Sunteți pe pagina 1din 27

PROCEDURA DE SISTEM

REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 1 din 15
Exemplar nr.:

PROCEDURA OPERAIONAL
privind inventarierea elementelor de activ si de pasiv
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a
reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea

Semnatura
Numele si
prenumele

Functia

Data

1.1.

1
Elaborat

2
Toader Iulia Mihaela

3
Contabil sef

4
01.11.2011

1.2.

Verificat

Toader Iulia Mihaela

Contabil sef

01.11.2011

1.3

Aprobat

Burtan Denisa

Director

01.11.2011

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale


Editia/ revizia in
cadrul editiei
2.1.
2.2.

1
Editia 1
Revizia 1

2.3

Revizia 2

Componenta revizuita

Modalitatea
reviziei

2
x
- Abogarea OMFP
1753/2004
prin OMFP 2861/2009
- Abrogarea OMFP
1850/2004 prin OMFP
3512/2008
- Abrogare OMFP 1487/2003
prin OMFP 3471/2008

3
x
Inlocuire
documente

Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau reviziei
editiei
4
01.01.2011
01.11.2012

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
1

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 2 din 15
Exemplar nr.:

Scopul
difuzarii

Exemplar nr.

3.1.

1
Aplicare

2
1

3.2.

Aplicare

3.4.

Informare

3.8.

Evidenta

3.6.

Arhivare

3.7.

Alte
scopuri

Compartiment

3
Contabi
litate
Admini
strativ
Contabi
litate
Contabi
litate
Contabi
litate
-

Functia

4
Contabil sef

Nume si
prenume

Data
primirii

Semnatura

01.11.2012

Administrator

01.11.2012

Contabil sef

01.11.2012

Contabil sef

01.11.2012

Contabil sef

01.11.2012

4. SCOPUL
4.1.
Procedura este elaborat n scopul prezentrii regulilor minime privind modul
de organizare i efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii, pentru asigurarea unui echilibru ntre sarcini,
competene i responsabiliti i pentru meninerea unor riscuri acceptabile ale
aciunii de inventariere.

5. DOMENIUL DE APLICARE
5.1. Procedura se aplic n cadrul Gradinitei 101 Dalmatieni

6. DOCUMENTE DE REFERIN
6.1. OMFP nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
6.2. Legea nr. 82/1991 Legea contabilitii (**republicat**).
6.3. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele finaciar contabile
6.4. OMFP nr. 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
i conducerea contabilitii instituiilor publice, planul de conturi pentru instituii publice i a
instruciunilor de aplicare a acestuia.
6.5. H.G. nr. 1.031/1999 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind nregistrarea
n contabilitate a bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativteritoriale.
6.6. LEGE nr. 213/1998 - privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia
(*actualizat*),
6.7. OMFP nr. 3.471/2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea
i amortizarea activelor fixe corporale aflate n patrimoniul instituiilor publice
2

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 3 din 15
Exemplar nr.:

6.8. O.G. nr. 81/2003 - privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n
patrimoniul instituiilor publice.
6.9. O.G. nr. 3/2005 - pentru modificarea O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea i
amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice.
6.10. LEGE nr. 15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i
necorporale(**republicat**) (*actualizat*).
6.11. Decret nr. 209/1976 - pentru aprobarea Regulamentului operaiunilor de cas.
6.12. Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i
rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor, modificat prin Legea nr.54/1994.
6.13. H.G.nr.2230/1969 - privind gestionarea bunurilor materiale.

7. DEFINIII I PRESCURTRI
7.1. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si
valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii
situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a
performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

8. PROCEDURA
8.1. PRINCIPII i REGLEMENTRI
8.1.1. Principiile generale care stau la baza realizrii unei inventarieri sunt:
a) Principiul permanenei metodelor, potrivit cruia modelele i regulile de evaluare a
elementelor de activ i pasiv inventariate trebuie meninute, asigurnd comparabilitatea n timp a
informaiilor contabile.
b) Principiul separrii sarcinilor, potrivit cruia din comisiile de inventariere a
bunurilor nu fac parte persoanele care au responsabiliti legate de administrarea patrimoniului
instituiei.
c) Principiul asigurrii competenei, potrivit cruia n comisia de inventariere vor fi
numite numai persoanele care au pregtirea tehnica i economic care s le permit identificarea
i evaluarea bunurilor sau valorilor inventariate.
d) Principiul prudentei, potrivit caruia se tine seama de toate ajustarile de valoare
datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
8.1.2. Reglementri specifice instituiilor publice:
a) Bunurile inventariate se evalueaz i se nscriu n listele de inventariere la valoarea
contabil (valoarea de nregistrare).
b) Bunurile constatate lipsa la inventariere se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate
la valoarea contabila.
c) Bunurile imputabile se recupereaz de la persoanele vinovate la valoarea de nlocuire.
3

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 4 din 15
Exemplar nr.:

d) Bunurile constatate in plus se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la costul de


achizitie al acestora, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, in functie de pretul pietei
la data constatarii sau de costul de achizitie al bunurilor similare. Plusul de casa constatat cu ocazia
inventarierii numerarului din casieriile institutiilor publice se varsa la bugetul din care este finantata
institutia publica, paragraful bugetar Alte venituri.
8.1.3. Reglementri privind constituirea Comisiilor de inventariere:
a) Comisiile de inventariere pot fi formate atat cu salariati proprii, cat si pe baza de
contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregatire
corespunzatoare.
b) Comisia/comisiile de inventariere se vor constitui pentru:
inventarierea imobilizrilor i stocurilor, constituite n gestiuni sau date n pstrare
responsabililor de bunuri;
inventarierea disponibilitilor bneti din trezorerii i bnci comerciale,
numerarului din casieria unitii i a altor valori precum i a creanelor i obligaiilor fa de teri;
verificarea situaiilor analitice ntocmite pentru justificarea soldurilor conturilor
sintetice de activ i pasiv ce nu reprezint bunuri.
c) In situaia n care complexitatea i volumul elementelor de inventariat este ridicat, se
pot constitui comisii de inventariere i o comisie central de inventariere, care are ca sarcin s
organizeze, sa intruiasca, s supravegheze i s controleze modul de efectuare a operaiunilor de
inventariere, potrivit prevederilor legale.
d) Numrul comisiilor de inventariere, se evalueaz pe baza urmtoarelor ecuaii:
min 1 cont = 1 comisie = min 2 membri
Not1: Toate elementele unui cont sintetic sau sintetic de gradul II, vor fi inventariate de o singur
comisie.
Not2: O comisie poate inventaria mai multe conturi.
Not3: Nr. membrilor unei comisii este dat de complexitatea elementelor de activ i pasiv pe care
le inventariaz.
8.1.4. Reglementri privind membrii Comisiilor de inventariere:
a) Numirea ca membri n comisia de inventariere numai persoanelor cu pregatire
corespunzatoare economica si tehnica, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform
reglementarilor contabile aplicabile.
b) Din comisia de inventariere nu pot face parte:
gestionarul gestiunii inventariate;
responsabilul de bunuri, care primete i pstreaza bunuri n cadrul sarcinilor de
serviciu;
contabilii care au n eviden gestiunea respectiv sau care in contul de eviden a
elementului de activ sau pasiv inventariat;
auditorii interni sau statutari;
persoanele responsabile pentru urmrirea decontrii creanelor;
ordonatorul de credite, conductorul compartimentului financiar-contabil i
conductorul compartimentului juridic.
4

