Sunteți pe pagina 1din 190

CUPRINS

CUPRINS ...................................................................................................................................... 1
GENERALITI DE NEUROMORFOLOGIE .................................................................... 10
I. SUBDIVIZIUNEA SISTEMULUI NERVOS ..................................................................... 10
A. Subdiviziunea anatomic ................................................................................................ 10
B. Subdiviziunea funcional ............................................................................................... 10
C. Subdiviziunea structural ................................................................................................ 10
II. NEUROGENEZA ............................................................................................................... 11
A. Neurulaia (neurulatio).................................................................................................... 11
B. Dezvoltarea sistemului nervos central ............................................................................. 11
C. Dezvoltarea sistemului nervos periferic .......................................................................... 12
D. Histogeneza sistemului nervos ........................................................................................ 12
III. ESUTUL NERVOS (TEXTUS NERVOSUS) .................................................................. 14
A. Neuronul (neuronum, neurocytus) .................................................................................. 14
B. Neuroglia (neuroglia) ...................................................................................................... 15
C. Fibra nervoas (neurofibra)............................................................................................. 16
IV. SINAPSA INTERNEURONAL ..................................................................................... 17
A. Sinapsa anatomic ........................................................................................................... 17
B. Sinapsa chimic ............................................................................................................... 18
C. Sinapsa funcional.......................................................................................................... 21
D. Conexiunile interneuronale ............................................................................................. 22
V. ARCUL REFLEX ............................................................................................................... 22
A. Receptorii ........................................................................................................................ 22
B. Calea aferent .................................................................................................................. 23
C. Centrul reflex ................................................................................................................... 23
D. Calea eferent .................................................................................................................. 24
E. Efectorii ........................................................................................................................... 24
MDUVA SPINRII ................................................................................................................ 25
I. CONFIGURAIE ................................................................................................................. 25
II. SEGMENTAIE ................................................................................................................. 26
III. STRUCTURA INTERN ................................................................................................. 27
A. Substana cenuie ............................................................................................................ 27
B.Substana alb ................................................................................................................... 28
IV. ORGANIZAREA SUBSTANEI CENUII .................................................................... 29
A. Organizarea general ....................................................................................................... 29
B. Cornul posterior ............................................................................................................... 29
C. Aria intermediar ............................................................................................................. 30
D. Cornul anterior ................................................................................................................ 30
V. ORGANIZAREA SUBSTANEI ALBE ........................................................................... 32
A. Principii histotopice ........................................................................................................ 32
B. Fasciculele proprii ........................................................................................................... 32
C. Funiculul posterior .......................................................................................................... 32
D. Funiculul lateral .............................................................................................................. 32
E. Funiculul anterior ............................................................................................................ 33
F. Comisura alb anterioar ................................................................................................. 34
TRUNCHIUL CEREBRAL ...................................................................................................... 35
I. SUBDIVIZIUNE .................................................................................................................. 35
II. CONFIGURAIE ............................................................................................................... 35
A. Bulbul .............................................................................................................................. 35
B. Puntea .............................................................................................................................. 36
1

C. Mezencefalul ................................................................................................................... 36
III. VENTRICULUL AL PATRULEA ................................................................................... 36
A. Configuraie..................................................................................................................... 36
B. Fosa romboid (fossa rhomboidea) ................................................................................. 37
C. Tavanul (tegmen ventriculi quarti).................................................................................. 37
IV. STRUCTURA .................................................................................................................... 39
A. Subdiviziune.................................................................................................................... 39
B. Conexiunile trunchiului ................................................................................................... 39
V. NUCLEII NERVILOR CRANIENI ................................................................................... 40
A. Generaliti ...................................................................................................................... 40
B. Complexul nuclear optomotor (III, IV, VI) ..................................................................... 41
C. Grupul nuclear trigeminal ............................................................................................... 42
D. Grupul nuclear facial (nervus intermediofacialis) .......................................................... 42
E. Grupul nuclear vestibulocohlear ...................................................................................... 43
F. Complexul nuclear glosofaringian-vag ............................................................................ 43
G. Grupul nuclear accesor .................................................................................................... 44
H. Nucleul hipoglos ............................................................................................................. 44
VI. NUCLEII PROPRII ........................................................................................................... 44
A. Nucleul gracilis i cuneatus ............................................................................................. 45
B. Complexul olivar (inferior) ............................................................................................. 45
C. Nucleii pontini ................................................................................................................. 45
D. Nucleii acustici suplimentari pontini .............................................................................. 46
E. Nucleul rou (nucleus ruber) ........................................................................................... 46
F. Substana neagr Sommering (substantia nigra) ............................................................. 46
G. Coliculii superiori (colliculus superior) .......................................................................... 47
H. Coliculii inferiori (colliculus inferior) ............................................................................ 47
I. Nucleul interstiial Cajal (nucleus interstitialis) ............................................................... 48
J. Nucleul interpeduncular (nucleus interpeduncularis) ...................................................... 48
K. Nucleul comisural (nucleus commisurae posterioris)..................................................... 48
VII. SUBSTANA ALB ....................................................................................................... 49
A. Fibrele arcuate bulbare .................................................................................................... 49
B. Fibrele transverse pontine ............................................................................................... 49
C. Decusaiile trunchiului .................................................................................................... 49
D. Tracturile descendente corticale ...................................................................................... 49
E. Tracturile descendente extrapiramidale ........................................................................... 50
F. Tracturile lemniscale (ascendente) .................................................................................. 50
G. Tracturile cerebelare aferente .......................................................................................... 51
H. Tracturi proprii de asociaie ............................................................................................ 52
VIII. SECIUNILE TRUNCHIULUI ..................................................................................... 54
A.. Nivelele seciunilor orizontale (transversale) ................................................................. 54
B. Jonciunea spino-bulbar ................................................................................................. 54
C. Seciunea inferioar a bulbului ........................................................................................ 54
D. Seciunea superioar a bulbului ...................................................................................... 55
E. Seciunea punii ............................................................................................................... 56
F. Seciunea inferioar a mezencefalului ............................................................................. 56
G. Seciunea superioar a mezencefalului ........................................................................... 57
CEREBELUL SAU CREIERUL MIC ..................................................................................... 58
I. CONFIGURAIE ................................................................................................................. 58
A. Lobii cerebelului ............................................................................................................. 58
B. Lobulii cerebelului .......................................................................................................... 58
2

C. Zonele cerebelare longitudinale ...................................................................................... 60


D. Pedunculii cerebelari ....................................................................................................... 60
II. STRUCTURA CEREBELULUI ......................................................................................... 60
A. Substana cenuie ............................................................................................................ 60
B. Substana alb .................................................................................................................. 60
III. SCOARA CEREBELULUI ............................................................................................. 61
A. Straturile scoarei ............................................................................................................ 61
B. Fibrele aferente ale cortexului ......................................................................................... 62
C. Conexiunile neuronale ..................................................................................................... 62
D. Sinapsele interneuronale ................................................................................................. 62
E. Circuitele intrinseci ale scoarei ...................................................................................... 63
F. Organizarea columnar a scoarei .................................................................................... 63
IV. NUCLEII CEREBELULUI ............................................................................................... 63
A. Generaliti ...................................................................................................................... 63
B. Nucleul fastigial (nucleus fastigii) .................................................................................. 64
C. Nucleul globos i emboliform ......................................................................................... 64
D. Nucleul dinat (nucleus dentatus).................................................................................... 64
V. TRACTURILE CEREBELULUI........................................................................................ 64
A. Tracturile aferente ........................................................................................................... 64
B. Tracturile eferente ........................................................................................................... 65
C. Circuitele extrinseci cerebelare ....................................................................................... 66
D. Sinteza conexiunilor cerebelare ...................................................................................... 67
E. Somatotopia cerebelar.................................................................................................... 67
DIENCEFALUL SAU CREIERUL INTERMEDIAR ........................................................... 68
I. GENERALITI ................................................................................................................. 68
II. VENTRICULUL AL TREILEA ......................................................................................... 68
III. TALAMUSUL ................................................................................................................... 69
A. Descriere ......................................................................................................................... 69
C. Nucleii talamusului.......................................................................................................... 70
D. Pedunculii talamusului .................................................................................................... 72
IV. METATALMUSUL .......................................................................................................... 72
A. Corpul geniculat medial .................................................................................................. 72
B. Corpul geniculat lateral ................................................................................................... 73
V. EPITALAMUSUL .............................................................................................................. 73
A. Comisura posterioar ...................................................................................................... 73
B. Habenula .......................................................................................................................... 73
C. Corpul pineal ................................................................................................................... 74
VI. SUBTALAMUSUL ........................................................................................................... 74
A. Nucleii subtalamusului .................................................................................................... 74
B. Fasciculele subtalamusului .............................................................................................. 75
C. Cmpii Forel i fibrele palidotalamice ............................................................................ 75
VII. HIPOTALAMUSUL ........................................................................................................ 76
A. Descriere ......................................................................................................................... 76
B. Nucleii hipotalamici ........................................................................................................ 76
C. Tracturile hipotalamusului .............................................................................................. 78
D. Conexiunile hipotalamusului .......................................................................................... 80
E. Consideraiuni funcionale ............................................................................................... 80
FORMAIA RETICULAR.................................................................................................... 81
I. GENERALITI ................................................................................................................. 81
II. NUCLEII RETICULARI .................................................................................................... 81
3

A. Nucleii reticulari din trunchiul cerebral .......................................................................... 81


B. Nucleii talamici nespecifici ............................................................................................. 82
III. CONEXIUNILE RETICULARE ....................................................................................... 82
A. Aferenele reticulare ........................................................................................................ 82
B. Eferenele ascendente ...................................................................................................... 82
C. Eferenele descendente .................................................................................................... 83
D. Tracturile reticulare spinale............................................................................................. 83
TELENCEFALON..................................................................................................................... 84
I. TOPOGRAFIE EXTERN .................................................................................................. 84
II. CONSTITUIE ................................................................................................................... 84
NUCLEII BAZALI (sau TELENCEFALICI) ......................................................................... 85
I. CORPUL STRIAT................................................................................................................ 85
A. Nucleul caudat ................................................................................................................. 85
B. Nucleul lentiform (lenticular) .......................................................................................... 85
C. Terminologie anatomo-clinic ........................................................................................ 86
D.Conexiunile neostriatale ................................................................................................... 86
E. Conexiunile palidumului ................................................................................................. 87
F. Circuitele striatopalidofugale ........................................................................................... 87
G. Aspecte funcionale ......................................................................................................... 88
II. CORPUL AMIGDALIAN .................................................................................................. 88
III. CLAUSTRUL .................................................................................................................... 89
EMISFERELE CEREBRALE.................................................................................................. 90
I. CONFIGURAIA EXTERN ............................................................................................. 90
A. anurile (fisurile) interlobare ......................................................................................... 90
B. Lobii cerebrali ................................................................................................................. 90
C. Girusurile i anurile feei convexe ................................................................................ 91
D. Girusurile i anurile feei mediale ................................................................................ 93
E. Girusurile i anurile feei inferioare .............................................................................. 94
II. FORMAIILE INTEREMISFERICE ................................................................................. 95
A. Corpul calos (corpus callosum) ...................................................................................... 95
B. Comisura alb anterioar (comissura alba anterior) ...................................................... 95
C. Lama terminal (lamina terminalis) ................................................................................ 95
D. Fornixul sau trigonul cerebral (fornix) ............................................................................ 95
E. Septul pelucid (septum pellucidum) ................................................................................ 95
F. Cavum veli interpositi ...................................................................................................... 96
III PRILE RINENCEFALULUI ......................................................................................... 96
A. Bulbul olfactiv ................................................................................................................. 96
B. Tractul olfactiv ................................................................................................................ 97
C. Substana perforat anterioar ......................................................................................... 97
D. Substantia innominata (zona sublenticular) .................................................................. 97
E. Aria septal ...................................................................................................................... 98
F. Lobul piriform (Cortex piriform sau olfactiv) ................................................................. 98
G. Hipocampul i structurile asociate (Formaiunile hipocampale) .................................... 98
IV. VENTRICULII LATERALI.............................................................................................. 99
A. Partea central (Pars centralis) ....................................................................................... 99
B. Cornul anterior (Cornu anterius) .................................................................................... 99
C. Cornul posterior (Cornu posterius) ............................................................................... 100
D. Cornul inferior (Cornu inferius).................................................................................... 100
SCOARA CEREBRAL ...................................................................................................... 101
I. GENERALITI ............................................................................................................... 101
4

II. STRUCTURA NEOCORTEXULUI ................................................................................ 101


A. Laminaia citoarhitectonic ........................................................................................... 101
B. Tipuri de neuroni corticali ............................................................................................. 102
C. Sistemele de modulare ale activitilor corticale ........................................................... 102
D. Fibro (mielo) arhitectonic orizontal ........................................................................... 103
E. Conexiunile scoarei ...................................................................................................... 104
F. Interrelaii sinaptice intracorticale ................................................................................. 105
G. Organizarea funcional orizontal ............................................................................... 105
H. Organizarea funcional columnar .............................................................................. 105
III. ARIILE NEOCORTEXULUI .......................................................................................... 105
A. Mapa cortical ............................................................................................................... 105
B. Ariile motorii ................................................................................................................. 106
C. Ariile somestezice ......................................................................................................... 107
D. Ariile somestezico-motorii ............................................................................................ 107
E. Ariile senzoriale ............................................................................................................. 108
F. Ariile de asociaie .......................................................................................................... 108
IV. STRUCTURA ALLOCORTEXULUI ............................................................................ 109
A. Paleocortexul ................................................................................................................. 109
B. Arhicortexul................................................................................................................... 109
SUBSTANA ALB A EMISFERELOR CEREBRALE ................................................... 112
I. ORGANIZARE .................................................................................................................. 112
A. Capsula intern (capsula interna) ................................................................................. 112
B. Capsula extern i capsula extrem ............................................................................... 113
II. FIBRELE DE PROIECIE ............................................................................................... 113
III. FIBRELE DE ASOCIAIE ............................................................................................. 114
IV. FIBRELE COMISURALE .............................................................................................. 115
A. Corpul calos .................................................................................................................. 115
B. Comisura anterioar ...................................................................................................... 115
C. Comisura fornixului (commissura fornicis) .................................................................. 115
SISTEMUL LIMBIC ............................................................................................................... 116
I. CONSTITUIE .................................................................................................................. 116
A. Teritoriile limbice.......................................................................................................... 116
B. Fasciculele limbice ........................................................................................................ 117
II. ORGANIZARE INTERN .............................................................................................. 118
A. Circuite intrinseci .......................................................................................................... 118
B. Aferentaia i eferentaia limbic .................................................................................. 119
CILE DE CONDUCERE ALE SISTEMULUI NERVOS ................................................. 120
I. CLASIFICARE................................................................................................................... 120
II. ORGANIZAREA SISTEMELOR SENZITIVE ............................................................... 120
III. ORGANIZAREA SISTEMELOR MOTORII ................................................................. 120
SISTEMUL SOMATOSENZITIV DISCRIMINATIV ASCENDENT .............................. 122
A. Receptorii ...................................................................................................................... 122
B. Neuronii de conexiune................................................................................................... 122
C. Segmentul extranevraxial al cii de conducere ............................................................. 122
D. Segmentul intranevraxial al cii de conducere .............................................................. 122
E. Proiecia cortical .......................................................................................................... 123
F. Transmisia semnalelor discriminative ........................................................................... 123
SISTEMUL SOMATOSENZITIV ANTEROLATERAL ASCENDENT .......................... 124
I. SISTEMUL TERMOALGEZIC ......................................................................................... 124
A. Receptorii ...................................................................................................................... 124
5

B. Neuronii de conexiune................................................................................................... 124


C. Neurotransmiterea nociceptiv ...................................................................................... 124
D. Calea algotermoconductoare extranevraxial ............................................................... 124
E. Calea algotermoconductoare intranevraxial ................................................................ 124
F. Proiecia subcortical ..................................................................................................... 125
G. Proiecia cortical .......................................................................................................... 125
II. CONTROLUL ANALGEZIC ENDOGEN ....................................................................... 125
A. Controlul de poart ("gate control") ............................................................................. 125
B. Controlul endorfinic ...................................................................................................... 126
C. Sisteme endogene de control analgezic ......................................................................... 126
III. SISTEMUL PROTOPATIC ............................................................................................ 126
A. Receptorii ...................................................................................................................... 126
B. Neuronii de conexiune................................................................................................... 126
C. Calea extranevraxial .................................................................................................... 126
D. Calea intranevraxial ..................................................................................................... 127
E. Proiecia cortical .......................................................................................................... 127
F. Transmisia semnalelor protopatice ................................................................................ 127
SISTEMUL PROPRIOCEPTIV ASCENDENT ................................................................... 128
I. SISTEMUL PROPRIOCEPTIV INCONTIENT ............................................................. 128
A. Receptorii ...................................................................................................................... 128
B. Neuronii de conexiune................................................................................................... 128
C. Calea extranevraxial .................................................................................................... 128
D. Calea intranevraxial ..................................................................................................... 128
E. Proiecia cerebelar........................................................................................................ 129
II. SISTEMUL PROPRIOCEPTIV CONTIENT ................................................................ 129
SISTEMUL TRIGEMINAL ................................................................................................... 130
A. Receptorii ...................................................................................................................... 130
B. Neuronii de conexiune................................................................................................... 130
C. Segmentul extranevraxial .............................................................................................. 130
D. Segmentul intranevraxial .............................................................................................. 130
E. Proiecia cortical .......................................................................................................... 130
SISTEMUL OLFACTIV ......................................................................................................... 131
A. Receptorii olfaciei ........................................................................................................ 131
B. Neuronii de conexiune................................................................................................... 131
C. Calea olfactiv ............................................................................................................... 131
D. Conexiunile corticale .................................................................................................... 132
SISTEMUL GUSTATIV ......................................................................................................... 133
A. Receptorii gustativi ....................................................................................................... 133
B. Neuronii de conexiune................................................................................................... 133
C. Calea gustativ .............................................................................................................. 134
D. Aria cortical gustativ ................................................................................................. 134
SISTEMUL VIZUAL (OPTIC) .............................................................................................. 135
A. Receptorii vizuali .......................................................................................................... 135
B. Neuronii de conexiune................................................................................................... 135
C. Calea periferic (tractul retinogeniculat) ...................................................................... 135
D. Calea central (tractul geniculocalcarin)...................................................................... 136
E. Proiecia cortical .......................................................................................................... 136
F. Cile reflexelor optice .................................................................................................... 136
G. Cile optomotorii .......................................................................................................... 137
SISTEMUL AUDITIV ............................................................................................................. 138
6

A. Receptorii auditivi ......................................................................................................... 138


B. Neuronii de conexiune................................................................................................... 138
C. Calea acustic ................................................................................................................ 138
D. Cortexul auditiv ............................................................................................................. 138
E. Cile reflexe acustice ..................................................................................................... 138
SISTEMUL VESTIBULAR .................................................................................................... 140
A. Receptorii vestibulari .................................................................................................... 140
B. Neuronii de legtur ...................................................................................................... 140
C. Calea vestibular contient .......................................................................................... 140
D. Proiecia cortical .......................................................................................................... 140
E. Conexiunile vestibulare incontiente ............................................................................. 140
SISTEMUL PIRAMIDAL (CORTICOSPINAL) ................................................................. 142
A. Origine........................................................................................................................... 142
B. Traiect intranevraxial .................................................................................................... 142
C. Traiect extranevraxial .................................................................................................... 143
SISTEMUL EXTRAPIRAMIDAL ........................................................................................ 144
A. Centrul cortical extrapiramidal ..................................................................................... 144
B. Centrii extrapiramidali subcorticali ............................................................................... 144
C. Conexiuni subcorticale extrapiramidale asociate .......................................................... 146
D.Tracturile extrapiramidale spinale.................................................................................. 146
SISTEMELE NEUROMEDIATOARE INTRANEVRAXIALE ........................................ 147
I. GENERALITI ............................................................................................................... 147
II. SISTEME MONOAMINERGICE .................................................................................... 147
A. Sistemul noradrenergic (catecolaminergic) .................................................................. 147
B.Sistemul dopaminergic ................................................................................................... 148
C. Sistemul serotoninergic ................................................................................................. 149
III. SISTEMELE COLINERGICE ........................................................................................ 149
IV. SISTEMELE GABA-ERGICE ........................................................................................ 150
V. SISTEMELE PEPTIDERGICE ........................................................................................ 150
A. Neuropeptide mediatoare opioide ................................................................................. 150
B. Neuropeptide mediatoare neopioide .............................................................................. 150
NVELIURILE CREIERULUI I ALE MDUVEI SPINRII ...................................... 152
I. DURA MATER ENCEFALIC ........................................................................................ 152
A. Descriere ....................................................................................................................... 152
B. Sinusurile durei mater ................................................................................................... 152
C. Arterele durei mater....................................................................................................... 153
D. Inervaia durei mater ..................................................................................................... 154
II. ARAHNOIDA ENCEFALULUI ...................................................................................... 154
A. Cisternele subarahnoidiene ........................................................................................... 154
III. PIA MATER ENCEFALIC .......................................................................................... 155
A. Pnza (vlul) coroidian (tela choroidea) ..................................................................... 155
IV. MENINGELE SPINAL ................................................................................................... 155
A. Dura mater spinal ........................................................................................................ 155
B. Arahnoida spinal .......................................................................................................... 156
C. Pia mater spinal ........................................................................................................... 156
CIRCULAIA LICHIDULUI CEFALORAHIDIAN .......................................................... 157
VASCULARIZAIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ............................................... 158
I. ARTERELE MDUVEI SPINRII .................................................................................. 158
A. Arterele segmentare ...................................................................................................... 158
B. Arterele longitudinale .................................................................................................... 158
7

C. Vascularizaia teritorial................................................................................................ 159


II. ARTERELE ENCEFALULUI .......................................................................................... 159
A. Sistemul carotidian intern ............................................................................................. 159
B. Sistemul vertebrobazilar ................................................................................................ 160
C. Cercul arterial Willis (circulus arteriosus cerebri) ....................................................... 160
III. VASCULARIZAIA TERITORIAL ........................................................................... 162
A. Teritoriul bulbar ............................................................................................................ 162
B. Teritoriul pontin ............................................................................................................ 162
C. Teritoriul mezencefalic.................................................................................................. 162
D. Teritoriul cerebelar ........................................................................................................ 162
E. Tertoriile subcorticale .................................................................................................... 162
F. Teritoriile corticale ........................................................................................................ 163
IV. VENELE MDUVEI SPINRII .................................................................................... 163
V. VENELE ENCEFALULUI ............................................................................................... 164
A. Drenajul venos al emisferelor cerebrale ........................................................................ 164
B. Venele cerebelului ......................................................................................................... 165
C. Venele trunchiului cerebral ........................................................................................... 165
NERVII CRANIENI ................................................................................................................ 166
I. NERVII OLFACTIVI (NN.OLFACTORII) ........................................................................ 166
II. NERVUL OPTIC (N. OPTICUS) ..................................................................................... 166
III. NERVUL OCULOMOTOR (N. OCULOMOTORIUS) .................................................. 166
IV. NERVUL TROHLEAR (N.TROHLEARIS) .................................................................... 167
V. NERVUL TRIGEMEN (N. TRIGEMINUS) ..................................................................... 167
A. Ramurile nervului oftalmic ........................................................................................... 168
B. Ramurile nervului maxilar............................................................................................. 168
C. Ramurile motorii ale nervului mandibular .................................................................... 169
D. Ramurile senzitive ale nervului mandibular ................................................................. 169
VI. NERVUL ABDUCENS (N. ABDUCENS) ...................................................................... 170
VII. NERVUL FACIAL (N. FACIALIS, N. INTERMEDIOFACIALIS) ................................ 170
A. Ramurile extrapietroase (din VII).................................................................................. 170
B. Ramurile intrapietroase (din VII bis) ............................................................................. 171
VIII. NERVUL VESTIBULOCOHLEAR(N. VESTIBULOCOHLEARIS) ........................... 171
IX. NERVUL GLOSOFARINGIAN (N. GLOSSOPHARYNGEUS) .................................... 171
X. NERVUL VAG (N. VAGUS) ............................................................................................ 172
XI. NERVUL ACCESOR (N. ACCESORIUS) ...................................................................... 173
XII. NERVUL HIPOGLOS (N. HYPOGLOSSUS) ............................................................... 173
NERVII SPINALI .................................................................................................................... 174
I. GENERALITI ............................................................................................................... 174
II. RAMURILE DORSALE SPINALE ................................................................................. 175
A. Ramurile dorsale cervicale ............................................................................................ 175
B. Ramurile dorsale toracale .............................................................................................. 175
C. Ramurile dorsale lombare ............................................................................................. 175
D. Ramurile dorsale sacrococcigiene ................................................................................. 175
III. PLEXUL CERVICAL (PLEXUS CERVICALIS) ............................................................ 176
A. Ramurile senzitive ......................................................................................................... 176
B. Ramurile motorii ........................................................................................................... 176
IV. PLEXUL BRACHIAL (PLEXUS BRACHIALIS) ........................................................... 176
A. Ramurile supraclaviculare ............................................................................................. 176
B. Ramurile infraclaviculare .............................................................................................. 177
C. Nervul musculocutanat (n. musculocutaneus)............................................................... 177
8

D. Nervul median (n. medianus) ........................................................................................ 177


E. Nervul ulnar (n. ulnaris) ................................................................................................ 177
F. Nervul cutanat medial al braului (n. cutaneus brachii med.) ....................................... 178
G. Nervul cutanat medial al antebraului (n. cut. antebr. med.)......................................... 178
H. Nervul axilar (n. axillaris)............................................................................................. 178
I.Nervul radial (n. radialis) ................................................................................................ 178
V. NERVII INTERCOSTALI (NN. INTERCOSTALES)....................................................... 178
VI. PLEXUL LOMBAR (PLEXUS LUMBALIS) .................................................................. 179
A. Nervul iliohipogastric (n. iliohypogastricus) ................................................................ 179
B. Nervul ilioinghinal (n. ilioinguinalis) ........................................................................... 179
C. Nervul genitofemural (n. genitofemuralis) .................................................................... 179
D. Nervul femurocutanat (n cutaneus femoris lateralis) ................................................... 179
E. Nervul obturator (n. obturatorius') ................................................................................ 179
F. Nervul femural (n. femoralis) ........................................................................................ 179
VII. PLEXUL SACRAL (PLEXUS SACRALIS) ................................................................... 179
A. Nervul gluteu superior (n. gluteus superior) ................................................................. 180
B. Nervul fesier inferior (n. gluteus inferior)..................................................................... 180
C Nervul micul sciatic (n. cutaneus femoris posterior) ..................................................... 180
D. Nervul marele sciatic (n. ischiadicus) ........................................................................... 180
VIII. NERVUL (PLEXUL) RUINOS (N. PUDENDUS) .................................................... 181
IX. NERVUL COCCIGIAN (N. COCCYGEUS) .................................................................. 181
SISTEMUL NERVOS AUTONOM (VEGETATIV; VISCERAL) .................................... 182
I. GENERALITI ............................................................................................................... 182
A. Interoceptorii ................................................................................................................. 182
B. Aferenele autonome ..................................................................................................... 182
C. Eferenele autonome ...................................................................................................... 183
D. Efectorii autonomi (organe int) .................................................................................. 183
II. SISTEMUL SIMPATIC .................................................................................................... 183
A. Simpaticul cervico-cefalic ............................................................................................. 184
B. Simpaticul toracic .......................................................................................................... 185
C. Simpaticul abdominal i pelvian ................................................................................... 185
III. SISTEMUL PARASIMPATIC ........................................................................................ 185
A. Componenta cranial a parasimpaticului ...................................................................... 186
B. Componenta sacral a parasimpaticului ........................................................................ 187
IV. PLEXURILE VEGETATIVE.......................................................................................... 188
A. Plexurile toracale ........................................................................................................... 188
B. Plexurile abdominale ..................................................................................................... 188
C. Plexurile pelviene .......................................................................................................... 188
V. CENTRII SUPRASPINALI i CI AUTONOME .......................................................... 190

GENERALITI DE NEUROMORFOLOGIE
I. SUBDIVIZIUNEA SISTEMULUI NERVOS
A. Subdiviziunea anatomic

Sistemul nervos central (systema nervosum centrale) - nevrax:


Mduva spinrii (medulla spinalis) situat n canalul vertebral;
Encefalul (encephalon), aflat in cutia cranian.
Trunchiul cerebral
Bulbul
Puntea (pons)
Mezencefal (mesencephalon)
Cerebelul (cerebellum)
Creierul mare (cerebrum)

(truncus encephali)
(medulla oblongata)

- talamus (thalamus)
- metatalamus (metathalamus)
- epitalamus (epithalamus)
- hipotalamus (hypothalamus)
emisferele cerebrale (hemispherium)

mielencefal
metencefal
mezencefal
metencefal
diencefal
diencefal
diencefal
diencefal
telencefal

Sistemul nervos periferic (systema nervosum periphericum):


Nervii spinali (nervi spinales);
Nervii cranieni (nervi craniales).
B. Subdiviziunea funcional

Sistemul nervos somatic sau de relaie cu mediul extern.


Sistemul nervos autonom, visceral, vegetativ, de reglare al mediului intern. Se divide n
sistem nervos simpatic (pars sympathetica) i sistem nervos parasimpatic (pars
parasympathetica)
- termenii sunt convenionali, nu reflect cu precizie caracterele anatomo- funcionale
ale acestui sistem;
- componentele periferice i centrale ale sistemului nervos somatic i autonom sunt
parial suprapuse avnd i activitate interdependent.
C. Subdiviziunea structural

Sistemul nervos central, dup aspectul substanei nervoase constituente este format din:
Substan cenuie (substantia grisea), alctuit din corpii i dendritele neuroni lor;
formeaz coloane (columna), nuclei (nucleus), scoar (cortex) etc.
Substan alb (substantia alba) este format din axoni mielinici, dispui n cordoane
(funiculus), tracturi (tractus), fascicule (fasciculus), anse (ansa), pedunculi
(pedunculus), capsule (capsula) etc.
Substana reticular (substantia reticularis), agregate neuronale dispersate, formeaz
nucleii i tracturile formaiunii reticulare.

Sistemul nervos periferic este constituit din:


ganglioni nervoi periferici (senzitivi, vegetativi);
nervi (rdcin, trunchi, ramuri);
plexuri nervoase (somatice, vegetative).

10

II. NEUROGENEZA
A. Neurulaia (neurulatio)
Este perioada formrii tubului neural, ntre sptmnile 2,5-4 ale vieii intrauterine, n
urmtoarea succesiune:

Placa neural (lamina neuralis), ngroarea ectodermului (neuroectoderm) discului


embrionar, posterior de coarda dorsal.

anul neural (sulcus neuralis), nfundarea longitudinal a plcii neurale pe linia


median. anul este flancat de dou plici neurale (plicae neurales).

Tubul neural (tubus neuralis) se nchide prin apropierea i fuzionarea plicilor neurale.
Fuzionarea ncepe cervico-toracal extinzndu-se concomitent rostral i caudal.

Neuroporii (neuroporus rostralis et caudalis) sunt orificiile rmase deschise ale


extremitilor tubului neural. Ele se obtureaz la nceputul sptmnii a 5-a intrauterine,
marcnd finele procesului de neurulaie.

Crestele neurale (crista neuralis) sunt dou benzi longitudinale ngroate, situate
dorsolateral de tubul neural.

Fig.1 Dezvoltarea tubului neural


B. Dezvoltarea sistemului nervos central
Mduva spinrii se dezvolt din partea mijlocie i caudal a tubului neural.
Encefalul se dezvolt din partea rostral a tubului neural, acesta subdivizndu-se prin
ngustri transversale n trei, apoi cinci vezicule cerebrale (spt. 5):
Veziculele primare
Rhombencephalon (creier posterior)
Mesencephalon (creier mijlociu)
Prosencephalon (creier anterior)

Veziculele secundare
Myelencephalon
Metencephalon
Mesencephalon
Diencephalon
Telencephalon

11

Alungirea i dilatarea veziculelor cerebrale este nsoit de urmtoarele modificri:


Flexiuni, ntre veziculele cerebrale (flexura cervical, metencefalic, mezencefalic).
Evaginaii ale veziculelor encefalice:
- evaginaii diencefalice: pineal, neurohipofizar, vezicula optic;
- evaginaii telencefalice: extensiunile hemisferiale, vezicula olfactiv.
Proliferri (muguri) ale tubului neural (mase pline, n care nu ptrund evaginrile
veziculelor encefalice):
- cerebelul, proliferarea metencefalic;
- oliva bulbar,
- coliculii mezencefalului
- corpii mamilari hipotalamici.
Concomitent cu dezvoltarea tubului neural se dezvolt i somitele mezodermale, care se
extind pn la nivelul mezencefalului. Datorit raportului cu segmentele somitice, nevraxul
este divizat n:
Parte segmentar (mduva spinrii, trunchiul cerebral);
Parte suprasegmentar (diencefalul, telencefalul).
C. Dezvoltarea sistemului nervos periferic
Crestele neurale prin segmentare formeaz grupuri celulare care fie rmn n apropierea
originii lor, fie migreaz la diferite distane formnd:
Ganglionii senzitivi ai nervilor cranieni i spinali (ganglia craniospinalia);
Ganglionii vegetativi prevertebrali, paravertebrali, juxtaviscerali (ganglia autonomica);
Medulosuprarenala.
Nervii senzitivi sunt prelungirile celulelor crestelor neurale; nervii motori se formeaz din
prelungirile celulelor nervoase ale peretelui tubului neural.
D. Histogeneza sistemului nervos

Tubul neural are peretele format din trei straturi:


Stratul ependimar (stratum ependymale) cptuete canalul central medular i
cavitile veziculelor cerebrale, i conine celule neuroepiteliale pluripotente care se
difereniaz ncepnd din luna a 2-a intrauterin n:
- neuroblaste, celule nervoase primitive, formarea i diferenierea lor terminndu-se
prenatal (n luna a 7-a intrauterin);
- spongioblaste sau glioblaste, difereniate n celule de susinere, proliferarea i
maturizarea lor prelungindu-se i dup natere.
Stratul intermediar, mantaua (stratum paliale), mpreun cu celulele migrate din
stratul precedent, genereaz substana cenuie. Cele dou straturi vor forma matricea
n care neuroblastele i glioblastele proifereaz i se diferenieaz, dobndind treptat
proprietile celulelor mature.
Stratul marginal (stratum marginale), format din prelungirile neuronale, din care va
rezulta substana alb.
Prin ngroarea stratului intermediar i proliferarea stratului ependimar n jumtatea inferioar
a tubului neural rezult coloanele cenuii spinale, n pereii veziculelor cerebrale, prin
fragmentarea straturilor cenuii iau natere nucleii nervoi i scoara primitiv.

Din celulele crestelor neurale deriv:


Neuronii unipolari ai ganglionilor senzitivi cranio-spinali.
Neuronii ganglionilor vegetativi.
Celulele gliale periferice (Schwann).
Celulele piei mater i arahnoidei.
Celulele cromafine ale medulosuprarenalei.
12

Celule pigmentare, melanofore (piele, iris).


Mielinizarea are loc ncepnd din luna a 5-a intrauterin prin funcia mielinogenetic a
celulelor Schwann la nervii periferici, i a celulelor oligodendrogliale n sistemul nervos
central. Secvena mielinizrii axonilor reflect gradul de maturizare al sistemului
nervos; procesul continu postnatal.

Fig. 2. Structura tubului neural

13

III. ESUTUL NERVOS (TEXTUS NERVOSUS)


A. Neuronul (neuronum, neurocytus)
Numrul neuronilor n creierul uman se estimeaz la 100 miliarde prezente deja nainte de
natere, n perioada postnatal crete complexitatea structural i funcional neuronal,
precum i a conexiunilor interneuronale.

Structur: Este format din corpul celular i prelungiri:


Corpul celular (soma) are dimensiunile ntre 5-120 microni, i form diferit (stelat,
pirmaidal, granular, fuziform etc.). Este alctuit din nucleu (karyon) i citoplasm
perinuclear (perikaryon, denumire utilizat frecvent i pentru ntregul corp
neuronal). Termenul de nucleu are sens ambiguu pe de o parte astfel fiind denumit
organitul celular, iar pe de alta se refer la grup celular dens aflat n structura
nevraxului.
Axonul (axon, neuritum), prelungire efectoare lung pn la 1 m specializat pentru
transmiterea impulsurilor nervoase, este format din citoplasm i membran
plasmatic (axoplasma, axolemma); are:
- ramuri colaterale, puine la numr; (colaterale recurente)
- ramuri terminale (telodendron), arborizate, prevzute cu butoni terminali sinaptici.
Dendrite (dendritum), arborizaii receptoare multiple scurte (civa microni).
Recepioneaz informaiile prin prelungiri scurte spini, aceste mresc area
suprafeelor sinaptice. Conin neurofilamente i granule Nissl.

Tipurile neuronale, dup numrul prelungirilor sunt:


Neuroni pseudounipolari (termen frecvent utilizat pentru acetia: unipolari); au
dendrita i axonul aparent fuzionat pe o distan scurt (ex. neuronii senzitivi primari
din ganglionii craniospinali).
Neuronii bipolari au la poli o dendrit i un axon (ex. neuronii primari ai organelor de
sim).
Neuronii multipolari, cu numeroase dendrite i un axon, alctuiesc majoritatea
neuronilor din nevrax. Dup lungimea axonului, se clasific n:
- neuroni multipolari longiaxonici (tip Golgi I);
- neuroni multipolari breviaxonici (tip Golgi II).

Tipuri neuronale funcionale:


Neuronii senzitivi: recepioneaz i transmit n sens aferent (neuroni afereni)
impulsurile nervoase;
Neuronii motori sau motoneuronii sunt neuroni multipolari efereni;
Neuronii intercalai sau interneuronii (internuniali): sunt celule multipolare; axonul i
dendritele acestora rmn localizate n nevrax; sunt neuroni de interconexiune.

Doctrina neuronal (Ramon y Cajal): neuronul este:


- Unitate genetic: se dezvolt din celule embrionare independente (neuroblast).
- Unitate anatomic: prile neuronului sunt constituenii unei singure celule.
- Unitate fiziologic: deoarece recepioneaz, genereaz i transmite impulsul nervos.
- Unitate polarizat: are o polarizare dinamic, sensul transmiterii influxului nervos fiind
unidirecional, de la dendrite la perikaryon n sens centripet, iar n axon centrifug.
- Unitate patologic: deoarece leziunile prilor sale afecteaz ntreaga celul.
- Unitate regenerativ: dei neuronul nu are capacitatea de a se divide i multiplica,
axonul acestuia n sistemul nervos periferic poate regenera, dar nu i n nevrax.

14

B. Neuroglia (neuroglia)

Neuroglia central se afl n nevrax, este format din urmtoarele tipuri de celule gliale:
Astroglia protoplasmatic (astrocytus protoplasmaticus), celul voluminoas, cu
prelungiri scurte, localizate n substana cenuie.
- Picioruele (processus vascularis) prelungirilor vin n contact cu capilarele
sanguine, formnd n jurul acestora o membran limitant glial perivascular.
- Prelungirile piale (processus pialis) ajung la suprafaa creierului, sau la nivelul
ventriculilor cerebrali (membranele limitante gliale superficiale i periventriculare).
Astroglia fibroas (astrocytus fibrosus) are prelungiri lungi, dispuse n jurul axonilor.
Este localizat n substana alb, iar prin extremitile lor lite contacteaz capilarele.
Oligodendroglia Rio-Hortega (oligodendrocytus); sunt celule mici cu puine
prelungiri, aflate n jurul neuronilor (celule satelite perineuronale) i al fibrelor
nervoase intranevraxiale (oligodendroglia interfascicular). Dispun de procese
mielinopoetice care formeaz teaca de mielin n sistemul nervos central.
Microglia (microglia) are origine mezodermic, face parte din sistemul fagocitar
mononuclear (astroglia i oligodendroglia denumite i macroglie au o origine
neuroectodermic). Sunt celule mici, cu ramificaii bogate, aflate att n substana
cenuie ca celule perineuronale satelite, ct i n substana alb.
Ependimoglia (ependymocytus), lam epitelial unicelular de cptuire a
ventriculilor cerebrali i a canalului central.
Neuroglia periferic, asociat sistemului nervos periferic, este format din:
Neurolemocitele sau celulele Schwann; nsoesc axonii periferici; au rol n formarea
tecii de mielin, n conducerea impulsului nervos i presupus rol fagocitar.
Gliocitele ganglionare situate n ganglionii periferici; sunt celule perineuronale satelite.
Gliocitele terminale (telogliale) dispuse n jurul terminaiilor nervoase, sau ca unele
celule de susinere ale epiteliilor senzoriale.
Funciile celulelor gliale sunt:
Rol de suport al celulelor nervoase i meninere a integritii structurale a neuronului.
Rol de transfer (celule perineuronale satelite: astrocitul, oligodendroglia, microglia) al
substanelor ntre capilar i neuron, prin formarea unei bariere hemoneuronale
fiziologice selective. Numrul lor este de 5-10 ori mai mare ca cel al neuronilor,
avnd proprietatea de diviziune i proliferare.
Rol de control metabolic i de modulare a activitii neuronale.
Rol n controlul i participarea la dinamica lichidelor spaiilor extracelulare ale
sistemului nervos (lichid intercelular i cerebrospinal).
Rol n formarea tecii de mielin i n procesul de depolarizare nervoas.
Rol fagocitar i de cicatrizare.

15

Fig.3 Celule gliale


C. Fibra nervoas (neurofibra)

Denumire comun, include axonul i tecile acestuia.


Fibra nervoas a sistemului nervos central formeaz substana alb; axonii au teci de
mielin i un nveli glial parial. Axonii foarte subiri sunt amielinici.
Fibra nervoas a sistemului nervos periferic formeaz dou tipuri de fibre periferice,
n raport cu prezena sau absena tecii de mielin:
- fibra mielinic (neurofibra myelinata) este nconjurat de o teac de mielin i o
teac glial, denumit neurilem sau teaca lui Schwann;
- fibra amielinic (neurofibra nonmyelinata) sau fibre Remak, fr teac de mielin,
nconjurat numai de neurilem (fibre cenuii).
Teaca de mielin (stratum myelini) este format din lamele lipoproteice nfurate n
jurul axonului, formnd un cilindru discontinuu:
Nodurile neurofibrei Ranvier sunt ariile ntrerupte ale tecii de mielin, la intervale de
80-1500 microni. Este locul de emitere a colateralelor axonului. Intervalele cilindrice
dintre dou noduri sunt denumite segmente internodale. Deoarece la nivelul
strangulailor Ranvier se pot realiza numai schimburi ionice transmembranare,
impulsul nervos este condus n mod saltatoriu i rapid, de la nod la nod.
Incizurile mielinice (Schmidt-Lantermann) sunt fisuraii oblice ale tecii de mielin.
Au rol n schimbul de substane dintre axon i anturaj.
Teaca lui Schwann sau neurilema este format din celule gliale (neurolemocitul
Schwann), i este prezent att la fibrele nervoase mielinice, ct i la cele amielinice. La
fibrele mielinice mbrac i nodurile Ranvier. Fiecrui segment internodal i corespunde
o celul Schwann.
Teaca conjunctival nconjoar fibra nervoas (endoneurium). Fasciculele de fibre
nervoase sunt nconjurate de o teac conjunctiv (perineurium), iar nervul periferic de o
teac extern (epineurium) care conine vase i limfatice, funcionnd ca o barier
selectiv conferind totodat rezisten la traciune.
Clasificarea fibrelor nervoase se face din punct de vedere:
Anatomic; dup diametru, prezena sau absena tecii de mielin, celula de origine.

16

Funcional; dup direcia de conducere (aferene, eferene), tipul structurii inervate


(somatic, visceral), viteza de conducere. Aferentele cutanate dei sunt dendrite, din
punct de vedere anatomic ele sunt denumite axoni, deoarece sunt lungi i puin
ramificate.
Gruparea fibrelor:
Grupul A

mielinic

Grupul B
Grupul C

mielinic
amielinic

somatic
aferent
eferent
vegetativ preganglionar
vegetativ postganglionar

Clasificarea fibrelor n raport cu direcia de conducere, grosimea fibrei i viteza de


conducere:
Eferene: (somatice i viscerale)
Tipul
A (groase) alfa
A (subiri) gamma i delta
B
C
Aferene:
Cutanate
A (groase) alfa
A (mijlocii) gama
A (subirii) delta
C
Viscerale
A delta
C
Musculare
I. (A alfa)
II. (A gamma)
III. (A delta)
IV. (C)

Diametru (microni)
10-20
2-8
3
2

Viteza de conducere (m/sec)


60-120
10-50
3-15
1-2

Diametru (microni)
12-20
6-12
2-6
2

Viteza de conducere (m/sec)


70-120
30-70
4-30
0,5-2

2-12
2

4-7
0,2-2

12-20
6-12
2-6
2

70-120
30-70
4-30
0,5-2

Viteza de conducere este direct proporional cu grosimea fibrei (viteza = 6x diametrul fibrei).

IV. SINAPSA INTERNEURONAL


Jonciune anatomo-funcional, prin care se transmite influxul nervos ntre neuroni.
A. Sinapsa anatomic

Clasificarea sinapselor dup locul de conexiune dintre prile neuronilor:


Sinaps axodendritic (synapsis axodendritica);
Sinaps axosomatic;
Sinaps axoaxonic;
Sinaps somatodendritic;
17

Sinaps somatosomatic;
Sinaps dendrodendritic.

Componentele sinapselor interneuronale (synapsis inteneuronalis) sunt:


Componenta presinaptic (pars presynaptica) este format din butoanele terminale
ale terminaiilor axonice, care pot avea diferite forme (piciorue, calice terminale) i
prezint:
membrana presinaptic, ngroarea membranei butonului terminal;
veziculele presinaptice, aflate n butonul terminal.
Componenta postsinaptic (pars postsynaptica) are de asemenea o membran
ngroat (dens) a perikaryonului sau dendritei situat adiacent membranei
presinaptice.
Spaiul sinaptic (fissura synaptica) separ componentele pre- i postsinaptic.
Intervalul sinaptic are o mrime variabil 150-300 A, la unele sinapse el lipsind (aa
numitele sinapse electrice).
Dup grosimea membranelor sinaptice sinapsele pot fi excitatorii unde cele dou
membrane pre i postsinaptic sunt uniform de groasde (sinapse simetrice) i sinapse
inhibitoare unde menbrana postsinaptic este mai groas.
Transmiterea sinaptic are loc prin neurotransmitori. Foarte rar transmiterea
potenialului electric datorit jonciunilor strnse dintre componentele sinaptice are
loc fr intervenia acestora. (sinapse electrice).
B. Sinapsa chimic

Transmiterea sinaptic are loc prin mediatori chimici, denumii neurotransmitori


(neurotransmiteri).
Impulsul nervos elibereaz neurotransmitorii din vezicula presinaptic; ei sunt
sintetizai i stocai n aceasta i apoi, prin exocitoz ajung n spaiul sinaptic.
Membrana postsinaptic, prin receptorii si chimici, capteaz neurotransmitorul, iar
cuplul mediator-receptor declaneaz propagarea impulsului nervos n neuronul
postsinaptic.
Neurotransmitorul acioneaz n urmtoarea succesiune:
Sintez i stocare n neuronul presinaptic
Eliberare n spaiul sinaptic
Cuplare cu receptorii specifici ai membranei postsinaptice
Declanarea fenomenelor electrice n neuronul postsinaptic
Disociere de receptor i inactivare enzimatic

Neurotransmitorii sinaptici prezeni n sistemul nervos central i periferic i tipul


receptorilor chimici (farmacologici) sunt:

18

Tip neuronal
a. Monoaminergic
adrenergic
noradrenergic
dopaminergic
serotonergic
b. Colinergic

Mediator
Monoamine
Adrenalina
Noradrenalina
Dopamina
Serotonina
Acetilcolina

c. Gabaergic
aminoacizi inhibitori
d. Histaminergic
e Peptidergic

Acid gama aminobutiric


GABA) (i glicina)
histamina
Peptide opioide
Peptide nonopioidice
Glutamat, aspartat

f. aminoacizi excitatorii

alfa, beta
D1,2,3
S l,2,3
muscarinic
nicotinic
GABA A, B
H1,2
kappa, miu etc
(40 substane)

Acetilcolina, este principalul mediator al sistemului nervos central i periferic att


somatic ct i autonom (exceptnd fibra simpatic postganglionar). Sinapse
colinergice sunt i sinapsele neuromusculare somatice i parasimpatice.
Sinteza acetilcolinei are loc n terminalul axonic din colin i acetil-coenzima A
(acetil CoA). Este stocat n vezicule sinaptice i eliberat exocitotic sub aciunea
potenialului de aciune, concomitent cu facilitarea influxului de Ca++.
Receptorii colinergici formeaz dou uniti: receptori nicotinici i receptori
muscarinici.

Receptorii nicotinici:
Receptorii muscarinici:

Receptor

Au mai multe subuniti, sunt stimulai de nicotin.


Reacioneaz rapid i excitator, pe durat scurt
Divizai n mai multe subuniti. Reacioneaz lent i
prelungit . Sunt excitatori (parasimpaticotonici ).

