Sunteți pe pagina 1din 1

Comanda de transport catre …………………………………………….

nr. …………. din ……../ ……./…………

Beneficiar
Companie _____________________________________ Persoana contact_____________________________________
Adresa __________________________________________________________________________________________
CUI ____________________________________________ Reg. Com. ________________________________________
Tel ____________________________________________ Fax ______________________________________________

Detalii ruta (specificati data si ora pentru incarcare si descarcare)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Specificatii cursa

Distanta (km tarifari) _________________ Tonaj brut (Kg) __________________ Volum (mc) __________________
Tip/natura marfa _________________________________________________

Pret □ cursa □ Km Fara TVA __________________ Cu TVA ___________________

Metoda de plata □ numerar □ ordin de plata □ bilet la ordin □ cec

Termen de plata □ la descarcare □ 15 zile □ 30 zile □ ……………..

In cazul in care pe durata transportului se constata de catre organele de control


abilitate de lege, ca s-a depasit greutatea maxima sau dimensiunile de gabarit admise Nume si prenume
prin lege, corespunzatoare categoriei de drum pe care se efectueaza transportul, iar
beneficiarul nu a anuntat …………… in scris pentru a obtine autorizatiile necesare
efectuarii transportului respectiv, beneficiarul se obliga sa suporte toate amenzile si
penalitatile care se aplica transportatorului.
In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea transportului la termenul stabilit, Semnatura si stampila
acesta va achita catre …………… penalitati in cuantum de 0,15%/zi aplicate la soldul ramas.
Raspunderea beneficiarului intervine si in cazul deteriorarii autovehiculului cu ocazia
incarcarii sau pentru ambalarea necorespunzatoare a marfii. Beneficiarul isi asuma
responsabilitatea pentru orice consecinte nefavorabile rezultate ca urmare a unor date
incorecte sau incomplete privind comanda de transport, cat si documentele insotitoare
ale marfii.

Bursa Transporturilor de Marfuri si Persoane ~ www.BTMP.ro