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 5 din 15
Exemplar nr.:

8.1.5. Reglementri privind activitatea Comisiilor de inventariere:


a) Lucrrile de inventariere se desfsoar numai n prezena tuturor membrilor comisiei
de inventariere i a gestionarului.
b) n cazul lipsei unui membru din comisia de inventariere se solicit numirea prin
decizie a unui nlocuitor, iar n cazul neprezentrii gestionarului se solicit ordonatorului numirea
altei persoane care particip la inventariere.
c) Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate
bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de
inventariere in prezenta sa. De asemenea, acesta mentioneaza daca are obiectii cu privire la modul
de efectuare a inventarierii. In acest caz, comisia de inventariere este obligata sa analizeze
obiectiile, iar concluziile la care a ajuns se vor mentiona la sfarsitul listelor de inventariere. Listele
de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre presedintele si membrii comisiei de
inventariere, de catre gestionar, precum si de catre specialisti solicitati de catre presedintele
comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate. In cazul
gestiunilor colective (cu mai multi gestionari), listele de inventariere se semneaza de catre toti
gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea se semneaza atat de catre gestionarul
predator, cat si de catre cel primitor.
d) Completarea listelor de inventariere se efectueaza fie folosind sistemul informatic de
prelucrare automata a datelor, fie prin inscrierea elementelor de active identificate, fara spatii
libere si fara stersaturi, conform procedurilor interne aprobate. Listele de inventariere utilizate
sunt cele prezentate ca model in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.
3.512/2008 privind documentele financiar-contabile.
e) Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglementarilor contabile aplicabile, precum si
ale prezentelor norme. Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanentei metodelor,
potrivit caruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurand comparabilitatea in
timp a informatiilor contabile. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul
prudentei, potrivit caruia se tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau
pierderilor de valoare. In cazul in care se constata ca valoarea de inventar este mai mare decat
valoarea cu care acesta este evidentiat in contabilitate, in listele de inventariere se inscriu valorile
din contabilitate. In cazul in care valoarea de inventar a bunurilor este mai mica decat valoarea din
contabilitate, in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar. Pentru elementele de natura
activelor la care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de inventariere intocmite distinct
comisia de inventariere face propuneri de ajustari pentru depreciere sau ajustari pentru pierdere de
valoare, dupa caz, ori de inregistrare a unor amortizari suplimentare (pentru deprecierile
ireversibile ale imobilizarilor amortizabile), acolo unde este cazul, aratand totodata cauzele care
au determinat aceste deprecieri.
8.2. INIIALIZAREA ACIUNII DE INVENTARIERE

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 6 din 15
Exemplar nr.:

8.2.1. Conductorul compartimentului financiar-contabilitate elaboreaz i prezint


ordonatorului de credite Referatul de aprobare pentru DISPOZIIA / DECIZIA privind
organizarea inventarierii . , a crui model este prezentat n anexa nr. 2.
8.2.2. Ordonatorul de credite aprob Dispoziia / decizia privind organizarea inventarierii
...., a crui model este prezentat n anexa nr. 6.
8.2.3. Preedintele comisiei centrale de inventariere sau persoana delegat de ordonatorul
de credite efectueaz instruirea membrilor comisiilor de inventariere i ncheie un Proces verbal
de instruire, a crui model este prezentat n anexa nr. 4.
8.3. CONDIII ORGANIZATORICE
8.3.1. Gestionarii, responsabilii de bunuri, de valori i de conturi au obligaia pregtirii
gestiunii n vederea inventarierii.
8.3.2. Compartimentul de achiziii va aproviziona materialele i bunurile necesare
comisiilor de inventariere i va sista / limita achiziiile la strictul necesar pe durata desfurrii
aciunii de inventariere.
8.4. ACTIVITATEA COMISIEI DE INVENTARIERE
8.4.1. Comisia de inventariere trebuie s solicite declaraia scris din partea
gestionarului, (vezi anexa nr. 5).
8.4.2. Operaiunile de inventariere se vor desfura conform OMFP nr. 2861/2009 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii.
8.4.3. Documentele ce se ntocmesc cu ocazia inventarierii sunt:
a) liste de inventariere, cod 14.3.12, 14.3.12/a i 14.3.12/b, separat pentru:
bunuri aparinnd instituiei;
bunuri aparinnd terilor;
bunuri depreciate, inutilizabile sau degradate;
propuneri pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar i declasare sau casare a
unor stocuri;
investiii puse n funciune total sau partial, crora nu li s-au intocmit forme de
inregistrare ca imobilizari corporale;
lucrari de investitiii sistate sau abandonate;
b) situaii analitice distincte;
c) extrase de cont, cod.14.6.3;
d) punctaje reciproce cu terii;
e) conturi sau deconturi externe.
8.4.4. Comisia de inventariere poate solicita, atunci cnd consider necesar, explicaii
scrise de la gestionari i responsabili de bunuri.
8.4.5. Comisia de inventariere justific prin note scrise, modalitile specifice utilizate
pentru determinarea stocurilor faptice de bunuri sau a lucrrilor executate.
6

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 7 din 15
Exemplar nr.:

8.4.6.

Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un procesverbal. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal,
urmatoarele elemente: data intocmirii, numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere,
numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile
inventariata/inventariate, data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere, rezultatele
inventarierii, concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor
constatate si persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea, volumul
stocurilor depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si
propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic, propuneri de scoatere din
functiune a imobilizarilor corporale, respectiv din evidenta a imobilizarilor necorporale, propuneri
de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor
stocuri, constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din
gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. Comisia de
inventariere ntocmete i transmite ordonatorului de credite propunerile cuprinse in procesulverbal al comisiei de inventariere, in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii operatiunilor
de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu
gestiunea entitatii model prezentat n anexa nr. 6. Acesta, cu avizul conducatorului
compartimentului financiar-contabil si al conducatorului compartimentului juridic, decide asupra
solutionarii propunerilor facute, cu respectarea dispozitiilor legale.
8.4.7. Listele de inventariere, situaiile analitice i procesele verbale de inventariere
reprezint documente contabile justificative pentru nregistrri n Registrul inventar, cod 14.1.2.
8.5. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CONTABIL.
8.5.1. Calculeaz diferenele valorice i semneaz listele de inventar pentru exactitatea
soldului scriptic precum i pentru exactitatea calculelor efectuate.
8.5.2. Elaboreaz situaiile analitice anuale ale soldurilor conturilor sintetice de activ i
pasiv care nu reprezint bunuri.
8.5.3. Asigur efectuarea confirmrii de ctre teri a creanelor i obligaiilor i a listelor de
inventar cu bunurilor aparinnd acestora.
8.5.4. nregistreaz n evidena contabil analitic rezultatele inventarierii gestiunilor de
bunuri n termen de cel mult 7 zile de la data aprobrii procesului verbal.
8.5.5. nregistreaz n Registrul inventar, ntr-o form recapitulativ, elementele
inventariate dup natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica coninutul fiecrui post
al bilanului.
Registrul - inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a fiecrui cont de activ i
de pasiv. Elementele de activ i de pasiv nscrise n Registrul - inventar au la baza listele de
inventariere, situaiile nominale sau alte documente care justific coninutul acestora.
n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, n Registrul - inventar se
nregistreaz soldurile existente la data inventarierii, la care se adaug rulajele intrrilor i se scad
rulajele ieirilor de la data inventarierii pn la data ncheierii exerciiului financiar, astfel nct la
sfritul exerciiului financiar s fie reflectat situaia real a elementelor de activ i pasiv.
8.5.6. Arhiveaz procesele-verbale de inventariere, listele de inventariere i orice alte
documente anexe ntocmite pentru justificarea constatrilor i propunerilor.
7

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 8 din 15
Exemplar nr.:

8.6. VALORIFICAREA REZULTATELOR INVENTARIERII.


8.6.1. Procesul verbal de inventariere, mpreun cu anexele, se prezint ordonatorului
de credite n termen de 3 zile de la data ncheierii operaiunilor de inventariere.
Ordonatorul de credite, aprob sau respinge, dup caz, propunerile comisiei de
inventariere.
Comisia de inventariere va transmite Procesul verbal la:
- Compartimentul financiar contabil, pentru operare i arhivare;
- Compartimentelor de specialitate care au n atribuii legate de soluionarea
propunerilor aprobate.
8.6.2. Valoarea bunurilor constate n plus/lips la inventariere, se nregistreaz n
contabilitate n termen de 3 zile.
8.6.3. Scderea din contabilitate a bunurilor constate lips de la inventariere, care nu se
datoreaza culpei unei persoane,
se va face numai dup obinerea avizului ordonatorului de
ENTITATEA
ENTITATEA
credite ierarhic superior.
PUBLIC
PUBLIC
8.6.4. n cazul bunurilor
constatate
lips, ce urmeaz
Sunt ndeplinite
condiiile a fi imputate, care nu pot fi
cumprate de pe pia, valoarea de imputare
se stabilete de ctre o comisie numit prin
pentru efectuarea
NU ? inventarierii
DA
dispoziie / decizie de ctre ordonatorul
de credite. Procesul verbal al comisiei va fi transmis
dup aprobarea lui de ctre ordonatorul de credite, compartimentului juridic pentru:
Stabilirea elementelor
emiterea dispoziiei / deciziei de imputare (n cadrul formularelor existente pentru
de activ i de pasiv
Anex
dispoziii / decizii, se va introduce coninutul formularului cod.14.8.2.)
a 1 i
declanarea procedurii de recuperare a lipsurilor constate la inventariere, de la
Referatul
persoanele vinovate (angajamentul de plat
se va elabora pe baza formularului
cod 14.8.2/a).
Anex
de aprobare
8.6.5. Pentru lipsurile sau sustragerile
care constituie infraciuni,
ordonatorul
de credite va
a2
dispune ntocmirea sesizrii organelor de urmrire penal de ctre compartimentul juridic.
Dispoziia privind
efectuarea inventarierii

Anex

8.7. Schema de principiu a activitii de inventariere este prezentat


n figura 1
a3
Instruirea membrilor
9. RESPONSABILITI
comisiilor de inventariere

Anex
a4

9.1. Ordonatorul de credite:


9.1.1. Rspunde de organizarea lucrrilorS-a
de efectuat
inventariere.
instruirea
9.1.2. Rspunde de organizareaNUactivitilor
? DA privind urmrirea i recuperarea lipsurilor i
pagubelor constatate.
Declaraia
9.2. Responsabilii activitilor financiar
contabile (director economic i/sau contabil
Anex
gestionarului
ef, i/sau ef serviciu contabilitate i/sau contabil,
conform organigramei
i atribuiilor specifice
a5
ACTIVITATEA
din fia postului): ACTIVITATEA
COMISIEI
9.2.1. Rspund
de nregistrarea n Efectuarea
evidena contabil
a rezultatelor inventarierii.
COMISIEI
inventarierii
Cod
9.2.2. Rspund deDE
evidenierea n contabilitate, a pagubelor constatate
la inventariere, n
DE
14.6.12
INVENTARIERE
conturi analitice distincte
, iar n cadrul acestora, pe fiecare debitor.
INVENTARIERE
Procesul
verbal
privind
Figura 1: Schema de
principiu
a activitii
de inventariere
inventarierea
Anex
a6
VALORIFICAREA REZULTATELOR
INVENTARIERII

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 9 din 15
Exemplar nr.:

9.2.3. Rspund de efectuarea nregistrrilor n Registrul-inventar.


9.2.4. Rspund de cuprinderea rezultatelor inventarierii n situaiile financiare ntocmite
pentru exerciiul financiar respectiv.
9.3. Membrii Comisiei de inventariere:
9.3.1. Rspund de efectuarea la timp a lucrrilor de inventariere
9.3.2. Rspund de respectarea prevederilor OMFP nr. 2.816/2009 - pentru aprobarea
Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor
si capitalurilor proprii.
9.4. efii compartimentelor de specialitate:
9

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 10 din 15
Exemplar nr.:

9.4.1. Rspund de asigurarea condiiilor organizatorice necesare participrii la inventariere


a personalului subordonat.
9.4.2. Rspund de soluionarea propunerilor i recomandrilor comisiei de inventariere.
9.5. Gestionarii i responsabilii de bunuri:
9.5.1. Rspund de corectitudinea informaiilor i datelor furnizate comisiei de inventariere.
9.5.2. Rspund de buna gestiune a bunurilor i valorilor ncredinate.

10. ANEXE
Nr.
anexa

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprobat

Nr.de
exemplare

Difuzare

0
1

4
3

5
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

2
3

Gruparea
conturilor
contabile
Referat
de
aprobare
Dispoziia
/
decizia privind
organizarea
inevntarierii
Proces verbal
privind
instruirea
Declaraie de
inventar

Proces verbal
al Comisiei de
inventariere

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Arhivare
loc perioada
6
7

Alte

10

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 11 din 15
Exemplar nr.:

11. Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins

11

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 12 din 15
Exemplar nr.:

Anexa Nr.: 1
GRUPAREA CONTURILOR CONTABILE
a). Conturile contabile care conin
imobilizri i stocuri,
constituite n gestiuni sau date n pstrare responsabililor de bunuri
Indicatori de bilan

1. Active fixe necorporale

2. Instalaii tehnice,
mijloace de transport,
animale, plantaii,
mobilier, aparatura
birotica i alte active
corporale
3. Terenuri i cldiri

4. Stocuri

Denumirea contului
ct. 203 Cheltuieli de dezvoltare
ct. 205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i
active similare
ct. 206 nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive
ct. 208 Alte active fixe necorporale
ct. 233 Active fixe necorporale n curs de execuie
ct. 2131 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de
lucru)
ct. 2132 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare
ct. 2133 Mijloace de transport
ct. 2134 Animale i plantaii
ct. 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecie a
valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale
ct. 231 Active fixe corporale n curs de execuie
ct. 2111 Terenuri
ct. 2112 Amenajri la terenuri
ct. 212 Construcii
ct. 231 Active fixe corporale n curs de execuie
Gr.ct. 30 Stocuri de materii i materiale
Gr.ct. 33 Productia n curs de execuie
Gr.ct.34 Produse
Gr.ct. 35 Stocuri aflate la teri
Ct. 361 Animale i psri
Ct. 371 Mrfuri
Ct. 381 Ambalaje

12

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 13 din 15
Exemplar nr.:

b). Conturile contabile care conin disponibilitile bneti din trezorerii i bnci comerciale,
creane i obligaii fa de teri, numerarul din casieria unitii i a alte valori
Indicatori de bilan
1. Active financiare necurente
(investiii pe termen lung) peste 1 an

2. Conturi la trezorerie,bnci
comerciale, casa, alte valori,
avansuri de trezorerie.

3. Creane necurente / sume ce


urmeaz a fi ncasate dup o
perioada mai mare de 1 an
4.Creane bugetare

Denumirea contului
ct. 260 "Titluri de participare"
ct. 265 "Alte titluri imobilizate"
ct. 2678 "Alte creane imobilizate"
Gr.ct. 51 "Conturi la trezoreria statului i bnci"
ct. 5311 "Casa n lei"
ct. 5314 "Casa n valuta"
ct. 5321 "Timbre fiscale i potale"
ct. 5322 "Bilete de tratament i odihna"
ct. 5323 "Tichete i bilete de cltorie"
ct. 5324 "Bonuri valorice pentru carburani auto"
ct. 5325 "Bilete cu valoare nominal"
ct. 5326 "Tichete de masa"
ct. 5328 "Alte valori"
ct. 4112 "Clieni cu termen peste 1 an"
ct. 4612 "Debitori peste 1 an"

ct. 464 Creante ale bugetului local


ct. 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale
ct. 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale
5. Creane din operaiuni comerciale ct. 409 Furnizori- debitori
i avansuri
ct. 4111 Clieni cu termen sub 1 an
ct. 4118 Clieni incerti sau n litigiu
ct. 4611 Debitori sub 1 an
6. Sume necurente de plata
ct. 4042 Furnizori de active fixe peste 1 an
ct. 4622Creditori peste 1an
ct. 401 Furnizori
ct. 408 Furnizori-facturi nesosite
7. Datorii comerciale i avansuri
ct. 4041 Furnizori de active fixe sub 1 an
ct. 4621 Creditori sub 1 an
8. Datorii ctre contribuabili
ct. 4672 Creditori ai bugetului local

13

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 14 din 15
Exemplar nr.:

d). Conturile sintetice de activ i pasiv ce nu reprezint bunuri i pentru care se


ntocmesc situaii analitice distincte pentru justificarea soldurilor
Indicatori de bilan

Simbolul contului

A. ACTIVE
I. ACTIVE NECURENTE
1. Active fixe necorporale
ct. 280, 290, 293
2. Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale,
ct. 281, 291, 293
plantaii, mobilier, aparatura birotica i alte active
corporale
3. Terenuri i cldiri
ct. 281, 291, 293
4. Alte active nefinanciare
5. Active financiare necurente (investiii pe termen
ct. 296, 2675, 2676, 2679
lung) peste 1 an
6. Creane necurente - sume ce urmeaz a fi ncasate
ct. 4912 , 4962
dup o perioada mai mare de 1 an.
II.ACTIVE CURENTE
1. Stocuri
ct. 348, 378, 391, 392, 393, 394, 395,
396,397, 398
2.1 Creane din operaiuni comerciale i avansuri
ct. 425, 4282, 481, 482, 4911, 4961,
5187, 413, 418, 473, 483
2.2. Creane bugetare
ct.431, 437, 4424, 4428, 444, 446, 4482,
4687,469, 497
2.3. Creane din operaiuni cu Comunitatea European Gr.ct. 45 "Decontri cu Comunitatea
European privind fondurile
nerambursabile - PHARE, SAPARD,
ISPA.
3. Investiii financiare pe termen scurt
ct. 505,598.
4.1 Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de
Gr.ct 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59
trezorerie.
4.2. Conturi la bnci comerciale.
ct. 514, 515, 516, 517, 541, 550, 560, 558
5. Cheltuieli n avans
ct.471

