Sunteți pe pagina 1din 32

Anul 175 (XIX) Nr.

612

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Miercuri, 5 septembrie 2007

SUMAR
Nr.

788.

Pagina
DECRETE
Decret privind trecerea n rezerv a unui general
din Serviciul de Informaii Externe ............................

Nr.

1
762.

926.

25.

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


Hotrre privind transmiterea unor drumuri
forestiere i a terenurilor aferente acestora din
domeniul public al statului i din administrarea Regiei
Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public al
unor uniti administrativ-teritoriale din judeul Harghita
i n administrarea consiliilor locale ale acestora ......
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
Ordin al preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei privind aprobarea

212

584.

585.

Pagina
Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care
proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii
electrice din sistemul electroenergetic ......................
Ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale
privind instituirea procedurii de administrare special la
Societatea Naional mbuntiri Funciare S.A.
Bucureti ....................................................................
ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURRILOR
Decizie privind autorizarea funcionrii ca broker de
asigurare a Societii Comerciale SOLVENTABROKER DE ASIGURARE S.R.L. ........................
Decizie privind autorizarea funcionrii ca broker de
asigurare a Societii Comerciale RBA REKORD
BROKER DE ASIGURARE S.R.L. ........................

DECRETE
PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind trecerea n rezerv a unui general
din Serviciul de Informaii Externe
n temeiul prevederilor art. 94 lit. b) i ale art. 100 din Constituia Romniei,
republicat, precum i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere propunerea directorului Serviciului de Informaii Externe,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Pe data de 4 septembrie 2007 domnul general menionat n
anexa*) la prezentul decret trece n rezerv.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
n temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat,
contrasemnm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Bucureti, 31 august 2007.
Nr. 788.
*) Anexa se comunic numai instituiilor interesate.

1330

3031

3132

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind transmiterea unor drumuri forestiere i a terenurilor aferente acestora din domeniul public
al statului i din administrarea Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public
al unor uniti administrativ-teritoriale din judeul Harghita i n administrarea
consiliilor locale ale acestora
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 4 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 96/1998 privind
reglementarea regimului silvic i administrarea fondului forestier naional, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, al
art. 9 alin. (1) i al art. 12 alin. (1) i (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu
modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob transmiterea unor drumuri forestiere,
avnd datele de identificare prevzute n anexele nr. 16, din
domeniul public al statului i din administrarea Regiei Naionale
a Pdurilor Romsilva n domeniul public al unor uniti
administrativ-teritoriale din judeul Harghita i n administrarea
consiliilor locale ale acestora.
Art. 2. (1) Se aprob transmiterea terenurilor aferente
drumurilor forestiere prevzute la art. 1, avnd datele de
identificare prevzute n anexele nr. 1161, din domeniul
public al statului i din administrarea Regiei Naionale a
Pdurilor Romsilva n domeniul public al unor uniti

administrativ-teritoriale din judeul Harghita i n administrarea


consiliilor locale ale acestora.
(2) Pentru terenurile forestiere prevzute la alin. (1) consiliile
locale asigur administrarea acestora cu respectarea regimului
silvic, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Art. 3. Predarea-preluarea drumurilor forestiere
prevzute la art. 1 i a terenurilor aferente acestora prevzute
la art. 2 alin. (1) se face pe baz de protocol ncheiat ntre prile
interesate, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare
a prezentei hotrri.
Art. 4. Anexele nr. 16 i nr. 1161 fac parte integrant
din prezenta hotrre.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Decebal Traian Reme
Ministrul internelor i reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul economiei i finanelor,
Doina-Elena Dasclu,
secretar de stat

Bucureti, 7 august 2007.


Nr. 926.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007

ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului i din administrarea
Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public al comunei Ciceu i n administrarea
Consiliului Local al Comunei Ciceu, judeul Harghita

Nr.
crt.

Denumirea
drumului

1 Piricske

Persoana
juridic
de la care
se transmite
bunul imobil

Persoana
juridic
la care
se transmite
bunul imobil

Nr. inventar
la Regia Naional
a Pdurilor
Romsilva

Indicativul
drumului
n amenajament

Lungime
(km)

Valoare
de inventar
(RON)

Nr. inventar Observaii


M.F.P.

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Ciceu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei Ciceu

21004

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I 143D

7,00

20.192,31

5853
parial

2 Racu Ferstru Statul romn,


din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Ciceu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei Ciceu

21009

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP II 102D

1,00

3.625,67

5858
parial

ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului i din administrarea
Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public al comunei Ciucsngeorgiu i n administrarea
Consiliului Local al Comunei Ciucsngeorgiu, judeul Harghita

Nr.
crt.
0

Denumirea
drumului
1

Persoana
juridic
de la care
se transmite
bunul imobil

Persoana
juridic
la care
se transmite
bunul imobil

Nr. inventar
la Regia Naional
a Pdurilor
Romsilva
4

Indicativul
drumului
n amenajament
5

Lungime
(km)

Valoare
de inventar
(RON)

Nr. inventar Observaii


M.F.P.
8

1 Bencze
Moneag

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20964

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.133 D

3,90

28.759,16

5806

2 Uzului II

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20981

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.128 D

3,40

28.475,11

5823

3 Legtura Uzului Statul romn,


din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20998

Ocolul Silvic
2,90
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.128 D

48.263,04

5840

4 Drnics

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20982

Ocolul Silvic
1,30
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.130 D

6.614,58

5824

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

4
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


1

5 Uzului I

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20987

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.125 D

0,70

26.560,22

5829

6 Egerszk

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20993

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.131 D

5,70

67.228,84

5835

7 Sros

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20988

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.132 D

3,00

25.013,57

5830

8 Fisg

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20994

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP III u.a.54 D

4,30

47.683,67

5836

9 Fisg
prelungire

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

21171

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP III u.a.55 D

1,50

128.542,28

5845

10 Benesd

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

21177

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP III u.a.56 D

2,00

463.173

5849

11 Prul
Capelei

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20995

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP IV u.a.109 D

2,00

32.146,65

5837

12 Capelei
Armeni

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20996

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP IV u.a.110 D

3,90

59.452,47

5838

13 Capelei
Abtut

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20997

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP IV u.a.111 D

1,40

31.960,82

5839

14 Lesd

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20980

Ocolul Silvic
2,20
Miercurea-Ciuc
UP VII u.a.135 D

13.752,09

5822

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


0

15 Aluni Umbrei Statul romn,


din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

21173

Ocolul Silvic
2,40
Miercurea-Ciuc
UP VII u.a.143 D

263.015,39

5847

16 Casin Axial

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

20963

Ocolul Silvic
2,00
Miercurea-Ciuc
UP VII u.a.134 D

5.054,56

5805
parial

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

ANEXA Nr. 3

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului i din administrarea Regiei Naionale
a Pdurilor Romsilva n domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc i n administrarea
Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judeul Harghita

Nr.
crt.
0

Denumirea
drumului
1

Persoana
juridic
de la care
se transmite
bunul imobil

Persoana
juridic
la care
se transmite
bunul imobil

Nr. inventar
la Regia Naional
a Pdurilor
Romsilva
4

Indicativul
drumului
n amenajament
5

Lungime
(km)

Valoare
de inventar
(RON)

Nr. inventar Observaii


M.F.P.
8

1 Szcseny

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

21002

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I u.a.139 D

4,70

10.628,70

5851

2 SzcsenyRejtek

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

21003

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I u.a.140 D

3,50

25.307,57

5852

3 SzcsenyTeker

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

21005

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I u.a.141 D

5,30

49.733,93

5854

4 Szcsenyprelungire

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

21006

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I u.a.140 D

1,50

16.673,89

5855

5 Kiss II

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

21007

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I u.a.142 D

1,00

7.869,53

5856

6 Cioboteni

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

21015

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP XI u.a.123 D

4,70

12.809,36

5864

6
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


1

7 Cioboteniramificaie

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

21016

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP XI u.a.124 D

0,70

3.376,24

5865

8 Fagul de Mijloc

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

21020

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP XI u.a.122 D

3,80

54.020,94

5869

9 Piricske

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

21004

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I u.a.143 D

1,00

2.884,61

5853
parial

10 Prul Negru

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

20949

Ocolul Silvic
Homorod
UP IX u.a.90 D

0,80

1.955,50

5790
parial

11 Ilosa obrie

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

20950

Ocolul Silvic
Homorod
UP IX u.a.91 D

3,50

6.749,75

5791

ANEXA Nr. 4

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului i din administrarea Regiei Naionale
a Pdurilor Romsilva n domeniul public al comunei Puleni i n administrarea Consiliului Local
al Comunei Puleni, judeul Harghita
Persoana

Persoana

Nr. inventar

juridic

juridic

la Regia Naional

Indicativul

Valoare

Nr.

Denumirea

de la care

la care

a Pdurilor

drumului

Lungime

de inventar

crt.

drumului

se transmite

se transmite

Romsilva

n amenajament

(km)

(RON)

bunul imobil

bunul imobil

Nr. inventar Observaii


M.F.P.

1 Aracs

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Puleni, 21017


n administrarea
Consiliului Local
al Comunei Puleni

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP XI u.a. 121D

3,70

11.998,39

5866

2 Remete

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Puleni, 21019


n administrarea
Consiliului Local
al Comunei Puleni

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP XI u.a. 120D

3,60

30.880,98

5868

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007

ANEXA Nr. 5

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului i din administrarea Regiei Naionale
a Pdurilor Romsilva n domeniul public al comunei Snmartin i n administrarea Consiliului Local
al Comunei Snmartin, judeul Harghita
Persoana

Persoana

Nr. inventar

juridic

juridic

la Regia Naional

Indicativul

Nr.

Denumirea

de la care

la care

a Pdurilor

drumului

Lungime

de inventar

Valoare

crt.

drumului

se transmite

se transmite

Romsilva

n amenajament

(km)

(RON)

bunul imobil

bunul imobil

Nr. inventar Observaii


M.F.P.

1 Cseke

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Snmartin,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Snmartin

20955

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP IV u.a. 113D

5,30

11.097,55

5797

2 Telekasz

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Snmartin,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Snmartin

20986

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP IV u.a. 112D

1,90

15.505,69

5828

3 Telek

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Snmartin,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Snmartin

21176

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP IV u.a. 115D

1,40

252.301,21

5848

ANEXA Nr. 6

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului i din administrarea Regiei Naionale
a Pdurilor Romsilva n domeniul public al comunei Tometi i n administrarea Consiliului Local
al Comunei Tometi, judeul Harghita
Persoana

Persoana

Nr. inventar

juridic

juridic

la Regia Naional

Indicativul

Valoare

Nr.

Denumirea

de la care

la care

a Pdurilor

drumului

Lungime

de inventar

crt.

drumului

se transmite

se transmite

Romsilva

n amenajament

(km)

(RON)

M.F.P.

bunul imobil

bunul imobil

24.279,80

5873
parial

2.112,80

5875
parial

1 Valea
ntunecoas

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tometi, 21024


n administrarea
Consiliului Local
al Comunei Tometi

2 Illanc

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tometi, 21026


n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Tometi

Ocolul Silvic
5,80
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.100D

7,50

Nr. inventar Observaii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


ANEXA Nr. 11

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului i din administrarea
Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public al comunei Ciceu i n administrarea Consiliului Local
al Comunei Ciceu, judeul Harghita

Nr.
crt.

Amplasamentul
terenului

Persoana juridic
de la care
se transmite
bunul imobil

Persoana juridic
la care
se transmite
bunul imobil

Localizarea
terenului
n cadastrul
forestier

Suprafaa
(ha)

Nr. .
inventar
M.F.P

Cod
de clasificare

Comuna Ciceu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Ciceu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei Ciceu

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I 143 D

1,30

1364
parial

8.04.02

Comuna Ciceu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Ciceu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei Ciceu

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP II 102 D

0,30

1364
parial

8.04.02

ANEXA Nr. 21

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului i din administrarea
Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public al comunei Ciucsngeorgiu
i n administrarea Consiliului Local al Comunei Ciucsngeorgiu, judeul Harghita

Nr.
crt.

Amplasamentul
terenului

Persoana juridic
de la care
se transmite
bunul imobil

Persoana juridic
la care
se transmite
bunul imobil

Localizarea
terenului
n cadastrul
forestier

Suprafaa
(ha)

Nr. .
inventar
M.F.P

Cod
de clasificare

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
2,40
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.133 D

1364
parial

8.04.02

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
2,10
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.128 D

1364
parial

8.04.02

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
1,80
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.128 D

1364
parial

8.04.02

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
0,80
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.130 D

1364
parial

8.04.02

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


0

5.

