Sunteți pe pagina 1din 13

GRUP SCOLAR BELIU

MATEI CARMEN
PLANIFICARE ANUALA
Clasa a X-a
An colar 2009-2010

Clasa a X-a
Curriculum aplicat: trunchi comun 3 ore/saptamn
Semestrul. Unitatea de nvare (denumire)
I
PROZA SCURT

Basmul cult

Nuvela

Limb i comunicare

Evaluare

Nr. ore
19

ROMANUL

Romanul realist

Romanul obiectiv

Romanul modern subiectiv

Limb i comunicare

Sintez

Evaluare

32

profesor Matei Carmen


Sptmna
Observaii
15 IX-27 X

28 X-29 I

GRUP SCOLAR BELIU


II
POEZIA

Poezia epic

Poezia liric

Romantismul

Limb i comunicare

Recapitulare Poezia liric

Romantismul

Simbolismul

Tradiionalismul

Modernismul

Neomodernismul

Studiul critic

Sintez

Limb i comunicare

Evaluare
DRAMATURGIA

Comedia

Drama

Limb i comunicare
Evaluare
Lucrare scris semestrial
Recapitulare

MATEI CARMEN

33

9 II-11 V

15

12 V-11VI

GRUP SCOLAR BELIU

MATEI CARMEN
PLANIFICARE CALENDARISTIC

Clasa a X-a
An colar 2009-2010
Curriculum aplicat: trunchi comun 3 ore/saptmn
profesor Matei Carmen
Nr.c
Unitatea de
Competent
Coninuturi asociate
Nr. Sptmna Observaii
rt.
nvare
e specifice
1.
Sem I
Recapitulare
Exercitii de comunicare orala si scrisa. Sistematizarea cunostintelor de
1
15IX
teorie literara. Analize stilistice (text fictional/ text nonfictional)
Caracteristicile prozei epice. Naratiunea.
PROZA
Autorul si naratorul. Tipuri de naratori. Perspectiva narativa. Discursul
SCURT
narativ. Personajul. Tipuri de personaj. Structura si compozitie in textul

Basmul cult
narativ.

Nuvela
SPECII NARATIVE :

Limb
i
BASMUL CULT
comunicare
I. Creanga: ,,Povestea lui Harap-Alb; lectura si receptare. Tema.
6
16IX-29IX
2.1; 2.4;

Evaluare
Subiectul. Compozitie si structura. Timpul si spatiul. Viziunea
fantastica: real si fabulos, natural si supranatural. Bildungsroman,
Simboluri si motive. Elemente de filosofie folclorica romaneasca.
Personajele. Semnificatii simbolice ale personajelor. Arta naratiunii :
oralitatea, elemente de limba si stil.
Concepte operationale : basm, fabulos, tipar narativ, motiv literar,
schema epica, nucleu epic. Nivelul stilistico textual de constituire a
mesajelor in comunicare Argoul, Jargoul
EVALUARE : Eseu structurat Metafora drumului in basm.
1
30 IX
LIMBA SI COMUNICARE
Influenta elementelor nonverbale si paraverbale asupra intelegerii
2
2-6X
1.1; 1.5;
mesajului oral
Structura dialogului: reguli si tehnici
NUVELA
6
7-20X

