Sunteți pe pagina 1din 122

13.2.

2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 38/1

II
(Acte fr caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) 2015/207 AL COMISIEI
din 20 ianuarie 2015
de stabilire a normelor detaliate de punere n aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete modelele pentru raportul de progres,
transmiterea informaiilor privind un proiect major, planul de aciune comun, rapoartele de
implementare pentru obiectivul privind investiiile pentru cretere economic i locuri de munc,
declaraia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit i raportul anual de control i n ceea ce
privete metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu i, n temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului, n ceea ce privete modelul pentru
rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorial european
COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,


avnd n vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013
de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime,
precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1), n special articolul 52 alineatul (4), articolul 101 al doilea i al cincilea paragraf,
articolul 106 al doilea paragraf, articolul 111 alineatul (5), articolul 125 alineatul (10) i articolul 127 alineatul (6),
avnd n vedere Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind dispoziii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regional pentru obiectivul de
cooperare teritorial european (2), n special articolul 14 alineatul (5),
Dup consultarea Comitetului de coordonare pentru fondurile structurale i de investiii europene,
ntruct:
(1)

Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei (3) stabilete dispoziiile necesare pentru
pregtirea programelor. Pentru a asigura implementarea programelor finanate de fondurile structurale i de
investiii europene (fondurile ESI), este necesar s se stipuleze dispoziii suplimentare pentru aplicarea Regula
mentului (UE) nr. 1303/2013. Pentru a facilita accesul la aceste dispoziii i a oferi o imagine de ansamblu cuprin
ztoare cu privire la acestea, ele ar trebui s fie prevzute ntr-un act de punere n aplicare.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 320.


(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 259.
(3) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire a normelor n temeiul Regula
mentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european
de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime cu privire la modelul pentru
programele operaionale n cadrul obiectivului privind investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i n temeiul Regula
mentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului privind dispoziii specifice pentru sprijinul din partea Fondului
european de dezvoltare regional pentru obiectivul de cooperare teritorial european cu privire la modelul pentru programele de
cooperare n cadrul obiectivului de cooperare teritorial european (JO L 87, 22.3.2014, p. 1).

L 38/2

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

(2)

Modelul pentru raportul de progres privind punerea n aplicare a acordului de parteneriat ar trebui s stabileasc
condiii uniforme referitoare la prezentarea informaiilor solicitate n fiecare parte a raportului de progres, pentru
a garanta c informaiile furnizate n raportul de progres sunt coerente i comparabile i c pot fi agregate, dac
este necesar. n acest sens i lund n considerare c toate schimburile de informaii dintre statele membre i
Comisie ar trebui s se realizeze pe cale electronic, prin intermediul unui sistem instituit n acest scop, modelul
ar trebui s defineasc, de asemenea, caracteristicile tehnice ale fiecrui cmp, inclusiv formatul datelor, metoda
de introducere a datelor i limitele privind numrul de caractere. Limitele privind numrul de caractere propuse
pentru cmpurile pentru text se bazeaz pe necesitile celor mai cuprinztoare rapoarte.

(3)

Pentru a se conforma cerinelor prevzute n Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, modelul pentru raportul de
progres este mprit n cinci pri. Partea I cuprinde informaiile i evaluarea necesare pentru toate fondurile
structurale i de investiii europene. Partea II prezint informaiile i evaluarea necesare n raportul de progres
referitor la iniiativa Locuri de munc pentru tineri. Informaiile prevzute n prile III, IV i V din modelul
pentru raportul de progres ar trebui s fie furnizate pentru Fondul european de dezvoltare regional (FEDR),
Fondul social european (FSE) i Fondul de coeziune n cazul n care, n conformitate cu articolul 111 alineatul (4)
al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statele membre care au cel mult un program
operaional pentru fiecare fond au ales s includ informaiile solicitate la articolul 50 alineatul (5) din acelai
regulament i informaiile menionate la articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf literele (a), (b), (c) i (h) din
regulamentul menionat n raportul de progres privind punerea n aplicare a acordului de parteneriat n loc s le
includ n rapoartele anuale de implementare transmise n 2017 i 2019 i n raportul final de implementare. n
cazul n care aceste informaii au fost deja furnizate n partea I sau II din raportul de progres, ele nu ar trebui
repetate n partea III, IV sau V, deoarece toate informaiile ar trebui s fie prezentate doar o singur dat.

(4)

Proiectele majore reprezint o parte substanial din cheltuielile UE i sunt de importan strategic pentru
realizarea strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii. Pentru a asigura
aplicarea uniform, este necesar s existe un format standard pentru prezentarea informaiilor solicitate n vederea
aprobrii proiectelor majore. Informaiile specificate n acest model ar trebui s furnizeze suficiente garanii c,
prin contribuia financiar din partea FEDR i a Fondului de coeziune, nu se va ajunge la o pierdere semnificativ
de locuri de munc n locaiile existente din Uniune.

(5)

O analiz cost-beneficiu, incluznd o analiz economic, o analiz financiar i o evaluare a riscurilor, este o
condiie prealabil pentru aprobarea unui proiect major. Metodologia pentru realizarea analizei cost-beneficiu ar
trebui s fie elaborat pe baza celor mai bune practici recunoscute, precum i avnd n vedere asigurarea
coerenei, a calitii i a rigurozitii, att n ceea ce privete efectuarea analizei ct i n ceea ce privete evaluarea
sa de ctre Comisie sau de ctre experi independeni. Analiza cost-beneficiu a proiectelor majore ar trebui s
demonstreze c proiectul este oportun din punct de vedere economic i c contribuia din FEDR i din Fondul de
coeziune este necesar pentru ca proiectul s fie viabil din punct de vedere financiar.

(6)

Pentru a asigura condiii uniforme de punere n aplicare a articolului 106 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,
este necesar s se stabileasc un format pentru modelul pentru planul comun de aciune. Lund n considerare
faptul c toate schimburile de informaii dintre statele membre i Comisie ar trebui s se realizeze pe cale
electronic, prin intermediul unui sistem instituit n acest scop, modelul ar trebui s defineasc, de asemenea,
caracteristicile tehnice ale fiecrui cmp, inclusiv formatul datelor, metoda de introducere a datelor i limitele
privind numrul de caractere.

(7)

Avnd n vedere c cerinele de raportare pentru obiectivul privind investiiile pentru cretere economic i locuri
de munc i pentru obiectivul de cooperare teritorial european nu sunt identice, este necesar s se stabileasc
dou modele de rapoarte de implementare, unul pentru programele operaionale din cadrul obiectivului privind
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i unul pentru programele de cooperare din cadrul
obiectivului de cooperare teritorial european. Cu toate acestea, ar trebui s se garanteze c, atunci cnd
cerinele de raportare sunt identice sau similare pentru cele dou obiective, coninutul modelelor este armonizat
ct mai mult posibil.

(8)

Modelul pentru rapoartele anuale i raportul final de implementare ar trebui s stabileasc condiii uniforme
pentru prezentarea informaiilor solicitate n fiecare parte a rapoartelor. n acest fel se asigur faptul c
informaiile furnizate sunt coerente i comparabile i c pot fi agregate, dac este necesar. n acest sens i lund n
considerare c toate schimburile de informaii dintre statele membre i Comisie ar trebui s se realizeze pe cale
electronic, prin intermediul unui sistem instituit n acest scop, modelul ar trebui s defineasc, de asemenea,
caracteristicile tehnice ale fiecrui cmp, inclusiv formatul datelor, metoda de introducere a datelor i limitele
privind numrul de caractere. Limitele privind numrul de caractere propuse pentru cmpurile pentru text se
bazeaz pe necesitile celor mai cuprinztoare rapoarte.

(9)

Pentru a se conforma cerinelor din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru raportul anual de implementare n
temeiul obiectivului privind investiiile pentru cretere economic i locuri de munc, conform crora diverse
tipuri de informaii trebuie raportate n funcie de anul n cauz, modelul este mprit n trei pri n scopul de a
stabili n mod clar informaiile necesare pentru fiecare raport anual. Partea A enumer informaiile care trebuie s
figureze n fiecare an ncepnd cu 2016, partea B prevede informaii suplimentare care trebuie furnizate n

13.2.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 38/3

rapoartele prezentate n 2017 i 2019 i n rapoartele finale, iar partea C stabilete informaiile care trebuie s fie
furnizate n raportul prezentat n 2019 i n raportul final, n plus fa de informaiile prevzute n prile A i B.
n conformitate cu articolul 111 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statele
membre care au cel mult un program operaional pentru fiecare fond pot include anumite informaii n raportul
de progres n loc s le includ n rapoartele anuale de implementare prezentate n 2017 i 2019 i n raportul
final de implementare. Este necesar s se identifice aceste informaii n model pentru a se asigura aplicarea
uniform a acestor dispoziii.
(10)

n conformitate cu articolul 50 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, se pune la dispoziia
publicului un rezumat pentru ceteni privind coninutul rapoartelor anuale de implementare i al raportului final
de implementare. Acesta ar trebui s fie ncrcat ca fiier separat sub form de anex la rapoartele anuale de
implementare i la raportul de implementare final. Nu se prevede niciun model specific de rezumat pentru
ceteni, permind astfel statelor membre s utilizeze structura i formatarea pe care le consider cele mai
adecvate.

(11)

Pentru a armoniza standardele privind pregtirea i prezentarea unei declaraii de gestiune pentru care autoritatea
de management este responsabil n temeiul articolului 125 alineatul (4) primul paragraf litera (e) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este necesar s se stabileasc condiii uniforme pentru coninutul acesteia, sub
forma unui model standard.

(12)

Pentru a armoniza standardele privind pregtirea i prezentarea strategiei de audit, a opiniei de audit i a
raportului anual de control pentru care autoritatea de audit este responsabil n conformitate cu articolul 127
alineatul (4) i cu articolul 127 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ar trebui
furnizat un model care s stabileasc condiii uniforme pentru structur i care s precizeze natura i calitatea
informaiilor care urmeaz a fi utilizate pentru pregtirea lor.

(13)

Pentru a permite aplicarea prompt a msurilor prevzute n prezentul regulament, acesta ar trebui s intre n
vigoare n ziua urmtoare datei publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Model pentru raportul de progres
Raportul de progres referitor la punerea n aplicare a acordului de parteneriat menionat la articolul 52 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se ntocmete n conformitate cu modelul stabilit n anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2
Formatul pentru transmiterea informaiilor privind un proiect major
Informaiile necesare n vederea aprobrii unui proiect major, astfel cum sunt menionate la articolul 101 primul
paragraf literele (a)-(i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, sunt transmise n conformitate cu formatul stabilit n
anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3
Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu
Analiza cost-beneficiu menionat la articolul 101 primul paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se
realizeaz n conformitate cu metodologia stabilit n anexa III la prezentul regulament.

Articolul 4
Formatul modelului pentru planul de aciune comun
Coninutul planului de aciune comun menionat la articolul 106 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
se stabilete n conformitate cu modelul stabilit n anexa IV la prezentul regulament.

L 38/4

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

Articolul 5
Model pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investiiile pentru cretere economic i
locuri de munc
Rapoartele anuale i raportul final de implementare pentru obiectivul privind investiiile pentru cretere economic i
locuri de munc, astfel cum sunt menionate la articolul 111 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, se ntocmesc n
conformitate cu modelul stabilit n anexa V la prezentul regulament.
Articolul 6
Model pentru declaraia de gestiune
Declaraia de gestiune menionat la articolul 125 alineatul (4) primul paragraf litera (e) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 se prezint pentru fiecare program operaional n conformitate cu modelul stabilit n anexa VI la
prezentul regulament.
Articolul 7
Modele pentru strategia de audit, opinia de audit i raportul de control anual
(1) Strategia de audit menionat la articolul 127 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se stabilete n
conformitate cu modelul stabilit n anexa VII la prezentul regulament.
(2) Opinia de audit menionat la articolul 127 alineatul (5) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 se ntocmete n conformitate cu modelul stabilit n anexa VIII la prezentul regulament.
(3) Raportul de control anual menionat la articolul 127 alineatul (5) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 se prezint n conformitate cu modelul stabilit n anexa IX la prezentul regulament.
Articolul 8
Model pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorial european
Raportul anual i raportul final de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorial european, astfel cum sunt
menionate la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, se ntocmesc n conformitate cu modelul stabilit n
anexa X la prezentul regulament.
Articolul 9
Intrarea n vigoare
Prezentul regulament intr n vigoare n ziua urmtoare datei publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 20 ianuarie 2015.
Pentru Comisie
Preedintele
Jean-Claude JUNCKER

13.2.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 38/5

ANEXA I
MODEL PENTRU RAPORTUL DE PROGRES
PARTEA I

Informaiile i evalurile solicitate pentru toate fondurile structurale i de investiii europene (fondurile ESI)

1.

Modificarea necesitilor de dezvoltare din statul membru dup adoptarea acordului de parteneriat
[articolul 52 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(a) Descrierea general i evaluarea modificrii necesitilor de dezvoltare, inclusiv descrierea modificrilor
necesitilor de dezvoltare identificate de recomandrile relevante specifice fiecrei ri, adoptate n
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) i cu articolul 148 alineatul (4) din tratat.

(b) Alte elemente, dac este cazul.

<type='S' maxlength=24500 input='M'> (1)

2.

Progresele nregistrate n ceea ce privete realizarea strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent,
durabil i favorabil incluziunii, precum i a misiunilor specifice fondurilor, prin contribuia fondurilor
ESI la obiectivele tematice selectate i, n special, n ceea ce privete obiectivele de etap stabilite pentru
fiecare program n cadrul de performan i sprijinul utilizat pentru obiectivele legate de schimbrile
climatice [Articolul 52 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(a) Descrierea i evaluarea progreselor nregistrate n ceea ce privete ndeplinirea obiectivelor naionale din
cadrul Strategiei Europa 2020 (2) i a contribuiei din fondurile ESI n acest scop, cu trimitere la obiectivele
de etap stabilite n cadrul de performan i la sprijinul utilizat pentru obiectivele legate de schimbrile
climatice, dup caz.

(b) Descrierea i evaluarea modului n care fondurile ESI au contribuit la ndeplinirea obiectivelor tematice i a
progreselor realizate n vederea atingerii principalelor rezultate ateptate pentru fiecare dintre obiectivele
tematice stabilite n acordul de parteneriat, cu trimitere la obiectivele de etap stabilite n cadrul de
performan i la sprijinul utilizat pentru obiectivele legate de schimbrile climatice, dup caz, inclusiv, dac
este cazul, o descriere a contribuiei fondurilor ESI la realizarea coeziunii economice, sociale i teritoriale, cu
trimitere la obiectivele de etap stabilite n cadrul de performan pentru fiecare program

(c) Dac este cazul, o descriere a contribuiei fondurilor ESI la noile recomandri relevante specifice fiecrei ri.

(d) Dac este cazul, o descriere a modului n care fondurile ESI au rspuns modificrilor necesitilor de
dezvoltare.

(e) Numai pentru raportul din 2019: o analiz sintetic a datelor din tabelul 2, incluznd o evaluare a motivelor
pentru care obiectivele nu au fost atinse i a msurilor luate pentru a soluiona aceste aspecte.
(1) Legend pentru caracteristicile cmpurilor:
tip: N = Numr, D = Dat, S = ir, C = Caset pentru selectare, P = Procent
introducerea datelor: M = Manual, S = Selecie, G = Generat de sistem
maxlength = Numrul maxim de caractere, inclusiv spaiile.
(2) Pentru FEADR, descrierea i evaluarea vizeaz intele stabilite pe prioritate a Uniunii, dat fiind c contribuia la Strategia Europa 2020
este structurat n jurul celor ase prioriti ale Uniunii.

L 38/6

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

(f) Alte elemente, dac este cazul.


<type='S' maxlength=52500 input='M'>

Tabelul 1
Sprijin utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbrile climatice

A. Sprijin utilizat pentru atin


gerea obiectivelor legate de
schimbrile climatice din acor
dul de parteneriat

B. Sprijin utilizat pentru atin


gerea obiectivelor legate de
schimbrile climatice (1)

Procentul sprijinului utilizat n


raport cu acordul de partene
riat
(% B/A)

FEDR

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Fondul de coeziune

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

FSE (2)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

FEADR

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

FEPAM

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

TOTAL

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Fond

(1) Cumulat, n euro, bazat pe cheltuielile eligibile declarate Comisiei cu data-limit de 31 decembrie a anului precedent.
(2) Sunt incluse aici i resursele pentru YEI (alocarea specific pentru YEI i sprijinul corespunztor din FSE).

Tabelul 2
Numai pentru raportul din 2019 Atingerea obiectivelor de etap pe baza evalurii statului membru

Program

Prioritate

Fond (1)

Categorie (2)
de regiuni

Obiectiv (2)
tematic

Obiectivul de etap
a fost atins (da/nu)

Sprijin din
partea Uniunii

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

<type='C' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

(1) n scopul acestui tabel, YEI (alocarea specific pentru YEI i sprijinul corespunztor din FSE) este considerat un fond.
(2) Nu se aplic n cazul FEADR i FEPAM.

3.

Numai pentru raportul din 2017 Aciuni ntreprinse pentru a ndeplini condiionalitile ex ante
stabilite n acordul de parteneriat [articolul 52 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013]
Dac este cazul, informaii generale i evaluarea faptului dac aciunile ntreprinse pentru a ndeplini condiionali
tile ex ante aplicabile stabilite n acordul de parteneriat care nu au fost ndeplinite la data adoptrii acordului de
parteneriat au fost implementate n conformitate cu calendarul stabilit.

<type='S' maxlength=10500 input='M'>

13.2.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Condiionalitile
ex ante generale
aplicabile care nu
au fost deloc nde
plinite sau care au
fost parial ndepli
nite

<type='S' max
length=500 in
put='G'>

Criterii nen
deplinite

Aciune ntre
prins

<type='S'
max
length=500
input='G'>

<type='S'
max
length=1000
input='G'>

Termenullimit
(data)

<type='D'
input='G'>

Organismele
responsabile
pentru nde
plinire

<type='S'
max
length=500
input='G'>

Aciune
ncheiat
pn la
termenullimit (Da/
Nu)

L 38/7

Criterii
ndeplinite
(Da/Nu)

<type='C'
<type='C'
input='M'> input='M'>

Data preconizat
pentru imple
mentarea
deplin a celor
lalte aciuni,
dac este cazul

<type='C' in
put='M'>

Comentariu
(pentru
fiecare
aciune)

<type='S'
max
length=2000
input='M'>

Aciunea 1

Aciunea 2

Condiionalitile
ex ante tematice
aplicabile care nu
au fost deloc nde
plinite sau care au
fost parial ndepli
nite

<type='S' max
length=500 in
put='G'>

Criterii nen
deplinite

Aciune ntre
prins

<type='S'
max
length=500
input='G'>

<type='S'
max
length=1000
input='G'>

Termenullimit
(data)

<type='D'
input='G'>

Organismele
responsabile
pentru nde
plinire

<type='S'
max
length=500
input='G'>

Aciune
ncheiat
pn la
termenullimit (Da/
Nu)

Criterii
ndeplinite
(Da/Nu)

<type='C'
<type='C'
input='M'> input='M'>

Data preconizat
pentru imple
mentarea
deplin a celor
lalte aciuni,
dac este cazul

<type='C' in
put='M'>

Comentariu
(pentru
fiecare
aciune)

<type='S'
max
length=2000
input='M'>

Aciunea 1

Aciunea 2

4.

Implementarea mecanismelor de asigurare a coordonrii ntre fondurile ESI i alte instrumente de


finanare ale Uniunii i naionale i cu Banca European de Investiii (BEI) [articolul 52 alineatul (2)
litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

(a) O evaluare a implementrii mecanismelor de coordonare prevzute n acordul de parteneriat i, dac este
cazul, a oricror probleme ntlnite n cursul implementrii.
(b) Dac este cazul, o descriere a mecanismelor de coordonare noi i modificate.
(c) Alte elemente, dac este cazul.
5.

Implementarea abordrii integrate a dezvoltrii teritoriale sau un rezumat al implementrii abordrilor


integrate pe baza programelor, inclusiv progresele nregistrate n vederea realizrii domeniilor prioritare
stabilite pentru cooperare [articolul 52 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(a) Observaii generale i evaluare.
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

L 38/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

(b) n legtur cu articolul 15 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Prezentare general a implementrii dezvoltrii locale plasate sub responsabilitatea comunitii.
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
(c) n legtur cu articolul 15 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Prezentare general a implementrii investiiilor teritoriale integrate, dac este cazul.
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
(d) n legtur cu articolul 15 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dac este
cazul, prezentare general a implementrii strategiilor macroregionale i a strategiilor privind bazinele
maritime.
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
(e) n legtur cu articolul 15 alineatul (2) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dac este
cazul, o prezentare general a implementrii abordrii integrate pentru a rspunde nevoilor specifice ale
zonelor geografice cel mai grav afectate de srcie sau ale grupurilor-int supuse celui mai ridicat risc de
discriminare sau de excluziune social.
O descriere a aciunilor ntreprinse pentru a rspunde nevoilor specifice ale zonelor geografice cel mai
grav afectate de srcie sau ale grupurilor-int supuse celui mai ridicat risc de discriminare sau de
excluziune social.
O descriere a rezultatelor obinute n ceea ce privete soluionarea nevoilor acestor zone geografice/
grupuri-int.
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
(f) n legtur cu articolul 15 alineatul (2) litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dac este
cazul, prezentare general a implementrii msurilor de soluionare a provocrilor demografice ale zonelor
care sufer de pe urma unor handicapuri naturale sau demografice grave i permanente.
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
6.

Dac este cazul, aciunile ntreprinse pentru consolidarea capacitii autoritilor din statele membre i a
beneficiarilor n privina administrrii i utilizrii fondurilor ESI [articolul 52 alineatul (2) litera (f) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

7.

Aciunile ntreprinse i progresele realizate n vederea reducerii sarcinii administrative pentru


beneficiari [articolul 52 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

8.

Rolul partenerilor menionai la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 n punerea n aplicare
a acordului de parteneriat [articolul 52 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
(a) Descrierea i evaluarea rolului partenerilor selectai n vederea elaborrii raportului de progres, cu trimitere la
acordul de parteneriat.
(b) Descrierea i evaluarea implicrii partenerilor selectai n procesul de implementare a programelor, inclusiv
participarea n comitetele de monitorizare a programelor.
(c) Alte elemente, dac este cazul.
<type='S' maxlength=21000 input='M'>

13.2.2015
9.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/9

Un rezumat al aciunilor ntreprinse n ceea ce privete aplicarea principiilor orizontale i a obiectivelor


de politic pentru implementarea fondurilor ESI [articolul 52 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013]
(a) Un rezumat al aciunilor ntreprinse n ceea ce privete aplicarea principiilor orizontale pentru a asigura
promovarea i monitorizarea acestor principii n diversele tipuri de programe, cu referire la coninutul
acordului de parteneriat:
1. egalitatea de anse ntre femei i brbai, nediscriminare, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap;
2. dezvoltarea durabil (protecia mediului, utilizarea eficient a resurselor, atenuarea schimbrilor climatice
i adaptarea la acestea, biodiversitatea i prevenirea riscurilor).
(b) Un rezumat al msurilor implementate pentru a asigura integrarea obiectivelor de politic orizontal, cu
referire la coninutul acordului de parteneriat.
(c) Alte elemente, dac este cazul.
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

PARTEA II

Informaii i evaluri privind iniiativa Locuri de munc pentru tineri [n sensul articolului 19 alineatul (5)
din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (1)]
10.

Implementarea iniiativei Locuri de munc pentru tineri (YEI) [articolul 19 alineatul (5) din
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013]
(a) O descriere general a implementrii YEI, inclusiv modul n care YEI a contribuit la implementarea garaniei
pentru tineret, cu exemple concrete de intervenii sprijinite n cadrul YEI.
(b) Descrierea oricror probleme ntmpinate n implementarea YEI i a msurilor luate pentru remedierea
acestor probleme.
(c) O evaluare a implementrii YEI cu privire la obiectivele i intele stabilite i la contribuia pentru
implementarea garaniei pentru tineret.
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

PARTEA III

Informaiile i evalurile care trebuie s fie oferite pentru politica de coeziune n cazul n care se recurge la
opiunea prevzut la articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de a include anumite
elemente din rapoartele anuale de implementare n raportul de progres care trebuie s fie prezentate n
2017 i 2019
11.

Informaii i evaluri suplimentare care pot fi adugate n funcie de coninutul i obiectivele


programului operaional [articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, incluse, dac
este necesar, pentru a completa alte seciuni din raportul de progres]

11.1. Progresele nregistrate n ceea ce privete implementarea abordrii integrate a dezvoltrii teritoriale, inclusiv a
dezvoltrii regiunilor care se confrunt cu dificulti demografice i cu handicapuri naturale sau permanente, a
dezvoltrii urbane durabile i a dezvoltrii locale plasate sub responsabilitatea comunitii n cadrul programului
operaional.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
(1) Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470). Aceast parte trebuie s fie completat
doar de statele membre cu regiuni eligibile pentru YEI, n conformitate cu articolul 16 din acest regulament.

L 38/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

11.2. Progresele realizate n ceea ce privete implementarea aciunilor menite s consolideze capacitatea autoritilor
statelor membre i a beneficiarilor de a administra i a utiliza fondurile.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.3. Progresele nregistrate n implementarea unor eventuale aciuni transnaionale i interregionale.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.4. Progresele realizate n implementarea unor msuri care s rspund nevoilor specifice din zonele geografice cele
mai afectate de srcie sau ale grupurilor-int expuse cel mai mult riscului de discriminare sau excluziune
social, n special n ceea ce privete comunitile marginalizate, persoanele cu handicap, omajul de lung durat
i tinerii care nu au un loc de munc, inclusiv, dac este cazul, resursele financiare utilizate.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

PARTEA IV

Informaii i evaluri privind implementarea YEI n cazul n care se utilizeaz opiunea prevzut la
articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care trebuie s fie prezentate n 2019 (1)
12.

Implementarea YEI [articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013]
(a) O descriere a principalelor constatri ale evalurii menionate la articolul 19 alineatul (6) din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013 care evalueaz eficacitatea, eficiena i impactul sprijinului comun oferit din FSE i al
alocrii specifice pentru YEI, inclusiv pentru implementarea garaniei pentru tineret.
(b) Descrierea i evaluarea calitii ofertelor de munc primite de participanii la YEI, inclusiv tinerii defavorizai,
cei care provin din comuniti marginalizate i cei care prsesc sistemul educaional fr a fi obinut o
calificare.
(c) Descrierea i evaluarea progreselor participanilor la YEI n ceea ce privete continuarea studiilor, gsirea unor
locuri de munc durabile i decente sau orientarea ctre ucenicie sau stagii de calitate.
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

PARTEA V

Informaiile i evalurile care trebuie s fie oferite pentru politica de coeziune n cazul n care se recurge la
opiunea prevzut la articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (incluse, dac este cazul,
pentru a completa celelalte seciuni ale raportului de progres) care trebuie s fie prezentate n 2019
13.

