Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA .

NR./.

Aprobat,
Director,
Prof.
REFERAT

Avand in vedere :
I. Activitatile desfasurate de administratorul financiar:
1.Angajeaz unitatea colar, alturi de director, n orice aciune patrimonial
2 ntocmete planurile de venituri i cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele i n condiiile stabilite de lege ;
3 ntocmete acte justificative i documente contabile cu respectarea formularelor i regulilor de alctuire i
completare n vigoare;
4 Organizeaz i exercit viza de control financiar preventiv n conformitate cu prevederile legale ;.
5 ntocmete mpreun cu conducerea colii planuri de venituri i cheltuiel
6 Se preocup permanent de nregistrarea i prelucrarea periodic a datelor n programele de contabilitate;
7 ine evidena financiar contabil ntr-o baz de date electronic;
8 Organizeaz i selecteaz din sistemul electronic naional ( SEAP) produsele care se vor achiziiona conform
referatelor aprobate;
9 Rspunde de asigurarea fluxului financiar n programul de salarii Edusal al MECS conform legislaiei n vigoare.
10 Urmrete aplicarea i respectarea tuturor dispoziiilor legale privind salarizarea i drepturile personalului
didactic, didactic auxiliar i nedidactic, ntocmete formele pentru efectuarea ncasrilor i plilor n numerar sau
prin conturi bancare, pentru urmrirea debitorilor i creditorilor ;
11 nregistreaz toate operaiunile de la bugetul local si MECS (salarii i cheltuieli materiale , buget de stat (burse,
cheltuieli de transport, autofinanare, venituri proprii etc)
12 Primete, verific , opereaz n fiele analitice i sintetice obiectele de inventar la nivel de coal, surse de
finanare;
13 Repartizeaz pe baz de referat de necesitate , materiale de ntreinere consumabile;
14 Instruiete i controleaz periodic personalul care gestioneaz valori materiale;
15 Organizeaz inventarierea valorilor materiale i bneti, instruiete i controleaz personalul unitii n vederea
efecturii corecte a operaiunii de inventariere

II.Nivelul de insusire a legislatiei specifice activitatii financiar contabile de catre administratorul


financiar al Scolii Gimnaziale, Comuna .., doamna ,este unul bun;
III. Aptitudinile pe care le-a dovedit administratorul financiar in modul de indeplinire a
atributiilor de serviciu: si-a perfectionat pregatirea profesionala teoretica si practica , a colaborat cu
echipa managerial a scolii precum si cu ceilalti colegi din cadrul unitatii de invatamant , in sensul
efectuarii lucrarilor repartizate , reusind astfel sa se achite de sarcinile de serviciu. Si-a organizat bine
timpul de lucru , in sensul ca activitatea desfasurata sa se concretizeze in eficienta.
A participat la cursuri de perfectionare:
-2012-2013-MANAGEDU-utilizarea aplicatiei de management educational
-2013-Expert in achizitiile publice
-2014-Manager de proiect.
In ultimii trei ani doamna .. a fost evaluate cu calificativul Foarte Bine.
IV. Conduita functionarului public debutant in timpul serviciului:
Permanent a incercat sa-si perfectioneze pregatirea profesionala , aptitudinile de comunicare sis a
respecte normele etice si morale.
V. In sensul precizarilor de mai sus consideram ca doamna .., administrator financiar
al Scolii Gimnaziale, Comuna . indeplineste conditiile promovarii de la treapta
profesionala II la treapta profesionala I.

VI.Bibliografia pentru examen:


1. Legea 1/2011 Legea educaiei naionale;
2. Legea 63/2011 privind ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar
din nvmnt.
3. Legea 82/1991 Legea contabilitii republicat i actualizat.
4. Legea 273/2006 privind finanele publice locale.
5. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. HG 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor la atribuirea contractelor de
achizitie publica din OUG 34/2006.
7. OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor cu modificri i
completri.
8. Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operaiunilor de cas.
9. OMFP 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaiei indicatorilor privind finanele publice.
10. OMFP 1917/2005 privind Normele metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii
instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, cu
modificarile si completarile ulterioare.
11. OMFP 2021/2013 ordin pentru completarea OMFP 1917/2005 privind Normele metodologice privind
organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice,
12. OMFP 2861/2009 privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii.
13. OMFP 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art.36 din OUG 34/2009 privind reglementarea unor
masuri financiar-fiscale.
14. OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile.
VII.Pentru organizarea examenului propun urmatoarele comisii:
Comisia de examinare:
Comisia contestatii:

Intocmit,
Prof