Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

_________________________
Str._______________, nr.___, loc._____________, jud.________________________
Tel.____________; Fax:_______________
CUI_______________________________
Nr. / data

ADEVERIN
Prin prezenta se atest faptul c dl./dna., domiciliat() n
, str., nr, bl, sc.., ap.., sect..,
jud.,
posesor
al
BI/CI..,
seria......,
nr..,
CNP,
a
fost
angajatul(a)
societaii
...............,
CUI:
.., cu sediul social n .., n baza contractului individual de munc cu
norma ntreag/cu timp parial de.ore/zi, ncheiat pe durat determinat/nedeterminat, in funcia/meseria
de
Pe durata executrii contractului individual de munc au intervenit urmtoarele mutaii
(ncheierea, modificarea, suspendarea i ncetarea contractului individual de munc) :
Nr.crt.

Mutaia intervenit

Anul
Luna
Ziua

Angajat conform
art..din Codul
Muncii

Modificat salariul

Meseria/
Funcia

Salariul de baz, inclusiv sporurile


care intr n calculul punctajului
mediu anual

Nr. i data actului


pe baza cruia se
face nscrierea i
temeiul legal

Contract
individual de
munca
nr./data
inregistrarii

ncepnd cu data de., contractul individual de munc al domnului(ei) a ncetat la data de


n baza prevederilor art.., alin.., litdin Legea nr.53/2003- Codul Muncii,
modificat i completat.
n perioada lucrat a avut.zile de absene nemotivate i. ..zile concediu fr plat.
n perioada de la ..pn la..a lucrat n grupa (I sau II de munc), poziia nr
din anexa la
Ordinul nr.dinal
ministrului,n total..
ani
....luni..zile().

Reprezentant legal,

ntocmit,

Sursa www.itmcaras.ro
Postata pe www.cabinetexpert.ro