Contribuia programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i


favorabil incluziunii [articolul 50 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Informaii privind contribuia programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i
favorabil incluziunii i evaluarea acesteia.

<type='S' maxlength=17500 input='M'>


(1) Aceast parte trebuie s fie completat doar de statele membre cu regiuni eligibile pentru YEI, n conformitate cu articolul 16 din
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


ANEXA II

Formatul pentru transmiterea informaiilor privind un proiect major

PROIECT MAJOR
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONAL/FONDUL DE COEZIUNE

INVESTIII N INFRASTRUCTUR/PRODUCTIVE

Titlul proiectului

<type='S' maxlength=255 input='M'>

CCI

<type='S' maxlength=15 input='S'>

L 38/11

L 38/12

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

A.

ORGANISMUL RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MAJOR I CAPACITATEA SA

A.1.

Autoritatea responsabil pentru cererea de proiect (i anume autoritatea de management sau


organismul intermediar)
A.1.1.

Nume:

<type='S' maxlength='200' input='M'> (1)

A.1.2.

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3.

Numele persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4.

Funcia persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5.

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.1.6.

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

(1) Legend pentru caracteristicile cmpurilor:


tip: N = Numr, D = Dat, S = ir, C = Caset pentru selectare, P = Procent
introducerea datelor: M = Manual, S = Selecie, G = Generat de sistem
maxlength = Numrul maxim de caractere, inclusiv spaiile

A.2.

Organismul/organismele (1) responsabil(e) de implementarea proiectului (beneficiar/beneficiari (2))


A.2.1.

Nume:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2.

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3.

Numele persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4.

Funcia persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5.

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.2.6.

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.

Detalii privind ntreprinderea (a se completa doar pentru investiiile productive)

A.3.1.

Numele ntreprinderii:
< type='S' maxlength='200' input='M'>

A.3.2.

Este ntreprinderea o IMM (3) ? <type='C' input=M>


Da

A.3.3.

Nu

Cifra de afaceri (valoare n milioane EUR i an):


A.3.3.1. Valoare n milioane EUR <type='N' input='M'>
A.3.3.2. An <type='N' input='M'>

(1) Dac exist mai multe organisme responsabile de implementare, includei informaii privind beneficiarul principal (ceilali vor fi
menionai la punctul A.5).
(2) n cazul unui proiect PPP n care un partener privat va fi selectat dup aprobarea operaiunii s fie beneficiar, n conformitate cu
articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aceast seciune trebuie s cuprind informaii privind organismul de
drept public care iniiaz operaiunea (i anume autoritatea contractant).
(3) Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

13.2.2015
A.3.4.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/13

Numrul total de persoane angajate (valoare i an):


A.3.4.1. Numrul persoanelor angajate <type='N' input='M'>
A.3.4.2. An <type='N' input='M'>

A.3.5.

Structura grupului:
Capitalul sau drepturile de vot ale ntreprinderii sunt deinute, n proporie de cel puin 25 %, de o ntreprindere
sau de un grup de ntreprinderi care nu corespunde definiiei unei IMM? <type='C' input='M'>
Da

Nu

Indicai numele i descriei structura grupului.


< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.

Capacitatea organismului responsabil cu implementarea proiectului, menionndu-se capacitatea sa


tehnic, juridic, financiar i administrativ (1)

A.4.1.

Capacitatea tehnic (v rugm s furnizai cel puin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului i
s precizai numrul persoanelor cu o astfel de expertiz disponibile n cadrul organizaiei i alocate proiectului)
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.2.

Capacitatea juridic (indicai cel puin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum i
capacitatea sa de a ntreprinde aciuni legale, dac este necesar).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.3.

Capacitatea financiar (v rugm s confirmai cel puin capacitatea financiar a organismului responsabil pentru
implementarea proiectului, pentru a demonstra c acesta este n msur s garanteze lichiditile necesare pentru o
finanare adecvat a proiectului, astfel nct s se asigure implementarea cu succes a acestuia i funcionarea n viitor, n
plus fa de celelalte activiti ale organismului)
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.4.

Capacitatea administrativ (ca informaii minime, v rugm s indicai cel puin proiectele finanate de UE i/sau
proiectele comparabile realizate n cursul ultimilor zece ani i, n absena unor astfel de exemple, s indicai dac nevoile de
asisten tehnic au fost luate n considerare; v rugm s menionai existena unor mecanisme instituionale precum
unitatea de implementare a proiectului (UIP) capabil s implementeze i s deruleze proiectul i, dac este posibil,
includei organigrama propus pentru implementarea i derularea proiectului).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.5.

Furnizai informaii cu privire la toate acordurile instituionale relevante cu pri tere pentru
implementarea proiectului i exploatarea cu succes a facilitilor care au fost planificate i eventual
ncheiate
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

(1) n cazul unui proiect PPP i n cazul n care partenerul privat nu a fost nc selectat, aceast seciune ar trebui s conin criteriile minime
de calificare care trebuie s fie ndeplinite pentru preselecie n ofert i o justificare a acestor criterii. Cererea trebuie, de asemenea, s
descrie toate procedurile instituite pentru elaborarea, monitorizarea i gestionarea proiectului PPP.

L 38/14
A.5.1.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

Oferii detalii cu privire la modul n care va fi gestionat infrastructura dup ncheierea proiectului (i anume, numele
operatorului; metode de selecie administrare public sau concesiune; tip de contract etc.).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.

DESCRIEREA INVESTIIEI I AMPLASAREA EI; EXPLICAIE PRIVIND COERENA CU AXELE PRIORITARE RELEVANTE
ALE PROGRAMULUI (PROGRAMELOR) OPERAIONAL(E) N CAUZ I PRIVIND CONTRIBUIA PRECONIZAT LA
REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE ALE AXELOR PRIORITARE RESPECTIVE I LA DEZVOLTAREA SOCIOECO
NOMIC

B.1.

Programul (programele) operaional(e) i axele prioritare

B.1.1.

ICC al PO

Axa prioritar a OP

PO 1<type='S' input='S'>

Ax prioritar a PO 1<type='S' input='S'>

PO 1<type='S' input='S'>

Ax prioritar a PO 1<type='S' input='S'>

PO 2<type='S' input='S'>

Ax prioritar a PO 2<type='S' input='S'>

PO 2<type='S' input='S'>

Ax prioritar a PO 2<type='S' input='S'>

Proiectul figureaz pe lista proiectelor majore din programul (programele) operaional(e)? (1) <type='C' input='M'>
Da

B.2.

Nu

Clasificarea activitilor din cadrul proiectului (2)


Cod

Sum

Procent

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2. Cod pentru dimensiunea form de


finanare
(n unele cazuri pot fi relevante
mai multe coduri a se furniza
procentele stabilite pe baza unui
calcul pro rata)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3. Cod pentru dimensiunea teritorial


(n unele cazuri pot fi relevante
mai multe coduri a se furniza
procentele stabilite pe baza unui
calcul pro rata)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.1. Cod (coduri) pentru dimensiunea


domeniu de intervenie
(Ar trebui s se foloseasc mai
multe coduri dac, pe baza unui
calcul pro rata, sunt vizate mai
multe domenii de intervenie)

(1) Conform articolului 102 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(2) Anexa I la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, n ceea ce
privete metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbrile climatice, stabilirea obiectivelor de etap i a intelor n
cadrul de performan i nomenclatura categoriilor de intervenie pentru fondurile structurale i de investiii europene (JO L 69,
8.3.2014, p. 65).

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/15

Cod

Sum

Procent

B.2.4. Cod pentru mecanismul de aplicare


teritorial

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5. Cod pentru dimensiunea obiectiv


tematic
(n unele cazuri pot fi relevante
mai multe coduri a se furniza
procentele stabilite pe baza unui
calcul pro rata)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6. Cod pentru dimensiunea econo


mic (cod NACE (1))
(n unele cazuri pot fi relevante
mai multe coduri a se furniza
procentele stabilite pe baza unui
calcul pro rata)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7. Cod pentru dimensiunea amplasa


ment (NUTS III) (2)
(n unele cazuri pot fi relevante
mai multe coduri a se furniza
procentele stabilite pe baza unui
calcul pro rata)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8. Natura investiiei (3) (a se completa


doar pentru investiiile productive)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9. Produsul n cauz (4) (a se completa


numai pentru investiiile productive)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

(1) NACE-Rev.2, cod cu 4 cifre: Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 393,
30.12.2006, p. 1).
(2) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 154, 21.6.2003, p. 1) astfel cum a
fost modificat. A se utiliza codul NUTS III cel mai detaliat i mai relevant. n cazul n care un proiect vizeaz mai multe
zone individuale de nivel NUTS III, se va lua n considerare utilizarea codului NUTS III sau coduri superioare.
(3) Construcie nou = 1; extindere = 2; transformare/modernizare = 3; schimbarea localitii = 4; creare prin preluare = 5.
(4) Nomenclatura combinat (NC), Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

B.3.

Descrierea proiectului

B.3.1.

V rugm s furnizai o scurt descriere a proiectului (maximum 2 pagini) (prezentai situaia existent, aspectele care vor
fi abordate, instalaiile care urmeaz s fie construite etc.), o hart care s indice zona proiectului (1), date de geoloca
lizare (2) i principalele componente ale proiectului, nsoite de o estimare a costurilor individuale totale (fr defalcarea
costurilor pe activiti).
n cazul investiiilor productive, trebuie s se furnizeze, de asemenea, o descriere tehnic detaliat care s
includ: activitile vizate i principalele lor caracteristici, instituia, principalele activiti i principalele
elemente ale structurii financiare a ntreprinderii, principalele aspecte ale investiiei, descrierea tehnologiei i
echipamentului de producie i descrierea produselor.
< type='S' maxlength='7000' input='M'>

(1) n cazul unui PPP n care partenerul privat nu a fost nc selectat i are responsabilitatea de a asigura amplasarea, solicitantul nu are
obligaia s furnizeze o hart care s indice zona proiectului.
(2) V rugm s furnizai n apendicele 5 date de geolocalizare n format vectorial, coninnd poligoane, linii i/sau puncte, dup caz, pentru
a reprezenta proiectul preferabil n format de fiier.

L 38/16
B.3.2.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Acest proiect reprezint o etap a unui proiect major (1) ? <type='C' input='M'>
Da

B.3.3.

13.2.2015

Nu

n cazul n care proiectul reprezint o etap a unui proiect de ansamblu, oferii o descriere concis a etapelor prevzute
pentru implementare, artnd n ce mod aceste etape sunt independente una de alta din punct de vedere tehnic i financiar.
Indicai care au fost criteriile utilizate pentru divizarea proiectului n etape. V rugm s indicai partea din proiectul de
ansamblu (sub form de procente) care este acoperit de aceast faz. n cazul n care proiectul este cofinanat din mai
multe programe operaionale, indicai programele operaionale corespunztoare diverselor pri i alocarea proporional.
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

B.3.4.

A aprobat Comisia n trecut o parte din acest proiect major? <type='C' input=M>
Da

Nu

Dac da, v rugm s furnizai numrul CCI al proiectului major aprobat.


< type='S' input='S'>

Dac acest proiect este o parte a unui proiect major cu mai multe etape a crui prim etap s-a desfurat n
perioada 2007-2013, v rugm s furnizai o descriere a obiectivelor fizice i financiare ale etapei precedente,
inclusiv o descriere a implementrii primei faze, i s confirmai c proiectul este sau va fi gata s fie folosit n
conformitate cu obiectivul propus.
< type='S' maxlength='10500' input='M'>

B.3.5.

Proiectul face parte dintr-o reea transeuropean care a fcut obiectul unui acord la nivelul Uniunii? <type='C' input='M'>
Da

Nu

Dac da, v rugm s furnizai detalii i trimiteri la legislaia relevant a UE (2).


< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.3.6.

n cazul investiiilor productive, este investiia:


(i) reglementat de articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului (3) ? <type='C' input='M'>
Da

Nu

(1) Un proiect major care a nceput n perioada de programare 2007-2013, n cursul creia au fost finalizate una sau mai multe etape ale
proiectului, iar acest proiect reprezint o etap care va fi efectuat i finalizat n perioada de programare 2014-2020, sau un proiect care
a nceput n perioada de programare 2014-2020, pentru care acest proiect reprezint o etap care va fi finalizat, n timp ce etapa
urmtoare va fi finalizat n perioada de programare actual sau urmtoare.
(2) Pentru energie: este proiectul definit ca proiect de interes comun n temeiul Regulamentului nr. 347/2013 privind liniile directoare
pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE i de modificare a Regulamentelor (CE)
nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 i (CE) nr. 715/2009? Pentru transport: este proiectul reglementat de Regulamentul (UE)
nr. 1315/2013 privind orientrile Uniunii pentru dezvoltarea reelei transeuropene de transport i de abrogare a Deciziei
nr. 661/2010/UE?
3
( ) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de
dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/17

Dac da, v rugm s explicai cum contribuie la crearea i meninerea locurilor de munc (n special
pentru tineri)
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
(ii) reglementat de articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013? <type='C'
input='M'>
Da

Nu

Dac da, v rugm s explicai cum contribuie la prioritile de investiii stabilite la articolul 5 alineatele (1)
i (4) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 i, dac investiia respectiv implic cooperarea ntre
ntreprinderi mari i IMM-uri, cum contribuie la prioritile de investiii de la articolul 5 alineatul (2) din
regulamentul respectiv.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
B.4.

Obiectivele proiectului i coerena cu axele prioritare relevante ale programului (programelor)


operaional(e) n cauz i contribuia preconizat la realizarea obiectivelor i rezultatelor specifice ale
axelor prioritare respective i contribuia preconizat la dezvoltarea socioeconomic a zonei acoperite
de programul operaional.

B.4.1.

Care sunt principalele obiective ale proiectului? V rugm s le enumerai i s oferii o scurt explicaie
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.2.

V rugm s oferii detalii privind coerena proiectului cu axele prioritare relevante ale programului (programelor)
operaional(e) i privind contribuia preconizat la atingerea indicatorilor de rezultat n cadrul obiectivelor specifice
prevzute de axele prioritare respective
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.3.

V rugm s explicai cum va contribui proiectul la dezvoltarea socioeconomic a zonei acoperite de programul operaional
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.4.

V rugm s precizai ce msuri au fost planificate/luate de ctre beneficiar pentru a asigura utilizarea optim a infras
tructurii n faza de exploatare
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.

COSTUL TOTAL I COSTUL ELIGIBIL TOTAL

C.1.

V rugm s completai tabelul de mai jos, lund n considerare urmtoarele aspecte


1. Costurile neeligibile cuprind: (i) cheltuielile efectuate n afara perioadei de eligibilitate; (ii) cheltuielile
neeligibile n temeiul normelor UE i naionale aplicabile (iii) alte cheltuieli neprezentate pentru cofinanare.
NB: Data de ncepere a eligibilitii cheltuielilor este data de transmitere a programului operaional Comisiei
sau data de 1 ianuarie 2014, fiind reinut data care survine mai devreme (1).
2. Provizioanele pentru cheltuieli neprevzute nu pot depi 10 % din costul total fr cheltuieli neprevzute.
Aceste provizioane pentru cheltuieli neprevzute pot fi incluse n costurile eligibile totale utilizate pentru
calcularea contribuiei planificate a fondurilor.
3. O ajustare a preurilor poate fi inclus, dup caz, pentru a acoperi o inflaie estimat n cazul n care
costurile eligibile sunt exprimate n preuri constante.
4. TVA-ul recuperabil nu este eligibil. n cazul n care TVA-ul este considerat eligibil, v rugm s oferii
explicaii.

(1) Cu excepia cazului n care trebuie s aplice norme specifice proiectului, de exemplu, privind ajutorul de stat.

L 38/18

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

5. Costul total trebuie s includ toate costurile ocazionate de proiect, de la planificare pn la supervizare, i
trebuie s includ TVA-ul, indiferent dac este recuperabil sau nu.
6. Achiziionarea de terenuri neconstruite i de terenuri construite cu o sum mai mare de 10 % din
cheltuielile eligibile totale ale operaiunii n cauz, n conformitate cu articolul 69 alineatul (3) litera (b) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. n cazuri excepionale i justificate corespunztor, se poate autoriza un
procent mai ridicat pentru operaiunile privind conservarea mediului.
7. Costurile eligibile totale nainte de luarea n considerare a cerinelor stabilite la articolul 61 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
n EUR

Costuri totale
(A)

Costuri
neeligibile (1)
(B)

Costuri eligibile
(C) = (A) (B)

Procent din costu


rile eligibile totale

Input

Input

Calculate

Calculat

Onorarii legate de planifi


care/proiectare

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

Cumprare terenuri

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'> (6)

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

Cldiri i construcii

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

Instalaii i maini sau echi


pamente

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

Cheltuieli neprevzute (2)

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

Ajustarea preurilor (dac


este cazul) (3)

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

Publicitate

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

Supervizare n cursul exe


cutrii lucrrilor de con
strucii

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

Asisten tehnic

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'> (5)

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'> (7)

<type='P' in
put='G'>

10

11

12

Subtotal

(TVA (4))

TOTAL

V rugm s furnizai cursul de schimb i referina (dac este cazul)


< type='S' maxlength='875' input='M'>
Dac avei comentarii cu privire la oricare dintre elementele de mai sus (de exemplu, nu sunt luate n calcul
cheltuielile neprevzute, TVA-ul eligibil), v rugm s le menionai mai jos.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

13.2.2015
C.2.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/19

Verificarea conformitii cu normele privind ajutoarele de stat


Considerai c acest proiect implic acordarea de ajutoare de stat? <type='C' input='M'>
Da

Nu
1

Dac da, v rugm s completai tabelul de mai jos ( ):

Valoarea ajutorului
(EUR) n echivalent
subvenie brut (1)

Valoarea total a
costurilor eligibile
(EUR) (2)

Intensitatea ajutoru
lui
(n %)

Numrul ajutorului
de stat/numrul de
nregistrare al ajuto
rului cu exceptare pe
categorii

Schem de ajutor apro


bat sau ajutor individual
aprobat

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='P' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

Ajutor care intr sub in


cidena unei reglementri
de exceptare pe categorii

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='P' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

Ajutor n conformitate
cu decizia privind servi
ciul de interes economic
general (3) sau cu regula
mentul privind serviciile
publice de transport ru
tier de cltori (4)

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='P' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

Totalul ajutorului acordat

<type='N' in
put='G'>

Nu se aplic

Nu se aplic

Nu se aplic

(1) Echivalent subvenie brut (ESB) nseamn valoarea actualizat a ajutorului exprimat ca procent din valoarea actualizat
a costurilor eligibile, calculat la data acordrii ajutorului pe baza ratei de referin aplicabile la data respectiv.
(2) Normele privind ajutorul de stat cuprind dispoziii privind costurile eligibile. n aceast coloan, statele membre ar trebui
s indice cuantumul total al costurilor eligibile pe baza normelor privind ajutoarele de stat care au fost aplicate.
(3) Decizia 2012/21/UE a Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene n cazul ajutoarelor de stat sub form de compensaii pentru obligaia de serviciu public
acordate anumitor ntreprinderi crora le-a fost ncredinat prestarea unui serviciu de interes economic general (JO L 7,
11.1.2012, p. 3).
(4) Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile
publice de transport feroviar i rutier de cltori i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 i nr. 1107/70 ale
Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).

Dac nu, v rugm s explicai n detaliu argumentele care au stat la baza stabilirii faptului c proiectul nu
implic acordarea de ajutoare de stat (2). V rugm s furnizai aceste informaii pentru toate grupurile de
beneficiari poteniali ai ajutorului de stat, de exemplu, n cazul unei infrastructuri, pentru proprietar,
constructori, operator i pentru utilizatorii infrastructurii. Dac este cazul, v rugm s indicai dac motivul
pentru care considerai c proiectul nu presupune ajutor de stat este c (i) proiectul nu vizeaz o activitate
economic (inclusiv activiti n domeniul public) sau c (ii) destinatarul (destinatarii) sprijinului beneficiaz de
un monopol legal pentru activitile relevante i nu sunt activi n alt sector liberalizat (sau vor ine contabiliti
separate n cazul n care sunt activi n alte sectoare).
< type='S' maxlength='3500' input='M'>
C.3.

Calcularea costurilor eligibile totale


Costurile eligibile totale, dup luarea n considerare a cerinelor stabilite la articolul 61 din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, ar trebui s fie utilizate pentru a verifica dac proiectul a atins pragul pentru a fi considerat un
proiect major, n conformitate cu articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(1) Aceast cerere nu nlocuiete notificarea ctre Comisie n temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat. O decizie pozitiv a Comisiei cu
privire la proiectul major, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, nu constituie o autorizare a ajutorului de stat.
(2) Serviciile Comisiei au oferit orientri statelor membre pentru a facilita evaluarea atunci cnd investiiile n infrastructur implic un
ajutor de stat. n special, serviciile Comisiei au pregtit grile de analiz. O comunicare privind noiunea de ajutor este n prezent n curs de
pregtire. Comisia invit statele membre s foloseasc grilele de analiz sau alte metode pentru a explica de ce consider c sprijinul nu
implic acordarea unui ajutor de stat.

L 38/20

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

V rugm s alegei opiunea corespunztoare i s completai informaiile cerute. Pentru operaiunile care nu
genereaz venituri, alegei metoda de la articolul 61 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 i stabilii aplicarea pro rata a veniturilor nete actualizate la 100 %.

Metoda de calculare a veniturilor nete poteniale

Metoda aleas de autoritatea de management pentru


sectorul, subsectorul sau tipul de operaiune n cauz (1)
(bifai numai o caset)

Calcularea venitului net actualizat

<type='C' input='M'>

Metoda forfetar

<type='C' input='M'>

Metoda ratei de cofinanare reduse

<type='C' input='M'>

(1) Conform articolului 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Calcularea veniturilor nete actualizate [articolul 61 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Valoare

1.

Costurile eligibile totale nainte de luarea n considerare a cerinelor stabilite la


articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate)
[Seciunea C.1.12(C)]

<type='N' input='G'>

2.

Aplicarea pro rata a venitului net actualizat (%) (dac este cazul) = (E. 1.2.9)

<type='N' input='M'>

3.

Costurile eligibile totale dup luarea n considerare a cerinelor stabilite la arti


colul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate) = (1) *
(2)
Valoarea maxim a contribuiei publice trebuie s respecte normele privind ajutoarele
de stat i cuantumul total al ajutorului acordat raportat mai sus (dac este cazul)

<type='N' input='M'>

Metoda forfetar sau metoda ratei de cofinanare reduse [articolul 61 alineatul (3) litera (a) i articolul 61
alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Valoare

1.

Costurile eligibile totale nainte de luarea n considerare a cerinelor stabilite la


articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate)
[Seciunea C.1.12(C)]

<type='N' input='G'>

2.

Rata forfetar pentru venitul net, astfel cum este definit n anexa V la Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013 sau n actele delegate (RF) (%)

<type='N' input='M'>

3.

Costurile eligibile totale dup luarea n considerare a cerinelor stabilite la arti


colul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate) = (1)
(1-RF) (*)
Valoarea maxim a contribuiei publice trebuie s respecte normele privind ajutoarele
de stat i cuantumul total al ajutorului acordat raportat mai sus (dac este cazul)

<type='N' input='M'>

(*) n cazul metodei ratei de cofinanare reduse, aceast formul nu este aplicabil (rata forfetar este reflectat de rata de cofi
nanare a axei prioritare, ceea ce d natere unei finanri FEDR/FC mai reduse) i costurile eligibile totale sunt egale cu
suma menionat la punctul 1

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

D.

STUDIILE DE FEZABILITATE EFECTUATE, INCLUSIV ANALIZA OPIUNILOR, I REZULTATELE

D.1.

Analiza cererii

L 38/21

V rugm s furnizai un rezumat al analizei cererii, inclusiv estimri privind rata de cretere a cererii, pentru a
demonstra necesitatea proiectului, n conformitate cu abordarea prevzut n anexa III la prezentul regulament
(Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu). Cel puin urmtoarele informaii ar trebui s fie incluse:
(i)

metodologia utilizat pentru proiecii;

(ii) ipoteze i date de referin (de exemplu, traficul n trecut i estimri privind traficul n viitor n absena
proiectului);
(iii) proiecii pentru opiunile selectate, dac este cazul;
(iv) aspectele privind oferta, inclusiv analizarea ofertei existente i a evoluiilor preconizate (infrastructur);
(v) efectul de reea (dac este cazul).
n cazul investiiilor productive, descriei pieele-int i furnizai un rezumat al analizei cererii, inclusiv rata de
cretere a cererii, defalcat, dup caz, pe state membre i separat, pe ri tere luate n ansamblu.
< type='S' maxlength='10500' input='M'>

D.2.

Analiza opiunilor

D.2.1.

V rugm s descriei pe scurt opiunile alternative luate n considerare n studiile de fezabilitate (maximum 2-3 pagini) n
conformitate cu abordarea prevzut n anexa III la prezentul regulament (Metodologia de realizare a analizei costbeneficiu). Cel puin urmtoarele informaii ar trebui s fie incluse:
(i)

costurile de investiie totale i costurile operaionale pentru opiunile luate n considerare;

(ii) opiunile privind mrimea (n raport cu criterii tehnice, operaionale, economice, sociale i de mediu) i
opiunile privind amplasarea infrastructurii propuse;
(iii) opiuni tehnologice pe componente i pe sistem;
(iv) riscurile pentru fiecare alternativ, inclusiv riscurile legate de efectele schimbrilor climatice i condiiile
meteorologice extreme;
(v) indicatorii economici pentru opiunile luate n considerare, dac este cazul (1);
(vi) tabel recapitulativ prezentnd toate avantajele i dezavantajele opiunilor luate n considerare.
n plus, n cazul investiiilor productive, oferii detalii privind capacitatea [de exemplu, capacitatea ntreprinderii
nainte de investiie (n uniti pe an), data de referin, capacitatea dup investiie (n uniti pe an), estimare
privind rata de utilizare a capacitii].
< type='S' maxlength='10500' input='M'>
D.2.2

V rugm s menionai criteriile luate n considerare pentru selectarea celei mai bune soluii [clasificndu-le n funcie de
importan i de metoda de evaluare, innd cont de rezultatele evalurii privind vulnerabilitatea fa de schimbrile
climatice i ale evalurii riscurilor i de procedurile EIM/ESM, dup caz (a se vedea seciunea F de mai jos] i justificai, pe
scurt, opiunea aleas n conformitate cu anexa III la prezentul regulament (Metodologia de realizare a analizei costbeneficiu) (2)
< type='S' maxlength='7000' input='M'>

(1) n cazul n care diferitele opiuni prezint realizri i externaliti diferite (presupunnd c toate opiunile au acelai obiectiv), de
exemplu, n cazul proiectelor privind deeurile solide, se recomand s se efectueze o analiz cost-beneficiu simplificat pentru toate
opiunile principale, pentru a selecta cea mai bun alternativ i parametrii economici ai unui proiect, cum ar fi valoarea actualizat net
economic ar trebui s fie factorul decisiv n procesul de selecie.
(2) n cazul unui proiect PPP, aceast seciune ar trebui s includ o justificare a alegerii metodei de achiziii publice, inclusiv prin intermediul
unei analize a raportului calitate-pre, folosind elemente de comparaie rezonabile din sectorul public.

