Sunteți pe pagina 1din 138

.

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Investete n oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5. Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru dezvoltare durabila BD-DD
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/107/1.5/S/76945
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov

Universitatea Transilvania din Braov


coala Doctorala Interdisciplinar
Departament: Inginerie mecanic
Ing. Nicolae SRBU
CERCETRI PRIVIND SOLICITRILE DIN CARCASA CUTIEI
DE VITEZE SUMATOARE N VEDEREA REDUCERII
ZGOMOTULUI I MBUNTIREA SOLUIEI
CONSTRUCTIVE
RESEARCH ON STRAINS OF THE CASE OF THE ADDING BOX IN
ORDER TO REDUCE THE NOISE AND IMPROVEMENT OF THE
CONSTRUCTIVE SOLUTION
Conductor tiinific
Prof. univ. dr. ing. mat. Sorin VLASE

BRASOV, 2014
1

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV
BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525
RECTORAT

D-lui (D-nei) ..............................................................................................................


COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 5980 din 26.07.2013

Preedinte:

Prof. univ. dr. ing. Anghel CHIRU,


Universitatea Transilvania din Braov

Conductor tiinific:

Prof. univ. dr. ing. mat. Sorin VLASE,


Universitatea Transilvania din Brasov

Refereni:

Prof. univ. dr. ing. Polidor BRATU,


Universitatea Dunrea de Jos

din Galai

Prof. dr. ing. Iuliu NEGREAN,


Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca
Cercet. st. pr. I, dr.mat. Veturia CHIROIU,
Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romne
Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: 15.02.2014, ora 12:00,
Colina Universitii, corp C, sala CP8
Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s le
transmitei n timp util, pe adresa: nica_sirbu@yahoo.com
Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de
doctorat.
V mulumim.

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

CUPRINS

Pag.
INTRODUCERE............................................................................................................

OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT..................................................................

12

1 STADIUL ACTUAL AL CUNOATERII N DOMENIUL ZGOMOTULUI


STRUCTURAL AL AGREGATELOR TRANSMISIILOR MECANICE
ALE AUTOVEHICULELOR. SOLUII CONSTRUCTIVE, TENDINE
MODERNE N VEDEREA REDUCERII ZGOMOTULUI
STRUCTURAL AL ACESTORA ...............................................................................
1.1 Caracteristici de baz ale generrii zgomotului i vibraiilor n agregatele
transmisiilor mecanice ......................................................................................
1.2 Soluii privind reducerea nivelului de zgomot n agregatele transmisiilor
autovehiculelor ....................................................................................................
1.2.1 Modificarea parametrilor constructivi ai angrenajelor cilindrice din
transmisii ....................................................................................................
1.2.1.1
Calculul angrenajelor cilindrice ...............................................
Msurri de zgomot pe cutiile de viteze etalon, modificat
i nemodificat .........................................................................
1.2.1.3
Analiza i compararea rezultatelor msurrilor de zgomot
efectuate ...................................................................................
1.2.2 Soluii privind reducerea nivelului de zgomot n agregatele
transmisiilor autovehiculelor ....................................................................
1.2.3 Modificarea parametrilor de exploatare ai angrenajelor din
transmisii ...................................................................................................
1.2.4 Modificarea parametrilor angrenajelor conice din transmisii ...................

14
15
16
16
19

1.2.1.2

19
20
22
24
25

1.2.5 Soluii de reducere a zgomotului n lagrele din transmisii ......................

26

Metode moderne de msurare i analiz a vibraiilor structurilor ........................

27

1.3.1

Analiza semnalului i a sistemului ..........................................................

28

1.3.2

Rezolvarea problemelor dinamice ....

29

1.3.3

Excitarea structurii ...

31

1.3.4

Relaii importante folosite n analiza spectral ........................................

35

Concluzii ...............................................................................................................

36

2 ELEMENTE DE BAZ N ANALIZA VIBRAIILOR I ZGOMOTELOR.


FUNCII MATEMATICE FOLOSITE N ANALIZA VIBRAIILOR I
ZGOMOTELOR ..........................................................................................................
2.1 Elemente de baz n analiza vibraiilor .................................................................

38

1.3

1.4

38

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

2.1.1 Definirea carcteristicilor vibraiilor sistemelor mecanice i a excitaiei


aplicate asupra lor .......................................................................................
2.1.2 Modelarea matematic a rspunsului sistemelor mecanice la vibraii ......

38

2.1.3 Impedana mecanic ...................................................................................


2.2 Elemente de baz n analiza zgomotelor ...............................................................
2.2.1 Ecuaia undelor acustice .............................................................................
2.2.2 Propagarea undelor acustice .......................................................................
2.2.3 Mrimi acustice ..........................................................................................
2.2.4 Radiatori acustici ........................................................................................
2.2.5 Spectrul acustic ...........................................................................................
2.3 Metode statistice folosite n analiza vibraiilor i a zgomotelor .............................
2.3.1 Funcii din domeniul amplitudinii ..............................................................
2.3.1.1 Medierea semnalelor ....................................................................
2.3.1.2 Repartiia normal (Legea lui Gauss) ..........................................
2.3.2 Funcii spectrale ..........................................................................................
2.3.3 Funcii de corelaie .....................................................................................
2.3.4 Eroarea statistic de estimare ......................................................................
3 MECANISMUL DE TRANSMITERE A ZGOMOTULUI N STRUCTURA
CARCASEI CUTIEI SUMATOARE I DE DISTRIBUIE ..................................
3.1 Generarea i transmiterea zgomotului structural ...................................................
3.1.1 Modelul generrii zgomotului ....................................................................
3.1.2 Transmisia zgomotului structural ...............................................................
3.2 Modelarea matematic a radiaiei zgomotului structural ......................................
3.2.1 Coeficientul de radiaie acustic ................................................................
3.2.2 Radiaia acustic a plcilor i a structurilor n form de plci ...................
3.3 Concluzii ................................................................................................................
4 ANALIZA STRUCTURAL I MODAL A CARCASEI CUTIEI
SUMATOARE I DE DISTRIBUIE PRIN METODA ELEMENTULUI
FINIT ..............................................................................................................................
4.1 Analiza structural a carcasei cutiei sumatoare i de distribuie ............................
4.1.1 Prezentarea general a metodei elementului finit ......................................
4.1.2 Etapele analizei FEM .................................................................................
4.1.3 Bazele FEM ................................................................................................
4.1.4 Modelarea corpului carcasei cutiei sumatoare i de distribuie ..................
4.1.5 Analiza FEM ..............................................................................................
4.1.6 Determinarea experimental a caracteristicilor mecanice i a limitei
de rezisten n exploatare pentru materialul carcasei cutiei
sumatoare i de distribuie ..........................................................................
4.1.7 Rezultatele testelor pentru determinarea limitei de rezisten
n exploatare ..............................................................
4.2 Concluzii ................................................................................................................
5 CERCETRI EXPERIMENTALE N VEDEREA REDUCERII
ZGOMOTULUI STRUCTURAL AL CUTIEI SUMATOARE I
MBUNTIREA SOLUIEI CONSTRUCTIVE ................................................
4

40
41
42
43
44
44
46
47
48
49
49
50
50
52
52
53
53
53
57
60
61
61
61

63
63
63
63
63
63
64

65
67
67

68

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

5.1
5.2

Programul cercetrilor experimentale ...................................................................


Analiza experimental a comportrii la vibraii a structurii carcasei cutiei
sumatoare ...............................................................................................................
5.3 Msurarea i analiza experimental a zgomotului radiat de suprafeele
carcasei cutiei sumatoare .......................................................................................
5.4 Msurarea amplitudinilor deplasrilor pe suprafeele carcasei cutiei ....................
5.4.1 Msurarea amplitudinilor deplasrilor pe suprafaa din spate
a carcasei cutiei ........................................................................................
5.4.2 Msurarea amplitudinilor deplasrilor pe suprafaa din fa
a carcasei ..................................................................................................
5.4.3 Compararea valorilor deplasrilor vibraiei suprafeelor carcasei
cutiei sumatoare obinute prin simulare cu valorile
msurate experimental ..............................................................................
5.5 Analiza rezultatelor i prezentarea soluiilor de modificri constructive pentru
carcasa cutiei sumatoare i de distribuie ..............................................................
5.6 Concluzii ..............................................................................................................
6 CERCETRI EXPERIMENTALE EFECTUATE PE STAND PE CUTIA
SUMATOARE I DE DISTRIBUIE N VARIANTA INIIAL I
VARIANTA MODIFICAT ......................................................................................
6.1 Msurarea i analiza experimental a vibraiilor suprafeelor cutiilor
sumatoare i de distribuie la testarea pe stand .....................................................
6.2 Msurarea i analiza experimental a zgomotului radiat de suprafeele cutiilor
sumatoare i de distribuie la testarea pe stand .....................................................
6.3 Concluzii ...............................................................................................................
7 CONCLUZII FINALE. CONTRIBUII ORIGINALE. DISEMINAREA
REZULTATELOR. DIRECTII VIITOARE DE CERCETARE ...........................
7.1 Concluzii finale .....................................................................................................
7.2 Contribuii originale .............................................................................................
7.3 Diseminarea rezultatelor .......................................................................................
7.4 Direcii viitoare de cercetare .................................................................................
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................
ANEXE .....
Anexa nr. 1 Rezumat .........................................................................................
Anexa nr. 2 Curriculum Vitae ..........................................................................

68
70
75
82
82
83

84
84
87

89
90
103
116
121
121
123
124
125
128
135
135
137

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

TABLE OF CONTENTS

Pag.
INTRODUCTION ........................................................................................................

THESIS OBJECTIVES ................................................................................................


1 CURRENT KNOWLEDGE STATUS OF THE STRUCTURAL NOISE OF
TRANSMISSION AGGREGATES OF MOTOR VEHICLES. CONSTRUCTIVE
SOLUTIONS AND MODERN TRENDS IN THEIR STRUCTURAL NOISE
REDUCTION .................................................................................................................
1.1 Basic features of generating noise and vibration in the aggregates of mechanical
transmissions ..........................................................................................................
1.2 Solutions for noise reduction in the aggregates .....................................................

12

1.2.1 Change in the constructive parameters of the cylindric gears of


transmission.................................................................................................
1.2.1.1
Cylindrical gear calculation .....................................................
1.2.1.2
1.2.1.3

Noise measurements on standard gearbox, modified


and unmodified .......................................................................
Analysis and comparison of noise measurement results..........

14
15
16
16
19
19
20

1.2.2 Solutions for noise reduction in automotive transmission aggregates .......


1.2.3 Change of the operating parameters of transmission gears ........................

22

1.2.4 Change of the conical gears parameters .....................................................

25

1.2.5 Solutions to reduce noise in transmission bearings ....................................

26

Modern methods of measuring and analising structural vibration .........................

27

1.3.1

Signal and system analysis ........................................................................

28

1.3.2

Solving dynamic problems ................

29

1.3.3

Structure stimulation .

31

1.3.4

Important relationships used in spectral analysis ......................................

35

Conclusions ............................................................................................................

36

2 BASIC ANALYSIS OF NOISE AND VIBRATIONS. MATHEMATICAL


FUNCTIONS USED........................................................................................................
2.1 Basic analysis of vibrations .....................................................................................

38

1.3

1.4

2.1.1 Definition of vibration characteristics of mechanical systems and the


stimulation applied on them ........................................................................
2.1.2 Mathematic modelation on the response of the mechanical systems to
vibrations .....................................................................................................
2.1.3 Mechanical impedance ................................................................................
6

24

38
38
40
41

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

2.2 Basic analysis of noise .............................................................................................


2.2.1 Acoustic wave equation ...............................................................................
2.2.2 Propagation of acoustic waves .....................................................................
2.2.3 Acoustic measures .......................................................................................
2.2.4 Acoustic radiators ........................................................................................
2.2.5 Acoustic spectre ..........................................................................................
2.3 Statistic methods udes in noise and vibration analysis ...........................................
2.3.1 Amplitude functions ...................................................................................
2.3.1.1 Signal mediation ..........................................................................
2.3.1.2 Normal repartition (Gauss Principle) .........................................
2.3.2 Spectral functions ........................................................................................
2.3.3 Corelation functions ....................................................................................
2.3.4 Statistical error of estimation ......................................................................
3 NOISE TRANSMITTING MECHANISM IN THE STRUCTURE OF THE
ADDING AND DISTRIBUTING BOXS HOUSING................................................
3.1 Generating and transmitting structural noise ..........................................................
3.1.1 Noise generating model ...............................................................................
3.1.2 Transmission of structural noise ..................................................................
3.2 Mathematical modelation of radiating structural noise ...........................................
3.2.1 Acoustic radiation coeficient .......................................................................
3.2.2 Acoustic radiation of plates and plate shaped structures ............................
3.3 Conclusions..............................................................................................................
4 MODAL AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE ADDING AND
DISTRIBUTING BOXS CASE BY THE FINITE ELEMENT
METHOD.........................................................................................................................
4.1 Structural analysis of the adding and distributing boxs case .................................
4.1.1 General presentation of the Finite Element Method ...................................
4.1.2 FEM analysis stages ....................................................................................
4.1.3 Basics of FEM ............................................................................................
4.1.4 Modelation of the case of the adding and distributing box .........................
4.1.5 Analysis of FEM .........................................................................................
4.1.6 Experimental determination of mechanical characteristics and operating
limit resistance of the cases material .........................................................
Test
results for determining the operating limit resistance .........................
4.1.7
4.2 Conclusions .............................................................................................................
5 EXPERIMENTAL RESEARCH FOR REDUCING THE STRUCTURAL
NOISE OF THE ADDING BOX AND IMPROVING THE CONSTRUCTIVE
SOLUTION .....................................................................................................................
5.1 Program of the experimental research ....................................................................
5.2 Experimental analysis of the responses to vibrations of the cases structure .........
5.3 Measurement and experimental analysis of radiated noise on the surfaces of the
case of the adding box ............................................................................................
5.4 Measurement of displacement amplitudes on the surfaces of the case of the
adding and distributing box ....................................................................................
5.4.1 Measurement of displacement amplitudes on the back surface of the case
7

42
43
44
44
46
47
48
49
49
50
50
52
52
53
53
53
57
60
61
61
61

63
63
63
63
63
63
64
65
67
67

68
68
70
75
82
82

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

5.4.2 Measurement of displacement amplitudes on the front surface of the case


5.4.3 Comparison of vibration displacements values from the surface of the
case of the adding box obtained by simulating with the experimentally
measured values ..........................................................................................
5.5 Result analysis and presentation of solutions to constuctively modify the case of
the adding and distriburing box ..............................................................................
5.6 Conclusions ...........................................................................................................
6 EXPERIMENTAL RESEARCH PERFORMED AT THE TESTING STAND ON
THE ADDING AND DISTRIBUTING BOX IN THE INITIAL AND MODIFIED
VERSION ........................................................................................................................
6.1 Measurement and experimental analysis of vibrations from the surface of the
adding and distributing boxes at the testing stand .................................................
6.2 Measurement and experimental analysis of radiated noise from the surface of the
adding and distributing boxes at the testing stand ..................................................
6.3 Conclusions ............................................................................................................
7 FINAL CONCLUSIONS. ORIGINAL CONTRIBUTIONS. DISSEMINATION
OF RESULTS. FUTURE RESEARCH DIRECTIONS ............................................
7.1 Final conclusions ....................................................................................................
7.2 Original contributions .............................................................................................
7.3 Dissemination of results ..........................................................................................
7.4 Future research directions .......................................................................................
REFERENCES ..............................................................................................................
APPENDIX ............
Appendix 1. Abstract ..............................................................................................
Appendix 2. Curriculum Vitae ..............................................................................

83
84
84
87

89
90
103
116
121
121
123
124
125
128
135
135
137

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

INTRODUCERE
Autovehiculul reprezint un sistem mecanic complex care, n timpul funcionrii, genereaz
un spectru larg de vibraii. O mare parte din energia acestora este radiat n exterior sub form de
unde elastice. n literatura de specialitate aceste unde sunt denumite i unde acustice, unde sonore
sau zgomot. Problema reducerii zgomotului generat de autovehicule reprezint un obiectiv de
interes deosebit n lumea proiectanilor i a constructorilor vzut prin prisma reducerii polurii
sonore impus de Directivele si Normele C.E., dar, nu n ultimul rnd, impus de cerinele pieii
vzute prin prisma creterii confortului i a fiabilitii autovehiculelor.
Sistemele mecanice sunt formate din elemente care acumuleaz energie potenial (arcuri),
elemente care acumuleaz energie cinetic (mase sau momente de inerie masice) i elemente n
care are loc o pierdere continu de energie (amortizoare). Vibraia unui sistem mecanic este o
schimbare periodic a energiei ntre forma cinetic i cea potenial. n sistemele cu amortizare, la
fiecare ciclu are loc o pierdere de energie.
Cercetarea n domeniu reprezint o munc laborioas n care i aduc aportul :
Metode i mijloace moderne de msur i analiz a vibraiilor i zgomotului;
Experiena cercettorilor n alegerea cilor de investigare a surselor generatoare
de vibraii i zgomote;
Volumul i gradul de sistematizare al informaiilor referitoare la funcionri
normale i anormale;
Gradul de armonizare a rezultatelor experimentale cu consideraiile teoretice
abordate n literatura de specialitate.
n construcia de autocamioane, indiferent de destinaia lor, pe lng parametrii constructivi,
funcionali i de fiabilitate necesari unui autocamion, trebuie s se in neaprat seama i de nivelul
zgomotului produs i influena acestuia asupra funcionrii i fiabilitii vehiculului dar, mai ales
asupra mediului. Identificarea surselor generatoare de zgomot se face funcie de complexitatea i
specificul sursei prin abordarea metodologiei adecvate, care are la baz o mbinare a calculului
analitic al potenialelor frecvene dominante cu rezultatele determinrilor experimentale
(identificarea maximelor spectrelor msurate). Calitatea n identificarea i diagnosticarea surselor
de zgomot crete odat cu perfecionarea tehnicii de msurare i ndeosebi a celei de procesare a
mrimilor msurate.
Prin urmare, nivelul de zgomot este un parametru esenial n aprecierea calitii
autovehiculelor. Calea cea mai important i cea mai sigur de urmat n construcia unor
autovehicule caracterizate de o funcionare cu zgomot redus o constituie abordarea cercetrii
surselor i a metodelor de reducere a nivelului de zgomot nc din faza de proiectare.
Principalele surse de zgomot ale autovehiculului pot fi clasificate n:
Surse interne: funcionarea motorului cu ardere intern, funcionarea sistemelor
auxiliare grupului de fort (rcire, admisie, evacuare), funcionarea agregatelor
transmisiei (cutia de viteze, arborele cardanic, mecanismul diferenial);
Surse externe, induse de macro i micro profilul drumului, rigiditatea prii de
rulare a pneului, rezistenele la naintare, vibraiile cabinei, caroseriei i ale
pereilor laterali ai platformei.
Din punctul de vedere al mecanismelor de generare, din marea varietate a cauzelor surselor
de zgomot ale autovehiculelor, ponderea cea mai mare o au micrile mecanice.

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Componentele autovehiculelor sau ale structurilor din componena acestora, sub aciunea
unor fore variabile, intr ntr-o stare de vibraie generatoare de radiaii acustice. Asemenea fore pot
s apar n procesele de frecare sau vibraii mecanice. Astfel se disting:
Impactul dintre dou corpuri solide n care cel puin unul din corpurile participante sau
structura ataat acestuia intr n stare de vibraie generatoare de radiaii acustice;
Micrile relative ale diferitelor componente mecanice ale autovehiculului (frecri);
Forele alternative care conduc la apariia strii de vibraie.
Privind msurile de atenuare a zgomotului se poate aciona n dou direcii:

Msuri active, care vizeaz mecanismul de generare al zgomotului i care au ca obiectiv


reducerea cantitii de energie radiat sub form acustic, i

Msuri pasive, care vizeaz distribuirea n spaiu a energiei acustice astfel nct n locul
n care se recepteaz sau se efectueaz msurrile acustice s ajung o cantitate mai mic
din energia radiat sub form acustic.

Pentru succesul unui program de atenuare a zgomotului nc din faza de proiectare este
necesar ca toate fazele acestuia s fie privite ca elemente componente inseparabile ale unui proces
unitar. Astfel, cercetarea zgomotului generat de autovehicul, n particular, a unui agregat sau
component a acestuia, se constituie ntr-un proces care trebuie s parcurg urmtoarele faze:
Studiul aspectului fizic al zgomotului:
1) Depistarea surselor;
2) Mecanismele de generare;
3) Evaluarea cantitativ i calitativ a zgomotului surselor sistemului (ponderea
surselor n zgomotul global), n diferite regimuri de funcionare;
4) Cile i mijloacele de transmitere i propagare.
Diagnosticarea fenomenului de apariie a zgomotului;
Cercetri n vederea soluionrii problemei combaterii la surs a zgomotului
i/sau mpiedicarea propagrii lui.
Pentru a putea decide care dintre msurile de atenuare a zgomotului sau o combinaie ntre
aceste msuri va putea fi aplicat etapizat, este necesar luarea n considerare a:
1) Cauzelor i a surselor care genereaz zgomotul;
2) Cuantumul necesar al atenurii;
3) Mijloacele umane i materiale avute la dispoziie;
4) Implicaiile economico-tehnologice n producie.
Aadar, lucrarea de fa prezint un astfel de program de atenuare a zgomotului produs de
agregatele autovehiculelor din clasa special i chiar prezint i rezultatele aplicrii acestuia. n
aceast lucrare este abordat problema reducerii zgomotului generat de structura cutiei sumatoare i
de distribuie i mbuntirea soluiei constructive pentru creterea fiabilitii n exploatare a
acesteia.
Pentru atenuarea zgomotului generat de cutia sumatoare, n particular, pentru optimizarea
acustic a acesteia prin msuri structurale, trebuie s se aib n vedere:
1) Atenuarea zgomotului prin influenarea mecanismului de generare;
2) Reducerea transmiterii zgomotului;
3) Reducerea radiaiei acustice prin absorbie acustic.
Din puctul de vedere al mecanismelor de generare, sursele de zgomot ale cutiei sumatoare i
de direcie pot fi grupate n dou componente principale:

10

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Zgomot generat de cutie nsi, zgomot datorat angrenajelor i lagrelor n


momentul transmiterii cuplului;
Zgomotul radiat de suprafeele carcasei cutiei sumatoare.
La aceste componente se adaug zgomotul radiat de suprafeele tuturor accesoriilor montate
pe cutie, zgomot care este generat de vibraia structurii acestora transmis de cutie, precum i de
funcionarea lor.
Zgomotul radiat de suprafeele cutiei sumatoare are drept cauz vibraiile suprafeelor cutiei
generate de variaiile periodice ale forelor din angrenare i din lagre. Vibraiile structurale excitate
de aceste fore din interiorul cutiei sunt transmise prin structura intern a acesteia suprafeei sale
exterioare i componentelor ataate, generndu-se astfel zgomotul radiat mediului nconjurtor.
Zgomotul radiat de suprafeele cutiei sumatoare nu depinde numai de forele de excitaie, ci
i de proprietile de transmitere ale structurii cutiei, ca i de caracteristicile vibraiei i ale radiaiei
suprafeelor acesteia.
Dac pentru atenuarea zgomotului generat de cutie, datorat angrenajelor, lagrelor, frecrilor
dintre mecanismele din interiorul cutiei, s-au fcut i se fac in continuare cercetri, n lucrare
fcndu-se referire la modaliti i procedee de reducere a zgomotului, pentru zgomotul structurii
carcasei cutiei (zgomot structural) nu exist posibiliti multiple de reducere, mai ales la
componentele mari. Motivul principal este de ordin economic i tehnologic pentru c reducerea
zgomotului structural se realizeaz prin rigidizare (adugare de mase). Acest lucru conduce la
costuri considerabile pentru materiale, modificri de tehnologie de fabricaie i montaj.
Prin urmare, devine deosebit de important soluia mbuntirii structurii cutiei sumatoare
i de distribuie astfel nct aceasta s prezinte ct mai puine vibraii ale suprafeelor exterioare, cu
modificri constructive i tehnologice ct mai puine i la costuri materiale i financiare minime..
Dezvoltarea tehnicii de msurare a vibraiilor i zgomotelor, precum i dezvoltarea tehnicii
de prelucrare a semnalului msurat, a permis perfecionarea analizei conexiunilor care exist ntre
problema stapnirii vibraiilor i a zgomotelor i celelalte activiti de proiectare i inginerie
tehnologic.
Studiul strii de funcionare a sistemelor mecanice, deci implicit a mecanismelor de generare
i transmitere a zgomotelor, printr-o analiz vibroacustic necesit:
Acumularea i sistematizarea volumului de informaii referitoare la funcionarea
sistemului analizat;
Utilizarea unei tehnici experimentale de precizie pentru culegerea, condiionarea
i mai ales analiza semnalului;
Corelarea rezultatelor experimentale obinute cu consideraii i date teoretice
pentru identificarea surselor de vibraii i zgomot sau a traseului de und, cu
posibiliti de optimizare a soluiilor.
Rezultatele activitii de cercetare a autorului, a se vedea lucrrile [35], [36], [48], [49], [50]
[51], [52], [53], [71], [72], [73], [74], [75], [76], [77], [78], [79], [80], [81], [93], [94], [95],
publicate n ultimii ani la diferite Conferine Internaionale de Autovehicule Rutiere, prezentate n
Bibliografie, i experiena dobndit folosind aparatura specific de msur i analiz, precum i a
tehnicii de calcul actuale, au fost suportul principal n realizarea aceastei lucrri care prezint o
metod experimental, rapid i performant de determinare a parametrilor vibraiilor i acustici
ai structurii cutiei sumatoare i de distribuie CSD 4000. .
Deasemenea, lucrarea prezint modificrile realizate pe structura carcasei cutiei
sumatoare, modificri propuse i realizate n urma analizei rezultatelor obinute, precum i teste
comparative pe cele dou variante de cutie (modificat i iniial) pentru validarea modificrilor
i scoaterea n eviden a mbuntirilor aduse n ceea ce privete reducerea zgomotului
structural al carcasei cutiei sumatoare i de distribuie CSD 4000.
11

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

n lucrare au fost determinai experimental parametrii de baz ai vibraiei structurii carcasei


cutiei sumatoare (frecvenele de rezonan, impedanele mecanice, amplitudinile deplasrilor
vibraiei suprafeei structurii i repartizarea lor pe suprafaa analizat)
Pentru predicia zgomotului radiat de suprafeele cutiei sumatoare pe baza rezultatelor
obinute experimental, i pentru identificarea parametrilor asupra crora se poate aciona n vederea
optimizrii structurale a cutiei sumatoare, n lucrare este prezentat i o analiz modal realizat cu
metoda elemenelor finite.
. Tot n lucrare este prezentat i o analiz structural efectuat cu metoda elementului finit,
nsoit de determinarea experimental a caracteristicilor materialului carcasei i a limitei de
rezisten n exploatare a acestuia. Aceste rezultate pot fi utile pentru cercetrile care vor fi
efectuate n vederea reducerii greutii cutiei sumatoare fr afectarea nivelului de zgomot al
acesteia. Pentru vehiculul pe care se monteaz aceast cutie sumatoare exist un deziderat major:
reducerea n procent ct mai mare a greutii.
OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT
A Nevoile la care raspunde teza de doctorat:
1 Reducerea efectelor poluante acustice (reducerea zgomotului produs);
2 Reducerea consumului de material i a costurilor de fabricaie;
3 Creterea fiabilitii i a securitii in condiii grele de exploatare.
Conform Planului Naional de Cercetare Dezvoltare Inovare 20072013, proiectul se ncadreaz n:
Domeniu

7 Material, procese i produse inovative

Subdomeniul

5 Produse i tehnologii inovative destinate transporturilor


i produciei de automobile

Aria tematic

1 Produse i tehnologii care sporesc eficiena energetic a


mijloacelor de transport i reduc efectele poluante
3 Creterea siguranei i securitii transporturilor
4 Produse i tehnologii destinate produciei de automobile.

B Scopul : Imbunatatirea parametrilor cutiei de viteze sumatoare pentru reducerea zgomotului


structural prin proiectarea, implementarea i realizarea unor modificri ale carcasei
care mresc fiabilitatea cutiei i dau posibilitatea reducerii costurilor de fabricatie.
C Obiectivele operaionale ale tezei sunt:
1 Analiza critica a problematicii, pe plan mondial, privind atenuarea zgomotelor structurale
produse de componentele transmisiilor vehiculelor grele;
2 Analiza principalelor marimi fizice care intervin in cercetarea vibratiilor si a zgomotelor;
3 Prezentarea unor metode folosite pe plan mondial in analiza vibratiilor si a zgomotelor;
4 Analiza cauzelor si a surselor de zgomot in cutiile de viteze de dimensiuni mari.
Prezentarea solutiilor constructive actuale si a tendintelor moderne in vederea reducerii
poluarii acustice datorata de aceste surse;
5 Analiza mecanismului de transmitere a zgomotelor in structura cutiei de viteze sumatoare;
6 Modelarea matematica a radiatiei zgomotului structural;
7 Analiza modal i structural a carcasei cutiei sumatoare i de distribuie;
8 Prezentarea metodei experimentale propus a fi utilizat n optimizarea acustic a cutiei
sumatoare prin msuri structurale i aplicaia practic a acestei metode prin realizarea
12

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

experimentelor asupra unei carcase de cutie sumatoare i de distribuie ce echipeaz


autocamioanele speciale utilizate n extracia petrolier;
9 Analiza rezultatelor experimentelor i propunerea modificrilor constructive pe carcasa
cutiei sumatoare;
10 Proiectarea i realizarea practic a modificrilor pe carcasa cutiei sumatoare;
11 Efectuarea de teste comparative pe cele dou variante de cutii sumatoare (modificat i
iniial) pentru validarea experimentelor i a eficienei modificrilor aplicate;
Zgomotul radiat de transmisiile mecanice (cutii de viteze, de distribuie, elemente de
legtur, puni motoare sau transmisii finale) este influenat de alegerea judicioas a parametrilor i
caracteristicile de proiectare de baz impuse de consideraii de performan, putere, greutate i
fiabilitate. O alegere potrivit a acestor alternative, nc din faza de proiectare, poate s reduc att
zgomotul, ct i s mbunteasc performanele componentelor i a autovehiculului n ansamblu.
Pentru ndeplinirea obiectivelor s-a realizat o cercetare bibliografic, motivat de faptul c
literatura n domeniu crete, n ultimii ani, exponenial. Informaiile din domeniul cercetrii privind
mbuntirea calitii produselor i, mai ales privind metode i aparatur de experimentare, sunt din
ce n ce mai vaste i utile.
Deasemenea, s-au prezentat principalel marimi fizice care intervin in cercetarea vibratiilor si
a zgomotelor precum i unele metode folosite pe plan mondial in analiza vibratiilor si a zgomotelor.
Analiza structural i modal, realizat cu metoda elementului finit au scos n eviden
rezervele de mbuntiri ale carcasei att n ceea ce privete reducerea eforturilor unitare din
carcas ct i reducerea zgomotului structural prin rigidizarea carcasei cutiei.
Analiza rezultatelor experimentelor propuse i realizate au condus la proiectarea i realizarea
practic a unor modificri constructive pe carcasa cutiei.
Testele comparative, realizate pe cele dou variante de cutii sumatoare au scos n eviden
reducerea zgomotului produs de structur corelat cu creterea fiabilitii cutiei sumatoare.
Diseminarea rezultatelor obinute n urma experimentelor i testelor de laborator s-a realizat
prin participarea la conferine naionale i internaionale.
.

13

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Capitolul 1
STADIUL ACTUAL AL CUNOATERII N DOMENIUL ZGOMOTULUI STRUCTURAL
AL AGREGATELOR TRANSMISIILOR MECANICE ALE AUTOVEHICULELOR.
SOLUII CONSTRUCTIVE, TENDINE MODERNE N VEDEREA REDUCERII
ZGOMOTULUI STRUCTURAL AL ACESTORA
Dac stabilim ca obiectiv atenuarea zgomotului datorat transmisiilor mecanice, trebuie n
primul rnd s depistm cauzele i sursele zgomotului, precum i evaluarea cantitativ i
calitativ a acestora. Din punctul de vedere al mecanismelor de generare, sursele zgomotului
agregatelor transmisiei se pot grupa n dou componente principale:

Zgomotul generat de agregat (cutie de viteze, cardan, punte) zgomot datorat


angrenajelor roilor dinate, frecrilor ntre componente, cuplaje etc.;
Zgomotul radiat de suprafaa carcasei exterioare.

La aceste dou componente ca surse ale zgomotului putem adauga zgomotul radiat de
suprafeele tuturor subansamblelor montate pe carcasa (pompe de ulei, conducte, elemente de
comand sau control, filtre etc.). Zgomotul subansamblelor este generat de vibraia structurii
acestora transmis de carcasa cutiei, precum i de funcionarea lor.
n figura 1.1 sunt prezentate sintetic cauzele i sursele posibile ale zgomotului structural
produs n cutia sumatoare i de distribuie.

