Sunteți pe pagina 1din 30

PORTOFOLIUL

FORMATORULUI DE COMPETENTE
PROFESIONALE

Cursant: prof. Neicu Oana-Olivia


Scoala cu cls. I-VIII Cazasu,jud.Braila

FIA DE AUTOEVALUARE
I. DATE DE IDENTIFICARE A FURNIZORULUI DE FORMARE
1.1 Denumirea furnizorului de formare

SCOALA CU CLASELE I-VIII CAZASU


1.2 Forma de organizare

INSTITUTIE DE INVATAMANT

1.3 Adresa

COM.CAZASU , BRAILA
1.4

Codul unic de nregistrare/cod fiscal

1.5

Obiectul principal de activitate

Cod Fiscal : 14392133


INVATAMANT, EDUCATIE
1.6

Reprezentantul legal al furnizorului de formare profesional

1.7

Funcia

PROF.NEICU OANA-OLIVIA
PROFESOR LB.ENGLEZA

II. PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONAL


2.1. DATELE DE IDENTIFICARE
2.1.1 Tipul programului (calificare, recalificare, iniiere, perfecionare, specializare)
___________________________________________recalificare_________________

2.1.2 Denumirea calificrii/ocupaiei sau specificarea "grupri de competene"

mediator scolar
__________________________________________________________________________

2.1.3 Codul Nomenclator/COR al calificrii/ocupaiei (dac este cazul)

334010

__________________________________________________________________________

2.1.4 Domeniul ocupaional

Educatie si formare profesionala,cercetare-proiectare,sport


__________________________________________________________________________

2.1.5 Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare)

_______recalificare_____________________________________

2.1.6 Tipul de certificat obinut (de calificare, de absolvire)

____________calificare______________________________________

2.2 CONDIII DE ACCES


2.2.1 Pregtire general minim pentru nscrierea la programul de formare

_________liceu______________________________

2.2.2 Competene/abiliti specifice

Participanii trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii initiale:


S demonstreze bune abiliti de comunicare i relaionare interpersonal.
S fie motivai din punct de vedere profesional.
Sa aiba abilitati de organizare si planificare
2

ANEXA 1

2.3 OBIECTIVELE EXPRIMATE N COMPETENE PROFESIONALE (conform cu standardele de


pregtire profesional/standardele ocupaionale, acolo unde este cazul)

2.4 DURATA DE PREGTIRE

__________________________________110 de ore________________________________________
a) pentru pregtire teoretic
__________________________________40 de ore________________________________________
b) pentru pregtire practic
_______________________________70 de ore_______________________________________

2.5 LOCUL DE DESFURARE


a) pentru pregtirea teoretic
_________________ Scoala cu cls.I-VIII Cazasu __________________
b) pentru pregtirea practic
___________________

Scoala cu cls.I-VIII Cazasu __________________

2.6 FORMELE DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE FORMARE (curs, seminar, stagiu de practic,


proiect etc.)
___________curs, stagiu de practica,portofoliu_________________________________________________

2.7 PLANUL DE PREGTIRE


-se va prezenta desfurarea cronologic a
programului de formare: repartizarea orelor pe saptamana,durata saptamanala,alternanta teorie/practica

2.8 NUMRUL DE PARTICIPANI PE GRUPE DE PREGTIRE


a) teoretic

_____________28_____________________________________________________________
b) practic

_____________2 grupe a cate 14 cursanti_____________________________________________________________


2.9 FORMELE I MODALITILE DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE FORMARE
2.9.1 Forma de evaluare (final, pe parcurs, de impact, urmrire etc.)
________initiala,pe parcurs,finala_____
2.9.2 Ce se evalueaz? (coninut, proces, organizare, prestaia formatorului etc.)

_______continut,proces,organizare,prestatia formatorului_____________________________
2.9.3 Cine face evaluarea? (participani la program, formatorii,angajatorii etc.)
_______formatorii si participantii la curs_________________________
2.9.4 Instrumente de evaluare (chestionare, dezbateri, focus grup etc.)
______chestionare, focus grup,masa rotunda__

2.10 PROGRAMA DE PREGTIRE (se prezint separat, conform Anexei nr. 2 la


Metodologia de autorizare)

2.11 MODALITATI DE EVALUARE A PARTICIPANTILOR LA PROGRAMUL DE FORMARE


PROFESIONALA ( se prezinta separat, conform Anexei nr.3 la Metodologia de autorizare)