GRUP SCOLAR BELIU

ROMANUL

Romanul
realist

Romanul
obiectiv

Romanul
modern subiectiv

Limb i
comunicare

Sintez
Evaluare

MATEI CARMEN

3.1; 3.3; 1.4; Ioan Slavici - Moara cu noroc; definirea speciei, caracteristici, evolutie
si reprezentare in literatura. Lectura si interpretare. Tema. Subiectul.
Conflictul. Personaj literar. Relatia narator/personaj. Discursul narativ.
1.3; 1.4;
LIMBA SI COMUNICARE
Stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber Caracterizarea
personajului Eseul structurat. Monologul
EVALUARE : Eseu structurat: Caracterizarea personajului
ROMANUL REALIST
1.5; 2.1; 2.4; Nicolae Filimon, Ciocoii vechi si noi; Definitie. Trasaturi
caracteristice.Tipuri. Prolog. Reprezentare in literatura. Realismul.
3.1; 3.3;
Perspectiva narativ. Instanele comunicrii n textul narativ. Autor.
Narrator. Cititor.
LIMBA SI COMUNICARE
Evaluarea discursului oral.
ROMANUL OBIECTIV
L. Rebreanu :Ion. Tema. Structura compozitionala: incipitul si finalul.
1.5; 2.1; 2.4;
Epilogul. Subiectul. Episod secven narativ. Discursul narativ.
3.1; 3.3;
Instantele narative. Naratorul omniscient. Pers-pectiva narativa. Relatia
autor/ narator/personaj. Tipologia personajelor. Caracterizarea
personajului Ion. Realismul. Imaginea monografica si etnografica a
lumii satului. Analiza unor fragmente.
EVALUARE : Eseu structurat : Demonstrati caracterul realist al
romanului Ion, Rebreanu.
1.4;
LIMBA SI COMUNICARE
Scrierea si pronuntarea numelor proprii, Dialogul, Dezbaterea
EVALUARE FINALA
Basmul nuvela- romanul
ROMANUL MODERN SUBIECTIV
Mircea Eliade, Maitryi ; Tema. Subiectul. Structura compozitionala.
1.5; 2.1; 2.4; Discursul narativ. Perspectiva narativa. Relatia autor/narator/ personaj.
3.1; 3.3;
Jurnal. confesiune. Monolog narativ. Conceptia despre iubire a eroului.
EVALUARE : Eseul liber : Erosul- forma a desavarsirii umane.
LIMBA SI COMUNICARE
Expresivitatea textului la nivel sintactic
Recenzia Mircea Eliade : Maitreyi de Pompiliu Constantinescu ;

21-23X

27X

28-30X10XI

11XI

13-25XI

27XI-2XII

2
3

4-8XII
9-15XII

5-15 I

2
2

19-20I
22-26I

27-29I

GRUP SCOLAR BELIU


3.2;

MATEI CARMEN
Introspecia.
Evolutia prozei in literatura romana

1.5; 2.3; 2.4; Grigore Alexandrescu, Iepurele, ogarul si copoiul Universul operei.
Morala. Text si interpretare. Poezia. Poezia epic. Fabula. Alegoria.

Poezia epic 3.1; 3.3;

Poezia liric 1.1; 1.3; 1.4; LIMBA SI COMUNICARE


Stilurile functionale ale limbii romane Texte functionale: curriculum

Romantism
vitae, scrisoare de intentie, scrisoare in format electronic.
ul
1.5; 2.3; 2.4; Mihai Eminescu: Floare albastra, Pe langa plopii fara sot; Tema.

Limb
i 3.1; 3.3;
Structura compozitionala. Ideea poetica. Eul liric. Eul empiric. Raportul
comunicare
autor/eul liric. Imagini artistice. Romantismul. Motive romantice.

Lucrare
Apolinic i dionisiac. Specii ale poeziei de dragoste: idila/ elegia/
scris semestrial
romanta/ sonetul. Stil si versificatie. Muzicalitatea textului. Antiteza.
Recapitulare
Studiu critic Eminescu si poeziile lui de Titu Maiorescu; Critic
literar. Istorie literar.
EVALUARE : Eseul liber : Visul romantic si erosul eminescian.
LIMBA SI COMUNICARE
1.1; 1.3; 1.4;
Figurile de stil. Analiza. Comentariul. Texte functionale : procesul
verbal, cererea
3.2;
Evolutia criticii literare in literature romana
POEZIA
1.5; 2.3; 2.4; George Bacovia Amurg violet. Universul operei. Poet de esenta
tragica. Lectura si interpretarea textului: Tema. Structura

Poezia liric 3.1; 3.3;


compozitionala. Simbolismul. Parnasianismul. Monotonia imaginilor.

RomantisSfritul continuu. Motive si simboluri. Imagini artistice Expresivitatea


mul
limbajului : tehnica sugestiei si a corespondentelor, cromatica.

SimbolisEVALUARE
mul
LIMBA SI COMUNICARE

TradiionaReceptarea diverselor tipuri de mesaje. Proiectul


1.4;
lismul
Ion Pillat Aci sosi pe vremuri ; Universul operei. Structura si
1.5; 2.3; 2.4;

Moderniscompozitie. Secvente si imagini artistice. Tradiionalismul. Imaginar


3.1; 3.3;
mul
poetic.