ZGOMOT STRUCTURAL

ANGRENAJE

POMPE
PARKER

POMP DE ULEI

ARBORI

PRGHII
TIMONERIE

LAGRE CU
RULMENI

FILTRU
ULEI
CONDUCT
E DE ULEI

CAPACE
SUPERIOARE

CAPACE
LAGRE

CARCAS CUTIE SUMATOARE I DE DISTRIBUIE

ZGOMOT STRUCTURAL RADIAT MEDIULUI


Fig. nr. 1.1 Cauze i ci de transmitere a zgomotului structural.
14

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Analiza posibilitilor de atenuare a zgomotului datorat agregatelor transmisiilor mecanice a


fost abordat de numeroi cercettori. Din multitudinea lucrrilor de specialitate avute la dispoziie,
studiul prezentat n acest capitol are la baz urmtorul material bibliografic: [1], [10], [16], [17],
[32], [38], [39], [42], [44], [51], [51], [63], [75], [87], [97], Alte lucrri care au fost studiate
suplimentar n vederea obinerii unor cunotine ct mai aprofundate asupra cauzelor i surselor
zgomotului produs de agregatele transmisiilor mecanice sunt prezentate n Bibliografia lucrrii.
Pentru obinerea de informaii despre autovehiculele rutiere i construcia transmisiilor
mecanice, a fost studiat urmtorul material bibliografic: [1], [18], [20], [22], [23], [28], [59], [61],
[66], [68], [69], [72], [76], [85], [86], [87], [92] i [95].
1.1 Caracteristici de baz ale generrii zgomotului i vibraiilor n agregatele transmisiilor
mecanice
Cutia sumatoare i de distribuie are o structur ce poate fi mprit n dou pri de baz:
1) Partea mobil, care cuprinde roile dinate, arborii, rulmenii din lagre,
diferenialul n ansamblu, pompa de ulei, pompele de antrenare alte agregate de
pe autoasiu i prghiile de comand (timoneria);
2) Partea fix care cuprinde carcasa, capacele lagrelor, evi instalaie de ungere i
rcire, filtru, aparate de msur, alte anexe.
Partea mobil este separat de structura carcasei prin lagrele arborilor (arborii de intrare,
principali, secundari, ai prizei de putere, ai difernialului) unde sunt montai rulmeni. Prin
intermediul capacelor lagrelor, se realizeaz jocul necesar n rulmeni pentru o funcionare corect.
Acest joc poate fi numit interstiiul de funcionare care const n jocul dintre inelul interior i
inelul exterior al rulmenilor, practic, n aceast situaie, interstiiul de funcionare putnd fi numit i
jocul axial pe care l are arborele cu roi dinate care se rotete n aceste lagre unde s-a realizat
jocul rulmentului.
Forele de excitaie care apar n timpul funcionrii cutiei sumatoare pot fi clasificate n
dou categorii:
1) Fore unidirecionale, forele datorate procesului de angrenare a roilor, Fp;
2) Fore reversibile, forele de inerie ale maselor n micare, Fi.
Forele unidirecionale Fp, datorate angrenrii, genereaz zgomot n vecintatea angrenrii
dintre roile dinate. Aceste fore apar la intrarea n angrenare a roilor, cresc pn la o anumit
valoare dup care descresc pn la ieirea din angrenare. Funcie de momentul de torsiune transmis,
aceste fore pot varia foarte mult. Aceast cretere i descretere rapid a forelor n toate
angrenrile dintre roi induce oscilaii semnificative ale arborilor crora le corespund variaii ale
forelor Fp. Rspunsul structurii cutiei sumatoare la aceste fore variabile Fp(t) poate fi modelat ca
un sistem mas-arc cu masa m, coeficientul de amortizare, c i rigiditatea dinamic, k:
m&
x&+ c x&+ k x = Fp (t) ,

n care: x este deplasarea,

(1.1)

x&= 2 x este acceleraia.


x&=x este viteza, iar &

Forele reversibile Fi sunt cauza zgomotului generat mecanic. Datorit procesului de


angrenare i a ineriei roilor, aceste fore i schimb direcia. La angrenare, roata conductoare
lovete i accelereaz roata condus producnd astfel impacturi care genereaz vibraii n structura
carcasei cutiei sumatoare..

15

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Ecuaia care descrie comportarea sistemului la aciunea acestor fore reversibile are n
vedere faptul c aceast micare a sistemului este caracterizat de viteza de variaie a acceleraiei,
&
&:
x&
&=
m&
x&

dFi
= const.
dt

(1.2)

Pentru elementele aflate n micare de rotaie ecuaia care descrie comportarea sistemului la
aciunea forelor reversibile este similar, cu diferena c va conine viteza de variaie a acceleraiei
&i momentul de inerie Ip:
unghiulare &
&
&= dMt = const .
Ip &
&
d

(1.3)

n care Mt este momentul de torsiune.


Astfel, la cutia sumatoare care va funciona fr s transmit moment mare de torsiune, va
predomina zgomotul generat mecanic ( nu apar oscilaii mari ale arborilor).
La toate tipurile de cutii de viteze, cutii de distribuie sau cutii sumatoare i de distribuie
ambele surse de zgomot sunt prezente.
1.2 Soluii privind reducerea nivelului de zgomot n agregatele transmisiilor autovehiculelor
Reducerea zgomotului generat de autovehicule impune soluii constructive corecte, execuii de
prelucrri mecanice de calitate superioar, montaje i reglaje optime. Zgomotul n transmisiile
mecanice este produs de angrenajele din cutia de viteze i de distribuie, din punile motoare, de
rulmenii sau bucile din lagre, de transmisiile cardanice. Zgomotul produs de acestea poate fi
influenat i de legturile dintre aceste subansamble ale transmisiei i asiu.
Pentru studiul comportrii vibroacustice a transmisiei prin roi dinate trebuie stabilite sursele
de excitaie ale sistemului. Sursele de excitaie n funcionarea transmisiilor prin roi dinate pot fi
interne sau externe sistemului. Sursele interne sunt: ncrcarea variabil a unei perechi de dini,
deplasrile relative cauzate de rigiditatea variabil a danturii, deplasrile relative variabile sau
ocurile cauzate de erorile de angrenare, forele de frecare variabile ca sens, forele axiale variabile
ca poziie la angrenajele cu dini nclinai, excitaiile datorate distribuiei neuniforme de mas.
Excitaiile externe sistemului sunt generate de variaiile cuplului rezistent. n general, frecvenele
excitaiilor externe sunt reduse n raport cu excitaiile interne.
Nivelul de zgomot al angrenajelor din cutiile de viteze i cutiile de distribuie este influenat
de elemente de natur constructiv (modul, unghi de angrenare, unghi de nclinare a dintelui,
bombarea, material, etc.), tehnologic (clasa de execuie, eroarea de form a profilului, eroarea de
direcie a dintelui, rugozitatea flancurilor, etc.) i de exploatare (viteza de rotaie, sarcina, ungerea).
1.2.1 Modificarea parametrilor constructivi ai angrenajelor cilindrice din transmisii
Micorarea modulului roilor dinate i mrirea numrului de dini pn la limitele posibile
duc la micorarea dimensiunilor , a vitezei periferice i la micorarea zgomotului.
n practica actual a realizrii roilor dinate se tinde spre utilizarea unghiurilor de angrenare
mici ( de obicei = 150) la care fora de frecare este dirijat spre centrul roii, obinndu-se astfel
angrenaje mai puin zgomotoase i cu grade mai mari de acoperire, n combinaie cu unghiul de
nclinare a danturii .
Pentru mrirea gradului de acoperire exist i posibilitatea de nlare a profilului de
referin a danturii. Profilele nalte ale dinilor prezint, datorit proprietilor elastice bune,
coeficieni de elasticitate cmin. la valori mici, recomandate. Angrenajele din materiale cu modul de
16

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

elasticitate sczut (materiale plastice) au amortizri apreciabile i un nivel de zgomot cu 12 dB(A)


mai redus dect roile din oel
Influena parametrilor constructivi asupra nivelului de zgomot produs de angrenaje este
prezentat sintetic n tabelul nr. 1.1.
Tabelul nr. 1.1
Parametrul analizat

Domeniul de valori
analizat

Influena creterii valorii


parametrului asupra
nivelului de zgomot

Inclinarea dintelui

00 - 400

20 dB(A)

Rigiditatea materialului

12 dB(A)

Flancarea dintelui

(0 0,02) mm

6 dB(A)

Gradul de acoperire

1 2,2

3 dB(A)

Modulul

(1 12) mm

2 dB(A)

Numrul de dini

Z 2Z

3 dB(A)

Deplasarea specific de profil

0,092 0,883

1 dB(A)

Limea dintelui

Efecte reduse

Bombarea dintelui

Rigiditatea i masa carcasei

La erori mari de direcie a


dintelui

.
Rigiditatea K a angrenajului variaz pe parcursul procesului de angrenare a doi dini
conjugai n funcie de poziia punctului de contact pe linia de angrenare i funcie de fora normal
pe dinte. n figura nr. 1.2, contactul a doi dini conjugai ncepe n punctul E1 i sfrete n punctul
E2. Pe timpul ct punctul de contact parcurge segmentul E1 E2 , n angrenare se afl i perechea de
dini imediat anterioar perechi urmrite, precum i perechea de dini imediat urmtoare perechii n
discuie.

Figura nr. 1.2


17

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Modificarea rigiditii mecanismului are drept consecin direct modificarea frecvenei i a


perioadei componentei amortizate a vibraiilor sistemului. Asupra variaiei de rigiditate, o influen
puternic o are gradul de acoperire, cu influene asupra nivelului de zgomot (vezi figura nr. 1.3).

Figura nr. 1.3


O alt modalitate de uniformizare a variaiei rigiditii danturii o constituie corecia dintelui,
care se poate realiza asupra flancurilor (bombare) sau asupra suprafeei de vrf, ultima fiind mai
puin utilizat (flancarea). Dac forma i dimensiunile bombrii i flancrii sunt bine alese, efectele
asupra nivelului de zgomot sunt pozitive (vezi figura nr. 1.4).

Figura nr. 1.4


18

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Pentru a scoate n eviden influena modificrii parametrilor geometrici ai angrenajelor


asupra reducerii zgomotului, prezentm cteva rezultate ale msurrilor de zgomot efectuate pe o
cutie de viteze considerat etalon i dou cutii de viteze , una cu parametrii geometrici ai
angrenajelor modificai i una cu parametrii nemodificai [ ]. n acest sens, prezentm:
9 rezultate ale msurrilor nivelului de zgomot pe cutia de viteze considerat etalon;
9 rezultate ale msurrilor nivelului de zgomot pe cutia de viteze 10C-100 cu parametrii
geometrici nemodificai i cutia de viteze 10C-120 cu parametrii geometrici ai
angrenajelor cilindrice modificai;
9 analiza i compararea rezultatelor msurrilor de zgomot efectuate;
1.2.1.1 Calculul angrenajelor cilindrice
Utiliznd un program de calcul al angrenajelor cilindrice dup metoda DIN-ISO, specialitii
din SC INAR SA Braov au realizat, pe calculator, calcule de geometrie a angrenajelor. Practic, s-a
trecut la reproiectarea angrenajelor cilindrice din cutia de viteze 10C-100. La fiecare angrenaj a fost
pstrat raportul de transmitere dar s-au modificat modulul, unghiul de angrenare i deplasrile
specifice. Modulul a fost micorat la fiecare angrenaj dup caz, iar unghiul de angrenare a fost
micorat de la valoarea = 200 la valoarea = 150.
Rezultatele calculelor angrenajelor au condus la intocmirea documentaiei de execuie pentru
varianta nou de cutie de viteze 10C-120 similar cu cutia 10C-100 dar cu parametrii geometrici ai
danturilor roilor din angrenaje modificai. Analiznd rezultatele obinute se constat c, micornd
modulul i unghiul de angrenare, se obin angrenaje cu grad mare de acoperire. Acest fapt conduce
la o angrenare lin a roilor dinate, deoarece n permanen se afl n angrenare mai mult de doi
dini. Se obine i o distribuie mai bun a sarcinii i o solicitare mai redus a flancurilor dinilor.
1.2.1.2 Msurri de zgomot pe cutiile de viteze etalon, modificat i nemodificat
S-au efectuat msurri de zgomot pe urmtoarele cutii de viteze:
EATON tip RT-11609A, considerat etalon;
10C-100, cutie cu parametrii geometrici ai angrenajelor cilindrice nemodificai;
10C-120, cutie similar cu 10C-100 dar cu parametrii geometrici ai angrenajelor
modificai.
S-a msurat nivelul de putere acustic LWA pentru treptele de vitez V, VI, VII i VIII la trei
turaii de intrare : 600, 1650 i 2200 rot / min. Metoda de msurare a fost n conformitate cu
prevederile SR EN ISO 3744:1997. Rezultatele msurrilor de zgomot pentru cutia etalon EATON
tip RT-11609A sunt centralizate n tabelul nr. 1.2
Tabelul nr. 1.2
Turaia
[rot/min]
600
1650
2200

Nivelul de putere acustic LWA [dB(A)]


Treapta nr. V

Treapta nr. VI

Treapta nr. VII

Treapta nr. VIII

81,5
91
96

81,8
91,5
94,6

82,6
93
95,6

82,7
92
94,5

Rezultatele msurrilor de zgomot pentru cutia de viteze 10C-100 cu parametrii geometrici


ai angrenajelor cilindrice nemodificai sunt centralizate n tabelul nr. 1.3

19

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Tabelul nr. 1.3


Turaia
[rot/min]

Nivelul de putere acustic LWA [dB(A)]


Treapta nr. V

Treapta nr. VI

Treapta nr. VII

Treapta nr. VIII

600

85,7

86,5

87

89,3

1650
2200

96,6
100.2

98,4
102,2

98,8
102,5

100,9
103,7

Rezultatele msurrilor de zgomot pentru cutia de viteze 10C-120 cu parametrii geometrici


ai angrenajelor cilindrice modificai sunt centralizate n tabelul nr. 1.4
Tabelul nr. 1.4
Turaia
[rot/min]
600
1650
2200

Nivelul de putere acustic LWA [dB(A)]


Treapta nr. V
82,3
93,6
97,8

Treapta nr. VI
83,3
94,4
95,4

Treapta nr. VII


82,6
95,3
99,3

Treapta nr. VIII


84,5
95,7
97,3

1.2.1.3 Analiza i compararea rezultatelor msurrilor de zgomot efectuate


Rezultatele msurrilor de zgomot pe cutia de viteze etalon i pe cutia de viteze 10C-100 cu
parametrii geometrici nemodificai sunt comparate i prezentate n diagramele trasate i prezentate
n figura nr. 1.5.

Figura nr. 1.5


20

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Din analiza rezultatelor i compararea diagramelor din figura nr. 1.5 rezult c nivelul
zgomotului la cutia de viteze EATON este cu 3 6 dB(A) mai mic dect la cutia 10C-100.
Rezultate i mai concludente n susinerea influenei parametrilor geometrici asupra
zgomotului produs de angrenaje s-au obinut din analiza i compararea msurrilor efectuate pe
cutia de viteze 10C-100 i cutia cutia de viteze 10C-120 cu parametrii geometrici modificai.
n figurile nr. 1.6 i 1.7 sunt prezentate, comparativ, diagramele trasate pentru cele dou
cutii de viteze cu valorile puterii acustice la dou trepte de viteze, treapta V i treapta VIII.

Figura nr. 1.6

Figura nr. 1.7


21

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Utilizarea angrenajelor cu module micorate, unghi de angrenare micorat i grad mare de


acoperire conduce la reducerea zgomotului cu 3 6 dB(A). Astfel, crete competitivitatea agregatelor
transmisiei i ncadrarea lor n normele internaionale privind poluarea sonor.
1.2.2 Modificarea parametrilor tehnologici ai angrenajelor cilindrice din transmisii
Cele mai importante erori (abateri) ale angrenajelor care conduc la apariia, transmiterea i
propagarea zgomotului sunt: erori de divizare, abateri de la forma flancurilor, abateri de la direcia
dintelui. n funcie de clasa de exactitate exist normative care stabilesc valoarea acestor abateri.
Deoarece n procesul de fabricaie pot aprea erori din cauza rostogolirii, care de obicei sunt
proporionale cu rotaia, dar care nu sunt neaprat n raport de numr ntreg cu pasul de angrenare al
angrenajului, acestea pot fi rspunztoare pentru apariia aa numitelor frecvene fantom. Din
practic a reieit c, mai ales la solicitri joase, erorile de dantur au o influen mare asupra
zgomotului, n timp ce, la solicitri specifice mari, domin componentele n funcie de sarcin.
Pentru reducerea nivelului de zgomot n angrenaje la execuie se pot corecta flancurile
dinilor, aceasta presupunnd o cunoatere n detaliu a comportamentului la ncrcare i deformare a
roii. La ora actual se pot executa corecii la flancurile dinilor pe nlimea i limea dintelui pe
toate mainile unelte de finisat roi dinate. La angrenajele cu exactitate de execuie corespunztoare
i cu suprafee de lucru de calitate ne putem atepta la o reducere a zgomotului cu 3 ... 10 dB(A).
Un alt criteriu de apreciere pentru apariia zgomotului, pe lng lungimea i forma diagramei
de ncrcare, se mai ia n considerare comportamentul abaterii la rostogolire a flancurilor i variaia
rigiditi la torsiune n domeniul cu ncrcare parial. Erorile de execuie i montaj determin
deplasri relative suplimentare ale roilor, care se suprapun peste cele determinate de rigiditatea
variabil a danturii. Creteri importante ale nivelului de zgomot sunt determinate de erorile de form
(Efp) care au frecvene ridicate (vezi figura nr. 1.8).

Figura nr. 1.8


n figura nr. 1.9 se prezint aspectul de ncrcare, topografia de contact/angrenare i
corecturile flancurilor.

22

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Figura nr. 1.9


Corectarea flancurilor se execut innd cont de respectarea cerinei cinematice care impune
ca cel puin un punct de pe flancul dintelui s rmn necorectat. Astfel se menine constant pasul
de angrenare.
La ora actual, pentru proiectarea i construcia unor angrenaje silenioase se pornete de la
stabilirea, n tema de proiectare, a mrimilor caracteristice care descriu comportamentul acustic.
Urmeaz proiectarea unui angrenaj care poate fi realizat i practic. Creterea calitii suprafeelor
de lucru ale flancurilor asigur o scdere a nivelului de zgomot. Pentru o dantur rectificat se
obine o scdere a nivelului de zgomot cu 3 4 dB fa de o dantur frezat.
Erorile cauzate de sarcin (eroarea relativ a pasului de baz i eroarea de rotaie)
influeneaz comportarea vibroacustic a angrenajelor. La angrenajele de putere, unde eroarea
relativ a pasului Ep este mai mare ca zero, angrenarea ncepe i se termin n afara liniei teoretice
de angrenare. Acest fapt conduce la intrarea i ieirea dintelui din angrenare cu oc (vezi figura nr.
23

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

1.10). Eroarea de rotaie cumuleaz efectul deformaiilor i erorile danturii, fiind eroarea de
rostogolire parial nregistrat sub sarcin i d indicaia cea mai complet asupra excitaiei.

Figura nr. 1.10


Excitaiile produse de frecare i de forele axiale (la danturile nclinate) au fost puin
abordate n cercetri, definirea lor este mai dificil i, oricum, au o influen redus n raport cu alte
excitaii.
1.2.3 Modificarea parametrilor de exploatare ai angrenajelor din transmisii
Cercetrile experimentale au artat c nivelul de vibraii i zgomot produs de un angrenaj n
funcionare crete odat cu ncrcarea transmis i cu viteza unghiular. n figura nr. 1.11 se
evideniaz acest aspect.

Figura nr. 1.11


24

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Se constat c o dublare a momentului de ncrcare are ca efect o cretere a nivelului


de zgomot cu 3 4 dB, iar dublarea turaiei produce o cretere cu 6 7 dB la acceai ncrcare.
Tendina modern n construcia de maini este creterea puternic a vitezelor i a puterii aa c nu se
poate realiza reducerea nivelului de zgomot i vibraii prin modificarea acestor parametri. Totui,
funcionarea angrenajelor trebuie s se realizeze la turaii care s evite fenomenul de rezonan.
1.2.4 Modificarea parametrilor angrenajelor conice din transmisii
Zgomotul produs de angrenajele conice este influenat de elemente de natur constructiv,
tehnologic i de exploatare. Dei mult timp s-a folosit angrenajul conic cu dini drepi, o serie de
deficiene ale acestuia a determinat apariia angrenajelor cu dini nclinai i, mai trziu, cu dini curbi
(Gleason, Oerlikon) care prezint avantajele:
o creterea gradului de acoperire, ceea ce nseamn o funcionare mai linitit i durabilitate
sporit;
o diminuarea sensibilitii la deplasri relative ale roilor componente, prin posibilitatea
eliminrii concentrrilor de tensiuni n mod mai convenabil la dantura curb dect la dantura
dreapt;
o realizarea prin procedee de fabricaie cu productivitate mrit.
Pentru obinerea unor angrenaje rigide, n ultima perioad se folosesc angrenaje conice
hipoide, la care are loc o deplasare a axei pinionului de la linia centrului roii dinate conice.
Avantajul deplasrii axei l constituie mrirea diametrului pinionului, mpreun cu creterea
corespunztoare de putere a angrenajului.
Datorit alunecrii ntre dini (n lungul dinilor) angrenajele hipoide lucreaz mai linitit
dect angrenajele conice cu dini curbi, asemnndu-se, din acest punct de vedere, cu angrenajele
melcate.
Criteriul de apreciere pentru apariia zgomotului, plecnd de la rezultatele calculelor, pe lng
lungimea i forma diagramei de ncrcare se mai ia n considerare comportamentul abaterii la
rostogolire a flancurilor i variaia rigiditii la torsiune n domeniul cu ncrcare parial. n figura
nr. 1.12 se prezint diferite diagrame de ncrcare pentru roi conice: 1 topografia Ease off, 2
diagrama de ncrcare pentru angrenare singular, 3 variaia abaterii de rostogolire a flancurilor, 4
diagrama de ncrcare pentru angrenare multipl.

Figura nr. 1.12


25

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Reducerea zgomotului la angrenajele conice se poate realiza i prin adoptarea unui proces de
execuie corespunztor. n prezent se efectueaz prelucrri de finisare asupra angrenajelor cu roi
conice. n urma tratamentului termic apar deformaii care pot fi remediate parial la lepuire. Prin
lefuire sau frezare cu scule din materiale dure se observ o mbuntire a calitii danturii (mai ales
la dimensiuni mari) deoarece deformaiile la clire pot fi greu controlate.
Referitor la parametrii de exploatare, nivelul zgomotului produs de angrenaje este influenat
de ncrcarea transmisiei, de viteza unghiular, de reglajul angrenajului i meninerea lui sau de tipul
de ulei folosit.
1.2.5 Soluii de reducere a zgomotului n lagrele din transmisii
n construcia cutiilor de viteze sunt utilizate lagre cu alunecare (lagre fluide) si lagre cu
rostogolire (rulmeni). Lagrele cu rostogolire (rulmeni) sunt cele mai rspndite n construcia
cutiilor de viteze, deoarece se adapteaz perfect ungerii prin barbotare.. n figura nr. 1.13 se prezint
o sintez a lagrelor cu rostogolire utilizate n cutiile de viteze.

Fig.nr. 1.13
Rulmenii au n componen elemente de rostogolire - bile, role, ace - montate ntre inelul
interior i inelul exterior. Inelele sunt solidarizate cu elemente fixe, respectiv mobile, ale lagarului.
La alegerea formei constructive optime pentru lagre trebuie s se aib n vedere ca la
ncrcrile existente n lagr, forele interne din rulmeni s fie ct mai mici. De regul, n cazul
sarcinilor medii se prefer folsirea rulmenilor cu bile care ndeplinesc cerinele privind o acustic
bun. La rulmenii pe dou rnduri sau la montarea mai multor rulmeni unul lng altul, trebuie
avut grij ca fiecare rnd de corp de rostogolire s fie suficient ncrcat. Aceast cerin este impus
mai ales dac sunt prevzute abateri mari de aliniere n lagr. Este avantajos dac lagrele
funcioneaz fr jocuri. La lagrele cu solicitri combinate, eliminarea jocurilor este posibil prin
reglarea pe direcia axial a jocului din lagr. Condiiile n care se monteaz rulmenii sunt
determinante pentru tipul i intensitatea zgomotelor n funcionare. Chiar i rulmeni silenioi pot
deveni, n condiii de montare i exploatare incorecte, surse de zgomot.
Pentru a putea beneficia din plin de calitatea unui rulment ntr-un mecanism trebuie stabilite
i respectate anumite caliti ale componentelor de racordare (ale alezajelor i arborilor unde se
26

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

monteaz rulmenii). Trebuiesc respectate abaterile de la valoarea nominal , forma circular i


coaxialitatea alezajelor. Efectul acestor abateri asupra zgomotului n lagre este dependent de mai
muli factori :

valoarea solicitrii;
jocul din rulmeni;
ungerea din rulmeni;
abaterile unghiulare ale inelelor rotative.

Jocul lagrului n funcionare trebuie s fie ct mai mic, dar la valoarea la care s nu apar
fore suplimentare n lagr. Forele de detensionare au ca efect o cretere considerabil a zgomotului
mai ales la lagrele cu sarcini mici. n figura nr. 1.14 se evideniaz acest lucru, pentru jocuri
negative (strngeri) avem o cretere rapid a zgomotului la rulare.

Figura nr. 1.14.


Un rol important n buna funcionare a rulmentului o are ungerea. Un film de lubrifiant
incomplet conduce la apariia uzurii ceea ce conduce la apariia zgomotelor. Prin armonizarea
formei constructive a lagrului, a dimensiunilor, a jocului cu mrimea i direcia sarcinii i cu
turaia, deformaiile n lagre pot fi meninute la valori mici i condiiile de funcionare pot fi
meninute la un regim optim. Supradimensionarea lagrului nu conduce la creterea siguranei, n
schimb crete nivelul zgomotului.
1.3 Metode moderne de msurare i analiz a vibraiilor structurilor
Vibraia i, implicit zgomotul au totdeauna cauze i efecte. Zgomotul i vibraia din mediul
ambiant sau din zonele industriale sunt produse de procese particulare n care fore dinamice excit
structurile. Acestea creaz oamenilor disconfort, stri de oboseal i chiar mbolnviri. Asupra
mainilor, vehiculelor i cldirilor efectul lor const n uzur, scderea performanelor, funcionare
deficitar sau apariia oricrui grad de defectare ireversibil. Multe dintre problemele de zgomot i
vibraie sunt legate de fenomenul de rezonan. Pentru orice situaie exst mereu trei factori:
9 Sursa locul unde este generat fora dinamic;
9 Calea explic pe unde i cum este transmis energia;
9 Receptorul ct de mult zgomot sau vibraie pot fi suportate sau admise.
27

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Aceti factori trebuiesc studiai pentru a gsi soluiile optime corespunztoare. S lum
exemplul unui autoturism al crui nivel de zgomot este foarte mare. n aceast situaie sursa
vibraiei este motorul i cutia de viteze, calea de transmitere o constituie caroseria mainii, iar
receptorul e reprezentat de ctre urechile conductorului auto.
1.3.1 Analiza semnalului i a sistemului
Analiza semnalului este procesul prin care se determin rspunsul sistemului supus la
aciunea unor excitaii necunoscute, cu caracter general, i prezentarea lor ntr-o modalitate uor de
interpretat. Analiza sistemului folosete tehnici pentru determinarea proprietilor inerente
sistemului. Acest lucru se realizeaz prin excitarea sistemului cu fore cunoscute i studierea
raportului rspuns/for (sensibilitate). Pentru sistemele liniare acest raport reprezint o proprietate
independent, care rmne neschimbat indiferent dac sistemul este excitat sau n repaus.
Prin analiza sistemului, msurnd mobilitatea i folosind metodele analizei modale, pot fi
obinute modele dinamice ale structurii, iar ulterior, pe baza acestora, poate fi prezis comportarea
structurii la factori excitatori care difer de cei pentru care s-a fcut nregistrarea datelor i chiar mai
mult, poate fi prezis rspunsul structurii n urma efecturii unor modificri structurale.
Analiza semnalului
Pentru exemplul considerat mai sus, o component discret din spectrul acceleraiei va
corespunde cu o turaie a unui anumit arbore din sistemul de transmisie al mainii. Dac
componenta din spectru are o amplitudine relativ mare, rezult c micarea arborelui respectiv
constituie o surs de vibraie i zgomot. Odat ce sursa a fost identificat apar ntrebrile: are ea un
nivel ridicat din punct de vedere al energiei dinamice, fornd astfel structura s vibreze?; sau, este
structura slab din punct de vedere dinamic chiar n dreptul acestei frecvene discrete, rspunznd
astfel excesiv chiar la fore de excitaie de valori relativ normale?

Figura nr. 1.15


28

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Analiza sistemului
Dac pentru exemplul considerat, n graficul rspunsului sistemului n funcie de vitez apar
vrfuri, se poate trage concluzia c frecvenele corespunztoare constituie rezonane n sistemul
msurat. Cu toate acestea, atta timp ct fora excitatoare este necunoscut, aceast concluzie nu
este neaprat corect, vrfurile putnd fi prezente chiar n aceast for excitatoare (fig. nr. 1.16)

Figura nr. 1.16


1.3.2 Rezolvarea problemelor dinamice
Msurarea formei deformate a structurii n timpul funcionrii acesteia presupune
determinarea deformaiilor dinamice forate n domeniul frecvenelor de funcionare, sub
aciunea unor fore necunoscute, dar reale. n exemplul considerat forma deformat a cutiei de
viteze i a motorului are loc pe direcie vertical. Ca urmare, rezolvarea problemei ar consta n
realizarea unei constrngeri a sistemului pe aceast direcie. Acest lucru ar putea fi realizat prin
adugarea unor rigiditi suplimentare n punctele n care amplitudinea este mare sau micarea
este n antifaz. Mrirea rigiditii va duce la creterea frecvenelor proprii i ar fi de dorit ca ele
s ias din domeniul frecvenelor de lucru.
Majoritatea problemelor ntlnite n practic au ca punct de plecare excitarea, prin
fenomenul de rezonan, a unuia sau a mai multor moduri proprii de vibraie de ctre forele aprute
n regimul de funcionare. Modurile proprii a cror frecven se gsete n domeniul frecvenelor de
lucru vor reprezenta mereu un potenial pericol
O proprietate, deosebit de important, a modurilor de vibraie este aceea c orice rspuns
dinamic al unei structuri, la vibraii libere sau forate, poate fi descompus ntr-o sum discret de
moduri proprii de vibraie corespunztoare acelei structuri (fig. nr. 1.17)
Parametri modali sunt: frecvena modal, amortizarea modal i forma modului. Parametri
modali, corespunztori tuturor modurilor proprii de vibraie existente n plaja frecvenelor de
interes, constituie o descriere complet a dinamicii structurii. De aici i necesitatea studierii
modurilor proprii de vibraie a structurii n regim liber, moduri care reprezint proprieti inerente
ale acesteia.
29

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Figura nr. 1.17


Analiza modal este metoda prin care sunt determinai toi parametri modali i care sunt
suficieni pentru formularea unui model matematic, care poate apoi s descrie dinamica structurii.
Analiza modal poate fi abordat prin metode analitice sau experimentale.

Figura nr. 1.18 Modele matematice


Dup efectuarea msurrilor experimentale, spre exemplu dup modelul schematic prezentat
n figura nr. 1.19, datele modale se determin sub diferite forme:

Curba de rspuns n frecven, care furnizeaz valorile exacte ale frecvenelor modale
(acestea, asociate cu forma modurilor de vibraie, dau informaii complete asupra
modurilor);
Date privind forma modurilor de vibraie (eventual animia lor), care ajut la crearea unui
model matematic modal.

Datele modale obinute experimental au un domeniu mare de aplicare, printre care se pot face:
30

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

verificarea frecvenelor modale;


descrierea calitativ a formei modurilor, ajutnd astfel la nelegerea comportrii dinamice a
structurii n vederea detectrii defeciunilor;
verificarea i mbuntirea modelelor analitice;
efectuarea de simulri pe calculator (bazate pe modelul modal) necesare mbuntirii
prototipurilor sau detectrii defeciunilor

Figura nr. 1.19


1.3.3 Excitarea structurii
n vederea msurrii mobilitii unei structuri, aceasta trebuie excitat cu o for dinamic
cunoscut, msurabil, nefiind restricii, din punct de vedere teoretic, n ceea ce privete forma de
und. n alegerea forei de excitaie trebuie s se in cont de civa parametri:
- Structura care va fi excitat;
- Controlul spectrului forei excitatoare;
- Factorul de amplitudine;
- Tipul structurii liniare sau neliniare;
- Durata efecturii testului;
31

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

- Echipamentul disponibil.
Fora de excitaie trebuie aleas astfel nct s fie relativ constant pe ntreg domeniul de
interes, spectrul rspuns va avea acelai domeniu de frecvene ca i fora. n figura nr. 1.20 sunt
prezentate cteva tipuri de excitaie.

