Sunteți pe pagina 1din 8

118

SCRIERILE PRINILOR APOSTOLICI

raiei, retrai n voi niv, ca i c u m ai i fi m n t u i i


adunai

25

, cercetai m p r e u n folosul cel de obte.

Vai

tura :
lor2e.

de

cei

ajungem

desvrit.

care

singuri

se

cred

duhovniceti,

ajungem

A t t ct ne s t

ci,

cnd v

11. C s p u n e S c r i p

nelepi

lui

nvai

Dumnezeu

s cugetm la frica

n p u t e r e ,

24

27

de

ochii

templu
Dumne

z e u i s n e s t r d u i m s p z i m p o r u n c i l e Lui, c a s n e b u c u r m n t r u
ndreptrile

Lui.

care va primi

12.

Domnul

dup cum

va

lucrat.

judeca
Dac

lumea
a

cu

neprtinire

fost b u n ,

2S

dreptatea

Fie
lui

va

m e r g e n a i n t e a lui ; d a c a fost r u , p l a t a r u t i i e s t e n a i n t e a l u i .
S n u fim n i c i o d a t l i n i t i i , c a m fost c h e m a i ,

13.

ca nu cumva gndul

a c e s t a s ne fac s a d o r m i m n p c a t e l e n o a s t r e , iar c o n d u c t o r u l cel


ru

29

s pun stpnire pe noi i s ne despart de mpria Domnu

lui. 14. G n d i i - v n c , fraii m e i , i l a a c e e a . : c n d v e d e i c d u p a t tea

attea semne

minuni

fcute

Israil,

iudeii

a u fost p r s i i

astfel, s l u m a m i n t e , c a n u c u m v a s fim g s i i i n o i d u p c u m e s t e
scris

muli

chemai i

puini

30

alei

C A P I T O L U L

1 . P e n t r u a c e a s t a a s u f e r i t D o m n u l s-i d e a t r u p u l S u s p r e n i m i
cire,

ca s ne curim prin iertarea pcatelor,

cu stropirea

cu sngele

Lui. 2 . C d e s p r e E l s-au s c r i s n S c r i p t u r u n e l e c t r e I s r a i l , i a r a l t e
le

ctre

ptimit

noi.

oaie

pentru

la

spune
pcatele

junghiere

ce-1 tunde pe el

31

s-a

aa :

noastre ;
adus

fost

rnit

pentru

frdelegile

noastre

cu r a n a Lui n o i n e - a m v i n d e c a t ; ca
ca

un

miel

fr

de

glas

naintea

celui

. 3. S n t e m d a t o r i , d a r , s m u l u m i m m u l t D o m n u l u i ,

c ne-a fcut c u n o s c u t e cele trecute, c ne-a neleptit n cele p r e z e n t e


i c nu s n t e m n e p r i c e p u i n cele v i i t o a r e . 4. C zice S c r i p t u r a :
nu

pe

nedrept

se

ntind

lauri

psrilor

3 2

vrea

spun

pe

drep

tate piere omul, care, cunoscnd calea dreptii, merge pe calea ntu
nericului.
5. n c i a c e a s t a , fraii m e i : D a c D o m n u l a n d u r a t p a t i m i l e p e n
t r u s u f l e t u l n o s t r u , El, C a r e e s t e D o m n u l n t r e g i i l u m i , C r u i a D u m n e
zeu

I-a
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

zis

la

ntemeierea

l u m i i :'

Textual : ndreptii.
Cu alte cuvinte : cnd venii la biseric.
Is. 5, 21.
Is. 33, 18.
1 PI. 1, 17.
Adic : diavolul.
Mt. 20, 16 ; 22, 14.
Is. 53, 5.7.
Pilde 1, 17.

facem

pe

om

dup

chipul i

ase-

BARNABA, EPISTOLA

mnarea

119
3S

noastr

cum

neti ? Ascultai!

de

ndurat

ptimeasc

6. Profeii, a v n d de la El harul,

de

miini

ome

au profeit d e s p r e

E l ; iar El p e n t r u c trebuia s se a r a t e n trup, a n d u r a t spre a nimici


m o a r t e a i a a r t a n v i e r e a din mori, 7. spre a mplini f g d u i n a d a t
p r i n i l o r i s p r e a a r t a fiind pe p m n t i p r e g t i n d u - i Luii p o
p o r u l c e l n o u c El,
sfrit,

Care a svrit

n v n d pe Israil i fcnd

nvierea,

va

judeca.

attea m i n u n i i semne,

8.