L 38/22
D.3.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

Fezabilitatea opiunii selectate


Oferii un scurt rezumat privind fezabilitatea opiunii selectate care s fac referire la urmtoarele dimensiuni
eseniale: aspectul instituional, tehnic, de mediu, emisiile de gaze cu efect de ser, efectele i riscurile
schimbrilor climatice pentru proiect (dac este cazul), precum i alte aspecte, innd cont de riscurile
identificate pentru a dovedi fezabilitatea proiectului. V rugm s completai tabelul fcnd trimitere la
documentele relevante.

D.3.1

Aspectul instituional
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.2.

Aspecte tehnice, n special amplasarea, capacitatea nominal a infrastructurii principale, justificarea domeniului de aplicare
i a dimensiunii proiectului n contextul cererii estimate, justificarea alegerilor fcute cu privire la evaluarea riscurilor de
dezastre naturale i climatice (dup caz), estimarea costului de investiie i a costului operaional
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.3.

Aspecte de mediu i aspecte privind atenuarea schimbrilor climatice (emisii de gaze cu efect de ser) i adaptarea la acestea
(dac este cazul)
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.4.

Alte aspecte
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
V rugm s completai tabelul de referin de mai jos
Dimensiuni eseniale ale studiilor de fezabilitate (sau ale
planului de afaceri n cazul investiiilor productive)

Referine (documente justificative i capitolul/seciunea/


pagina la care pot fi gsite informaii specifice)

Analiza cererii

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Analiza opiunilor

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Aspecte instituionale

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Aspecte tehnice

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Aspecte de mediu, adaptarea la schimbrile climatice


i atenuarea efectelor acestora i rezistena n faa de
zastrelor (dac este cazul)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Alte aspecte

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Pe lng elementele sintetice care trebuie prezentate, aceast cerere trebuie s fie nsoit de documentul privind studiile
de fezabilitate de la apendicele 4.

E.

ANALIZA COST-BENEFICIU, INCLUZND O ANALIZ FINANCIAR I ECONOMIC, I EVALUAREA RISCURILOR

Prezenta seciune ar trebui s se bazeze pe anexa III la prezentul regulament (Metodologia de realizare a analizei
cost-beneficiu). Pe lng elementele sintetice care trebuie prezentate, aceast cerere va fi nsoit de documentul complet
privind analiza cost-beneficiu de la apendicele 4.

13.2.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 38/23

E.1.

Analiza financiar

E.1.1.

V rugm s furnizai o scurt descriere a metodologiei (maximum 2-3 pagini) [descrierea conformitii cu anexa III la
prezentul regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu) i cu seciunea III (Metoda de calculare a venitului
net actualizat al operaiunilor generatoare de venituri nete) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei (1) i
excepii de la aplicarea acestor metodologii; toate ipotezele principale privind costurile operaionale, costurile de nlocuire a
capitalului, veniturile i valoarea rezidual, parametrii macroeconomici utilizai, etapele luate n considerare n calcule,
datele utilizate pentru a efectua analiza] i principalele constatri ale analizei financiare, inclusiv rezultatele analizei
viabilitii financiare pentru a demonstra c proiectul nu va rmne fr lichiditi n viitor (v rugm s confirmai
angajamentul beneficiarului proiectului, al proprietarilor i/sau al autoritilor publice de a finana investiia, costurile
operaionale i costurile de nlocuire i, dac este posibil, furnizai tabelele privind viabilitatea financiar care s prezinte
proieciile privind fluxurile de numerar pentru perioada de referin):
< type='S' maxlength='10500' input='M'>

E.1.2.

Principalele elemente i parametri utilizai n analiza cost-beneficiu pentru analiza financiar (toate valorile trebuie s fie
exprimate n EUR) (2)
Principalele elemente i parametri

Valoare

Perioada de referin (ani)

<type='N' input='M'>

Rata de actualizare
financiar (%) (1)

<type='P' input='M'>

Trimitere la documen
tul analizei
cost-beneficiu
(capitol/seciune/pa
gin)

Principalele elemente i parametri

Valoare neactualizat

Valoare actualizat (va


loare actualizat net)

Costurile de investiie totale, fr


provizioanele pentru cheltuieli ne
prevzute

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

< type='S' max


length='500' in
put='M'>

Valoarea rezidual

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

< type='S' max


length='500' in
put='M'>

Venituri

<type='N' input='M'>

< type='S' max


length='500' in
put='M'>

Costuri de funcionare i de nlo


cuire (2)

<type='N' input='M'>

< type='S' max


length='500' in
put='M'>

<type='N' input='G'>

< type='S' max


length='500' in
put='M'>

Aplicarea proporional a veniturilor nete actualizate (3)


7

Venituri nete = venituri costuri


de funcionare i de nlocuire +
valoarea rezidual = (5) (6) + (4)

(1) Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european,
Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime (JO L 138, 13.5.2014, p. 5).
(2) Toate cifrele trebuie s corespund documentului privind analiza cost-beneficiu. Analiza cost-beneficiu ar trebui s fie ntocmit n euro
sau n moneda local, indicndu-se n mod clar rata de schimb.

L 38/24

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Costuri de investiie totale veni


tul net = (3) (7)

Aplicarea pro rata a venitului net


actualizat (%) = (8)/(3)

13.2.2015

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

< type='S' max


length='500' in
put='M'>
< type='S' max
length='500' in
put='M'>

n cazul n care TVA-ul este recuperabil, cheltuielile i veniturile ar trebui s se bazeze pe cifre fr TVA.
(1) De preferin n termeni reali.
(2) n sensul articolului 17 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei.
(3) Nu se aplic: 1) n cazul proiectelor care sunt supuse normelor privind ajutoarele de stat, n sensul articolului 107 din tra
tat (a se vedea punctul G1), n temeiul articolului 61 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 2) n cazul n
care este utilizat rata forfetar [articolul 61 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] sau rata de cofi
nanare redus [articolul 61 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]; i 3) n cazul n care suma valorilor ac
tuale ale costurilor operaionale i de nlocuire este mai mare dect valoarea actual a veniturilor, proiectul nu este consi
derat ca generator de venituri, caz n care punctele 7 i 8 pot fi ignorate i aplicarea pro rata a venitului net actualizat ar
trebui stabilit la 100 %.

E.1.3.

Principalii indicatori ai analizei financiare n conformitate cu documentul privind analiza cost-beneficiu.

Fr sprijin din partea


Uniunii
A

Cu sprijin din partea Uniu


nii suport
B

Trimitere la docu
mentul privind analiza
cost-beneficiu (capitol/
seciune/pagin)

1. Rata de rentabilitate finan


ciar (%)

<type='P'
input='M'>

RRF (C) (1)

<type='P'
input='M'>

RRF (K) (2)

< type='S' max


length='500' in
put='M'>

2. Valoare
(euro)

<type='N'
input='M'>

VFNA (C)

<type='N'
input='M'>

VFNA (K)

< type='S' max


length='500' in
put='M'>

actualizat

net

(1) RRF(C) nseamn rentabilitatea financiar a unei investiii.


(2) RRF(K) nseamn rentabilitatea financiar a capitalului naional.

n cazul n care un proiect major prezint o rentabilitate financiar crescut, i anume RRF(C) este
considerabil mai mare dect rata de actualizare financiar, v rugm s justificai contribuia Uniunii n
conformitate cu anexa III la prezentul regulament.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
n cazul investiiilor productive, furnizai rezultatele calculrii RRF(Kp) (1) i comparai-le cu valorile de referin
naionale privind rentabilitatea preconizat n sectorul respectiv.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.

Strategia de tarifare i accesibilitatea din punct de vedere economic (dac este cazul)

E.1.4.1. n cazul n care se preconizeaz c proiectul va genera venituri prin instituirea de tarife sau de taxe suportate
de utilizatori, v rugm s furnizai detalii privind sistemul de taxare (tipul i nivelul taxelor, principiul sau
legislaia Uniunii pe baza crora au fost instituie taxele).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
(1) RRF(Kp) nseamn rentabilitatea financiar a capitalului iniiatorului de proiect.

13.2.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 38/25

E.1.4.2 Taxele acoper costurile operaionale, inclusiv costurile de ntreinere i de nlocuire ale proiectului (1) ?
<type='C' input='M'>
Da

Nu

V rugm s furnizai detalii cu privire la strategia de tarifare. Dac rspunsul este nu, v rugm s indicai
proporia n care vor fi acoperite costurile operaionale i sursele de finanare a costurilor care nu sunt
acoperite. n cazul n care se acord ajutor pentru operare, v rugm s oferii detalii. n cazul n care nu sunt
avute n vedere taxe, explicai cum vor fi acoperite costurile operaionale.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
E.1.4.3. n cazul n care taxele variaz de la un utilizator la altul, sunt ele proporionale cu utilizarea diferit a
proiectului/consumul real? (V rugm s furnizai detalii n caseta pentru text) <type='C' input='M'>
Da

Nu

< type='S' maxlength='1750' input='M'>


E.1.4.4 Sunt taxele proporionale cu poluarea cauzat de utilizatori? (V rugm s furnizai detalii n caseta pentru text)
<type='C' input='M'>
Da

Nu

< type='S' maxlength='1750' input='M'>


E.1.4.5 A fost luat n considerare accesibilitatea taxelor pentru utilizatori? (V rugm s furnizai detalii n caseta
pentru text) <type='C' input='M'>
Da

Nu

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2.

Analiza economic

E.2.1.

V rugm s furnizai o scurt descriere a metodologiei (maximum 2-3 pagini) [descrierea conformitii cu actul de punere
n aplicare privind metodologia analizei cost-beneficiu i excepii de la aplicarea metodologiei, principalele ipoteze formulate
cu ocazia evalurii costurilor (inclusiv elementele de cost relevante luate n considerare costurile de investiie, costurile de
nlocuire, costurile operaionale), beneficiile economice i externalitile, inclusiv cele legate de mediu, de atenuarea
schimbrilor climatice (inclusiv, dup caz, emisiile de gaze cu efect de ser suplimentare, n echivalent CO2) i de rezistena
la schimbrile climatice i la catastrofe], precum i a principalelor constatri ale analizei socioeconomice i s explicai
relaia cu analiza impactului asupra mediului (a se vedea seciunea F de mai jos), dac este cazul:
< type='S' maxlength='10500' input='M'>

E.2.2.

Precizai beneficiile economice i costurile identificate n analiz, precum i valorile care le-au fost atribuite:
Valoare total
(n euro, actualizat) (1)

% din beneficiile totale

< type='S' maxlength='50'


input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

CALCULAT

100 %

Beneficiu

Valoare unitar (dup caz)

< type='S' maxlength='200'


input='M'>

Total

(1) Inclusiv majorarea costurilor pe parcursul duratei de via economic a proiectului datorit efectelor schimbrilor climatice i ale altor
dezastre naturale (dac este cazul).

L 38/26

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

Valoare total
(n euro, actualizat)

% din costurile totale

< type='S' maxlength='50'


input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

CALCULAT

100 %

Costuri

Valoare unitar (dup caz)

< type='S' maxlength='200'


input='M'>

Total

(1) Suma valorilor actualizate ale costurilor i beneficiilor prezentate n tabel trebuie s fie echivalent cu valoarea actualizat
net economic.

E.2.3.

Principalii indicatori ai analizei economice n conformitate cu documentul privind analiza cost-beneficiu

Valori

Trimitere la documentul privind analiza costbeneficiu (capitol/seciune/pagin)

1. Rata de actualizare social (%)

<type='P' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

2. Rata de rentabilitate economic (%)

<type='P' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

3. Valoare actualizat net economic (n


EUR)

<type='N' input='G'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

4. Raport cost-beneficiu

<type='N' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Principalii parametri i indicatori

E.2.4.

Impactul proiectului asupra ocuprii forei de munc


Indicai numrul de locuri de munc ce vor fi create [exprimate n echivalent norm ntreag (ENI)].

Nr. (ENI)
(A)

Durata medie a acestor locuri de munc


(luni) (1)
(B)

n timpul fazei de implementare

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

n timpul fazei de exploatare

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Nr. (ENI)
(A)

Durata medie a acestor locuri de munc (luni)


(B)

n timpul fazei de exploatare

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Numrul locurilor de munc meninute


(numai pentru investiii productive)

<type='N' input='M'>

nu se aplic

Numrul locurilor de munc create n mod


direct:

Numrul locurilor de munc create n mod in


direct: (numai pentru investiii productive):

(1) n cazul locurilor de munc permanente, indicai permanente n loc de durata n luni.

n plus, pentru investiiile productive, precizai impactul preconizat al proiectului asupra ocuprii forei de
munc n alte regiuni din Uniune i indicai dac contribuia financiar a fondurilor nu determin o pierdere
substanial de locuri de munc n alte locaii din Uniune, lund n considerare considerentul 92 din RDC,
precum i normele privind ajutoarele de stat regionale.

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/27

< type='S' maxlength='1750' input='M'>


E.2.5.

Identificai principalele beneficii i costuri care nu pot fi cuantificate/monetizate:


< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.

Evaluarea riscului i analiza de senzitivitate

E.3.1.

V rugm s furnizai o scurt descriere a metodologiei i o sintez a rezultatelor, incluznd principalele riscuri identificate
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.2.

Analiza de senzitivitate
Indicai modificarea procentual aplicat variabilelor testate:
Prezentai efectul estimat (sub form de modificare procentual) asupra rezultatelor indicilor de performan
financiar i economic.

Variabil testat

<type='S' maxlength='500'
input='M'>

Variaia valorii actualizate


nete financiare [VANF(K)]
(%)

Variaia valorii actualizate


nete financiare [VANF(C)]
(%)

Variaia valorii actualizate


nete economice (VANE) (%)

<type='P' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='P' input='M'>

Care variabile au fost identificate ca fiind critice? Precizai ce criteriu s-a aplicat i menionai impactul
variabilelor-cheie asupra principalilor indicatori VANF, VANE.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
Care sunt valorile de comutare ale variabilelor critice? V rugm s furnizai o modificare procentual
estimativ pentru ca VANF sau VANE s fie egal cu zero pentru fiecare variabil critic identificat.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
E.3.3.

Evaluarea riscurilor
V rugm s prezentai un scurt rezumat al evalurii riscurilor, incluznd o list a riscurilor la care este expus
proiectul, matricea riscurilor (1) i interpretarea sa, precum i strategia de atenuare a riscurilor propus i
organismul responsabil de atenuarea principalelor riscuri cum ar fi depirile de costuri, ntrzierile, deficitul de
cerere; ar trebui s se acorde o atenie special riscurilor de mediu, riscurilor legate de schimbrile climatice i
riscurilor legate de alte dezastre naturale.
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.3.4.

Evaluri suplimentare efectuate, dac este cazul


Dac s-a efectuat distribuia probabilitii variabilelor critice, analiza cantitativ a riscului sau opiuni pentru a
evalua riscul climatic i au fost luate msuri, v rugm s furnizai detalii mai jos.
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

(1) n cazul unui proiect PPP, ar trebui s fie inclus matricea riscurilor repartizate conform dispoziiilor PPP (dac s-a organizat licitaia
pentru operaiune) sau repartizarea prevzut a riscurilor conform dispoziiilor PPP (dac nu s-a organizat nc o licitaie pentru
operaiune).

L 38/28

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

F.

ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, INND CONT DE NEVOILE DE ADAPTARE LA SCHIMBRILE CLIMATICE
I DE ATENUARE A EFECTELOR ACESTORA, PRECUM I REZISTENA N FAA DEZASTRELOR

F.1.

Coerena proiectului cu politica de mediu

F.1.1.

Descriei modul n care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu i le ia n considerare, inclusiv n ceea ce privete
schimbrile climatice (ca orientare, v rugm s avei n vedere urmtoarele aspecte: eficiena resurselor, conservarea
biodiversitii i a serviciilor ecosistemice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser, rezistena la efectele schimbrilor
climatice etc).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.1.2.

Descriei modul n care proiectul respect principiul precauiei, al aciunii preventive, principiul conform cruia daunele
aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la surs i principiul poluatorul pltete.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.2.

Aplicarea Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1) (Directiva SEA)

F.2.1.

Proiectul este pus n aplicare ca urmare a unui plan sau program, altul dect programul operaional? <type='C' input='M'>
Da

F.2.2.

Nu

n cazul n care rspunsul la ntrebarea F.2.1 este da, v rugm s precizai dac planul sau programul respectiv a fcut
obiectul unei evaluri strategice de mediu, n conformitate cu Directiva SEA <type='C' input='M'>
Da

Nu

Dac rspunsul este nu, v rugm s furnizai o scurt explicaie:


< type='S' maxlength='1750' input='M'>
Dac rspunsul esteda, v rugm s furnizai un rezumat fr caracter tehnic (2) al raportului de mediu i
informaiile solicitate la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din directiva respectiv (fie un link internet, fie o
copie electronic).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.

Aplicarea Directivei 2011/92/CE a Parlamentului European i a Consiliului (3) (Directiva EIM)

F.3.1.

n cazul nendeplinirii condiionalitii ex-ante privind legislaia n domeniul mediului (Directiva 2011/92/UE i
Directiva 2001/42/CE), n conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, demonstrai legtura cu
planul de aciune convenit
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.2.

Proiectul este inclus n anexele la Directiva EIM (4) ?


Anexa I la Directiva EIM (trecei la ntrebarea F.3.3)
Anexa II la Directiva EIM (trecei la ntrebarea F.3.4)
Niciuna dintre cele dou anexe (trecei la ntrebarea F.4) oferii explicaii mai jos.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

(1) Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri i
programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).
(2) Elaborat n temeiul articolului 5 i al anexei I la Directiva 2001/42/CE.
3
( ) Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice i private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).
(4) Dac proiectul const n mai multe lucrri/activiti/servicii care sunt clasificate n grupuri diferite, informaiile ar trebui s fie completate
separat pentru fiecare sarcin a investiiei.

13.2.2015
F.3.3.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 38/29

n cazul n care proiectul se ncadreaz n anexa I la Directiva EIM, includei urmtoarele documente (ca apendicele 6) i
utilizai caseta pentru text de mai jos pentru informaii i explicaii suplimentare (1):
(a) rezumatul fr caracter tehnic al raportului EIM (2).
(b) informaii privind consultrile cu autoritile de mediu, cu publicul i, dac este cazul, cu alte state membre,
efectuate n conformitate cu articolele 6 i 7 din Directiva EIM.
(c) decizia autoritii competente emise n conformitate cu articolele 8 i 9 din Directiva EIM (3), inclusiv
informaii cu privire la modul n care aceasta a fost pus la dispoziia publicului.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.4.

n cazul n care proiectul se ncadreaz n anexa II la respectiva directiv, a fost realizat o evaluare a impactului asupra
mediului? <type='C' input='M'>
Da

Nu

Dac rspunsul este da, v rugm s includei documentele necesare enumerate la punctul F.3.3.
Dac rspunsul este nu, v rugm s oferii urmtoarele informaii:
(a) determinarea solicitat la articolul 4 alineatul (4) din Directiva EIM (cunoscut sub denumirea de
decizia de ncadrare);
(b) pragurile, criteriile sau examinrile de la caz la caz care au permis s se ajung la concluzia c nu este
necesar o EIM (aceast informaie nu este necesar n cazul n care este deja inclus n decizia
menionat la punctul (a) de mai sus].
(c) argumentarea faptului c proiectul nu are efecte semnificative asupra mediului, inndu-se seama de
criteriile relevante de selecie enumerate n anexa III la Directiva EIM (aceast informaie nu este
necesar dac este deja inclus n decizia menionat la punctul (a) de mai sus].
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.5.

Aprobarea de dezvoltare/autorizaia de construcie (dup caz)

F.3.5.1. Proiectul se afl deja n faza de construcie (exist cel puin un contract de lucrri)? <type='C' input='M'>
Da*

Nu

F.3.5.2. Aprobarea de dezvoltare/autorizaia de construcie a fost deja acordat pentru acest proiect (pentru cel puin un
contract de lucrri)? <type='C' input='M'>
Da

Nu (*)

(*) Proiectele aflate n faza de construcie (rspuns da la ntrebarea F.3.5.1.) i fr aprobare de dezvoltare/autorizaie de
construcie pentru cel puin un contract de lucrri la momentul prezentrii cererii Comisiei Europene nu pot fi acceptate
de ctre Comisie

F.3.5.3. n cazul unui rspuns afirmativ (la ntrebarea de la punctul F 3.5.2), la ce dat?
<type='D' input='M'>
F.3.5.4. n cazul unui rspuns negativ (la ntrebarea de la punctul F 3.5.2), cnd a fost introdus cererea oficial pentru
aprobarea de dezvoltare?
<type='D' input='M'>
(1) Informaiile suplimentare ar trebui s se concentreze asupra anumitor elemente ale procedurii EIM care sunt importante pentru proiect
(de exemplu, analiza datelor, studii i evaluri, consultri suplimentare cu autoritile competente i cu publicul, stabilirea msurilor
suplimentare de compensare/atenuare, decizia suplimentar de ncadrare etc., atunci cnd ar putea fi efectuate modificri ale
proiectului), procedur care trebuie s fie efectuat n special n cadrul unor procese de aprobare a dezvoltrii n mai multe etape.
(2) Elaborat n temeiul articolului 5 i al anexei IV la Directiva 2011/92/UE.
3
( ) n cazurile n care procedura EIM a avut drept rezultat o decizie obligatorie din punct de vedere juridic, pn la emiterea aprobrii de
dezvoltare n conformitate cu articolele 8 i 9 din Directiva 2011/92/UE, statele membre se angajeaz n scris s acioneze n timp util
pentru a se asigura c aprobarea de dezvoltare este emis cel trziu nainte de nceperea lucrrilor.

L 38/30

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

F.3.5.5. n cazul unui rspuns negativ ((la ntrebarea de la punctul F 3.5.2), indicai etapele administrative parcurse pn
n prezent i descriei etapele rmase:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
F.3.5.6. La ce dat este ateptat ultima decizie (sau decizii)?
<type='D' input='M'>
F.3.5.7. Menionai autoritatea sau autoritile competente care au acordat sau vor acorda aprobarea de dezvoltare:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.4.

Aplicarea Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor
slbatic (1) (Directiva privind habitatele); evaluarea efectelor asupra siturilor Natura 2000

F.4.1.

Este posibil ca proiectul s aib efecte negative semnificative, fie individual, fie n combinaie cu alte proiecte, asupra
siturilor incluse sau care urmeaz s fie incluse n reeaua Natura 2000? <type='C' input='M'>
Da

F.4.2.

Nu

Dac rspunsul la ntrebarea F.4.1. este Da, v rugm s furnizai:


1. decizia autoritii competente i evaluarea corespunztoare realizat n conformitate cu articolul 6
alineatul (3) din Directiva privind habitatele;
2. dac autoritatea competent a stabilit c proiectul are efecte negative semnificative asupra unuia sau mai
multor situri incluse sau care urmeaz s fie incluse n reeaua Natura 2000, v rugm s furnizai
urmtoarele informaii:
(a) o copie a formularului standard de notificare Informaii ctre Comisia European n conformitate cu
articolul 6 alineatul (4) din Directiva privind habitatele (2), astfel cum a fost notificat Comisiei (DG
Mediu); i/sau
(b) un aviz al Comisiei conform articolului 6 alineatul (4) din Directiva privind habitatele n cazul
proiectelor care au efecte semnificative asupra habitatelor i/sau speciilor prioritare i care sunt justificate
de motive cruciale de interes public major, altele dect sntatea uman i sigurana public sau de
consecine benefice primordiale pentru mediu.

F.4.3.

n cazul n care rspunsul la ntrebarea F.4.1 este nu, v rugm s anexai declaraia prevzut la apendicele 1,
completat de ctre autoritatea competent, i o hart indicnd amplasarea proiectului i a siturilor Natura 2000. n cazul
unui proiect major care nu se refer la infrastructur (de exemplu, achiziionarea de echipamente), acest lucru ar trebui
explicat n mod corespunztor n continuare i, n acest caz, nu este obligatoriu s anexai o astfel de declaraie.
type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5.

Aplicarea Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului (3) (Directiva-cadru privind


apa); evaluarea efectelor asupra corpurilor de ap

F.5.1.

n cazul nendeplinirii condiionalitii ex-ante corespunztoare, n conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, demonstrai legtura cu planul de aciune convenit.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

(1) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor slbatic
(JO L 206, 22.7.1992, p. 7.).
(2) Versiune revizuit adoptat de comitetul Habitate la 26.4.2012. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/
guidance_en.htm#art6
(3) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politic comunitar
n domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

13.2.2015
F.5.2.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/31

Proiectul implic o nou modificare a caracteristicilor fizice ale unui corp de ap de suprafa sau modificri ale nivelului
corpurilor de ap subterane care deterioreaz starea unui corp de ap sau care mpiedic atingerea unei stri bune a
apei/unui potenial bun al apei? <type='C' input='M'>
Da

Nu

F.5.2.1. Dac rspunsul este da, v rugm s furnizai evaluarea impacturilor asupra corpului de ap, precum i o
explicaie detaliat a modului n care toate condiiile prevzute la articolul 4 alineatul (7) din Directiva-cadru
privind apa au fost/vor fi ndeplinite.
Proiectul este rezultatul unei strategii naionale/regionale privind sectorul relevant i/sau al unui plan de
management al bazinului hidrografic care ine seama de toi factorii relevani (de exemplu, o opiune mai bun
din punct de vedere al mediului, efectele cumulative, etc.)? Dac rspunsul este da, v rugm s furnizai
detalii complete.
< type='S' maxlength='3500' input='M'>
F.5.2.2. Dac rspunsul este nu, v rugm s anexai declaraia prevzut la apendicele 2, completat de autoritatea
competent. n cazul unui proiect major care nu se refer la infrastructur (de exemplu, achiziionarea de
echipamente), acest lucru ar trebui explicat n mod corespunztor n continuare i, n acest caz, nu este
obligatoriu s anexai o astfel de declaraie.
type='S' maxlength='1750' input='M'>
F.5.3.

V rugm s explicai coerena proiectului cu obiectivele planului de management al bazinului hidrografic care au fost
stabilite pentru corpurile de ap relevante.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.

Dac este cazul, informaii privind respectarea altor directive privind mediul

F.6.1.