III RESURSELE NECESARE DESFASURARII PROGRAMULUI DE FORMARE


3.1 RESURSE MATERIALE
- calculator, flipchart, imprimanta, videoproiector, markere,suport de curs, fise
3.1.1 Spatii adecvate ( dimensiuni, mod de organizare a spatiului)
a) pentru pregatirea teoretica: sala de clasa
b) pentru pregatirea practica: Scoala cu cls. I-VIII Cazasu
3.1.2 Dotarile prevazute in programa de pregatire
a) pentru pregatirea teoretica: calculator, video proiector, imprimanta,whiteboard
b) pentru pregatirea practica: portofoliile mediatorilor scolari din scolile unde se va desfasura practica
Dotarile sunt in stare de functionare: da
Se vor asigura materialele consumabile necesare procesului de pregatire.
3.1.3 Suportul de curs / manualul cursantului
a) provenienta: formator
b) accesul la suportul de curs
Se asigura accesul fiecarui participant la suportul de curs.
3.1.4 Alte materiale:
- caiet de aplicatii practice, fise, materiale documentare, bibliografie, portofoliu
3.1.5 Modul de asigurare a respectarii normelor de protectia muncii

3.2 RESURSE UMANE


3.2.1 Formatori
a) pentru pregatirea teoretica: 1
b) pentru pregatirea practica: 2
3.2.2 Modul de asigurare a supravegherii si indrumarii participantilor la programul de formare in cazul activitatii
practice desfasurate la agentii economici
- foaia de prezenta

3.3 RESURSE FINANCIARE


Total ore: 110 x 40 lei/ora = 4400 lei
Cheltuieli administrative: 500lei

Cheltuieli materiale: 600 lei


TOTAL CHELTUIELI: 5500 LEI
TAXA CURSANT: 220 LEI

IV EXPERIENTA FURNIZORULUI DE FORMARE SI REZULTATELE ACTIVITATII


LUI ANTERIOARE
NU

V. INFORMATII SUPLIMENTARE
Semnatura

DOMENIUL - EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA, CERCETARE, PROIECTARE ,


SPORT
OCUPATIA - MEDIATOR SCOLAR

ARGUMENT
Acest program are ca scop largirea domeniului ocupational dar si aprofundarea competentelor cheie,
alaturi de competentele personale si sociale; comunicarea, planificarea, utilizare PC, rezolvarea
conflictelor
Mediatorul scolar

actioneaza ca agent al comunitatii in relatie cu scoala, reprezinta comunitatea in


scoala si scoala in cadrul comunitatii. Sarcina principala a mediatorului scolar este sa sprijine
participarea tuturor copiilor din comunitate la invatamantul obligatoriu, prin incurajarea implicarii
parintilor in educatia copiilor si in viata scolii si prin facilitarea cooperarii intre familii, comunitate si
scoala. Mediatorul scolar este angajatul si subordonatul unitatilor de invatamant preuniversitar sau al
centrelor de resurse si de asistenta educationala, infiintate si organizate conform Ordinului Ministrului
Educatiei si Cercetarii nr. 5418/2005. Angajarea mediatorului scolar se face la solicitarea scolii si/sau
a comunitatii, la propunerea inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, la cererea
autoritatilor publice locale, a organizatiilor guvernamentale si non-guvernamentale. Indrumarea
metodologica a activitatii mediatorului scolar revine centrului judetean de resurse si de asistenta
educationala, iar coordonarea si monitorizarea activitatii acestuia conducerii unitatii/unitatilor de
invatamant preuniversitar in care mediatorul isi desfasoara activitatea. Mediatorul scolar colaboreaza
cu personalul unitatii de invatamant preuniversitar, cu consiliul parintilor si cu alte structuri asociative
ale parintilor recunoscute de catre unitatea de invatamant preuniversitar, cu autoritatile locale si
judetene, cu organizatii nonguvernamentale si cu ceilalti parteneri ai unitatii de invatamant
preuniversitar care au ca scop cresterea gradului de participare la educatie si imbunatatirea calitatii
serviciilor educationale oferite de scoala comunitatii. Mediatorul scolar face parte din comunitatea
scolara, intelege si vorbeste limba comunitatii, este absolvent de liceu - filiera vocationala - profil
mediator scolar - sau absolvent al unui curs autorizat de formare profesionala, specializarea mediator
scolar. Responsabilitatile si atributiile mediatorului scolar:
1.Faciliteaza dialogul scoala-familie-comunitate.
2. Contribuie la mentinerea si dezvoltarea increderii si a respectului scolii fata de comunitate si al
comunitatii fata de scoala.
3. Monitorizeaza copiii de varsta prescolara care nu au fost inscrisi la gradinila si sprijina familia
(sustinatorii legali) in vederea inscrierii copilului in invatamantul prescolar.
4.Monitorizeaza copiii de varsta scolara care nu au frecventat cursurile invatamantului obligatoriu si
propune consiliului scolii solutii optime de recuperare si de facilitare a accesului acestora la programe
de educatie alternative (a doua sansa, invatamant cu frecventa redusa, programe de interventie
personalizata, Scoala de dupa scoala"etc).
5. Aduna date statistice relevante pentru accesul la educatie si sprijina direct si prioritar mentinerea
copiilor in sistemul de invatamant obligatoriu.
6. Asigura actualizarea bazei de date despre copiii aflati in pericol de abandon scolar, monitorizeaza
situatia scolara si activitatile extrascolare ale acestora, incurajand participarea acestora la educatie.