In

a predicat

i 1-a i u b i t p e I s r a i l p e s t e m s u r . 9 . I a r c n d a a l e s p e u c e n i c i i S i ,
c a r e a v e a u s p r e d i c e E v a n g h e l i a Lui,
pctoi,

ca

arate,

n-a

a ales oameni peste msur de

venit

cheme

pe

drepi,

ci

pe

toi , a t u n c i s-a d e s c o p e r i t p e E l c e s t e F i u l lui D u m n e z e u .

pc

10. D a c

n-ar fi v e n i t n trup, c u m ar fi p u t u t o a m e n i i r m n e vii uitndu-se la


El, o d a t c e n u p o t s s e u i t e c u o c h i i l i b e r i l a r a z e l e s o a r e l u i ,

care

e s t e l u c r u l m i n i l o r Lui i c a r e a r e s n c e t e z e de a fi ?
11. A a d a r , F i u l lui D u m n e z e u p e n t r u a c e a s t a a v e n i t n t r u p c a s
umple msura pcatelor celor care au prigonit de
Iui.
vine
oile

moarte pe proorocii

12. D e c i p e n t r u a c e a s t a a s u f e r i t . C z i c e D u m n e z e u c d e l a e i
r a n a t r u p u l u i Lui :
turmei

35

13.

El

Cnd

nsui

vor bare

voit

pe

pstorul

s p t i m e a s c

lor,

aa ;

atunci
c

vor pieri

trebuia

p t i m e a s c pe l e m n . P r o f e t u l , c a r e a p r o o r o c i t d e s p r e El, s p u n e :
bvete
nrile
am

sufletul
celor

dat

Meu

de

ri s-au

spatele

S 6

ridicat

asupra

spre

biciuiri

Meu

Mea am pus-o ca

sabie

o piatr

tare

Pirontu-Mi-au

i :
37

mea
i

obrajii

Mine ?

stea

tea

Mea ?

se

ca

o hain

v vei

faa

apropie
nvechi

Mea !
de

mei

trupul,

iari
spre

adu

spune :

Iat

plmuiri,

iar

faa

Iar c n d a mplinit p o r u n c a ,

cu

38

C A P I T O L U L

1.

14.

s
Iz

ce z i c e ?
Sau

sluga

molia

VI

cine

Domnului!

va

Cine este cel

vrea

2.

Vai

mnca !

39

judec

dreptate

nain

vou,

toi

f e t u l p e n t r u c E l a fost p u s c a o p i a t r t a r e n c a p u l u n g h i u l u i

spre

aleas,
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

capul

voi

pune

unghiului,

Fac. 1, 26.
M(. 9, 13.
Za/i. 13, 6 ; Mi. 26, 31.
Ps. 21, 22.
Ps. 21, 17 ; 118, 120.
Is. 50, 7.8.
/s. 50, 9.10.
Is. 28, 16; 1 PI. 2, 6.

la

temeliile

nestemat

Sinaiului

4n

piatr

iari

voi

pro

Iat

zice

strivire :

fac

ce se

de

mult

pre,

123

BARNABA, EPISTOLA

cm atunci cnd sntem pe cmp ;

c n u m a i a c e s t m r c i n e a r e fruc

tele dulci.
9. Ce n s e a m n dar a c e a s t a ?
Fii

cu

luare

aminte !

Un

b l e s t e m a t a fost n c u n u n a t !

ap

altar,

pe

cellalt

71

blestemat

cel

Pentru c l vor v e d e a intr-o zi pe Iisus

venind i avnd n jurul trupului o hain roie pn la picioare i vor


zice :

N u e s t e o a r e A c e s t a A c e l a p e C a r e n o i L-am

corindu-L,

mpungndu-L

scuipndu-L ?

rstignit,

ntr-adevr,

batjo-

Acesta

este

A c e l a care s p u n e a c este Fiul lui D u m n e z e u .


