Sunteți pe pagina 1din 8

nicolae66marian

Subiectul mesajului: Re: Instructiuni proprii CMI


Scris: Joi Aug 04, 2011 3:30 pm

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


PENTRU
ACTIVITATI MEDICALE
Art.1 Instruirea la locul de munca are ca scop prezentarea riscurilor
de accidentare sau imbolnavire profesionala pentru fiecare loc de
munca, precum si masurile de prevenire a accidentarilor sau a
imbolnavirilor profesionale;
Art.2 Instructiunile proprii de securitate a muncii specifice fiecarui
loc de munca au fost elaborate pentru a preintampina sau chiar a
elimina posibilitatea accidentarilor sau a imbolnavirilor
profesionale;
Art.3 Ele se vor revizui si se vor modifica ori de cate ori va fi
necesar ca urmare a modificarilor legislative sau de natura tehnica;
PREVEDERI COMUNE ACTIVITATII SPECIFICE SI CONEXE
Art.4 Instruirea personalului se va face conform legislatiei in
vigoare si a instructiunilor proprii specifice activitatilor desfasurate;
Art.5 Acordarea echipamentului individual de protectie se va face in
conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1048 / 2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizare de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca;
Art.6 Deservirea echipamentelor si aparatelor se face de catre
personal specializat si instruit;
Art.7 Se interzice introducerea in lucru a unor echipamente pentru
care nu exista instructiuni proprii de securitate a muncii;
Art.8 In cazul prestarilor de servicii de catre diferiti agenti
economici in contract se pot stabili clauze referitoare la obligatiile

si raspunderile privind securitatea si sanatatea in munca.


Art.9 Inainte de inceperea lucrului fiecare lucrator al unitatii
sanitare este obligat sa verifice :
- daca echipamentele de munca pe care le va utiliza sunt in stare
tehnica corespunzatoare;
- starea prizelor, a intrerupatoarelor si a stecherelor;
- starea izolatiei cablurilor electrice;
- starea dispozitivelor si a aparatoarelor de protectie ;
- integritatea sculelor si a manerelor acestora;
- starea aparaturii de masura si control;
Art.10 Inaintea de utilizarea echipamentelor de munca electrice sau
actionate electric lucratorii sunt obligati sa verifice vizual
imposibilitatea atingerii pieselor care se afla normal sub tensiune
(sigurante fuzibile, relee, etc)
Art.11. Este interzisa efectuarea de improvizatii la echipamentele
de munca electrice sau actionate electric sau la dispozitivele de
alimentare cu energie electrica;
Art.12 Se interzice orice interventie la partea mecanica sau la
instalatia electrica a persoanelor necalificate si neautorizate. Orice
operatie de revizie sau reparatie va fi executata numai de catre
personal calificat si autorizat;
Art.13 Se interzice admiterea la lucru a persoanelor cu stare fizica
sau psihica necorespunzatoare;
Art.14 Se interzice admiterea la lucru a persoanelor in stare de
ebrietate, precum si introducerea sau consumarea bauturilor
alcoolice in unitate;
Art.15 Personalul este obligat sa execute dispozitiile sefilor ierarhici
in conditiile prezentelor instructiuni si trebuie sa previna sau sa
opreasca orice actiune care ar putea conduce la accidentarea
proprie sau a altor persoane.
Art.16 Personalul este obligat sa isi insuseasca, sa respecte
prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora
Art.17 Personalul este obligat sa respecte disciplina la locul de
munca.
Art.18 Personalul este obligat sa nu fumeze decat in locurile special
amenajate;
Art.19 Este interzis accesul la posturile de lucru sau comanda ale

