Sunteți pe pagina 1din 2

Consilier juridic: Incompatibilitatea cumulului de functii

Cuvinte cheie: Codul muncii, consilier juridic, incompatibilitati,


Acum, la dispozitia dvs.:
Pactul care statueaza legal vointa asociatilor unei persoane juridice! Simplu,
comod, rapid!
107 Solutii practice si modele pentru uzul practicienilor in dreptul societatilor
comerciale
>> CLICK AICI PENTRU DETALII <<
Intrebare: Consilierul juridic incadrat cu norma intreaga, poate fi incadrat part time
si in functia de inspector resurse umane in cadrul aceleiasi firme?
Raspuns: Potrivit art. 35 alin. (1) din Codul muncii , republicat, orice salariat are
dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza
unor contracteindividuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru
fiecare dintre acestea.
Alin. (2) din acelasi articol prevede ca fac exceptie de la prevederile alin. (1)
situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor
functii.
Pentru exercitarea profesiei de consilier juridic sunt prevazute o serie de
incompatibilitati cuprinse intr-o lege speciala, Legea 514/2003 privind organizarea
si exercitarea profesiei de consilier juridic.
Fata de regulile stabilite prin Codul muncii , care reprezinta legea generala, Legea
514/2003 instituie, in virtutea principiului specialia generalibus derogant, reguli
diferite pentru categoria de salariati reprezentata de consilieri juridici, inclusiv in
ceea ce priveste posibilitatea cumulului de functii.
Astfel, art. 10 din Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de
consilierjuridic, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca exercitarea
profesiei de consilier juridic este incompatibila cu:

a) calitatea de avocat;
b) activitatile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de
consilier juridic sau bunele moravuri;

c) orice alta profesie autorizata sau salarizata in tara sau in


strainatate;
d) functia si activitatea de administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de
reorganizare si lichidare judiciara;
e) activitatea publicistica salarizata;
f)alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din conflict de interese, in
conditiile legii.
Totodata, art. 11 din aceeasi lege stabileste ca exercitarea profesiei de
consilier juridic este compatibila cu:
a) activitatea didactica universitara si de cercetare juridica, activitatea literara,
culturala si publicistica nesalarizata;
b) functia de arbitru, mediator sau expert, in conditiile legii si cu respectarea
prevederilor legale privind conflictul de interese;
c) participarea la comisii de studii, de intocmire a proiectelor de reglementari
juridice.
Daca potrivit legii, exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibila cu
orice alta profesie autorizata sau salarizata in tara sau in strainatate, atunci rezulta
ca profesia de consilier juridic este incompatibila si cu cea de inspector resurse
umane, astfel incat in baza acestei incompatibilitati legale in speta prezentata
consilierul juridic nu va putea fi angajat si pe functia de inspector resurse umane.