10. D a r c u m s e f a c e c e s t e a s e m e n e a a c e l u i a ?
T r e b u i a s fie a p i i a s e m e n e a , f r u m o i i d e a c e e a i s t a t u r

72

, pen

tru ca a t u n c i cnd II v o r v e d e a pe Iisus r e v e n i n d , s se n s p i m n t e z e


d e a s e m n a r e a c u a p u l . I a t , d a r , c a p u l e s t e p r e n c h i p u i r e a lui I i s u s ,
C a r e a v e a s p t i m e a s c !
11. D a r ce n s e a m n c au p u s lina n mijlocul s p i n i l o r ?
E s t e t o t o p r e n c h i p u i r e a lui
cineva s ia

lna

cea roie,

spinii snt nfricotori

Iisus, p u s Bisericii ;

trebuie

ptimeasc

n e a p pe cel

multe,

dac vrea
pentru

care vrea s pun mina pe

ei. Aa c cei c a r e v o r s M v a d , s p u n e Iisus, i s a j u n g n mp


ria Mea, trebuie s M primeasc, suferind i ptimind.
C A P I T O L U L

1. Ce p r e n c h i p u i r e socoti c este,
brbaii,

care

au

foarte

mari

pcate,

V I I I

c s-a p o r u n c i t lui I s r a i l c a
s

aduc

jertf

junice,

j u n g h i e i s o a r d , a p o i c a p i i i s i a c e n u a i s-o t o a r n e n v a s e i
s p u n de jur
alt

mprejur pe l e m n e

prenchipuire

c r u c i i ! i

ln roie iat
isop

aa

poporul, unul cte unul, ca s se cure de p c a t e ?


2. Gndii-v

ct

de

simplu

griete!

copiii
7S

lina
s

roie,

stropeasc

Vielul

este

Iisus ;

cei

c a r e - L j e r t f e s c , s n t b r b a i p c t o i ; e i s n t c e i c a r e L-au a d u s l a j u n ghiere.

D u p 7 4 aceasta,

nu mai

snt

acei

brbai,

nu

mai

este

slava

pctoilor. 3. Copiii, c a r e stropesc, snt cei c a r e n e - a u b i n e v e s t i t n o u


71. Lev. 16, 8.
72. Lev. 16, 7.
73. Num. 19, 210.
74. Dup aceasta... pctoilor. H. Hemmer, (op. cit., p. 59) i P. Pringet
R. A. Krait (op. cit., p. 139) trad.: Dup aceasta s-a st'uit cu aceti oameni,
s-a sthit cu slava pctoilor, iar Dr. Frartz Zeler (op. cit., p. 88) traduce:
Totui acum destul cu aceti oameni, destul cu vorbitul despre pctoi. H.
Hemmer (op. cit., p. CX), n comentarul fcut acestui text, e de prere c textul
trebuie s fie o glos marginal, scris nainte de 350 de un cititor antisemit,
pentru c aceste cuvinte lipsesc n versiunea latin.

124

SCRIERILE

iertarea pcatelor
7 5

dice Evanghelia

i
;

c u r a inimii,

crora

le-a

PRINILOR

dat

APOSTOLICI

stpnire

pre

i snt doisprezece spre mrturie seminiilor c

d o u s p r e z e c e e r a u seminiile lui Israil.


4. P e n t r u ce snt trei, copiii c a r e stropesc ?
Spre m r t u r i e lui A v r a a m , Isaac i Iacov, c acetia snt m a r i na
i n t e a lui D u m n e z e u .
5. Dar p e n t r u ce lin pe lemn ?
76

P e n t r u c m p r i a lui Iisus este pe l e m n

i p e n t r u c cei c a r e

cred n El vor tri n veac.


