Sunteți pe pagina 1din 5

ProgramulOperaionalCapitalUman20142020

Sintez

AbordareaStrategic
ProgramulOperaionalCapitalUman(POCU)stabileteprioritiledeinvestiii,obiectivelespecifice
iaciunileasumatedectreRomniandomeniulresurselorumane,continundastfelinvestiiile
realizateprinFondulSocialEuropeannperioada20072013icontribuind,totodat,laatingerea
obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 20142020) implicit al fondurilor Europene
StructuraleideInvestiiidinRomnia,ianume,deareducedisparitilededezvoltareeconomic
isocialdintreRomniaiStateleMembrealeUE.
Cu intervenii integrate planificate n domeniul ocuprii forei de munc, al incluziunii sociale i
educaiei,POCUvafuncionacaunmijlocdestimulareacreteriieconomiceiacoeziuniii,de
asemenea, va susine atingerea obiectivelor stabilite n cadrul altor provocri de dezvoltare
competitivitate,infrastructur,administraieiguvernancontribuindlandeplinireaobiectivelor
asumatedeRomniancontextulStrategieiEuropa2020pentruocretereinteligent,durabili
favorabilincluziunii.
Unul dintre factorii cheie pentru promovarea unei creteri economice competitive i pentru
stimularea activitii economice n zonele mai puin dezvoltate l reprezint asigurarea
disponibilitii unei fore de munc gata de lucru, care s rspund nevoilor n cretere ale
mediului de afaceri. De altfel, creterea ocuprii i ncurajarea mobilitii forei de munc sunt
prioritarepentruformulareaunuirspunseficientlaprovocrilelegatedeOameniiisocietatea,
menionatenAP20142020.
Totodat, creterea ratei de ocupare la nivelul tuturor regiunilor Romniei, n special n rndul
tinerilor,afost,deasemenea,recunoscutcaprioritatendocumentelestrategicenaionale,cum
arfiStrategiaNaionalpentruOcupareaForeideMunc20142020iPlanuldeImplementarea
GaranieipentruTineret20142015.
Alturideacestea,aciuniledestinatenfiinriidenoiafaceriintreprinderisociale,nspecialn
regiunile mai puin dezvoltate i n zone rurale, au rolul de a contribui la atenuarea srciei i a
excluziuniisociale.
Disponibilitatea competenelor i a expertizei, n corelare cu nevoile pieei muncii, este
fundamentalpentruobinereacreteriieconomice,attpetermenscurt,ctipetermenlung.
n acest context, se impune corelarea sistemului de educaie cu nevoile pieei muncii pentru a
furnizaparticipanilorcunotineleideprinderiledebaz,elementeesenialeparticipriilaviaa
social,precumicompeteneleiabilitilenecesareobineriiunuilocdemunc.mbuntirea
nivelului general de educaie a populaiei va asigura durabilitatea creterii economice i va
contribuilambuntireacoeziuniisociale.
Alturidesusinereanemijlocitaparticipriilaeducaiencepnddelacelemaivrstelefragede,
PO CU ncurajeaz continuarea nvrii pe tot parcursul vieii, aceasta contribuind la prelungirea
vieiiactive,lacretereaoportunitilorpepiaamunciii,ngeneral,laasigurareauneivieideo
maibuncalitate.
Incluziunea social i combaterea srciei sunt parte integrant a interveniilor care urmresc
promovarea unei dezvoltri echilibrate i coeziunea social. Reducerea prevalenei srciei i a
excluziunii, mbuntirea accesului la servicii sociale i de sntate de calitate, dezvoltarea
economieisociale,vorfiurmritelaniveldeprogram,nvedereapromovriiincluziuniisocialei
1

