Sunteți pe pagina 1din 40

13.5.

2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 138/5

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 480/2014 AL COMISIEI


din 3 martie 2014
de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de
stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul euro
pean pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind
Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime
COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,


avnd n vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013
de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime,
precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social euro
pean, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului (1), n special articolul 22 alineatul (7), articolul 37 alineatul (13), articolul 38 alineatul (4),
articolul 40 alineatul (4), articolul 41 alineatul (3), articolul 42 alineatul (1), articolul 42 alineatul (6), articolul 61
alineatul (3), articolul 68 alineatul (1), articolul 101, articolul 125 alineatul (8), articolul 125 alineatul (9), articolul 127
alineatul (7), articolul 127 alineatul (8) i articolul 144 alineatul (6),
ntruct:
(1)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 stabilete, n partea a doua, dispoziii comune aplicabile Fondului european de
dezvoltare regional (FEDER), Fondului social european (FSE), Fondului de coeziune, Fondului european agricol
pentru dezvoltare rural (FEADR) i Fondului european pentru pescuit i afaceri maritime (FEPAM), care intr n
prezent ntr-un cadru comun (denumite n continuare "fonduri structurale i de investiii europene" sau "fonduri
ESI"). n plus, partea a treia din regulamentul menionat conine dispoziii generale care se aplic pentru FEDER,
FSE i Fondul de coeziune, dar nu se aplic pentru FEADR i FEPAM, iar partea a patra a regulamentului conine
dispoziii generale care se aplic pentru FEDER, FSE, Fondul de coeziune i FEPAM, dar nu se aplic n cazul
FEADR. Prin urmare, prezentul regulament stabilete dispoziii aplicabile tuturor fondurilor ESI, precum i dispo
ziii aplicabile doar FEDER i Fondului de coeziune sau FEDER, FSE, Fondului de coeziune i FEPAM.

(2)

Este necesar s se stabileasc norme detaliate privind criteriile pentru determinarea nivelului coreciei financiare
pe care Comisia ar putea s o aplice n contextul cadrului de performan pentru fiecare prioritate inclus n
programele sprijinite de fondurile ESI.

(3)

Aceste corecii financiare pot fi aplicate numai dac sunt ndeplinite cumulativ mai multe condiii. Nivelul corec
iei financiare ar trebui stabilit pe baza ratelor forfetare legate de un coeficient, calculat n raport cu nivelul de
ndeplinire fizic i de absorbie financiar. Factorii externi care contribuie la incapacitatea grav de a atinge
intele stabilite n cadrul de performan pn n 2023, n afara factorilor care exclud corecia financiar, ar trebui
avui n vedere pentru fiecare caz n parte i ar putea justifica o rat de corecie mai sczut dect cea care s-ar fi
aplicat pe baza coeficientului menionat.

(4)

n cadrul dispoziiilor privind criteriile pentru determinarea nivelului coreciilor financiare care trebuie aplicate n
cadrul de performan, ar trebui abordat separat alocarea special pentru iniiativa Locuri de munc pentru
tineri.

(5)

Ar trebui s existe norme specifice care s clarifice dispoziiile privind achiziionarea terenurilor cu sprijinul
instrumentelor financiare.

(6)

Pentru a avea un cadru coerent care s permit combinarea granturilor pentru asisten tehnic i a unui instru
ment financiar n cadrul unei singure operaiuni, este necesar ca acest lucru s fie permis numai n scopul preg
tirii tehnice a viitoarei investiii n beneficiul destinatarului final.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

L 138/6

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

(7)

Pentru a garanta faptul c implementarea instrumentelor financiare este ncredinat unor organisme care au capa
citatea adecvat de a le implementa n conformitate cu obiectivele i prioritile fondurilor ESI i n modul cel
mai eficient, ar trebui stabilite criterii pentru selectarea organismelor respective, precum i cu privire la rolul,
rspunderea i responsabilitatea lor.

(8)

Pentru a garanta o gestiune financiar solid a instrumentelor financiare care ofer garanii, contribuiile progra
melor ar trebui s se bazeze pe o evaluare ex ante prudent a riscurilor, innd seama de un coeficient de multipli
care adecvat.

(9)

Pentru a asigura faptul c instrumentele financiare sunt puse n aplicare n conformitate cu legislaia n vigoare, ar
trebui prevzute dispoziii specifice privind gestionarea i controlul acestora, inclusiv privind auditul.

(10)

Pentru a asigura gestionarea financiar fiabil a contribuiilor programului la instrumentele financiare, orice retra
gere a acestor contribuii ar trebui s se reflecte n mod adecvat n cererile de plat relevante.

(11)

Pentru a asigura un calcul coerent al subveniilor la dobnd i al contribuiilor la comisioanele de garantare capi
talizate eligibile, ar trebui stabilite norme specifice pentru calcularea acestora.

(12)

Pentru a promova o introducere rapid i eficient a fondurilor n economia real i o bun gestiune financiar,
asigurndu-se totodat o remunerare rezonabil a organismelor care implementeaz instrumente financiare, ar
trebui stabilite criteriile pentru determinarea costurilor i a onorariilor de gestionare pe baz de performan,
pragurile aplicabile, precum i normele pentru rambursarea costurilor i a onorariilor de gestionare capitalizate
pentru instrumentele bazate pe participaii i microcredite.

(13)

n conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, ar trebui luate n considerare veniturile generate de opera
iuni atunci cnd se calculeaz contribuia public.

(14)

Este necesar s se defineasc metoda pentru calcularea venitului net actualizat al unei operaiuni, inndu-se
seama de perioada de referin adecvat pentru sectorul operaiunii respective, de profitabilitatea preconizat n
mod normal pentru tipul de investiie n cauz, de aplicarea principiului "poluatorul pltete" i, dac este cazul,
de considerente privind capitalul asociat prosperitii relative a statului membru sau a regiunii n cauz.

(15)

Ar trebui stabilite perioadele de referin adecvate pentru sectoare, pe baza datelor istorice nregistrate i stocate
pentru proiectele generatoare de venit din perioada de programare 2007-2013.

(16)

Este necesar s se defineasc costurile i veniturile care trebuie luate n considerare la calcularea veniturilor nete
actualizate, precum i condiiile pentru determinarea unei valori reziduale i a ratei de actualizare financiare.

(17)

Rata de actualizare de 4 % propus ca valoare indicativ de referin ar trebui s se bazeze pe rata de rentabilitate
actual pe termen lung a unui portofoliu de investiii internaional, calculat ca medie a randamentului activelor
de 3 % ajustat n sens cresctor cu 1 %, fiind egal cu procentul cu care a sczut media randamentului obligaiu
nilor de stat pe termen lung n zona Uniunii din momentul n care a fost stabilit rata de actualizare financiar
pentru perioada de programare 2007-2013.

(18)

Principiul poluatorul pltete presupune ca toate costurile generate de poluare i costurile msurilor de prevenire
s fie suportate de cei care cauzeaz poluarea i ca sistemele de taxare s reflecte toate costurile, inclusiv costurile
de capital, costurile serviciilor de mediu, costurile generate de poluare i cele ale msurilor de prevenire puse n
aplicare, precum i costurile legate de raritatea resurselor utilizate.

(19)

Pentru a reduce povara administrativ, ar trebui ca beneficiarii s poat utiliza metodele existente i ratele cores
punztoare stabilite n cadrul altor politici ale Uniunii pentru a calcula costurile indirecte, cu condiia s fie vorba
de acelai tip de operaiuni sau beneficiari.

(20)

Pentru a asigura faptul c operaiunile sprijinite de fondurile ESI pentru care s-ar putea utiliza o rat forfetar
pentru costurile indirecte stabilit n cadrul altor politici ale Uniunii sunt similare cu operaiunile finanate n
cadrul politicilor respective, acestea trebuie s se ncadreze n anumite categorii de intervenie i prioriti de
investiie sau msuri.

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/7

(21)

Ar trebui stabilit metodologia utilizat la analiza calitii proiectelor majore. O analiz a calitii realizat de un
expert independent constituie o cerin prealabil pentru depunerea la Comisie a unui proiect major de ctre un
stat membru prin intermediul procedurii de notificare prevzute n Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(22)

Dac un stat membru alege s recurg la procedura de notificare, el ar trebui s decid dac proiectul major
trebuie s fie evaluat de experi independeni sprijinii prin asistena tehnic furnizat de Comisie sau de ali
experi independeni, cu acordul Comisiei.

(23)

Capacitatea, competena i imparialitatea experilor independeni care realizeaz analiza calitii proiectelor
majore se numr printre factorii principali care determin buna calitate i fiabilitatea rezultatelor analizei. Prin
urmare, ar trebui stabilite anumite cerine pentru experii independeni pentru a garanta c activitatea acestora de
analiz a calitii este fiabil i de o calitate ridicat. Toi experii independeni ar trebui s ndeplineasc aceste
cerine, indiferent dac activitatea lor este sau nu sprijinit prin asisten tehnic la iniiativa Comisiei sau de ctre
un stat membru. Statul membru ar trebui s fie responsabil de verificarea conformitii experilor independeni
cu respectivele cerine nainte de a solicita aprobarea Comisiei pentru selectarea experilor independeni.

(24)

ntruct doar proiectele mari pentru care experii independeni au emis o evaluare pozitiv pot fi selectate pentru
a fi depuse la Comisie prin intermediul procedurii de notificare, este necesar s se stabileasc criterii clare n acest
sens. De asemenea, este necesar s se stabileasc etapele acestui proces de analiz i parametrii pentru evaluarea
calitii care trebuie utilizai, pentru a garanta faptul c analiza calitii fiecrui proiect major se bazeaz pe
aceeai abordare metodologic i c aceasta este efectuat astfel nct s contribuie la mbuntirea calitii
proiectelor mari supuse analizei.

(25)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 solicit autoritii de management s instituie un sistem pentru a nregistra i a
stoca, sub form computerizat, date privind fiecare operaiune necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune
financiar, verificare i audit, inclusiv date privind participanii. Prin urmare, este necesar s se stabileasc o list
cu datele care trebuie s fie nregistrate i stocate n sistem.

(26)

Anumite date sunt relevante pentru anumite tipuri de operaiuni sau doar pentru unele dintre fondurile ESI; prin
urmare, ar trebui specificat aplicabilitatea cerinelor privind datele. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i Regula
mentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (1) stabilesc cerine specifice pentru nre
gistrarea i stocarea datelor privind participanii la operaiunile sprijinite de FSE, care trebuie avute n vedere.

(27)

Lista datelor ar trebui s in seama de cerinele de raportare stabilite n Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i n
regulamentele specifice fondurilor pentru a garanta faptul c datele necesare pentru gestiunea financiar i moni
torizare, inclusiv cele necesare pentru pregtirea cererilor de plat, a conturilor i a rapoartelor de implementare
exist pentru fiecare operaiune ntr-o form n care pot fi uor agregate i reconciliate. Aceast list ar trebui in
seama de faptul c sunt necesare anumite date de baz privind operaiunile n format electronic pentru a garanta
eficiena gestiunii financiare a operaiunilor i pentru a ndeplini cerina privind publicarea informaiilor de baz
privind operaiunile. Sunt necesare i alte date pentru a planifica i a efectua n mod eficient verificrile i activi
tatea de audit.

(28)

Lista datelor care trebuie nregistrate i stocate nu ar trebui s aduc atingere caracteristicilor tehnice sau structurii
sistemelor informatice instituite de autoritile de management sau s predetermine formatul datelor nregistrate
i stocate, dect dac acest lucru este prevzut n mod expres n prezentul regulament. De asemenea, aceasta nu
ar trebui s aduc atingere mijloacelor prin care datele sunt introduse sau generate n cadrul sistemului; n unele
cazuri, datele incluse n list pot necesita introducerea unor valori multiple. Cu toate acestea, este necesar s se
stabileasc anumite norme privind natura acestor date, pentru a se asigura faptul c autoritatea de management
i poate ndeplini obligaiile n ceea ce privete monitorizarea, evaluarea, gestiunea financiar, verificarea i
auditul, inclusiv atunci cnd acestea necesit prelucrarea datelor privind participanii.

(29)

Pentru a se asigura posibilitatea de a controla i a audita cheltuielile din cadrul programelor operaionale, este
necesar s se stabileasc criteriile pe care ar trebui s le respecte o pist de audit pentru a fi considerat adecvat.

(30)

Este necesar s se prevad, n legtur cu activitatea de audit desfurat n temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1303/2013, faptul c statele membre i Comisia ar trebui s previn orice dezvluire neautorizat a datelor cu
caracter personal sau acces neautorizat la acestea i s specifice scopul n care Comisia i statele membre pot
prelucra astfel de date.

(1) Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470).

L 138/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

(31)

Autoritatea de audit este responsabil pentru auditul operaiunilor. Pentru ca aceste audituri s aib o sfer de
aplicare i o eficien adecvat i s fie realizate cu respectarea acelorai standarde n toate statele membre, este
necesar s se stabileasc condiiile pe care trebuie s le respecte.

(32)

Este necesar s se stabileasc n detaliu baza pentru eantionarea operaiunilor care urmeaz s fie auditate, pe
care autoritatea de audit ar trebui s o respecte atunci cnd stabilete sau aprob metoda de eantionare, inclusiv
determinarea unitii de eantionare, anumite criterii tehnice care trebuie folosite pentru eantion i, dup caz,
factorii care trebuie luai n considerare pentru eventualele eantioane suplimentare.

(33)

Autoritatea de audit ar trebui s elaboreze o opinie de audit privind conturile menionate n Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013. Pentru ca aceste audituri ale conturilor s aib o sfer de aplicare i un coninut adecvat i s fie
realizate cu respectarea acelorai standarde n toate statele membre, este necesar s se stabileasc condiiile pe care
trebuie s le respecte.

(34)

Pentru a asigura securitatea juridic i tratamentul egal al tuturor statelor membre atunci cnd se fac corecii
financiare, n conformitate cu principiul proporionalitii, este necesar s se stabileasc criteriile pentru determi
narea deficienelor semnificative n funcionarea eficace a sistemelor de gestiune i control, principalele tipuri de
astfel de deficiene i criteriile pentru stabilirea nivelului coreciei financiare care trebuie aplicat, precum i crite
riile pentru aplicarea sumelor forfetare sau a coreciilor financiare extrapolate.