Aplicarea Directivei 91/271/CEE a Consiliului (1) (directiva privind tratarea apelor urbane reziduale) proiecte n
sectorul apei urbane reziduale
1. V rugm s completai apendicele 3 din formularul de cerere (tabel privind conformitatea cu directiva
privind tratarea apelor urbane reziduale).
2. V rugm s explicai modul n care proiectul este coerent cu planul sau cu programul asociat cu punerea n
aplicare a directivei privind tratarea apelor urbane reziduale.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.2.

Aplicarea Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului (2) (directiva-cadru privind gestionarea
deeurilor) proiecte n sectorul gestionrii deeurilor

F.6.2.1. n cazul nendeplinirii condiionalitii ex-ante corespunztoare, n conformitate cu articolul 19 din


Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, demonstrai legtura cu planul de aciune convenit.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
F.6.2.2. V rugm s explicai modul n care proiectul ndeplinete obiectivele stabilite la articolul 1 din directiva-cadru
privind deeurile. n special, artai modul n care proiectul este coerent cu planul relevant de gestionare a
deeurilor (articolul 28), ierarhia deeurilor (articolul 4) i modul n care proiectul contribuie la realizarea
obiectivelor de reciclare pentru 2020 [articolul 11 alineatul (2)].
< type='S' maxlength='3500' input='M'>
(1) Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).
(2) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i de abrogare a anumitor
directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

L 38/32
F.6.3.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

Aplicarea Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European i a Consiliului (1) (directiva privind emisiile industriale)
Proiecte care necesit acordarea unei autorizaii n temeiul directivei respective
V rugm s explicai modul n care proiectul respect cerinele Directivei 2010/75/UE, n special obligaia de a
opera n conformitate cu o autorizaie integrat pe baza celor mai bune tehnici disponibile (BAT) i, dac este
cazul, cu valorile-limit pentru emisii stabilite n directiva respectiv.
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.6.4.

Orice alte directive relevante privind protecia mediului (v rugm s oferii explicaii mai jos)
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.7.

Costul msurilor luate pentru a atenua i/sau a compensa efectele negative asupra mediului, n special
ca urmare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sau a altor proceduri de evaluare
(cum ar fi directiva privind habitatele, directiva-cadru privind apa, directiva privind emisiile
industriale) sau ca urmare a cerinelor naionale/regionale

F.7.1.

n cazul unor astfel de costuri, au fost ele incluse n analiza cost-beneficiu? <type='C' input='M'>
Da

F.7.2.

Nu

n cazul n care aceste costuri sunt incluse n costurile totale, v rugm s estimai proporia costului msurilor luate
pentru a reduce i/sau a compensa efectele negative asupra mediului.
%

<type='P' input='M'>

V rugm s explicai pe scurt msurile


< type='S' maxlength='1750' input='M'>
F.8.

Adaptarea la schimbrile climatice i atenuarea efectelor acestora i rezistena n faa dezastrelor

F.8.1.

Explicai modul n care proiectul contribuie la obiectivele legate de schimbrile climatice, n conformitate cu Strategia UE
2020, incluznd informaii privind cheltuielile legate de schimbrile climatice, n conformitate cu anexa I la Regulamentul
de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.8.2.

Explicai modul n care au fost luate n considerare riscurile legate de schimbrile climatice, aspectele privind adaptarea i
atenuarea, precum i rezistena n faa dezastrelor.
[Pentru orientare, v rugm s luai n considerare urmtoarele ntrebri: Cum s-a evaluat volumul externalitii
gazelor cu efect de ser (GES) i costul extern al CO2? Care este costul ascuns al gazelor cu efect de ser i cum
a fost integrat n analiza economic? A fost luat n considerare o alternativ cu mai puine emisii de dioxid de
carbon sau bazat pe surse regenerabile de energie? S-a realizat o evaluare a riscurilor sau o analiz a vulnerabi
litii n etapa de pregtire a proiectului? Aspectele legate de schimbrile climatice au fost luate n considerare
n cadrul evalurii strategice de mediu i al evalurii impactului asupra mediului i au fost verificate de ctre
autoritile naionale competente? Cum au fost luate n considerare aspectele climatice n analiza i ierarhizarea
opiunilor relevante? Cum ine seama proiectul de strategia naional i/sau regional de adaptare la schimbrile
climatice? Proiectul, n combinaie cu schimbrile climatice, va avea efecte pozitive i/sau negative pentru
mediul nconjurtor? Schimbrile climatice au influenat locaia proiectului?] (2)
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

(1) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea i
controlul integrat al polurii) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).
(2) Pentru orientri suplimentare privind adaptarea/rezistena la schimbrile climatice, v rugm s consultai orientrile DG CLIMA pentru
managerii de proiect: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf i
documentele de orientare EIM/SEA: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

13.2.2015
F.8.3.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 38/33

Explicai ce msuri au fost adoptate n cadrul proiectului pentru a asigura rezistena la variabilitatea climatic actual i la
schimbrile climatice viitoare
[Pentru orientare, v rugm s luai n considerare urmtoarele ntrebri: n ce mod au fost luate n considerare
schimbrile climatice la elaborarea proiectului i a componentelor acestuia, de exemplu cu privire la forele
externe (i anume vnt, zpad, diferenele de temperatur) i efectele acestora (de exemplu, valurile de cldur,
scurgeri, riscul de inundaii precum i perioadele de secet prelungit care afecteaz, de exemplu, caracteristicile
solului)]
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.

PLAN DE FINANARE PREZENTND SUMA TOTAL A RESURSELOR FINANCIARE PREVZUTE I SUMA PREVZUT
PENTRU CONTRIBUIA DIN PARTEA FONDURILOR, A BEI I A TUTUROR CELORLALTE SURSE DE FINANARE,
PRECUM I INDICATORII FIZICI I FINANCIARI PENTRU MONITORIZAREA PROGRESELOR, LUND N CONSIDERARE
RISCURILE IDENTIFICATE

G.1.

Suma total a resurselor financiare prevzute i suma prevzut pentru contribuia din partea
fondurilor, a BEI i a tuturor celorlalte surse de finanare

G.1.1.

Surse de cofinanare
Costurile de investiie totale ale proiectului sunt suportate din urmtoarele surse:
dintre care
(pentru infor
mare)

Sursa de finanare a costurilor de investiie totale (EUR)

Costuri totale
[C.1.12.(A)]

Sprijin din partea


Uniunii (1)

Contribuie
public naional
(sau echivalent)

Contribuie
privat naional

Alte surse (a se
preciza)

mprumuturi din
partea BEI/FEI:

(a) = (b) + (c) +


(d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

(1) Sprijinul din partea Uniunii ar trebui s corespund sumei specificate n acordul menionat la articolul 125 alineatul (3) li
tera (c).

G.1.2.

Planul anual de cheltuieli eligibile totale care trebuie declarate Comisiei (indicator financiar pentru monitorizarea
progresului)
Cheltuielile eligibile totale care trebuie s fie declarate Comisiei sunt prezentate mai jos sub form de procent
anual n EUR (cu titlu indicativ). n cazul unui proiect major cofinanat de mai multe programe operaionale,
planul anual de finanare este prezentat separat pentru fiecare program operaional. n cazul unui proiect major
cofinanat din mai multe axe prioritare, planul anual de finanare este prezentat separat pentru fiecare ax
prioritar.

(n EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Axa priori <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'
tar a PO1 input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'>
Axa priori
tar a PO1
Axa priori
tar a PO2
Axa priori
tar a PO2

Cheltuieli
eligibile totale

<type='N' in
put='G'>

L 38/34
G.1.3.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

Alte surse de finanare la nivelul Uniunii

G.1.3.1. Acest proiect a fcut obiectul unei cereri de sprijin din partea Uniunii din orice alt surs (buget TEN-T, MIE,
LIFE+, Orizont 2020, alte surse de finanare din partea Uniunii)? <type='C' input='M'>
Da

Nu

Dac da, v rugm s oferii detalii (programul UE n cauz, numrul de referin, data, suma solicitat, suma
acordat etc.):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
G.1.3.2. Este acest proiect complementar oricrui proiect deja finanat sau care urmeaz s fie finanat de FEDR, FSE,
Fondul de coeziune, MIE sau o alt surs de finanare din Uniune? <type='C' input='M'>
Da

Nu

Dac da, v rugm s oferii detalii (sursa contribuiei UE, numrul de referin, data, suma solicitat, suma
acordat etc.):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
G.1.3.3. Acest proiect a fcut obiectul unei cereri de mprumut sau de atragere de capital din partea BEI/FEI? <type='C'
input='M'>
Da

Nu

Dac da, v rugm s oferii detalii (instrumentul financiar n cauz, numrul de referin, data, suma solicitat,
suma acordat etc.):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
G.1.3.4. S-a depus o cerere de sprijin din orice alt surs la nivelul Uniunii (inclusiv FEDR, FSE, Fondul de coeziune, BEI,
FEI sau alte surse de finanare din Uniune) pentru o etap anterioar a acestui proiect (inclusiv etapele de
fezabilitate i de pregtire)? <type='C' input='M'>
Da

Nu

Dac da, v rugm s oferii detalii (sursa contribuiei UE, numrul de referin, data, suma solicitat, suma
acordat etc.):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
G.1.4.

Realizarea infrastructurilor va fi asigurat printr-un parteneriat public-privat (PPP) (1) ? <type='C' input='M'>
Da

Nu

Dac da, v rugm s descriei forma parteneriatului public-privat (i anume, procesul de selectare a
partenerului privat, structura PPP-ului, dispoziii privind proprietatea asupra infrastructurii, inclusiv la ncetarea
PPP-ului, la termenul prevzut sau altfel, modalitile de repartizare a riscurilor etc.). n plus, furnizai
rezultatele calculrii RRF (Kp) i comparai-le cu valorile de referin naionale privind rentabilitatea preconizat
n sectorul respectiv.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
(1) n sensul articolului 62 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

13.2.2015
G.1.5.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 38/35

n cazul n care vor fi folosite instrumente financiare (1) pentru finanarea proiectului, v rugm s descriei forma instru
mentelor financiare (instrumente de capitaluri proprii sau de datorie):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.6.

Impactul sprijinului din partea Uniunii asupra implementrii proiectului


Sprijinul din partea Uniunii:
(a) va accelera implementarea proiectului? <type='C' input='M'>
Da

Nu

Dac da, v rugm s indicai cum i n ce msur va accelera implementarea. Dac nu, v rugam s oferii
explicaii.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
(b) va fi esenial pentru implementarea proiectului? <type='C' input='M'>
Da

Nu

Dac da, v rugm s precizai n ce msur va contribui la implementare. Dac nu, v rugm s justificai
necesitatea sprijinului din partea Uniunii.
<type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.2.

Indicatori de realizare (2) i indicatori fizici pentru monitorizarea progreselor


V rugm s enumerai n tabelul furnizat indicatorii de realizare, inclusiv indicatorii comuni, astfel cum se
specific n programul (programele) operaional(e) i ali indicatori fizici pentru monitorizarea progreselor.
Volumul de informaii va depinde de complexitatea proiectelor, dar ar trebui s fie prezentai doar indicatorii
principali.

G.3.

PO (CCI)

Ax prioritar

Denumire indicator

Unitate de msur

<type='S' in
put='S'>

<type='S' in
put='S'>

Comun: <type='S'
input='S'>
Altul: <type='S' in
put='M'>

Comun: <type='S'
input='S'>
Altul: <type='S' in
put='M'>

Valoarea-int
pentru proiectul
major

Anul-int

<type='S' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

Evaluarea riscurilor
V rugm s prezentai un scurt rezumat al principalelor riscuri care pun n pericol reuita implementrii fizice
i financiare a proiectului i msurile propuse de atenuare a riscurilor
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

(1) n sensul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.


(2) n conformitate cu articolul 101 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

L 38/36
H.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

CALENDARUL IMPLEMENTRII PROIECTULUI MAJOR

n cazul n care se preconizeaz c perioada de implementare va fi mai mare dect perioada de


programare, trebuie s fie furnizat calendarul etapelor pentru care se solicit sprijin din fonduri
pentru perioada 2014-2020

H.1.

Calendarul proiectului
V rugm s oferii mai jos calendarul pentru dezvoltarea i implementarea proiectului de ansamblu i s
anexai un calendar rezumativ al principalelor categorii de lucrri (de exemplu, un grafic Gantt, dac este
disponibil). n cazul n care cererea se refer la o etap a proiectului, indicai n mod clar n tabel elementele
proiectului de ansamblu pentru care se solicit sprijin prin prezenta cerere:
Data de ncepere
(A) (1)

Data de finalizare
(B) (1)

1. Studii de fezabilitate (sau planul de afaceri n cazul in


vestiiilor productive):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

2. Analiz cost-beneficiu:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3. Evaluarea impactului asupra mediului:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4. Studii de proiectare:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5. Elaborarea documentaiei (documentaiilor) de lici


taie:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6. Procedura (procedurile) de ofertare:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7. Achiziia de terenuri:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8. Aprobarea de dezvoltare:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9. Etapa/contractul de construcie:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10. Etapa de exploatare:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

(1) Dac proiectul a fost deja finalizat, indicai data exact, dac proiectul se afl doar n faza de planificare, indicai cel puin
luna i anul.

H.2.

Maturitatea proiectului
V rugm s descriei calendarul proiectului (J.1) n ceea ce privete progresul tehnic i financiar i nivelul
actual de maturitate a proiectului, n cadrul urmtoarelor rubrici:

H.2.1.

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, conceperea proiectului etc.):


< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.2.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puin privind autorizaiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare,
deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziia de terenuri (dac este cazul), achiziiile publice etc.:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

13.2.2015
H.2.3.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 38/37

Achiziii publice:
Completai tabelul de mai jos.

Denumirea
contractului

Tipul de
contract (lucrri/
produse/servicii)

Valoare (real
sau preconi
zat

Organism
responsabil
pentru contract

Data publicrii
ofertei (real au
preconizat)

Data finalizrii
evalurii ofer
telor (real sau
preconizat)

Data semnrii
contractului
(real sau preco
nizat)

Trimitere la
Jurnalul Oficial
al UE etc.), dac
este cazul

<type='S' in
put='M'>

<type='S' in
put='S'>

<type='N' in
put='M'>

type='S' max
length='300'
input='M'

<type='D' in
put='M'>

<type='D' in
put='M'>

<type='D' in
put='M'>

type='S' max
length='00' in
put='M'

H.2.4.

Aspecte financiare (decizii de angajament n ceea ce privete cheltuielile publice naionale, mprumuturi solicitate sau
acordate, etc. a se furniza referine):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.5.

n cazul n care proiectul a nceput deja, indicai starea de evoluie a lucrrilor:


< type='S' maxlength='1750' input='M'>

I.

PROIECTUL FACE OBIECTUL UNEI PROCEDURI JURIDICE PENTRU NERESPECTAREA LEGISLAIEI UNIUNII? <type='c'
input='m'>

Da

Nu

Dac da, v rugm s furnizai detalii i s justificai contribuia propus din bugetul Uniunii n aceast
privin:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

J.

NTREPRINDEREA A FOST N TRECUT SUPUS SAU ESTE N PREZENT SUPUS UNEI PROCEDURI (1) DE RECUPERARE
A SPRIJINULUI UNIUNII CA URMARE A DELOCALIZRII UNEI ACTIVITI DE PRODUCIE N AFARA ZONEI VIZATE
DE PROGRAM? <type='c' input='m'>

Da

Nu

Dac da, v rugm s furnizai detalii i s justificai contribuia propus din bugetul Uniunii n aceast
privin:
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

K.

ROLUL JASPERS N PREGTIREA PROIECTULUI

K.1.

A contribuit Jaspers la pregtirea oricrei pri a acestui proiect? <type='C' input='M'>


Da

(1) n temeiul articolului 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1303/2013.

Nu

L 38/38
K.2.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

Descriei elementele proiectului care au beneficiat de intervenia JASPERS (de exemplu, conformitatea
privind aspectele legate de mediu, contractele de achiziii publice, examinarea descrierii tehnice,
analiza cost-beneficiu).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>


L.

STATUTUL PROIECTULUI N RAPORT CU ARTICOLUL 102 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013

L.1.

n cazul n care proiectul este prezentat n conformitate cu procedura prevzut la articolul 102
alineatul (2), a fost proiectul supus unei analize a calitii efectuat de experi independeni? <type='C'
input='M'>
Da

Nu

Dac da, v rugm s furnizai detalii i s justificai modificarea procedurii de transmitere a proiectului ctre CE:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
M.

REZUMATUL REVIZUIRILOR FORMULARULUI DE CERERE N CAZUL N CARE PROIECTUL MAJOR FACE OBIECTUL
UNEI MODIFICRI

< type='S' maxlength='3500' input='M'>


N.

AVIZUL AUTORITII NAIONALE COMPETENTE

Confirm c informaiile menionate n prezentul formular sunt precise i corecte.


Denumire

<type='S' maxlength=255 input='M'>

Semntur (semntur electronic prin intermediul


SFC2014)

<type='S' input='G'>

Organizaie (Autoritatea/autoritile de management)

<type='S' maxlength=1000 input='M'>

Data

<type='D' input='G'>

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/39

Apendicele 1 (1)
DECLARAIA AUTORITII RESPONSABILE CU MONITORIZAREA SITURILOR NATURA 2000

Autoritatea responsabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dup examinarea cererii de proiect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pentru proiectul care va fi situat la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
declar c proiectul nu este de natur s aib efecte semnificative asupra unui sit NATURA 2000, din urmtoarele
motive:

Prin urmare, evaluarea corespunztoare n conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a
Consiliului (2) nu a fost considerat necesar.
Se anexeaz o hart la scara 1:100 000 (sau la scara cea mai apropiat), care indic localizarea proiectului, precum i,
dac este cazul, siturile NATURA 2000 vizate.
Dat (zz/ll/aaaa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semntur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organism: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Autoritatea responsabil pentru monitorizarea siturilor NATURA 2000)
tampil oficial:

(1) Declaraia din apendicele 1 trebuie s includ numele sitului (siturilor) n cauz, numrul de referin, distana la care este situat proiectul
fa de cel mai apropiat sit (cele mai apropiate situri) Natura 2000, obiectivele de conservare i justificarea faptului c proiectul (fie
individual, fie n combinaie cu alte proiecte) nu este de natur s aib efecte negative semnificative asupra sitului (siturilor) Natura 2000
incluse sau care urmeaz s fie incluse n reeaua Natura 2000, i, dac este cazul, o decizie administrativ.
(2) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor slbatic (JO L
206, 22.7.1992, p. 7).

L 38/40

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

Apendicele 2
DECLARAIA AUTORITII COMPENTENTE RESPONSABILE CU GESTIONAREA APELOR (1)

Autoritatea responsabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dup examinarea cererii de proiect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pentru proiectul care va fi situat la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
declar c proiectul nu deterioreaz starea corpului de ap i nu mpiedic atingerea unei stri bune a apei/unui potenial
bun al apei din urmtoarele motive:

Dat (zz/ll/aaaa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semntur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organism: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Autoritate competent identificat n conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din directiva-cadru privind apa]
tampil oficial:

(1) n conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000
de stabilire a unui cadru de politic comunitar n domeniul strategiei apelor (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

13.2.2015

Apendicele 3
TABEL PRIVIND CONFORMITATEA AGLOMERRILOR VIZATE DE FORMULARUL DE CERERE CU DIRECTIVA PRIVIND TRATAREA APELOR URBANE REZIDUALE (1)

10

13

14

15

16

17

tratrii

12

Performana

(n EL)

Nivelul de
tratare existent

Capacitatea staiei sau

staiilor de tratare a apelor urbane


reziduale care deservesc aglomerarea

individuale adecvate

(n %
din
debitul
de ap
rezi
dual)

SIA- sisteme

(n %
din
debitul
de ap
rezi
dual)

Debitul de ap

(n EL)

(n %
din
debitul
de ap
rezi
dual)

18

L 38/41

(1) Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

11

Rata de conectare

Rata de colectare

rezidual al aglomerrii

tratrii

(n EL)

Performana

(n %
din
debitul
de ap
rezi
dual)

Nivelul de
tratare existent

reziduale care deservesc aglomerarea

Capacitatea staiei sau


staiilor de tratare a apelor urbane

(n EL)

SIA- sisteme

Rata de conectare

(ll/aaaa)

individuale adecvate

Rata de colectare

(ll/aaaa)

al aglomerrii

ZS/ZN/
ZMS/AS/

(n %
din
debitul
de ap
rezi
dual)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Data prev
zut pentru
finalizarea
proiectului

(n %
din
debitul
de ap
rezi
dual)

Ape
receptoare

Statut dup implementare (pe baza formularului de cerere)


RO

Denumirea
aglomerrii

Termene-limit
i perioade de
tranziie n
Tratatul de
aderare

Debitul de ap rezidual

Statut nainte de implementare (pe baza formularului de cerere)

L 38/42

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

Note explicative (numrul corespunde numrului coloanei):


1.

Denumirea aglomerrii (aglomerrilor) incluse n cererea de cofinanare de ctre UE. Este de remarcat faptul c
indicatorii i calculele legate de apele reziduale ar trebui s se refere la aglomerri, nu la municipaliti, dat fiind c
o aglomerare poate include mai multe municipaliti administrative sau c o municipalitate ar putea fi mprit n
mai multe aglomerri. Atunci cnd o aglomerare este doar parial acoperit de un proiect, i anume, dac debitul
de ap rezidual este tratat doar parial, solicitai informaii privind planurile viitoare de tratare a apelor rmase
netratate (lucru necesar pentru ca ntreaga aglomerare s fie conform cu directiva).

2.

Informaii privind apele receptoare i bazinele lor hidrografice: zon normal sau sensibil (articolul 5 din
directiva privind tratarea apelor urbane reziduale), captarea apei potabile, ape pentru scldat, ape conchilicole.
V rugm s indicai criteriul (a se vedea anexa II la directiv), utiliznd urmtorii termeni: ZS zon sensibil, ZN
zon normal, ZMS zon mai puin sensibil, AS ape pentru scldat desemnate, A alte directive care trebuie s fie
ndeplinite (SA).

3.

Numai dac este cazul termenele de punere n conformitate prevzute n Tratatul de aderare pentru fiecare
aglomerare inclus n proiectul pentru colectarea i tratarea apelor reziduale (indicai att obiectivele intermediare,
ct i cele finale, dac este cazul). V rugm s indicai data i articolele relevante din directiv.

4.

Data prevzut de implementare i finalizare a proiectului inclus n cererea de cofinanare de ctre UE.

Coloanele 5-11 se refer la descrierea aglomerrii n etapa n care este prezentat cererea de cofinanare de ctre UE.
5.

Debitul de ap rezidual al aglomerrii exprimat n EL (echivalent-locuitor).

6.

Rata de colectare acoperirea sistemelor de colectare a apelor reziduale (SIA nu sunt incluse), adic debitul de ap
rezidual colectat de sistemul de colectare n relaie cu debitul total de ap rezidual al aglomerrii n cauz, n %.

7.

Rata de conectare debitul de ap rezidual colectat prin sistemul de colectare care este conectat la staiile de
tratare a apelor urbane reziduale care deservesc aglomerarea, n %.

8.

SIA raportul dintre debitul de ap rezidual colectat/tratat de sisteme individuale adecvate n conformitate cu
articolul 3 alineatul (1) din directiv, n % din debitul de ap rezidual (sistem care asigur un nivel identic de
protecie a mediului i este instalat n cazul n care sistemul de colectare nu se justific, fie pentru c nu ar
prezenta interes pentru mediu, fie pentru c instalarea sa ar presupune un cost excesiv). n cazul n care se are n
vedere instalarea unui SIA, ar trebui s se ofere o scurt descriere a tipului (tipurilor) de SIA i a nivelului de tratare
care este atins. NB: obiectivul directivei pentru aglomerrile care depesc 2 000 EL: rata de colectare plus SIA ar
trebui s acopere 100 % din debitul de ap rezidual al aglomerrii.

9.

Capacitatea staiei (staiilor) de tratare a apelor urbane reziduale n EL

10. Nivelul de tratare tratarea furnizat de staia (staiile) de tratare a apelor reziduale urbane pentru evacurile care
provin din aglomerare (aglomerri) i anume nivel primar, secundar, mai strict (eliminarea fosforului, eliminarea
azotului, dezinfectare etc).
11. Performana tratrii respectarea cerinelor privind tratarea stabilite n anexa I, tabelul 1 i 2 (dac este cazul).
Coloanele 12-18 se refer la descrierea aglomerrii n cauz dup implementarea proiectului inclus n cererea de
cofinanare. Coloanele 13 i 14 n plus fa de ratele totale, v rugm s precizai ratele care corespund reabilitrii
sistemului de colectare existent i rata care corespunde sistemului de colectare construit recent. n cazul n care rata de
conectare va fi mai mic dect rata de colectare dup implementarea proiectului, ar trebui s se ofere o explicaie pentru
aceast diferen i s se indice planurile de investiii pentru viitor pentru a reduce diferena (inclusiv cazurile n care
utilizatorii nu doresc s se conecteze la sistemul de colectare).
15. Dac este cazul, indicai eventualele ameliorri (reabilitare, construcie nou, modernizare) aduse SIA inclus n
proiect.
16. De asemenea, v rugm s indicai dac staia sau staiile sunt complet noi, reabilitate sau modernizate. Capacitatea
instalaiilor ar trebui s fie suficient pentru a trata ntregul debit de ap rezidual generat de aglomerare. n cazul
n care capacitatea total a staiei (staiilor) de tratare a apelor urbane reziduale este mai mic dect debitul total de
ap rezidual al aglomerrii, ar trebui s se ofere o explicaie a acestui fapt (de exemplu, creterea prevzut etc.) n
plus, ar trebui s se explice cum va fi asigurat buna funcionare a staiilor pentru a evita suprancrcarea. n cazul
n care staia sau staiile sunt supradimensionate, ar trebui s se ofere o explicaie a acestui fapt (de exemplu, o
cretere prevzut a debitului de intrare, extinderea sistemelor de colectare, conectarea altor aglomerri etc).

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


Apendicele 4

STUDII DE FEZABILITATE (SAU PLANUL DE AFACERI N CAZUL INVESTIIILOR PRODUCTIVE) I


ANALIZA COST-BENEFICIU (CONFORM CERINELOR DE LA PUNCTELE D I E)

Apendicele 5
HART INDICND ZONA PROIECTULUI I DATE DE GEOLOCALIZARE (ASTFEL CUM SE PREVEDE N
SECIUNEA B.3.1)

Apendicele 6
DOCUMENTAIA SOLICITAT LA PUNCTUL F.3.3

L 38/43

L 38/44

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

ANEXA III

Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu


1.

PRINCIPII GENERALE

1.1.

Obiectivul analizei cost-beneficiu (denumit n continuare ACB) n contextul politicii de coeziune este
de a sprijini evaluarea proiectului major, pentru a stabili:
dac proiectul major merit s fie cofinanat (din punct de vedere economic);
dac proiectul major are nevoie de cofinanare (din punct de vedere financiar).

1.2.