Inactivarea acetilcolinei are loc n fanta sinaptic prin hidroliz de enzima


acetilcolinesteraza
Noradrenalina ( norepinefrina ), este mediatorul principal al neuronilor simpatici
postganglionari i al unor grupuri nucleare ale SNC. Adrenalina este mediatorul
principal al glandei medulosuprarenale.
Este sintetizat din tirozin (monoamina primar) formndu-se prealabil DOPA
(dihidrofenilalanin) apoi dopamin, aceasta din urm fiind convertit n
noradrenalin (i adrenalin). Stocat n vezicule sinaptice i expulzat apoi n
fanta sinaptic, interacioneaz cu receptorii specifici adrenergici, necesitnd i
mecanisme de mesageri secundari .
Receptorii adrenergici formeaz dou clase, subdivizate n subuniti i determin
natura rspunsului la noradrenalin att interneuronal ct i neuroefector (efectele
simpatice).
Receptorii alfa ( )
Receptorii beta ( )

Sunt responsabili pentru majoritatea efectelor


excitatorii
Rspund pentru majoritatea efectelor inhibitorii

19

Inactivarea catecolaminelor are loc n componenta presinaptic de enzime


mitocondriale: monoamino-oxidaze (MAO) i catecol-O- metiltransferaz (enzime
aflate i n gliocite).
Transmisia de noradrenalin poate fi inhibat sau potenializat presinaptic (sinteza,
stocarea, eliberarea) i postsinaptic, prin influenarea interaciunii noradrenalinei
cu blocarea sau excitarea receptorilor specifici. Sistemul circulator are
predominant receptori 1 pentru vase (activeaz vasoconstricia) i 1 pentru cord
(activeaz fora de contracie). Tonusul simpatic relaxeaz muchii netezi (cu
excepia celor gastrointestinali) prin receptorii 2 i 2 (vasodilataie).
Dopamina , este sintetizat din tirozin, fiind pe de o parte precursor al
noradrenalinei, iar pe de alta avnd rol neurotransmitor. Este prezent n SNC n
diferite regiuni, sistemele dopaminergice avnd rol primordial n funciile
comportamentale
Receptorii dopaminergici formeaz subgrupe, aflate mpreun pe aceeai membran
postsinaptic i activeaz prin intermediul mesagerilor
Receptorul D1
Receptorul D2

Excitator
Inhibitor

Dopamina este implicat n diferite procese psiho-biologice normale i patologice


(reducerea dopaminei n boala Parkinson, hiperactivitatea dopaminergic n
schizofrenie).)
Serotonina ( 5-hidroxitriptamina 5-HT ), este sintetizat din triptofan, aminoacid
aromatic, i are rol de transmitor i de modulator. Neuronii serotoninergici
formeaz grup limitat, localizat n mezencefal iar mediatorul apoi este rspndit n
ariile telencefalice i medulare
Receptorii serotoninergici (5-HT) formeaz o familie larg, format din diferite
subtipuri de 5-HT, care au proprieti excitatorii i inhibitorii, implicate n
facilitarea activitilor motorii, analgezie, reglarea temperaturii corpului, ritmurile
circadiene (somn-veghe) i diferite funcii psiho-biologice.
Drogurile antidepresante acioneaz (i) asupra receptorilor serotoninergici.
Histamina, este neuromediator i modulator al SNC; nucleii histaminergici sunt
localizai n hipotalamus. Este sintetizat din histidin. Receptorii histaminei (H1,
H2) activeaz prin mesageri secundari (adenilciclaza), rspunsul este de lung durat
i activeaz diferite funcii vegetative n SNC.
Acidul gama-aminobutiric. (GABA), aminoacid inhibitor, este principalul inhibitor
postsinaptic al sistemului nervos, aflat n toate teritoriile acestuia. Stocat n vezicule
sinaptice este eliberat prin exocitoz calciu-dependent.
Glicina, aminoacid inhibitor, cu formul chimic simpl, avnd receptori cu funcii
similare receptorilor gabaergici.
Glutamatul i aspartatul, sunt aminoacizi excitatori ai SNC, sintetizai din
metaboliii intermediari ai ciclului tricarboxilic. Receptorii specifici formeaz mai
multe subuniti de receptori NDMA (acidul N- metil-D-aspartic). Sunt comuni
pentru ambii mediatori .
Peptidele neuroactive , formeaz o familie deosebit de larg i heterogen de
neurotransmiteri, neuromediatori i neurohormoni prezente n sistemul nervos central
i periferic i n alte esuturi ( ex. peretele gastrointestinal). Sunt sintetizate n
terminalele presinaptice sub form de molecule mici i interacioneaz cu o mare
diversitate de receptori postsinaptici.
20

Clasificarea neuropeptidelor, dup aciunea lor opioid (asemntor morfinei) este


urmtoarea:
Neuropeptide nonopioide. Amintim cteva peptide gastrointestinale mai frecvent prezente
n esutul nervos, cele hipotalamice vor fi descrise la capitolul respectiv.
- VIP este prezent n SNC, ganglioni spinali i simpatici (i n peretele intestinal
unde a fost descoperit).Are rol n reglrile neuro-endocrine
- Substana P. Aflat n SN central i periferic n terminalele axonice subiri (A
delta) i cele amielinice (fibre C), are rol n transmiterea nociceptiv.
- Colecistokinina se afl n emisferele cerebrale, mduva spinrii.
Neuropeptidele opioide, cu proprieti farmacologice asemntoare opiaceelor (morfinei)
asociate cu efecte analgetice sunt prezente n cantiti diferite n teritoriile SN central i
periferic, sub form de prohormoni proteici
- Receptorii opioidici (opioizi) sunt localizai att pe membrana pre- ct i pe cea
postsinaptic; pot interaciona ntre ele (n neurotransmisie i neuromodulare).
Sistemul opioid endogen (endomorfinele i receptorii opioizi) moduleaz
transmiterea durerii, percepia i reactivitatea la aceasta intervenind totodat i n
reacii comportamentale.
Peptide opioide
Enkefaline ( leu-met )
Endorfine ( ,, )
Dinorfine

Prohormonul
Proenkefalin
Proopiomelanocortin
Prodinorfin

Receptorul
(delta)
(mu)
(kappa)

Alte substane cu funcii neurotransmitoare:


ATP poate avea rol de neurotransmiter dac se elibereaz n fanta sinaptic, deoarece
dispune de receptori specifici (receptorii P)
Adenozina, dispune de receptori (receptorii A) pentru modulare endogen
neuroprotectiv
Monoxidul de azot, neurotransmiter gazos, cu proprietate de difuziune rapid,
eliberat din celule de citokine n diferite condiii
C. Sinapsa funcional

Sinapsa determin sensul unidirecional al influxului nervos de la neuronul presinaptic


la cel postsinaptic. Sinapsele simetrice sunt excitatorii, cele asimetrice inhibitorii.
Natura funcional a sinapsei n ultima instan este determinat de receptorii moleculari
postsinaptici.
Sinapsele faciliteaz sau inhib transmiterea sinaptic (sinapse activatoare i
inhibitoare), fapt datorat neurotransmitorului i prezenei receptorilor postsinaptici:
Neurotransmitorul excitator declaneaz o depolarizare a membranei i neuronului
postsinaptic.
Neurotransmitorul inhibitor inhib producerea impulsului nervos n neuronul
postsinaptic, prin determinarea hiperpolarizrii membranei acestuia.
Neurotransmitorii acioneaz prin cile tracturilor nervoase aferente i eferente, n
sens:
Excitator, de exemplu cile colinergice (acetilcolina).
Excitator i inhibitor, de exemplu calea catecolaminergic (monoaminergic):
noradrenergic i dopaminergic (catecolaminele: adrenalina, noradrenalina,
dopamina).
Inhibitor, de exemplu calea serotoninergic (serotonina) i calea gabaergic (GABA):
21

inhibiia presinaptic, prin blocarea eliberrii neurotransmitorului excitator (de ex.


peptidele opioide opresc eliberarea substanei P n interneuronii spinali i prin
aceasta transmiterea impulsurilor de durere);
inhibiia postsinaptic prin blocajul postsinaptic al neurotransmiterii (ex. glicina).
D. Conexiunile interneuronale

Dispozitiv n lan, interconexiunea succesiv a cte unui neuron (situaie excepional).


Dispozitiv convergent, un numr mare de celule i concentreaz axonii spre un singur
neuron (ex. la cile senzitivo-senzoriale).

Dispozitiv divergent, o celul prin arborizaia axonului su contacteaz mai muli


neuroni, pentru extinderea efectului (ex. cile centrifugale).

Circuite de autoreglare neuronale inhibitoare (feed-back negativ) controleaz reflexele


miotatice, prin interneuronii inhibitori.
Celulele Renshaw sunt interneuronii inhibitori din cornul anterior al mduvei spinrii,
pentru controlul activitii alfamotoneuronilor:
- primesc colateralele axonului alfa-motoneuron (i impulsurile excitatorii) i
- retransmit axonii lor la un grup de alfa-motoneuroni, inhibnd activitatea acestora
(ex. n contracie agonist, celulele Renshaw vor inhiba motoneuronii
antagonitilor).

V. ARCUL REFLEX
-

Este circuitul neural al actului reflex (reacie de rspuns stereotipic la stimul).


Este format (att arcul reflex somatic ct i cel visceral) din 5 componente: receptor, cale
aferent, centrul reflex, cale eferent, efector.
A. Receptorii

Sunt structuri specializate pentru detectarea stimulilor senzitivi i convertirea


informaiilor n semnale electrice neuronale.
Exteroceptorii situai pe suprafaa corpului preiau stimulii mediului extern i anume:
- sensibilitatea exteroceptiv epicritic, discriminativ, stereognostic;
- sensibilitatea exteroceptiv protopatic, termic i nociceptiv (algic, de durere).
Proprioceptorii aflai n structurile aparatului locomotor (muchi, articulaii)
informeaz:
- sensibilitatea proprioceptiv, profund (kinestezic) privind poziia corpului, sensul
micrilor, tonusul muscular.
Interoceptorii sau visceroceptorii localizai n pereii viscerelor, vaselor,
recepioneaz:
- sensibilitatea i activitatea visceral, intervin n monitorizarea mediului intern
(homeostazie).

Clasificarea receptorilor senzitivi:

22

a. Exteroceptori
Mecanoreceptori
Termoreceptori
Nociceptori
b. Proprioceptori
Mecanoreceptori

Nociceptori
c. Interoceptori
Mecanoreceptori
Nociceptori
Baroreceptori
Chemoreceptori
d. Receptori senzoriali
Fotoreceptori
Mecanoreceptori
mecanoreceptorii
Chemoreceptori

corpusculii tactili ai pielii


terminaii nervoase libere
terminaii nervoase libere
fusurile neuromusculare
fusurile neurotendinoase
corpusculii articulari
terminaii nervoase libere (musculare, articulare)
terminaii nervoase musculare netede
terminaii libere viscerale
terminaii n adventicea arterial
celulele glomului carotic i aortic
(electromagnetici): receptorii vizuali
fonoreceptorii auditivi
vestibulari
receptorii gustativi, receptori olfactivi

B. Calea aferent

Segmentul extranevraxial al cilor reflexe este format de fibrele somato- i viscerosenzitive ale nervilor periferici.
Fibre tip A de la corpusculii tactili ai pielii, i terminaii nervoase libere n parte
(mecano-termo, algo-receptori i visceroreceptori).
Fibre tip C de la terminaiile nervoase libere ale pielii (nociceptori, termoreceptori,
unii mecanoreceptori) i receptorii viscerali.
Fibre tip I i II de la proprioceptorii fusurilor neuromusculare i neurotendionase i
corpusculii articulari.
Fibre tip III i IV de la nociceptorii musculari i articulari.
Segmentul intranevraxial al cilor aferente se termin fie la motoneuronii vecini, fie la
neuroni situai la diferite nivele.
C. Centrul reflex

Determin complexitatea reflexului i este format la:


Arcurile reflexe monosinaptice, din doi neuroni, unul senzitiv iar al doilea motor, sunt
cele mai simple circuite, avnd o singur sinaps (ex. reflexul patelar).
Arcurile reflexe polisinaptice, din interneuroni excitatori sau inhibitori situai ntre
neuronii senzitivi i motori, avnd multiple sinapse (ex. reflexele posturale).
Centrii refleci sunt situai intranevraxial la trei nivele, i anume:
Nivel medular, pentru arcurile reflexe medulare somatice i viscerale.
Nivel subcortical pentru arcurile reflexe ale trunchiului cerebral, cerebelului,
diencefalului, nucleilor bazali.
Nivel cortical.

23

D. Calea eferent

Segmentele intranevraxiale fac parte din cile descendente ale sistemului nervos central.
Segmentul extranevraxial provine de la neuronii efectori care prin nervii periferici
inerveaz organele contractile i de secreie.
Fibrele eferente tip A provin de la motoneuronii:
- alfa pentru fibrele musculare extrafuzale (fibr skeletomotorie);
- gamma pentru fibrele intrafuzale (fibr fuzimotorie).
Fibrele eferente tip B sunt axonii preganglionari ai ganglionilor vegetativi.
Fibrele eferente tip C sunt axonii postganglionari ai muchilor netezi, cardiac i ai
glandelor.
Fibrele eferente dup funcie i destinaie sunt:
Scheletomotorii: la musculatura scheletic extrafuzal.
Fuzimotorii la fibrele musculare intrafuzale, reprezint 30% din totalul fibrelor
motorii, modific lungimea fibrei intrafuzale i menine tonusul acesteia.
Eferene vegetative; formate din fibre preganglionare i postganglionare sunt:
- cardiomotorii, pentru miocard;
- visceromotorii, pentru muchii netezi ai viscerelor;
- vasomotorii, pentru muchii netezi ai vaselor;
- pilomotorii, pentru muchii erectori piloi;
- sudomotorii, la glandele sudoripare;
- secretomotorii, pentru glandele digestive.
E. Efectorii

Jonciunea neuroefectoare sau sinapsa neuroefectoare este:


Neuromuscular, prin placa motorie sau jonciunea mioneural a muchiului striat, i
jonciunea difuza relativ nespecializat a muchiului neted.
Neuroglandular sau neurosecretorie, pentru glandele digestive.

Structura sinapselor neuroefectoare este asemntoare sinapselor interneuronale,


componenta presinaptic fiind format din terminaii axonice, spaiu sinaptic ngust,
ntre 1-50 microni, i component postsinaptic alctuita din membranele celulare
corespunztoare (ex. sarcolema).

Mediatorul chimic al sinapselor neuroefectoare somatice este acetilcolina; pentru


parasimpaticul colinergic acetilcolina, iar pentru simpaticul adrenergic adrenalina.
Neurotransmisia este influenat i modulat de diferii mesageri primari i secundari
(hormoni, hormoni locali, ali neurotransmitori).

Componenta postsinaptic dispune de receptorii chimici specifici pentru captarea


mediatorului (receptori colinergici si adrenergici).

Efectorul n raport cu natura impulsului primit va da un rspuns excitator sau inhibitor,


reacie consecutiv stimulului primit in cadrul actului reflex.

24

MDUVA SPINRII
(medulla spinalis)
- Funcie reflex, centrul reflexelor spinale somatice i vegetative.
- Funcie de conducere senzitiv (ascendent) i motorie (descendent) ntre encefal i
nervii periferici

I. CONFIGURAIE

Situat n canalul vertebral, ntre orificiul occipital i vertebra lombar L2, este o parte
alungit a sistemului nervos central, de form cilindric, turtit n sens antero-posterior.
Are lungimea de 43-45 cm i diametrul de 10-15 mm.
Partea terminal a mduvei, datorit creterii mai rapide a coloanei vertebrale, are un
aspect caracteristic. Este format din:
Conul medular (conus medullaris), partea subiat conic terminal a mduvei.
Firul terminal (filum terminale), filament conjunctival subire, extins de la conul
terminal la prima vertebr coccigian.
Coada de cal (cauda equina), format din mnunchiul rdcinilor nervilor spinali
lombosacrali, n prelungirea mduvei spinrii de o parte i de alta a firului terminal.
Intumescenele medulare sunt umflturile teritoriilor responsabile pentru inervaia
membrelor:
Intumescena cervical (intumescentia cervicalis) ntre segmentele medulare C4-T1.
Intumescena lombar (intumescentia lumbosacralis) situat ntre segmentele
medulare L1-S2.

Fig.4 Mduva spinrii

Fig.5 Coada de cal


25

anurile longitudinale ale suprafeei externe sunt:


Fisura median anterioar (fissura mediana anterior), profund.
anul median posterior (sulcus medianus posterior), superficial.
anul anterolateral (sulcus anterolateralis) este locul de emergen al rdcinilor
anterioare ale nervilor spinali.
anul posterolateral (sulcus posterolateralis) constituie locul de intrare al rdcinilor
posterioare ale nervilor spinali.
anul intermediar posterior (sulcus intermedius posterior) se afl ntre anurile
median posterior i posterolateral al prii cervicale.
Canalul central (canalis centralis), filiform, se gsete n axul mduvei; n conul
terminal se dilat fuziform (ventriculus terminalis).

Fig. 6. Seciune transversal prin msuv

Fig. 7. Segmentul medular

II. SEGMENTAIE

Metameria mduvei spinrii la exterior se reflect prin emergenele nervilor spinali i a


distribuiei periferice a acestora la structurile dezvoltate din somite (dermatoame,
miotoame).

Segmentele medulare (mielomere) au forma segmentelor de cilindru, nalte de


aproximativ l cm. Numerotarea i abreviaiile corespund cu cele ale vertebrelor, dar nu
i localizarea lor cu nivelul vertebrei numerotate.
Numrul segmentelor i nivelul lor comparativ cu corpul vertebral, precum i prile
mduvei se prezint astfel:
Prile mduvei
Segmente
Nivel corp vertebr

Pars cervicalis

P ars thoracica

12

C1
C2-8
Tl-7
T8-10
Tll-12
L5
S5

vertebra C1
1 vertebr mai sus
1 vertebr mai sus
2 vertebre mai sus
3 vertebre mai sus
la vertebra T12
la vertebra L1

Pars lumbalis
5
Pars sacralis
5
Pars coccygea
1
Nervii spinali (nervi spinales) sunt conectai cu segmentele spinale, numrul lor
corespunde numrului segmentelor (31). Au dou rdcini, una anterioar, alta
26

posterioar (radix ventralis, radix dorsalis) formate dintr-o serie de filamente (fla
radicularia) dispuse n anurile laterale corespunztoare .
Segmentul medular este unitatea funcional i clinic a mduvei spinrii (reflexe
spinale segmentare i simptome clinice segmentare). Segmentele nvecinate mpreun
conin centrii refleci ai actelor reflexe monosinapatice i polisinaptice,avnd
urmtoarele localizri:
Abdominal superior
T7-10
Reflexe cutanate
Abdominal inferior
T10-12
Cremasterian
L1
Plantar
Sl-2
C5-6
Reflexe tendinoase Bicipital
Patelar
L2-4
Achilean
S1
Genitale
Reflexe viscerale
Vezicale
L5-S4
Rectale

III. STRUCTURA INTERN


A. Substana cenuie

Este situat intern, fiind mai voluminoas la nivelul intumescenelor. De-a lungul
mduvei formeaz trei coloane simetrice:
Coloana anterioar (columna anterior) somatomotorie.
Coloana posterioar (columna posterior) somatosenzitiv.
Coloana intermediar sau lateral (columna lateralis) visceromotorie i
viscerosenzitiv.

Pe seciune transversal substana cenuie are forma literei "H", fiind format din:
Cornul posterior (cornu posterius), alungit subdivizat dup aparen n pri i zone.
Pri
Zone
Vrf
Zona marginal (stratul zonal)Waldeyer
Cap
Substana gelatinoas Rolando
Baz
Coloana dorsal Clarke
Zona Lissauer este lama de substan alb, care desparte vrful cornului posterior de suprafaa
mduvei.
Cornul anterior (cornu anterius) este scurt i voluminos, cvadrangular.
Aria intermediar se situeaz ntre cornul anterior i posterior. Este format din:
substana intermediar lateral; aceasta ntre segmentele T1-L2 are extensiuni
triunghiulare, denumite coarne laterale (cornu laterale);
Substana intermediar medial se continu cu bara transversal cenuie (comissura grisea)
n centrul creia se afl canalul central. Bara transversal astfel devine subdivizat ntr-o
comisur cenuie anterioar i una posterioar.

Diviziunea lamelar a substanei cenuii n lamele, descrise de Rexed n sens


dorsoventral:
Lama I
corespunde zonei marginale Waldeyer
Lama II
corespunde substanei gelatinoase
Lama III-IV
ntre cap i baza cornului posterior
Lama V-VI
la baza cornului, n coloana Clarke
Lama VII
corespunde ariei intermediare
Lama VIII
n cornul anterior, medial
27

Lama IX
n cornul anterior, lateral
Lama X
corespunde comisurii cenuii
Formaiunea reticular (formatio reticularis) a mduvei este reeaua de substan cenuie
prelungit n substana alb dintre cornul lateral i cel posterior.
B.Substana alb

Este format din trei cordoane simetrice numite funiculi (funiculus), dispuse n jurul
substanei cenuii, volumul ei crescnd progresiv de jos n sus.Cordoanele sunt separate
intre ele prin anurile longitudinale de pe suprafaa extern a mduvei. Ele sunt
constituite din mai multe; tracturi (tractus) sau fascicule (fasciculus) ascendente i
descendente, i se grupeaz n trei perechi funiculare:
Funicului anterior (funiculus anterior) situat ntre fisura median anterioar i anul
anterolateral.
Funiculul posterior (funiculus posterior) se afl ntre anul median posterior i cel
posterolateral. Este subdivizat n dou pri de anul intermediar.
Funicului lateral (funiculus lateralis), localizat ntre anurile anterolateral i
posterolateral.
Comisura alb (comissura alba) este lama de substan alb situat naintea comisurii
cenuii, n fundul fisurii mediane anterioare, ntre jumtile simetrice ale mduvei.
Tracturile medulare (spinale) au urmtorul aranjament funicular, traiect i terminologie.
a. Ci ascendente
Tracturi i fascicule
Fasciculus gracillis (Goll)
Fasciculus cuneatus (Burdach)
Tractus spinothalamicus lat.
Tractus spinotectalis
Tractus spinovestibularis
Tractus spinoolivaris
Tractus spinocerebellaris ant. (Gowers)
Tractus spinocerebellaris post. (Flechsing)
Tractus spinothalamicus ant.
b. Ci descendente
Tracturi
Tractus corticospinalis ant.
Tractus vestibutospinalis
Tractus tectospinalis
Tractus olivospinalis
Tractus reticulospinalis med.
Tractus corticospinalis lat.
Tractus rubrospinalis
Tractus reticulospinalis lat
Tractus septomarginalis
Fasciculus interfascicularis (Schultze)
c. Ci mixte (ascendente-descendente)
Fasciculi proprii medullae spinalis
Tractus dorsolateralis (Lissauer)

Funiculul
Posterior:
Lateral:

Anterior:
Funiculul
Anterior:

Lateral:

Posterior:

28

IV. ORGANIZAREA SUBSTANEI CENUII


A. Organizarea general

Citoarhitectonic i funcional, substana cenuie este constituit din grupuri nucleare,


care respect cu aproximaie localizarea n lamele Rexed.
Nucleii substanei cenuii au mrimi diferite, sunt formai din corpii neuronali asociai
n grupe celulare. Majoritatea lor sunt interneuroni:
Intrasegmentari, cu axonii distribuii n acelai segment spinal.
Intersegmentari, interneuroni care conecteaz segmentele nvecinate.
Comisurali, avnd axonii distribuii n partea controlateral a substanei cenuii.
Conexiunile substanei cenuii sunt:
Conexiuni intrasegmentare, sinapse la nivelul aceluiai segment.
Conexiuni intersegmentare, ntre segmentele adiacente.
Conexiuni suprasegmentare, legturi ascendente i descendente cu etajele superioare
ale nevraxului.
B. Cornul posterior

Este format din mai multe grupe nucleare, care corespund lamelor Rexed I-VI, sunt
neuroni somatosenzitivi secundari (deutoneuroni) exteroceptivi i proprioceptivi, avnd
conexiuni:
Aferente: prin rdcina posterioar a nervului spinal;
Eferente: cu coarnele anterioare (arc reflex)
cu cile senzitive extero- i pro-, prioceptive.

Grupurile nucleare i conexiunile ascendente ale acestora sunt:


Grupul nuclear
a. Dorsomarginal
b. Substanei gelatinoase
c. Nucleul propriu
d. Nucleul dorsal (Clarke) i
cervical (Stilling)

Lama
I
II
III-V
VI

Tracturile
spinotalamice
spinotalamice
spinotalamice
spinocerebelare

Rdcina posterioar a nervilor spinali ptrunde n mduv, divizat n dou


mnunchiuri, bifurcate apoi intramedular n fascicule ascendente i descendente.
Diviziunea medial, format din fibre senzitive largi, mielinizate (tip A), formeaz n
cordonul posterior cile Goli i Burdach.
Trimit fibre colaterale, distribuite la:
- Nucleii cornului posterior (lamele II-VI), i
- Nucleii cornului anterior (arc reflex monosinaptic).
Diviziunea lateral este format din fibre mielinizate subiri (tip III sau A delta) i
fibre amielinice (tip IV sau C) de mediere algotermic:
Formeaz zona marginal (tractul dorsolateral) Lissauer.
Ptrund n cornul posterior homolateral i fac sinapse cu grupurile nucleare ale lamelor Rexed
I-V.
-Axonii acestor interneuroni prin conexiuni complicate trec prin comisura alb anterioar n
funiculii controlaterali i formeaz cile spinotalamice.

Aferentele proprioceptive din rdcina posterioar, prin fibre largi ale diviziunii
mediale, fac sinaps in nucleii dorsali din lama VI, axonii acestora formnd ipsilateral

29

tractul spinocerebelar posterior, iar controlateral, prin intermediul comisurii anterioare,


formeaz tractul spinocerebelar anterior.
Particularitile neuronilor din lamele Rexed:
Lama II: neuronii utilizeaz ca neurotransmitor enkefaline opioide, transmisia
nociceptiv fiind inhibat la acest nivel prin blocaj cu participarea i a altor
neurotransmitori.
Lama V primete i informaiile durerii viscerale.
Lamele IV-V recepioneaz fibre descendente motorii.
Nucelul tractului spinal al nervului trigemen situat la nivelul segmentelor C1-C2 ale
coarnelor posterioare, corespunde cu lamele Rexed I-IV.
C. Aria intermediar

Corespunde lamei VII i comisurii cenuii (lama X) i conine grupri neuronale


viscerosenzitive i visceromotorii, formnd arcuri reflexe vegetative. Are conexiuni:
Aferene: prin fibrele viscerosenzitive ale nervilor spinali i prin cile vegetative
descendente.
Eferene: componente visceromotorii ale nervilor spinali, nervii vegetativi i cile
vegetative ascendente.

Grupurile nucleare intermediare i funcia lor sunt:


- Nucleii intermediomediali: viscerosenzitivi
- Nucleii intermediolaterali: visceromotori
- Neuroni preganglionari simpatici (T1-L3)
- Neuroni preganglionari parasimpatici (S2-S4)
D. Cornul anterior

Este format din motoneuroni, grupai n nuclei sau coloane somatomotorii, situai n
lama IX, i n parte n lama VIII, aceasta din urm coninnd i conexiunile cu tracturile
descendente i cele dintre nucleii motori ipsi- i controlaterali. Conexiunile
motoneuronilor sunt:
Aferene: de la coarnele posterioare (arcuri reflexe) i cile motorii piramidale i
extrapiramidale.
Eferene: prin rdcina motorie a nervilor spinali.

Grupurile nucleare (coloanele), localizate histotopografic, inerveaz muchii scheletici


ntr-o ordine somatotopic:
Nucleii

Nucleii

Nucleii centrali:

coloanei mediale: muchii axiali (gt, trunchi)


nucleii mediali anteriori: extensorii
nucleii mediali posteriori: flexorii
coloanei laterale: muchii membrelor
nucleii laterali anteriori: centurile
nucleii laterali posteriori: prile libere
nucleul spinal al accesorului (C1-C6): muchii
cefalogiri
nucleul frenic (C3-C5): diafragma abdominal
nucleul lombosacral (L2-S2): muchii perineului

30

Clasificarea motoneuronilor dup forma i destinaia periferic a axonilor este


urmtoarea:
Motoneuronii alfa, celule multipolare mari cu axonul larg (tip A alfa) inerveaz
muchii scheletici (scheletomotor). Este neuronul final al circuitelor motorii reflexe i
al cilor descendente motorii, deoarece reflexele spinale somatice i motricitatea
implic activitate alfamotorie.
Motoneuronii gama (dinamici i statici) sunt celule multipolare mici: avnd axoni
subiri (tip A gama), inerveaz fibrele musculare intrafuzale (fuzimotor) determinnd
tensiune n fusul neuromuscular. Este conectat cu circuitele i cile de reglare ale
tonusului muscular.
Unitatea motorie definete numrul de fibre musculare inervate de un alfamotoneuron
prin axonul su.
Circuite de reglare motorii interneuronale (autoreglri)
Circuitul Renshaw, circuitul feed-back negativ al alfamotoneuronilor ale cror
colaterale axonice fac sinapse cu interneuronii Renshaw, acetia trimind sinapse
inhibitorii napoi la motoneuronul respectiv i la cei din vecintate.
Bucla gama este scurtcircuitul feed-back negativ pentru modularea tensiunii
(tonusului muscular)
- Receptorii kinestezici (mecanoreceptori proprioceptivi ) sunt terminaiile
anulospiralate nfurate n jurul prii ecuatoriale al fibrei musculare intrafusale (n
tendoane acestora le corespund fusurile neuroterminoase Golgi)
- Aferenele ajung n motoneuronii gama din cornul anterior al mduvei, iar
efereneele acestora prin intermediul nervului motor ( din fibrele acestuia reprezint
30% ) se termin prin terminaiile neuromusculare fusii n capetele fusului
neuromuscular.
- Semnalele buclei coactiveaz motoneuronii alfa i implicit contracia fibrei
extrafusale.

Fig. 8. Bucla gama

31

V. ORGANIZAREA SUBSTANEI ALBE


A. Principii histotopice

Cordoanele substanei albe sunt formate din axonii cilor ascendente i descendente,
aranjai n tracturi i fascicule, denumite dup locurile lor de origine i terminaie

Tracturile mduvei au o organizare somatotopic segmentar i sunt dispuse


intrafunicular n dou manoane:
Manonul intern, adiacent substanei cenuii, conine fasciculele proprii (propriospinale, fundamentale sau intersegmentare), formate din fibre ascendente i
descendente ipsi- i controlaterale. Se extind de-a lungul ctorva segmente medulare
(fascicule endogene) i mediaz reflexele segmentare i intrasegmentare.
Manonul extern, voluminos, are un coninut diferit n cele trei cordoane simetrice ale
substanei albe, fiind format de tracturile ascendente i descendente ale acesteia.
B. Fasciculele proprii

Tractul dorsolateral sau Lissauer se afl n zona omonim dintre vrful cornului
posterior i suprafaa mduvei. Este format din fibre aferente subiri, provenite de la
nervii spinali i destinate substanei gelatinoase, cu funcii de transmitere extero- i
algotermic i de control nociceptiv.
Fasciculul interfascicular (Schultze), situat n cordonul posterior ntre fasciculele
gracilis i cuneat la nivelul toracal al mduvei, conine fibre descendente.
Tractul septomarginal coboar de-a lungul septului median dorsal n partea medular
toracolombar.
C. Funiculul posterior

Este format din fibre largi mielinizate ascendente, tactile epicritice discriminative i
proprioceptive provenite din ganglionii spinali ipsilaterali, fiind divizat de un sept
neuroglial n dou fascicule:
Fasciculul gracilis (Goll) ocup partea medial a funiculului: este format din fibrele
provenite de sub segmentul T6.
Fasciculul cuneatus (Burdach), situat lateral, conine fibrele provenite de deasupra
segmentului T6

Somatotopia fibrelor are un aranjament medio-lateral. Cu ct ele provin dintr-un


segment mai superior cu att ocup o poziie mai lateral (legea Kahler- adiionare
lateral).

Conexiunile fasciculelor cu:


Nucleii Goll i Burdach din bulb, continundu-se cu lemiscul medial
Motoneuronii segmentri ipsilaterali, pentru formarea arcurilor reflexe monosinaptice
Coloana dorsal Clarke, pentru deutoneuronii proprioceptivi
D. Funiculul lateral
Este format din tracturi ascendente i descendente, n urmtoarele aranjamente:

Tracturile latero-marginale, proprioceptive, mediaz senzaii de la proprioceptorii


periferici i centrii refleci motori medulari la cerebel:
Tractul spinocerebelar posterior (Flechsig) se afl naintea anului posterolateral, la
marginea funiculului. Conine axonii ipsilaterali ai nucleului dorsal Clarke.

32

Tractul spinocerebelar anterior (Gowers), situat anterior de precedentul, are axonii din
lamele Rexed VI, de partea controlateral. Segmentul medular al cii este ncruciat,
nainte de cerebel descrucindu-se n majoritate (termenul de cale indirect
spinocerebeloas este greit).
Tractul spinoolivar, fascicul asociat tractului spinocerebelar anterior, este ncruciat.
Tracturile anterolaterale sunt ascendente, formate din cile sensibilitii termoalgezice
spinotalamice, denumit i sistem anterolateral (AL system). Subdiviziunea n tracturi are
o valoare relativ:
Tractul spinotalamic anterior, protopatic, se formeaz din interneuronii substanei
gelatinoase i ai nucleului propriu al cornului posterior. Prelungirile acestora, n
majoritate, se ncrucieaz i formeaz medial de anul anterolateral tractul
controlateral, intrnd i n componena celui ipsilateral.
Tractul spinotalamic lateral, principala cale de transmisie a durerii i temperaturii are
originea n substana gelatinoas (lamele II), nucleul dorsomarginal (lama I), nucleul
propriu (lama III) precum i din lamele VI-VIII. Axonii mielinici i amielinici
decuseaz, formnd tractul de partea opus. Fibrele din regiunile inferioare ale
corpului sunt situate superficial, iar cele din partea superioar se situeaz profund
(adiionare medial).
Tractul spinotecal, cale suplimentar asociat tracturilor spinotalamice.
Tracturile centrofuniculare, descendente, formeaz cile majore motorii ale sistemului
piramidal i extrapiramidal. n funicul sunt localizate:
Tractul corticospinal lateral provine din cortexul cerebral controlateral, face parte din
sistemul piramidal i controleaz micrile voluntare. Se afl naintea cornului
posterior, subiindu-se pe msur ce coboar. Dispune de somatotopie, cu fibrele
destinate segmentelor cervicale aflate medial, segmentelor toracale intermediar, iar
segmentelor lombosacrale situate lateral. Fibrele corticospinale se termin pe de o
parte n lamele IV-VII (pentru controlul transmiterii somestezice) i la motoneuronii
alfa i gama ai cornului anterior, cu aciunea primordial de excitaie a neuronilor
destinai muchilor flexori.
Tractul rubrospinal, cale extrapiramidal ncruciat, este situat naintea tractului
corticospinal, aranjamentul fibrelor fiind somatotopic. Prin interneuronii lamelor
Rexed sinapteaz cu motoneuronii cornului anterior, avnd efecte facilitatorii asupra
celor destinai muchilor flexori i controlnd tonusul muscular al acestora.
E. Funiculul anterior

Este format de tracturile descendente, n majoritate extrapiramidale, i din calea piramidal


direct, formnd mpreun fasciculul medial longitudinal.

Tractul corticospinal anterior, situat lng fisura median, este format din fibrele
nencruciate corticospinale. Controleaz voluntar muchii gtului i trunchiului,
terminndu-se la segmentele toracale superioare (calea piramidal direct). Marea parte
a fibrelor n dreptul fiecrui segment se ncrucieaz i se termin la motoneuronii
mediali din coarnele anterioare, controlaterale.

Tractul vestibulospinal lateral are origine ipsilateral, se termin n partea medial a


coarnelor anterioare, controleaz tonusul muchilor extensori, avnd rol n meninerea
echilibrului antigravitaional. (Mai puin cunoscut tractul vestibulospinal medial,
probabil controleaz micrile capului).

Tractul tectospinal, cale ncruciat, se termin la segmentele cervicale, avnd rol n


micrile oculocefalogire.

Tractul olivospinal (tractus olivospinalis), cale ncruciat scurt n partea cervical a


funiculului anterior, cu rol de coordonare a micrilor membrului superior i a capului.
33

F. Comisura alb anterioar

Conine fibrele decusate ale cilor ascendente i descendente ncruciate la nivel


medular i a conexiunilor dintre cele dou jumti ale mduvei.
Fibrele comisurale interconecteaz i coarnele anterioare, pentru coordonarea micrilor
musculare bilaterale.

Fig. 9. Tracturile mduvei spinrii

34

TRUNCHIUL CEREBRAL
(truncus encephali)
Funcie de conducere
Funcii reflexe trunchiulare (somatice i vegetative)
Neurotransmitere monoaminergic

I. SUBDIVIZIUNE
Situat ntre mduva spinrii, cerebel i creierul mare, are o lungime de 75 mm, i este format
din:
- Bulb sau mduva spinrii prelungit (medulla oblongata);
- Puntea lui Varolio (pons);
- Mezencefal sau creierul mijlociu (mesencephalon);
- Ventriculul al IV-lea (ventriculus quartus).

II. CONFIGURAIE
A. Bulbul

Continu mduva spinrii, fiind delimitat de planul transversal atlanto-occipital


(cervico-bulbar) i anul bulbo-pontin. Are form tronconic turtit antero-posterior, cu
baza ndreptata spre punte.
Faa antero-lateral prezint:
Fisura median anterioar (fissura mediana anterior) n continuarea fisurii similare a
mduvei spinrii.
Gaura oarb Vicq d'Azyr (foramen cecun) este o mic depresiune la terminaia
pontin a fisurii mediane.
Decusaia piramidal (decussatio pyramidum), este format din fascicule oblice
ncruciate ale cilor piramidale laterale, care oblitereaz fisura median la jonciunea
cervico-bulbar.
Piramida bulbar (pyramis medullae oblongatae) este proeminena paramedian
simetric dat de fibrele cilor piramidale.
Olivele (oliva) sunt proeminene ovalare aflate n continuarea funiculului lateral al
mduvei spinrii, sunt nconjurate de anuri, locurile de origine aparent ale nervilor
cranieni:
- anul preolivar continu anul anterolateral al mduvei, locul de emergen al
nervului hipoglos (XII);
- anul retroolivar, n continuarea anului posterolateral medular: aici apar de sus n
jos nervii glosofaringian (IX), vagus (X), i accesor (XI);
- anul supraolivar, parte a anului bulbopontin, pentru originea aparent, n sens
medio-lateral a nervilor abducens (VI), facial si intermediar (VII, VII bis) si
vestibulocohlear (VIII).
Faa posterioar se divide n dou pri:
- partea inferioar (nchis), poriune extraventricular, n continuarea funiculului
posterior al mduvei;
- partea superioar (deschis), poriune intraventricular; intr n constituia
planeului ventriculului IV i se va descrie acolo.
anurile mduvei spinrii continu i pe faa posterioar a bulbului nchis (anurile
median posetrior, intermediar, posterolateral).
35

Fasciculele gracilis i cuneatus se reliefeaz ca benzi longitudinale, mrginite de


anurile amintite.
Tuberculii aflai la captul fasciculelor amintite, i formai de nucleii acestora sunt:
- tuberculul nucleului gracilis (tuberculum nuclei gracilis) denumit i clava, situat
superomedial i
- tuberculul nucleului cuneatus (tuberculum nuclei cuneati) se afl lateral de
precedentul.
B. Puntea

Este partea lrgit a trunchiului, aflat ntre bulb i mezencefal, delimitat de anurile
bulbo-pontin i ponto-peduncular.

Faa anterioar (bazal) este striat transversal (fibrae pontis transversae); lateral se
continu n braul punii sau pedunculii cerebelari mijlocii (brachium pontis). Pe
aceast suprafa se observ:
anul bazilar (sulcus basilaris), depresiune longitudinal median.
Originea aparent a nervului trigemen (V), la locul de continuare a punii n braul ei,
printr-o rdcin senzitiv lateral larg (radix sensoria, portio major) i o rdcin
medial motorie subire (radix motoria, portio minor).

Faa dorsal particip la formarea planeului ventriculului al patrulea.

Istmul rombencefalului (isthmus rhombencephali), termen ce definete partea ngustat


a punii; se continu cu mezencefalul.
C. Mezencefalul

Este partea superioar scurt a trunchiului cerebral, situat ntre anul pontopeduncular
i diencefal spre care nu are limite precise.
Faa anterioar (bazal) este format de:
Pedunculii cerebrali (pedunculus cerebri), dou coloane divergente nspre emisferele
cerebrale.
Picioarele pedunculului (crus cerebri, pes pedunculi) sunt denumite prile inferioare
pedunculare.
Fosa interpeduncular (fossa interpeduncularis) este depresiunea triunghiular dintre
cei doi pedunculi, avnd podeaua format din substana perforat posterioar
(substantia perforata posterior) lam cenuie cu numeroase orificii arteriale.
anul oculomotor (sulcus oculomotorius) locul de apariie a nervului oculomotor
(III) aflat pe faa medial a pedunculilor.
Faa dorsal, numit tectul mezencefalului (tectum), este format dintr-un numr de
patru proeminene (coliculi), separate ntre ele printr-un an cruciform, formnd
mpreun lama cvadrigemin (lamina quadrigemina, lamina tectalis).
Coliculul superior (colliculus superior); braul coliculului superior (brachium
colliculi superioris) se prelungete printr-o band spre diencefal.
Coliculul inferior (colliculus inferior) dispune de asemenea de brae (brachium
colliculi inferioris) conectate cu diencefalul.
Originea aparent a nervului trohlear (IV) este dedesubtul coliculului inferior, fiind
singurul nerv cranian cu emergen pe faa dorsal a trunchiului cerebral.

III. VENTRICULUL AL PATRULEA


A. Configuraie

Poriunea dilatat n form de cort a canalului central medular, situat ntre feele
dorsale ale bulbului i punii, i cerebel.
36

Este format dintr-un planeu romboid (fos romboid) i acoperi (tavan, tegmen),
cptuite cu ependim i conine plexul coroid (plexus choroideus ventriculi quarti), cu
rol n secreia lichidului cefalorahidian. Plexul este cuprins ntre foiele piei mater,
formnd mpreun ptura coroid (tela choroidea ventriculi quarti).
Unghiul inferior corespunde orificiului terminal al canalului medular, iar superficial
captului superior al anului median posterior, care se termin ntr-un povrni (obexzgaz).
Unghiul superior se continu n canalul ependimar ngust (l-2mm) al mezencefalului cu
apeductul (aqueductus) lui Sylvius care-1 leag cu ventriculul III.
Unghiurile laterale (recessus lateralis) sunt dispuse n axul transversal al ventriculului.
Unghiul superior constituie vrful tavanului (fastigium).

B. Fosa romboid (fossa rhomboidea)

Are form de romb, format dintr-un triunghi superior pontin i altul inferior bulbar, ce
corespund feelor posterioare bulbo-pontine.
anul median (sulcus medianus) desparte fosa n dou jumti simterice.
Eminena medial (eminentia medialis) sunt dou proeminene paralele alungite, de o
parte i de alta a anului median.
Coliculul facialului (colliculus facialis), partea superioar mai voluminoas a
eminenei, este format de ansa nervului facial.
anul limitant (sulcus limitans) delimiteaz lateral eminena medial, avnd la capete
cte o foset (fovea superior, fovea inferior).
Locus ceruleus, zona pigmentat albstruie aflat niantea foveei superioare,
corespunde unui grup nuclear adrenergic.
Aria vestibulara sau trigonul acustic (area vestibularis), planeul recesurilor laterale,
adpostete nucleii vestibulo-cohleari:
Tuberculul acustic (tuberculum acusticum), o mic proeminen a ariei, dat de
nucleul cohlear dorsal.
Striaiunile acustice sau medulare (striae medullares) sunt benzi transversale dispuse
ntre tuberculul acustic i anul median, delimitnd triunghiul pontin de cel bulbar.
Ariile triunghiului bulbar:
Trigonul nervului hipoglos (trigonum nervi hypoglossi) situat medial, cu vrful n
jos.
Trigonul nervului vag (trigonum nervi vagi), aflat lateral de precedentul, cu vrful
orientat n sus, are culoarea mai nchis (ala cinerea).
Area postrema (=cea de urm) o mica zon situat inferior de triunghiul nervului vag.
Calamus scriptorius (pan de scris) denumirea simbolic a poriunii ngustate
inferioare a fosei romboide.
C. Tavanul (tegmen ventriculi quarti)

Vlul medular superior sau anterior (velum medullare superius), partea superioar a
acoperiului, o lam subire de substan alb, ntins ntre cei doi pedunculi cerebelari
superiori i prelungit la coliculii inferiori.

Vlul medular inferior (velum medullare inferius), partea inferioar a acoperiului este
format din ependim i ptura coroid (tela choroidea). Coboar de la fastigium la
pedunculii cerebelari inferiori i obex.
Tenia ventriculului al patrulea (tenia ventriculi quatri) este linia alb de inserie
inferioar n form de "V" a vlului i totodat a plexului coroid.

37

Orificiile de comunicare ale ventriculului cu spaiul subarahnoidian, aflate pe vlul


inferior sunt:
- orificiul median, Magendie (apertura mediana ventriculi quarti) situat deasupra
obexului;
- orificiile laterale, Luschka (apertura lateralis ventriculi quarti), n numr de dou
situate la nivelul recesurilor laterale.
Plexul coroid (plexus choroideus ventriculi quarti) prolabeaz n ventricul, n forma
literei "T", avnd ramurile transversale evaginate prin orificiile Luschka (couleele
cerebelului Bochdalek).

Fig. 10. Trunchiul cerebral aspect superior

Fig. 11. Ventricolul IV.


38

IV. STRUCTURA
A. Subdiviziune

Este format din trei nivele suprapuse, divizate n dou jumti simetrice de rafeul
median (raphe medianum), format din fibrele decusate ale trunchiului.
Tectum (tectul, acoperiul), partea dorsal
mezencefal
lamina tecti (quadrigemina)
punte
velum medullare superius
bulb
velum medullare inferius
Basis (basis), partea bazal sau ventral
mezencefal
basis pedunculi (crus cerebri)
punte
pars basilaris pontis
bulb
pyramis
Tegmentum (calota, tegmentul) ntre tectum i basis
mezencefal
pars tegmentalis mesenceph.
punte
pars tegmentalis pontis
bulb
pars tegmentalis med. obl.

Organizarea substanei cenuii i albe:


Substana cenuie:
Substana alb:
Formaiunea reticular a trunchiului

Nucleii nervilor cranieni


Nucleii proprii
Fibre i decusaii
Tracturi ascendente, descendente, proprii
(descris ntr-un capitol separat)

Histotopia general a trunchiului


Tectum-ul: conine nucleii coliculilor (mezencefal), decusaii. Nu conine: ci lungi,
nuclei ai nervilor cranieni i formaiune reticular.
Baza conine tracturi descendente corticale (cile piramidale, corticonucleare,
corticopontine etc.). Nuclei se gsesc numai n partea bazilar a punii.
Tegment-ul, cea mai complex parte, conine nucleii proprii, nucleii nervilor cranieni
i majoritatea decusaiilor.
B. Conexiunile trunchiului

Cu cerebelul prin trei mnunchiuri compacte de fibre denumii pedunculi (descrise


detaliat la cerebel);
Pedunculul cerebelar inferior (pedunculus cerebellaris inferior), sau corpul
restiform, situat pe faa posterolateral a bulbului. Conine ci cerebelare ascendente
i descendente.
Pedunculul cerebelar mijlociu (pedunculus cerebellaris medius) sau braul punii
(brachium pontis), cel mai larg peduncul, orientat lateral i n sus, conine cile
pontocerebelare.
Pedunculul cerebelar superior (pedunculus cerebellaris superior) sau brachium
conjunctivum, se afl n partea dorsolateral a punii, conine ci aferente, eferente i
decusaiile acestora.

39

Cu emisferele cerebrale prin intermediul pedunculului cerebral,(pentru tracturile


corticofugale) i a unor arii de tranziie diencefalo-mezencefalice.
Aria pretectal este teritoriul situat naintea coliculilor superiori. Conine grupe
celulare (nucleii pretectali) i conexiuni, avnd rol n reflexele pupilare.
Aria tegmental ventral Tsai, situat ntre corpii mamilari hipotalamici i pedunculii
cerebrali, conine nuclei mici dopaminergici.
Comisura posterioar, parte a diencefalului, situat dedesubtul epifizei, conine nuclei
i conexiuni diencefalo-mezencefalice.

V. NUCLEII NERVILOR CRANIENI


A. Generaliti

Din fragmentarea coloanelor cenuii ale mduvei spinrii de ctre decusaiile motorii,
senzitive i fibrele arciforme rezult nucleii de emergen real a nervilor cranieni.
Dilatarea canalului central n ventriculul al patrulea determin o declasare a nucleilor,
astfel nct ordinea anteroposterioar a acestora din mduva spinrii se va modifica ntrun aranjament medio-lateral. Majoritatea nucleilor se situeaz sub planeul ventriculului
IV.
Nucleii nervilor cranieni sunt nuclei segmentari ce reflect organizarea segmentar a
trunchiului cerebral (encefalomere).
Raportate la prile trunchiului au emergena real astfel:
Nervii olfactivi (I) i optici (II) sunt ataai telencefalului i diencefalului,
formeaz ci nervoase i nu au structura caracteristic nervilor periferici
Mezencefal
nervii:
III
IV
V
Punte
nervii:
VI
VII VIII
V
Bulb
nervii:
IX
X
XI
XII
V
Mduva cervical
XI
V

Nucleii de origine (nucleus originis) sunt nucleii somatomotori, locul de origine real a
nervilor cranieni:
Nucleii somitici (III, IV, VI, XII) inerveaz muchii derivai din miotoamele
semitelor craniale i se localizeaz dorsomedial n tegmentele corespunztoare ale
trunchiului.
Nucleii branchiali (V, VII, IX, X, XI) inerveaz muchii dezvoltai din arcurile
branchiale i se situeaz n tegmentul ventrolateral.

Nucleii terminali (nuclei terminationis) sunt formai din neuronii senzitivi secundari
(deutoneuronul) ai nervilor somatosenzitivi (V, VII, VIII, IX, X). Se localizeaz n
tegmentul dorsolateral.

Nucleii autonomi (VII, IX, X) sunt nuclei parasimpatici i conin neuroni preganglionari
visceromotori. Se situeaz intermediar, ntre nucleii motori i senzitivi.

n raport cu componentele funcionale ale nucleilor din constituia nervilor cranieni


acetia pot avea:
- eferene somatice (nervii motori IV,VI,XII
- eferene viscerale (nervii autonomi VII,IX,X)
- aferene somatice (senzitive, sau senzoriale, V,VIII)
- aferene viscerale (ex.VII,IX,X)
Nervul cranian aadar poate fi motor, senzitiv sau mixt.

Traiectul intranevraxial al nervilor cranieni este foarte scurt, dirijat spre baza
trunchiului, la locul lor de emergen aparent,
40

Nervul IV are un traiect dorsal, spre tectul mezencefalului i formeaz o decusaie


intern complet.
Nervul VII formeaz n jurul nucleului abducensului o ans distinct, numit
genunchiul intern al facialului.

Originea aparent a nervilor cranieni este predeterminat de locul nucleului de origine.


Emergen paramedian au nervii motori somitici (III, VI, XII).
Emergen lateral, nervii branchiomotori i cei senzitivi (V, VII, VIII, IX, X, XI).

Nucleii pot realiza urmtoarele conexiuni:


Internucleare directe i indirecte (prin interneuroni)
Cerebelare (aferente-eferente)
Hipotalamice (pentru nucleii vegetativi)
Reticulare (pentru majoritatea arcurilor reflexe)
Corticale (aferente i eferente)
B. Complexul nuclear optomotor (III, IV, VI)

Nucleul nervului oculomotor (nucleus n. oculomotorii), se situeaz paramedian la


nivelul jonciunii mezencefalo-diencefalice; pe seciune coincide cu nivelul coliculilor
superiori. Este format din mai muli subnuclei:

Nucleul principal (nucleus principalis) somatomotor, cu eferene ipsilaterale pentru


muchii globului ocular: dreptul inferior, medial, superior, oblicul inferior.
Nucleul central, Perlia (nucleus centralis), somatomotor, inerveaz muchii ridictori
palpebrali (contestat rolul su n convergen).
Nucleul accesor, Edinger-Westphal (nucleus accesorius), vegetativ parasimpatic,
situat naintea celorlali, este visceromotorul muchilor netezi intrinseci ai ochiului
(sfincterul pupilar, ciliari).

Nucleul nervului trohlear (nucleus n. trochlearis) este localizat paramedian, la nivelul


jonciunii pontomezencefalice, corespunztor aezrii coliculilor inferiori.
Somatomotor, emite fibre decusate n vlul medular anterior la muchiul oblic superior
controlateral, avnd rol n depresiunea i rotaia medial (intorsiunea) a ochiului (nervul
"patetic").

Nucleul nervului abducens (nucleus n. abducentis) se afl n tegmentul pontin, la


nivelul coliculului facial. Este somatomotor, inerveaz ipsilateral muchiul drept lateral
(abducia ochiului).

Conexiuni i ierarhie optomotorie:

Tractul mezencefalic al trigemenului pentru aferente proprioceptive.


Internuclear (III, IV, VI) pentru micri binoculare coordonate.
Fasciculul longitudinal medial pentru micri oculo-cefalogire (III.IV, VI, VIII,
XI).
Supranucleare (metatalamus, coliculii superiori, formaiunea reticular) pentru
micri conjugate orizontale, verticale i reflexe optomotorii.
Cortical prin cile corticonucleare decusate, pentru micrile voluntare i
reflexele optomotorii voliionale (convergen).

41

C. Grupul nuclear trigeminal

Nucleul motor (nucleus motorius n. V) sau masticator este situat n tegmentul pontin,
lateral de nucleii senzitivi ai nervului. Este somatomotor, fibrele constituie rdcina
motorie a trigemenului; inerveaz musculatura masticatorie.

Nucleii senzitivi, n numr de trei, sunt:


Nucleul tractului spinal (nucleus tractus spinali) se extinde ntre segmentul pontin i
segmentul spinal C1-C2, n substana gelatinoas Rolando (lamele Rexed II).
Prin intermediul rdcinii senzitive a trigemenului, primete informaiile dureroase, termice
i tactile grosolane ale feei.
Nucleul senzitiv principal (nucleus sensorius principalis, nucleus pontinus) se
situeaz n partea superioar i lateral a tegmentului punii; este somatosenzitiv
discriminativ al pielii feii.
Nucleul tractului mezencefalic (nucleus tractus mesencephalici), alungit paramedian
de-a lungul mezencefalului; este primar proprioceptiv, culege:
- aferenele nervului mandibular de la muchii masticatori, articulaia
temporomandibular i parodoniu;
- aferene de la muchii ochiului (V/1) i muchii mimicii (VII).

Somatotopia n nucleul tractului spinal este raportat la ramurile primare ale


trigemenului, cu urmtoarea reprezentare: oftalmicul ventrocaudal, maxilarul la mijloc
i mandibularul dorsocranial.

Conexiunile nucleilor trigeminali:


Nucleul motor
- Arcul reflex masticator prin nucleul tractului mezencefalic i neuronii formaiunii
reticulare.
- Cortexul cerebral prin cile corticonucleare ipsi i controlaterale, inervaie bilateral.

Nucleii senzitivi
- Lemniscul trigeminal (tractul trigemino-talamic), format din fibre directe i ncruciate.
- Arcuri reflexe internucleare prin intermediul formaiunii reticulare:
V-XII
: micrile limbii
V-IX
: reflexul deglutiiei
V-VII
: reflexul clipitului i cornean
D. Grupul nuclear facial (nervus intermediofacialis)

Nucleul motor (nucleus motorius) se afl n partea ventrolateral a tegmentului pontin.


Este somatomotor, destinat muchilor mimicii. Axonii motoneuronilor din nucleu sunt
nmnunchiai n ansa sau genunchiul intern al facialului, care nconjoar nucleul
abducensului formnd colicului facial al fosei romboide.

Nucleul salivator superior (nucleus salivatorius superior) aflat n vecintatea


precedentului este visceromotor (secretomotor), axonii neuronilor preganglionari
formnd nervul intermediar (VII bis).

Nucleul tractului solitar (nucleus tractus solitarius), situar ponto-bulbar, are o poriune
superioar, denumit nucleul gustativ (Nageotte), la care se termin aferentele primare
gustative ale nervului intermediar.