NeomoderTudor Arghezi - Cuvant


nismul
Structura si compozitie. Secvente si imagini artistice. Eliberarea prin
arta/ conditia artistului. Arta poetic. Particularitati ale limbajului poetic.

Studiul
LIMBA SI COMUNICARE
critic

POEZIA

9-10 II

12-17 II

19-26 II

2-3 III

5 III

16-17 III

2
2

19-23 III
24-26III

1
1

30III
31III

13-14 IV

16-20 IV

Se4mwstrul
al II-lea

GRUP SCOLAR BELIU

MATEI CARMEN

Sintez

Limb i
comunicare
Evaluare

Valori stilistice ale unor categorii morfosintactice


1.1;
1.5; 2.3; 2.4; Nichita Stanescu Cu o usoara nostalgie Universul operei. Structura si
compozitie. Tema. Motive literare. Ambiguitate.
3.1; 3.3;
Evolutia poeziei in literatura roman
EVALUARE FINALA

DRAMATURG
IA

Genul
dramatic.
Textul
dramatic:
compozitia
textului
dramatic/conflictul dramatic/ subiectul/relatii temporale si spatiale/
structura (act, scena, indicatii scenice), modul de expunere (dialogul,
replica, monologul propriu-zis, solilocviul), personajul dramatic
(modalitati de carac-terizare).
COMEDIA- definitie, caracteristici, reprezentanti.
1.5; 2.2; 2.4; I. L. Caragiale: O scrisoare pierduta.; Lectura si interpretarea textului.
Tema. Subiectul. Conflictul dramatic. Structura compozitionala.
3.1; 3.3;
Personajele-modalitati de caracterizare. Comicul.
EVALUARE : Analiza de text, surse ale comicului in discursul lui N.
Catavencu
LIMBA SI COMUNICARE
Caracterizarea personajului in textul dramatic. Structuri si tehnici
1.3; 1.5; 3.1; argumentative in textul literar si nonliterar. Niveluri de constituire a
mesajului in comunicarea orala si scrisa. Hipercorectitudinea.
3.3;
Etimologia populara
Cronica de spectacol O scrisoare pierduta de Ascanio
Interviul publicistic. Interviul de angajare
Evolutia dramaturgiei in cultura romaneasca

Comedia

Limb i
comunicare
Evaluare

Recapitulare

2
2

21-23IV
27-28IV

2
3

30IV-4V
5-11V

12-25V

26-28V

1-2VI

4-8VI

9-11VI

GRUP SCOLAR BELIU

MATEI CARMEN
PLANIFICAREA DETALIAT UNEI UNITI DE NVARE

Unitatea: PROZA SCURT

Nr.ore: 19
Clasa a X-a / an colar 2009-2010
Coninuturi ( detalieri )

Competente
Activiti de nvare
specifice
Activitate de stabilire a genezei operei
2.1; 2.4;
Activitate de rezumare a basmului
i de identificare a momentelor subiectului
Exercitii de identificare a temei si a motivelor
operei
Activitate de caracterizare a personajelor (HarapAlb, Spanul, tovaraii lui Harap-Alb, Sfanta
Duminica)
Exercitii de
identificare
a
trasaturilor bildungsromanului. Exercitii de
identificare a eiementelor de oralitate a stilului
Exercitii de identificare a eiementelor
1.1; 1.5;
cornice
Exercitii de diferentiere a basmului popular de
basmul cult
3.1; 3.3; 1.4; Exercitii de explicare a rolului semnelor de
punctuatie in diferite texte

BASMUL CULT
I. Creanga:,,Povestea lui Harap-Alb; lectura si
receptare. Tema. Subiectul. Compozitie si
structura. Timpul si spatiul. Viziunea fantastica:
real si fabulos, natural si supranatural.
Bildungsroman, Simboluri si motive. Elemente
de filosofie folclorica romaneasca. Personajele.
Semnificatii simbolice ale personajelor. Arta
naratiunii : oralitatea, elemente de limba si stil.
Concepte operationale : basm, fabulos, tipar
narativ, motiv literar, schema epica, nucleu epic.
Nivelul stilistico textual de constituire a
mesajelor in comunicare Argoul, Jargoul
EVALUARE : Eseu structurat Metafora
drumului in basm.
LIMBA SI COMUNICARE
Influenta elementelor nonverbale si paraverbale
asupra intelegerii mesajului oral
Structura dialogului: reguli si tehnici
NUVELA
Ioan Slavici - Moara cu noroc; definirea speciei, 1.3;
caracteristici, evolutie si reprezentare in
literatura. Lectura si interpretare. Tema.
Subiectul. Conflictul. Personaj literar. Relatia
narator/personaj. Discursul narativ.
LIMBA SI COMUNICARE
1.4;

