Sunteți pe pagina 1din 24

Beneficiar :IFIN-HH

Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP


ROMANIA
Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


Str. DINU VINTILA nr. 11
Etaj 8, camera 8, sector 2
BUCURESTI

Pr.nr.: 26/2011
Faza : P.T.+ C.S. revizia 1
Data : mai 2012
CAIET DE SARCINI

STRAT DE BAZA EXECUTAT LA CALD


GENERALITATI
ART.1.OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
1.1 Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiiile de realizare si recepie a stratului de baza
executat la cald din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale si bitum
neparafinos.
Stratul de mixtura AB2 are o grosime de 6cm.
1.2 Mixtura asfaltica stabilita prin proiect pentru stratul de baza este tip AB2 -mixtura
asfaltica cu agregate mari cu pietris concasat.
1.3 Stratul de baza din mixtura asfaltica cilindrata executata la cald se aplica pe un strat
de fundatie din piatra sparta care trebuie sa indeplineasca condiiile prevazute de STAS
6400 si de Caietul de sarcini corespunzator.
ART.2.

PREVEDERI GENERALE

2.1. Antreprenorul

este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice

corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului Caiet de sarcini.


2.2 . Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor necesare aplicarii prezentului
Caiet de Sarcini.
2.3. Antreprenorul va asigura evidenta zilnica a conditiilor de executie a straturilor de baza,
a incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute.
2.4. Pentru confirmarea calitatii lucrarilor executate, consultanta de specialitate va fi
asigurata de o firma cu experienta in aceste lucrari.
1
Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza : PT + CS

Data: mai 2012

Pag1/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

ART. 3. STANDARDE DE REFERINTA


STAS 42-68

Bitumuri. Determinarea penetraiei

STAS 60-69

Bitumuri. Determinarea punctului de nmuiere. Metoda cu inel i bil.

SR 61:1997

Bitum. Determinarea ductilitii.

SR 174 1:2002

Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Fraass

SR 174-2:1997

Lucrri de drumuri. mbrcmini bituminoase cilindrate executate la cald. Condiii


tehnice pentru prepararea i punerea n oper a mixturilor asfaltice i recepia
mbrcminilor executate

STAS 539-79

Filer de calcar, filer de cret i filer de var stins n pulbere

SR 662:2002

Lucrri de drumuri. Agregate naturale de balastier. Condiii tehnice de calitate

SR 667:2000
SR 754:1999

Agregate naturale i piatr prelucrat pentru lucrri de drumuri. Condiii tehnice de


calitate
Bitum neparafinos pentru drumuri

STAS 863-85

Lucrri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripii de proiectare

STAS 1338/1-84

Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbrcmini bituminoase executate la cald.


Prepararea mixturilor, pregtirea probelor i confecionarea epruvetelor

STAS 1338/2-87

Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbrcmini bituminoase executate la cald.


Metode de determinare i ncercare

STAS 1338/3-84

Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbrcmini bituminoase executate la cald.


Tipare i accesorii metalice pentru confecionarea i decofrarea epruvetelor

STAS 2900-89

Lucrri de drumuri. Limea drumurilor

SR 4032-1:2001

Lucrri de drumuri. Terminologie

SR 7970:2000

Lucrri de drumuri. Straturi de baz din mixturi bituminoase cilindrate, executate la


cald. Condiii tehnice generale de calitate

STAS 8849-83

Lucrri de drumuri. Rugozitatea suprafeelor de rulare. Metode de msurare

STAS 8877-72

Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapid pentru lucrri de drumuri

STAS 10696/3-84

Lucrri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale.


Metoda de determinare cantitativ

SR EN 933-2:1998

ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2


Analiza granulometric. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor

SR EN 12697-1:2002 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturile asfaltice preparate la cald.
Partea 1: Coninutul de bitum solubil
SR EN 12697-3:2002 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturile asfaltice preparate la cald.
Partea 3: Recuperarea bitumului: evaporator rotativ

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 2/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

SR EN 12697-4:2002 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturile asfaltice preparate la cald.
Partea 4: Recuperarea bitumului: coloana de fracionare
SR EN 1269727:2002

Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturile asfaltice preparate la cald.


Partea 27: Prelevarea probelor

SR EN 1269728:2002

Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturile asfaltice preparate la cald.


Partea 28: Pregtirea probelor pentru determinarea coninutului de bitum, a
coninutului de ap i a compoziiei granulometrice

CAP.I. MATERIALE
ART.4 .AGREGATE NATURALE
4.1. Agregatele naturale care intra in alcatuirea mixturii asfaltice destinate stratului de
baza, sunt urmatoarele:
- agregate naturale de balastiera prelucrate prin spalare, concasare si sortare, cu
caracteristici conform SR 662 si anume:

pietris concasat sort 4-8; 8-16 si 16- 25 ( 31)

nisip natural sort 0-4 sau nisip 0-4 provenit din concasarea balastului

4.2. Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in padocuri prevazute cu
platforme betonate avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori pentru evitatea
amestecarii si impurificarii agregatelor.
4.3. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face numai dupa efectuarea analizelor de
laborator care atesta calitatea acestora.
4.4. Controlul calitatii agregatelor de catre antreprenor

se face in conformitate cu

prevederile cap. IV din prezentul caiet de sarcini.