Conexiunile grupului nuclear:


Nucleul motor
Nucleul gustativ
42

- Internucleare V-VII; reflexele: cornean, clipire, intraorale.


- Supranucleare (sistem limbic, extrapiramidal reticular, talamus) pentru modularea
expresiei faciale (mimica, zmbet spontan).
- Corticale, prin cile corticonucleare; bilateral pentru muchii etajului superior al feei i
controlateral (unilateral) pentru muchii peribucali.
- Internucleare prin intermediul formaiunii reticulare cu nucleul salivator superior i
inferior pentru arcurile reflexe salivatorii, gastrosecretorii.
- Supranucleare i corticale, pentru formarea cilor senzoriale gustative.
E. Grupul nuclear vestibulocohlear

Nucleii cohleari sunt n numr de doi, unul ventral (nucleus cochlearis ventralis) i
altul dorsal (nucleus cohlearis dorsalis), situai n aria vestibular a fosei romboide la
nivelul jonciunii bulbo-pontine; sunt nuclei somatosenzitivi speciali auditivi, la care se
termin nervul cohlear.

Nucleii vestibulari, n numr de patru (nucleus vestibularis inferior, medialisSchwalbe-, lateralis-Deiters-, superior-Bechterew-) ocup cea mai mare parte a ariei
vestibulare; sunt nucleii somatosenzitivi speciali terminali ai nervului vestibular.

Conexiunile nucleilor:
Nucleii cohleari prin striaiunile acustice cu:
- Corpul trapezoid (corpus trapezoideum), configuraie trapezoidal a tegmentului pontin,
format din axonii nucleilor acustici.
- Lemniscul lateral, calea major acustic format din eferenele ipsi- i controlateraie ale
nucleilor acustici, situat dorsolateral n tegmentul pontin (detaliat la calea acustic).

Nucleii vestibulari cu:

- Tractul vestibulospinal cu originea n nucleul vestibular lateral (Deiters), cu rol n


echilibru i postur.
- Fasciculul longitudinal medial ntre nucleii optomotori i vestibulari pentru realizarea
reflexelor oculo-vestibulare, de origine labirintic.
- Tracturile vestibulo-cerebelare i cerebelo-vestibulare.
- Formaiunea reticular.
F. Complexul nuclear glosofaringian-vag

Nucleul ambiguu (nucleus ambiguus), situat de-a lungul bulbului este branchiomotor,
prin intermediul nervilor IX i X inerveaz muchii faringelui i laringelui (nucleul
deglutiiei i fonaiei).
Nucleul tractului solitar (nucleus tractus solitarii) aflat n partea dorsal a tegmentului
ponto-bulbar are o parte superioar (nucleul gustativ) pentru aferentele gustative
glosofaringiene (i VII bis) i o parte inferioar (partea visceral) viscerosenzitiv,
pentru aferentele viscerale ale nervilor IX i X, provenite de la viscerele toracoabdominale, preso- i chemoreceptorii sinusului carotidian i ai arcului aortic.
Nucleul salivator inferior (nucleus salivatorius inferior) continu bulbar nucleul
omonim superior (n realitate este doar un singur nucleu salivator), este parasimpatic
secretomotor, neuronii preganglionari au eferenele nmnuncheate n nervii IX i X.
Nucleul dorsal al vagului (nucleus dorsalis n. vagi) aflat n triunghiul vagal al fosei
romboide este parasimpatic visceromotor, prin intermediul nervului X inerveaz
43

muchii cordului i a viscerelor toracoabdominale (denumit i nucleu cardiopneumoenteric).


Conexiunile nucleilor sunt:

- Corticonucleare pentru controlul voluntar al fonaiei i deglutiiei. Sunt asigurate prin


inervaia bilateral a nucleului ambiguus.
- Formaiunea reticular, pentru arcurile reflexe cardiovasculare, respiratorii, gastrointestinale,
prin intermediul nucleilor tractului solitar i al nucleului dorsal al vagului.
- Nucleul tractului spinal al trigemenului pentru aferentele proprioceptive i somatosenzitive
ale faringelui i laringelui.
- Spinale, eferene destinate nucleului frenic i muchilor respiratori.
G. Grupul nuclear accesor

Nucleul ambiguu (nucleus ambiguus) cu partea sa inferioar formeaz locul de origine


bulbar a nervului accesor. Eferenele vor prsi nervul i se vor asocia nervului vag,
devenind fibrele aberante ale acestuia cu funcie somatomotorie (inervaia muchilor
laringelui).
Nucleul spinal (nucleus spinalis) este format din motoneuronii coarnelor anterioare C1C6. Cele dou diviziuni se contopesc ntr-un singur trunchi comun. Nucleul este
somatomotor i inerveaz muchiul trapez i sternocleidomastoidianul.
Conexiunile nucleilor:

- Corticonucleare, bilaterale.
- Fasciculul longitudinal medial, pentru reflexele oculocefalogire.
- Aferene din tracturile vestibulo- i tectospinale pentru controlul poziiei i micrilor
capului.
H. Nucleul hipoglos

Nucleul somatomotor al hipoglosului (nucleus n. hyppglossi) ocup triunghiul omonim


al fosei romboide. Inerveaz muchii extrinseci i intrinseci ai limbii.
Conexiunile nucleului:
Corticonucleare, n majoritatea ncruciate.
Formaiunea reticulat i nucleul spinal al trigemenului, pentru realizarea arcurilor reflexe
intraorale (masticaie, deglutiie, vorbire).

VI. NUCLEII PROPRII


Bulb
Gracilis
Cuneatus
Olivaris
Olivaris acc.

Punte
Pontis
Acustici suplimentari

44

Mezencefal
Ruber
Substantia nigra
Colliculus sup.
Colliculus inf.
Interstitialis
Interpeduncularis
Comissurae post.

A. Nucleul gracilis i cuneatus

Nucleii coloanei dorsale, staii intermediare ale fasciculelor ascendente epicritice i


proprioceptive discriminative sunt:
Nucleul gracilis, Goli (nucleus gracilis), corespunde tuberculului gracilis (clava) n
partea medial, pe traiectul fasciculului omonim.
Nucleul cuneatus, Burdach (nucleus cuneatus) este aezat lateral de precedentul,
corespunde cu tuberculul omonim al bulbului, pentru conexiunea fasciculului cuneat.
Nucleul cuneatus accesor, Monakov (nucleus cuneatus accesorius) se afl
dorsolateral de precedentul.
Somatotopia nuclear este ipsilateral; n nucleul gracilis este reprezentat membrul
inferior i partea inferioar a trunchiului, iar n nucleul cuneat, membrul superior i
partea superioar a trunchiului.
Conexiuni:
Lemniscul medial: pentru eferenele nucleilor gracilis i cuneatus la talamus.
Fibre descendente pentru fasciculele fundamentale, care se duc la coarnele
posterioare ale segmentelor medulare mai joase.
Tractul cuneocerebelar, de la nucleul cuneat accesor, prin pedunculii cerebelari
inferiori la cerebel.
B. Complexul olivar (inferior)

Nucleul olivar principial (nucleus olivaris principalis) are form ovalar, cu margini
plisate; este situat n olivele bulbare. Dispune de un hil (hilus nuclei olivaris) ndreptat
medial. Are funcie extrapiramidal.
Nucleii accesori olivari (medial i dorsal) sau paraolivele snt doi nuclei mici cu acelai
rol ca i precedentul.
Conexiunile olivei:
Tractul tegmental central (tractus tegmentalis centralis) conine fibre ipsilaterale, cu
rol de control al nucleilor olivari de la talamus (conexiuni talamo-olivare) i de la
nucleul rou (rubro-olivare).
Tractul olivocerebelar (tractus olivocerebellaris), format din fibre arcuate interne
decusate, ajunge la cerebel prin intermediul pedunculului cerebelar inferior
controlateral.
Tractul olivospinal (tractus olivospinalis),ncruciat pentru partea cervical a
mduvei.
Tractul cerebeloolivar (tractus cerebelloolivaris), la olivele controlaterale prin
pedunculul cerebelar inferior (circuitare cerebelar).
Tractul spinoolivar (tractus spinoolivaris) pentru informaii proprioceptive
controlaterale medulare.
C. Nucleii pontini

Grupuri neuronale mici mprtiate ntre substana alb a bazei punii. Nucleii pontini
migrai n piramidele bulbare sunt denumii nucleii arcuai (nuclei arcuati).

Sunt nuclei de releu interpui ntre cortexul encefalului i cerebel.

Conexiunile corticocerebelare se realizeaz prin:


Tracturile corticopontine (tractus corticopontinus), originare din lobii scoarei
cerebrale, sunt ipsilaterale i se continu cu:
Tractul pontocerebelar (tractus pontocerebellaris), format din fibrele transverse ale
punii, ajung la diferitele pri ale emisferelor cerebelare controlaterale, prin
45

intermediul pedunculului cerebelar mijlociu. Calea cortico-ponto-cerebelar devine


astfel ncruciat.
D. Nucleii acustici suplimentari pontini

Sunt nuclei mici, aflai n jurul corpului trapezoid, intercalai n cile auditive.
Nucleii corpului trapezoid (nucleus corporis trapezoidei), unul ventral, altul dorsal.
Nucleul olivar superior (neomologat, considerat ca nucleul trapezoid dorsal), format
din neuroni bipolari, situat lateral de nucleii corpului trapezoid, are rol n localizarea
sunetelor.
Nucleul lemniscului lateral (nucleus lemniscus lateralis), n partea superioar a
punii.

Conexiunile nucleilor sunt ipsi- i controlaterale:


Eferenele nucleilor cohleari fac sinapse cu nucleii auditivi suplimentari i mpreun
cu axonii acestora formeaz, prin ncruciarea striei acustice ventrale corpul
trapezoid, situat n partea inferioar a tegmentului pontin.
Eferenele nucleilor auditivi suplimentari, de la nivelul corpului trapezoid urc
dorsolateral n punte i mezencefal, formnd lemniscul lateral.

E. Nucleul rou (nucleus ruber)

Nucleu rotund larg, are culoare rocat datorit pigmenilor de fier. Se afl n partea
dorsomedial a tegmentului mezencefalic, ncapsulat de fibre mielinice (tractul
dentorubral). Nucleul se extinde pn la subtalamus i are dou pri:
Partea magnocelular, paleorubric, parte inferioar mic, format din neuroni largi.
Partea parvocelular, neorubric, voluminoas conine neuroni mici.
Are rol extrapiramdidal de modulare a micrilor i tonusului muscular, cu organizare
somatotopic, i reprezentare controlateral a prilor corpului.
Conexiunile nucleului sunt:
Tractul corticorubral, din cortexul motor ipsilateral.
Tractul dentatorubral (tractus dentatorubralis, cerebellorubralis), decusat n
pedunculul cerebelar superior.
Tractul rubrospinal (tractus rubrospinalis), ncruciat (decusaia tegmental
ventral).
Tractul rubroolivar (tractus rubrooolivaris) coboar ipsilateral n tractul tegmental
central.
Fibre rubroreticulare.
F. Substana neagr Sommering (substantia nigra)

Ocup partea medial a bazei mezencefalului, extinzndu-se pn la subtalamus.


Are o form semilunar pe seciune, cu concavitatea aezat intern i spre tegmentum.
Culoarea ntunecat se datorete coninutului de melanin.

Are rol extrapiramidal complex, de reglaj neuromodulator (descris la corpii striai).

Neuronii multipolari ai substanei formeaz dou grupri:


Partea compact (pars compacta) se afl dorsal i este locul de origine a majoritii
eferenelor.
Partea reticulat (pars reticulata), situat ventral, primete aferentele.

Conexiunile substanei sunt:


Strionigrale, de la corpii striai ai telencefalului, avnd ca neurotransmitor acidul
gama-aminobutiric (GABA), cu aciune inhibitorie.
Nigrostriale, amielinice, urc la corpii striai, avnd ca neurotransmitor dopamina.
46

Conexiuni presupuse: cortico-nigrale, nigrotegmentale, nigrorubrale.

Fig. 12. Legturile substanei negre i nucleului rou


G. Coliculii superiori (colliculus superior)

Aflai n partea superioar a lamei cvadrigemene, sunt centrii refleci vizuali.


Au o structur stratificat, format din patru straturi cenuii, desprite ntre ele de lame
de substan alb, formate din aferenele i eferenele coliculilor. Cei doi coliculi sunt
interconectai prin comisura colieulului superior.
Conexiunile coliculilor:
Fibre corticotectale, cu cortexul cerebral.
Corpul geniculat lateral i braul colieulului superior.
Nucleii ariei pretectale.
Tractul tectopontin, pentru nucleii optomotori i facial.
Tractul tectospinal.
H. Coliculii inferiori (colliculus inferior)

Ocup partea inferioar a lamei cvadrigemene, avnd o structur laminat i un nucleu


ovalar central. Cei doi coliculi inferiori au legturi comisurale i funcii reflexe acustice
i de localizare a sunetelor.

Conexiunile coliculilor inferiori sunt:


Lemniscul lateral i cile acustice.
Corpul geniculat medial prin braul colieulului inferior.
Tractul tectospinal.

47

I. Nucleul interstiial Cajal (nucleus interstitialis)

Colecie de neuroni aflai n aria pretectal, mpreun cu ali nuclei pretectali (nuclei
pretectales), au rol n reflexele pupilare i micrile oculare.

Conexiunile nucleilor sunt:


Aferente, de la cortexul vizual, retin, coliculii superiori.
Eferenele sunt destinate nucleilor Edinger-Westphal, pentru reglarea reflexelor
pupilare i a micrilor conjugate (verticale, de rotaie) ale ochiului i pentru
micrile cefalogire, prin intermediul fasciculului longitudinal medial.
J. Nucleul interpeduncular (nucleus interpeduncularis)

Se gsete n substana perforat posterioar a fosei interpedunculare. Este un nucleu


releu ntre trunchiul cerebral i sistemul limbic.

Are 2 conexiuni:
Aferene, de la nucleul habenular al epitalamusului prin intermediul tractului
habenulopeduncular, care are un traiect curbat prin mezencefal (fosciculus
retroflexus).
Eferenele sunt destinate tegmentului mezencefalic prin fibre pedunculotegmentale,
pentru tractul tegmentar central.
K. Nucleul comisural (nucleus commisurae posterioris)

Se afl n comisura posterioar i aria pretectal, fiind format de mai multe grupe
subnucleare, dintre care unul este nucleul Darkschewitsch, cu funcii incerte.

Are conexiuni:
Aferenele cu centrii extrapiramidali i ai ariei pretectale.
Eferene trimise n mnunchiul fasciculului longitudinal medial.

48

VII. SUBSTANA ALB


A. Fibrele arcuate bulbare

Fibrele arcuate externe (fibrae arcuatae externae) sunt situate ntre suprafaa extern
(ventral i dorsal) a bulbului i pedunculii cerebelari inferiori.
Fibrele arcuate interne (fibrae arcuatae internae) sunt decusate i formeaz dou
mnunchiuri:
- Fibrele arcuate ale fasciculelor olivo-cerebelo-olivare, prin pedunculul cerebelar
inferior;
- Fibrele arcuate provenite de la nucleii gracilis i cuneatus, ce devin componente ale
lemniscului medial.
B. Fibrele transverse pontine

Fibrele transverse superficiale (fibrae pontis superficiales), de pe suprafaa bazal a


punii la pedunculul cerebelar mijlociu.
Fibrele transverse profunde (fibrae pontis profundae), din partea bazilar a punii, intr
n constituia pedunculului cerebelar mijlociu i a cilor ponto-cerebelare.
Fibrele transverse ale corpului trapezoid.
C. Decusaiile trunchiului

Decusaia piramidal (decussatio pyramidum) sau motorie, format de tracturile


corticospinale laterale, se afl la jonciunea dintre mduv i bulb, n anul median
anterior.
Decusaia lemniscal (decussatio lemniscorum) sau senzitiv, situat mai sus i dorsal
de precedentul, este format din fibrele arcuate interne provenite de la nucleii gracilis,
cuneatus i nucleul spinal al nervului V.
Decusaia tegmental ventral (Forel) n partea inferioar a tegmentului mezencefalic,
mai jos de nucleul rou, este format din fibrele ncruciate ale tractului rubrospinal.
Decusaia tegmental dorsal (Meynert), la nivelul coliculului superior este format din
fibrele cilor tectospinale i tectobulbare.
Decusaia nervului trohlear, situat n vlul medular superior.
Decusaiile cilor corticobulbare i corticotectale.
Decusaiile corpului trapezoid.
Decusaiile aferenelor i eferenelor cerebelare (olivocerebelar, pontocerebelar,
cerebelovestibular).
D. Tracturile descendente corticale

Tractul corticospinal ocup succesiv partea central a piciorului pedunculului cerebral,


baza punii i piramidele bulbare. n puncte nucleii pontini i fibrele transverse interne
rsfir fibrele tractului, care n bulb se vor regrupa. Decusaia piramidal se formeaz
prin ncruciarea majoritii fibrelor (85%) rezultnd:
Tractul corticospinal lateral ncruciat;
Tractul corticospinal anterior nencruciat.

Tractul corticobulbar sau corticonuclear (tractus corticobulbaris) destinat inervaiei


supranucleare voluntare a nucleilor cranieni, se afl medial de tractul corticospinal,
trece prin piciorul pedunculului cerebral, apoi n tegmentul punii i a bulbului i se
rsfrnge ipsi-i controlateral la:

49

Nucleii nervilor cranieni motori (III, IV,


V, VI, VII, IX, X, XI, XII).
Nucleii satelii ai formaiuni reticulare.
Fibre cu rol de inhibiie i informare la
nucleii bulbari senzitivi (gracilis,
cuneatus, trigeminal).
Tracturile
corticopontine
(tractus
corticopontini), coboar de la lobii
emisferelor cerebrale la nucleii pontini,
formnd cile cortico-ponto-cerebelare.
Tractul
frontopontin
(tractus
frontopontinus) ocup cea mai medial
parte a piciorului pedunculului cerebral.
Tractul temporo- parieto- i occipitopontin se afl n partea extern a
piciorului pedunculului cerebral.
Tractul
corticorubral
(tractus
corticorubralis), de la ariile motorii i
senzitive ale scoarei la nucleul rou.
Tractul
corticotectal
(tractus
corticotectalis) la aria pretectal i
coliculii superiori.

Fig. 13. Fibre cortico-nucleare


E. Tracturile descendente extrapiramidale

Tractul tectospinal (tractus tectospinalis), Meynert are originea n coliculii


cvadrigemeni; se ncrucieaz n decusaia tegmental dorsal, aflndu-se n partea
medial a tegmentului ponto-bulbar.
Tractul robrospinal, Monakow (tractus rubrospinalis) are emergena din nucleul rou,
ventral de calea tectospinal; formeaz decusaia tegmental ventral (Forel) i coboar
n partea lateral a tegmentului pontobulbar.
Tractul vestibulospinal (tractus vestibulospinalis), pleac din nucleul vestibular lateral
(Deiters), fr s se ncrucieze i ocupa o poziie ventrolateral n bulb.
Tractul olivospinal (tractus olivospinalis) are originea n oliva bulbar, se decuseaz
nainte de a ptrunde n mduva spinrii.
F. Tracturile lemniscale (ascendente)

Lemniscul medial (lemniscus medialis) are originea n nuclelii gracilis i cuneatus al


bulbului, prin fibre arcuate interne, care se ncrucieaz formnd:
Decusaia lemniscal (decussatio lemniscorum) situat n partea median i ventral
a tegmentului bulbar.
Partea ascendent ruleaz paramedian n bulb, ocupnd o poziie lateral n punte i
dorsolateral n mezencefal; se termin n talamus.

Lemniscul trigeminal (lemniscus trigeminalis), are originea n nucleii senzitivi


trigeminali, avnd fibre decusate i directe, care se adaug lemniscului medial.

Lemniscul spinal (lemniscus spinalis) este denumirea poriunii tracturilor spinotalamice


n trunchi. Are o poziie lateral fa de lemniscul medial.

Lemniscul lateral (lemniscus lateralis) se formeaz la nivelul corpului trapezoid,


coninnd axonii ipsi- i controlaterali ai nucleilor acustici suplimentari. Urc n
50

tegmentul pontin i mezencefalic dorsolateral i se ataeaz lateral de lemniscul medial


formnd "semiluna lemniscal".

Fig. 14. Tracturile lemniscale


G. Tracturile cerebelare aferente

Tractul spinocerebelar posterior (tractus spinocerebellaris posterior), n bulb, are i aici


o poziie marginal lateral. Urc nencruciat, prin pedunculul cerebelar inferior la
cerebel.
Tractul spinocerebelar anterior (tractus spinocerebellaris anterior), ncruciat la nivel
spinal, se afl de asemenea n partea lateral a trunchiului, arcuindu-se la pedunculul
cerebelar superior i prin intermediul acestuia ptrunde n cerebel. O mare parte din
tract se ncrucieaz n peduncul (descruciare).
Tractul olivocerebelar (tractus olivocerebellaris) are originea n complexul olivar
inferior ca fibre arcuate interne; decuseaz i ajunge la cerebel prin intermediul
pedunculului inferior.
Tractul vestibulocerebelar (tractus vestibulocerebellaris) conexiune direct
nencruciat ntre nucleii vestibulari i cerebel, prin intermediul pedunculului inferior.
Tractul cuneocerebelar (tractus cuneocerebellans) sau al fibrelor arcuate externe
dorsale, are emergen n nucleul cuneat accesor i trece la cerebel prin pedunculul
inferior homolateral.
Tractul pontocerebelar (tractus pontocerebellaris), format din axonii nucleilor
pontinici, se ncrucieaz, traverseaz partea bazal a punii ca fibre transverse profunde
i prin pedunculul mijlociu ajunge la cerebel. Proiecia tractului este controlateral.
51

Tractul arcuatocerebelar (tractus arcuatocerebellaris) se formeaz din fibrele arcuate


externe ventrale i striaiunile medulare ale ventriculului al patrulea (denumite greit
striaiuni acustice). Are originea n nucleii arcuai, fibrele fiind n parte decusate, altele
directe: ajunge la cerebel prin pedunculul inferior.
H. Tracturi proprii de asociaie

Fasciculul longitudinal medial (fasciculus longitudinalis medialis), primordial n


coordonarea micrilor conjugate ale ochilor, reflexelor vestibulo-oculare, ale micrilor
oculocefalogire i de echilibru:
Originea fasciculului este din nucleii ariei pretectale (nucleul interstiial Cajal i
nucleul comisurii posterioare), prin fibre directe i controlaterale.
Traiectul descendent paramedian sub aspectul unei benzi circumscrise atinge
segmentele cervicale ale mduvei spinrii.
Componentele fasciculului sunt complexe, internucleare ascendente i descendente,
vestibulare, extrapiramidale; ntre nucleii III, IV, VI, vestibulari, XI, i corpul striat,
cerebel, formaiunea reticular.

Fig. 15. Fasciculul longitudinal medial


52

Tractul tegmental central


(tractus
tegmentalis
centralis)
denumit
i
talamo-olivar, are rol de
conexiune extrapiramidal,
cu fibre originare din
diencefal, corpii striai,
nucleul rou. Strbate
calota lateral de fasciculul
longitudinal medial i se
termin n
complexul
olivar inferior.de aceeai
parte. Conine i fibre
ascendente reticulare.

Fig. 16. Tractus tegmentalis centralis

Fig. 17. Fasciculus longitudinalis dorsalis


53

Fasciculul longitudinal dorsal


Schutz (fasciculus longitudinalis
dorsalis), se afl dorsal de
fasciculul longitudinal medial.
Are o constituie heterogen, fiind
format din fibre descendente
(peptidergice)
i
ascendente
(monoaminergice). Fasciculul de
conexiune ntre hipotalamus i
nucleii autonomi ai nervilor
cranieni, este implicat n reglarea
acestora, iar prin aferente mediaz
reflexe gustative, de salivaie,
lacrimaie i viscerale (VII, IX,
X).

VIII. SECIUNILE TRUNCHIULUI


A. Nivelele seciunilor orizontale (transversale)
Jonciunea spino-bulbar (cervico-bulbar)
Seciunea inferioar a bulbului (nchis)
Seciunea superioar a bulbului (deschis)
Seciunea punii
Seciunea inferioar a mezencefalului
Seciunea superioar a mezencefalului
B. Jonciunea spino-bulbar

Seciunea are form circular, canalul central aflndu-se axial.


Seciunea trece prin decusaia motorie piramidal, fibrele decusate oblice traverseaz
fisura median anterioar.
Ventral n piramide se afl tractul corticospinal.
Ventrolateral, tegmentul conine cile ascendente i descendente, aranjate aproape ca n
mduva spinrii.
Lateral se afl nucleul spinal al nervului XI.
Dorsolateral sunt nucleul i tractul nervului V.
Dorsal: nucleii gracilis i cuneatus.

Fig. 18. Jonciunea spino-bulbar


C. Seciunea inferioar a bulbului

Forma seciunii este ovalar, avnd canalul central plasat mai dorsal:
Seciunea trece prin decusaia senzitiv lemniscala, se remarc rafeul median, format
prin ncruciarea fibrelor arcuate interne.
Ventral, sunt fibrele compacte ale tractului corticospinal.
Medial, deasupra tractului corticospinal se constituie lemniscul mediul, supraetajat de
tractul tectospinal i fasciculul longitudinal medial.
54

Lateral se afl un mnunchi heterogen de tracturi: tracturile spinocerebelare,


lemniscurile spinal, rubro-spinal, i vestibulo-spinal.
Dorsolateral, deasupra piramidelor bulbare se situeaz oliva i paraolivele.
Dorsal sunt nucleii gracilis, cuneatus i cuneat accesor i originea fibrelor arcuate
interne.
Dorsolateral, naintea nucleului cuneat se observ nucleul i tractul spinal al
trigemenului.
n jurul canalului central se afl substana cenuie central, nucleii nervilor cranieni:
XII, X (nucleul dorsal) i tractul solitar.
Nucleul ambiguu se gsete dorsal de oliv.

D. Seciunea superioar a bulbului

Are form dantelat, cu urmtoarele proeminene


Ventral: piramidele bulbare.
Ventrolateral: olivele.
Dorsolateral: pedunculii cerebelari inferiori.
Dorsal este format de fosa romboid.
Ventral n piramidele bulbare se observ fibrele tractului corticospinal, fibre arcuate
externe i eventual nuclei mici arcuai.
n mijlocul calotei, ntre fibrele corticospinale i podeaua ventriculului al patrulea se
observ mnunchiul median i trigeminal, tectospinal, fasciculul longitudinal median.
Ventrolateral se gsete nucleul larg crestat al olivei i paraolivei.
Lateral, mnunchiul heterogen al tracturilor: spinocerebelar anterior, lemniscul spinal,
tractul i nucleul spinal al trigemenului, rubrospinal.
Nucleii nervilor cranieni sunt mprtiai:
Nucleii vestibulo-cohleari: dorsolateral.
Nucleii dorsali ai vagului, ai hipoglosului i al fasciculului solitar se afl dorsal
subependimar, n urmtoarea ordine medio-lateral: XII, IX, VII.
Nucleul ambiguu este situat deasupra olivei.

Fig. 19. Seciunea superioar a bulbului


55

E. Seciunea punii

Forma variaz cu nivelul seciunii: lateral se continu cu pedunculul cerebelar mijlociu,


dorsal cu fosa romboid.
Bazal, fasciculele fibrelor corticospinale, i cele asociate acestora (corticobulbare,
corticopontine) se disocieaz datorit nucleilor pontini i fibrelor transverse interne.
n tegmentul pontin, apare corpul trapezoid i nucleii acustici suplimentari; fibrele
transverse i decusate ale acestora intersecteaz fibrele ascendente ale lemniscului
medial i trigeminal (aflai medial).
n partea lateral a tegmentului se afl lemniscul spinal i lemniscul lateral.
Dorsal tegmentul conine tractul tectospinal i fasciculul longitudinal medial.
Nucleii nervilor cranieni, n linii mari ocup urmtoarele poziii:
Nucleul nervului VI i genunchiul intern al facialului se afl n tegmentul medial
(corespund coliculului facial).
Nucleul VII se afl n partea intermediar a tegmentului.
Nucleii V n partea dorsolateral a tegmentului.

Fig. 20. Seciunea punii


F. Seciunea inferioar a mezencefalului

Ventral proemin pedunculii cerebrali, separai prin fosa interpeduncular; dorsal


coliculii inferiori produc dou proeminene. Apeductul se afl dorsal ntre calot i
tectum nconjurat de substana cenuie periapeductal.
Picioarele pedunculului conin fascicule n urmtoarea ordine medio-lateral: tractul
frontopontin, corticobulbar, corticospinal, temporopontin.
Substana neagr ca o lentil concav-convex ocup partea dorso-medial a piciorului
pedunculului, la limita acestuia cu tegmentul.
Ventromedial n tegment ptrunde pedunculul cerebelar superior, mpreun cu
coninutul su.
56

Deasupra pedunculilor, medial, se gsete tractul tecospinal i fasciculul longitudinal


medial.
Lateral sunt dispuse succesiv: lemniscul medial i trigeminal, lemniscul spinal i
lemniscul lateral.
n substana cenuie periapeductal se afl nucleul mezencefalic trigeminal i nucleul
tohlear.
Tectumul conine coliculii ineriori i axonii comisurii i braelor inferioare ale acestora.
G. Seciunea superioar a mezencefalului

Forma seciunii este asemntoare cu cea a mezencefalului inferior, majoritatea


sturcturilor ocupnd poziii similare.
Deasupra substanei negre n tegmentul ventromedial apare nucleul rou, voluminos.
n substana cenuie periapeductal sunt nucleii nervului oculomotor, iar mai sus la
jonciunea mezencefalo-diencefalic, nucleul interstiial Cajal.
Dorsal sunt situate structurile cenuii i albe ale coliculilor superiori, fibrele comisurii i
braelor superioare ale acestora.

Fig. 21. Seciunea superioar a mezencefalului

57

CEREBELUL SAU CREIERUL MIC


(cerebellum)
Regleaz, coordoneaz i controleaz activitatea motorie, involuntar i voluntar, postura,
echilibrul i locomoia, prin circuitele cerebelare intrinseci i extrinseci
Pierderea capacitii de coordonare a funciilor musculare (ataxia) este simptomul
semnificativ al leziunilor cerebelare

I. CONFIGURAIE

Situat n fosa posterioar a endobazei, napoia emisferelor cerebrale i deasupra


trunchiului cerebral, are o form ovoid turtit i greutatea de 150 g.

Emisferele cerebelare (hemispherium cerebelli) sunt prile laterale simetrice,


voluminoase ale creierului mic.

Vermisul (vermis) este poriunea median vermiform dintre cele dou emisfere.

Suprafeele cerebelului, n numr de dou sunt:


Faa superioar (facies superior), plat.
Faa inferioar (facies inferior), convex, avnd ntre cele dou emisfere o depresiune
adnc longitudinal (vallecula cerebelli) i o scizur despritoare (incizura
cerebelar posterioar).

Foliile cerebelului (folia cerebelli) sunt multiplele lamele transversale de pe suprafaa


cerebelului, separate ntre ele prin anuri i fisuri.
A. Lobii cerebelului

Trei fisuri principale divizeaz cerebelul n trei lobi:


Fisura primar (fissura prima) se afl pe faa superioar, ntre lobul anterior i
posterior.
Fisura orizontal (fissura horizontalis) sau marele an circumferenial Vicq d' Azyr
este situat ntre faa superioar i cea inferioar a lobului posterior.
Fisura posterolateral (fissura posterolateralis) separ lobul posterior de lobul
flocculonodular.

Filogenetic i anatomofuncional rezult trei lobi:

Lobul flocculonodular
Lobul anterior
Lobul posterior

arhicerebel
paleocerebel
neocerebel

vestibulocerebel
spinocerebel
pontocerebel
cerebrocerebel

Rol n echilibru i postur


Executant motor
Iniiere i coordonare motorie

Corpus cerebelli = lobul anterior + lobul posterior


B. Lobulii cerebelului

Fisuri secundare (nominalizate n tratatele vechi) subdivizeaz att vermisul ct i


emisferele cerebelului n urmtoarele corespunztoare:
- Lingula nu are corespunztor lobular, este o lam subire aternut i fixat pe vlul
medular anterior.
- Tonsila delimiteaz valecula, creterea presiunii intracraniene cauzeaz hernierea ei
n gaura occipital, comprimnd bulbul (stop respirator).
- Flocculus se leag de nodulus prin intermediul unui pedicul (pedunculus flocculi).

58

Lobus
Anterior

Posterior
Facies sup.

Facies inf.

Flocculonodulus

Vermis
Lingula
Lobulus centralis
Culmen
Fissura prima
Declive
Folium
Fissura horizontalis
Tuber
Pyramis
Uvula
Fissura posterolateralis
Nodulus

Fig. 22. Cerebelul aspect superior

Fig. 23. Cerbelul aspect posterior


59

Lobulus
Ala lobuli centralis
Quadrangularis

Simplex
Semilunaris sup.
Semilunaris inf.
Biventer
Tonsilla
Flocculus

C. Zonele cerebelare longitudinale

Zona vermian corespunde vermisului, zon impar.


Zona intermediar sau paravermian, simetric, format din prile mediale ale
emisferelor cerebelare.
Zona lateral, voluminoas, corespunde prilor laterale emisferice.
D. Pedunculii cerebelari

Pedunculul cerebelar inferior (corpul restiform), de pe faa dorsolaeral a bulbului urc


la cerebel i ptrunde n acesta ntre pedunculii cerebelari mijlociu i superior.
Pedunculul cerebelar mijlociu (braul punii) este cel mai voluminos; continu
dorsolateral puntea i intr n cerebel cel mai lateral dintre cei trei pedunculi.
Pedunculul cerebelar superior (braul conjunctiv) se afl cel mai rostral, ntre cerebel i
punte.

II. STRUCTURA CEREBELULUI


A. Substana cenuie

Cortexul cerebelar (cortex cerebelli) acoper suprafaa creierului mic, avnd o grosime
de l mm i o structur trilaminat.

Nucleii cerebelari (nuclei cerebelli) sunt mase de substan cenuie, aflat n


profunzimea substanei albe, n jurul ventriculului al patrulea. Sunt nuclei efectori cu
eferene cerebelofugare, n numr de patru perechi:
Nucleul fastigial;
Nucleul globos i emboliform, denumii mpreun ca nucleus interpositus;
Nucleul dinat.
B. Substana alb

Formeaz centrul medular (corpus medullare) al cerebelului; ptrunde n folii ca lamele


albe (laminae albae), avnd pe seciune aspectul unui arbore ramificat (arbor vitae).
Conine fibre de proiecie aferente i eferente, i puine fibre de asociaie i comisurale.

Fig. 24. Nucleii cerebelului

60

III. SCOARA CEREBELULUI

Recepioneaz, moduleaz i transmite semnalele nervoase intracerebelar i pentru


activiti motorii cerebelare.
A. Straturile scoarei

Stratul molecular (stratum moleculare), superficial, are funcie de asociaie i este


format din dou tipuri neuronale (interneuroni).
Celule stelate externe, mici (neuron stellatum).
Celule stelate interne sau celule cu coulee (neuron corbifer, basket cells), deoarece
axonii acestora formeaz un cuib sau coule n jurul celulei Purkinje
Stratul ganglionar (stratum gangliosum), intermediar, cu rol efector, este format dintrun singur strat de celule, numite celulele Purkinje (neuron piriforme). Acestea sunt
mari, piriforme, prevzute la polul superior cu o arborizaie dendritic bogat, la polul
inferior cu un axon destinat nucleilor cerebelari.
Stratul granular (stratum granulosum), profund, adiacent substanei albe, are rol
receptor i este format din dou tipuri de interneuroni:
Celule tip Golgi II, au dendritele extinse n stratul molecular.
Celule granulare (neuron granulare), foarte mici i numeroase, au dendrite scurte i un
axon n forma literei "T", care urc n stratul molecular i se bifurc n fibre paralele
cu axul lung al foliilor, de unde provine i denumirea lor de fibre paralele sau
"telefon".
Dintre celulele scoarei cerebelare n numr de 5 tipuri, 4 tipuri au funcii inhibitorii,
singura celul excitatorie este cea granular.
Modularea semnalelor scoarei au loc prin excitarea sau inhibiia celulelor Purkinje,
singura celul cu axon extracortical la nucleii cerebelari. Excitarea celulei Purkinje
inhib activitatea nucleilor cerebelari, inhibiia celulei Purkinje rezult dezinhibiia.

Fig. 25: Structura scoarei cerebeloase.


61

B. Fibrele aferente ale cortexului

Fibre agtoare, sunt fibre excitatoare prin mediatorii glutamat i aspartat, continu
tractul olivocerebelar i urc direct la dendritele celulelor Purkinje, crndu-se pe
acestea. Emit colateral direct la nucleii cerebelari.

Fibre muchioase excitatoare, continu majoritatea tracturilor aferente (spino-, ponto-,


vestibulo-, cerebelare) i se termin la celulele granulare. Emit colaterale directe la
nucleii cerebelari.

Fibre monoaminergice ce se rspndesc pe toat suprafaa cortexului cerebelar,


moduleaz nivelul activitilor cerebelare. Acestea sunt:
Axonii serotoninergici din formaiunea reticular a trunchiului cerebral.
Axonii noradrenergici, de la locus ceruleus.
Fibre histaminergice din hipotalamus moduleaz funcii cerebelare cu cele vegetative.
C. Conexiunile neuronale
Neuron
1 . Stelat extern
2. Stelat intern
3. Purkinje
4. Golgi II
5. Granular

Aferene
Fibre paralele
Fibre paralele
Fibre agtoare
Axonii celulelor stelate
Fibre muchioase
Fibre agtoare
Fibre muchioase

Eferene (axonii)
Celule Purkinje
Celule Purkinje
Nucl. cerebelari
Glomerul cerebelar
Fibre paralele

D. Sinapsele interneuronale

Aranjament: axodendritic, axosomatic, axoaxonic.

Glomerulul cerebelar, sinaps


complex caracteristic a
stratului
granular.
Se
formeaz n jurul terminaiei
axonice rozetiforme a fibrei
muchioase, aflat central, i:
Dendritele
neuronilor
granulari;
Axonii neuronilor Golgi II
(s. axoaxonic);
Dendritele neuronilor Golgi
II (s. axodendritic).

Fig. 26. Glomerulul cerebelar

Funcional, sinapsele sunt excitatoare i inhibitoare. Dintre cele cinci tipuri celulare ale
scoarei doar neuronii granulari sunt excitatori; celelalte patru tipuri sunt interneuroni
inhibitorii i utilizeaz ca neurotransmitor GABA, neuronii Purkinje au axonii
proiectai extracortical la nucleii cerebelari.
Sinapsele excitatorii (prin glutamat i aspartat)sunt formate de:
- fibrele aferente agtoare i muchioase;
- fibrele paralele (din neuronii granulari).
Sinapsele inhibitorii gabaergice sunt formate de:
- interneuronii stelai externi;
- interneuronii stelai interni (cu coulee);
62

celule tip Golgi II;


celule Purkinje.
E. Circuitele intrinseci ale scoarei

Celulele Purkinje focalizeaz toate impulsurile aferente prin intermediul circuitele


directe i indirecte, care moduleaz activitatea acestora. Ei sunt neuroni finali comuni,
cu funcie inhibitorie asupra nucleilor cerebelari ipsilaterali.
Circuitul excitator al celulelor Purkinje se realizeaz:
Direct, prin fibre agtoare, sinaptate cu dendritele ctorva celule.
Dispersat indirect, prin fibre muchioase, la un numr larg de celule Purkinje, urmnd
circuitul: fibr muchioas - glomerulul cerebelar - neuron granular - fibre paralele celule Purkinje.
Circuitul inhibitor al celulelor Purkinje este:
Direct, prin interneuronii stratului I (neuroni stelai, activai prin intermediul firelor
paralele).
Indirect, prin celulele Golgi II, care inhib activitatea celulelor granulare (decupleaz
centrala de telefon i fibrele paralele n glomerulul cerebelar).
F. Organizarea columnar a scoarei

Anatomofuncional, cortexul cerebelar este organizat n zone longitudinale, numite


coloane.
Celulele Purkinje au colaterale axonice recurente, care sinapteaz cu celulele Purkinje
adiacente.
Impulsul cu intensitate prag ar excita un numr mult mai mare de celule Purkinje.
Prin inhibiie recurent, majoritatea celulelor Purkinje vor fi dezamorsate, impulsul
activnd aproximativ doar 10 celule Purkinje.
Coloana activ astfel va avea o lrgime de 10 celule Purkinje i va fi nconjurat de
coloane n stare de inhibiie.

IV. NUCLEII CEREBELULUI


A. Generaliti

Relaia cortico - nuclear cerebelar:


Fastigial
Globos, emboliform
Dinat
Zona vermian
Zona intermediar
Zona lateral

Flocculonodulul
Lob anterior
Lob posterior
Nucleul fastigial
Nucleii globos i emboliform
Nucleul dinat

Arhicerebel
Paleocerebel
Neocerebel

Cortexul cerebelar prin intermediul axonilor celulelor Purkinje are un efect inhibitor
asupra nucleilor cerebelari.
Colateralele directe ale fibrelor aferente (agtoare i muchioase) au efect excitator
asupra nucleilor.
Eferenele cerebelului au originea n nuclei i prsesc cerebelul prin
pedunculicerebelari.

63

B. Nucleul fastigial (nucleus fastigii)

Situat deasupra ventriculului patru (fastigium) are form sferic, cu rol n postur i
echilibru (tonusul extensorilor) i micri reflexe oculare.

Aferene: cortexul flocculonodular i vermian, este asociat sistemului


vestibulocerebelar.

Eferene: ipsi- i controlaterale prin pedunculii inferiori la:


Nucleii vestibulari.
Formaiunea reticular a trunchiului cerebral.
C. Nucleul globos i emboliform

Nucleul globos (nucleus globosus) este format din mici mase nucleare aezate lateral de
nucleul fastigial, iar nucleul emboliform (nucleus emboliformis), de forma unui cheag
mic se situeaz lateral de precedentul. Denumii mpreun nucleus interpositus au rol n
corectarea micrilor de locomoie influennd tonusul muchilor flexori, este asociat
spinocerebelului.

Aferene: cortexul lobului anterior, zona paravermal.

Eferene: controlaterale (i probabil ipsilaterale) prin pedunculii superiori (decusaiile


braului conjunctiv) la:
Nucleul rou.
Nucleii talamusului (nucleul ventral lateral).
D. Nucleul dinat (nucleus dentatus)

Situat cel mai lateral este larg, pe seciune are marginea plisat i un hil (hilus nuclei
dentati). Fibrele aferente formeaz n jurul nucleului o capsul. Are rol de
preprogramare i de sincronizare a micrilor.

Aferene: cortexul lobului posterior, zona lateral al cerebelului.

Eferene: controlaterale prin pedunculii superiori la:


Nucleul rou.
Nucleii talamusului (nucleul ventral lateral).

V. TRACTURILE CEREBELULUI
A. Tracturile aferente
Tractus
Spinocerebellaris ant.
Spinocerebellaris post.
Arcuatocerebellaris
Cuneocerebellaris
Vestibulocerebellaris
Olivocerebellaris
Pontocerebellaris

Peduncul

Fibre
muchioase
muchioase
muchioase
muchioase
muchioase
agtoare
muchioase

sup.
inf.
inf.
inf.
inf.
inf.
mij.

Aferenele vestibulare i parial controlaterale ipsi- i controlaterale i se distribuie


cortexului flocculonodular i n parte vermisului (vestibulocerebel).
Aferenele spinale n majoritate ipsilaterale (descruciarea majoritaii fibrelor tractului
spinocerebelar anterior n brachium conjunctivum) sunt destinate scoarei lobului
anterior i n parte lobului posterior (spinocerebel).
Aferenele olivare sunt controlaterale i se distribuie emisferelor cerebelare i
vermisului (pe toat suprafaa).
64

Aferenele pontine sunt ncruciate; se termin n cortexul lobului posterior, numai n


emisfere (pontocerebel).
Fibrele reticulare i monoaminergice au o proiecie cortical difuz bilateral (fibre
reticulocerebelare).

Fig. 27. Fibrele aferente ale cerebelului


B. Tracturile eferente
Tractus
Cerebellovestibularis
Cerebellarubralis
Cerebellothalanucus

Peduncul
inf.
sup.
sup

Traiect
parial decusate
decusate
decusate

Fibrele cerebelovestibulare au originea n nucleul fastigial i formeaz fasciculul


uncinat ("n crlig") al lui Russel. Sunt destinate nucleilor vestibulari (fibre
fastigiobulbare) i formaiunii reticulare din trunchiul cerebral (fibre cerebeloreticulare).
Tractul cerebelorubral are originea n nucleul dinat (tractul dentatorubral, cu decusaia
Wernekink n braul conjunctiv) i din nucleii globos i emboliform.
Este destinat nucleului rou i centrilor optomotorii.

65

Tractul cerebelotalamic are traiect comun cu precedentul (tract cerebelorubrotalamic),


spre talamus.

Fig. 28. Fibrele eferente ale cerebelului


C. Circuitele extrinseci cerebelare

Circuitul vestibulo-cerebelo-vestibular, circuit arhicerebelar, cu rol n reflexele de


orientare n spaiu, postur, echilibru, cu conexiuni ipsi- i parial controlaterale, este
format din:
Segment de proiecie: organul vestibular-arhicerebel.
Segment reciprocal: arhicerebel-nucleii vestibulari.
Circuitul olivo-cerebelo-rubral, circuit paleo- i neocerebelar, are rolul de a coordona
prin intermediul sistemului extrapiramidal funciile motorii involuntare (micrile
locomotorii, manualitatea).
Segment de proiecie: olivocerebelar (decusat). Se proiecteaz n toate cele trei zone
ale scoarei cerefcelare.
Segment reciprocal: dentato-rubro-olivar (decusat).
Circuitul cerebelo-cerebro-cerebelar, circuit neocerebelar. Asigur controlul cortical al
cerebelului i informeaz cortexul motor n vederea preprogramrii i sincronizrii
micrilor voluntare.
Segment de proiecie: dentato-talamo-cortical, la aria premotorie opus a cortexului
cerebral (decusat).
Segment reciprocal: cortico-ponto-cerebelar (decusat) informeaz aproape din toate
ariile corticale (vizuale, acustice etc.) prin intermediul tracturilor cortico-pontine
originare deci din toi lobii emisferelor cerebrale opuse.
66

D. Sinteza conexiunilor cerebelare

Conexiunile corticale ale cerebelului (circuitul cerebro-cerebelo-cerebral) sunt


controlaterale i indirecte prin fibre intrerupte n staiile nucleare pontine. Au pe traiect
decusaia unui segment. Astfel:
Proecia crebro-ponto-cerebelar decuseaz ponto-cerebelar.
Cerebelo-talamo-cortical decuseaz cerebelo-talamic n pedunculul cerebelar
superior.
Segmentul talamo-cortical este direct destinat cortexului motor.
Circuitul interfereaz semnalele motorii crebelare, piramidale i extrapiramidale
controlaterale.

Conexiunile periferice ale cerebelului sunt (sau devin) ipsilaterale. Deficitele motorii
afeciunilor cerebelare sunt de aceai parte cu leziunea fa de cele cauzate de leziunile
cerebrale care sunt controlaterale.
Aferentaiile periferice ale cerebelului sunt ipsilaterale prin tracturile spinocerebelare,
spino-vestibular i cuneovestibular. Semnalele sunt transmise ipsilateral.
- Tractul spino-olivar este ncruciat i continu cu fibre olivo-cerebelare decusate,
semnalele periferice ajungnd astfel n emisfera cerebelar ipsilateral.
Eferentaiile cerebelului devin ipsilaterale prin faptul c semnalele se asocieaz cilor
extrapiramidale, deoarece cerebelul nu are conexiuni directe cu neuronii motori
terminali ai nevraxului.
- Tracturile cerebelo-rubrale i rubrospinal sunt ambele ncruciate , deci impulsul
cerebelar ajunge ipsilateral, semnalele motorii extrapiramidale sunt controlaterale.
- Tractul cerebelo-olivar este indirect prin intermediul nucleului rou, astfel
fascicolele cerebelo-rubrale sunt incruciate semnalele fiind transmise la oliv prin
tractul rubro-olivar (parte a tractului tegmentar central). Oliva prin tractul olivospinal decusat periferic rezult prin cele dou decusaii aflate pe calea cerebeloolivo-spinal impulsuri devenite ipsilaterale.

Conexiunile vestibulare, circuitul vestibulo-cerebelo-vestibular sunt directe ipsilaterale


dar direcia prin tractul vestibulo-spinal medial bilateralizeaz semnalele necesarpentru
meninerea echilibrului corpului.
E. Somatotopia cerebelar

Cile spinocerebelare au o reprezentare a prilor corpului n dou teritorii diferite i cu


o somatotopie diferit.
n lobul anterior (spinocerebel) localizarea are ca rezultat un homunculus cerebelar
culcat pe vermis i paravermian, cu capul n jos.
n lobul posteior paravermal, se proiecteaz dou jumti de homunculi, pentru cele
dou jumti ipsilaterale ale corpului, aezate cu capul n sus.

Reprezentarea schematic a prilor corpului este:


Lob posterior
Cap
Membr. sup.
Trunchi
Membr. inf.
(hemihomuncul)
-

Lob anterior
Membr. inf.
Trunchi
Membr. sup.
Cap
(homuncul)

Lob posterior
Cap
Membr. sup.
Trunchi
Membr. inf.
(hemihomuncul)

Proiecia capului la homuncul i hemihomunculi este n aceeai arie (declive,


lobului simplex).
67

DIENCEFALUL SAU CREIERUL INTERMEDIAR


(diencephalon)
Funcie integrativ subcortical senzitiv general i special
Control subcortical vegetativ i endocrin (hipotalamusul)
Funcii asociate sistemului limbic

I. GENERALITI

Situat ntre mezencefal i telencefal, are o poziie intermediar.


Este acoperit aproape n ntregime de emisferele cerebrale, fiind vizibil suprafaa
inferioar hipotalamic ntre chiasma optic, bandeletele optice i corpii geniculai
laterali, i cea posterioar epitalamic.
Cuprinde formaiunile nervoase din jurul ventriculului al treilea (ventriculus tertius),
subdivizate i denumite:

Talamencefal (thalamencefalon)

Talamus (thalamus)
Metatalamus (metathalamus)
Epitalamus (epithalamus)
Subtalamus (subthalamus-thalamus ventralis)

Hipotalamus (hypothalamus)

II. VENTRICULUL AL TREILEA

Cavitate median ependimar, de forma unei crpturi, are o lungime i o nlime de 3


cm i comunic prin:
Apeductul Sylvius (aqueductus mesencephali) cu ventriculul al patrulea.
Orificiile interventriculare Monro (foramen interventriculare) cu ventriculii laterali
din telencefal.
Pereii ventriculului n numr de ase sunt:
Pereii laterali sunt formai de faa medial a talamusului i hipotalamus.
- anul hipotalamic (sulcus hypothalamicus) are traiectul situat ntre orificiul
Monro i orificiul de deschidere al apeductului; separ pe peretele lateral zona
superioar talamic de cea inferioar hipotalamic.
- Orificiul interventricular Monro, guri simetrice mici ntre polul anterior al
talamusului i columna fornixului (descrise la telencefal).
- Adeziunea intertalamic (adhesio interhtalamica) sau masa intermediar cenuie
este o punte transversal ntre talamusuri, fr semnificaie funcional.
Peretele superior sau acoperiul este o lam subire ependimar, ntins ntre
columnele fornicale, acoperit de pnza coroidian (tela choroidea ventriculii tertii,
velum interpositum) i plexul coroid (plexus choroideus ventriculii tertii), care prin
orificiul Monro ptrunde n ventriculii laterali.
Peretele inferior sau podeaua, aflat napoia chiasmei optice este format de
hipotalamus.
Peretele anterior este alctuit din columnele fornicale, comisura alb anterioar (a
telencefalului) i lama terminal (lamina terminalis) sau supraoptic, lam de
substan cenuie dispus ntre comisura anterior i chiasma optic.
Peretele posterior; aici se deschide apeductul Sylvius i este format din epitalamus.
68

Evaginaiile ventriculului sunt:


Recesul triangular (recessus triangularis) anterior ntre comisura alb i columnele
fornixului.
Recesul optic (recessus opticus) ntre chiasma optic i peretele anterior al
ventriculului.
Recesul infundibular (recessus infundibuli) aflat n infundibulul hipotalamusului.
Recesul pineal (recessus pinealis) i suprapineal (recessus suprapinealis) n tija
pineal i deasupra acesteia.

