Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 622/2004 privind
stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,


Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre
Art. I. - Hotrrea Guvernului 622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe
pia a produselor pentru construcii, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
487 din 20 iulie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz
dup cum urmeaz:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) Termenii acreditare, productor i retragere, precum i sintagmele
reprezentant autorizat, punere la dispoziie pe pia, autoritate de supraveghere a pieei,
supraveghere a pieei i marcaj CE, utilizate n cuprinsul prezentei hotrri, au semnificaiile
stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 9
iulie 2008 de stabilire a cerinelor de acreditare i de supraveghere a pieei n ceea ce privete
comercializarea produselor i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 218 din 13 august 2008.
2. La articolul 12, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1 1), cu
urmtorul cuprins:
(11) produsele prevzute la alin. (1) lit. a) se supun atestrii de conformitate de ctre
organisme pentru atestarea conformitii produselor cu standardul naional aplicabil, acreditate de
ctre un organism naional de acreditare, n sensul i n conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 765/2008, dac sistemul de atestare a conformitii prevzut pentru
produs potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) este 1, 1+, 2, 2+ sau 3.
3. La articolul 21, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
1

(4) Conformitatea produselor pentru construcii este evaluat n raport cu specificaiile


tehnice armonizate sau cu specificaiile tehnice recunoscute, utilizndu-se sisteme de atestare a
conformitii alctuite pe baza unor metode de control i evaluare specifice acestui domeniu.
4. Dup articolul 27 se introduce un nou articol, art. 271, cu urmtorul cuprins:
Art. 271. (1) Pentru evaluarea solicitrii cu privire la acordarea desemnrii, precum i
pentru evaluarea cu privire la restricionarea, suspendarea i retragerea desemnrii organismelor
de certificare, organismelor de inspecie i laboratoarelor de ncercri, precum i a organismelor
de agrement tehnic, autoritile prevzute la art. 27 alin. (2) constituie comisii de desemnare.
(2) Componena comisiilor de desemnare, precum i regulamentele de organizare i
funcionare a acestora se aprob prin ordin al conductorului autoritii competente.
5. La articolul 28, alineatele (1) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(1) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului notific Comisiei Europene i statelor
membre ale Uniunii Europene organismele de agrement tehnic european, organismele de
certificare, organismele de inspecie i laboratoarele de ncercri desemnate n vederea efecturii
de sarcini legate de agrementul tehnic european, certificate de conformitate, inspecii i ncercri,
potrivit prevederilor prezentei hotrri, folosind instrumentul de notificare electronic dezvoltat i
gestionat de ctre Comisia European.

(3) n vederea meninerii desemnrii i notificrii, organismele de certificare, organismele


de inspecie i laboratoarele de ncercri trebuie s dein un certificat de acreditare valabil, emis
de ctre un organism naional de acreditare n sensul i n conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 765/2008, care atest competena organismului de a realiza sarcinile
specifice prevzute de prezenta hotrre.
6. La articolul 28, alineatul (4) se abrog.
7. Articolul 29 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 29. (1) Organismele care solicit desemnarea n vederea notificrii n domeniul
produselor pentru construcii trebuie s fie acreditate n prealabil de ctre un organism naional de
acreditare n sensul i n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008.
(2) Organismele notificate se supun supravegherii anuale i, dup caz, la solicitarea
ntemeiat a autoritii de notificare, supravegherii excepionale efectuate de ctre Consiliu, prin
comisii de supraveghere desemnate n acest scop, ce const n verificarea documentaiei tehnice
aferente certificatelor de conformitate/rapoartelor de ncercri emise de ctre acestea.
8. La articolul 30 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
a) Inspectoratul de Stat n Construcii, care funcioneaz n subordinea Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Turismului, pentru toate produsele/familiile de produse, cu excepia
celor cu rol n satisfacerea cerinei de securitate la incendiu;
9. La articolul 31 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
a) monitorizarea produselor puse la dispoziie pe pia sau achiziionate n vederea
ncorporrii, asamblrii, aplicrii sau instalrii n construcii de ctre executani de lucrri de
construcii, pentru a verifica dac ele corespund prevederilor prezentei hotrri;
2