echipamentelor de munca in alte scopuri tehnologice fara


aprobarea sefului ierarhic.
Art.20 Este interzis salariatilor care deservesc echipamentul de
munca sa efectueze remedieri in timpul functionarii acestuia.
Pentru remedieri se va solicita personal calificat si desemnat in
acest scop.
Art.21 In timpul remedierilor la tabloul electric de alimentare al
echipamentului de munca se va afisa indicatorul de interdictie,
conform prevederilor HG 971/2006;
Art.22 Pentru orice defectiune sau deteriorare a instalatiei electrice
de actionare si comanda se va opri imediat echipamentul de munca
si se va anunta seful ierarhic superior pentru luarea masurilor care
se impun.
Art.23 Se interzice utilizarea echipamentelor de munca daca
acestea nu au montati toti protectorii sau daca dispozitivele de
protectie si / sau de avertizare lipsesc sau aparatele de masura si
control din dotarea acestora nu functioneaza sau functioneaza
defectuos.
Art.24 Zonele din jurul echipamentelor de munca vor fi pastrate in
stare de curatenie, eliberate de materiale, obiecte etc, care ar
putea impiedica desfasurarea in conditii de securitatea a activitatii
Art.25 Cand se constata functionarea necorespunzatoare a unui
echipament de munca, persoanele responsabile sunt obligate sa-l
opreasca si sa anunte imediat conducatorul locului de munca care
are obligatia de a lua masuri de remediere.
Art.26 Se interzice ca lucratorii sa intervina pentru remedierea
defectiunilor, curatare sau revizii la echipamentele de de munca
aflate in functiune.
Art.27 Se interzice lucrul cu orice echipament de munca atunci
cand dispozitivele de protectie lipsesc, sunt scoase din functiune
sau sunt defecte.
Art.28 Este interzisa utilizarea echipamentelor de munca pentru
alte operatii decat cele pentru care au fost proiectate.
Art.29 Deplasarea de la un loc de munca la altul a echipamentelor
electrice sau actionate electric se va face numai dupa intreruperea
alimentarii cu energie electrica
Art.30 Materialele, echipamentele si in general orice element care
la o deplasare oarecare poate afecta securitatea si sanatatea

lucratorilor trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur;


Art.31 Instalatiile de distributie a energiei trebuie proiectate,
realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu
sau explozie iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra
riscurilor de electrocutare prin atingere directa si indirecta;
Art.32 Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta
libere si sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-o zona de
securitate;
Art.33 In caz de pericol toate posturile de munca trebuie sa poata fi
evacuate rapid si in conditii de maxima securitate pentru lucratori.
Art.34 Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor de acces si a
iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de
echipament si de dimensiunile incaperilor precum si de numarul
maxim de persoane care pot fi prezente.
Art.35 Caile si iesirile de urgenta trebuie semnalizate in
conformitate cu HG 971 / 2006. Panourile de semnalizare trebuie sa
fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie
amplasate in locuri corespunzatoare;
Art.36 Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de
incendiu si sistemele de alarma trebuie intretinute si verificate in
mod periodic. La intervale periodice trebuie sa se efectueze
incercari si exercitii adecvate.
Art.37 Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului
trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat.
Art.38 In timpul programului de lucru temperatura trebuie sa fie
adecvata organismului uman tinandu-se seama de metodele de
lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii.
Art.39 Posturile de lucru, incaperile si caile de circulatie trebuie sa
dispuna in masura in care este posibil de suficienta lumina naturala.
Art.40 In cazul producerii unui accident de munca se vor lua masuri
de acordare a primului ajutor si de anuntare a conducerii.
Art.41 Este interzisa scoaterea si folosirea in afara unitatii a
echipamentului individual de protectie .
Art.42 Lucratorii sunt obligati sa utilizeze corect echipamentul
individual de protectie acordat si dupa utilizare sa il inapoieze sis a
il puna la locul destinat pentru pastrare.
Art.43 In caz de incendiu se va anunta cel mai apropiat post de
pompieri.

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE A MUNCII IN CABINETUL MEDICAL


Art.44 Personalul medical va fi instruit in vederea cunoasterii
conditiilor de sepsie conform reglementarilor in vigoare astfel:
- dezinfectia obiectelor de inventar din incaperile destinate
activitatii medicale precum si a pavimentelor si peretilor.
- reguli de igiena individuala si colectiva.
- respectarea intocmai a procedeelor de lucru privind examinarea,
investigarea si aplicarea tratamentelor.
Art.45 Deservirea echipamentelor de munca din cabinetul medical
se va face numai de catre personalul medical care cunoaste
procedeele de lucru, are calificare si a fost instruit din punct de
vedere al securitatii muncii.
Art.46 In incaperile unde se efectueaza consultatii sunt interzise
depozitarea alimentelor si servirea mesei precum si fumatul.
Art.47 Se interzice orice interventie asupra instalatiilor electrice,
acestea fiind efectuate numai de catre personal calificat instruit si
autorizat.
Art.48 Este interzisa asezarea echipamentelor individuale de
protectie la un loc cu imbracamintea personala de exterior.
Art.49 Se interzice pastrarea echipamentelor individuale de
protectie in spatii destinate servirii mesei .
Art.50 Se interzice a se lucra cu instrumentar medical nesterilazat.
Art.51 Se interzice personalului medical sa poarte imbracaminte
proprie peste echipamentul individual de protectie.
Art.52 Este interzisa ocuparea cailor de acces cu diferite obiecte:
ambalaje, cutii, lazi
Art.53 Este interzis utilizarea focului deschis sau fumatul in
cabinetul medical.
Art.54 Substantele folosite in cabinetul medical se vor pastra intrun spatiu special amenajat, ventilat natural, in recipiente sau cutii
cu etichete care sa semnalizeze pericolul pe care il reprezinta.
Art.55 Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor
din cabinetul medical se vor utiliza conform reglementarilor
organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori.
Art.56 Remedierea defectiunilor constatate la echipamentele de
munca vor fi executate numai de persoane calificate.