(35)

Pentru a asigura aplicarea cu promptitudine a msurilor prevzute n prezentul regulament, acesta ar trebui s
intre n vigoare n ziua urmtoare datei publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:


CAPITOLUL I
DISPOZIII GENERALE

Articolul 1
Obiect
Prezentul regulament prevede urmtoarele dispoziii de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013:
(a) dispoziii de completare a prii a doua din regulamentul menionat aplicabile FEDER, FSE, Fondului de coeziune,
FEADR i FEPAM (denumite n continuare fonduri ESI) n ceea ce privete urmtoarele:
(i)

criteriile pentru determinarea nivelului coreciei financiare care trebuie aplicat n temeiul cadrului de perfor
man;

(ii) normele n materie de instrumente financiare, n ceea ce privete elementele urmtoare:


normele specifice suplimentare privind achiziionarea terenurilor i combinarea asistenei tehnice cu instru
mente financiare;
normele specifice suplimentare privind rolul, rspunderea i responsabilitile organismelor care pun n apli
care instrumente financiare, criteriile de selecie aferente i produsele care pot fi furnizate prin intermediul
instrumentelor financiare;
normele privind gestionarea i controlul anumitor instrumente financiare, inclusiv controalele care trebuie
efectuate de autoritile de management i de audit, dispoziiile referitoare la pstrarea documentelor justifi
cative, elementele care trebuie demonstrate prin documentele justificative, precum i dispoziiile referitoare
la management, control i audit;
normele referitoare la retragerea plilor ctre instrumentele financiare i la adaptrile efectuate n consecin
n ceea ce privete cererile de plat;
normele specifice cu privire la nfiinarea unui sistem de capitalizare a tranelor anuale pentru subveniile la
dobnd i contribuiile la comisioanele de garantare;
normele specifice de definire a criteriilor pentru stabilirea costurilor i a comisioanelor de gestionare pe baza
performanelor, precum i a pragurilor aplicabile i normele privind rambursarea costurilor i a comisioa
nelor de gestionare capitalizate pentru instrumentele bazate pe participaii i microcredite;

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/9

(iii) metoda pentru calcularea venitului net actualizat al operaiunilor generatoare de venituri nete dup finalizarea
acestora;
(iv) rata forfetar aplicabil costurilor indirecte i metodele aferente utilizate n alte politici ale Uniunii;
(b) dispoziiile de completare a prii a treia din regulamentul menionat aplicabile FEDER i Fondului de coeziune n
ceea ce privete metodologia care trebuie utilizat la analiza calitii proiectelor mari;
(c) dispoziiile de completare a prii a patra din regulamentul menionat aplicabile FEDER, FSE, Fondului de coeziune i
FEPAM n ceea ce privete urmtoarele:
(i)

normele care precizeaz informaiile privind datele care trebuie nregistrate i stocate sub form electronic n
sistemul de monitorizare instituit de autoritatea de management;

(ii) cerinele minime detaliate pentru pista de audit cu privire la evidenele contabile care trebuie meninute i docu
mentele justificative care trebuie pstrate la nivelul autoritii de certificare, al autoritii de management, al
organismelor intermediare i al beneficiarilor;
(iii) sfera de aplicare i coninutul auditurilor operaiunilor i al auditurilor conturilor i metoda de selecie a eantio
nului de operaiuni;
(iv) normele detaliate privind utilizarea datelor colectate cu ocazia auditurilor efectuate de funcionarii Comisiei sau
de reprezentanii autorizai ai Comisiei;
(v) normele detaliate privind criteriile pentru determinarea deficienelor semnificative n funcionarea eficace a siste
melor de gestiune i control, inclusiv principalele tipuri de astfel de deficiene, criteriile pentru stabilirea nivelului
coreciei financiare care trebuie aplicat i criteriile pentru aplicarea coreciilor financiare forfetare sau extrapo
late.

CAPITOLUL II
DISPOZIII DE COMPLETARE A PRII A DOUA DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 APLICABILE FONDURILOR
ESI
SECIUNEA I

Criteriile pentru determinarea nivelului coreciei financiare care trebuie aplicat n temeiul cadrului de performan
[Articolul 22 alineatul (7) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Articolul 2
Determinarea nivelului coreciei financiare
[Articolul 22 alineatul (7) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Nivelul coreciei financiare care trebuie aplicat de Comisie n conformitate cu articolul 22 alineatul (7) din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013 este o rat forfetar determinat pe baza raportului dintre media ratelor finale de succes
pentru toi indicatorii de realizare i toate etapele cheie de implementare dintr-un cadru de performan i rata final de
succes a indicatorului financiar din cadrul de performan respectiv (denumit n continuare coeficient de succes/
absorbie).
(2)

Coeficientul de succes/absorbie se calculeaz astfel:

(a) valoarea final atins pentru fiecare indicator de realizare i fiecare etap cheie de implementare selectat pentru
cadrul de performan al unei prioriti specifice se mparte la valorile int respective pentru a obine rata final de
succes a acestora exprimat ca procent din int;
(b) se determin media ratelor finale de succes pentru toi indicatorii de realizare i toate etapele cheie de implementare
selectate pentru cadrul de performan al unei prioriti specifice. n acest scop, o rat final de succes care depete
100 % se consider ca fiind de 100 %;

L 138/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

(c) valoarea final atins pentru indicatorul financiar selectat pentru cadrul de performan al unei prioriti specifice
este mprit la valoarea int respectiv pentru a se obine rata sa final de succes exprimat ca procent din int.
n acest scop, o rat final de succes care depete 100 % se consider ca fiind de 100 %;
(d) media ratelor finale de succes pentru toi indicatorii de realizare i toate etapele cheie de implementare selectate
pentru cadrul de performan al unei prioriti specifice se mparte la rata final de succes pentru indicatorul finan
ciar selectat pentru cadrul de performan al unei prioriti specifice.
(3) Dac o prioritate se refer la mai multe fonduri ESI sau categorii de regiuni, coeficientul de succes/absorbie se
calculeaz separat pentru fiecare fond ESI i/sau categorie de regiuni.

Articolul 3
Nivelul coreciei financiare
[Articolul 22 alineatul (7) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1)

Nivelul coreciei financiare se stabilete dup cum urmeaz:

(a) pentru un coeficient de succes/absorbie sub 65 %, dar nu mai mic de 60 %, se aplic o rat forfetar de 5 %;
(b) pentru un coeficient de succes/absorbie sub 60 %, dar nu mai mic de 50 %, se aplic o rat forfetar de 10 %;
(c) pentru un coeficient de succes/absorbie sub 50 %, se aplic o rat forfetar de 25 %.
(2) Rata forfetar se aplic la contribuia din fondurile ESI determinat pe baza cheltuielilor declarate de statul
membru n cadrul prioritii care ndeplinete condiiile menionate la articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, dup aplicarea tuturor coreciilor financiare.
Pentru prioritile care vizeaz mai multe fonduri ESI sau categorii de regiuni, rata forfetar se aplic fiecrui fond ESI i/
sau fiecrei categorii de regiuni.
(3) Factorii externi care contribuie la incapacitatea grav de a atinge intele, alii dect cei menionai la articolul 22
alineatul (7) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, sunt examinai n fiecare caz n parte. Corecia
forfetar prevzut la alineatul (1) poate fi redus cu pn la 50 %, n funcie de msura n care incapacitatea grav de a
atinge intele este atribuit acestor factori.
(4) n cazul n care aplicarea ratei forfetare stabilite n conformitate cu alineatul (1) ar fi disproporionat, nivelul
coreciei este redus.

SECIUNEA II

Instrumente financiare
Articolul 4
Norme specifice privind achiziionarea terenurilor
[Articolul 37 alineatul (13) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Instrumentele financiare finanate de FEDER, Fondul de coeziune i FEADR pot sprijini investiii precum achiziio
narea de terenuri neconstruite i de terenuri construite cu o sum de pn la 10 % din contribuia programului pltit
destinatarului final. n cazul garaniilor, acest procent se aplic sumei mprumutului subiacent sau a altor instrumente
purttoare de risc.
(2) n cazul n care instrumentele financiare ofer sprijin destinatarilor finali n ceea ce privete investiii n infrastruc
tur cu obiectivul de a sprijini activiti de dezvoltare sau regenerare urban, limita menionat la alineatul (1) este de
20 %.
(3) n cazuri excepionale i justificate corespunztor, autoritatea de management poate s deroge de la limitele prev
zute la alineatele (1) i (2) pentru operaiuni privind protecia mediului.

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/11

Articolul 5
Combinarea asistenei tehnice cu instrumentele financiare
[Articolul 37 alineatul (13) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Granturile pentru asisten tehnic pot fi combinate cu instrumentele financiare n cadrul unei singure operaiuni n
temeiul articolului 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 numai n scopul pregtirii tehnice a viitoarei
investiii n beneficiul destinatarului final care urmeaz s fie sprijinit prin operaiunea respectiv.

Articolul 6
Norme specifice privind rolul, rspunderea i responsabilitile organismelor care implementeaz instrumente
financiare
[Articolul 38 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Organismele care implementeaz instrumentele financiare i ndeplinesc obligaiile n conformitate cu legislaia
aplicabil i acioneaz cu profesionalismul, eficiena, transparena i diligena de care trebuie s dea dovad un organism
profesional cu experien n implementarea instrumentelor financiare. Acestea se asigur c:
(a) destinatarii finali care primesc sprijin din instrumentele financiare sunt selectai inndu-se seama n mod corespun
ztor de natura instrumentului financiar i de poteniala viabilitate economic a proiectelor de investiii care urmeaz
s fie finanate. Selecia este transparent i justificat de motive obiective i nu creeaz conflicte de interese;
(b) destinatarii finali sunt informai cu privire la faptul c finanarea este furnizat n cadrul programelor cofinanate
prin fondurile ESI n conformitate cu cerinele prevzute la articolul 115 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
pentru FEDER, FSE i Fondul de coeziune, la articolul 66 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (1) pentru FEADR, iar pentru FEPAM, n viitorul act juridic
al Uniunii de stabilire a condiiilor pentru sprijinul financiar acordat politicii n domeniul afacerilor maritime i al
pescuitului pentru perioada de programare 2014-2020 (denumit n continuare Regulamentul privind FEPAM);
(c) instrumentele financiare furnizeaz sprijin n mod proporional i genereaz un efect minim de denaturare a concu
renei;
(d) remunerarea preferenial a investitorilor privai sau publici care acioneaz conform principiului economiei de pia,
n conformitate cu articolul 37 alineatul (2) litera (c) i cu articolul 44 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, este proporional cu riscurile asumate de investitorii respectivi, se limiteaz la minimumul necesar
pentru a atrage astfel de investitori i trebuie asigurat prin termeni i condiii i prin garanii procedurale.
(2) ntruct rspunderea financiar direct a autoritii de management n faa organismelor care implementeaz
instrumente financiare sau n faa destinatarilor finali, precum i orice alt responsabilitate n ceea ce privete orice alt
datorie sau obligaie a instrumentului financiar nu poate s depeasc suma angajat de autoritatea de management
pentru instrumentul financiar n cadrul acordurilor de finanare relevante, organismele care implementeaz instrumente
financiare se asigur c nu pot fi fcute cereri ctre autoritatea de management care depesc sumele angajate de aceasta
pentru instrumentul financiar.
(3) Organismele care implementeaz instrumente financiare sunt responsabile pentru rambursarea contribuiilor din
program afectate de nereguli, mpreun cu dobnda i toate celelalte ctiguri generate de aceste contribuii.
Cu toate acestea, organismele responsabile cu implementarea instrumentelor financiare nu sunt responsabile pentru
rambursarea sumelor menionate la primul paragraf cu condiia s demonstreze c, n cazul unei anumite nereguli, sunt
ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
(a) neregulile s-au produs la nivelul destinatarilor finali sau, n cazul unui fond sau al unor fonduri, la nivelul interme
diarilor financiari sau al destinatarilor finali;
(b) organismele de implementare a instrumentelor financiare au respectat dispoziiile alineatului (1) din prezentul articol
n ceea ce privete contribuiile programului afectate de nereguli;
(c) sumele afectate de nereguli nu au putut fi recuperate, n pofida faptului c organismele de implementare a instrumen
telor financiare au urmat cu diligena necesar toate msurile contractuale i juridice.
(1) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare
rural acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

L 138/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

Articolul 7
Criterii pentru selectarea organismelor de implementare a instrumentelor financiare
[Articolul 38 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) La selectarea unui organism care s implementeze un instrument financiar n conformitate cu articolul 38
alineatul (4) litera (a) i articolul 38 alineatul (4) litera (b) punctele (ii) i (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, auto
ritatea de management se asigur c organismul respectiv ndeplinete urmtoarele cerine minime:
(a) autorizarea de a ndeplini sarcini relevante de execuie n temeiul legislaiei Uniunii i al legislaiei naionale;
(b) viabilitate economic i financiar adecvat;
(c) capacitate adecvat de implementare a instrumentului financiar, inclusiv structura organizaional i cadrul de guver
nan, oferind autoritii de management asigurarea necesar;
(d) existena unui sistem de control intern eficace i eficient;
(e) utilizarea unui sistem contabil care s furnizeze informaii exacte, complete i fiabile n timp util;
(f) acordul de a fi auditat de ctre organismele de audit ale statului membru, de Comisie i de Curtea de Conturi Euro
pean.
(2) La selectarea organismului menionat la alineatul (1), autoritatea de management ine seama de natura instrumen
tului financiar care urmeaz s fie implementat, de experiena anterioar a organismului respectiv n implementarea unor
instrumente financiare similare, de competenele i de experiena membrilor echipei propui, precum i de capacitatea
operaional i financiar a organismului. Selecia este transparent i justificat de motive obiective i nu creeaz
conflicte de interese. Se utilizeaz cel puin urmtoarele criterii de selecie:
(a) o metodologie fiabil i credibil pentru identificarea i evaluarea intermediarilor financiari sau a destinatarilor finali,
dup caz;
(b) nivelul costurilor i al comisioanelor de gestionare pentru implementarea instrumentului financiar i metodologia
propus pentru calculul acestora;
(c) termenii i condiiile aplicate legate de sprijinul furnizat destinatarilor finali, inclusiv tarifarea;
(d) capacitatea de a mobiliza resurse pentru investiii n destinatari finali pe lng contribuiile programului;
(e) capacitatea de a demonstra o activitate suplimentar pe lng activitatea prezent;
(f) n cazurile n care organismul de implementare a instrumentului financiar aloc resurse financiare proprii instrumen
tului financiar sau partajeaz riscul, msuri propuse privind alinierea intereselor i pentru atenuarea eventualelor
conflicte de interese.
(3) Atunci cnd un organism care implementeaz un fond de fonduri, inclusiv BEI, ncredineaz mai departe sarcinile
de implementare unui intermediar financiar, acesta se asigur c intermediarul financiar respectiv ndeplinete cerinele i
criteriile menionate la alineatele (1) i (2).