Figura nr. 1.20


Analiza modal accept o abordare liniar a sistemelor i folosete modele liniare. Dac
ntlnim o structur care prezint unele neliniariti, vom cuta s facem o ct mai bun aproximare
liniar. Folosind o form de und aleatoare care excit structura cu o mare varietate a nivelelor
amplitudinii, prin medierile efectuate ulterior n semnalele intrare-ieire, comportarea neliniar
poate fi eliminat. n general, n studiul neliniaritilor se folosete excitaia cu o for sinusoidal
de amplitudine maxim.
Aplicarea excitaiei
Forele excitatoare pot fi generate prin diferite mijloace, existnd numeroase tipuri de
aparate proiectate special n acest scop. innd cont de caracteristica de band a forei excitatoare
32

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

se pot considera dou clase: excitatoare care se ataeaz (se prind) sau care nu se ataeaz de
structura de studiu.
Cteva exemple pentru excitatoarele care se prind de structur sunt: vibratorul
electromagnetic; vibratorul electrohidraulic; vibratorul cu mase excentrice aflate n micare de
rotaie; vibratoare speciale. Excitatoare care nu se prind de structur: ciocane; pendule de impact;
cabluri suspendate
Msurarea forei
Fora aplicat este n general msurat cu ajutorul traductorului piezoelectric de for, acesta
prezentnd urmtoarele avantaje:

dimensiune i mas mic (nu modific proprietile mecanice ale structurii);


liniaritate foarte bun;
domeniul dinamic larg (120 dB);
domeniu larg de frecvene.

Vibratorul trebuie prins de structur n punctul i pe direcia pe care se dorete s se fac


excitarea acesteia. Structura, n punctul de excitare, trebuie s fie liber pentru celelalte cinci grade
de libertate, fr rotiri sau constrngeri laterale. O metod bun de prindere a vibratorului de
structur este folosirea unei tije din oel, aceasta avnd o rigiditate mare pe direcie axial, dar mic
pe direcie transversal i la rotaie, oferind un control bun al direciei forei de excitaie i, n plus,
protejeaz traductorul de for la suprasarcini distructive (figura nr. 1.21).

Figura nr. 1.21


Msurarea rspunsului
Msurarea rspunsului presupune msurarea oricruia dintre urmtorii parametri: deplasare,
vitez sau acceleraie. Cea mai bun alegere a traductorului de vibraie o constituie accelerometrul
piezoelectric, deoarece are:

liniaritate bun;
greutate redus (pot fi i sub 1 gram);
domeniu dinamic mare (160 dB);
domeniu larg de frecvene (0,2 Hz 10 kHz pentru liniariti mai bune de 5%);
33

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

proiectare simpl i construcie robust (unele tipuri rezist la ocuri foarte mari);
rezisten mare la diveri factori de mediu;
sensibilitate mic pe direcie transversal;
montaj simplu.
n figura nr. 1.22 sunt ilustrate cteva modaliti de montare a accelerometrelor

Figura nr. 1.22


Excitaia de tip impact
Testarea cu ajutorul ciocanelor de impact are numeroae avantaje:
vitez ridicat de efectuare a testului sunt necesare puine medieri;
nu sunt necesare dispozitive speciale de fixare;
nu exist o mas suplimentar, variabil, care s ncarce structura avantaj pentru
structurile uoare;
portabile, se preteaz bine msurrilor din afara laboratorului;
realizarea lor nu este scump.
Utilizarea ciocanelor de impact are totui i unele dezavantaje:
factorul de amplitudine, avnd o valoare relativ ridicat, face ca aceast metod s nu fie
propice sistemelor neliniare, din moment ce apare posibilitatea excitrii comportrii
neliniare a acestora;

34

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

n cazul excitrii structurilor mari, n timpul impactului, trebuie aplicat o energie suficient
de mare care ns duce la deteriorri locale ale structurii;
semnalul are un caracter puternic determinist, nepermind aproximri liniare pentru
sistemele neliniare chiar dac se folosete funcia de coeren;
spectrul poate fi controlat numai la limita superioar a frecvenelor, nepermind analize de
tip zoom.

Figura nr. 1.23 Ciocan de impact


1.3.4 Relaii importante folosite n analiza spectral
Relaia timp-frecven.
n mod normal, datele pot fi reprezentate n dou domenii diferite: timp sau frecven. Dei
reprezentarea difer, informaia este aceeai. Trebuie reinut faptul c dac un eveniment apare pe
un domeniu larg ntr-o reprezentare, atunci n cealalt reprezentare el va apare ntr-un domeniu
ngust; i invers:
un semnal cu o durat mic n timp, de tip puls, va avea un spectru larg (de la 0 Hz pn la
frecvene foarte nalte) n domeniul frecven;
un semnal sinusoidal, cu o durat mare n timp, are un spectru format numai dintr-o linie
spectral.

Figura nr. 1.24 Relaia timp-frecven


35

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Relaia trunchiere-pierderi de date.


Cnd observaia este limitat ntr-un anumit domeniu, nregistrarea este trunchiat, iar n
cellalt domeniu apar pierderi de date, scurgeri de informaie:
dac ncercm s msurm un semnal de tip puls, folosind instrumente care nu au suficient
lime de band, atunci semnalul puls va apare mai lat dect este n realitate;
dac n dreptul unei rezonane, timpul necesar nregistrrii este mai mic dect cel normal,
atunci, n spectrul amplitudine-frecven, amplitudinea din dreptul rezonanei va fi
trunchiat.

Figura nr. 1.25


1.4 Concluzii
Din analiza cauzelor i a surselor zgomotului agregatelor transmisiei vehiculelor prezentat
n acest capitol se pot sintetiza urmtoarele afirmaii:
a) Din punctul de vedere al mecanismelor de generare, sursele zgomotului agregatelor
transmisiilor mecanice sunt angrenajele roilor dinate, frecrile ntre componente, cuplajele,
lagrele i suprafeele exterioare ale carcasei;
b) Forele de excitaie care apar n timpul funcionrii cutiei sumatoare sunt fore
unidirecionale, datorate procesului de angrenare a roilor, i fore reversibile, fore de
inerie ale maselor n micare;
c) Nivelul de zgomot al angrenajelor din cutiile de viteze i cutiile de distribuie este influenat
de elemente de natur constructiv (modul, unghi de angrenare, unghi de nclinare a
dintelui, bombarea, material, etc.), tehnologic (clasa de execuie, eroarea de form a
profilului, eroarea de direcie a dintelui, rugozitatea flancurilor, etc.) i de exploatare (viteza
de rotaie, sarcina, ungerea);
d) Din exemplul prezentat privind cercetri pentru reducerea zgomotului produs de cutiile de
viteze s-a demonstrat c utilizarea angrenajelor cu module micorate, unghi de angrenare
micorat i grad mare de acoperire conduce la reducerea zgomotului cu 3 6 dB(A). Astfel,
crete competitivitatea agregatelor transmisiei i ncadrarea lor n normele internaionale
privind zgomotul produs;
36

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

e) Un rol important n buna funcionare lagrelor cu rulmeni o are ungerea. Un film de


lubrifiant incomplet conduce la apariia uzurii ceea ce conduce la apariia zgomotelor. Prin
armonizarea formei constructive a lagrului, a dimensiunilor, a jocului cu mrimea i
direcia sarcinii i cu turaia, deformaiile n lagre pot fi meninute la valori mici i
condiiile de funcionare pot fi meninute la un regim optim;
f)

Supradimensionarea lagrului nu conduce la creterea siguranei i a fiabilitii, n schimb


crete nivelul zgomotului;

g) O structur slab amortizat va avea rezonane ascuite (amplitudini relativ mari la


rezonan, cu pante mari de cretere i descretere), structura oscilnd mult pn cnd
amplitudinea micrii va fi nul;
h) n cazul unei structuri puternic amortizate micarea de oscilaie se va atenua ntr-un timp
relativ scurt;
n final, se poate afirma c, n toate agregatele transmisiilor mecanice, roile n angrenare
reprezint cea mai puternic excitaie. Pn n prezent, atenia cercettorilor a fost ndreptat n
vederea obinerii unor angrenaje care s respecte criteriile moderne de proiectare, execuie i montaj
optime din punct de vedere al generrii i transmiterii zgomotului aerian si/sau structural.
Reducerile excitaiei mecanice, din punctul de vedere al optimizrii acustice, sunt posibile,
dar, datorit costurilor considerabile i din considerente tehnice i de fabricaie, ele pot fi efectuate
numai pn la o anumit limit.
Deci, o reducere a excitaiei mecanice este limitat din raionamente tehnice i economice.
Cu toate acestea, devine deosebit de important soluia mbuntirii structurii cutiei sumatoare i de
distribuie, n special a carcasei, astfel nct aceasta s prezinte ct mai puine vibraii ale
suprafeelor exterioare obinndu-se astfel o atenuare semnificativ a zgomotului structural.

37

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Capitolul 2
ELEMENTE DE BAZ N ANALIZA VIBRAIILOR I ZGOMOTELOR. FUNCII
MATEMATICE FOLOSITE N ANALIZA VIBRAIILOR I ZGOMOTELOR
2.1 Elemente de baz n analiza vibraiilor
Elementele sistemelor mecanice acumuleaz energie potenial (arcuri), energie cinetic
(mase sau momente de inerie masice). Pot fi i elemente n care are loc o pierdere continu de
energie (amortizoare). Vibraia unui sistem mecanic este o schimbare periodic a energiei ntre
forma cinetic i cea potenial. n sistemele cu amortizare, la fiecare ciclu are loc o pierdere de
energie.
Energia vibraiilor se propag sub form de unde elastice prin care se realizeaz permanent
echilibrul dintre energia potenial i cea cinetic. Diferena dintre diversele tipuri de unde elastice
se afl n modul de acumulare a energiei poteniale.
n analiza sistemelor mecanice, dac numrul gradelor de libertate luat n considerare este
nelimitat, sistemul mecanic se va numi sistem cu mas i elasticitate distribuit. Astfel de sisteme
sunt grinzile i plcile supuse vibraiilor de ncovoiere, elemente de baz ce se gsesc n construcia
carcaselor agregatelor transmisiilor autovehiculului.
n diferite puncte ale unui sistemm fizic complicat vibraiile reale msurate pot fi complet
diferite unele fa de altele chiar dac punctele considerate sunt situate la o distan mic unele fa
de altele. Direcia n spaiu a vibraiilor poate varia i, pentru o investigare minuioas, sunt
necesare determinarea vibraiilor att ca funcii de frecven, ct i ca funcii de coordonate
spaiale n fiecare punct de analiz. Deci, n cazul unor asemenea sisteme, pentru descrierea
micrii sunt necesare determinarea unor funcii care s indice variaia n timp a deplasrilor n
fiecare punct: funcii de timp i de punct.
Aplicarea unor metodologii simple, n indentificarea surselor, traseului i a rspunsului, nu
asigur rezolvri de calitate pentru structurile complicate. n aceste cazuri, considerarea global a
transferului energetic, care s cuprind caracterul multirezonant al vibraiei, a permis o abordare
eficient. O astfel de analiz energetic a fost folosit n aceast lucrare n scopul determinrii pe
cale experimental a corelaiei dintre vibraia structurii carcasei cutiei sumatoare i de distribuie i
zgomotul radiat de suprafeele acesteia.
n acest subcapitol sunt definite caracteristicile de baz ale vibraiilor sistemelor mecanice i
a excitaiei aplicate asupra lor. Studiul prezentat n acest subcapitol are la baz n principal
informaiile cuprinse n lucrarea redactat de ctre Harris, C.M. i Crede, C.E., [41], precum i
urmtorul material bibliografic: [4], [12], [14], [17], [23], [24], [26], [32], [33], [43], [47], [58],
[73], [83], [89] i [90]. Alte lucrri care au fost studiate suplimentar sunt prezentate n Bibliografia
lucrrii.
2.1.1 Definirea carcteristicilor vibraiilor sistemelor mecanice i a excitaiei aplicate
asupra lor
n analiza vibraiilor unui sistem fizic primul pas este reprezentarea lui printr-un model
matematic care s aib n general aceeai comportare. Se vor stabili masele, constantele elastice i
amortizrile, precum i forele aplicate. Urmtorul pas este stabilirea urmtoarelor proprieti ale
sistemului:
Frecvenele proprii n ;
Configuraia modurilor normale de vibraii Djn ;
Amortizrile diferitelor moduri de vibraii;
Distribuia maselor mj.
38

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Prin definiie, [41], ntr-un sistem oscilant, un mod de vibraie reprezint o form
caracteristic a sistemului, n care fiecare punct material are o micare armonic simpl, de aceeai
frecven. ntr-un sistem cu mai multe grade de libertate, pot exista simultan dou sau mai multe
moduri de vibraie.
Numrul de parametri independeni necesari pentru a defini n orice moment poziiile tuturor
maselor unui sistem fa de un reper dat l constituie numrul de grade de libertate ale sistemului.
Astfel, dac sistemul are N mase care se pot deplasa de-a lungul axelor X i Y, numrul gradelor de
libertate va fi 2N. Pentru fiecare grad de libertate (fiecare coordonat n micarea unei mase) se
poate scrie cte una din ecuaiile:
x&j = Fxj ,
mj &

&
&k = Mk ,
Ik

(2.1)

n care Fxj este proiecia pe axa X a tuturor forelor exterioare, elastice i de amortizare care
acioneaz asupra masei de ordinul j; Mk - proiecia pe axa a cuplurilor exterioare ce se
exercit asupra corpului cu grad de libertate k; Ik - momentul de inerie al masei k fa de axa , o
ax principal de inerie. Ecuaiile (2.1) sunt de aceeai form i li se poate asocia expresia:
mj &
x&j = Fj ,

(2.2)

x&j
n care Fj reprezint rezultanta forelor (cuplurilor) aplicate sistemului dup gradul de libertate j; &

este acceleraia (de translaie sau de rotaie) dup gradul de libertate j, iar mj reprezint masa
(momentul de inerie) corespunztoare gradului de libertate j.
Fora elastic total Fel care acioneaz asupra gradului de libertate j este constituit din
suma efectelor deplasrilor pe toate gradele de libertate:
Fel =

Kjk xk .

(2.3)

k =1

Introducnd fora elastic, Fel, din relaia (2.3) n ecuaia (2.2), mpreun cu forele
exterioare, Fj, se obin cele n ecuaii de micare:
mj &
x&j = Fj

Kjk xk .

(2.4)

Cnd nu este supus la fore exterioare, sistemul mecanic poate oscila cu aceste frecvene,
numite frecvene proprii sau naturale ale sistemului. n funcie de condiiile iniiale, sistemul poate
vibra cu una sau cu toate aceste frecvene.
Moduri proprii de vibraie
Numrul gradelor de libertate ale unui sistem fizic este egal cu numrul frecvenelor
proprii ale acestuia. Astfel, un sistem cu parametri distribuii are un numr infinit de frecvene
proprii. La un moment dat, un astfel de sistem va vibra, de obicei cu o amplitudine apreciabil,
numai la un numr limitat de frecvene, adesea la una singur. Fiecrei frecvene proprii i va
corespunde o form de vibrie, numit mod normal sau propriu de vibraie, aceasta fiind forma
pe care o ia sistemul (structura) n timpul vibraiilor libere, cu frecvena proprie.
Astfel, un sistem mecanic care vibreaz liber cu una singur din frecvenele sale proprii n
are o distribuie a amplitudinilor numit mod propriu de vibraii [41] i care este definit printr-un
ir de valori, Djn,
n2 mj Djn =

K jn Dkn .
k

39

(2.5)

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

irul de valori Djn, care formeaz un mod propriu de vibraie, este independent de mrimile
absolute Djn, dar depinde de valorile lor relative.
n general, orice sistem (structur) are puncte, linii sau suprafee nodale, care nu se mic
n nici unul din modurile proprii de vibraie. Pentru modul fundamental, care corespunde
frecvenei cea mai joas, reazemele sau punctele de fixare ale sistemului sunt n mod obinuit
singurele puncte nodale. n modurile de vibraie ale unor sisteme corespunztoare frecvenelor
proprii mai ridicate, nodurile capt adesea o distribuie mai complicat. n problemele complexe de
vibraii forate este necesar cunoaterea poziiei nodurilor, deoarece aplicarea forei ntr-un punct
nodal, n general, nu va da natere la vibraie.
Soluionarea complet a problemei vibraiei libere a unui sistem fizic necesit determinarea
tuturor frecvenelor proprii i a modurilor de vibraie corespunztoare. ns, n practic este
suficient s se cunoasc numai cteva frecvene proprii, n majoritatea cazurilor cunoaterea exact
a modului de vibraie fiind de importan secundar, acest fapt fiind deosebit de important deoarece
permite elaborarea unor metode de determinare a frecvenelor unui numr redus de armonici.
Amortizarea structural
n marea majoritate a cazurilor, amortizrile care apar n sistemele elastice sunt de natur
vscoas (sau fluid), adic forele (momentele) de amortizare sunt proporionale cu viteza relativ
a mediilor n micare.
Energia disipat prin amortizare este proporional cu frecvena perturbatoare. Totui, n
multe sisteme mecanice amortizarea este independent de frecven. Pentru reprezentarea mai
corect a amortizrii structurale s-a introdus expresia:
kg = c,

n care g =

2
c
,=
cc
n

i c c = 2

mk

(2.6)

= 2 m n , c este coeficientul de amortizare, cc este

coeficientul de amortizare critic, iar reprezint fraciunea din amortizarea critic.


2.1.2 Modelarea matematic a rspunsului sistemelor mecanice la vibraii
Fiecare sistem elastic este caracterizat prin anumite proprieti ale modurilor sale proprii de
vibraie. Datorit ortogonalitii modurilor proprii, un asemenea sistem poate fi analizat pe baza
unor sisteme oscilante simple. Deplasarea de rspuns u(x,y,z) a unui sistem liniar poate fi
exprimat cu ajutorul modurilor sale normale n(x,y,z) prin relaia:
u (x, y, z ) =

qn (t ) (x, y, z ) .

(2.7)

Presupunnd c sistemul are amortizare structural, adic amortizarea este n faz cu viteza
i proporional cu deplasarea generalizat al fiecrui mod de vibraie, ecuaiile lui Lagrange vor
avea forma:
&
&n + (1+ j n ) n2 qn =
q

Qn (t )
,
Mn

(2.8)

n care: n este coeficientul de amortizare structural, n este pulsaia modului de ordinul n,


Mn este masa generalizat, putnd fi determinat pe baza relaiei:
Mn =

n (x, y, z) dm
2

(2.9)

iar Qn(t) este fora generalizat, de forma:


Qn (t ) =

unde: dV = dx dy dz .
40

F (x, y,z,t ) n (x, y,z) dV ,

(2.10)

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Masa generalizat i fora generalizat se obin prin efectuarea integralelor pe ntregul


sistem. Pentru a stabili funcia de rspuns, se consider c asupra sistemului se aplic o for
armonic. Astfel, fora generalizat devine:
Qn (t ) = e jt

F (x, y,z,t ) n (x, y,z) dV

= e jt w 0 wn

(2.11)

n care wo este amplitudinea forei aplicate:


w0 =

F (x, y, z,t ) dV ,

(2.12)

iar wn este factorul de contribuie al sarcinii corespunztor modului de vibraie:


wn =

1
w0

F (x, y, z,t ) n (x, y, z) dV

(2.13)

Soluia staionar a mrimii qn este:


qn =

w 0 wn e j (t

(1

Mn n2

+ n )

2
n2

,
+

(2.14)

n2

i cu ajutorul ei se poate obine funcia de rspuns a sistemului:


A(j ) =

wn n (x, y, z ) e j n
Mn n2

(1

2
n2

.
+

(2.15)

n2

Ptratul funciei de rspuns, necesar pentru calculul valorii medii ptratice a rspunsului, este:
A(j )

= A(j ) A( j ) =

wn2 n2 (x, y, z )
Mn2 n4

2
2
1 n

n2

(2.16)

Folosind din nou aproximarea din cazul amortizrii slabe, valoarea medie ptratic a
rspunsului sistemului va avea expresia:
u2 =

wn2 n2 (x, y, z ) W( n )
n Mn2 n3

(2.17)

care este exprimat n funcie de modurile proprii de vibraie i de densitatea spectral de putere
W(n) a excitaiei, mrime ce va fi definit n subcapitolul 2.3.2.
2.1.3 Impedana mecanic
Ecuaiile difereniale ale micrii unui sistem mecanic liniar pot fi exprimate n funcie de
fora de excitaie, precum i de acceleraia, viteza sau deplasarea elementelor sale. n cazul unei
fore de excitaie sinusoidale ce acioneaz asupra unui sistem liniar, rspunsul acestuia n regim
permanent apare sub forma unei acceleraii, viteze i deplasri variind sinusoidal, avnd frecvena
egal cu cea a excitaiei i fiind defazate fa de fora de excitaie. Relaia dintre fora de excitaie i
micarea diferitelor puncte ale sistemului poate fi exprimat prin ecuaii algebrice cu mrimi
complexe.
Impedana mecanic este o msur a rspunsului (micrii) unui sistem mecanic n
urma aciunii unei fore de excitaie sinusoidale [41]. Impedana mecanic este egal cu raportul
dintre fora de excitaie care acioneaz asupra unui sistem i viteza imprimat sistemului, avnd
ca unitate de msur N.s/m.
Impedana mecanic constituie un important ajutor n analiza comportrii la vibraii a
structurilor. n cazul n care fora i viteza sunt msurate n acelai punct, impedana este denumit
impedan punctual i descrie capacitatea structurii de a opune rezisten sau de a absorbi o
vibraie, iar dac rspunsul structurii este msurat ntr-un punct diferit de punctul de excitaie,
41

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

impedana este denumit impedan de transfer i descrie capacitatea structurii de a transmite


sau de a izola o vibraie.
Impedana mecanic Z este exprimat prin relaia:

F
Z= ,
(2.18)
v

n care F este fora aplicat i v viteza rezultat pe direcia forei, fiind mrimi vectoriale
exprimate prin relaiile:

F =


v =

F e j (t + (f )) ,

v e jt ,

(2.19)

n care diferena de faz, este dependent de frecven, reprezentarea vectorilor n planul complex
fiind prezentat n figura 2.1.
Vectorul impedan mecanic:

Z = e j (f ) ,
v

(2.20)

are un argument care este dependent de timp i egal cu diferena de faz dintre vectorii for i
vitez. Prin urmare, acesta este un vector staionar n planul complex, pentru o anumit frecven.
Axa imaginar

(f)

Z
t
(f)

Axa real
Fig. nr. 2.1 Reprezentarea vectorilor n planul complex.

Vectorii F i v pot fi exprimai prin expresiile:

F =


v =

F cos [t + (f ) ] + j F sin [t + (f ) ] ,

v cos t + j v sin t .

(2.21)

Sistemele fizice liniare se pot forma n mod obinuit prin asocierea a trei feluri de elemente
idealizate, cu parametri concentrai: rezistene (elemente de amortizoare), elemente elastice i
mase.
2.2 Elemente de baz n analiza zgomotelor
Gazele, lichidele, i solidele elastice sunt formate din sisteme de particule legate care
interacioneaz ntre ele. O particul sau un sistem de particule n micare de vibraie efectueaz
oscilaii relativ mici n jurul unei poziii locale de echilibru. Dac particula oscileaz vor oscila n
continuare i particulele alturate, astfel nct oscilaia se va propaga n mediul continuu de la
particul la particul sub form de unde, numite unde elastice.
Dac mediul din care este alctuit o structur este cvasielastic i dac cel puin una din
dimensiunile sale geometrice este suficient de mare pentru ca perturbaia iniial s poat fi
considerat local, atunci se poate vorbi despre excitarea, propagarea i radiaia unei unde elastice.
42

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Forma undei este determinat de forma perturbaiei originare, respectiv de sursa undei.
Influena formei i a dimensiunii sursei asupra formei undei este foarte puternic n imediata
vecintate a sursei i devine mai puin simit odat cu ndeprtarea de surs. La o distan suficient
de mare, sursa poate fi considerat punctiform.
n realitate are loc suprapunerea mai multor asemenea micri de oscilaie cu amplitudini i
frecvene de valori diferite evideniate ntr-o form integral de ctre spectrul lor de frecvene.
Dac vibraiile i undele elastice au spectrul de frecven cuprins n domeniul 15 Hz 16000 Hz, n
care este sensibil urechea omului, se numesc acustice.
Propagarea undelor acustice se face numai ntr-un mediu substanial. Ele nu se pot
propaga n vid. Cmpul acustic creeaz efecte mecanice, variaii de presiune acustic, care,
acionnd asupra organului auditiv al omului, produc senzaia de sunet. Deci, sunetul este definit ca
fiind o variaie a presiunii (n aer, ap sau alte medii) care poate fi detectat de ctre urechea
omului. Conceptul de zgomot se refer la acele sunete care acioneaz ntr-un mod suprtor asupra
omului. n studiul caracteristicilor fizice obiective ale undelor acustice se folosete termenul de
sunet, iar atunci cnd se are n vedere aciunea lor fiziologic se prefer termenul de zgomot.
Dei perturbaiile, ca i mediile n care se propag, pot fi de natur diferit, undele acustice
generate de aceste perturbaii au anumite caracteristici eseniale comune care pot fi grupate n mai
multe tipuri de und sau n funcie de diversele naturi ale mediilor n care se propag. Aceasta
nseamn c se poate elabora o teorie formal a undelor acustice, comun diferitelor naturi ale
undelor care se propag n diverse medii. ntr-o astfel de teorie, unda acustic poate fi reprezentat
de oricare din mrimile care caracterizeaz propagarea, ceea ce permite folosirea n locul acestor
mrimi a denumirii generale funcie de und ( (x,y,z,t).
n acest subcapitol sunt definite caracteristicile de baz ale undelor acustice. Studiul
prezentat n acest subcapitol are la baz n principal informaiile cuprinse n urmtorul material
bibliografic: [2], [6], [9], [11], [24], [32], [33], [67], [83] [84] i [93]. Alte lucrri care au fost
studiate suplimentar sunt prezentate n Bibliografia lucrrii.
2.2.1 Ecuaia undelor acustice
n studiul cmpului acustic, al crui mediu de propagare este aerul, ntr-o prim simplificare
acest mediu este asimilat cu un fluid ideal, fr frecri. n aceste condiii, forele de reacie care
acioneaz asupra unui volum elementar de suprafa ds sunt n ntregime normale suprafeei.
Cmpul acustic creeaz efecte mecanice, variaii de presiune acustic, mrime dinamic
scalar ce poate fi determinat n orice punct din interiorul cmpului acustic. Cmpul acustic este
caracterizat prin urmtoarele mrimi elementare:
Presiunea acustic instantanee pi. Reprezint variaia presiunii p peste i sub
presiunea atmosferic n domeniul frecvenelor audibile i este exprimat n N/m2
sau Pa:
pi = Pat + p cu max (p ) << Pat
n care: Pat reprezint presiunea atmosferic determinat n condiii atmosferice
normale avnd valoarea Pat = 1,013.105Pa , iar p este presiunea variabil.

Viteza de oscilaie a particulelor v . Se presupune c amplitudinea vectorului v


este mic n raport cu viteza de propagare a undei acustice c n mediul respectiv,
i c nu exist vitez constant de deplasare a mediului.
Masa specific instantanee i a mediului. Este compus din masa specific
static 0 i masa specific variabil, i este exprimat n kg m 3 :
i = 0 +

43

cu

max () << 0

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Mediul de propagare este aerul care este un fluid compresibil. Comportarea cmpului acustic
este descris de ecuaia sa de evoluie, ecuaia undelor, care este o ecuaie cu derivate pariale de

ordinul doi, de tip hiperbolic. Mrimile p, v , sunt determinate cu ajutorul a trei ecuaii:
Ecuaia de micare - ecuaie vectorial;
Ecuia de continuitate - ecuaie scalar;
Ecuaia de stare (termodinamic) - ecuaie scalar.
2.2.2 Propagarea undelor acustice
Producerea i propagarea undelor acustice presupune n primul rnd existena unor medii
continue i deformabile. Cunoaterea acestor medii este de mare importan teoretic, dar mai ales
practic, datorit faptului c mediile solide, n special metalele, au o structur microcristalin.
Pentru cunoaterea proprietilor mediilor cristaline trebuiesc studiate, n profunzime,
relaiile existente ntre diferitele constante ale mediului i starea de solicitare la care este supus sub
aciunea unor sarcini exterioare n echilibru static sau dinamic. Este necesar deci, cunoaterea unor
noiuni de mecanica mediilor continue i deformabile.
Dup forma suprafeei de propagare se pot distinge urmtoarele tipuri importante de unde:
Unde sferice ;
Unde plane ;
Unde cilindrice.
n lucrare vor fi analizate numai undele sferice i plane, cele care prezint interes n
dezvoltarea temei propuse n aceast lucrare.
2.2.3 Mrimi acustice
n practica msurrii i combaterii zgomotelor, mrimea fizic ce intereseaz o constituie
presiunea acustic p i, uneori, viteza de oscilaie a particulelor v. Mrimile p i v difer prin
constanta Z care reprezint impedana acustic specific a aerului.
Deasemenea, o alt mrime ce intereseaz n mod deosebit este energia transportat de
unda acustic, definit prin intensitatea acustic I ntr-un punct dat.
n afar de aceste mrimi i de cele care au fost deja definite, n practica msurrii i
combaterii zgomotelor mai intervin i alte mrimi, oricare dintre ele putnd fi obiect al unei
msurri directe sau indirecte.
Viteza de propagare a undelor acustice
Deoarece perturbaiile sunt mici, deci se poate aplica legea lui Hook, ntre presiune i
deformaie exist relaia de proporionalitate:
p = E ,

(2.22)

n care E este modulul de elasticitate longitudinal.


n cazul solidelor, n care odat cu deformaiile longitudinale au loc i deformaii
transversale, n expresia vitezei de propagare n medii solide extinse la infinit va apare i raportul
dintre deformaia transversal i cea longitudinal, notat cu i cunoscut sub numele de
coeficientul lui Poisson:
=

d d
l l

Valoarea acestui coeficient depinde de natura mediului considerat, 0,5 .


n solide, undele acustice longitudinale se propag cu viteza:

44

(2.23)

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

E
1
,
1 2 2

cl =

(2.24)

exprimat n m / s, iar undele transversale se propag cu viteza:


G
,

ct =

(2.25)

exprimat n m / s i n care G este modulul de elasticitate transversal:


G =

E
.
2 (1 + )

(2.26)

Viteza de propagare a undelor acustice depinde de elasticitatea i densitatea mediului n care


se propag. Matematic, viteza c a sunetului n aer se calculeaz cu relaia:
14
, Pat

c =

[m / s]

(2.27)

n care Pat este presiunea atmosferic, n N/m2 sau Pa iar reprezint densitatea aerului, n kg/m3.
Pentru aplicaiile practice, viteza sunetului este dependent numai de temperatura absolut a
aerului:
(2.28)
c = 20,05 T
[m/ s]
n care T este temperatura absolut a aerului, n grade Kelvin (egal cu 273,2 + temperatura n grade
Celsius). Pentru temperaturi n jur de 20C, viteza sunetului este c = 343,4 m/s.
Impedana acustic
Amplitudinea presiunii acustice p i a vitezei de oscilaie a particulei v sunt direct
proporionale ntre ele. n special, n cazul propagrii undei acustice plane, variaia n timp a presiunii acustice este aceeai cu variaia n timp a vitezei de oscilaie a particulei i, prin urmare, n orice
punct al undei acustice nu exist diferene de faz ntre cele dou mrimi.
n cazul undei acustice plane, relaia de legtur dintre cele dou mrimi este:
v =

p
.
c

(2.29)

Mrimile p i v difer prin constanta Z a = c care reprezint impedana acustic.