combateriisrciei,nconformitatecuprevederilestrategiilornaionalerelevanteicontribuindla
obiectivele asumate n acest domeniu. n acest sens, PO CU ncurajeaz considerarea resursei
umane provenite din rndul grupurilor vulnerabile ca i resursa uman fr de care dezvoltarea
Romnieinurmtoriianiesteimposibil.
Ocupareaforeidemunc
InterveniilepropusencadrulPOCUvorcontribuilandeplinireaobiectivuluigeneralstabilitprin
AP20142020,laatingereaintelorasumatedectreRomniaprinProgramulNaionaldeReform,
precumilaimplementareaeficientastrategiilorrelevantedindomeniul,prin:
CretereaocupriitinerilorNEETsomericuvrstantre1624ani,nregistrailaServiciul
PublicdeOcupare
mbuntirea competenelor tinerilor NEETs omeri, nregistrai la Serviciul Public de
Ocupare
Funcionarea mecanismului naional integrat de sprijin care vizeaz identificarea i
nregistrarealaServiciulPublicdeOcupareatinerilordincategoriaNEETs
Creterea ocuprii omerilor i a persoanelor inactive, cu accent pe omerii pe termen
lung,lucrtoriivrstnici(5564ani),persoaneledinrndulminoritiirome,persoanele
cu dizabiliti, persoanele cu nivel redus de educaie, persoanele din mediul rural n
specialceledinagriculturadesubzistenisemisubzisten
mbuntireacompeteneloromeriloriapersoanelorinactive,cuaccentpeomeriipe
termen lung, lucrtorii vrstnici (5564 ani), persoanele din rndul minoritii rome,
persoanele cu dizabiliti, persoanele cu nivel redus de educaie, persoanele din mediul
ruralnspecialceledinagriculturadesubzistenisemisubzisten
Cretereaocupriiprinncurajareaantreprenoriatuluiianfiinriidentreprinderi
Susinerea ntreprinderilor, pentru a se adapta schimbrilor mediului de afaceri, cu
accent pe sectoarele prioritare cu potenial competitiv identificate conform Strategiei
Naionale de Competitivitate i Strategia Naional pentru Cercetare, Dezvoltare i
Inovare
Actualizareacunotinelor,competeneloriaaptitudinilorangajailordinntreprinderile
dinsectoareleprioritarecupotenialcompetitividentificateconformStrategieiNaionale
deCompetitivitateiStrategiaNaionalpentruCercetare,DezvoltareiInovare
Creterea calitii, diversitii i gradului de cuprindere a serviciilor oferite de Serviciul
PublicdeOcupare,inclusivprinexternalizareaunoradintreserviciictrefurnizoriprivai
Incluziuneasocial,reducereasrcieiicombatereaoricrorformedediscriminare
InterveniilepropusencadrulPOCUvorcontribuilandeplinireaobiectivuluigeneralstabilitprin
AP20142020,laatingereaintelorasumatedectreRomniaprinProgramulNaionaldeReform,
precumilaimplementareaeficientastrategiilorrelevantedindomeniul,prin:
Reducerea numrului persoanelor aflate n risc de srcie i excluziune social, prin
implementareademsuriintegrate,cuaccentpecomunitilemarginalizate
Cretereanumrulidepersoaneaparinndgrupurilorvulnerabilecareaudepitsituaia
devulnerabilitate
Dezvoltarea economiei sociale i promovarea antreprenoriatului social mbuntirea
calitiiiaccesuluilaserviciisociale
mbuntireacalitiiiaccesuluilaserviciideasistenmedical
Asigurareatranziieidelasistemuldengrijiredetipinstituionalizatctreserviciioferite
lanivelulcomunitii
2