14

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Indicatori de bilan

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 15 din 15
Exemplar nr.:

Simbolul contului

B. DATORII
I. DATORII NECURENTE
sume ce trebuie pltite ntr-o perioada mai mare de 1 an
1. Sume necurente de plata
ct. 269, 509
2. mprumuturi pe termen lung
ct.1612, 1622, 1632, 1642, 1652, 166,
1672, 168, 169.
3. Provizioane
cont 151
II.DATORII CURENTE
sume ce trebuie pltite ntr-o perioada de pana la 1 an, din care:
1.1.Datorii comerciale i avansuri
ct. 269, 403, 405, 419, 473, 481, 482, 483
1.2.Datorii ctre bugete
ct.438, 440, 441, 4423, 4428, 444, 446,
4481, 4673, 4678.
1.3.Datorii ctre Comunitatea European.
Gr.ct. 45
2. mprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie
ct.5186, 5191, 5192, 5194, 5195, 5196,
pltite ntr-o perioada de pana la 1 an
5197, 5198
3. mprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie
ct.1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671,
pltite n cursul exerciiului curent.
168 , 169.
4. Salariile angajailor i contribuiile aferente
ct.421, 423, 426, 427, 4281, 431, 437,
438.
5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane
ct.422, 424, 429.
(pensii, indemnizaii de omaj, burse)
6. Venituri n avans
ct.472
7. Provizioane
ct. 151.
C. CAPITALURI PROPRII
1. Rezerve, fonduri
ct.100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 139.

15

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 16 din 15
Exemplar nr.:

REFERAT DE APROBARE
pentru

DISPOZIIA / DECIZIA
privind organizarea inventarierii .
(A) n conformitate cu prevederile art. 7 al. (1) din Legea contabiltii nr. 82 / 1991,
republicat, n perioada . este necesar desfurarea activitii de inventariere
a ..
(se trec elementele care vor fi inventariate i justificarea necesitii)

(B) Pentru realizarea acestei activiti este necesar constituirea unui numr de ..........
comisii, compuse din . membri fiecare, deoarece ..................................
.
(se justific prin numrul, complexitatea i dispersia teritorial elementelor inventariate)

(C) Comisiile de inventariere propuse, sunt:


Nr.
comi
-sie

Componena comisiei
(numele, prenumele, funcia)

Obiectul
inventarierii

Locul
inventarierii

Numele i
prenumele
gestionarului

Intervalul
de timp

n cadrul compartimentului de contabilitate:


a) primirea listelor de inventariere, verificarea calculelor, confirmarea soldului scriptic i
calcularea diferentelor valorice, pentru fiecare cont contabil, va fi efectuat de d-l/d-na .;
b) operaiunile de confirmare a creanelor i obligaiilor i de comunicare a listelor de inventar
cu bunurile aparinnd terilor, vor fi efectuate de d-l/d-na .;
c) ntocmirea situaiilor analitice distincte pentru justificarea soldurilor sintetice, care nu conin
bunuri, va fi executat de d-l/d-na .;

(D) Pentru asigurarea condiiilor de inventariere sunt necesare:


-
(E) Intruirea se va face pe baza Normelor proprii privind activitatea de inventariere.

16

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 17 din 15
Exemplar nr.:

Cartu de semnturi

(verso referat)

La (A) se va trece justificarea inventarierii prin una din situaiile de mai jos:
a) la nceputul activitii;
b) anual n timpul funcionrii, de regul la sfritul anului;
c) n cazul fuziunii sau ncetrii activitii;
d) lunar asupra disponibilitilor bneti i altor valori din trezorerie;
e) n alte situaii:
la cererea organelor de control;
cnd sunt indicii c exist lipsuri sau plusuri n gestiuni;
de cte ori intervine o predare-primire de gestiune;
ca urmare a calamitilor naturale sau n cazuri de for major;
pentru aplicarea cotelor de sczminte ;
n alte cazuri prevzute de lege.

La (D) propuneri de msuri n vederea asigurrii condiiilor de inventariere referitoare la:


asigurarea unor experi pentru acordarea de asisten tehnic;
asigurarea de aparate i instrumente pentru msurat , mijloace de identificare (cataloage,
mostre, etc.), formulare , rechizite i mijloace de sigilare;
achiziionarea de mijloace materiale pentru asigurarea proteciei membrilor comisiei de
inventariere, conform normelor de protecia muncii;
asigurarea cu personal manipulant suplimentar;
sistarea sau limitarea achiziiilor la strictul necesar pe durata desfsurrii inventarierii;

data organizrii instruirii membrilor comisiilor de inventariere

17

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 18 din 15
Exemplar nr.:

DISPOZIIA / DECIZIA
privind organizarea inventarierii .
*,
Analiznd Referatul de aprobare Nr.: ..din data de . al ________
______________________________ prin care s-a propus efectuarea inventarierii,
avnd n vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 82/1991 Legea contabilitii (republicat) i a
OMFP nr. 2.816/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii
elementelor de activ i de pasiv,
n temeiul Regulamentului de organizare si functionare a CCD Brasov si a OMECTS nr.
____/_____________de numire a directorului CCD Brasov,
DISPUNE/DECIDE:
Art. 1. ncepnd cu data prezentei, pentru inventarierea patrimoniului ..**, se constituie
urmtoarele comisii:
Componena comisiei
Obiectul
Locul
Numele i
Intervalul
Nr. (numele, prenumele, funcia)
inventarierii
inventarierii
prenumele
de timp
co
gestionarului
misie
Art. 2. Pentru instruirea comisiei de inventariere se mputernicete d-l/d-na
Art. 6. Pentru primirea listelor de inventariere, verificarea calculelor, confirmarea soldului scriptic i
calcularea diferentelor valorice, pentru fiecare cont contabil se mputernicete d-l/d-na
Art. 4. Pentru efectuarea operaiunile de confirmare a creanelor i obligaiilor i de comunicare a
listelor de inventar cu bunurile aparinnd se mputernicete d-l/d-na
Art. 8. Pentru ntocmirea situaiilor analitice distincte pentru justificarea soldurilor sintetice ,care nu
conin bunuri se mputernicete d-l/d-na
Art. . Comisia / comisiile de inventarire i d-l /d-na . vor duce la ndeplinire
prezenta dispoziie.
APR O B AT
___________
.
Elaborat: . ________
4/3 ex.
* - Se trece funcia ordonatorului de credite,
** - Se trece denumirea instituiei publice
Se vor trece dup caz, i:
(A)
numele i prenumele personalului care asigur manipularea bunurilor supuse inventarierii;
data instruirii membrilor comisiei de inventariere.