Impedana acustic Za la o suprafa dat este definit ca raportul complex dintre presiunea
acustic mediat pe suprafa i viteza volumului prin aceasta. Suprafaa poate fi o suprafa
ipotetic ntr-un cmp acustic sau o suprafa mobil ntr-un mecanism mecanic. Unitatea de
msur este N s / m 5 :
Za =

p
.
v

(2.30)

Impedana acustic specific Zs este definit ca raportul complex dintre presiunea acustic
p ntr-un punct de abscis x al unui cmp acustic sau mecanism mecanic la un moment t i viteza de
oscilaie a particulei n acel punct. Unitatea de msur este N s / m 3
Zs =

p j 0
= 0 c ,
=
v
jk

(2.31)

n care: 0 este densitatea mediului iar c reprezint viteza sunetului prin acel mediu.
n cazul undei plane progresive impedana specific este o mrime real, ceea ce arat c se
transport numai putere real.
45

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Intensitatea acustic
Intensitatea acustic I reprezint fluxul continuu al puterii eliminat de o und acustic prin
unitatea de suprafa, ntr-un punct din spaiu i este exprimat n W/m2.
Aceast mrime este important pentru dou motive. Primul, ntr-un punct din spaiul liber
se poate exprima puterea total radiat n aer de o surs acustic i, al doilea, ofer o expresie de
determinare a presiunii acustice.
Intensitatea acustic ntr-un punct este un vector, n sensul n care poziia planului unitii de
suprafa poate varia ntre o poziie perpendicular pe direcia de propagare a undei acustice i o
poziie paralel. Are valoarea maxim Imax cnd acest plan este perpendicular pe direcia de
propagare i valoarea zero cnd planul este paralel.
ntr-un spaiu n care nu se afl suprafee reflectante, n orice punct i pentru orice tip de
propagare (plan, sferic, cilindric etc.) a undei, presiunea acustic este exprimat n funcie de
intensitatea maxim Imax prin relaia:
2
prms
= Imax c

(2.32)

n care prms este rdcina medie ptratic (rms) a presiunii acustice, n N/m2 sau Pa, reprezint
densitatea aerului, n kg/m3, iar c este viteza sunetului n aer, n m/s, i care reprezint legtura
dintre presiunea i intensitatea acustic.
Puterea acustic
Puterea acustic Ws reprezint puterea total radiat de o surs acustic n mediul
nconjurtor i este exprimat n W. Pentru o surs acustic sferic (cu radiaie nondirecional)
intensitile acustice msurate (maxime) n toate punctele unei suprafee sferice imaginare, situat
n centrul acustic, sunt egale. Relaia matematic este:
Ws = 4 r 2 Is (r )

[ W],

(2.33)

n care, Is(r) este intensitatea acustic maxim la distana r, n W / m 2 , Ws reprezint puterea


acustic total radiat de surs, n W sau Nm / s , iar r este distana la centrul acustic al sursei, n m.
2.2.4 Radiatori acustici
Transmiterea i transportul energiei acustice poart numele de radiaie acustic, iar sursa
care emite energia acustic se numete radiator acustic. Factorii care caracterizeaz un anumit
radiator acustic sunt: eficacitatea radiaiei, directivitatea i caracteristica de frecven.
n cazul corpurilor n form de plci plane se face analiza radiatorilor acustici sfer pulsant.
Sfera pulsant
Este cel mai simplu radiator acustic. Sfera se contract i se dilat periodic, raza ei variind
sinusoidal n timp. O sfer pulsant radiaz n mod uniform n toate direciile formnd n jurul
sursei un cmp de unde sferice. Se poate presupune deci c viteza particulei unei unde sferice cu
raza sferei pulsante este i viteza superficial a sferei.
Dac pentru viteza superficial vs se consider o expresie de forma:
v s = v 0 e jt

(2.34)

n care vo este amplitudinea vitezei superficiale, se obine, n cazul unei sfere de raz a pentru
presiunea acustic ntr-un punct la distana r de centrul sferei, relaia:

46

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

p = j 0

a2 v 0
2

r 1+ k a

( 1 j k a) ej [ t

k ( r a)

] ,

(2.35)

n care 0 este densitatea mediului, k a = 2a / reprezint o msur a raportului dintre


dimensiunile liniare ale sursei i lungimea de und a sunetului emis, iar este lungimea de und.
Introducnd noiunea de trie a sursei Q, ca fiind produsul dintre aria suprafeei S, i viteza
superficial:
,
(2.36)
Q = S v0
se obine expresia presiunii acustice p n cazul sferei pulsante:
Q = 4 a2 v 0 ,

0
p = j

4 r 1 + k 2 a2

( 1 j k a) Q ej [ t

k ( r a)

].

(2.37)

Puterea acustic total W radiat de sfera pulsant ntr-un punct la distana r de surs este
dat de produsul dintre intensitatea acustic I i aria S a suprafeei sferei de raz a :
W = I S =

0 c k 2
Q2
k 2 a2
2
2
2
=

v
.
0
0
8 1 + k 2 a2
1 + k 2 a2

(2.38)

Din analiza relaiei (2.124) se constat c n cazul frecvenelor joase (k.a << 1) expresia
puterii acustice Wj devine:
Wj

2 0 2 a4 v 20
c

(2.39)

iar n cazul frecvenelor nalte (k.a >> 1) expresia puterii acustice radiate W devine:
Wi = 2 0 c 2 a 2 v 20 .

(2.40)
Deoarece presiunea acustic radiat este invers proporional cu viteza n primul caz i
direct proporional cu viteza n cel de-al doilea caz, rezult c o surs acustic echivalent cu o
sfer pulsant radiaz mai bine n domeniul frecvenelor nalte.
2.2.5 Spectrul acustic
Spectrul acustic reprezint dependena amplitudinii unei mrimi acustice de frecven. O
und acustic poate fi un ton pur (o singur frecven, de exemplu 1000 Hz), o combinaie de
frecvene compuse armonic sau o combinaie de frecvene ce nu sunt compuse armonic, fiecare ntrun numr finit sau infinit.
O combinaie de un numr finit de tonuri formeaz o linie spectral, iar o combinaie de un
numr infinit (mare) de tonuri formeaz un spectru continuu. Spectrul continuu al unui zgomot ale
crui amplitudini n timp se gsesc ntr-o distribuie normal (Gaussian) se numete zgomot
aleatoriu.
Exist patru tipuri de spectre ale presiunii acustice: a) linie spectral armonic; b) linie
spectral nearmonic; c) spectrul continuu; d) spectru complex. O combinaie dintre o linie
spectral i un spectru continuu formeaz un spectru complex.
Un spectru continuu poate fi reprezentat printr-un numr mare de tonuri pure ntre dou
frecvene limit. Deoarece urechea omului percepe un domeniu mare de frecvene i nu are o
aceeai sensibilitate pentru toate frecvenele, spectrul acustic continuu se msoar de obicei ntr-o
serie de benzi de frecvene alturate, folosind un analizor acustic.
De obicei, limea benzii de frecven folosit este de 1/3 octav i 1 octav. Dac limea
benzii de filtrare este de 1 Hz, graficul presiunii acustice n valori rms (rdcini medii ptratice)
astfel filtrate ale unui spectru acustic continuu n frecven se numete densitate spectral de
putere, noiune ce va fi definit n subcapitolul 2.3.2 Rdcina medie ptratic a presiunii acustice
47

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

poate fi determinat pentru fiecare din benzile de frecvene alturate, iar rezultatul poate fi
vizualizat grafic n funcie de frecven.
2.3 Metode statistice folosite n analiza vibraiilor i a zgomotelor
n acest subcapitol sunt prezentate metodele statistice folosite n analiza vibraiilor i a
zgomotelor. Lucrrile de specialitate avute la dispoziie pentru studiul prezentat n acest subcapitol
sunt: [5], [14], [24], [32], [33], [42], [46], [56], [58], [62], [67], [100] i [101]. Alte lucrri care au
fost studiate suplimentar n vederea obinerii unor cunotine ct mai aprofundate sunt prezentate n
Bibliografia lucrrii.
Parametrii vibraiilor i ai zgomotului sunt funcii de timp. Dac valoarea lor instantanee
poate fi stabilit n orice moment, procesul se numete determinist, iar n caz contrar, procesul este
aleatoriu i poate fi obinut prin succesiunea unui numr mare de procese aperiodice, diferite, de
scurt durat, sau prin suprapunerea ntmpltoare a unor procese deterministe sau periodice.
Astfel, n analiza datelor experimentale, semnalul ce caracterizeaz vibraia sau zgomotul,
msurat, poate fi mprit n dou categorii, fiecare cu nc alte dou subcategorii:
1) Semnale deterministe :
Permanente ;
Tranzitorii.
2) Semnale aleatorii :
Staionare;
Nestaionare.
Semnale deterministe
Semnalele deterministe sunt acele semnale pentru care este teoretic posibil determinarea
unei relaii matematice care va putea prezice viitoarea variaie n timp a valorilor acestui semnal (cu
o eroare rezonabil) bazat pe cunoaterea legilor fizice sau a observaiilor asupra evoluiei
precedente a semnalului. Cel mai simplu tip de semnal determinist este semnalul periodic, care prezint o evoluie n timp x(t), ce se repet dup un interval constant de timp Tp numit perioad:
x(t ) = x (t Tp ) .

(2.41)

Sursa periodic produce un semnal complex care poate fi descris, folosind seriile Fourier,
printr-o sum de linii spectrale armonice ale undelor sinusoidale. n acest caz, semnalele periodice
sunt denumite permanente, deoarece valorile lor mediate (valoarea medie, valoarea medie ptratic
i spectrul) nu variaz n timp.
ns, n domeniul analizei acustice i a vibraiilor semnalele obinute nu sunt riguros
periodice, deci nu avem de-a face cu semnale deterministe permanente, valorile lor mediate variind
n timp. Un tip important de semmnale ce variaz n timp sunt acele semnale care ncep i se
sfresc n interiorul unui interval de timp de msur rezonabil, numite tranzitorii. Aceste semnale,
pentru o atenuare exponenial a unei oscilaii, pot fi descrise folosind seriile Fourier printr-un
spectru continuu.
Semnale aleatorii
Pentru un fenomen cu o evoluie aleatorie n timp se poate cunoate cu certitudine doar
desfurarea anterioar momentului actual, pe baza nregistrrii mrimilor variabile. Ansamblul
datelor obinute n cursul unui experiment formeaz o realizare a fenomenului. Ansamblul
realizrilor fenomenului n experimente distincte, pentru care condiiile controlabile au rmas
nemodificate, definete procesul aleatoriu. Practic, un proces aleatoriu este dat printr-un numr
finit de realizri finite.

48

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

n practica analizei semnalelor aleatorii trebuiesc subliniate dou idei principale:


1) Orice semnal aleatoriu se poate studia n trei domenii: amplitudine, frecven i
timp. Pentru transferarea datelor dintr-un domeniu n altul sunt necesare proceduri
speciale de analiz.
2) Analiza semnalelor aleatorii trebuie efectuat sub dou aspecte:
Descrierea proprietilor absolute ale semnalului ntr-un punct dat;
Descrierea interdependenei semnalelor dintre dou sau mai multe
puncte ale sistemului.
2.3.1 Funcii din domeniul amplitudinii
Deoarece semnalele care se obin n analiza vibraiilor i a zgomotului sunt semnale
aleatorii, nu este posibil obinerea unei relaii matematice teoretice care s poat prezice viitoarea
lor variaie n timp. Totui, probabilitatea de realizare a unei anumite valori la un moment dat, poate
fi determinat pe baz statistic. Astfel, considernd o poriune scurt dintr-o nregistrare, la un
moment oarecare t, valoarea semnalului x, variaz n mod aleatoriu n jurul unei valori medii x .
Presupunnd c axa vertical a semnalului este mprit n intervale mici x , se poate determina
probabilitatea ca valoarea semnalului s fie cuprins ntr-un interval x . Aceasta se poate face prin
msurarea duratei t n , n timpul n care amplitudinea semnalului are valoarea cuprins ntre x i x
+ x, raportat la ntreaga durat de timp T n care este analizat fenomenul. Astfel, probabilitatea P
a amplitudinii va fi dat de relaia:
P (x, x + x ) =

t n
i

(2.42)

iar densitatea de probabilitate p a amplitudinii va fi:


p (x ) = lim

x 0

P (x, x + x)
.
x

(2.43)

Funcia densitate de probabilitate a amplitudinii ofer informaii asupra probabilitii P(x) ca


perturbaiile s depeasc o amplitudine x.
2.3.1.1 Medierea semnalelor
Caracterizarea semnalelor permanente sau staionare numai prin intermediul amplitudinii i
a pulsaiei nu este suficient, impunndu-se considerarea i a unor mrimi legate de desfurarea
procesului pe parcursul unei perioade. Astfel, cel mai des folosite sunt: valoarea medie (aritmetic)
i valoarea medie ptratic, care dau o singur valoare i anume aceea spre care tinde semnalul i
dispersia acestuia.
Valoarea medie
Pentru semnalele ce caracterizeaz vibraiile i zgomotul, valoarea medie msurat este zero
deoarece cele mai multe traductoare folosite la msurarea acceleraiei vibraiei i a presiunii
acustice nu sesizeaz valorile statice. Cu toate acestea, dac un microfon este folosit pentru
msurarea valorilor statice i a valorii spre care tinde semnalul, valoarea medie mx, a unei variaii
n timp a unei msurri x(t), cu o durat Tr se calculeaz cu relaia:
1
mx =
Tr

Tr

x(t ) dt

(2.44)

Valoarea medie mx din relaia (2.44), are ca unitate de msur voltul i este valoarea afiat
de voltmetrul digital.
49

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Valoarea medie ptratic


Valoarea medie ptratic (ms) wx a unui semnal ce caracterizeaz o vibraie sau un zgomot,
permanent sau staionar x(t) (sau semnal digital x (n t ) ) este definit prin relaia:
Tr

1
wx =
Tr

x 2 (t ) dt =

1
N

x2 (n t ) .

(2.45)

n=1

Valoarea medie ptratic wx din relaia (2.45) are ca unitate de msur voltul la ptrat i
este proporional cu puterea sau puterea pe unitatea de arie i deci, adesea se refer la puterea
total sau intensitatea unui semnal.
Medierea n timp a semnalelor
n cazul n care semnalul obinut variaz n timp (semnal nestaionar), pentru prelucrarea
rezultatelor este folosit medierea n timp. Pentru cazul valorii medii ptratice estimate, aceast
mediere const n completarea repetat a valorii obinute prin relaia (2.137). Aceast operaie
trebuie efectuat ntr-un timp foarte scurt, coninnd segmente de timp de durat T << Tr.
Un caz particular l constituie medierea exponenial n timp a semnalelor care are
avantajul obinerii continue a valorilor medii estimate n timp.
Principala cerin n realizarea medierii n timp a unui semnal este alegerea timpului de
mediere T (sau a constantei timpului de mediere K) destul de scurt astfel nct s nu netezeasc
variaiile n timp ale semnalului analizat i destul de lung pentru a anula erorile statistice de
eantionare.
2.3.1.2 Repartiia normal (Legea lui Gauss)
Funcia de repartiie care se ntlnete cel mai des n analiza semnalelor aleatorii i singura
distribuie care se preteaz la o analiz mai larg este repartiia normal sau legea de distribuie a
lui Gauss. Curba amplitudinii n funcie de densitate se presupune normalizat, adic:
+

p (x) dx

= 1 ,

(2.46)

unde p(x) este densitatea de repartiie a amplitudinii. n acest caz, la o distribuie normal,
densitatea de repartiie a amplitudinii la timpul t1 este dat de relaia:
p1(x,t 1) =

1
2

1 xx

(2.47)

n care x este valoarea medie a variabilei x, reprezint abaterea medie ptratic (amp), definit
prin relaia:
+

2 =

( x x )

p1 (x,t 1) dx = x 2 (x )2 .

(2.48)

Mrimea se numete dispersia funciei aleatorie x. n acustic, un zgomot avnd o astfel


de repartiie a amplitudinii este cunoscut sub denumirea de zgomot gaussian.
2.3.2 Funcii spectrale
Valoarea medie ptratic a unui semnal digital constituie o msur cantitativ a puterii sau
intensitii semnalului, ns prin descompunerea n frecvene a valorilor semnalului complexitatea
analizei crete.

50

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Analiza proprietilor statistice ale spectrului frecvenelor unui sistem vibrator sau acustic
ajut la nelegerea modului n care se produce fenomenul din punct de vedere fizic. n plus, aceast
analiz furnizeaz elementele necesare simulrii fenomenului, fiind util problemelor de cercetare i
proiectare.
Densitatea spectral de putere
Un semnal aleatoriu poate fi considerat ca suma unui numr foarte mare (tinzd ctre infinit)
de armonici, fiecare avnd o anumit amplitudine i faz. Puterea total va fi egal cu suma
puterilor armonicelor componente. Pentru descrierea modului de distribuie a puterii n funcie de
frecven este folosit funcia densitate spectral de putere care este definit prin puterea pe
unitatea de lime a benzii de frecvene.
Se consider o evoluie n timp, de durat finit, a unui semnal aleatoriu care se repet de un
numr mare de ori, stabilindu-se astfel o perioad arbitrar fundamental corespunztoare duratei
acestei evoluii. Coninutul evoluiei poate fi exprimat n funcie de coeficienii Fourier ai
integralelor armonicelor frecvenei 0 .
Funcia x(t) poate fi reprezentat cu ajutorul prii reale a seriei Fourier, n forma:
x (t ) = Re

Cne jn 0t = C0 + 2

Cn cos(n 0t n ) ,

(2.49)

n=1

n care amplitudinea complex Cn este definit prin relaia:


1
Cn =
2T

x ( ) e

jn 0

d .

(2.50)

Valoarea medie ptratic poate fi exprimat prin integrala:

x2 =

W ( ) d

(2.51)

Din relaia (2.51) rezult semnificaia fizic a funciei W ( ) , aceasta indicnd felul n care
este repartizat valoarea medie ptratic, deci i puterea medie, n domeniul frecvenei. Prin
urmare, reprezentarea grafic a acestei funcii va arta distribuia puterii n funcie de frecven.
Dup cum s-a artat, un semnal periodic poate fi reprezentat n domeniul frecvenelor
printr-un spectru format din linii discrete, fiecare linie reprezentnd valoarea medie ptratic a
componentei armonice respective.
Un proces aleatoriu determin n domeniul frecvenelor un spectru continuu astfel nct
mrimea mediei ptratice msurat la o anumit frecven va depinde de limea de band utilizat.
Din acest motiv, pentru caracterizarea unui proces aleatoriu mult mai util este funcia
densitii spectrale de putere.
Astfel, pentru caracterizarea complet din punct de vedere statistic a unui semnal
aleatoriu este necesar s fie cunoscute urmtoarele funcii:
Funcia densitate spectral de putere ;
Funcia densitate de probabilitate (distribuia) a amplitudinii.
n prezent, marea majoritate a analizelor spectrale n band ngust a semnalelor ce
caracterizeaz vibraiile i zgomotul este efectuat cu ajutorul algoritmelor de transformare
Fourier rapide (FFT).

51

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

2.3.3 Funcii de corelaie


n analizele efectuate pe baz statistic, funciile de corelaie indic legtura dintre dou
mulimi de numere. Autocorelaia R(t1,) a unei funcii aleatorii x(t) este o msur a legturii dintre
dou valori ale funciei x(t) la timpi diferii. Corelaia ntre dou variabile aleatoare indic corelaia
ntre dou mulimi de numere, corespunznd la dou mrimi x(t) i y(t).
Funcii de autocorelaie
Autocorelaia reprezint media produsului a dou valori x(t1) i x(t1 + )) a fiecrei
nregistrri, pentru ntregul ansamblu de nregistrri. Funcia de autocorelaie R(t1, )) este legat
de densitatea de probabilitate de ordinul doi prin relaia:

R(t 1, ) = xi (t 1) xi (t 1 + ) =

x1 x 2 p2 (x1,t 1, x 2 ,t 2 ) dx1dx 2

(2.52)

Pentru o funcie staionar, funcia de autocorelaie R()) se determin efectund media


valorilor n raport cu timpul:
R( ) =

lim

1
2T

x(t ) x(t + ) dt .

(2.53)

Creterea funciei R(n) raportat la creterea frecvenei este:


2 Cn
R( n )
=

cos(n 0 ) = W( n ) cos(n 0 ) .

(2.54)

Dac T , n 0 = , W( n ) W( ) , R( n ) R( ) , atunci:
dR ( )
= W( ) cos .
d

(2.55)

Prin integrare se obine relaia dintre densitatea spectral de putere W ( ) i funcia de


autocorelaie R ( ) :

R ( ) =

W( ) cos d

(2.56)

Din aceast expresie se observ c R ( ) este o funcie par de . La sistemele mecanice


folosite n practic, W ( ) tinde ctre zero cnd , iar R( ) 0 .
2.3.4 Eroarea statistic de estimare
n cazul semnalelor periodice, prin calculul valorilor medii i medii ptratice nu sunt
introduse erori fundamentale (n afar de cele datorate instrumentelor de msur i a calibrrilor).
Pentru diverse realizri ale unui proces aleatoriu, desfurat n condiii identice, parametrul
msurat difer de la o nregistrare la alta, caracterul aleatoriu al procesului reflectndu-se n
distribuia stohastic a rezultatelor msurrilor.
Din punct de vedere teoretic, mrimile i funciile statistice, pentru un timp de analiz T tind
ctre infinit. Faptul c n practic se lucreaz cu realizri de durat finit implic apariia erorilor de
estimare.
Deci, n cazul determinrilor experimentale nu este suficient gsirea unei valori numerice
pentru parametrul cutat sau a unui ir de valori numerice pentru funcia statistic, ci trebuie
estimat i exactitarea msurrii.

52

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Capitolul 3
MECANISMUL DE TRANSMITERE A ZGOMOTULUI N STRUCTURA CARCASEI
CUTIEI SUMATOARE I DE DISTRIBUIE
Structura cutiei sumatoare rspunde la excitaiile de for prin vibraii a cror mrime este
caracterizat de nivelul vitezei. Vibraiile sunt transmise prin intermediul componentelor interioare
(roi dinate, arbori, rulmeni, evi, pompe) pn la suprafeele limit i apoi radiate sub form de
zgomot aerian. Exist posibilitatea influenrii zgomotul structural micornd excitaia i/sau
modificnd admitanta de intrare hi sau factorul de transmitere Ht. Prin msurarea vitezelor
v 2 ( ) i cunoscnd coeficientul de radiaie acustic ( ) se poate determina nivelul presiunii
acustice radiate de suprafaa respectiv. Pentru explicitare este prezentat schema din figura 3.1.
EXCITAIA
ZGOMOTULUI
STRUCTURAL
Fora de excitaie

Reaciunea

Structura cutiei sumatoare

Fr()

F()

RADIAIA
ZGOMOTULUI
STRUCTURAL

TRANSMITEREA ZGOMOTULUI
STRUCTURAL

Nivelul presiunii
acustice
Lpr()
= 2 f

v ( )
hi = 1
Fr ( )

Admitana
de intrare

f - frecvena

v ( )
Ht = 2
v 1( )

p( )
=
v 2 ( )

Factorul de
transmitere

Coeficientul
de radiaie
acustic

Fig. 3.1 Schem explicativ cu privire la mecanismul de transmitere a zgomotului structural.


Dac n capitol 1 a fost prezentat analiza principalelor cauze i surse ale zgomotului cutiei
sumatoare i de distribuie, n acest capitol va fi analizat mecanismul de transmitere a zgomotului n
structura cutiei.
3.1 Generarea i transmiterea zgomotului structural
3.1.1 Modelul generrii zgomotului
Zgomotul structural este generat prin excitarea unui solid cu ajutorul unor fore variabile n
timp sau a unor viteze. Lanul cauzal al generrii zgomotului structural poate fi descris utiliznd
modelul din figura Generarea zgomotului structural
W
F1,v1
HTF , hTV

V2
Generarea zgomotului structural
unde:
53

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

F1 i v1 fora i viteza de excitaie; hTF i hTV transmisibiliti; v2 viteza suprafeei


radiante; eficiena radiaiei; W puterea acustic radiat.
Pentru reducerea zgomotului este convenabil a se utiliza un model cu urmtoarele caracteristici :
excitaia este descris prin funcia de timp i spectrul de frecvene corespunztor,
punctul de aplicaie a forei de excitaie este caracterizat de impedana mecanic sau de
admitan (mobilitate),
structura mainii este caracterizat de funcia de transfer dependent de frecven,
Componentele complexe ale mainii sunt reduse la elemente structurale de baz (plci, bare,
etc.),
Transmisia zgomotului structural este descris prin aproximaii.
Pe baza acestor ipoteze putem distinge dou cazuri speciale de zgomot structural i anume,
excitaia prin for i excitaia prin vitez conform figurii: Model surs receptor
F, v
Element activ de zgomot

ha hp

Element pasiv de zgomot

Modelul surs receptor


F fore; ha admitana intern a sursei; v viteza de excitaie; hp admitana sarcinii.
Excitaia prin for. Excitaia poate fi aproximativ descris numai prin for fr a recurge
la forma complex a dependenei de frecven a admitanei ha i hp. Aceast simplificare este
aplicabil dac admitana sursei este mult mai mare dect admitana sistemului excitat (elementul
pasiv). Pentru ha >> hp putem considera sursa ca o surs de fore. Dac structurile sunt predominant
masice, deci h = l/jma , trebuie ca mp >> ma pentru a avea o excitaie prin fore. Un exemplu este
excitarea, prin presiunea exploziei, a blocului motor.
Excitaia prin vitez. Viteza n punctul de legtur dintre surs i sarcin nu depinde de
admitana respectiv dac ha << hp (pentru admitane de tip mp << ma). Aceast situaie se
ntlnete frecvent la periferia mainilor. Decizia, excitaie prin for sau excitaie prin vitez,
este de importan practic major n ceea ce privete msurile de reducere a zgomotului mainilor.
Admitana structurilor mecanice. Pentru cercetarea i influenarea propagrii zgomotului
structural este necesar s se caracterizeze comportamentul mediului de propagare structur
mecanic n diferite puncte de intrare. Asemenea puncte de interes sunt mbinrile ntre diferite
poriuni ale structurii. De exemplu, prinderile (lagrele) sau masa suplimentar de pe peretele
carcasei.
Mediul de propagare a zgomotului aerian poate fi descris prin impedana specific:
Similar, pentru mediul de propagare al zgomotului structural, se poate utiliza
Z(j) = P / v
noiunea de admitan :h(j) = v / F al crei modul este h(f) = veff / Feff exprimat n m / N s
sau s / kg
Admitana mai este denumit i mobilitate sau excitabilitate a structurii ntr-un punct dat. Din
raiuni practice, admitana este determinat numai dup o direcie. Exemplificm admitana unor
elemente de baz ale sistemelor oscilante:
mas rigid m mobil n direcia x
Din: F(t) = m a(t) rezult, cu F(t) ---> F ejt vom avea:
hm = l / jm i h() = l / m

(3.1)

arc fr mas, de rigiditate k, deformabil dup direcia x


Din: F(t) = k x(t) rezult: hk = j / c sau hk = / k
54

(3.2)

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Reprezentarea grafic a ecuaiilor 3.1 i 3.2 este redat n figura nr. 3.2.

Figura nr. 3.2 Dependena de frecven a admitanei pentru mas rigid


deplasabil n direcia x i arc fr mas, de rigiditate k
(reprezentarea poate fi extins i pentru alte mase m i rigiditi k prin trasarea de drepte paralele)
Examinnd graficul, se pot face estimri asupra comportamentului structurilor reale, referitor la:
o comportamentul n frecven al unor structuri compacte care au caracteristici preponderent
de arc sau mas;
o frecvenele proprii ale sistemelor mas-arc din intersecia dreptelor corespunztoare ( de
exemplu alegerea rigiditii suporilor pentru izolarea la zgomot structural);
o atribuirea unor admitane msurate, respectiv a dependenei admitanei de frecven, a
caracterului de mas-arc.
Creterea de pant a admitanei masice poate fi interpretat ca o scdere a masei active.
Modificarea de pant a admitanei de tip arc poate fi interpretat ca o rigidizare a arcului. Ambele
efecte limiteaz capacitatea de izolare a zgomotului structural la frecvene nalte. Suficient de departe
de frecvena fundamental, din densitatea mare de frecvene proprii ale structurii, rezult admitane
medii n benzi de frecven. Pentru o plac dens n frecvene proprii se poate scrie:
hp1 l / 2,3cLd2

(3.3)

adic nu exist o dependen de frecven a mediei admitanei n benzile de frecven. Prin msurarea
dependenei de frecven a admitanei structurilor reale i analiza pantei, se poate stabili dac, ntr-un
anumit domeniu de frecvene, exist un comportament de mas arc sau plac. Pentru msurarea
modulului admitanei este mai favorabil excitarea cu un generator de zgomot fa de excitarea
sinusoidal. Numrul de frecvene proprii N, care apar n banda de pulsaii la o plac, se pot
determina n funcie de dimensiunile i caracteristicile plcii precum i de admitana punctual cu
relaia:
N / = 2SmhPl / = S / 3,6cLd

(3.4)

unde S este suprafaa plcii iar hP1 este admitana punctual a unei plci infinite.
La frecvene joase, sub fundamental, plcile ncastrate i alte structuri deformate de fora de
excitaie se comport ca un arc. La aceleai frecvene joase, plcile prinse elastic i alte structuri se
comport, ncepnd de la frecvena proprie a prinderii, ca mase (vezi figura nr. 3,9). Pentru puterea
transmis sub form de zgomot structural n punctul de excitaie, exist relaiile :
P = F2eff hs

pentru excitaie de for


55

(3.5)

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

P = F2eff 1 / hs

pentru excitaie prin vitez

(3.6)

Excitaia prin for nseamn c o modificare a lui hs nu are practic o reacie asupra mrimii
forei excitatoare F (Feff = constant).
Excitaia prin vitez nseamn c modificrile lui hs nu au practic influen asupra vitezei de
excitaie ( veff = constant).
n cazul mainilor, excitaia de for a zgomotului structural apare n cazul
componentelor masive care transmit fore, iar excitaia de vitez la perei din table subiri. Pentru
construcia unor maini puin zgomotoase, admitana punctual a structurii trebuie s fie mic n
cazul excitaiei prin for (grosimi mari de perei).
O descriere matematic a modelului de generare a zgomotului structural, prezentat la
nceputul capitolului, poate fi fcut utiliznd eficiena radiaiei acustice , definit :
W(f) = (f) v2(f) S c

(3.7)

unde : c impedana caracteristic a aerului


densitatea aerului
c viteza sunetului
eficiena radiaiei pentru o caracteristic de frecven tipic
S suprafaa acustic radiant a structurii
2
v (f) media spaial a vitezelor medii ptratice ale suprafeei radiante
n cazul excitaiei prin for, modelul energetic este explicitat de relaia
h2TF(f) = v22(f) / F12

(3.8)

adic ptratul mobilitii este raportul mediilor ptratice ale vitezei i forei

Figura nr. 3.3


n cazul excitaiei prin vitez, conform figurii nr. 3.4 :
h2Tv = v22 / v12

(3.9)

Figura nr. 3.4


Cazul excitaiei prin for. Aplicnd definiia lui , puterea acustic radiat este :
W(f)
1
2
2
--------- = (f) h TF(f) S c = (f) h Tv(f) S c --------F21(f)
Z21(f)
cu impedana punctului de intrare al excitaiei : Z1(f) = F1(f) / v1(f)
Reducerea puterii acustice radiate n cazul excitaiei prin for poate fi obinut prin :

mrirea impedanei punctului de intrare Z1(f)


reducerea suprafeei radiante S
reducerea eficienei radiaiei i/sau a transmisibilitii n vitez.

