu a anuntat …………… in scris pentru a obtine autorizatiile necesare
efectuarii transportului respectiv, beneficiarul se obliga sa suporte
Semnatura si stampila
toate amenzile si
penalitatile care se aplica transportatorului.
In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea transportului la
termenul stabilit, acesta va achita catre …………… penalitati in
cuantum de 0,15%/zi aplicate la soldul ramas.
Raspunderea beneficiarului
intervine si
in cazul
deteriorarii
autovehiculului
cu ocazia incarcarii
sau pentru ambalarea
Bursa Transporturilor de Marfuri si Persoane ~ www.BTMP.ro

necorespunzatoare a marfii. Beneficiarul isi asuma responsabilitatea
pentru orice consecinte nefavorabile rezultate ca urmare a unor date
incorecte sau incomplete privind comanda de transport, cat si
documentele insotitoare ale marfii.

Bursa Transporturilor de Marfuri si Persoane ~ www.BTMP.ro