7. Transmite scolii toate datele colectate din comunitate, in scopul identificarii solutiilor optime
pentru asigurarea accesului egal al copiilor la educatie.
8.

Previne si mediaza conflictele intre familie, comunitate si scoala;

9. Ajuta parintii, profesorii, elevii sa cunoasca si sa depaseasca barierele care ii impiedica pe unii
copii sa participe la educatie (prejudecati sociale, culturale, lipsa de incredere in educatia formala
etc.).
10. Contribuie la deschiderea scolii catre comunitate si la promovarea valorilor culturale traditionale
ale acesteia in mediul scolar, prin implicarea in organizarea de activitati cu specific multicultural cu
parintii si ceilalti membri ai comunitatii.
11. Sprijina elaborarea planului de desegregare scolara si implementarea acestuia, prin colaborare cu
conducerea scolii si cu reprezentantii comunitati.
12. Informeaza autoritatile despre orice posibila incalcare a drepturilor copilului, sprijinind
demersurile acestora pentru solutionare.

Ocupatia - mediator scolar


COD COR: 334010
Anexa nr. 2
PROGRAMA DE PREGATIRE DISCIPLINA
DISCIPLINA/ MODULUL......................................
Durata totala a programului: teorie - 40 ore
practica- 70
Durata ( in ore de pregatire) teorie -

40

Obiectivele generale - Parcurgand modulele programei, cursantii vor putea demonstra urmatoarele competente:
-

Nr.crt
1

Sa-si formeze capacitati de comunicare, de planificare, munca in echipa, utilizare PC, rezolvare de conflicte; de
dezvoltare a parteneriatului scoala-comunitate, consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind rolul
si importanta scolarizarii copiilor, aplicarea practicilor incluzive, depasirea dificultatilor emotionale si
comportamentale la copiii cu nevoi speciale, asigurarea respectarii drepturilor copilului, promovarea limbii,
traditiilor si obiceiurilor in scoala
MODULE

Modulul 1 - COMUNICAREA
Modalitali de comunicare - primirea si transmiterea
informatiilor
Structurarea informatiilor

Nr.ore
Teorie Practica
10
15

Comunicarea interactiva
2

Modulul II -PLANIFICAREA
Stabilirea obiectivelor
Realizarea unui plan realist
Integrarea planului propriu in planul anual de activitate
Modulul III -UTILIZARE PC
Utilizarea sistemului de operare WINDOWS
Inregistrarea si gestionarea datelor utilizind datelor
utilizand programul EXCEL

10

20

10

20

Observatii

Comunicare/colaborare cu ajutorul instrumentelor TIC


4.

Nr.
Crt

Modulul IV - REZOLVAREA CONFLICTELOR


Ce este conflictul?
Cunoasterea modurilor de rezolvare a unui conflict
Cauzele conflictelor
Tipuri de conflicte
Folosirea unui conflict in avantajul tau
Evolutia unui conflict
Rezolvarea conflictelor

Obiectivele de
referinta

I.

1.

Continuturile de baza
pe capitole secvente de
pregatire
teoretica sau practica
COMUNICAREA

- Modalitati de
comunicare- sa aleaga modalitalile
primirea si
transmiterea
informatiilor

10

Nr. ore Metodele de


Teorie / formare
practica
8

16

15

Mijloacele de
instruire,
materialele de
invatare

Criteriile de
evaluare

Suport de curs

Probe orale prin care

de comunicare dupa
situatii adecvate

Explicatia
Conversatia

videoproiector
internet

formabilul sa demonstreze:

- sa selecteze
informatiile esentiale in
functie de obiective
- sa transmita mesaje
clare in functie de
interlocutor
- sa medieze
comunicari intre scoala

euristica
Comunicare
verbala, scrisa
Analiza studiului
de caz,
brainstorming- ul

Forma de
prezentare:prelegerea,
dezbaterea

Corectitudinea
informatiilor transmise
copilului sau adultului
Rapiditate in luarea
deciziilor

si comunitate
- sa inteleaga corect un
mesaj transmis
- sa transmita mesaje
raportate la cele
receptate
2.