Exercitii de identificare a particularitatilor


nuvelei in textul studiat, de argumentare a
apartenentei la nuvela, de rezumare a nuvelei de
analiz a structurii operei, de caracterizare
apersonajelor, de identificate a mijloacelor de
investigare
psihologica,
identificare
a
particularitatilor stilistice, de identificare a

profesor Matei Carmen


Resurse
Evaluare
Activitate
pe
grupe
Activitate
frontala
Activitate
individu
al

Observarea
sistematic
Portofoliul
Tema pentru
acas
Activitatea
independent
Autoevaluarea

Activitate
pe
grupe
Activitate
frontala
Activitate
individu
al

Observarea
sistematic
Portofoliul
Tema pentru
acas
Activitatea
independent

GRUP SCOLAR BELIU

MATEI CARMEN

Stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber.


Caracterizarea personajului Eseul structurat.
Monologul

tipurilor de stiluri si de transpunere a unui text


dintr-un stil in altul Ecercitii de caracterizare a
personajului favorit din nuvela studiat Exercitii
de elaborare a unui eseu structurat pe o tema data

Autoevaluarea

Unitatea: ROMANUL

Nr. Ore: 32
Clasa a X-a / an colar 2009-2010
Coninuturi ( detalieri )

Competente
specifice

Activiti de nvare

ROMANUL REALIST
Activitate de identificare a problematicii i a
Nicolae Filimon, Ciocoii vechi si noi; Definitie. 1.5; 2.1; 2.4;
structurii operei, de identificare a
Trasaturi
caracteristice.Tipuri.
Prolog. 3.1; 3.3;
conflictelor,
de
identificare
a
Reprezentare
in
literatura.
Realismul.
particularitatilor
constructiei
Perspectiva narativ. Instanele comunicrii n
subiectuluii, a tipurilor de personaje, de
textul narativ. Autor. Narrator. Cititor.
caracterizare a personajului principal,
LIMBA SI COMUNICARE
de identificare a trasaturilor romanului
Evaluarea discursului oral.
realist, de comentare a limbajului
personajelor, a limbajului naratorului, a
registrelor stilistice folosite
ROMANUL OBIECTIV
Activitate de comentare a relatiei realitate-opera.
L.
Rebreanu :
Ion.
Tema.
Structura 1.5; 2.1; 2.4; Exercitii de identificare a constructiei
compozitionala: incipitul si finalul. Epilogul. 3.1; 3.3;
simetrice a romanului, identificare a conflictelor
Subiectul. Episod secven narativ. Discursul
romanului si a problematicii acestuia, de
narativ.
Instantele
narative.
Naratorul
caracterizare a personajelor
omniscient. Pers-pectiva narativa. Relatia autor/
Exercitii
de
identificare
a
instantelor
narator/personaj.
Tipologia
personajelor.
comunicarii, de
argumentare
a
Caracterizarea personajului Ion. Realismul.
apartenentei operei la romanul realist
Imaginea monografica si etnografica a lumii
obiectiv
satului. Analiza unor fragmente.
Exercitii de utilizare in exprimare si in scris a
EVALUARE : Eseu structurat : Demonstrati
normelor actuale ale limbii romane
caracterul realist al romanului Ion, Rebreanu.
Exercifii de utilizare adecvata a
LIMBA SI COMUNICARE
regulilor de exprimare oral in dialog.
Scrierea si pronuntarea numelor proprii, 1.4;
Dezbatere pe marginea afirmatiei lui
Dialogul, Dezbaterea
Lovinescu si a lui Calinescu in legatura

profesor Matei Carmen


Resurse
Evaluare
Activitate
pe
grupe
Activitate
frontala
Activitate
individu
al

Observarea
sistematic
Portofoliul
Tema pentru
acas
Activitatea
independent
Autoevaluarea