III. TALAMUSUL
A. Descriere

Mas cenuie ovoidal, cu diametrul lung de 4 cm formeaz peretele lateral al


ventriculului al treilea; are doi poli i patru suprafee.
Polul anterior (tuberculum anterius thalami) se afl napoia orificiului Monro.
Polul posterior (pulvinar = perni) este mai larg i suport metatalamusul.
Faa dorsal, convex, mrginit de nucleul caudat, formeaz podeaua cornului anterior
al ventriculului lateral i prezint:
Stria terminal (stria terminalis), bandelet alb semicircular la limita dintre talamus
i nucleul caudat; este nsoit de vena talamostriat.
Stria medular (stria medullaris), strie alb dispus pe marginea dorsomedial a
talamusului, se termin n epitalamus.
Tenia talamusului (tenia thalami), linia de inserie a pnzei coroide a ventriculului al
treilea, nsoete stria medular.
Lamina affixa, lam ependimar in partea lateral a feei dorsale; la bordura acesteia
(tenia choroidea) se fixeaz pnza coroid a ventriculului lateral.
Faa medial delimiteaz ventriculul al treilea; are o proeminen cenuie (adhesio
intertalamica).
Faa latreral, convex, privete spre nucleul caudat i capsula intern (descrise la
telencefaf).

Faa inferioar are raporturi


cu subtalamusul.
B. Lamele talamusului

Lama medular extern


(lamina
medullaris
externa)
nconjoar
talamusul, cu excepia feei
mediale ca o capsul alb n
form de "C". Pe faa
dorsal a talamusului lama
alb este denumit: strat
zonal (stratum zonale).

Lama medular intern


(lamina
medullaris
interna) are form de "Y",
se afl n masa cenuie
subdiviznd aceasta n
grupuri nucleare.
Fig. 29. Nucleii talamusului
69

C. Nucleii talamusului

Au funcie de releu al informaiilor destinate telencefalului ipsilateral.


Nucleii specifici formeaz cea mai larg parte a talamusului. Sunt nucleii de releu ai
sistemului somatosenzitiv i limbic i au o organizare somatotopic precis.(att
conexiunile periferice ct i proieciile corticale).
Nucleii nespecifici, (cu proiecii difuze) mici, mai puini la numr, aparin n mare parte
formaiunii reticulare i vor fi descrii acolo.
Clasificarea anatomofuncional i topografic a grupurilor nucleare talamice:

Nucleii specifici
Grupul
Nucleii
Anterior
Anterior ventr. (AV)
Releu
Anterior dors. (AD)
Releu
Anterior med. (AM)
Releu
Medial
Medialis dors. (MD)
Releu
Lateral ventral
Ventralis ant. (VA)
Releu
Ventralis lat. (VL)
Releu
Ventralis post. lat. (VPL)
Releu
Ventralis
post.
med. Releu
(VPM)
Lateral dorsal
Lateralis dors. (LD)
Releu
Lateralis post (LP)
Releu
Pulvinar
Releu

Conexiunile nucleilor talamici


Nucleul
Aferene
Grup anterior
Corp mamilar
Grup medial
Sist. Limbic
Ventral ant. i lat.
Nuclei bazali
Cerebel
Subst. neagr
Ventral post. lat.
Mduv
Ventral post. med.
Nucleu trigemen
Subgrup. dorsal
Nucl. intratalamici
Pulvinar
Colicul sup.

Fig. 30. Conexiunile nucleilor anteriori


70

Tipul funcional
Limbic
Limbic
Limbic
Asociaie integrativ
Somatomotor-senzitiv
Somatomotor-senzitiv
Somatosenzitiv
Somatosenzitiv
Limbic
Asociaie integrativ
Asociaie integrativ
Eferene
Girul cingular
Cortex prefrontal
Cortex motor

Cortex senzitiv
Cortex senzitiv
Arii de asociaie
parieto-temporo-occipitale
Nucleii anteriori sunt
nuclei de releu ai
sistemului
limbic.
Primesc aferente prin
tractul mamilotalamic
de la corpii mamilari
ai hipotalamusului i
sunt n conexiune
reciproc cu girusul
cingular.

Grupul medial (MD) conine nuclei de releu ai sistemului limbic, i conexiuni


reciproce fronto-temporale. Primesc aferene i din nucleii hipotalamici, amigdal,
nucleii septali, striatum.
Nucleii ventral anterior
(VA) i ventral
extrapiramidali cerebelari i
corpul striat avnd
conexiuni reciproce cu
cortexul premotor i motor.
Nucleul ventral posterior
lateral (VPL) este releu
somatosenzitiv, primete
aferene prin lemnisculul
medial i spinal, iar nucleul
ventral posterior medial
(VPM), denumit i nucleu
arcuat Flechsig prin
lemniscul trigeminal. Au
conexiuni reciproce cu
cortexul somatosenzitiv.
Fig. 31. Conexiunile grupului nuclear lateral

Nucleii VPL i VPM mpreun sunt denumii complexul ventrobazal


Aferenele senzoriale gustative intr n VPM, cele vestibulare n VPL i VL, acustice
ivizuale la corpii geniculai, sistemul olfactiv nu are releu talamic
Pulvinarul este nucleu de releu integrativ talamo-cortical, are conexiuni reciproce cu
cortexul de asociaie parieto-temporo-occipital (vizual, limbaj).

Nuclei nespecifici
Nucleii intralaminari (nucleus centromedianus, etc.)
Nucleii liniei mediane (nuclei periventriculares)
Nucleii reticulari (nuclei reticulares)

Nucleii intralaminari sunt interconectai intratalamic cu celelalte grupe nucleare i dein


coneciuni multiple aferente i eferente cu corpul striat (proiecii intralaminarostriatale), proiecii reciprocale talamo-corticale cu ariile limbice frontale cu nucleii
cerebelari i formaia reticular a trunchiului cerebral. Este considerat ca un nucleu de
extensie a formaiei reticulare a trunchiului cerebral cu conexiuni limbice i striatale i
proecii talamo-corticale difuze.
Nucleii liniei mediane cu rol n integrarea activitilor reticulare limbice i vegetative au
proiecii reciproce difuze i nespecifice cu hipocampul, corpul striat, nucleus
accumbens, hipotalamus. Sunt nuclei de releu pe traiectul fasciculului medial
prozencefalic.
Nucleii reticulari laterali, aflai n lama medular extern monitorizeaz activitatea
talamusului i fluxul reciprocal de informaii, deoarece se afl pe traseul fibrelor
talamocorticale i corticotalamice.

71

D. Pedunculii talamusului

Conin axonii talamocorticali i corticotalamici, avnd un aranjament radiar n jurul


talamusului (corona radiata, radiatia thalamica).
Somatotopia cilor ascendente lemniscale este pstrat n nucleii talamusului i n
proiecia talamicortical.
Denumirea pedunculilor (radiationes thalamice) i conexiunile talamocorticale.
a. Pedunculul anterior (frontal)
Nucleii anteriori
Girusul cingular
Grupul medial
Cortexul prefrontal
Nucleul ventral ant.
Cortexul premotor
Nucleul ventral lat.
Cortexul motor (precentral)
b. Pedunculul superior (centroparietal)
Nucleul ventr. post.
Cortexul senzitiv
c. Pedunculul posterior (occipital)
Pulvinar
Cortex de asociaie
d. Pedunculul inferior
Nuclei mediali
Structurile limbice din lobul frontal
-

Relaia talamo-pedunculo-cortical este anteroposterioar. Pedunculul posterior i


inferior conin i conexiunile metatalamusului cu cortexul.
Conexiunile talamocorticale sunt ipsilaterale i indispensabile pentru aprecierea
contient i comportamental a senzaiilor i informaiilor motorii.
Nucleii nespecifici monitorizea fibrele talamo-corticale i cortico-talamice care
trec prin acetia.
Pedunculii talamusului n majoritatea lor sunt constituenii capsulei interne
(descris la telencefal.
Ansa pedunculara (ansa peduncularis) este diviziunea anterioar a pedunculului
inferior, arcuit la nucleii telencefalului.

IV. METATALMUSUL

Este format din corpul geniculat medial (corpus geniculatum mediale) i corpul
geniculat lateral (corpus geniculatum laterale).
- Corpul geniculat medial este releu al cilor auditive
- Corpul geniculat lateral este releu al informaiilor vizuale transmise cortexului
A. Corpul geniculat medial

Situat dedesubtul polului posterior al talamusului, formeaz o eminen care se leag la


colicului inferior prin braul acestuia.
Are o structur parvo- i magnocelular, i face parte din sistemul auditiv.
Aferenele acustice vin prin lemniscul lateral.
Pedunculul inferior al talamusului, diviziunea posterioar, proiecteaz aferenele
(radiatio acustica) la cortexul auditiv primar.
Fibrele corticofugale coboar prin radiaia acustic la corpul geniculat medial, apoi la
colicului inferior prin braul acestuia (staia reflexelor auditive).

72

B. Corpul geniculat lateral

Se afl mai lateral i dorsal de precedentul i apare ca o lrgire ovalar a.tractului optic.
Are o structur lamelar format din ase straturi i face parte din sistemul optic.
Aferenele vin de la retina ipsilateral (la lamele 2, 3, 5) i controlaterala (la lamele l, 4,
6), ele avnd un aranjament retinotopic precis.
Pedunculul posterior al talamusului trimite eferene (radiatio optica) la cortexul vizual
primar.
Fibre eferente sunt trimise la coliculul superior prin braul acestuia, aria pretectal
(centrii refleci optici) i la hipotalamus.

Fig. 32. Legturile corpului geniculat medial

Fig. 33. Legturile corpului geniculat lateral

V. EPITALAMUSUL

Aflat n partea posterioar a diencefalului, este format din comisura posterioar


(comissura posterior), habenul (habenula) i epifiza sau corpul pineal (corpus
pineale).
A. Comisura posterioar

Bar transversal, dispus pe linia median, deasupra coliculilor superiori, n lama


inferioar a pediculului epifizar.
Conine nucleul interstiial Cajal, nucleul comisurii posterioare Darkschewitsch i
fibrele ncruciate ale ariei pretectale.
B. Habenula

Proeminene simetrice piriforme mici, situate anterior de epifiz (habena, lat.=


cpstru), avnd o parte mai lrgit (trigonum habenulae).

Conin nucleii habenulei (nuclei habenulae) principalul releu limbic hipotalamomezencefalic

Comisura habenular formeaz interconexiunea ntre nucleii habenulari din dreapta i


din stnga; strbate lama superioar a pediculului pineal.

Conexiunile habenulei realizeaz controlul limbic i hipotalamic al trunchiului cerebral


prin:
Stria medular; conine fibre din: structurile limbice ale telencefalului, talamus,
hipotalamus i formaiunea reticular.
Fasciculus retroflexus Meynert sau tractul habenulointerpeduncular: conine
eferenele nucleilor habenulari pentru nucleul interpeduncular al mezencefalului.

73

Fig. 34. Legturile habenulei


C. Corpul pineal

Fuziform, mic, este situat pe linia median, culcat ntre coliculii superiori.
Pediculul pineal ataeaz epifiza de habenul. n el evagineaz recesul pineal al
ventriculului al treilea i l separ n dou lame.
Lama superioar este traversat de comisura habenular.
Lama inferioar este strbtut de comisura posterioar.

Este format din celule gliale, celule pineale (pinealocite), o bogat reea capilar i are
inervaie simpatic.

Are conexiuni cu nucleul supraoptic al hipotalamusului i ganglionul cervical superior


simpatic.

Secret melatonina i controleaz funciile ciclice dependente de lumin i ntuneric


(somn-veghe, periodicitatea sezonier de reproducere la animale).

VI. SUBTALAMUSUL

Reprezint partea anterioinferioar a diencefalului, denumit i talamus ventral,


intercalat ntre talamus i mezencefal.
Zona de tranziie ntre talamus, mezencefal i corpii striai, are o structur complex,
avnd n constituie nuclei i fascicule, cu rol n circuitele bazale motorii dintre care
amintim:
A. Nucleii subtalamusului

Nucleul subtalamic Luys (nucleus


subthalamicus) are forma unei lentile
biconvexe i este situat deasupra
nucleului rou i substana neagr.
Are conexiuni cu globul palidal
prin
intermediul
fasciculului
subtalamic, i rol extrapiramidal
(inhib globul palidal).

Zona
incert
(zona
incerta),
conglomerat neuronal aflat napoia
nucleului subtalamic. Intercaleaz
funcii extrapiramidale i reticulare.
Fig. 35. Formaiunile subtalamice
74

B. Fasciculele subtalamusului

Ansa lenticular (ansa lenticularis); este format din eferenele palidale care ocolesc
capsula intern i se distribuie nucleilor talamusului, subtalamusului i ai trunchiului
cerebral.
Fasciculul lenticular (fasciculus lenticularis); conine fibre palidofugale, care strbat
capsula intern i ajung la talamus.
Fasciculul talamic (fasciculus thalamicus) conine fibre palidofugale destinate
talamusului, nucleilor VA, VL, MD i intralaminari.
Fasciculul subtalamic (fasciculus subthalamicus); conexiune ntre globul palidal i
nucleul subtalamic.

C. Cmpii Forel i fibrele palidotalamice

Componenta major a ansei lenticulare, fasciculului lenticular i al fasciculului talamic


sunt fibrele sau tractul palidotalamic.
Tractul palidotalamic formeaz o bucl n "U" n jurul zonei incerte, pe seciune fiind
descrise drept "cmpi Forel".
Cmpul H2 al lui Forel corespunde cu fasciculul lenticular. Acesta se regrupeaz cu
fibrele palidofugale sosite prin intermediul ansei lenticulare i se afl dedesubtul
zonei incerte.
Cmpul H1 al lui Forel corespunde cu fasciculul talamic i conine fibrele
palidotalamice aflate deasupra zonei incerte.
Cmpul H al lui Forel, sau prerubric, este locul de cotitur al fibrelor palidotalamice,
situat naintea nucleului rou. In acest cmp, fibrele palidotalamice trec din fasciculul
lenticular in cel talamic.
Cmpii Forel pe lng fibrele palidotalamice conin i fibre dentato-rubrotalamice.

Fig. 36. Fibrele subtalamusului


75

VII. HIPOTALAMUSUL
A. Descriere

Este situat inferior de talamus, de care l separ anul hipotalamic, i formeaz partea
inferolateral a ventriculului al treilea.
Suprafaa extern a hipotalamusului, vizibil la baza encefalului, este delimitat de
chiasma optic, bandeletele optice i substana perforat posterioar.
Proeminenele de pe suprafaa ventral a hipotalamusului:
Corpii mamilari (corpus mamillare), dou formaiuni rotunjite cu un diametru de 5
mm, aflate aproape de linia median, lng substana perforat posterioar.
Tuber cinereum, lam de substan cenuie, care proemin ntre corpii mamilari i
chiasma optic.
Infundibulum, prelungire conic extins in jos de tuber cinereum, formeaz tija
hipofizei.
n profunzime, partea lateral vine in raport cu subtalamusul, capsula intern i globus
palidal.
Subdiviziunea hipotalamusului formeaz trei pri simetrice:
Poriunea supraoptic (regio hypothalamica anterior), rostral sau hipotalamusul
anterior, deasupra chiasmei optice.(numit i regiunea chiasmatic)
Poriunea tuberoinfundibular (regio hypothalamica media), mijlocie sau
hipotalamusul mijlociu, corespunde cu tuber cinereum i infundibulum.
Poriunea mamilar (regio hypothalamica posterior), caudal sau hipotalamusul
posterior, corepsunde corpilor mamilari.
B. Nucleii hipotalamici

Substana cenuie se divide n grupuri nucleare fr limite precise denumite dup


aezare:
a. Grupul anterior

b. Grupul mijlociu:

c. Grupul posterior:

Nucleus supraopticus
Nucleus paraventricularis
Nucleus preopticus
Nucleus suprachiasmaticus
Nucleus tuberalis dorsomed
Nucleus tuberalis ventromed
Nucleus tuberalis lateralis
Nucleus infundibularis (arcuatus)
Nucleus corporis mamillaris
Nucleus hypothalamicus post

Grupul nuclear anterior este format din:


Nucleul supraoptic (nucleus supraopticus) aflat latero-inferior de chiasma optic.
Este format din celule largi, magnocelulare neurosecretoare; secret hormonul
antidiuretic al neurohipofizei i are rol n reglarea vegetativ i metabolic.
Nucleul paraventricular (nucleus paraventricularis) se situeaz n peretele
ventriculului al treilea, dorsal de precedentul. Este format din celule mari
neurosecretoare; secret oxitocina, hormon al neurohipofizei.
Nucleul preoptic (nucleus preopticus) i nucleul suprachiasmatic (nucleus
suprachiasmaticus) aflai nainte i dorsal de chiasma optica; au rol neurosecretor de
modulare a funciilor neurosecretorii i a ritmului circadian.
76

Conexiunile aferente i eferente ale nucleilor anteriori:

Fig.37 Nucleii hipotalamici.


a. Aferene:
- Retin, prin colateralele bandeletelor optice (tract retino-suprachiasmatic)
- Talamus (nucleii liniei mediale)
- Sistemul limbic, prin fasciculul medial al creierului anterior i stria terminal
- Nucleii parasimpatici i formaia reticular a trunchiului cerebral, prin
intermediul fasciculului longitudinal dorsal
b. Eferene:
- Lobul posterior al hipofizei prin tractul supraopticohipofizar
- Nucleii parasimpatici i formaia reticular a trunchiului cerebral
- Sistemul limbic

Grupul nuclear mijlociu este format din:


Nucleii tuberali (nuclei tuberales) sunt formai din mai muli nuclei aflai ntre tuber
cinereum i corpii mamilari. Sunt formai din celule mici neurosecretoare; secret
factorii eliberatori ("releasing factors") ai adenohipofizei i inhibitori dopaminergici
(inhib secreia de prolactin).
Nucleul infundibular sau arcuat (nucleus infundibularis) ocup partea median a
infundibulului. Este format din neuroni parvocelulari dopaminergici, avnd rol
similar cu precedentul.

Conexiunile aferente i eferente ale nucleilor mijlocii:


a. Aferene:
- Teritoriile encefalice nvecinate (sistem limbic, nucleii bazali, trunchiul cerebral, arii
hipotalamice)
b. Eferene:
- Lobul anterior al hipofizei prin tractul tuberoinfundibular (i sistemul port hipofizar
- Teritoriile nvecinate cu care dein i conexiuni aferente
77

Grupul nuclear posterior, alctuit din:


Nucleul posterior al hipotalamusului (nucleus posterior) situat caudal de nucleii
grupului mijlociu, cu rol efector i conexiuni mezencefalice.
Nucleul corpului mamilar (nucleus corporis mamillaris) formeaz corpul mamilar;
are un nucleu medial eferent i altul lateral aferent cu rol limbic.
- Aferenele provin de la fomix i fasciculul mamilotegmental.
- Eferenele sunt destinate talamusului prin tractul mamilotalamic i trunchiul
cerebral prin tractul mamilotegmental.
C. Tracturile hipotalamusului

Tractul supraopticohipofizar (tractus supraopticohypophisialis) este format din axonii


nucleilor supraoptici i paraventriculari; acetia, prin intermediul tijei hipofizare se
termina n neurohipofiz. Transport prin flux axoplasmatic hormonii acesteia.
Tractul tuberoinfundibular (tractus tuberoinfundibularis); este format din axonii
neuronilor tuberali i infundibulari. La nivelul infundibulului conecteaz cu venele
portohipofizare (Popa i Fielding) ale adenohipofizei. Transport factorii eliberatori i
inhibitori ai trophormonilor adenohipofizari.

Fig. 38. Tractul supraopticohipofizar

Fig. 39. Tractul tuberoinfundibular

Fasciculul medial al creierului anterior ("medial forebrain bundle", fasciculus


prosencephalicus medialis); conexiune lax de fibre aferente i eferente dintre lobul
frontal i structurile rinencefalice de la baza creierului ,hipotalamus i lobul frontal Are
conexiuni lungi i cu formaia reticular a trunchiului cerebral i conine fibre
colinergice i monoaminergice.
Stria terminalis; este format din aferenele i eferenele amigdalohipotalamice, n parte
decusate n comisura anterioar, dispuse ntre nucleul amigdalian i hipotalamusul
anterior.
Stria medullaris; conine fibrele dintre nucleii preoptici hipotalamici, aria septal,
limbic i habenul.
Fornixul (descris la telencefal) are fibre originare din hippocampus. La nivelul
comisurii anterioare se divide n fibre pre- i postcomisurale. Fibrele postcomisurale
sunt ipsi- i controlaterale fiind destinate nucleului lateral al corpului mamilar i ariei
tuberoinfundibulare.
78

Tractul mamilotalamic Vicq d'Azyr (tractus mamillothalamicus) de la nucleul medial


al corpului mamilar la nucleul ipsilateral anterior al talamusului.
Tractul mamilotegmental sau fasciculul calotei, Gudden (fasciculus mamillotegmentalis), conine fibre aferente i eferente ntre nucleii mamilari i partea
tegmental (formaia reticular i nucleii vegetativi) a trunchiului cerebral.
Fasciculul longitudinal dorsal Schutz (fasciculus longitudinalis dorsalis) conine fibre
descendente i ascendente ntre neuronii hipotalamici i nucleii vegetativi din trunchiul
cerebral.
Fasciculele hipotalamo-cerebelar i cerebelo-hipotalamic, conexiune reciprocal ntre
nucleii tuberali i posteriori hipotalamici i nucleii cerebelari (fibre histaminergice
interacionnd la raspunsurile viscero motorii; ex. vasoreglare n activitile musculare
somatice).
Tractul hipotalamo-spinal, cale vegetativ descris la S.N. vegetativ.

Fig. 40. Conexiunile hipotalamusului

Fig. 41. Conexiunile hipotalamusului

79

D. Conexiunile hipotalamusului

Sistemul senzitiv general i special; primete informaii .senzitive, nociceptive,


olfactive, gustative, vizuale etc.
Sistemul limbic; de la formaiunile rinencefalice ale cortexului cerebral, nucleul
amigdalian (tractul amigdalo-hipotalamic), la corpii mamilari. Hipotalamusul este
considerat ca centrul efector de "rspuns" al sistemului limbic.
Formaia reticular; conexiuni bilaterale colinergice i monoaminergice ntre
hipotalamus i mezencefal.
Centrii vegetativi ai trunchiului cerebral; prin conexiuni directe i indirecte (via
formaia reticular i fibre hipotalamo-spinale).
Conexiuni hipotalamo-cerebelare histaminergice pentru activitile somato i
visceromotorii de reglare metabolic a acestora.
Sistemul endocrin prin conexiunile cu lobii hipofizari.

E. Consideraiuni funcionale

Controlul i reglarea hipotalamic a funciilor endocrine, vegetative, reticulare i


limbice se realizeaz prin mecanisme tip feed-back nervos i umoral.
Centrii de control multifuncional specific (termoreglare, foame, saietate)
gastrointestinale, cardiovasculare, respiratorii, comportament sexual, emoional,
defensiv) nu au corespondente nucleare i localizri precise n hipotalamus.
Centrul expresivitii limbice al comportamentului personalitii (instinctuale) primitive.
Sistemele hipotalamohipofizare de control endocrin, prin mesageri chimici sunt:
Sistemul neurosecretor hipotalamo-neurohipofizar magnocelular, prin intermediul
tractului supraopticohipofizar, secret oxitocin i hormon antidiuretic.
Sistemul neurosecretor hipotalamo-adenohipofizar parvocelular prin intermediul
tractului tuberoinfundibular i venele porthipofizare, elibereaz factorii care
influeneaz secreia hormonilor adenohipofizari (TSH, ACTH, LH, FSA, SFH, MSF,
prolactina).
Sistemul nervos vegetativ, inclusiv centrii vegetativi vitali sunt controlai de
hipotalamus cuplat cu o adaptare endocrin.
Controlul parasimpatic este localizat n partea anterioar i medial a
hipotalamusului.
Controlul simpatic are sediul n partea posterioar i lateral a hipotalamusului.

80

FORMAIA RETICULAR
Stimuleaz activitatea creierului, starea de vigilen, atenia, comportamentul contient,
ciclul somn-veghe.
Regleaz nivelul activitilor neuronale, faciliteaz i inhib funciile senzitive i motorii
Colecteaz; integreaz i disperseaz difuz semnalele nervoase.
Sediu al centrilor refleci vitali cardiovasculari, respiratori, homeostazici etc.; organizeaz
i coordoneaz activitatea acestora

I. GENERALITI

Este localizat n tegmentul trunchiului cerebral extinzndu-se n mduva spinrii i


diencefal cu conexiuni rspndite n toate diviziunile nervraxului.
Are o structura filogenetic veche, este format dintr-o reea abundent de fibre
nervoase n care sunt dispersate agregatele neuronale.
Neuronii au form i mrime diferit; arborizaiile dendritice sunt dispuse tansversal .iar
axonii sunt bifurcai ntr-o ramur ascendent i alta descendent prevzute cu
numeroase colaterale axonice.
Formeaz un numr imens de sinapse, transmiterea sinaptic efectundu-se prin diferii
mediatori colinergici, monoaminergici, peptidergici.

II. NUCLEII RETICULARI

Grupurile nucleare reticulare se afl n trunchiul cerebral i n nucleii nespecifici ai


talamusului, denumii mpreun nuclei reticulari centrencefalici.
Se formeaz astfel sistemul reticular extratalamic i sistemul reticular transtalamic.
Identitatea anatomic i terminologia nucleilor reticulari sunt imprecise i
necoordonante.

A. Nucleii reticulari din trunchiul cerebral

Formaia reticular a trunchiului cerebral este rspndit n tegmentul acestuia n


spaiile dintre nucleii nervilor cranieni, nucleii proprii i tracturile nervoase de la acest
nivel
Grupurile nucleare sunt dispuse n patru coloane, denumite dup dispoziia lor,
topografic:
Grupul lateral; ocup treimea lateral a tegmentului bulbo-pontin i este format din
neuroni parvocelulari cu funcii receptoare (zona parvocelular).
Grupul intermediar; se afl n treimea mijlocie a tunchiuiui cerebral, este format din
neuroni largi (zona magno- sau gigantocelular) cu rol efector, avnd axonii bifurcai
ascendent i descendent.
Grupul medial sau al rafeului (nuclei reticulares raphe); se afl n planul median i
paramedian al trunchiului cerebral.
Nucleii periapeductali i periventriculari (cenuiul perisylvian i periventricular) sunt
dispui n jurul canalului Sylvian i al ventriculului al patrulea.
Subgrupuri neuronale asociate cu transmitere specific i cu rolul de modulare a
funciilor reticulare avnd neurotransmiteri specifici:
Nucleii gigantocelulari (grup intermediar): colinergici.
Nucleii ariei tegmentale ventrale Tsai (grup intermediar): dopaminergici.
Nucleii rafeului (grup medial): serotoninergici.
Nucleii locului ceruleu (grup periventricular): noradrenergici.
81

B. Nucleii talamici nespecifici

Descrii n cadrul nucleilor nespecifici ai talamusului. Sunt nuclei slab dezvoltai,


considerai paleotalamice grupurile nucleare intralaminare, a liniei mediane i nucleii
reticulari. Pe lng contribuia lor de a participa la proiecia difuz cortical prin
sistemul activator ascendent reticular intrein conexiuni complexe intratalamice,
striatale i limbice cu diferite arii limbice corticale i subcorticale.

Nucleii reticulari slab.dezvoltai, considerai formaiuni paleotalamice; sunt dispui n


urmtoarele subgrupuri:
Nucleii intralaminari formai din mai muli nuclei, (mai cunoscut: centrum
medianum) se afl n lama medular intern a talamusului. Au conexiuni
intratalamice, intratalamostriatale cu ariile limbice i cu formaia reticular a
tunchiului cerebral i prin eferene contribuie la formarea sistemului ascendent
activator reticular (SAAR).
Nucleii liniei mediane (nucleii paraventriculari) se afl n lama alb adiacent
ependimului ventriculului al treilea. Au conexiuni intratalamice, hipotalamice i
limbice cu funcii limbice i viscerale difuze, nespecifice(prozencefal, hipocamp).
Nucleul reticular talamic: aflat n lama medular extern n jurul talamusului
stabilete contacte sinaptice cu fibrele talamocorticale i corticotalamice care le
traverseaz, avnd rol n integrarea activitilor talamocorticale i reticulare (ex. n
atenia selectiv i monitorizarea proieciilor).

III. CONEXIUNILE RETICULARE

Formaia reticular a trunchiului cerebral stabilete legturi aferente i eferente cu toate


prile majore ale sistemlui nervos central, predominant ipsilaterale i multisinaptice,
organizate n circuitele reverberante de autocontrol i de amplificare a impulsurilor
nervoase.
Fibrele reticulare de obicei se asociaz cu tracturile specifice de proiecie i de asociaie,
formnd fascicule bidirecionale reticulopete i reticulofuge.

A. Aferenele reticulare

Grupul lateral bulbopontin recepioneaz majoritatea aferenelor provenite prin


colateralele cilor somatosenzitive, somatomotorii, vegetative i reticulare.
Aferenele medulare prin:
- Tractul spinoreticular.
- Colateralele tracturilor ascendente.
Aferenele bulbo-pontino-mezencefalice de la:
- Nucleii nervilor cranieni.
- Coliculii mezencefalici.
Aferenele cerebelare, prin intermediul unor mici grupuri nucleare precerebelare
intercalate.
Aferenele hipotalamice, palidale, limbice i corticale prin intermediul tractului
tegmental central, fasciculului mamilotegmental, fasciculul medial al creierului
anterior (prozencefalic).
B. Eferenele ascendente

Sunt ramurile axonice ascendente ale grupurilor nucleare reticulare intermediare


mediale i periapeducto-periventriculare cu funcii efectoare.
Se disperseaz difuz la formaiunile nevraxiale supraiacente diencefalotelencefalice, ca:
hipotalamusul talamusul, ganglionii bazali, sistemul limbic, scoara cerebral.
82

Fibrele destinate scoarei cerebrale sunt directe (fibre reticulocorticale extranevraxiale)


i indirecte; acestea din urm conecteaz prealabil nucleii nespecifici ai talamusului
(fibre reticulo-talamo-corticale).
Sistemul ascendent activator reticular este format din aferenele reticulare ajunse
dispersat n toate straturile corticale primordial n straturile I i II ale scoarei cerebrale
i la sistemul limbic; are rol n activarea intrinsec a conexului cerebral, controlnd
starea de excitabilitate a acestuia i ciclul somn-veghe, modularea cortical prin sisteme
de neurotransmiteri are loc prin fibre de proiecie n principal al fasciculului medial
prozencefalic i alte conexiuni dispersate (fibre colinergice, noradrenergice,
serotoninergice, dopaminergice, histaminergice).
C. Eferenele descendente

Ramurile descendente medulare ale axonilor neuronilor reticulari din trunchiul cerebral
(tracturile reticulospinale) controleaz activitile somatomotorii, somatosenzitive,
nociceptive i vegetative de la acest nivel. Au efecte de control endogen al durerii prin
proieciile descendente serotonino-peptidergice i de facilitare sau inhibare motorie la
nivelul cornului anterior al mduvei spinrii.
Ramurile descendente scurte (tractul reticulobulbar) sunt destinate nucleilor nervilor
cranieni i au rol n coordonarea reflexelor trunchiului cerebral, ca micrile conjugate
ale ochilor, funcii cardiovasculare, respiratorii, deglutiie etc.
D. Tracturile reticulare spinale

Tractul spinoreticular ascendent se afl n cordonul lateral al mduvei spinrii n


constituia sistemului anterolateral spinotalamic. Mediaz .informaii nespecifice difuze
senzitive la formaia reticular din trunchiul cerebral i la nucleii nespecifici din
talamus.
Tractul reticulospinal lateral sau bulboreticulospinal are originea n nucleii
gigantocelulari bulbari, coboar n funiculul lateral ipsilateral, avnd fibre decusate
controlaterale i se termin difuz n aria intermediar a mduvei. Controleaz respiraia,
n segmentele medulare implicate n acest proces (C3-5n. frenic; T2-12nn. intercostali),
reflexele cardiovasculare etc.
Tractul reticulospinal medial sau pontoreticulospinal coboar ipsilateral n funiculul
anterior i se termin la interneuronii cornului anterior, controlnd nivelul excitabilitii
motoneuronilor i a micrilor reflexe i voluntare spinale.
Astfel semnalele piramidale i extrapiramidale sunt procesate prin tracturile
reticulospinale care au rol asupra funciilor motorii prin inhibarea sau din contr
facilitarea acestora.

83

TELENCEFALON
- Rol n perceperea i activitatea contient, funcii intelectuale, memorie i gndire (scoara
cerebral)
- Rol n comportamentul emoional i memorie (sistemul limbic).
- Rol n controlul funciilor motorii (corpii striai).

I. TOPOGRAFIE EXTERN

Telencefalul este format din dou emisfere cerebrale (hemispherum dextrum et


sinistrum), care au atins cel mai nalt grad de dezvoltare la om, reprezentnd 80 % din
greutatea total a encefalului.
Cele dou emisfere au o form ovoid i sunt incomplet desprite ntre ele prin fisura
interemisferic (fisura longitudinalis cerebri), iar de cerebel prin fisura cerebral
transvers (fisura transversa cerebralis).
Au trei suprafee:
Faa superolateral sau convex (facies superolaterales cerebri) corespunde calotei
craniene.
Faa medial (facies medialis cerebralis) adiacent fisurii interemisferice este , vertical
i conine formaiunile interemisferice.
Faa inferioar (facies inferior cerebri) are raporturi cu fosele endobazei craniului.
Emisferele sunt divizate n lobi cerebrali (lobus cerebri) de ctre anurile interlobare
principale, iar suprafaa lor este brzdat de anuri intralobare, care separ ntre ele
circumvoluiunile sau girusurile creierului (gyri cerebri).

II. CONSTITUIE

Nucleii bazali sau centrali, mase cenuii n profunzimea telencefalului.


Scoara cerebral, lama cenuie extern.
Substana alb a emisferelor cerebrale.
Rinencefalul i sistemul limbic.
Ventriculii laterali, cavitile telencefalului.

84

NUCLEII BAZALI (SAU TELENCEFALICI)


Nucleus caudatus
Corpus striatum
Nucleus lentiformis
Corpus amygdaloideum
Claustrum

Reglarea integrativ a funciilor motorii


extrapiramidale
Funcii limbice

Nucleii sau ganglionii bazali formeaz dou grupri heterogene i anume: nucleul
caudat i lentiform (corpul striat), aparin sistemului motor subcortical integrativ cu rol
n reglarea i modularea activitilor motorii, n prepararea i execuia micrilor,
precum i n procesarea senzori-motorie. Avnd conexiuni cu formaia reticular i
sistemul limbic are rol asociativ cu aceste sisteme (ex motivaia micrilor
comportamentale mimic,gesturi).
Corpul amigdaloidian i claustrum sunt structuri limbice. De i anatomia acestora este
descris n prezentul capitol funciile lor vor fi detailate n capitolul sistemului limbic.

I. CORPUL STRIAT
A. Nucleul caudat

De forma unei virgule, are lungimea de 7 -10 cm i se situeaz ca un arc n jurul


marginii dorsolaterale a talamusului de care este delimitat prin stria terminal i vena
talamostriat.
Capul (caput nuclei caudati) bulbos, se afl naintea orificiului Monro i ptrunde n
profunzimea lobului frontal al creierului.
Corpul (corpus nuclei caudati) se extinde posterior pn la pulvinarul talamusului.
Coada (cauda nuclei caudati) se subiaz, ocolete polul posterior al talamusului,
dirijndu-se n jos, apoi nainte n lobul temporal al creierului.

Suprafaa convex sau ventricular proemin n ventriculul lateral. Capul nucleului


formeaz peretele lateral al cornului anterior; corpul, podeaua prii centrale; coada,
peretele supero-medial al cornului inferior al ventriculului lateral.

Suprafaa concav sau capsular vine n raport cu prile capsulei interne.

Partea antero-inferioar a capului joncioneaz prin puni cenuii intermitente cu partea


lateral a nucleului lentiform.
B. Nucleul lentiform (lenticular)

Are forma unei lentile biconvexe cu diametrul de 3 cm i este situat lateral de talamus i
nucleul caudat, ntre capsula intern i capsula extern. Pe seciunea orizontala i
frontal a creierului are form de piramid triangular, cu vrful orientat intern, spre
polul anterior al talamusului.

Lama medular lateral (lamina medullaris lateralis), divizeaz nucleul lentiform n


dou pri:
Putamen (putamen = lat. cochilie), partea lateral mai larg i mai ntunecat.
Globus pallidus sau Pallidum partea mediala mai mic i mai deschis la culoare,
datorit axonilor mielinici pe care i conine. O lam de substan alb (lamina
medullaris medialis) subdivizeaz globus pallidus ntr-o poriune extern i alta
intern; este nucleul eferent principal al ganglionilor bazali.

85

C. Terminologie anatomo-clinic

Complexul nuclear caudat - lentiform are denumirea comun de corpul striat (corpus
striatum), deoarece suprafeele maselor nucleare sunt striate de fibrele capsulei interne.
Filo-ontogenetic, structural i funcional, corpul striat se divide n:

Corpus striatum
Striatum (neostriatum)
Nucl. caudatus

Pallidum (paleostriatum)

Putamen

Globus pallidus
Nucl. lentiformis

Striatum sau neostriatum: format din nucleul caudat i putamen are o origine
filogenetic mai recent, o structur unitar; este format din neuroni mici rotunzi i
fuziformi, i puine celule multipolare mari.
Pallidum sau paleostriatum corespunde cu globus pallidus, filogenetic apare mai
devreme, fiind centrul motor primar subcortical, subordonat neostriatumului. Este
format din celule largi multipolare.

"Striatum ventrale" este partea inferomedian a capului nucleului caudat, format n


mare parte de nucleul accumbens septi (descris la rhombencefal), cu funcii limbice i
de cuplare a acestora cu funciile motorii subcorticale.

Nucleii motori bazali, termen ce include pe lng nucleii corpului striat i substana
neagr i nucleul subtalamic Luys (din mezencefal i diencefal), aceti nuclei formnd
un sistem interconectat (mpreun cu nucleii talamici VA i VL somatosenzitive).

Fig. 42. Striatum aspect lateral

Fig. 43. Striatum aspect medial

D.Conexiunile neostriatale

Aferenele striatale:
Corticostriatale: de la ntregul cortex cerebral. Din aria somatosenzitiv proiecia este
bilateral, fibrele comisurale trec prin corpul calos; n rest au proiecie ipsilateral.
Talamostriatale: de la nucleii intralaminari ai talamusului ipsilateral, fibrele
traverseaz capsula intern.
Nigrostriatale, de la poriunea compact a substanei negre. Sunt axoni amielinici,
dopaminergici inhibitori.
86

Reticulostriatale, de la nucleii formaiei reticulare din trunchiul cerebral (nucleii


rafeului=serotoninergici).

Eferenele striatale: ipsilaterale, inhibitorii GABA-ergice:


Striatopallidale, se proiecteaz la Pallidum.
Striatonigrale, destinate prii reticulare a substanei negre.
E. Conexiunile palidumului

Aferenele palidale:
Striatopalidale, de la neostriatum.
Subtalamopalidale, de la nucleul subtalamic prin fasciculul subtalamic.

Eferenele (fibre palidofugale) prsesc palidumul, formnd fasciculele majore ale


subtalamusului.
Palidotalamice, destinate nucleilor VA i VL ai talamusului formeaz cmpii Forel H,
H2 i H1(a se vedea la subtalamus), ansa lenticular, fasciculul lenticular i fasciculul
talamic.
Palidosubtalamice, prin fasciculul subtalamic coboar la nucleul, subtalamic Luys.
Palidotegmentale, la formaia reticular a tegmentului pontin.

F. Circuitele striatopalidofugale

Circuitul, cortico-striato-palido-talamo-cortical, circuit de control cortical al corpilor


striai i de informare a cortexului premotor i motor. Are urmtoarele constituente:
Fibre corticostriatale ipsi- i controlaterale excitatoare (glutamatergice).
Fibre striatopalidale, inhibitoare, GABA - ergice (feed back negativ).
Fibre palidotalamice GABA - ergice la nucleii VA i VL ai talamusului.
Fibre talamocorticale la aria premotorie i motorie cortical.
Circuitul striato-nigro-striatal, circuit inhibitor al neostriatului, format din:
Fibre striatonigrale GABA-ergice inhibitorii; coboar la partea reticulat a substanei
negre.
Fibre nigrostriatale dopaminergice inhibitorii; urc de la partea compact a substanei
negre, n raport cu receptorii striatali. Au efect excitator sau inhibitor, deoarece
seatumul are receptori D1 inhibitori i receptori D2 excitatori.
Circuitul palido-subtalamo-palidal, conexiune reciproc GABA-ergic inhibitoare cu
nucleul subtalamic Luys.
Fibrele palidotalamice au fost descrise la subtalamus unde acestea se nmnunchiaz n
ansa lenticular, fasciculul lenticular, fasciculul talamic i subtalamic n jurul zonei
incerte, formnd cmpii Forer H2, H, H1.
Circuitele striopalidale paralele asociative se realizeaz ntre diferitele teritorii corticale
prin intermediul corpilor striai i talamus (nucleul MD).
Circuitul ocular motor ntre cmpul vizual temporal mijlociu i cmpul frontal ocular.
Circuitul limbic, fibre cortico-strialate originare din cortexul entorinar i hipocamp
prin nucleul accumbens, talamic MD i intralaminar sunt proiectate n aria cortical
limbic orbito-frontal (lob prefrontal).

87

Fig. 44. Conexiunile corpului striat


G. Aspecte funcionale

Corpii striai au rol n planificarea i iniierea micrilor intenionate i subcontiente


(neostriatum) i a micrilor de poziionare i abilitate (pallidum), n strns legtur cu
cortexul premotor, motor i sistemul limbic.
Informaiile sosite din substana neagr, talamus, subtalamus, formaia reticular
moduleaz activitatea corpilor striai n vederea reglrii micrilor i a tonusului
muscular.
Neostriatum-ul determin o cretere a tonusului muscular. Degenerarea substanei
negre i deficienta nigrostriatal dopaminergic, determin o hiperactivitate striatal
nsoit de rigiditatea muscular i bradikinezie (boala Parkinson).
Pallidum-ul diminu tonusul muscular, aceast aciune fiind proporional de striatum.
Degenerarea neuronilor inhibitorii GABA din acesta i o superactivitate dopaminergic
consecutiv nigrostriatal, cu blocarea striatum-ului, determin o eliberare a funciilor,
palidale caracterizate prin diminuarea tonusului muscular i hiperkinezie (coreea
Huntington).

II. CORPUL AMIGDALIAN

Complexul nuclear de form migdalat (denumit: amygdala sau archistriatum) are


diametru de l cm i se afl n profunzimea lobului temporal, adiacent hippocampusului,
naintea cozii nucleului caudat.
Este format din nuclei mici corticomediali i largi bazolaterali, bogai n celule
monoaminergice i peptidergice.
Este component al sistemului limbic, integreaz informaiile corticale, limbice,
talamice, reticulare i hipotalamice, moduleaz funcii vegetative i endocrine i
intervine n comportamentul emoional i memorie.
Conexiuni amigdalopete i amigdalofuge:

88

Aferene

Eferene
Ariile corticale limbice
Amigdala controlateral
Talamus (nucleul MD)
Formaia reticular

Bulbul olfactiv

Habenula
Striatum ventrale
Hipotalamus

Stria terminal (stria terminalis) conine majoritatea fibrelor amigdalopete i


amigdalofuge; acestea din urm nainte de a ajunge la destinaie se ntrerup n nucleii
proprii ai striei terminale. Stria arcuiete n tavanul cornului inferior al ventriculului
lateral, apoi n anul dintre nucleul caudat i talamus. Conine fibre amigdalohipotalamice.
Tractul amigdalo-hipotalamic ventral controlateral trece prin comisura alb anterioar.

III. CLAUSTRUL

Lam subire de substan cenuie aezat ntre putamen i insul (claustrum lat.=
nchidere; sin. antezid), i desprit de acestea prin capsula extern i capsula, extrem
(descrise la substana alb a emisferelor).
Este considerat ca o poriune detaat a insulei (nu e exclus nici originea sa striatal).
Rolul funcional al nucleului este necunoscut.
Are conexiuni reciproce cu cortexul cerebral i nucleii bazali.

89

EMISFERELE CEREBRALE
I. CONFIGURAIA EXTERN
A. anurile (fisurile) interlobare

anul lateral Sylvius (sulcus lateralis), aflat pe faa superolateral a emisferei, are o
lungime de 12 cm i este orientat oblic de jos n sus i napoi.
Separ lobul temporal de cel frontal i parietal.
n profunzimea anului se afl lobul insular.
Are trei prelungiri sau ramuri; ramura anterioar (ramus anterior), orizontal i
ramura ascendent (ramus ascendens), vertical ptrund n girusul frontal inferior, iar
ramura posterioare (ramus posterior) se termina la girusul supramarginal al lobului
parietal.

anul central Rolando (sulcus centralis) traverseaz oblic mijlocul feei superolaterale,
de la marginea superioara a emisferei; n jos i nainte, pn deasupra anului lateral,
avnd o lungime de 10 cm. Separ lobul frontal de cel parietal. anul uneori este
ntrerupt de un pliu transversal.

anul parietooccipital sau perpendicular intern (sulcus parietooccipitalis) se gsete pe


faa medial a emisferei deasupra lobului posterior, avnd o lungime inconstanta (l-5
cm) i un traiect oblic nainte i n jos. Separ lobul parietal de cel occipital.

Fig. 45. Emisferele cerebrale aspect superior


B. Lobii cerebrali

Lobul frontal (lobus frontatis), cel mai mare, reprezint 40 % din greutatea total a
emisferei; are partea anterioar proeminent, denumit pol frontal (polus frontalis). Este
delimitat de lobul parietal prin anul rolandic iar de cel temporal prin anul silvian.
90

Lobul parietal (lobus parietalis), intercalat ntre lobii frontal, occipital i temporal este
delimitat de anurile: lateral, central i parietooccipital.
Lobul occipital (lobus occipitalis) se afl ndrtul anului parietooccipital; are o
proeminen posterioar (polus occipitalis).
Lobul temporal (lobus temporalis), aezat inferolateral, are o parte anterioar rotunjit
(polus temporalis). Este separat de lobul frontal i cel parietal prin anul lateral, iar de
lobul occipital doar parial, prin prelungirea extern a anului parietooccipital
Lobul, insular sau central Reil (insula), aflat n fundul anului lateral, este acoperit de
lobii nvecinai.
Prile lobilor care l acoper sunt denumii (operculum, lat.=capac): opercul frontal,
parietal i temporal.
anul periinsular (sulcus circularis insulae) desparte insula de lobii adiaceni.
Limen insulae sau zona preinsular este partea anterioar a insulei, limitrof cu lobul
frontal i temporal.
C. Girusurile i anurile feei convexe

Lobul frontal are trei anuri intralobare, care separ patru circumvoluiuni:
anurile intralobare:
- anul precentral (sulcus praecentralis), naintea i paralel cu anul rolandic;
discontinuu.
- anul frontal superior (sulcus frontalis superior), ntins de la polul frontal la,
treimea superioar a anului precentral.
- anul frontal inferior (sulcus frontalis inferior) de la, polul frontal la treimea
inferioar a anului precentral.
Girusurile frontale:
- Girusul precentral, prerolandic sau frontal ascendent (gyrus precentralis) ntre
anul centrat i cel precentral.
- Girusul frontal superior (gyrus frontalis superior), deasupra anului omonim.
- Girusul frontal mijlociu (gyrus frontalis medius), ntre cele dou anuri frontale.
- Girusul frontal inferior (gyrus frontalis interior), dedesubtul anului cu acelai
nume. Ramurile anului silvian submpart circumvoluiunea n trei pri: pars
orbitalis, pars triangularis i pars opercularis, aceasta din urm formnd operculul
frontal.
Lobul parietal dispune de dou anuri care l divid n girusuri i lobi.
anurile intralobare:
- anul postcentral (sulcus postcentralis), ndrtul anului rolandic i paralel cu
acestea; discontinuu.
- anul intraparietal (sulcus intraparietalis), dispus transversal de la anul
postcentral nspre lobul occipital.
Girusurile parietale:
- Girusul postcentral, postrolandic sau parietal ascendent (gyrus postcentralis) este
dispus oblic intre anurile central i postcentral.
- Lobulul (girusul) parietal superior (lobulus parietalis superior), deasupra anului
intraparietal.
- Lobului parietal inferior (lobulus parietalis inferior), dedesubtul liniei
intraparietale, este format din dou circumvoluiuni: girusul supramarginal (gyrus
supramarginalis), care circumscrie ramura posterioar a anului lateral i girusul
angular (gyrus angularis), care arcuiete captul posterior al anului temporal
superior.
91

Lobul occipital are mai multe anuri i circumvoluiuni mici pe faa convex:
anurile intralobare: anurile occipitale laterale (sulci occipitalis laterales) i cel
transversal (sulcus occipitalis transversus).
Girusurile occipitale: girusurile occipitale laterale (gyri occipitales laterales).
Lobul temporal are pe suprafaa extern trei anuri i trei circumvoluiuni:
anurile intralobare:
- anul temporal superior (sulcus temporalis superior), paralel cu anul lateral;
dup traversarea lobului temporal se termin circumscris de girusul angular.
- anul temporal inferior (sulcus temporalis inferior) este situat paralel i
dedesubtul precedentului (denumirea veche: an temporal mijlociu).
- anul occipitotemporal (sulcus occipitotemporalis) se afl la marginea inferioar a
lobylui, ntre suprafaa convex i inferioara a acestuia (denumirea veche: an
temporal inferior).
Girusurile temporale:
- Girusul temporal superior (gyrus temporalis superior) n partea superioar a feei
convexe lobare, intre anul temporal superior i anul silvian.
- Girusul temporal mijlociu (gyrus temporalis medius), paralel cu precedentul, ntre
cele dou anuri temporale.
- Girusul temporal inferior (gyrus temporalis inferior), la baza lobului, extins spre
lobul occipital, delimitat de anul temporal inferior, i de cel occipitotemporal.
- Girusurile temporale transverse Heschl (gyri temporales transversi), mici
circumvoluiuni pe partea posterioar a girusului temporal superior, ascunse n
anul lateral.
Lobul insular este divizat de mai multe anuri mici i un an central (sulcus centralis
insulae) n:
- Girusurile scurte insulare (gyri breves insulae): trei circumvoluiuni mici, aflate
anterior de anul central al insulei i dispuse radiar.
- Girusul lung insular (gyrus longus insulae) situat posterior de anul central.

Fig. 46. Emisfera dreapt aspect lateral


92

D. Girusurile i anurile feei mediale

anurile principale:
anul corpului calos (sulcus corporis callosi) arcuiete nconjurnd corpul calos,
ntre acesta i girusul supraiacen.
anul cingular: (sulcus cinguli), paralel i deasupra primului, prelungit posterior pe
faa medial a lobului occipital ca an subparietal (sulcus subparietalis).
anul calcarin (sulcus calcarinus) are un traiect orizontal de la polul occipital la
extremitatea posterioar a corpului calos, unde se ntlnete cu anul parietooccipital.
Girusurile feei mediale:
Girusul cingular (gyrus cinguli) nconjoar corpul calos n form de bru
(lat.cingulum=bru):
- Anterior n partea inferomedial a lobului frontal se termin n dou girusuri mici:
girusul paraterminal (gyrus paraterminalis sau subcalosal) naintea lamei terminale
a ventriculului al treilea i aria subcaloas (area subcallosa) sau girusul
paraolfactiv, naintea precedentului. Acestea aparin rinencefalului.
- Posterior, circumvoluiunea se ingusteaz (isthmus gyri cinguli) i se recurbeaz n
jos unde se unete cu girusul parahipocampal al feei inferioare, cu care mpreun
formeaz,girusul fornicat sau lobul limbic al lui Broca.
Girusul frontal medial (gyrus frontalis medialis), n apropierea marginii superiorare a
encefalului, deasupra anului cingular (a nu se confunda cu girusul frontal mijlociu).
Lobulul paracentral (lobulus paracentralis) circumscrie extensiunea anului central
pe faa medial a creierului, i se afl ntre girusul pre- i postcentral, ocupnd un
teritoriu interlobar fronto-parietal.
Precuneus (precuneas), de form patrulater se afl pe faa medial a lobului parietal,
naintea anului parietooccipital i napoia lobului parietal superior.
Cuneus (cuneus) de form triunghiular, aflat pe faa medial a lobului occipital, se
situeaza ntre anul parietooccipital i cel calcarin.