3.

- Sa comunice in raport
cu particularitatile de
varsta ale persoanei
asistate
- Sa structureze
informatiile cu
promptitudine pentru
stabilirea modului de
comunicare adecvat
-sa discute permanent
cu familiile copiilor in
vederea formarii unei
relalii interpersonale
pozitive
-Sii semnalezeze cu
promptitudine familiei
sau dupa caz
directorului de unitate
dificultatile aparute in
comunicarea cu
familiile ,si copiii lor
-sa evite/rezolve
conflictul cu familia
pentru evitarea stresului
profesional

II.
- sa stabileasca

- Structurarea
informatiilor

- Comunicarea
interactiva

Explicatia

Suport de curs

Observare sistematica a

Conversatia
euristica
Problematizare
demonstratie

Fise de lucru

formabililor in timpul
realizarii unor sarcini de
lucru individual sau in grup
prin care demonstreaza ca
sunt capabili sa comunice
corect, prompt cu o
persoana

Explicatia

Reguli si norme de
conduita
Suport de curs

Prelegere
participativa
Conversalia
euristicA
Simularea
Discutii in grup
Demonstratia

PLANIFICAR
EA
Stabilirea
obiectivelor

Fi,se de lucru

Probe orale prin care


formabilii sa demonstreze:
Formularea adecvata a
raspunsurilor in
comunicarea interactiva
Capacitatea de a
comunica intr-un limbaj
adecvat
Capacitatea de a actiona
cu calm
Intrebari orale, raport prin
care formabilul demonstreaza ca
este capabil sa desfasoare
activitatea cu informatiile
primite

Analiza studiului
de caz
10

20

10

Explicalie

Suport de curs

Probe orale prin care formabilii

obiective clare si

Conversatie

Fise de lucru

demonstreaza ca pot formula si

concise precum si

euristica

stabili obiective clare, concise,

durata activitatilor

problematizare

in concordanta cu durata
activitatilor

- sa intocmeasca planuri
de intalniri realiste cu
persoanele sau
instituliile implicate
programate temporal
- sa deruleze activitatile
propuse in functie de
complexitatea
activitatilor si a
timpului alocat pentru
fiecare activitate
-sa planifice resursele
in functie de obiective

Realizarea unui
plan
realist

10

functionarea sistemului
de operare

WINDOWS

Activitate practica si orala prin

Studiu de caz
Explicatie
conversatie

Diagrame
Fise de lucru
Suport de curs

care formabilii realizeaza un


plan de intalniri

Scheme

Activitate practica si orala prin

Diagrame
Fise de lucru
Suport de curs

care formabili realizeaza o


diagrama in functie de activitaji
si timp

UTILIZARE PC
- Sa cunoasca

Scheme

Integrarea planului
propriu in planul
anual
de activitate

si durata activitatii
- sa programeze flexibil
activitatile si sa le
adapteze noilor situatii
aparute
III.

Demonstratie

Utilizarea
sistemului
operare de
WINDOWS

10

20

Explicatie

Aplicatii practice prin care

Conversatie

formabilii aplica cunostiintele

euristica

teoretice in practica- utilizarea

Observare

sistemului
Fise de evaluare curenta

- sa lucreze in WORD

Inregistrarea SI

- sa prelucreze si

Explicalie

Probe practice si orale prin care

gestionarea datelor

Conversatie

formabilii sa demonstreze cum

sa gestioneze date
-sa lucreze in
EXCEL

utilizind programul EXCEL

simulare

inregistreaza si gestioneza date

- sa creeze o adresa de

Comunicare/colaborare
cu ajutorul
instrumentelor TIC

Conversatie

Probe practice si orale prin care

Explicatie

formabilii sa demonstreze

Studiu de caz

realizarea unei adrese de e-mail

e-mail
-sa utilizeze Internetul

precum si scriere - transmiterea


mesajelor si informarea cu
ajutorul Internetului
IV.

REZOLVAREA

10

15

CONFLICTELOR
Ce este conflictul?