Activitate
pe
grupe
Activitate
frontala
Activitate
individu
al

Observarea
sistematic
Portofoliul
Tema pentru
acas
Activitatea
independent
Autoevaluarea

GRUP SCOLAR BELIU


ROMANUL MODERN SUBIECTIV
Mircea Eliade, Maitryi ; Tema. Subiectul. 1.5; 2.1; 2.4;
Structura compozitionala. Discursul narativ. 3.1; 3.3;
Perspectiva narativa. Relatia autor/narator/
personaj. Jurnal. confesiune. Monolog narativ. 3.2;
Conceptia despre iubire a eroului.
EVALUARE : Eseul liber : Erosul- forma a
desavarsirii umane.
LIMBA SI COMUNICARE
Expresivitatea textului la nivel sintactic
Recenzia Mircea Eliade : Maitreyi de
Pompiliu Constantinescu ; Introspecia.
Evolutia prozei in literatura romana
RECAPITULARE SEMESTRIALA:
Basmul nuvela- romanul.
Lucrare scrisa
Corectarea lucrarii
EVALUARE FINALA
Basmul nuvela- romanul.
Unitatea: POEZIA

MATEI CARMEN
cu Ion
Exerciii de identificare a sensului corect al
cuvintelor, de identificare a constructiei
simetrice a romanului, de identificare a
structurii
si
compozitiei romanului, de
caracterizare a personajelor si de Exercitii
de identificare a perspective narative in roman, de
incadrare a romanului in tema iubirii Exercitii de
comentare a limbajului personajelor, a limbajului
naratorului, a registrelor stilistice folosite
Exercitii de receptare corecta a unei recenzii
Activitate
de
cunoastere
a
sensului
corect
al neologismelor Exercitii
de
identificare
a
ideilor
principale
ale
recenziei, de identificare a judecatilor de
valoare exprimate de autorul recenziei
Exercitii de redactare a unei recenzii pe marginea
unei opere citite Exercitii de redactare a
unui proiect pe tema evolutiei prozei in
literatura romana

Activitate
pe
grupe
Activitate
frontala
Activitate
individu
al

Observarea
sistematic
Portofoliul
Tema pentru
acas
Activitatea
independent
Autoevaluarea

Nr. Ore: 33
Clasa a X-a / an colar 2009-2010
Coninuturi ( detalieri )

Competente
Activiti de nvare
specifice
POEZIA EPIC: Grigore Alexandrescu, 1.5; 2.3; 2.4; Discutii pe marginea impresiei produse de text,
exercitii de identificare si de analiza a
Iepurele, ogarul si copoiul Universul operei. 3.1; 3.3;
elementelor de compozitie si de limbaj in textul
Morala. Text si interpretare. Poezia. Poezia
poetic, de decodare a semnificatiilor alegorice
epic. Fabula. Alegoria.
ale textului, de evidentiere a trasaturilor
LIMBA SI COMUNICARE
1.1; 1.3; 1.4;
pasoptiste.
Stilurile functionale ale limbii romane Texte
Exercitii de identificare a trasaturilor specifice
functionale: curriculum vitae, scrisoare de
stilurilor functionale, de argumentare a
intentie, scrisoare in format electronic.
apartenentei unui text dat la

profesor Matei Carmen


Resurse
Evaluare
Activitate
pe
grupe
Activitate
frontala
Activitate
individu
al

Observarea
sistematic
Portofoliul
Tema pentru
acas
Activitatea
independent
Autoevaluarea