Articolul 8
Norme specifice privind garaniile oferite prin intermediul instrumentelor financiare
[Articolul 38 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Atunci cnd instrumentele financiare ofer garanii, sunt ndeplinite urmtoarele cerine:
(a) se obine un coeficient de multiplicare adecvat ntre suma contribuiei programului stabilit pentru a acoperi pierde
rile prevzute i cele neprevzute din noile mprumuturi sau alte instrumente de partajare a riscurilor care urmeaz
s fie acoperite de garanii i valoarea mprumuturilor noi corespunztoare sau a altor instrumente de partajare a
riscurilor;
(b) coeficientul de multiplicare se stabilete printr-o evaluare ex ante prudent a riscurilor pentru produsul de garanie
specific care urmeaz s fie oferit, inndu-se seama de condiiile de pia specifice, de strategia de investiii a instru
mentului financiar i de principiile de economie i eficien. Evaluarea ex ante a riscurilor poate fi reexaminat dac
acest lucru este justificat de situaii ulterioare survenite pe pia;

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/13

(c) contribuia din program angajat pentru achitarea garaniilor reflect evaluarea ex ante a riscurilor;
(d) dac intermediarul financiar sau entitatea care beneficiaz de garanii nu a pltit destinatarilor finali suma planificat
a noilor mprumuturi sau a altor instrumente de partajare a riscurilor, cheltuielile eligibile sunt reduse proporional.

Articolul 9
Gestionarea i controlul instrumentelor financiare instituite la nivel naional, regional, transnaional sau trans
frontalier
[Articolul 40 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Pentru operaiunile care implic sprijin acordat din programe instrumentelor financiare instituite la nivel naional,
regional, transnaional sau transfrontalier menionate la articolul 38 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, autoritatea de management se asigur c:
(a) operaiunea este conform cu legislaia aplicabil, cu programul relevant i cu acordul de finanare relevant, att pe
parcursul evalurii, ct i al procesului de selecie a operaiunii i n timpul crerii i al implementrii instrumentului
financiar;
(b) acordurile de finanare conin dispoziii privind cerinele de audit i pista de audit n conformitate cu punctul 1 litera
(e) din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
(c) verificrile de management se efectueaz pe toat durata perioadei de programare i pe durata nfiinrii i a imple
mentrii instrumentelor financiare n conformitate cu articolul 125 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 pentru FEDER, FSE, Fondul de coeziune i FEPAM i n conformitate cu articolul 58 alineatele (1) i
(2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pentru FEADR;
(d) documentele justificative pentru cheltuielile declarate drept eligibile sunt:
(i) pstrate pentru operaiune de ctre autoritatea de management, intermediarul financiar sau organismul care
implementeaz fondul de fonduri n cazul n care instrumentul financiar este implementat printr-un fond de
fonduri, pentru a oferi dovezi cu privire la utilizarea fondurilor n scopurile prevzute, la conformitatea cu legis
laia aplicabil i la conformitatea cu criteriile i condiiile legate de finanarea oferit n cadrul programelor rele
vante;
(ii) puse la dispoziie pentru a permite verificarea legalitii i a regularitii cheltuielilor declarate Comisiei;
(e) documentele justificative care permit verificarea conformitii cu legislaia Uniunii i cu cea naional, precum i cu
condiiile de finanare, includ cel puin:
(i)

documente privind instituirea instrumentului financiar;

(ii)

documente n care se identific sumele cu care a contribuit fiecare program n cadrul fiecrei axe prioritare la
instrumentul financiar, cheltuielile care sunt eligibile n cadrul programelor i dobnzile i alte ctiguri gene
rate de sprijinul din partea fondurilor ESI i reutilizarea resurselor care pot fi atribuite fondurilor ESI n confor
mitate cu articolele 43 i 44 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(iii) documente privind funcionarea instrumentului financiar, inclusiv cele legate de monitorizare, raportare i veri
ficri;
(iv)

documente care demonstreaz conformitatea cu articolele 43, 44 i 45 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(v)

documente referitoare la nchiderea contribuiilor programului i la lichidarea instrumentului financiar;

(vi)

documente privind costurile i comisioanele de gestionare;

(vii) formulare de cerere sau documente echivalente, prezentate de ctre destinatarii finali, precum i documente
justificative, inclusiv planuri de afaceri i, dup caz, conturi anuale anterioare;
(viii) dac sunt disponibile, liste de control i rapoarte ale organismelor care implementeaz instrumentul financiar;
(ix)

declaraii fcute n legtur cu ajutorul de minimis, dac este cazul;

(x)

acorduri semnate n legtur cu sprijinul acordat prin instrumentul financiar, inclusiv pentru capital propriu,
mprumuturi, garanii sau alte forme de investiii furnizate destinatarilor finali;

L 138/14

RO

(xi)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

dovezi conform crora sprijinul acordat prin intermediul instrumentului financiar a fost utilizat n scopul
prevzut;

(xii) documente privind fluxurile financiare ntre autoritatea de management i instrumentul financiar i, n cadrul
instrumentului financiar la toate nivelurile, pn la destinatarii finali, iar n cazul garaniilor, dovada c mpru
muturile subiacente au fost pltite;
(xiii) documente sau coduri contabile separate pentru contribuia programului pltit sau garania angajat de instru
mentul financiar n favoarea destinatarului final.
(2) Pentru operaiunile care implic sprijin acordat din programe instrumentelor financiare din cadrul FEDER, al FSE,
al Fondului de coeziune i al FEPAM, autoritile de audit se asigur c instrumentele financiare sunt auditate pe toat
durata perioadei de programare pn la ncheierea acesteia, att n cadrul auditurilor sistemelor, ct i al auditurilor
operaiunilor n conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Pentru operaiunile care implic sprijin acordat din programe instrumentelor financiare din cadrul FEADR, organismele
de audit se asigur c instrumentele financiare sunt auditate pe toat durata perioadei de programare pn la ncheierea
acesteia, att n cadrul auditurilor sistemelor, ct i al auditurilor operaiunilor n conformitate cu articolul 59 din Regu
lamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (1).
(3) Atunci cnd instrumentele financiare sunt implementate de BEI n conformitate cu articolul 38 alineatul (4) litera
(b) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013:
(a) autoritatea de management mputernicete o societate, care funcioneaz n temeiul unui cadru comun stabilit de
Comisie, s efectueze verificri la faa locului ale operaiunii, n conformitate cu articolul 125 alineatul (5) litera (b)
din regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
(b) autoritatea de audit mputernicete o societate, care acioneaz n temeiul unui cadru comun stabilit de Comisie, s
efectueze audituri ale operaiunii.
Autoritatea de audit i elaboreaz opinia de audit pe baza informaiilor furnizate de societatea mandatat.
(4) n absena unui cadru comun stabilit de Comisie, menionat la alineatul (3), autoritatea de management prezint
Comisiei, spre aprobare, metodologia propus pentru efectuarea verificrilor la faa locului, iar autoritatea de audit
prezint metodologia propus pentru audituri.

Articolul 10
Normele referitoare la retragerea plilor ctre instrumentele financiare i la adaptrile efectuate n consecin
n ceea ce privete cererile de plat
[Articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Statele membre i autoritile de gestionare pot retrage contribuiile din programe ctre instrumentele financiare menio
nate la articolul 38 alineatul (1) litera (a) i ctre instrumentele financiare menionate la articolul 38 alineatul (1) litera (b)
implementate n conformitate cu articolul 38 alineatul (4) literele (a) i (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 doar n
cazul n care contribuiile nu au fost deja incluse n cererea de plat menionat la articolul 41 din regulamentul
respectiv. Cu toate acestea, n ceea ce privete instrumentele financiare sprijinite de FEDER, FSE, Fondul de coeziune i
FEPAM, contribuiile pot fi retrase, de asemenea, dac urmtoarea cerere de plat este modificat astfel nct s retrag
sau s nlocuiasc cheltuielile corespunztoare.

Articolul 11
Sistemul de capitalizare a tranelor anuale pentru subveniile la dobnd sau contribuiile la comisioanele de
garantare
[Articolul 42 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Subveniile la dobnd sau contribuiile la comisioanele de garantare capitalizate menionate la articolul 42
alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se calculeaz la sfritul perioadei de eligibilitate ca totalul
obligaiilor reduse de plat n scopul i pe durata perioadelor prevzute la articolul respectiv i n conformitate cu dispo
ziiile acordurilor de finanare relevante.
(1) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanarea, gestionarea i
monitorizarea politicii agricole comune i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE)
nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 i (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/15

(2) Toate resursele rmase n contul de garanie dup perioada menionat la articolul 42 alineatul (1) litera (c) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sau ca rezultat al unei lichidri neateptate a instrumentului financiar nainte de
ncheierea perioadei respective se folosesc n conformitate cu articolul 45 din regulamentul menionat.

Articolul 12
Criteriile pentru determinarea costurilor i a comisioanelor de gestionare pe baza performanei
[Articolul 42 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Autoritatea de gestionare calculeaz costurile i comisioanele de gestionare care pot fi declarate drept cheltuieli
eligibile n conformitate cu articolul 42 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pe baza urmtoa
relor criterii, menionate la articolul 42 alineatul (5) din regulamentul respectiv:
(a) plata contribuiilor furnizate de programul de fonduri ESI;
(b) resursele restituite din investiii sau din disponibilizri ale resurselor angajate pentru contracte de garanie;
(c) calitatea msurilor de nsoire a investiiei nainte i dup decizia privind investiia, pentru a-i maximiza impactul; i
(d) contribuia instrumentului financiar la obiectivele i rezultatele programului.
(2) Autoritatea de management informeaz comitetul de monitorizare instituit n conformitate cu articolul 47 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu privire la dispoziiile referitoare la calculul pe baza performanei al costurilor de
gestionare suportate sau al comisionului de gestionare a instrumentului financiar. Comitetul de monitorizare primete
rapoarte anuale privind costurile i comisioanele de gestionare pltite efectiv n anul calendaristic anterior.

Articolul 13
Pragurile aplicabile costurilor i comisioanelor de gestionare
[Articolul 42 alineatele (5) i (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) n cazul unui organism care implementeaz un fond de fonduri, costurile i comisioanele de gestionare care pot fi
declarate drept cheltuieli eligibile n conformitate cu articolul 42 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 nu depesc:
(a) 3 % pentru primele 12 luni dup semnarea acordului de finanare, 1 % pentru urmtoarele 12 luni, iar ulterior
0,5 % pe an din contribuiile programului pltite ctre fondul de fonduri, calculate pro rata temporis de la data la care
a fost efectuat plata efectiv ctre fondul de fonduri pn la sfritul perioadei de eligibilitate, pn la rambursarea
ctre autoritatea de management sau pn la data lichidrii, lundu-se n considerare data care intervine prima; i
(b) 0,5 % pe an din contribuiile programului pltite din fondul de fonduri ctre intermediari financiari, calculate pro rata
temporis din momentul plii efective din fondul de fonduri pn la rambursarea ctre fondul respectiv, pn la sfr
itul perioadei de eligibilitate sau pn la data lichidrii, lundu-se n considerare data care intervine prima.
(2) n cazul organismelor care implementeaz instrumente financiare ce furnizeaz capitaluri proprii, mprumuturi,
garanii, precum i microcredite, inclusiv combinate cu granturi, subvenii la dobnd sau contribuii la comisioanele de
garantare n conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, costurile i comisioanele
de gestionare care pot fi declarate drept cheltuieli eligibile n conformitate cu articolul 42 alineatul (1) litera (d) din regu
lamentul menionat nu depesc:
(a) o remunerare de baz care se calculeaz dup cum urmeaz:
(i) pentru un instrument financiar care furnizeaz capitaluri proprii, 2,5 % pe an pentru primele 24 de luni de la
semnarea acordului de finanare, iar ulterior 1 % pe an din contribuiile programului angajate conform acordului
de finanare relevant pentru instrumentul financiar, calculat pro rata temporis de la data semnrii acordului de
finanare relevant pn la sfritul perioadei de eligibilitate, pn la rambursarea contribuiilor ctre autoritatea
de management sau ctre fondul de fonduri sau pn la data lichidrii, lundu-se n considerare data care inter
vine prima;
(ii) pentru un instrument financiar n toate celelalte cazuri, 0,5 % pe an din contribuiile programului pltite ctre
instrumentul financiar, calculat pro rata temporis de la data plii efective ctre instrumentul financiar pn la
sfritul perioadei de eligibilitate, pn la rambursarea ctre autoritatea de management ori ctre fondul de
fonduri sau pn la data lichidrii, lundu-se n considerare data care intervine prima; i

L 138/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

(b) o remunerare bazat pe performan, calculat astfel:


(i)

pentru un instrument financiar care furnizeaz capitaluri proprii, 2,5 % pe an din contribuiile programului
pltite destinatarilor finali sub form de capitaluri proprii n temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i din resursele reinvestite care pot fi atribuite contribuiilor programului i
care nu au fost nc restituite instrumentului financiar, calculat pro rata temporis de la data plii ctre destina
tarul final pn la rambursarea investiiei, pn la ncheierea procedurii de recuperare n cazul tergerii debitelor
sau pn la sfritul perioadei de eligibilitate, lundu-se n considerare data care intervine prima;

(ii) pentru un instrument financiar care acord mprumuturi, 1 % pe an din contribuiile programului pltite desti
natarilor finali sub form de mprumuturi n temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 i din resursele reinvestite care pot fi atribuite contribuiilor programului i care nu au fost nc
restituite instrumentului financiar, calculat pro rata temporis de la data plii ctre destinatarul final pn la
rambursarea investiiei, pn la ncheierea procedurii de recuperare n caz de nerambursare sau pn la sfritul
perioadei de eligibilitate, lundu-se n considerare data care intervine prima;
(iii) pentru un instrument financiar care furnizeaz garanii, 1,5 % pe an din contribuiile programului angajate
pentru contracte de garantare datorate, n sensul articolului 42 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 i din resursele reutilizate care pot fi atribuite contribuiilor programului, calculat pro rata
temporis din momentul angajrii pn la scadena contractului de garantare, pn la ncheierea procedurii de
recuperare n caz de nerambursare sau pn la sfritul perioadei de eligibilitate, lundu-se n considerare data
care intervine prima;
(iv) pentru un instrument financiar care acord microcredite, 1,5 % pe an din contribuiile programului pltite desti
natarilor finali sub form de microcredite n temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 i din resursele reinvestite care pot fi atribuite contribuiilor programului i care nu au fost nc
restituite instrumentului financiar, calculat pro rata temporis de la data plii ctre destinatarul final pn la
rambursarea investiiei, pn la ncheierea procedurii de recuperare n caz de nerambursare sau pn la sfritul
perioadei de eligibilitate, lundu-se n considerare data care intervine prima;
(v) pentru un instrument financiar care furnizeaz granturi, subvenii la dobnd sau contribuii la comisioanele de
garantare n conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 0,5 % din valoarea
grantului pltit n favoarea destinatarilor finali, n temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din regulamentul
menionat.
Dispoziiile prezentului alineat se aplic unui organism de implementare a unui instrument financiar care ofer garanii,
chiar dac acelai organism implementeaz un fond de fonduri, sub rezerva dispoziiilor de la alineatul (4).