6. P e n t r u ce m p r e u n cu lina i isopul ?
P e n t r u c n m p r i a Lui v o r f i z i l e l e r e l e i m u r d a r e , n c a r e n o i
v o m fi mntuii, p e n t r u c i cel c a r e e s t e b o l n a v la trup de r a p n se
tmduiete cu isop.
7. De a c e e a ne snt n o u att de clare cele ce
77

acelora

ntunecate,

s-au n t m p l a t ,

pentru c ei n-au ascultat de glasul


C A P I T O L U L

iar

Domnului.

IX

1. D e s p r e u r e c h i s p u n e iari c El a tiat m p r e j u r u r e c h i l e i ini


mile

noastre.
78

auzit
noate

acele

Domnul

iari

zice :

pe

care
80

inimile

voastre

Domnul

Dumnezeul

este

cel

ce

jitorului

Ascultai
iari

8S

i
81

tu
3.

Domnul
cuvntul

zice :

le-am

2.

voiete

Meu

mntule,

spune
Cu

grit
fiilor,

auzi

tiai

veci ?82

Israile,

spre

mrturie

conductorii
glasul

celui

poporului
ce

strig

zice
c

s
i

M-au

vor

acestea

aud

ia

, i

zice
Cine

glasul

slu

urechi,

p-

iari

zice :

acestuiaM
In

cu

Domnul,

profeete :

auzul

cerule,

urechii

departe

mprejur,

Ascult,

acestea

de

Domnului
Cu

auzul

Cu
cei

Ascult,

Duhul

zice :

Domnului,

Ascultai,

profet:
vor

zice :

iari

triasc

7 9

fcuf

iari

Iari

prin

auzui

pustie

,
m

i
Aa

d a r , a t i a t m p r e j u r a u z u l n o s t r u , ca, a u z i n d c u v n t u l , n o i s c r e d e m .
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

adic : apostolii.
pe lemn, adic : pe cruce.
acelora, adic : iudeilor.
Ps. 17, 48.
Is. 33, 13.
Ier. 4, 4.
Ier. 7, 1. 2.
Ps. 33, 12.
le. 15, 26.
Is. 1, 2.
Is. 1, 10.
Is. 40, 3.

125

BARNABA, EPISTOLA

4 . D a r i t i e r e a m p r e j u r , n c a r e i p u n e a u i u d e i i n c r e d e r e a , s-a
desfiinat.

Dumnezeu

le-a

spus

nu

se

fac

tiere

mprejur

t r u p u l u i , d a r ei au c l c a t p o r u n c a lui D u m n e z e u , p e n t r u c un n g e r
ru

i-a

vostru

nelat.

nezeul

aici

5.

le-a

eu

porunc

tiai-v

mprejur

vd

vostru

spus

Acestea

lor :
Nu

spune

semnai

Domnul,
spini!

Dumnezeul

Pentru

Dum

87

i ce z i c e ?
Tiai
zice

mprejur

Domnul,

porul

acesta

rutatea

toate
este

din

neamurile

netiat

inima

voastr

snt

netiate

mprejur

la

8 8

zice

mprejur

iari:

la

trup,

lard,
iar

po

89

inim

6. Dar m vei n t r e b a :
P o p o r u l lui Israil a p r i m i t t i e r e a m p r e j u r ca o p e c e t e ; d a r i siria
n u l i a r a b u l i t o i p r e o i i i d o l i l o r s n t t i a i m p r e j u r ! O a r e i e i fac
p a r t e din T e s t a m e n t u l lor ? n c i egiptenii snt tiai mprejur.
7 . D e s p r e t o a t e a c e s t e a a v e i , fii a i d r a g o s t e i , o b o g a t n v t u r :
A v r a a m c e l d i n t i s-a t i a t m p r e j u r

s-a t i a t m p r e j u r a v i n d n d r e p

t a t e m a i d i n a i n t e privirile s p r e Iisus, c a primit n v t u r i l e celor t r e i


litere.
i

8.

spune

Scriptura :

de

brbai

din

90

trei sute

casa lui

Avraam

tiat

mprejur

optsprezece

C a r e e s t e d e c i g n o z a c e i-a fost d a t ?
Vedei,

c S c r i p t u r a zice

mai

optsprezece

nti

dup

ce

face

p a u z z i c e trei sute. O p t s p r e z e c e se s c r i e cu l i t e r e l e I z e c e , i H, o p t ;
d i n a c e s t e cifre ai n u m e l e IT] (aooo) =