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
0,40
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.125 D

1364
parial

8.04.02

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
3,40
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.131 D

1364
parial

8.04.02

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
1,80
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.132 D

1364
parial

8.04.02

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP III u.a.54 D

2,30

1364
parial

8.04.02

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP III u.a.55 D

1,20

1364
parial

8.04.02

10

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP III u.a.56 D

2,80

1364
parial

8.04.02

11

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP IV u.a.109 D

1,20

1364
parial

8.04.02

12

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP IV u.a.110 D

2,40

1364
parial

8.04.02

13

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP IV u.a.111 D

0,80

1364
parial

8.04.02

14

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
1,30
Miercurea-Ciuc
UP VII u.a.135 D

1364
parial

8.04.02

10
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


1

15

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
2,80
Miercurea-Ciuc
UP VII u.a.143 D

1364
parial

8.04.02

16

Comuna
Ciucsngeorgiu,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Ciucsngeorgiu,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Ciucsngeorgiu

Ocolul Silvic
1,20
Miercurea-Ciuc
UP VII u.a.134 D

1364
parial

8.04.02

ANEXA Nr. 31

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului i din administrarea
Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc
i n administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judeul Harghita

Nr.
crt.

Amplasamentul
terenului

Persoana juridic
de la care
se transmite
bunul imobil

Persoana juridic
la care
se transmite
bunul imobil

Localizarea
terenului
n cadastrul
forestier

Suprafaa
(ha)

Nr. .
inventar
M.F.P

Cod
de clasificare

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I u.a.139 D

0,50

1364
parial

8.04.02

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I u.a.140 D

1,96

1364
parial

8.04.02

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I u.a.141 D

3,20

1364
parial

8.04.02

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I u.a.140 D

0,84

1364
parial

8.04.02

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I u.a.142 D

0,60

1364
parial

8.04.02

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP XI u.a.123 D

0,50

1364
parial

8.04.02

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


0

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP XI u.a.124 D

0,42

1364
parial

8.04.02

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP XI u.a.122 D

0,10

1364
parial

8.04.02

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic
Miercurea-Ciuc
UP I u.a.143 D

0,20

1364
parial

8.04.02

10

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic
Homorod
UP IX u.a.90 D

0,40

1364
parial

8.04.02

11

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Municipiul
Miercurea-Ciuc,
n administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Miercurea-Ciuc

Ocolul Silvic
Homorod
UP IX u.a.91 D

2,00

1364
parial

8.04.02

ANEXA Nr. 41

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului i din administrarea
Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public al comunei Puleni i n administrarea
Consiliului Local al Comunei Puleni, judeul Harghita
Persoana juridic

Persoana juridic

Localizarea

Nr. .

Nr.

Amplasamentul

de la care

la care

terenului

Suprafaa

inventar

Cod

crt.

terenului

se transmite

se transmite

n cadastrul

(ha)

M.F.P

de clasificare

bunul imobil

bunul imobil

forestier

Comuna Puleni,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Puleni,
Ocolul Silvic
n administrarea
Miercurea-Ciuc
Consiliului Local
UP XI u.a. 121D
al Comunei Puleni

0,50

1364
parial

8.04.02

Comuna Puleni,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Puleni,
Ocolul Silvic
n administrarea
Miercurea-Ciuc
Consiliului Local
UP XI u.a. 120D
al Comunei Puleni

1,80

1364
parial

8.04.02

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


ANEXA nr. 51

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului i din administrarea
Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public al comunei Snmartin i n administrarea
Consiliului Local al Comunei Snmartin, judeul Harghita

Nr.
crt.

Amplasamentul
terenului

Persoana juridic
de la care
se transmite
bunul imobil

Persoana juridic
la care
se transmite
bunul imobil

Localizarea
terenului
n cadastrul
forestier

Suprafaa
(ha)

Nr. .
inventar
M.F.P

Cod
de clasificare

Comuna Snmartin,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Snmartin, Ocolul Silvic


n administrarea
Miercurea-Ciuc
Consiliului Local
UP IV u.a. 113D
al Comunei
Snmartin

3,20

1364
parial

8.04.02

Comuna Snmartin,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Snmartin, Ocolul Silvic


n administrarea
Miercurea-Ciuc
Consiliului Local
UP IV u.a. 112D
al Comunei
Snmartin

1,10

1364
parial

8.04.02

Comuna Snmartin,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Snmartin, Ocolul Silvic


n administrarea
Miercurea-Ciuc
Consiliului Local
UP IV u.a. 115D
al Comunei
Snmartin

1,70

1364
parial

8.04.02

ANEXA Nr. 61

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului i din administrarea
Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public al comunei Tometi i n administrarea
Consiliului Local al Comunei Tometi, judeul Harghita

Nr.
crt.

Amplasamentul
terenului

Persoana juridic
de la care
se transmite
bunul imobil

Persoana juridic
la care
se transmite
bunul imobil

Comuna Tometi,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tometi,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Tometi

Comuna Tometi,
judeul Harghita

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tometi,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Tometi

Localizarea
terenului
n cadastrul
forestier

Suprafaa
(ha)

Ocolul Silvic
2,80
Miercurea-Ciuc
UP VIII u.a.100D

Nr. .
inventar
M.F.P

Cod
de clasificare

1364
parial

8.04.02

1364
parial

8.04.02

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007

13

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz,
execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic
n temeiul art. 9 alin. (2) i (8), al art. 11 alin. (1) i alin. (2) lit. a), m) i t) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu
modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere referatul de aprobare ntocmit de Departamentul acces la reea i autorizare n domeniul energiei electrice,
n conformitate cu prevederile procesului-verbal al edinei Comitetului de reglementare al Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei din data de 19 iulie 2007,
preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Regulamentul pentru autorizarea
electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz
instalaii electrice din sistemul electroenergetic, prevzut n
anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
abrog Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei nr. 55/2005 privind
aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care
proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice
din sistemul electroenergetic, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006.

Art. 3. Titularii de licene acordate de Autoritatea Naional


de Reglementare n Domeniul Energiei i societile comerciale
care desfoar activiti n sectorul energiei electrice vor
respecta prevederile regulamentului prevzut la art. 1.
Art. 4. Departamentele de specialitate din cadrul Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei vor duce la
ndeplinire i vor urmri respectarea de ctre operatorii
economici a prevederilor cuprinse n regulamentul menionat la
art. 1.
Art. 5. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

p. Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei,


Nicolae Opri
Bucureti, 20 iulie 2007.
Nr. 25.
ANEX

REGULAMENT

pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice
din sistemul electroenergetic
(Cod ANRE: 25.1.200.0.03.20/07/07)
REVIZIA 3
CAPITOLUL I
Cadrul legislativ
Art. 1. Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care
proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice
din sistemul electroenergetic, denumit n continuare
Regulament, este emis n conformitate cu prevederile art. 11
alin. (2) lit. m) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i cu prevederile
art. 2 din Hotrrea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reelele
electrice de interes public.
Art. 2. n conformitate cu cerinele normelor n vigoare,
activitile de proiectare, executare, verificare i exploatare a
instalaiilor electrice din Sistemul Electroenergetic Naional se
realizeaz de ctre electricieni autorizai i/sau operatori
economici atestai de autoritatea competent.
Art. 3. Autorizarea electricienilor se realizeaz de ctre
autoritatea competent, n baza competenelor acesteia stabilite

la art. 11 alin. (2) lit. t) din Legea nr. 13/2007, cu modificrile i


completrile ulterioare, n conformitate cu prevederile
prezentului regulament.
CAPITOLUL II
Scop
Art. 4. Regulamentul stabilete condiiile de autorizare
pentru electricienii care proiecteaz i execut lucrri de
instalaii electrice, incluznd:
procedura de autorizare;
procedurile de organizare i desfurare a examenului de
autorizare;
procedura de autorizare a electricienilor autorizai n baza
Ordinului ministrului industriei i comerului nr. 34/1999;
competenele, drepturile i obligaiile electricianului
autorizat;
condiiile de suspendare sau de retragere a autorizaiei,
respectiv de aplicare a sanciunilor electricienilor autorizai.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007

Art. 5. Regulamentul precizeaz:


a) modul de autorizare a electricienilor care exploateaz
instalaii electrice;
b) modul de desfurare a activitilor n domeniul verificrii
proiectelor i lucrrilor de instalaii electrice.
CAPITOLUL III
Domeniul de aplicare
Art. 6. Prevederile Regulamentului se aplic:
a) persoanelor fizice, romne sau strine, rezidente n
Romnia, care solicit autorizarea n vederea desfurrii pe
teritoriul Romniei, cu respectarea legilor i a normelor n
vigoare aplicabile n domeniul energiei electrice, a activitilor
de proiectare i/sau executare de lucrri de instalaii electrice;
Termen/Abreviere

b) persoanelor fizice care n desfurarea activitii de


exploatare a instalaiilor electrice execut lucrri de
mentenan/ntreinere/reparaii curente ale acestora, ca parte
component a activitii de exploatare, cu respectarea
obligaiilor precizate la art. 10.
Art. 7. Prevederile Regulamentului nu se aplic la
autorizarea personalului care desfoar activiti de proiectare
i/sau executare de echipamente electrice ori materiale
destinate utilizrii lor n instalaiile electroenergetice.
CAPITOLUL IV
Definiii i abrevieri
Art. 8. n contextul prezentului regulament se aplic
urmtoarele definiii i abrevieri:
Definiie

Autoritate
competent

Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei (ANRE) cu sediul n Bucureti, str. Constantin
Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro, sau orice succesor al acesteia

Autorizare

Activitatea de emitere a unui act tehnic i juridic, denumit legitimaie, prin care se acord unei persoane
fizice dreptul de a desfura n condiiile legii activiti de proiectare (inclusiv de a oferi asisten tehnic
la executarea lucrrilor) i/sau de executare (respectiv de a conduce executarea lucrrilor) a lucrrilor de
instalaii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naional (SEN)

Branament

Instalaia de racordare la joas tensiune

Capacitate
energetic

Instalaia de producere a energiei electrice sau termice n cogenerare, reele electrice i alte echipamente
electrice

Conducerea
executrii unei
instalaii electrice

Activitatea de coordonare organizatoric i tehnic i de urmrire de ctre un electrician autorizat a


executrii unei instalaii electrice, cu respectarea proiectelor i a tuturor normelor n vigoare; este o
component a activitii de executare a instalaiei

Consumator de
energiei electric

Clientul final, persoan fizic sau juridic, care cumpr energie electric pentru consumul propriu

Departamentul
de specialitate

Departamentul de acces la reea i autorizare n domeniul energiei electrice din cadrul autoritii
competente

Electrician
autorizat

Persoana fizic titular a unei legitimaii emise de autoritatea competent, autorizat n condiiile prezentului
regulament pentru a desfura, conform competenelor acordate, activiti de proiectare/executare a
instalaiilor electrice racordate la SEN

Exploatare
(tehnic) a
instalaiilor
electrice

Supravegherea permanent a funcionrii instalaiilor electrice, pregtirea i coordonarea manevrelor,


realizarea operaiilor i manevrelor n mod nemijlocit ntr-o instalaie electric n vederea funcionrii sigure
i economice a acesteia, cu respectarea reglementrilor tehnice, de securitate i sntate n munc i n
domeniul proteciei mediului, stabilite prin legislaia n vigoare

Instalaie
electric

Ansamblu de echipamente, celule i elemente legate funcional ntre ele, de regul amplasate ntr-un
spaiu comun i exploatate de aceeai formaie operativ; sunt incluse partea electric a centralelor
electrice, reelele electrice i instalaiile electrice de utilizare; instalaia electric este racordat la SEN

Instalaie
electric de
utilizare (a
energiei electrice)

Instalaii electrice care aparin unui consumator i sunt situate n aval fa de punctul de delimitare de cele
aferente reelei electrice, aparinnd operatorului de distribuie/transport al energiei electrice; instalaia
electric de utilizare creeaz condiiile de alimentare cu energie electric a receptoarelor

Instalaie
electric
interioar

Instalaie electric de utilizare de joas tensiune, aferent construciilor civile i industriale, realizat n
interiorul acestora

Mentenan

Ansamblul tuturor aciunilor tehnice i organizatorice care se execut asupra structurilor, instalaiilor
(sistemelor) i componentelor aflate n exploatare i care sunt efectuate pentru meninerea sau restabilirea
strii tehnice necesare ndeplinirii funciilor pentru care au fost proiectate

Ministerul de
resort

Ministerul Economiei i Finanelor sau orice succesor al acestuia avnd atribuii n domeniul energiei

Norme

Standarde, coduri, regulamente, reglementri, instruciuni, prescripii energetice, hotrri i alte acte
normative, precum i contracte sau alte documente oficiale