Anexa Nr.: 4
Gradinita101
Dalmatieni

18

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 19 din 15
Exemplar nr.:

PROCES VERBAL
ncheiat azi cu ocazia instruirii membrilor Comisiilor de inventariere numii prin
Dispoziia nr. / .. privind organizarea inventarierii ..
Instruirea a fost efectuat de ctre i a cuprins urmtoarele capitole:
Cap. 1. Prezentarea principalelor prevederi ale OMFP nr. 2.861/2009 - pentru aprobarea Normelor
privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii PO 02 : Inventarierea elementelor de activ i de pasiv.
Cap. 2. A fost prezentat modul de organizare a evidenei tehnico - operative a gestiunilor, a
metodelor de calcul tehnic utilizate n inventarierea faptic a unor bunuri sau valori precum i a normelor de
ntocmire i utilizare a formularelor specifice ( listele de inventariere ).
Cap. 6. Au fost prelucrate modalitile de inventariere, a unor elemente de activ sau pasiv specifice
instituiei i au fost predate participanilor precizri scrise.
Cap. 4. Au fost prelucrate principalele norme de protecia muncii i PSI, specifice gestiunilor care
vor fi inventariate.
Cap. 8. A fost prezentat modelul de declaraie al gestionarilor i modul de obinere a acesteia i s-a
subliniat necesitatea verificrii existenei, actelor de decizie intern transmise gestionarilor privind pstrarea,
depozitarea, conservarea i asigurarea integritii acestora, de ctre fiecare subcomisie.
Cap. 6. Nu / A fost predat echipament de protecie deoarece ..
Cap. 7. Nu / Au fost predate instrumente sau aparate de msurat deoarece
Persoana care a efectuat instruirea:
..
(numele i prenumele)

__________________
(semntura)

Membrii comisiilor de inventariere care au participat la instruire i care au primit precizri scrise:
19

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Nr.
crt.

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 20 din 15
Exemplar nr.:

Numele i prenumele

Semntura

PRECIZRI
privind activitatea de inventariere
Atribuiile gestionarilor
pentru pregtirea gestiunii n vederea inventarierii:
(1) Aranjarea bunurilor pe sortotipodimensiuni;
(2) Codificarea tuturor bunurilor i etichetarea de raft;
(3) Inscripionarea mijloacelor fixe i a obiectelor de inventar;
(4) Confruntarea datelor din evidena contabil cu cele din evidena tehnico-operativ a
gestiunii.
Atribuiile comisiei de inventariere:
(1) Luarea declaraiei scrise de la gestionar (conform modelului prezentat);
(2) Identificarea tuturor locurilor (ncperilor) n care pot fi depozitate bunuri de natura celor
supuse inventarierii ;
(3) Sa asigure inchiderea si sigilarea spatiilor de depozitare, in prezenta gestionarului, ori de
cate ori se intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea. Atunci cand bunurile
supuse inventarierii, gestionate de catre o singura persoana, sunt depozitate in locuri diferite sau
gestiunea are mai multe cai de acces, membrii comisiei care efectueaza inventarierea trebuie sa
sigileze toate aceste locuri si caile lor de acces, cu exceptia locului in care a inceput inventarierea,
care se sigileaza numai in cazul cand inventarierea nu se termina intr-o singura zi. La reluarea
lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact; in caz contrar, acest fapt se va consemna intr-un
proces-verbal de constatare, care se semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionar,
luandu-se masurile corespunzatoare. Documentele intocmite de comisia de inventariere raman in
cadrul gestiunii inventariate in locuri special amenajate (fisete, casete, dulapuri etc.), incuiate si
sigilate. Presedintele comisiei de inventariere raspunde de operatiunea de sigilare;
(4) Sa bareze si sa semneze, la ultima operatiune, fisele de magazie, mentionand data la care
s-au inventariat bunurile, sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de bunuri, existente in
gestiune, dar neinregistrate, sa dispuna inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea lor la
contabilitate, astfel incat situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea; S controleze dac toate
instrumentele i aparatele de msur au fost verificate, etalonate i sunt n stare de funcionare;
(5) Sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta,
solicitand depunerea numerarului la casieria entitatii (la gestiunile cu vanzare cu amanuntul);
(6) Sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cantarire au fost
verificate si daca sunt in buna stare de functionare; in cazul in care gestionarul nu s-a prezentat la
data si ora fixate pentru inceperea operatiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigileaza
20

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 21 din 15
Exemplar nr.:

gestiunea si comunica aceasta comisiei centrale sau administratorului, ordonatorului de credite sau
altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii, conform procedurilor proprii privind
inventarierea.
Aceste persoane au obligatia sa il incunostinteze imediat, in scris, pe gestionar despre
reprogramarea inventarierii ce trebuie sa se efectueze, indicand locul, ziua si ora fixate pentru
inceperea operatiunilor de inventariere.Daca gestionarul nu se prezinta nici de aceasta data la locul,
data si ora fixate, inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere in prezenta
reprezentantului sau legal sau a altei persoane, numita prin decizie scrisa, care sa il reprezinte pe
gestionar.
(7) S organizeze zone tampon, n care vor avea loc toate operaiile de intrri i iesiri, din
timpul inventarierii, i care vor fi certificate n documentele justificative ntocmite, de ctre
membrii comisiei de inventariere cu meniunile primit / eliberat n timpul inventarierii;
(8) Afiarea pe ua de intrare n gestiune a perioadei de efectuare a inventarierii.
(9) Prezentarea listelor de inventar persoanei mputernicite din compartimentul financiar
contabil, pentru certificarea coninutului (calcularea diferenelor valorice, exactitatea soldului
scriptic, exactitatea calculelor efectuate).
Inventarierea ACTIVELOR FIXE NECORPORALE const n:
a) identificarea faptic a activelor, n baza documentelor prin care se atest dreptul de
proprietate, existena i apartenena la unitatea deintoare;
b) determinarea gradului de utilitate i de depreciere, prin stabilirea urmtoarelor stri:
ncetrii sau apropierii ncetrii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;
bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;
exist o decizie de oprire a construciei unui activ nainte de terminare sau punere n
funciune;
performana sa n furnizarea serviciilor este inferioar celei preconizate;
modificri de tehnologie sau legislaie n domeniu.
Inventarierea ACTIVELOR FIXE CORPORALE const n :
a) identificarea faptic a activelor, n baza documentelor prin care se atest dreptul de
proprietate,schielor de amplasament i a dosarelor tehnice;
b) determinarea gradului de utilitate i de depreciere prin stabilirea urmtoarelor stri :
deteriorrii fizice a activului;
ncetrii sau apropierii ncetrii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ;
bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;
exist o decizie de oprire a construciei unui activ nainte de terminare sau punere n
funciune;
performana sa n furnizarea serviciilor este inferioar celei preconizate;
modificri de tehnologie sau legislaie n domeniu.
Inventarierea IMOBILIZRILOR CORPORALE I NECORPORALE N CURS DE
EXECUIE const n:
a) verificarea conformitii documentaei existente;
21

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 22 din 15
Exemplar nr.:

b) evaluarea, stadiului fizic al fiecrui obiect n parte,la data inventarierii, pe baza


documentaiei i a lucrrilor efectiv constatate la fata locului.
c) stabilirea cauzelor care au condus la existena unor investiii sistate sau abandonate ;

Inventarierea ACTIVELOR FINANCIARE const n:


identificarea nominal a titlurilor de crean i nregistrarea acestora n situaii analitice care s
cuprind:
a) pentru aciunile deinute la societi comerciale, n calitate de acionar:
denumirea i durata societii comerciale;
numrul, categoria i valoarea nominal a aciunilor;
nr. i data actului constitutiv sau aditional;
b) pentru titluri de participare la organisme financiare internaionale:
denumirea organismului internaional;
numrul, tipul sau categoria titlului ;
seria i data titlului;
valoarea nominal.
c) pentru depozite i garanii depuse la furnizorii de utiliti:
denumirea instituiei sau a societii debitoare;
tipul, durata acordrii, tipul de depozit, felul garaniei, valoarea;
nr.i data contractului sau a actului prin care s-a constituit dreptul de crean.
Inventarierea STOCURILOR const n :
a) determinarea stocurilor faptice prin numrare, cntrire, transvazare i msurare sau
cubare, dup caz;
b) n situaia lichidelor i a altor produse de mas a cror cantitate nu poate fi stabilit prin
metode clasice se vor respecta modalitile specifice de inventariere a unor bunuri aprobate de
ordonatorul de credite.
c) materialele de natura obiectelor de inventar n folosin, inventariate pe fiecare
persoan, se centralizeaz i se compar cu datele din evidena tehnico-operativ,precum i cu
datele din evidena contabil.
d) pentru bunurile aflate la teri, comisia de inventariere verific:
existena i conformitatea documentelor de predare - primire i de livrare ;
ntocmete listele de inventariere,
iar persoana care gestioneaz contul :
ntocmete i transmite terilor cererile de confirmare,i
ataeaza confirmrile primite la listele de inventariere.
Inventarierea CREANELOR I OBLIGAIILOR FAT DE TERI,
(provenite din operaiuni comerciale, administrarea impozitelor i taxelor i avansuri,
cuprinse n grupele de conturi 23, 40, 41 i 46) const n :
a) identificarea nominal a debitorilor i creditorilor, i calculul ponderii creanei sau a
obligaiei n totalul soldului contului sintetic;
22

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 23 din 15
Exemplar nr.:

b) stabilirea metodei de confirmare, care poate fi:


prin extras de cont;
prin efectuarea de punctaje reciproce.
c) verificarea creanei i a obligaiei deinute prin:
existena documentelor care constituie titlu de crean:
- facturi , contracte , bilet la ordin, cambie, trat, etc;"
- titluri executorii sau alte acte legale din care rezult drepturi patrimoniale ;
ncadrarea n termenul de plat sau de ncasare .
d) ntocmirea situaiilor nominale , cu debitorii i creditorii verificai , pentru justificarea
soldului fiecrui cont sintetic cu precizarea modalitii de confirmare(executat de ctre persoana
autorizat din compartimentul de contabilitate).
Situaiile nominale se identific prin denumirea institutiei i a compartimentului care ine
contul, denumirea i simbolul contului sintetic inventariat i poart semnaturile comisiei de recepie
i responsabilului de cont. Situaiile nominale conin urmatoarele informaii minime:
denumirea clientului, ageniei sau autoritii de implementare,debitorului sau a
creditorului.
denumirea actului legal , nr.i data .
valoarea creanei sau a obligaiei.
Inventarierea DISPONIBILITTILOR BNETI aflate n conturi la bnci i la
unitile Trezoreriei Statului, const n:
a) verificarea conformitii extraselor de cont, i
b) confruntarea soldurilor din extrasele de cont , din ziua de 31 decembrie sau din ultima
zi lucrtoare a anului, cu soldurile din contabilitate;
c) ntocmirea situaiilor analitice pe fiecare sold de cont sintetic.
Inventarierea DISPONIBILITILOR n lei i valut din casieria unitii const n:
a) efectuarea controlului de cas n conformitate cu prevederile legale, n ultima zi
lucrtoare a exerciiului financiar;
b) confruntarea soldurilor din registrul de cas ,din ultima zi lucrtoare a exerciiului, cu
monetarul i cu cele din contabilitate, dup inregistrarea tuturor operaiunilor de ncasri i pli
aferente exerciiului financiar;
Inventarierea CECURILOR I EFECTELOR COMERCIALE primite de la clieni (ct. 511 )
const n:
a) verificarea condiiilor de form i fond prevzute de legislaia n vigoare;
b) verificarea termenelor de ncasare;
c) confruntarea soldului contului sintetic cu totalul categoriilor de efecte inventariate.
Inventarierea ALTOR VALORI (ct.532) const in :
a) verificarea autenticitii fiecrui element , gruparea pe categorii de valori i calcularea
valorii lor totale utilizndu-se valoarea nominal a imprimatului;
b) confruntarea soldurilor conturilor sintetice de gr.II cu totalul valoric al categoriei din
fiecare list de inventariere.
23