GRUP SCOLAR BELIU

MATEI CARMEN

un stil functional, de redactare a unui CV, a unei


scrisori de intentie si a unei scrisori in
format electronic
Exercitii
de
identificare
a sensurilor
POEZIA LIRIC: ROMANTISMUL
1.5; 2.3; 2.4;
cuvintelor in limbajul comun si in limbajul
Mihai Eminescu: Floare albastra, Pe langa 3.1; 3.3;
poetic, de argumentare a apartenentei textului
plopii fara sot; Tema. Structura compozitionala.
la estetica romantica, de identificare i de
Ideea poetica. Eul liric. Eul empiric. Raportul
inteipretare a temelor si a
autor/eul liric. Imagini artistice. Romantismul.
motivelor literare, de identificare a marcilor eului
Motive romantice. Apolinic i dionisiac. Specii
liric, de evidentiere a expresivitatii
ale poeziei de dragoste: idila/ elegia/ romanta/
limbajului poetic la toate nivelurile
sonetul. Stil si versificatie. Muzicalitatea
sale
(fonetic,
lexical, morfologic,
textului. Antiteza.
sintactic, prozodic, stilistic) Exercitii de
Studiu critic Eminescu si poeziile lui de Titu
1.1; 1.3; 1.4;
identificare a figurilor de stil i de
Maiorescu; Critic literar. Istorie literar.
evidentiere a expresivitatii lor in context
EVALUARE : Eseul liber : Visul romantic si
Exercitii de redactare aunei compuneri
erosul eminescian.
Exercitii
de redactare a unui
LIMBA SI COMUNICARE
3.2;
comentariu literar al poeziei studiate de
Figurile de stil. Analiza. Comentariul. Texte
Eminescu Exercitii de familiarizare
functionale : procesul verbal, cererea
cu continutul textului: identificarea
Evolutia criticii literare in literature romana
conectorilor logici ai argumentatiei,
identificarea
ideilor
principale,
evidentierea argumentelor etc, discutii
pe marginea ideilor enuntate de
Titu Maiorescu, Confruntarea opiniilor
maioresciene cu ideile altor critici
literari Exercitii de redactare a unui
proces-verbal Exercitii de redactare
aunei cereri
Exercitii de familiarizare cu notiunile cheie
POEZIA
LIRIC:
SIMBOLISMUL,
ale simbolismului: sugestie,
muzicalitate,
TRADI-IONALISMUL, MODERNISMUL,
simbol, sinestezie, corespondente, vers liber etc.
NEOMO-DERNISMUL
Exercitii
de
recunoastere
si
de
George Bacovia Amurg violet. Universul
1.5;
2.3;
2.4;
interpretare a elementelor simboliste in textul
operei. Poet de esenta tragica. Lectura si
dat Discutii legate de semnificatia temelor si a
interpretarea
textului:
Tema.
Structura 3.1; 3.3;

10

Activitate
pe
grupe
Activitate
frontala
Activitate
individu
al

Observarea
sistematic
Portofoliul
Tema pentru
acas
Activitatea
independent
Autoevaluarea

Activitate
pe
grupe
Activitate
frontala
Activitate
individu

Observarea
sistematic
Portofoliul
Tema pentru
acas
Activitatea

GRUP SCOLAR BELIU


compozitionala. Simbolismul. Parnasianismul.
Monotonia imaginilor. Sfritul continuu.
Motive si simboluri. Imagini artistice
Expresivitatea limbajului : tehnica sugestiei si a
corespondentelor, cromatica.
EVALUARE
LIMBA SI COMUNICARE
Receptarea diverselor tipuri de mesaje. Proiectul
Ion Pillat Aci sosi pe vremuri ; Universul
operei. Structura si compozitie. Secvente si
imagini artistice. Tradiionalismul. Imaginar
poetic.
Tudor Arghezi - Cuvant
Structura si compozitie. Secvente si imagini
artistice. Eliberarea prin arta/ conditia artistului.
Arta poetic. Particularitati ale limbajului
poetic.
LIMBA SI COMUNICARE
Valori
stilistice
ale
unor
categorii
morfosintactice
Nichita Stanescu Cu o usoara nostalgie
Universul operei. Structura si compozitie. Tema.
Motive literare. Ambiguitate.
Evolutia poeziei in literatura roman
EVALUARE