I i s u s ; i p e n t r u c c r u c e a , c a r e

a r e f o r m a l i t e r e i T , a v e a s a i b h a r u l , S c r i p t u r a z i c e i frei s u r e
d e c i cifra a c e a s t a 318 a r a t p e I i s u s c u d o u l i t e r e

92

9 1

crucea cu o

l i t e r 9 3 . 9 . C e l c a r e a p u s n n o i d a r u l s d i t a l n v t u r i i Lui t i e c
nimeni n-a nvat de la m i n e un cuvnt mai a d e v r a t ; dar tiu c i
voi s n t e i v r e d n i c i d e el.
C A P I T O L U L

1.
nici

Cnd

cioar,

Moisi
nici

sens spiritual.
87.
88.
89.
90.
91.

spus :

pete,

care

2. In

sfrit,

nu

are

nu
solzi

mncai
M

le zice iudeilor

porc,
primit

93. T.
914. Lev. cap. 11 ; Deut. cap. 14.

trei

vultur,

nici

nvturi

n D e u t e r o n o m :

Ier. 4, 3. 4.
Deut. 10, 16.
Ier. 9, 25.
fac. 17, 23 ; 14, 14.
Trei sute se scrie n limba greac prin litera tai : T.

92. t

nici

uliu,
n

i v o i

BARNABA,

135

EPISTOLA

2. D a c v-a s c r i e d e s p r e l u c r u r i l e p r e z e n t e s a u v i i t o a r e , nu le vei n
elege, p e n t r u c ele snt taine

155

- A c e s t e a , dar, aa !

C A P I T O L U L

X V I I I

1. S t r e c e m a c u m i la alt g n o z i n v t u r .
S n t d o u c i : a n v t u r i i i a s t p n i r i i , s a u a l u m i n i i i a n t u
nericului ; iar d e o s e b i r e a ntre cele d o u ci este m a r e ; pe u n a snt
r n d u i i n g e r i i l u m i n a i a i lui D u m n e z e u , i a r p e a l t a n g e r i i

satanei.

2. i u n u l este D o m n din v e c i i p n n veci, iar altul e s t e s t p n i t o r al


timpului de acum al frdelegii.
C A P I T O L U L

X I X

t. Calea luminii este aceasta. D a c cineva v r e a s m e a r g pe cale


s p r e u n l o c h o t r t , a p o i s s e g r b e a s c p r i n f a p t e l e lui.
Iar

gnoza

care

ni

s-a

dat

cum

mergem

pe

aceast

caie

este

aceasta :
2. S i u b e t i pe C e l ce te-a fcut, s te t e m i de Cel ce te-a pls
muit, s s l v e t i pe Cel ce te-a izbvit de m o a r t e . Fii c u r a t cu i n i m a i
b o g a t c u d u h u l . S n u t e a l t u r i d e cei c a r e m e r g p e c a l e a m o r i i . S
u r t i t o t c e n u - i p l c u t lui D u m n e z e u . S u r t i o r i c e f r n i c i e . S
nu prseti poruncile Domnului
fii s m e r i t n t o a t e .

S nu-i

dai

3. S nu te nali pe tine nsui, ci s


ie nsui

slav.

v i c l e a n m p o t r i v a a p r o a p e l u i t u . S n u fii

4 . S n u fii d e s f r n a t , s n u s v r e t i a d u l t e r ,
nu rosteti

c u v n t u l lui D u m n e z e u

obraznic

n u iei

hotrre

n sufletul tu.

s nu strici

naintea celor necurai.

copiii.

S nu te

uii la faa omului, cnd ai s m u s t r i pe c i n e v a p e n t r u p c a t .

S Iii

blnd,

S nu

s fii p o t o l i t ,

s t r e m u r i de cuvintele pe

care le

auzi.

pori vrjmie fratelui tu. 5. S nu te ndoieti, dac un lucru va fi


sau nu.
pele tu

Sd

nu

iei

mai mult

in

deert

dect

numele

Domnului

sufletul tu.

