Sunteți pe pagina 1din 79

Ministerul Finanelor

Clasificaia
bugetar
Grupul tinta - APC

Octombrie 2014

Cuprins:

Aspecte legale
Structura CB
Relatii intre elementele CB
si reguli
Linia de transferuri
Administrarea CB
Balanta bugetara
Consolidarea bugetelor
2

Cadrul legal
Art.27 al Legii FPRBF nr. 181 din
25.07.2014
Sistem de clasificatie unic pentru toate
bugetele
Componentele clasificatiei
-organizationala
- functionala
- programe
- economica
- surse
Aprobarea structurei si componentelor
clasificatiei bugetare si metodologiei de aplicare
responsabil Ministerul Finantelor
3

Bugetul public national - BPN


Art.26 Legii FPRBF
Nume scurt

Relatia cu SIMFP

q Nivelul central
l Bugetul de stat lBugetul asigurarilor sociale de
stat
lFondurile asigurarii
obligatorii de asistenta medicala

BS

SIMFP

BASS

Extern

FAOAM

Extern

BUAT

SIMFP

q Nivelul local
lBugetele unitatilor administrativteritoriale
l

Bugetele raionale

Bugetele primariilor nivelul 1

nivelul 2

BUAT
4

SIMFP

Structura clasificatiei bugetare


Organizationala

Se aproba de MF
concomitent cu CB
5

Sistemul de codificare a CB -1
CB are formatul:
a. Liste de coduri numerice organizate ierarhic si
logic
b.Denumirile codurilor
c. Referinte relatii cu alte clasificatii
ExCod
Clas Economica

Denumire

Referinte

100000

Venituri

110000

Impozite si taxe

111000

Impozite pe venit

Standarde
GFS,
Registre ,
Atribute

111100

Impozite pe venitul persoanelor


fizice

111110

Impozite pe venitul retinut din


salariu

Ex Clas programe
Cod
03 02
88 15

E/100/11,21,
22

Denumire

Referint
e

Afaceri externe

Functii
0950,
Standarde

Ministerul
Finanelor slcolar
Curriculum

Sistemul de codificare a CB -2
Coduri agregate
si Coduri informationale
Ex. Eco K1-K5 => coduri agregate; K6 => cod informational

2221
2222
273

222110
222130
222910

Servicii
Servicii energetice si
comunale
Servicii
informationale si de telecomunicatii
Prestatii sociale ale angajatorilor

Informationale

22

Agregate

Cheltuieli

Energie electrica
Energie termica
Servicii editoriale

Planificare,
raportare, analiza

Buget dezagregat,
Contabilitate, executare

Gradul de agregare a informatiei creste in functie de nivelul


ierarhic al utilizatorilor
Ex. Limitele => coduri agregate; Documentele de plata =>
coduri informationale
7

Linie bugetara definitie


Linie bugetara set de elemente
ale Clasificatiei bugetare, exprimata
printr-o combinatie de coduri si care
semnifica
un anumit indicator bugetar

Sursa: Setul metodologic privind elaborarea


aprobarea si modificarea bugetului , cap.1.3 Notiuni
principale
8

Linia bugetara. Nod al Clasificatiei


bugetare

Li
ni
a

bu
ge
ta
r

Linia bugetara
Exemplu

Ministerul Finanelor

10

Clasificatia
organizational
a
Ministerul Finanelor

11

Clasificatia organizationala BS

12

Clasificatia organizationala BL

13

Clasificatia organizationala BASS/FAOAM

Org1 si Org2 unice


Actiuni generale
Import fisierelor in
format prestabilit
Respectarea liniei
bugetare pentru
consolidare
Sisteme inf.externe