MATEI CARMEN
motivelor literare Exercitii de recunoastere a
figurilor de stil in vederea realizrii
comentariului stilistic Exercitii de evidentiere a
expresivitatii elementelor fonetice, ortografice
sau de punctuatie in textul literar Proiect pe o
tema data - Cromatica bacoviana in volumul de
poezii Plumb i expresia eiplastica
1.4;
Exercitii de familiarizare cu textul, de
1.5; 2.3; 2.4; identificare
a modului
in care
este
3.1; 3.3;
organizat discursul liric
Activitate de argumentare ca poezia studiata este
o arta poetica Exercitii de identificare a
trasaturilor tarditionalismului in poezie
Exerciii
de
familiarizare
cu
estetica
modernismului arghezian, discutii pe marginea
impresiei produse de text, exercitii de
identificare a elementelor compozitionale si de
interpretare a temelor si a motivelor literare, de
identificare a marcilor eului liric
1.1;
Exercitii
de
familiarizare
cu
estetica
1.5; 2.3; 2.4; neomodernismului,
discutii pe marginea
3.1; 3.3;
impresiei produse de text, exercitii de
identificare a elementelor compozitionale i de
interpretare a temelor si a motivelor literare
Exercitii de identificare a marcilor eului liric
Exercitii de evidentiere a expresivitatii
limbajului poetic la toate nivelurile sale
(fonetic, lexical, morfologic, sintactic, prozodic,
stilistic) Exercitii de identificare a elementelor de
prozodie Activitate de argumentare ca poezia
studiata apartine neomodernismului Exercitii de
redactare a unui proiect pe tema evolutiei prozei
in literatura romn

Unitatea: DRAMATURGIA

Nr.Ore: 15
11

al

independent
Autoevaluarea

GRUP SCOLAR BELIU


Clasa a X-a / an colar 2009-2010
Coninuturi ( detalieri )
Genul dramatic. Textul dramatic: compozitia
textului
dramatic/conflictul
dramatic/
subiectul/relatii temporale si spatiale/ structura
(act, scena, indicatii scenice), modul de
expunere (dialogul, replica, monologul propriuzis, solilocviul), personajul dramatic (modalitati
de carac-terizare).
COMEDIAdefinitie,
caracteristici,
reprezentanti.
I. L. Caragiale: O scrisoare pierduta.; Lectura si
interpretarea
textului.
Tema.
Subiectul.
Conflictul dramatic. Structura compozitionala.
Personajele-modalitati
de
caracterizare.
Comicul.
EVALUARE : Analiza de text, surse ale
comicului in discursul lui N. Catavencu
LIMBA SI COMUNICARE
Caracterizarea personajului in textul dramatic.
Structuri si tehnici argumentative in textul literar
si nonliterar. Niveluri de constituire a mesajului
in
comunicarea
orala
si
scrisa.
Hipercorectitudinea. Etimologia populara
Cronica de spectacol O scrisoare pierduta de
Ascanio
Interviul publicistic. Interviul de angajare
Evolutia dramaturgiei in cultura romaneasca

MATEI CARMEN
Competente
specifice

Activiti de nvare

Discutarea trasaturilor textului dramatic Exercitii


de identificare a momentelor subiectului, analiza
situatiilor conflictuale din piesa, Activitate
de
identificare
a
modalitatilor
de
caracterizare a personajelor in textul studiat
Exercitii de identificare a surselor comicului
comparand textul citit cu o montare filmata a
piesei
Activitate de argumentare a apartenentei operei
1.5; 2.2; 2.4;
la comedie Analiza unor cronici de
3.1; 3.3;
spectacol Exercitii de redactare a unor
cronici de spectacol Exercitii de
identificare a structurilor i a
tehnicilor argumentative in texte literare
si nonliterare Exercitii de construire a
unei argumentatii (scris si oral) Exercitii
de
evidentiere
a
rolului
elementelor paraverbale in perceperea
mesajului Exercitii de identificare a
hipercorectizudinii si a etimologiei
populare n diferite texte literare
Exercitii de recunoastere i de
1.3; 1.5; 3.1;
sistematizare a trasaturilor interviului
3.3;
publicistic pornind de la exemple
concrete Exercitii de redactare Joc de
rol privind inerviul de angajare Exercitii
de redactare a unui proiect pe tema
evolutiei dramaturgiei in literatura
romana Discutii
pe
marginea
eseurilor
sau
a
proiectelor
redactate/realizate de elevi

12

profesor Matei Carmen


Resurse
Evaluare
Activitate
pe
grupe
Activitate
frontala
Activitate
individu
al

Observarea
sistematic
Portofoliul
Tema pentru
acas
Activitatea
independent
Autoevaluarea

GRUP SCOLAR BELIU

MATEI CARMEN

13