Fig. 47. Emisfera dreapt aspect medial


93

E. Girusurile i anurile feei inferioare

Partea anterioar sau orbitofrontal corespunde lobului frontal, are urmtoarele anuri
i girusuri:
anuri:
- anul olfactiv (sulcus olfactorius), paralel i aproape de marginea medial a
lobului, adpostete bandeleta olfactiva.
- anurile orbitale (sulci orbitales), mai multe, aflate lateral de precedentul, sunt
dispuse sub forma literei H, K, Y.
Girusuri:
- Girusul orbital intern (gyrus rectus), ntre anul olfactiv i marginea emisferei.
- Girusurile orbitale (gyri orbitales) situate lateral de anul olfactiv.
Partea posterioar sau occipitotemporal este separat de convexitatea lobului temporal
prin anul occipitalotemporal:
anuri:
- anul colateral (sulcus collateralis), ntre polul temporal i occipital, separ girusul
hipocampal de cel occipitotemporal medial. Partea anterioar a acestuia este
denumit an rinal (sulcus rhinalis).
- anul hipocampului (sulcus hippocampi) se afl medial i profund, i se refuleaz
n ventriculul lateral, separ girusul parahipocampar de hipocamp.
Girusuri:
- Girusul occipitotemporal lateral sau fusiform (gyrus occipitotemporalis lateralis),
alungit, ntre anul occipitotemporal i cel colateral.
- Girusul occipitotemporal medial sau lingual (gyrus occipitotemporalis medialis sau
lingualis) lateral de anul colateral n prelungirea postero-inferioar a girusului
parahipocampal.
- Girusul parahipocampal (gyrus parahipocampalis, denumit i gyrus hippocampi)
este situat ntre anul colateral i anul hipocampului. Anterior formeaz uncusul
(uncus), o prelungire curbat n form de crlig: posterior se unete cu istmul
girusului cingular.

Fig. 48. Emisferele cerebrale aspect inferior


94

II. FORMAIILE INTEREMISFERICE


A. Corpul calos (corpus callosum)

Conexiune alb ntre cele dou emisfere, situat n profunzimea scizurii interemisferice.
Arcuit pe seciunea mediosagital, are urmtoarele pri:
Genunchiul (genu corporis callosi) ; extremitatea anterioar curbat, cu convexitatea
napoia polului frontal al emisferelor.
Rostrumul sau ciocul (rostrum corporis callosi), vrful inferior al genunchiului,
subiat, se continu cu lama terminal.
Trunchiul (truncus corporis callosi), partea mijlocie, are o fa superioara convex,
separat de girusul cingular prin anul corpului calos i o faa inferioar concav care
anterior formeaz tavanul conturilor frontale ale ventriculilor laterali.
Spleniumul (splenium corporis callosi), extremitatea posterioar mai ngroat,
rotunjit, curbat n jos, deasupra epifizei.
B. Comisura alb anterioar (comissura alba anterior)

Cordon alb dispus transversal dedesubtul rostrumului corpului calos, n peretele anterior
al ventriculului al treilea.
C. Lama terminal (lamina terminalis)

Lam cenuie extins de la rostrum i comisura alb antrerioar n jos spre chiasma
optic, denumit i lama supraoptic, particip la formarea peretelui anterior al
ventriculul al treilea.
D. Fornixul sau trigonul cerebral (fornix)

Sunt situai dedesubtul corpului calos i deasupra talamusului i ventriculului al treilea.


Conine fibre ipsilaterale, puinele controlaterale, trec de partea opus prin comissura
fornixului

Arcuiesc ntre hipocamp i comissura anterioar alb, avnd forma unor benzi
triunghiulare. Cele dou fornixuri sunt dispuse sub forma literei X, avnd urmtoarele
pri:
Corpul (corpus fornicis); segmentul intermediar joncionat cu cel opus, este cea mai
ridicat parte a fornixului care se alipete trunchiul corpului calos.
Stlpii anteriori (columna fornicis) diverg lateral i n jos n peretele ventriculului al
treilea, naintea orificiului Monro i posterior de comisura anterioar, terminndu-se
n corpii mamilari (fornixul postcomissural). Fornixul precomissural diviziunea
anterioar a stlpului anterior se termin n aria septal i regiunea anterioar a
hipotalamusului (a se vedea la rinencefal i sistemul limbic).
Stlpii posteriori (crus fornicis) deviaz lateral, arcuind dedesubtul corpului calos la
cornul inferior al ventriculului lateral. Marginea lateral se subiaz, formnd tenia
(taenia fornicis) vlului coroidian. Se termin ca o bandelet subire (fimbria
hippocampi) pe hippocampus (descris la rinencefal).
E. Septul pelucid (septum pellucidum)

Este aezat mediosagital ntre partea anterioar a corpului calos i cea a fornixului.
Format din dou lame subiri transparente de substan alb, separ ntre ele cornurile
anterioare ale ventriculilor laterali alctuind peretele medial al acestora, acoperit cu
ependim.
Despictura (cavum septi pellucidi) dintre cele dou lame (al cincilea ventricul
cerebral) nu comunic cu ventnculii laterali.
95

F. Cavum veli interpositi

Fisura cerebral transversal sau fanta Bichat (fissura transversa cerebri) are form de
potcoav i este interpus ntre telencefal i diencefal; separ fornixul i corpul calos de
tavanul ventriculului al treilea.
Cavum veli interpositi corespunde spaiului aflat n planul fisurii cerebrale transverse,
delimitat sus de fornix i corpul calos, jos de tavanul ventriculului al treilea.
Velum interpositum este denumirea vlului coroid al tavanului ventriculului al treilea.
Nu comunic cu ventriculii cerebrali, fiind separat de acetia prin membrane
ependimare.

Fig. 49. Formaiunile interemisferice

III PRILE RINENCEFALULUI

Rinencefalul (rhinencephalon) cea mai veche parte a telencefalului, cu funcii olfactive


(gr. rhinencephalon =creier olfactiv).

Deoarece rinencefalul are primordial funcii extraolfactive, in viaa instinctual,


comportament, memorizare; acesta mpreun cu conexiunile sale primete denumirea de
sistem limbic, deoarece se dezvolta la limita dintre vezicula diencefalic i cea
telencefalic (lat. limbus = margine).
Constituenii rinencefalici sunt inclui n dou componente majore:
Lobul olfactiv; cuprinde formaiunile anexate bulbului olfactiv, are funcii
preponderent olfactive.
Hipocampul i componentele asociate acestuia.
A. Bulbul olfactiv

Formaiune ovalar mic, aflat n partea anterioar a anului olfactiv (descris la


sistemul olfactiv).
a. Lobul olfactiv (lobus olfactorius)

b. Hipocampul i formaiuni asociate

96

Bulbus olfactorius
Tractus olfactorius
Substantia perforata anterior
Substantia innominata
Area septalis
Lobus piriformis
Hippocampus
Gyrus dentatus
Subiculum

B. Tractul olfactiv

Bandelet aflat n anul olfactiv de la bulbul olfactiv la suprafaa inferioar a lobului


frontal, unde formeaz o expansiune triangular (trigonum olfactorium) apoi se divide
naintea substanei perforate anterioare n striaii divergente.
Stria olfactiv medial (stria olfactoria medialis) trece medial de anterioar spre
rostrumul corpului calos, la aria septal.
Stria olfactiv lateral (stria olfactoria lateralis), mai voluminoas, trece lateral de la
substana perforat anterioar, trece la amigdal i cortexul olfactiv.
Stria olfactiv intermediar, subire, trece la hipotalamus.
(Detaliat descris la capitolul Sistemul olfactiv)
C. Substana perforat anterioar

Arie rombic a prii orbitofrontale a feei inferioare emisferice, aflat ntre trigonul
olfactiv i tractul optic.
Ptura de substan cenuie este stbtut de numeroase orificii vasculare.
Conine grupuri neuronale, unele denumite insulele Calleja:

Fig. 50. Rhinencefalul

Fig. 51. Rhinencefalul

D. Substantia innominata (zona sublenticular)

Situat n profunzimea bazei emisferice; continu substana perforat anterioar napoi,


sub nucleul lenticular; lateral se extinde spre nucleul amigdalian, iar medial se
nvecineaz cu aria preoptic a hipotalamusului.
Conine grupuri neuronale (nucleii substanei nenumite), dintre care mai important este:
Nucleul bazal Meynert, magnocelular, aflat in apropierea substanei perforate
anterioare; are rol rinencefalic, limbic i de modulri striatale i reticulare.
"Palidum ventrale" este denumirea dat nucleilor substanei nenumite aflate n
prelungirea anterioar a globusului palid ( denumire asemntoare "striatumului
ventral"). Conecteaz ganglionul bazal cu structurile olfactive i limbice.

97

E. Aria septal

Cuprinde o parte posterioar, septul pelucid i o parte anterioar, septul precomisural


sau aria parolfactorie Broca, aflate pe faa mediala a lobului frontal, naintea lamei
terminale i este format din dou circumvoluiuni:
Girusul paraterminal (gyrus paraterminalis), naintea lamei terminale.
Aria subcaloas (area subcalloasa) sau girusul paraolfactiv, aflat anterior de primul.
Adpostete nucleii septali:
Nucleii septului pelucid.
Nucleul accumbens septi ("striatum ventrale") aflat la capul nucleului caudat.
Primete aferene de la amigdal i proiecteaz n corpul striat, conectnd funciile
sistemului limbic cu cele caudale.
F. Lobul piriform (Cortex piriform sau olfactiv)

Este denumirea prilor rinencefalice aflate medial de anul rinal;loc care la ft are
form de par, nainte de a fi cuprins de neocortex.

Este format din mai multe pri, dintre care unele aparin girusului parahipocampal,
altele nucleilor telencefalici (paleocortex 3-5 lamelar):
Partea anterioar a girusului parahipocampal:
- Uncusul parahipocampului.
- Aria entorinal, partea anterolateral a girusului parahipocampal dintre anul rinal
i uncus.
Arii corticale prepiriforme i periamigdaliene (girusurile ambiens i semilunar).
Nucleul amigdalian (descris la nucleii bazali).
G. Hipocampul i structurile asociate (Formaiunile hipocampale)

Hipocampul sau cornul lui Ammon, proeminen alungit concav, este situat
superomedial de girusul parahipocampal, n podeaua cornului inferior al ventriculului
lateral.
Anterior curbat spre uncus, se lrgete i este digitat (pes hippocampi).
Posterior se extinde pn sub spleniumul corpului calos.
Fimbria hipocampului, sau corpul bordant (fimbria hippocampi sau fornicis) este
lama de substan alb pe faa medial a hipocampului. Acesta ncepe cu alveus, strat
alb pe suprafaa ventricular a hipocampului i se continu cu stlpul posterior al
fornixului (crus fornicis)
Girusul dinat sau corpul gudronat (gyrus dentatus), subire, crenelat de vase sanguine
transversale, se afla n profunzimea anului hipocampului, ntre hipocamp i girusul
parahipocampal.
Girusul fasciolar ,(gyrus fasciolaris) continu girusul dinat, bandelet subire,
ocolete spleniumul corpului calos.
Indusium griseum sau girusul supracalosal continu girusul fascoilar ca lama
rudimentar de substan cenuie pe faa convex a corpului calos pn la girusul
paraterminal.
Striile longitudinale Lancis (stria longitudinalis lateralis et medialis), vestigii de
substan alb, nsoesc indusium griseum de-a lungul convexitii corpului calos.
Bandeletele rudimentare de jonciune:
Bandelet Giacomini, ntre hipocamp i uncus.
Bandelet diagonal Broca, intre girusul paraterminal i substana perforat
anterioar.
98

Subiculum este denumirea zonei de tranziie dintre hipocamp, girusul dinat i girusul
parahipocampal (ntre cortexul trilaminar i cel hexalaminar).

Fig. 52. Hipocampul

IV. VENTRICULII LATERALI

Sunt dou caviti situate pe partea medial i central a emisferelor cerebrale.


Au o form de potcoav deschis anterior; sunt dispuse n jurul nucleului caudat.
Fiecare cavitate are o parte central i trei prelungiri n lobii centrali cerebrali nvecinai.
Comunic cu ventriculul al treilea prin orificiul interventricular Monro.
transve:
Conin vlul coroidian (tela choroidea ventriculi lateralis) invaginat dinspre fisura
transvers Bichat.
Plexul coroid se continu prin orificiul Monro cu cel al ventriculului al treilea i se
extinde n cornul inferior. Cornul anterior i cel posterior nu conin plex coroid.
Glomus choroideum este partea ngroat a plexului, de la tocul de trecere a rspntiei
n cornul inferior (atrium).
A. Partea central (Pars centralis)

Denumit rspntie sau careful ventricular, este cea mai larg parte a ventriculului
plasat de la orificiul Monro pn la un nivel corespunztor spleniumului corpului
calos.

Tavanul i peretele lateral sunt formai din corpul calos.

Peretele medial alctuit de septul pelucid i linia de jonciune dintre fornix i corpul
calos.

Podeaua este format medial de talamus, lateral de corpul nucleului caudat. Pe aceast
suprafa se afl:
anul talamostriatal, stria terminal i vena talamostriatal.
Teniile coroide de pe marginea liber a lamei afixe talamice i a marginii laterale a
stlpului posterior al fornixului (tenia fornicis).
B. Cornul anterior (Cornu anterius)

Prelungirea frontal; se muleaz pe convexitatea capului nucleului caudat, fiind curb,


concav n sens infero-lateral.

99

Se extinde de la orificiul Monro, nainte n lobul frontal, pn la un nivel ce corespunde


genunchiului corpului calos.
Tavanul este format din partea anterioar a corpului calos.
Peretele lateral i podeaua sunt alctuite de capul nucleului caudat.
Peretele medial format din septum pellucidum.
C. Cornul posterior (Cornu posterius)

Prelungirea occipital; se extinde de la rspntie, napoi n lobul occipital, ingustnduse. Divergent i oblic n jos i n afar, este curb, cu concavitatea aezat medial.

Peretele supero-lateral este format din fibrele corpului calos.

Peretele infero-medial este convex, format din substana alb a lobului occipital; are
dou reliefuri longitudinale:
Bulbul cornului posterior (bulbus cornus posterioris), format de fibrele radiate ale
corpului calos, se afl n partea superioar a peretelui medial.
Calcar avis (pinten de coco), relieful ventricular al anului calcarin, situat inferior
de precedentul.
D. Cornul inferior (Cornu inferius)

Prelungirea temporal; are un traiect curb, n jos i nainte n profunzimea lobului


temporal, pn la nucleul amigdalian.

Peretele supero-lateral este format din fibrele radiate ale corpului calos.

Peretele supero-medial alctuit de talamus i coada nucleului caudat.

Planeul este convex i are dou reliefuri paralele:


Eminena colateral (eminentia collateralis) dat de anul colateral al lobului
temporal care se afl lateral i se termin nspre rspntie lrgit (trigonum
collaterale).
Hippocampus, aparen caracteristica a cornului inferior se afl mediat de
precedentul, mpreuna cu pes hippocampi, fimbria hipocampului, girusul dinat,
girusul fasciolar i stlpul posterior fornical, toate, acestea fiind vizibile prin
deschiderea cornului inferior.

Fig. 53-54. Ventriculii cerebrali


100

SCOARA CEREBRAL
(cortex cerebri, pallium)

I. GENERALITI

Acoper suprafaa extern a emisferelor cerebrale, ptrunznd i in fisurile i anurile


acestora, are o ntindere de peste 2200 cm , grosime ntre 2 i 5 mm i este format din
zeci de miliarde de neuroni, dispuse in straturi sau lame.
Filogenetic, scoara este format din trei pri:
Arhicortex (archipallium), cea mai veche parte, la om prezent n formaiunile
hipocampale.
Paleocortex (paleopailium), scoara lobului piriform.
Neocortex (neopallium) finalizeaz procesul de encefalizare; la om ocup 90-95% din
suprafaa total a crejerulai.
Clasificarea scoarei, citoarhitectural i filogenetic:
Isocortex (iso=asemntor) Neocortex
a. Ectocortex hexalaminar supralimbic
- homotipic
- heterotipic
- agranular (piramidal) (tip 1)
- granular (koniocortex) (tip 2)
b. Mesocortex hexalaminar limbic
Allocortex (gr. allos=diferit) Rinencefal
a. Entocortex trilaminar: arhicortexul
b. Entcortex inconstant laminar: paleocortexul

II. STRUCTURA NEOCORTEXULUI


A. Laminaia citoarhitectonic

Stratul I, molecular, zonal sau plexiform (lamina molecularis) este format din puine i
mici celule dispersate (celule Cajal), aezate orizontal, avnd dentritele i axonul
dispuse tangenial.
Stratul II, granular extern (lamina granularis externa) contine numeroi neuroni
granulari (stelai) i pirmidali mici, cu prelungirile extinse in straturile supra- i
subiacente.
Stratul III, piramidal extern (lamina pyramidalis externa), dispus n dou substraturi
este format din celule piramidale mici, aflate mai superficial i celule piramidale
mijlocii aflate mai profund. Dau prelungiri pentru straturile supra- i subiacente.
Stratul IV, granular intern (lamina granularis interna) alctuit din celule granulare
(stelate) i piramidale mici, aezate n dou substraturi dense, avnd dendritele i axonii
n lamele adiacente.
Stratul V, piramidal intern sau ganglionar (lamina pyramidalis interna), are dou
substraturi, este format din celule piramidale mari i mijlocii, cu dendritele aflate n
straturile supraiacente i axon lung, ce are colaterale recurente.
Stratul VI, multiform, poliform sau fuziform (lamina multiformis) este format din
celule de dimensiuni i forme variate, aezare n dou substraturi, au dendritele n
straturile supraiacente i axoni lungi,

101

B. Tipuri de neuroni corticali

Neuroni piramidali; au perikarionul de form piramidal, cu dimensiuni ntre 10-100


microni (de talie mic, mijlocie i mare):
Dendritele apicale sunt verticale ascendente, cele bazale sunt orizontale.
Axonul are originea la baza piramidei i este lung pentru fibrele de protecie, asociaie
i comisurale i scurt pentru conexiunile intercorticale.
Colateralele axonice sunt recurente, destinate celulelor piramidale nvecinate i
interneuronilor cortexului.
Sunt celule efectoare, prezente n straturile II, III, IV. Celulele piramidale largi,
gigante se afl n stratul V i sunt denumite:
- Celulele Betz, din stratul V al cortexului motor au axoni lungi ce formeaz cile
piramidale.
- Celulele Meynert, din stratul V al cortexului vizual ai cror axoni coboar n
trunchiul cerebral, pentru arcurile reflexe vizualedirecionate.
Neuronii granulari (stelai); mici, de 5 -10 microni au dentritele i axonii scuri (tip
Golgi II) i urmtoarele funcii:
Celulele receptoare, nalt difereniate ale straturilor II i IV.
Interneuroni, aflai n toate straturile, cu excepia primului. Celulele n coulee au
axonii terminai sub form de coulee n jurul celulelor piramidale, sau a altor celule;
sunt celule inhibitoare GABA ergice.
Neuronii orizontali Cajal, aflai n stratul I, sunt mici celule fuziforme, aezate mpreun
cu prelungirile lor orizontale ce nu depesc limitele stratului. Au funcie corelativ (de
conexiune reciproc) ntre celulele i terminaiile primului strat.
Neuronii Martinotti, mici, rotunzi, multipolari se afl n toate straturile corticale cu:
Axonul lung traverseaz ascendent straturile supraiacente ale scoarei.
Sunt interneuroni avnd colaterale orizontale scurte n stratul molecular prin axoni
ascendeni; fac sinapse i cu ali interneuroni inhibitori, inhibnd astfel i celule
inhibitoare (inhibiia inhibiiei, din care n consecin va rezulta dezinhibiie).
Neuronii fuziformi al perikaryonul alungit. Se afl n stratul VI. Sunt efectori, au
dendritele ascendente pn la stratul I, i axon lung.
C. Sistemele de modulare ale activitilor corticale

n procesarea semnalelor i circuitelor corticale particip urmtorii neurotransmiteri


majori:
Semnalele corticale inhibitoare sunt generate de interneuroni GABA-ergici.
Neuronii corticali efereni cu proiecii subcorticale sunt excitatorii glutamat-ergici
Peste 60 de neuropeptide diferite sunt cotransmiterii interneuronilor corticali
(interneuroni peptidergici opioidici i monopioidici)
Sistemul activator reticular se proiecteaz la scoara cerebral difuz stimulnd
activitatea i starea de veghe a acesteia prin sistemul reticulo-cortical i sistemul
reticulo-talamo-cortical colinergic.
Sistemele neurochimice de modulare a activitilor neuronale corticale i subcorticale
(descrise ntr-un capitol aparte) sunt:
Sistemul noradrenergic originar locului ceruleu prin intermediul fasciculului medial
prozencefalic i corpului calos se proiecteaz tuturor lobilor cerebrali (neocortex,
paleocortex, arhicortex). Asigur selectivitatea i mrimea rspunsului cortical la
informaii aferente primare.

102

Sistemul serotoninergic de la nucleii rafeului trunchiului cerebral se proiecteaz


foarte dens pe ntreaga suprafa a emisferelor cerebrale. Are rol n starea
comportamental, ciclul somn- veghe, focalizarea ateniei.
Sistemul dopaminergic are originea n aria tegmental ventral (Tsai) se proiecteaz
prin componenta mezolombic prin intermediul fasciculului medial, prozencefalic la
lobul prefrontal. Componenta mezocortical se distibuie inegal la neocortex (dens n
cortexul prefrontal, proiecie srac n ariile vizuale, auditive, somatosenzitive). Are
rol n comportamentul personalitii complexe, orientarea i iniierea micrilor.
Sistemul colinergic are i o proiecie focalizat din nucleul bazal Mayner n teritoriile
cu rol n rspuns comportamental, motivaie, emoii.
Sistemul histaminergic are originea n nucleii tuberali i posterior al hipotalamusului
cu proiecie extinse cerebrale i cerebelare cu rol n funciile viceromotorii asociate
comportamentului.
D. Fibro (mielo) arhitectonic orizontal

Striaiile orizontale
Stratul Striaia
I.
Lamina (plexus) tangentialis
(Retzius-Exner)
II
Lamina dysfibroasa (fr striaii)
III.
Lamina suprastriata (Kaes-Bechterew)
IV.
Stria Baillarger externa (denumit n cortexul vizual: Gennari sau Vicqd'Azyr)
V
Stria Baillarger interna
VI
Lamina infrastriata (necaracteristic)

Originea fibrelor n striaiile orizontale;


Plexul tangenial este format din prelungirile neuronilor Cajal, fibre aferente, axonii i
dendritele celulelor (granulare, piramidale, Martinotti)care urc n primul strat.
Stria Kaes-Bechterew se formeaz din colateralele terminale ale fibrelor de asociaie
i comisurale.
Stria extern Baillarger este dat de fibrele talamocorticale.
Stria intern Baillarger este formata de colateralele fibrelor aferente-i eferente lungi.

103

Fig. 55. Cito- i mieloarhitectonica scoarei cerebrale


E. Conexiunile scoarei

Fibrele aferente i eferente corticale scurte i lungi confer scoarei o striaie radiar i
urmtoarele conexiuni:
Intracorticale: intra-i interlaminare.
Cortico-corticale aferente i eferente de asociaie i comisurale.
Conexiuni corticofuge i corticopete de proiecie (cortico-subcorticale).

Aferenele corticale:
Cortico-corticale la stratul II, III
Talamocorticale specifice la stratul IV
Talamocorticale nespecifice la toate straturile
Aferente nespecifice:
- Serotoninergice (nucleii rafeului)
- Noradrenergice (nucleii locului ceruleu)
- Dopaminergice (aria tegmental ventral Tsai)
Cile talamocorticale specifice se proiecteaz pe scoar ntr-o organizare topografic
precis i la un numr mult mai mare de neuroni dect numrul acestora n talamus
(divergen).

Eferene corticale:
Cortico-corticale de la stratul III
Corticofugale lungi:
corticospinale, corticobulbare, corticopontine, corticoreticulare; corticotectale,
corticorubrale de la stratul V
Corticotalamice: de la stratul VI
104

F. Interrelaii sinaptice intracorticale

Numrul sinapselor intracorticale se ridic la multe bilioane, asigurnd funcionalitatea


i plasticitatea cortical.
Formeaz lanuri, circuite i reele interlaminare i intralaminare extrem de complicate,
cu efecte finale de excitaie sau inhibiie cortical.
Sinapsele neuronilor efereni pot fi:
Sinapse directe, ntre fibra aferent specific (ex. talamocortical) i neuronul eferent.
Sinapse prin intermediul celulelor receptoare din stratul II i IV cu neuronii efereni.
Sinapse prin intermediul interneuronilor (inclusiv neuronii n coulee, neuronii Cajal
i celulele Martinotti) cu celulele efectoare.
Sinapsa reverberant de autoexcitare, ntre dou celule efectoare, prin colateralele
axonice reciproce.
Transmiterea sinaptic excitatorie sau inhibitorie este dependent de forma morfologic
a sinapsei (axodentritice, axosomatice, axoaxonice, dendrodendritice) i de
neurotransmitorul chimic.
G. Organizarea funcional orizontal

Laminarea orizontal asigur, n raport cu straturile corticale, urmtoarele funcii


corticale fundamentale:
Straturile supragranulare (I, II, III) recepioneaz i emit mesaje intracorticale i
interemisferice. Straturile I i II primesc semnale nespecifice i controleaz
excitabilitatea scoarei, iar stratul III este corelativ, cu conexiuni reciproce de
asociaie i comisurale.
Stratul granulai (IV) este specific receptor.
Straturile infragranulare (V, VI) sunt efectoare de proiecie subcorticale.
H. Organizarea funcional columnar

Coloanele corticale verticale (radiare) reprezint unitile funcionale ale scoarei, ele
fiind comparate cu microcircuitele integrate sau dispozitivele modulare (modul=bloc
alctuit din microelemente ntr-o instalaie electronic).
Axonii i dendritele au un aranjament intracortical vertical, realiznd o intersinaptare a
celulelor din diferitele straturi..
Funcional,este conceput ca un circuit neuronal vertical, care rspunde unitar la acelai
stimul.
Are forma unui cilindru, cu diametrul de 30-300 microni i nlimea egal cu grosimea
scoarei. Coloanele sunt mai evidente n cortexul receptor dect n cel motor.
Este format din cteva sute sau mii de neuroni interconectai vertical. De obicei cilindrul
reflect aranjamentul celulelor i sinapselor n jurul unei singure celule piramidale mari.
Scoara este format din peste 2 milioane de uniti columnare verticale. Interaciunile
dintre coloanele vecine sunt complexe i nelimitate (ex. inhibiia coloanelor din jurul
celor n activitate).

III. ARIILE NEOCORTEXULUI


A. Mapa cortical

Din cartografierea citoarhitectural a scoarei cerebrale a rezultat subdiviziunea acesteia


n arii corticale, utilizndu-se pentru desemnare harta Brodmann (1909) care cuprinde 52
de arii, a cror numerotare nu are nici o semnificaie, deoarece ea a fost fcut n
ordinea descrierii regiunilor studiate de ctre autor.
105

Localizrile corticale nu pot fi corelate cu limitele configurative de suprafa sau


citoarhitecturale ale scoarei; acestea se suprapun, doar parial.
Ariile citoarhitecturale piramidale sunt definite ca arii motorii, iar cele granulare ca arii
senzitive i senzoriale.
n raport cu localizrile corticale, ariile corticale sunt clasificate n:
Arii motorii;
Arii somestezice;
Arii senzoriale;
Arii de asociaie.

Fig. 56. Ariile neocortexului


B. Ariile motorii
- Cortexul motor (aria 4)
- Cortexul premotor (ariile 6,8)
- Cortexul motor suplimentar (ariile 6,8)
- Cmpul frontal ocular (ariile 6, 8,9)
- Centrul limbajului articulat (ariile 44, 45)

Cortexul motor ocup cea mai mare parte a girusului precentfal.


Este izocortex hereotipic agranular, gros de 4-5 mm, stratul V coninnd n jur de
30000 celule largi piramidale Betz, ai cror axoni particip la formarea tractului
piramidal.
Este aria motorie a micrilor de parte opus, are o reprezentare somatotopic. a
musculaturii ntr-un aranjament de "homuncul motor" care are urmtoarele
caracteristici:
- Este inversat i controlateral (pentru muchii capului bilateral).
- Partea superioar pentru micrile membrului inferior.
- Partea inferioar succesiv pentru micrile trunchiului, membrului superior i
capului.
- Prile dens inervate ale corpului cu funcii motorii difereniate au o reprezentare
cortical mai extins (faa, gura, mna)

Cortexul premotor se afl naintea celui motor, n girusul frontal superior i mijlociu.

106

Este format dintr-un cortex granular (hipogranular), are reminiscene de celule Betz i
deine conexiuni cu nucleii bazali, talamici i cerebelari.
Are rol de prelucrare a informaiilor motorii, de programare a micrilor i de a
transmite semnalele cortexului motor i extrapiramidal (este centrul de elaborare a
micrilor).

Cortexul motor suplimentar se afl pe partea medial a emisferei n girusul frontal


medial. Are rol n micrile posturale bilaterale i programarea micrilor.

Cmpul frontal ocular ocup partea posterioar a girusului frontal mijlociu, din
apropierea girusului precentral i controleaz micrile voluntare oculare.

Centrul limbajului articulat Broca se afl n girusul frontal al emisferei dominante


(stng), n partea triangular i opercular a acestuia, deasupra anului silvian. Este
centrul articulrii cuvintelor, acioneaz asupra muchilor implicai n vocalizare i
vorbire.

Aria supresiv inhib funciile ariilor motosenzitive primare i secundare, depresia


motorie avnd sediul att n ariile 4-6-8, ct i n altele (arie parial recunoscut),
deoarece n funcia supresiv sunt implicate i circuite cortico-subcorticale.
C. Ariile somestezice
- Cortexul somatosenzitiv primar (ariile 3, l, 2)
- Cortexul somatosenzitiv secundar (ariile 3, l, 2)

Cortexul somatosenzitiv primar se afl n girusul post-central i este format dintr-un


cortex granular dens (hipergranular).

Cortexul somatosenzitiv secundar este o arie mic aflat posteroinferior de cel primar n
cortexul operculului frontoparietal, adiacent anului silvian.
Conexiunile cortexului somatosenzitiv sunt de proiecie, prin intermediul nucleilor
talamici.
Semnalele exteroceptive i proprioceotive contiente sunt controlaterale (cu excepia
feei), i au o reprezentare paralel (n aria 3: stimulii tactili; n aria l: semnale
cutanate; n aria 2:semnale proprioceptive kinestezice).
Proiecia este somatotopic, n raport cu densitatea inervaiei senzitive periferice.
Homunculul senzitiv este controlateral, rsturnat i neproporional, mna, buzele i
limba ocupnd teritorii mai mari.

Cortexul somatosenzitiv secundar are rol discriminativ calitativ, spaial i psihosenzitiv


n perceperea senzaiilor nociceptive i n controlul senzitiv al funciilor motorii.
D. Ariile somestezico-motorii

Aria motosenzitiv I
= cortex motor premotor
Aria motosenzitiv II
= cortex motor suplimentar
Aria senzorimotorie I
= cortex somatosenzitiv primar
Aria senzorimotorie II
= cortex somatosenzitiv secundar
Ariile motorii i somestezice simt intim interconectate att ntre ele ct i cu cele de
partea opus.
Cortexul de asociaie somatosenzitiv (aria 5) se afl n lobul parietal superior n
vecintatea girusului postcentral. Primete aferente din aria senzorimotorie primar i
trimite eferene in aria motosenzitivi primar, avnd rol n controlul senzitiv i iniierea
funciilor motorii.
107

E. Ariile senzoriale

Ariile vizuale
Cortexul striat (aria 17)
Cortexul parastriat (aria 18)
Cortexul peristriat (aria 19)

Sunt localizate pe faa medial a lobului occipital extinzndu-se i pe suprafaa


lateral a acestuia, precum i pe faa medial a lobului parietal i girusul lingual al
lobului temporal.
Sunt dispuse n jurul anului calcarin, cel mai aproape de acesta aria l7, nconjurat
de aria 18, iar aceasta de aria 19.
Sunt formate din cortex granular, cu celule granulare i piramidale mici nal
difereniate, organizate n coloane orizontale, n cortexul striat se afl striile Gennari
sau Vicq d'Azyr.
Aria primar vizual sau cortexul striat primete proiecii vizuale talamice i
geniculare ipsilaterale dup o hart retino-optic precis. Pata galben se proiecteaz
cel mai extins pe polul occipital, prile periferice retiniene n cercuri treptat
distanate de epicentrul proieciei maculare.
Aria primar vizual integreaz imaginile primite din ambii ochi, detecteaz i
analizeaz semnalele vizuale.
Aria secundar vizual (aria 18) i cea de asociaie (aria 19) decodific informaiile
(percepie stereoscopic, micarea, culoarea) i interpreteaz imaginea observat.
Ariile acustice
Cortexul auditiv primar (ariile 41, 42)
Cortexul auditiv de asociaie (aria 22)

Cortexul auditiv primar se afl n operculul temporal, n girusurile transverse Heschl,


iar cortexul auditiv de asociaie adiacent, n girusul temporal superior. Este cortex
granular.
Cortexul primar este organizat tonotopic; percepe sunetele cu frecven joas
anterolateral, iar cele cu frecven nalt posteromedial. Interpretarea sunetelor are loc
n aria de asociaie.

Aria gustativ se afl n partea anteroinferioar a girusului post,central parte a ariei


somestezice (aria 43 parainsular).

Aria vestibular are o localizare probabil n apropierea girusului postcentral i a girusul


temporal superior (ariile 3, 4, 2).
F. Ariile de asociaie

Reprezint 95% din suprafaa total a cortexului cerebral la om; sunt arii neocorticale
imprecis delimitate, cu funcii integrative, suportate de circuite neuronale corticocorticale i cortico-subcortico-corticate.

Funciile corticale au loc printr-o cooperare ntre cele dou emisfere, cele mai complexe
ns predomin ntr-una din ele.
Emisfera dominant (emisfera analitic) este cea stng n 90%, pentru ndemnarea
manual (dreptaci), interpretarea limbajului.
Emisfera nedominant (emisfer creativ), de obicei cea dreap are rol intuitiv, vizuospaial (denumit simbolic "emisfer artistic")
108

Cortexul de asociaie a funciilor senzitive, senzoriale i motorii este localizat adiacent


ariilor primare.
Cortexul prefrontal de asociaie, situat naintea ariilor motorii (denumit i lob prefrontal)
dezvoltat puternic la om, ndeplinete funcii asociative transcorticale i neocorticolimbice nalt difereniate, fiind sediul personalitii, al abilitilor intelectuale (apreciere,
iniiativ, previziune, decizie.) i a comportamentului.
Cortexul temporoparietal de asociaie, n primul rnd girusul angular i supramarginal,
este situat la convergena ariilor somatosenzitive, vizuale i auditive, i integreaz
diferitele tipuri de informaii senzoriale, necesare intercomunicrilor non-verbale.
(Ateniune, controlul spaiului extrapersonal controlateral, stereognoz.)
Aria receptiv sau interpretativ a limbajului (Wernicke) se afl n emisfera dominant
n cortexul temporoparietal (aria 22) i este sediul nelegerii cuvintelor auzite. Este
interconectat (prin fascicule de asociaie) cu aria expresiv a vorbirii (Broca), centrul
limbajului articulat.

IV. STRUCTURA ALLOCORTEXULUI


A. Paleocortexul

Cortexul primar olfactiv al lobului piriform, sau aria olfactorie lateral este format din
aria entorinal (aria 28) a girusului parahipocamp i ariile adiacente acesteia
(prepiriform i periamigdalian).
Este format din ase straturi atipice, cu celule tranziionale neidentificate n izocortex.
Are conexiuni cu: cile olfactive, formaiile sistemului limbic, lobul frontal al emisferei.
Are rol n olfacie, in asocierea funciilor, olfactive i somatosenzitive i in funciile
sistemului limbic. Este locul de convergen a informaiilor senzitivo-senzoriale i
poarta de intrare la formaiunile hipocampale.

B. Arhicortexul

Formaiunile hipocampale fac parte din arhicortex i au o structur trilaminar.


Hipocampusul este acoperit pe suprafaa sa intraventricular de ependim i alveus, lam
de substan alb, este subdivizat n trei cmpuri; este format din urmtoarele straturi:
Stratul molecular, este alctuit din dendritele straturilor subiacente, fibre tangeniale
i neuroni de asociaie;
Stratul piramidal, cel mai caracteristic, este format din celule piramidale largi
(piramidele Ammon) ale cror axoni lungi constituie alveusul, care se continu cu
fimbria fornixului.
Stratul se subdivide ntr-o parte dendritic (stratum radiatum) i alta celular
(stratum lucidum);
Stratul polimorf conine celule de diferite forme (Golgi tip II) care au axonii extini n
celelalte dou straturi i este acoperit de fibrele alveusului.
Girusul dinat este format din urmtoarele trei straturi:
Stratul plexiform sau molecular;
Stratul granulat dezvoltat; are axonii ptruni n hippocampus la stratul celulelor
piramidale, ca fibre muchiforme;
Stratul polimorf are prelungiri n straturile precedente.
Subiculum; este aria de tranziie ntre hippocampus i girusul parahippocampal; este
subdivizat n trei pri, n raport cu numrul straturilor n cretere de la entocortexul
trilaminar la cel hexalaminar

109

Fig. 57. Structura hipocampului


Conexiunile hipocampale:
Aferene
Hipocampul controlateral
Aria entorinal

Eferene
Hipocampul controlateral
Girusul parahipocampal
Lobii emisferici
(ariile de asociaie)
Structurile limbice

Structurile limbice
Septohipocampale colinergice
Septohipocampale GABA-ergice

Circuitele hipocampale:
Conexiuni intrinseci;
Girusul dinat (stratul granular)- fibre muchiforme- hippocampus (celulele
piramidale).
Conexiunea extrinsec, reciproc: ectocortex supralimbic i limbic- aria entorinalfibre de proiecie- formaiunile hipocampale i napoi.
Conexiunea extrinsec limbic i diencefalic: hippocampus (celule piramidale)alveus- fimbria hipppcampi- fornix.

Funciile i conexiunile arhicortexului sunt integrate cu cele ale sistemului limbic i vor
fi detaliate ntr-un capitol separat.

110

Fig. 58. Conexiunile hipocampului

111

SUBSTANA ALB A EMISFERELOR CEREBRALE


I. ORGANIZARE

Este situat n interior, ntre scoara cerebral i nucleii telencefalici, formnd:


Centrul semioval (centrum semiovale), denumirea substanei albe pe o seciune
orizontal, efectuat deasupra corpului calos, dup forma ei semioval.
Capsule (intern, extern, extrem), lamele de substan alb, intercalate ntre
nucleii telencefalului.

Este format din fibre de proiecie, de asociaie i comisurale, axonii mielinici ai


tracturilor i fasciculelor corticopetale i corticofugale.

A. Capsula intern (capsula interna)

Pasaj strmt al majoritii fibrelor de proiecie, pe o seciune transversal a emisferei are


form de "V" orizontalizat cu vrful medial,i cu urmtoarele pri:
Braul anterior (crus anterius capsulae internae) sau partea lenticulocaudat, aflat
ntre capul nucleului caudat aezat medial i nucleul lenticular, situat lateral;
Genunchiul (genu capsulae internae), partea central ntre capul nucleului caudat i
talamus aflate medial, i nucleul lenticular aezat lateral;
Braul posterior (crus posterius capsulae internae) se divide raportat la nucleul
lentiform n trei pri:
- Partea talamolenticular, n apropierea genunchiului, ntre talamus i nucleul
lenticular.
- Partea sublenticular, inferior de nucleu.
- Partea retrolenticular, posterior de nucleul lentiform.

Conine fibre n majoritate longitudinale convergente i fibre transversale ce


intersecteaz capsula.

Fig. 59. Capsula interna


112

Fibre longitudinale
Corticospinale
Corticobulbare
Corticopontine
Corticotalamice
Talamocorticale

Fibre transversale
Fasciculul lenticular
Fasciculul subtalamic
Radiaia optic
Radiaia acustic

Fibrele au origine, traiect, semnificaie funcional diferit i sunt grupate n felul


urmtor:
Braul anterior:

Genunchiul:
Braul posterior

Partea talamolenticular
Partea sublenticular
Partea retrolenticular

Pedunculul talamic anterior


Tractul frontopontin
Fibre corticostriatale
Tractul corticobulbar
Peduncul talamic superior (p. ant)
Tractul corticospinal
Tractul corticorubral
Peduncul talamic superior (p. post)
Ansa peduncular
Radiaia optic
Radiaia acustic
Tractul corticotectal
Tractul corticotegmental
Tractul parietopontin
Tractul temporopontin (TURK)
Tractul occipitopontin
Fibre corticonigrale

Tractul corticospinal localizat strmt n capsula intern poate fi afectat n ntregime


(hemoragii) producnd hemiplegie controlateral.
B. Capsula extern i capsula extrem

Dou lame subiri de substan alb, aflate medial i lateral de claustrum.


Capsula extern (capsula externa), ntre nucleul lenticular i claustrum.
Capsula extrem (capsula extrema), ntre claustrum i lobul insulei.

Conin axoni dispui vertical i transversal, corticali i de conexiune ntre nucleul


lenticular, claustrum i insul.

II. FIBRELE DE PROIECIE

Au originea si terminaia n cortexul cerebral, ntre acesta i centrii subcorticali, fiind


grupate n fibre eferente sau corticofuge i aferente sau corticopete.
Fibrele corticofugale coboar la structurile infracorticale prin capsula intern i o mic
parte prin capsula extern pentru nucleii bazali.
Fibrele corticopetale radiaz la scoar prin capsula intern, iar dup prsirea acesteia
prin formarea coroanei radiate a talamusului, extins deci, ntre capsula intern i
scoar.
Fibrele de proiecie sunt organizate n tracturi i fascicule i pot fi ipsi- i controlaterale.
Cortexul are urmtoarele fibre de proiecie (fr enumerarea celor limbice):
113

Fibre eferente
Corticospinale
Corticobulbare
Corticostriatale
Corticotegmentale
Corticopontine
Corticoreticulare
Corticotalamice

Fibre aferente
Talamocorticale
- Specifice
- Nespecifice
Reticulare

III. FIBRELE DE ASOCIAIE

Sunt formate din axonii neuronilor corticali, sinaptai tot cu neuroni corticali ipsilaterali,
corelnd funciile de asociaie ale emisferei n care se afl.
Este un sistem reciprocal de conexiune (bidirecional), format din fibre scurte i lungi de
asociaie, cele scurte leag ntre ele cmpuri corticale nvecinate, iar cele lungi teritorii
emisferice distanate.
Fibrele scurte de asociaie pot fi:
Fibre intracorticale, n striaiile Baillarger; nu prsesc straturile scoarei.
Fibre extracorticale, ntre straturile III; au form de "U" denumite fibre arcuate
(fibrae arcuatae cerebri), sunt situate subcortical n substana alb, n profunzimea
anurilor inter- i intracircumvoluionale.
Fibrele lungi de asociaie formeaz un sistem spaial de legtur, ntre faa convex i
cea medial emisferic, precum i ntre partea superioara i cea inferioar a acesteia,
conectnd ntre ei toi lobii emisferici. Formeaz benzi dintre care mai importante sunt:
Fasciculul longitudinal superior (fasciculus longitudinalis superior) sau
frontooccipital, ntre lobul occipital i cel frontal, asociaz aria vizual, ariile de
limbai, aria motorie frontal ocular i focalizeaz informaiile n lobul prefrontal.
Fasciculul longitudinal inferior (fasciculus longitudinalis inferior) sau
temporooccipital, ntre lobul temporal i occipital, asociaz funcii audiovizuale.
Cingulum formeaz substana alb a girusului cingular, este calea de asociaie a
lobului limbic, ntre girusul parahipocampal i cortexul orbitofrontal.
Fasciculul uncinat (fasciculus uncinatus),curbat n jurul captului inferior al anului
silvian, profund de limenul insular, este dispus ntre girusul parahipocampal i
cortexul orbitofrontal. Aparine sistemului limbic.

Fig. 60-61. Fibrele de asociaie i comisurale ale encefalului


114

IV. FIBRELE COMISURALE


A. Corpul calos

Principalul sistem comisural conine fasciculele interemisferice care conecteaz prile


neocorticale similare din cele dou emisfere.

Conine fibre, care iradiaz deopotriv n cele dou emisfere (radiatio corporis callosi),
formeaz totodat tavanul i peretele medial al ventriculului lateral.
Forceps minor, sau anterior sunt fibrele curbate n form de "U" deschis nainte,
aflate naintea genunchiului corpului calos.
Forceps major, sau posterior este mnunchiul de fibre curbate n form de "U",
deschis napoi, situate napoia spleniumului corpului calos.
Tapetum este extensiunea lateral a radiaiei corpului calos, deasupra cornului
inferior al ventriculului lateral.

Transmit informaii interemisferice, cu excepia ariilor fr conexiuni transcorticale,


cum sunt: cortexul primar vizual i auditiv, senzitiv i motor pentru extremiti (ariile l,
2, 4, 17, 41).
B. Comisura anterioar

Conine fibre comisurale ntre lobii orbitofrontali, i temporali, care nu au conexiuni


prin corpul calos cu cei de partea opus. Are componente rinencefalice i neocorticale:
Componenta rinencefalic, ntre prile lobilor olfactivi (interolfactive) i ntre nucleii
amigdalieni (interamigdaliene), i fibre amigdalo-hipotalamice ventrale.
Componenta neocortical, ntre girusurile lobilor temporali (intertemporale).
C. Comisura fornixului (commissura fornicis)

Denumit i comisura hipocampului, lira lui David, sau psalterium, este o membran de
substan alb, extins ntre braele posterioare ale fornixului, dedesubtul speniumului
corpului calos.
Fibrele comisurale, dispuse transversal conecteaz cele dou formaiuni hipocampale
(fibre interhipocampale); face parte din comisurile rinencefalice.

115

SISTEMUL LIMBIC
I. CONSTITUIE

Structurile aflate la limita dintre telencefal i diencefal alctuiesc marginea emisferelor


de la acest nivel (lat. limbus=margine) i formeaz sistemul limbic (Broca 1878).
Cuprinde rinencefalul, cu rol olfactiv, i formaiuni cu funcii neolfactive, primordial
implicate n comportamentul emoional, motivaie, nvare, memorizare i alte funcii
instinctuale i psihosomatice subcorttiente.
Hipotalamusul, interconectat cu structurile limbic, este considerat de fiziologi ca fiind
constituentul central al sistemului, deoarece comportamentul emoional se manifest
prin efecte vegetative i endocrine.
A. Teritoriile limbice

Sunt dispuse ca arii corticale i ca nuclei telencefalici, diencefalici i mezencefalici.


Componente limbice sunt:
a.Arii neocorticale
girusul cingular
girusul parahipocampal
b.Arii paleocorticale
girusul paraterminal (subcalosal)
aria subcaloas (girusul paraolfactiv)
aria entorinal (Brodmann 28)
arii adiacente
c.Arii arhicorticale
hipocampul
girusul dinat
subiculum

Descrierea detaliat a componentelor se face n capitolele corespunztoare (faa inferomedial


cerebral sau aria orbitofrontal i rinencefal).

Nucleii sistemului limbic


Nucleii
a. Telencefal (Nucleii bazali prozencefalici) amigdalian
septului pellucid
accumbens septi
bazal Meynert
b. Diencefal
talamici anteriori, LD, MD
talamici nespecifici
corpului mamilar
habenulari
c. Mezencefal
interpeduncular

Lobul limbic Broca se afl pe faa medial a emisferei, intercalate de dou anuri
inelare, i format din girusurile limbice interpuse:
anul intern

Corpului calos
Hipocampal

Girusuri
Paraterminal
Aria subcaloas
Cingular
Istmul cingular
Parahipocampal
Limenul insulei
116

anul extern

Cingular
Colateral, rinal

Are o structur hexalaminar, anterior agranular, posterior granular (mezocortex


sau juxtaallocortex).
Dispus n jurul formaiunilor limbice allo- i subcorticale, este o zon supralimbic i
de asociaie pentru controlul cortical al comportamentului.

Aria orbitofrontal neocortical de asociere limbic are rol i n rspunsul afectivoemoional i discriminativ al olfaciei.

Aria septal format din componente prozencefalice subcalosale, striatumul ventral


(nucleus accumbens) i nucleii septali ocup un loc strategic de modulare a informaiilor
dintre structurile limbice corticale, hipocampale, amigdal, hipotalamice i al
trunchiului cerebral prin conexiunile fornicale, septohipocampale, amigdalohipotalamice, stria medular a talamusului, fasciculul medial prezencefalic.
Primete de asemenea aferene monoaminergice i colinergice necesare circuitelor
limbice.

Fig. 62 Formaiunile sistemului limbic


B. Fasciculele limbice

Cingulum este fasciculul de asociaie al lobului limbic.


Fasciculul uncinat, conexiune de asociaie complementara a lobului limbic, ntre girusul
parahipocampal i aria septal.

Striile longitudinale Lancis (medial i lateral), dintre care cea medial conine fibre
longitudinale de asociaie rudimentare ale rinencefalului.

Fornixul, bandelet de asociaie i proiecie ntre teritoriile limbice telencefalice i


diencefalice. Este principala eferen ipsilateral ntre hipocamp, aria septal,
hipotalamus. Are originea prin fimbria hipocampului, iar naintea orificiului Monro n
apropierea comisurii anterioare se divide n dou fascicule:
Fasciculul precomisural se termin n aria septal i nucleii anteriori ai
hipotalamusului.
Fasciculul postcomisural pentru corpul mamilar al hipotalamusului.

Stria terminal, conexiune reciproc intre nucleul amigdalian, striatum, aria septal,
talamus, hipotalamus i formaia reticular.
117

Stria medular conecteaz nucleii septali, talamusul, hipotalamusul i nucleii


habenulari.
Tractusul mamilotalamic Vicq d'Azyr: jonciune ntre nucleii corpului mamilar i cei
anteriori ai talamusului.
Fasciculis retroflexus, sau tractul habenulointerpeduncular al mezencefalului.
Fasciculul medial al creierului anterior ("medial forebrain bundle"), conexiune reciproc
ntre sistemul limbic, prozencefalul bazal i trunchiul cerebral; se extinde de la aria
septal la hipotalamus i la formaia reticular a mezencefalului. Conine fibre
ascendente noradrenergice, serotoninergice, dopaminergice i colinergice. Are fibre
descendente asociate fasciculului longitudinal dorsal (Schutz).
Sistemul dopaminergic mezolimbic ascendent este denumirea dat proieciilor limbice
ale ariei ventrale tegmentale a mezencefalului, Tsai, a cror celule dopaminergice
contacteaz aria septal, nucleul amigdalian i arta entorinal.
Fibrele comisurale majore ale sistemului limbic sunt cuprinse n trei formaiuni
comisurale:
Comisura anterioar interconecteaz lobii olfactivi, amigdalele i pri ale girusului
parahipocampal.
Comisura fornixului sau hipocampal dintre cele dou formaiuni hipocampale
simetrice.
Comisura habenular, ntre nucleii habenulei dintr-o parte i alta, fibrele traversnd
lama superioar a pediculului pineal.
Fibrele perforante de asociaie ntre cortexul entorinal (aria28) i hipocamp.
Tractul amigdalohipotalamic ventral.

II. ORGANIZARE INTERN

Teritoriile limbice i conexiunile dintre acestea constituie un sistem inelar de expresie


emoional numit circuit Papez (1937) multimodal conceput i descris n versiunile
moderne.
A. Circuite intrinseci

Circuitul limbic: cingulum i fasciculul uncinat interconecteaz girusurile lobului


limbic.
Circuitul infralimbic, rudimentar, prin bandeleta diagonal Broca striile longitudinale
Lancis- girusul fasciolar- girusul dinat- bandeleta Giacomini, leag aria septal,
indusium griseum i hipocampusul.
Circuitul hipocampo-fornical cortico-subcortical are originea n celulele piramidale ale
hipocampusului, prin alveus i fimbria fornixului, apoi fornix. Acesta are dou
componente:
Componenta precomisural la aria septal (fibre septohipocampale).
Componenta postcomisural la nucleii corpilor mamilari (fibre hipocampomamilare):
- Tractul mamilotalamic Vicqd'Azyr continu circuitul la nucleii talamici anteriori.
- Pedunculul talamic anterior: de la nucleii talamici anteriori la girusul cingular (fibre
talamocingulare) i lobul prefrontal.
Circuitul amigdalo-hipotalamo-habenular prin:
Stria terminal ntre nucleul amigdalian -aria septal -striatum -nucleii talamici
mediali -nucleii hipotalamici anteriori.
Stria medular de la nucleii hipotalamici anteriori la nucleii habenulari.
Fasciculus retroflexus, de la nucleii habenulari la nucleul interpeduncular
mezencefalic
118

B. Aferentaia i eferentaia limbic

Aferenele:
Pedunculii talamici, fibrele radiate talamocingulare de la sistemele senzitivosenzoriale.
Lobul olfactiv: de la sistemul olfactiv.
Fasciculul medial al creierului anterior: de la formaia reticular i fibre
noradrenergice, serotoninergice, colinergice (nucleul Meynert) i dopaminergice
(sistemul mezolimbic dopaminergic).
Eferenele:
Hipotalamusul: focalizeaz informaiile limbice hipocampale, amigdaliene i ale ariei
septale.
Sistemul extrapiramidal: prin circuitul amigdalo-hipotalamo-habenular cu conexiuni
striatale i interpedunculare.
Formaia reticular: prin fasciculul medial al creierului anterior.
Neocortexul supralimbic: prin eferenele de asociaie ale lobului limbic, cu rol n
perceperea contient a comportamentului emoional.