4.5. Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:
-

intr-un dosar certificatele de calitate emise de furnizor

intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 3/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

ART.5. FILER
5.1. Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie sa indeplineasca conditiile STAS 539,
respectiv:
-

finetea (continutul in parti fine sub 0,09 mm)

min. 80%

umiditatea

max. 2%

coeficientul de hidrofilie

max. 1%

Observatie: In conditii justificate tehnic si economic se poate inlocui partial filerul de calcar
prin filer de var stins, care se poate folosi numai impreuna cu filerul de calcar, continutul in
filer de var stins poate fi de maxim 2 %.
5.2 Pentru utilizarea altor pulberi ca filer este necesara aprobarea unui institut de
specialitate pe baza de studiu de laborator si avand avizul de protectie a mediului.
5.3. Filerul se va depozita in incaperi acoperite, ferite de umezeala sau in silozuri cu
incarcare pneumatica.
5.4. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
ART.6 LIANTI .
6.1. Pentru realizarea mixturilor asfaltice pentru stratul de baza se va folosi bitum aditivat
tip D 80/100 pentru zona climaterica rece
6.2 Bitumul trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice aratate in tabelul 1.
6.3 In functie de calitatea bitumului ,in cadrul studiilor preliminare se va stabili necesitatea
aditivarii acestuia.
6.4 Adezivitatea bitumului fata de agregatul natural utilizat la prepararea mixturii asfaltice
trebuie sa fie de min.80 %.
6.5 Bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire, sistem
de inregistrare a temperaturilor ( pentru ulei si bitum), gura de aerisire, pompe de
recirculare.
6.6 Pentru amorsari si badijonari se va folosi emulsie bituminoasa cu rupere rapida
conform STAS 8877 .
6.7 Emulsia bituminoasa cationica se depoziteaza in rezervoare metalice verticale,
curatate in prealabil, prevazute cu pompe de recirculare si eventual cu sistem de incalzire.

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 4/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

CARACTERISTICILE BITUMULUI RUTIER


Tabelul 1
NR
crt
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11

Caracteristici
Penetratie la 250C
Punct de inmuiere inel si bila
Ductilitate la:
- 50C, min.
- 250C, min
Punct de rupere FRAASS, max
Punct de inflamabilitate Marcusson,
min.
Solubilitate in solventi organici, min.
Stabilitate in film subtire a bitumului
la 1630C*
a) metoda TFOT
- pierderea de masa, max.
- penetratia reziduala, min.
- cresterea punctului de inmuiere,
max.
- ductilitatea reziduala la 250C, min
b) metoda RTFOT
- pierderea de masa, max .

- penetratia reziduala, min.


- cresterea punctului de inmuiere,
max.
- ductilitatea reziduala la 250C, min.
Continutul de parafina, max.
Densitate la 150C
Indice de instabilitate coloidala,
max.
Adezivitate pe agregat etalon,
min.**

UM

Bitum
D80/100
80100

Metode de determinare

4449

STAS 60

cm
cm
0
C
0
C

5,0
100
-15
250

SR 61
SR 61
STAS 113
STAS 5489

99

STAS 115

%
%
0
C

0.8
47
9

cm

75

Instructiuni tehnice AND nr


535 Determinarea stabilitatii
in strat subtire a bitumului
pentru drumuri
Incercarea TFOT

0,9

%
C

47
10

cm
%
g/cm3
-

75
2,0
0.992
0.50

STAS 8099
STAS 35
Indic.AND nr.521 R/1993

80

STAS 10.969/3

1/10
mm
0
C

STAS 42

Instructiuni tehnice AND


nr.536 Determinarea
stabilitatii in strat subtire a
bitumului pentru drumuri
Incercare RTFOT

* metoda a) sau b) in functie de dotare


** agregate etalon = agregate Chileni sort 5-

ART 7 ALTE MATERIALE


7.1. Se pot utiliza produse speciale pentru:
-

aditivarea bitumului
amorsarea stratului suport

7.2. Produsele de la pct.7.1. se vor aplica numai daca sunt agrementate tehnic.

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 5/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

CAP. II.

CONDITII TEHNICE

ART.8 ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA


8.1 Grosimea totala a stratului de baza din mixturi asfaltice este de 8 cm.
8.2 In grosimea stratului de baza stabilita prin calculul de dimensionare nu se include si
mixtura necesara pentru egalizarea stratului suport.
8.3 Panta in profil transversal si declivitatea in profil longitudinal a suprafetei stratului de
baza sunt aceleasi ca si ale imbracamintii sub care se executa,conform SR 174 .
8.4 Abaterile limita locale admise de la grosimea prevazuta in proiect pentru fiecare strat in
parte sunt de max.10%
8.5. Abaterile limita locale admise la latimea stratului sunt de 50 mm
8.6 Abaterile limita admise la cotele profilului longitudinal sunt de 20 mm, cu conditia
respectarii pasului de proiectare adoptat.
8.7. Abaterile limita admise la panta profilului transversal sunt de 5 mm/m.
8.8 Denivelarile maxime admise in profil longitudinal sub dreptarul de 3,00 m sunt de max
10 mm.
ART.9. COMPOZITIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE
MIXTURILOR ASFALTICE
9.1. Compozitia mixturilor asfaltice cu care se va realiza stratul de baza se va stabili pe
baza unui studiu preliminar, tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice impuse
de prezentul caiet de sarcini.
Studiul va fi efectuat de antreprenor in cadrul laboratorului propriu sau va fi comandat la
un laborator autorizat.
9.2. Formula de compozitie stabilita, sustinuta de rezultatele studiilor si incercarilor
efectuate va fi supusa aprobarii beneficiarului.
Aceste studii comporta urmatoarele etape:
-