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


Termen/Abreviere

15

Definiie

Operator
economic

Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrri persoan juridic, de drept
public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniu, care ofer n mod licit pe pia
produse, servicii i/sau execuie de lucrri

Operator
economic atestat

Operator economic, persoan juridic, titular al unui atestat acordat de ctre autoritatea competent n
conformitate cu RAOE, a crui valabilitate nu a expirat

Operator de reea

Operator de distribuie/Operator de transport i de sistem

Operator de
distribuie a
energiei electrice

Orice persoan care deine, sub orice titlu, o reea electric de distribuie i este titular a unei licene de
distribuie prin care rspunde de operarea, asigurarea ntreinerii i dezvoltarea reelei, interconectarea
acesteia cu alte sisteme, precum i de asigurarea capacitii pe termen lung a sistemului de a rspunde
cererilor rezonabile privind distribuia energiei electrice

Operator de
transport i de
sistem

Orice persoan care deine, sub orice titlu, o reea electric de transport i este titular a unei licene de
transport prin care rspunde de operarea, asigurarea ntreinerii i dezvoltarea reelei, interconectarea
acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum i de asigurarea capacitii pe termen lung a sistemului
de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice

Persoan fizic
cu activitate
independent

Persoana fizic ce desfoar prin fore proprii activiti economice n mod independent n baza unei
autorizaii emise de autoriti ale administraiei publice locale competente, conform prevederilor Legii
nr. 300/2004

Putere instalat

Puterea activ nominal a unui receptor sau grup energetic indicat n documentaia tehnic a fabricii
constructoare, care este nscris pe plcua indicatoare sau care este indicat de fabricant; puterea
instalat total este suma puterilor instalate ale receptoarelor sau grupurilor energetice

Responsabil
tehnic cu
execuia

Persoana fizic responsabil, n condiiile legii, cu implementarea sistemului de calitate n realizarea


lucrrilor de montaj dotri tehnologice industriale, cu asigurarea disponibilitii de personal calificat i de
echipamente specifice, care s dea garania respectrii exigenelor de calitate stabilite n prevederile legale,
i de documentaia aferent realizrii lucrrilor de montaj, verificat i aprobat

Retragerea
autorizrii

Anularea dreptului de practic n calitate de electrician autorizat, incluznd anularea legitimaiei emise de
autoritatea competent

Reea electric

Ansamblul de linii, inclusiv elemente de susinere i de protecie a acestora, staii electrice i alte
echipamente electrice conectate ntre ele, prin care se transmite energia electric de la o capacitate
energetic de producere a energiei electrice la un utilizator; reeaua electric poate fi reea de transport
sau reea de distribuie

Reea electric
de distribuie

Reeaua electric cu tensiune de linie nominal pn la 100 kV inclusiv

Reea electric
de transport

Reeaua electric de interes naional i strategic cu tensiunea de linie nominal mai mare de 110 kV

Serviciul de
specialitate

Serviciul atestri din cadrul autoritii competente

Suspendarea
autorizrii

Retragerea dreptului de practic n calitate de electrician autorizat i a legitimaiei corespunztoare de


ctre autoritatea competent, pentru un interval de timp determinat

Supravegherea
executrii unei
instalaii electrice

Activitatea organizatoric i tehnic de urmrire de ctre un electrician autorizat a executrii unei instalaii
electrice, cu respectarea proiectelor i a tuturor normelor n vigoare; este o component a activitii de
executare a instalaiei

Sistemul
Electroenergetic
Naional

Ansamblu al instalaiilor electrice interconectate prin care se realizeaz activitile de producere, transport,
conducere operativ, distribuie i utilizare a energiei electrice din Romnia

Verificator de
proiecte

Persoana fizic responsabil, n condiiile legii, cu verificarea coninutului documentaiei pentru lucrrile de
montaj dotri tehnologice industriale, n conformitate cu exigenele cuprinse n prevederile legale, care
ndeplinete urmtoarele atribuii: verificarea existenei coninutului-cadru al documentaiei, pe faze de
proiectare, ncadrarea documentaiei n exigenele legale, inclusiv a normelor PSI, de securitate i sntate
n munc, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism i sistematizare, verificarea legalitii
soluiilor adoptate n documentaii, verificarea conformitii documentaiei de execuie a lucrrilor de montaj
dotri tehnologice cu reglementrile legale i tehnice specifice

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007

Termen/Abreviere

Definiie

CM

Carnet de munc

CIM

Contract individual de munc

CV

Curriculum vitae; se ntocmete n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 1.021/2004 (modelul
este prezentat n anexa nr. 7 la regulament)

DARAE

Departamentul de acces la reea i autorizare n domeniul energiei electrice din cadrul autoritii
competente

ITM

Inspectorat teritorial de munc

MEC

Ministerul Economiei i Comerului, organ de specialitate al administraiei publice centrale n subordinea


Guvernului, care i-a ncetat activitatea ca urmare a Hotrrii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Economiei i Finanelor

MEF

Ministerul Economiei i Finanelor

RAOE

Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz, execut, verific i exploateaz
instalaii electrice din sistemul electroenergetic, emis de autoritatea competent i aprobat prin Ordinul
preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 24/2007

SA

Serviciul atestare din cadrul DARAE

Vicepreedinte

Vicepreedintele ANRE n domeniul energiei

CAPITOLUL V
Documente de referin
Art. 9. Regulamentul are la baz urmtoarele documente
de referin:
a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu
modificrile i completrile ulterioare;
b) Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice
i a asociaiilor familiale care desfoar activiti economice n
mod independent, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 517 din 15 iunie
2006;
d) Legea securitii i sntii n munc nr. 319/2006,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 646 din
26 iulie 2006;
e) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie
2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
g) Ordonana Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea
lucrrilor de montaj al dotrilor tehnologice industriale, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431 din 31 august
1999, aprobat cu modificri prin Legea nr. 440/2002, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 502 din 11 iulie
2002;
h) Hotrrea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reelele
electrice de interes public, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 559 din 4 august 2003;
i) Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii
n munc nr. 319/2006, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006;
j) Hotrrea Guvernului nr. 49/1999 privind nfiinarea
Centrului Naional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 53 din
5 februarie 1999;

k) Ordinul preedintelui ANRE i al preedintelui ANRSC


nr. 5/93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind
folosirea infrastructurii sistemului de distribuie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 320 i 320 bis din
14 mai 2007;
l) Ordinul ministrului industriei i comerului nr. 293/1999
privind aprobarea Normelor metodologice privind verificarea
calitii lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i
instalaii tehnologice industriale, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999;
m) Ordinul ministrului industriei i comerului nr. 323/2000
pentru aprobarea unor regulamente, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 543 din 1 noiembrie 2000;
n) Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 88/2003
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare
tehnico-profesional a specialitilor verificatori de proiecte,
responsabililor tehnici cu execuia i experilor tehnici de calitate
pentru lucrrile de montaj utilaje, echipamente i instalaii
tehnologice industriale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 186 i 186 bis din 25 martie 2003, cu modificrile
ulterioare (Ordinul ministrului economiei i comerului
nr. 268/2006);
o) Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 324/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea i
controlul specialitilor atestai pentru lucrrile de montaj pentru
utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale, n
conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 95/1999
privind calitatea lucrrilor de montaj al dotrilor tehnologice
industriale, aprobat cu modificri prin Legea nr. 440/2002,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 782 din
29 august 2005;
p) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.346/2006 privind
aprobarea Procedurii de atribuire a codului de nregistrare
fiscal pentru persoanele fizice care desfoar activiti
economice n mod independent sau exercit profesii libere, a
Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile i
alte entiti fr personalitate juridic, precum i a modelului
unor formulare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 744 din 31 august 2006;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


q) Ordinul preedintelui ANRE nr. 35/2002 privind aprobarea
Regulamentului de conducere i organizare a activitii de
mentenan, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 916 din 16 decembrie 2002;
r) Ordinul preedintelui ANRE nr. 24/2007 privind aprobarea
Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care
proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice
din sistemul electroenergetic.
CAPITOLUL VI
Autorizarea persoanelor fizice care desfoar activiti
de exploatare a instalaiilor electrice
Art. 10. (1) Exploatarea instalaiilor electrice se face de
ctre operatorul economic care este titular al unei licene pentru
producerea, transportul sau distribuia energiei electrice, emis
de autoritatea competent, cu personal autorizat pentru
exploatare n conformitate cu prevederile legale n domeniul
securitii i sntii n munc.
(2) Exploatarea instalaiilor electrice din patrimoniul
operatorului economic care are calitatea de consumator de
energie electric se face cu personal autorizat pentru
exploatare, n conformitate cu prevederile legale n domeniul
securitii i sntii n munc, respectndu-se, dup caz, i
convenia de exploatare ncheiat cu operatorul de reea la
reelele cruia sunt racordate instalaiile electrice din patrimoniul
consumatorului.
(3) Autorizarea electricienilor care desfoar activitatea de
exploatare a instalaiilor electrice se realizeaz prin grija
operatorului economic angajator, n conformitate cu prevederile
legale n domeniul securitii i sntii n munc, n baza
instruciunilor proprii pe care angajatorul are obligaia s le
elaboreze.
(4) Calitatea de electrician autorizat pentru exploatare este
conferit prin talonul de autorizare emis n conformitate cu
instruciunile proprii de aplicare a prevederilor legale n domeniul
securitii i sntii n munc, elaborate de operatorul
economic angajator, care deine n patrimoniu instalaii electrice
racordate la Sistemul Electroenergetic Naional.
CAPITOLUL VII
Verificarea proiectelor i a lucrrilor de instalaii electrice
Art. 11. Verificarea proiectelor de instalaii electrice
interioare se realizeaz n conformitate cu prescripiile i
normele tehnice aplicabile de ctre elaborator, prin grija
electricianului autorizat care i desfoar activitatea n
conformitate cu art. 70 lit. A sau prin grija operatorului economic
atestat, care deine un atestat de tip B sau Bp emis de
autoritatea competent, n conformitate cu prevederile RAOE.
Art. 12. Verificarea instalaiilor electrice interioare n timpul
executrii acestora (verificarea preliminar) i nainte de
punerea n funciune (verificarea definitiv), precum i controlul
executrii instalaiei electrice n vederea emiterii certificatelor ori
a buletinelor de ncercri i verificri se vor face cu respectarea
normelor tehnice i de securitate i sntate a muncii aplicabile
n vigoare, prin grija executantului, respectiv a electricianului
autorizat care i desfoar activitatea n conformitate cu art. 70
lit. A sau a operatorului economic atestat, care deine un atestat
de tip B sau Be emis de autoritatea competent, n conformitate
cu prevederile RAOE.
Art. 13. Verificarea proiectelor de instalaii electrice de
racordare sau utilizare la joas tensiune, altele dect cele
menionate la art. 11, se realizeaz n conformitate cu
prescripiile i normele tehnice aplicabile de ctre operatorul
economic atestat, care deine un atestat de tip B sau Bp emis de
autoritatea competent, n conformitate cu prevederile RAOE.
Art. 14. Verificarea instalaiilor electrice de racordare sau
utilizare la joas tensiune, altele dect cele menionate la art. 12,