10. Dup articolul 32 se introduce un nou articol, art. 321, cu urmtorul cuprins:
Art. 321. Orice persoan fizic sau juridic care pune la dispoziie pe pia un
produs pentru construcii, precum i orice executant de lucrri de construcii care a
achiziionat un produs pentru construcii n vederea ncorporrii, asamblrii, aplicrii sau
instalrii acestuia ntr-o construcie trebuie s fie n msur s dovedeasc, la cererea
autoritii de supraveghere a pieei, atestarea conformitii produsului prin unul din
documentele prevzute de art. 12 alin. (1)-(5) i art. 22 alin. (1), dup caz.
11. La articolul 33 alineatul (2), dup litera b) se introduce o nou liter, litera c), cu
urmtorul cuprins:
c) s informeze Comisia European i celelalte state membre n legtur cu aciunile sale,
conform prevederilor art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
12. La articolul 33, alineatul (4) se abrog.
13. Capitolul IX, cuprinznd articolele 34-38, se abrog.
14. La articolul 39 alineatul (1), partea dispozitiv i literele a) - c) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(1) Constituie contravenii i se sancioneaz, cu respectarea prevederilor art. 21 din
Regulamentul (CE) nr. 765/2008, dup cum urmeaz:
a) nerespectarea prevederilor art. 4, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 23 alin. (2) i
alin. (3) lit. b) i ale art. 32, cu amend de la 35.000 lei la 50.000 lei i retragerea de pe pia
i/sau interzicerea utilizrii i a introducerii pe pia a produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) i (2), art. 21 alin. (5) i (6) i ale art. 22 alin.
(1), cu amend de la 22.500 lei la 35.000 lei i interzicerea comercializrii sau utilizrii
produsului pn la o dat stabilit pentru eliminarea neconformitilor de ctre organul de control
mpreun cu productorul, reprezentantul autorizat al acestuia ori alt persoan responsabil
pentru introducerea pe pia, dup caz;
c) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) i (4), cu amend de la 22.500 lei la 35.000
lei i retragerea de pe pia i/sau interzicerea introducerii pe pia a produselor nemarcate ori
marcate incorect;
15. La articolul 39 alineatul (1), dup litera c) se introduc trei noi litere, literele c 1) c ), cu urmtorul cuprins:
3

c1) nerespectarea prevederilor art. 321, cu amend de la 5.000 lei la 35.000 lei i
retragerea de pe pia sau interzicerea utilizrii/punerii la dispoziie pe pia a produsului pn la o
dat stabilit de ctre autoritatea de supraveghere a pieei mpreun cu persoana fizic sau juridic
ce se face vinovat, pentru eliminarea neconformitilor;
c2) depozitarea, manipularea inadecvat a produselor pentru construcii, precum i
punerea la dispoziie pe pia a produselor pentru construcii cu termene de valabilitate expirate,
cu amend de la 10.000 lei la 22.500 lei i, dup caz, impunerea de ctre autoritatea de
supraveghere a pieei de msuri privind utilizarea/punerea la dispoziie pe pia a acestora;
c3) nendeplinirea, la termenele stabilite, a msurilor dispuse de autoritatea de
supraveghere a pieei, cu amend de la 2.500 lei la 5.000 lei.
16. La articolul 40, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
3

Art. 40 - (1) Daunele generate de aplicarea necorespunztoare a marcajului CE, precum


i eliberarea de certificate de conformitate necorespunztoare se suport de ctre vinovai.
17. La articolul 43, alineatul (3) se abrog.
18. n Anexa nr. 3, la punctul 2, partea introductiv a literei B se modific i va avea
urmtorul cuprins:
B. Sistem 1: Certificarea conformitii produsului de ctre un organism de certificare
notificat, pe baz de:
19. n Anexa nr. 3, la punctul 4.1, prima liniu se modific i va avea urmtorul
cuprins:
- Marcajul CE trebuie s respecte elementele de identificare prevzute n anexa II la
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
20. n cuprinsul hotrrii, denumirea organ de control se nlocuiete cu denumirea
autoritate de supraveghere a pieei.
Art. II. - Prezenta hotrre intr n vigoare la 30 zile de la data publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
Art. III. Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere
pe pia a produselor pentru construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu
modificrile i completrile aduse prin prezenta hotrre, se va republica, dndu-se textelor o
nou numerotare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI-RZVAN UNGUREANU

S-ar putea să vă placă și