14

Clasificatia organizationala

15

Clasificatia organizationala
Clasificatia organizationala - ORG2
Cod

Denumire

Cod Org1/Org1i
superior

02245
Serviciul Sanitar Veterinar de Stat Vulcanesti

0008

Inspectoratul Raional de Stat pentru Seminte Leova


02194

0008

00340Scoala profesionala or. Cimislia

0011

00261Centrul Tinerilor Turisti din Moldova


00141
Centrul Republican de Diagnosticare Medicala

0011
0012

01807Judecatoria sectorului Camenca

0015

07122Caminul cultural Balauresti


04288 Gimnaziul Ramazan
04283 Biblioteca Galaseni

1576
1700
1686

04425 Gradinita Glinjeni

1397

16

Reguli privind Clasificatia organizationala


Subiectii Clasificatiei organizationale pot fi doar
autoritati publice si institutii bugetare
In fiecare buget este un ORG1 Actiuni generale si
un Org2 Actiuni generale
O instituie bugetar - Org2 poate fi subordonat
doar unui Org1 sau Org1i i se finaneaz doar
dintr-un singur buget
Codul Org-ului 2 nu se schimba daca se schimba
subordonarea lui

17

Ministerul Finanelor

18

Clasificatia
functionala

Ministerul Finanelor

19

Clasificatia functionala
F1 - Grupa principala
F2 - Grupa

Functionala

Grupa principala

F3 Subgrupa

Domenii generale in care


administratia publica are
atributii de reglementare
(COFOG)

Grupa
Subgrupa

Mijloacele, prin care se


realizeaza interventia
Guvernului in domeniile
respective

20

Clasificatia functionala

F1-F2-F3 => combinatie de nivele


dependente. Nivelul F3 se utilizeaza doar
in combinatie cu F2 si F1
Exemplu: 0251Gestiunea si administrarea in
domeniul apararii nationale

Clas functionala este in relatie cu:


Sectoarele
Programele
Org
Eco resursele colectate
Directiile de ramura ale MF

21

Clasificatia functionala

22

Clasificatia functionala-

Ministerul Finanelor

Tabel de trecere -1

23

Clasificatia functionala

Tabel de

trecere -2

Tabelul de trecere la clasificatia functionala noua include si alte


clasificatii

Organizationala A (cod APC)


Organizationala B (cod tipuri)
Org2 Institutii bugetare

Ministerul Finanelor

24

Clasificatia
programelor

Ministerul Finanelor

25

Clasificaia programelor
P1 - Program

Programe

P2 Subprogram
P3 Activiti

Program
Subprogram
Activiti

Grupare de activiti pentru


atingerea unui scop si/sau
realizarea anumitor
obiective pe o anumita
perioada de timp
Aciuni la nivel de
management
necesare pentru
atingerea
obiectivelor si
obinerea rezultatelor
planificate
26

Clasificatia programelor niv I si II

27

Clasificatia programelor reguli 1

Clasificatia programelor niv. I P1 si


niv. II P2 integrate. P2 se utilizeaza
doar in combinatie cu P1 (80 02)
Nivelul III P3 independent- Tipuri
Invest capitale (00319)
Proiecte finantate din surse externe (7xxxx)
Generale

Relatia cu alte clasificatii:


Clasificatia functionala 1 P1P2: 1F1-F3; 1F3:1
sau nP1P2
Surse nivel de buget S1S2
Organizationala Org1/Org2
Directiile de ramura
28

Clasificatia programelor
reguli 2
Clasificatia programelor este in relatie cu
cadrul de politici si va fi dispusa spre
ajustare / modificare
Modificarea clasificatiei programelor
implica:
Propunerea justificata - APC/APL => MF
Modificarea listei de coduri si a relatiilor in
SIMF MF

Participa in formatul de prezentare a


bugetului
29

Informatia non-financiara
Explicatii pentru P1P2 in format txt
Scop,
Obiective,
Descriere
Indicatori de performanta (IP) =>
Registrul IP cuprinde combinatia
Org1+P1P2+IP