56

(3.10)

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Cazul excitaiei prin vitez. Aplicnd definiia lui , puterea acustic radiat este :
W(f)
--------- = (f) h2TV(f) S c
(3.11)
v21(f)
O reducere a puterii acustice radiat de structurile excitate prin vitez se poate obine prin :
minimizarea transmisiei prin vitez hTV(f)
reducerea suprafeei radiante S
reducerea eficienei radiaiei (f)
Pe baza acestor relaii este evident c o estimare a puterii acustice radiate este posibil
numai dac este clar ce form de excitaie exist : prin for sau prin vitez.
3.1.2 Transmisia zgomotului structural
Impedana punctului de aplicare a excitaiei
Zgomotul radiat de punctul sau aria n care se aplic excitaia este de regul nesemnificativ
n comparaie cu cel radiat de suprafeele limit ale mainii. Transmisia sunetului de la sursele
interne la suprafeele limit trebuie s fie n consecin prevenit sau redus prin msuri adecvate.
Impedana Z caracterizeaz rezistena structurii mecanice la excitaia unei fore oscilante ce
acioneaz n punctul de excitaie. Impedana este denumit punctual dac aria prin care fora
excit structura este mai mic dect 1/6 din lungimea de und relevant (unda de ncovoiere sau
forfecare). Presupunnd c o for armonic F excit o structur i c viteza n punctul de excitaie
este v, puterea mecanic transmis structurii este :
1
W = ---- Re( F v* )
2

( * este complex conjugata )

(3.12)

1
W = ---- FI2Re(Y) cu Y = Z-1 = v / F Y este admitana
(3.13)
2
Prin mrirea impedanei Z sau reducerea admitanei Y se poate reduce excitaia structurii i
reduce radiaia.
Dac excitaia este efectuat printr-o excitaie prin vitez, forma de und fiind armonic,
puterea mecanic este :
1
W = ---- vI2Re(Z)
2

(3.14)

Deci, pentru structuri excitate prin vitez impedana Z trebuie redus, ceea ce se poate
realiza prin utilizarea unor arcuri sau a altor izolatori moi.
Multe elemente ale unei maini pot fi aproximate prin grinzi sau plci. Cunoscnd
impedana unei plci sau bare putem estima eficiena modificrilor impedanei asupra zgomotului
radiat. Dei impedana punctului de excitaie are o fluctuaie necontrolat, datorit diferitelor
frecvene proprii n domeniul de frecvene relevant, media acesteia efectuat pe toat gama de
frecvene poate fi descris prin ecuaii simple. Astfel, dac grosimea plcii d este mai mic dect
1/6 din lungimea de und de ncovoiere B :
Zplac = d 2B

densitatea plcii

(3.15)

o pentru o grind ecuaia simplificat este :


Zgrind = 2,67 A ( cL d f )1/2 (1 + j )
unde A seciunea grinzii , cL - viteza de und longitudinal, d - seciunea grinzii
57

(3.16)

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

n domeniul rezonanelor multiple, adugarea de mase sau mrirea rigiditii unor


componente specifice sunt foarte eficiente. De exemplu, adugarea unei mase suplimentare pe
suprafaa structurii conduce la deplasarea primei frecvene proprii a structurii spre frecvene joase i
n consecin la reducerea nivelului vitezei suprafeei n domeniul frecvenelor rezonante.
n cazul atarii unei mase suplimentare pe direcia de aciune a forei, impedana punctului
de excitaie tinde s aib un comportament masic, adic s creasc cu frecvena, astfel radiaia fiind
redus.
Mrirea rigiditii structurii este eficient n domeniul rezonanelor multiple numai n cazul
excitaiei prin for i fr efect n cazul excitaiei prin vitez. Radiaia acustic este redus prin
mrirea rigiditii n domeniul de frecvene pn la frecvena f1 Prin mrirea rigiditii n domeniul
f < 0,5 f1 :
D = 10log[ 1 + kad / ks ] dB

(3.17)

n care : kad este rigiditatea adiional


ks este rigiditatea iniial a structurii n punctul de aplicare a forei
ntroducerea unui arc i adugarea de mase la structura excitat va converti excitaia prin
vitez n excitaie prin for. n tabelul nr. 2 sunt sintetizate msurile de control al zgomotului
pentru cele trei domenii de rspuns obinute prin modificarea impedanei punctului de excitaie.
Tipul excitaiei

Cvasistatic

Excitaie prin
for

Se adaug mase
Se adaug rigiditate

Excitaie prin
vitez

Se nsereaz un arc i
se adaug mase sau se
adaug rigiditate
structurii

Rezonant
Se adaug mase
Se adaug rigiditate
Se adaug amortizare
Se nsereaz un arc i se
adaug mase sau se
adaug rigiditate
structurii

Tabelul nr. 2
Multirezonant
Se adaug mase
Se adaug rigiditate
Seadaug amortizare
Se nsereaz un arc i se
adaug mase sau se
adaug rigiditate
structurii

Aspecte ale transmisiei zgomotului structural


Transmisia zgomotului structural este determinat de forma i materialele componentelor
pasive ale mainii. Pentru nelegerea legitilor fizice generale ale transmisiei zgomotului
structural, diferitele forme ale componentelor pasive pot fi cel puin parial substituite prin plci sau
bare (exemplu pereii exteriori ai unei carcase).
Dei radiaia zgomotului aerian este determinat de undele de ncovoiere, undele longitudinale
pot influena aceast radiaie prin conversie n unde de ncovoiere, de exemplu n cazul mbinrilor
sub unghi a dou plci.
Construcia unei cutii de vitez ,de distribuie sau sumatoare i de distribuie, n cazul de
fa, este gndit i proiectat n primul rnd pentru transmiterea de moment de torsiune de putere.
Forele din angrenajele din interiorul carcasei acioneaz asupra carcasei exterioare i, prin
intermediul arborilor i a rulmenilor produc fore de ncovoiere care sunt simite de carcas. Prin
urmare, carcasa cutiei va vibra ca rspuns la forele sale interioare aplicate i aceste vibraii
structurale vor fi transmise prin intermediul structurii spre suprafeele sale exterioare i
componentelor ataate, generndu-se astfel zgomot structural i, evident zgomot aerian. Cu toate c
vibraiile sunt de amplitudini foarte mici, acestea vor produce creteri foarte mari ale nivelului de
zgomot.
Astfel, n figura 3.5 sunt prezentate cile de transmitere prin corpul cutiei a vibraiilor
structurale generate de forele din angrenaje i lagre.
58

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Figura nr. 3.5


Transmiterea vibraiilor produse n structur se face mai ales din interior, adic de la
angrenarea roilor dinate prin lagrele arborilor spre suprafeele exterioare ale carcasei.
Deci, vibraiile structurale sunt generate n interiorul cutiei i sunt transmise suprafeelor
exterioare, proprietile vibratorii ale componentelor portante fiind decisive n transmiterea acestor
vibraii. Zgomotul rezultat va depinde de proprietile vibraiei prilor ce compun structura carcasei
(roile dinate, arborii, capacul mare, capacele lagrelor, pompele i dispozitivele de comand) ca i
de coeficientul de radiaie acustic individual a acestora. Teoretic, transmiterea vibraiilor
structurale poate fi controlat prin modificarea frecvenelor naturale i prin mrirea amortizrii.
Caracteristicile vibraiilor structurale sunt definite de tipul i de valoarea frecvenelor
proprii, ca i de factorul de amortizare. Coeficientul de radiaie acustic depinde de lungimea
undei de ncovoiere i de mrimea suprafeei care radiaz.
n concluzie, determinarea caracteristicilor vibraiei structurii carcasei are o importan
major n determinarea mecanismului de transmitere a zgomotului.
Studiul modului de repartizare al zgomotului structural pe suprafaa carcasei cutiei
este deosebit de util n proiectarea msurilor structurale. Vibraiile cele mai mari apar n zona
prizei de putere, ntre lagrele arborelui principal, lagre plasate pe suprafaa spre fa a cutiei
dar, mai ales n lagrul plasat pe suprafaa din spate a cutiei. Rezultatul este tipic pentru multe
tipuri de cutii de viteze: zona lagrelor foarte solicitate este plasat la distan relativ mare fa de
prinderile cutiei pe asiu. n aceast situaie, amplitudinea vibraiilor este mai mare dect n alte
zone, ncovoierea suprafeei contribuind puternic la radiaia zgomotului.
Privit ntr-un mod unitar, construcia cutiei sumatoare i de distribuie const dintr-o
carcas mprit n compartimente. Partea superioar a carcasei este nchis de capacul mare, care
este relativ rigid, iar partea inferioar este nchis prin sudarea complet cu tabl unde avem
diferenialul i baia de ulei. De asemenea, n partea superioar, medie i inferioar, pe carcas se
gsesc capacele care susin arborii cu roile dinate. Astfel, suprafeele cutiei ct i capacul mare
care, dei au o grosime relativ mare, prezint o rigiditate micorat datorit prezenei gurilor mari
59

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

prin care trebuie s treac, la montaj, arborii cu roile dinate asamblate. n figura nr. 3.6 este
prezentat carcasa cutiei unde se poate observa capacul mare montat cu uruburi. O astfel de
structur este elastic n plan vertical.

Figura nr. 3.6


Considerat ca o grind, structura carcasei este mult mai rigid la solicitarea de ncovoiere n
planul vertical transversal, perpendicular pe axa vehicului, dect n planul vertical longitudinal (care
conine axa vehicului). Deasemenea, forele de excitaie actioneaz perpendicular asupra pereilor,
acetia constituind astfel o zon major de radiaie a zgomotului. Deci, undele de ncovoiere n
planul vertical longitudinal sunt principalele cauze ale generrii zgomotului.
Dac o astfel de structur este excitat cu o for armonic de amplitudine constant i
frecven variabil, msurarea vibraiilor ntr-un punct oarecare va pune n eviden existena mai
multor rezonane. De obicei, primul mod de vibraie apare la o frecven de ordinul sutelor de
heri i const dintr-o micare de ncovoiere n planul vertical longitudinal. La frecvene mai mari,
pn la aproximativ 1500 Hz, carcasa ncepe s se ncovoaie longitudinal i transversal ca o grind
omogen solicitat la torsiune.
n urma studiilor efectuate pe un model experimental (format din elemente de baz grinzi i
plci), s-a ajuns la concluzia c adugarea unei grinzi acolo unde apar solicitri de ncovoiere duce
la creteri considerabile ale frecvenelor proprii ale modurilor de vibraie ale plcii. Este cazul
carcasei care are n partea superioar montat capacul mare. Astfel, partea superioar a carcasei va
avea o influen controlat asupra frecvenelor solicitrilor la ncovoierea carcasei..
3.2 Modelarea matematic a radiaiei zgomotului structural
Prin zgomot structural se nelege zgomotul generat de vibraiile din interiorul structurilor
solide care se manifest n domeniul de frecven acustic. Acest zgomot este radiat de suprafeele
exterioare ale structurilor rezultnd zgomotul aerian radiat. Pentru determinarea procedeelor de
atenuare a zgomotului structural se disting urmtoarele elemente de analiz:
60

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Excitaia ;
Transmiterea excitaiei (impedana mecanic);
Structura excitat.
Zgomotul structural este generat de excitaii avnd ca parametri fora i/sau viteza. Dup
cum este cunoscut, transmiterea vibraiilor poate fi realizat de la surs la receptor direct prin medii
gazoase (zgomotul aerian) sau prin structuri solide (zgomotul structural) urmat de radiaia acestui
zgomot n medii gazoase, zgomotul aerian radiat. In al doilea caz, cel care ne intereseaz, este important de urmrit transmiterea vibraiilor acustice n structurile solide, precum i radiaia
suprafeelor libere ale acestora.
Pentru evaluarea zgomotului radiat de structura carcasei pe baza aprecierii vibraiilor
suprafeelor exterioare ale acesteia, este necesar s se cunoasc legtura dintre vibraia
suprafeelor structurii i zgomotul aerian radiat de acestea. Aceast legtur depinde de o serie de
factori, cum ar fi: frecvena, lungimea de und, amplitudinea deplasrii, respectiv a vitezei
vibraiilor, care sunt caracterizate de proprietile suprafeelor radiante, precum i de mrimea
acestora.
3.2.1 Coeficientul de radiaie acustic
Pentru caracterizarea legturii dintre vibraiile din domeniul frecvenelor acustice ale unei
structuri (zgomotul structural) i zgomotul aerian radiat (puterea acustic radiat) de acea suprafa
n mediul nconjurtor, se folosete noiunea de coeficient de radiaie acustic [27].
Coeficientul de radiaie acustic este n principal dependent de forma i amplitudinile
vibraiei. Amplitudinile vibraiei depind la rndul lor de forma suprafeei i de locul n care se
aplic excitaia perturbatoare. n diferite benzi de frecven, radiaia acustic este n general diferit.
Coeficientul de radiaie acustic prezint o cretere la frecvene nalte i o reducere la frecvene
joase.
3.2.2 Radiaia acustic a plcilor i a structurilor n form de plci
Aa cum s-a artat n capitolul 2, structurile mecanice nu vibreaz ca un tot unitar ci
prezint moduri de vibraii complicate. Pentru caracterizarea radiaiei acustice, se introduce
noiunea de frecven limit a undelor de ncovoiere. Aceast frecven este condiionat
constructiv.
Coeficientul de radiaie acustic este influenat de valoarea frecvenei limit fl n felul
urmtor:
Pentru valori ale frecvenei f a undelor de ncovoiere sub frecvena limit, f < fl ,
coeficientul de radiaie acustic va fi subunitar ( < 1) i scade odat cu micorarea frecvenei;
Pentru valori ale frecvenei f a undelor de ncovoiere peste frecvena limit, f > fl ,
coeficientul de radiaie acustic va fi ( 1) independent de masa pe unitatea de
suprafa m" i de rigiditatea B'.
3.3 Concluzii
Din analiza mecanismului de transmitere a zgomotului n structura carcasei cutiei sumatoare
i de distribuie prezentat n acest capitol se pot sintetiza urmtoarele afirmaii:
1) Transmiterea vibraiilor produse n structur se face mai ales pe calea interioar,
adic prin roi dinate n angrenare, rulmeni din lagre, spre pereii carcasei.
Acest fapt demonstreaz de ce, mai ales la agregatele transmisiei care
transmit momente mari (deci i cazul cutiei sumatoare i de distribuie CSD
61

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

4000), importana optimizrii acustice a structurii carcasei reprezint


importan n vederea obinerii unui produs care are o structur puin
zgomotoas.
2) Proprietile vibratorii ale componentelor prin care se face transmiterea
vibraiilor sunt decisive n transmiterea lor. La cutiile de viteze sau de
distribuie actuale, care sunt caracterizate mai ales de legturi rigide ntre toate
prile lor, practic toate componentele interne contribuie la radiaia zgomotului.
3) Zgomotul rezultat va depinde de proprietile vibraiei prilor ce compun
structura carcasei cutiei sumatoare. Prin urmare, determinarea caracteristicilor
vibraiilor structurii carcasei are o importan major n determinarea
mecanismului de transmitere a zgomotului.
4) Considerat ca o grind vertical, structura carcasei cutiei sumatoare este
mult mai rigid la solicitarea de ncovoiere n planul vertical transversal
fa de axa longitudinal a vehiculului dect n planul vertical longitudinal
fa de axa longitudinal a vehiculului. Deasemenea, forele de excitaie
acioneaz perpendicular asupra pereilor carcasei, acetia constituind astfel o
zon major de radiaie a zgomotului. Deci, undele de ncovoiere n planul
vertical longitudinal sunt principalele cauze ale generrii zgomotului
structural.

62

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Capitolul 4

ANALIZA STRUCTURAL I MODAL A CARCASEI CUTIEI SUMATOARE I DE


DISTRIBUIE PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT

Conform [57] modelarea cu elemente finite a structurilor mecanice permite urmtoarele


tipuri de analiz a structurilor mecanice: structural (a strii de tensiuni i deformaii), modal (a
modurilor proprii de vibraie), de stabilitate (la limita echilibrului elastic) sau termic (a evuluiei
cmpului de temperaturi).
4.1 Analiza structural a carcasei cutiei sumatoare i de distribuie
4.1.1 Prezentarea general a metodei elementului finit
Primele tipuri de elemente finite utilizate n analiza structural (i cele mai simple) au fost
elementele finite nodale care sunt caracterizate prin valori nodale ale variabilei de cmp (i ale
derivatei pn la un anumit ordin) sau altfel spus, printr-o aproximare discret a variabilei de cmp.
n analiza structural a structurilor mecanice, matricea de rigiditate a elementului finit
exprim proprietile de elasticitate din ecuaia matriceal a deplasrilor nodale n funcie de forele
nodale ale elementului. Ecuaia matriceal global se obine prin asamblarea ecuaiilor
matriciale corespunztoare tuturor elementelor finite i exprim deplasrile nodale n funcie de
sarcinile exterioare aplicate i de forele de legtur (conform axiomei legturilor din mecanic).
4.1.2 Etapele analizei FEM
Metoda de analiz cu elemente finite este folosit n rezolvarea unor probleme inginereti
complexe i a fost favorizat de dezvoltarea rapid a mijloacelor de calcul i software din ultimele
dou decenii. Aceasta este n fapt, o metod matematic i de rezolvare numeric a unor sisteme de
ecuaii i cuprinde urmtoarele etape:
crearea modelului geometric al corpului analizat i discretizarea acestuia n elemente finite
prin utilizarea anumitor tipuri de elemente finite i tehnici de discretizare;
obinerea formei variaionale corespunztoare fenomenului studiat i minimizarea
funcionalei ptratice asociate acestei forme variaionale;
determinarea soluiilor aproximative ale ecuaiei difereniale obinute din minimizarea
funcionalei ptratice asociate utiliznd diferite metode de calcul variaional;
rezolvarea numeric a sistemului de ecuaii liniare sau a ecuaiei matriceale globale
obinut dup asamblarea matricelor de rigiditate ale elementelor finite i dup
impunerea condiiilor la limit globale (condiiile de legtur cu mediul fix, deplasri
impuse cunoscute i fore de legtur necunoscute);
postprocesarea rezultatelor sau calculul variabilelor secundare, trasarea diagramelor de
variaie a eforturilor secionale n cazul barelor, reprezentarea cmpurilor de tensiuni,
deformaii, deplasri, calculul tensiunilor echivalente dup diferite teorii de rezisten,
verificarea seciunilor periculoase, etc.
4.1.4 Modelarea corpului carcasei cutiei sumatoare i de distribuie Analiza FEM
n figurile nr. 4.1 i 4.2 sunt prezentate dou moduri de vibraii ale carcasei
63

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Figura nr. 4.1

Figura nr. 4.2

64

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

4.1.6 Determinarea experimental a caracteristicilor mecanice i a limitei de rezisten


n exploatare pentru materialul carcasei cutiei sumatoare i de distribuie
Pentru studiul eforturilor unitare din pereii carcasei, trebuie efectuat analiza cu elemente
finite pentru componentele carcasei. Pentru a realiza optimizarea din punct de vedere structural a
carcasei cutiei sumatoare, pe lng modelare cu elemente finite sunt necesare i determinri de
proprieti fizice, caracteristici mecanice i limite de rezisten ale materialului carcasei.
Cutia sumatoare i de distribuie are carcasa format din patru elemente tip plci, dou
asamblate prin sudur cu al treilea element perete lateral , iar al patrulea (capac) asamblat prin
uruburi. n figura nr. 4.3 este prezentat carcasa cutiei asamblat.

Figura nr. 4.3


n conformitate cu Standardele SR EN 10002-1 ncercarea la traciune au fost supuse
ncercrilor de traciune 4 epruvete notate cu E1, E2, E3 i E4, prelevate din materialul carcasei
cutiei sumatoare si de distribuie. Epruvetele au fost executate de SC INAR SA Braov, n
conformitate cu cerinele anexei C din standardul SR EN 10002-1. Pentru ncercarea la oboseal i
determinarea limitei de rezisten n exploatare au fost prelevate dou epruvete EI i EII i supuse la
ncovoiere cu cicluri de solicitare alternant simetrice tot din materialul carcasei. Materialul
prevzut n documentaie pentru realizarea carcasei este OLC 37.3 .
Pentru realizarea testelor i determinrilor s-a folosit urmtoarea aparatur:
-

Stand servohidraulic HA-80 complex 1;


Cilindru servohidraulic PZ 250 kN ;
Dulap comand, msur i control ;
Traductor de for de 250 kN ;
Traductor de curs 50 mm;
nregistrator X-Y;
65

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Ciocan Charpy;
ubler exterior 150 mm;
Stand hidraulic pentru ncercat amortizoare adaptat pentru ncercare la ncovoiere a
epruvetelor;
Traductor de for de 25 kN;
Amplificator HOTINGER 3082;
Voltmetru digital E 0302.

n Figura nr. 4.4 sunt prezentate Standul de ncercare i aparatura utilizat la ncercarea de
traciune.

Figura nr. 4.4


n tabelul nr. 4.1 sunt prezentate comparativ elementele chimice ale materialului
testat cu elementele chimice ale materialului OL 37.3, conform STAS 500/2.
Tabelul nr. 4.1

Valori
Impuse OL 37.3
Obinute

ANALIZE CHIMICE
C
Mn
max.
max.
[%]
[%]
0,22
1,55
0,113
0,54
NCERCRI MECANICE
Duritate HB - Valori obinute
130 -133 HB

66

P
max.
[%]
0,055
0,0084

S
max.
[%]
0,055
0,0295

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Caracteristicile mecanice ale materialului epruvetelor E1, E2, E3 i E4 testate se ncadreaz n


limitele impuse materialului OL37.3. Materialul din care sunt executate epruvetele corespunde cu
materialul OL 37.3.
4.1.7 Rezultatele testelor pentru determinarea limitei de rezisten n exploatare
Valorile pentru cele patru epruvete sunt prezentate n tabelul nr. 4.2
E1
c = 31,08 daN/mm2
r = 42,27 daN/mm2

E2
c = 31,34 daN/mm2
r = 41,79 daN/mm2

E3
c = 30,97 daN/mm2
r = 41,17 daN/mm2

Tabelul nr. 4.2


E4
c = 31,57 daN/mm2
r = 41,57daN/mm2

n aceste condiii, efortul unitar pentru ncercarea la oboseal (max) a fost ales la valoarea
de 22 daN/mm2 pentru epruveta EI i la valoarea de 17 daN/mm2 pentru epruveta EII. Aceste valori
ale eforturilor sunt mai mari dect rezistena nelimitat la oboseal tocmai pentru a determina curba
Whler pentru cele dou epruvete. Un punct al curbei Whler pentru material se obine din
cunoaterea efortului unitar pentru un numr foarte mic de cicluri (1 ... 1000 cicluri pentru 9/10 din
r). Al doilea punct al curbei Whler pentru material reprezint rezistena nelimitat la oboseal
corectat cu coeficientul de influen global pentru 2x106 cicluri. Aceste puncte sunt unite cu o linie
dreapt obinndu-se curba Whler pentru material n coordonate log. r - log. N.
Epruvetele supuse la ncercarea de oboseal s-au comportat astfel:
Nr.
crt.

Numr
epruvet

Nivel de solicitare

EI

EII

Nr. de cicluri pn la rupere


Estimat

Realizat

22 daN/mm2

50 000

40 000

17 daN/mm2

250 000

198 000

n Anexa 4/7 este prezentat epruveta EI rupt precum i detalii cu seciunea de rupere. n
seciune se observ c epruveta a fost supus la eforturi mari de ncovoiere (zon mic de oboseal
i incluziuni n material).
n Anexa nr. 4/8 este prezentat epruveta EII rupt precum i detalii cu seciunea de rupere.
n seciune se observ c epruveta a fost supus la eforturi mari de ncovoiere (zon mic de
oboseal).
n urma ncercrii la oboseal de ncovoiere a epruvetelor EI i EII, s-a constatat c
epruvetele EI i EII au avut o comportare bun la oboseal rezistnd la un numr de cicluri de
solicitare care le-au plasat n apropierea curbei Whler pentru materialul OL 37.3.
4.3 Concluzii
n concluzie, eforturile maxime de solicitare din material carcasei cutiei sumatoare nu
trebuie s depeasc rezistena nelimitat la oboseal estimat la 13 daN/mm2 pentru
materialul OL37.3.

67

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Capitolul 5
CERCETRI EXPERIMENTALE N VEDEREA REDUCERII ZGOMOTULUI
STRUCTURAL AL CUTIEI SUMATOARE I MBUNTIREA SOLUIEI
CONSTRUCTIVE
n acest capitol este prezentat o metode experimental, eficient, util i rapid, prin care
s se determine:
1) Frecvenele de rezonan ale vibraiei structurii carcasei cutiei sumatoare crora
le corespund valori maxime ale zgomotului radiat de suprafeele acesteia;
2) Zgomotul radiat de suprafeele carcasei;
3) Amplitudinile deplasrilor vibraiei suprafeelor structurii carcasei cutiei
sumatoare i repartizarea lor pe suprafaa analizat;
Rezultatele experimentale obinute constituie informaii majore necesare determinrii
caracteristicilor transmiterii zgomotului structural precum i solicitrile din carcas.
Sunt prezentate rezultatele obinute n urma experimentelor efectuate asupra unei carcase
din componena cutiei sumatoare i de distribuie CSD 4000 reper 1858.37.002 (figura nr. 5.1).
.

Fig. nr. 5.1


Pentru realizarea experimentelor propuse este necesar folosirea unor instalaii de msurare
i analiz specifice metodelor alese. Pentru fiecare experiment efectuat vor fi prezentate condiiile
de msurare i echipamentele folosite ale cror caracteristici se gsesc n documentaiile tehnice
respective prezentate n Bibliografia lucrrii
5.1 Programul cercetrilor experimentale
Programul cercetrilor experimentale pe carcasa cutiei sumatoare este prezentat n schema
bloc din figura nr. 5.2
68

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

ANALIZA VIBRAIILOR

MSURARE

Excitaie
simulat

SPECTRUL IMPEDANEI
MECANICE

DEPLASAREA ABSOLUT
A VIBRAIEI

FRECVENE
DE
REZONAN

ZGOMOT
RADIAT

SIMULARE
PROGRAM
FEM

ZGOMOT
RADIAT

Fig. nr. 5.2 Schema bloc a programului cercetrilor experimentale pe carcasa cutiei sumatoare
Programul cercetrilor experimentale const n:
1) Analiza experimental a comportrii la vibraii a structurii carcasei cutiei sumatoare
Se vor determina:
Frecvenele de rezonan ;
Impedanele mecanice corespunztoare frecvenelor de rezonan;
2) Msurarea i analiza experimental a zgomotului radiat de suprafeele carcasei;
3) Determinarea frecvenelor de rezonan crora le corespund valori maxime ale
zgomotului radiat de suprafeele carcasei ;
4) Msurarea deplasrilor vibraiei suprafeelor carcasei
. Se vor determina:
Amplitudinea deplasrilor vibraiei;
Repartizarea amplitudinilor deplasrilor vibraiei pe suprafeele analizate,
5) Compararea valorilor amplitudinilor deplasrilor vibraiei suprafeelor carcasei
obinute prin simulare, cu valorile msurate la punctul 4.

69

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Pentru efectuarea experimentelor, structura carcasei cutiei sumatoare i de distribuie a fost


adus n stare de vibraie simulat.
Deasemenea, deoarece structura carcasei este mult mai rigid la solicitarea la
ncovoiere n planul vertical (plan paralel cu suprafeele fa i spate ale carcasei) dect n planul
orizontal, undele de ncovoiere n planul orizontal fiind principalele cauze ale transmiterii
zgomotului structural, excitarea carcasei a fost efectuat n plan orizontal cu ajutorul unui
excitator electrodinamic.
Cutia sumatoare i de distribuie este montat pe asiu prin supori cu uruburi, rigiditatea
acestora fiind foarte mare (cauciucul utilizat are rigiditate ridicat). Pentru simularea acestor
condiii, carcasa analizat a fost montat cu suporii ei de prindere, acetia fiind fixai pe doi
supori montai pe platforma laboratorului, supori care simulez practic asiul vehiculului.
5.2 Analiza experimental a comportrii la vibraii a structurii carcasei cutiei
sumatoare i de distribuie
Analiza experimental a comportrii la vibraii a structurii carcasei cutiei a fost realizat prin
aducerea acesteia n stare de vibraie simulat n domeniul de frecven 30 Hz 2000 Hz.
Instalaia de msurare i analiz
Pentru analiza experimental a comportrii la vibraii a structurii carcasei cutiei utiliznd
tehnica msurrii impedanei mecanice punctuale a fost folosit instalaia de msurare compus din
urmtoarele aparate i echipamente:
Traductor de impedane;
Amplificator de msur al forelor tip KWS3082 HOTTINGER;
Echipament de msurare a vibraiilor tip 00 033 ROBOTRON;
Echipament de generare a semnalului de excitaie;
Amplificator de putere tip LV103 ROBOTRON;
Excitator electrodinamic ESE211 tip 11 076 ROBOTRON;
Osciloscop cu dou canale tip TR4657 EMG Ungaria;
Analizor n frecven FFT tip OMC105A PONT Ungaria;
Calculator PC.
Producerea excitaiei. Condiia principal este ca fora de excitaie s varieze sinusoidal
deoarece impedana mecanic este definit numai pentru fore i viteze cu variaie sinusoidal.

Fig. nr. 5.3 Instalaie de msurare i analiz a vibraiilor


70

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

n detaliul prezentat n figura nr. 5.4 se observ:


Excitatorul electrodinamic;
Traductorul de impedane;
Carcasa cutiei sumatoare.

Fig. nr. 5.4 Detaliu instalaie de msurare i analiz a vibraiilor


Traductorul de impedane, prezentat n fig. nr. 5.5 este compus din:
Traductor de fore;
Plcua mrcii de compensaie;
Traductor de acceleraii tip KD35 ROBOTRON

Fig. nr. 5.5 Traductor de impedant

71

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Pentru realizarea msurrilor i analizei vibraiilor structurii carcasei cutiei sumatoare aflat
n condiii de funcionare simulat (obinerea unei stri de vibraie a acesteia), carcasa a fost
excitat cu ajutorul unei instalaii de excitaie compus din:
Echipament de generare a semnalului de excitaie;
Amplificator de putere tip LV 103 ROBOTRON;
Excitator electrodinamic tip ESE211 tip 11 076, ROBOTRON, specializat n
analiza zgomotului structural.
Echipamentul de generare a semnalului de excitaie a fost realizat folosind module
electronice de fabricaie ROBOTRON din componena standului TIRAvib 5142. Este compus din:

Generator de semnal tip 03 005 ROBOTRON;


Modul regulator semnal tip 02 037 ROBOTRON;
Modul baleiere frecven tip 04 036 ROBOTRON;
Indicator de frecvene tip 51 039 ROBOTRON.

Rezultatele obinute
Pentru realizarea msurrilor i analizei vibraiilor structurii carcasei cutiei aflat n stare de
vibraie simulat, aceasta a fost solicitat cu o for de excitaie avnd urmtorii parametri:
Forma semnalului: sinusoidal;
Vitez constant: vex = 4.10-3 m/s (valoare rms);
Variaie exponenial dus-ntors a frecvenei semnalului de excitaie cu viteza de
1 oct / min, n dou domenii:
30 Hz 500 Hz cu rezoluia: 1,25 Hz ;
300 Hz 2000 Hz cu rezoluia: 5 Hz ;
z

CARCASA
CUTIEI
SUMATOARE
x

Fig. nr. 5.6

Au fost determinate experimental densitile


spectrale de putere, mediate liniar, ale impedanei
mecanice punctuale n trei puncte aflate pe suprafaa
din fa a carcasei respectiv pe suprafaa din spate a
carcasei (considerate n montarea normal pe asiu).
Punctele au fost alese n zona celor dou intrri n cutie
i n zona prizei de putere. Coordonatele punctelor de
msurare, exprimate n mm, de pe cele dou suprafee
ale carcasei n sistemul de coordonate considerat pentru
montarea normal pe asiu, figura nr. 5.6, sunt
prezentate n tabelul 5.1.

Tabelul 5.1 Coordonatele punctelor de msur (y,z)


SUPRAFAA DIN FA A CARCASEI
DOMENIUL DE FRECVEN
1
2
3
30 Hz 500 Hz
(500, 1200)
(1200, 1200)
(850, 600)
300 Hz 2000 Hz
(500, 1200)
(1200, 1200)
(850, 600)
SUPRAFAA DIN SPATE A CARCASEI
DOMENIUL DE FRECVEN
4
5
6
30 Hz 500 Hz
(1200, 1200)
(500, 1200)
(850, 600)
300 Hz 2000 Hz
(1200, 1200)
(500, 1200)
(850, 600)
Din analiza rezultatelor obinute, au fost determinate principalele frecvene de rezonan i
valorile corespunztoare ale impedanelor mecanice ale structurii carcasei cutiei sumatoare
respectiv pentru cele dou suprafee analizate, prezentate n tabelul 5.2.
72

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

DOMENIUL
DE
FRECVEN

30 Hz 500 Hz

500 Hz2000
Hz

Tabelul 5.2 Frecvenele de rezonan i valorile impedanelor mecanice


SUPRAFAA DIN FA A
SUPRAFAA DIN SPATE A
CARCASEI
CARCASEI
FRECVENA
FRECVENA
IMPEDANA
IMPEDANA
DE
DE
MECANIC
MECANIC
REZONAN
REZONAN
[kN.s/m]
[kN.s/m]
[Hz]
[Hz]
96,5
11,5
230
200
100
13,2
300
225
110
12,9
320
235
395
60,5
14
280
400
105
300
12,5
500
75,5
15,5
330
395
14,5
410
25,5
435
27
495
28,8
590
53
580
11,5
660
38,5
10,5
640
720
37,5
850
10,2
33
1000
8,5
765
1010
13,5
1125
6
1070
23
1200
6,5
17,5
1300
5,2
1145
1200
16
1340
5
1300
15
3,5
1490
1345
14,5
1550
3,7
11,5
1610
2,9
1500
1525
10,5
1900
1,7
1610
9
0,9
2000

180
160

Zm[kNs/m]

140
120
100
80
60
40
20
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Frecventa [Hz]

Fig. nr. 5.7 Spectrul impedanelor mecanice al suprafeei din fa a carcasei; f = 30 Hz 500 Hz.
73

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

80
70

Zm[kNs/m]

60
50
40
30
20
10
0
500

1000

1500

2000

Frecventa [Hz]

Fig. nr. 5.8 Spectrul impedanelor mecanice al suprafeei din fa a carcasei; f = 500 Hz 2000 Hz
30

Zm[kNs/m]

25

20

15

10

5
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Frecventa [Hz]

Fig. nr. 5.9 Spectrul impedanei mecanice al suprafeei din spate a carcasei; f = 30 Hz 500 Hz.
14
12

Zm[kNs/m]

10
8
6
4
2
0
500

1000

1500

2000

Frecventa [Hz]

Fig. nr. 5.10 Spectrul impedanei mecanice al suprafeei din spate a carcasei; f = 500 Hz2000 Hz.
74

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

5.3

Msurarea i analiza experimental a zgomotului radiat de suprafeele


carcasei cutiei sumatoare

Msurarea i analiza experimental a zgomotului radiat (nivelul presiunii acustice) de


suprafeele carcasei cutiei a fost realizat prin aducerea acesteia n stare de vibraie simulat n
domeniul de frecven 30 Hz 2000 Hz.
Instalaia de msurare i analiz
Pentru msurarea i analiza experimental a zgomotului (nivelul presiunii acustice) radiat de
suprafeele carcasei cutiei aflat n stare de vibraie simulat a fost folosit instalaia de msurare i
analiz prezentat n figura nr. 5.11.