S nu

t56

ucizi

iubeti
copil

pe

aproa

pntecele

m a m e i i n i c i s-1 u c i z i d u p c e s-a n s c u t . S n u - i iei m n a t a d e p e


fiul t u s a u d e p e fiica ta, c i s-i n v e i d i n t i n e r e e frica d e D o m n u l .
6. S nu pofteti cele ale a p r o a p e l u i

tu.

S n u fii l a c o m ,

nici

s-i

lipeti sufletul t u de cei m n d r i , ci s te n t o v r e t i cu cei smerii


i drepi. C e l e ce i se ntmpl, primete-le ca b u n e , tiind c nimic
n u s e n t m p l f r D u m n e z e u . 7 . S n u fii c u d o u g n d u r i , n i c i c u
d o u feluri de v o r b e , c d o u feluri de v o r b e snt c u r s a morii. S
155. T e x t u a l : pentru c stau n parabole.
156. Ic. 20, 7 ; Deut. 5, 11.

136

SCRIERILE

te supui stpnilor,

ca chipului lui D u m n e z e u ,

nu p o r u n c e t i slugii tale sau slujnicii tale

PRINILOR APOSTOLICI

cu ruine

cnd eti

i fric.

suprat,

ei

ndjduiesc n acelai Dumnezeu, ca nu cumva s nu se mai team de


Dumnezeu, C a r e este i peste tine i peste e i ; c D u m n e z e u n-a venit
s n e c h e m e d u p fa, c i a v e n i t l a a c e i a , p e c a r e i-a p r e g t i t D u h u l .
8 . S faci p a r t e d i n t o a t e a l e t a l e s e m e n u l u i t u i s n u z i c i c s n t
ale tale ; c d a c s n t e m p r t a i la cele nestriccioase, cu att m a i mult
la cele striccioase

15?

. S n u fii g u r a l i v , c l i m b a e s t e c u r s

a morii.

P e ct p o i , c a u t s fii c u r a t l a s u f l e t . 9 . S n u fii l a l u a t c u m i n i l e
ntinse,

iar la dat cu ele

strnse. S iubeti

c a l u m i n a ochilor

fi

158

p e o r i c e o m c a r e - i v o r b e t e c u v n t u l D o m n u l u i . 10. S - i a d u c i a m i n t e ,
ziua i noaptea, de ziua judecii

i s cercetezi n fiecare

zi,59,

fie

o s t e n i n d u - t e p r i n cuvnt, m e r g n d la r u g c i u n e i c u g e t i n d s-i mnt u i e t i , c u c u v n t d e n v t u r , s u f l e t u l t u , fie l u c r n d c u m i n i l e t a l e


p e n t r u r s c u m p r a r e a p c a t e l o r tale. 11. S nu ovi a da, nici s m u r
m u r i cnd dai, c vei c u n o a t e cine e s t e b u n u l rspltitor.
ceea

ce

ai

primit,

fr s

adaugi

S judeci

u r t i pe v e c i e .

drept

fard

181

mpaci, u n i n d pe cei ce se ceart.


le duci la rugciune cu cuget r u

162

sd

12.

scoi

nu

lfi0

faci

Pe

cel

S pstrezi
ru

dezbinare,

S-i m r t u r i s e t i p c a t e l e .

s-1
ci

S nu

C A P I T O L U L

X X

1. Calea ntunericului este strmb i plin de blestem, c este ntru


totul calea
sufletele:

morii venice
nchinarea

inima viclean,

la

cu pedeaps ;

idoli,

pe

obrznicia,

ea se

mndria

afl

cele

puterii,

adulterul, uciderea, rpirea, ngmfarea,

ce pierd
frnicia,

clcarea

vicleugul, rutatea, fermectoria, magia, lcomia, netemerea

legii,

de Dum

nezeu, 2. prigonitorii celor buni, urtorii adevrului, iubitorii minciunii,


cei ce nu c u n o s c rsplata dreptii, cei care nu se lipesc de bine, cei
c a r e nu i a u a m i n t e la j u d e c a t a d r e a p t , la v d u v i la orfan, cei c a r e
p r i v e g h e a z , n u n frica d e D u m n e z e u , c i p e n t r u r u , d e c a r e s n t d e
parte