Explicatia

Prelegerea, dezbaterea,

Fise de tip grila,

Cunoasterea modurilor

Conversatia

suport de curs, fise de

Rezolvarea unui conflict -studiu

euristica

lucru, studii de caz,

de caz

Prelegerea, dezbaterea,

Rezolvarea unui conflict -studiu

de rezolvare a unui
conflict

Comunicare
verbala, scrisa

Cauzele conflictelor

Analiza studiului
de caz,
brainstorming- ul

Tipuri de conflicte

Explicatia

Folosirea unul conflict


in avantajul tau

Conversatia

suport de curs, fise de

euristica

lucru, studii de caz

Comunicare

Evolutia unui conflict

verbala, scrisa

Prevenirea si

Analiza studiului

rezolvarea conflictelor

de caz,
brainstorming- ul

interetnice

de caz

Numele formatorului: NEICU OANA-OLIVIA


Denumirea programului de formare: Mediator scolar

PROIECT DIDACTIC

REPERE GENERALE
Modulul: Comunicarea la locul de munca
Tema din cadrul modulului: Comunicarea interactiva
Tipul lectiei: transmitere de noi cunostiinte
Durata: 3 ore
Locul de desfasurare: sala de clasa
Obiective finale de performanta: formare de competente de comunicare corecta
STRUCTURA PE SECVENTE DE PREGATIRE
Obiective
operationale
1. Sa comunice permanent cu persoana
2. Sa adapteze comunicarea la
modificarile survenite in comportamentul
persoanei
3. Sa semnalezeze familiei cu
promptitudine dificultatile aparute in
comunicarea cu persoana respectiva

Continuturile
specifice

1.Formarea relatiilor
interpersonale pozitive

2. Comunicarea
ingrijitor - persoana
asistata

Metodele de
formare
Prelegere
participativa
Explicatia
conversatie
euristica

Observatia dirijata
Conversatia

Mijloace de
instruire /
Materiale de
invatare
Reguli si norme
de conduita

Timp
alocat

1 ora

1 ora
tabla, creta,
videoproiector,
flipchart, fise de

1 ora

Evaluare

probe orale,
fise de
evaluare

euristica
4. Sa evite si sa rezolve conflictul cu
familia pentru evitarea stresului

3. Rezolvare de

profesional

conflicte ingrijitor de

Turul galeriei

copii si batrani la

Studiu de caz

domiciliu cu familia

Brainstorming

observatie, fise
de evaluare

Numele formatorului :NEICU OANA OLIVIA


Denumirea programului de formare : MEDIATOR SCOLAR

PLAN DE LECTIE
Obiective Timp
10
1

10

Etape de instruire

Metode de
invatamant

Mijloace de
invatamant

Secventa organizatorica
- crearea conditiilor necesare
bunei desfasurari a sesiunii
de formare

Conversatia, jocul
didactic

Tabel de
prezenta

Secventa introductiva

prelegere

tabla, creta

Formarea relatiilor

participativa

videoproiector

interpersonale

explicatie

flipchart

Forma de
activitate
formator
frontal

Forma de activitate
formabil

frontala

colectiva

frontala

colectiva

frontala

colectiva

individual, pe grupe

Fisa de
observatie

conversalie euristica
3

15

Secventa de instruire
Prezentarea modalitatilor de
comunicare

explicatie, expunere

tabla, creta

conversatie euristica

videoproiector
flipchart

15

Conexiune inversa
Rezolvare de situatii tip
conflict

evaluare

fisa de lucru
turul galeriei
fisa de

evaluare
1-4

10

Secventa finala
Sintetizarea notiunilor
comunicate

discutia

----------------

frontala

colectiva

METODA "SPARGEREA GHIETII"

Este o metoda specifica sesiunilor de formare a adultilor, este folosita pentru a-i
determina pe cursanti sa se familiarizeze unii cu altii, pentru a trece la relatii
prietenoase si de cooperare. Moderatorul invita participantii sa fie activi, abordand un
ton de familiaritate si sugerand nevoia obtinerii unui climat necompetitiv, astfel incat
sa se poata comunica liber si fara teama. El va forma, la intamplare, grupuri de doua
persoane, va solicita membrilor fiecarui grup sa caute sa ofere informatii unul despre
altul, pe rand, chiar intrerupand-se unul pe altul, in timp de 5 minute. Va solicita apoi
participantilor sa prezinte grupului ceea ce a aflat despre cel care i-a fost partener.