stabilirea proportiilor de agregate naturale si filer pe baza compozitiei


granulometrice a fiecarui material component;

realizarea a cinci formule de mixtura asfaltica cu cinci continuturi de bitum


incadrate in intervalul corespunzator tipului de mixtura asfaltica studiat;

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 6/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

- determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice


Marshall si pe epruvete cubice conform prevederilor prezentului caiet de
sarcini;
-

selectarea amestecului cu dozajul optim de bitum.

9.3. Dupa verificarea compozitiei propuse de antrepenor, beneficiarul, daca nu are


obiectiuni sau propuneri de modificare, accepta formula propusa.
9.4 Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de agregate sunt
prezentate in tabelul 2.
Tabelul 2
Nr crt.
1
2
3
4

Fractiuni de aggregate din


amestecul total,
% de masa
Filer si fractiuni din nisipuri
sub 0,1mm

Mixtura tip
AB2
311

Filer si nisip, fractiunea


0,14 mm
Agregate
naturale
cu
dimensiunea peste 4 mm

3766

Agregate
naturale
cu
dimensiunea peste 25mm

Max 10

100 %

NOTA: Dozajul de filer trebuie sa fie de min.4 %


9.5. Granulozitatea amestecului de agregate naturale este cuprinsa in limitele din tabelul 3 si fig 1.
Tabelul 3
Nr. crt.
1

Specificatii

Mi x tu r a
ti p :
AB2
ochiuri patrate
100
90100
71100
5086
3463
1439
932
525
311
28

Treceri, %, prin site cu


31,5 mm
25 mm
16 mm
8 mm
4 mm
1 mm
0,5 mm
0,25mm
0,1 mm
0,08mm
Zona granulometrica a
amestecului de agregate
naturale

Fig.1
1)

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

: conform SR EN 933Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 7/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

9.6. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator,


conform STAS 1338/1,2,3 sau prin alte metodologii stabilite de un laborator de specialitate
.
In tabelul 4 sunt specificate limitele recomandate pentru continutul de bitum in functie de
tipul mixturii asfaltice si de continutul de agregate concasate din acestea. Se precizeaza
ca limitele continutului de bitum sunt orientative.
Tabelul 4
Tipul agregatului natural
din mixtura asfaltica

agregate
concasate

Continutul de liant,%din
masa mixturii asfaltice
tip:

naturale

AB2
3,45.0

9.7.Abaterile admise la controlul compozitiei mixturii asfaltice fata de dozajul prescris


trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 5.

Elemente componente
ale mixturii asfaltice
Continut de bitum
Fractiuni de agregate naturale:
2531
1625
816
48
0,634
0,20,63
0,10,2
00,1

Tabelul 5
Abateri admise fata de dozaj, %
0,3
5
5
5
5
4
3
2
1,5

9.8 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de


proba tip Marshall si pe epruvete cubice confectionate din mixturi asfaltice preparate in
laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din probe prelevate pe parcursul executiei
lucrarilor, ( de la malaxor, de la asternere sau din stratul gata executat), pentru verificarea
calitatii mixturii.
9.9. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se face conform
STAS 1338/1, STAS 1338/2, iar rezultatele obtinute trebuie sa se incadreze in limitele din
tabelul 6.
Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 8/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Nr crt.

Caracteristici

1.Incercari

pe epruvete

1.1

Stabilitate
Marshall , kN, min
Indice de curgere ,
mm
Densitate
aparenta,kg/m3,
min.
Absorbtie
de
apa,% vol.
pe epruvete

1.2
1.3
1.4
2.Incercari
2.1
2.2

2.3
2.4

Rezistenta
la
compresiune la
220C,N/mm2,min
Reducerea
rezistentei
dupa
28 zile pastrare in
apa,%,max.
Densitate
aparenta,kg/m3,
min.
Absorbtie
de
apa,% vol.

Clasa
tehnica a
drumului
Marshall

Bitum tip

Tabelul 6
Mixtura
tip
AB2

IV-V

D80/100

4,5

IV-V

D80/100

1,5-4,5

I-V

D80/100

2200

I-V

--

28

I-V

D80/100

2,5

I-V

D80/100

30

I-V

D80/100

2150

I-V

D80/100

210

cubice

9.10 Caracteristicile bitumului extras din mixtura asfaltica


9.10.1. Bitumul continut de mixtura asfaltica prelevata pe parcursul executiei lucrarilor de
la malaxor sau de la asternere trebuie sa prezinte un punct de inmuiere IB
cu max. 90C mai mare decat bitumul initial utilizat la prepararea mixturii asfaltice
respective.
ART.10.CARACTERISTICILE STRATULUI GATA EXECUTAT
10.1 Stratul de baza gata executat trebuie sa ateste caracteristicile corespunzatoare
prezentului caiet de sarcini atat din punct de vedere al caracteristicilor fizico mecanice
cat si al gradului de compactare si uniformitatii stratului.
10.2 Gradul de compactare trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 7.