17

se face cu respectarea normelor tehnice i a celor de securitate


i sntate a muncii aplicabile n vigoare, prin grija operatorului
economic atestat executant, care deine un atestat de tip B sau
Be emis de autoritatea competent, n conformitate cu
prevederile RAOE.
Art. 15. Verificarea proiectelor de instalaii electrice
tehnologice industriale racordate la Sistemul Electroenergetic
Naional se face de ctre specialiti atestai de Ministerul
Economiei i Finanelor ca verificator de proiecte n conformitate
cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 95/1999, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 440/2002, i ale Ordinului
ministrului industriei i comerului nr. 323/2000, ale Ordinului
ministrului industriei i resurselor nr. 88/2003, cu modificrile
ulterioare, i ale Ordinului ministrului economiei i comerului
nr. 324/2005, cu modificrile ulterioare.
Art. 16. Verificarea instalaiilor electrice tehnologice
industriale racordate la Sistemul Electroenergetic Naional se
face de ctre specialiti atestai de Ministerul Economiei i
Comerului ca responsabili tehnici cu execuia n conformitate
cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 95/1999, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 440/2002, i ale ordinelor
nr. 323/2000, nr. 88/2003 i nr. 324/2005.
CAPITOLUL VIII
Autorizarea electricienilor care desfoar activiti
de proiectare i executare de instalaii electrice
Art. 17. (1) Autorizarea electricienilor care desfoar
activiti de proiectare a instalaiilor electrice racordate la SEN
se realizeaz de ctre autoritatea competent, n conformitate
cu prevederile prezentului regulament.
(2) Autorizarea electricienilor care desfoar activiti de
executare, inclusiv lucrri de ntreinere/mentenan/reparaii
curente, a instalaiilor electrice racordate la SEN se realizeaz
de ctre autoritatea competent, n conformitate cu prevederile
prezentului regulament.
(3) Calitatea de electrician autorizat este conferit prin
legitimaia emis de autoritatea competent, n conformitate cu
prevederile art. 6.2 din regulament.
Art. 18. (1) Electricienii autorizai pentru proiectare/
executare de instalaii electrice racordate la SEN pot avea
urmtoarele tipuri de autorizaii:
a) autorizaii de tip A, pentru proiectare de instalaii electrice;
b) autorizaii de tip B, pentru executare/verificare de instalaii
electrice.
(2) Pentru fiecare dintre autorizaiile de tip A i B se prevd
cte 4 grade de competen: gradul I, gradul II, gradul III i
gradul IV.
Art. 19. Autorizaiile enumerate la art. 18 confer, n
funcie de tip i grad, urmtoarele competene:
a) gradul I A, pentru proiectare de instalaii electrice interioare
cu o putere instalat cel mult egal cu 10 kW i la o tensiune mai
mic de 1 kV;
b) gradul I B, pentru executare de lucrri de instalaii electrice
interioare cu o putere instalat cel mult egal cu 10 kW i la o
tensiune mai mic de 1 kV;
c) gradul II A, pentru proiectare de instalaii electrice de
utilizare cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o
tensiune nominal mai mic de 1 kV;
d) gradul II B, pentru executare de lucrri de instalaii
electrice de utilizare cu orice putere instalat tehnic realizabil
i la o tensiune nominal mai mic de 1 kV;
e) gradul III A, pentru proiectare de instalaii electrice cu orice
putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal
maxim de 20 kV;
f) gradul III B, pentru executare de instalaii electrice cu orice
putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal
maxim de 20 kV;

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007

g) gradul IV A, pentru proiectare de instalaii electrice cu orice


putere instalat tehnic realizabil i la orice tensiune nominal
standardizat;
h) gradul IV B, pentru executare de instalaii electrice cu orice
putere instalat tehnic realizabil i la orice tensiune nominal
standardizat.
CAPITOLUL IX
Procedura de autorizare pentru proiectare
i executare de instalaii electrice
Art. 20. Autorizarea electricienilor care desfoar
activiti de proiectare/executare a instalaiilor electrice
racordate la SEN se face pe baz de examen.
Art. 21. Etapele procesului de autorizare sunt:
nscrierea la examenul de autorizare;
acceptarea solicitantului de a participa la examenul de
autorizare n calitate de candidat;
examinarea candidailor;
emiterea legitimaiei.
Art. 22. (1) Comitetul de reglementare al autoritii
competente poate aproba autorizarea pentru gradul IV A fr
examen a inginerilor proiectani principali gradul I din cadrul
institutelor de proiectare de profil sau a profesorilor/
confereniarilor universitari din cadrul facultilor de profil
electric, la cererea acestora, dac solicitanii ndeplinesc
urmtoarele condiii:
calificare profesional/specializare n domeniul reelelor
electrice;
vechime n activitatea de proiectare/didactic de minimum
20 de ani i experien profesional recunoscut.
(2) Cererea de autorizare va fi nsoit de CV i documente
(copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia crii de
munc etc.) care demonstreaz ndeplinirea condiiilor precizate
la alin. (1).
9.1. nscrierea la examenul de autorizare

Art. 23. Pentru nscrierea la examen solicitantul


nregistreaz sau transmite prin serviciul potal n vederea
nregistrrii la autoritatea competent, o cerere de autorizare
nsoit de documentele precizate la art. 24.
Art. 24. Documentele necesare pentru nscrierea la
examenul de autorizare sunt:
a) cerere-tip, ntocmit conform modelului prevzut n anexa
nr. 1 (Modelul 1) la regulament;
b) copie a actului de identitate;
c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atest
pregtirea profesional:
lucrtorii calificai vor transmite copia certificatului de
absolvire a cursului de calificare, din care reies: durata cursului
i specializarea absolventului;
lucrtorii calificai care sunt absolveni ai nvmntului
obligatoriu de 10 ani vor transmite copii ale diplomei de absolvire
i certificatului de absolvire a cursurilor de calificare, din care
reies: profilul liceului i specializarea profesional/practic a
absolventului;
lucrtorii calificai care sunt absolveni ai colilor
profesionale vor transmite copia diplomei de absolvire a colii
profesionale, din care reies: durata cursurilor, profilul colii i
specializarea profesional i practic a absolventului;
absolvenii de licee vor transmite copii ale diplomei de
bacalaureat i ale atestatului sau certificatului de calificare, din
care reies: profilul liceului i specializarea profesional i
practic a absolventului;

absolvenii de coli tehnice postliceale (din care reiese


calificarea de maistru sau tehnician) vor transmite copia
diplomei de absolvire, din care reies durata cursurilor, profilul
colii i specializarea profesional i practic a absolventului;
absolvenii cursurilor de nvmnt superior vor transmite
copia diplomei de inginer/subinginer, din care reies profilul i
specializarea absolventului;
d) lista cuprinznd lucrrile efectuate i atribuiile/funciile n
domeniul instalaiilor electrice, care s ateste vechimea i
experiena dobndite de electrician, conform cerinelor gradului
de autorizare solicitat; lista:
se ntocmete de ctre solicitant, conform precizrilor din
anexa nr. 2;
se semneaz de actualul angajator (dup caz);
informaiile incluse n list trebuie corelate cu informaiile
coninute n carnetul de munc;
e) copia integral a carnetului de munc, care s ateste
experiena profesional n domeniul n care se solicit
autorizarea, acolo unde este cazul;
f) dup caz, alte documente care atest experiena practic
a solicitantului, conform prevederilor art. 29;
g) documente (diplome, certificate, adeverine etc.) care
atest absolvirea unor cursuri de specialitate privind pregtirea
n vederea susinerii examenului de autorizare de ctre
solicitanii care nregistreaz cereri de autorizare pentru
gradul III sau gradul IV1);
h) copia chitanei de achitare a tarifului pentru autorizare;
i) persoanele fizice strine vor transmite:
cerere-tip;
copii ale actului de identitate i ale documentelor de
reedin n Romnia;
copii ale diplomelor de calificare profesional i copie a
documentului eliberat de Centrul Naional de Recunoatere i
Echivalare a Diplomelor pe teritoriul Romniei, conform
competenelor acestuia, stabilite prin Hotrrea Guvernului
nr. 49/1999;
copii ale documentelor care atest vechimea n munc,
eliberate de autoriti competente ale statelor membre ale
Uniunii Europene n care s-a dobndit experiena practic;
CV;
copia chitanei de achitare a tarifului pentru autorizare.
Art. 25. Solicitantul achit tariful pentru autorizare fie direct
la casieria autoritii competente, fie n contul acesteia.
Art. 26. Operatorii economici care proiecteaz/execut
lucrri de instalaii electrice racordate la SEN pot solicita
autorizarea mai multor electricieni angajai, transmind ctre
autoritatea competent o solicitare conform cu anexa nr. 1
Modelul 2, precum i:
a) lista solicitanilor;
b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de
autorizare;
c) cte un dosar pentru fiecare solicitant, care s cuprind
cererea de autorizare i documentaia menionat la art. 24.
9.2. Acceptarea solicitantului de a participa
la examenul de autorizare

Art. 27. Verificarea cererii de autorizare i a documentelor


anexate transmise de solicitant se face de ctre serviciul de
specialitate din cadrul autoritii competente.
Art. 28. Acceptarea la examenul de autorizare se face numai
n cazul n care sunt ndeplinite concomitent urmtoarele condiii:
a) cererea de autorizare trebuie s corespund modelului
prezentat n anexa nr. 1;

1) Cursurile trebuie s aib un coninut corespunztor tematicii i bibliografiei recomandate de autoritatea competent i vor fi organizate de societi
comerciale de formare profesional autorizate de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului, prin Consiliul Naional de Formare Profesional a Adulilor, n
conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 522/2003, sau de compartimentele tehnice proprii ale operatorilor economici angajatori, prin personal tehnic,
calificat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


b) documentaia anexat cererii de autorizare trebuie s fie
complet i s demonstreze ndeplinirea condiiilor de autorizare
privind:
calificarea profesional (absolvirea unor studii de
specialitate), conform prevederilor art. 29;
experiena profesional n domeniul instalaiilor electrice,
conform precizrilor art. 29.
Art. 29. Condiiile de calificare (studii) i experien
profesional n domeniul instalaiilor electrice pentru fiecare
grad/tip sunt urmtoarele:
Pentru gradul I A:

a) absolveni de licee cu profil energetic, electric,


electrotehnic, instalaii, industrial, avnd specializare de lucrtor
calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic,
electrician pentru construcii, cu o practic de cel puin 3 ani n
proiectarea instalaiilor electrice;
b) tehnicieni i maitri cu diplom n domeniul energetic,
electrotehnic, electromecanic sau al instalaiilor, cu o practic
de cel puin un an n proiectarea instalaiilor electrice;
c) tehnicieni i maitri cu diplom n domenii tehnice, altele
dect cele de la lit. a), cu o practic de cel puin 2 ani n
proiectarea sau executarea instalaiilor electrice;
d) ingineri i subingineri avnd specializare n unul dintre
domeniile: energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaii
pentru construcii;
e) ingineri i subingineri cu diplom n profil electric i
specialiti tehnice, altele dect cele de la lit. c), cu o practic de
cel puin un an n proiectarea sau executarea instalaiilor
electrice;
Pentru gradul I B:

a) lucrtori calificai n domeniul energetic, electrotehnic,


electromecanic sau al instalaiilor, cu o practic de cel puin 3 ani
n executarea instalaiilor electrice;
b) lucrtori calificai, absolveni ai colilor profesionale cu
durata de 1,5 ani, specializai n domeniul energetic,
electrotehnic, electromecanic sau al instalaiilor, cu o practic
de cel puin 2 ani n executarea sau exploatarea instalaiilor
electrice;
c) lucrtori calificai, absolveni ai colilor profesionale cu
durata de 3 ani, specializai n domeniul energetic, electrotehnic,
electromecanic sau al instalaiilor pentru construcii, cu o
practic de cel puin un an n executarea sau exploatarea
instalaiilor electrice;
d) absolveni de licee cu profil energetic, electric,
electrotehnic, electromecanic, instalaii sau industrial, avnd
specializare de lucrtor calificat energetic, electrician,
electrotehnist, electromecanic, electrician pentru construcii;
e) absolveni de licee cu profil electric avnd alt specializare
n domeniul electric dect cea nominalizat la lit. d) (cum ar fi
electronist, telecomunicaii etc.), cu o practic de cel puin 2 ani
n executarea instalaiilor electrice;
f) tehnicieni i maitri cu diplom n specialitile energetic,
electrotehnic, electromecanic sau instalaii;
g) tehnicieni i maitri cu diplom n profil electric i
specialiti tehnice, altele dect cele de la lit. e), cu o practic de
cel puin 2 ani n executarea sau exploatarea instalaiilor
electrice;
h) ingineri i subingineri cu diplom n specialitile:
energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaii;
i) ingineri i subingineri cu diplom n specialiti tehnice,
altele dect cele de la lit. g), cu o practic de cel puin un an n
executarea sau exploatarea instalaiilor electrice;
Pentru gradul II A:

a) tehnicieni i maitri cu diplom n domeniul energetic,


electrotehnic, electromecanic sau al instalaiilor, cu o practic
de cel puin 2 ani n proiectarea instalaiilor electrice;