(3) Suma agregat a costurilor i a comisioanelor de gestionare pe durata perioadei de eligibilitate prevzute la arti
colul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 nu trebuie s depeasc:
(a) pentru un fond de fonduri, 7 % din suma total a contribuiilor programului pltite ctre fondul de fonduri;
(b) pentru un instrument financiar care furnizeaz capitaluri proprii, 20 % din suma total a contribuiilor programului
pltite ctre instrumentul financiar;
(c) pentru un instrument financiar care furnizeaz mprumuturi, 8 % din suma total a contribuiilor programului
pltite ctre instrumentul financiar;
(d) pentru un instrument financiar care furnizeaz garanii, 10 % din suma total a contribuiilor programului pltite
ctre instrumentul financiar;
(e) pentru un instrument financiar care furnizeaz microcredite, 10 % din suma total a contribuiilor programului
pltite ctre instrumentul financiar;
(f) pentru un instrument financiar care furnizeaz granturi, subvenii la dobnd sau contribuii la comisioanele de
garantare n conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 6 % din suma total a
contribuiilor programului pltite ctre instrumentul financiar.

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/17

(4) n cazul n care acelai organism implementeaz un fond de fonduri i un instrument financiar, nici suma costu
rilor i a onorariilor de gestionare eligibile n temeiul alineatelor (1) i (2), nici limitele stabilite la alineatul (3) nu pot fi
cumulate pentru aceleai contribuii ale programului sau aceleai resurse reinvestite care pot fi atribuite contribuiilor
programului.
(5) Atunci cnd majoritatea capitalului investit n intermediari financiari care furnizeaz capitaluri proprii este
furnizat de investitori privai sau publici care funcioneaz dup principiul economiei de pia, iar contribuia progra
mului este furnizat pari passu cu investitorii privai, costurile i comisioanele de gestionare sunt conforme cu condiiile
de pe pia i nu le depesc pe cele pltite de ctre investitorii privai.
(6) Pragurile prevzute la alineatele (1), (2) i (3) pot fi depite atunci cnd organismul care implementeaz instru
mentul financiar, inclusiv, dup caz, organismul care implementeaz fondul de fonduri, a fost selectat n baza unei lici
taii deschise n conformitate cu normele aplicabile, iar licitaia deschis a evideniat necesitatea creterii costurilor i a
comisioanelor de gestionare.

Articolul 14
Rambursarea costurilor i a comisioanelor de gestionare capitalizate pentru instrumentele bazate pe participaii
i microcredite
[Articolul 42 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Costurile i comisioanele de gestionare capitalizate care trebuie rambursate n calitate de cheltuieli eligibile n
conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se calculeaz la sfritul perioadei de
eligibilitate ca totalul costurilor i al comisioanelor de gestionare actualizate care trebuie pltite dup expirarea perioadei
de eligibilitate pentru perioada prevzut la articolul 42 alineatul (2) din regulamentul menionat i n conformitate cu
acordurile de finanare relevante.
(2) Costurile i comisioanele de gestionare capitalizate care trebuie pltite dup expirarea perioadei de eligibilitate
pentru un instrument financiar ce furnizeaz microcredite nu depesc 1 % pe an din contribuiile programului pltite
destinatarilor finali sub form de mprumuturi n temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 care nu au fost nc restituite instrumentului financiar, calculate pro rata temporis de la sfritul perioadei
de eligibilitate pn la rambursarea investiiei, pn la ncheierea procedurii de recuperare n caz de nerambursare sau
pn la sfritul perioadei menionate la articolul 42 alineatul (2) din regulamentul respectiv, lundu-se n considerare
data care intervine prima.
(3) Costurile i comisioanele de gestionare capitalizate care trebuie pltite dup expirarea perioadei de eligibilitate
pentru un instrument financiar ce furnizeaz capitaluri proprii nu depesc 1,5 % pe an din contribuiile programului
pltite destinatarilor finali sub form de capitaluri proprii n temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013 care nu au fost nc restituite instrumentului financiar, calculate pro rata temporis de la sfr
itul perioadei de eligibilitate pn la rambursarea investiiei, pn la ncheierea procedurii de recuperare n caz de
nerambursare sau pn la sfritul perioadei menionate la articolul 42 alineatul (2) din regulamentul respectiv, lunduse n considerare data care intervine prima.
(4) Toate resursele rmase n contul de garanie dup perioada menionat la articolul 42 alineatul (2) din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013 sau ca rezultat al unei lichidri neateptate a instrumentului financiar nainte de ncheierea
perioadei respective se folosesc n conformitate cu articolul 45 din regulamentul menionat.

SECIUNEA III

Metoda de calculare a venitului net actualizat al operaiunilor generatoare de venituri nete


Articolul 15
Metoda de calculare a venitului net actualizat
[Articolul 61 alineatul (3) al aptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) n scopul aplicrii metodei menionate la articolul 61 alineatul (3) primul paragraf litera (b) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013, venitul net actualizat al operaiunii se calculeaz prin deducerea costurilor actualizate din veniturile
actualizate i, dac este cazul, prin adugarea valorii reziduale a investiiei.

L 138/18

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

(2) Venitul net actualizat al unei operaiuni se calculeaz pe o perioad de referin specific aplicabil sectorului
operaiunii respective n conformitate cu anexa I. Perioada de referin include perioada de implementare a operaiunii.
(3) Veniturile i costurile se determin prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparaie ntre veniturile i
costurile din scenariul cu noua investiie i veniturile i costurile din scenariul fr noua investiie.
n cazul n care o operaiune const ntr-un activ nou, veniturile i costurile sunt cele ale noii investiii.
(4) n cazul n care taxa pe valoarea adugat nu este un cost eligibil n conformitate cu articolul 69 alineatul (3)
litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, calculul venitului net actualizat se bazeaz pe cifre care exclud taxa pe
valoarea adugat.

Articolul 16
Determinarea veniturilor
[Articolul 61 alineatul (3) al aptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Pentru calculul venitului net actualizat, veniturile se determin pe urmtoarea baz:
(a) dup caz, taxele de utilizare se stabilesc n conformitate cu principiul poluatorul pltete i, dac este cazul, ine
seama de caracterul rezonabil al acestora;
(b) veniturile nu includ transferuri de la bugetele de stat sau regionale sau de la sistemele de asigurri publice naionale;
(c) atunci cnd o operaiune adaug noi active pentru a completa un serviciu sau o infrastructur preexistent, se iau n
considerare att contribuiile noilor utilizatori, ct i contribuiile suplimentare ale utilizatorilor existeni ai serviciului
sau ai infrastructurii noi sau extinse.

Articolul 17
Determinarea costurilor
[Articolul 61 alineatul (3) al aptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
n scopul calculrii venitului net actualizat, se iau n considerare urmtoarele costuri care intervin n perioada de refe
rin menionat la articolul 15 alineatul (2):
(a) costurile de nlocuire a echipamentelor cu durat scurt de via care asigur funcionarea tehnic a operaiunii;
(b) costurile de funcionare fixe, inclusiv costurile de ntreinere precum cele cu personalul, ntreinerea i reparaiile,
costurile generale administrative i de gestionare i cele de asigurare; i
(c) costurile variabile de funcionare, inclusiv costurile de ntreinere, cum sunt consumul de materii prime, energie i
alte consumabile, precum i orice fel de costuri de ntreinere i reparaii necesare pentru a prelungi durata de via a
operaiunii.

Articolul 18
Valoarea rezidual a investiiei
[Articolul 61 alineatul (3) al aptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Dac activele unei operaiuni au o durat de via care depete perioada de referin menionat la articolul 15
alineatul (2), valoarea rezidual a acestora se determin prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar
pentru durata de via rmas a operaiunii. Alte metode pentru calcularea valorii reziduale pot fi utilizate n circum
stane justificate n mod corespunztor.
(2) Valoarea rezidual a investiiei este inclus n calculul venitului net actualizat al operaiunii numai dac veniturile
depesc costurile menionate la articolul 17.

13.5.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 138/19

Articolul 19
Actualizarea fluxului de numerar
[Articolul 61 alineatul (3) al aptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Numai fluxurile de numerar care trebuie pltite sau primite de operaiune sunt luate n considerare la calcularea
costurilor i a veniturilor. Fluxurile de numerar se stabilesc pentru fiecare an n care sunt pltite sau primite de opera
iune pentru perioada de referin menionat la articolul 15 alineatul (2).
(2) Sunt excluse din calcul posturile contabile nemonetare precum amortizrile, eventualele rezerve pentru viitoare
costuri de nlocuire i rezervele pentru cheltuieli neprevzute.
(3) Fluxurile de numerar sunt actualizate folosindu-se o rat de actualizare financiar de 4 % n termeni reali drept
valoare de referin pentru operaiunile de investiii publice cofinanate prin fondurile ESI.
(4) Statele membre pot utiliza alt rat de actualizare financiar dect 4 % n cazul n care ofer o justificare pentru
aceast valoare de referin i se asigur c este utilizat n mod coerent pentru operaiuni similare n acelai sector.
(5)

Alte valori dect 4 % pot fi justificate de urmtoarele motive:

(a) condiiile macroeconomice specifice ale statului membru i tendinele i conjuncturile macroeconomice internaio
nale; sau
(b) natura investitorului sau a structurii de implementare, cum ar fi parteneriatele public-privat; sau
(c) natura sectorului n cauz.
(6) Pentru a stabili ratele de actualizare financiare specifice, statele membre estimeaz rentabilitatea medie pe termen
lung a unui pachet de investiii alternativ, fr riscuri, naionale sau internaionale, pe care le consider a fi cele mai rele
vante. Sunt puse la dispoziia beneficiarilor informaii privind diferitele rate de actualizare financiar.

SECIUNEA IV

Definirea ratelor forfetare aplicabile costurilor indirecte i metodele aferente utilizate n alte politici ale Uniunii
Articolul 20
Finanare la rate forfetare pentru costurile indirecte pe baza Regulamentului (UE) nr. 1290/2013
[Articolul 68 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Costurile indirecte pot fi calculate prin aplicarea unei rate forfetare stabilite n conformitate cu articolul 29 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 pentru urmtoarele tipuri de operaiuni sau proiecte care fac parte din operaiuni:
(a) operaiunile sprijinite prin FEDER care se ncadreaz n domeniile de intervenii cu codurile 056, 057 sau 060-065
n conformitate cu tabelul 1 din anexa la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei (1) i
derulate n cadrul uneia dintre prioritile de investiii prevzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) i (b),
alineatul (2) litera (b), alineatul (3) literele (a) i (c) i alineatul (4) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului (2);
(b) operaiunile sprijinite prin FSE care se ncadreaz la domeniul de intervenii cu codul 04 n conformitate cu tabelul 6
din anexa la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei i contribuie la consolidarea cerce
trii, a dezvoltrii tehnologice i a inovrii n conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE)
nr. 1304/2013;
(1) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamen
tului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional,
Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, n ceea ce privete metodologiile
privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbrile climatice, stabilirea obiectivelor de etap i a intelor n cadrul de performan i
nomenclatura categoriilor de intervenie pentru fondurile structurale i de investiii europene (JO L 69, 8.3.2014, p. 65).
(2) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de
dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).

L 138/20

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

(c) operaiunile sprijinite prin FEADR n conformitate cu articolele 17, 26 sau 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
care contribuie la prioritatea Uniunii prevzut la articolul 5 alineatul (1) din regulamentul menionat. Dac opera
iunea este programat n conformitate cu articolele 17 i 26 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, se au n consi
derare numai operaiunile implementate de un grup operaional din cadrul parteneriatului european pentru inovare
i finanate n conformitate cu articolul 35 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menionat;
(d) operaiunile sprijinite de FEPAM i programate n conformitate cu articolele 28, 37 sau 41 alineatul (5) din viitorul
act juridic al Uniunii de stabilire a condiiilor pentru sprijinul financiar acordat politicii n domeniul afacerilor mari
time i al pescuitului pentru perioada de programare 2014-2020.

Articolul 21
Finanare la rate forfetare pentru costurile indirecte pe baza Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012
[Articolul 68 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Costurile indirecte pot fi calculate prin aplicarea unei rate forfetare stabilite n conformitate cu articolul 124 alineatul (4)
din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului (1) pentru urmtoarele tipuri
de operaiuni sau proiecte care fac parte dintr-o operaiune:
(a) operaiunile sprijinite prin FEDER care se ncadreaz la domeniile de intervenii cu codurile 085, 086 sau 087 n
conformitate cu tabelul 1 din anexa la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei i derulate
n cadrul uneia dintre prioritile de investiii prevzute la articolul 5 alineatul (5) litera (a) i alineatul (6) litera (d)
din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013;
(b) operaiunile sprijinite prin FSE care se ncadreaz la domeniul de intervenii cu codul 01 n conformitate cu tabelul 6
din anexa la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei i contribuie la trecerea la o
economie cu emisii sczute de dioxid de carbon, rezistent la schimbrile climatice, eficient din punctul de vedere al
utilizrii resurselor i durabil din punct de vedere ecologic n conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013;
(c) operaiunile sprijinite prin FEADR n temeiul articolelor 17 i 25 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 care contri
buie la prioritatea Uniunii prevzut la articolul 5 alineatul (4) sau (5) din regulamentul menionat;
(d) operaiunea sprijinit de FEPAM i programat n conformitate cu articolele 36, 38, 39 alineatul (1), 46 alineatul (1)
literele (e) i (i), 54, 79c alineatul (1) litera (b) din viitorul act juridic al Uniunii de stabilire a condiiilor pentru spri
jinul financiar acordat politicii n domeniul afacerilor maritime i al pescuitului pentru perioada de programare
2014-2020.

CAPITOLUL III
DISPOZIII DE COMPLETARE A PRII A TREIA DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 APLICABILE FEDER I
FONDULUI DE COEZIUNE N CEEA CE PRIVETE METODOLOGIA CARE TREBUIE UTILIZAT LA ANALIZA CALITII
PROIECTELOR MAJORE

Articolul 22
Cerine privind experii independeni care efectueaz analiza calitii
[Articolul 101 al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Analiza calitii proiectelor majore menionat la articolul 101 al treilea paragraf din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 este realizat de experi independeni care:
(a) dispun de experien tehnic semnificativ cu privire la toate etapele ale ciclului de via al unui proiect;
(b) dispun de experien internaional vast cu privire la sectoarele de investiii n cauz;
(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele finan
ciare aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298,
26.10.2012, p. 1).