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 9/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Tabelul 7
Mixtura tip
AB2

Nr.
Crt.
Caracteristici
Densitatea aparenta, kg/m3, min.
Absorbtia de apa, % vol.
Gradul de compactare, %,min.

1
2
3

2150
210
96

10.3 Uniformitatea suprafetei stratului de baza se verifica cu dreptarul si pana conform SR


174-2 sau cu alte dispozitive adecvate.
Denivelarile maxime admisibile in profil longitudinal masurate sub dreptarul de 3 m sunt de
max.10 mm atunci cand stratul de baza se acopera imediat cu imbracaminte bituminoasa
si conform tabelului 8 atunci cand stratul de baza se da in circulatie inainte de aplicarea
imbracamintii bituminoase.
Tabelul 8
Clasa tehnica a drumului
III

CAP. III.
III.1.

Denivelarea admisibila, mm
Max.7

EXECUTIA LUCRARILOR

PREPARAREA MIXTURILOR ASFALTICE

ART. 11

ACCEPTAREA UTILAJULUI

Antreprenorul va supune acceptarii dirigintelui lucrarii utilajul pe care-l va utiliza la


realizarea lucrarilor.
Acceptul se va da dupa instalarea acestuia, verificarea starii sale de intretinere si
aptitudinile de a realiza performantele cerute prin documentatia contractuala.
ART. 12

STATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE

Statia de preparare a mixturilor asfaltice va trebui sa prezinte caracteristici tehnice care sa


permita obtinerea performantelor cerute pentru diferitele tipuri de mixturi prevazute in
Caietul de sarcini precum si cu mijloacele de transport

si de executie prevazute de

antreprenor.
Centralele de preparare sa fie automatizate si dotate cu site care sa asigure respectarea
dozajelor prescrise, precum si cu dispozitive de control a dozarii componentelor si de
Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 10/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

blocare a prepararii in caz de abateri de la programul impus.


12.1

Stocarea si incalzirea liantului

Statia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de rezervoare de stocare a


caror capacitate sa fie cel putin egala cu consumul mediu zilnic si sa dispuna fiecare de o
joja in prealabil etalonata si un dispozitiv capabil de a incalzi liantul pana la temperatura
necesara, evitand orice supraincalzire .
12.2

Stocarea si dozarea filerului

Filerul trebuie sa fie stocat la statia de prepararea mixturilor asfaltice in silozuri prevazute
cu dispozitive de alimentare si de extragere corespunzatoare care sa permita dozarea
filerului conform tolerantelor indicate in tabelul 5.
Cantitatea de filer stocat va trebui sa permita alimentarea statiei cel putin pentru o zi de
fabricatie.
12.3

Dozarea agregatelor

Antreprenorul trebuie sa dispuna de o instalatie de dozare capabila sa introduca


agregatele potrivit proportiilor stabilite prin studiul preliminar.
Tolerantele dozajului agregatelor va trebui sa fie conform prevederilor din tabelul 5.
12.4

Incalzirea si uscarea agregatelor

Statia de prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de mijloace mecanice


corespunzatoare pentru introducerea uniforma a agregatelor in scopul obtinerii unei
productii constante.
Se vor lua masuri care sa evite incalzirea agregatelor la temperaturi superioare celor
indicate prin Caietul de Sarcini, care ar putea conduce la arderea liantului.
12.5

Dozarea liantului

Statia de prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de un sistem de alimentare si


dozare a liantului fie in greutate, fie volumetric care sa asigure realizarea dozajului prescris
cu tolerantele prevazute in tabelul 5.
12.6

Stocarea agregatelor

Antreprenorul va trebui sa poata asigura stocarea a cel putin o treime din agregatele
destinate santierului.
Depozitarea se va face pe sorturi, in silozuri de tip descoperit, etichetate, pe platforme
amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea impurificarii lor.

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 11/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

12.7

Malaxarea

Statia de prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa fie echipata cu un malaxor capabil de a


produce mixturi asfaltice omogene. Daca cuva malaxorului nu este inchisa, ea trebuie sa
fie prevazuta cu o capota pentru a impiedica pierderea prafului prin dispersie.
Statia trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de blocare impiedicand golirea malaxorului
atata timp cat durata de malaxare nu a fost atinsa.
12.8

Stocarea si incarcarea mixturilor

La iesirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive care sa limiteze la maximum


segregarea mixturii asfaltice la incarcarea in mijloacele de transport.
Daca se folosesc buncare de stocare, acestea vor trebui sa asigure mentinerea
temperaturii impuse a mixturii asfaltice.
ART. 13

FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE

13.1 Fabricarea mixturilor asfaltice se va realiza numai in statii automate de asfalt.


O atentie deosebita se va da in special respectarii prevederilor privind continutul de liant si
se va urmari prin observatii vizuale ca anrobarea celor mai mari granule sa fie asigurata
intr-un mod convenabil.
13.2 Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturilor asfaltice sunt
aratate in tabelul 9
Tabelul 9

D80/100

ART. 14
14.1

Bitum
Agregate naturale
Temperatura (oC)
165 180
160 170

Mixtura asfaltica la
iesirea din malaxor
155 170

REGLAREA STATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR

ASFALTICE

Dupa acceptarea utilajului de catre beneficiar prin dirigintele lucrarii, antreprenorul

trece la operatiuni de reglare si etalonare :


-

a debitului dozatoarelor pentru agregate;

a debitului pompelor pentru liant

a debitului privind filerul,

precum si la verificarea functionarii malaxorului.

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 12/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

14.2

Autorizatia de punere in exploatare va fi data de diriginte dupa ce va constata ca

debitele fiecarui constituent permit sa se obtina amestecul prescris la limitele tolerantelor


admise.
14.3

Daca, urmare reglajelor, anumite aparate sau dispozitive se dovedesc defectuoase,

antreprenorul va trebui sa le inlocuiasca, sa efectueze din nou reglajul, dupa care sa


supuna aprobarii dirigintelui.
14.4

Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plata pentru imobilizarea utilajului sau/
si a personalului care-l deserveste in tot timpul cat dureaza operatiunile pentru
obtinerea autorizatiei de punere in exploatare, cu atat mai mult in caz de refuz.

ART. 15
15.1

CONTROLUL FABRICATIEI

Mixturile asfaltice produse in statiile de prepararea mixturilor asfaltice sunt supuse

incercarilor preliminare de informare, controlului de calitate si receptie, a caror frecventa


este cea indicata in tabelul 10.

Tabelul 10
FAZA
DE
EXECUTIE

FABRICATIE

STUDIU

FELUL *)
CONTROL

NATURA CONTROLULUI
SAU A INCERCARII

Compozitia
Caracteristici fizicomecanice
Reglarea statiei de asfalt
Incadrarea agergatelor in
zona granulometrica
Starea de curatenie a
agregatului
Temperatura bitumului la
introducerea in malaxor
Temperatura agregatului
la iesirea din uscator
Functionarea
dispozitivelor de dozare si
curatire
Granulozitatea
amestecului de agregate
la iesirea din malaxor
inainte de adaugarea
bitumului
Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

FRECVENTA
CONTROLULUI SAU A
INCERCARII

A
X
X

B
-----

C
-----

X
X

X
X

-----

---

---

---

Permanent

---

---

Permanent

---

---

La inceperea fiecarei zile de


lucru

---

---

Zilnic sau ori de cate ori se


observa o calitate
necorespunzatoare a mixturii
asfaltice

Pentru fiecare tip de mixtura


asfaltica
Inaintea inceperii fabricatiei
La inceperea campaniei sau
ori de cate ori se schimba
agregatele

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 13/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Temperatura mixturii
asfaltice la preparare
Incadrarea dozajului de
bitum in dozajul prestabilit
Compozitia mixturii
asfaltice
Pergatirea stratului suport
Temperatura mixturii la
asternere si compactare
Modul de compactare si
executie rosturi
Compozitia mixturii
Caracteristici fizice
mecanice

---

---

La fiecare ora a fabricatiei

---

---

Zilnic

---

---

Zilnic

-----

X
X

-----

Zilnic, la inceperea asternerii


Permanent

---

---

Zilnic

-----

Cate o proba de 20 kg la
fiecare
200 .. 400 tone mixtura in
functie de productivitatea
instalatiei

*)

A incercari preliminare
B control de calitate
C control de receptie

III.2

PUNEREA IN OPERA A MIXTURII ASFALTICE

ART. 16
16.1

TRANSPORT

Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate se efectueaza cu autocamioane

cu bene metalice care trebuie sa fie curatate de orice corp strain inainte de incarcare.
Este interzisa utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca
cu acesta (motorina, pacura, etc.)
16.2

Volumul mijloacelor de transport pentru punerea in opera este determinat de

debitul de functionare a statiei de prepararea mixturii asfaltice si de punerea in opera astfel


incat sa nu existe intreruperi
16.3

Autobasculantele sunt in mod obligatoriu echipate cu o prelata care va fi

intinsa la terminarea incarcarii, oricare ar fi destinatia de transport si conditiile atmosferice.


ART. 17
17.1

LUCRARI PREGATITOARE

Pregatirea stratului suport

Inainte de asternerea mixturii stratul suport trebuie bine curatat.


In cazurile in care straturile suport au un profil transversal necorespunzator sau denivelari
se vor lua masuri de rectificare a acestora.
Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.
Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 14/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

17.2 Amorsarea suprafetei stratului suport si a rosturilor de lucru.


Amorsarea stratului suport cu emulsie bituminoasa se realizeaza uniform cu un
dispozitiv special care poate regla cantitatea de liant pe mp in functie de natura stratului
suport.
Dupa amorsare se asteapta timpul necesar pentru ruperea emulsiei bituminoase.
In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramasa dupa aplicarea
amorsajului trebuie sa fie de (0,3 0,5)kg/mp.
Suprafata stratului suport pe care se aplica amorsajul trebuie sa fie uscata.