RAPORT DE EVALUARE
Curs de formare profesionala in domeniul Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare,
sport"

Ocupatia Mediator scolar"


COD RAPORT: 334010
DATA RAPORTARII:

Scoala cu cls. I-VIII CAZASU, BRAILA


SUBIECTUL SCOLARIZARII: 28 cursanti
OBIECTIVELE CURSULUI:
* Sa-si formeze capacitati de comunicare, de planificare, munca in echipa, de dezvoltare a
parteneriatului scoala -comunitate, consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind
rolul si importanta scolarizarii copiilor, aplicarea practicilor incluzive, depasirea dificultatilor
emotionale si comportamentale la copiii cu nevoi speciale, asigurarea respectarii drepturilor
copilului, promovarea limbii, traditiilor si obiceiurilor in scoala;
* Sa-si formeze capacitati de utilizare a sistemelor de
operare
* Sa-si formeze capacitati de rezolvare de conflicte
PERIOADA DE SCOLARIZARE:
februarie-mai 2009-2010
LOCATIE: Scoala cu cls. I-VIII CAZASU

FORMATOR:prof. NEICU OANA-OLIVIA

CURSANTI -INSCRISI- 28 - AU FINALIZAT FORMAREA : 28

Curs de formare profesionala in domeniul Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport"


Cursanti: inscrisi si care au finalizat formarea 28
Nr.
Crt.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25

Nume si prenume

Studii

Fatu Sanda
Neicu Mircea
Popescu Viorel
Ene Ion
Videriu Radu
Ciuca Mihaela
Manaila Aurora

liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu

Parlog Eugenia
Po pescu Luiza
Badarau Daniela
Burlacu Ionel
Ciocan Vasile
Dudau Marinela
Filip Iolanda
Livescu George
Dobre Lavinia
Budes Mariana
Manoila Eugen
Vizitiu Bogdan
Vladimir Alexandru
Durbaca Florin
Dragu Stefania
Alexe Anca
Ivanov Eduard
Mihalache Cristian
Zarnescu Panait

liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu
liceu

Evaluare
Test

Durata totala a programului: 110 ore


Durata de pregatire:
teorie - 40 ore
practica- 70 ore
Programa de pregatire: 4 Module
Modulul l -- COMUNICAREA
Modalitati de comunicare - primirea si transmiterea
informatiilor
Structurarea informatiilor
Comunicarea interactiva
Modulul II - PLANIFICAREA
Stabilirea obiectivelor
Realizarea unui plan realist
Inregistrarea planului propriu in planul anual de activitate

Finala
Lucrare practica

Modulul III - UTILIZARE PC


Utilizarea sistemului de operare WINDOWS
Inregistrarea si gestionarea datelor utilizind
programul EXCEL
Comunicare/colaborare cu ajutorul instrumentelor TIC
Modulul IV - REZOLVAREA CONFLICTELOR
Ce este conflictul?
Cunoasterea modurilor de rezolvare a unui conflict
Cauzele conflictelor
Tipuri de conflicte
Folosirea unui conflict in avantajul tau
Evolutia unui conflict
Rezolvarea conflictelor
Materiale utilizate
Suport de curs :
* Modalitati de comunicare
* Proiectare, organizare, planificare, evaluare
* Utilizare PC - operare WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET
* Prevenirea si rezolvarea conflictelor

Carti de specialitate:
Internet site de specialitate: Metode si tehnici de comunicare

Evaluare Cursanti
Evaluare curs:
* 85% din cursanti au apreciat foarte bine organizarea programului si orarul de desfasurare a cursului
* 15% din cursanti au apreciat cu bine programul si orarul de defasurare
* 90% din cursanti apreciaza cu nota 10 gradul de noutate al continutului acoperit
* 10% din cursanti apreciaza cu nota 8 noutati in continutul cursului
* 100% cursanti apreciaza prin nota 10 metodologia aplicata pe intreaga perioada a cursului de formare
* 80% din cursanti acorda maxima importanta pentru modulul Comunicare"
* 70% din cursanti considera foarte necesar modulul Planificare"
* 80% din cursanti considera foarte necesar modulul Rezolvarea conflictelor"
* 60% din cursanti considera foarte necesar modulul Utilizarea PC"
* 98% din cursanti considera ca a fost atins un echilibru intre continutul teoretic si dezvoltarea
abilitatilor practice apreciat prin nota 10 si 2% prin nota 8
* 80 % din cursanti apreciaza din intreaga perioada a cursului de formare cu nota 10 exercitiul de
interventie cotat cel mai eficient, aplicat prompt in situatii de conflict
* 20% din cursanti acorda nota 9 pentru exercitii
* 90% din cursanti considera ca este oportun acest curs
* 98% din cursanti apreciaza prin nota 10 strategiile didactice, metodele de grup si procedeele de lucru
utilizate in timpul orelor de teorie si de practica
* 100% cursanti au apreciat parerea lor despre formatori cu nota 10 privind explicatiile clare, prezentarile
variate si competentele profesionale ale formatorilor

