Sunteți pe pagina 1din 3

Gradinita

101 Dalmatieni
___________________

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
AUTOEVALUAREA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina 1 din 2

Comisie CEAC

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea

Semnatura
Numele si
prenumele

1.1.

1
Elaborat

2
Comisia CEAC

1.2.

Verificat

Dumitrascu Diana

1.3

Aprobat

Burtan Denisa

Functia

Data

4
20.10.2011

Responsabil
CEAC
Director

20.10.2011

20.10.2011

2. Referine:

Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar;


Regulamentul de ordine interioar;
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie;
Standardele ARACIP privind evaluarea unitilor de nvmnt preuniversitar;
Procedura de observare a predrii i invrii .

3.SCOP
Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor condiii si modaliti de autoevaluare
printr-o mai bun implicare i responsabilizare a parilor implicate direct n educaia copiilor.
Prin prezenta procedur se stabilete metodologia si responsabilitile celor implicai n procesul
de autoevaluare.

Autoevaluarea performantelor este un proces complex, care trebuie inteles cel putin din
doua perspective majore:
este un proces de autocunoastere si de dezvoltare a membrilor

organizatiei;
este o reflectare a culturii organizationale, a modalitatilor prin care
angajatii isi exprima rolul pe care il au in organizatie, asa cum il vad acestia.
4. DOMENIUL DE APLICARE
1

Gradinita
101 Dalmatieni
___________________
Comisie CEAC

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
AUTOEVALUAREA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina 2 din 2
Exemplar nr.: 1

Procedura se aplica personalului didactic din cadrul Gradinitei 101 Dalmatieni


ntocmirea fiselor de evaluare este facuta de aprobate de directorul unitatii.
5. RESPONSABILITI :
Procedura va fi aplicat de ctre toate cadrele didactice, personalul nedidactic i didactic auxiliar.
Membrii C.E.A.C. rspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri
Directorul (managerul) unitii colare i preedintele C.E.A.C. sunt responsabili pentru
implementarea i meninerea acestei proceduri.
Asigurarea condiiilor de pastrare a nregistrrilor cerute de desfurarea curent a procedurii
procese verbale ale sedintelor cu printii n care se aplic chestionare de evaluare a colii, alte
documente ce atesta comunicarea cu parintii copiilor: Elevii poarta responsabilitatea
completarii formularului tipizat de la
C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire periodic a procedurii
6. CONTINUTUL PROCEDURII :
6.1. La inceputul fiecarui an colar responsabilul comisiei metodice va ntocmi:
Analiza SWOT pentru anul colar precedent
Planul de activiti pe anul colar n curs cu menionarea msurilor de ameliorare a punctelor
slabe identificate n analiza SWOT i reprogramarea activitilor propuse i nerealizate n anul
colar anterior.
6.2. Monitorizarea activitilor cadrelor didactice se face conform ,,Procedurii de observare a predriinvrii.
6.3. Se vor aplica chestionare de feed-back cadrelor didactice, iar acestea vor fi predate responsabilul
de comisie metodica care va completa fisa de inspectie.
Obs. Model de chestionar de feed-back se gsete la anexa 3.
6.4. La sfritul semestrului fiecare cadru didactic ntocmete un raport de autevaluare a activitilor
desfurate i l nmneaz responsabilului comisiei metodice.
Obs. Model de raport de autoevaluare se gsete la anexa 4.
6.5. Responsabilul Comisiei metodice, pe baza rapoartelor de autoevaluare ale cadrelor didactice,
ntocmeste un raport de evaluare a activitii comisiei pe care l nainteaz directorului.
6.6. Managerul unitii colare, pe baza rapoartelor primite, ntocmeste raportul de analiz a activitiii
pentru semestrul respectiv, raport care va fi afiat i prezentat Consiliului Profesoral n edinta de analiz
a activitii.
6.7. La sfritul anului colar managerul va ntocmi raportul de analiza a activitii pentru ntregul an i
l nainteaz la IS4
6.8. La nceputul fiecarui an colar membrii CEAC, pe baza raportului de analiz efectuat de managerul
gradinitei, a monotorizrii permanente a activitii , a analizrii sugestiilor formulate de copii i a
chestionarelor aplicate prinilor, vor ntocmi raportul de autoevaluare pentru anul precedent, raport care
va fi naintat Consiliului de Administratie spre aprobare.
7.MONITORIZAREA PROCEDURII.
Se face de catre membrii Comisiei de Evaluare i Asigurarea a Calitii.

Gradinita
101 Dalmatieni
___________________
Comisie CEAC

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
AUTOEVALUAREA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina 3 din 2
Exemplar nr.: 1