ART. 18

ASTERNEREA MIXTURII ASFALTICE

Punerea in opera a mixturilor asfaltice se va efectua cu ajutorul unui finisor capabil de a


le repartiza fara sa produca segregarea lor, respectand profilele si grosimile fixate prin
proiect.
18.1.Temperatura de asternere
Asternerea mixturilor asfaltice se face in anotimpul calduros la temperaturi peste +10oC,
pe timp uscat, in perioada martie octombrie, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.
Executia straturilor din mixturi dupa aceste perioade nu se poate face decat cu
aprobarea forului tutelar al administratiei drumului.
Executia trebuie intrerupta pe timp de ploaie.
Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare temperaturile conform
tabelului 11.
Tabelul 11

Tipul
liantului

Temperatura mixturii
asfaltice la asternere
o
C, min

Temperatura mixturii asfaltice la


compactare oC, min
inceput

D
80/100

Edi\ia 1
Revizia 1

140

Caiet de sarcini

135

sfarsit
100

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 15/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Mixturile asfaltice a caror temperatura este sub cea prevazuta in tabelul 11 vor fi
refuzate.
Aceste mixturi trebuie sa fie imediat evacuate din santier, ele neputand fi reincalzite la
fata locului. In acelasi fel se va proceda si cu mixturile asfaltice care se racesc in
buncarul finisorului ca urmare a unei pene.
18.2

Grosimea stratului de asternere

Punerea in opera a mixturilor asfaltice se face intr-o singura asternere si compactare la


grosimea prescrisa.
18.3

Asternerea

Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in mod uniform atat din punct de vedere al
grosimii, cat si al afanarii.
Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. Atunci cand acest lucru nu
este posibil, antreprenorul propune dirigintelui latimea benzilor de asternere si pozitia
rosturilor longitudinale.
Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de
la statie si cat se poate de constanta ca sa se evite total opririle.
In buncarul utilajului de asternere trebuie sa existe in permanenta suficienta mixtura
pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului.
18.4

Rosturi longitudinale si transversale.

Rosturile longitudinale si transversale trebuie sa fie foarte regulate si etanse.


Rostul longitudinal al unui strat nu va trebui niciodata sa se gaseasca suprapus rostului
longitudinal al stratului imediat inferior.
Un decalaj minim de ordinul a 20 cm este necesar si totodata sa nu se gaseasca sub
urma rotilor.
Rosturile separand mixturile asfaltice asternute de la o zi la alta trebuie sa fie realizate
in asa fel incat sa asigure o tranzitie perfecta si continua intre suprafetele vechi si noi.
Marginea vechii benzi va fi badijonata cu emulsie de bitum.
Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel putin cu un metru.
Marginea benzii vechi va fi decupata pe intreaga sa, latime eliminand o lungime de
banda de circa 50 cm.
Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 16/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Suprafata proaspat creata prin decupare va fi badijonata cu emulsie de bitum exact


inainte de realizarea benzii noi.

ART.19 COMPACTAREA
19.1 Atelierul de compactare va fi propus de antreprenor si aprobat de dirigintele lucrarii
dupa incercarile de etalonare in timpul primelor zile ale punerii in opera. Aceste
incercari de etalonare vor fi efectuate sub responsabilitatea antreprenorului, dirigintele
putand cere sa efectueze in acest scop, pe cheltuiala antreprenorului, incercarile de
compactitate pe loc pe care le va considera necesare.
Urmare a acestor incercari, antreprenorul propune dirigintelui :
-

sarcina fiecarui utilaj;

planul de mers al fiecarui utilaj pentru a asigura un numar de treceri pe cat

posibil constant, in fiecare punct al stratului;


-

viteza de mers a fiecarui utilaj;

presiunea de umflare a pneurilor, aceasta putand varia intre 3 si 9 bari;

temperatura de asternere, fara ca aceasta sa fie inferioara minimului stabilit prin

caietul de sarcini.
19.2

Metoda propusa va fi satisfacatoare daca ea permite sa se atinga in cel putin

95% din masuratorile efectuate 100% valoarea densitatii aparente obtinute in timpul
studiului privind compozitia mixturii; celelalte 5% din masuratori trebuie sa aiba o
compactitate superioara valorii de 95% din densitatea aparenta.
Numarul atelierelor de compactare se va stabili in functie de numarul punctelor de
asternere.
19.3

Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata incat

sa se obtina valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice si de suprafata. Se vor


respecta prescriptiile din STAS 174-2.
Compactarea are loc in lungul drumului, de la margine spre ax; pe sectoarele in panta
sau cu panta transversala unica, se efectueaza de la marginea mai joasa spre cea mai
ridicata.

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 17/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, pentru a se evita valurirea imbracamintii.


