Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

9
7
7
x
x

HOTRREA
privind constatarea ncetrii mandatului de consilier local al domnului Cput Cornel, ca urmare a
demisiei acestuia i declararea vacant a funciei de consilier local

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 29.10.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.7458/24.09.2015, prin care domnul
Cput Cornel i-a prezentat demisia alturi de consilierii locali Buce Adriana, i Ivacu Ion;
- referatul constatator semnat de primarul i secretarul comunei Periam i nregistrat la Primria
Comunei Periam sub nr.7501/24.09.2015, prin care se propune Consiliului Local s se adopte o hotrre
prin care s se ia act de situaia aprut i s se declare vacant locul de consilier local ocupat de domnul
Cput Cornel;
- prevederile art.9 alin.2 lit.a i alin.3, ale art.10 i ale art.12 din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleilor locali, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.1, ale art.45 alin.1 i ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001
privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se constat ncetarea de drept, nainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier local al domnului Cput Cornel, consilier local n cadrul Consiliului Local al Comunei
Periam, ca urmare a demisiei acestuia. Se ia act de situaia aprut, mandatul de consilier local al acestuia
ncetnd de drept la data de 29.10.2015.
Art.2. Se declar vacant funcia de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei
Periam deinut de domnul Cput Cornel.
1

Art.3. Prezenta hotrre se comunic:


- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Domnului Cput Cornel;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

HRDLU ANIOARA
_________________

BRON DACIANA

___________________________

Nr. 88 din 29.10.2015