19

b) ingineri i subingineri cu diplom n specialitile:


energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaii;
c) ingineri i subingineri cu diplom n profil electric i
specialiti tehnice, altele dect cele de la lit. b), cu o practic de
cel puin un an n proiectarea instalaiilor electrice;
Pentru gradul II B:

a) lucrtori calificai, absolveni ai colilor profesionale cu


durata de 1,5 ani, specializai n domeniul energetic,
electrotehnic, electromecanic sau al instalaiilor, cu o practic
de cel puin 3 ani n executarea sau exploatarea instalaiilor
electrice;
b) lucrtori calificai, absolveni ai colilor profesionale cu
durata de 3 ani, specializai n domeniul energetic, electrotehnic,
electromecanic sau al instalaiilor, cu o practic de cel puin 2 ani
n executarea sau exploatarea instalaiilor electrice;
c) absolveni de licee cu profil energetic, electrotehnic,
electromecanic, instalaii sau industrial, avnd specializare de
lucrtor calificat energetic, electrician, electrotehnist,
electromecanic, electrician pentru construcii, cu o practic de
cel puin 2 ani n executarea sau exploatarea instalaiilor
electrice;
d) tehnicieni i maitri cu diplom n domeniul energetic,
electrotehnic sau al instalaiilor, cu o practic de cel puin un an
n executarea sau exploatarea instalaiilor electrice;
e) tehnicieni i maitri cu diplom n domenii tehnice, altele
dect cele de la lit. c), cu o practic de cel puin 3 ani n
executarea sau exploatarea instalaiilor electrice;
f) ingineri i subingineri cu diplom n specialitile:
energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaii;
g) ingineri i subingineri cu diplom n profil electric i
specialiti tehnice, altele dect cele de la lit. e), cu o practic de
cel puin un an n executarea sau exploatarea instalaiilor
electrice;
Pentru gradul III A:

a) ingineri i subingineri cu diplom n specialitatea


energetic, electrotehnic, electromecanic, cu o practic de cel
puin 2 ani n proiectarea sau executarea instalaiilor electrice
cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;
b) ingineri i subingineri cu diplom n profil electric i
specialiti tehnice, altele dect cele de la lit. a), cu o practic de
cel puin 3 ani n proiectarea instalaiilor electrice cu tensiuni
nominale mai mari de 1 kV;
Pentru gradul III B:

a) tehnicieni i maitri cu diplom n specialitatea energetic,


electrotehnic, electromecanic, cu o practic de cel puin 4 ani
n executarea sau exploatarea instalaiilor electrice cu tensiuni
nominale mai mari de 1 kV;
b) ingineri i subingineri cu diplom n specialitatea
energetic, electrotehnic, electromecanic, cu o practic de cel
puin 2 ani n executarea sau exploatarea instalaiilor electrice cu
tensiuni nominale mai mari de 1 kV;
c) ingineri i subingineri cu diplom n profil electric i
specialiti tehnice, altele dect cele de la lit. b), cu o practic de
cel puin 4 ani n executarea instalaiilor electrice cu tensiuni
nominale mai mari de 1 kV;
d) ingineri i subingineri cu diplom n specialitatea instalaii,
cu o practic de cel puin 4 ani n executarea instalaiilor
electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV;
Pentru gradul IV A:

a) ingineri cu diplom n specialitatea electroenergetic, cu o


practic de cel puin 3 ani n proiectarea instalaiilor electrice cu
tensiuni nominale mai mari de 20 kV;
b) ingineri cu diplom n alt specialitate energetic (de
exemplu: termoenergetic, hidroenergetic etc.), electrotehnic,

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007

electromecanic, cu o practic de cel puin 4 ani n proiectarea


instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;
c) subingineri cu diplom n specialitatea electroenergetic,
cu o practic de cel puin 4 ani n proiectarea instalaiilor
electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;
Pentru gradul IV B:

a) ingineri cu diplom n specialitatea electroenergetic, cu o


practic de cel puin 3 ani n executarea sau exploatarea
instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV;
b) ingineri cu diplom n alt specialitate energetic (de
exemplu: termoenergetic, hidroenergetic etc.) electrotehnic,
electromecanic, cu o practic de cel puin 4 ani n executarea
sau exploatarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai
mari de 20 kV;
c) subingineri cu diplom n specialitatea electroenergetic,
cu o practic de cel puin 4 ani n executarea sau exploatarea
instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari de 20 kV.
Art. 30. Prin practic de proiectare, executare sau
exploatare, dobndit de ctre candidatul la autorizare, se
nelege activitatea de proiectare, executare sau exploatare a
instalaiilor electrice racordate la sisteme electrice, astfel:
a) activitatea de elaborare de proiecte n domeniul
instalaiilor electrice, desfurat de ctre solicitant ca persoan
fizic cu activitate independent sau ca angajat al unui operator
economic atestat n conformitate cu RAOE;
b) activitatea de executare de instalaii electrice, care a fost
efectuat de ctre solicitant ca persoan fizic cu activitate
independent sau ca angajat al unui operator economic atestat
n conformitate cu RAOE;
c) activitatea de exploatare a instalaiilor electrice, care a fost
efectuat de ctre solicitant ca angajat al unui operator
economic titular de licen emis de autoritatea competent sau
al unui operator economic avnd calitatea de consumator de
energie electric, industrial sau asimilat.
Art. 31. Candidaii care ndeplinesc condiiile de calificare
i de experien cumulate pot fi acceptai la examen pentru
ambele tipuri de autorizare la acelai grad, cu plata integral a
tarifului pentru un tip de autorizare, plus plata a cel mult 50%
din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare.
Art. 32. Trecerea la un grad de autorizare superior se
poate face numai prin promovarea unui nou examen de
autorizare, cu condiia ndeplinirii cerinelor specifice de studii i
de practic n domeniu.
9.3. Examinarea candidailor

a) Organizarea examenului de autorizare a electricienilor


Art. 33. (1) Examenul de autorizare a electricienilor se
organizeaz, de regul, de dou ori pe an, n sesiune de
primvar i, respectiv, de toamn.
(2) Prin decizie a preedintelui ANRE se pot organiza sesiuni
extraordinare pentru autorizarea electricienilor, denumite
extrasesiuni.
Art. 34. (1) Examenul de autorizare const n susinerea
unei probe scrise, cu subiecte prin care s se verifice
cunotinele candidailor n domeniul pentru care se solicit
autorizarea.
(2) Bibliografia general recomandat i lista cuprinznd
tematica pentru susinerea examenului se public pe pagina de
internet a autoritii competente.
Art. 35. (1) Anunul privind organizarea i desfurarea
examenului se afieaz la sediul i pe pagina de internet ale
autoritii competente, cu 60 de zile nainte de data la care este
programat examenul.
(2) Termenul final de nregistrare a cererilor de autorizare
este cu 30 de zile nainte de data fixat pentru nceperea
perioadei de desfurare a examenului.

(3) Pentru buna desfurare a examenelor, autoritatea


competent poate limita numrul cererilor nregistrate n fiecare
sesiune.
Art. 36. n funcie de numrul candidailor i de locul n
care acetia i au domiciliul sau i desfoar activitatea,
autoritatea competent decide numrul i localizarea pe
teritoriul rii a centrelor n care urmeaz s se desfoare
examenul de autorizare; anunul privind nominalizarea centrelor
n care se desfoar examenul se public la sediul i pe pagina
de internet ale autoritii competente la 5 zile de la ncheierea
perioadei de nscrieri la examen.
Art. 37. Cu 10 zile nainte de perioada stabilit pentru
desfurarea examenului, pe pagina de internet a autoritii
competente, se public:
a) lista candidailor, cuprinznd solicitanii care ndeplinesc
condiiile prevzute n Regulament pentru a participa la
examenul de autorizare a electricienilor, cu precizarea centrului
i datei la care susin examenul;
b) lista solicitanilor care nu ndeplinesc condiiile prevzute
n Regulament pentru a participa la examenul de autorizare a
electricienilor, cu indicarea motivelor de nendeplinire.
Art. 38. Solicitanii aflai n situaia prevzut la art. 37 lit. b)
din cauza lipsei unor acte sau a unor neclariti legate de
acestea pot fi inclui n lista candidailor, cu condiia soluionrii
completrilor sau clarificrilor solicitate de autoritatea
competent, cu cel puin 5 zile nainte de perioada de
desfurare a examenului.
Art. 39. Candidaii pot participa la examen n centrele de
examinare menionate n dreptul numelui fiecrui candidat n
lista ntocmit conform prevederilor art. 37 lit. a).
Art. 40. Candidaii sunt examinai de comisii numite prin
decizie a preedintelui autoritii competente, la propunerea
departamentului de specialitate.
Art. 41. Comisiile de examinare au urmtoarele atribuii:
a) asigurarea organizrii i desfurrii examenului;
b) preluarea lucrrilor de examen;
c) verificarea lucrrilor de examen;
d) ntocmirea i publicarea listelor cu rezultatele examenului;
e) emiterea legitimaiilor;
f) transmiterea documentelor de examen la autoritatea
competent pentru eviden i arhivare.
Art. 42. (1) Comisia de examinare are n componen
5 membri, dintre care cel puin 3 fac parte din autoritatea
competent; membrii comisiei sunt: un preedinte, un
vicepreedinte, 2 experi i un secretar.
(2) Un membru al unei comisii de examinare poate fi nlocuit,
n cazuri justificate, cu acordul preedintelui autoritii
competente, de ctre o persoan nominalizat ca nlocuitor sau
de un membru al altei comisii de examinare.
(3) Activitatea comisiei se desfoar n prezena a minimum
3 membri.
Art. 43. Subiectele de examen sunt propuse de membrii
comisiilor de examinare cu 10 zile nainte de susinerea
examenului i sunt aprobate de directorul general al
departamentului de specialitate.
Art. 44. Subiectele de examen cuprind dou probe
constnd n:
a) un chestionar tip gril coninnd 30 de subiecte, cu cte
3 variante de rspuns pentru fiecare subiect; i
b) o aplicaie numeric.
Art. 45. (1) Pentru examen, comisia elaboreaz, pentru
fiecare grad (I, II, III, IV), mai multe variante de aplicaii numerice
i chestionare-gril.
(2) Chestionarele-gril pentru gradele I i II (tipurile A, B i
A+B) conin cte un singur rspuns corect pentru fiecare
subiect.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


(3) Chestionarele-gril pentru gradele III i IV (tipurile A, B i
A+B) conin unul sau dou rspunsuri corecte pentru fiecare
subiect.
Art. 46. Dup aprobare, variantele de chestionare-gril i
variantele de aplicaii numerice se multiplic corespunztor
numrului de candidai nscrii pentru susinerea examenului
pentru fiecare grad/tip de autorizare, dup caz; documentele se
introduc n plicuri care se sigileaz.
Art. 47. Fiecrui chestionar-gril, avnd ataat aplicaia
numeric, i se atribuie un cod format dintr-un numr de
identificare i din indicativul corespunztor gradului de
autorizare pentru care s-a ntocmit.
b) Desfurarea examenului de autorizare
Art. 48. n data i la ora programate pentru examen
candidaii sunt acceptai n slile de examen, pe baza listelor
ntocmite de serviciul de specialitate, cu urmtoarele precizri:
a) acceptarea n sal se realizeaz n ordine alfabetic, n
baza actului de identitate;
b) candidaii sunt fotografiai.
Art. 49. (1) Fiecare candidat primete din partea
supraveghetorului, n funcie de gradul de autorizare,
urmtoarele 3 documente: un chestionar-gril, un formular
coninnd aplicaia numeric i un formular de nscriere a
rspunsurilor la chestionarul-gril.
(2) Formularele de nscriere a rspunsurilor i de aplicaie
numeric conin o zon n care fiecare candidat i nscrie datele
personale; zona se pliaz, se sigileaz i se tampileaz de
ctre membrii comisiei.
(3) Formularele pentru nscrierea rspunsurilor sunt
prezentate n anexele nr. 5 i 6.
Art. 50. Durata alocat rezolvrii subiectelor de examen
este de dou ore; dup rezolvarea subiectelor de examen,
candidatul pred supraveghetorului toate documentele primite.
Art. 51. (1) Nu se admit asupra candidatului materiale pe
care acesta le-ar putea consulta n vederea soluionrii
subiectelor de examen; orice ncercare de fraud din partea unui
candidat n timpul desfurrii probei scrise de examen se
sancioneaz cu eliminarea candidatului respectiv din examen,
cu nscrierea n toate documentele de examen referitoare la
acest candidat a meniunii eliminat din examen.
(2) Eliminarea din examen se face numai n prezena
preedintelui sau a vicepreedintelui comisiei de examinare.
Art. 52. Comisia de examinare procedeaz la verificarea
lucrrilor, notnd cu culoare roie n rubrica Rezultatul
verificrii a fiecrui formular de nscriere a rspunsurilor
punctajul acordat la fiecare subiect.
Art. 53. La notarea subiectelor se aplic urmtoarele
reguli:
a) se acord 1 punct n cazul n care au fost marcate numai
variantele/varianta corecte/corect de rspuns;
b) se acord 0 puncte n cazul contrar celui de la lit. a);
c) se acord 0,5 puncte n cazul n care grila de examinare
este de tipul menionat la art. 45 alin. (3) i subiectul are dou
variante corecte de rspuns, iar candidatul a marcat doar una
dintre acestea;
d) notarea aplicaiilor numerice se efectueaz conform unui
barem de corectare stabilit de comisiile de examinare pentru
fiecare aplicaie numeric, iar punctajul maxim este de 5 puncte
i este stabilit dup urmtoarele criterii:
precizarea formulelor de calcul;
nlocuirea datelor n formulele de calcul;
efectuarea calculelor;
precizarea unitilor de msur pentru variabilele utilizate
n formulele de calcul;

21

stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.