Suprafata stratului se va controla in permanenta, micile denivelari care apar pe
suprafata se corecteaza dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea.
Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de
scurgere, se compacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual.
19.4 Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie. Ele nu trebuie
niciodata sa se indeparteze la mai mult de 50 m in spatele finisorului.
ART. 20

TRATAREA SUPRAFETEI

20.1Pentru sectoarele ce se executa dupa 1 octombrie, sau executate inainte de


aceasta data in zone umbrite si cu umiditate excesiva sau cu trafic foarte redus se va
realiza, cu aprobarea beneficiarului, pe baza constatarilor pe teren, inchiderea
suprafetei prin badijonare.
Badijonarea se realizeaza prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationica cu rupere
rapida cu 60% bitum, diluata cu apa ( o parte emulsie cu 60% bitum pentru o parte apa
curata nealcalina) si raspandire de nisip sort 0-4 in cantitatile aratate mai jos :

a. stropire cu bitum

0,5 kg/mp

- raspandire de nisip ( de preferinta de concasare)

3 5 kg/mp

b. stropire cu emulsie cationica cu 60% bitum (diluata cu apa)


0,8 1 kg/mp
- raspandire de nisip

3 5 kg/mp

CAP. IV. REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CALITATII


ART. 21

VERIFICAREA MATERIALELOR

Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice pentru imbracamintile bituminoase se


verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele respective si conditiile aratate la
CAP. I din prezentul Caiet de Sarcini.
Pe parcursul executiei lucrarilor,verificarile si determinarile se executa de laboratorul de
santier pe fiecare lot de materiale aprovizionat, precum si saptamanal, din depozitele de
agregate, respectiv din tancul de bitum.

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 18/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Verificarile constau in urmatoarele:


a) Bitum si bitum aditivat:
- penetratie la 250C, STAS 42 ,SR 754;
- punct de inmuiere prin metoda inel si bila, STAS 60 , SR 754;
- ductilitate la 250C,SR 61,SR 754
- stabilitate in film subtire ( metoda TFOT sau RTFOT) Instr.AND 535 sau 536
b) Pietris concasat
- natura mineralogica STAS 6200/4, STAS 9110, SR EN 923-3, SR 662
- continut de granule alterate,moi, friabile, poroase si vacuolare SR 662
- granulozitate SR EN ,SR EN 933-2, SR 667;
- coeficient de forma STAS 730 , SR 667;
- grad de spargere, SR EN
- parti levigabile, STAS 4606
- continut de argila ( VA) SR 667
c) Nisip
- granulozitate SR EN

,SR EN 933-2, SR 662

- continut de impuritati (corpuri straine,humus, continut de fractiuni sub 0,1 mm,


argila ( VA) STAS 4606, SR EN

, SR 662

- echivalent de nisip STAS 730, SR662 ( nisip natural)


d) Filer
- finetea STAS 539;
- umiditatea STAS 539.
ART. 22 VERIFICAREA PREPARARII SI PUNERII IN OPERA A MIXTURII ASFALTICE
In cadrul santierului trebuie sa se verifice prepararea si punerea in opera a mixturii
asfaltice,cu frecventa mentionata in tabelul 10, astfel:
22.1Instalatia de preparare a mixturii asfaltice:
-

functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica la


inceputul fiecarei zile de lucru;
Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 19/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic;

22.2 Regimul termic de preparare a mixturii asfaltice:


-

temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;

temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator:


permanent;

temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent

22.3 Procesul tehnologic de executie a stratului bituminos:


- pregatirea stratului suport:zilnic,la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;
-

temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori


pe zi;

tehnologia de compactare: zilnic;

modul de executie a rosturilor: zilnic;

22.4 Respectarea compozitiei prestabilite a mixturii asfaltice:


granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din

malaxor,

inainte de adaugarea liantului: zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate
necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;
-

compozitia mixturii asfaltice prin extractii, pe probe de mixtura prelevate de la


malaxor si asternere: zilnic.

ART.23 VERIFICAREA COMPACTARII


23.1. Autocontrolul compactarii
In cursul executiei compactarii, antreprenorul trebuie sa urmareasca in permanenta :

cadenta executiei sa fie cea retinuta la incercaririle experimentale;

utilajele prescrise atelierului de compactare sa fie efectiv pe santier si in

functiune continua si regulata;

elementele definite practic in timpul incercarilor (sarcina fiecarui utilaj, planul de

mers, viteza, presiunea in pneuri, distanta maxima de departare intre finisor si primul
compactor pe pneuri) sa fie respectate cu strictete.
Dirigintele lucrarii isi rezerva dreptul, in cazul unui autocontrol insuficient, sa opreasca
lucrarile pe santier pana cand antreprenorul va lua masurile necesare de remediere.
23.2

Verificarea gradului de compactare

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 20/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Verificarea gradului de compactare se face obligatoriu, de catre constructor

pe tot

parcursul executiei , prin incercari de laborator sau in situ.