119

CILE DE CONDUCERE ALE SISTEMULUI NERVOS


I. CLASIFICARE
1. Sistemele somatosenzitive sau senzitive generale
a. Sistemul somatosenzitiv discrimina tiv ascendent
b. Sistemul somatosenzitiv anterolateral ascendent, protopatic termoalgezic
c. Sistemul proprioceptiv ascendent
d. Sistemul trigeminal
2. Sistemele senzoriale sau senzitive speciale
a. Sistemul olfactiv
b. Sistemul gustativ
c. Sistemul vizual
d. Sistemul auditiv
e. Sistemul vestibular
3. Sistemele somatomotorii
a. Sistemul piramidal
b. Sistemul extrapiramidal

II. ORGANIZAREA SISTEMELOR SENZITIVE

Majoritatea sistemelor somatosenzitive i senzoriale dispun de trei staii neuronale i


anume:
Protoneuronul este periferic, ganglionar (ganglionii senzitivi ai nervilor spinali i
cranieni).
Deutoneuronul este nuclear, intranevraxial (spinal sau n trunchiul cerebral).
Neuronul teriar sau neuronul talamic se afl localizat n nucleii talamici sau
metatalamici.
Cile de conducere au dou pri:
Partea extranevraxial, de la receptori la nevrax, prin intermediul nervilor senzitivi
spinali i cranieni.
Partea intranevraxial, format din tracturi i fibre, n majoritate decusate.
Toate sistemele senzitive au fibre descendente i colaterale pentru controlul i
modularea prin feedback a informaiilor transmise spre scoar.
Toate cile somatosenzitive generale i speciale au conexiuni subcorticale pentru
formarea arcurilor reflexe somatice i viscerale.
La staiile neuronale intranevraxiale cile senzitive fac sinapse cu formaia reticular,
pentru a facilita sau inhiba transmiterea semnalelor spre scoar.
Proieciile corticale ale cilor senzitive-senzoriale sunt n majoritatea cazurilor
controlaterale n cortexul somatosenzitiv i senzorial primar i secundar.
Toate sistemele senzitive, ncepnd de la receptori, ci de conducere i pn la scoara
cerebral inclusiv, dispun de o organizare somatotopic, precis sau relativ.

III. ORGANIZAREA SISTEMELOR MOTORII

Sistemele somatomotorii inerveaz musculatura striat, sunt dual organizate:


Sistemul corticofugal este monosinaptic de la neuronul motor cortical la neuronul
efector inferior.
Sistemul extracorticofugal este polisinaptic, cu multiple conexiuni subcorticale pn
la neuronul efector inferior.

120

Cile somatomotorii piramidale i extrapiramidale n majoritatea lor decuseaz i


controleaz mecanismele motorii controlaterale.
Motoneuronul cornului anterior spinal este terminalul comun al tuturor cilor
descendente motorii, integrnd i transmind la efectorii musculari prin nervii motori.
Terminalii comuni neuronali ai nervilor cranieni sunt nuclei somatomotori de origine
ale acestora.
Interneuronii spinali i din trunchi au rol crucial n funciile motorii acionnd prin
diferii transmiteri, inhibitori GABA-ergici ,excitatori glutamatergici.
Sistemele motorii cerebrale i cerebelare sunt organizate somatotopic i sunt n
interrelaie cu tracturile reticulo-spinale, acetea nfluennd fluxul informaiilor motorii
la nivelul motoneuronilor terminali.

121

SISTEMUL SOMATOSENZITIV DISCRIMINATIV


ASCENDENT
(Lemniscal medial)
Transmite senzaii srteroceptive epicritice, kinestezice contiente, tactile
difereniate, stereognostice, presiune, vibraii, simul poziiei i a
micrilor corpului (mecanorecepie)
A. Receptorii

Receptorii tegumentari
Discurile Merkel (meniscus tactus)
Corpusculii Meissner (corpusculum tactus)
Corpusculii Vater - Paccini (corpusculum lamellosum)
Terminaiile Ruffini Terminaii nervoase peripiloase

Receptorii musculoscheletici
Fusul neuromuscular (fusus neuromuscularis)
Fusul neurotendinos (fusus neurotendinosus)
Corpusculii Golgi-Mazzoni (corpusculum bulboideum)
B. Neuronii de conexiune

Protoneuronul; are pericarionul dispus periferic n ganglionii senzitivi ai rdcinilor


posterioare spinale.
Deutoneuronul: se afl n bulb, n nucleii gracilis i cuneatus.
Neuronul al treilea: este situat n nucleul ventral posterior (VPL) al talamusului.
C. Segmentul extranevraxial al cii de conducere

Aferenele extero- i proprioceptive, componente ale nervilor spinali, sunt fibrele (n


realitate dendritele) neuronilor pseudounipolari din ganglionii spinali.
Aferene tegumentare groase i mijlocii tip A
Aferente musculoscheletice tip I alfa i beta.

Axonii afereni lungi ai protoneuronilor ptrund n funiculul posterior al mduvei


spinrii prin diviziunea medial a rdcinii posterioare a nervului spinal.
D. Segmentul intranevraxial al cii de conducere

Fibrele ascendente axonice urc fr ntrerupere n funiculul posterior ipsilateral al


mduvei spinrii, formnd cile spinobulbare, divizate n dou fascicule care se termin
n deutoneuronii bulbari.
Fasciculul gracilis (Goll) se afl medial, conine fibrele sacro-lombare i toracale
inferioare provenite de sub segmentul T6.
Fasciculul cuneatus (Burdach) situat lateral, este format din fibrele toraco cervicale
provenite de deasupra segmentului T6

Fibrele bulbotalamice sunt axonii deutoneuronilor din nucleii Goll i Burdach care
formeaz fibrele arcuate interne ale bulbului, se decuseaz n decusaia lemniscal, trec
controlateral i se continu n lemniscul medial la nucleul ventral posterior al
talamusului.
122

Fibrele talamocorticale: eferenele nucleului talamic formeaz pedunculul talamic


superior (centroparietal), traverseaz braul posterior al capsulei interne i radiaz la
girusul postcentral. Sunt fibre numai ipsilaterale.

Ramurile axonice spinale descendente i controlaterale:


Ramura descendent formeaz fascicule intersegmentare medulare de asociaie:
fasciculul interfascicular (sau semilunar) i fasciculul septomarginal.
Ramurile colaterale particip la formarea arcurilor reflexe spinale (cu motoneuronii
cornului anterior) i fac sinapse cu neuronii proprioceptivi din coloana Clarke (pentru
controlul proprioceptiv).
E. Proiecia cortical

Fibrele talamoeorticale se proiecteaz n girusul postcentral somatosenzitiv primar (3, l,


2) i cortexul somatosenzitiv secundar.
Proiecia sistemului este controlateral i are reprezentare somatotopic inversat a
corpului (homuncul senzitiv).
F. Transmisia semnalelor discriminative

Transmiterea este rapid, cu un grad nalt de orientare spaial; somatotopia fibrelor este
pstrat extranevraxial, intrafunicular, lemniscal, talamic i cortical.
Fibrele n funiculul posterior se adiioneaz n sens medio-lateral (legea Kahler); cele
provenite din segmentele joase se afl medial, iar cele ale segmentelor superioare se
dispun lateral.

Fig. 63. Sistemul somatosenzitiv discriminativ

123

SISTEMUL SOMATOSENZITIV ANTEROLATERAL


ASCENDENT
(Spinotalamic)

I. SISTEMUL TERMOALGEZIC
Sistemul spinotalamic lateral algoconductor (subdiviziunea lateral a
sistemului ascendent anterolateral)
Transmisie termic i nociceptiv superficial i profund somatic
A. Receptorii

Termoreceptorii la cald i la rece sunt terminaii nervoase libere i ncapsulate


superficiale (piele) i profunde (aparat musculoscheletal).
Nociceptorii detecteaz leziunile tisulare superficiale i profunde somatice; sunt
terminaii nervoase libere polimodale, nociceptori mecanosenzitivi termosenzitivi i
chemosenzitivi.
B. Neuronii de conexiune

Protoneuronul; are corpul neuronal dispus n ganglionul spinal.


Deutoneuronul: se afl n lamele Rexed I-V ale cornului posterior. Primordial n nucleul
propriu (nucleul T=transmiterul) lamelor III-IV Rexed.
Neuronul al treilea talamic: se afl n nucelul ventral posterior lateral i n nucleii
intralaminari talamici.
C. Neurotransmiterea nociceptiv

Neurotransmisia protoneuronal are loc prin substana P ("pain producting substance")


sintetizat de neuronii ganglionului spinal i transferata la sinapsele din substana
gelatinoas a cornului posterior.
Sinapsele dintre proto- i deutoneuroni au loc prin interpunerea unui numr variat de
interneurom inhibitori situai n substana gelatinoas (lamele I, III) cu neurosecreie
mediatoare opioid (enkephaline, dynorphine).
D. Calea algotermoconductoare extranevraxial

Semnalele dureroase acute (rapide) imediate i de frig sunt transmise precis, localizate
n fibre mielinizate subiri tip A delta, la neuronii ganglionului spinal.
Semnalele algice secundare, ntrziate, persistente (n durerea cronic), greu localizate
i de cald sunt conduse de fibre subiri amielinice tip C.
Axonii ganglionilor spinali ptrund n mduva spinrii prin diviziunea lateral a
rdcinii posterioare a nervului spinal.
E. Calea algotermoconductoare intranevraxial

Axonii ptrund n mduva spinrii, nainte de a ajunge n cornul posterior vor avea un
traiect ascendent sau descendent scurt de l-3 segmente n tractul dorsolateral Lissauer.
Fac sinapse cu deutoneuronul din lamele Rexed I-V direct sau prin intermediul unor
interneuroni din substana gelatinoas.

124

Deutoneuronii (numii i celule transmitoare)emit axoni lungi, care urc cteva


segmente medulare, se ncrucieaz n comisura alb anterioar i controlateral
formeaz tractul spinotalamic lateral.

Semnalul termic i nociceptiv se transmit paralel; n partea anterioar a tractului


spinotalamic lateral sunt transmise semnalele dureroase, iar n partea posterioar a
tractului semnalele termice, ambele avnd o organizare somatotopic (mai profund
fibrele provenite din partea superioar a corpului).

Tractul spinotalamic lateral se divide n doua mnunchiuri de fibre:


Fibrele neospinotalamice, cu rol n localizarea i clasificarea tipurilor de durere, se
termin n nucleul ventral posterior lateral talamic.
Fibrele paleospinotalamice informeaz asupra intensitii durerii, are conexiuni
multiple cu tractul spinoreticular i formaia reticular din trunchiul cerebral, formnd
tractul spinoreticulotalamic, conectat cu nucleii reticulari talamici, n special cu
nucleii intralaminari.
Fibrele spinoreticulare asociate ajunse n trunchiul cerebral fac parte din sistemul
reticular ascendent extratalamic.

Traseul tractului spinotalamic lateral n trunchiul cerebral are loc prin lemniscul spinal.

Fibrele talamocorticale radiaz la scoara cerebral att somatotopic ct i difuz.


F. Proiecia subcortical

Fibrele spinoreticulotalamice sunt controlaterale prin conexiuni subcorticale spinale,


tronculare, hipotalamice i limbice, declaneaz mecanisme reflexe i de comportament
emoional asociate durerii.
Circuitele spino-reticulo-spinale declaneaz mecanisme endogene de inhibiie ale
durerii (mecanisme analgetice).
G. Proiecia cortical

Cortexul somatosenzitiv primar (ariile 3, l, 2) i secundar localizeaz, apreciaz i


evalueaz senzaiile dureroase i termice.
Proiecia difuz talamocortical, parte component a sistemului ascendent activator
reticular, cuprinde toate ariile corticale.

II. CONTROLUL ANALGEZIC ENDOGEN


Transmiterea nociceptiv este controlat i modulat la toate etajele intranevraxiale implicate
n algoconducere, prin multiple mecanisme neuromediatoare.
A. Controlul de poart ("gate control")

Colateralele axonilor fracturilor spinale ascendente, care au contacte sinaptice n cornul


posterior cu interneuronii i deutoneuronii tractului spinotalamic lateral provin din:
Fibrele aferente groase tip A alfa i beta cu transmisie discriminativ nedureroas
(cile gracilis, cuneatus).
Fibre aferente subiri tip A delta i C pentru conducerea nociceptiv.

Excitarea fibrelor groase A alfa i beta inhib transmiterea nociceptiv prin fibrele A
delta i C.

Poarta deschis pentru durere: influxul transmis prin fibrele A delta i C are cale liber
prin interneuroni la deutoneuronul tractului spinotalamic lateral.

125

Poarta nchis pentru durere: excitaia nedureroas a fibrelor groase, prin activitatea
interneuronal (inhibiie presinaptic) suprim transmisia dureroasa la deutoneuronul
cii spinotalamice laterale (teoria este controversat).
B. Controlul endorfinic

Neuronii enkephalinergici intercalai, aflai n substana gelatinoas medular blocheaz


receptorii substanei P, inhibnd astfel neurotransmiterea mesajelor dureroase la tractul
algoconductor intranevraxial.
Neuronii supraspinali opioidici (periapeductali, diencefalici, rinencefalo limbici i
cortical) diminua i moduleaz transmiterea nociceptiv i perceperea acestuia.
C. Sisteme endogene de control analgezic

Calea rafespinal: sistem serotoninergic descendent, are originea n nucleul rafeului


bulbar, coboar bilateral n funiculul dorsolateral Lissauer la substana gelatinoas
medular, excitnd interneuronii enkephalinergici i inhib presinaptic transmiterea
nociceptiv (calea analgetic serotonino-opioid).
Calea ceruleospinal, sistem noradrenergic descendent, are originea n nucleul ceruleu,
coboar ipsilateral n funiculul anterior i lateral inhibnd n cornul posterior pre - i
postsinaptic neurotransmisia nociceptiv.
Calea mezospinal, sistem dopaminergic descendent dispersat din nucleii ariei
tegmentale ventrale Tsai, are rol n modularea nocicepiei i atenuarea durerii prin
mecanisme necunoscute.

III. SISTEMUL PROTOPATIC


Sistemul spinotalamic anterior (subdiviziunea anterioar a sistemului ascendent
anterolateral)
Transmite senzaii exteroceptive neprecise i tactile grosolane: Nu transmite senzaii
proprioceptive
A. Receptorii

Terminaii nervoase libere cutanate.


Terminaii incapsulate cutanate.
B. Neuronii de conexiune

Protoneuronul are corpul celular situat n ganglionul senzitiv al rdcinii spinale


posterioare
Deutoneuronul este localizat n lamele Rexed I - V din cornul posterior al mduvei
spinrii.
Neuronul al treilea se afl n nucleul ventral posterior lateral (VPL) al talamusului.
C. Calea extranevraxial

Aferenele cutanate sunt fibre mielinizate subiri, tip A delta ale celulelor
pseudounipolare din ganglionii spinali.
Axonii celulelor pseudounipolare ptrund n mduva spinrii la deutoneuron prin
diviziunea laterala a rdcinii dorsale a nervului spinal.

126

D. Calea intranevraxial

Deutoneuronii aflai n lamele Rexed I - V au majoritatea axonilor .ncruciai n


comisura alb anterioar, acetia urcnd prealabil cteva segmente medulare.
Tractul spinotalamic anterior, controlateral, conine majoritatea axonilor. O mic parte
din axoni sunt nencruciai i particip la alctuirea tractului spinotalamic anterior
ipsilateral.
Fibrele spinotalamice anterioare din partea inferioar a corpului sunt situate superficial,
iar cele provenite din partea superioar a corpului se afl profund.
Trunchiul cerebral este traversat fr ntrerupere i ncruciare; la acest nivel tractul
spinotalamic anterior face parte din lemniscul spinal, n care fibrele mediale devin
ventrale, iar cele laterale ocup o poziie dorsal.
Dup sinaptarea tractului in nucleul ventral posterior lateral (VPL) al talamusuiui, calea
se continu prin fibrele talamocorticale ce trec prin pedunculul talamic superior i braul
posterior al capsulei interne.
E. Proiecia cortical

Girusul postcentral (ariile 3,1,2) n cortexul somatosenzitiv primar i secundar.


F. Transmisia semnalelor protopatice

Viteza de transmisie mai lent (semnale protopatice nu i proprioceptive!).


Localizare spaial homuncular aproximativ, neprecis.

Fig. 64. Sistemul protopatic

127

SISTEMUL PROPRIOCEPTIV ASCENDENT


Transmite sensibilitatea proprioceptiv inconient la cerebel i
cea kinestezic contient la cortexul cerebral

I. SISTEMUL PROPRIOCEPTIV INCONTIENT


A. Receptorii

Proprioceptorii sunt situai n structurile aparatului locomotor: muchi, tendoane,


capsul articular, ligamente.
Sunt mecanoreceptori kinestezici profunzi ca:
Fusurile neuromusculare
Fusurile neurotendinoase
Corpusculii VaterPacini
Corpusculii tendinoi Golgi
Corpusculii Ruffini
B. Neuronii de conexiune

Protoneuronii sunt situai n ganglionii spinali.


Deutoneuronii se afl n:
Nucleul dorsal Clarke n lamele Rexed V-VI al cornului posterior spinal, ntre
segmentele T1-T2, locul de origine al tractului spinocerebelar posterior.
Nucleii lamelor Rexed V-VI ai segmentelor lombare i sacrale, pentru tractul
spinocerebelar anterior.
Nucleul cuneat accesor din bulb care pentru segmentele cervicale este deutoneuronul
tractului cuneocerebelar.
C. Calea extranevraxial

Aferenele proprioceptive pentru ganglionii spinali sunt fibre de grosime mijlocie tip I i
II.
Eferenele ganglionilor spinali ptrund n mduv prin diviziunea medial a rdcinii
posterioare, apoi urc cteva segmente, nainte de a face sinaps prin cornul posterior al
acesteia.
D. Calea intranevraxial

Tractul spinocerebelar posterior (Flechsig) format din axonii deutoneuronilor; urc


ipsilateral i marginal n funiculul lateral, naintea anului postero-lateral, are o
somatotopie lamelar; segmentele inferioare au o reprezentare superficial iar cele
superioare una profund.
Colateralele axonice nchid arcuri reflexe medulare osteodendinoase i bulbare
(olivare, vestibulare).
Traverseaz bulbul i prin pedunculul cerebelar inferior, sub form de fibre
muchioase; se termin n scoara paleocerebelar.

Tractul spinocerebelar anterior (Gowers) are deutoneuronii, cu marea majoritate a


axonilor ncrucindu-se n comisura alb anterioar; se situeaz n funiculul lateral
marginal, napoia anului anterolateral, avnd somatotopia similar cu cea a tractului
precedent.
128

Traverseaz trunchiul cerebral i ajunge la cerebel prin pedunculul cerebelar superior.


n pedunculul cerebelar superior i cerebel fibrele se ncrucieaz; proiecia
cerebelar prin aceast cale, n consecin, va fi ipsilateral (calea este denumit
exagerat ncruciat).

Tractul cuneocerebelar, component al tractului spinocerebelar posterior, este format din


fibrele arcuate externe dorsale provenite din nucleul cuneat accesor, care ajung
ipsilateral n cerebel prin pedunculul inferior al acestuia.

Cile proprioceptive incontiente asociate, interconectate cu cerebelul sunt:


Calea spinoolivar;
Calea spinoreticular;
Calea spinovestibular.
E. Proiecia cerebelar

Cile spinocerebelare, ca fibre muchiforme se proiecteaz n stratul granular al


cortexului cerebelar.
Reprezentarea cerebelar este somatotopic, homunculii rezultai au fosi descrii la
cerebel (punctul D).

Fig. 65. Protoneuronul i deutoneuronul sistemului proprioceptiv

II. SISTEMUL PROPRIOCEPTIV CONTIENT

Este identic cu cile spinobulbare (Goll i Burdach) i lemniscul medial (cu receptori
musculoscheletici, fibre tip I alfa i beta, proiecie cortical postrolandic).
Are rol n sensibilitatea kinestezic contient (perceperea poziiei i micrilor
corpului) i circuiteaz controlul muscular voluntar complex.

129

SISTEMUL TRIGEMINAL
Transmite informaiile tactile dtecriminative. protopatice i termoalgice ale feei i cele
proprioceptive de la aparatul masticator, muchii extraoculari i ai mimicii
A. Receptorii

Corespund cu receptorii superficiali i profunzi, descrii la sistemele somato-senzitve


ascendente.
B. Neuronii de conexiune

Ganglionul trigeminal Gasser (echivalent cu ganglionul spinal) are o aezare


extranevraxial dar intracranian i conine protoneuronii periferici.

Deutoneuronul se afl n complexul nucleilor terminali trigeminali ipsilaterali i anume:


Nucleul tractului spinal (nucleul gelatinos Rolando) pentru informaii tactile
protopatice i termoalgice. Cele algice au terminaii i n nucleii intralaminari ai
talamusului.
Nucleul senzitiv principal somatosenzitiv discriminativ.
Nucleul tractului mezencefalic, proprioceptiv, att pentru aferenele proprioceptive
trigeminale, ct i pentru cele ale ochilor (V/1) i ale muchilor mimicii (prin VII).

Neuronul al treilea talamic se afl n nucleul ventral posterior medial al talamusului.


C. Segmentul extranevraxial

Este format din aferenele neuronilor din ganglionul trigeminal Gasser, fibre de grosimi
diferite, aflate n ramurile nervului trigeminal.
Axonii neuronilor din ganglionul Gasser formeaz rdcina senzitiv a trigemenului;
acesta ptrunde n partea anterolateral a punii la neuronii terminali ai trigemenului.

D. Segmentul intranevraxial

Axonii protoneuronului gasserian menin somatotopia periferic a ramurilor trigeminale


primare, dar se regrupeaz funcional:
Fibrele ascendente conduc sensibilitatea termoalgic i protopatic la nucleul tractului
spinal; n partea inferioar a acestuia nervul mandibular, n cea mijlocie nervul
maxilar, iar n cea superioar nervul oftalmic avnd reprezentarea somatotopic.
Fibrele mijlocii conduc sensibilitatea tactil discriminativ la nucleul senzitiv
principal.
Fibrele ascendente conduc sensibilitatea proprioceptiv la nucleul tractului
mezencefalic (nucleul conine i protoneuroni proprioceptivi).
Tractul spinal al trigemenului primete aferene somatosenzitive i de la ali nervi
cranieni (VII, IX, X); are conexiuni cu formaia reticular din trunchiul cerebral i
talamus (pentru formarea arcurilor reflexe i transmiterea nociceptiv difuz).
Lemniscul trigeminal conine axonii deutoneuronilor, traverseaz trunchiul cerebral la
talamus ca:
Fasciculul trigeminotalamic ventral ncruciat.
Fasciculul trigeminotalamic dorsal nencruciat.
Axonii nucleului ventral posterior medial al talamusului formeaz pedunculul talamic
superior, trec prin braul posterior al capsulei interne i radiaz la scoara cerebral.
E. Proiecia cortical

n cortexul somatosenzitiv primar, aflat n partea inferioar a girusului postcentral.


n cortexul somatosenzitiv secundar al feei, care se afl n operculul frontoparietal.
130

SISTEMUL OLFACTIV
A. Receptorii olfaciei

Celulele receptoare sau olfactive sunt neuroni bipolari derivai din sistemul nervos
central i se afl n mucoasa olfactiv.
Celulele au cili mbibai n mucus i sunt chemoreceptori care au via scurt i
capacitate bun de regenerare.

B. Neuronii de conexiune

Protoneuronul este celula olfactiv receptoare a mucoasei olfactive.


Deutoneuronul se afl n celulele mitrale din bulbul olfactiv.
Neuronii intermediari sunt plasai n formaiunile rinencefalice i limbice ale
telencefalului.
C. Calea olfactiv

Nervul olfactiv (nervus olfactorius), primul nerv cranian, se formeaz din filele
olfactorii, axonii amielinici ai protoneuronilor receptori, care trec peste orificiile lamei
cribroase etmoidale n aproximativ 20 fascicule, circumscrise de o teac a meningelui.
Bulbul olfactiv (bulbus olfactorius), extensiunea telencefalului, are o form ovalar
mic; este aezat n partea anterioar a
anului olfactiv al feei orbitofrontale
emisferice.
Are o structur lamelar format din
cinci straturi, dintre care stratul
mitral conine celulele mitrale,
deutoneuronii olfactivi,iar stratul
glomerular glomerulii
sinaptici
olfactivi.
Celulele mitrale largi snt conectate
cu fibrele celulelor receptoare prin
intermediul
unor
structuri
specializate sferice numite glomeruli
olfactivi, prin care receptorii
olfactivi converg la un numr mic de
celule mitrale.
Fig. 67. Bulbul olfactiv
Bulbul conine i un numr mare de interneuroni inhibitori, denumii celule
periglomerulare (sau granulare).
Sinapsele dendrodendritice dintre celulele mitrale i cele periglomerulare au rolul de
a controla modularea i inhibarea transmiterii impulsurilor olfactive.
Bulbul olfactiv primete aferen (axoni centrifugali) din nucleii trunchiului cerebral
i anume proiecii noradrenergice, serotoninergice i colinergice procesnd astfel
informaii olfactive i totodat de modulare care vor fi transmise prin striile olfactive
structurilor limbice terminale.
Tractul olfactiv este aezat n anul olfactiv, ntre bulbul olfactiv i trunchiul olfactiv
dispus n dreptul substanei perforate anterioare.
Conine axonii celulelor mitrale i nucleii de releu, precum i conexiunile comisurale
controlaterale.

131

Tractul olfactiv se divide n trei strii olfactive care se termin ipsilateral dup cum
urmeaz
Stria olfactoria medialis:
Stria olfactoria intermediar:
Stria olfactorie lateral:

Substana perforat anterioar


Nucleii septali
Bulbul olfactiv controlateral
Hipotalamus
Talamus (nucleul MD)
Cortexul orbitofrontal
Amigdal
Cortexul olfactiv (piriform)
Cortexul entorinal
Hipocamp

D. Conexiunile corticale

Cortexul olfactiv este conectat ipsilateral cu cile olfactive, fr ca acestea s se


interconecteze prealabil cu nucleii talamici.
Aria olfactorie primar aparine paleocortexulni, face parte din rinencefal i corespunde
cu lobul (aria) piriform al acestuia (a se vedea la telencefal).
Cortexul orbitofrontal (neocortex) are rol n perceperea contient discriminativ a
simurilor olfactive.
Sistemul olfactiv are conexiuni complexe cu toate structurile limbice corticosubcorticale, existnd o strns asociere a funciilor olfactive i celor limbice
neolfactive; sistemul olfactiv simbolic poate fi apreciat ca "fereastra sistemului limbic".

Fig. 68. Sistemul olfactiv

132

SISTEMUL GUSTATIV
A. Receptorii gustativi

Papilele linguale (papillae linguales) fuziforme i circumvalate conin mugurii


gustativi, formai din celule senzoriale gustative i de susinere.
Celulele gustative sunt chemoreceptori, prevzute cu prelungiri mbibate n saliv, cu o
localizare particular pe suprafaa dorsal a limbii i n partea posterioar a cavitii
bucale i sunt specifice pentru cele patru senzaii gustative primare (srat, acid, amar,
dulce).
B. Neuronii de conexiune

Protoneuronii se afl n ganglionii periferici ai nervilor cranieni (VII, IX, X) pentru


sensibilitatea gustativ.
Ganglionul geniculat al nervului facial.
Ganglionul inferior al nervului glosofaringian (ganglion petrosal).
Ganglionul inferior al nervului vag (ganglion nodos).

Deutoneuronul este comun, aflat n partea anterioar a nucleului tractului solitar


(nucleul gustativ Nageotte).

Neuronul al treilea, talamic se gsete n nucleul ventral posterior medial al talamusului.

Fig. 68. Sistemul gustativ

133

C. Calea gustativ

Segmentul extranevraxial este format din dendrite aflate n nervii periferici senzitivi, i
anume:
Prin nervul lingual (V/3) i coarda timpanului, dendritele protoneuronului preiau
semnalele gustative din cele 2/3 anterioare ale limbii i prin axonii din componena
nervului intermediar Wrisberg (VII bis), ramura chorda tympani, ptrund n bulb la
deutoneuronul aflat n nucleul tractului solidar.
Dendritele ganglionilor senzitivi glosofaringian i vag adun senzaiile gustative din
treimea dorsal a limbii i teritoriile adiacente acesteia, protoneuronii avnd axonii
terminai n nucleul tractului solitar ipsilateral.

Nucleul gustativ al tractului solitar, emite axoni adiionali la nucleii salivatori,


hipotalamus i interneuronii formaiei reticulare bulbopontine, pentru formarea arcurilor
reflexe, precum i axoni terminai n nucleul ventral posterior medial al talamusului.
Fibre asociate lemniscului medial prin proiecie solitaro-talamic.

Fibrele talamocorticale prin pedunculul talamic superior trec prin braul posterior al
capsulei interne la cortexul somatosenzitiv. Fibre gustative de la tractul solitar se
proiecteaz i n hipotalamus i amigdal declannd rspuns comportamental i
autonom asociate cu alimentaia.
D. Aria cortical gustativ

Aria gustativ primar se afl n partea inferioar a cortexului somatosenzitiv


postcentral, n operculul fronto-parietal (aria 43).
Aria somestezic secundar se situeaz n apropierea celei primare, n profunzimea
anului silvian n zona insulo-opercular.

134

SISTEMUL VIZUAL (OPTIC)


A. Receptorii vizuali

Fotoreceptorii sau receptorii electromagnetici aflai n lama extern a retinei capteaz


lungimile de unde 400-700 mm ale spectrului electromagnetic
Conurile (cellula optica coniformis) ocup pata galben i fovea central: au rol n
vederea discriminativ (acuitate) si vederea cromatic.
Bastonaele (cellula optica bacilliformis) se afl periferic de pata galben; au rol n
vederea monocromatic, nocturn i detectarea micrilor.

Imaginea vizual cuprinde informaiile proiectate din exterior pe retin unde se


formeaz imaginea retinean monocular n partea periferic sau binocular n partea
central a retinei.
Micrile conjugate ale globilor oculari asigur vederea binocular prin recepionarea
(temporal, nazal) i transmiterea imaginilor la corpii geniculai lateral unde acestea
fuzioneaz ntr-o informaie unitar, ntr-un singur corp geniculat. Cmpul vizual i
cmpul retinian sunt dou teritorii distincte.
B. Neuronii de conexiune

Protoneuronul se afl n lama mijlocie a retinei (n stratul nuclear intern) i este format
din celule bipolare, dendritele acestora fac sinaps cu celulele receptoare, iar axonii lor
cu neuronii ganglionari, deutoneuronul cii optice. ntre fotoreceptori i celulele
nervoase exist dispoziie convergent de legtur.
Deutoneuronul este format din celule ganglionare mici, mijlocii i largi, multipolare,
aflate n lama intern a retinei (n-stratul ganglionar); axonii acestor celule, converg la
pata oarb (discul nervului optic), unde se mielinizeaz i intr n structura nervului
optic.
Neuronul teriar, metatalamic, se afl n corpul geniculat lateral format din ase straturi
celulare.

C. Calea periferic (tractul retinogeniculat)

Nervul optic (nervul cranian II) perforeaz retrobulbar sclera, strbate orbita i canalul
optic, terminndu-se n chiasma optic.
Conine axonii celulelor ganglionare ntr-o topografie retinian precis; fibrele
jumtii temporale ale retinei se afl lateral, cele din jumtatea nazal, medial,
fibrele maculare sunt dispuse central.
Ontogenetic i anatomic aparine diencefalului, iar structural nu corespunde nervilor
periferici cranieni,fiind aadar tract al sistemului nervos central.
Chiasma optic, dispus median naintea infundibulului hipotalamic lipit de podeaua
ventriculului al treilea, n unghiurile anterioare primete nervii optici, iar n unghiurile
posterioare se continu cu tractul optic.
Fibrele temporale ale retinei rmn ipsilaterale, trecnd n partea lateral a chiasmei
n tractul optic.
Fibrele nazale se ncrucieaz i trec n tractul optic controlateral, (deci decusaie
parial).
Tractul optic continu chiasma optic ca o bandelet ce nconjoar jonciunea
mezencefalo-diencefalic i se termin n corpul geniculat lateral.
Tractul retinogeniculat formeaz cea mai mare parte a tractului optic i conine fibrele
retiniene provenite prin decusaia parial, din jumtatea temporal retinian i
macular ipsilateral i din jumtatea nazal retinian i macular controlateral.
135

Tractul retinopretectal trece prin braul superior al coliculului superior la acesta i la


neuronii ariei pretectale, pentru arcurile reflexe optice.
Fibrele retinohipotalamice, destinate nucleilor hipotalamici, au rol n controlul
circadin ritmului neuroendocrin.
D. Calea central (tractul geniculocalcarin)

Tractul optic se termin n corpul geniculat lateral avnd o topografie retinotopic


precis.
Straturile 2,3,5 primesc fibrele jumtii temporale ipsilaterale, straturile l, 4, 6,
fibrele ncruciate, sosite din jumtatea nazal controlateral.
Straturile adiacente sunt interconectate i suprapun imaginile sosite de la cele dou
cmpuri vizuale implicate n privire (fuziunea imaginilor).

Radiaia optic Gratiolet sau tractul geniculocalcarin este format din axonii neuronilor
corpului geniculat lateral ce trec n constituia pedunculului talamic posterior,
traverseaz partea sublenticular a capsulei interne i se termin n cortexul vizual;
transport i fibre de la pulvinarul talamic pentru ariile de asociaie occipito- temporale.
E. Proiecia cortical

Cortexul vizual este localizat n jurul anului calcarin n aria vizual primar, sau
cortexul striat (aria 17) i n aria vizual secundar i cea de asociaie, sau cortexul
parastriat i peristriat (ariile 18,19).

Ariile vizuale corticale primesc impulsuri directe de la corpii geniculai ipsilaterali;


raportate la cmpul vizual semnalele snt percepute din partea opus.

Cortexul vizual deine conexiuni extinse cu ariile de asociaie temporoparietale necesare


pentru funciile complexe vizuale, auditive i de intercomunicaie (scris, citit, limbaj).

Arii vizuale asociate:


Aria vizual frontal (aria 8) aflat n cortexul premotor are rol n coordonarea
micrilor ochilor n raport cu micrile care au loc n cmpul vizual.
Aria infratemporal (asociativ) combin informaiile vizuale, selectivitate
discriminatorii, perceperea culorilor i recunoaterea obiectului (cine/ce este).

Neuronii ariei 17 au o orientare arhitectural organizat n coloane verticale, care


rspund la stimularea bilateral a retinei; organizarea retinotopic denot c cea mai
larg reprezentare n cortexul calcarin o are partea central a retinei unde reprezentarea
imaginii se face inversat.
F. Cile reflexelor optice

Arcul reflex pupiloconstrictor


Tractul retinopretectal conduce impulsurile intensitii luminii prin nervul i tractul
optic, apoi prin braul coliculului superior, la nucleii ariei pretectale i neuronii
coliculilor superiori.
Centrul reflex se afl n nucleul Edinger-Wetsphal, ce conine neuronii parasimpatici
preganglionari.
Calea eferent este format din fibrele preganglionare ale nervului oculomotor, care
fac sinapse n neuronii postganglionari ai ganglionului ciliar i se continu apoi prin
nervii ciliari scuri (fibre postganglionare) la muchiul pupiloconstrictor sau sfincterul
irisului.
Arcul reflex pupiloconstrictor pretectal i tectal se bilateralizeaeaz, fapt ce explic
reflexul pupilar consensual (pupiloconstricie i n ochiul neexpus luminii).

Arcul reflex pupilodilatator

136

Calea aferent are traiect complicat i aciune controversat. Fibrele


retinohipotalamice prin axonii neuronilor hipotalamici descendeni inhib grupurile
nucleare parasimpatice pupiloconstrictoare i stimuleaz centrul simpatic
pupilodilatator.
Centrul ciliospinal iridodilatator Budge se afl n aria intermediar a segmentelor C 8T2 medulare n care se gsesc neuronii preganglionari.
- Axonii preganglionari fac sinapse n ganglionul cervical superior cu neuronii
postganglionari.
- Fibrele postganglionare prin nervul carotidian intern i plexurile simpatice
periarteriale intraorbitale ajung i inerveaz muchii radiari pupilodilatatori.
Arcul reflex de acomodare
Corespunde cu arcul parasimpatic al reflexului pupiloconstrictor, eferenele inervnd
musculatura neted ciliar (contracia i relaxarea acesteia modific curbura
cristalinului).
Conexiunile corticofugale pretectale i tectale coordoneaz micarea de convergen a
ochilor ce nsoesc acomodarea.
Conexiunile tectale i pretectale
Coliculii superiori, centru al reflexelor vizuale primete fibre directe retinotectale
(prin braul coliculului superior) ct i fibre corticotectale de la cortexul optic.
- Straturile superficiale coliculare sunt n relaie reciproc cu corpul geniculat lateral,
cu rol n funciile reflexe optice viziotopice din cmpul vizual controlateral.
- Straturile profunde ale coliculului emite tractul tectospinal ncruciat i prin fibre se
asocieaz fasciculului longitudinal medial (fibre tectopontine) pentru nucleii
optomotori din trunchi.
Aria pretectal conine 5 nuclei pretectali (i nucleul interstiial Cajal) avnd rol n
reflexele pupilare i de acomodare. Fibre retinopretectale se degajeaz n braul
coliculului superior i sunt destinate bilateral nucleilor Edinger-Westfal.
G. Cile optomotorii

Inervaia muchilor extrinseci oculari i funcia acestora


Rectus medialis
Rectus lateralis
Rectus superior
Rectus inferior
Obliquus superior
Obliquus inferior
Levator palpebrae superioris

III
VI
III
III
IV
III
III

Adducie
Abducie
Elevaie, adducie, intorsiune
Depresiune, adducie, extorsiune
Depresiune, abducie, intorsiune
Elevaie, abducie, extorsiune
Ridic pleoapa superioar

Cile internucleare prin fasciculul medial longitudinal coordoneaz micrile binoculare


coordonate.
Cile supranucleare geniculo- pretecto- mezencefalo- tegmentale coordoneaz micrile
conjugate verticale i orizontale (prin conexiuni directe sau prin intermediul formaiei
reticulare).
Cile corticofugale (corticotectale, corticotegmentale, corticonucleare) au originea n
cmpul oculomotor frontal (aria 6, 8, 9) i cmpul ocular motor occipital (ariile 17, 18)
i au rol n micrile voluntare conjugate (verticale, orizontale, convergen i de fixare
a ochilor).

137

SISTEMUL AUDITIV
A. Receptorii auditivi

Sunt localizai n organul Corti al ductului cohlear din urechea intern, n celulele
receptoare auditive ciliate.
Receptorii acustici sunt mecanoreceptori ciliai, aflai n organul Corti din urechea
intern, care percep frecvena sonor ntre 20-20 000 Herz, direcia i intensitatea
aceteia, avnd o distribuie tonotopic. Celulele ciliate de la partea joas a membranei
bazale recepioneaz frecvenele nalte, iar cele apicale frecvenele joase.
B. Neuronii de conexiune

Sistemul auditiv formeaz un sistem multisinaptic avnd ntre proto- deuto- i neuronul
terial mai muli neuroni de releu.
Protoneuronul periferic se afl n ganglionul Corti (ganglion spiralat sau cohlear,
ganglion spirale cochleae), aflat n modiolul canalului spiralat al urechii interne.
Deutoneuronii sunt grupai n nucleii cohleari ventral i dorsal din trunchiul cerebral.
Neuronii intercalai acustici suplimentari pontini sunt: nucleii corpului trapezoid,
nucleul olivar superior i nucleul lemniscului lateral (descrii la trunchiul cerebral).
Neuronii diencefalici se situeaz n corpul geniculat medial al metatalamusului.
C. Calea acustic

Dendritele ganglionului spiralat Corti, transmit excitaiile celulelor auditve ciliate ce


ajung apoi prin intermediul nervului cohlear n nucleii cohleari.
Axonii nucleilor cohleari traverseaz tegmentul pontin n striile medulare sau acustice
ale ventriculului al patrulea, i se termin ipsi-i controlateral n nucleii acustici
suplimentari intercalai din punte.
Lemniscul lateral se formeaz din fibrele sosite de la nucleii auditivi suplimentari
ipsilaterali i din fibre ipsi-i controlaterale sosite direct de la nucleii cohleari, i se
termin n corpul geniculat medial metatalamic.
Radiaia acustic (radiatia acustica).din corpul geniculat medial prin intermediul
pedunculului talamic posterior trece prin partea sublenticular a capsulei interne la
cortexul auditiv.
Tonotopia este pstrat de a lungul cilor auditive prin izofrecvena laminar
difereniat a neuronilor.
D. Cortexul auditiv

Cortexul auditiv primar se afl n cortexul operculului temporal i n girusurile


transverse Heschl (ariile 41,42).
Cortexul auditiv secundar se gsete n girusul temporal superior (aria 22), cu extinse
conexiuni asociative occipito-parieto-temporale (conexiune cu ariaWernicke, aria 22).
Dei informaiile sosite pe cile acustice sunt controlaterale, ele au i componente
ipsilaterale.
Cortexul auditiv dispune de o hart tonotopic n raport cu recepia n ductul cohlear
(frecvenele joase la vrful, iar cele nalte la baza ductului cohlear).
E. Cile reflexe acustice

Aferenele nervului cohlear i a lemnisculului lateral emit conexiuni de la nucleul


cohlear dorsal la colicului inferior al lamei cvadrigemine, prin striile acustice.

138

Centrul reflexelor acustice se afl n nucleii coliculilor inferiori, interconectai ntre ei


prin fibre comisurale, avnd rol n localizarea sunetelor, a micrilor globilor oculari i
a capului n direcia sunetelor.
Conexiunile descendente ale sistemului auditiv sunt ipsilaterale; ele coboar de la
cortexul auditiv prin corpul geniculat medial i braul acestuia la coliculii inferiori i la
nucleii motori din trunchiul cerebral i mduva spinrii prin tractul tectospinal (pentru
arcurile reflexe motorii de .orientare acustic).
Conexiunile nucleilor corpului trapezoid cu formaia reticular transfer fibre la
fasciculul longitudinal medial i pentru reflexele asociate funciei auditive.
Eferenele olivocochleare ipsi- i controlaterale au rol n selectivitatea reflexelor de
focusare sau ignorare a stimulilor auditivi.

Fig. 70. Sistemul auditiv

139

SISTEMUL VESTIBULAR
Sistemul vestibular are rol primordial n echilibrul corpului i a orientrii acestuia n spaiu,
avnd conexiuni cu nucleii optomotori, cerebel, formaia reticular, nucleii motori ai mduvel
spinrii. n reglarea posturii informaiile vestibulare la nivel cortical sunt integrate cu
informaii vizuale i proprioceptive.
A. Receptorii vestibulari

Mecanoreceptorii kinestezici sunt situai n labirintul membranos al urechii interne,


fiind alctuii din celule senzitive ciliate (kinocili).
Receptorii crestelor ampulare se afl n ampulele canalelor semicirculare pentru
micrile de rotaie a capului.
Receptorii maculari din maculele utriculare i saculare detecteaz acceleraia linear
i gravitaia.
B. Neuronii de legtur

Protoneuronul bipolar periferic se afl n ganglionul vestibular Scarpa, n fundul


meatului acustic intern.

Deutoneuronul este situat n jonciunea bulbo-pontin n nucleii vestibulari.


Nucleii vestibulari superior (Bechterev), medial (Schwalbe) i inferior (Roller),
primesc aferenele receptorilor vestibulari.
Nucleul vestibular lateral (Deiters) este nucleu eferent, locul de origine al tractului
vestibulospinal lateral.

Neuronul teriar se afl n nucleul ventral lateral i nucleul ventral posterior lateral al
talamusului.
C. Calea vestibular contient

Ramurile periferice (uticulo ampulare i saculare) ale nervului vestibular (VIII, partea
vestibular) conin fibrele periferice ale ganglionului vestibular.
Conexiunea intraaxial cu nucleii vestibulari este ipsilateral i are loc prin rdcina
vestibular superioar a nervului vestibulocohlear.
Calea vestibulotalamic ascendent trece prin intermediul fasciculului longitudinal
medial i prin fibre asociate lemniscului lateral la nucleii talamici bilaterali.
Fibrele talamocorticale se proiecteaz bilateral la aria cortical vestibular de o parte i
de alta.
D. Proiecia cortical

Aria vestibular primar se afl n profunzimea anului sylvian, n partea inferioar a


girusului postcentral i n girusul temporal superior. Aprecieaz micrile i poziia
corpului.
E. Conexiunile vestibulare incontiente

Conexiunile aferente ale nucleilor vestibulari nchid arcurile reflexe proprioceptive


specializate, necesare reflexelor de echilibru, antigravitaionale, de coordonare a poziiei
capului i a globilor oculari i pentru arcurile reflexe oculo-vestibulare.
Tracturile i cile vestibulare eferente conin i aferenele vestibulare, conexiunea
vestibular aadar cu prile nevraxului este bidirecional.
Conexiunile cerebelare cu arhicerebelul (vestibulo-cerebel), lobul flocculonodular, au
loc prin pedunculul cerebelar inferior, prin circuitul vestibulo-cerebelo-vestibular,
format din:
140

Tractul vestibulocerebelar, ce conine aferente ipsi-i controlaterale.


Tractul cerebelovestibular, eferent, cu originea n nucleul fastigial, formeaz
fasciculul n crlig (uncinat) Russel. Conexiunea devine reciprocal avnd i fibre
controlaterale.
Conexiunile internucleare prin fasciculul longitudinal medial, cu nucleii de origine
motorii ai globilor oculari (optomotorii III, IV,VI) i cefalogiri (XI).
Conexiunile spinale sunt:
Tractul vestibulospinal lateral; coboar ipsilateral de la nucleul Deiters prin funiculul
anterior la coarnele anterioare (lamele Rexed VII, i VIII), la interneuronii i
motoneuronii acestora; are rol in controlul echilibrului, posturii i a creterii tonusului
n muchii antigravitaionali (contracia extensorilor).
Tractul vestibulospinal medial; este componenta descendent spinal a fasciculului
longitudinal medial; are un traiect bilateral n funiculul anterior, la coarnele anterioare
ale segmentelor medulare superioare; are rol n controlul vestibular al micrilor i
poziia capului.
Tractul spinovestibular formeaz mnunchiul de fibre ascendente din constituia
tractului vestibulospinal lateral, care se termin n nucleul vestibular inferior.
Conexiunile reticulare prin aferenele i eferenele vestibulo-reticulo-vestibulare
mediaz reaciile vegetative ce nsoesc leziunile vestibulare (grea, vrsturi,
hipotensiune, paloare etc.).
Reflexele vestibulare au influen dominant asupra reflexelor motorii posturale de
meninerea echilibrului i de ajustare a tonusului muscular.
Reflexul postural prin tractul vestibulospinal lateral ajusteaz muchii
antigravitaionali.
Reflexele micrilor oculare asociate micrilor capului prin fasciculul longitudinal
medial rezult reflexul vestibulo-oculomotor sau nistagmul, caracterizat n micri
rapide i secvenionale oculare consecutive excitaiei labirintice (calorice, rotaia

rapid a individului).
Fig. 71. Sistemul vestibular
141

SISTEMUL PIRAMIDAL (CORTICOSPINAL)


Controleaz voluntar musculatura scheletic
A. Origine

Cortexul motor primar (aria 4) din girusul precentral controlateral, cu reprezentare


somatotopic (homuncul motor) ce conine celulele piramidale gigante Betz, ale crot
axoni groi particip la formarea tracturilor corticospinale n mai mic msur dect s-a
considerat (3%).
Fibrele corticospinale adiionale subiri au originea n celulele piramidale mijlocii i
mici din ariile motorii adiacente (cortexul premotor i motor suplimentar 6, 8) i din
ntreaga arie senzitivomotorie formnd 97% din totalul fibrelor corticospinale.
Celulele piramidale sunt excitatoare glutamatergice.

B. Traiect intranevraxial

Fibrele corticofugale strbat centrul semioval al emisferelor cerebrale, convergnd i


torsionndu-se spre capsula intern.
Strbat braul posterior (fibrele corticospinale) i genunchiul (tractul corticobulbar sau
geniculat) al capsulei interne n urmtoarea somatotopie:
Fibrele sosite din partea superioar a girusului precentral (pentru membrul inferior)
devin posterioare.
Fibrele coborte din partea inferioar a girusului precentral (pentru fa, membrul
superior, trunchi) devin anterioare.
Traverseaz baza pedunculilor cerebrali, n partea central a piciorului peduncular,
avnd somatotopia fibrelor modificat;
Fibrele anterioare (pentru partea superioar a corpului) devin mediale.
Fibrele posterioare (pentru partea inferioar a corpului) se aaz lateral.
Subdiviziunea fibrelor n tracturi rezult:
Tractul corticobulbar, corticonuclear sau geniculat se rspndete n tegmentul
trunchiului cerebral ipsi i controlateral la nucleii somatomotori ai nervilor cranieni.
Tractul corticospinal lateral, dup ce traverseaz disociat partea bazilar a punii, se
grupeaz la nivelul piramidei bulbare ntr-un fascicul medial, ce conine 80% din
fibrele corticospinale.
- La jonciunea cervicobulbar majoritatea fibrelor se ncrucieaz formnd decusaia
piramidal.
- Segmentul medular al tractului conine fibre ncruciate dar i fibre nencruciate n
mic msur.
- Dispus n funiculul lateral, centrofunicular, tractul coboar la segmentele medulare,
meninndu-i aranjamentul somatotopic din trunchiul cerebral.
- Se termin n lamele Rexed IV-VII la interneuronii acestora, iar o parte din fibre
(10%) fac sinapse direct cu motoneuronii alfa i gama din lama a IX-a a cornului
anterior.
Tractul corticospinal anterior se formeaz din fasciculul lateral al fibrelor
corticospinale din bulb i conine 20% din acestea.
- Segmentul spinal coboar ipsilateral n funiculul anterior pn la nivelul mduvei
toracale.
- Decusaia fibrelor are loc preterminal n comisura alb anterioar a mduvei.

142

Se termin n lama Rexed VIII i IX, la neuronii implicai n inervaia musculaturii


gtului i umrului.

Fig. 72. Cile piramidale


C. Traiect extranevraxial

Motoneuronii alfa i gama reprezint ultima staie comun a tuturor cilor


somatomotorii.
Axonii groi (A alfa) i subiri (A gama) mielinizai ai motoneuronilor intr n
constituia nervilor somatomotori cranieni i spinali, inervnd musculatura striat
dependent acestora, ce se afl n partea opus originii tracturilor.

143

SISTEMUL EXTRAPIRAMIDAL
Cuprinde centrii i cile polisinaptice situate n afara sistemului piramidal, cu rol
n controlul motor semi-i involuntar.
.
A. Centrul cortical extrapiramidal

Este localizat n ariile corticale extrapiramidale sau adiionale motorii, prezente n toi
lobii telencefalici (cortexul motor suplimentar, senzitivomotor, ariile 1-8, lobii:
temporal, occipital, insular).

Fibrele corticofugale extrapiramidale nsoesc n parte fibrele corticospinale, formnd


fibrele parapiramidale sau extrapiramidale de origine cortical, ca:
Fibrele corticostriatale i corticopalidale.
Fibrele corticonigrale i corticorubrale.
Fibrele corticotegmentale i corticobulbare.

Fibrele corticofugale extrapiramidale trec prin capsula intern i capsula extern la


nucleii subcorticali.

Circuitul cortico-striato-palido-talamo-cortical are rol inhibitor asupra centrilor


extrapiramidali subcorticali, i prin conexiunea aferent cortical premotorie i motorie
sincronizeaz activitatea cortical piramidal i extrapiramidal.
B. Centrii extrapiramidali subcorticali

Sunt formai din mai muli nuclei extrapiramidali interconectai ntre ei:
Telencefal
Diencefal

Mezencefal:

Punte-bulb

Striatum
Pallidum
Talamus

Nucl. ventr. ant.


Nucl. ventr. lat.
Nucleii intralaminari

Nucleul subtalamic Luys


Zona incert
Coliculii cvadrigemeni
Substana neagr
Nucleul rou
Nucleul vestibular lateral
Nucleii olivei bulbare

Conexiunile dintre centrii extrapiramidali subcorticali sunt multiple i bilaterale,


formnd circuite motorii ierarhizate ipsi-i controlaterale.
Circuitul striato-pallido-talamo-striatal.
Circuitul striato-nigro-striatal.
Circuitul pallido-subtalamo-pallidal.
Conexiunile subtalamo-nigro-rubro-olivare.
Fasciculele compacte alctuite din fibrele aferente i eferente ale circuitelor
extrapiramidale trec prin ariile sublenticulare, subtalamice (cmpii Forel) i tegmentul
trunchiului cerebral, formnd:
Ansa lenticular; conine toate eferenele palidofugale care ocolesc capsula intern i
sunt destinate talamusului, subtalamusului i trunchiului cerebral.
Fasciculul lenticular; conine fibrele palidotalamice.
144

Fasciculul subtalamic: conine fibrele palido-subtalamice.