POCUvaacionancorelarecucelelalteprogrameoperaionale,nspecialPORegionaliProgramul
Naional de Dezvoltare Rural, n principal prin intervenii corelate la nivelul comunitilor
vulnerabile, pentru dezvoltarea integrat a infrastructurii i implementarea tipurilor de asisten
necesare,inclusivprinLEADER/CLLD.Totodat,aciunilePOCUsuntcomplementarecelorderulate
prinPOCompetitivitatenceeacepriveteutilizareaTIC,nspecialncontextulAgendeiDigitalei
alobiectivelorvizateprinesntate,easistenetc.
n ansamblu, rezultatele avute n vedere n ceea ce privete domeniul incluziunii sociale i
combaterii discriminrii se refer la reducerea substanial a prevalenei srciei, n special n
rndulcopiilor,tinerilorapersoanelordeetnieromiaaltorgrupuridezavantajate;oviamai
bunpentrupersoaneleproveninddinsistemulinstituionalizat,careseintegreazncomunitate,
oportunitideangajaremaibunepentrupersoaneledingrupurivulnerabile/afectatedesrcie.
Educaieicompetene
InterveniilepropusencadrulPOCUvorcontribuilandeplinireaobiectivuluigeneralstabilitprin
AP20142020,laatingereaintelorasumatedectreRomniaprinProgramulNaionaldeReform,
precumilaimplementareaeficientastrategiilorrelevantedindomeniul,prin:
Cretereaaccesuluiiparticipriilanvmntulanteprecolariprecolardecalitate,n
specialpentrucategoriiledezavantajatedecopii.
Stimularea accesului i participrii la nvmntul primar i secundar de calitate i de
prevenireaabandonuluicolar,nspecialpentrucategoriiledezavantajatedecopii/elevi.
Diversificarea oportunitilor de revenire n sistemul educaional a copiilor/tinerilor (cu
vrstapnn24deani)careauprsitprematurcoalaprinextindereaprogramelordetip
adouaans,inclusivprinasigurareaaccesuluilaprogramedecalificareprofesional
mbuntirea sistemului preuniversitar de educaie prin actualizarea, validarea i
implementareauneiofertecurricularedecalitate
Creterea accesului i participrii la nvmntul teriar, n special pentru persoane cu
oportuniti reduse (categorii netradiionale de studeni, persoane din mediul rural,
persoane cu CES, persoane de etnie rom, persoane provenite din medii socioeconomice
defavorizateetc.).
mbuntireacalitiinvmntuluiteriarlaniveldesistemiinstituiidenvmntn
concordancucerinelepieeimuncii
mbuntireaeficieneinvmntuluiteriarlaniveldesistemiinstituiidenvmnt
nconcordancucerinelepieeimuncii,nspecialnsectoareeconomicecupotenialde
cretere prin consolidarea parteneriatelor dintre universiti i mediul academic i de
cercetareicompanii
Cretereaaccesuluiiparticipriilaprogrameledenvarepetotparcursulvieii,nspecial
n rndul persoanelor necalificate, cu un nivel sczut de educaie i calificare, inclusiv din
categorii dezavantajate, care s ofere inclusiv oportunitatea recunoaterii i certificrii
rezultatelornvrii.
Consolidareacapacitiisistemuluideeducaieiformareprofesionalnvedereaasigurrii
calitii i relevanei programelor de formare profesional iniial i continu pentru piaa
muncii
Consolidareacapacitiifurnizorilordeeducaieiformarepentruadezvoltaiimplementa
programe de calitate, relevante pentru piaa muncii, n special prin stimularea
parteneriatelorcumediuldeafaceripentrusectoareleprioritareidentificateprinStrategiei
NaionaledeCompetitivitate
PO CU va aciona n corelare cu celelalte programe operaionale, n special PO Regional i
3

Programul Naional de Dezvoltare Rural, n principal avnd n vedere investiiile n domeniul


infrastructuriideeducaieiformareprofesional,nmediulurbanirural.
Interveniipropuse
nvedereaatingeriiobiectivelorpropuse,ncadrulPOCUaufoststabilite7AxePrioritare,crorale
corespund13prioritideinvestiii.
AxaPrioritar