Lp

Preamplificator
MV 201

Microfon MK

00 023
Lp

CARCASA CUTIEI

Traductor de
acceleraii
KD 35

Calculator
PC

Analizor n
frecven FFT

Excitator

1m

Imprimant

Amplificator
integrator
00 028

Supori elastici de fixare

Aparat
indicator
02 036
00 033

Amplificator
de putere
LV 103

vv

Generator
de semnal
03 005

Regulator
02 037

Indicator de
frecven
51 039

Baleaj
frecven
04 036

Fig. nr. 5.11 Schema bloc a instalaiei de msurare i analiz a zgomotului radiat de suprafeele
carcasei cutiei

75

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Instalaia
echipamente:

de msurare i analiz (fig. nr. 12) este compus din urmtoarele aparate i
Microfon tip MK221 ROBOTRON de 1/2";
Preamplificator tip MV201 ROBOTRON;
Echipament de msurare a nivelului presiunii acustice tip 00 023 ROBOTRON;
Echipament de msurare a vibraiilor tip 00 033 ROBOTRON;
Echipament de generare a semnalului de excitaie;
Amplificator de putere tip LV103 ROBOTRON;
Excitator electrodinamic ESE211 tip 11 076 ROBOTRON;
Analizor n frecven FFT tip OMC105A PONT Ungaria;
Calculator PC.

Fig. nr. 5.12 Instalaia de msurare i analiz a zgomotului radiat de suprafeele carcasei
Rezultatele obinute
La fel ca la analiza experimental a comportrii la vibraii (subcapitolul 5.2), pentru
obinerea vibraiei structurii carcasei cutiei i efectuarea msurrilor zgomotulului radiat de
suprafeele acesteia, carcasa cutiei a fost solicitat cu o for de excitaie aplicat n centrul feei
opuse celei a crei zgomot radiat este msurat, avnd urmtorii parametri:
Forma semnalului: dreptunghiular;
Vitez constant: vex = 4.10-3m/s (valoare rms);
Variaie exponenial dus-ntors a frecvenei semnalului de excitaie cu viteza de
1oct/min, n dou domenii:
30 Hz 500 Hz cu rezoluia: 1,25 Hz ;
300 Hz 2000 Hz cu rezoluia: 5 Hz ;
Msurarea i analiza nivelului presiunii acustice radiate a fost realizat n timp real,
simultan cu variaia frecvenei. Microfonul a fost plasat la o distan de 1 m, perpendicular pe faa
analizat, opus celei la care s-a aplicat fora de excitaie.

76

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

nregistrrile densitilor spectrale de putere mediate liniar ale presiunii acustice Wp(f)
obinute la analizorul n frecven FFT, exprimate n scar logaritmic n dB, corespunztoare
celor dou domenii de frecven, sunt prezentate n anexele nr. 5/14 i 5/15 pentru suprafaa din
fa, respectiv, anexele nr. 5/16 i 5/17 pentru suprafaa din spate.
Exactitatea nregistrrilor densittilor spectrale de putere mediate liniar - 2048 medieri este de 1,1% sau 0,1 dB.
5.3.1 Determinarea frecvenelor de rezona crora le corespund valori maxime ale
zgomotului radiat de suprafeele carcasei cutiei sumatoare
Pentru analiza corelaiei dintre vibraiile structurii carcasei cutiei i zgomotul radiat de
suprafeele acesteia, precum i pentru particularizarea frecvenelor de rezonan crora le
corespund maxime ale zgomotului radiat, au fost comparate valorile frecvenelor de rezonan
determinate prin analiza vibraiilor (subcapitolul 5.2) cu valorile frecvenelor la care apar maxime
ale zgomotului radiat de suprafeele respective.
n tabelul 5.3 este prezentat compararea valorilor frecvenelor de rezonan determinate
prin msurarea impedanei mecanice (subcapitolul 5.2, tabelul 5.2) cu valorile frecvenelor la
care apar maxime ale nivelului presiunii acustice.
Tabelul 5.3 Compararea valorilor frecvenelor de rezonan determinate
SUPRAFAA DIN FA A CARCASEI
SUPRAFAA DIN SPATE A CARCASEI
FRECVENA
FRECVENA
DETERMINAT PRIN
DETERMINAT PRIN
ABATEREA
ABATEREA
ANALIZA :
ANALIZA :
DINTRE
DINTRE
Impedanei
Impedanei
FRECVENE
FRECVENE
Zgomotului
Zgomotului
mecanice
mecanice
[Hz]
[Hz]
[%]
[Hz]
[Hz]
[%]
391,5
395
300
300
0,89
0
402,5
400
395
388
- 0,62
1,8
499
500
410
411,5
0,2
- 0,36
600
590
435
431
- 1,66
0,92
650
660
495
497,5
1,54
- 0,5
710
720
580
600
01,4
- 3,33
1010
1010
850
875
0
- 2,85
1065
1070
1000
1010
0,46
- 0,99
1205
1200
1125
1160
- 0,41
-3,02
1295
1300
1300
1298
0,38
0,15
1345
1345
1340
1345
0,00
- 0,37
1530
1525
1550
1530
-0,33
1,30
1600
1610
1610
1615
0,62
- 0,3
1900
1885
0,79

77

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

180
160

Zm [kNs/m]

140
120
100
80
60
40
20
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Frecventa [Hz]

90
80

Lp [dB]

70
60
50
40
30
20
0

50

100

150

200

250 300

350

400

450

500

Frecventa [Hz]

Fig. nr. 5.13 Comparaia dintre spectrul nivelului presiunii acustice i spectrul impedanelor
mecanice pentru suprafaa din fa a carcasei; f = 30 Hz 500 Hz.

78

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

80
70

Zm [kNs/m]

60
50
40
30
20
10
0
500

1000

1500

2000

Frecventa [Hz]

70
65
60

Lp [dB]

55
50
45
40
35
30
25
500

1000

1500

2000

Frecventa [Hz]

Fig.nr. 5.14 Comparaia dintre spectrul nivelului presiunii acustice i spectrul impedanelor
mecanice pentru suprafaa din fa a carcasei; f = 500 Hz 2000 Hz.

79

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

30

Zm [kNs/m]

25

20

15

10

5
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Lp [dB]

Frecventa [Hz]

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
0

100

200

300

400

500

Frecventa [Hz]

Fig. nr.5.15 Comparaia dintre spectrul nivelului presiunii acustice i spectrul impedanelor
mecanice pentru suprafaa din spate a carcasei; f = 30 Hz 500 Hz

80

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

14
12

Zm [kNs/m]

10
8
6
4
2
0
500

1000

1500

2000

Frecventa [Hz]

70
65
60

Lp [dB]

55
50
45
40
35
30
25
500

1000

1500

2000

Frecventa [Hz]

Fig. nr.5.16 Comparaia dintre spectrul nivelului presiunii acustice i spectrul impedanelor
mecanice pentru suprafaa din spate a carcasei; f = 500 Hz 2000 Hz
81

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

n urma analizei rezultatelor obinute se pot face urmtoarele afirmaii:


1) Se constat o bun corelare ntre valorile frecvenelor de rezonan determinate prin
analiza vibraiilor folosind tehnica msurrii impedanei mecanice i valorile frecvenelor
la care apar maxime ale nivelului presiunii acustice radiate de suprafeele carcasei cutiei
sumatoare i de distribuie.
2) Din compararea valorilor frecvenelor de rezonan cuprinse n tabelul 5.2 (determinate
prin msurarea impedanei mecanice) cu valorile frecvenelor cuprinse n tabelul 5.3 (la
care apar maxime ale nivelului presiunii acustice radiate de suprafeele carcasei cutiei)
se observ faptul c n tabelul 5.2 apar mai multe frecvene de rezonan. Deci,
frecvenele (modurile de vibraie) la rezonan pot fi mprite n dou categorii:
Cele care genereaz maxime ale zgomotului radiat (cuprinse n tabelul 5.3);
Cele care nu genereaz maxime ale zgomotului radiat, i anume:
Pentru suprafaa din fa a cutiei : 230Hz ; 300Hz ; 320Hz ; 765Hz ; 1145Hz ; 1500Hz.
Pentru suprafaa din spate a cutiei : 200Hz ; 225Hz ; 235Hz ; 280Hz ; 330Hz ; 640Hz ;
1490Hz ; 2000Hz.
Rezultatele obinute scot n eviden carenele structurale importante ale carcasei cutiei
sumatoare analizat mai ales pentru suprafaa din spate a carcasei n zona capacului mare
montat prin uruburi..
5.4 Msurarea amplitudinilor deplasrilor pe suprafeele carcasei cutiei
5.4.1 Msurarea amplitudinilor deplasrilor pe suprafaa din spate a carcasei
Au fost msurate amplitudinile deplasrilor pe suprafaa din spate a carcasei aflat n
stare de vibraie simulat la dou frecvene de rezonan determinate experimental folosind tehnica
msurrii impedanei mecanice punctuale (subcapitolul 5.2).
Instalaia de msurare
Pentru msurarea amplitudinilor deplasrilor Y ale suprafeei carcasei aflat n stare de
vibraie simulat a fost folosit instalaia de msurare prezentat schematic n figura nr. 5.20 i n
fotografiile din figurile nr. 5.17 i 5.18.

Fig. nr. 5.17 Instalaiei de msurare a deplasrilor vibraiei suprafeei carcasei


82

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Fig. nr. 5.18 Detaliu instalaie de msurare a deplasrilor vibraiei suprafeei carcasei
Rezultatele obinute
n urma experimentului efectuat au fost obinute amplitudinile deplasrilor Y ale vibraiei
suprafeei din spate a carcasei cutiei necesare comparrii cu deplasrile obinute prin simulare pe
calculator conform analizei prezentat n capitolul 4. Valorile amplitudinilor deplasrilor
vibraiei n punctele de pe suprafaa analizat sunt prezentate tabelul nr.5.4.
Tabelul nr. 5.4
Frecvena [Hz]

AMPLITUDINILE DEPLASRILOR Y [m]


Punctul nr. 4

Punctul nr. 5

Punctul nr. 6

395

55 - 70

60 - 75

95 - 105

1550

25 - 35

25 - 30

40 - 55

Se constat c vibraiile cele mai mari apar n zona prizei de putere pe suprafaa din spate a
carcasei pe capacul mare montat cu uruburi de carcas.
5.4.2 Msurarea amplitudinilor deplasrilor pe suprafaa din fa a carcasei
Au fost msurate amplitudinile deplasrilor pe suprafaa din fa a carcasei aflat n stare
de vibraie simulat la dou frecvene de rezonan determinate experimental folosind tehnica
msurrii impedanei mecanice punctuale (subcapitolul 5.2).
Aparatura de msur i echipamentul de generare a semnalului de excitaie sunt aceleai cu
cele folosite la msurrile de la subcapitolul 5.4.1.

83

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Rezultatele obinute
n urma experimentului efectuat au fost obinute amplitudinile deplasrilor Y ale vibraiei
suprafeei din fa a carcasei cutiei necesare comparrii cu deplasrile obinute prin simulare pe
calculator conform analizei prezentat n capitolul 4. Valorile amplitudinilor deplasrilor
vibraiei n punctele de pe suprafaa analizat sunt prezentate tabelul nr.5.5.
Tabelul nr. 5.5

Frecvena [Hz]

AMPLITUDINILE DEPLASRILOR Y [m]


Punctul nr. 1

Punctul nr. 2

Punctul nr. 3

395

40 - 55

45 - 65

85 - 95

1550

15 - 20

20 - 25

30 - 45

Se constat c vibraiile cele mai mari apar n zona prizei de putere pe suprafaa din fa a
carcasei.
5.4.3 Compararea valorilor deplasrilor vibraiei suprafeelor
carcasei cutiei
sumatoare obinute prin simulare cu valorile msurate experimental
n vederea evalurii acurateei prediciei pe cale analitic (simulare pe calculator prin
metoda elementului finit) a valorilor deplasrilor n punctele de msur de pe carcas, acestea
trebuie comparate cu valorile determinate pe cale experimental.
Compararea valorilor deplasrilor n punctele de msur de pe carcas, obinute prin
simulare, la cele dou frecvene de excitaie alese, cu valorile obinute pe cale experimental,
precum i abaterea fa de ultima valoare, sunt prezentate n anexa nr 5.5.
Se constat o foarte bun corelare ntre valorile amplitudinilor deplasarilor determinate
pe cale analitic i valorile determinate experimental.
Faptul c valorile amplitudinilor deplasarilor obinute prin calcul sunt mai mici dect cele
msurate se datoreaz erorii introduse de metoda de msurare a amplitudinii deplasrilor vibraiei
suprafeei carcasei cu ajutorul traductorului de acceleraii. Datorit masei traductorului, valorile
amplitudinii deplasrilor msurate sunt mai mici dect cele reale, ceea ce conduce si la valori mai
mici ale nivelului presiunii acustice.
5.5 Analiza rezultatelor i prezentarea soluiilor de modificri constructive pentru
carcasa cutiei sumatoare i de distribuie
Rezultatele obinute scot n eviden carenele structurale importante ale carcasei cutiei
sumatoare analizat mai ales pentru suprafaa din spate a carcasei n zona capacului mare montat
prin uruburi. Pentru rigidizarea carcasei cutiei sumatoare se propun urmtoarele modificri
constructive:
Eliminarea capacului mare montat prin uruburi;
nlocuirea capacului cu plac sudat de carcas;
Introducerea n interiorul carcasei i montarea prin sudur a doi tirani de legtur
(de ntrire) ntre suprafaa din fa i suprafaa din spate a carcasei n zona prizei de
putere;
Montarea prin sudur la interior, pe suprafeele laterale, fa i spate, a ase nervuri
de ntrire (trei pe stnga i trei pe dreapta);
Decuparea i realizarea a trei capace de vizitare n partea de sus a carcasei necesare
montajului roilor dinate i a timoneriei cutiei sumatoare;

84

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Pentru realizarea acestor modificri s-a trecut la proiectarea reperelor propuse, s-a ntocmit
documentaia corespunztoare, s-au realizat fizic reperele si s-a montat astfel o nou carcas de cutie
sumatoare i de distribuie. n figurile nr. 5.19 i 5.20 sunt prezentate desenele de execuie pentru
reperele propuse. n figurile nr. 5.21 este prezentat o fotografie cu reperele montate pe carcasa
cutiei sumatoare modificat.

Fig. nr. 5.19 Desen carcasa modificat (fr capac montat prin uruburi)
85

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Fig. nr. 5.20 Desen carcasa modificat (cu guri prelucrate pentru capace lagre)
86

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Fig. nr. 5.21 Carcasa cutiei sumatoare i de distribuie modificat


5.6 Concluzii
Din analiza rezultatelor obinute n urma efecturii experimentelor prezentate se pot sintetiza
urmtoarele:
a) Analiza comportrii la vibraii a structurii carcasei cutiei sumatoare.
1) Analiza experimental a vibraiilor prin metoda msurrii impedanei mecanice
punctuale s-a dovedit a fi deosebit de eficient si uor de realizat.
2) Aceast metod permite analiza comportrii la vibraii numai n cteva puncte ale
structurii carcasei cutiei fr a fi necesar studiul complet al ntregii structuri,
densitile spectrale de putere msurate pe toat suprafaa analizat avnd valori i
configuraii apropiate, ceea ce duce la simplificarea experimentului i scurtarea
timpului de analiz.
3) Structura carcasei cutiei analizat prezint frecvene de rezonan aproximativ n
domeniul 390 Hz 2000 Hz cu o frecven dominant de 395 Hz, figurile nr. 5.10
5.13 i tabelul 5.2.
b) Determinarea experimental a zgomotului.
1) S-a constatat o foarte bun corelare ntre valorile frecvenelor de rezonan
determinate prin analiza vibraiilor folosind tehnica msurrii impedanei
mecanice i valorile frecvenelor la care apar maxime ale nivelului presiunii
acustice radiate de suprafaa carcasei analizat, abaterea maxim fa de
ultima frecven fiind de 1,8%, figurile nr.5.15 5.18 i tabelul 5.3.
2) Frecvenele (modurile de vibraie) la rezonan ale carcasei cutiei analizat
pot fi mprite n dou categorii:
87

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Cele care genereaz maxime ale zgomotului radiat;


Cele care nu genereaz maxime ale zgomotului radiat.
3) Faptul c exist dou categorii distincte ale modurilor de vibraie la rezonan
constituie un avantaj deosebit de important n ceea ce privete posibilitatea
micorrii timpului de rulare a programelor de optimizare acustic. Prin
identificarea acestor moduri de vibraie va fi suficient s fie luate n considerare
numai frecvenele corespunztoare nivelelor de zgomot importante, ceea ce va
conduce la o diminuare considerabil a timpului de lucru i respectiv a costului.
c) Msurarea amplitudinilor deplasrilor pe suprafeele carcasei cutiei.
1) Vibraiile cele mai mari apar n zona lagrelor arborilor de intrare i n zona
lagrelor prizei de putere.
2) Prin rezultatele obinute se confirm faptul c n zona capacului montat prin
uruburi (adic partea superioar a carcasei), carcasa cutiei are rigiditatea cea mai
sczut.
d) Modificri constructive pentru carcasa cutiei sumatoare i de distribuie
Pentru rigidizarea carcasei cutiei sumatoare se propun urmtoarele modificri
constructive:
1) Eliminarea capacului mare, montat prin uruburi, i nlocuirea acestuia cu o plac
sudat de carcas;
2) Montarea prin sudur n interiorul carcasei a doi tirani de legtur ntre suprafaa
din fa i suprafaa din spate a carcasei n zona prizei de putere;
3) Sudarea la interior, pe suprafeele laterale, fa i spate, a ase placi de ntrire
(trei pe stnga i trei pe dreapta);
4) Decuparea i realizarea a trei capace de vizitare n partea de sus a carcasei
necesare montajului roilor dinate i a timoneriei cutiei sumatoare;
n final, se poate afirma c, prin aplicarea metodei experimentale prezentat n procesul de
optimizare a carcasei cutiei sumatoare prin msuri structurale, se obin urmtoarele faciliti :
Exist posibilitatea determinrii fr dificultate i cu o suficient precizie a
frecvenelor de rezona corespunztoare modurilor de vibraie importante,
generatoare de zgomot structural radiat de suprafeele carcasei;
Frecvenele de rezonan i maximele spectrului zgomotului radiat pot fi prezise
nc din stadiul de proiectare cu o precizie maxim, de doar civa dB.
Este suficient ca numai prin simularea nivelurilor presiunii acustice
corespunztoare modurilor de vibraie la rezonane importante s se poat prezice
maximele spectrului zgomotului radiat de suprafee ntr-un timp acceptabil de
rulare a programului de optimizare i, de asemenea, la un cost sczut.
Cu toate c aplicarea acestei metode experimentale nu necesit condiii speciale,
iar echipamentul de msur i analiz nu implic o complexitate deosebit, ea
ofer totui exactitatea necesar cerut de optimizarea acustic structural.

88

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Capitolul 6
CERCETRI EXPERIMENTALE EFECTUATE PE STAND PE CUTIA SUMATOARE I
DE DISTRIBUIE N VARIANTA INIIAL I VARIANTA MODIFICAT
n capitolul 5 au fost prezentate experimentele efectuate pe carcasa cutiei sumatoare i de
distribuie CSD 4000 realizat n varianta cu capac asamblat prin uruburi (produs ncepnd din
1990 i pn n prezent). Analiza rezultatelor experimentelor i concluziile rezultate au condus la
proiectarea i realizarea unei variante de carcas mbuntit. n acest capitol vom prezenta
experimente comparative realizate pe cele dou cutii sumatoare i de distribuie pe care le vom
numi n continuare: cutia sumatoare veche, pentru cutia echipat cu carcasa existent i cutia
sumatoare nou, pentru cutia echipat cu carcasa mbuntit.
n figurile 6.1 i 6.2 sunt prezentate cele dou cutii echipate complet. Pentru experimentele
efectuate vor fi prezentate condiiile de msurare i echipamentele folosite. Caracteristicile acestora
se gsesc n documentaiile tehnice prezentate n Bibliografia lucrrii
Testele comparative efectuate pe cele dou cutii sumatoare au fost urmtoarele:
9 Msurri de acceleraii, viteze i deplasri n cele 6 puncte de msur de pe carcas
stabilite i prezentate n capitolul 5;
9 Msurri de zgomot radiat de cutie la un metru deprtare de cele patru fee ale
cutiei;

Fig. nr. 6.1 Cutia sumatoare i de distribuie veche

89

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Fig. nr. 6.2 Cutia sumatoare i de distribuie nou


6.1 Msurarea i analiza experimental a vibraiilor suprafeelor cutiilor sumatoare i
de distribuie la testarea pe stand
Analiza experimental a comportrii la vibraii a cutiilor sumatoare i de distribuie n
varianta iniial i varianta modificat a fost realizat n timpul efecturii programului de rodaj la
mersul n gol (fr sarcin) pe standul de ncercare i testare din Laboratorul SC INAR SA Braov.
n figura nr. 6.3 i 6.4 este prezentat standul de ncercare n ansamblu i pupitrul de comand i
control.

Fig. nr. 6.3 Stand de ncercare cutii sumatoare i de distribuie


90

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Fig. nr. 6.4 Pupitru de comand i control stand de ncercare


Instalaia de msurare i analiz
Pentru analiza experimental a comportrii la vibraii pe stand a cutiilor sumatoare, utiliznd
tehnica msurrii acceleraiilor, vitezelor i deplasrilor, a fost folosit instalaia de msurare i
analiz prezentat n figura nr. 6.5 i fotografiile din figurile nr. 6.6 i 6.7.

Amplificator
integrator
00 028

Traductor de
acceleraii
KD 35

00 033
a

CUTIE
SUMATOARE
I DE
DISTRIBUIE

Stand de antrenare
cutie sumatoare i
de distribuie

Aparat
indicator
02 036
Osciloscop
02 050

pupitru
de
comand

Supori elastici de fixare pe


stand
Fig. nr. 6.5 Instalaia de msur pentru vibraii (acceleraii, viteze i deplasri)
91

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Fig. nr. 6.6 Aparatur de msur i control

Fig. nr. 6.7 Traductor de acceleraie montat n punctul nr. 2 de msur


92

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Rezultate obinute:
n tabelul nr. 6.1 sunt prezentate rezultatele msurrilor de acceleraii, viteze i deplasri n
cele 6 puncte de msur de pe cutia sumatoare i de distribuie varianta veche.
Tabelul nr. 6.1
Punct
de
msur
1

TURAIE
[rot/min]

ACCELERAIE
[m/s2]

VITEZ
[m/s]

DEPLASARE
[mm]

500
1000
1500
2000
500
1000
1500
2000
500
1000
1500
2000
500
1000
1500
2000
500
1000
1500
2000
500
1000
1500
2000

2,5
4
5,3
7
5
7,5
9
11
4
6,5
8,1
10,2
3,5
6,3
8
10,5
3
4,5
6,2
8,5
5
7,2
9,7
11,5

0,048
0,038
0,033
0,032
0,095
0,071
0,057
0,052
0,076
0,062
0,051
0,048
0,066
0,060
0,050
0,048
0,057
0,043
0,039
0,040
0,095
0,068
0,061
0,054

0,91
0,36
0,21
0,15
1,46
0,59
0,36
0,25
1,46
0,59
0,32
0,23
1,27
0,57
0,32
0,23
1,09
0,41
0,25
0,19
1,82
0,65
0,39
0,26

n tabelul nr. 6.2 sunt prezentate rezultatele msurrilor de acceleraii, viteze i deplasri n
cele 6 puncte de msur de pe cutia sumatoare i de distribuie varianta nou.
Tabelul nr. 6.2
Punct
de
msur
1

TURAIE
[rot/min]

ACCELERAIE
[m/s2]

VITEZ
[m/s]

DEPLASARE
[mm]

500
1000
1500
2000
500
1000
1500
2000
500
1000
1500
2000
500
1000
1500
2000
500
1000
1500
2000
500
1000
1500
2000

2,1
3,5
5
6,6
3,5
5
6,5
8
3,8
5,3
7,8
10
3,2
5,8
7,2
8,7
2
3,1
4,7
6,1
4,2
6,4
9,3
11,2

0,040
0,033
0,030
0,028
0,066
0,047
0,041
0,038
0,072
0,050
0,048
0,046
0,061
0,055
0,045
0,041
0,038
0,029
0,027
0,026
0,080
0,061
0,058
0,053

0,76
0,32
0,20
0,15
1,27
0,45
0,26
0,18
1,38
0,48
0,31
0,22
1,16
0,53
0,29
0,19
0,73
0,28
0,19
0,14
1,53
0,58
0,37
0,25

93

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

n figurile nr. 6.8 6.113 sunt prezentate comparativ diagramele de evoluie a acceleraiilor,
n cele 6 puncte de msur, pentru cele 4 regimuri de turaii, pe cele dou cutii sumatoare.

Acceleratie [m/s2]

Acceleratiile punctului 1 de masura

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Carcasa veche
Carcasa noua

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.8 Acceleraiile n punctul 1 de msur pe cele dou cutii sumatoare

Acceleratie [m/s2]

Acceleratiile punctului 2 de masura

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Carcasa veche
Carcasa noua

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.9 Acceleraiile n punctul 2 de msur pe cele dou cutii sumatoare

94

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Acceleratie [m/s2]

Acceleratiile punctului 3 de masura

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Carcasa veche
Carcasa noua

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.10 Acceleraiile n punctul 3 de msur pe cele dou cutii sumatoare

Acceleratie [m/s2]

Acceleratiile punctului 4 de masura

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Carcasa veche
Carcasa noua

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.11 Acceleraiile n punctul 4 de msur pe cele dou cutii sumatoare

95

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Acceleratie [m/s2]

Acceleratiile punctului 5 de masura

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Carcasa veche
Carcasa noua

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.12 Acceleraiile n punctul 5 de msur pe cele dou cutii sumatoare

Acceleratie [m/s2]

Acceleratiile punctului 6 de masura

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Carcasa veche
Carcasa noua

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/m ln]

Fig. nr. 6.13 Acceleraiile n punctul 6 de msur pe cele dou cutii sumatoare

96

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

n figurile nr. 6.14 6.19 sunt prezentate comparativ diagramele de evoluie a vitezelor, n
cele 6 puncte de msur, pentru cele 4 regimuri de turaii, pe cele dou cutii sumatoare.

Vitezele punctului 1 de masura

0.1
Carcasa veche

0.09

Carcasa noua

0.08
Viteza [m/s]

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.14 Vitezele n punctul 1 de msur pe cele dou cutii sumatoare

Vitezele punctului 2 de masura

0.1
Carcasa veche

0.09

Carcasa noua

0.08
Viteza [m/s]

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.15 Vitezele n punctul 2 de msur pe cele dou cutii sumatoare
97

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Vitezele punctului 3 de masura

0.1
Carcasa veche

0.09

Carcasa noua

0.08
Viteza [m/s]

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.16 Vitezele n punctul 3 de msur pe cele dou cutii sumatoare

Vitezele punctului 4 de masura

0.1
Carcasa veche

0.09

Carcasa noua

0.08
Viteza [m/s]

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.17 Vitezele n punctul 4 de msur pe cele dou cutii sumatoare

98

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Vitezele punctului 5 de masura

0.1
Carcasa veche

0.09

Carcasa noua

0.08
Viteza [m/s]

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.18 Vitezele n punctul 5 de msur pe cele dou cutii sumatoare

Vitezele punctului 6 de masura

0.1
Carcasa veche

0.09

Carcasa noua

0.08
Viteza [m/s]

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.19 Vitezele n punctul 6 de msur pe cele dou cutii sumatoare

99

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

n figurile nr. 6.20 6.25 sunt prezentate comparativ diagramele de evoluie a deplasrilor,
n cele 6 puncte de msur, pentru cele 4 regimuri de turaii, pe cele dou cutii sumatoare.

Deplasarile punctului 1 de masura

2
Carcasa veche

1.8

Carcasa noua

Deplasari [mm]

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.20 Deplasrile n punctul 1 de msur pe cele dou cutii sumatoare

Deplasarile punctului 2 de masura

2
Carcasa veche

1.8

Carcasa noua

Deplasari [mm]

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.21 Deplasrile n punctul 2 de msur pe cele dou cutii sumatoare
100

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Deplasarile punctului 3 de masura

2
Carcasa veche

1.8

Carcasa noua

Deplasari [mm]

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.22 Deplasrile n punctul 3 de msur pe cele dou cutii sumatoare

Deplasarile punctului 4 de masura

2
Carcasa veche

1.8

Carcasa noua

Deplasari [mm]

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.23 Deplasrile n punctul 4 de msur pe cele dou cutii sumatoare
101

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Deplasarile punctului 5 de masura

2
Carcasa veche

1.8

Carcasa noua

Deplasari [mm]

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.24 Deplasrile n punctul 5 de msur pe cele dou cutii sumatoare

Deplasarile punctului 6 de masura

2
Carcasa veche

1.8

Carcasa noua

1.6
Deplasari [mm]

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Turatie [rot/mln]

Fig. nr. 6.25 Deplasrile n punctul 6 de msur pe cele dou cutii sumatoare

102

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

6.2 Msurarea i analiza experimental a zgomotului radiat de suprafeele


sumatoare i de distribuie la testarea pe stand

Sonometru
BLUE SOLO

cutiilor

Calculator
PC

Microfon MK
Imprimant
CUTIE
SUMATOARE
I DE
DISTRIBUIE

Stand de antrenare
cutie sumatoare i
de distribuie

pupitru
de
comand

Supori elastici de fixare pe


stand
Fig. nr. 6.26 Schema bloc a instalaiei de msurare i analiz a zgomotului radiat de suprafeele
cutiei sumatoare i de distribuie
Pentru msurarea i analiza experimental a zgomotului (nivelul presiunii acustice) radiat de
suprafeele cutiei aflat pe standul de rodaj a fost folosit instalaia de msurare i analiz
prezentat n figura nr. 6.26. n figura nr. 6.27 este prezentat un detaliu cu sonometrul utilizat, iar n
figura nr. 6.31 se prezint un exemplu de msurare a zgomotului la distana de 1 m fa de suprafaa
lateral a cutiei.