Analiza cost-beneficiu:
trebuie s fie efectuat ct mai curnd posibil n faza de pregtire a proiectului, de obicei la sfritul etapei
preliminare de concepere a proiectului;
trebuie s fie considerat ca un element al cererii de cofinanare pentru un proiect major care trebuie s fie
luat n considerare n combinaie cu alte documente pregtite pentru proiectele majore, inclusiv cele care
conin alte informaii menionate la articolul 101 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

1.3.

Analiza cost-beneficiu trebuie s respecte urmtoarele principii:


trebuie s fie efectuat innd cont de obiectivele de politic prestabilite;
necesit definirea contextului social relevant i a perspectivelor (locale, regionale, naionale, transfrontaliere,
globale);
necesit o unitate de msur comun (de obicei monetar);
necesit o comparaie ntre scenariul cu noua investiie i scenariul fr noua investiie (analiz
incremental (1));
ACB trebuie s precizeze o perioad de referin relevant pentru proiect;
ACB trebuie s ia n considerare valorile reziduale ale investiiei;
ACB necesit o evaluare a riscurilor pentru a face fa incertitudinii.

1.4.

O analiz cost-beneficiu pentru un proiect major cuprinde elementele prezentate mai jos:
(1) Prezentarea contextului;
(2) Definirea obiectivelor;
(3) Identificarea proiectului;
(4) Rezultatele studiilor de fezabilitate, nsoite de o analiz a cererii i a opiunilor;
(5) Analiza financiar;
(6) Analiza economic;
(7) Evaluarea riscurilor.

(1) n cazul n care un proiect major const ntr-un activ nou, veniturile i cheltuielile de exploatare (sau beneficiile i costurile n analiza
economic) sunt cele ale noii investiii.

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/45

2.

ELEMENTE ALE ANALIZEI COST-BENEFICIU

2.1.

Prezentarea contextului i definirea obiectivelor, identificarea proiectului, fezabilitatea proiectului i


analiza cererii i a opiunilor

2.1.1. Prezentarea contextului


Pentru aceast evaluare este necesar definirea contextului social, economic, politic i instituional. Principalele
caracteristici care trebuie descrise se refer la:
1. condiiile socioeconomice din ara/regiunea respectiv care sunt relevante pentru proiect;
2. aspecte instituionale i de politic, inclusiv politicile economice i planurile de dezvoltare existente, precum i
obiectivele lor de politic;
3. infrastructura existent i oferta de servicii;
4. percepia i ateptrile populaiei cu privire la serviciul care urmeaz a fi furnizat.
2.1.2. Definirea obiectivelor proiectului
Este necesar s se defineasc obiective clare pentru proiect n scopul de a verifica dac investiia rspunde unei
nevoi existente i de a evalua rezultatele i impactul proiectului. n msura posibilului, obiectivele ar trebui s fie
cuantificate prin indicatori cu valori de referin i valori-int.
Definiia obiectivelor trebuie s fie utilizat pentru a identifica, acolo unde este posibil i adecvat, beneficiile
proiectului, pentru a evalua contribuia proiectului la calitatea vieii i pentru a atinge obiectivele specifice ale
axelor prioritare ale programului sau programelor operaionale.
2.1.3. Identificarea proiectului
Identificarea proiectului major trebuie s in seama de definiia unui proiect major prevzut la articolul 100 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum i de urmtoarele principii:
(1) proiectul trebuie s fie identificat n mod clar ca o unitate de analiz independent, i anume, loturile tehnice
i etapele administrative sau financiare care nu pot fi considerate operaionale n sine sunt analizate n cadrul
ACB, mpreun cu celelalte etape din care este alctuit proiectul major.
(2) se va lua n considerare zona de impact, beneficiarii finali (1) i prile interesate relevante a cror calitate a
vieii conteaz pentru agregarea beneficiilor nete.
(3) este identificat organismul responsabil pentru implementare i sunt analizate capacitile sale tehnice,
financiare i instituionale.
2.1.4. Fezabilitatea proiectului i analiza cererii i a opiunilor
Studiile de fezabilitate, care, n mod normal, cuprind urmtoarele aspecte: analiza cererii; analiza opiunilor;
tehnologia disponibil; planul de producie (inclusiv rata de utilizare a infrastructurii); cerinele privind
personalul; amploarea proiectului, amplasarea, contribuiile fizice, calendarul i implementarea, fazele de
dezvoltare i planificarea financiar; aspectele de mediu, aspectele privind atenuarea schimbrilor climatice
(emisiile de gaze cu efect de ser), eficiena resurselor i rezistena la efectele schimbrilor climatice i la dezastrele
naturale trebuie s fie luate n considerare n analiza cost-beneficiu (dac este cazul).
Trebuie s se in seama de faptul c:
(1) Analiza de fezabilitate identific constrngerile poteniale i soluiile corespunztoare cu privire la aspectele
tehnice, economice, de mediu, de reglementare i instituionale, precum i cu privire la atenuarea i adaptarea
la schimbrile climatice. Un proiect este fezabil atunci cnd proiectarea sa rspunde constrngerilor tehnice,
juridice, financiare i altor constrngeri relevante pentru ara, regiunea sau situl n cauz. Mai multe opiuni
de proiect pot fi fezabile.
Analiza cost-beneficiu trebuie s includ un rezumat al rezultatelor studiilor de fezabilitate. ACB trebuie s fie
coerent cu informaiile prezentate n studiile de fezabilitate.
(1) Populaia care beneficiaz n mod direct de proiect.

L 38/46

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

(2) Analiza cererii identific i cuantific nevoile sociale de investiii i ia n considerare cel puin:
cererea actual, prin utilizarea de modele i date reale;
cererea prevzut, de la previziunile macroeconomice i sectoriale i estimrile privind elasticitatea la
preurile, veniturile relevante i ali factori determinani de baz;
aspectele privind oferta, inclusiv analizarea ofertei existente i a evoluiilor preconizate (infrastructur);
efectul de reea (dac este cazul).
(3) Analiza opiunilor are rolul de a evalua i de a compara diferite opiuni alternative care sunt considerate, n
general, fezabile pentru a satisface cererea actual i viitoare de proiecte, i de a gsi cea mai bun soluie.
Opiunile ar trebui s fie comparate pe baza mai multor criterii, incluznd, de exemplu, aspectele tehnice,
instituionale, economice, de mediu i cele legate de schimbrile climatice.
Analiza opiunilor ar trebui s fie efectuat n dou etape. Prima etap vizeaz opiunile strategice de baz
(adic tipul infrastructurii i amplasarea proiectului), iar a doua etap analizeaz soluiile specifice la nivel
tehnologic. n cazul n care proiectul este implementat sub forma unui parteneriat public-privat, aceast a
doua etap a analizei ar trebui s se concentreze asupra gamei de specificaii privind rezultatele care ar putea
fi inclus n specificaiile privind rezultatele ale proiectului de parteneriat public-privat. Prima etap se
bazeaz, de obicei, pe analize (n special calitative) care implic criterii multiple, n timp ce a doua etap
utilizeaz de obicei n principal metode cantitative.
Principalele aspecte ale alegerii celei mai bune opiuni:
pentru a justifica n mod corespunztor soluia cutat, se furnizeaz dovezi c opiunea selectat
reprezint cea mai bun alternativ dintre diferitele opiuni luate n considerare n studiul de fezabilitate
tehnic;
dac mai multe alternative au acelai obiectiv unic, precum i externaliti identice sau foarte similare, se
recomand ca selecia s se bazeze pe soluia cea mai puin costisitoare pe unitate de realizare, innd
seama de costurile operaionale i de ntreinere pe termen lung asociate opiunii;
dac diferitele opiuni au rezultate i externaliti diferite (presupunnd c toate au acelai obiectiv), statul
membru este ncurajat s efectueze o ACB simplificat pentru toate opiunile principale, n vederea
selectrii celei mai bune opiuni prin stabilirea opiunii care este mai favorabil din punct de vedere
socioeconomic, iar selecia ar trebui s se bazeze pe parametrii economici ai proiectului, inclusiv pe
valoarea actualizat net economic (VANE). Analiza cost-beneficiu simplificat se efectueaz pe baza
unor estimri aproximative ale principalelor date economice i financiare, incluznd cererea, costurile de
investiie i costurile operaionale, veniturile, beneficiile directe i externalitile, dup caz.
2.2.

Analiza financiar
Astfel cum se prevede la articolul 101 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ACB trebuie
s includ o analiz financiar.
Analiza financiar trebuie s cuprind:
(a) o evaluare a rentabilitii financiare a investiiei i a capitalului naional;
(b) determinarea contribuiei corespunztoare (maxime) din fonduri;
(c) verificarea viabilitii (sustenabilitii) financiare a proiectului.
Analiza financiar ar trebui, acolo unde este posibil i adecvat, s fie efectuat din punctul de vedere al
proprietarului proiectului i/sau al operatorului, ceea ce permite verificarea fluxurilor de numerar i garantarea
unui sold de trezorerie pozitiv pentru a verifica viabilitatea financiar i pentru a calcula indicii randamentului
financiar al proiectului de investiii i al capitalului pe baza fluxurilor de numerar actualizate.
n cazul n care proprietarul i operatorul sunt entiti diferite, ar trebui s se efectueze o analiz financiar
consolidat, care exclude fluxurile de numerar ntre proprietar i operator.
Atunci cnd este posibil i adecvat, analiza financiar ar trebui s fie efectuat la preuri constante (preuri fixate
pe baza unui an de referin), dar evoluiile preconizate ale preurilor relative ar trebui luate n considerare n
cadrul evalurii de risc.

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/47

2.2.1. Metodologia fluxului de numerar actualizat, metoda incremental i alte principii ale analizei financiare
Analiza financiar a proiectelor majore trebuie s fie efectuat innd cont de normele stabilite n seciunea III
(Metoda de calculare a venitului net actualizat al operaiunilor generatoare de venituri nete) din Regulamentul
delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, n special de metoda de calculare a venitului net actualizat (incluznd
perioada de referin i metoda incremental) i actualizarea fluxului de trezorerie (incluznd rata de actualizare
financiar n termeni reali).
Datele necesare pentru a efectua o analiz financiar sunt urmtoarele:
(1) costurile de investiie, inclusiv investiiile fixe, investiiile nefixe, inclusiv costurile de nfiinare i, acolo unde
este cazul, modificrile fondului de rulment;
(2) costurile astfel cum sunt definite la articolul 17 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al
Comisiei;
(3) costurile de funcionare astfel cum sunt definite la articolul 17 literele (b) i (c) din Regulamentul delegat (UE)
nr. 480/2014 al Comisiei;
(4) veniturile astfel cum sunt definite la articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei;
(5) sursa de finanare, incluznd capitalul propriu al investitorului (public sau privat), capitalul din mprumuturi
(n acest caz rambursarea mprumutului i dobnzile figureaz drept ieiri n analiza de sustenabilitate) i
orice surse de finanare suplimentare, cum ar fi granturile.
n sectoarele n care acest lucru este relevant, inclusiv n sectorul mediului, tarifele trebuie s fie fixate n
conformitate cu principiul poluatorul pltete, innd seama de caracterul rezonabil al acestora, n
conformitate cu Seciunea III (Metoda de calculare a venitului net actualizat al operaiunilor generatoare de
venituri nete) din Regulamentul delegat al Comisiei nr. 480/2014 i de principiul recuperrii integrale a
costurilor (1).
Respectarea principiului recuperrii integrale a costurilor presupune ca:
1. tarifele s urmreasc, pe ct posibil, s recupereze costurile de capital, costurile operaionale i de ntreinere,
inclusiv costurile de mediu i ale resurselor;
2. structura tarifar s maximizeze veniturile proiectului naintea subveniilor de stat, innd cont, n acelai timp,
de caracterul rezonabil al acestora.
Limitrile principiului poluatorul pltete i al recuperrii integrale a costurilor n cadrul taxelor de utilizare ar
trebui:
1. s nu pun n pericol viabilitatea financiar a proiectului;
2. ca regul general, s fie considerate drept restricii temporare i s fie meninute numai att timp ct exist
problema accesibilitii preului pentru utilizatori.
2.2.2. Rezultatele analizei financiare
(a) Evaluarea rentabilitii financiare a investiiei i a capitalului naional
Valoarea actualizat net financiar (VANF) reprezint suma care rezult dup ce costurile de investiie, de
funcionare i de nlocuire preconizate (actualizate) ale proiectului sunt deduse din valoarea actualizat a
veniturilor preconizate.
Rata de rentabilitate financiar (RRF) este rata de actualizare care determin o VANF egal cu zero.
Rentabilitatea financiar a unei investiii este evaluat prin estimarea valorii actualizate nete financiare i a
ratei de rentabilitate financiar a investiiei [VANF(C) i RRF(C)]. Aceti indicatori compar costurile de investiie
cu veniturile nete i stabilesc n ce msur veniturile nete ale proiectului sunt n msur s ramburseze investiiile,
indiferent de sursele de finanare. n unele cazuri (cnd este vorba de ajutoare de stat sau de operatori privai),
este necesar calcularea RRF(Kp). Plata dobnzilor nu trebuie s fie inclus n calculul VANF(C).
Pentru ca un proiect s necesite acordarea unei contribuii din fonduri:
VANF(C) nainte de contribuia UE ar trebui s fie negativ i RRF(C) ar trebui s fie mai mic dect rata de
actualizare folosit pentru analiz (cu excepia proiectelor care fac obiectul normelor privind ajutoarele de stat n
cazul crora acest lucru poate s nu fie relevant).
(1) La aplicarea acestor principii, trebuie s se ia n considerare dispoziiile specifice ale legislaiei Uniunii n sectorul apei i deeurilor (i
anume Directiva-cadru privind apa i Directiva-cadru privind deeurile).

L 38/48

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

n cazul n care un proiect major prezint o rentabilitate financiar crescut [i anume RRF(C) este considerabil
mai mare dect rata de actualizare financiar], se va considera, n general, c investitorul poate s implementeze
proiectul fr contribuia Uniunii. Contribuia Uniunii poate fi justificat numai dac se demonstreaz c
investiia nu poate s beneficieze de finanare pe cont propriu, dat fiind c riscurile la care se expune un
investitor pentru a implementa proiectul, de exemplu, un proiect foarte inovator, pot fi prea ridicate pentru a
efectua investiia fr subvenionare public.
Rentabilitatea financiar a capitalului naional este evaluat prin estimarea valorii actualizate nete financiare i
a ratei de rentabilitate financiar a capitalului [VANF(K) i RRF (K)]. Aceti indicatori msoar gradul n care
veniturile nete ale proiectului sunt n msur s ramburseze resursele financiare furnizate de fondurile naionale
(din surse publice i private).
Calcularea VANF(K) i a RRF(K) necesit ca:
resursele financiare fr sprijinul UE investite n proiect s fie tratate ca ieiri, fr a lua n considerare
costurile de investiie;
contribuiile n capital s fie luate n considerare n momentul n care sunt efectiv pltite pentru proiect sau
rambursate (n cazul mprumuturilor);
plile dobnzilor s fie incluse n tabelul pentru analiza rentabilitii capitalului (VANF(K)];
subveniile de funcionare s nu fie incluse n tabelul pentru analiza rentabilitii capitalului (VANF(K)].
Pentru ca un proiect s necesite acordarea unei contribuii din fonduri:
VANF(K) cu asisten din partea Uniunii ar trebui s fie negativ sau egal cu zero, i RRF(K) ar trebui s fie mai
mic sau egal cu rata de actualizare; n caz contrar, trebuie s se prezinte o justificare adecvat.
Atunci cnd este cazul, rentabilitatea capitalului iniiatorului proiectului [RRF(Kp)] ar trebui s fie, de asemenea,
calculat. Acest lucru permite compararea veniturilor nete ale investiiei cu resursele oferite de iniiator, i anume
costul de investiie minus subveniile nerambursabile primite din partea UE i/sau din partea autoritilor
naionale/regionale. Acest exerciiu poate fi deosebit de util n contextul ajutorului de stat n scopul de a verifica
faptul c intensitatea ajutorului (asisten naional i din partea UE) ofer cel mai bun raport calitate-pre, cu
obiectivul de a limita sprijinul financiar public la ceea ce este necesar pentru ca proiectul s fie viabil din punct
de vedere economic sau financiar. n cazul n care se estimeaz c proiectul va nregistra o rentabilitate pozitiv
substanial (adic cu mult deasupra valorilor de referin naionale privind rentabilitatea preconizat n sectorul
respectiv), acest lucru indic faptul c subvenia primit ar genera profituri mai mari dect cele normale pentru
beneficiar i, prin urmare, contribuia Uniunii poate s nu fie justificat.
(b) Stabilirea contribuiei corespunztoare (maxime) din fonduri
Stabilirea contribuiei corespunztoare (maxime) din fonduri pentru proiectele generatoare de venituri trebuie s
fie efectuat n conformitate cu una dintre metodele pentru stabilirea veniturilor nete poteniale n conformitate
cu articolul 61 (operaiuni generatoare de venituri nete ulterior finalizrii lor) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i cu seciunea III din Regulamentul delegat (UE)
nr. 480/2014 al Comisiei care stabilete normele pentru calcularea venitului net actualizat al operaiunilor
generatoare de venituri nete.
(c) Asigurarea viabilitii (sustenabilitii) financiare
Analiza de sustenabilitate financiar se bazeaz pe proiecii privind fluxul de numerar neactualizat. Ea este
utilizat, n principal, pentru a demonstra c proiectul va dispune de lichiditi suficiente de la an la an pentru
a-i acoperi ntotdeauna costurile de investiie i operaionale pe parcursul ntregii perioade de referin.
Principalele aspecte ale analizei de sustenabilitate financiar sunt urmtoarele:
1. sustenabilitatea financiar a proiectului este asigurat prin verificarea faptului c fluxul de numerar net
cumulat (neactualizat) este pozitiv (sau egal cu zero) pentru fiecare an i pe parcursul ntregii perioade de
referin luate n considerare;
2. fluxurile de numerar nete care sunt luate n considerare n acest sens ar trebui:
s in cont de costurile de investiie, de toate resursele financiare (naionale i ale UE), de veniturile n
numerar, de costurile de funcionare i de nlocuire la momentul n care sunt pltite, de rambursrile
obligaiilor financiare ale entitii precum i de aporturile de capital, dobnzi i taxele directe;
s exclud TVA-ul, cu excepia cazului n care acesta nu este recuperabil;
s nu in seama de valoarea rezidual dect dac activul este lichidat n ultimul an de analiz luat n
considerare;

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/49

3. n cazul unei operaiuni care nu face obiectul cerinelor prevzute la articolul 61 din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 sau atunci cnd se proiecteaz fluxuri de numerar negative n viitor, trebuie s se indice modul
n care costurile vor fi acoperite prin intermediul unui angajament clar pe termen lung al beneficiarului/
operatorului, prin care acesta se angajeaz s furnizeze suficiente fonduri din alte surse pentru a asigura
sustenabilitatea proiectului;
4. dac proiectele fac parte dintr-o infrastructur preexistent, cum ar fi proiectele de extindere a capacitii,
trebuie s fie verificat sustenabilitatea financiar global a operatorului sistemului n scenariul cu proiect (nu
numai capacitatea segmentului extins) i trebuie s fie efectuat o analiz a sustenabilitii la nivelul
operatorului de sistem, iar rezultatele trebuie s fie luate n considerare n evaluarea riscurilor.
2.2.3. Analiza financiar n parteneriatul public-privat (PPP)
Urmtoarele aspecte trebuie s fie luate n considerare atunci cnd se realizeaz analiza financiar pentru
proiectele majore implementate ca PPP:
1. Rata de actualizare financiar poate fi crescut i poate depi rata standard stabilit n seciunea III (metoda
de calculare a venitului net actualizat al operaiunilor generatoare de venituri nete ulterior finalizrii lor) din
Regulamentul delegat al Comisiei, pentru a reflecta un cost de oportunitate al capitalului mai ridicat pentru
investitorul privat. Beneficiarul ar trebui s justifice acest cost de oportunitate mai ridicat de la caz la caz,
prezentnd dovezi, acolo unde este posibil, privind profitul obinut de partenerul privat n proiecte similare
din trecut sau alte dovezi concrete relevante.
2. n cazul proiectelor PPP n care proprietarul infrastructurii este diferit de operator, trebuie s fie efectuat o
analiz financiar consolidat, care s acopere att proprietarul, ct i operatorul.
3. Cu excepia cazului n care partenerul privat este ales n cadrul unei proceduri competitive cinstite,
transparente i deschise care garanteaz cel mai bun raport calitate-pre pentru partenerul public (1), pentru a
verifica rentabilitatea financiar a capitalului privat i pentru a evita obinerea unui profit ridicat necuvenit
generat de sprijinul UE, se calculeaz un indicator de msurare a rentabilitii financiare a capitalului investit
pentru investitorul privat [RRF(Kp)] (2), prin compararea veniturilor nete obinute de partenerul privat cu
resursele furnizate n cursul investiiei (prin capital propriu sau mprumuturi). Rata de rentabilitate financiar
care rezult [RRF(PK)] trebuie s fie comparat cu valorile de referin naionale sau internaionale privind
rentabilitatea preconizat n sectorul respectiv.
2.3.

Analiza economic
Astfel cum se prevede la articolul 101 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ACB trebuie
s includ o analiz economic.
Analiza economic este realizat cu ajutorul valorilor economice, reflectnd costul de oportunitate social al
bunurilor i serviciilor.

2.3.1. Etapele eseniale ale analizei economice


Analiza economic trebuie s fie efectuat n preuri contabile constante (preuri-martor), avnd ca punct de
plecare fluxurile de numerar din analiza financiar.
Analiza economic include urmtoarele etape:
1. Corecii fiscale pentru a exclude din analiza economic taxele indirecte (de exemplu TVA, accize), subveniile i
transferurile de pli realizate de o entitate public (de exemplu, plile din partea sistemelor naionale de
asisten medical). n cazul n care taxele indirecte/subveniile au rolul de a corecta externalitile, ele trebuie
s fie incluse n analiza economic, dac se consider c reflect n mod adecvat valoarea social marginal a
externalitilor aferente i cu condiia s nu existe o dubl contabilizare cu alte costuri/beneficii economice.
2. Conversia preurilor de pia la preuri contabile (martor) prin aplicarea de factori de conversie preurilor
financiare, cu scopul de a corecta distorsiunile de pia. Dac nu sunt disponibili factori de conversie de la un
birou naional de planificare i dac nu exist o distorsionare semnificativ a pieei, din motive de simplificare,
factorul de conversie poate fi stabilit la 1 (FC = 1). Factorii de conversie pot fi mai mari (sau mai mici) dect o
unitate atunci cnd preurile contabile sunt mai mari (sau mai mici) dect preurile de pia.
(1) Condiiile ar trebui specificate n documentul naional de orientare referitor la PPP.
(2) n cazul n care a fost selectat deja partenerul privat; n caz contrar, ar trebui s se descrie modul n care se va garanta acest aspect.

L 38/50

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

3. Monetizarea efectelor pentru care nu exist o pia (corecii pentru externaliti): externalitile trebuie s fie
estimate i evaluate, dup caz, folosind metoda preferinelor explicite sau implicite (de exemplu, preuri
hedonice) sau alte metode.
Analiza economic trebuie s ia n considerare numai efectele directe, pentru a evita dubla contabilizare, n
timp ce, n general, preurile-martor i monetizarea externalitilor reprezint efecte indirecte.
Veniturile financiare sub form de taxe de utilizare, comisioane i tarife sunt excluse din analiza economic
i nlocuite cu estimarea efectelor directe asupra utilizatorilor, fie prin metoda disponibilitii de plat, fie
prin preuri contabile. Taxele de utilizare, comisioanele i tarifele, n special n sectoarele care nu sunt expuse
concurenei pe pia, n sectoarele reglementate sau n sectoarele influenate puternic de considerente politice,
nu ar trebui utilizate drept substitut pentru disponibilitatea de plat a utilizatorului.
4. Actualizarea costurilor estimate i a beneficiilor: dup estimarea fluxului de costuri i beneficii economice,
trebuie s se aplice metodologia standard a fluxului de numerar actualizat, folosind o rat de actualizare
social.
Pe baza ratei sociale a preferinei de timp (RSPT), se estimeaz urmtoarele valori de referin pentru rata de
actualizare social: 4,95 % pentru statele membre beneficiare ale politicii de coeziune i 2,77 % pentru
celelalte state membre. Pentru simplificare, trebuie s se foloseasc n general o rat de actualizare social de
5 % ca valoare de referin n statele membre care beneficiaz de politica de coeziune (Bulgaria,
Croaia, Cipru, Republica Ceh, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia,
Romnia, Slovacia, Slovenia) i de 3 % n celelalte state membre (Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Frana,
Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, rile de Jos, Spania, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii).
Statele membre pot stabili o valoare de referin pentru rata de actualizare social diferit de 5 % sau 3 %, cu
condiia:
s ofere o justificare pentru valoarea de referin pe baza previziunilor privind creterea economic i a altor
parametri de stabilire a ratei de actualizare social conform abordrii RSPT; i
s asigure aplicarea sa coerent n cadrul proiectelor similare din aceeai ar, regiune sau sector.
Informaiile privind diferitele valori de referin vor fi puse la dispoziia beneficiarilor i a Comisiei la
nceputul programului operaional.
2.3.2. Calcularea indicatorilor de performan economic
Indicatorii-cheie ai analizei economice sunt indicatorii de performan economic definii mai jos:
(1) Valoarea actualizat net economic (VANE) este principalul indicator de referin pentru evaluarea
proiectului. Este definit ca diferena dintre beneficiile i costurile sociale totale actualizate.
(2) Pentru ca un proiect major s fie acceptabil din punct de vedere economic, valoarea actualizat net
economic a proiectului ar trebui s fie pozitiv (VANE>0), ceea ce demonstreaz c societatea dintr-o
anumit regiune sau ar are de ctigat n urma proiectului deoarece beneficiile proiectului depesc costurile
i, prin urmare, proiectul ar trebui s fie implementat.
(3) Rata de rentabilitate economic (RRE) este rata intern de rentabilitate calculat cu ajutorul valorilor
economice, care exprim rentabilitatea socioeconomic a unui proiect.
(4) Rata de rentabilitate economic ar trebui s fie mai mare dect rata de actualizare social (RRE >RAS)
pentru a justifica sprijinul acordat de UE unui proiect major.
(5) Raportul beneficii/costuri (B/C) este definit ca valoarea actualizat net a beneficiilor proiectului mprit
la valoarea actualizat net a costurilor proiectului.
(6) Raportul beneficii/costuri ar trebui s fie mai mare de 1 (B/C>1) pentru a justifica sprijinul acordat de UE
unui proiect major.
Principalele beneficii economice pe sector care trebuie s fie luate n considerare n cadrul analizei economice
sunt stabilite n tabelul 1. Pot fi adugate beneficii economice suplimentare, dac acest lucru este necesar i
justificat. n anumite cazuri specifice, beneficiile respective pot deveni costuri economice, de exemplu, costurile
crescute de exploatare a vehiculelor n anumite proiecte rutiere.

