Sunteți pe pagina 1din 5
4 foarte anteazi tru a se alic (tot ind cand enti se mL apa oncentrat e lent se ajungi la frogen se zspalacu Leon, de chimia metalelor 145 3.3.3. Obtineres oxizilor cuprului Cuprul formeaza, in cele trei stiri de oxidare in care poate exista, trei oxizi: Cu,0, CuO gi Cu,0,. x¢ 4.3.3.1. Obtinerea oxidului de cupru (1) Cu,0 Generalitati Oxidul de cupru (1) se giiseste in naturé sub forma de cuprit rosu. Obfinere, Pentru objinerea oxidului de cupra (1) se ; pot folosi mai multe metode: , * reactia dintre cupru si oxigen, care se realizeazs fnedlzind cuprului intr-o atmosferi oxidanta: 2 Cut 12 0,—+ CuO; g ® reducerea oxidului de cupru (11) cu cupru metalic: 4 CuO + Cu —> CuO; { % in laborator se poate objine adiiugdnd la solutia unei siti = de cupru (II) o solutie de hidroxid alcalin si un agent Tedueitor (hidrazini, hidroxilaming, glucozi, etc.). La reducerea cu glucozii a unei solufii de sulfat de cupru (11) in mediu bazic au loc reactiile: CuSO, + 2 NaOH —> Cu(OM), + Na,SO, 2 Cu(OH) + CHO; —> Cuj0+ CylHy,0,+ 2H,0. La inceput apare, prin usoara incdlzire, un precipitat ben, iar prin incilzire mai puternic8 precipitatul devine Diferenja dintre Cv,O galben si Cu,0 rogu este oo 18 yooye ‘pen Pupag syd 0 od geeag ‘2p nfor rdisaud on 240 08 8] onsn a8 ode 99 OD wasBuHIGO na auzpRoUy jaina op mprroupr, HON T +08" rer wueYHOD KOR *ost9 8] 9p puraiog ~ nino yume ploayusoo 9p pas8 ase wn gotpuyaoBix0 9p jp0 16 nadno 9p stow anmyp wfomsiq “tudo op ‘vd 9p oupoesat rent vaSixo ap mow nuned na amae|doo unnefo, rudno 9p wuore azesey axes uw unions ayes) mudn 9p [epnq. “wroydouy sojazs 3 aylqosge ap aayed atm o no “Sve yuOWE aioqfnd op 420} gus autigo 2s (q) Udo ap tmpHHO ‘Of +09 +0" £—"GronO“00ND sy oc yo dns ox) igre es woo ay RETEST impaxo 9p SqKMs aMOIP SUED Z joing sonra? ayniemigooo jp rgaracuooye mfemaiuoo words“ th apodax Yr 20] ¥ rd yo Pas2690 TA 9S, vou 98 7O'S'H 2 epee eTpow| HORN 80S" eqnuda o-nay pdaxd 9S RETSPTPOR So's mseiod 2p ap wsnyes aingos %402 HOBN 1906 fp anos 9401 TOSND mAdNo op wBTRE aP a a seo 9p qodisoxd on ipromd ist fod 95 MOST mEETIOS 9p 1NNTNS Bact practi de chins metolelon . fn ce mediu se reslizeazi reducerea cuprului (I) la ‘cupru (1) cu obfinerea Cu,0? Explicati, |. Seriefi ecuafile reacfilor de objinere a Cu,0 folosind si ali agen reducdtori . Explicafiinsolublitatea in ap& a oxidului de cupru (1). Cur putefi explica toate procesele chimice care au loc 1a fobjinerea ‘celor trei oxizi, din punctul de vedere al ‘ransferului de electron? ~ Ce putefi spune despre structura cristalink @ oxizilor obtinusi? Scifi toate ecuafiile reacfilor chimice care nu au fost ‘recute fn referat. Explicaji solubilitatea in apd a oxidului de cupru (ID. Comparaj-o cu solubititatea oxidului de cupra (1).