Art.57 Este interzisa folosirea aparatelor conectate la prize


electrice fara nulul de protectie.
Art.58 Se interzice depozitarea de materiale in dreptul tabloului
electric.
Art.59 Materialele folosite pentru curatenie vor fi depozitate in
locuri separate de cele utilizate pentru tratarea pacientilor si vor fi
etichetate adecvat.
Art.60 Zilnic se vor desfasura activitati de curatenie si dezinfectie.
Art.61 Se interzice folosirea maturilor la operatia de curatenie.
Art.62 Personalul medical este obligat sa-si spele mainile cu apa si
sapun lichid inainte si dupa contactul cu pacientul.
Art.63 Se interzice personalului medical sa manance si sa-si atinga
gura sau fata cu mainile in timpul desfasurarii activitatii medicale.
Art.64 Se interzice personalului medico-sanitar sa transporte la
domiciliu propriu echipamentul individual de munca .
Art.65 La sfarsitul fiecarei zi de lucru incaperile vor fi aerisite si
dezinfectate.
Art.66 Pavimentele, peretii si mobilierul din fiecare incapere vor fi
dezinfectate zilnic.
Art.67 Personalul medico sanitar care prezinta leziuni cutanate ale
degetelor va lucra numai cu echipament individual pentru protectia
mainilor.
Art.68 Este obligatoriu ca orice persoana care desfasoara activitati
in domeniul sanatatii sa se autodeclare conducatorului locului de
munca, in cazul in care prezinta semne de imbolnavire,
conducatorul locului de munca interzicandu-i accesul la locul de
munca.
Art.69 Lucratorii cabinetului medical vor efectua controlul medical
periodic, conform HG 355/2007 privind supravegherea starii de
sanatate si vaccinarile obligatorii.
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PRIVIND UTILIZAREA
INSTRUMENTARULUI MEDICAL
Art.70 Inainte de inceperea lucrului se va verifica daca
echipamentele de munca functioneaza corespunzator parametrilor
proprii.
Art.71 Inainte de inceperea lucrului se va verifica daca

instrumentarul din dotare este corespunzator, nu prezinta fisuri,


stirbituri sau deformari.
Art.72 Este interzisa folosirea instrumentarului care prezinta fisuri,
deformari etc.
Art.73 Este interzisa purtarea instrumentelor de mana ascutite,
taioase sau intepatoare in buzunar.
Art.74 Instrumentele, obiectele si materialele folosite in scop de
diagnostic si tratament vor fi sterilizate inainte de utilizare.
Art.75 Ustensilele de lucru vor fi curatate si dezinfectate dupa
fiecare folosire.
Art.76 Pastrarea si transportul instrumentarului se va face in truse
speciale, etichetate.
Art.77 Se interzice aglomerarea locului de munca cu obiecte inutile.
Art.78 Se interzice lasarea obiectelor in jurul locului de munca sau
pe caile de acces.
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA COLECTAREA
REZIDUURILOR
Art.79 Reziduurile septice (contaminate cu agenti patogeni) vor fi
colectate direct la locul procedurii lor in saci de material plastic si
se vor preda la firma de colectare pentru incinerare.
Art.80 Zilnic, la terminarea programului, paharele de unica
folosinta, servetele etc. se vor colecta in saci de plastic si se vor
arunca la rampa de gunoi.
1. - n toate unitile sanitare activitile legate de gestionarea
deeurilor rezultate din activitile medicale fac parte din
obligaiile profesionale i vor fi nscrise n fia postului fiecrui
salariat.
2. - Sumele necesare pentru punerea n aplicare a prevederilor
prezentei instructiuni se cuprind n bugetul de venituri i cheltuieli
al fiecrei uniti sanitare.
3. Se va elaborara planul anual privind gestionarea deeurilor
obligatorii
4. (1) Unitile n care se desfoar activiti medicale vor
elabora, n conformitate cu reglementrile legale n vigoare, planul
de gestionare a deeurilor rezultate din activiti medicale.