* 98% din cursanti considera ca puncte tari ale cursului:


- sesiuni structurate si bine organizate;
- lucrul pe echipe cu entuziasm care solicita colaborarea dintre cursanti;
- resurse materiale si procedurale variate bine prezentate;
- relatia cu formatorii de prietenie si usor de abordat..
-

modulele cursului conform dezvoltarii abilitatii de comunicare si practice in domeniul de sanatate si


asistenta sociala

* 2% din cursanti considera ca puncte slabe ale cursului:


-

programul de practica

Propuneri de imbunatatire viitoare ale cursului de formare:


100% cursanti au considerat necesar eleborarea unui caiet special al mediatorului scolar
Evaluare formator
Impresia generala de formator:
*

Toti cursantii s-au implicat in activitatile desfasurate;

* Lucrul pe echipe, invatare prin cooperare, colaborare pozitiva intre participanti;


* Prezentarile la flipchart au fost evaluate frontal;
* Atmosfera de grup propice invatarii;
* Exercitii de incalzire la care cursantii au participat cu placere ;
* Evaluare permanenta, climat interactiv.
Cei mai buni cursanti: Neicu Mircea,Ciocan Vasile,Dudau Marinela.
Recomandari de instruire viitoare:
Nu au fost recomandari
Observatii:
Din cei 28cursanti:
- 28 au rezolvat tema conform cerintelor;
- 2 nu au rezolvat tema pana la data raportului. Nu au fost probleme deosebite pe
parcursul formarii.

Prelucrarea datelor si analiza raspunsurilor


date la intrebarile din chestionarul de
evaluare finala
1. Programul a contribuit, in principal, la perfectionarea urmatoarelor competente
profesionale.
* capacitati de comunicare, de planificare, munca in echipa, de dezvoltare a parteneriatului scoalacomunitate, consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind rolul si importanta
scolarizarii copiilor, aplicarea practicilor incluzive, depasirea dificultatilor emotionale si
comportamentale la copiii cu nevoi speciale, asigurarea respectarii drepturilor copilului,
promovarea limbii, traditiilor si obiceiurilor in scoala;
* capacitati de utilizare a sitemelor de operare
* capacitati de rezolvare de conflicte
2. Aprecierea tematicilor parcurse
3. Aprecieri cu privire la organizarea programului si orarul de
desfasurare:
Foarte bine - 75%
Bine - 25%
Cei mai multi cursanti au apreciat ca s-a tinut cont de dorintele lor privind planificarea orelor
de teorie si mai ales cele de practica. Au existat si formabili care au considerat durata programului
de pregatire a cursului mare tinand cont ca dureaza 4 luni. De asemenea unii formabili au considerat
durata mare de pregatire practica fiind de 3 luni.
4. Tematicile propuse ( cateva teme au fost date in chestionar)
Ordonate in functie de importanta lor, de aprecierile si de ceea ce stie cursantul, ce vrea sa stie
si ce dobandeste in urma cursului de formare s-a constatat:
- majoritatea cursantilor au apreciat cu foarte bine si bine acest curs de recalificare
5. Propuneri de imbunatatire a
programului:
a) in privinta competentelor:
- elaborarea de fise de lucru
- pasi spre relationarea sociala
Din grup au facut parte subiecti de la caminul de batrani cat si de la
orfelinat.
b) in privinta strategiilor de evaluare:

- 10% din cursanti propun evaluarea doar pe baza activitatii practice


- 10% din cursanti propun evaluare pe baza unui test si evaluare permanenta pe
module
- 15% propun evaluare pe baza unui test si a activitatii practice
- 65 % din cursanti propun spre evaluare un
portofoliu
Alte propuneri: seminar, colocviu, activitate de
grup
c) in privinta strategiilor de instruire
- dezbatere in grup
- studiu de caz
d) in privinta modalitatilor si formelor de organizare
- masa rotunda
- dezbatere
e) in privinta duratei
j) in privinta continuturilor
- continuturi care caracterizeaza viata si nevoile concrete ale copilului si batranului asistat la domiciliu
6. Calificative acordate: foarte bine 85%, bine 15%

Argumente
* Formatori bine pregatiti
* Explicatii clare, sesiuni bine structurate si organizate
* Continuturi relevante
* Creativitate in abordarea temelor de teorie
* Suport de curs bine sistematizat si conceput
* Colaborare eficienta intre formatori si formabili
* Activitati de grup, metode participative
* Exercitii de aplicare a teoriei in tehnici practice

* Invatare prin cooperare


* Resurse materiale diversificate

CHESTIONAR - centralizarea raspunsurilor


Va rugam respectuos sa ne ajutati in evaluarea cursului nostru de formare. Va multumim pentru
raspunsurile dumneavoastra!
1. Cum apreciati organizarea programului si orarul de desfasurare a cursului ?
Foarte bine - 75% din cursanti
2.