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/51

Tabelul 1
Sector/Subsector

Alimentare cu ap i salubrizare

Beneficii economice

(i) mbuntirea accesului la apa potabil i la serviciile de tratare a apelor


reziduale n ceea ce privete disponibilitatea, fiabilitatea i calitatea servi
ciului
(ii) mbuntirea calitii apei potabile
(iii) mbuntirea calitii apelor de suprafa i conservarea serviciilor ecosis
temice ca urmare a reducerii polurii
(iv) economii de resurse att pentru productori, ct i pentru consumatori
(v) mbuntirea sntii
(vi) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser

Gestionarea deeurilor

(i) reducerea riscurilor pentru sntate i mediu (reducerea contaminrii aeru


lui, apei i a solului).
(ii) reducerea spaiului/costurilor de depozitare a deeurilor (pentru instalaiile
de tratare a deeurilor)
(iii) valorificarea materialelor, a energiei i producia de compost (evitarea cos
turilor de producie/generare alternativ, incluznd externalitile)
(iv) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser (i anume CO2, CH4)
(v) reducerea polurii vizuale, a zgomotului i a mirosurilor

Energie

Proiecte n domeniul eficienei energetice


(i) economii de energie (exprimate prin valoarea economic a energiei, inclu
znd externalitile)
(ii) creterea confortului
(iii) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser i a celorlalte emisii
Proiecte n domeniul surselor regenerabile de energie
(i) reducerea costurilor la energie pentru nlocuirea surselor de energie, de
exemplu prin nlocuirea alternativelor pentru combustibilii fosili (exprimat
prin valoarea economic a energiei generate de alternativa care ar putea fi
nlocuit, incluznd externalitile)
(ii) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser
Reelele i infrastructura de gaz/electricitate
(i) creterea i diversificarea aprovizionrii cu energie (valoarea gazului/ener
giei electrice furnizat(e) n mod suplimentar, incluznd externalitile)
(ii) creterea securitii i a fiabilitii aprovizionrii cu energie (reducerea n
treruperilor de aprovizionare)
(iii) reducerea costurilor la energie pentru nlocuirea sursei de energie
(iv) integrarea pieei: variaia excedentelor datorate efectelor alinierii preurilor
de la un loc la altul (pentru transmitere) sau de la o perioad la alta (pen
tru stocare)
(v) eficien energetic mbuntit
(vi) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser i a celorlalte emisii

Drumuri, ci ferate, transport


public

(i) reducerea costurilor generalizate (pentru circulaia mrfurilor/persoanelor)


economii de timp
economiile privind costurile de exploatare a vehiculelor
(ii) economii legate de accidente
(iii) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser
(iv) reducerea celorlalte emisii (i anume impactul polurii atmosferice la nivel
local)
(v) reducerea emisiilor sonore (de exemplu, unele proiecte urbane)

L 38/52

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Sector/Subsector

Aeroporturi, porturi maritime


i transport intermodal

13.2.2015

Beneficii economice

(i) reducerea costurilor generalizate (pentru circulaia mrfurilor/persoanelor)


economii de timp
economiile privind costurile de exploatare a vehiculelor
(ii) mbuntirea calitii serviciilor (de exemplu, furnizarea de pori de con
tact n aeroporturi)
(iii) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser
(iv) reducerea celorlalte emisii
(v) reducerea emisiilor sonore

Cercetare i inovare

(i) beneficii pentru ntreprinderi (nfiinarea unor ntreprinderi de tip spin-off


i start-up, dezvoltarea de produse i procese noi sau mbuntite; efectele
pozitive ale cunotinelor)
(ii) beneficii pentru cercettori i studeni (cercetare nou, formarea de capital
uman, dezvoltarea capitalului social)
(iii) beneficii pentru publicul larg (reducerea riscurilor pentru mediu, reducerea
riscurilor pentru sntate, efecte culturale pentru vizitatori)

Band larg

(i) creterea folosirii serviciilor electronice i mbuntirea calitii acestora,


inclusiv a comerului electronic, pentru ceteni i ntreprinderi (n special
n zonele rurale);
(ii) creterea folosirii serviciilor electronice i mbuntirea calitii acestora,
inclusiv a e-Guvernrii i a e-Sntii, pentru administraia public.

2.3.3. Atenuarea schimbrilor climatice i adaptarea la acestea n cadrul analizei economice


ACB trebuie s ia n considerare costurile i beneficiile proiectului n contextul emisiilor de gaze cu efect de ser
i al schimbrilor climatice. Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de ser generate de proiect i estimarea
costului economic al emisiilor de dioxid de carbon (CO2) utilizat pentru monetizarea externalitilor acestor
emisii trebuie s se bazeze pe o metodologie transparent aliniat cu obiectivele de decarbonizare ale UE pn n
2050. n ceea ce privete adaptarea la schimbrile climatice, costurile msurilor viznd sporirea rezistenei
proiectului la efectele schimbrilor climatice care sunt justificate n mod corespunztor n studiile de fezabilitate
ar trebui s fie incluse n analiza economic. Beneficiile msurilor respective, de exemplu, msurile luate pentru a
limita emisiile de gaze cu efect de ser sau a spori rezistena la schimbrile climatice, la condiiile meteorologice
extreme i la alte dezastre naturale ar trebui, de asemenea, s fie evaluate i incluse n analiza economic, dac
este posibil, cuantificate sau cel puin descrise n mod adecvat.
2.3.4. Analiza economic simplificat n cazuri speciale
n anumite cazuri limitate n care cuantificarea i monetizarea beneficiilor unui proiect major este foarte dificil
sau imposibil, dar n care costurile pot fi estimate cu un grad rezonabil de ncredere, n special pentru proiectele
majore motivate de necesitatea de a asigura respectarea legislaiei UE, poate fi efectuat o analiz cost-eficacitate
(ACE). n astfel de cazuri, evaluarea trebuie s verifice faptul c proiectul reprezint soluia cea mai eficient
pentru societate pentru a furniza un serviciu necesar n condiii predefinite stabilite. n plus, ar trebui s fie
furnizat o descriere calitativ a principalelor beneficii economice.
ACE este efectuat prin calcularea costului pe unitate al beneficiilor nemonetizate i trebuie s cuantifice
beneficiile fr a fixa un pre monetar sau o valoare economic.
Condiiile de aplicare ale ACE sunt urmtoarele:
proiectul genereaz un singur rezultat care este omogen i uor msurabil;
acest rezultat reprezint un element crucial, ceea ce nseamn c aciunea necesar pentru a-l obine este
esenial;
obiectivul major al proiectului este de a obine rezultatul cu costuri minime;
nu exist externaliti semnificative;
exist numeroase valori de referin adecvate pentru a verifica c tehnologia aleas respect criteriile minime
de performan a costurilor necesare.

13.2.2015
2.4.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/53

Evaluarea riscurilor
Astfel cum se prevede la articolul 101 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ACB trebuie
s includ o evaluare a riscurilor. Aceasta este necesar pentru a face fa incertitudinii care caracterizeaz
proiectele de investiii. Evaluarea riscurilor permite iniiatorului proiectului s neleag mai bine modul n care
impacturile estimate ar putea evolua dac anumite variabile-cheie ale proiectului se dovedesc a fi diferite de cele
ateptate. O analiz detaliat a riscurilor st la baza unei strategii corecte de gestionare a riscurilor, care, la rndul
ei, este luat n considerare n conceperea proiectului. Ar trebui acordat o atenie deosebit aspectelor legate de
mediu i de schimbrile climatice.
Evaluarea riscurilor cuprinde dou etape:
1. analiza de senzitivitate, care stabilete variabilele critice/parametrii critici ai modelului, i anume cele/cei
ale cror variaii, pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra indicatorilor de performan ai
proiectului, ia n calcul urmtoarele aspecte:
variabilele critice sunt variabilele a cror variaie de 1 % determin o variaie de peste 1 % a VAN;
analiza este efectuat prin modificarea unui singur element de fiecare dat i prin stabilirea efectului
modificrii respective asupra VAN;
valorile de comutare reprezint modificarea procentual care ar trebui aplicat variabilei critice pentru a
face ca VAN s fie egal cu zero;
analiza scenariilor, care permite studierea impactului combinat al seturilor stabilite de valori critice i, n
special, combinaia de valori optimiste i pesimiste ale unui grup de variabile, pentru a construi diferite
scenarii, care pot fi adevrate n cazul anumitor ipoteze.
2. analiza calitativ a riscurilor, inclusiv prevenirea i atenuarea riscurilor, care include urmtoarele elemente:
o list cu riscurile la care este expus proiectul;
o matrice de risc care prezint, pentru fiecare risc identificat:
posibilele cauze ale eecului;
legtura cu analiza de senzitivitate, dac este cazul;
efectele negative generate de proiect;
nivelele de probabilitate (de exemplu, foarte puin probabil, puin probabil, relativ probabil, probabil,
foarte probabil) a apariiei i a gravitii impactului;
nivelul de risc (i anume combinaia dintre probabilitate i impact).
identificarea msurilor de prevenire i atenuare, inclusiv a entitii nsrcinate cu prevenirea i reducerea
principalelor riscuri, i a procedurilor standard, dup caz i lund n considerare cele mai bune practici,
atunci cnd este posibil, care trebuie s fie aplicate pentru a reduce expunerea la risc, atunci cnd se
consider necesar.
interpretarea matricei de risc, inclusiv evaluarea riscurilor reziduale dup aplicarea msurilor de prevenire
i atenuare.
n plus, evaluarea riscurilor poate, dac este cazul (n funcie de dimensiunea proiectului i de disponibi
litatea datelor), i trebuie, n cazul n care expunerea la riscurile reziduale este nc semnificativ, s includ
o analiz probabilistic a riscurilor, care implic urmtoarele etape:
1. distribuiile de probabiliti pentru variabilele critice, care ofer informaii cu privire la probabi
litatea apariiei unei modificri procentuale date a variabilelor critice. Calcularea distribuiei probabi
litii variabilelor critice este necesar pentru efectuarea analizei cantitative a riscului.
2. analiza cantitativ a riscurilor bazat pe simularea Montecarlo, care ofer distribuii de probabiliti
i indicatori statistici pentru rezultatul preconizat, deviaia standard etc. n ceea ce privete indicatorii
de performan financiar i economic a proiectului.

L 38/54

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

Principalele riscuri pe sector care trebuie s fie luate n considerare n evaluarea riscurilor sunt prezentate n
tabelul 2.
Pentru a sprijini iniiatorii de proiecte s pregteasc analiza calitativ a riscurilor n conformitate cu prezentul
regulament, statele membre sunt ncurajate (dac consider c acest lucru este adecvat i/sau fezabil) s
elaboreze orientri naionale privind evaluarea anumitor riscuri standard ale proiectelor, precum i o list de
msuri de atenuare i de prevenire pentru toate sectoarele.
Tabelul 2
Sector/Subsector

Alimentare cu ap
i salubrizare

Riscuri specifice

Riscuri legate de cerere:


(i) consumul de ap este mai mic dect cel estimat
(ii) rata de conectare la sistemul public de salubrizare este mai lent dect cea estimat
Riscuri legate de proiectare
(iii) studii i investigaii inadecvate, de exemplu previziuni hidrologice inadecvate
(iv) estimri inadecvate ale costului de proiectare
Riscuri legate de achiziia de terenuri:
(v) ntrzieri procedurale
(vi) preul terenurilor este mai mare dect cel estimat
Riscuri administrative i referitoare la achiziiile publice:
(vii) ntrzieri procedurale
(viii) autorizaiile de construcie sau alte autorizaii
(ix) aprobarea utilitilor publice
(x)

proceduri judiciare

Riscuri legate de construcie:


(xi) depiri ale costului proiectului i ntrzieri n ceea ce privete construcia
(xii) legate de contractant (faliment, lipsa resurselor)
Riscuri operaionale:
(xiii) fiabilitatea surselor de ap identificate (cantitate/calitate)
(xiv) costuri de ntreinere i de reparaii mai mari dect cele estimate, defeciuni tehnice
repetate
Riscuri financiare:
(xv) tariful crete mai ncet dect s-a estimat
(xvi) colectarea tarifelor este mai sczut dect s-a estimat
Riscuri legate de reglementare
(xvii) factori politici sau de reglementare neateptai care afecteaz preul apei
Alte riscuri:
(xviii) opoziia publicului

Gestionarea deeu
rilor

Riscuri legate de cerere:


(i) producerea de deeuri este mai mic dect estimrile
(ii) control insuficient al fluxului de deeuri/livrare insuficient de deeuri

13.2.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Sector/Subsector

L 38/55

Riscuri specifice

Riscuri legate de proiectare:


(iii) studii i investigaii inadecvate
(iv) alegerea unei tehnologii nepotrivite
(v) estimri inadecvate ale costului de proiectare
Riscuri legate de achiziia de terenuri:
(vi) ntrzieri procedurale
(vii) preul terenurilor este mai mare dect cel estimat
Riscuri administrative i referitoare la achiziiile publice:
(viii) ntrzieri procedurale
(ix) autorizaiile de construcie sau alte autorizaii
(x)

aprobarea utilitilor publice

Riscuri legate de construcie:


(xi) depiri ale costului proiectului i ntrzieri n ceea ce privete construcia
(xii) legate de contractant (faliment, lipsa resurselor)
Riscuri operaionale:
(xiii) compoziia deeurilor este diferit de cea estimat sau prezint variaii neateptat de
mari
(xiv) costuri de ntreinere i de reparaii mai mari dect cele estimate, defeciuni tehnice
repetate
(xv) rezultatele nu ndeplinesc obiectivele de calitate
(xvi) nu se respect limitele emisiilor produse de instalaie (n aer i/sau n ap)
Riscuri financiare:
(xvii) tariful crete mai ncet dect s-a estimat
(xviii) colectarea tarifelor este mai sczut dect s-a estimat
Riscuri legate de reglementare:
(xix) modificri ale cerinelor de mediu i ale instrumentelor economice i de reglemen
tare (de exemplu, introducerea unei taxe pentru depozitele de deeuri, interzicerea
depozitrii deeurilor)
Alte riscuri:
(xx) opoziia publicului
Energie

Riscuri legate de cerere:


(i) penurii ale cererii
(ii) evoluia preurilor combustibililor concureni
(iii) Analiza inadecvat a condiiilor climatice care influeneaz cererea de energie pentru
nclzire i/sau rcire
Riscuri legate de proiectare:
(iv) estimri inadecvate ale costului de proiectare
(v) studii i investigaii inadecvate ale siturilor
(vi) inovaii n producerea/transmiterea de energie sau n tehnologia de stocare a energiei,
care fac ca tehnologia proiectului s fie depit
Riscuri legate de achiziia de terenuri
(vii) preul terenurilor este mai mare dect cel estimat

L 38/56

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Sector/Subsector

13.2.2015

Riscuri specifice

(viii) costuri mai mari pentru achiziionarea drepturilor de trecere


(ix) ntrzieri procedurale
Riscuri administrative i referitoare la achiziiile publice:
(x) ntrzieri procedurale
Riscuri legate de construcie:
(xi) depiri ale costului proiectului i ntrzieri n ceea ce privete construcia
(xii) inundaii, alunecri de teren etc
(xiii) accidente
Riscuri operaionale:
(xiv) costurile de ntreinere i de reparaii sunt mai ridicate dect s-a estimat, defeciuni
tehnice repetate, de exemplu cele cauzate de efectele schimbrilor climatice
(xv) perioade nefuncionale lungi din motiv de accident sau din cauze externe
Riscuri financiare:
(xvi) modificri n sistemul tarifar i/sau n sistemul de stimulente
(xvii) estimare inadecvat a tendinelor preurilor la energie
Riscuri legate de reglementare:
(xviii) modificri ale cerinelor de mediu, ale instrumentelor economice (de exemplu ale
programelor de sprijin n domeniul surselor regenerabile de energie, ale conceperii
schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii)
Alte riscuri:
(xix) opoziia publicului
Drumuri, ci fe
rate, transport pu
blic, aeroporturi,
porturi maritime
i transport inter
modal

Riscuri legate de cerere:


(i) traficul estimat este diferit dect cel prevzut
Riscuri legate de proiectare:
(ii) studii i investigaii inadecvate ale siturilor
(iii) estimri inadecvate ale costului de proiectare
Riscuri administrative i referitoare la achiziiile publice:
(iv) ntrzieri procedurale
(v) autorizaiile de construcie
(vi) aprobarea utilitilor publice
Riscuri legate de achiziia de terenuri:
(vii) preul terenurilor este mai mare dect cel estimat
(viii) ntrzieri procedurale
Riscuri legate de construcie:
(ix) depiri ale costului proiectului
(x)

inundaii, alunecri de teren etc

(xi) descoperiri arheologice


(xii) legate de contractant (faliment, lipsa resurselor)
Riscuri operaionale:
(xiii) cheltuielile de exploatare i ntreinere sunt mai mari dect s-a estimat

13.2.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Sector/Subsector

L 38/57

Riscuri specifice

Riscuri financiare:
(xiv) colectarea taxelor este mai sczut dect s-a ateptat
Riscuri legate de reglementare:
(xv) modificri ale cerinelor de reglementare
Alte riscuri:
(xvi) opoziia publicului
Cercetare, dezvol
tare i inovare

Riscuri legate de cerere:


(i) dezvoltarea industriei relevante (cererea privind rezultatele cercetrii i cererea de cer
cetare privat)
(ii) evoluii pe piaa forei de munc (cererea de absolveni de studii universitare i im
pactul asupra cererii de servicii de educaie n domeniul respectiv)
(iii) interesul publicului larg este diferit dect cel prevzut
Riscuri legate de proiectare:
(iv) estimri inadecvate ale costului de proiectare
(v)

selectarea inadecvat a sitului sau ntrzieri n finalizarea conceperii proiectului

(vi) inventarea unei noi tehnologii CDI care face ca tehnologia infrastructurii s fie dep
it
(vii) lipsa de expertiz bine stabilit n domeniul ingineriei tehnice
Riscuri administrative i referitoare la achiziiile publice:
(viii) ntrzieri n obinerea autorizaiilor de construcie
(ix) dificulti privind obinerea drepturilor de proprietate
(x)

ntrzieri n achiziionarea de drepturi de proprietate intelectual sau costuri de do


bndire a acestora care depesc estimrile iniiale

(xi) ntrzieri procedurale pentru a selecta furnizorul i pentru a semna contractul de


achiziii publice
(xii) dificulti de aprovizionare
Riscuri legate de construcie:
(xiii) ntrzieri n cadrul proiectului i depiri de costuri n cursul instalrii echipamen
tului tiinific
(xiv) lipsa de soluii gata pregtite pentru a satisface necesitile aprute n timpul con
struirii sau funcionrii infrastructurii
(xv) ntrzieri n cadrul lucrrilor suplimentare care nu in de controlul promotorului
proiectului
Riscuri operaionale:
(xvi)

lipsa personalului academic/cercettorilor

(xvii) complicaii neateptate legate de instalarea de echipamente specializate


(xviii) ntrzieri privind punerea n funciune, n mod complet i fiabil, a echipamentului
(xix) producia insuficient de rezultate ale cercetrii
(xx)

impacturi/accidente neateptate asupra mediului

Riscuri financiare:
(xxi)

finanare angajat insuficient la nivel naional/regional n cursul fazei operaio


nale

(xxii) estimare inadecvat a veniturilor financiare


(xxiii) incapacitatea de a satisface cererea din partea utilizatorilor

L 38/58

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Sector/Subsector

13.2.2015

Riscuri specifice

(xxiv) sistem inadecvat pentru protecia i exploatarea proprietii intelectuale


(xxv) pierderea clienilor/utilizatorilor existeni datorit concurenei altor centre de C +
D
Band larg

Riscuri de reglementare i legate de context:


(i) schimbare de orientare a politicii strategice
(ii) schimbare a comportamentului supus excepiilor al viitorilor investitori privai
(iii) modificarea reglementrilor privind piaa cu amnuntul
(iv) cerere fr succes n materie de ajutoare de stat
Riscuri legate de cerere:
(v) adoptarea serviciului de ctre furnizorii cu amnuntul i/sau en gros este mai mic
dect estimrile
(vi) investiii reduse n reeaua ultimul kilometru de ctre furnizorii de servicii
Riscuri legate de proiectare:
(vii) estimri inadecvate ale costului de proiectare
Riscuri administrative i referitoare la achiziiile publice:
(viii) ntrzieri n cadrul procedurii de achiziie public
(ix) riscul de a nu obine drepturile de proprietate necesare
Riscuri operaionale i financiare:
(x)

creteri ale costurilor operaionale

(xi) finanare angajat insuficient la nivel naional/regional n cursul fazei operaionale


(xii) pierderi de personal-cheie pe parcursul funcionrii proiectului

Formule
Formule pentru analiza financiar:
Valoarea actualizat net financiar (VANF)
n
X

VANF

at St
t0

S0
Sn
S1
n
0
1
1

i
1 i
1 i

Rata de rentabilitate financiar (RRF)


X
0

St
t
1 FRR

Unde St este balana fluxului de numerar la momentul t i at este factorul de actualizare financiar ales pentru
actualizare la momentul t; i este rata de actualizare financiar.
Formule pentru analiza economic
Valoarea actualizat net economic (VANE)
n
X

ENPV

t Vt
t0

V0
Vn
V1
n
0
1
1 r
1 r
1 r

Rata de rentabilitate economic (RRE)


X
0

Vt
t
1 ERR

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/59

Raportul beneficii/costuri (B/C)


n
P

tB t

t0
n

B=C P

tC t

t0

Unde Vt este soldul beneficiilor nete (B-C) la momentul t, B este fluxul de beneficii totale la momentul t, C este
fluxul de costuri sociale totale la momentul t, t este factorul de actualizare social ales pentru actualizare la
momentul t;r este rata de actualizare social.

L 38/60

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

ANEXA IV

Formatul modelului pentru planul de aciune comun (PAC)


Propunerea PAC n temeiul articolelor 104-109 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
<type='S' maxlength='255' input='M'> (1)

Denumirea PAC
Numrul de referin al Comisiei (cod CCI)

A.

<type='S' maxlength='15' input='S'>

CARACTERISTICI GENERALE

A.1. Scurt descriere a PAC

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.2. CCI al programului (programelor) operaional(e)

<type='S' input='S'>

A.3. Regiunea (regiunile) (NUTS)

<type='S' input='S'>

A.4. Stat membru (state membre)

<type='S' input='G'>

A.5. Fondul (fondurile)

<type='S' input='S'>

A.6. Cost eligibil total

<type='N' input='M'>

A.7. Sprijin public (2)

<type='N' input='M'>

A.8. Tipul PAC

( ) Normal ( ) Pilot ( ) YEI


[doar o singur variant];<type='C' input='M'>

A.9.

Clasificarea activitilor operaiunii

A.9.1. Domeniul de intervenie (pot fi


menionate mai multe domenii, pe
baza unui calcul pro rata, acolo
unde este cazul)

A.9.2. Forma de finanare (pot fi menio


nate mai multe forme, pe baza unui
calcul pro rata, acolo unde este ca
zul)

A.9.3. Dimensiunea teritorial (pot fi men


ionate mai multe dimensiuni, pe
baza unui calcul pro rata, acolo
unde este cazul)

Cod

Sum

Procentul din costul


total al operaiunii/pe
dimensiune

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

(1) Legend pentru caracteristicile cmpurilor:


tip: N = Numr, D = Dat, S = ir, C = Caset pentru selectare, P = Procent
introducerea datelor: M = Manual, S = Selecie, G = Generat de sistem
maxlength = Numrul maxim de caractere, inclusiv spaiile
(2) Inclusiv contribuia public furnizat de beneficiar sau de alte entiti care particip la PAC.

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Cod

Sum

Procentul din costul


total al operaiunii/pe
dimensiune

A.9.4. Mecanismul de aplicare teritorial

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.5. Obiectivul tematic FEDR/Fondul de


coeziune (pot fi menionate mai
multe obiective, pe baza unui calcul
pro rata, acolo unde este cazul)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.6. Tem secundar FSE

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.7. Dimensiunea privind activitatea


economic (pot fi menionate mai
multe dimensiuni, pe baza unui cal
cul pro rata, acolo unde este cazul)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.8. Dimensiunea teritorial (pot fi men


ionate mai multe dimensiuni, pe
baza unui calcul pro rata, acolo
unde este cazul)

B.

L 38/61

DATE DE CONTACT: AUTORITATEA RESPONSABIL CU APLICAREA PAC [A SE COMPLETA DE CTRE AUTORITATEA


CARE DEPUNE CEREREA]

B.1. Denumire
B.2. Tipul autoritii

<type='S' maxlength='200' input='M'>


( ) autoritate de management ( ) organism interme
diar ( ) alt organism de drept public desemnat
<type='C' input='M'>

B.3. Adres

<type='S' maxlength='400' input='M'>

B.4. Numele persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

B.5. Funcia persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

B.6. Telefon

<type='S' input='M'>

B.7. E-mail

<type='S' maxlength='100' input='M'>

n cazul n care se prevede ca PAC s primeasc sprijin din mai multe programe operaionale sau n cazul n
care propunerea de PAC nu este prezentat de o autoritate de management, v rugm s anexai aprobarea
autoritii (autoritilor) de management competente.
C.

ANALIZA NECESITILOR DE DEZVOLTARE I A OBIECTIVELOR

C.1.

V rugm s descriei problema/situaia general la a crei rezolvare ar trebui s contribuie PAC i


necesitile la care ar trebui s rspund PAC, innd cont, dup caz, de recomandrile specifice
relevante adresate fiecrei ri, adoptate n conformitate cu articolul 121 alineatul (2) i cu articolul
148 alineatul (4) din tratat. Dac este cazul, utilizai date statistice. V rugm s explicai ce alternative
la PAC au fost luate n considerare pentru rezolvarea problemelor identificate/ndeplinirea necesi
tilor, precum i motivul pentru care nu au fost selectate.
<type='S' maxlength='17500' input='M'>

L 38/62
C.2.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

Pe baza informaiilor furnizate la punctul C.1, v rugm s stabilii obiectivul general i obiectivele
specifice ale PAC.
Tip

Obiectivul general al PAC <type='S' in


put='S'>

Cod

Obiectiv

<type='N' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Obiectivul specific al PAC


Obiectivul specific al PAC

C.3.

V rugm s descriei relaia dintre obiectivul general al PAC i obiectivele sale specifice i precizai
cum vor contribui la rezolvarea problemelor identificate i la ndeplinirea necesitilor.
<type='S' maxlength='10500' input='M'>

C.4.

V rugm s identificai prioritile de investiii relevante i obiectivele specifice ale programelor


operaionale la care va contribui PAC i s descriei modul n care PAC va contribui la realizarea
acestora.
PO

Ax prioritar

Fond

Prioritate de investiii

Obiectivul specific al
PO

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

Contribuia PAC la obiectivul (obiectivele) specific(e) identificat(e):


<type='S' maxlength='7000' input='M'>

D.