Tractul tegmental central sau talamoolivar: conine practic toate conexiunile
extrapiramidale pallido-subtalamo-mezencefalo-olivare.

Fig. 73. Sistemul extrapiramidal

145

C. Conexiuni subcorticale extrapiramidale asociate

Conexiunile cerebelare pentru controlul micrilor involuntare i al tonusului muscular


au loc prin intermediul nucleilor de origine a tracturilor extrapiramidale, prin:
Circuitul cerebelo-vestibular.
Circuitele cerebelorubral, cerebeloolivar i cerebelotectal.

Conexiunile reticulare cu grupurile nucleare reticulare din tegmentul trunchiului


cerebral (tegmentoreticulare) au rol n facilitarea sau inhibarea micrilor prin cile
extrapiramidale.

Conexiunile limbice deservesc comportamentul motor involuntar, prin fibre amigdalohabenulo-interpedunculare i habenulotegmentale.
D.Tracturile extrapiramidale spinale

Tractul rubrospinal Monakow (tractus rubrospinalis) cu originea n partea


magnocelular a nucleului rou se ncrucieaz cu decusaia tegmental ventral Forel
din mezencefal, coboar n cordonul lateral, centrofunicular; are organizare
somatotopic i se distribuie la interneuronii i motoneuronii muchilor flexori.
Tractul tectospinal (tractus tectospinalis) are originea n coliculii superiori i inferiori;
se ncrucieaz n decusaia tegmental dorsal Meynert din mezencefal i coboar n
funiculul anterior al mduvei spinrii la segmentele cu rol n micrile cefalogire.
Tractul olivospinal (tractus olivospinalis) coboar de la nucleul olivar inferior,
decuseaz n spaiul interolivar, trece prin funiculul anterior la segmentele medulare
cervicale i au rol n micrile capului i ale membrului superior.
Tracturile vestibulospinale (tractus vestibulospinalis medialis et lateralis), descrise la
sistemul vestibular, cu rol n creterea tonusului muchilor extensori, micrile axiale
ale trunchiului i ale centurilor membrelor.

146

SISTEMELE NEUROMEDIATOARE INTRANEVRAXIALE


I. GENERALITI

Sistemul nervos central i n special formaia reticular dispune de neuroni i ci


axonice larg rspndite, care utilizeaz diferii neurotransmitori clasificai n:
Sisteme monoaminergice:

-Noradrenergice
-Dopaminergice
-Serotoninergice (serotonergice)
-Histaminergice

Sisteme colinergice
Sisteme GABAergice
Sisteme peptidergice

Perikarionii sistemelor neuromediatoare, puini la numr sunt localizai n tegmentul


trunchiului cerebral, subtalamus, hipotalamus i alte teritorii nevraxiale, n mare parte
fiind neuroni ai formaiei reticulare.
Axonii acestor sisteme sunt ipsilaterali ascendeni i descendeni, utiliznd ca
neurotransmitori: noradrenalina, dopamina, serotonina (5 hidroxitriptamina)
acetilcolina, acidul gama-aminobutiric (GABA), neuropeptide opioide i neopioide.
Rolul sistemelor neuromediatoare i modul lor de acionare este parial cunoscut,
mediaz i moduleaz funciile neuronale, intervin n excitabilitate i inhibiie
neuronal, starea de vigilen, ciclul somn-veghe, funcii vegetative i trofice.

II. SISTEME MONOAMINERGICE


A. Sistemul noradrenergic (catecolaminergic)

Grupul noradrenergic tegmental lateral are perikarionii localizai n partea lateral a


tegmentului bulbopontin, unde formeaz ase subgrupuri neuronale.
Proieciile ascendente, prin intermediul tractului tegmental central se rspndete la
structurile cenuii, din trunchiul cerebral i hipotalamus.
Proieciile descendente se termin difuz n mduva spinrii.
Intervine n homeostazie i funcii hipotalamice.
Nucleul locului ceruleu, grup neuronal larg, pigmentat, situat n substana cenuie
periventricular pontin.
Eferenele ascendente se distribuie la toate prile diencefalo-telencefalice
(hipotalamus, talamus, cerebel, nuclei bazali, rinencefal, scoara cerebral) prin
intermediul tractului tegmental central i fasciculul medial al creierului anterior,
avnd urmtoarele roluri:
- Eferenele hipotalamice regleaz funcii neurohumorale hipotalamo-hipofizare.
- Eferenele cerebelare inhib funcia celulelor Purkinje blocnd aadar funcia
acestor celule inhibitoare (are ca rezultat final dezinhibiia).
- Eferenele corticale i limbice, prin inhibiia neuronilor inhibitori, activeaz
sistemul limbic i cortexul, fiind componente ale sistemului ascendent activator
reticular; intervin n motivaii, atenie, stare de veghe, somn.
Eferenele descendente coboar ipsilateral n funiculul lateral (fibre ceruleospinale) i
se termin difuz n mduva spinrii.
- Coordoneaz funcii motorii i vegetative avnd efecte excitatoare sau inhibitoare.
- Inhib transmiterea dureroas la nivelul cornului posterior.
147

Fig. 74. Ci noradrenergice

Fig. 75. Ci dopaminergice


B.Sistemul dopaminergic

Substana neagr (partea compact) conine nuclei dopaminergici i emite:


- Tractul nigrostriatal, cale dopaminergic, strbate cmpul ForeI H2, capsula intern
i se termin n neostriatum, avnd rol n meninerea unei funcii echilibrate n
nucleii bazali motori prin aciunea inhibitorie.

Aria tegmental ventral Tsai conine neuroni dopaminergici, care prin ci


dopaminergice acioneaz n sens inhibitor sau din contra excitator n diferitele arii
corticale.
Cile mezolimbice ("mezo" indic localizarea mezencefalic a pericarionului , prin
fasciculul medial al creierului anterior sunt destinate structurilor rinencefalolimbice,
cu rol n motivaie i comportament.

148

Cile mezocorticale, dispersate n scoara cerebral, mai cu seam n lobul limbic i


prefrontal, intervin n memorizare, atenie i comportament.
Cile mezospinale (sistemul dopaminergic descendent) se disperseaz n mduva
spinrii, avnd rol n modularea reflexelor spinale i n atenuarea reaciilor
nociceptive.

Grupul hipotalamic mijlociu tuberoinfundibular conine neuroni dopaminergici, care


prin tractul tuberoinfundibular inhib neurosecreia (ex. secreia prolactinei).
C. Sistemul serotoninergic

Nucleii rafeului bulbopontin, divizai n subgrupuri neuronale primesc i emit conexiuni


din toate prile sistemului nervos central.
Cile serotoninergice ascendente se proiecteaz prin intermediul fasciculului medial
al creierului anterior la nucleii mezencefalici, cerebelari, talamici nespecifici,
telencefalici, la sistemul limbic i cortex.
Cile serotoninergice descendente (fibre rafespinale) coboar bilateral prin tractul
dorsolateral Lissauer i se disperseaz n aria intermediar a mduvei spinrii.
Rolul sistemului serotoninergic:
Are rol preponderent inhibitor, formeaz conexiuni inhibitoare cu neuronii medulari.
Intervine n somn, motivaie, comportament.
Inhib transmisia nociceptiv prin fibrele terminate n substana gelatinoas a
cornului posterior.

Fig. 75. Cile serotoninergice

III. SISTEMELE COLINERGICE

Acetilcolina este utilizat ca mediator principal n neurotransmisia sistemului


nervos central, avnd efecte excitatorii. Cile colinergice sunt generale n proiecia
corticosubcortical descendent i ascendent.
Calea colinergic mezencefalo-prozencefalic substrat al sistemului ascendent activator
reticular conecteaz pe traseu neuroni colinergici mezencefalici (nucleii reticulari
gigantocelulari), rinencefalici, (nucleul Meynert), talamici nespecifici i specifici
(anterior i dorsomedial) nainte de a ajunge la structurile limbice i scoara cerebral.
149

IV. SISTEMELE GABA-ERGICE

Interneuronii inhibitori GABA-ergici au axoni scuri i sunt localizai n toate prile


nevraxului.
Mduva spinrii i bulbul conin acest tip de. neuroni n substana gelatinoas, nucleul
dorsal Clarke, nucleii gracillis i cuneatus, interneuronii din cornul anterior.
Cerebelul are un sistem inhibitor gaba-ergic format din celulele Purkinje i ali
interneuroni (singurii neuroni cerebelari excitatori sunt celulele granulare
glutamatergice).
Neostriatumul are ci gaba-ergice destinate pallidum-ului i substanei negre.
Telencefalul conine interneuroni gaba-ergici rinencefalici i neocorticali.

V. SISTEMELE PEPTIDERGICE
A. Neuropeptide mediatoare opioide

Deriv din precursori i au proprieti asemntoare morfinelor. (de aici termenul de


endorfine=morfine endogene), formnd trei familii: opiomelanocortine, enkephaline i
dynorphina.
Sunt prezente n toate ariile nevraxului implicate n transmiterea i perceperea
nociceptiv, ce conin receptori opioizi (miu, delta, kappa, sigma i subtipurile
acestora).
Opiomelanocortinele au pericarionii i axonii localizai n:
Hipotalamus, nucleii grupului medial.
Cenuiul periapeductal.
Talamus.
Structurile rinencefalo-limbice.
Enkephalinele i dynorphina se gsesc n:
Cornul dorsal al mduvei spinrii.
Nucleii trunchiului cerebral.
Diencefalul.
Sistemul limbic.
Scoara cerebral n toate cele ase straturi.
Snt prezente i n structurile implicate n stress-uri (adenohipofiz, medulosuprarenal)
i n centrii refleci pentru reaciile adaptative la stress-uri (tractul solitar, nucleul
ambiguu).
B. Neuropeptide mediatoare neopioide

Identificate ntr-un numr foarte mare, cu localizri particulare, sunt implicate n special
n transmiterea nociceptiva. Dintre acestea amintim doar: substana P (pain producting
substance), mediatorul probabil major al transmiterii nociceptive n fibrele amielinice
algoconductoare. Are o concentraie ridicat n:
Substana gelatinoas a mduvei spinrii.
Tractul spinal al trigemenului.
Substana cenuie periapeductal.

150

Fig. 77. Grupri celulare peptidergice

151

NVELIURILE CREIERULUI I ALE MDUVEI SPINRII


(Meninges)
Sunt trei lame protectoare n jurul creierului i a mduvei spinrii, denumite
meninge(meninx=membran), constituite din afar nspre profunzime din:
Dura mater encephali
Dura mater spinalis
Arachnoidea encephali
Arachnoidea spinalis
Pia mater encephali

Pia mater spinalis

I. DURA MATER ENCEFALIC


A. Descriere

Este o membran fibroas groas (pachymeninx), (gr. pachys=gros, rezistent), sidefie,


cptuete cavitatea cranian, fiind aderent de periostul acestuia, cu zone uor
decolabile (n regiunea temporoparietal).

Suprafaa intern este format dintr-o lam neted, lucioas ce se plicatureaz, formnd
n interorul craniului plici despritoare ntre prile encefalului.

Meningele formeaz teci intracraniene n jurul nervilor cranieni, pn la locul de pasaj


extracranian al acestora, nervul optic avnd teaca pe toat lungimea sa (i n orbit).

Cortul cerebelului (tentorium cerebelli) are forma unei pnze de cort, este ataat
periferic de: anul sinusului transvers, anul sinusului pietros superior i dosul eii.
Compartimenteaz cutia cranian ntr-o loj supratentorial, ce conine emisferele
cerebrale, i o loj infratentorial, corespunztoare fosei posterioare a endobazei
pentru trunchiul cerebral i cerebel.
Se interpune ntre cerebel i lobii occipitali cerebrali.
Incizura tentorie (incisura tentorii) este scobitura anterioar larg,ovalar a cortului,
prin care trec pedunculii cerebrali din loja infratentorial n cea supratentorial.

Coasa creierului (falx cerebri), lam mediosagital n form de secer, n fisura


longitudinal, interpus ntre emisferele cerebrale, deasupra corpului calos. Se prinde n
crista galii, bordura anului sinusului sagital superior, iar posterior se continu n
tentoriumul cerebelar.

Coasa cerebelului (falx cerebelli) plic mediosagital, ntre cele dou emisfere
cerebelare, pe care le separ parial; se extinde ntre cortul cerebelului i creasta
occipital intern.

Diafragma eii (diaphragma sellae), plic aezat deasupra eii turceti, delimitnd loja
hipofizar; este perforat n centru de tija hipofizei.
B. Sinusurile durei mater

Dedublrile durei mater delimiteaz sinusurile venoase ale acesteia (sinus durae matris)
ce sunt cptuite cu endoteliu, i sunt avalvulate.
Majoritatea sinusurilor venoase au anuri proprii, spate pe suprafaa intern a cutiei
craniene.
Dreneaz venele cerebrale i venele diploide, precum i venele emisare i plexurile
venoase de la baza craniului, importante pentru realizarea conexiunilor intervenoase
endo-exocraniene.
Sinusurile venoase ale durei se colecteaz i se continu ntre ele, topografic fiind
aezate posterosuperior pe bolta craniului i anteroinferior pe endobaza.
Sinusul sagital superior (sinus sagittalis superior) ocupa marginea superioar a coasei
cerebrale, se dilat la nivelul protuberantei occipitale interne, formnd la locul de unire
cu sinusul transvers confluentul Herophil (confluens sinuum).
152

Sinusul sagital inferior (sinus sagittalis inferior) se afl la marginea liber a coasei
cerebrale, deasupra corpului calos, continundu-se posterior n sinusul drept.

Sinusul drept (sinus rectus) se gsete la locul de unire a coasei cerebrale cu cortul
cerebelului; se vars la confluentul sinusurilor.

Sinusul transvers (sinus transversus) larg ia natere din confluentul sinusurilor, se


dirijeaz n anul sinusului transvers de pe occipital, continundu-se n sinusul sigmoid.

Sinusul sigmoid (sinus sigmoideus), de forma literei "S" continu sinusul transvers, n
anul sigmoidian la orificiul jugular i n vena jugular intern.

Sinusul cavernos (sinus cavernosus), adiacent feei laterale a corpului sfenoidal, are o
constituie intern trabecular i este drenat prin intermediul sinusului pietros superior
n sinusul sigmoid.
Sinusurile intercavernoase sunt comunicaiile dintre cele dou sinusuri cavernoase,
naintea i napoia glandei pituitare, formnd n jurul eii turceti sinusul circular
(sinus circularis).
Sinusul cavernos conine n axul su artera carotid intern i lateral de aceasta nervul
abducens, iar n peretele lateral, de sus n jos, nervii: oculomotor, trohlear, oftalmic i
maxilar.(III, IV, V/1, V/2).

Sinusul pietros superior (sinus ietrosus superior) aflat la locul de ataare a cortului
cerebelar pe marginea superioar a stncii temporale; dreneaz sinusul cavernos n
sinusul sigmoid (sau transvers).

Sinusul pietros inferior (sinus petrosus inferior) ocup anul corespunztor la nivelul
sincondrozei petroocipitale, i se termin n sinusul sigmoid sau vena jugular intern.

Sinusul occipital (sinus occipitalis) din jurul marginii orificiului occipital comunic cu
plexul venos bazilar (plexus basilaris) de la acest nivel i interconecteaz sinusurile
cavernoase sigmoidiene cu planul venos vertebral intern.
C. Arterele durei mater

Arterele deriv din:


Artera meningee anterioar, ramur din artera etmoidal anterioar (din a. oftalmic),
pentru dura fosei craniene anterioare.
Artera meningee mijlocie, cea mai important ramur a arterei maxilare (din a.
carotid ext.)se distribuie prin ramura frontal, ramura parietal i ramurile accesorii
la dura fosei mijlocii.

Arterele meningee posterioare, pentru fosa posterioar a craniului emerg din arterele
faringian ascendent i occipital ( din. a. carotid ext.) i artera vertebral.

Fig. 78. nveliurile creierului


153

D. Inervaia durei mater

Inervaia somatosenzitiv este asigurat prin:


Nervii meningieni anteriori, din ramurile V/1 i V/2.
Nervii meningieni mijlocii din V/3 (n. spinosus) i V/2.
Nervii meningieni posteriori din ramurile meningiene ale nervului X i ale primilor
trei nervi cervicali.

Inervaia simpatic provine din plexurile simpatice ce nsoesc arterele intracraniene (a.
carotid intern, a. vertebral, a. meningee mijlocie).

II. ARAHNOIDA ENCEFALULUI

Membran subire, denumit mpreun cu pia mater meningele moale (leptomeninx, gr.
leptos=subire) ce acoper suprafaa extern a encefalului, fr ns a ptrunde n
anurile de pe suprafaa acestuia.
Granulaiile arahnoidiene (granulationes arachnoideales) sau corpusculii Pacchioni
sunt coleciile vilozitilor arahnoidiene care invagineaz dura mater n jurul sinusurilor
durei lsnd amprentele lor i pe faa intern a calvariei (foveolae granulares), mai cu
seam n jurul sinusului sagital superior.
Spaiul subdural este virtual, deoarece arahnoida se alipete de dura mater prin
intermediul unei lame subiri fluide seroase.
Spaiul subarahnoidian are dimensiuni variabile i este situat ntre arahnoida i pia
mater; pe alocuri este ngust, n altele este larg formnd cisterne (cisternae
subarahnoidales). Conine lichidul cerebrospinal i comunic cu ventriculii cerebrali
prin orificiile ventriculului al patrulea.
A. Cisternele subarahnoidiene

Cisterna cerebromedular (cisterna cerebellomedularis), sau cisterna magna, se


formeaz ntre faa inferioar a cerebelului i cea dorsal a bulbului rahidian; aici se
deschid orificiile ventriculului al patrulea.
Cisterna interpeduncular (cisterna interpeduncularis) sau bazal corespunde fosei
interpedunculare, conine cercul arterial Willis i tija hipofizei.
Cisterna chiasmatic (cisterna chiasmatis), n continuarea cisternei interpedunculare
dispus n jurul chiasmei optice.
Cisterna sylvian (cisterna fossae lateralis cerebri) aflat la originea anului sylvian.

Fig. 79. Cisternele subarachnoidiene


154

III. PIA MATER ENCEFALIC

Membran subire areolar, vascularizat, acoper ntreaga suprafa a encefalului,


ptrunznd n anurile i fisurile acestuia.
Este ataat prin trame fibroase de arahnoida i conine plexul coroidian, capilare
specializate, fenestrate, cu rol n secreia lichidului cefalorahidian.

A. Pnza (vlul) coroidian (tela choroidea)

Ventriculii intracerebrali au zone parietale lipsite de substan nervoas, alctuite din


lam ependimar asemntoare epiteliului simplu cuboidal) ce deriv din ectodermul
tubului neural i cptuete cavitile encefalice i canalul spinal.
Pia mater formeaz plici care ptrund ntre cerebel i bulb precum i n fanta Bichat
(fisura cerebral transvers); aici se ataeaz ependimului i se invagineaz mpreun n
ventriculii IV, III i laterali.
Tela choroidea (pnza sau vlul coroid) este denumirea plicii piale, aderent cu lama
ependimal; conine plexul coroid i se fixeaz prin margini subiate denumite tenii.
Pnza coroid a ventriculului al patrulea (tela choroidea ventriculi quatri) se ataeaz
pe marginea lateral a fosei romboide, pe tenia coroid a ventriculului al patrulea.
Pnza coroid a ventriculului III, i cea a ventriculilor laterali (tela choroidea ventriculi
terii et lateralis) se ataeaz urmtoarelor tenii:
Tenia fornixului i a fimbriei hipocampului la ventriculii laterali.
Tenia talamusului de-a lungul striei medulare, pentru pnza coroid a ventriculului
III.
Plexul coroid, plex capilar n form de conopid prevzut cu procese viloase pentru
mrirea suprafeei de secreie.
Plexul coroid al ventriculului al patrulea se afl n partea posterioar a
compartimentului, are forma literei "T" cu braul transversal evaginat prin orificiile
Luschka (couleele Bochdalek).
Plexul coroid al ventriculului al treilea ataat tavanului ventricular, are franjurile
proeminente n cavitatea ventricular; anterior prin orificiul Monro se continu cu
plexul coroid al ventriculilor laterali.
Plexul coroid al ventriculului lateral n forma literei "C" este dispus n jurul
convexitii talamusului, n partea central i cornul inferior ventricular.

IV. MENINGELE SPINAL


A. Dura mater spinal

Tub cilindric fibros, nvelete mduva spinrii, este ataat de circumferina gurii
occipitale, iar inferior se termin sub form de fund de sac la a doua vertebr sacral,
unde se continu n teaca filonului terminal.

Formeaz teci ce nsoesc rdcinile nervilor spinali; acestea, la orificiile intervertebrale


se pierd n epineurium (formeaz aadar tecile durale periradiculare).

Este vascularizat de ramurile spinale ale arterelor i inervat de ramurile meningiene


ale nervilor spinali.

Spaiul peridural sau epidural (cavum epidurale) este cuprins ntre peretele canalului
vertebral i dura mater spinal. Conine:
esut celuloadipos, strbtut de rdcinile nervilor spinali i vasele destinate
mduvei.
Ligamente meningeovertebrale de ancorare, anterioare, laterale i posterioare.
Plexul venos vertebral intern.
155

Spaiul comunic prin intermediul orificiilor intervertebrale cu spaiile paravertebrale;


de obicei are o presiune negativ de l-3mm Hg (spaiul anesteziilor peridurale).
B. Arahnoida spinal

Cptuete dura mater i nconjoar rdcinile nervilor spinali.


Spaiul subarahnoidian perispinal ngust se lrgete inferior, formnd cisterna lombar,
ntre conul terminal al mduvei spinrii (L1-2) i fundul sacului dural (S2); conine
filonul terminal i coada de cal i este locul unde se efectueaz punciile i anesteziile
lombare.
C. Pia mater spinal

Mai groas dect cea a encefalului acoper mduva spinrii, rdcinile nervilor spinali
i filonul terminal.
Ligamentele dinate (lig. denticulatum) se afl pe o parte i alta a mduvei spinrii, sunt
formate din 12-24 plici triangulare prinse cu vrful lor de arahnoid i dur i cu baza de
pia mater. ntinse n plan frontal, ancoreaz mduva i permit trecerea rdcinilor
spinale ntre dinturi.

Fig. 80. nveliurile mduvei spinrii

156

CIRCULAIA LICHIDULUI CEFALORAHIDIAN


Rol proiectiv biologic i de tampon interpus ntre sistemul nervos central i
compartimentele osoase conintoare
Rol n homeostazie, chemorecepie i neurosecreie

Lichidul cefalorahidian sau cerebrospinal se gsete n ventriculii intracerebrali i


spaiile subdurale perinevraxiale, interconectate ntre ele avnd presiune i cantitate
constant.
Secreia din snge este activ.prin plexurile coroide ventriculare n cantitate zilnic de
500 ml, din care 125 ml este suficient pentru umplerea compartimentelor ventriculare
subarahnoidiene.
Intraventricular lichidul circul din ventriculii laterali prin orificiul Monro n ventriculul
al treilea, apoi prin apeductul sylvian n ventriculul al patrulea i canalul central spinal. .
Orificiile de pasaj al lichidului intraventricular spre spaiile subarahnoidiene are loc prin
orificiul Magendie i orificiile Luschka ce se deschid n cisterna cereoelobulbar.
Absorbia are loc n sinusurile durei mater prin intermediul vilozitilor arahnoidiene
protruzate, care acioneaz ca valve unidirecionale.
Lichidul cerebrospinal conine mesagerii neuronali cu aciune direct asupra
chemoreceptorilor i teritoriilor neurosecretoare din jurul ventriculului al treilea (organe
circumventriculare), ca:
Organul subfornical, pa faa posterioar a coloanelor fornicale anterioare;
chemoreceptori, regleaz osmolaritatea plasmei i a lichidului cerebrospinal.
Organul vascular al lamei terminale, aflat deasupra chiasmei optice; chemoreceptor al
balanei hidrice i al secreiilor neurohormonale hipotalamice.
Organul subcomisural al comisurii posterioare; chemoreceptor i neurosecretor n
relaie cu funciile pineale.

157

VASCULARIZAIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL


L. ARTERELE MDUVEI SPINRII
A. Arterele segmentare

Numite ramuri spinale (rami spinalis) sau radiculo-medulare, provin succesiv din
diferite surse arteriale.
R. spinale cervicale:
A. vertebral
A. cervical ascendent
A. intercostal suprem
R. spinale toracale:
A. intercostale posterioare
R. spinale lombosacrale:
A. lombare
A. iliolombar
A. sacral lateral

nsoesc nervii spinali, ptrund prin orificiile intervertebrale i corespunztor rdcinilor


acestora se divid n artere radiculare anterioare i posterioare.
Arterele radiculare anterioare la anul median ventral al mduvei se anastomozeaz
cu cele controlaterale i cele supra- i subiacente precum i cu artera spinal
anterioar.
Artera radicular mare Adamkiewicz (a. radicularis magna) anterioar are originea
variabil din ramurile spinale toraco-lombare nvecinate (T8L3); este artera
intumescenei lombare.
Arterele radiculare posterioare, pe faa dorsolateral a mduvei spinrii
anastomozeaz cu arterele spinale posterioare.
B. Arterele longitudinale

Artera spinal anterioar (a. spinalis anterior) are origine simetric intracranian pe faa
ventral a bulbului rahidian din arterele vertebrale. Cele dou artere fuzioneaz ntr-un
trunchi impar, ce coboar ondulat n fisura median anterioar a mduvei pn la filum
terminale. Anastomozeaz cu arterele radiculare anterioare i artera radicular mare.
Artera spinal posterioar (a. spinalis posterior) n numr de dou perechi; au originea
n cavitatea cranian din arterele vertebrale corespunztoare. Coboar pe flancul
dorsolateral al mduvei spinrii avnd o ramur naintea i alta napoia rdcinii
posterioare a nervului spinal. Anastomozeaz cu arterele radiculare posterioare i n
partea toracal a mduvei formeaz un plex arterial dispus ntre dou anuri
posterolaterale.

Fig. 81. Arterele mduvei spinrii


158

C. Vascularizaia teritorial

Arterele segmentare i longitudinale ramificate i anastomozate ntre ele formeaz n


grosimea piei mater o reea perimedular (vasocorona), din care se desprind arterele
intrinsece ale mduvei.
Ramurile profunde (penetrante) sunt artere radiare; irig att substana alb ct i cea
cenuie i nu anastomozeaz (artere de tip terminal).
Arterele anterioare irig sectorial dou treimi din partea anterioar a mduvei, iar
arterele posterioare treimea dorsal a mduvei.
Din cele 31 perechi de artere segmentare 6-8 ramuri sunt mai importante, ale cror
leziuni produc tulburri vasculare (C2-3, T1-4, L1).
Prile mduvei spinrii sunt n mod diferit irigate, astfel:
Mduva cervical i intumescena brahial este cel mai bogat vascularizat.
Mduva toracal este slab vascularizat.
Ultimele segmente toracale i intumescena lombar este bine vascularizat (prin
artera Adamkiewicz).

II. ARTERELE ENCEFALULUI

Vascularizaia arterial a encefalului este asigurat de ramurile intracraniene ale


arterelor carotide interne i ale arterelor vertebrale, acestea alctuiesc dou sisteme
arteriale, interconectate ntre ele.
Arterele au adventicea i tunica mijlocie subire, sunt predispuse anevrismelor i
accidentelor cerebrovasculare.
A. Sistemul carotidian intern

Artera carotid intern trece prin canalul carotidian (segmentul pietros) i sinusul
cavernos (segmentul cavernos) n spaiul subarahnoidian, medial de apofiza clinoid
anterioar i naintea substanei perforate anterioare.

Are un traiect intracranian n forma literei "S", aceast dubl curbur fiind denumit
"sifon carotidian".

Emite ramuri cerebrale pentru partea anterioar a encefalului, formnd sistemul anterior
de circulaie cerebral.

Ramurile cerebrale ale arterei sunt:


Artera cerebral anterioar (a. cerebri anterior) trece mai sus de nervul optic n fisura
interemisferic, arcuind deasupra corpului calos pn la mijlocul acestuia.
Are urmtoarele ramuri:
- Artera comunicant anterioar (a. communicans ant.) scurt, are originea din
partea iniial a arterei, interconectnd cele dou artere cerebrale anterioare.
- Artera calosomarginal, diviziunea arterei, situat n anul cingular (calosomarginal).
- Artera pericaloas posterioar, partea terminal a arterei, se afl n anul corpului
calos.
- Ramurile corticale (rami corticales) frontobazale, frontale i parietale se distribuie
feei mediale i marginii superioare ale lobilor frontal i parietal.
- Ramurile centrale (rami centrales) sau perforante ptrund prin orificiile substanei
perforante anterioare la hipotalamusul anterior, striatum i braul anterior al capsulei
interne (ramura striatal medial sau recurent Heubner).
Artera cerebral mijlocie (a. cerebri media) lateral sau sylvian, cea mai
voluminoas ramur terminal, aflat n axul arterei carotide interne, urc n anul
lateral pe suprafaa insulei i emite:
159

Ramuri corticale pentru suprafaa convex a lobilor frontal, parietal, temporal i


insular (arterele frontobazal, pre i postcentral, temporale).
- Ramuri centrale sau perforante, originare din segmentul iniial al arterei, n numr
de 6-10, ptrund prin substana perforat anterioar la talamus, nucleii bazali i
capsula intern (arterele: striatale, talamo-capsulo-striatal sau artera hemorargiei
interne Charcot)
Artera comunicant posterioar (a. communicans post.) are traiectul caudal i
anastomozeaz cu artera cerebral posterioar opus.
Artera coroidian anterioar (a. choroidea ant.) ocolete pedunculii cerebrali,
ptrunde n fanta coroid Bichat la plexul coroid din cornul inferior al ventriculului
lateral i la structurile diencefalo-telencefalice adiacente acestuia (hipotalamus,
talamus, corpul geniculat lateral, nucleii bazali, capsula intern).
-

B. Sistemul vertebrobazilar

Poriunea intracranian a arterei vertebrale ptrunde prin gaura occipital, perforeaz


dura mater i urc pe faa ventral a bulbului, unde emite:
Arterele bulbare, provenite din arterele spinale, artera cerebral postero-inferioar i
ramurile medulare directe ale arterei vertebrale.
Artera cerebral postero-inferioar (a. cerebellii inferior posterior) are originea
variat (i din a. bazilar), vascularizeaz suprafaa postero-inferioar a cerebelului i
plexul coroid al ventriculului al patrulea.
Artera bazilar, impar, se formeaz din cele dou artere fuzionate la jonciunea
pontomedular; situat n anul median al punii, emite:
Ramuri pontine (rami ad pontem), mici vase transversale paramediane i
circumfereniale pentru punte.
Artera labirintic (a. labyrinthi) intr prin meatul acustic intern la urechea intern.
Artera cerebelar antero-inferioar (a. cerebellii inferior anterior) trece posterior i
se distribuie prii anterioare a suprafeei inferioare cerebelare.
Artera cerebelar superioar (a. cerebellii superior) are originea din partea terminal
a arterei bazilare, trece lateral nconjurnd pedunculul cerebral i se distribuie pe
suprafaa superioar a cerebelului.
Artera cerebral posterioar (a. cereberi posterior) se desprinde deasupra originii
nervului oculomotor, nconjoar pedunculul cerebral i se distribuie lobilor temporal
i occipital. Emite:
- Ramuri corticale (rami corticales), temporale, parieto-occipitale i occipitale pentru
feele inferioare i mediale ale lobilor corespunztori.
- Ramuri centrale (rami centrales), artere mici, penetreaz prin substana perforat
posterioar la partea posteromedial a talamusului (ramuri talamoperforate i
talamogeniculate) i braul posterior al capsulei interne.
- Ramurile coroidiene posterioare trec anterior prin fanta coroid Bichat, la plexul
coroid al ventriculului al treilea.
- Artera mezencefalic este denumirea dat segmentului de jonciune a arterei
bazilare, aflat ntre partea terminal a acesteia i artera cerebral posterioar
(dezvoltat din artera carotid intern).
C. Cercul arterial Willis (circulus arteriosus cerebri)

Poligonul sau hexagonul Willis este sistemul anastomotic intercarotidobazilar, format


ntre cele dou artere carotide interne i artera bazilar.
Este situat la baza encefalului, n jurul lamei terminale,chiasma optic, infundibul,
corpii mamilari i substana perforat posterioar.
160

Cercul "ideal" are segmentele arteriale cu calibrele uniforme, cercul "precar" are unele
segmente cu calibru filiform sau chiar absente (10%).
Tipurile morfologice ale cercului sunt anarhice, cu variaii individuale multiple (sunt
descrise 22 de tipuri de cercuri).
Poligonul reprezint o unitate funcional, cu o hemodinamic specific de reechilibrare
a aportului arterial cerebral n cazul diminurii debitului ntr-unul dintre pilierii arteriali
principali.
Segmentele hexagonului n numr de 6 sunt date deurmtoarele vase:
Artera comunicant anterioar, scurt, conecteaz cele dou artere cerebrale
anterioare, este o ramur anastomotic intercarotidian i formeaz segmentul
anterior al hexagonului.
Arterele cerebrale anterioare, cu segmentele lor de origine de aproximativ 15 mm,
formeaz laturile anterioare ale hexagonului.
Arterele comunicante posterioare au lungimea de 15 mm,formeaz laturile posterioare
ale hexagonului i anastomoza cu artera cerebral posterioar.
Arterele cerebrale, posterioare rezultate din diviziunea arterei bazilare mpreun cu
prile lor de origine alctuiesc segmentul posterior al hexagonului.
Unghiul lateral al hexagonului este format din tranziia carotido-sylvian, iar unghiul
posterior de bifurcaia arterei bazilare.

Fig. 82. Sistemul a. vertebrale i a. bazilare


161

III. VASCULARIZAIA TERITORIAL

ntre ramurile superficiale ale arterelor teritoriale exist o reea larg anastomotic,
denumit reeaua pial dar care nu poate suplini sistemul anastomotic subarahnoidian al
cercului arterial Willis.
Arterele centrale sau penetrante sunt artere terminale i asigur o vascularizaie
intranevraxial sectorial.
A. Teritoriul bulbar

Ramurile bulbare ale arterei spinale anterioare vascularizeaz partea antero-inferioar a


bulbului.
Ramurile bulbare ale trunchiului vertebro-bazilar irig partea superioar a bulbului
(artere paramediane i circumfereniale scurte).
Ramurile bulbare ale arterei spinale posterioare irig partea dorsal a bulbului.
Ramurile bulbare ale arterei cerebelare inferioare (artere circumfereniale lungi)
vascularizeaz partea dorsolateral superioar a bulbului.
B. Teritoriul pontin

Ramurile pontine ale arterei bazilare, n numr de 4-6, paramediane i circumfereniale


scurte, irig partea medial a punii.
Ramurile pontine ale arterei cerebelare antero-inferioare (artere circumfereniale lungi)
vascularizeaz partea lateral a punii.
Ramurile pontine ale arterei cerebelare superioare irig tegmentul punii.
C. Teritoriul mezencefalic

Ramurile mezencefalice ale arterei bazilare (ramuri paramediane) irig poriunea


bazilar i tegmental paramedian a mezencefalului.
Ramurile mezencefalice din arterele cerebelar superioar i cerebral posterioar
(artere circumfereniale) irig partea tegmental lateral i tectal mezencefalic.
D. Teritoriul cerebelar

Arterele cerebelare postero-inferioare irig 2/3 din faa inferioar a emisferelor


cerebelare.
Arterele cerebelare antero-inferioare se distribuie treimii anterioare a feei inferioare
cerebelare.
Arterele cerebelare superioare se ramific pe faa superioar a emisferelor cerebelare.
E. Tertoriile subcorticale

Arterele hipofizale superioare i inferioare, ramuri subiri, pot avea originea din partea
pietroas a arterei carotide interne sau segmentele cercului arterial Willis, mai ales din
artera comunicant posterioar.

Arterele talamusului formeaz mai muli pediculi vasculari:


Arterele talamoperforante (postmamilare) din artera cerebral posterioar pentru
partea posteromedial a. talamusului.
Arterele talamogeniculate din artera cerebral posterioar la partea posterioar a
talamusului i corpii geniculai.
Arterele talamotuberale (premamilare) din artera comunicant posterioar pentru
partea anteroinferioar a talamusului i structurile adiacente (partea tuberal a
hipotalamusului, subtalamusul).

Arterele striatale destinate nucleilor bazali sunt:


162

Arterele striatale mediale din artera cerebral anterioar, dintre care artera recurent
Heubner pentru treimea inferioar a nucleului caudat.
Arterele striatale laterale sau lenticulostriatale irig partea medial a capului nucleului
caudat i nucleul lentiform, sunt ramuri ale arterei cerebrale mijlocii.
Arterele striatale posterioare au originea n artera cerebral posterioar,
vascularizeaz partea posterioar a striatum-ului.
Arterele capsulare destinate capsulei interne sunt:
Arterele braului anterior; provin din arterele striatale mediale (artera cerebral
anterioar).
Arterele genunchiului capsulei; provin din artera cerebral mijlocie (artera
hemoragiei interne Charcot).
Arterele braului posterior, au originea din artera coroidian anterioar i artera
cerebral posterioar.
F. Teritoriile corticale

Artera cerebral anterioar, vascularizeaz faa medial a cortexului cerebral, substana


alb subiacent i marginea superomedial frontoparietal a emisferelor (lobului
paracentral i partea ariilor senzitivo-motorii destinate perineului i membrului inferior
controlateral).
Artera cerebral mijlocie irig o mare parte a suprafeei convexe a emisferelor, o parte
mare a girusurilor pre-i postcentral (cortexul somatosenzitiv i motor), cortexul auditiv,
aria motorie i cea receptiv a limbajului.
Artera cerebral posterioar irig partea posterioar i posteroinferioar a cortexului
cerebral i aria vizual din jurul anului calcarin.

Fig. 83. Teritoriul a. cerebri anterior

IV. VENELE MDUVEI SPINRII

Venele intramedulare profunde i superficiale sunt drenate in venele reelei din pia
mater, plexul pial.
Venele spinale segmentare (vv. spinales) colecteaz venele longitudinale ale plexului
pial (venele median longitudinal anterioar, posterioar, longitudinale ventro-i
dorsolaterale). Ele nsoesc nervul spinal, sunt avalvulate i se vars in:
Plexul venos vertebral intern (plexus venosi vertebrales interni) anterior i posterior,
aflat in spaiul epidural (plex venos peridural) n esutul celuloadipos al acestuia.

163

Plexul epidural comunic cu plexul perivertebral sau plexul vertebral extern (plexus
venosi vertebrales externi), aflat anterior pe suprafaa corpilor vertebrali i posterior pe
suprafaa extern a arcului vertebral.
Plexurile venoase vertebrale interne n mod direct sau prin plexul venos vertebral extern
dreneaz n venele lombare, intercostale, sistemul azygos; prin venele vertebrale n
venele brahiocefalice iar prin cele longitudinale n plexul bazilar i n sinus
endocraniene (sistemul occipital).

V. VENELE ENCEFALULUI
A. Drenajul venos al emisferelor cerebrale

Venele cerebrale (vv. cerebri) au originea n plexul venos pial al emisferelor cerebrale,
dispun de un perete subire, sunt avalvulare i au traiectul diferit arterelor cerebrale.

Trec prin spaiile subarahnoidiene i se vars n sinusurile durei mater.

Sunt formate din vene superficiale, vene profunde i anastomotice.

Venele superficiale se afl n anurile emisferice situate mai superficial dect arterele.
Venele cerebrale superioare (vv. cerebri superiores) 10-12 vene pe faa superolateral
i medial a emisferelor se vars n sinusul sagital superior.
Venele cerebrale inferioare (vv. cerebri inferiores) colecteaz vasele suprafeei
inferioare a emisferelor i se deschid n sinusurile pietros superior i transvers i vena
cerebral mare Galen.
Vena cerebral mijlocie superficial (v. cerebri media superficialis) sau sylvian
aflat n anul lateral dreneaz marea parte a suprafeei superolaterale a emisferei i
se vars n sinusul cavernos.
- Vena anastomotic superioar (v. anastomotica superior) sau Trolard, prin
intermediul venei sylviene, leag sinusul sagital superior cu sinusul cavernos;
- Vena anastomotic inferioar (v. anastomotica inferior) sau vena Lebbe,
interconecteaz prin intermediul venei sylviene sinusul sagital superior cu sinusul
transvers.

Fig. 84. Venele cerebrale superficiale


164

Venele cerebrale profunde sau sistemul galenic este alctuit din urmtoarele vene
interne (vv. cerebri internae):
Vena bazal Rosenthal (v. basalis) are originea n vecintatea substanei perforate
anterioare, trece posterior nconjurnd pediculii cerebrali i se termin n marea ven
Galen, avnd ca aflueni:
- Vena cerebral anterioar (v. cerebri anterior), simetric pentru corpul calos i
regiunile emisferice mediale adiacente;
- Vena cerebral mijlocie profund (v. cerebri media profunda) n profunzimea
anului lateral, afluent al teritoriilor profunde emisferice.
Vena cerebral intern (v. cerebri int.) trece posterior aproape de linia median,
deasupra talamusului, n pnza coroid al ventriculului al treilea, pentru ca mpreun
cu vena omonim de partea opus s se uneasc cu venele bazale pentru a forma
marea ven cerebral Galen. Colecteaz:
- Vena talamostriat (v. thalamostriata) ce trece napoi n anul dintre talamus i
capul nucleului caudat.
- Vena coroid (v. choroidea) dreneaz plexul coroid al ventriculului lateral.
Vena cerebral mare Galen (v. cerebri magna), trunchi venos lung de 2 cm, colector
venos, format din vena bazal Rosenthal i vena cerebral intern (denumit i mica
ven Galen) ce trece posterior n profunzimea fisurii interemisfence la sinusul drept.
B. Venele cerebelului

Formeaz o reea vdnoas pe suprafaa cerebelului care se continu n:


Venele cerebelare superioare (vv. cerebelli superiores) cele superomediale se vars n
sinusul drept, iar cele superolaterale n sinusul transvers i sinusul pietros superior.
Venele cerebelare inferioare (vv. cerebelli inferiores) se deschid n sinusurile:pietros,
sigmoid i occipital.
C. Venele trunchiului cerebral

Plexul venos superficial al trunchiului cerebral se continu cu ramuri mediane i laterale


n:
Venele mezencefalului i cele pontine ce apoi sunt drenate n venele:bazal,
cerebelare i sinusurile adiacente.
Venele bulbare (plexul venos bulbar) ce se continu cu venele mduvei spinrii la
sinusurile nvecinate i n vena jugular intern.

Fig. 85. Venele profunde ale creierului


165

NERVII CRANIENI

(Nervi craniales)
In numr de 12 perechi, sunt numerotai n ordinea rostrocaudal n care prsesc cutia
cranian prin orificiile bazei acesteia.
Au o constituie i funcie diferit, fiind nervi somatomotori, somatosenzitivi, senzoriali
i parasimpatici (nervi motori, senzitivi i micti).
Originea real a nervilor cranieni este situat n encefal n nucleii de origine (nucleus
originis) pentru nervii motori, n nucleii terminali (nucleus terminalis) pentru nervii
senzitivi i n nucleii parasimnatici pentru componentele nervoase vegetative.
Nervul cranian I joncioneaz cu telencefalul.
Nervul cranian II este ataat diencefalului.
Nervii cranieni III-XII au nucleii dispui n trunchiul cerebral.
Originea aparent este locul unde nervii cranieni prsesc sau ptrund n nevrax.
Segmentul intranevraxial al nervilor dispus ntre originea real i cea aparent are de
obicei un traseu paramedian scurt.
Segmentul extranevraxial mai lung este format din urmtoarele pri:
Rdcina ce strbate spaiul subarachnoidian i perforeaz dura mater.
Trunchiul trace prin orificiul de pasaj corespunztor al bazei craniului.
Ramurile nervului sunt diviziunile periferice primare, secundare i teriare.

I. NERVII OLFACTIVI (NN.OLFACTORII)

Formeaz partea periferic a sistemului olfactiv care este tract al sistemului nervos
central ataat rinencefalului.

Este constituit din aferene senzoriale:


Filete olfactive, n numr de 20, formate din axonii neuronilor bipolari (protoneuroni
olfactivi) din mucoasa olfactiv, ce se termin n bulbul olfactiv ipsilateral.
Fibre amielinice asociate nervului olfactiv (n. terminalis)

Pasajul: lama ciuruit a osului etmoidal.

II. NERVUL OPTIC (N. OPTICUS)

Componenta periferic a sistemului vizual este tract al diencefalului, i conine axonii


celulelor ganglionare retiniene ce se termin n corpul geniculat lateral, prin intermediul
tractului optic, decusat parial prealabil n chiasma optic.

Pasaj: canalul optic.

Traiectul nervului are trei segmente topografice:


Poriunea intraorbital, sinuoas, n axul orbitei, este cuprins n teaca meningean.
Poriunea intracanalar strbate mpreun cu artera oftalmic canalul optic.
Poriunea preselar, n anul chiasmatical sfenoidului: aici decuseaz cu nervul din
partea opus i formeaz chiasma optic.

III. NERVUL OCULOMOTOR (N. OCULOMOTORIUS)

Originea real n mezencefal:

a. Nucleul principal
b. Nucleul accesor Edinger-Westphal
c. Nucleul central Perlia

somatomotor, inerveaz muchii extrinseci ai ochiului.


parasimpatic, pentru muchii intrinseci ai ochiului.
somatomotor.

Originea aparent: anul oculomotor din fosa interpeduncular.


166

Pasaj: fisura orbital superioar.


Traiectul nervului are segment:
Subarahnoidian n cisterna interpeduncular.
Intracavernos n peretele lateral al sinusului cavernos.
Intraorbital n conul muchilor orbitali.
Ramuri:

Ramus superior, la muchii: drept superior i levator-ul al pleoapelor.

Ramus inferior, pentru muchii; drept inferior, drept medial i oblic inferior.

Radix oculomotoria, rdcin parasimpatic destinat ganglionului ciliar (descris la


parasimpaticul cranian).

IV. NERVUL TROHLEAR (N.TROHLEARIS)

Originea real n mezencefal din:


Nucleul de origine somatomotor, pentru muchiul oblic superior al ochiului

Originea aparent, pe faa dorsal a mezencefalului, n apropierea jonciunii


pontomezencefalice, dedesubtul colicului inferior, ncrucindu-se (decussatio
nervosum trochlearium).

Pasaj: fisura orbital superioar.

Traiect topografic:
Intracavernos, prin peretele lateral al sinusului cavernos.
Intraorbital, ataat peretelui superior al orbitei.

V. NERVUL TRIGEMEN (N. TRIGEMINUS)

Originea real n trunchiul cerebral i primele segmente spinale cervicale, n complexul


nuclear trigeminal:

a. Nucleul motor sau masticator


b. Nucleul tractului spinal
c. Nucleul senzitiv principal
d. Nucleul tractului mezencefalic

somato (branhio)-motor pentru muchii masticatori


protopatic i algotermic al capului
somatosenzitiv, discriminativ pentru pielea i mucoasa
feei
proprioceptiv al aparatului masticator

Originea aparent pe faa anterioar a punii prin:


Rdcina senzitiv (radix sensoria) mai groas.
Rdcina motorie (radix motoria) mai subire.
Ganglionul senzitiv trigeminal Gasser (ganglion trigeminale) de form semilunar are o
lungime de 2 cm, situat n dedublarea durei mater (cavum trigeminale Meckel) n
impresiunea trigeminal a stncii.
Diviziunea primar a nervului trigemen:

a. N. oftalmic, V/1 (n. ophtalmicus) somatosenzitiv


b. N. maxilar, V/2 (n. maxillaris) somatosenzitiv
c. N. mandibular, V/3 (n. mandibularis) motor, proprioceptiv, somatosenzitiv

167

Orificiile de pasaj ale ramurilor primare:


N. oftalmic
N. maxilar
N. mandibular

Fisura orbital superioar


Gaura rotund
Gura oval

Traiectul ramurilor primare:


Nervul oftalmic are dou segmente:
- Segment intracavernos n peretele lateral al sinusului cavernos.
- Segmentul intraorbital, ataat tavanului acesteia.
Nervul maxilar are urmtoarele pri:
- Poriunea pterigopalatin traverseaz fosa pterigopalatin i trece prin fisura
orbital inferioar n orbit.
- Poriunea intraorbital, aezat n anul, apoi canalul intraorbital, se termin la
orificiul infraorbital.
Nervul mandibular are traiectul:
- Infratemporal, n spaiul pterigomandibular.
- Intramandibular, n canalul mandibular, la orificiul mental.

A. Ramurile nervului oftalmic

N. frontalis, deasupra muchiului levator al pleoapelor, la aditusul orbital, unde se


divide n:
N. supratrochlearis, ramur medial pentru pielea frunii.
N. supraorbitalis, ramur lateral pentru tegumentul frono-parietal.
N. nasociliaris nsoete ramurile arterei oftalmice i se divide n:
N. ciliares longi ptrund n globul ocular prin polul posterior al acestuia.
N. ethmoidalis post. traverseaz orificiul omonim la mucoasa celulelor etmoidale
posterioare i sinusul sfenoidal.
N. ethmoidalis ant. trece prin orificiul propriu la celulele etmoidale anterioare i
sinusul frontal.
Rr. nasales interni, mediales et laterales pentru mucoasa cavitii nazale.
Rr. nasales externi, la pielea nasului.
N. infratrochlearis, la unghiul medial al orbitei, inerveaz conjunctiva i pielea
pleoapelor (rr. palpebrales).
N. lacrimalis urmeaz marginea superioar a muchiului drept lateral, fiind destinat
conjunctivei, pleoapelor i glandei lacrimale.
Ramura comunicant cu nervul zigomatic, prin care fibrele parasimpatice din acesta
sunt transferate nervului lacrimal pentru glanda lacrimal.
B. Ramurile nervului maxilar

N. meningeus medius, desprins n cutia cranian, destinat durei mater. nsoete artera
omonim.

N. zygomaticus se degajeaz n fosa pterigopalatin, trece prin fisura orbital inferioar


la orificiul zigomaticoorbital, unde se bifurc n:
R. zygomaticotemporalis pentru pielea regiunii temporale.
R. zygomaticofacialis, pentru pielea obrazului.

Nn. pterigopalatini sau nervii sfenopalatini au originea n fosa pterigopalatin, formnd


mai multe mnunchiuri:

168

Rr. nasales posteriores trec prin orificiul sfenopalatin la partea posterioar a


mucoasei nazale (ramuri superioare i inferioare mediale i laterale).
N. nasopalatinus longus traverseaz orificiul sfenopalatin, coboar pe vomer la
canalul incisiv i ajunge n cavitatea bucal, unde inerveaz mucoasa prii anterioare
a boitei palatine.
N. palatinus major (anterior) coboar prin canalul palatin mare i prin orificiul
acestuia la mucoasa palatului.
Nn.palatini minores (posteriores) trec prin orificiile palatine mici la mucoasa vlului
palatin.
Nn. alveolares superiores posteriores, n numr de 2-3, au originea n fosa
pterigopalatin, ptrund prin orificiile alveolare ale maxilei, formnd mpreun cu
celelalte ramuri alveolare superioare, plexul dentar superior (plexus dentalis superior),
care emite:
Rr. dentales superiores, pentru rdcinile dinilor.
Rr. gingivales superiores, pentru gingie.
N. infraorbitalis continua nervul maxilar, trece prin fisura orbital inferioar; n anul,
apoi n canalul infraorbital i se termin n jurul orificiului infraorbital.Emite:
R. alveolaris superior medius se desprinde n anul infraorbital i prin plexul dentar
superior, este destinat premolarilor i gingiei acestora.
Rr. alveolares superiores anteriores, mai multe filete degajate n canalul infraorbital
pentru sinusul maxilar i dinii frontali.
Ramura terminal a nervului infraorbital se divide formnd buchetul infraorbital
pentru pielea din jurul orificiului infraorbital (rr. palpebrales inferiores nasales
externi, labiales superiores).
C. Ramurile motorii ale nervului mandibular

N. massetericus trece prin scizura mandibular la muchiul maseter.


Nn. temporales profundi, degajai deseori mpreun cu alte ramuri mandibulare, urc la
faa profund a muchiului temporal, divizndu-se ntr-o ramur anterioar i alta
posterioar.
N. pterygoideus lateralis, pentru muchiul omonim.
N. pterygoideus medialis, pentru muchiul cu acelai nume i tensorul vlului palatin i
al timpanului (n. tensoris velipalatini, n. tensoris tympani).
N. mylohyoideus, ramur a nervului alveolar inferior, coboar n anul milohioidian la
muchiul milohioid i pntecele anterior al digastricului.