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/21

(c) dispun de competene nalte n analiza i evaluarea beneficiilor socio-economice;


(d) dispun de cunotine i experien semnificativ cu privire la legislaia, politicile i procedurile relevante ale Uniunii;
(e) sunt independeni fa de toate autoritile direct sau indirect implicate n aprobarea, implementarea sau funcionarea
proiectului major n cauz;
(f) nu intr n conflicte de interese la niciun nivel n ceea ce privete proiectul major;
(g) nu intr n conflicte de interese de ordin comercial n ceea ce privete proiectul major;
(h) dispun de competenele lingvistice necesare.
(2) Atunci cnd un stat membru propune mandatarea unor experi independeni, alii dect cei care beneficiaz de
asisten tehnic la iniiativa Comisiei n conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statul
membru respectiv prezint spre aprobarea Comisiei o cerere n conformitate cu articolul 101 al treilea paragraf. Acest
acord se bazeaz pe documentele care atest respectarea de ctre experi a cerinelor prevzute la alineatul (1) din
prezentul articol.
Comisia informeaz statul membru, n termen de trei luni de la transmiterea cererii, dac aprob propunerea privind
experii independeni.

Articolul 23
Analiza calitii proiectelor majore
[Articolul 101 al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Experii independeni efectueaz evaluarea pe baza informaiilor menionate la articolul 101 primul paragraf lite
rele (a)-(i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Experii independeni pot solicita elemente suplimentare referitoare la
aceste informaii, pe care le consider necesare pentru analiza calitii.
Statul membru i experii independeni pot conveni completarea activitii cu vizite la faa locului.
Experii independeni pot, n acord cu statele membre, s consulte Comisia cu privire la chestiuni relevante referitoare la
ajutoarele de stat n scopul realizrii evalurii.
(2)

n scopul evalurii calitii, experii independeni ntreprind urmtoarele aciuni:

(a) experii independeni verific dac operaiunea constituie un proiect major n sensul articolului 100 din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013, dac proiectul major nu este o operaiune ncheiat n sensul articolului 2 alineatul (14)
i al articolului 65 alineatul (6) din regulamentul respectiv i dac proiectul major este inclus n programul opera
ional corespunztor;
(b) experii independeni verific integralitatea, coerena i exactitatea informaiilor furnizate n conformitate cu arti
colul 101 primul paragraf literele (a)-(i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 n formatul menionat la articolul
101 al cincilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
(c) experii independeni evalueaz calitatea proiectul major pe baza criteriilor stabilite n anexa II la prezentul regula
ment;
(d) experii independeni elaboreaz un raport independent privind analiza calitii (denumit n continuare raport inde
pendent privind analiza calitii) n formatul prevzut la articolul 102 alineatul (1) al treilea paragraf din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013. n raportul independent privind analiza calitii, experii independeni i formuleaz i
i justific fr ambiguitate declaraiile n ceea ce privete elementele menionate la prezentul alineat.

L 138/22

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

(3) Un proiect major primete o evaluare pozitiv n analiza calitii, n sensul articolului 102 alineatul (1) din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013, dac experii independeni concluzioneaz c sunt ntrunite toate criteriile menionate n
anexa II la prezentul regulament.

CAPITOLUL IV
DISPOZIII DE COMPLETARE A PRII A PATRA DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 APLICABILE FEDER, FSE,
FONDULUI DE COEZIUNE I FEPAM
SECIUNEA I

Datele care trebuie nregistrate i stocate sub form electronic


Articolul 24
Datele care trebuie nregistrate i stocate sub form electronic
[Articolul 125 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Informaiile privind datele care trebuie nregistrate i stocate sub form electronic pentru fiecare operaiune n
cadrul sistemului de monitorizare creat n temeiul articolului 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 sunt prevzute n anexa III la prezentul regulament.
(2) Se nregistreaz i se stocheaz datele pentru fiecare operaiune, inclusiv privind participanii, dup caz, pentru a
permite agregarea acestor date n cazul n care este necesar n scopuri de monitorizare, evaluare, gestiune financiar,
verificare i audit. Acest lucru permite, de asemenea, agregarea datelor n mod cumulativ pentru ntreaga perioad de
programare. n ceea ce privete FSE, datele sunt nregistrate i stocate astfel nct s permit autoritilor de management
s efectueze sarcinile legate de monitorizare i evaluare n conformitate cu cerinele stabilite la articolul 56 din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013, precum i la articolele 5 i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 i n anexele I i II la
acesta.
(3) n cazul n care o operaiune este sprijinit prin mai multe programe operaionale, prioriti, fonduri sau n cadrul
mai multor categorii de regiuni, informaiile menionate la punctele 23-113 din anexa III sunt nregistrate astfel nct s
permit extragerea datelor defalcate n funcie de programul operaional, prioritate, fond sau categorie de regiuni. De
asemenea, este posibil extragerea datelor privind indicatorii menionate la punctele 31-40 din anexa III defalcate n
funcie de prioritatea de investiie i de gen, dup caz.

SECIUNEA II

Pista de audit i utilizarea datelor colectate cu ocazia auditurilor


Articolul 25
Cerine minime detaliate pentru pista de audit
[Articolul 125 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Cerinele minime detaliate pentru pista de audit cu privire la evidenele contabile care trebuie inute i documen
tele justificative care trebuie pstrate sunt urmtoarele:
(a) pista de audit permite verificarea aplicrii criteriilor de selecie stabilite de comitetul de monitorizare pentru
programul operaional;
(b) n ceea ce privete granturile i asistena rambursabil prevzute la articolul 67 alineatul (1) litera (a) din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013, pista de audit permite reconcilierea sumelor agregate certificate Comisiei cu evidenele
contabile detaliate i cu documentele justificative deinute de ctre autoritatea de certificare, autoritatea de manage
ment, organismele intermediare i beneficiari n legtur cu operaiunile cofinanate n cadrul programului opera
ional;

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/23

(c) n ceea ce privete granturile i asistena rambursabil prevzute la articolul 67 alineatul (1) literele (b) i (c) i la arti
colul 109 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 1304/2013, pista de audit permite reconcilierea sumelor agregate certificate Comisiei cu datele detaliate legate de
realizri sau rezultate i cu documentele justificative deinute de autoritatea de certificare, autoritatea de manage
ment, organismele intermediare i beneficiari, inclusiv, dup caz, documentele privind metoda de stabilire a bare
melor standard pentru costurile unitare i sumele forfetare n legtur cu operaiunile cofinanate n cadrul progra
mului operaional;
(d) n ceea ce privete costurile determinate n conformitate cu articolul 67 alineatul (1) litera (d) i cu articolul 68
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pista de audit demonstreaz i justific metoda de calcul,
dup caz, i baza pe care au fost decise sumele forfetare, precum i costurile eligibile directe sau costurile declarate n
cadrul altor categorii alese crora li se aplic rata forfetar;
(e) n ceea ce privete costurile determinate n conformitate cu articolul 68 alineatul (1) literele (b) i (c) din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013, cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 i cu articolul 20 din
Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, pista de audit permite justificarea costurilor directe eligibile crora li se aplic rata
forfetar;
(f) pista de audit permite verificarea plilor ctre beneficiar din contribuia public;
(g) pista de audit conine, pentru fiecare operaiune, dup caz, specificaii tehnice i planul de finanare, documente
privind aprobarea grantului, documente referitoare la procedurile de achiziii publice, rapoarte ntocmite de benefi
ciar i rapoarte privind verificrile i auditurile efectuate;
(h) pista de audit include informaii privind verificrile de management i auditurile efectuate cu privire la operaiune;
(i) fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 19 alineatul (3) i ale anexelor I i II la Regulamentul (UE)
nr. 1304/2013, pista de audit permite reconcilierea datelor n ceea ce privete indicatorii de realizare pentru opera
iune cu obiectivele i datele raportate i cu rezultatele programului;
(j) pentru instrumentele financiare, pista de audit include documentele justificative menionate la articolul 9 alineatul (1)
litera (e) din prezentul regulament.
Pentru costurile menionate la literele (c) i (d), pista de audit permite verificarea conformitii metodei de calcul utilizate
de autoritatea de management n conformitate cu articolele 67 alineatul (5) i 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 i cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.
(2) Autoritatea de management se asigur c exist o eviden a identitii i localizrii organismelor care pstreaz
documentele justificative necesare pentru a asigura conformitatea unei piste de audit adecvate cu toate cerinele minime
prevzute la alineatul (1).

Articolul 26
Utilizarea datelor colectate cu ocazia auditurilor efectuate de funcionarii Comisiei sau de reprezentanii autori
zai ai acesteia
[Articolul 127 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Comisia ia toate msurile necesare pentru a preveni divulgarea neautorizat a datelor colectate de Comisie n
cursul auditurilor sale sau accesul neautorizat la acestea.
(2) Comisia utilizeaz datele colectate n cursul auditurilor sale exclusiv n scopul de a-i exercita responsabilitile
care i revin n temeiul articolului 75 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Curtea de Conturi European i Oficiul
European de Lupt Antifraud au acces la datele colectate.
(3) Datele colectate sunt transmise doar persoanelor din statele membre sau din cadrul instituiilor Uniunii ale cror
ndatoriri presupun accesul la informaiile respective n conformitate cu normele aplicabile fr acordul expres al statului
membru care furnizeaz datele.

L 138/24

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

SECIUNEA III

Sfera de aplicare i coninutul auditurilor operaiunilor i ale auditurilor conturilor i metoda de selecie a eantio
nului de operaiuni
Articolul 27
Auditurile operaiunilor
[Articolul 127 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Auditurile operaiunilor sunt efectuate pentru fiecare exerciiu contabil pe un eantion de operaiuni selectate dup
o metod stabilit sau aprobat de autoritatea de audit n conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament.
(2) Auditurile operaiunilor sunt efectuate pe baza documentelor justificative care constituie pista de audit i verific
legalitatea i regularitatea cheltuielilor declarate Comisiei, inclusiv n ceea ce privete urmtoarele aspecte:
(a) dac operaiunea a fost selectat n conformitate cu criteriile de selecie pentru programul operaional, nu a fost fina
lizat fizic sau complet implementat nainte ca beneficiarul s depun cererea de finanare prin programul opera
ional, este implementat n conformitate cu decizia de aprobare i ndeplinete, la momentul efecturii auditului,
toate condiiile aplicabile privind funcionarea i utilizarea acesteia i obiectivele de atins;
(b) dac cheltuielile declarate Comisiei corespund evidenelor contabile, iar documentele justificative solicitate demons
treaz o pist de audit adecvat n conformitate cu articolul 25 din prezentul regulament;
(c) dac pentru cheltuielile declarate Comisiei, determinate n conformitate cu articolul 67 alineatul (1) literele (b) i (c),
cu articolul 109 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 1304/2013, au fost ndeplinite realizrile i rezultatele plilor efectuate ctre beneficiar, datele privind partici
panii sau alte evidene legate de realizri i rezultate sunt conforme cu informaiile prezentate Comisiei, iar docu
mentele justificative solicitate demonstreaz o pist de audit adecvat n conformitate cu articolul 25 din prezentul
regulament.
Auditurile verific, de asemenea, dac a fost pltit beneficiarului contribuia public n conformitate cu articolul 132
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(3) Auditurile operaiunilor includ, acolo unde este cazul, verificri la faa locului privind implementarea concret a
operaiunii.
(4) Auditurile operaiunilor verific exactitatea i integralitatea a cheltuielilor corespunztoare nregistrate de autori
tatea de certificare n sistemul su contabil i reconcilierea pistei de audit la toate nivelurile.
(5) Atunci cnd problemele constatate par s fie de natur sistemic i, n consecin, determin riscuri pentru alte
operaiuni n cadrul programului operaional, autoritatea de audit asigur efectuarea unei examinri suplimentare,
inclusiv, dup caz, a unor audituri suplimentare pentru a stabili amploarea acestor probleme i recomand msurile
corective necesare.
(6) Numai cheltuielile care fac obiectul unui audit efectuat n temeiul alineatului (1) sunt luate n considerare pentru
suma cheltuielilor auditate, n scopul raportrii ctre Comisie cu privire la acoperirea anual. n acest scop, se utilizeaz
modelul de raport de control stabilit n conformitate cu articolul 127 alineatul (6) din regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 28
Metoda de selecie a eantionului de operaiuni
[Articolul 127 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Autoritatea de audit stabilete metoda de selecie a eantionului (denumit n continuare metoda de eantionare)
n conformitate cu cerinele stabilite n prezentul articol innd seama de standardele de audit acceptate la nivel interna
ional precum cele ale INTOSAI, IFAC sau IIA.
(2) Pe lng explicaiile furnizate n strategia de audit, autoritatea de audit ine o eviden a documentelor i a raiona
mentului profesional utilizat pentru stabilirea metodelor de eantionare, acoperind etapele de planificare, selectare, testare
i evaluare pentru a demonstra c metoda stabilit este adecvat.

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/25

(3) Un eantion este reprezentativ pentru populaia din care este selectat, permind astfel autoritii de audit s elabo
reze o opinie de audit valabil, n conformitate cu articolul 127 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013. Populaia respectiv cuprinde cheltuielile aferente unui program operaional sau grup de programe
operaionale acoperite de un sistem de gestionar i control comun care sunt incluse n cererile de plat transmise Comi
siei n conformitate cu articolul 131 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru un anumit exerciiu contabil. Ean
tionul poate fi selectat pe parcursul sau dup ncheierea exerciiului contabil.
(4) n scopul aplicrii articolului 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, o metod de selecie este
statistic atunci cnd asigur:
(i) o selecie aleatorie a elementelor eantionului;
(ii) utilizarea teoriei probabilitii pentru a evalua rezultatele eantionului, inclusiv pentru a msura i a controla riscurile
eantionrii i a preciziei prevzute i atinse.
(5) Metoda de eantionare asigur o selecie aleatorie a fiecrei uniti de eantionare din populaie prin intermediul
unor numere aleatorii generate pentru fiecare unitate de populaie pentru a selecta unitile care formeaz eantionul sau
printr-o selectare sistematic folosind un punct de plecare aleatoriu i aplicnd o regul sistematic pentru a selecta
elemente suplimentare.
(6) Unitatea de eantionare este determinat de autoritatea de audit, pe baza raionamentului profesional. Unitatea de
eantionare poate fi o operaiune, un proiect din cadrul unei operaiuni sau o cerere de plat din partea unui beneficiar.
Informaiile privind tipul unitii de eantionare determinate i raionamentul profesional folosit n acest scop sunt
incluse n raportul de control.
(7) n cazul n care cheltuielile totale aferente unei uniti de eantionare pentru exerciiul contabil constituie o sum
negativ, acestea sunt excluse din populaia menionat la alineatul (3) de mai sus i sunt auditate separat. Autoritatea de
audit poate extrage, de asemenea, un eantion din aceast populaie distinct.
(8) Atunci cnd se aplic condiiile pentru controlul proporional prevzute la articolul 148 alineatul (1) din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013, autoritatea de audit poate exclude din populaia de eantionat elementele menionate la arti
colul respectiv. Dac operaiunea vizat a fost deja inclus n eantion, autoritatea de audit o nlocuiete folosind o
metod adecvat de selecie aleatorie.
(9)

Toate cheltuielile declarate Comisiei n eantion fac obiectul auditrii.