Fig. nr. 6.27 Instalaia de msurare i analiz (sonometrul utilizat)


103

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Fig. nr. 6.28 Msurare zgomot la 1 m fa de suprafaa lateral stnga a cutiei


Rezultatele obinute
Pentru cutia sumatoare veche, n figurile 6.29 ... 6.32 sunt prezentate spectrele
nivelului de presiune acustic radiat suprafaa din fa, n figurile nr. 6.33...6.36 sunt prezentate
spectrele nivelului de presiune acustic radiat de suprafaa din spate,
#2

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

400

79.5

500

81.5

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.29 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din fa a cutiei) la 500 rot/min
104

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

#6

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

250

80.6

1.25 k

81.4

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.30 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din fa a cutiei) la 1000 rot/min
#9

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

250

80.0

1.25 k

81.9

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.31 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din fa a cutiei) la 1500 rot/min

105

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

#12

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

1.25 k

83.8

1.6 k

81.5

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.32 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din fa a cutiei) la 2000 rot/min

#7

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

250

82.2

1.25 k

83.4

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.33 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din spate a cutiei) la 500 rot/min

106

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

#5

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

200

78.9

500

84.6

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45

1000 rot/min

40
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.34 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din spate a cutiei) la 1000 rot/min
#8

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

500

85.7

3.15 k

82.3

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
16

31.5

63

125

1500
250 rot/m
500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.35 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din spate a cutiei) la 1500 rot/min

107

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

#11

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

500

85.3

1.6 k

85.1

90

85

80

75

70

65

60

55

50
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.36 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din spate a cutiei) la 2000 rot/min
Pentru cutia sumatoare nou, n figurile 6.37 ... 6.40 sunt prezentate spectrele nivelului de
presiune acustic radiat suprafaa din fa, n figurile nr. 6.41...6.44 sunt prezentate spectrele
nivelului de presiune acustic radiat de suprafaa din spate.
#6

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

250

74.7

400

76.4

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.37 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din fa a cutiei) la 500 rot/min
108

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

#7

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

250

75.0

500

74.0

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.38 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din fa a cutiei) la 1000 rot/min

#8

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

250

76.1

1k

75.5

80

75

70

65

60

55

50

45

40
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.39 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din fa a cutiei) la 1500 rot/min

109

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

#9

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

250

76.5

1.6 k

81.4

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.40 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din fa a cutiei) la 2000 rot/min

#2

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

63

71.9

400

84.3

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.41 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din spate a cutiei) la 500 rot/min
110

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

#3

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

250

73.9

400

81.9

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.42 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din spate a cutiei) la 1000 rot/min

#4

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

160

75.0

400

78.9

80

75

70

65

60

55

50

45

40
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.43 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din spate a cutiei) la 1500 rot/min
111

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

#5

Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR)

200

80.9

400

78.8

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
16

31.5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16 k

Fig. nr. 6.44 Spectre nivel presiune acustic Lp (suprafaa din spate a cutiei) la 2000 rot/min
n figurile nr. 6.45...6.52 sunt prezentate diagrame comparative de variaie a nivelului de
presiune acustic funcie de frecven la patru regimuri de funcionare dup cum urmeaz:

Fig. nr. 6.45 diagram pentru suprafaa din fa la 500 rot/min;


Fig. nr. 6.46 diagram pentru suprafaa din fa la 1000 rot/min;
Fig. nr. 6.47 diagram pentru suprafaa din fa la 1500 rot/min;
Fig. nr. 6.48 diagram pentru suprafaa din fa la 2000 rot/min;
Fig. nr. 6.49 diagram pentru suprafaa din spate la 500 rot/min;
Fig. nr. 6.50 diagram pentru suprafaa din spate la 1000 rot/min;
Fig. nr. 6.51 diagram pentru suprafaa din spate la 1500 rot/min;
Fig. nr. 6.52 diagram pentru suprafaa din spate la 2000 rot/min;
Z g o m o t la tu r a tia d e 5 0 0 r o t/m in

85

Zgomot [dB]

80
75
70
65
60
200

Ca r c a s a v e c h e
Ca r c a s a n o u a

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200


F re c ve n t a [ H z ]

Fig. nr. 6.45 Diagrame nivel presiune acustic Lp pentru suprafaa din fa la 500 rot/min
112

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Zgomot la turatia de 1000 rot/min

85

Zgomot [dB]

80
75
70
65
60
200

Carcasa veche
Carcasa noua

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200


Frecventa [Hz]

Fig. nr. 6.46 Diagrame nivel presiune acustic Lp pentru suprafaa din fa la 1000 rot/min

Zgomot la turatia de 1500 rot/min

85

Zgomot [dB]

80
75
70
65
Carcasa veche

60
200

Carcasa noua

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200


Frecventa [Hz]

Fig. nr. 6.47 Diagrame nivel presiune acustic Lp pentru suprafaa din fa la 1500 rot/min
113

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Zgomot la turatia de 2000 rot/min

90

Zgomot [dB]

85
80
75
70
65
60
200

Carcasa veche
Carcasa noua

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200


Frecventa [Hz]

Fig. nr. 6.48 Diagrame nivel presiune acustic Lp pentru suprafaa din fa la 2000 rot/min

Zgomot la turatia de 500 rot/min

85

Zgomot [dB]

80
75
70
65
60
200

Carcasa veche
Carcasa noua

400

600

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200


Frecventa [Hz]

Fig. nr. 6.49 Diagrame nivel presiune acustic Lp pentru suprafaa din spate la 500 rot/min

114

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Zgomot la turatia de 1000 rot/min

90

Zgomot [dB]

85
80
75
70
65
60
200

Carcasa veche
Carcasa noua

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200


Frecventa [Hz]

Fig. nr. 6.50 Diagrame nivel presiune acustic Lp pentru suprafaa din spate la 1000 rot/min

Zgomot la turatia de 1500 rot/min

90

Zgomot [dB]

85
80
75
70
65
60
200

Carcasa veche
Carcasa noua

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200


Frecventa [Hz]

Fig. nr. 6.51 Diagrame nivel presiune acustic Lp pentru suprafaa din spate la1500 rot/min

115

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Zgomot la turatia de 2000 rot/min

90

Zgomot [dB]

85
80
75
70
65
60
200

Carcasa veche
Carcasa noua

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200


Frecventa [Hz]

Fig. nr. 6.52 Diagrame nivel presiune acustic Lp pentru suprafaa din spate la 2000 rot/min
6.3 Concluzii
Din analiza rezultatelor obinute n urma efecturii experimentelor pe cele dou cutii
sumatoare i de distribuie i prezentate n acest capitol, se pot sintetiza urmtoarele:
1) Msurarea i analiza experimental a acceleraiilor pe suprafeele cutiilor sumatoare
Acceleraiile msurate n cele trei puncte de pe suprafaa din fa a cutiei sumatoare
varianta nou sunt cu aproximativ 20% mai mici fa de acceleraiile msurate pe
suprafaa din fa a cutiei sumatoare varianta veche;
n zona prizei de putere, pe suprafaa din fa a celor dou cutii sumatoare,
acceleraiile msurate au valori apropiate;
Acceleraiile msurate n cele trei puncte de pe suprafaa din spate a cutiei
sumatoare varianta nou sunt cu aproximativ 30% mai mici fa de acceleraiile
msurate pe suprafaa din spate a cutiei sumatoare varianta veche;
n zona prizei de putere, pe suprafaa din spate a celor dou cutii sumatoare,
acceleraiile msurate pe suprafaa cutiei varianta nou sunt cu 25 30% mai mici
fa de acceleraiile msurate pe suprafaa cutiei sumatoare varianta veche;
n punctele de msur din zona prizei de putere (punctele 3 i 6) se observ o
scdere cu 25% a acceleraiilor pe cutia sumatoare varianta nou la turaia de 1000
rot/min.;
n figura nr. 6.53 sunt prezentate, n sintez, acceleraiile msurate pe cele dou
cutii sumatoare i de distribuie in cele 6 puncte de msur la cele patru regimuri de
testare.

116

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

che
Ve
a
s
che
a
Ve
e
arc
a
s
C
a
,
ech
arc
ul 6
aV
t
C
s
c
,
a
che
n
Ve
Pu
arc
ul 5
t
C
a
c
n
as
4,
che
Pu
tul
arc
Ve
c
C
a
n
,
s
a
che
Pu
ul 3
arc
Ve
C
nc t
a
,
u
s
a
P
ul 2
arc
nc t
1, C
Pu
l
u
nc t
Pu

500
1000
1500
2000

Acceleratie [m/s2]

Acceleratiile masurate pe cele doua carcase

Turatie
[rot/min]

Fig. nr. 6.53 Sinteza valorilor acceleraiilor msurate pe carcasele celor dou cutii sumatoare

2) Msurarea i analiza experimental a vitezelor pe suprafeele cutiilor sumatoare


Vitezele msurate n cele trei puncte de pe suprafaa din fa a cutiei sumatoare
varianta nou sunt cu aproximativ 15% mai mici fa de vitezele msurate pe
suprafaa din fa a cutiei sumatoare varianta veche;
n zona prizei de putere (punctul nr. 3), pe suprafaa din fa a celor dou cutii
sumatoare, vitezele msurate pe cutia sumatoare varianta nou sunt cu 20% mai
mici fa de vitezele msurate pe cutia sumatoare varianta veche;
Vitezele msurate n cele trei puncte de pe suprafaa din spate a cutiei sumatoare
varianta nou sunt n medie cu 25% mai mici fa de vitezele msurate pe
suprafaa din spate a cutiei sumatoare varianta veche;
n zona prizei de putere, pe suprafaa din spate a celor dou cutii sumatoare,
vitezele msurate pe suprafaa cutiei varianta nou sunt cu 15 20% mai mici fa
de vitezele msurate pe suprafaa cutiei sumatoare varianta veche;
n punctele de msur din zona prizei de putere (punctele 3 i 6) se observ o
scdere cu 15% a vitezelor pe cutia sumatoare varianta nou la turaiile de 500 i
1000 rot/min.;
n figura nr. 6.54 sunt prezentate, n sintez, vitezele msurate pe cele dou cutii
sumatoare in cele 6 puncte de msur la cele patru regimuri de testare.

117

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Turatie
[rot/min]

500
1000
1500
2000

0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

Viteza [m/s]

Vitezele masurate pe cele doua carcase

Pun
c tu
Pun
l 6,
Car
c
tul
Pun
c as
5
,
Car
c tu
aV
l 4,
Pun
cas
ech
C
a
e
c tu
a
V
r
c as
l 3,
ech
Pun
aV
e
Ca
ctu
rc a
ech
l 2,
Pun
sa
e
Car
Vec
c tu
c as
l 1,
h
e
a
Car
Vec
c as
he
aV
ech
e

Fig. nr. 6.54 Sinteza valorilor vitezelor msurate pe carcasele celor dou cutii sumatoare
3) Msurarea i analiza experimental a deplasrilor pe suprafeele cutiilor sumatoare
Deplasrile msurate n cele trei puncte de pe suprafaa din fa a cutiei sumatoare
varianta nou sunt cu aproximativ 15% mai mici fa de deplasrile msurate pe
suprafaa din fa a cutiei sumatoare varianta veche;
n zona prizei de putere (punctul nr. 3), pe suprafaa din fa a celor dou cutii
sumatoare, deplasarea msurat pe cutia sumatoare varianta nou este cu 15% mai
mic fa de deplasarea msurat pe cutia sumatoare varianta veche;
Deplasrile msurate n cele trei puncte de pe suprafaa din spate a cutiei sumatoare
varianta nou sunt n medie cu 30% mai mici fa de deplasrile msurate pe
suprafaa din spate a cutiei sumatoare varianta veche;
n zona prizei de putere (punctul 6), pe suprafaa din spate a celor dou cutii
sumatoare, deplasrile msurate pe suprafaa cutiei varianta nou sunt cu 30% mai
mici fa de deplasrile msurate pe suprafaa cutiei sumatoare varianta veche;
n punctele de msur din zona prizei de putere (punctele 3 i 6) se observ o
scdere cu 10% a deplasrilor pe cutia sumatoare varianta nou la turaiile de 500
i 1000 rot/min.;
n figura nr. 6.55 sunt prezentate, n sintez, deplasrile msurate pe cele dou cutii
sumatoare in cele 6 puncte de msur la cele patru regimuri de testare.

118

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Turatie
[rot/min]

500
1000
1500
2000

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Deplasari [mm]

Deplasarile masurate pe cele doua carcase

Pun
ctu
l 6,
Pun
Car
ctu
l 5,
cas
Pun
aV
Car
ctu
ech
l 4,
cas
Pun
e
aV
Car
ctu
ech
cas
l 3,
Pun
e
a
Car
ctu
V
ech
cas
l 2,
Pun
e
aV
Car
ctu
ech
cas
l 1,
e
a
Vec
Car
cas
he
aV
ech
e

Fig. nr. 6.55 Sinteza valorilor vitezelor msurate pe carcasele celor dou cutii sumatoare
4) Msurarea i analiza experimental a zgomotului radiat de suprafeele cutiilor
sumatoare
a) Zgomotul radiat de suprafaa din fa a cutiilor sumatoare:
La turaia de 500 rot/min, pentru frecvenele de rezonan dominante de 395,
660 i 1600Hz (determinate n capitolul 5), zgomotul radiat de cutia
sumatoare varianta nou a sczut cu 8% fa de zgomotul radiat de cutia
sumatoare veche;
La turaia de 1000 rot/min, pentru frecvenele de rezonan dominante de 395
i 660Hz, zgomotul radiat de cutia sumatoare varianta nou a sczut cu 10%
fa de zgomotul radiat de cutia sumatoare veche;
La turaia de 1000 rot/min, pentru cutia sumatoare varianta nou se observ o
constan a nivelului de zgomot n jurul valorii de 73 dB pentru toat gama
de frecvene cuprins ntre 30 2000 Hz;
La turaia de 1500 rot/min, pentru frecvena de 1600Hz observm o scdere
cu 9% a zgomotului radiat de cutia sumatoare varianta nou;
La turaia de 1500 rot/min, pentru cutia sumatoare varianta nou se observ o
nivelare a zgomotului n jurul valorii de 72 dB pentru toat gama de
frecvene cuprins ntre 30 2000 Hz;
La turaia de 2000 rot/min, pentru frecvenele de rezonan dominante de
395, 660 i 1600Hz, zgomotul radiat de cutia sumatoare varianta nou a
sczut cu 6% fa de zgomotul radiat de cutia sumatoare veche;

119

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

La turaia de 2000 rot/min, pentru cutia sumatoare varianta nou se observ o


constan a nivelului de zgomot n jurul valorii de 75 dB pentru toat gama
de frecvene cuprins ntre 30 2000 Hz;
b) Zgomotul radiat de suprafaa din spate a cutiilor sumatoare:
La turaia de 500 rot/min, pentru frecvenele de rezonan dominante de 395,
600 i 1550Hz (determinate n capitolul 5), zgomotul radiat de cutia
sumatoare varianta nou a sczut cu 5% fa de zgomotul radiat de cutia
sumatoare veche;
La turaia de 1000 rot/min, pentru frecvena de 1550Hz observm o scdere
cu 12% a zgomotului radiat de cutia sumatoare varianta nou;
La turaia de 1000 rot/min, pentru cutia sumatoare varianta nou se observ o
constan a nivelului de zgomot n jurul valorii de 75 dB pentru toat gama
de frecvene cuprins ntre 30 2000 Hz;
La turaia de 1500 rot/min, pentru frecvenele de rezonan dominante de
395, 600 i 1550Hz, zgomotul radiat de cutia sumatoare varianta nou a
sczut cu 9% fa de zgomotul radiat de cutia sumatoare veche;
La turaia de 1500 rot/min, pentru frecvena de 1600Hz observm o scdere
cu 9% a zgomotului radiat de cutia sumatoare varianta nou;
La turaia de 2000 rot/min, pentru frecvenele de rezonan dominante de
395, 600 i 1550Hz, zgomotul radiat de cutia sumatoare varianta nou a
sczut cu 7% fa de zgomotul radiat de cutia sumatoare veche;
La turaia de 2000 rot/min, pentru cutia sumatoare varianta nou se observ o
constan a nivelului de zgomot n jurul valorii de 75 dB pentru toat gama
de frecvene cuprins ntre 30 2000 Hz cu o oarecare cretere la 80 dB n
jurul frecvenei de 1600Hz;
n final, prin punerea n aplicare a propunerilor de modificare constructiv a carcasei
cutiei sumatoare i de distribuie, se poate afirma c:
Prin eliminarea capacului mare asamblat prin uruburi, introducerea tiranilor de
legtur i a plcilor de ntrire n interiorul carcasei s-a obinut o rigidizare a
structurii carcasei varianta nou, obiectiv propus pentru reducerea zgomotului
structural al carcasei;
S-a redus nivelul de vibraii al structurii i implicit al cutiei sumatoare n
ansamblu;
Zgomotul produs de cutia sumatoare n varianta nou a sczut, n medie, cu 10
15% fa de zgomotul produs de cutia sumatoare n varianta veche;
S-a obinut o constan n limite restrnse (70-75dB) a nivelului de zgomot produs
de cutia sumatoare varianta nou fa de cutia sumatoare varianta veche;
S-a obinut o simplificare a tehnologiei de fabricaie i implicit o reducere a
manoperei si a timpului de montare a cutiei sumatoare;
S-a obinut o reducere a masei cutiei sumatoare varianta nou cu aproximativ 5%,
n aceast faz fiind relativ puin, ns, prin experimentele care vor urma privind
realizarea obiectivelor viitoare ale tezei s se reueasc o reducere semnificativ a
masei cutiei sumatoare i de distribuie n ansamblu.

120

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Capitolul 7
CONCLUZII FINALE. CONTRIBUII ORIGINALE. DISEMINAREA REZULTATELOR.
DIRECTII VIITOARE DE CERCETARE
7.1 Concluzii finale
Reducerea zgomotului structural al componentelor creaz nu numai reducerea zgomotului
aerian ci i creterea fiabilitii, defecte precum fisuri, deformri, dezaxri, etc.,fiind diminuate sau
chiar eliminate.
Cercetarea n domeniu reprezint o munc laborioas n care i aduc aportul :
Metode i mijloace moderne de msur i analiz a vibraiilor i zgomotului;
Experiena cercettorilor n alegerea cilor de investigare a surselor generatoare de vibraii
i zgomote;
Volumul i gradul de sistematizare al informaiilor referitoare la funcionri normale i
anormale;
Gradul de armonizare a rezultatelor experimentale cu consideraiile teoretice abordate n
literatura de specialitate.
Identificarea surselor generatoare de zgomot se face funcie de complexitatea i specificul
sursei prin abordarea metodologiei adecvate, care are la baz o mbinare a calculului analitic al
potenialelor frecvene dominante cu rezultatele determinrilor experimentale (identificarea
maximelor spectrelor msurate). Calitatea n identificarea i diagnosticarea surselor de zgomot
crete odat cu perfecionarea tehnicii de msurare i ndeosebi a celei de procesare a mrimilor
msurate.
Dezvoltarea tehnicii de msurare a vibraiilor i zgomotelor, precum i dezvoltarea tehnicii
de prelucrare a semnalului msurat, a permis perfecionarea analizei conexiunilor care exist ntre
problema stpnirii vibraiilor i a zgomotelor i celelalte activiti de proiectare i inginerie
tehnologic.
Deoarece determinarea prin calcul a zgomotului radiat este extrem de dificil, este necesar
i efectuarea unei determinri experimentale a zgomotului, urmat de o comparaie a rezultatelor
obinute.
Deasemenea, evaluarea experimental a zgomotului radiat prezint o importan major, pe
de o parte att n aprecierea surselor de zgomot, dar i n aprecierea factorilor care, nc din faza de
proiectare, pot fi alei n vederea atenurii zgomotului carcasei.
Astfel, n lucrare s-au prezentat:
Analiza problematicii atenurii zgomotului autocamioanelor din clasa special;
Analiza i prezentarea principalelor mrimi fizice care intervin n cercetarea vibraiilor i
a zgomotelor;
Metodele statistice folosite n analiza vibraiilor i a zgomotelor;
Analiza cauzelor i a surselor zgomotului cutiilor de viteze, sumatoare i de distribuie;
Soluii constructive actuale i tendinele moderne n vederea reducerii polurii acustice
datorate acestora;
Analiza mecanismului de transmitere a zgomotului n structura carcase cutiei sumatoare i
de distribuie;
Modelarea matematic a radiaiei zgomotului structural;
Analiza structural i modal a carcasei cutiei sumatoare cu metoda elementelor finite;
Determinarea experimental a parametrilor de baz ai vibraiei structurii carcasei cutiei
sumatoare (frecvenele de rezonan, impedanele mecanice, amplitudinile deplasrilor
vibraiei suprafeei structurii i repartizarea lor pe suprafaa analizat);
121

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Analiza rezultatelor determinrilor experimentale i prezentarea soluiilor de modificare a


carcasei cutiei sumatoare;
Proiectarea i realizarea modificrilor propuse i asamblarea carcasei cutiei sumatoare n
varianta mbuntit;
Determinri experimentale comparative realizate prin testarea pe stand a cutiei sumatoare
cu carcasa existent i a cutiei sumatoare cu carcasa modificat;
Analiza rezultatelor experimentelor comparative i validarea modificrilor realizate pe
carcas care au condus la reducerea zgomotului structurii i mbuntirea soluiei
constructive.
Determinarea prin calcul a zgomotului structural i radiat este extrem de dificil, fiind
posibil doar pentru surse cu forme geometrice simple. Din aceast cauz, n lucrare, s-au realizat
determinri experimentale, urmate de compararea rezultatelor obinute.
n capitolul 5, obiectivul urmrit este prezentarea unei metode experimentale, eficient, util
i rapid, prin care s se determine: frecvenele de rezonan ale vibraiei structurii carcasei cutiei
crora le corespund valori maxime ale zgomotului radiat de suprafeele acesteia, amplitudinile
deplasrilor vibraiei suprafeei structurii carcasei i repartizarea lor pe suprafaa analizat,
zgomotul radiat de suprafeele carcasei cutiei sumatoare. Aceste informaii au o importan major
n determinarea mecanismului de transmitere a zgomotului structural.
Metoda experimental prezentat n lucrare a fost aplicat n cercetarea structurii carcasei
cutiei sumatoare i de distribuie i poate fi extins la toate structurile componentelor
autocamionului, care, aflndu-se n stare de vibraie, constituie surse ale zgomotului acestuia.
Analiza rezultatelor determinrilor experimentale prezentate n capitolul 5 a condus la
reproiectarea carcasei cutiei sumatoare. S-au propus soluii de rigidizare a structurii carcasei astfel
rezultnd o reducere a zgomotului structural al acesteia.
Proiectarea i realizarea carcasei n varianta mbuntit au impus validarea soluiei
constructive prin experimente. Astfel, s-au realizat teste comparative pe standul de ncercare pentru
ambele variante de carcase (existent i mbuntit. n capitolul 6 sunt prezentate testele realizate
i compararea rezultatelor obinute pe cutiile sumatoare n varianta veche i nou.
Rezultatele testelor au scos n eviden faptul c prin rigidizarea carcasei cutiei s-a redus
nivelul vibraiilor i implicit a sczut zgomotul structural al carcasei cutiei sumatoare.
Concluziile privind analiza structural i modal cu metoda elementelor finite, prezentate n
capitolul 4, vizeaz cteva avantaje n comparaie cu abordarea experimental:
-

reduce timpul de lucru (n cazul n care se dispune de instrumente performante hardware


i software);
reduce costurile privind cercetarea - nu se mai investete n componentele supuse
testrii, n aparatur specific de culegere, prelucrare i analiz a datelor, n standuri
pentru testat;
este redus consumul de timp pentru realizarea eventualelor experimente necesare;
analiza este realizat pentru tot ansamblul, n comparaie cu cercetarea experimental
realizat n cadrul acestei lucrri, unde a fost analizat numai carcasa n prim faz,
modificrile propuse i realizate fiind validate de teste comparative pe stand;
se poate interveni cu uurin asupra proprietilor modelelor 3D astfel nct, analiza
poate fi reluat fr a exista ntrzieri cauzate n timpul experimentelor de necesitatea
unor eventuale modificri ale componentelor testate;

122

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

7.2 Contribuii originale


Contribuiile personale n cadrul elaborrii acestei teze de doctorat pot fi grupate astfel:
a) Din punct de vedere teoretic:
Am realizat analiza problematicii atenurii zgomotului produs de componentele din
transmisia autocamioanelor din clasa special;
Am analizat i prezentat principalele mrimi fizice care intervin n cercetarea
vibraiilor i a zgomotelor;
Am prezentat metodele statistice folosite n analiza vibraiilor i a zgomotelor;
Am analizat cauzele i sursele zgomotului cutiilor de viteze, sumatoare i de
distribuie;
Am prezentat soluii constructive actuale de cutii de viteze, sumatoare i de
distribuie i tendinele moderne n vederea reducerii nivelului de vibraii al acestora;
Am analizat mecanismul de transmitere a zgomotului n structura carcase cutiei
sumatoare i de distribuie;
Am realizat modelarea matematic a radiaiei zgomotului structural;
Am realizat analiza structural i modal a carcasei cutiei sumatoare cu metoda
elementelor finite;
n cadrul analizei structurale, pentru determinarea tensiunilor i deformaiilor din
structura carcasei cutiei prin metoda elementelor finite. s-au parcurs urmtorii pai:
9 au fost realizate prin intermediul programului CatiaV5 modelul 3D al carcasei
supuse analizei, inndu-se cont de forma i dimensiunile componentelor fizice
ale carcasei;
9 prin importarea modelelor 3D n cadrul programului Ansys, s-a ales tipul de
element finit i s-au introdus proprietile materialului;
9 generarea structurii de elemente finite;
9 introducerea forelor, constrngerilor i condiiilor limit;
9 verificarea modelului creat;
9 setarea parametrilor de rezolvare i lansarea n execuie a analizei;
9 vizualizarea rezultatelor: starea deformat, starea animat, cmpuri de variaie a
tensiunilor i deformaiilor, seciuni, grafice etc.;
n cadrul analizei modale, pentru determinarea frecvenelor i a modurilor naturale
de vibraie ale structurii carcasei cutiei prin metoda elementelor finite. s-au parcurs
urmtorii pai:
9 au fost realizate prin intermediul programului CatiaV5 modelul 3D al carcasei
supuse analizei, inndu-se cont de forma i dimensiunile componentelor fizice
ale carcasei;
9 prin importarea modelelor 3D n cadrul programului Ansys, s-a ales tipul de
element finit;
9 modelarea corpului carcasei (solidului) i stabilirea constrngerilor;
9 verificarea modelului creat;
9 setarea parametrilor de rezolvare i lansarea n execuie a analizei MEF;
9 vizualizarea rezultatelor: starea deformat, starea animat, cmpuri de variaie a
amplitudinilor vibraiilor libere la diverse frecvene proprii, grafice etc.;
Am prezentat o metod experimental propus a fi utilizat n optimizarea acustic a
carcasei cutiei sumatoare prin msuri structurale i aplicaia practic a acestei metode
prin realizarea experimentelor asupra carcasei cutiei sumatoare i de distribuie CSD
4000 ce echipeaz autocamioanele speciale din industria petrolier.

123

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

b) Din punct de vedere experimental:


Pentru experimentele efectuate am folosit o multitudine de aparate de comand, msur i
control, stand de ncercare, proceduri de lucru cu care am realizat:
Proiectarea i realizarea practic a instalaiilor de msurare i analiz a vibraiilor i
zgomotelor;
Proiectarea i realizarea practic a traductorului de impedan necesar analizei
experimentale a comportrii la vibraii a structurii carcasei cutiei sumatoare folosind
tehnica msurrii impedanei mecanice punctuale;
Analiza experimental a comportrii la vibraii a structurii carcasei cutiei sumatoare
folosind tehnica msurrii impedanei mecanice punctuale pentru domeniul de
frecven cuprins ntre 30 Hz i 2000 Hz;
Msurarea i analiza experimental a zgomotului radiat de suprafeele carcasei cutiei
sumatoare aflat n stare de vibraie simulat pentru acelai domeniu de frecven;
Determinarea frecvenelor de rezonan ale structurii carcasei cutiei sumatoare crora
le corespund valori maxime ale zgomotului radiat de suprafeele acesteia;
Determinarea experimental a amplitudinilor deplasrilor vibraiei suprafeei carcasei
cutiei sumatoare, a repartizrii lor pe suprafaa analizat i localizarea zonelor care
prezint amplitudini maxime;
Determinarea pe cale analitic (analiza cu metoda elementului finit) a amplitudinilor
deplasrilor vibraiei suprafeelor carcasei analizat i compararea valorilor obinute
cu valorile msurate;
Prelucrarea datelor nregistrate n vederea analizei validitii metodei experimentale
propuse i stabilirea soluiilor de modificare a carcasei cutiei sumatoare;
Proiectarea i realizarea modificrilor propuse pe structura carcasei cutiei sumatoare;
Stabilirea programului de teste comparative pe stand pentru ambele variante de cutii
sumatoare (cutia varianta veche echipat cu carcasa existent i cutia varianta nou
echipat cu carcasa modificat);
Determinarea experimental pe stand a parametrilor vibraiei cutiilor sumatoare
varianta veche i nou la testarea de rodaj (acceleraii, viteze, deplasri n 6 puncte de
pe suprafeele carcasei);
Determinarea experimental pe stand a zgomotului radiat de suprafeele cutiilor
sumatoare varianta veche i nou la testarea de rodaj (zgomot radiat de suprafaa din
fa, din spate, lateral stnga i lateral dreapta);
Prelucrarea rezultatelor nregistrate i compararea acestora n vederea validitii
soluiei propuse pentru modificarea carcasei cutiei sumatoare;
7.3 Diseminarea rezultatelor
Rezultatele obinute n lucrarea de fa au fost prezentate la sesiuni tiinifice i publicate n
volumele acestor sesiuni. Astfel, sunt publicate un numr de 12 lucrri, una indexat ISI, care
trateaz probleme legate de optimizri, mbuntiri i modificri constructive pentru componente de
autovehicul supuse vibraiilor i generatoare de zgomot.
Lista lucrarilor publicate pe parcursul elaborarii tezei n concordan cu domeniul tezei:
Lucrri ISI:

124

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Alte categorii de lucrri:

Srbu N., Sandu V., Procedur de testare a cilindrilor hidraulici utilizai la autovehicule
11th International Congress on Automotive and Transport Engineering CONAT 2010
Brasov 27 29 octombrie 2010
Srbu N., Gheorghe V., Lihtechi I., Influena rolrii razelor de racordare ale pieselor i
echipament manual de rolare a
razelor 3rd WSAS International Conference on
MANUFACTURING ENGINERING, QUALITY and PRODUCTION SYSTEMS
( MEQAPS 2011 ) Universitatea Transilvania Braov 11 13.04.2011
Srbu N., Vasilovici N., Testarea la vibraii a filtrului de benzin utilizat la autoturisme International Symposium Acoustic and Vibration of Mechanical Structures AVMS 2011Timioara, Mai 26
Srbu N., Determinarea caracteristicilor funcionale a patru variante de suspensie de
cabin, prin experimentri pe standuri servohidraulice, n vederea alegerii variantei
optime Sesiunea de Comunicri tiinifice a colii Doctorale Ediia a XIII-a 21 Mai 2011
Srbu N., Gheorghe, V., Munteanu, M.V., Msuri constructive privind reducerea
nivelului de zgomot la cutiile de viteze - COMEC 2011 Computational Mechanics and
Virtual Engineering Brasov, Romania, October 20-22, 2011
Srbu N., Gheorghe, V., Bejan C., Constructive measures on reduction of gearbox noise
level - COMEC 2011 Computational Mechanics and Virtual Engineering Brasov,
Romania, October 20-22, 2011
Srbu N., Measurement method of the characteristics parameters of the automobile
damper - COMEC 2011 Computational Mechanics and Virtual Engineering Brasov,
Romania, October 20-22, 2011
Srbu N., Verificarea caracteristicilor materialelor componentelor solicitate n timp i
scoase din uz, pentru refolosire la realiarea altor componente SESIUNEA
CERCURILOR TIINIFICE STUDENETI - ediia 2012, Braov, mai 2012
Srbu N., Sandu V., Bejan C., Safety testing of the commercial vehicle cabin for survival
space MVT 2012, la sectiunea Automotive safety and comfort Timioara, decembrie
2012
Gheorghe V., Bejan C., Srbu N., Lihtechi I., Influence of temperature on mechanical
properties of polymer matrix composites subjected to bending - 5th International
Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC 2013 24- 25
October 2013, Braov, Romania;
Gheorghe V., Bejan C., Srbu N., Sandu V., Determination of coefficient of thermal
conductivity on glass fibers-reinforced polymer matrix composites 5th International
Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC 2013, 24- 25
October 2013, Braov, Romania
7.4 Direcii viitoare de cercetare
Autovehiculele speciale sunt autovehicule care, pe lng sistemul de propulsie, au n
componen o serie de agregate i utilaje care asigur desfurarea de activiti multiple n diferite
domenii. Este i cazul cutiei sumatoare i de distribuie CSD 4000, subiectul lucrrii de fa, care
este montat pe un autoasiu de foraj utilizat n industria petrolier. Aceast cutie asigur att
deplasarea autovehiculului n teren ct i antrenarea unei game diverse de agregate montate pe
autoasiu. Aceste agregate realizeaz forarea i extracia petrolului i au nevoie de putere mare de
antrenare i implicit de un moment corespunztor. Din acest motiv cutia sumatoare, montat pe
125

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

autoasiu, realizeaz nsumarea momentelor de torsiune de la dou motoare i dezvolt, prin priza
de putere, un moment maxim de 4000 daNm.
Utilizarea autoasiurilor de foraj n zone ndeprtate, cu teren accidentat i temperaturi care
difer de la -400 C la +400 C implic realizarea unor autoasiuri fiabile, capabile s rspund
cerinelor de exploatare un timp ct mai mare. Interveniile de reparaii i nlocuiri de componente
devin costisitoare att financiar ct i ca timp.
Autoasiul are 7 puni dintre care 5 sunt puni motoare. Avnd dou motoare, dou cutii de
viteze, o cutiei sumatoare i o gam variat de agregate i utilaje de foraj, acest autoasiu devine
foarte greu. Pentru acest autoasiu, dezideratul numrul 2 dup fiabilitate, este reducerea masei,
deci, implicit i pentru cutia sumatoare i de distribuie.
Aadar, pentru cutia sumatoare i de distribuie, avem cel puin dou direcii viitoare de
cercetare: creterea fiabilitii i reducerea masei totale.
7.4.1 Creterea fiabilitii
Cutia sumatoare i de distribuie, ca agregat compex, necesit permanent o atenie deosebit
cu privire la modul de comportare n exploatare. Deosebit de important este monitorizarea
comportamentului n exploatare pentru c, funcie de rspunsurile primite din teren, se pot lua
msuri de remediere sau mbuntire a caracteristicilor funcionale.
Dup cum am afirmat n lucrarea de fa, toate componentele cutiei sumatoare contribuie la
producerea zgomotului aerian i structural. ns, un sistem n stare de vibraie este supus
deteriorrii.
Pentru a crete fiabilitatea cutiei sumatoare este necesar n continuare s se efectueze
cercetri pentru reducerea nivelului de vibraii i implicit a zgomotului structural. Se pot efectua
cercetri pentru:
9 mbuntirea sistemului de prindere i fixare pe asiu a cutiei sumatoare,
mbuntirea amortizrii fiind un procedeu eficient i consistent de reducere a
zgomotului structural;
9 mbuntirea sistemului de ungere unde avem multe componente att n interiorul
ct i n exteriorul cutiei sumatoare. Un studiu amnunit, susinut de informaii de
comportare n exploatare, urmat de soluii de mbuntire, teste i experimente poate
conduce la reducerea zgomotului structural al cutiei. Se poate interveni i mbunti
fixarea rampei centrale din interior, fixarea conductelor interioare i exterioare,
fixarea i antrenarea pompei, fixarea filtrelor pe carcas;
9 Similar sistemului de ungere, o direcie de cercetare poate fi i sistemul de rcirenclzire a uleiului innd cont c aceast cutie sumatoare lucreaz ntr-un mediu cu
fluctuaii mari de temperatur;
9 mbuntirea angrenrilor i funcionarea lin a lagrelor cu rulmeni, alte surse
puternice care genereaz zgomot structural. Practic, la angrenaje se poate pstra
raportul de transmitere dar se pot reproiecta i modifica modulul, unghiul de
angrenare i deplasrile specifice, calitatea suprafeelor, calitatea ungerii, etc.;
7.4.2 Reducerea masei totale
Pentru reducerea consumului de material, a combustibilului i a manoperei, practic a
costurilor, este necesar cercetarea cutiei sumatoare din punct de vedere constructiv. Paradoxal,
reducerea nivelului zgomotului structural al unui produs se poate face prin adugarea de mas n
scopul echilibrrii, schimbrii coordonatelor centrului de mas, etc. Dup cum am vzut n capitolul
4, caracteristicile materialului utilizat la carcasa cutiei are un nivel destul de ridicat al limitei de
rezisten n exploatare. Din analiza structural prin metoda elementului finit, prezentat tot n

126

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

capitolul 4, putem reine faptul c nivelul maxim al eforturilor unitare din structura (pereii) carcasei
sunt cu mult mai mici dect limita de rezisten n exploatare a materialului.
O cercetare amnunit a structurii carcasei privind forma i dimensiunile acesteia ar putea
conine o serie de activiti de studiu, msurri, reproiectri, analize modale i structurale cu
element finit, finalul fiind o carcas optimizat din punct de vedere structural. Adic, aceast
carcas poate fi mai uoar dar s-i pstreze i rigiditatea ridicat pentru a nu fi o surs generatoare
de zgomot structural care afecteaz funcionalitatea i fiabilitatea cutiei.
Aceast cercetare poate avea urmtoarele direcii de aciune:
9 Determinarea pe cale experimental a eforturilor unitare din structura carcasei prin
msurri de mrimi mecanice pe cale electric (tensometrice) efectuate pe cutia
sumatoare aflat n exploatare;
9 Analiza rezultatelor msurrilor i compararea acestora cu valorile obinute prin
analiza structural i modal cu element finit i cu limita de rezisten n exploatare
a materialului carcasei determinata prin experimentare pe epruvete;
9 Stabilirea soluiilor de modificare, reproiectarea carcasei din punct de vedere
dimensional (mai ales a grosimilor de perei) i simularea structural i modal cu
metoda elementului finit;
9 Realizarea fizic a noii variante de carcas i stabilirea de teste pe stand n vederea
validrii soluiei constructive.
n concluzie, direciile viitoare de cercetare pot conduce la mbuntiri semnificative
privind structura carcasei cutiei sumatoare i fiabilitatea cutiei sumatoare n ansamblu.
.