D. Ramurile senzitive ale nervului mandibular

R. meningeus, ramur recurent pentru dura mater.


N. buccalis trece pe marginea anterioar a tendonului muchiului temporal,
distribuindu-se la pielea i mucoasa regiunii bucale.
N. auriculotemporalis are originea prin dou rdcini care ncadreaz artera
meningean mijlocie; trece medial de colul mandibulei i urc prin glanda parotid la
pielea regiunii temporale. Emite:
N. meatus acustici externi.
Nn. auriculares anteriores.
Rr. parotidei.
Rr. temporales superficiales.
N. lingulalis are un traiect curb, strbate spaiul pterigomandibular i loja sublingual.
Emite:
169

N. sublingualis, pentru loja i glanda omonim.


Rr. linguales, pentru mucoasa limbii.
N. alveolaris inferior, cea mai voluminoas ramur intr n canalul mandibular i se
termin la gaura mentonier.
Rr. dentales inferiores, n numr variat, se anastomozeaz, formnd plexul dentar
inferior (plexus dentalis inferior).
Rr. gingivales inferiores, pentru gingia arcadei dentare inferioare.
N. mentalis, ramura terminal arborizat a nervului alveolar inferior, destinat pielii
mentonului i a buzei inferioare (rr. mentales, labiales inferiores).
Ramurile comunicante sunt:
R. comunicant cu nervul facial.
R. comunicant cu nervul hipoglos.
R. comunicant cu coarda timpanului (n. lingual).
R. comunicant cu ganglionul otic (n. auriculotemporal).

VI. NERVUL ABDUCENS (N. ABDUCENS)

Originea real se afl n punte n:


Nucleul de origine somatomotor, la muchiul lateral al ochiului

Originea aparen, n anul bulbopontin (supraolivar medial).


Pasaj: fisura orbital superioar.
Traiectul nervului este intracavernos axial pe faa lateral a arterei carotide interne.

VII. NERVUL FACIAL (N. FACIALIS, N. INTERMEDIOFACIALIS)

Originea real este grupul nuclear facial din punte


a. Nucleul motor, somatomotor,. destinat muchilor mimicii
b. Nucleul salivator superior, parasimpatic secretomotor emite nervul intermediar
Wrisberg (VII bis), pentru glandele salivare (excepie parotida)
c. Nucleul tractului solitar (nucleul gustativ Nageotte),senzorial, gustativ, pentru partea
anterioar a limbii

Originea aparent se afl n poriunea mijlocie a anului bulbopontin, printr-o rdcin


larg (VII) i alta subire (VII bis).

Orificiul de pasaj: gaura stilomastoidian. 41

Nervul are un traiect:


Intrapietros, prin meatul acustic intern ajunge n canalul facial formnd o cotitur n
jos (geniculum n. facialis) la orificiul stilomastoidian.
Extracranian, n glanda parotid, aici se ramific i se regrupeaz, formnd plexul
parotidian (plexus parotideus) ce se distribuie muchilor mimicii.

Ganglionul senzorial geniculat (ganglion geniculatum) se afl la cotitura nervului;


conine protoneuronii sistemului gustativ.

Nervul facial emite ramuri somatomotorii, iar nervul intermediar ramuri gustative i
parasimpatice.
A. Ramurile extrapietroase (din VII)

N. auricularis posterior urc la muchii mimici auriculari i la cel occipital.


R. digastricus inerveaz pntecele posterior al muchiului gastric i stilohioidianul.
170

Rr. temporales inerveaz muchii epicranieni i periorbitali.


Rr. zygomatice, pentru muchii zigomatici.
Rr. buccales, la muchii buccinator i periorali.
R. marginalis mandibularis,, de-a lungul bazei mandibulei la muchii depresori ai
buzei inferioare i al brbiei.
R. colli, pentru platism.
B. Ramurile intrapietroase (din VII bis)

N. petrosus major prsete canalul facialului prin orificiul su propriu de pe faa


anterioar a stncii, trece prin gaura rupt anterioar exocranian, apoi n canalul
pterigoidian, unde particip la formarea nervului canalului pterigopalatin (nerv Vidlan).
Transport fibre parasimpatice pentru ganglionul pterigopalatin (a se vedea
parasimpaticul cranian).
Coarda timpanului (chorda tympani) strbate cavitatea timpanic i fisura
petrotimpanic, joncionnd n regiunea infratemporal cu nervul lingual, transferindu-i
acestuia fibre senzoriale gustative i parasimpatice secretomotorii (glandele
submandibular i sublingual).

VIII. NERVUL VESTIBULOCOHLEAR


(N. VESTIBUTOCOHLEARIS, N. OCTAVUS).

Originea real se afl n grupul nuclear vestibulocohlear la jonciunea bulbopontini.

a. Nucleii cohleari (ventral, dorsal) senzoriali auditivi, deutoneuroni ai sistemului auditiv


b. Nuclei vestibulari (medial, lateral, superior, inferiori) senzoriali, deutoneuroni ai sistemului
vestibular

Originea aparent este n partea lateral a anului bulhoporttin, printr,-o rdcin


superioar (radix vestibularis) i alta inferioar (radix cochlearis).

Ganglionii senzitivi sunt:


Ganglion vestibulare Scarpa, n fundul meatului acustic intern (conine protoneuronii
vestibulari).
Ganglion spirale Corti, n canalul spiralat al columelei melcului (conine
protoneuronii cohleari).

Traiectul nervului este scurt, trece prin orificiul i meatul acustic intern la receptorii
urechii interne.
Ramurile nervului vestibular

N. utriculoampullaris, la labirintul vestibular:


N. utricularis, la utricul
Nn. ampullares, pentru ampulele canalelor semicirculare.

N. saccularis, la sacul.

IX. NERVUL GLOSOFARINGIAN (N. GLOSSOPHARYNGEUS)

Originea real este situat n:


a. Nucleul ambiguu, somatomotor, pentru muchii faringelui i ai vlului palatin
b. Nucleul tractului solitar, senzorial gustativ i aferent visceral general pentru sensibilitatea
gustativ din partea posterioar a limbii, palatul moale, faringe i sinusul carotidian
c. Nucleul salivator inferior, parasimpatic, secretomotor al glandei parotide
171

Originea aparent: n anul retroolivar al bulbului.


Pasaj: gaura jugular.
Ganglionii senzitivi sunt:
Ganglion superius, endocranian, la rdcina nervului n apropierea locului de pasaj.
Ganglion inferius, situat n gaura jugular sau fosa pietroas a stncii.

Traiectul este scurt, prin spaiul retrostilian, se distribuie faringelui i limbii.


Ramuri

R. musculi stylopharyngei pentru inervaia motorie a muchiului omonim.

Rr. pharyngei contribuie la formarea plexului faringian (plexus pharyngeus)


preponderent senzitiv, pentru mucoasa faringelui.

Rr. tonsillares la mucoasa regiunii tonsilare i a palatului moale.

Rr. linguales inerveaz partea posterioar a mucoasei limbii.

R. sinus carotici coboar pe artera carotid intern la zona receptoare a sinusului


carotidian i glomul carotidian.

N. tympanicus Jacobson are originea dedesubtul orificiului jugular; ptrunde prin


canalul tinpanic al fosulei pietroase n cavitatea timpanic i pe peretele medial al
acesteia formeaz plexul timpanic (plexus tympanicus), pentru inervaia senzitiv a
muco asei cavitii timpanice i a celulelor mastoidiene.

N. petrosus minor pleac din plexul timpanic, coninnd fibre parasimpatice pentru
glanda parotid; trece prin orificiul i anul omonim al stncii, apoi prin gaura rupt
anterioar la ganglionul otic (a se vedea la parasimpaticul cranian).

Ramuri comunicante are cu nervul facial i vag.

X. NERVUL VAG (N. VAGUS)

Originea real este bulbar comun cu cea a glosofaringianului.


a. Nucleul ambiguu, somatomotor pentru muchii laringelui i ai faringelui
b. Nucleul tractului solitar pentru aferenele viscerale toracoabdominale i de la arcul aortic
c. Nucleul salivator inferior, parasimpatic, secretomotor al galndelor toracoabdominale
d. Nucleul dorsal al vagului, parasimpatic visceromotor, pentru muchii viscerelor
toracoabdominale i miocard

Originea aparent este n anul retroolivar, inferior de nervul precedent.


Pasaj: gaura jugular.
Ganglionii senzitivi:
Ganglion superius n gaura jugular.
Ganglion inferius dedesubtul orifciului jugular.

Traiectul nervului este descendent lung, avnd:


Segment cervical, aflat n teaca carotidian.
Segment toracal, situat n mediastinul superior i posterior.
Segment abdominal ce traverseaz orificiul esofagian al diafragmei i se ramific
organelor abdominale.
Ramuri

R. meningeus pentru dura mater a fosei craniene posterioare.

R. auricularis trece prin canalul mastoidian i fisura timpanomastoidian la pielea


pavilionului urechii i meatul acustic extern.

Rr. pharyngei deriv de fapt din nervul accesor, coboar la plexul faringian, vehiculnd
fibre prin intermediul acestuia pentru muchii faringelui i ai palatului moale.
172

Rr. cardiaci cervicales (superiores et inferiores) ramuri ce coboar n torace la .plexul


cardiac.
Rr. cardiaci thoracici, desprinse n mediastinul superior i destinate plexului cardiac.
N. laryngeus superior coboar la laringe, divizndu-se ntr-o ramur extern . motorie
pentru muchiul cricotiroidian i alta intern senzitiv pentru mucoasa laringiana.
N. laryngeus recurrens ocolete n dreapta artera subclavie, n stnga arcul aortic; urc
n anul dintre esofag i trahee la muchii i mucoasa laringelui.
Rr. esophagei, destinate esofagului, formeaz plexul esofagian (plexus esophageus).
Rr. tracheales inerveaz mucoasa traheal.
Rr. bronchiales la brpnchii i plmni (plexus pulmonalis).
Truncus vagalis, anterior i posterior (denumirea vagusului terminal) trece prin hiatul
esofagian i emite ramuri pentru organele cavitii abdominale (rr. gastrici
anteriores,posteriores, rr. celiaci, rr. hepatici etc.).

XI. NERVUL ACCESOR (N. ACCESORIUS)

Originea real se gsete n:


a. Nucleul ambiguu, somatomotor, situat n bulb; somatomotor al musculaturii laringelui i
a faringelui, prin transfer de fibre la vagus
b. Nucleul spinal, somatomotor, aflat n mduva cervical, destinat muchilor cefalogiri

Originea aparent are loc prin dou rdcini:


Radices craniales, n partea inferioar a anului retroolivar, formeaz componenta
bulbar a nervului.
Radices spinales, intre rdcina anterioar i posterioar a nervilor spinali cervicali,
formeaz componenta spinal a nervului accesor.

Pasaj: gaura jugular, prealabil cele dou componente joncioneaz, componenta spinal
ascensionnd endocranian prin orificiul occipital.

Traiectul este scurt, nervul coboar oblic la partea superioar a muchiului


sternocleidomastoidian.
Ramuri

Ramus internus, format din componenta bulbar a nervului, se unete cu nervul vag
(ramur accesorie a nervului vag) i se distribuie prin acesta la muchii laringelui,
faringelui i n parte palatului moale.

Ramus externus inerveaz muchiul trapez i sternocleidomastoidianul.

XII. NERVUL HIPOGLOS (N. HYPOGLOSSUS)

Are originea real n nucleul hipoglosului (nucleul lingual), aflat n bulb, somatomotor,
destinat musculaturii limbii.

Originea aparent a nervului se afl preolivar printr-o serie de filete radiculare.

Pasaj: canalul hipoglos.

Traiectul este curb nainte, strbtnd spaiul retrostilian, triunghiul carotidian, regiunea
submandibular i sublingual.
Ramuri

Radix superior ansae cervicalis, sau ramura descendent a nervului hipoglos, coboar
pe teaca carotidian pentru a jonciona cu rdcina inferioar a ansei cervicale; conine
fibre din ramurile ventrale ale primelor segmente cervicale (C1-C2) i inerveaz o parte
din muchii hioidieni.

Rr. linguales, ramurile adevrate ale hipoglosului, se distribuie musculaturii intrinsece


i extrinsece a limbii.
173

NERVII SPINALI
(Nervi spinales)

I. GENERALITI

n numr de 31 perechi, corespund cu segmentele originale embrionare (somite) i


segmentele mduvei spinrii, numerotarea lor fiind n raport cu vertebrele:
8 perechi nervi cervicali (nn. cervicales), prima pereche trece deasupra atlasului, a
opta pereche dedesubtul vertebrei cervicale apte.
12 perechi de nervi toracali (nn. thoracici), numerotai dup vertebra toracal
supraiacent.
5 nervi.lombari(nn. lumbales).
5 nervi sacrali (nn. sacrales)
l nerv coccigian (n. coccygeus).
Derivatele somitice (dermatom, miotom, sclerotom) sunt inervate de acelai nerv spinal,
iar dac migreaz de la locul de origine, i menin inervaia.
Aria cutanat inervat de un singur nerv spinal este denumit dermatom. Dermatoamele
la margini se suprapun cu cele sub- i supraiacente, inervate de ali nervi spinali.
Segmentele medulare dau urmtoarea inervaie cutanat:
C2-C4
C5-C6
C7
C8
T1-T2
T4
T10
L2-L5
S1-S5

Inervaia segmentar motorie a miotoamelor i a grupelor musculare derivate din


acestea este:
C1-C4
C3-C5
C5-T1
T2-T12
L1-S2
S3-S5

dermatoamele cefii i ale gtului


partea lateral a braului i antebraului
pielea degetului al treilea al minii
marginea medial a minii i degetul mic
partea medial a membrului superior
dermatomul ce corespunde mamelonului
dermatomul corespunztor ombilicului
dermatoamele de pe suprafaa anterioar a membrului inferior
suprafaa laterodorsal a membrului inferior i regiunea genito-anal

muchii gtului
diafragma abdominal
muchii membrului superior
muchii trunchiului
muchii membrului inferior
muchii perineului, sfincterele perincale

Fiecare nerv spinal este conectat cu mduva spinrii prin dou rdcini.
Rdcina anterioar (radix anterior) format din filete radiculare are originea n
cornul anterior al mduvei spinrii i prsete mduva prin anul anterolateral.
Conine:
- Fibre somatomotorii pentru musculatura striat.
- Fibre vegetative eferente pentru muchii netezi, muchii speciali viscerali (striai) i
glande.
- Fibre aferente cu rol probabil vegetativ i noticeptiv.

174

Rdcina posterioar (radix posterior) are fibre aferente de la dermatoame, muchi i


aferene vegetative.
- Ganglionul spinal (gl. spinale) se afl pe traiectul rdcinii posterioare fiind
localizat n sau n apropierea orificiului intervertebral, conine neuronii senzitivi
primari.
Rdcinile se unesc dedesubtul ganglionului spinal i formeaz trunchiul nervului
spinal, care prsete canalul vertebral prin orificiul intervertebral.
Trunchiul nervului spinal este format dintr-un mnunchi de axoni (sau dendrite
asemntoare axonilor), mielinizai i amielinici, inclui ntr-o teac conjunctiv
(epineurium) i conine:
Componenta somatic pentru inervaia cutanat i motorie.
Componenta vegetativ pentru inervaia musculaturii netede, vaselor sanguine,
glandelor i viscerelor.
Trunchiul nervului spinal, dup un scurt traiect se divide in dou ramuri primare:
Ramura dorsal (ramus dorsalis) inerveaz segmentar pielea i muchii prii
posterioare a corpului (spatele).
Ramura ventrala (ramus ventralis) se continu anterior pentru aceast parte a
corpului, fie ca ramuri spinale anterioare individuale, fie ca ramuri anastomozate
formnd plexuri (plexul cervical, brachial, lumbosacral) ce au distribuie periferic
cutanat i musculatur mai extins.
Ramura meningean (ramus meningeus) inerveaz senzitiv meningele spinal.
Ramurile comunicante (rr. communicantes) reprezint componenta vegetativ a
nervului (descris n cadrul sistemului nervos vegetativ).
Att ramurile primare dorsale ct i cele ventrale sunt mixte i se divid in nervi
periferici superficiali sau cutanai i nervi periferici profunzi sau musculari.

II. RAMURILE DORSALE SPINALE


A. Ramurile dorsale cervicale

N. suboccipitalis, din C1 urc la muchii suboccipitali.


N. occipitalis major (Arnold), ramura nervului C2, la pielea i muchii cefei.
N. occipitalis tertius din C3 pentru pielea cefei.
Ramurile dorsale C4-C8 se divid n ramuri mediale i laterale pentru pielea regiunii
dorsale a gtului i muchii profunzi intrinseci ai cefii.
B. Ramurile dorsale toracale

Rami dorsales se distribuie la pielea (ramus cutaneus lateratis et medialis) i


musculatura intrinsec a spatelui.
C. Ramurile dorsale lombare

Ramus medialis et lateralis, pentru muchii i pielea lombelor.


Nn. clunium superiores inerveaz partea superioar a pielii regiunii fesiere.
D. Ramurile dorsale sacrococcigiene

Ramus medialis et lateralis prsesc canalul sacral prin orificiile sacrale posterioare i
se distribuie muchilor i pielii regiunii sacrococigiene.
Nn. clunium medii inerveaz pielea prii mediale a regiunii fesiere.

175

III. PLEXUL CERVICAL (PLEXUS CERVICALIS)

Este format din ramurile anterioare ale nervilor C1-C4, care subdivizate n ramuri
superioare i inferioare, joncioneaz ntre ele formnd anse prevertebrale.
Ramurile plexului sunt superficiale, senzitive, perforeaz fascia cervical superficial la
marginea posterioara a sternocleidomastoidianului i iradiaz la pielea gtului, capului
i umrului; are i ramuri profunde destinate muchilor prevertebrali, subhioidieni i
diafragm.

A. Ramurile senzitive

N. occipitalis minor urc la pielea cefii.


N auricularis magnus urc la pielea urechii.
N. transversus colii are un traiect orizontal spre linia median, divizndu-se ntr-o
ramur superioar pentru pielea regiunii suprahioidiene i ramuri inferioare pentru
pielea regiunii infrahioidiene.
Nn. supraclaviculares (mediales, intermedii, laterales) coboar la pielea regiunii
laterale a gtului i pielea umrului.

B. Ramurile motorii

Ansa cervicalis, sau "ansa hipoglosului" pentru muchii infrahioidieni este format din
dou rdcini ale plexului cervical:
Radix superior, format aparent de ramura descendent a hipoglosului, dar aparine n
ntregime primilor nervi cervicali
Radix inferior, ramur descendent a plexului.

N. phrenicus are originea n ramurile anterioare C3-C4, i prin fibre accesorii (nervul
frenic accesor din C5, C6) coboar n mediastinul anterior i inerveaz diafragma.

IV. PLEXUL BRACHIAL (PLEXUS BRACHIALIS)

Se formeaz prin anastomozarea ramurilor anterioare ale nervilor C5-C8 i T1.


Strbate regiunea lateral a gtului i cea axilar, n raport cu clavicula avnd:
Partea supraclavicular (pars supraclavicularis) format din trei trunchiuri primare
Truncus superior, din unirea nervilor C5-C6
Truncus medius, alctuit din C7
Truncus inferior, dat prin unirea nervilor C8 i T1

Partea infraclavicular (pars infraclavicularis), alctuit din trei fascicule, ce rezult


din redistribuirea diviziunilor trunchiului i anume:

Fasciculus lateralis, din diviziunea anterioar a trunchiului superior i mijlociu


Fasciculus medialis continu poriunea anterioar a trunchiului mijlociu
Fasciculus posterior din poriunile posterioare ale celor trei trunchiuri primare.
A. Ramurile supraclaviculare

N. dorsalis scapulae inerveaz ridictorul omoplatului i romboizii.


N. thoracicus longus (Bell) inerveaz dinatul anterior.
N. suprascapularis trece prin incizura scapulei la muchii supra-i infraspinos.
Nn. pectoralis lateralis et medialis, la muchii pectorali (cu originea i din fasciculii
corespunztori).
176

N. subclavicularis la muchiul subclavicular.


N. subscapularis coboar la muchiul subscapular (are originea i in fasciculul
posterior).
N. thoracodorsalis pentru marele dorsal (are originea i n fasciculul posterior).
B. Ramurile infraclaviculare

1. Fasciculus lateralis:

n. musculocutaneus
n. medianus- radix lateralis
n. medianus-radix medialis
n. ulnaris
n. cutaneus brachii medialis
n. cutaneus antebrachii medialis
n. axillaris
n. radialis

2. Fasciculus medialis:

3. Fasciculus posterior:

C. Nervul musculocutanat (n. musculocutaneus)


Situat lateral de artera axilar; strbate muchiul coracobrachial. Emite:

Rr. musculares pentru flexorii braului.

N. cutaneus antebrachii lateralis pentru pielea marginii laterale a antebraului.


D. Nervul median (n. medianus)
Format din dou rdcini (radix lateralis et medialis), traverseaz anul bicipital medial,
ajunge pe antebra prin capetele de origine a pronatorului rotund, apoi trece prin canalul
carpian la palm. Emite:

Rr. musculares, pentru muchii superficiali ai antebraului (exceptnd flexorul ulnar al


carpului).

N. interosseus anterior coboar pe membrana interosoas, pentru muchii profunzi ai


antebraului.

R. palmaris n. mediani se distribuie pielii mediopalmare i a eminenei tenariene.

R. muscularis palmaris traverseaz retinaculul flexorilor i inerveaz musculatura


tenarian.

Nn. digitales palmares communes, n numr de trei, se divid n nervii digitali palmari
proprii.

Nn. digitales palmares proprii, senzitivi, inerveaz suprafaa palmar a primelor apte
margini de degete, apoi trec posterior i inerveaz pielea de pe faa dorsal a ultimelor
falange ale acestora.

R. communicans cum nervo ulnaris se desprinde din cel de-al treilea nerv digital
palmar comun.
E. Nervul ulnar (n. ulnaris)
Coboar n anul bicipital medial ocolind dorsal epicondilul medial, trece printre capetele de
origine ale. flexorlui ulnar al carpului i ajunge pe antebra, apoi prin perforarea
retinaculului flexorilor, la mn.

Rr. musculares inerveaz flexorul ulnar al carpului i jumtatea medial a flexonilui


profund al degetelor.

N. cutaneus palmaris, la tegumentul hipotenarului.

177

R. dorsalis n. ulnaris, ramur senzitiv, trece dorsal la marginea posteromedial a


minii i degetelor.

Nn.digitales dorsales, ramuri pentru ultimele cinci margini de degete.

R. palmaris n. ulnaris, ramura terminal, se divide n:


R. superficialis inerveaz pielea hipotenarului i ultimele trei margini de degete (nn.
digitales palmares communes et proprii).
R. profundus inerveaz majoritatea muchilor palmei.
F. Nervul cutanat medial al braului (n. cutaneus brachii med.)
Prsete anul bicipital medial prin perforarea fasciei braului, distribuindu-se la pielea feei
interne a braului.
G. Nervul cutanat medial al antebraului (n. cut. antebr. med.)
Perforeaz fascia brachial i se divide n:

R. anterior pentru partea anteromedial a pielii antebraului.

R. ulnaris pentru pielea de pe faa posteromedial a antebraului.


H. Nervul axilar (n. axillaris)
Traverseaz spaiul humerotricipital dedesubtul muchiului deltoid i emite:

Rr. musculares pentru deltoid.

N. cutaneus brachii lateralis superior inerveaz pielea feei superolaterale a braului.


I.Nervul radial (n. radialis)
Din regiunea axilar ajunge n anul radial al humerusului, apoi n anul bicipital lateral,
unde se divide ntr-o ramur superficial i alta profund. Emite:

Rr. musculares care inerveaz tricepsul anconeusul, brachiradialul i tensorii radiali ai


carpului.

N. cutaneus brachii posterior pentru pielea feei dorsale a braului.

N. cutaneus brachii lateralis inferior la pielea feei posterolaterale a braului.

N. cutaneus antebrachu posterior la pielea de pe faa posterioar a antebraului.

R superficialis, ramura senzitiv terminal a nervului, coboar acoperit de


brachioradial i trece pe faa dorsal a minii; aici emite:
Ramuri senzitive pentru jumtatea lateral a tegumentului de pe faa dorsal a minii.
Nn. digitales dorsales inerveaz primele 5 margini de degete.

R. profundus, ramura motorie terminal, trece prin muchiul supinator, continund prin
nervul interosos posterior (n. interosseus antebrachii dorsalis) i inerveaz extensoni
antebraului.

V. NERVII INTERCOSTALI (NN. INTERCOSTALES)


Ramurile anterioare ale celor 12 nervi toracali se situeaz in anurile costale ale spaiilor
intercostale i se distribuie peretelui toracoabdominal, la pielea i muchii acestuia,
pstrndu-i dispoziia segmentar.
- Primul nerv intercostal particip la formarea plexului brachial, iar ultimul aflndu-se
dedesubtul ultimei coaste se numete nervul subcostal (n. subcostalis).
- Fiecare nerv intercostal are ramuri comunicante pentru componenta vegetativ eferent a
nervului.
- Nervii intercostali T1-T6 sunt denumii nervi intercostali toracali, iar intercostalii T7-T12
sunt intercostalii toracoabdominali, toi acetia avnd urmtoarele ramuri:

Rr. musculare pentru muchii intrinseci ai toracelui i muchii abdominali.


-

178

Rr. cutanei laterales inerveaz pielea prii laterale a toracelui i a peretelui abdominal,
inclusiv partea lateral a snului (rr. mammarii laterales).
Rr. cutanei anteriores, la pielea prii anterioare toracoabdominale i a snului
(rr.mammarii mediales).
Nn. intercostobrachiales au originea din cel de-al doilea nerv intercostal; trec prin axil
la pielea prii mediale a braului

VI. PLEXUL LOMBAR (PLEXUS LUMBALIS)

Partea superioar a plexului lumbosacral (plexus lumbosocralis) se formeaz prin


mpletirea ramurilor anterioare ale primilor patru nervi lombari (L1-L4) i cte o ramur
anastomotic din T12 i L5Situat n retroperitoneu, inerveaz pielea i muchii prii inferioare a abdomenului i
membrul inferior, avnd urmtoarele ramuri:
A. Nervul iliohipogastric (n. iliohypogastricus)

Rr. musculares pentru muchii laterali abdominali.


R. cutaneus lateralis et anterior pentru pielea prii inferioare a peretelui abdominal.
B. Nervul ilioinghinal (n. ilioinguinalis)

Rr. musculares pentru partea inferioar a dreptului abdominal.


Nn. scrotales, respectiv nn. labiales, la pielea organelor genitale.
C. Nervul genitofemural (n. genitofemuralis)

R. genitalis pentru pielea organelor genitale.


R. femoralis la pielea regiunii subinghinale.
D. Nervul femurocutanat (n cutaneus femoris lateralis)

Ramuri cutanate pentru pielea feei anterolaterale a coapsei.


E. Nervul obturator (n. obturatorius')

Prsete bazinul prin canalul obturator i se divide in:

R. anterior pentru o parte a muchilor adductori i pielea (r.cutaneus) din dreptul


condilului medial al femurului.

R. posterior, ramura muscular pentru muchii adductori i.articulaia oldului.


F. Nervul femural (n. femoralis)
Cea mai groas ramur a plexului coboar prin lacuna muscular i se ramific n:

Rr. musculares pentru extensorii coapsei

Rr. cutanei anteriores inerveaz pielea feei anteromediale a coapsei

N. sapheus trece prin canalul adductorilor, strbate membrana vastoadductorie i


inerveaz pielea feei anterioare a genunchiului (r. infrapatellaris) i a gambei (rr.
cutanei cruris anteriores).

VII. PLEXUL SACRAL (PLEXUS SACRALIS)

Constituie partea inferioar a plexului lumbosacral, jonciunea efectundu-se prin


trunchiul lumbosacrat (truncus lumbosacralis) aceasta avnd originea n ramurile
ventrale L4-L5.
Este format din convergena acestui trunchi cu ramurile anterioare sacrale S1-S3, care
prsesc canalul sacral prin gurile anterioare ale osului.
Situat n bazin se ramific n urmtorii nervi:
179

A. Nervul gluteu superior (n. gluteus superior)


Trece din bazin n regiunea fesier prin hiatul suprapiriform i emite:

Rr. musculares pentru fesierul mic i mijlociu i tensorul fasciei late.


B. Nervul fesier inferior (n. gluteus inferior)
Iese din. bazin prin hiatul infrapiriform i are rr. musculares pentru muchiul gluteu mare.
C Nervul micul sciatic (n. cutaneus femoris posterior)
Prsete bazinul prin hiatul infrapiriform i se ramific n:

Nn. clunium inferiores pentru pielea prii inferioare a regiunii gluteale.

Rr. perineales pentru perineul posterior.

Rr. cutanei pentru pielea feei posterioare a coapsei.


D. Nervul marele sciatic (n. ischiadicus)
Cel mai voluminos nerv prsete bazinul prin hiatul infrapiriform, trece n regiunea
posterioar a coapsei i n spaiul popliteu. Are ramuri musculare pentru muchii flexori i
se divide n dou ramuri:
Nervul tibial posterior
Nervul fibular comun

N. tibialis coboar n axul fosei poplitee, trece sub arcada solearului n profunzimea
gambei, apoi prin canalul calcanean, pe plant, dnd urmtoarele colaterale i ramuri
terminale.
Rr. musculares, pentru muchii posteriori ai gambei i o ramur ce coboar pe
membrana interosoas (r. interosseus cruris).
N. cutaneus surae medialis strbate fascia gambei i mpreun cu ramura
comunicant a nervului fibular comun formeaz nervul sural n subcutisul gambei.
N. suralis, sau safen extern, emite ramuri cutanate pentru faa posterolateral a
gambei, pentru pielea clciului (rr. calcanei laterales et mediales) i pielea treimii
laterale a dosului piciorului (n. cutaneus dorsalis lateralis).
N. plantaris medialis, ramura terminal mai groas, trece prin canalul calcanean pe
partea medial a plantei i d ramuri musculare pentru muchii tenarului i ramuri
digitale comune i proprii, pentru primele 7 margini de degete (nn. digitales
plantares communes et proprii).
N. plantaris lateralis, diviziunea mai subire, prin ramura ei profund inerveaz o
parte a muchilor plantei, iar prin ramura superficial ultimele trei margini de degete
ale piciorului.
N. peroneus (fibularis) communis, sau " sciatic popliteu extern", diviziunea lateral a
nervului sciatic, trece prin partea lateral a fosei poplitee, ocolind gtul fibulei unde se
bifurc n doi nervi fibulari.
N. cutaneus surae lateralis se desprinde n spaiul popliteu, participnd la formarea
nervului sural prin ramur comunicant (r. communicans n. fibularis).
N. peroneus superficialis, bifurcaia extern a nervului fibular comun, coboar n loja
peronierilor la pielea dosului piciorului. Emite:
- Rr. musculares, pentru muchii peronieri.
- N. cutaneus dorsalis medialis pentru pielea treimii mediale a dosului piciorului i
primele trei margini de degete (nn. digitalis dorsales pedis).
- N. cutaneus dorsalis intermedius inerveaz treimea mijlocie a pielii piciorului i
degetele III-V.
180

N. peroneus profundus, denumit i nerv tibial anterior, bifurcaia medial a nervului


fibular comun, coboar n loja extensorilor gambei pe dosul piciorului. Emite:
- Rr. musculares pentru extensorii gambei i ai piciorului.
- Nn. digitales dorsales pentru primul spaiu interdigital.

VIII. NERVUL (PLEXUL) RUINOS (N. PUDENDUS)


Format din ramurile prii inferioare a plexului sacral i S4, prsete bazinul prin hiatul
infrapiriform, trece prin canalul Alcock i se ramific la muchii i pielea perineului:

Nn. rectales inferiores pentru sfincterul anal extern i pielea regiunii anale.

Nn. perineales inerveaz muchii perineului anterior (diafragma urogenital) i pielea


de la acest nivel.

Nn. scrotales et labiales posteriores, ramuri pentru pielea scrotului i a labiilor mari.

N. dorsalis penis (clitoridis) distribuit pielii feei dorsale a penisului (clitorisului).

IX. NERVUL COCCIGIAN (N. COCCYGEUS)


Este constituit din nervul coccigian i ramurile anteriore ale nervilor S4-S5: este denumit i
plex (plexus coceygeus), are ca ramuri nn. anococcygei care inerveaz muchii i pielea
perineului posterior.

181

SISTEMUL NERVOS AUTONOM (VEGETATIV; VISCERAL)


(Systema nervosum autonomicum)

I. GENERALITI

Conine acele pri centrale i periferice ale sistemului nervos care inerveaz viscerele,
cordul, vasele sanguine i musculatura neted, avnd rol n meninerea homeostaziei i
controlului mediului intern al corpului.
Sistemul nervos autonom este independent de cel somatic; componentele vegetative i
somatice se disting periferic, intranevraxial ns se suprapun parial: funciile vegetative
organizate n hipotalamus i formaia reticular sunt controlate de cortexul cerebral i
sistemul limbic.
Este divizat n parte periferic i n parte central, iar arcul reflex vegetativ are receptori
(interoreceptori), aferene i eferene, centrii vegetativi intranevraxiali i efectori.
Cu locul de origine a eferenelor i pe baza diferenelor funcionale i farmacologice,
sistemul nervos vegetativ se divide n:
Sistem nervos simpatic sau toracolombar
Sistem nervos parasimpatic sau craniosacral
A. Interoceptorii

Mecanoreceptori: terminaii nervoase n muchii netezi.


Nociceptori: terminaii libere viscerale.
Baroreceptori: terminaii nervoase n adventicea vaselor.
Chemoreceptori n sinusul carotic i crja aortic.
B. Aferenele autonome

Sunt fibrele de tip A delta i C din constituia nervilor spinali i a nervilor cranieni VII,
IX, X (componente viscerosenzitive) a nervilor vegetativi, avnd neuronii
viscerosenzitivi n ganglionii spinali i cranieni.
Aferenele viscerale ale nervilor spinali (cu receptorii n organele toraco-abdominopelviene) prin diviziunea lateral a rdcinei posterioare sinapteaz n nucleii
intermedio-mediali. Semnalele fiind transmise supraspinal, o parte din acestea intervin
n acturile reflexe cardiovasculare i respiratori i nchid arcuri reflexe viscerosomatice.
Aceste arcuri reflexe proiecteaz durerea unor organe n dermatoamele corespunztoare
ale pielii, durerea visceral devenind astfel durere de referin sau raportat. Ex.
.Organul
Dermatoamele cutanate
Cord
T1-T8
Stomac, vezica biliar
T6-T8
Intestin subire, apendice
T9-T10
Intestin gros
T11-T12
Organe urinare
T11-L2

Receptorii viscerali ai nervilor cranieni se afl n mucoasa cavitii nazale, palatul


moale, limb (VII), n mucoasa faringian (IX), laringian i visceral
toracoabdominal (X). Protoneuronii sunt dispui n ganglionii periferici ai acestor
nervi, deutoneuronii sunt comuni n nucleul tractului solitar. Proiecia talamic are loc
n complexul nuclear senzitiv ventrobazal (VPL, VPM) iar cea cortical n ariile
somestezice postrolandice.
182

C. Eferenele autonome

Au originea n neuronii intranevraxiali, numii neuroni preganglionari, pentru nucleii


efereni simpatici localizai n nucleii intermediolaterali, iar pentru cei parasimpatici n
nucleii vegetativi bulbari i sacrali.
Axonii efereni formeaz fibre preganglionare mielinizate (tip B), au diametrul i viteza
de conducere mic, lungimea diferit i conectez prin sinapse colinergice ganglionii
vegetativi.
Ganglionii autonomi simpatici i parasimpatici ce conin neuronii postganglionari sunt
localizai diferit, aproape de coloana vertebral i terminal n apropierea sau n peretele
organului inervat.
Fibra postganglionar este amielinic (tip C), ia form de nerv sau component
vegetativ asociat unei ramuri nervoase somatice i inerveaz esuturile efectoare.

D. Efectorii autonomi (organe int)

Muchii cardiaci i netezi din: iris, vasele sanguine, bronhiole, sistemul gastrointestinal
i genitourinar, muchii piloerectori.
Glandele pielii (sudoripare, sebacee), ale mucoaselor, cele exocrine i endocrine.

II. SISTEMUL SIMPATIC

Neuronii preganglionari au pericarionii situai n nucleii intermediolaterali din mduva


toracolombar, segmentele T1-L2 reprezentnd locurile de originale eferenelor
simpatice.
Eferenele axonice preganglionare (rr. preganglionares) intr in constituia
trunchiurilor nervoase prin intermediul rdcinilor ventrale, avnd urmtoarele traiecte:
Formeaz ramuri comunicante albe (rami communicantes albii) care sinapteaz cu
ganglionul simpatic apropiat.
Conecteaz prin ramuri ascendente i descendente ganglionii nvecinai din lanul
simpatic.
Trec prin ganglionii lanului simpatic fr a face sinaps n acetia, cum e cazul
nervilor splanhici, care vor face sinapsa n ganglionii simpatici mai distanai.
Ganglionii simpatici au forma ovoidal i conin neuronii postganglionari n care face
sinaps ramura comunicant preganglionar i formeaz urmtoarele grupuri:
Ganglionii paravertebrali sau laterovertebrali n partea anterolateral a corpilor
vertebrali (ganglia trunci sympathici), aflai ntr-un numr de 23-25 ganglioni,
dispui de la regiunea cervical pna la segmentul coccigian al coloanei vertebrale;
sunt interconectai prin fibre longitudinale cenuii (rr. interganglionares), alctuind
lanul sau trunchiul simpatic (truncus sympathicus).
Ganglionii prevertebrali distribuii n plexurile din jurul originii arterelor.
Ganglionii intermediari (ganglia intermedia) sunt grupuri celulare aflate n
apropierea lanului simpatic.
Ganglionul impar sau coccigian este situat la locul de fuziune inferioar a celor dou
lanuri simpatice.
Ganglionii simpatici conin i interneuroni, denumii "celule mici intens fluorescente",
(celule SIF="small intensely florescent cells"), dopaminergice care inhib neuronii
postganglionari efectori din acetia.
Fibrele postganglionare (rr. postganglionares) sunt amielinice, subiri, denumite ramuri
comunicante cenuii (rr. communicantes grisei) ce se ataeaz nervilor spinali, sau
formeaz nervii simpatici individuali (ex. nervi splanhnici).
183

Fibrele postganglionare diverg la viscere, formnd partea visceral a sistemului simpatic


i la structurile somatice ale corpului, alctuind partea somatic a sistemului simpatic.
Neurotransmitorul majoritii fibrelor postganglionare este noradrenalina (utiliznduse i ali neurotransmitori simpatici ca: peptide intestinale vasoactive VIP, adenozin,
substan P, somatostatin etc.).
Aciunea simpatic n raport cu receptorii moleculari ai efectorilor poate fi excitatorie
(receptori alfa) sau inhibitorie (receptori beta).
Deoarece contactul dintre neuronii preganglionari i cei postganglionari are o dispoziie
divergent, simpaticul are un efect mai dispersat.

Fig. 86. Arcul reflex vegetativ


A. Simpaticul cervico-cefalic
Este format din trei ganglioni simpatici cervicali laterovertebrali i din nervi i plexuri
simpatice postganglionare.

Ganglion cervicale superius, fuziform, situat n apropierea bazei craniului, formeaz


simpaticul capului. Emite:
N. jugularis care urc la orificiul jugular i joncioneaz cu nervii IX i X.
Rr. laryngopharyngei particip la formarea plexului faringian.
N. cardiacus superior coboar la plexul cardiac.
N. caroticus internus nsoete artera carotidian i d:
- Plexus caroticus internus et cavernosus din jurul arterei, pentru encefal, orbit i
globul ocular.
- N. petrosus profundus prsete cutia cranian prin gaura ciuruit anterioar, trece
prin canalul pterigoidian, la cavitatea nazal i bucal.
Nn. carotici externi nsoesc ramurile arterei, formnd:
- Plexus caroticus externus, n jurul ramurilor arterei carotide externe (plex facial,
lingual, tiroidian etc.).
- Plexus caroticus communis, la sinusul carotidian.

Ganglion cervicale medium, mic, situat la nivelul vertebrei cervicale ase. Emite:
N. cardiacus medius, la plexul cardiac.
Plexul tiroidian pentru gland.
184

Ganglion cervicale inferius, de obicei fuzioneaz cu primul ganglion toracal, formnd


ganglionii stelai (gl cervico thoracicum); este situat ntre apofiza transvers C7 i prima
coast. Emite:
Ansa subclavia sau Vieussens, bucla ramurilor intergangtionare din jurul arterei
subclavia.
Plexus subclavius, la membrul superior: nsoete artera subclavie i ramurile
acesteia.
N. cardiacus inferior coboar la plexul cardiac.
N. vertebrali nsoete artera vertebral i formeaz un plex (plexus vertebralis) n
jurul acesteia.
B. Simpaticul toracic

Este format din partea toracal a trunchiului simpatic, din mediastinul posterior, alctuit din
12 ganglioni toracali (gl thoracica) paravertebrali, interconectai ntre ei. Fiecare nerv
spinal toracal are ramuri comunicante albe i cenuii. Emite:

Nervii cardiacii thoracici pentru plexurile din cavitatea toracic.

N. splanchnicus major pleac din ganglionii toracali T6-T9; este format n mare parte
din fibre preganglionare care se ntrerup n ganglionul splanhnic Lobstein, strbate
diafragma i se termin n plexul celiac.

N. splanchnicus medius se formeaz la ganglionii toaracali T11-T12; traverseaz


diafragma terminndu-se n plexul celiac.

N. splanchnicus minimus din ganglionul T12 pentru organele abdominale


retroperitoneale.
C. Simpaticul abdominal i pelvian
Este format din 4-5 ganglioni lombari (gl lumbalis) i 5 ganglioni pelvieni sau sacrali (gl
sacrales), paravertebrali ai lanului simpatic abdomino-pelvian aflat retroperitoneal i
presacral, i ganglioni prevertebrali.

Ganglionii lombari emit:


Nn.splanhnici lumbales, detaai din ganglionii L1-L2.
Ramuri comunicante pentru ganglionii i plexurile vegetative abdominopelviene.

Ganglionii prevertebrali se aaz simetric n jurul originii trunchiurilor aortei


abdominale.
Ganglia celiaca plasai n apropierea emergenei trunchiului celiac au form
semilunar (ganglioni semilunari); primesc fibre preganglionare din nervul splanhnic
mare.
Ganglion mezentericum superius et inferius primesc fibre preganglionare din nervul
splanhnic mic.
Ganglion aorticorenale, n unghiurile dintre aort i arterele renale, au fibrele
preganglionare provenite din nervul splanhnic minim.

III. SISTEMUL PARASIMPATIC

Pericarionii preganglionari aflai n nevrax:


Neuronii preganglionari craniali, aflai n nucleii vegetativi parasimpatici din
trunchiul cerebral, locul de origine visceromotorie a unor nervi cranieni ca:
- Nucleul accesor oculomotor {Edinger-Westphal).
- Nucleul salivator superior i inferior.
- Nucleul dorsal al nervului vag.

185

Neuronii preganglionari sacrali se afl n nucleii intermediolaterali din aria


intermediar medular, la segmentele sacrale S2-S4.
Eferenele preganglionare craniene se afl n constituia nervilor cranieni III, VII bis, IX
i X; cele preganglionare sacrale au axonii distribuii la rdcina anterioar a nervilor
sacrali.
Fibrele preganglionare parasimpatice sunt lungi, formate din axoni mielinizai i
alctuiesc nervi cu denumiri proprii.
Ganglionii parasimpatici sunt localizai terminal, n apropierea sau n peretele organului
inervat, au form de mase ovoidale la parasimpaticul cranian, iar n restul corpului apar
ca i grupri celulare.
Fibrele postganglionare sunt foarte scurte i amielinice, de obicei sunt adiionate la
ramurile somatice destinate organului efector.
Neurotransmisia parasimpatic este colinergic, organul efector avnd receptori
acetilcolinici muscarinici (M) i nicotinici (N).
Parsimpaticul are o aciune mai localizat i de scurt durat.
A. Componenta cranial a parasimpaticului

Ganglionii parasimpatici sunt ataai topografic de ramurile primare ale nervului trigemen
fr s aib conexiuni sinaptice cu acestea.
Aferenele sau "rdcinile ganglionilor" sunt n numr de trei dintre care doar cea
parasimpatic este rdcina adevrat, fibr preganglionar care face sinaps n ganglion.
Rdcina simpatic i cea senzitiv a ganglionilor sunt doar aparente, fr contacte
sinaptice i sunt formate din filete postganglionare simpatice i ramuri trigeminale
senzitive.
Eferenele ganglionare sunt fibre postganglionare amielinizate scurte; se ataeaz filetelor
terminale trigeminale i se distribuie efectorilor.
Ganglionul ciliar (ganglion ciliare) sau oftalmic situat in orbit lateral de nervul optic
are:
Aferena presinaptic (radix. oculomotoria) din nucleul accesor Edinger-Westphal
prin intermediul nervului III.
Eferenele postganglionare formeaz 6-10 nervi ciliari scuri (nn. ciliares breves)
pentru muchii ciliari i sfincterul pupilei.
Ganglionul pterigopalatin (ganglion pterygopalatinum) este situat n fosa
pterigopalatm, ataat nervului maxilar. Are:
Aferena preganglionar (radix facialis} are originea n nucleul salivator superior i
traiectul prin nervul VII bis i nervul pietros mare (n. petrosus major).
Eferenele se asociaz nervilor pterigopalatini (V/2) i inerveaz glandele mucoasei
cavitii nazale i celei palatoistmice, iar prin ramura comunicant a nervului
zigomatic (V/2) cu nervul lacrimal (V/1) i glanda lacrimal.
Ganglionul optic (ganglion opticum) aflat dedesubtul gurii ovale, pe nervul
mandibular, are:
Aferena preganglionar cu originea n nucleul salivator inferior i traseul prin nervul
IX i nervul pietros mic (n. petrosus minor).
Eferenele se ataeaz nervului auriculotemporal (V/3) i se distribuie prin ramurile
galndulare (rr. glandulares) ale acestuia la parotida.
Ganglionul submandibular (ganglion submandibulare) i ganglionul sublingual
(ganglion sublinguale) simt ataai nervului lingual. Au:
Aferenele preganglionare au originea n nucleul salivator superior; trec prin nervul
VII bis i chorda tympani la nervul lingual prin care ajung la ganglioni.
186

Eferenele postganglionare prin ramurile glandulare ale nervului lingual se distribuie


glandelor salivare omonime.
Nervii parasimpatici cranieni sunt:
Nervul oculomotor prin componenta visceromotorie cu originea n nucleul accesor al
oculomotorului; inerveaz muchii netezi intrinseci ai ochiului.
Nervul intermediar VII bis este componenta vegetativ a nervului facial; pleac din
nucleul salivator superior i este secretomotor pentru glande salivare i mucoasele
buconazale.
Nervul glosofaringian, componenta visceromotorie emerge din nucleul salivator
inferior la parotida i glandele din mucoasa buconazal.
Nervul vag conine 80% din fibrele parasimpatice ale corpului ce au originea n
nucleii salivator inferior i dorsal al vagului. Fibrele eferente viscero- i
secretomotorii sunt preganglionare, fac sinapse n ganglionii terminali ai organelor
din torace i abdomen, pe care le inerveaz pan la colonul transvers (inclusiv).

Fig. 87. Parasimpaticul cranian


B. Componenta sacral a parasimpaticului

Ganglionii parasimpatici pelvieni se afl terminal n apropierea sau n peretele organelor


i n plexurile vegetative pelviene.

Nn. splanchnici sacrales (sau nn. errigentes), denumii i nervi pelvieni, conin
aferentele presinaptice ale segmentelor S2-S4; inerveaz organele pelviene inclusiv
colonul descendent.
Teritoriul de tranziie la flexura colic stng dintre inervaia parasimpatic vagal i cea
pelvian parasimpatic este denumit punctul "Cannon-Bohm".

187

IV. PLEXURILE VEGETATIVE

Majoritatea lor sunt formate din fibre simpatice i din fibre parasimpatice.
A. Plexurile toracale

Plexus cardiacus conine ramuri parasimpatice vagale (rr. cardiaci), denumite "nervi
cardio-moderatori sau depressor" i din ramuri simpatice din ganglionii simpatici
cervicali i toracali (nn. cardiaci), denumii i nervi "cardioacceleratori".
Conine ganglioni parasimpatici (ganglia cardiaca) i se extinde n jurul arterelor
coronare (plexus coronarius) i aortei (plexus aorticus thoracicus).
Plexus pulmonalis, format dintr-un plex anterior i altul posterior, nsoete pediculul
pulmonar, este format din fibre sosite din lanul simpatic toracal i n abundena din
fibre vagale bronhioloconstrictoare.

B. Plexurile abdominale

Plexus celiacus denumit i plex solar, ocup anturajul arterei celiace avnd n
constituie ganglionii celiaci, ramuri simpatice sosite prin intermediul nervilor
splanhnici, i ramuri parasimpatice din trunchiurile vagale. nsoind ramurile arteriale se
distribuie n:
Plexus hepaticus.
Plexus lienalis.
Plexus pancreaticus.
Plexus gastricus.
Plexus mesentericus superior.
Plexus mesentericus inferior.
Plexus entericus se formeaz din ramurile vegetative ale plexurilor anterioare, fiind
alctuit preponderent de fibre parasimpatice i neuroni aflai n peretele tubului digestiv;
se submparte n:
- Plexus submucosus (Meissner).
- Plexus myentericus (Auerbach).
- Plexus subserosus.
Neuronii intramurali sau intrinseci, visceromotori i interneuroni, utilizeaz un numr
considerabil de neurotransmitori (acetilcolin, substan P, peptide intestinale
vasoactive, serotonin, enkephaline etc.), cu aciuni excitatoare sau inhibitoare.
Controlul extrinsec al neuronilor intramurali este parasimpatic i simpatic.
Plexus aorticus abdominalis este format mai des din fibre simpatice, dispuse n jurul
aortei abdominale, coninnd i ganglioni periferici (gl. aortici, renali) i emite plexuri
ce nsoesc arterele destinate retroperitoneului:
- Plexus suprarenalis pentru glanda suprarenal.
- Plexus renalis.
Plexus hypogastricus superior (n. presacralis) continu plexul aortic abdominal, la
nivelul bifurcaiei aortice, continundu-se n plexul hipogastric inferior; transport fibre
simpatice provenite de la ganglionii simpatici lombari la organele bazinului.
C. Plexurile pelviene

Plexus hypogastricus inferior, sau nervul hipogastric, transport fibre simpatice la


plexurile pelviene.
Nn. splanchnici pelvieni (nervul pelvian sau excretor) conine fibrele parasimpatice
destinate plexurilor pelviene.
Plexul plevian (lateral) este format din:
188

Plexus rectalis (superior, mijlociu i inferior).


Plexus vesicalis i uretericus.
Plexus prostaticus, deferentialis, testicularis.
Plexus uterovaginalis i ovaricus.
Nervii vegetativi din plexurile cavernoase coninnd mai ales fibre parasimpatice pentru
esutul erectil al penisului i clitorisului (nn. cavernosi penis et clitoridis).

Fig. 88. Inervaia vegetativ

189

V. CENTRII SUPRASPINALI I CI AUTONOME

Cortexul cerebral i sistemul limbic influeneaz funciile vegetative i activitatea


hipotalamic, n special prin fasciculul medial al creierului anterior.
Hipotalamusul controleaz i integreaz funciile centrilor autonomi, cele simpatice n
partea posterioar, iar cele parasimpatice n partea anterioar a hipotalamusului.
Formaia reticular a trunchiului cerebral conine centrii cardiovasculari, respiratori i ai
altor reflexe vegetative.
Cile vegetative descendente, n parte ci reticulospinale, sunt:
Fasciculul longitudinal dorsal Schutz, aflat n cenuiul periapeductal i periventricular
ntre hipotalamus i nucleii autonomi din trunchiul cerebral.
Fibrele hipotalamospinale, de la nucleul paraventricular i nucleii posteriori i laterali
ai hipotalamusului, la neuronii ariei intermediare spinale.
Fibre solitarospinale din nucleul tractului solitar la aria intermediolateral spinal;
nucleul nchide reflexe pentru controlul funciilor cardiovasculare i digestive.
Cile vegetativ ascendente cu rol n sensibilitatea interoceptiv visceral, sunt formate
din:
Aferene viscerosenzitive extranevraxiale, aflate n componena nervilor periferici
spinali.
Neuronii viscerosenzitivi se situeaz n ganglionii spinali, n nucleii
intermediomediali i nociceptivii medulari i n nucleii nespecifici ai talamusului.
Intranevraxial, sensibilitatea visceral se propag prin ci multisinaptice
periependimare i n tractul spino-reticulo-talamic n cortexul somatosenzitiv.

190