Ministerul Finanelor

30

Informatia non-financiara
Tipuri de indicatori de performanta
R - rezultat
O - produs
E eficienta

cantitativi - pot fi insumati (numarul


de beneficiari la acelasi serviciu, unitati)

calitativi

- nu se insumeaza (gradul

de satisfactie a beneficiarilor, %)

Ministerul Finanelor

31

Informatia non-financiara

Ministerul Finanelor

32

Informatia non-financiara - IP

Ministerul Finanelor

33

Ministerul Finanelor

34

Clasificatia
economica

Ministerul Finanelor

35

Cadrul analitic al CB economice tabel de trecere


Actual

Capit/Art.
___________________
Venituri
100
Cheltuieli
100,200

curente
(100)
capitale
(200)
Creditarea net
600
____________________
Sold (Def/Exced)
26/25
Finantare
Intern
27
Extern
28
Privatizare
29

Nou

Cod CB

Cod PC

____________________
Venituri
1
1
Cheltuieli
2
2
(fara active materiale)

_______________________
Sold operational
(1-2)
Active nefinanciare
3

_______________________
Sold general (Def/Exc) 1- (2+3)
Active financiare
41,42,
41-49
44-49
Datorii
5
5
Modificarea soldului
de mijloace banesti
9
x

36

CB i PC

Plan de
conturi

Clasa
6,7,8

n contextul integrarii

Plan de
conturi
integrat cu
Clasificaia
economic
Tip/Clasa

Clasificatia
bugetara
Tip
90(91,92,93)

1-5;9

37

38

39

Clasificaia economic i PC Cod


integrat

1
2
3
4
5
6

Venituri
Cheltuieli
Active nefinanciare
Active financiare
Datorii
Mijloace transmise
si primite intre
conturi
7 Rezultate
8 Conturi
extrabilaniere
9 Sold de mijloace

K1
Plan de
conturi

Clasificai
a
economic

1
2
3

1
2
3
4
5

4
5
x
x

40

6
7
8
x

Clasificaia economic i PC - K2 venituri


Cod
integrat

Clasificaia
economic
1 Venituri
1
11 Impozite i taxe
11
12 Contibuii i prime de
12
asigurri obligatorii
13 Granturi primite
13
14 Alte venituri
14
19 Transferuri
19

Plan de
conturi
integrat
1
11
12
13
14
19

41

Clasificatia economica cheltuieli


Actuala

Noua
Tipul 2 Cheltuieli

Clasificatia
cheltuielilor
Tipul 3 - Active
nefinanciare

Ministerul Finanelor

Tranzactiile care
conduc in mod direct
la micsorarea
activelor
guvernamentale
(Servicii): Chelt de
personal,
servicii termoenergetice,
locatiune,
transport,
deplasari, protocol,
editoriale, reparatii
curente, paza etc.
Valoarea neta a
tranzactiilor cu
activele nefinanciare
(Bunurile si valorile):
Mijloace fixe,
Rezervele materiale,
Stocuri materiale,
Productia in curs de
42 Marfuri,
executie,
Valori,

Clasificaia economic i PC
Cod
integrat

2 Cheltuieli
21 Cheltuieli de
personal
22 Bunuri i servicii
23 Cheltuieli privind
deprecierea
activelor
24 Dobnzi
25 Subsidii
26 Granturi acordate
27 Prestaii sociale
28 Alte cheltuieli

- K2 cheltueili

Clasificaia
economic

Plan de conturi
integrat

2
21
22
x

2
21
22*
23

24
25
26
27
28
29

24
25
26
27
28
29
43

Clasificaia economic i PC - K2 active


nefinanciare
Plan de conturi
Cod
integrat

3 Active nefinanciare
31 Mijloace fixe
32 Rezerve de stat
33 Stocuri de materiale
circulante
34 Productie in curs de executie,
finita, animale la ingrasat
35 Marfuri
36 Valori
37 Active neproductive
39 Uzura i amortizarea
mijloacelor fixe

integrat
3
31
32
33

Clasificai
a
economic

3
31
32
33

34
35
36
37

34
35
36
37
x

39

44

Activele nefinanciare comportament


specific

Tranzactiile de procurare a bunurilor efectuate


de institutiile bugetare nu conduc la modificarea
activelor guvernamentale!
Activele
totale