blndeea

rbdarea:

cei

care

iubesc

cele

dearte163,

cei

157. Rom. 15, 27.


158. Deut. 32, 10.
159. s cercetezi in liecare zi; ediia Hemmer : s cercetezi n fiecare zi chipu
rile siinilor.
160. Deut. 12, 32.
161. Deut. 1, 16; Pilde, 31, 9.
162. Ediia H. Hemmer are la sfritul capitolului XIX cuvintele: Aceasta este
calea luminii.
163. Ps. 4, 2.

BARNABA,

137

EPISTOLA

care umbl dup mit

164

i nu m i l u i e s c pe

s r a c ,

cei

care

nu

sufer

cu cel necjit, cei g a t a s p r e brfeal, cei c a r e nu c u n o s c pe C r e a t o r u l


ucigaii de copii

lor,

165

, s t r i c t o r i ai f p t u r i i l u i D u m n e z e u ;

n t o r c s p a t e l e c e l u i lipsit,

cei

care

cei c a r e a s u p r e s c pe cel s t r i m t o r a t , a p r

tori ai bogailor, judectori nelegiuii ai sracilor, plini de tot pcatul.

C A P I T O L U L

X X I

1. B i n e este, deci, ca cel c a r e a n v a t n d r e p t r i l e D o m n u l u i , cte


a u fost s c r i s e , s u m b l e n e l e ;

c cel c a r e le face pe a c e s t e a va fi

s l v i t n m p r i a lui D u m n e z e u , i a r c e l c a r e a l e g e c a l e a n t u n e r i c u
lui va pieri m p r e u n cu faptele lui. P e n t r u a c e a s t a e s t e nviere, pen
tru aceasta este rsplat.
2 . V r o g p e v o i c a r e s n t e i n f r u n t e a c e l o r l a l i , p r i m i i - m i u n sfat
spus cu

gnd bun :

b i n e ? N u - i lipsii
vor

pieri

plata

Lui

toate

Avei n jurul vostru


de ajutorul v o s t r u !

mpreun

cu

cel

oameni

crora s

3. A p r o a p e

viclean.

le facei

este ziua,

Aproape

este

care

Domnul

166

4. Iari i iari, v r o g : Fii v o u niv b u n i legiuitori, r m n e i


vou

niv

credincioi

sftuitori,

scoatei

din

voi

orice

frnicie.

5. Iar Dumnezeu, Cel ce c o n d u c e toat lumea, s v dea nelepciune,


p r i c e p e r e , t i i n , c u n o a t e r e a n d r e p t r i l o r Lui i r b d a r e .
6 . L s a i - v n v a i d e D u m n e z e u , c u t n d s aflai c e c e r e D o m n u l
de la n o i , i f a c e i , ca s fii g s i i n z i u a j u d e c i i .
7. Iar d a c cineva ine minte binele, pomenii-m i pe mine, cugetnd la cele ce am spus, p e n t r u ca i dorina i p r i v e g h e r e a m e a s
duc la ceva bun.
V rog,

cerndu-v un h a r :

8 . a t t a v r e m e ct v a s u l c e l b u n e s t e

cu v o i 1 6 7 , s nu v deprtai de nici u n a din ndatoririle voastre,


cercetai-le

nencetat

mplinii

orice

porunc.

Merit

ci

osteneala !

9. De asta mai cu seam m-am strduit s v scriu cele ce am p u t u t 1 6 8 .


F i i s n t o i , fii a i d r a g o s t e i i a i p c i i . D o m n u l s l a v e i i a l n t r e
gului har, cu duhul vostru.
164.
165.
166.
167.
168.

s. l, 23.
In\. Sol. 12, 5.
Is. 40, 10.
adic : atta vreme ct snte(i n acest trup.
Ediia H. Hemmer adaug : ca s v bucur.