127

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

BIBLIOGRAFIE
1

Abitncei, D., Bobescu, Gh., Motoare pentru automobile, Editura Didactic


Pedagogic, Bucureti, 1975.

Amza, Gh., Barb, D., Constantinescu, Florica., - Sisteme ultraacustice, Editura


Tehnic, Bucureti, 1988.

Apostolescu, P., Taraza, D., - Bazele cercetrii experimentale a mainilor termice.


Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1979.

Balcu, I., - Vibraii ale sistemelor mecanice, Editura Lux Libris, Braov, 1996

Bendat, J.,S., Piersol, A.,G., - RANDOM DATA: Analysis and Measurement


Procedures, Wiley, New York, 1986.

Beranek, L.,L., - Basic Acoustical Quantities: Levels and Decibels. Cap.I din Noise
and Vibration Control Engineering. Principles and Applications. Editat de Beranek,
L.L. si Vr, I.L., Wiley & Sons Inc., New York, 1992.

Blumenfeld, M., - Introducere n metoda elementelor finite, Editura Tehnic,


Bucureti,1995.

Boleanu, L., Rezistena materialelor, vol.I, Institutul Politehnic Timioara, 1973.

Bratu, P., Vibratiile sistemelor elastice, Editura tehnica, Bucuresti, 2000.

10

Brown, R. T., - Computer Programs for Structural Analysis, Engineered Materials,


Vol. 1, 1989.

11

BUZDUGAN, Gheorghe s.a., Vibratii mecanice. Bucuresti: Editura tehnic, 1982.

12

BUZDUGAN, Gh., Izolarea antivibratorie a mainilor. Editura Academiei,


Bucureti 1980.

13

BUZDUGAN. Gh., Fetcu, I., Rade. M., Vibraii mecanice, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1979.

14

BUZDUGAN. Gh., Mihilescu, E., Rade, M., - Msurarea vibraiilor, Editura


Academiei, Bucureti, 1979.

15

Cazimirovici, E., Teoria deformatiilor plastice, Editura Didactica si Pedagogica,


Bucuresti, 1981.

16

Chan, C.,M.,P.; Anderton, D., - The Correlation of Machine Structure Surface


Vibration and Radiated Noise, INTER-NOISE 72, Washington, 1972.

17

Chiriacescu, T.,S., - Vibraii n construcia de maini, Reprografia Universitii din


Braov,1982.

18

Chiru, A., Marinca, D., - Tehnologii speciale de fabricare i reparare a


autovehiculelor, Universitatea Transilvania Braov , 1991.

19

Cioclov, D., Mecanica ruperii materialelor, Editura Academiei, Bucuresti, 1987.

20

Comnescu, A., .a., - Mecanica, rezistena materialelor i organe de maini,


Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti 1982.

21

Constantinescu, I.N., Cizma, P., Ionescu, B., - Metoda elementelor finite. Aplicaii
n mecanica solidului deformabil, Editura U.P.Bucureti,1991.
128

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

22

Constantinescu, I. N., Dne, G., Metode noi pentru calcule de rezisten, Editura
Tehnic, Bucureti, 1989.

23

Constantinescu, I.N., Picu, C., Hadr, A., Gheorghiu, H., Rezistena materialelor
pentru ingineria mecanic, Editura BREN, Bucureti, 2006.

24

Crawford, Fr.,S.,Jr., - Unde, Curs de fizic - Barkeley. Vol.III. Editura Didactic i


Pedagogic, Bucureti, 1983.

25

Cuteanu, E., Marinov, R., - Metoda elementelor finite n proiectarea structurilor,


Editura Facla, Timioara, 1980.

26

Darabon, Al.; .a. - ocuri i vibraii. Aplicaii n tehnic, Editura Tehnic,


Bucureti, 1988.

27

Darabon, Al., .a. Msurarea zgomotului i vibraiilor n tehnic, Editura tehnic,


Bucureti 1983.

28

Drghici, I., .a., ndrumar de proiectare n construcia de maini, vol.II,


Ed.Tehnic, Bucureti, 1982.

29

Forizs, M. i col., Cercetri privind reducerea nivelului de zgomot la angrenajele


cilindrice. Arhiv S.C. INAR S.A. Braov, 2001.

30

Forizs, M., Radu, G., i col., Cercetri privind reducerea nivelului de zgomot la
cutii de viteze i cutii de distribuie. Arhiv S.C. INAR S.A. Braov, 2002.

31

Fuchs, V., - Metal fatigue in Engineering, John Willey, 1980.

32

Gafianu, M., Creu, Sp., Drgan, B., - Diagnosticarea vibroacustic a mainilor i


utilajelor, Editura Tehnic, Bucureti, 1989.

33

Gafianu, M., .a. - Vibraii i zgomote, Editura Junimea, Iai, 1980.

34

Gaceu, L., - Inginerie asistat de calculator, Editura Infomarket, 2006.

35

Gheorghe V., Bejan C., Srbu N., Lihtechi I., Influence of temperature on
mechanical properties of polymer matrix composites subjected to bending - 5th
International Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering
COMEC 2013 24- 25 October 2013, Braov, Romania.

36

Gheorghe V., Bejan C., Srbu N., Sandu V., Determination of coefficient of thermal
conductivity on glass fibers-reinforced polymer matrix composites 5th
International Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering
COMEC 2013, 24- 25 October 2013, Braov, Romania.

37

Gillespie, Thomas-D., Fundamentals of Vehicles Dynamics, SAE International,


1992.

38

Goia, I., - Rezistena materialelor, Editura Transilvania Expres, Braov, 2000.

39

Goia, I., - Rezistena materialelor, Vol. I, II, Universitatea din Braov

40

Grumzescu, M., - Combaterea zgomotului i a vibraiilor,Editura tehnic,


Bucureti 1974.

41

Harris, C.,M.; Crede, C.,E. - ocuri i vibraii - Vol. I Bazele teoretice, Msurri,
EdituraTehnic, Bucureti, 1968.

42

Heckl, M.; Mller, H.,A. - Taschenbuch der technischen Akustik, Berlin,


Heidelberg, New York, Springer, 1975.

43

Iudin, E.I., - Izolarea mpotriva zgomotelor, Editura Tehnic, Bucureti, 1968.


129

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

44

Ispas, C., Simion, F., - Vibraiile mainilor unelte, Editura Academiei, Bucureti,
1986.

45

KOOHESTANI, K. si KAVEH, A., Efficient bucking and free vibration analysis of


egelically repeated space truss structures. In: Finite Elements in Analysis and
Design, Oct. 2010, vol. 46, nr. 10, p. 943-948.
Maling Jr., G.,C.; Lang, W.,W.; Beranek, L.,L., - Determination of Sound Power
Levels and Directivity of Noise Sources. Cap. IV, Noise and Vibration Control
Engineering. Principles and Applications, Editat de
Beranek, L.L. si Vr, I.L., Wiley & Sons Inc., New York, 1992.

46

47

Mangeron, D.; Irimiciuc, M., - Mecanica rigidelor cu aplicaii n inginerie. Vol. III
Mecanica vibraiilor sistemelor de rigide. Editura Tehnic, Bucureti, 1981.

48

Marcu, M.,T., Srbu, N. i col., - Reducerea nivelului puterii acustice generate de


autovehicule. Modele matematice ale disiprii puterii acustice la trecerea prin
medii solide permeabile. Optimizarea sandwich-urilor fonoabsorbante i
vibroabsorbante izolante. Studiul nr.180/IR, S.C. INAR, Braov, 1994. Beneficiar
M.C.T., 274C/94.
Marcu, M.,T., Srbu, N. i col., - Elaborarea unor metodologii de ncercri pe
standuri hidrosimulative a componentelor de autovehicule. Aplicaii ale simulrii
solicitrilor multiaxiale la reducerea zgomotului n cabinele
autovehiculelor. ncercri pe standuri. Soluii constructive. Studiul nr.185/IR, S.C.
INAR S.A., Braov, 1994. Beneficiar M.C.T., 274C/94.

49

50

Marcu, M.,T., Srbu, N. i col., - Reducerea polurii sonore prin influenarea


fenomenelor de radiaie acustic. Modelarea i controlul radiaiei acustice prin
metode fizico-experimentale. Raport de Cercetare nr. 213/IR, S.C. INAR S.A.,
Braov, 1996. Beneficiar M.C.T., 129/96 - A 15.1.

51

Marcu, M.,T., Srbu, N. i col., - Cercetri n vederea reducerii nivelului de poluare


sonor a autovehiculelor i utilajelor de construcii la nivelele cerute de standardele
internaionale. Studiu de fezabilitate i evaluarea multicriterial a soluiilor de
reducere a polurii sonore. Raport de Cercetare nr.233/IR, S.C. INAR S.A., Braov,
1997. Beneficiar M.C.T., 129/97 - B 11.1.

52

Marcu, M.,T., Srbu, N., - Studiul teoretic privind atenuarea zgomotelor la


autocamioanele din clasa mijlocie, Referatul nr. I. UniversitateaTRANSILVANIA
din Braov, 1995.

53

Marcu, M.,T., Srbu, N., - Metodica i aparatura cercetrii experimentale a


zgomotelor la autocamioane, Referatul nr. II, UniversitateaTRANSILVANIA din
Braov, 1995.

54

Marcu, M.,T.; Cmpian, V., - Analiza structurilor vibrante ale cabinei


autocamionului din punct de vedere al zgomotului structural, Conferina
Internaional de Autovehicule Rutiere CAR '94. Buletinul Conferinei,
Universitatea din Piteti, 1994.

55

Marcu, M.,T.; Cmpian, V. - Consideraii privind posibilitile de reducere a


zgomotului structural la autocamioane, Conferina Internaional de Autovehicule
Rutiere ESFA '95. Buletinul conferintei, Universitatea POLITEHNICA,
Bucureti, 1995.

56

Marcu, M.,T.; Cmpian, V., - Metod de determinare a comportrii dinamice a


blocului motorului autocamionului folosind tehnica msurrii impedanelor
mecanice, n vederea determinrii zgomotului structural, Conferina Internaional
130

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

de
Autovehicule
Rutiere
CONAT
'96,
UniversitateaTRANSILVANIA din Braov, 1996.

Buletinul

conferinei,

57

Marin, C., .a. Modelarea cu elemente finite a structurilor mecanice, Editura


Academiei Romne, editura Agir, Bucureti, 2002.

58

Meirovitch, L., - Elements of Vibration Analysis, McGrow-Hill International


Editions, Mechanical Engineering Series, New York, St.Louis, Auckland, San
Francisco, Montreal, Tokyo, 1986.
MILOIU, Gheorghe,, DUDITA, Florea., DIACONESCU, Dorin., Transmisii
mecanice moderne. Editia a 2-a. Bucuresti: Editura tehnica, 1980.
Munteanu, M., - Introducere n dinamica mainilor vibratoare, Editura Academiei
Romne, Bucureti, 1986.

59
60
61

Negrus, E.; .a., - ncercarea autovehiculelor, Editura Didactic i Pedagogic,


Bucureti, 1983.

62

Nicolau, E.; .a., - Manualul inginerului electronist. Vol.I Msurri electronice.


Editura Tehnic, Bucureti, 1979.

63

Olariu, V., Brtianu, C., - Modelare numeric cu elemente finite, Editura Tehnic,
Bucureti, 1986.

64

Pandrea, N.I., - Elemente de mecanica solidelor n coordonate Pluckeriene, Ed.


Academiei, Bucureti, 2000.

65

Pascariu, I., - Elemente finite. Concepte-Aplicaii, Editura Militar, Bucureti, 1985.

66

Pop M.G., Leca A., Prisecaru I., Neaga C., Zidaru G., Muatescu V., Isboiu E.C.
ndrumar. Tabele, nomograme i formule termotehnice. Editura Tehnic, Bucureti,
1987.

67

Pupzan, C. - Acustica n construcii. Propagarea zgomotului i izolarea fonic,


Editura Academiei, Bucureti, 1970.

68

Radu, G., - Proiectare model funcional cutie de distribuie cu momentul maxim de


intrare 15000 Nm. Arhiv S.C. INAR S.A. Braov, 2001.

69

Rdulescu,R., .a., Fabricarea pieselor auto i msurri mecanice, Ed. Didactic i


pedagogic, Bucureti, 1983.

70

Schwaderlapp, M., Wolff, K., - Gewichtsoptimierte Strukturver Steifung zur


Geruschmunderung des Antriebsaggregates, ATZ 1993(6).

71

Srbu, N., Sandu V., - Procedur de testare a cilindrilor hidraulici utilizai la


autovehicule 11th International Congress on Automotive and Transport
Engineering CONAT 2010 Brasov, 27 29 octombrie 2010.

72

Srbu, N., Gheorghe V., Lihtechi I., - Influena rolrii razelor de racordare ale
pieselor i echipament manual de rolare a razelor 3rd WSAS International
Conference on MANUFACTURING ENGINERING, QUALITY and
PRODUCTION SYSTEMS ( MEQAPS 2011 ) Universitatea Transilvania Braov,
11 13.04.2011.

73

Srbu, N. Vasilovici N., - Testarea la vibraii a filtrului de benzin utilizat la


autoturisme - International Symposium Acoustic and Vibration of Mechanical
Structures AVMS 2011- Timioara, Mai 26.

74

Srbu, N., - Determinarea caracteristicilor funcionale a patru variante de


suspensie de cabin, prin experimentri pe standuri servohidraulice, n vederea
alegerii variantei optime Sesiunea de Comunicri tiinifice a colii Doctorale
131

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Ediia a XIII-a 21 Mai 2011.


75

Srbu, N., Gheorghe, V., Munteanu, M.V., - Msuri constructive privind reducerea
nivelului de zgomot la cutiile de viteze COMEC 2011 Computational Mechanics
and Virtual Engineering Brasov, Romania, October 20-22, 2011.

76

Srbu, N., Gheorghe, V., Bejan C., - Constructive measures on reduction of gearbox
noise level - COMEC 2011 Computational Mechanics and Virtual Engineering
Brasov, Romania, October 20-22, 2011.

77

Srbu, N., - Measurement method of the characteristics parameters of the


automobile damper COMEC 2011 Computational Mechanics and Virtual
Engineering Brasov, Romania, October 20-22, 2011.

78

Srbu, N. Verificarea caracteristicilor materialelor componentelor solicitate n timp


i scoase din uz, pentru refolosire la realiarea altor componente SESIUNEA
CERCURILOR TIINIFICE STUDENETI - ediia 2012, Braov, mai 2012.

79

Srbu, N., Sandu V., Bejan C., - Safety testing of the commercial vehicle cabin for
survival space MVT 2012, la sectiunea Automotive safety and comfort
Timioara, decembrie 2012.

80

Srbu, N., i col., - Analiza din punctul de vedere al fenomenului de deteriorare la


oboseal, la elementele portante ale autovehiculelor, Conferina Internaional
CONAT 1996, Universitatea Transilvania Braov, 1996.

81

Srbu, N., - Raport de ncercare nr. 0428 / IC 310 / 22.03.2010, Determinarea


caracteristicilor mecanice i ncercarea la oboseal pentru materialul probei CD,
Arhiv SC Inar SA Braov.
Sokolovski, V., - Teoria plasticitii, Editura tehnic, Bucureti, 1963.
Sperchez, Fl. - Vibraii mecanice, Reprografia Universitii Translivania din
Braov, 1992.

82
83
84
85

Stanomir, D. - Electroacustica, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1968.


Stratulat, M.; Soioman, M.; Viteanu, D. - Diagnosticarea automobilelor,
Editura Tehnic, Bucureti, 1977.

86

SZVA, I., - Rezistena Materialelor, curs, Editura Universitii Transilvania din


Braov, 1999.

87

Tabacu, I. s.a., - Dinamica autovehiculelor. ndrumar de proiectare, Universitatea


Transilvania, Braov 2002.

88

Talaba, D., Bazele CAD. Proiectare asistat de calculator, Editura Universitatea


Transilvania, Brasov 2000.

89

Teodorescu, P.,P., - Sisteme mecanice. Modele clasice. Editura Springer Verlag,


2006.

90

Timoshenko, St., - Vibration Problems in Engineering, John Wiley & Sons, New
York, Brisbane, Toronto, Singapore. ISBM 0-471-63228-7, 1990.

91

Thomson, W.,T., - Theory of Vibration with Application. Fourth Edition, Prentice


Hall, Chapman & Hall, London, Glasgow, New York, Tokyo, 1993.

92

Untaru,M., .a., Calculul i construcia automobilelor, Ed. Didactic i Pedagogic,


Bucureti, 1982.

93

Vasilovici, N., Srbu, N. i col., - Studiu privind stadiul actual n domeniul reducerii
zgomotului exterior al autovehiculelor de transport mrfuri din clasa medie. Arhiv
132

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

S.C. INAR S.A. Braov, 2000.


94

Vasu, O., Srbu, N. i col., Metode moderne de analiz, diagnoz i mbuntire


a calitii autovehiculelor din punctul de vedere al polurii acustice.
Faza:Modelarea structurii motorului cu ardere intern folosind tehnica elementului
finit, Arhiv S.C. INAR S.A. Braov, 1999.

95

Vasu, O., Srbu, N. i col., - Elaborarea unor metodologii de ncercare pe standuri


hidrosimulative a componentelor de autovehicule, Arhiv S.C. INAR S.A. Braov,
1993.

96

Voinea, R.P., Stroe,I.V., - Introducere n teoria sistemelor dinamice. Bucureti, Ed.


Academiei, 2000.

97

Vlase, S., Tofan, M., Goia, I., Modrea, A., - On the Vibrations of the Multibody
Systems with Structural Symmetries, a II a Conferin Internaional SRA de
acustic i vibraii, oct. 2004, Bucureti.

98

Vlase,S., Mihalcic,V., Modrea, A,Cotoros, D., - On the Reactions Eliminating in


the Virtual Dynamic Analysis of the Mechanisms. Bul. Institutului Politehnic din
Iai. Tomul L, Fascicola 6A, p.77.

99

* * * Modelul transferului de oscilaii acustice n structura autovehiculelor, Referat


U.V.M.V., tema C.A.E.R. 55.2.3b, Cehia.

100

* * * STAS 12880, Metoda de msur a zgomotului motoarelor.


* * * Application of B & K Equipment to Mechanical Vibration and Shock
Measurements, Brel & Kjr, Nrum, Danemarca.
* * * Piezoelektrische Beschleunigungsaufnehmer, VEB Metra Me-und
Frequenztechnik, Radebeul.
* * * Schwingungsmessgert 00 033, VEB ROBOTRON - Messelektronik, Otto
Schn Dresden.
* * * Integrierverstrker 00 028, VEB ROBOTRON-Messelektronik Otto Schn,
Dresden.
* * * Anzeigeteil 02 036, VEB ROBOTRON-Messelektronik Otto Schn,
Dresden.
* * * Eigenschaften und Anwendung von Memikrofonen und Zubehr,
VEB ROBOTRON - Messelektronik Otto Schn, Dresden.

101
102
103
104
105
106
107

* * * Przisions-Impuls-Schallpegelmesser 00 023. VEB ROBOTRON Messelektronik Otto Schn , Dresden

108

* * * Pistonfon 05 001, VEB Mikrofontechnik, Gefell.

109

* * * Zweistrahloszillograph TR 4657, Elektronische Messgerte, Budapest.

110

* * * Universal Fast Fourier-Analyzer type OMC 105A, PONT Cooperative for


Automation and Measurement Technology, Budapest.

111

* * * Signalgenerator 00 005, VEB ROBOTRON - Messelektronik Otto Schn,


Dresden.
* * * Regel-und Anzeigeteil 02 037. VEB ROBOTRON - Messelektronik Otto
Schn, Dresden.
* * * Frequenzsteuerung 04 036. VEB ROBOTRON - Messelektronik Otto
Schn, Dresden.
* * * Leistungsverstrker LV 103. VEB Metra Me-und Frequenztechnik,
Radebeul.

112
113
114

133

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

115
116

* * * Elektrodynamischer Schwingungserreger ESE 211, 11 076. VEB


ROBOTRON -Messelektronik Otto Schn, Dresden.
MIRA Research, Vehicle Service - Loads Suspension Component Loads - Report
10/ 1979.

117

Revista S.A.E. Fatigue Design Handbook, 1976.

118

Revista SIAR nr. 2/1995.

119

Revista ATZ nr. 9/1990 si nr. 12/1994.

120
121

SR EN ISO 3744:1997, Determinarea nivelului de putere acustic ale surselor de


zgomot utiliznd presiunea acustic.
Standard de firm 001/1994, S.C. Subansamble Auto S.A. Sf. Gheorghe.

122

Standard SR EN 10002-1/2001 ncercarea la traciune.

123

STAS 500/2 Caracteristici de material.

134

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Anexa nr. 1
REZUMAT
Problematica abordat n cadrul prezentei teze de doctorat s-a conturat ca urmare a unui
studiu ndelungat a literaturii de specialitate aprute n domeniul optimizrilor acustice, dar i ca
urmare a unei preocupri a autorului n domeniul cercetrilor i ncercrilor n ceea ce privete
comportarea n exploatare a componentelor i a vehiculului n ansamblu.
Principalele etape urmrite i realizate n aceast lucrare se pot sintetiza dup cum urmeaz:
Determinarea caracteristicilor de baz ale generrii zgomotului i vibraiilor n
agregatele transmisiilor mecanice;
Prezentarea de soluii privind reducerea nivelului de zgomot n agregatele
transmisiilor autovehiculelor;
Prezentarea unor metode moderne de msurare i analiz a vibraiilor structurilor;
Analiza principalelor mrimi fizice care intervin n cercetarea vibraiilor i a
zgomotelor;
Prezentarea metodelor statistice folosite n analiza vibraiilor i a zgomotelor;
Analiza mecanismului de transmitere a zgomotului n structura carcasei cutiei;
Modelarea matematic a radiaiei zgomotului structural;
Analiza structural i modal a carcasei cutiei sumatoare i de distribuie;
Prezentarea metodei experimentale propus a fi utilizat n optimizarea acustic a
cutiei sumatoare prin msuri structurale i aplicaia practic a acestei metode prin
realizarea experimentelor asupra unei carcase de cutie sumatoare i de distribuie ce
echipeaz autocamioanele speciale utilizate n extracia petrolier;
Analiza rezultatelor experimentelor i propunerea modificrilor constructive pe
carcasa cutiei sumatoare;
Proiectarea i realizarea practic a modificrilor pe carcasa cutiei sumatoare;
Efectuarea de teste comparative pe cele dou variante de cutii sumatoare (modificat
i iniial) pentru validarea experimentelor i a eficienei modificrilor aplicate;
n afar de ndeplinirea etapelor prezentate, teza de doctorat conine multe elemente
originale, contribuia substanial a autorului la rezolvarea temei propuse, i anume, mbuntirea
soluiei constructive a structurii carcasei cutiei sumatoare i de distribuie.
Metoda experimental prezentat n lucrare a fost aplicat n cercetarea structurii carcasei
cutiei sumatoare i de distribuie i poate fi extins la toate structurile componentelor
autocamionului, care, aflndu-se n stare de vibraie, constituie surse ale zgomotului acestuia.
Analiza rezultatelor determinrilor experimentale prezentate n capitolul 5 a condus la
reproiectarea carcasei cutiei sumatoare. S-au propus soluii de rigidizare a structurii carcasei astfel
nct s rezulte o reducere a zgomotului structural al acesteia.
Proiectarea i realizarea carcasei n varianta mbuntit au impus validarea soluiei
constructive. Astfel, s-au realizat teste comparative pe standul de ncercare pentru ambele variante
de carcase (existent i mbuntit). n capitolul 6 sunt prezentate testele realizate i compararea
rezultatelor obinute pe cutiile sumatoare n varianta veche i nou.
Rezultatele testelor au scos n eviden faptul c prin rigidizarea carcasei cutiei s-a redus
nivelul vibraiilor i implicit a sczut zgomotul structural al carcasei cutiei sumatoare.
n final, lucrarea prezint dou direcii viitoare de cercetare pentru cutia sumatoare i de
distribuie: creterea fiabilitii i reducerea masei totale. Cercetrile i rezultatele obinute n aceste
direcii pot conduce la mbuntiri semnificative privind structura carcasei cutiei sumatoare i
creterea fiabilitii cutiei sumatoare n ansamblu.

135

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Abstract
The issues addressed in this thesis emerged as a result of extensive study of the literature
published in the acoustic optimization, but also as a result of the author's concerns for research and
testing in the operational behavior of components and the vehicle as a whole.
The main steps followed and achieved in this paper can be summarized as follows:
Identification of the basic characteristics of generating noise and vibration in the
aggregates of mechanical transmissions;
Presentation of solutions for noise reduction in automotive transmissions aggregates;
Presentation of modern methods of measurement and analysis of structures
vibration;
Analysis of the main physical quantities involved in researching vibration and noise;
Presentation of statistical methods used to analyze the vibration and noise;
Analysis of the mechanism of noise in the structure of the transmission case;
Mathematical modeling of structural noise radiation;
Structural and manner analysis of the transaxle housing;
Presentation of the experimental method proposed to be used in optimizing the
acoustics of the transaxle by structural and practical application of this method by
conducting experiments on a transaxle housing that equips the special trucks used in
oil extraction;
Analysis of the results of the experiments and proposal of constructive changes to the
case of the adding and distributing box;
Design and practical implementation of changes to the transaxle housing;
Comparative tests on the two variants of box cases (original and modified) for
validating experiments and the effectiveness of implemented changes;
In addition to fulfilling the stages presented, the thesis contains many original elements, the
substantial contribution of the author to solving the proposed theme, such as improving the structure
of the transaxle housing.
The experimental method presented in this thesis was applied in the research of the transaxle
housings structure and can be extended to all structures of truck components, which represent the
source of the noise by vibrating.
Analysis of the results of experimental measurements presented in Chapter 5 led to the
redesign of the transaxle housing. Solutions have been proposed for reinforcing the carcass structure
so as to result in a reduction of its structure-borne noise.
Design and construction of housing in the improved version imposed validating the
constructive solution. Thereby, comparative tests were performed on the testing stand for both
versions (existing and improved). Chapter 6 presents the tests and the comparison of the obtained
results.
Test results revealed that the hardening of the transaxle case reduced vibration levels and
therefore decreased the structural noise it had.
Finally, the thesis presents two future directions for research: increasing reliability and
reducing the total mass. Research and results in these areas could lead to significant improvements
on the structure of the transaxle housing and increase overall reliability.

136

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Anexa nr. 2

Curriculum Vitae
Date personale:
Nume

SRBU

Prenume

Nicolae

Data i locul naterii

25.07.1957, Prscov, Jud. Buzu

Naionalitatea

Romn

E-mail

nica_sirbu@yahoo.com

Studii:
1978 1983

Universitatea TRANSILVANIA Brasov


Facultatea de INGINERIE MECANIC
Specializarea AUTOVEHICULE RUTIERE

1972 - 1977

Liceul Industrial pentru Construcii Civile i Industriale


Buzu, specialzarea EXPLOATARE NTREINERE I
REPARAII AUTO

Activitate profesional:
1983-prezent

S.C. INAR S.A. Braov


Cercettor tiinific principal II

Limbi strine cunoscute:

Rus i englez

Lucrri publicate:

17 lucrri

Experien acumulat

Participarea n programe i proiecte n calitate de


-

Coordonator: 4 proiecte;

Membru :

137

10 proiecte.

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT

Curriculum Vitae
Personal Data:
First Name

Nicolae

Last Name

Srbu

Date and place of birth

25, July 1957, Prscov, Buzu


County

Nationality

Romanian

E-mail

nica_sirbu@yahoo.com

Studies:
1978 1983

TRANSILVANIA University of Bra ov


Faculty of MECHANICAL ENGINEERING
Specialised in ROAD VEHICLES

1972 - 1977

Industrial Highschool for Civil and Industrial


Constructions, Buzu
specialised in OPERATION, MAINTENANCE AND
REPAIR VEHICLES

Professional activity:
1983 - prezent

S.C. INAR S.A. Braov


Main scientific researcher II

Foreign languages:

Russian, English

Published studies:

17 studies

Experience gained

Participation in programs and projects as:


-

Coordinator: 4 projects;

Member :

138

10 projects.