Activele
financiare

Activele
nefinanciare

Valoarea
activelor
Intacta,
Se modifica
forma activelor

Se micsoreaza

Se

majoreaza

La planificarea bugetului se utilizeaza doar


codurile economice care fac parte din Clasificatia
bugetara (cu atribut c.
Ministerul Finanelor

45

PC i Clasificaia economic - alte tipuri/clase


Cod integrat
4 Active financiare
41 Creane interne
42 Creane externe
43 Mijloace banesti
5 Datorii
51 Datorii interne
52 Datorii externe
6 Mijloace transmise si primite
7 Rezultate
71 Rezultatul executarii de casa a bugetelor
72 Rezultatul financiar al institutiei bugetare
8 Conturi extrabilantiere
81 Conturi extr. ale bugetelor
82 Conturi extr. ale institutiilor
90 Modificarea soldului de mijloace
banesti
91 Sold la inceputul perioadei
92 Corectarea soldurilor
93 Sold la sfirsitul perioadei

Clasificatie
bugetara
4
41
42
x
5
51
52
X
X
X
X
X
X
X
90
91
92
93

Plan de
conturi
4
41
42
43
5
51
52
6
7
711,712
721,722
8
81
82
X
X
X
X

46

Caracteristicile Clasificatiei ECO

Genera
l
Transfe
r

Ministerul Finanelor

47

Relatiile intre Clasificatia


economica si alte clasificatii

Ministerul Finanelor

48

Transferuri intre bugete

Apare in
proces de
executie prin
docum
modificare

49

Transferuri intre bugete caracteristici

Se identifica prin clasificatia economica


Cod specific : 19xxxx, 29xxxx, 4141xx, 4145xx ,
5141xx, 5145xx, .
Pereche oglinda 193120 293120 ; 4141 5141
./etc .
Codurile eco tip Transf sint parte a regulilor de
consolidare si se elimina reciproc in bugetul
consolidat
Transferurile nu modifica balanta bugetului: creaza
2 inregistrari cu aceeasi suma:
A.Transferuri generale parte a bugetului aprobat :
La expeditor - la cheltuieli / la beneficiar - la venituri
B.Transferuri specifice in proces de executie ca modificare
Ministerul Finanelor
50 transfer
a. La expeditor: la cheltuieli
[-] linie obisnuita si [+] linie

Investitii capitale
Cod specific

Atribut specific = Cod


proiect
Litere in faza pina la
aprobare
Cifre in faza aprobat

Ministerul Finanelor

51

Proiecte de investitii capitale

Ministerul Finanelor

52

Investitii capitale
Fisa proiectului de investitii capitale

Ministerul Finanelor

53

Lista proiectelor de investitii capitale

Ministerul Finanelor

54

Ministerul Finanelor

55

Clasificatia
surselor

Ministerul Finanelor

56

Clasificatia surselor

Ministerul Finanelor

57

Clasificatia surselor
Nivel de buget
S1

S2

Nivel de
buget

Subnivel
de buget

0
1
1
1

2
2
2

1
2

1
2

Denumire

Bugetul public naional


Bugetul consolidat central
Bugetul de stat
Bugetul asigurrilor sociale de stat
Fondurile asigurrii obligatorii de
asisten medical
Bugetul consolidat local
Bugetul local de nivelul 1
Bugetul local de nivelul 2

Ministerul Finanelor

58

Clasificatia surselor
Componente venituri

Ministerul Finanelor

59

Clasificatia surselor
Componente cheltuieli

Ministerul Finanelor

60

Clasificatia surselor
Originea sursei

Ministerul Finanelor

61

Clasificatia surselor

62

Balantarea
bugetului

Ministerul Finanelor

63

Balanta bugetului
Buget balantat
[2+3] = 1 + 41+42+5 +90
(modificarea
soldului de resurse)