CADRUL PAC

D.1.

V rugm s descriei logica de intervenie a PAC, rspunznd la ntrebrile de mai jos.

D.1.1.

Ce proiecte sunt luate n considerare pentru a fi implementate? V rugm s descriei proiectele sau tipurile de
proiecte planificate (seturi de activiti similare cu aceiai indicatori) i calendarul orientativ, utiliznd tabelul de
mai jos. Un proiect poate fi sprijinit din mai multe PO, axe prioritare i/sau fonduri i poate viza mai multe
categorii de regiuni. Dac este cazul, indicai dac finalizarea unui (tip de) proiect este necesar pentru
nceperea unui alt (tip de) proiect n cadrul PAC i precizai despre ce proiect(e)/tip de proiect(e) este vorba.

(Tipul de) proiect

(Tipul de) proiect 1


<type=N' input='M'>
(Tipul de) proiect 2
(Tipul de) proiect 3

Descriere sintetic

<type='S' max
length='255' in
put='M'>

PAC
SPECIFIC
Obiectivul
(obiectivele)
specifice al
(e) PAC la
care contri
buie acesta

Data de
ncepere
planificat

Data de
finalizare
planificat

Indicai prin Da sau Nu


dac finalizarea acestui (tip de)
proiect este necesar pentru
nceperea altor (tipuri de)
proiecte PAC i, n caz afir
mativ, indicai despre ce (tipuri
de) proiecte este vorba.

<type='N'
input='S'>

<type='D'
input='M'>

<type='D'
input='M'>

<type='S' maxlength='255'
input='M'>

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/63

Informaii cu privire la tipurile de proiecte/proiectele planificate:


<type='S' maxlength='7000' input='M'>
D.1.2.

Cum vor contribui proiectele la atingerea obiectivelor generale i specifice ale PAC? V rugm s oferii o
justificare.
<type='S' maxlength='10500' input='M'>

Care sunt obiectivele de etap i intele pentru realizrile i rezultatele acestor proiecte?
Pot fi alei mai muli indicatori pentru un (tip de) proiect (un rnd pentru fiecare indicator). V rugm s menionai toi indicatorii, inclusiv cei care nu sunt utilizai pentru
gestionarea financiar a PAC. Dac este cazul, defalcai indicatorii n funcie de axa prioritar, fond i categoria de regiune. Dac a fost stabilit un obiectiv de etap pentru un
indicator de realizare sau de rezultat, v rugm s precizai acest lucru n tabel.

(Tipul
de)
proiect 1
<type='N'
input='S'>

(Tipul
de)
proiect 3

PO

Ax prio
ritar

Fond

Categorie
de regiuni

Indicator spe <type='S' <type='S' <type='S' <type='S'


cific
PAC input='S'> input='S'> input='S'> input='S'>
<type='S'
max
length='255'
input='M'>
Indicator din
PO <type='S'
input='S'>

Tip

Realizare
sau rezul
tat

D sau N

Valoare de
referin

Obiectiv de
etap (dac
este cazul)

Anul obiec
tivului de
etap

Valoareint

Anul
valorii-int

Unitate de
msur

<type='N'
<type='N'
<type='N'
<type='N'
<type='N'
<type='S'
input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'>

Sursa datelor

<type='S'
max
length='200'
input='M'>
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(Tipul
de)
proiect 2

Indicator

RO

(Tipul
de)
proiect

Utilizat
pentru
gestio
narea
financiar
a PAC

L 38/64

D.1.3.

13.2.2015

13.2.2015
D.2.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 38/65

V rugm s descriei factorii externi care ar putea avea un impact negativ asupra implementrii PAC.
Dac aceste lucru este relevant, descriei msurile de atenuare care au fost prevzute.
Factor extern

Impactul posibil asupra PAC

Msur (msuri) de atenuare prevzut/


prevzute

<type='S' maxlength='255' in
put='M'>

<type='S' maxlength='500' in
put='M'>

<type='S' maxlength='500' in
put='M'>

Informaii suplimentare, dac este necesar:


<type='S' maxlength='7000' input='M'>
D.3.

V rugm s anexai o reprezentare a logicii de intervenie a PAC. Aceasta ar trebui s clarifice


legturile cauzale ntre necesitile/problemele care trebuie soluionate, obiectivele PAC, rezultatele
scontate, setul de proiecte care urmeaz s fie sprijinite i realizrile lor (opional).
< Reprezentare >

E.

ACOPERIREA GEOGRAFIC I GRUPUL (GRUPURILE) INT

E.1.

Acoperirea geografic a PAC. Dac este cazul, v rugm s justificai de ce PAC se concentreaz asupra unei
zone specifice
<type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2.

Grupul (grupurile) vizat(e) de PAC


E.2.1. Grupul (grupurile) vizat(e) i definiie

<type='S' maxlength='1750' input='M'>


E.2.3.

E2.2. Populaia total a grupului (grupurilor) vizat(e) n


zona geografic acoperit de PAC
<type='S' maxlength='200' input='M'>

Observaii privind grupul (grupurile) vizat(e), inclusiv problemele care trebuie abordate de acest PAC, dac nu
sunt incluse la punctul C.1.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE PRECONIZAT A PAC

V rugm s reinei c baremele standard pentru costuri unitare (costurile unitare) i sumele forfetare ale PAC pot fi
rambursate numai dac realizrile i rezultatele relevante au fost obinute dup data deciziei Comisiei de aprobare a PAC i
nainte de sfritul perioadei de implementare.
F.1. Data nceperii implementrii

F.2. Data final


proiectelor

(V rugm s precizai dac corespunde datei deciziei sau dac va fi ulte


rioar acesteia)
<type='D' input='M'>

implementrii (Data finalizrii proiectelor)


<type='D' input='M'>

F.3. Sfritul perioadei de implemen (Data transmiterii cererii finale de plat i a raportului final de ctre benefi
tare a PAC
ciar autoritii de management. Dac unele rezultate sunt obinute cu ntr
ziere i genereaz unele pli mai trziu, includei-le n aceast perioad)
<type='D' input='M'>

L 38/66

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

G.

ANALIZA EFECTELOR PRECONIZATE ALE PAC

G.1.

Efecte asupra promovrii egalitii de anse ntre brbai i femei

13.2.2015

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

G.2.

Efecte asupra prevenirii discriminrii


<type='S' maxlength='3500' input='M'>

G.3.

Efecte asupra promovrii dezvoltrii durabile, dac este cazul


<type='S' maxlength='3500' input='M'>

H.

DISPOZIII DE IMPLEMENTARE A PAC

H.1.

Beneficiarul PAC

H.1.1.

Date de contact

H.1.2.

H.1.1.1. Nume

<type='S' maxlength='200' input='M'>

H.1.1.2. Adres

<type='S' maxlength='400' input='M'>

H.1.1.3. Numele persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

H.1.1.4. Funcia persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

H.1.1.5. Telefon

<type='S' maxlength='50' input='M'>

H.1.1.6. E-mail

<type='S' maxlength='100' input='M'>

V rugm s justificai capacitile beneficiarului n ceea ce privete:

H.1.2.1 Competena n domeniul PAC. V rugm s oferii o prezentare general a expertizei beneficiarului n domeniul
PAC i s indicai numrul de angajai care dein o astfel de expertiz din cadrul organizaiei beneficiarului i
care sunt alocai PAC). Dac este cazul, furnizai informaii privind ceilali parteneri-cheie implicai i privind
competenele lor.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>
H.1.2.2. Capacitatea de gestionare administrativ i financiar a beneficiarului. V rugm s indicai proiectele finanate
de UE i/sau proiectele comparabile implementate de beneficiar, care demonstreaz capacitatea sa administrativ
i financiar de a gestiona un proiect. n absena unor astfel de exemple, v rugm s precizai sprijinul
preconizat pentru consolidarea capacitilor (formare, recrutare etc.). V rugm s menionai mecanismele
instituionale existente precum existena unei uniti de implementare a PAC i, dac este posibil, includei
organigrama propus pentru implementarea PAC (ntr-o anex). n cazul n care PAC include activiti care
urmeaz s fie puse n aplicare prin proceduri de achiziii publice, v rugm s descriei capacitatea benefi
ciarului n acest domeniu. n cazul unor corecii financiare n valoare de 10 000 EUR sau mai mult, legate de
sprijinul din fondurile UE n cursul ultimilor 10 ani, v rugm s precizai msurile corective luate.
<type='S' maxlength='7000' input='M'>

H.2.

Dispoziii privind conducerea PAC

H.2.1

Comitetul director: v rugm s descriei alctuirea prevzut a comitetului director, inclusiv prin oferirea unei
imagini de ansamblu a regulamentului su de procedur i a modului n care comitetul i va desfura
activitatea, precum i relevana partenerilor care vor face parte din comitet. De asemenea, v rugm s explicai
dac comitetul director sau membrii acestuia au jucat un rol n pregtirea PAC.
<type='S' maxlength='7000' input='M'>

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/67

H.3.

Dispoziii privind monitorizarea i evaluarea PAC

H.3.1.

Dispoziii privind asigurarea calitii, a colectrii i stocrii datelor privind realizrile i rezultatele atinse. V
rugm s specificai organismul (organismele) responsabil(e) pentru aceste trei mecanisme, modul n care vor
asigura calitatea datelor colectate (orientri, cursuri de formare etc.), frecvena colectrii datelor, modul n care
datele vor fi verificate, unde vor fi stocate datele etc. De asemenea, v rugm s descriei modul n care vei
asigura raportarea cu privire la indicatorii comuni stabilii n regulamentele specifice fondurilor la nivelul
prioritii de investiie sau, dup caz, la nivelul obiectivului specific.
<type='S' maxlength='7000' input='M'>

H.3.2.

Activiti de evaluare prevzute i justificarea lor. V rugm s menionai doar activitile specifice PAC. n
cazul n care nu sunt prevzute activiti specifice, v rugm s indicai motivele.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

H.4.

Dispoziii privind aciunile de difuzare a informaiilor i de comunicare n legtur cu PAC i cu


fondurile care sprijin PAC
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

I.

DISPOZIII FINANCIARE DIN CADRUL PAC

I.1.

Costurile suportate pentru atingerea obiectivelor de etap, a realizrilor i rezultatelor (v rugm s


completai i apendicele privind indicatorii)
V rugm s completai tabelele de mai jos cu indicatorii care trebuie s fie utilizai pentru gestionarea
financiar a PAC, defalcai, n cazul n care este relevant, n funcie de axa prioritar, fond i categoria de
regiune.

Indicatori de realizri

<type='S' in
put='G'>

PO

<type='S' in
put='G'>

Ax prioritar

<type='S' in
put='G'>

Categorie de
regiuni

Fond

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

Obiectiv de
etap (dac
este cazul)

<type='N' in
put='G'>

Suma rezultat
(n moneda
naional)

(a)

(b)

(c) = (a) (b)

(d)

(e) = (c) + (d)

(f) = (e) * rata


de schimb

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

Total

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'>

Suma maxim
= Cheltuieli
eligibile totale
(n moneda
naional)

Suma maxim
= Cheltuieli
eligibile totale
(EUR)

(1) Valoarea este indicat n seciunea A.1.10 din Apendice.

I.1.2

Indicatori de rezultat

Indicator
(de la punc
tul D.1.3)

<type='S' in
put='G'>

PO

<type='S' in
put='G'>

Ax priori
tar

<type='S' in
put='G'>

Fond

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

Valoare de
referin

<type='N'
input='G'>

Obiectiv de
etap (dac
este cazul)

<type='N'
input='G'>

Valoare-int

Suma rezul
tat
(n moneda
naional)

(a)

(b)

(c) = (a) (b)

(d)

(e)= (c) + (d)

(f) = (e) * rata


de schimb

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N' in
put='M'>

Total

<type='N'
input='G'>

<type='N' in
put='G'>

Suma ma
xim = Chel
tuieli eligibile
totale
(n moneda
naional)

Suma ma
xim = Chel
tuieli eligibile
totale
(EUR)

13.2.2015

(1) Valoarea este indicat n seciunea A.1.10 din Apendice.

Categorie de
regiuni

Cost unitar
sau sum for
fetar
(n moneda
naional)

Suma supli
mentar care
rezult din
metoda de
actualizare
(dac este ca
zul) (1)
(n moneda
naional)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Valoare-int

Cost unitar
sau sum for
fetar
(n moneda
naional)

Suma supli
mentar care
rezult din
metoda de ac
tualizare (dac
este cazul) (1)
(n moneda
naional)

RO

Indicator
(de la punctul
D.1.3)

L 38/68

I.1.1.

Flexibilitatea financiar (1): v rugm s explicai dac flexibilitatea financiar este necesar i modul n care va fi aplicat

13.2.2015

I.1.3.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>


I.2.

Calendar indicativ al plilor ctre beneficiar, legat de obiectivele de etap i de inte: v rugm s oferii o prezentare indicativ a plilor prevzute pentru fiecare
(tip de) proiect din cadrul PAC (n EUR), pe baza informaiilor oferite n tabelul D.1.3 i n seciunea I.1
Anul 2

Anul

Total:

(Tipul de) proiect 1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

(Tipul de) proiect 2

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

(Tipul de) proiect 3

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Total:

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Planul de finanare, pe program operaional i pe ax prioritar (i pe fond i pe categorie de regiuni, n cazul n care este relevant)

(Tip de) proiect 1


<type=N' in
put='M'>

PO

Ax prioritar

Fond

Categorie de regiuni

Cheltuieli eligibile
totale
(n moneda naio
nal)

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'>

Cheltuieli publice
(n moneda naio
nal)

Cheltuieli eligibile
totale
(EUR)

Cheltuieli publice
(EUR)

(Tipul de) pro


iect 2

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

I.3.

RO

Anul 1

(Tipul de) pro


iect 3
Total

Totalul cheltuielilor eligibile totale trebuie s fie egal cu suma cheltuielilor eligibile totale din tabelele I.1.1 i I.1.2.
Dac este cazul, diferena dintre cheltuielile eligibile totale i cheltuielile publice corespunde contribuiei private de care beneficiaz PAC.

L 38/69

(1) Flexibilitatea financiar poate fi aplicat n cazul a pn la 10 % din alocrile totale pentru realizri sau rezultate. Un indicator poate fi rambursat cu pn la 10 % n plus fa de valoarea indicativ maxim. Poate fi
aplicat o flexibilitate integral ntre indicatorii care exprim diferite niveluri de realizare pentru aceeai realizare sau acelai rezultat.

L 38/70

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

Apendice
Descrierea i justificarea baremelor standard de costuri unitare i a sumelor forfetare utilizate
pentru rambursarea PAC
Scopul acestui apendice este de a facilita activitatea Comisiei de evaluare a baremelor standard de costuri unitare (costuri
unitare) i a sumelor forfetare utilizate pentru a rambursa realizrile i rezultatele obinute n cadrul PAC. Prin urmare,
ea ar trebui s acopere numai indicatorii din tabelele I.1.1 i I.1.2. Trebuie s fie completat pentru fiecare indicator n
parte. (1)
A.1.

Indicator (a se vedea punctele I.1.1 i I.1.2)

A.1.1. Denumire
A.1.2.1. Unitatea de msur a indicatorului
A.1.2.2. Unitatea de msur a obiectivului de etap/
intei (dac este cazul)
A.1.3. Definiie
A.1.4. Sursa datelor [natura documentelor justifica
tive, cine produce (genereaz), colecteaz i nregis
treaz datele, unde sunt stocate, frecvena colectrii/
datele limit, validare]
A.1.5. Verificarea datelor (cine le va verifica, frec
vena verificrii, metoda de verificare):
verificarea unitilor obinute
verificarea nivelului de calitate atins
A.1.6 n cazul n care este relevant, v rugm s ex
plicai modul de verificare a respectrii procedurilor
de achiziii publice i a dispoziiilor privind ajutoa
rele de stat
A.1.7. Posibile stimulente perverse sau probleme
cauzate de acest indicator, modul n care acestea ar
putea fi atenuate, nivelul de risc
A.1.8. Rambursare bazat pe

( ) suma forfetar ( ) baremul standard pentru costuri unitare

A.1.9. Suma (n moneda naional) corespunztoare


unei uniti sau sumei forfetare
A.1.10. Suma suplimentar (n moneda naional)
care rezult din metoda de actualizare (dac este ca
zul)
A.1.11. Descrierea detaliat a metodei de actualizare
(dac este cazul)
A.1.12. Temeiul juridic din cadrul juridic al Fondu
rilor ESI folosit pentru a justifica costul unitar/suma
forfetar
A.2.

Calcularea baremului standard pentru costurile unitare i a sumelor forfetare

A.2.1.

V rugm s precizai de ce metoda i calculul propuse sunt relevante pentru tipul de proiecte care vor fi
sprijinite de PAC:

(1) Apendicele va fi ncrcat ca document separat n SFC 2014.

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/71

A.2.2.

V rugm s precizai cum au fost efectuate calculele pentru obinerea sumelor de la punctele A.1.9 i A.1.10,
inclusiv, n special, ipotezele formulate n ceea ce privete calitatea sau cantitile. Dac este cazul, ar trebui s
fie folosite date statistice i valori de referin i ar trebui ca acestea s fie ataate la prezentul apendice ntr-un
format care va putea fi reutilizat n mod direct de ctre Comisie.

A.2.3.

De asemenea, v rugm s explicai, dac este cazul:


modul n care veniturile au fost/vor fi luate n considerare;
faptul c doar costurile eligibile au fost luate n considerare la calculare;
nivelul de finanare ncruciat (cu trimitere la articolul 98 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013).

L 38/72

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

ANEXA V

Model pentru rapoartele anuale i raportul final de implementare pentru obiectivul privind
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc
PARTEA A
DATE SOLICITATE N FIECARE AN (RAPOARTE SUMARE) [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE)

nr. 1303/2013]
1.

2.

IDENTIFICAREA RAPORTULUI DE IMPLEMENTARE ANUAL/FINAL


CCI

<type='S' maxlength=15 input='S'>

Titlu

<type='S' maxlength=255 input='G'>

Versiune

<type='N' input='G'>

Anul de raportare

<type='N' input='G'>

Data aprobrii raportului de ctre comitetul de monitorizare

<type='D' input='M'>

PREZENTARE GENERAL PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAIONAL [articolul 50 alineatul (2) i

articolul 111 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Informaii-cheie privind implementarea programului operaional pentru anul n cauz, inclusiv privind instru
mentele financiare, n legtur cu datele financiare i datele privind indicatorii.
<type='S' maxlength=7000 input='M'>

3.

IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

3.1.

Prezentare general a implementrii (1)

3.2.

ID

Ax prioritar

Informaii-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire


la principalele evoluii, probleme semnificative i msurile luate
pentru a soluiona aceste probleme

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' maxlength=1750 input='M'>

Indicatori comuni i indicatori specifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013] (2)
Datele privind indicatorii comuni i specifici programului, pe prioritate de investiii, transmise utiliznd tabelele
1-4 de mai jos.

(1) Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19
alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. n cazul n care YEI este implementat ca parte a unei axe prioritare,
raportarea trebuie s includ o parte dedicat YEI i o alt parte pentru axa prioritar.
(2) Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015 n conformitate cu articolul 19
alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

Indicatorii de rezultat pentru FEDR i Fondul de coeziune (pe ax prioritar i pe obiectiv specific); se aplic, de asemenea, n cazul axei prioritare pentru asisten
tehnic (1)

13.2.2015

Tabelul 1

VALOAREA ANUAL

Indicator

Unitate
de
msur

RO

ID

Categorie
de re
giuni
(acolo
unde ca
zul)

Valoarea
de refe
rin

Anul de
referin

Valoare
a-int
(2023)

2014

15

16

17

18

19

20

21

22

Observaii
(dac este
necesar)

23

L 38/73

(1) n tabelul 1, defalcarea pe gen trebuie s fie utilizat n cmpurile privind valoarea anual numai dac a fost inclus n tabelul 12 din PO. n caz contrar, folosii T = total.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

<type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='N <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='S'
input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> or 'S'' in input='G'> or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in
max
put='G'>
put='G'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> length=875
input='M'>

L 38/74

Tabelul 2A

Indicatorii de rezultat comuni pentru FSE (pe ax prioritar, prioritate de investiii i categorie de regiuni). Datele privind toi indicatorii de rezultat comuni pentru
FSE (cu i fr valori-int) trebuie s fi defalcate pe gen. Pentru o ax prioritar pentru asisten tehnic, se raporteaz numai acei indicatori comuni pentru care a fost
stabilit o valoare-int (1) (2)
RO

Prioritate de investiii:

Indicator

<type='S' in
put='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' in <type='S' in
put='G'>
put='G'>

Unitate de
msur
pentru
valoarea de
referin i
valoareaint

Valoarea-int
(2023)
(Defalcare pe gen
facultativ pentru
valoarea-int)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

<type='S' in <type='N or 'S'' in <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'
put='G'>
put='G'>
or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in
put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'>

Valoarea cumu
lat
(calculat n mod
automat)

Rata de reali
zare
Defalcarea pe
gen este facul
tativ

<type='N'' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

Valoarea anual
Total

Total

Participani inactivi anga


jai n cutarea unui loc de
munc la ncetarea calitii
de participant

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

ID

Categorie
de regiuni

Indicator de
realizare
comun
utilizat ca
baz pentru
stabilirea
intelor

Participani care urmeaz


studii/cursuri de formare la
ncetarea calitii de partici
pant
Participani care obin o ca
lificare la ncetarea calitii
de participant
Participani care au un loc
de munc, inclusiv cei care
desfoar o activitate inde
pendent, la ncetarea cali
tii de participant

13.2.2015

(1) Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19 alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.
(2) n cazul n care prioritatea de investiii conine o int pentru un indicator de rezultat comun pentru FSE, trebuie s se furnizeze date pentru respectivul indicator de rezultat n ceea ce privete grupul-int
selectat (i anume, indicatorul de realizare comun utilizat ca referin), precum i date pentru ntreaga populaie de participani care au obinut rezultatul respectiv n cadrul PI.

Indicator

Unitate de
msur
pentru
valoarea de
referin i
valoareaint

Valoarea-int
(2023)
(Defalcare pe gen
facultativ pentru
valoarea-int)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Valoarea cumu
lat
(calculat n mod
automat)

Rata de reali
zare
Defalcarea pe
gen este facul
tativ

Participani a cror situaie


pe piaa muncii s-a mbu
ntit n termen de ase
luni de la ncetarea calitii
de participant (1)
Participani cu vrsta de
peste 54 de ani care au un
loc de munc, inclusiv cei
care desfoar o activitate
independent, n termen de
ase luni de la ncetarea ca
litii de participant (1)
Participani defavorizai
care au un loc de munc,
inclusiv cei care desfoar
o activitate independent,
n termen de ase luni de la
ncetarea calitii de partici
pant (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Participani care au un loc


de munc, inclusiv cei care
desfoar o activitate inde
pendent, n termen de ase
luni de la ncetarea calitii
de participant (1)

RO

Participani defavorizai an
gajai n cutarea unui loc
de munc, n educaie/for
mare, n dobndirea unei
calificri, care au un loc de
munc, inclusiv cei care
desfoar o activitate inde
pendent, la ncetarea cali
tii de participant

13.2.2015

ID

Categorie
de regiuni

Indicator de
realizare
comun
utilizat ca
baz pentru
stabilirea
intelor

(1) Estimare bazat pe un eantion reprezentativ. Statele membre au dou opiuni de raportare. Opiunea 1: cerina minim este s se furnizeze date de dou ori, n raportul anual de implementare din 2019 i n raportul final de implemen
tare. n aceast opiune, valorile cumulate sunt raportate n coloana Valoare cumulat din raportul anual de implementare din 2019 i din raportul final de implementare. Opiunea 2: valorile anuale sunt oferite pentru fiecare an.

L 38/75

L 38/76

Tabelul 2B

Indicatori de rezultat pentru YEI pe ax prioritar sau parte a unei axe prioritare [Articolul 19 alineatul (3), anexele I i II la regulamentul FSE] (1)

Indicator

<type='S' in <type='S' input='G'>


put='G'>

Valoarea-int
(2023)
(Defalcare pe
gen facultativ
pentru valoa
rea-int)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Valoare cumu
lat
(calculat n
mod automat)

<type='S' in <type='N or 'S'' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'' in
put='G'>
input='G'>
or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in
put='G'>
put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'>

Rata de reali
zare
Defalcarea pe
gen este faculta
tiv

<type='P'' in
put='G'>

total

total

Participani omeri care particip la in


tervenia sprijinit de YEI pn la finali
zarea sa
Participani omeri care primesc o ofert
de munc, de participare la un program
de educaie continu, de ucenicie sau de
stagiu la ncetarea calitii de participant
Participani omeri care urmeaz un pro
gram de educaie/formare, care obin o
calificare sau care au un loc de munc,
inclusiv cei care desfoar o activitate in
dependent, la ncetarea calitii de parti
cipant

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Valoarea anual
total

RO

ID

Unitate de
msur
pentru
valoareaint

Participani omeri de lung durat care


particip la intervenia sprijinit de YEI
pn la finalizarea sa

(1) Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19 alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

13.2.2015

Participani omeri de lung durat care


primesc o ofert de munc, de participare
la un program de educaie continu, de
ucenicie sau de stagiu la ncetarea calit
ii de participant

Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Valoare cumu
lat
(calculat n
mod automat)

Rata de reali
zare
Defalcarea pe
gen este faculta
tiv

RO

Participani omeri de lung durat care


urmeaz un program de educaie/for
mare, care obin o calificare sau care au
un loc de munc, inclusiv cei care desf
oar o activitate independent, la nceta
rea calitii de participant

Valoarea-int
(2023)
(Defalcare pe
gen facultativ
pentru valoa
rea-int)

13.2.2015

ID

Unitate de
msur
pentru
valoareaint

Participani inactivi care nu urmeaz un


program de educaie/formare, care parti
cip la intervenia sprijinit de YEI pn
la finalizarea sa

Participani inactivi care nu urmeaz un


program de educaie/formare, care ur
meaz un program de educaie/formare,
care obin o calificare sau care au un loc
de munc, inclusiv cei care desfoar o
activitate independent, la ncetarea cali
tii de participant

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Participani inactivi care nu urmeaz un


program de educaie/formare i care pri
mesc o ofert de munc, de participare la
un program de educaie continu, de uce
nicie sau de stagiu la ncetarea calitii
de participant

Participani care iau parte la programe


de educaie continu, la programe de for
mare n vederea obinerii unei diplome, la
programe de ucenicie sau de stagiu, n
termen de ase luni de la ncetarea calit
ii de participant (1)
Participani care au un loc de munc n
termen de ase luni de la ncetarea calit
ii de participant (1)
Participani care ncep o activitate inde
pendent n termen de ase luni de la n
cetarea calitii de participant (1)

L 38/77

Participani inactivi angajai n cutarea


unui loc de munc la ncetarea calitii
de participant

Indicator

Valoarea-int
(2023)
(Defalcare pe
gen facultativ
pentru valoa
rea-int)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Valoare cumu
lat
(calculat n
mod automat)

Rata de reali
zare
Defalcarea pe
gen este faculta
tiv

RO

Participani care urmeaz studii/cursuri


de formare la ncetarea calitii de parti
cipant

L 38/78

ID

Unitate de
msur
pentru
valoareaint

Participani care obin o calificare la nce


tarea calitii de participant
Participani care au un loc de munc, in
clusiv cei care desfoar o activitate inde
pendent, la ncetarea calitii de partici
pant

Participani care au un loc de munc, in


clusiv cei care desfoar o activitate inde
pendent, n termen de ase luni de la n
cetarea calitii de participant (2)
Participani a cror situaie pe piaa
muncii s-a mbuntit n termen de ase
luni de la ncetarea calitii de partici
pant (2)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Participani defavorizai angajai n cu


tarea unui loc de munc, n educaie/for
mare, n dobndirea unei calificri, care
au un loc de munc, inclusiv cei care des
foar o activitate independent, la nce
tarea calitii de participant

Participani cu vrsta de peste 54 de ani


care au un loc de munc, inclusiv cei care
desfoar o activitate independent, n
termen de ase luni de la ncetarea calit
ii de participant (2)
Participani defavorizai care au un loc de
munc, inclusiv cei care desfoar o acti
vitate independent, n termen de ase
luni de la ncetarea calitii de partici
pant (2)

13.2.2015

(1) Estimare pentru anul n cauz bazat pe un eantion reprezentativ.