Apreciati de la 1 la 10 gradul de noutate al continutului acoperit.


Nota 10 - 80%

3.

Bine - 25% din cursanti

Nota 8 - 20%

Apreciati de la 1 la 10 metodologia aplicata pe intreaga perioada a cursului de formare.


Nota 10 - 100% cursanti

4.
Din cele 5 module date cum le apreciati:
Maxima importanta
Foarte necesar Mai putin necesar
80% din cursanti
acorda maxima
70% din
60% din cursanti
importanta pentru
cursanti
consider foarte
modulul
considera
necesar modulul
Comunicare"
foarte
Utilizarea PC"
necesar
modulul
Planificare"
60% foarte
necesar
modulul
Rezolvarea

important

conflictelor

5. Apreciati de la 1 la 10 daca a fost atins un echilibru intre continutul teoretic si dezvoltarea


abilitatilor practice.
Nota 10 - 98%

Nota 8 - 2%

6. Precizati cu nota maxima care exercitiu a fost cel mai eficient de-a lungul activitatii de
formare.
Nota 10 - 80% din cursanti considera ca exercitiul de interventie aplicat in situatii de urgenta
7. Cum apreciati pe scara de valori strategiile didactice si metodele de grup utilizate.
Nota 10 - 98%

8. A fost oportun acest curs pentru d-vs ?

Da- 90%

9. Apreciati pe scara de valori parerea d-vs despre prestatia formatorilor


Nota 10 - 100%

10. Trecand in revista intreaga perioada a cursului de formare, precizati puncte tari si puncte
slabe ale cursului:

98% din cursanti considera ca puncte tari ale


cursului:
a. sesiuni structurate si bine organizate;
b. lucrul pe echipe cu entuziasm care solicita colaborarea dintre cursanti;
c. resurse materiale si procedurale variate bine prezentate;
d. relatia cu formatorii de prietenie si usor de abordat..
e. modulele cursului conform dezvoltarii abilitatii de comunicare si practice in domeniul de
sanatate si asistenta sociala
2% din cursanti considera ca puncte slabe ale cursului:
- incurajarea evaluarii in cadrul grupului
Propuneri de imbunatafire viitoare ale cursului de formare:
100% cursanti sunt pentru elaborarea unui caiet special al mediatorului scolar.

CHESTIONAR

Va rugam respectuos sa ne ajutati in evaluarea cursului nostru


de
formare.
Va multumim pentru raspunsurile dumneavoastra.

1. Cum apreciati organizarea programului si a orarului de desfasurare a


cursului
Foarte bine
Bine

2. Apreciati de la 1 la 10 gradul de noutate al continutului


acoperit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Apreciati pe scara de valori de la 1 la 10 metodologia aplicata pe intreaga perioada a
cursului de formare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.

Apreciati modulele prezentate mai jos in functie de gradul dvs de participare, dupa
criteriile de evaluare:

criteriu de
evaluare
maxima
importanta
foarte necesar
mai putin necesar

COMUNICAREA PLANIFICAREA UTILIZARE PC REZOLVAREA


CONFLICTELOR

important

5.Apreciati pe scara de valori cum considerati ca a fost atins echilibrul intre continutul
teoretic si dezvoltarea abilitatilor practice.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Precizati cu nota maxima un exercitiu considerat cel mai eficient de-a lungul activitatii
de formare.
.
7. Apreciati pe scara de valori strategiile didactice si metodele de grup utilizate de-a lungul
activitatii de formare.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. A fost oportun acest curs pentru


dvs. ?
Da
Nu
9. Cum apreciati prestatia formatorilor pe scara de
valori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Trecand in revista intreaga perioada a cursului de formare, precizati cel putin
3 puncte tari si 3 puncte slabe ale cursului si cel putin o propunere de imbunatatire
pentru desfasurarea viitoare:
Puncte
tari......................................................:................................................................:.........................
Puncte
slabe..........................................................................................................................................
.................
Propuneri de imbunatatiri viitoare ale cursului de formare:
.