Verificarea gradului de compactare in laborator se efectueaza pe epruvete formate din
probe intacte (pe fiecare strat), prelevate din strat, prin determinarea densitatii aparente pe
placute sau carote conform STAS 1338/2 si raportarea acesteia la densitatea aparenta a
aceluiasi tip de mixtura asfaltica prelevata de la malaxor sau asternere (inainte de
compactare).
Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparenta a mixturii
asfaltice din strat si densitatea aparenta determinata pe cilindrii Marshall pregatiti in
laborator din aceeasi mixtura asfaltica.
In cazul in care se dispune de aparate bazate pe metode nedistructive, care permit
masuratori in situ ale caracteristicilor de compactarea ale imbracamintilor , acestea se pot
utiliza numai in conditiile in care sunt avizate de organele abilitate.
ART. 24 VERIFICAREA PROFILELOR IN TIMPUL EXECUTIEI
(a) Reglajul de suprafata
Cantitatea medie a materialului pus in opera pe unitatea de suprafata trebuie sa fie
egala cu cea fixata prin caietul de prescriptii speciale cu o toleranta de 10%.
(b) Reglarea nivelmentului
Tolerantele, pentru ecarturile constatate in raport cu cotele prescrise sunt :
1,5 cm pentru stratul de legatura
Daca tolerantele sunt respectate in 95 % din punctele controlate, reglarea este considerata
convenabila.
ART. 25 VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE
Verificarea elementelor geometrice include indeplinirea conditiilor de calitate pentru
stratul suport, inainte de asternerea mixturilor asfaltice, in conformitate cu prevederile
STAS 6400.
Verificarea grosimii stratului de mixtura asfaltica se face in functie de datele inscrise in
Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 21/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

buletinele de analiza intocmite pe baza incercarii probelor din imbracamintea gata


executata, iar la aprecierea comisiei de receptie prin maximum doua sondaje pe km ,
efectuate la 1 m de la marginea imbracamintii.
Verificarea profilului transversal se face cu echipamente adecvate omologate.
Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa pentru drumuri si in axa si la rigole
pentru strazi cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment.
ART. 26 VERIFICAREA COMPOZITIEI SI CARACTERISTICILOR FIZICO- MECANICE
ALE MIXTURILOR ASFALTICE SI A STRATULUI ASFALTIC EXECUTAT
26.1. Verificarea se face pe:
mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau asternere : cate o proba de 20 kg
pentru fiecare 400 tone de mixtura asfaltica fabricata, dar cel putin o proba pe zi;
strat gata executat: o placa de minimum (40x40) cm pentru fiecare 7000 m2
suprafata executata;
pentru verificarea densitatii, absorbtiei si grosimii straturilor se pot preleva carote;
pentru determinarea gradului de compactare realizat se pot folosi metode
nedistructive omologate;
Probele se iau in prezenta delegatului executantului si al beneficiarului , la aproximativ 1
m de la marginea imbracamintii, incheindu-se un proces verbal .
Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel incat ele sa
reprezinte cat mai corect aspectul calitativ al stratului executat.
Pentru caracterizarea unor sectoare limitate si izolate cu defectiuni vizibile stabilite de
beneficiar sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare, care vor purta
o mentiune speciala.
26.2 Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice

Pentru verificarea compozitiei mixturilor asfaltice, se determina conform STAS


1338/2 granulozitatea agregatelor minerale si dozajul de bitum care trebuie sa
corespunda dozajelor stabilite de laborator. Abaterile admise fata de granulozitatea
Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 22/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

prescrisa sunt prevazute in tabelul 15


ART. 27

FRECVENTA VERIFICARILOR

Frecventa verificarilor va fi cea indicata mai jos:


-

la fabricatie: tabelul 10
la executie: tabelul 12
Tabelul 15
FAZA
DE
EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARII

CONTROLUL
PROFILELOR

NATURA
CONTROLULUI SAU
A INCERCARII
Temperatura de
asternere
Etalonarea atelierului de
compactare
Controlul ocazional de
compactare prin
carotare
Reglajul de suprafata :
controlul cantitatii medii
asternute
Reglarea nivelmentului

CATEGORIA DE
CONTROL
A
B
C

FRECVENTA
CONTROLULUI

permanent

La inceputul executarii
lucrarilor, apoi un control
ocazional de
compactare neconforma
O carota la fiecare
250 ml. de drum

In fiecare zi si la sfarsit
de santier

Controlul denivelarilor

X
X

In fiecare punct indicat


de diriginte
In fiecare punct indicat
de diriginte

A - Incercari preliminare de informare


B - Controlul de calitate
C - Controlul de receptie

CAP. V.
ART. 28

RECEPTIA LUCRARILOR
RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

28.1. Receptia imbracamintilor bituminoase cilindrate se efectueaza in conformitate cu HG


nr 273 in doua etape :
-

la terminarea lucrarilor

finala, la expirarea perioadei de garantie

28.2 Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 23/ 24

Beneficiar : IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu


prevederile prezentului caiet de sarcini.
Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate ale executiei precum si constatarile consemnate in cursul executiei
de catre organele de control (beneficiar, proiectant, diriginte, etc.).
In urma acestei receptii se incheie un proces verbal de receptie .
ART. 29 RECEPTIA FINALA
Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile
respectarii prevederilor legale in vigoare, precum si prevederilor din prezentul caiet de
sarcini.

Sef proiect complex,


Arh. Costel Tudorut

Sef proiect specialitate,


Ing. Radu Costea

Edi\ia 1
Revizia 1

Caiet de sarcini

Proiect nr. 26/2011


Faza :PT + CS

Pag 24/ 24