Prioritatedeinvestiie
8.2. Prioritatea de investiii (ii) integrarea durabil pe piaa forei de
muncatinerilor,nspecialacelorcarenuauunlocdemunc,carenu
AP1Iniiativalocuride
urmeaz studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se
muncpentrutineri
confrunt cu riscul excluziunii sociale i a tinerilor din comunitile
marginalizate,inclusivprinimplementareagaranieipentrutineri
AP2mbuntirea
8.2. Prioritatea de investiii (ii) integrarea durabil pe piaa forei de
situaieitinerilordin
muncatinerilor,nspecialacelorcarenuauunlocdemunc,carenu
categoriaNEETs(notin urmeaz studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se
education,employment confrunt cu riscul excluziunii sociale i a tinerilor din comunitile
ortraining)
marginalizate,inclusivprinimplementareagaranieipentrutineri
8.1. Prioritatea de investiii (i) acces la locuri de munc pentru
persoanele aflate n cutarea unui loc de munc i pentru persoanele
inactive,inclusivpentruomeriidelungduratipentrupersoanelecu
anse mici de angajare, inclusiv prin iniiative locale de angajare i
sprijinpentrumobilitateaforeidemunc
8.3 Prioritatea de investiii(iii)activitiindependente,antreprenoriat
infiinaredentreprinderi,inclusivaunormicrontreprinderiiaunor
ntreprinderimiciimijlociiinovatoare
8.5. Prioritate de investiii (v) adaptarea la schimbare a lucrtorilor, a
ntreprinderiloriaantreprenorilor
AP3Locuridemunc
8.7Prioritateadeinvestiii(vii)modernizareainstituiilorpieeiforelor
pentrutoi
de munc, precum serviciile publice i private de ocupare a forei de
munc i mbuntind satisfacerea nevoilor pieei forelor de munc,
prinmsuridestimulareamobilitiitransnaionalealucrtoriloriprin
programedemobilitateiprintromaibuncooperarentreinstituiii
prileinteresaterelevante
10.3. Prioritatea de investiii (iii) creterea accesului egal la nvarea
petotparcursulvieiipentrutoategrupeledevrstncadreformale,
nonformaleiinformale,actualizareacunotinelor,acompetenelori
a aptitudinilor forei de munc i promovarea unor parcursuri de
nvare flexibile, inclusiv prin orientarea profesional i validarea
competenelordobndite
9.2 Prioritatea de investiii (ii) Integrarea socioeconomic a
comunitilormarginalizate,cumarfiromii
9.5.Prioritatedeinvestiii(v)Promovareaantreprenoriatuluisocialia
AP4Incluziuneasocial
integrrii profesionale n ntreprinderile sociale i promovarea
icombatereasrciei
economieisocialeisolidarepentruafacilitaaccesullalocuridemunc
9.4Prioritateadeinvestiii(iv)cretereaaccesuluilaserviciiaccesibile,
durabileidenaltcalitate,inclusivasistenmedicaliserviciisociale
4

deinteresgeneral
AP5Dezvoltarelocal
plasatsub
responsabilitatea
comunitii

AP6Educaiei
competene

AP7AsistenTehnic

9.6 Prioritatea de investiii (vi) Dezvoltare local plasat sub


responsabilitateacomunitii
10.1. Prioritatea de investiii (i) reducerea i prevenirea abandonului
colartimpuriuipromovareaaccesuluiegallanvmntulprecolar,
primarisecundardecalitate,inclusivlaparcursuridenvareformale,
nonformaleiinformalepentrureintegrareaneducaieiformare
8.2. Prioritatea de investiii (ii) integrarea durabil pe piaa forei de
muncatinerilor,nspecialacelorcarenuauunlocdemunc,carenu
urmeaz studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se
confrunt cu riscul excluziunii sociale i a tinerilor din comunitile
marginalizate,inclusivprinimplementareagaranieipentrutineri
10.2. Prioritatea de investiii (ii) mbuntirea calitii i a eficienei
nvmntului teriar i a celui echivalent i a accesului la acestea, n
vedereacreteriiparticipriiianiveluluideeducaie,nspecialpentru
grupuriledefavorizate
10.3. Prioritatea de investiii (iii) creterea accesului egal la nvarea
petotparcursulvieiipentrutoategrupeledevrstncadreformale,
nonformaleiinformale,actualizareacunotinelor,acompetenelori
a aptitudinilor forei de munc i promovarea unor parcursuri de
nvare flexibile, inclusiv prin orientarea profesional i validarea
competenelordobndite
10.4.Prioritatedeinvestiii(iv)sporirearelevaneipepiaaforelorde
muncaeducaieiiasistemelordeformare,facilitareatranziieidela
educaie la piaa forelor de munc i consolidarea formrii i a
sistemelordeformareprofesional,precumiacalitiilor,inclusivprin
mecanisme de anticipare a competenelor, adaptarea programelor de
nvmntiinstituireaidezvoltareaunorsistemedenvarelalocul
de munc, inclusiv a unor sisteme de nvare dual i programe de
ucenicie