Atunci cnd unitile de eantionare selectate includ un numr mare de cereri de plat sau facturi subiacente, autoritatea
de audit le poate audita prin subeantionare, selectnd cererile de plat sau facturile subiacente folosind aceeai parametri
de eantionare precum n cazul selectrii unitilor de eantionare ale eantionului principal.
n acest caz, dimensiunile adecvate ale eantioanelor se calculeaz n cadrul fiecrei uniti de eantionare care urmeaz
s fie auditat i, n orice caz, nu sunt formate dintr-un numr mai mic de 30 de cereri de plat sau facturi subiacente
pentru fiecare unitate de eantionare.
(10)
Autoritatea de audit poate s stratifice o populaie, mprind-o n subpopulaii, fiecare dintre acestea fiind un
grup de uniti de eantionare cu caracteristici similare, n special n termeni de risc sau de rat de eroare preconizat
sau atunci cnd populaia include operaiuni constituite din contribuii financiare dintr-un program operaional ctre
instrumente financiare sau alte elemente cu valoare ridicat.
(11)
Autoritatea de audit evalueaz fiabilitatea sistemului ca fiind ridicat, medie sau sczut innd cont de rezultatele
auditurilor sistemului pentru a determina parametrii tehnici ai eantionrii astfel nct nivelul de asigurare combinat
obinut din auditurile sistemelor i auditurile operaiunilor s fie ridicat. Pentru un sistem evaluat ca avnd un grad de
fiabilitate ridicat, nivelul de ncredere folosit pentru operaiunile de eantionare nu este mai mic de 60 %. Pentru un
sistem evaluat ca avnd un grad de fiabilitate sczut, nivelul de ncredere folosit pentru operaiunile de eantionare nu
este mai mic de 90 %. Pragul maxim de semnificaie este de 2 % din cheltuielile menionate la alineatul (3).
(12)
n cazul constatrii unor nereguli sau a unui risc de nereguli, autoritatea de audit decide, pe baza raionamentului
profesional, dac este necesar auditarea unui eantion suplimentar de operaiuni sau pri ale operaiunilor care nu au
fost auditate n eantionul aleatoriu, pentru a lua n considerare factorii de risc specifici identificai.

L 138/26

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

(13)
Autoritatea de audit analizeaz separat rezultatele auditurilor eantionului suplimentar, stabilete concluziile pe
baza acestor rezultate i le comunic Comisiei n cadrul raportului anual de control. Neregulile detectate n eantionul
suplimentar nu sunt incluse n calculul erorii aleatorii estimate a eantionului aleatoriu.

(14)
Pe baza rezultatelor auditurilor operaiunilor n scopul elaborrii opiniei de audit i a raportului de control
menionat la articolul 127 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, autoritatea de audit calculeaz o
rat total de eroare care corespunde sumei erorilor aleatorii estimate i, dac este cazul, a erorilor sistemice i a erorilor
conjuncturale necorectate, mprit la populaie.

Articolul 29

Auditurile conturilor

[Articolul 127 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1) Auditurile conturilor menionate la articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt efectuate
de autoritatea de audit pentru fiecare exerciiu contabil.

(2) Auditul conturilor furnizeaz o asigurare rezonabil cu privire la integralitatea, exactitatea i veridicitatea sumelor
declarate n conturi.

(3) n sensul alineatelor (1) i (2), autoritatea de audit ia n considerare, n special, rezultatele auditurilor sistemelor
privind autoritatea de certificare i ale auditurilor operaiunilor.

(4) Auditul sistemului include verificarea fiabilitii sistemului contabil al autoritii de certificare i, prin eantionare,
a exactitii cheltuielilor, a sumelor retrase i a celor recuperate nregistrate n sistemul contabil al autoritii de certifi
care.

(5) n scopul opiniei de audit, pentru a ajunge la concluzia potrivit creia conturile ofer o imagine real i echitabil,
autoritatea de audit verific dac toate elementele prevzute la articolul 137 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt
incluse n mod corect n conturi i corespund documentelor contabile justificative inute de toate autoritile sau organis
mele competente i de beneficiari. Autoritatea de audit verific n special, pe baza conturilor care urmeaz s i fie furni
zate de ctre autoritatea de certificare, c:
(a) suma total a cheltuielilor eligibile declarat n conformitate cu articolul 137 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013 este n concordan cu cheltuielile i cu contribuia public corespunztoare inclus n cererile
de plat transmise Comisiei pentru exerciiul contabil relevant i, n cazul unor diferene, c au fost oferite explicaii
n conturi pentru sumele reconciliate;
(b) sumele retrase i recuperate pe parcursul exerciiului contabil, sumele care urmeaz a fi recuperate la sfritul exerci
iului contabil, sumele recuperate n temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i sumele nerecupe
rabile prezentate n conturi corespund sumelor introduse n sistemele contabile ale autoritii de certificare i se
bazeaz pe decizii luate de autoritatea de management sau de autoritatea de certificare responsabil;
(c) cheltuielile au fost excluse, dup caz, din conturi, n conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013, i c toate coreciile necesare se reflect n conturile aferente exerciiului contabil n cauz;
(d) contribuiile programului pltite ctre instrumentele financiare i avansurile de ajutoare de stat pltite ctre benefi
ciari sunt susinute de informaiile disponibile la nivelul autoritii de management i al autoritii de certificare.
Verificrile menionate la literele (b), (c) i (d) pot fi efectuate prin eantionare.

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/27

SECIUNEA IV

Corecii financiare efectuate de Comisie n ceea ce privete deficienele sistemului


Articolul 30
Criterii pentru stabilirea deficienelor semnificative n funcionarea eficace a sistemelor de gestionare i
control
[Articolul 144 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) La evaluarea funcionrii eficace a sistemelor de gestiune i control, Comisia se bazeaz pe rezultatele tuturor audi
turilor disponibile ale sistemelor, inclusiv testele controalelor, i ale auditurilor operaiunilor.
Evaluarea vizeaz mediul de control intern al programului, activitile de gestiune i control ale autoritilor de manage
ment i de certificare, monitorizarea de ctre autoritatea de management i de certificare i activitile de control ale
autoritii de audit i se bazeaz pe verificarea conformitii cu cerinele cheie stabilite n tabelul 1 din anexa IV.
Evaluarea respectrii acestor cerine cheie se bazeaz pe categoriile stabilite n tabelul 2 din anexa IV.
(2) Principalele tipuri de deficiene semnificative n funcionarea eficace a sistemului de gestiune i control sunt cazu
rile n care una dintre cerinele cheie menionate la punctele 2, 4, 5, 13, 15, 16 i 18 care figureaz n tabelul 1 din
anexa IV sau dou sau mai multe dintre celelalte cerine cheie din tabelul 1 din anexa IV sunt considerate ca fiind nca
drate la categoriile 3 sau 4 menionate n tabelul 2 din anexa IV.

Articolul 31
Criterii pentru aplicarea coreciilor financiare forfetare sau extrapolate i criteriile pentru stabilirea nivelului
coreciei financiare
[Articolul 144 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(1) Se aplic corecii financiare ntregului program operaional sau unei pri a acestuia atunci cnd Comisia identific
una sau mai multe deficiene semnificative n funcionarea sistemului de gestiune i control.
Fr a se aduce atingere primului paragraf, se aplic corecii financiare extrapolate ntregului program operaional sau
unei pri a acestuia atunci cnd Comisia identific nereguli de natur sistemic ntr-un eantion reprezentativ de opera
iuni, ceea ce permite o cuantificare mai precis a riscurilor pentru bugetul Uniunii. n acest caz, rezultatele examinrii
eantionului reprezentativ sunt extrapolate asupra restului populaiei din care s-a extras eantionul n scopul stabilirii
coreciei financiare.
(2)

Nivelul coreciei forfetare se stabilete innd seama de urmtoarele elemente:

(a) importana relativ a deficienei semnificative sau a deficienelor semnificative n contextul sistemului de gestiune i
control n ansamblul lui;
(b) frecvena i amploarea deficienei semnificative sau a deficienelor semnificative;
(c) gradul de risc de pierderi pentru bugetul Uniunii.
(3)

innd seama de aceste elemente, nivelul coreciei financiare se stabilete dup cum urmeaz:

(a) dac deficiena semnificativ sau deficienele semnificative n funcionarea sistemului de gestiune i control sunt att
de importante, frecvente sau rspndite nct reprezint un eec total al sistemului, care pune n pericol legalitatea i
regularitatea tuturor cheltuielilor n cauz, se aplic o rat forfetar de 100 %;
(b) dac deficiena semnificativ sau deficienele semnificative n funcionarea sistemului de gestiune i control sunt att
de frecvente i rspndite nct reprezint un eec extrem de grav al sistemului, care pune n pericol legalitatea i
regularitatea unei proporii foarte mari a cheltuielilor n cauz, se aplic o rat forfetar de 25 %;

L 138/28

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

(c) dac deficiena semnificativ sau deficienele semnificative n funcionarea sistemului de gestiune i control sunt
determinate de faptul c sistemul nu este total operaional sau funcioneaz att de nesatisfctor sau intermitent
nct pune n pericol legalitatea i regularitatea unei proporii mari a cheltuielilor n cauz, se aplic o rat forfetar
de 10 %;
(d) dac deficiena semnificativ sau deficienele semnificative n funcionarea sistemului de gestiune i control sunt
determinate de faptul c sistemul nu funcioneaz n mod coerent, punnd n pericol legalitatea i regularitatea unei
proporii semnificative a cheltuielilor n cauz, se aplic o rat forfetar de 5 %;
(4) n cazul n care aplicarea unei rate forfetare stabilite n conformitate cu alineatul (3) ar fi disproporionat, nivelul
coreciei este redus.
(5) n cazul n care, ca urmare a faptului c autoritile responsabile nu au adoptat msurile corective adecvate n
urma aplicrii unei corecii financiare n cursul unui exerciiu contabil, aceeai deficien semnificativ sau aceleai defi
ciene semnificative sunt identificate n urmtorul exerciiu contabil, rata de corecie poate fi majorat la un nivel care
nu depete rata aferent categoriei superioare, din cauza persistenei deficienei semnificative sau a deficienelor semni
ficative.
Articolul 32
Prezentul regulament intr n vigoare n ziua urmtoare datei publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 24 se aplic de la 1 decembrie 2014 n ceea ce privete informaiile referitoare la datele nregistrate i depozi
tate menionate n anexa III, cu excepia punctelor 23-40, 71-78 i 91-105. n ceea ce privete aceste puncte din anexa
III, articolul 24 se aplic de la 1 iulie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 3 martie 2014.
Pentru Comisie
Preedintele
Jos Manuel BARROSO

13.5.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 138/29

ANEXA I

Perioadele de referin menionate la articolul 15 alineatul (2)

Sectorul

Perioada de referin (ani)

Ci ferate

30

Aprovizionare cu ap/canalizare

30

Drumuri

25-30

Gestionarea deeurilor

25-30

Porturi i aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Energie

15-25

Cercetare i inovare

15-25

Band larg

15-20

Infrastructur comercial

10-15

Alte sectoare

10-15

L 138/30

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

ANEXA II

Criterii de evaluare a calitii proiectelor majore menionate la articolul 23


1.

Criterii de evaluare a calitii pentru cerinele n materie de informaii prevzute la articolul 101 litera (a)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (1)
Dovada unei capaciti tehnice, juridice, financiare i administrative suficiente pentru a gestiona proiectul n faza
de implementare i n faza operaional.

2.

Criterii de evaluare a calitii pentru cerinele n materie de informaii prevzute la articolul 101 litera (b)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Dovada eligibilitii pentru finanarea proiectului pe baza cerinelor aferente legate de localizare sau de zona
proiectului.

3.

Criterii de evaluare a calitii pentru cerinele n materie de informaii prevzute la articolul 101 litera (c)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

3.1.

Corectitudinea calculului costului total i al costului eligibil total, lund n considerare cerinele stabilite la arti
colul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, gradul de detalii suficient i caracterul adecvat al raionamentului
aplicat pentru calculul costurilor att din perspectiva costului total pentru atingerea obiectivelor preconizate, ct i
din cea a costurilor unitare, dup caz.

3.2.

Dovada eligibilitii pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regional (FEDER) sau a Fondului
de coeziune, dup caz, i pentru finanarea prevzut numai pentru elementele care sunt conforme cu normele de
eligibilitate stabilite n Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, n Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului (2) i n Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European i al Consi
liului (3), precum i cu normele de eligibilitate stabilite de statul membru.

3.3.

Dovada faptului c sprijinul public acordat proiectului nu constituie ajutor de stat sau, n cazul unui ajutor de stat,
c a fost luat n considerare n mod corespunztor n calculul contribuiei publice totale la proiect.

4.

Criterii de evaluare a calitii pentru cerinele n materie de informaii prevzute la articolul 101 litera (d)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

4.1.

Fiabilitatea analizei cererii (sau a planului de afaceri n cazul investiiilor productive), pe baza unor estimri fiabile
i n concordan cu principalele tendine demografice i evoluii n sectorul respectiv, care justific necesitatea
proiectului i capacitatea global a dotrilor proiectului.

4.2.

Caracterul adecvat al calitii analizei opiunilor pentru a sprijini concluzia statului membru conform creia au
fost analizate principalele alternative i a fost selectat cea mai bun opiune pentru implementare, inclusiv justifi
carea opiunii alese.

4.3.

Caracterul adecvat al tehnologiei propuse pentru proiect i capacitatea beneficiarului final de a asigura sustenabili
tatea acesteia sau, n cazul unei capaciti insuficiente a beneficiarului final, prevederea unor dispoziii suficiente
pentru a aduce capacitatea la nivelul necesar.

(1) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii
comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
(2) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de
dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).
(3) Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune i de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 281).

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/31

4.4.

Soliditatea concluziei c proiectul este fezabil i poate fi implementat n perioada planificat pentru proiect sau cel
trziu pn la sfritul perioadei de eligibilitate definite la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013.

5.

Criterii de evaluare a calitii pentru cerinele n materie de informaii prevzute la articolul 101 litera (e)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

5.1.

Analiza cost-beneficiu efectuat corect conform metodologiei cerute menionate la articolul 101 din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013 i cu respectarea metodei de calcul al veniturilor nete, menionat la articolul 61 din regula
mentul menionat i la articolele 15-19 din prezentul regulament.

5.2.