Art. 54. Dup verificarea tuturor lucrrilor, n prezena
tuturor membrilor comisiei de examinare, se procedeaz la
desigilarea lucrrilor (desfacerea zonei formularelor de nscriere
a rspunsurilor n care sunt nscrise datele personale ale fiecrui
candidat) i ntocmirea listelor cu rezultatele examenului.
Art. 55. Se consider c au promovat examenul candidaii
care au obinut minimum 24 de puncte la chestionarul-gril i
minimum 3 puncte la aplicaia numeric.
Art. 56. n listele cu rezultatele examenului se nscrie
calificativul Admis, dac s-au obinut la ambele probe de
examen punctajele minime precizate la art. 55, sau Respins,
dac cel puin unul dintre punctajele obinute este sub valoarea
precizat la art. 55.
Art. 57. Rezultatele examenului se consemneaz ntr-un
proces-verbal, care se semneaz de ctre membrii comisiei de
examinare i la care se anexeaz listele cu rezultatele
examenului; procesul-verbal, precum i documentele de
examen ale candidailor se arhiveaz la sediul autoritii
competente.
Art. 58. Listele cu rezultatele examenului se afieaz n
termen de 15 zile de la data desfurrii examenului pe pagina
de internet a autoritii competente, precum i, dup caz, n
fiecare centru de examinare.
Art. 59. Eventualele contestaii cu privire la desfurarea
i rezultatele examenului se nregistreaz la autoritatea
competent n termen de 5 zile de la termenul final de publicare
a rezultatelor.
Art. 60. Reverificarea lucrrilor ale cror rezultate sunt
contestate se face de ctre o comisie de soluionare a
contestaiilor, numit prin decizie a preedintelui autoritii
competente, avnd componen diferit de cea a comisiei de
examinare.
Art. 61. Analizarea contestaiilor se face n cel mult 20 de
zile de la expirarea termenului de depunere a acestora,
rezultatul fcndu-se public pe pagina de internet a autoritii
competente; rezultatele analizei contestaiilor se consemneaz
ntr-un proces-verbal, care se semneaz de toi membrii
comisiei de soluionare a contestaiilor i se arhiveaz mpreun
cu documentele de la centrul de examinare respectiv.
9.4. Emiterea legitimaiei

Art. 62. (1) Candidatul declarat Admis n urma


examenului primete calitatea de electrician autorizat, atestat
prin legitimaia eliberat de autoritatea competent.
(2) Legitimaia este nominal, netransmisibil i valabil pe
teritoriul Romniei; formatul legitimaiei este prevzut n anexa
nr. 3.
(3) Legitimaiile se nregistreaz n ordinea emiterii ntr-un
registru electronic de eviden, conform modelului prevzut n
anexa nr. 4; numrul de legitimaie este numrul de ordine din
registru, care poate fi consultat la sediul autoritii competente
dup obinerea unui acord din partea departamentului de
specialitate din cadrul autoritii competente.
(4) Legitimaiile se emit i se elibereaz candidailor declarai
Admis, de regul, n ziua i la locul de desfurare a
examenului.
Art. 63. Pentru fiecare candidat la examenul de autorizare
se vor pstra, pe durata de valabilitate a legitimaiei, la sediul
autoritii competente, documentele examenului.
Art. 64. Legitimaia eliberat n condiiile prezentului
regulament este valabil pentru o perioad de 5 ani de la data
promovrii examenului.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007

CAPITOLUL X
Procedura de reautorizare a electricienilor autorizai
n baza Ordinului ministrului industriei i comerului
nr. 34/1999 privind autorizarea electricienilor
Art. 65. (1) Calitatea de electrician autorizat pentru
proiectarea/executarea instalaiilor electrice, obinut n baza
Ordinului ministrului industriei i comerului nr. 34/1999 privind
autorizarea electricienilor, rmne valabil pentru o perioad de
5 ani ncepnd cu 1 iulie 2004, n cazul n care la acea dat
carnetele de electrician autorizat erau vizate la zi; se menin
gradele de autorizare obinute, care cumuleaz competenele
tipurilor A i B pentru fiecare grad de autorizare, pentru
electricienii autorizai provizoriu i definitiv.
(2) Pentru reautorizarea electricienilor care se ncadreaz n
prevederile alin. (1) autoritatea competent organizeaz n
perioada 1 iulie 200730 iunie 2009 extrasesiuni de examinare,
n conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2); programul de
organizare i desfurare a extrasesiunilor se public pe pagina
de internet a autoritii competente.
(3) n cazul n care electricienii autorizai care se ncadreaz
n prevederile alin. (1) nu solicit nscrierea la examenul de
reautorizare n extrasesiunile organizate de autoritatea
competent, vor putea fi acceptai la examinare, n limita
locurilor disponibile, n sesiunile anuale organizate de
autoritatea competent n conformitate cu prevederile art. 33
alin. (1).
Art. 66. Documentele necesare pentru nscrierea la
examenul de reautorizare sunt:
a) cerere-tip ntocmit conform anexei nr. 1;
b) copie a actului de identitate;
c) CV ntocmit conform anexei nr. 7 i not, ntocmit i
semnat pe propria rspundere, privind activitatea desfurat
de solicitant n domeniul instalaiilor electrice ncepnd cu data
de 1 iulie 2004 pn n prezent;
d) documente (diplome, certificate, adeverine etc.) care
atest absolvirea unor cursuri de specialitate privind pregtirea
n vederea susinerii examenului de autorizare de ctre
solicitanii care nregistreaz cereri de autorizare pentru
gradul III sau gradul IV2);
e) copii ale certificatelor sau diplomelor care atest
pregtirea profesional;
f) copie a carnetului de electrician autorizat emis n baza
Ordinului ministrului industriei i comerului nr. 34/1999;
g) copia chitanei de achitare a tarifului pentru autorizare.
Art. 67. Solicitanii care se ncadreaz n prevederile
art. 65 alin. (1) pot fi acceptai la examenul de reautorizare
pentru acelai grad, tipurile A+B, doar dac sunt ndeplinite
cumulativ condiiile de calificare profesional i experien
practic, conform prevederilor art. 31.
Art. 68. Organizarea i desfurarea extrasesiunilor se
realizeaz conform procedurilor de examinare descrise anterior,
n cadrul cap. IX, pct. 9.39.4.
Art. 69. (1) Eliberarea legitimaiei se face n condiiile
prevzute la art. 62 i 63.
(2) Valabilitatea legitimaiei emise n urma unui examen de
reautorizare este de 5 ani de la data examenului.

CAPITOLUL XI
Drepturi ale electricianului autorizat
Art. 70. Electricianul autorizat are dreptul s exercite
activiti n conformitate cu competenele aferente gradului i
tipului de autorizare, astfel:
A. n calitate de persoan fizic cu activitate independent
sau ca membru al unei asociaii familiale:
a) electricianul autorizat poate proiecta instalaii electrice
interioare cu o putere instalat cel mult egal cu 10 kW, dac
este titular al unei legitimaii de electrician autorizat emis de
autoritatea competent pentru unul dintre gradele I A, II A, III A
sau IV A;
b) electricianul autorizat poate executa/verifica instalaii
electrice interioare cu o putere instalat cel mult egal cu 10 kW,
dac ndeplinete simultan urmtoarele condiii:
(i) este titular al unei legitimaii de electrician autorizat
emise de autoritatea competent pentru unul dintre
gradele I B, II B, III B sau IV B;
(ii) este titular al unui act de abilitare (diplom, certificat,
atestat etc.), conform prevederilor legale, n domeniul
securitii i sntii muncii;
(iii) asigur executarea/verificarea instalaiilor electrice
interioare prin asocierea cu un alt electrician
autorizat, care ndeplinete condiiile menionate
la pct. (i) i (ii), desfurndu-i activitatea, de
asemenea, ca persoan fizic cu activitate
independent;
B. n calitate de angajat al unui operator economic care
desfoar activiti n baza unor atestate emise de autoritatea
competent, conform prevederilor RAOE, astfel:
(i) electricianul autorizat pentru proiectarea de instalaii
electrice coordoneaz elaborarea proiectului de ctre
un colectiv de electricieni, care nu este obligatoriu s
fie autorizai;
(ii) electricianul autorizat care execut/verific instalaia
electric coordoneaz i/sau supravegheaz
executarea/verificarea lucrrii de ctre o echip de
electricieni calificai, care nu este obligatoriu s fie
autorizai;
C. n calitate de angajat al unui operator economic avnd
calitatea de operator de reea sau consumator de energie
electric, industrial sau asimilat, executnd/coordonnd activiti
de ntreinere/reparaii/verificare a/ale instalaiilor electrice din
patrimoniul operatorului economic.
Art. 71. (1) Electricienii autorizai care i desfoar
activitatea ca persoan fizic cu activitate independent cu
respectarea prevederilor art. 70 lit. A au dreptul s ntocmeasc
documentaii ale instalaiilor de utilizare proiectate/executate/
verificate i de a le nregistra la operatorul de reea.
(2) La nregistrarea dosarului instalaiei electrice de utilizare
la operatorul de reea, electricienii vor prezenta operatorului de
reea i urmtoarele documente:
a) copia legitimaiei;
b) copia certificatului de nregistrare fiscal3).

2) Cursurile trebuie s aib un coninut corespunztor tematicii i bibliografiei recomandate de autoritatea competent i vor fi organizate de societi
comerciale de formare profesional autorizate de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului, prin Consiliul Naional de Formare Profesional a Adulilor, n
conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 522/2003, sau de compartimentele tehnice proprii ale operatorilor economici angajatori, prin personal tehnic
calificat.
3) Pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere, n conformitate cu prevederile Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal i ale Ordonanei Guvernului nr. 92/2006 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
se atribuie Codul de nregistrare fiscal, n conformitate cu procedura aprobat prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.346/2006, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 744 din 31 august 2006.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007

23

CAPITOLUL XII
Obligaii ale electricianului autorizat

CAPITOLUL XIII
Rspunderi i sanciuni

Art. 72. Electricianul autorizat are obligaia de a respecta


urmtoarele cerine i condiii asociate legitimaiei de electrician
autorizat:
a) de a cunoate i respecta prevederile legale privind modul
n care i poate desfura activitatea, prevederile prezentului
Regulament i ale reglementrilor emise de autoritatea
competent aplicabile activitii sale; n acest scop, electricianul
autorizat:
nu va desfura activiti n calitate de persoan fizic cu
activitate independent fr a deine autorizaie emis de
autoritile administraiei publice i certificat de nregistrare
fiscal, emise de autoritile competente n conformitate cu
prevederile legale n vigoare;
va respecta normativele tehnice (de proiectare i/sau
executare) n vigoare n sectorul energiei electrice;
va respecta normele legale n domeniul securitii i
sntii n munc;
b) de a executa lucrri numai n limita competenelor
acordate de gradul i de tipul de autorizare obinute;
c) de a executa lucrri n instalaiile electrice numai cu
obinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;
d) de a executa lucrri de instalaii electrice numai pe baz
de proiecte ntocmite de electricieni autorizai sau operatori
economici atestai;
e) de a respecta proiectul n baza cruia execut instalaia
electric; n cazul constatrii unor neconformiti de orice natur,
electricianul autorizat este obligat s sesizeze proiectantul;
f) de a nu semna documentaii de orice fel pentru lucrri pe
care nu le proiecteaz, execut sau nu le supravegheaz direct;
g) de a avea un comportament corect, etic i profesional n
relaia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care
vine n contact n relaia profesional;
h) n cazul n care i desfoar activitatea ca persoan
fizic cu activitate independent, electricianul autorizat va oferi
beneficiarului, la ncheierea contractului, copii ale documentelor
legale n baza crora i desfoar activitatea (legitimaia de
electrician autorizat, certificatul de nregistrare fiscal); pe
parcursul realizrii lucrrii, electricianul autorizat va avea n
permanen asupra sa documentele menionate i le va
prezenta persoanelor abilitate, la solicitarea acestora;
i) de a participa la recepia i la punerea n funciune a
instalaiei electrice de utilizare proiectat/executat, n cazul n
care i se solicit acest lucru de ctre beneficiarul sau operatorul
de reea la care urmeaz a se racorda instalaia electric de
utilizare;
j) de a solicita operatorului de reea punerea sub tensiune a
instalaiilor electrice executate, dup recepionarea acestora, la
solicitarea operatorului de reea;
k) de a nu executa lucrri, manevre sau intervenii sub orice
form n instalaiile operatorilor de reea i/sau de a nu utiliza
componentele reelelor electrice de distribuie sau transport fr
contracte ncheiate cu operatorul de reea n patrimoniul cruia
se afl acestea;
l) de a nu utiliza componentele reelelor electrice de
distribuie sau transport n alte scopuri dect cele prevzute prin
legislaia n vigoare;
m) de a prezenta autoritii competente, la solicitarea
acesteia, orice date i informaii necesare desfurrii propriei
activiti;
n) de a permite verificrile, inspeciile i controalele
prevzute prin reglementri sau dispuse de autoritatea
competent;
o) de a aplica orice msuri dispuse de autoritatea
competent.

