Sunteți pe pagina 1din 13

293568916.

doc11

6.3 TEM DE CONTROL


1. Funcia f : 0,1 0,1 ,

x2 y
, dac x, y 0,0

f x, y x 4 y 2
0,
dac x, y 0,0

este integrabil?
Rspuns. Integrabil (are un singur punct de discontinuitate).
2. S se arate c f : 1,1 1,1 ,

f x, y

2 xy
2

2 2

, dac

x, y 0,0

dac

x, y 0,0

0,
nu este integrabil.
Rspuns. Nu este mrginit.
3. S se calculeze ariile domeniilor plane:

x2 y2
D x, y 2 2
a
b

1 .

Rspuns. ab .
4. D

x, y 1 x

Rspuns.

y 2 9, x y 3x .

4
.
3

S se calculeze urmtoarele integrale duble:


5.

x sin xy dxdy , unde D 0,1 0, .


D

Rspuns. 1.

293568916.doc22

6.

x2
dxdy , unde
y2
1

D x, y x 1,2 , y x .
x

Rspuns.

7.

9
.
4

y 2 4 x 4 y 10 dxdy , unde
D

Rspuns.

8.

x, y x

4 y 2 2 x 16 y 13 0 .

17
.
2

1 x 2 y 2 dxdy , unde D

Rspuns.

9.

x, y x

y2 x .

2 2
.
3 2 3

x2 y 2
1 2 2 dxdy , unde
a
b

1 x2 y2
D x, y 2 2 1, x 0, a, b 0 .
4 a
b

Rspuns.

ab 3
.
4

10. S se calculeze integrala dubl


I

x
D

y 2 dxdy ,

unde D domeniul delimitat de dreptele


y x, y x a, y a, y 3a a 0 .
Rspuns. 14a 4 .
2

293568916.doc33

11. S se calculeze volumul corpului mrginit de suprafeele:


z 0, x 2 y 2 1, x y z 3 .
Rspuns. 3 .

12. S se calculeze volumul corpului mrginit de suprafeele:


z xy 2 , x 2 y 2 R 2 , y 0, x 0 ,
aflat n primul cadran.
R5
Rspuns.
.
15
13. S se calculeze masa unei plci plane de grosime neglijabil dac densitatea

x2
2
2
x, y x y , iar D x, y 1
y 2 4 .
4

75
Rspuns.
.
2
14. S se calculeze coordonatele centrului de greutate al unei plci plane de grosime
neglijabil cu densitatea x, y y i care are forma dat de domeniul
D
Rspuns. xG

x, y x y 2, y x .
2

25
235
, yG
.
32
112

15. S se afle momentul de inerie n raport cu axa Ox a triunghiului delimitat de


dreptele x 2, y 2, x y 2 0 .
Rspuns. 4.
16. Dac u : a1 , b1 i v : a2 , b2 sunt integrabile, atunci:
(i) f : a1 , b1 a2 , b2 f x, y u x v y este Darboux integrabil pe D
i

f b2 a2

b1

u b1 a1

b2

v;

293568916.doc44

(ii) g a1 , b1 a2 , b2 , g x, y u x v y este Darboux integrabil pe D

u
a1

b1

b 2

v .

17. (i) Fie f : 0,1 0,1


1, x 0,1 I U 0 sau y I 0,1 ;

f x, y

1
p

1 q , x, y 0,1 I , x q , p, q ,

p, q 1.

S se arate c f este Darboux integrabil pe 0,1 .


2

(ii) Dac f x : 0,1 , f x y f x, y , x 0,1 , y 0,1 s se arate c

x
f nu este integrabil pe 0,1 , x I 0,1 .

18. Fie mulimea

G x, y 0,1 I 2 x
2

m
m
, y , m, m, n , n 0 i m, n 1 m, n
n
n

i funcia g : 0,1
2

1, x, y
G;

g x, y

0, x, y 0,1 G.
2

(i) S se arate c g nu este integrabila Darboux pe 0,1 .


m
(ii) Dac y 0,1 I , y ; m, n , n 0, m, n 1 ,
n
2

iar

k
1,
x

, k , n 1, k n;

n
g y x
0, x 0,1 x k k , n 1, k n ,

s se arate c g y este integrabil pe 0,1 i g y 0 .

293568916.doc55

19. Fie f : D , D

x, y

x 2 y 2 2 y, y x 2 2

f x, y

xy
.
1 x2 y 2

1.5

sin( u) 1
2 u

0.5

0.5

0.5

cos( u) u

Fig. 6.24

S se arate c f este integrabil pe D i

5
f 1 ln 3 .
8

20. Fie f : 0,1


2

1
1, dac x, y I 0,1 0,
2

f x, y
0, dac x, y I 0,1 1 ,1
2

I 0,1

1
,1 ;
2

I 0,1

1
0,
2

S se demonstreze c f nu este integrabil Riemann pe


1 1


0 0

f x, y dy dx , dar nu exist

1 1


0 0

0,1 2 ,

.
exist

f x, y dx dy .

21. S se arate c mulimea


5

293568916.doc66

E x, y

y2

a2 x2 y 2 , a 0

are arie i s se determine aria sa.