Soliditatea concluziei potrivit creia proiectul este viabil din punct de vedere economic i financiar i are efecte
socio-economice pozitive, justificnd nivelul de sprijin n msura prevzut n cadrul FEDER sau al Fondului de
coeziune.

6.

Criterii de evaluare a calitii pentru cerinele n materie de informaii prevzute la articolul 101 litera (f)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

6.1.

Contribuia demonstrat la obiectivele politicilor de protecie a mediului i de lupt mpotriva schimbrilor clima
tice, n special la obiectivele legate de Strategia Europa 2020, i dovada faptului c s-a inut cont de riscurile legate
de schimbrile climatice, de nevoile de adaptare i de atenuare a acestora, de rezistena n faa dezastrelor i de
msurile adecvate puse n aplicare sau prevzute pentru a asigura rezistena proiectului la variabilitatea schimb
rilor climatice.

6.2.

Dovada faptului c principiul poluatorul pltete i principiul aciunii preventive au fost aplicate corect.

6.3.

Conformitatea proiectului cu Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European i a Consiliului (1) n ceea ce


privete proiectele enumerate n anexa I la directiva menionat i proiectele enumerate n anexa II la directiva
menionat, pentru care autoritile competente au concluzionat, pe baza verificrii prevzute la articolul 4, c
este necesar o procedur de evaluare a impactului asupra mediului (denumit n continuare EIM) pentru proiec
tele enumerate n anexa I la Directiva 2011/92/UE:
(a) rezumatul netehnic al raportului EIM este n conformitate cu articolul 5 din Directiva 2011/92/UE i cu anexa
IV la aceasta i a fcut obiectul unor consultri publice; i
(b) consultrile cu autoritile de mediu, cu publicul i, dac este cazul, cu alte state membre au fost efectuate n
conformitate cu articolele 6 i 7 din Directiva 2011/92/UE; i
(c) decizia autoritii competente a fost emis n conformitate cu articolele 8 i 9 din Directiva 2011/92/UE; sau
(d) n cazurile n care procedura EIM a avut drept rezultat o decizie obligatorie din punct de vedere juridic, pn
la emiterea aprobrii de dezvoltare n conformitate cu articolele 8 i 9 din Directiva 2011/92/UE, statele
membre se angajeaz n scris s acioneze n timp util pentru a se asigura c aprobarea de dezvoltare este
emis cel trziu nainte de nceperea lucrrilor.

6.4.

Conformitatea proiectului cu Directiva 2011/92/UE n ceea ce privete proiectele enumerate n anexa II la directiva
menionat pentru care autoritile competente au concluzionat, prin intermediul verificrii prevzute la articolul
4, c nu este necesar procedura EIM:
(a) au fost emise rezultatele verificrii efectuate de autoritile competente i au fost puse la dispoziia publicului;
i
(b) au fost furnizate informaiile relevante n conformitate cu articolul 4 din directiva menionat i cu anexa III la
aceasta n cazul n care rezultatele verificrii nu se refer la criteriile enumerate n anexa III la Directiva
2011/92/UE.

(1) Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice i private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

L 138/32

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.5.2014

6.5.

Dup caz, neaplicabilitatea demonstrat a Directivei 2011/92/UE.

6.6.

Dac proiectul rezult dintr-un plan sau program (care intr sub incidena cerinelor Directivei 2001/42/CE a
Parlamentului European i a Consiliului (1)), altul dect programul operaional, coerena demonstrat a proiectului
cu planul sau programul respectiv.

6.7.

n cazul nendeplinirii condiionalitii ex ante generale privind legislaia n domeniul mediului i, dup caz, a
oricrei condiionaliti ex ante tematice relevante pentru sectorul apei i al deeurilor, precum i pentru sectorul
transporturilor (cerine SEA), astfel cum se prevede la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i n
anexa XI la acesta, trebuie demonstrat legtura cu planul de aciune convenit.

6.8.

Conformitatea proiectului cu Directiva 92/43/CEE (2):


(a) n cazul unui proiect susceptibil s aib efecte semnificative asupra unuia sau mai multor situri Natura 2000
[n conformitate cu articolul 6 alineatul (3)], efectuarea i finalizarea unei evaluri adecvate nainte de emiterea
aprobrii pentru autorizarea proiectului;
(b) n cazul unui proiect cu efecte negative semnificative asupra unuia sau mai multor situri Natura 2000, ndepli
nirea cerinelor de la articolul 6 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE, inclusiv notificarea sau avizul Comisiei.

6.9.

Caracterul adecvat al informaiilor cu privire la msurile suplimentare de integrare n domeniul mediului precum
auditul de mediu, managementul de mediu, monitorizarea specific a mediului, care demonstreaz caracterul
adecvat al acestora pentru nevoile identificate.

6.10. Caracterul adecvat al estimrii costurilor msurilor luate pentru corectarea impacturilor negative asupra mediului.
6.11. Conformitatea proiectului cu directivele de mediu sectoriale relevante, dac este cazul, n special:
(a) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului (3) pentru proiectele care au impact asupra
corpurilor de ap [dup caz, pentru proiectele care fac obiectul derogrilor n temeiul articolului 4 alineatul (7)
din directiva respectiv, verificarea evalurii].
(b) Directiva 91/271/CEE a Consiliului (4) pentru proiectele n sectorul tratrii apelor urbane reziduale;
(c) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului (5) i directivele aplicabile relevante precum
Directiva 1999/31/CE a Consiliului (6) pentru proiectele legate de deeurile solide; i
(d) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European i a Consiliului (7) pentru proiectele pentru care este necesar
eliberarea unui permis n temeiul directivei menionate.

7.

Criterii de evaluare a calitii pentru cerinele n materie de informaii prevzute la articolul 101 litera (g)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

7.1.

Caracterul adecvat i coerena proiectului cu obiectivele specifice definite n cadrul axelor prioritare relevante ale
programelor operaionale n cauz.

7.2.

Caracterul adecvat al contribuiei preconizate a proiectului la indicatorii de rezultat i de realizare ai axei priori
tare.

7.3.

Caracterul adecvat al contribuiei preconizate a proiectului la dezvoltarea socioeconomic.

7.4.

Dovada faptului c un beneficiar a luat msurile corespunztoare pentru a asigura o utilizare optim a infrastruc
turii n faza operaional.

(1) Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri i
programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).
(2) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor slbatic
(JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
(3) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politic comunitar
n domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
(4) Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).
(5) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i de abrogare a anumitor
directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
(6) Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).
(7) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea i
controlul integrat al polurii) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/33

8.

Criterii de evaluare a calitii pentru cerinele n materie de informaii prevzute la articolul 101 litera (h)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

8.1.

Prezentarea corect n planul de finanare a sumei totale justificate a resurselor financiare planificate i a sprijinului
prevzut justificat din partea fondurilor.

8.2.

Caracterul adecvat al planului de finanare al proiectului care demonstreaz viabilitatea sa financiar n ceea ce
privete nevoile financiare anuale pentru implementarea proiectului.

8.3.

Pertinena i caracterul verificabil al indicatorilor fizici i financiari care servesc la monitorizarea evoluiei, innd
seama de riscurile identificate.

9.

Criterii de evaluare a calitii pentru cerinele n materie de informaii prevzute la articolul 101 litera (i)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

9.1.

Soliditatea i fezabilitatea calendarului propus pentru implementarea proiectului major, inndu-se seama de riscu
rile identificate.

9.2.

Dac perioada de implementare a proiectului este mai lung dect perioada de programare, pertinena fazelor
identificate i structura optim din punctul de vedere al eficacitii i eficienei.

Lista datelor care trebuie nregistrate i stocate sub form electronic n sistemul de monitorizare (menionat la articolul 24

L 138/34

ANEXA III

Datele sunt necesare pentru operaiunile sprijinite de FSE, FEDER, Fondul de coeziune i FEAPM, cu excepia cazului n care se specific altfel n a doua coloan.
RO

Meniuni privind fondurile pentru care nu sunt necesare


date

Cmpurile de date

Date privind beneficiarul (1) (2)


1. Numele sau identificatorul unic al fiecrui beneficiar
2. Informaii dac beneficiarul este un organism de drept public sau de drept privat
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

3. Informaii dac TVA-ul aferent cheltuielilor suportate de beneficiar nu se poate recupera n temeiul legislaiei naionale privind
TVA-ul
4. Datele de contact ale beneficiarului
Date privind operaiunea
5. Numele sau identificatorul unic al operaiunii
6. Scurt descriere a operaiunii
7. Data depunerii cererii pentru operaiune
8. Data nceperii operaiunii indicat n documentul care stabilete condiiile acordrii sprijinului
9. Data finalizrii operaiunii indicat n documentul care stabilete condiiile acordrii sprijinului
10. Data efectiv la care operaiunea este ncheiat din punct de vedere fizic sau pus n aplicare integral
11. Organismul care emite documentul care stabilete condiiile acordrii sprijinului
12. Data documentului care stabilete condiiile acordrii sprijinului
13. Informaii dac operaiunea este un proiect major i nr. CCI

15. Informaii dac operaiunea include finanare n cadrul iniiativei Locuri de munc pentru tineri (ILMT)

Nu se aplic FEPAM
Nu se aplic FEDER, Fondului de coeziune i
FEPAM

13.5.2014

14. Informaii dac operaiunea este un plan de aciune comun i CCI

Nu se aplic FSE i FEPAM

16. Informaii dac sprijinul public acordat operaiunii va constitui ajutor de stat
17. Informaii dac operaiunea este implementat n cadrul unei structuri de parteneriat public-privat

13.5.2014

Meniuni privind fondurile pentru care nu sunt necesare


date

Cmpurile de date

Nu se aplic FEPAM
RO

18. Moneda operaiunii


19. CCI al programului (programelor) prin care este sprijinit operaiunea
20. Prioritatea sau prioritile programului (programelor) prin care este sprijinit operaiunea
21. Fondul (fondurile) prin care este sprijinit operaiunea
22. Categoria de regiuni n cauz

Nu se aplic Fondului de coeziune i FEPAM

23. Cod (coduri) pentru domeniul de intervenie

Nu se aplic FEPAM

24. Cod (coduri) pentru forma de finanare

Nu se aplic FEPAM

25. Cod (coduri) pentru tipul de teritoriu

Nu se aplic FEPAM

26. Cod (coduri) pentru sistemele de aplicare teritorial

Nu se aplic FEPAM

27. Cod (coduri) pentru obiectivul tematic

Nu se aplic FSE i FEPAM

28. Cod (coduri) pentru tema secundar a FSE

Nu se aplic FEDER, Fondului de coeziune i


FEPAM

29. Cod (coduri) pentru activitatea economic

Nu se aplic FEPAM

30. Cod (coduri) pentru localizare

Nu se aplic FEPAM

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Date privind categoriile de intervenie

Date privind indicatorii

32. Unitatea de msur pentru fiecare indicator de realizare

L 138/35

31. Numele i identificatorul unic pentru fiecare dintre indicatorii de realizare comuni i specifici programului relevani pentru
operaiune sau, dac este cazul, atunci cnd acest lucru este prevzut de normele specifice fondului, numele i identificatorul
unic pentru fiecare indicator de realizare comun, defalcate n funcie de genul participanilor

Meniuni privind fondurile pentru care nu sunt necesare


date

33. Valoarea int pentru indicatorul de realizare, defalcat n funcie de gen, dup caz

L 138/36

Cmpurile de date

34. Nivelul de realizare al fiecrui indicator de realizare pentru fiecare an calendaristic, defalcat n funcie de gen, dup caz
RO

35. Numele i identificatorul unic pentru fiecare dintre indicatorii de rezultat comuni i specifici programului (3) relevani pentru
operaiune sau, dac este cazul, atunci cnd acest lucru este prevzut de normele specifice fondului, numele i identificatorul
unic pentru fiecare indicator de rezultat comun, defalcate n funcie de gen, dup caz
36. Unitatea de msur pentru fiecare indicator de rezultat
37. Valoarea de referin pentru fiecare indicator de rezultat furnizat

Nu se aplic FEDER i Fondului de coeziune

39. Unitatea de msur pentru fiecare valoare int pentru rezultate i pentru fiecare valoare de referin
40. Nivelul de realizare al fiecrui indicator de rezultat pentru fiecare an calendaristic, defalcat n funcie de gen, dup caz

Nu se aplic FEDER i Fondului de coeziune:

Date financiare privind fiecare operaiune (n moneda aplicabil operaiunii)


41. Suma costului total eligibil al operaiunii aprobat n documentul care stabilete condiiile acordrii sprijinului
42. Suma costurilor totale eligibile care constituie cheltuieli publice n conformitate cu definiia de la articolul 2 alineatul (15) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

38. Valoarea int pentru indicatorul de rezultat furnizat, defalcat n funcie de gen, dup caz

Nu se aplic FSE

43. Suma sprijinului public prevzut n documentul care stabilete condiiile acordrii sprijinului
Date privind cererile de plat introduse de beneficiar (n moneda aplicabil operaiunii)
44. Data primirii fiecrei cereri de plat din partea beneficiarului
45. Data fiecrei pli ctre beneficiar pe baza cererii de plat
46. Suma cheltuielilor eligibile din cererea de plat, care constituie baza pentru fiecare plat ctre beneficiar

48. Suma fiecrei pli ctre beneficiar pe baza cererii de plat

13.5.2014

47. Suma cheltuielilor publice n conformitate cu definiia de la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care
corespunde cheltuielilor eligibile folosite ca baz pentru fiecare plat

Meniuni privind fondurile pentru care nu sunt necesare


date

49. Veniturile nete generate de operaiune n cursul implementrii sale care nu au fost luate n considerare n documentul care stabi
lete condiiile acordrii sprijinului i sunt deduse din cheltuielile eligibile

RO

50. Data nceperii verificrilor la faa locului cu privire la operaiune efectuate n conformitate cu articolul 125 alineatul (5) litera (b)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

13.5.2014

Cmpurile de date

51. Data auditurilor la faa locului cu privire la operaiune efectuate n conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013 i cu articolul 28 din prezentul regulament
52. Organismul care efectueaz auditul sau verificarea
Date privind cheltuielile din cererea de plat introdus de beneficiar pe baza costurilor reale (n moneda aplicabil operaiunii)

54. Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespund cheltuielilor eligi
bile declarate Comisiei, stabilite pe baza costurilor rambursate i pltite efectiv, mpreun cu contribuiile n natur i amortiz
rile, dup caz
55. Tipul de contract, dac atribuirea contractului face obiectul dispoziiilor Directivei 2004/17/CE (4) sau ale Directivei
2004/18/CE (5) (lucrri/prestare de servicii/furnizare de bunuri) sau ale Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European i a
Consiliului (6)
56. Suma contractului, dac atribuirea contractului face obiectul dispoziiilor Directivei 2004/17/CE sau ale Directivei 2004/18/CE
sau ale Directivei 2014/23/UE