91+92-93
91 sold de mijloace banesti la inceputul perioadei
92 corectarea soldului de mijloace banesti
93 - sold de mijloace banesti la finele perioadei

Ministerul Finanelor

64

Soldul bugetar si Formula de balantare a bugetului

Sold bugetar operational= 1[2+3]

Fara
Sold bugetar primar = 1-[(2dobinz
i
24)+3]
(24xxx
x)

65

Balantarea bugetului
Soldul bugetar si finantarea lui
Clasificaia
Cod
economic
integrat
1 Venituri
2 Cheltuieli
3 Active nefinanciare
Sold bugetar
Finantare
4 Active financiare
5 Datorii
6 Mijloace transmise si
primite intre conturi
7 Rezultate
8 Conturi extrabilaniere
9 Modificarea sold de mijl
banesti

Plan de
conturi

1
2
3
1-(2+3)
41+42+5+9
41,42
5

1
2
3
1-(2+3)
41+42-43+5
41,42
5

x
x
x
9
66

6
7
8
x

Linii bugetare - exemple

67

Consolidarea
bugetelor

Ministerul Finanelor

68

Consolidarea bugetelor nivele


Nivele de consolidare:
BPN
= Bugetul Consolidat central + Consolidat local
Central = Bugetul consolidat central ( BS+BASS+FAOAM)
Local
= Bugetul consolidat local ( BLC UAT1+. +BLC
UAT35)

Intern = Bugetul local consolidat UAT regiune


[BLRaional+BLPrim1++BLPrim n]
Local nivel I = Bugete consolidate de nivelul 1
Local nivel II = Bugete consolidate de nivelul 2

Consolidarea se efectueaza doar cu Clasificatia ECO


La consolidare se elimina reciproc liniile bugetare perechi:
a) transferurile intre bugete si
b) imprumuturile intre bugete
69

Consolidare tipuri
Bugete aprobate

Bugete executate

Nu se
stocheaza in SI
=> rezultat
intermediar
Se salveaza si
se stocheaza

Consolidare
Ad-hoc
Consolidare
finala

Ministerul Finanelor

70

Consolidarea bugetelor - tipuri

Consolidare finala

doar bugete cu statut aprobat

Consolidarea ad-hoc
la orice etapa a procesului
Bugete incomplete

Ministerul Finanelor

71

Obiectul de consolidare
Obiectul de consolidare cuprinde:
Ciclul bugetar - (asociat cu perioada
si cu tipul Aprobat)
Bugetele
- (depinde de nivelul
de consolidare, faza buget)
Reguli
- (perechi de coduri
asociate reciproc)
Atribute
- (statut consolidare,
Data creari, perioada )

Ministerul Finanelor

72

Cod
ID
+
Num
e

Reguli de consolidare
Regula de consolidare contine:
a) Tip de consolidare
b) Perechea de coduri Eco
=> la expeditor (eco 29xxxx, 4xxxxx)
=> la beneficiar (eco 19xxxx, 5xxxxx)
c) perioada (anul)
Regulile pot fi :
) Create manual de utilizator pentru utilizare
unica
) Selectate (comanda Copie reguli consolidare)
din lista de reguli stocate in SI
Ministerul Finanelor

73

Rezultatul consolidarii
Raportul bugetului consolidat in 3
optiuni

Ministerul Finanelor

74

Administrarea
Clasificatiei
bugetare

Ministerul Finanelor

75

Administrarea clasificatiei bugetare


Econo
mica
/PC

Orga
nizati
onala

Registre
Registre
bugetare
bugetare

DGT
S
DR

Minfin

DGS
B

I.S. FTI
76

Ministerul Finanelor

77

Recapitulare
Activitati practice

Ministerul Finanelor

78

Multumim pentru atentie


!
Va dorim succese!

79