0.5

0.354

cos ( 2 u) sin( u)

0.354 0.5

0.5

0.5

cos ( 2 u) cos( u)

1
1

Fig. 6.25

Rspuns. aria E a 2 .
22. S se arate c transformarea
ux y
,
v xy

T
aplic domeniul D

x, y

xy 1, x y 4, y 0 pe domeniul

S se arate c:

x, y 2

u, v

dudv

u 2
2 u 4, 1 v .
4

D u, v
dxdy
D x, y

i s se explice de ce nu este aplicabil teorema de schimbare de variabil.


Rspuns. T nu este biunivoc.
23. S se calculeze, trecnd la coordonate polare generalizate, integrala dubl:
I xy dxdy ,

unde:
6

293568916.doc77

D x, y

Rspuns.

x 2 y 2
2 2
b
a

x2 y 2

2 2 , x 0 ; a, b .
a
b

a 2b2
.
24

24. Fie funcia continu f : 1,2 i domeniul

D x, y

x
y
x 2 y 2 x, x 2 y 2
2
2

y .

Folosind o schimbare de variabile adecvat s se arate c transformarea este regulat


i c:

1
x2 y 2

x
f 2
2
x y

f
2 dxdy
2

x y

f x dx

293568916.doc88
s

0.8

1
2
1
4
1
4
1
2

0.6
sin( u)
0.4

sin( u)
sin( u)
sin( u)

1 0.2
4
1
2

0.2

0.4

0.4

0.2

0
cos ( u)

0.2

0.4

0.6

1 1
1 1
1
cos ( u) cos ( u) cos ( u)
2 4
4 4
2

0.8

1
s

Fig. 6.27

25. S se calculeze coordonatele centrului de greutate, momentele statice i


momentele de inerie ale plcii omogene
D

x, y

x 2 y 2 a 2 , x 2 y 2 ax, y 0 , a 0 .

293568916.doc99
2

2 sin( u)
sin( u)

2
2

2 cos ( u) cos ( u) 1

Fig. 6.27

Rspuns.

a
15 4
x

;
J

a ;
G
x

6
128

J 14 a; J 11 a 4 ;
y
G 9
128

S 7 a3 ; J 1 a 4 ;
xy
x 12
24

S y a3.
16

2
2
2
26. Fie funcia f : D ; D x, y x y 3 2

x y; 3 2 x 3 2 , cos x y

f x, y

x y; 3 x 3 ,
2
2

3 2

x2 ;

x 2 y cos x.

S se arate c f este integrabil Riemann pe D i s se calculeze

f .
D

293568916.doc1010
s

s sin( u)
0

cos ( u)

s cos ( u) u

Fig. 6.28

Rspuns.

3
3 2
1 .
2

S se calculeze urmtoarele integrale:


27.

D 1 y dxdy dac
D

Rspuns.
1

28.

arcsin y

x
dx dy .
sin x

Rspuns. Se va schimba ordinea de integrare, I

29.

2
1.
8

x2 y 2
arcsin
dxdy dac
D
2

10

y 1 1, y x 2 , x 0 .

1
.
15
arcsin y

x, y x

x, y

x 2 y 2 2

293568916.doc1111

7
3
.
2
6

3
Rspuns.

30.

y2
dxdy dac
D x2

y2 2x .

3 3
.
2

Rspuns.

31.

x, y 1 x

arccos

x
2

x y

dxdy dac

D x, y x 2 y 2 1, x
, x y 2, x y 2 .
2

Rspuns.

32.

1
2
.
ln 2
2
32

D xy dxdy dac

D x, y

Rspuns.

33.

Rspuns.

x 2 y 2
2 2
b
a

x2 y 2

2 2 , x 0 , a, b .
a
b

a 2b2
.
24

0 0

R2 x2

ln 1 x 2 y 2 dy dx , dac R 0 .

1 R 2 ln 1 R 2 R 2 .

34. S se calculeze aria domeniului plan limitat de curba

Rspuns.

y2

2ax3 .

5 2
a .
8
11

293568916.doc1212

35. S se calculeze aria figurii limitate de curbele


x 2 y 2 2 x; x 2 y 2 4 x; y x i y 0 .
1
Rspuns. Se trece la coordonate polare, A 3 .
4 2
36. S se calculeze integrala

S e

x
y

dxdy , dac S este un triunghi curbiliniu mrginit

de parabola y 2 x i dreptele x 0, y 1 .
1
Rspuns. .
2
37. S se calculeze integrala

x2 y 2
1 2 2 dx dy ,
a
b

dac domeniul D este limitat de elipsa,


x2 y2
2 1, a, b .
2
a
b
2
Rspuns. ab .
3
38. S se calculeze coordonatele centrului de greutate al unui sector circular
omogen de raz a i unghi la vrf 2 .

12

293568916.doc1313
s

y ( u)

0
0

0.5

1
x( u)

1.5

2
s

Fig. 6.29

2a sin
;
3
Rspuns.
yG 0.

xG

39. S se calculeze coordonatele centrului de greutate al unei plci omogene limitat


de curbele x 2 ay, x y 2a, a 0 .
a

;
G

2
Rspuns.
yG 8 a.

5
40. S se calculeze aria domeniului plan limitat de curbele
5
xy a 2 ; x y a, a 0 .
2
15
2ln 2 .
Rspuns.
8

13