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

53. Cheltuielile eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza costurilor suportate i pltite efectiv, mpreun cu contribuiile n natur
i amortizrile, dup caz

57. Cheltuielile eligibile suportate i pltite pe baza contractului, dac contractul face obiectul dispoziiilor Directivei 2004/17/CE
sau ale Directivei 2004/18/CE sau ale Directivei 2014/23/UE
58. Procedura de achiziie public la care se recurge dac atribuirea contractului face obiectul dispoziiilor Directivei 2004/17/CE
sau ale Directivei 2004/18/CE sau ale Directivei 2014/23/UE
59. Numele sau identificatorul unic al contractantului, dac atribuirea contractului face obiectul dispoziiilor Directivei 2004/17/CE
sau ale Directivei 2004/18/CE sau ale Directivei 2014/23/UE
Date privind cheltuielile din cererea de plat introdus de beneficiar pe baza baremelor standard pentru costurile unitare (sume exprimate n moneda aplicabil operaiunii)
60. Suma cheltuielilor eligibile declarate Comisiei stabilite pe baza unor bareme standard pentru costurile unitare
L 138/37

61. Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespund cheltuielilor eligi
bile declarate Comisiei, stabilite pe baza unor bareme standard pentru costuri unitare

Meniuni privind fondurile pentru care nu sunt necesare


date

62. Definiia unei uniti care trebuie folosit n scopul baremului standard pentru costuri unitare

L 138/38

Cmpurile de date

63. Numrul de uniti furnizate conform cererii de plat pentru fiecare element unitar
RO

64. Costul unitar pentru o singur unitate pentru fiecare element unitar
Date privind cheltuielile din cererea de plat introdus de beneficiar pe baza plilor forfetare (sume exprimate n moneda aplicabil operaiunii)
65. Suma cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza unor sume forfetare
66. Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespund cheltuielilor eligi
bile declarate Comisiei, stabilite pe baza unor sume forfetare

68. Pentru fiecare sum forfetar, suma convenit n documentul care stabilete condiiile acordrii sprijinului
Date privind cheltuielile din cererea de plat introdus de beneficiar pe baza ratelor forfetare (n moneda aplicabil operaiunii)
69. Suma cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza unei rate forfetare
70. Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespund cheltuielilor eligi
bile declarate Comisiei, stabilite pe baza unei rate forfetare

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

67. Pentru fiecare sum forfetar, elementele care trebuie furnizate (realizri sau rezultate) convenite n documentul care stabilete
condiiile acordrii sprijinului drept baz pentru plata sumelor forfetare

Date privind sumele recuperate de la beneficiar


71. Data fiecrei decizii de recuperare
72. Valoarea sprijinului public vizat de fiecare decizie de recuperare
73. Cheltuielile totale eligibile vizate de fiecare decizie de recuperare
74. Data primirii fiecrei sume rambursate de beneficiar ca urmare a unei decizii de recuperare

76. Cheltuielile eligibile totale care corespund sprijinului public rambursat de beneficiar

13.5.2014

75. Valoarea sprijinului public rambursat de beneficiar ca urmare a unei decizii de recuperare (fr dobnd sau penaliti)

77. Valoarea sprijinului public nerecuperabil ca urmare a unei decizii de recuperare

Meniuni privind fondurile pentru care nu sunt necesare


date

13.5.2014

Cmpurile de date

78. Cheltuielile eligibile totale care corespund sprijinului public nerecuperabil


RO

Date privind cererile de plat adresate Comisiei (n EUR)


79. Data depunerii fiecrei cereri de plat care include cheltuieli eligibile legate de operaiune
80. Suma total a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiar i pltite n cadrul implementrii operaiunii, inclus n fiecare cerere
de plat

82. Atunci cnd operaiunea este un instrument financiar, suma total a contribuiilor programului pltit ctre instrumentele finan
ciare incluse n fiecare cerere de plat
83. Atunci cnd operaiunea este un instrument financiar, suma total a cheltuielilor publice definite la articolul 2 alineatul (15) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespunde sumei totale a contribuiilor programului pltite ctre instrumentele finan
ciare, inclus n fiecare cerere de plat
84. Atunci cnd operaiunea este un instrument financiar, suma total a contribuiilor programului pltite efectiv drept cheltuieli
eligibile n sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) i (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, inclus n fiecare cerere
de plat

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

81. Suma total a cheltuielilor publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 legate de opera
iune, inclus n fiecare cerere de plat

85. Atunci cnd operaiunea este un instrument financiar, suma total a cheltuielilor publice care corespunde sumei totale a contri
buiilor programului pltite efectiv drept cheltuieli eligibile n sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) i (d) din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013, inclus n fiecare cerere de plat
86. n cazul unui ajutor de stat pentru care se aplic articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, suma pltit
beneficiarului n cadrul operaiunii drept avans, inclus n fiecare cerere de plat
87. n cazul unui ajutor de stat pentru care se aplic articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, suma avan
sului inclus ntr-o cerere de plat care a fost acoperit de cheltuielile efectuate de beneficiar pe parcursul a trei ani de la plata
avansului
L 138/39

88. n cazul unui ajutor de stat pentru care se aplic articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, suma pltit
beneficiarului ca avans, n cadrul operaiunii, inclus ntr-o cerere de plat care nu a fost acoperit de cheltuielile efectuate de
beneficiar i pentru care nu a expirat perioada de trei ani

89. Suma cheltuielilor eligibile inclus n fiecare cerere de plat n temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 1304/2013

Nu se aplic FEDER, Fondului de coeziune i


FEPAM

90. Suma cheltuielilor publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, inclus n fiecare cerere de
plat n temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013

Nu se aplic FEDER, Fondului de coeziune i


FEPAM

RO

Meniuni privind fondurile pentru care nu sunt necesare


date

L 138/40

Cmpurile de date

Date privind conturile prezentate Comisiei n conformitate cu articolul 138 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR)
91. Data depunerii fiecrui set de conturi care include cheltuieli aferente operaiunii

93. Suma total a cheltuielilor eligibile ale operaiunii introdus n sistemele contabile ale autoritii de certificare i inclus n cere
rile de plat
94. Suma total a cheltuielilor publice, astfel cum au fost definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,
suportate la implementarea operaiunii, care corespunde sumei totale a cheltuielilor eligibile nregistrate n sistemele contabile
ale autoritii de certificare, inclus n conturi
95. Suma total a plilor ctre beneficiar n conformitate cu articolul 132 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care
corespunde sumei totale a cheltuielilor eligibile nregistrate n sistemele contabile ale autoritii de certificare, inclus n conturi

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

92. Data prezentrii conturilor n care au fost incluse cheltuielile finale ale operaiunii, ca urmare a ncheierii operaiunii (n care
suma total a cheltuielilor eligibile este de 1 000 000 EUR sau peste) [articolul 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].

96. Totalul cheltuielilor eligibile ale operaiunii retrase n cursul exerciiului contabil, inclus n conturi
97. Totalul cheltuielilor publice, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care
corespund cheltuielilor eligibile totale retrase n cursul exerciiului contabil, inclus n conturi
98. Totalul cheltuielilor eligibile ale operaiunii recuperate n cursul exerciiului contabil, inclus n conturi
99. Totalul cheltuielilor publice care corespund cheltuielilor eligibile totale ale operaiunii, recuperate n cursul exerciiului contabil,
inclus n conturi
13.5.2014

100. Totalul cheltuielilor eligibile ale operaiunii care trebuie recuperate la ncheierea exerciiului contabil, inclus n conturi

Meniuni privind fondurile pentru care nu sunt necesare


date

101. Totalul cheltuielilor publice ale operaiunii care corespund cheltuielilor eligibile totale care trebuie recuperate la ncheierea exer
ciiului contabil, inclus n conturi

RO

102. Pentru operaiunea inclus n fiecare set de conturi, suma total a cheltuielilor eligibile recuperate n conformitate cu articolul
71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 n cursul exerciiului contabil

13.5.2014

Cmpurile de date

103. Pentru operaiunea inclus n fiecare set de conturi, cheltuielile publice, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (15) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care corespund sumei totale a cheltuielilor eligibile recuperate n conformitate cu articolul
71 din regulamentul menionat n cursul exerciiului contabil
104. Suma total a cheltuielilor eligibile ale operaiunii nerecuperabile la ncheierea exerciiului contabil, inclus n conturi

Date privind anumite tipuri de cheltuieli pentru care sunt prevzute plafoane
106. Suma cheltuielilor suportate i pltite, eligibile pentru sprijinul FEDER i cofinanate de FSE n temeiul articolului 98
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Nu se aplic FEDER, Fondului de coeziune i


FEPAM

107. Suma cheltuielilor suportate i pltite, eligibile pentru sprijinul FSE i cofinanate de FEDER n temeiul articolului 98
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Nu se aplic FSE, Fondului de coeziune i FEPAM

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

105. Totalul cheltuielilor publice ale operaiunii care corespund sumei totale a cheltuielilor eligibile nerecuperabile la ncheierea exer
ciiului contabil, inclus n conturi

108. Suma cheltuielilor suportate i pltite n afara zonei vizate de program, dar pe teritoriul Uniunii, n conformitate cu articolul
70 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013
109. Suma cheltuielilor suportate i pltite n afara zonei vizate de program, n conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regula
mentul (UE) nr. 1304/2013

Nu se aplic FEDER, Fondului de coeziune i


FEPAM

110. Suma cheltuielilor suportate i pltite n afara prii din Uniune a zonei vizate de program, n conformitate cu articolul 20
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013

Nu se aplic FSE, Fondului de coeziune i FEPAM

111. Suma cheltuielilor suportate i pltite pentru achiziionarea de terenuri n conformitate cu articolul 69 alineatul (3) litera (b)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
L 138/41

112. Valoarea contribuiilor n natur destinate operaiunii, n conformitate cu articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013

113. Suma cheltuielilor suportate i pltite n rile tere vizate de Instrumentul de asisten pentru preaderare sau de Instrumentul
european de vecintate i parteneriat pentru operaiunile care in de CTE

Nu se aplic FSE, Fondului de coeziune i FEPAM

n cazul CTE, beneficiarii includ beneficiarul principal i ceilali beneficiari.


Beneficiarul include, dup caz, alte organisme care suport, n cadrul operaiunii, cheltuieli care sunt tratate drept cheltuieli suportate de beneficiar.
Pentru FSE, indicatorii de rezultat comuni includ indicatorii stabilii n anexele I i II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.
Directiva 2004/17/C a Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii n sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor
potale (JO L 134, 30.4.2004, p. 1).
(5) Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii (JO
L 134, 30.4.2004, p. 114).
(6) Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

RO

(1)
(2)
(3)
(4)

Meniuni privind fondurile pentru care nu sunt necesare


date

L 138/42

Cmpurile de date

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


13.5.2014

13.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/43

ANEXA IV

Cerinele eseniale ale sistemelor de gestiune i control i clasificarea acestor sisteme n ceea ce
privete funcionarea lor eficace menionat la articolul 30
Tabelul 1
Cerine eseniale
Cerinele eseniale ale sistemelor de gestiune i control

Organismele/autoritile n
cauz

Domeniul de aplicare

Separarea adecvat a funciilor i sisteme adecvate pentru Autoritatea de manage


raportare i monitorizare atunci cnd autoritatea respon ment
Mediul de control intern
sabil ncredineaz executarea sarcinilor unui alt orga
nism.

Selecia adecvat a operaiunilor.

Informaii adecvate oferite beneficiarilor cu privire la Autoritatea de manage Activiti de gestiune i


ment
condiiile aplicabile pentru operaiunile selectate.
control

Verificri de management adecvate.

Sisteme eficiente create pentru a garanta c sunt Autoritatea de manage


pstrate toate documentele privind cheltuielile i ment
auditurile pentru a se asigura o pist de audit adec
vat.

Autoritatea de manage
ment

Autoritatea de manage
ment

Un sistem fiabil de colectare, nregistrare i stocare a Autoritatea de manage


datelor n vederea monitorizrii, a evalurii, a gestiunii ment
financiare, a verificrii i a auditului, care include legturi
cu sistemele de schimb electronic de date cu beneficiarii.

Punerea efectiv n aplicare a unor msuri antifraud Autoritatea de manage


ment
proporionale.

Activiti de gestiune i
control/Monitorizare

Activiti de gestiune i
Proceduri adecvate pentru ntocmirea declaraiei de asigu Autoritatea de manage control
rare de gestiune i a rezumatului anual al rapoartelor ment
finale de audit i al controalelor efectuate.

Separarea adecvat a funciilor i sisteme adecvate pentru Autoritatea de certifi


raportare i monitorizare atunci cnd autoritatea respon care
Mediul de control intern
sabil ncredineaz executarea sarcinilor unui alt orga
nism.

10

Proceduri adecvate pentru elaborarea i depunerea cere Autoritatea de certifi Activiti de gestiune i
rilor de plat.
care
control/Monitorizare

11

Meninerea adecvat a unor evidene electronice a chel Autoritatea de certifi


tuielilor declarate i a contribuiei publice corespunz care
toare.

12

Evidena adecvat i complet a sumelor recuperabile, Autoritatea de certifi Activiti de gestiune i


care
recuperate i retrase.
control

13

Proceduri adecvate pentru elaborarea i certificarea Autoritatea de certifi


integralitii, a exactitii i a veridicitii conturilor care
anuale.

L 138/44

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Cerinele eseniale ale sistemelor de gestiune i control

14

13.5.2014

Organismele/autoritile n
cauz

Separarea adecvat a funciilor i sisteme adecvate care Autoritatea de audit


permit garantarea faptului c orice alt organism care efec
tueaz audituri n conformitate cu strategia de audit a
programului dispune de independena funcional nece
sar i ine cont de standardele de audit acceptate la nivel
internaional.

15

Audituri adecvate ale sistemelor.

Autoritatea de audit

16

Audituri adecvate ale operaiunilor.

Autoritatea de audit

17

Audituri adecvate ale conturilor.

Autoritatea de audit

18

Proceduri adecvate pentru furnizarea unei opinii de Autoritatea de audit


audit fiabile i pentru pregtirea raportului anual de
control.

Domeniul de aplicare

Mediul de control intern

Activiti de control

Tabelul 2
Clasificarea cerinelor eseniale pentru sistemele de gestiune i control n ceea ce privete funcionarea acestora
Categoria 1

Funcioneaz corespunztor. Nu sunt necesare mbuntiri sau sunt necesare doar


mbuntiri minore.

Categoria 2

Funcioneaz. Sunt necesare unele mbuntiri.

Categoria 3

Funcioneaz parial. Sunt necesare mbuntiri substaniale.

Categoria 4

n esen, nu funcioneaz.