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 24 din 15
Exemplar nr.:

Inventarierea ACREDITIVELOR const n:


a) verificarea documentelor justificative din care rezult obligaia deschiderii
acreditivelor;
b) verificarea documentelor care justific acordarea i termenelor de decontare a
avansurilor pe fiecare titular de avansuri;
c) confruntarea extraselor de cont cu soldurile conturilor din conturile sintetice i totalul
listelor de inventariere;
d) nscrierea n listele de inventariere , a furnizorilor beneficiari de acreditive / titularilor
de avansuri , nr.i data documentelor justificative , suma i termenul de plat sau de decontare.
Inventarierea CONTURILOR N AFARA BILANULUI const n:
a) garanii:
verificarea conformitii i legalitii fiecrui tip de garanie;
transmiterea cererilor pentru confirmarea valabilitii scrisorilor de garanie bancar
de ctre bncile emitente.
ntocmirea listelor de inventariere pe debitori, pe tipuri de garanii i sume.
b) bunuri i valori:
identificarea bunurilor n baza specificaiilor din actelor de predare-primire i a
documentelor de livrare i
evaluarea utilitii bunurilor respective;
consemnarea n listele de inventariere a denumirii terului, nr. i data documentului
de predare-primire i ale documentului de livrare, denumirea bunurilor i valoarea, iar persoana care
gestioneaz contul:
transmite terilor listele de inventariere pentru confirmare, i
ataeaza confirmrile primite la listele de inventariere.
Pentru inventarierea altor elemente de activ i de pasiv ce nu reprezint bunuri este
suficient prezentarea lor n situaii analitice distincte care s fie totalizate i s justifice soldul
conturilor sintetice respective n care acestea sunt cuprinse.
Situaiile analitice se ntocmesc i se semneaz de persoanele care administreaz conturile
sintetice i sunt supuse verificrii i certificrii comisiei de inventariere.

Anexa Nr.: 5
Gradinita
101Dalmatieni
DECLARAIE DE INVENTAR
24

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 25 din 15
Exemplar nr.:

Subsemnatul ...................... la . pe funcia de


gestionar al ............. numit prin decizia nr. .......... din data de ................ declar:

(1) Toate valorile materiale i bneti aflate n gestiunea subsemnatului se gsesc n ncperile:
....................................
.........................................................................
(2) Posed (nu posed) valori materiale i bneti aparinnd terilor
....................................
.........................................................................
(3) Am (nu am) cunostinta de existenta unor plusuri sau minusuri n valoare (cantitate) de
....................................
.........................................................................
(4) Am (nu am) eliberat valori materiale i bneti fr documente legale.
Beneficiar ..............................................................
Beneficiar ...............
Beneficiar ............................
(5) Am (nu am) valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate, pentru care sau ntocmit
documentele aferente n cantitate de:
....................................
.........................................................................
(6) Am (nu am) documente de primire/eliberare care nu au fost operate n evidenta operativ sau nu au fost
predate la contabilitate:
.........................................................................
.........................................................................
(7) Dein (nu dein) numerar din vnzarea mrfurilor aflate n gestiune, de lei:
...................................................................
.......................................................................
(8) Ultimele documente de intrare sunt:
felul ............. nr. ................ din data de ......................
felul ............. nr. ................ din data de ......................
(9) Ultimele documente de ieire sunt:
felul ............. nr. ................ din data de ......................
felul ............. nr. ................ din data de ......................
(10) Ultimul raport de gestiune a fost ncheiat la data de ............. pentru perioada .
(11) Dac mai aveti ceva de adugat .....................................
........................................................................
.........................................................................
Semnturi
DATA N FATA NOASTR
GESTIONAR
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

25

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 26 din 15
Exemplar nr.:

Data .... ora ......

Anexa Nr.: 6
Gradinita
101 Dalmatieni

26

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Gradinita 101 Dalmatieni ,
Str.Aliolrului nr.5, SECTOR 4,
BUCURESTI
TEL. /FAX. 0214608206
Email:gr_264@yahoo.com

Ediia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: 0
Nr.de ex. : Pagina 27 din 15
Exemplar nr.:

Nr. .. / ..
APROBAT
ORDONATOR DE CREDITE

PROCES-VERBAL
al Comisiei de inventariere nr. .
din data de ..
Cap. 1. Date de identificare :
.
(se trec: nr. i data deciziei de numire a comisiei de inventariere, numele i prenumele membrilor,
gestiunea/gestiunile inventariate, denumirea elementului/elementelor inventariate, data nceperii i terminrii
operaiunii de inventariere).
Cap. 2. Rezultatele inventarierii :
Liste de inventariere
Cont*)
Denumire
Sold
Valoare contabil
Situaii analitice
cont / element
scriptic
inventariat
la data:
Nr.
Denumire gestiune
Valoare
Diferene
.
crt
/responsabil bunuri
Inventar la Plus Minus
.
/cont.
Data .
1.
2.
6.
4.
8.
6.
7.
8.
Total,din care:
*) Inregistrrile se fac n ordinea cresctoare a conturilor care au fost inventariate
Cap. 6. Constatri :

(Se trec constatrile comisiei privind pstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritii bunurilor din
gestiuni, precum i alte aspecte considerate semnificative i legate de gestiunile verificate.)
Cap. 4. Concluzii i propuneri:

(se trec date cu privire la:


lipsuri i/sau plusuri constatate;
pagube din creane prescrise;
stocurile depreciate, fr micare sau cu micare lent;
bunurile lips propuse pentru compensare cu plusuri constatate;
scoaterea din uz a obiectelor de inventar i declasare sau casare a unor stocuri (se anexeaz
listele de inventariere aferente fiecrei poziii)(vezi procedurile aferente);
modul de regularizare a diferenelor dintre datele din contabilitate i cele faptice,
persoanele vinovate i propuneri de msuri n legtur cu acestea)
COMISIA DE INVENTARIERE
Nume i prenume
calitatea
semntura
1._______________________________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________

27