Art. 73. n conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din


Legea nr. 13/2007, cu modificrile i completrile ulterioare,
nerespectarea cerinelor precizate la art. 72 reprezint
contravenie.
Art. 74. Constatarea i sancionarea contraveniilor se fac
n condiiile legii.
Art. 75. Sanciunile contravenionale pot fi asociate cu
urmtoarele msuri ale autoritii competente:
a) avertisment sau suspendarea autorizrii pe termene
cuprinse ntre o lun i un an;
b) retragerea autorizrii, cu drept de prezentare la o nou
examinare;
c) retragerea autorizrii, fr drept de prezentare la o nou
examinare.
Art. 76. Decizia autoritii competente de aplicare a
msurilor precizate la art. 75 va ine seama de tipul i efectele
nclcrii cerinei sau condiiei de valabilitate asociate
legitimaiei (precizate la art. 72), precum i de modul n care
decizia autoritii competente influeneaz alimentarea cu
energie electric a consumatorului.
Art. 77. Electricianul autorizat sancionat are dreptul de a
contesta n termen de 15 zile de la comunicare, conform
prevederilor legale n vigoare, sanciunea/msura aplicat de
autoritatea competent.
Art. 78. Sanciunile contravenionale, precum i msurile
aplicate de autoritatea competent se consemneaz ntr-un
registru de eviden ntocmit de autoritatea competent i:
a) se comunic electricianului autorizat sancionat i, dup
caz, angajatorului acestuia i operatorului de reea;
b) se public pe pagina de internet a autoritii competente;
titularii de licene i atestate emise de autoritatea competent
au obligaia s se informeze cu privire la sanciunile aplicate de
autoritatea competent.
Art. 79. n termen de cel mult 48 de ore de la primirea
comunicrii privind aplicarea sanciunii de suspendare sau de
retragere a autorizrii, cel sancionat va preda legitimaia de
electrician autorizat la departamentul de specialitate al autoritii
competente; la expirarea perioadei de suspendare a autorizrii,
titularul i va ridica personal legitimaia de la departamentul de
specialitate al autoritii competente.
CAPITOLUL XIV
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 80. Tarifele pentru autorizarea electricienilor care
proiecteaz i execut instalaii electrice se stabilesc i se
actualizeaz anual prin ordin al preedintelui autoritii
competente, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 81. La expirarea duratei de valabilitate a legitimaiei,
calitatea de electrician autorizat poate fi redobndit n urma
promovrii unui nou examen pentru autorizare, n condiiile
prezentului regulament.
Art. 82. Titularii de licene pentru producerea, transportul
sau distribuia energiei electrice au obligaia s afieze la sediile
centrale ale filialelor, sucursalelor, n locuri ct mai vizibile,
anunurile privitoare la organizarea i desfurarea examenelor
de autorizare.
Art. 83. Titularii de licene pentru producerea, transportul
sau distribuia energiei electrice i asociaiile profesionale vor
trimite autoritii competente, la solicitarea acesteia, propuneri
privitoare la componena comisiilor de examinare.
Art. 84. Operatorii de reea au obligaia de a asigura,
conform prevederilor art. 43 din Hotrrea Guvernului nr. 867/2003,
punerea sub tensiune a instalaiilor electrice de utilizare doar

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007

dac documentaiile acestora, depuse la operatorul de reea,


sunt ntocmite de:
a) operatori economici atestai de autoritatea competent,
titulari de atestate emise pentru activiti corespunztoare tipului
de instalaie electric de utilizare; sau
b) electricieni autorizai care i desfoar activitatea n
conformitate cu prevederile art. 70, cu respectarea prevederilor
art. 71, pentru instalaiile electrice interioare.
Art. 85. (1) Candidatul care nu poate participa la examenul
la care a fost acceptat poate solicita autoritii competente, n
scris, cu 3 zile anterior datei de desfurare a examenului:
a) reprogramarea participrii la examen ntr-un alt centru de
examinare sau n urmtoarea sesiune de examinare organizat
de autoritatea competent;
b) retragerea cererii de autorizare.
(2) Sumele ncasate de autoritatea competent nu se
restituie:
a) candidatului care nu se prezint la examenul la care a fost
acceptat;

b) candidatului care nu promoveaz examenul de autorizare;


c) candidatului care a fost acceptat pentru a susine examenul
la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea
nregistrat la autoritatea competent;
d) solicitantului care nu ndeplinete condiiile de participare
la examen, inclus n lista ntocmit conform prevederilor art. 37
i 38.
Art. 86. (1) Legitimaiile de electrician autorizat pierdute
se declar nule ntr-un ziar local; electricianul autorizat poate
solicita autoritii competente emiterea unui duplicat.
(2) Tariful de emitere a duplicatului se aprob anual prin ordin
al preedintelui autoritii competente.
Art. 87. Legitimaiile emise de autoritatea competent n
urma examenelor de autorizare a electricienilor organizate n
baza ordinelor preedintelui ANRE nr. 4/2004, 9/2005 i 55/2005
rmn valabile pn la expirarea lor, titularii avnd obligaia de
a se conforma i respecta prevederile prezentului regulament.
ANEXA Nr. 1
la regulament

CERERE

pentru nscrierea la examenul de electrician autorizat


Model 1
Ctre Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei ANRE
Bucureti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2
Domnule preedinte,
Subsemnatul, ......................................., domiciliat n localitatea ..........................., str. .............................. nr. ....., bl. ......,
sc. ....., et. ......, ap. ......, judeul (sectorul) ....................., cod potal .........................., posesor al actului de identitate seria ........
nr. ........., cod numeric personal (CNP) ..........................., eliberat de Poliia ................................ la data de ..................., nscut n
anul ......... luna ................... ziua ............... n localitatea ......................., judeul (sectorul ) ......................, v rog s-mi aprobai
nscrierea la examenul de electrician autorizat, grad ......... tip .......... .
Sunt absolvent al ................................. din localitatea .........................., conform diplomei/certificatului/atestatului/actul de
studii nr. ................ din data .................., eliberat de ................................. .
Am o practic de ....... ani i ....... luni n domeniul instalaiilor electrice, efectuat la:
..................................................................... n perioada ................................................................................................... .
..................................................................... n perioada ................................................................................................... .
..................................................................... n perioada ................................................................................, conform
documentelor anexate prezentei cereri.
Pn n prezent am efectuat activitile de exploatare i/sau lucrrile de proiectare i/sau executare prezentate n CV/not.
Pentru susinerea cererii de autorizare anexez urmtoarele documente:
copie a actului de identitate;
copii ale actelor de pregtire profesional;
copii ale altor acte de calificare profesional;
lista cuprinznd lucrrile/activitile efectuate/realizate;
copia carnetului de munc;
copia chitanei de achitare a tarifului pentru autorizare.
Pot fi contactat la telefon nr. ............... , e-mail ................... .
Declar pe propria rspundere c sunt/nu sunt de acord ca numrul meu de telefon s fie publicat pe pagina de internet
a ANRE.
Declar pe propria rspundere c am luat cunotin de prevederile din regulamentul de autorizare, conform crora nu mi
vor fi returnate sumele achitate, n urmtoarele cazuri:
a) dac nu ndeplinesc condiiile de autorizare;
b) dac nu ndeplinesc condiiile de calificare i experien necesare gradului/tipului de autorizare solicitat, fiind acceptat
pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare;
c) dac nu m prezint la examen, cu excepiile prevzute n regulament;
d) dac nu promovez examenul.
Sumele achitate mi vor fi returnate doar dac mi retrag cererea de autorizare nainte de a fi analizat de ANRE.
Data ............

Semntura .....................

25

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


S O L I C I TA R E

de ctre un operator economic a autorizrii angajailor cu calificare de electrician


Model 2
Ctre Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei ANRE
Bucureti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2
Domnule preedinte,
Subsemnatul, ....................................................., n calitate de ............................................................................................
(administrator/director general/etc.)

al operatorului economic ................................, cu sediul social n localitatea ................................., str. .............................. nr. .....,
bl. ......, sc. ....., ap. ......, judeul ....................., cod potal ....................., solicit nscrierea la examenul de autorizare a electricienilor
a unora dintre angajaii proprii.
Menionez c operatorul economic pe care l reprezint:
este nregistrat la oficiul registrului comerului sub nr. J /....../..................,
are codul fiscal (codul unic de nregistrare, CUI) ....................... i
contul nr. ....................... deschis la Banca ................., Sucursala ................................................................................... .
(denumirea/localizarea sucursalei bncii unde este deschis contul)

n scopul comunicrii cu Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, v aduc la cunotin c pot fi contactat
la sediul operatorului economic, precum i la nr. de telefon fix ..............., nr. de fax ...................., nr. telefon mobil ............ .
Cererea este nsoit de:
a) lista solicitanilor;
b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare;
c) cte un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individual i documentaia precizat la
art. 24 din regulament.
Semntura i tampila
.........................................
ANEXA Nr. 2
la regulament

L I S TA

de lucrri
Model
Denumirea lucrrii
sau activitii desfurate/
Obiective ale lucrrii

Nr.
crt.

Tipul lucrrii/activitii4)

Tensiunea (kV)

Angajator (conform CM)

1.

2.

3.

4.

5.

Semntura
.........................................

4)

Precizai: P proiectare, Ex. executare, Expl. exploatare.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


ANEXA Nr. 3
la regulament

MODEL

de legitimaie de electrician autorizat

ANRE
ANRE Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
LEGITIMAIE Nr. ....../..............
ELECTRICIAN AUTORIZAT
Gradul/Tipul
Numele ......................................................................
Prenumele .................................................................
CNP ..........................................................................
Valabilitate ................................................................

Loc pentru fotografie

Titularul acestei legitimaii are competena s ......................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................. .
Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligaiilor prevzute n regulamentul de autorizare
a electricienilor aprobat de Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei.
Semntura autorizat
tampila electricianului autorizat
ANEXA Nr. 4
la regulament

MODEL

pentru registrul electronic de eviden a legitimaiilor de electrician autorizat


Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
Numrul
legitimaiei

Data
examinrii

Electrician
numele i
prenumele

Codul numeric
personal

Gradul/Tipul de
autorizare

Judeul

Localitatea

Sanciunile
aplicate

ANEXA Nr. 5
la regulament

MODEL

de formular de nscriere a rspunsurilor la chestionarul-gril pentru gradele I i II

(pagina 1)
Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei

Numele .................................

Examen de electrician autorizat

Prenumele ............................

Gradele I i II

B.I./C.I. seria ....... nr. ...........


CNP......................................

27

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


FORMULAR DE NSCRIERE A RSPUNSURILOR

Instruciuni de completare a formularului


a) Se citete cu atenie fiecare subiect i se apreciaz care este varianta corect de rspuns; la fiecare ntrebare exist
o singur variant corect de rspuns.
b) Se marcheaz spaiul corespunztor variantei corecte de rspuns din dreptul ntrebrii respective.
De exemplu, dac la ntrebarea 2 se consider corect varianta b), iar la ntrebarea 3 se consider corect varianta c),
formularul se completeaz astfel:
ntrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

1.

2.

3.

4.

.....

c) Nu se noteaz subiectele n dreptul crora candidaii au fcut corecturi sau tersturi n formularul de nscriere a rspunsurilor.

(pagina 2)
ntrebarea nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Varianta a)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Varianta b)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Punctaj total

Semnturi (membrii comisiei de examinare)


.........................................................................

Varianta c)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Punctaj

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


ANEXA Nr. 6
la regulament

MODEL

de formular de nscriere a rspunsurilor la chestionarul-gril pentru gradele III i IV


(pagina 1)
Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei

Numele ................................

Examen de electrician autorizat

Prenumele ............................
B.I./C.I. seria ....... nr. ............

Gradele III i IV

CNP .......................................
FORMULAR DE NSCRIERE A RSPUNSURILOR

Instruciuni de completare a formularului


a) Se citete cu atenie fiecare subiect i se apreciaz care este varianta corect de rspuns; la fiecare ntrebare pot
exista una sau dou variante corecte de rspuns.
b) Se marcheaz numai cu pix albastru spaiile corespunztoare variantei sau variantelor corecte de rspuns din dreptul
ntrebrii respective i se noteaz numrul de variante nnegrite n rubrica special prevzut din formular.
De exemplu, dac la ntrebarea 1 se consider corecte variantele a) i b), iar la ntrebarea 2 se consider corect numai
varianta c), formularul se completeaz astfel:
ntrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

1.

2.

3.

.....

c) Nu se noteaz subiectele n dreptul crora candidaii au fcut corecturi sau tersturi n formularul de nscriere a rspunsurilor.

(pagina 2)
ntrebarea nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Varianta a)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Varianta b)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Varianta c)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Punctaj

29

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


ntrebarea nr.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Varianta a)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Varianta b)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Punctaj total

Varianta c)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Punctaj

Semnturi (membrii comisiei de examinare)


.........................................................................
ANEXA Nr. 7
la regulament

MODEL

de curriculum vitae
CURRICULUM
VITAE
FORMAT
EUROPEAN

INFORMAII PERSONALE
Nume
Telefon
Fax
E-mail
Naionalitatea
Data naterii
EXPERIENA N MUNC
Data (de la la)
Numele i adresa angajatorului
Tipul de activitate sau sectorul
Ocupaia sau poziia
Activitile principale i
responsabilitile deinute

Se vor enumera toate lucrrile semnificative, corespunztoare perioadei de


angajare, pe tipuri de lucrri de proiectare i/sau executare, indicndu-se
nivelurile de tensiune, detalii asupra lucrrilor pri proiectate i/sau
executate, precum i responsabilitatea direct avut n realizarea acestora.

Seciunea Experien n munc se multiplic


n funcie de numrul locurilor de munc.
EDUCAIE I FORMARE
Data (de la la)
Numele i tipul de organizaie
care asigur educaia i formarea
Titlul calificrii acordate
Seciunea Educaie i formare se multiplic n funcie de numrul
organizaiilor care au asigurat formarea profesional.

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007

ABILITI I COMPETENE
PERSONALE
Achiziionate n cursul vieii i al carierei,
dar nu neaprat dovedite prin certificate i
diplome formale
LIMBA MATERN
ALTE LIMBI
Abiliti pentru citit
Abiliti pentru scris
Abiliti pentru vorbit
ABILITI I COMPETENE
ORGANIZAIONALE
Coordonarea i administrarea
oamenilor, proiectelor i bugetelor
la locul de munc
ABILITI I COMPETENE
TEHNICE
Computer, tipuri specifice de
echipament, utilaje etc.
ALTE ABILITI I
COMPETENE
PERMIS(E) DE CONDUCERE
INFORMAII
SUPLIMENTARE
ANEXE
Semntura titularului
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare special la Societatea Naional
mbuntiri Funciare S.A. Bucureti
n temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele msuri pentru accelerarea privatizrii, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n conformitate cu prevederile art. 180 i urmtoarele din Normele metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societilor comerciale, cu modificrile i completrile ulterioare, i a Legii nr. 137/2002
privind unele msuri pentru accelerarea privatizrii, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 577/2002,
avnd n vedere dispoziiile Hotrrii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale,
n baza Referatului de aprobare nr. 3.990 din 31 iulie 2007 al Ageniei Domeniilor Statului,
pentru stabilirea modului de administrare i gestionare, precum i a msurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului
de privatizare la Societatea Naional mbuntiri Funciare S.A. Bucureti,
ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. Se instituie procedura de administrare special n
Art. 2. (1) Pe durata administrrii speciale, n perioada
perioada de privatizare la Societatea Naional mbuntiri privatizrii, administratorul special are atribuiile stabilite prin contractul
Funciare S.A. Bucureti, denumit n continuare S.N.I.F., cu de mandat acordat de preedintele Ageniei Domeniilor Statului.
sediul n municipiul Bucureti, os. Olteniei nr. 35-37, sectorul 4,
(2) Coninutul mandatului prevzut la alin. (1) va cuprinde, n
nmatriculat la oficiul registrului comerului sub nr. J 40/5020/2000, principal, dar fr a se limita la acestea, urmtoarele atribuii:
cod unic de nregistrare 6506326, ncepnd cu data publicrii
a) va lua unele msuri de administrare i gestionare a S.N.I.F.,
prezentului ordin n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
cu accent pe pstrarea integritii patrimoniului actual, respectiv:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


situaia economico-financiar i gradul global de ndeplinire
a principalilor indicatori, obiective i criterii de performan,
angajai de directorul general n cadrul contractului de performan
ncheiat n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 79/2001
privind ntrirea disciplinei economico-financiare i alte dispoziii
cu caracter financiar, aprobat cu modificri prin Legea nr. 59/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare;
situaia detaliat a mijloacelor fixe, de tipul: cldiri, terenuri
etc., inclusiv eventualele sarcini care greveaz asupra acestora;
situaia datoriilor totale ale S.N.I.F., precum i a arieratelor
nregistrate pn la 31 decembrie 2006, ordonate pe creditori, pe
debitorul principal, majorri i penaliti;
situaia creanelor totale ale S.N.I.F., precum i a creanelor
restante, ordonate pe debitori;
situaia litigiilor comerciale, patrimoniale i de alt natur,
precum i stadiul fiecrui proces;
lista eventualelor revendicri de active nregistrate la
S.N.I.F. i msurile ce au fost ntreprinse pn la instituirea
administrrii speciale;
orice alte situaii, documentaii sau informaii necesare
formrii unei opinii complete asupra operatorului economic i a
situaiei sale economico-financiare i juridice;
b) va solicita furnizorilor de servicii electricitate, gaze
naturale, ap sau alte servicii fr de care S.N.I.F. nu poate
funciona ntocmirea graficelor de reealonare a obligaiilor
restante dup data instituirii procedurii de administrare special;
c) va urmri permanent ncadrarea n graficele ntocmite pentru
reealonarea plilor la furnizorii de utiliti, concomitent cu
achitarea obligaiilor curente;
d) va solicita tuturor creditorilor bugetari ridicarea tuturor
sarcinilor care greveaz asupra activelor S.N.I.F. ce urmeaz a fi
vndute, externalizate sau transferate, n scopul creterii
atractivitii S.N.I.F. la privatizare;
e) va solicita tuturor creditorilor bugetari, printr-o notificare,
suspendarea, pn la transferul dreptului de proprietate asupra
aciunilor, a tuturor msurilor de executare silit ncepute mpotriva
S.N.I.F. i nenceperea unor noi astfel de msuri. Aceleai
dispoziii sunt aplicabile i instituiei publice implicate, dac are
calitatea de creditor;
f) va ntocmi lista creditorilor S.N.I.F. care au instituit sarcini
asupra activelor, astfel nct dup vnzarea acestora s poat
dispune distribuirea sumelor ncasate, proporional, creditorilor
bugetari implicai pn la limita rmas neacoperit prin scutirea
principal n baza grilei de faciliti;
g) va identifica eventualele creane ale Autoritii pentru
Valorificarea Activelor Statului asupra S.N.I.F. i va propune
Ageniei Domeniilor Statului, dup caz, conversia acestor creane
n aciuni, n termen de 30 de zile de la data instituirii procedurii de
administrare special;

31

h) va solicita organelor teritoriale ale Ministerului Finanelor


Publice, pentru bugetul de stat, i ale celorlalte ministere i
instituii, pentru bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale, precum i ale autoritilor administraiei publice
locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligaii
bugetare necesare acordrii facilitilor prevzute de Legea
nr. 137/2002 privind unele msuri pentru accelerarea privatizrii,
cu modificrile i completrile ulterioare;
i) va examina activitatea S.N.I.F. n raport cu situaia de fapt i
va ntocmi un raport amnunit asupra situaiei economicofinanciare i juridice;
j) va supraveghea operaiunile de gestionare a patrimoniului
S.N.I.F.;
k) va examina volumul de arierate i de creane i va stabili
ordinea de pli, innd seama de respectarea disciplinei
economico-financiare, prin luarea unor msuri pentru ntrirea
acesteia;
l) va introduce aciuni pentru anularea actelor frauduloase
ncheiate de conducerea S.N.I.F. n dauna acionarilor sau a
S.N.I.F., dac este cazul;
m) va introduce aciuni n anulare cu privire la transferuri cu
caracter patrimonial, unele aciuni comerciale ncheiate de
conducerea S.N.I.F. sau de constituirea unor garanii, susceptibile
a prejudicia drepturile acionarilor i ale S.N.I.F., dac este cazul;
n) va sesiza Agenia Domeniilor Statului n legtur cu orice
problem care ar cere soluionarea de ctre aceasta;
o) va ndeplini orice alte atribuii stabilite prin mandat acordat
de Agenia Domeniilor Statului.
Art. 3. La data instituirii procedurii de administrare special
se instituie i procedura de supraveghere financiar a S.N.I.F. prin:
urmrirea ndeplinirii de ctre S.N.I.F. a obligaiei de a
efectua toate plile ctre creditorii bugetari, furnizorii de utiliti,
creditorii comerciali, dup graficul ntocmit de S.N.I.F. i
administratorul special, n scopul reducerii gradului de ndatorare;
urmrirea suspendrii aciunilor judiciare sau extrajudiciare
pornite mpotriva S.N.I.F. pe perioada cuprins ntre data instituirii
supravegherii financiare i data ncheierii contractului de vnzarecumprare a pachetului de aciuni, dar nu mai mult de 12 luni de
la data instituirii supravegherii financiare.
Art. 4. Procedura de administrare special n perioada
privatizrii nceteaz la data transferului de proprietate asupra
aciunilor, dar nu mai trziu de un an de la data publicrii
prezentului ordin n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 5. Agenia Domeniilor Statului va duce la ndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 6. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,


Decebal Traian Reme
Bucureti, 4 septembrie 2007.
Nr. 762.

A C T E A L E C O M I S I E I D E S U P R AV E G H E R E A A S I G U R R I L O R
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcionrii ca broker de asigurare
a Societii Comerciale SOLVENTA-BROKER DE ASIGURARE S.R.L.
n conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile
i completrile ulterioare, i ale normelor emise n aplicarea acesteia,
n baza hotrrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor din data de 14 august 2007, prin care s-a aprobat
cererea Societii Comerciale SOLVENTA- BROKER DE ASIGURARE S.R.L. de obinere a autorizaiei de funcionare ca broker
de asigurare,

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 612/5.IX.2007


Comisia de Supraveghere a Asigurrilor d e c i d e:

Art. 1 Societatea Comercial SOLVENTA-BROKER DE


ASIGURARE S.R.L., cu sediul social n municipiul Bucureti,
intr. Trgu Frumos nr. 911, bl. 6, sc. A, et. 1, ap. 7, sectorul 4,
numr de ordine n registrul comerului J40/417/11.01.2007, cod
unic de nregistrare 20493248/11.01.2007, este autorizat s
funcioneze ca broker de asigurare avnd ca obiect de activitate
numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor
Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea
asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare.

Art. 2. Societatea comercial prevzut la art. 1 are dreptul


de a practica activitatea de broker de asigurare ncepnd cu
data nregistrrii n Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. Societatea comercial prevzut la art. 1 are
obligaia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor
copii ale documentelor care atest plata ratelor primei de
asigurare aferente contractului de asigurare de rspundere civil
profesional, pe msura achitrii acestora.

Preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor,


Angela Toncescu
Bucureti, 21 august 2007.
Nr. 584.
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcionrii ca broker de asigurare
a Societii Comerciale RBA REKORD BROKER DE ASIGURARE S.R.L.
n conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile
i completrile ulterioare, i ale normelor emise n aplicarea acesteia,
n baza hotrrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor din data de 14 august 2007, prin care s-a aprobat
cererea Societii Comerciale RBA REKORD BROKER DE ASIGURARE S.R.L. de obinere a autorizaiei de funcionare ca
broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor d e c i d e:
Art. 1. Societatea Comercial RBA REKORD BROKER
DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social n municipiul
Bucureti, Str. Batitei nr. 11, et. 1, ap. 5, sectorul 2, numr de
ordine n registrul comerului J40/8710/04.05.2007, cod unic de
nregistrare 21678570/05.05.2007, este autorizat s
funcioneze ca broker de asigurare avnd ca obiect de activitate
numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor
Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea
asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare.

Art. 2. Societatea comercial prevzut la art. 1 are dreptul


de a practica activitatea de broker de asigurare ncepnd cu
data nregistrrii n Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. Societatea comercial prevzut la art. 1 are
obligaia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor
copii ale documentelor care atest plata ratelor primei de
asigurare aferente contractului de asigurare de rspundere civil
profesional, pe msura achitrii acestora.

Preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor,


Angela Toncescu
Bucureti, 21 august 2007.
Nr. 585.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vnzri i relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 612/5.IX.2007 conine 32 de pagini.

Preul: 2,10 lei

&JUYDGY|155893|
ISSN 14534495