(2) Estimare pentru anul n cauz bazat pe un eantion reprezentativ. Statele membre au dou opiuni de raportare. Opiunea 1: cerina minim este s se furnizeze date de dou ori, n raportul anual de imple
mentare din 2019 i n raportul final de implementare. n aceast opiune, valorile cumulate sunt raportate n coloana Valoare cumulat din raportul anual de implementare din 2019 i din raportul final de
implementare. Opiunea 2: valorile anuale sunt oferite pentru fiecare an.

Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE (pe ax prioritar, prioritate de investiii i categorie de regiune, dup caz) se aplic, de asemenea, n cazul
axelor prioritare pentru asisten tehnic.

13.2.2015

Tabelul 2C

(n cazul indicatorilor specifici programului pentru YEI, nu este necesar o defalcare pe categorie de regiune pentru fiecare ax prioritar sau parte a unei axe prioritare.) (1)

ID

Indicator

RO

Prioritate de investiii:

FSE/YEI

Unitate de
msur
Categorie Unitate de
pentru va Valoareade regiuni
msur
loarea de
int
(dac este pentru indi
referin i (2023)
cazul)
cator
pentru va
loarea-int

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Rata de
realizare

2023

a
t

c
b

a
f

c
b

a
f

c
b

a
f

c
b

a
f

c
b

a
f

c
b

a
f

c
b

a
f

c
b

a
f

c
b

a
f

<type='P'
in
put='G'>
(Numai
pentru in
dicatorii
de rezultat
cantitativi)

c
b

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

<type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='N <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'
input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> or 'S'' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in
put='G'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'>

Sunt obligatorii att valorile anuale, ct i valorile cumulate. n cazul n care valoarea anual nu poate fi oferit (de exemplu, pentru c sunt oferite procente i numitorul ar fi egal cu zero), valoarea anual este completat cu n.a. Va
lorile cumulate ale indicatorilor, exprimate n cifre absolute i n procente n relaie cu indicatorii de realizare de referin, sunt calculate n mod automat.

L 38/79

(1) Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19 alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

Indicatori de realizare comuni i specifici programului pentru FEDR i Fondul de coeziune (pe ax prioritar, prioritate de investiii, defalcai pe categorie de regiuni
pentru FEDR; se aplic, de asemenea, n cazul axelor prioritare pentru asisten tehnic) (1)

L 38/80

Tabelul 3A

Prioritate de investiii:

Indicator

Fond

RO

ID

Unitate
de
msur

Cate
gorie de
regiuni
(dac
este
cazul)

Valoa
reaint (1)
(2023)

2014

15

16

17

18

19

20

21

22

Observaii
(dac este
necesar)

23

<type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='S'
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
max
put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> length=875
input='M'>

Valoare cu
mulat
operaiuni
selectate
[estimare
furnizat de
beneficiari]
Valoare cu
mulat
operaiuni
implemen
tate pe de
plin
[realizare
efectiv]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(1) Valorile-int sunt opionale pentru axele prioritare pentru asisten tehnic.

13.2.2015

(1) n tabelul 3A, defalcarea pe gen trebuie s fie utilizat n cmpurile relevante numai dac a fost inclus n tabelul 5 sau 13 din PO. n caz contrar, folosii T = total.

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/81

Tabelul 3B
Pentru anumii indicatori de realizare comuni pentru sprijinul FEDR n cadrul obiectivului referitor la
investiii pentru cretere economic i locuri de munc legai de investiiile productive Numrul de
ntreprinderi care beneficiaz de sprijin din programul operaional, fr sprijin multiplu pentru aceleai
ntreprinderi

Denumire indicator

Numrul de ntreprinderi care beneficiaz de sprijin din OP, fr


sprijin multiplu

Numrul de ntreprinderi care beneficiaz de sprijin

<type='N' input='M'>

Numrul de ntreprinderi care beneficiaz de granturi

<type='N' input='M'>

Numrul de ntreprinderi care beneficiaz de sprijin fi


nanciar, altul dect granturile

<type='N' input='M'>

Numrul de ntreprinderi care beneficiaz de sprijin ne


financiar

<type='N' input='M'>

Numrul de noi ntreprinderi care beneficiaz de sprijin

<type='N' input='M'>

L 38/82

Tabelul 4A

Indicatori de realizare comuni pentru FSE (pe ax prioritar, prioritate de investiii i categorie de regiuni). Pentru YEI, nu este necesar o defalcare pe categorie de
regiuni pentru fiecare ax prioritar sau parte a unei axe prioritare (1)
RO

Prioritate de investiii:

Indicator ID

<type='S' input='G'>

Categorie de
regiuni (dac
este cazul)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Valoare cumulat
(calculat n mod
automat)

2023

Rata de realizare
defalcarea pe gen
este facultativ

<type='S' in <type='N' input='G'> <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' input='G'> <type='P' input='G'>
put='G'>
input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'>
Valoarea anual
Total

omeri (FSE)
omeri (YEI)

total

total

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

<type='S' in
put='G'>

Indicator (denumirea indicato


rului)

Valoarea-int
(2023)
Defalcarea pe gen
este facultativ
(pentru valoareaint)

omeri de lung durat


(FSE)
omeri de lung durat
(YEI)
Persoane inactive (FSE)
Persoane inactive (YEI)

(1)

Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19 alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

13.2.2015

Persoane inactive, care


nu urmeaz un program
de educaie sau de for
mare (FSE)

Indicator (denumirea indicato


rului)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Valoare cumulat
(calculat n mod
automat)

Rata de realizare
defalcarea pe gen
este facultativ

RO

Persoane inactive, care


nu urmeaz un program
de educaie sau de for
mare (YEI)

Valoarea-int
(2023)
Defalcarea pe gen
este facultativ
(pentru valoareaint)

13.2.2015

Indicator ID

Categorie de
regiuni (dac
este cazul)

Angajai, inclusiv per


soane care desfoar o
activitate independent

Persoane cu vrsta sub


25 de ani (FSE)

Persoane cu vrsta peste


54 de ani

Persoane cu vrsta peste


54 de ani care sunt o
mere, inclusiv omerii de
lung durat, sau inac
tive, care nu urmeaz un
program de educaie sau
de formare

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Persoane cu vrsta sub


25 de ani (YEI)

Persoane care au absolvit


ciclul de nvmnt pri
mar (ISCED 1) sau se
cundar inferior (ISCED
2) (FSE)

Persoane care au absolvit


ciclul de nvmnt pri
mar (ISCED 1) sau se
cundar inferior (ISCED
2) (YEI)

L 38/83

Persoane care au absolvit


ciclul de nvmnt li
ceal (ISCED 3) sau post
liceal (ISCED 4) (FSE)

Indicator (denumirea indicato


rului)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Valoare cumulat
(calculat n mod
automat)

Rata de realizare
defalcarea pe gen
este facultativ

RO

Persoane care au absolvit


ciclul de nvmnt li
ceal (ISCED 3) sau post
liceal (ISCED 4) (YEI)

Valoarea-int
(2023)
Defalcarea pe gen
este facultativ
(pentru valoareaint)

L 38/84

Indicator ID

Categorie de
regiuni (dac
este cazul)

Persoane cu studii supe


rioare (ISCED 5 8)
(FSE)

Participani care triesc


n gospodrii fr per
soane ocupate (FSE)

Participani care triesc


n gospodrii fr per
soane ocupate (YEI)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Persoane cu studii supe


rioare (ISCED 5 8)
(YEI)

Participani care triesc


n gospodrii fr per
soane ocupate cu copii
aflai n ntreinere
(FSE)

Participani care triesc


n gospodrii fr per
soane ocupate cu copii
aflai n ntreinere (YEI)

13.2.2015

Participani care triesc


n gospodrii alctuite
dintr-un printe unic cu
copii aflai n ntreinere
(FSE)

Indicator (denumirea indicato


rului)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Valoare cumulat
(calculat n mod
automat)

Rata de realizare
defalcarea pe gen
este facultativ

RO

Participani care triesc


n gospodrii alctuite
dintr-un printe unic cu
copii aflai n ntreinere
(YEI)

Valoarea-int
(2023)
Defalcarea pe gen
este facultativ
(pentru valoareaint)

13.2.2015

Indicator ID

Categorie de
regiuni (dac
este cazul)

Migrani, participani de
origine strin, minori
ti (inclusiv comuniti
marginalizate, cum ar fi
romii) (FSE)

Participani cu handicap
(FSE)

Participani cu handicap
(YEI)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Migrani, participani de
origine strin, minori
ti (inclusiv comuniti
marginalizate, cum ar fi
romii) (YEI)

Alte persoane defavori


zate (FSE)

Alte persoane defavori


zate (YEI)

Persoane fr adpost
sau care sufer de exclu
ziune n ceea ce privete
locuinele (1) (FSE)

L 38/85

Persoane fr adpost
sau care sufer de exclu
ziune n ceea ce privete
locuinele (YEI)

Indicator (denumirea indicato


rului)

Valoarea-int
(2023)
Defalcarea pe gen
este facultativ
(pentru valoareaint)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Valoare cumulat
(calculat n mod
automat)

Rata de realizare
defalcarea pe gen
este facultativ

Din zonele rurale (YEI)

RO

Din zonele rurale (1)


(FSE)

L 38/86

Indicator ID

Categorie de
regiuni (dac
este cazul)

Numrul de proiecte im
plementate integral sau
parial de parteneri so
ciali sau ONG-uri
Numrul de proiecte de
dicate participrii dura
bile i progresului femei
lor pe piaa forei de
munc

Numrul de microntre
prinderi i de ntreprin
deri mici i mijlocii care
beneficiaz de sprijin
(inclusiv cooperativele i
ntreprinderile din eco
nomia social)
Numr total de participani (2)

(1)
(2)

Estimare bazat pe un eantion reprezentativ. Statele membre au dou opiuni de raportare. Opiunea 1: cerina minim este s se furnizeze date o singur dat, n raportul anual de implementare din 2017. n cadrul acestei opiuni, o valoare cumulat este raportat n coloana
Valoare cumulat din raportul anual de implementare din 2017. Opiunea 2: valorile anuale sunt oferite pentru fiecare an.
Numrul total de participani include persoanele cu dosare complete (de date personale fr caracter sensibil), precum i persoanele cu dosare incomplete (de date personale fr caracter sensibil). Numrul total de participani se calculeaz n sistemul SFC2014 pe baza urmtori
lor trei indicatori de realizare comuni omeri, inclusiv omeri de lung durat, persoane inactive i angajai, inclusiv persoanele care desfoar o activitate independent. Totalul include doar participanii cu dosare de date complete, incluznd toate datele personale fr ca
racter sensibil. n numrul total al participanilor, statele membre trebuie s includ toi participanii la FSE, inclusiv cei cu dosare incomplete de date personale fr caracter sensibil.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Numrul de proiecte care


se adreseaz administra
iilor publice sau servi
ciilor publice la nivel na
ional, regional sau local

13.2.2015

Indicatori de realizare specifici programului pentru FSE (pe ax prioritar, prioritate de investiii i categorie de regiuni; se aplic, de asemenea, n cazul axelor
prioritare pentru asisten tehnic.) Pentru YEI, nu este necesar o defalcare pe categorie de regiuni pentru fiecare ax prioritar sau parte a unei axe prioritare (1)

13.2.2015

Tabelul 4B

Prioritate de investiii:
Categorie
de regiuni
(dac este
cazul)

Unitate
de
msur

Valoareaint
(2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

<type='S'
in
put='G'>

<type='S'
in
put='G'>

<type='S'
in
put='G'>

<type='S'
in
put='G'>

<type='N'
in
put='G'>

<type='N'
in
put='M'>

<type='N'
in
put='M'>

<type='N'
in
put='M'>

<type='N'
in
put='M'>

<type='N'
in
put='M'>

<type='N'
in
put='M'>

<type='N'
in
put='M'>

<type='N'
in
put='M'>

<type='N'
in
put='M'>

<type='N'
in
put='M'>

RO

ID

Indicator
(denu
mirea
indicato
rului)

Valoare
cumulat
(calculat n
mod
automat)

Rata de reali
zare

<type='N'
input='G'>

<type='P' in
put='G'>

Valoarea anual
f

total

total

Obiectivele de etap i intele definite n cadrul de performan [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] prezentate n rapoartele anuale de
implementare ncepnd cu anul 2017 (2)
Comunicarea datelor privind indicatorii financiari, etapele-cheie de implementare, indicatorii de rezultat i de realizare care funcioneaz ca obiective de etap i inte pentru cadrul
de performan (ncepnd cu raportul din 2017).

L 38/87

(1) Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19 alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.
(2) n tabelul 6, defalcarea pe gen trebuie s fie utilizat n cmpurile relevante numai dac a fost inclus n tabelul 6 din PO. n caz contrar, folosii T = total.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

3.3.

L 38/88

Tabelul 5
Informaii privind obiectivele de etap i intele definite n cadrul de performan

Valoarea obinut (*)

RO

Tipul indica
torului
(Etap-cheie
de implemen
tare, indicator
Ax prio
financiar, in
ritar
dicator de
realizare sau,
dac este ca
zul, indicator
de rezultat)

ID

Indicator
Unitate de
sau etapmsur,
cheie de
dac este
implemen
cazul
tare

Fond

Obiectivul de
Categorie
etap pentru
de regiuni
2018

inta final
(2023)

2014

15

16

17

18

19

20

21

22

23

c*

a*

Observaii
(dac este
necesar)

<type='S'
max
length=875
input='M'>

(*) Pentru FEDR sau Fondul de coeziune, statele membre transmit valori cumulate pentru indicatorii de realizare. Pentru FSE, valorile cumulate se calculeaz automat prin SFC2014 pe baza valorilor anuale pre
zentate de statele membre. Valorile pentru indicatorii financiari sunt cumulate pentru toate fondurile. Valorile pentru etapele-cheie de implementare sunt cumulate pentru toate fondurile, dac etapele-cheie de
implementare sunt exprimate printr-un numr sau printr-un procent. Dac realizarea este definit din punct de vedere calitativ, tabelul ar trebui s indice dac valorile sunt finalizate sau nu. * n tabel, c = cu
mulat, a = anual

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

<type='S' or <type='S' or <type='S' or <type='S' or <type='S' or <type='S' or <type='S' or <type='S' or <type='S' or


<type='S'
<type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S'
<type='S' in
<type='S' in <type='S' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in <type='S' or 'N' or 'P' in
in
in
in
in
in
in
put='G'>
put='G'>
put='G'>
put='M' or put='M' or put='M' or put='M' or put='M' or put='M' or put='M' or put='M' or put='M' or
put='M' or 'G'>
put='G'>
put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> put='G'>
'G'>
'G'>
'G'>
'G'>
'G'>
'G'>
'G'>
'G'>
'G'>

13.2.2015

Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] (1)
Tabelul 6
Informaii financiare la nivel de ax prioritar i de program,

13.2.2015

3.4.

(astfel cum se prevede n tabelul 1 din anexa II la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei (2) [Model pentru transmiterea datelor financiare] (3))
RO

Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de intervenie pentru FEDR, FSE i Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) i (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 i articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013],
(astfel cum se prevede n tabelul 2 din anexa II la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1011/2014 [Model pentru transmiterea datelor financiare])

L 38/89

(1) Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19 alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.
(2) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei din 22 septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere n aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i
al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informaii ctre Comisie i normele detaliate referitoare la schimbul de informaii ntre beneficiari i autoritile de management, autoritile de
certificare, autoritile de audit i organismele intermediare (JO L 286, 30.9.2014, p. 1).
(3) Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19 alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Tabelul 7

L 38/90

Tabelul 8
Utilizarea finanrii ncruciate (1)
1.

3.

4.

5.

6.

Utilizarea finanrii ncruciate

Ax prioritar

Cuantumul sprijinului
acordat de UE care ar
putea fi utilizat pentru
finanarea ncruciat, pe
baza operaiunilor selec
tate (2) (EUR)

Procentul din alocarea fi


nanciar total a UE pentru
axa prioritar
(%)
(3/alocarea financiar total
pentru axa prioritar *100)

Cheltuieli eligibile utilizate


n cadrul finanrii ncruci
ate, declarate de beneficiar
autoritii de management
(EUR)

Procentul din alocarea fi


nanciar total pentru axa
prioritar
(%)
(5/alocarea financiar total
pentru axa prioritar *100)

Finanare ncruciat: costuri eligibile pentru sprijin


n cadrul FEDR, dar sprijinite din FSE (1)

<type='S' input='S'>

<type='N' input='M''>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M''>

<type='P' input='G'>

Finanare ncruciat: costuri eligibile pentru sprijin


n cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR (1)

<type='S' input='S'>

<type='N' input='M''>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M''>

<type='P' input='G'>

Tabelul 9
Costul operaiunilor implementate n afara zonei vizate de program (FEDR i Fondul de coeziune n cadrul obiectivului privind investiiile pentru cretere economic
i locuri de munc)
1.

Costul operaiunilor n afara zonei vizate de pro


gram (1)

2.

3.

4.

5.

6.

Ax prioritar

Cuantumul contribuiei
care ar putea fi utilizat
pentru operaiunile imple
mentate n afara zonei
vizate de program, pe baza
operaiunilor selectate
(EUR)

Procentul din alocarea fi


nanciar total pentru axa
prioritar
(%)
(3/alocarea financiar total
pentru axa prioritar *100)

Cheltuieli eligibile supor


tate n cadrul operaiunilor
implementate n afara
zonei vizate de program,
declarate de beneficiar
autoritii de management
(EUR)

Procentul din alocarea fi


nanciar total pentru axa
prioritar
(%)
(5/alocarea financiar total
pentru axa prioritar *100)

<type='S' input='S'>

<type='N' input='M''>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M''>

<type='P' input='G'>

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(1) n cazul n care nu este posibil s se determine exact sumele n avans, nainte de realizarea aciunii, raportarea ar trebui s se bazeze pe plafoanele aplicate operaiunii, i anume, dac o aciune FEDR poate in
clude pn la 20 % cheltuieli de tip FSE, raportarea ar trebui s se bazeze pe presupunerea c procentul de 20 % ar putea fi utilizat n ntregime n acest scop. n cazul n care operaiunea a fost finalizat, da
tele utilizate pentru aceast coloan ar trebui s se bazeze pe costurile reale suportate.
(2) Articolul 98 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

RO

2.

(1) n conformitate cu i sub rezerva plafoanelor prevzute la articolul 70 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sau la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013.

13.2.2015

(1) Se aplic doar programelor operaionale n cadrul obiectivului privind investiiile pentru cretere economic i locuri de munc, care includ FSE i/sau FEDR.

13.2.2015

Tabelul 10
Cheltuieli suportate n afara Uniunii (FSE) (1)
1.

2.

Cuantumul cheltuielilor care ar putea fi suportate


n afara Uniunii n temeiul obiectivelor tematice 8
i 10, pe baza unor operaiuni selectate (EUR)

Procentul din alocarea financiar total (contribu


ia din partea Uniunii i contribuia naional)
pentru programul FSE sau pentru partea cores
punztoare FSE dintr-un program finanat din
fonduri multiple
(%)
[1/alocarea financiar total (contribuia din par
tea Uniunii i contribuia naional) pentru pro
gramul FSE sau pentru partea corespunztoare
FSE dintr-un program finanat din fonduri multi
ple*100]

Cheltuieli eligibile suportate n afara Uniunii,


declarate de beneficiar autoritii de management
(EUR)

Procentul din alocarea financiar total (contribu


ia din partea Uniunii i contribuia naional)
pentru programul FSE sau pentru partea cores
punztoare FSE dintr-un program finanat din
fonduri multiple
(%)
[3/alocarea financiar total (contribuia din par
tea Uniunii i contribuia naional) pentru pro
gramul FSE sau pentru partea corespunztoare
FSE dintr-un program finanat din fonduri multi
ple*100]

<type='N' input='M''>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M''>

<type='P' input='G'>

Tabelul 11
Alocarea resurselor YEI tinerilor din afara regiunilor de nivel NUTS 2 eligibile [articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013] (1)
1.

Total

2.

3.

4.

5.

6.

Ax prioritar

Cuantumul sprijinului acordat de


UE n temeiul YEI (alocarea speci
fic pentru YEI i sprijinul cores
punztor din FSE) care ar putea fi
alocat tinerilor din afara regiu
nilor de nivelul NUTS 2 eligibile
(EUR), astfel cum se indic n
seciunea 2.A.6.1 din programul
operaional

Cuantumul sprijinului acordat de


UE n temeiul YEI (alocarea speci
fic pentru YEI i sprijinul cores
punztor din FSE) care ar putea fi
alocat operaiunilor de sprijinire a
tinerilor din afara regiunilor de
nivelul NUTS 2 eligibile (EUR)

Cheltuieli eligibile suportate n


cadrul operaiunilor de sprijinire a
tinerilor din afara regiunilor eligi
bile (EUR)

Sprijinul UE corespunztor pentru


cheltuielile eligibile suportate n
cadrul operaiunilor de sprijinire a
tinerilor din afara regiunilor eligi
bile, care rezult din aplicarea
ratei de cofinanare a axei priori
tare (EUR)

<type='S' input='S'>

<type='N' input='M''>

<type='N' input='M''>

<type='N' input='M''>

<type='N' input='M''>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

L 38/91

(1) n conformitate cu i sub rezerva plafoanelor prevzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.
(1) Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19 alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.
RO

3.

L 38/92
4.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

SINTEZA EVALURILOR [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Sinteza constatrilor tuturor evalurilor programului care au devenit disponibile n cursul exerciiului financiar
precedent, menionndu-se denumirea i perioada de referin a rapoartelor de evaluare utilizate
<type='S' maxlength=10500 input='M'>

5.

INFORMAII PRIVIND IMPLEMENTAREA INIIATIVEI LOCURI DE MUNC PENTRU TINERI, DAC ESTE CAZUL

[Articolul 19 alineatele (2) i (4) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013]


O descriere general a implementrii YEI, inclusiv a modului n care YEI a contribuit la implementarea garaniei
pentru tineret, cu exemple concrete de intervenii sprijinite n cadrul YEI.
Descrierea oricror probleme ntmpinate n implementarea YEI i a msurilor luate pentru remedierea acestor
probleme.
Raportul prezentat n 2016 trebuie s prezinte i s evalueze calitatea ofertelor de munc primite de participanii
la YEI, incluznd persoanele defavorizate, cele care provin din comuniti marginalizate i cele care prsesc
sistemul educaional fr a fi obinut o calificare. De asemenea, raportul trebuie s prezinte i s evalueze
progresele lor n ceea ce privete educaia continu, gsirea unor locuri de munc durabile i decente sau
orientarea ctre ucenicie sau stagii de calitate.
Raportul trebuie s prezinte principalele constatri ale evalurilor privind eficacitatea, eficiena i impactul
sprijinului comun oferit din Fondul social european i al alocrii specifice pentru YEI, inclusiv pentru
implementarea garaniei pentru tineret.
6.

PROBLEME CARE AFECTEAZ PERFORMANA PROGRAMULUI I MSURILE ADOPTATE [Articolul 50 alineatul (2) din

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)] (1)


a) probleme care afecteaz performana programului i msurile adoptate
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
b) FACULTATIV PENTRU RAPOARTELE SUMARE, n celelalte cazuri informaiile vor fi incluse la punctul 11.1
din model [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]:
o evaluare pentru a stabili dac progresele realizate n vederea atingerii obiectivelor sunt suficiente pentru a
asigura ndeplinirea acestora, indicnd orice aciuni corective ntreprinse sau planificate, dac este cazul.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
7.

REZUMAT PENTRU CETENI [articolul 50 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] (2)

Rezumatul pentru ceteni al coninutului rapoartelor anuale i al raportului final de implementare se public i se
ncarc ca fiier separat sub form de anex la rapoartele anuale i la raportul final de implementare.
8.

RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE [Articolul 46 din Regulamentul (UE)

nr. 1303/2013]
Dac autoritatea de management a decis s foloseasc instrumente financiare, ea trebuie s trimit Comisiei un
raport specific privind operaiunile legate de instrumentele financiare, ntr-o anex la raportul anual de
implementare (3)
9.

Opional pentru raportul care trebuie s fie prezentat n 2016, nu se aplic n cazul celorlalte rapoarte sumare:
ACIUNILE DESFURATE PENTRU NDEPLINIREA CONDIIONALITILOR EX ANTE [Articolul 50 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] n cazul n care condiionalitile ex ante nu au fost ndeplinite la adoptarea
PO: (a se vedea punctul 13 din model) (4)

(1) Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19
alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.
(2) Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19
alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.
(3) A se vedea anexa I la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 821/2014 al Comisiei.
(4) Facultativ pentru raportarea privind YEI care trebuie s aib loc n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19 alineatul (3) i cu anexa II
la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

PROGRESELE NREGISTRATE N PREGTIREA I IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE I A PLANURILOR DE ACIUNE COMUNE [Articolul 101 litera (h) i articolul 111 alineatul (3) din

10.1. Proiecte majore

13.2.2015

10.

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 12

Proiect

CCI

<type='S' in
put='S'>

Investiii
totale

Costuri
eligibile
totale

Data de
notificare/
transmi
tere prev
zut
(dac este
cazul)
(an, tri
mestru)

<type='N'
in
put='M'>

<type='N'
in
put='M'>

<type='D'
in
put='G'>

Data acor
dului ta
cit/apro
brii de
ctre Co
misie
(dac este
cazul)

Data pre
vzut de
ncepere
a imple
mentrii
(an, tri
mestru)

Data de fi
nalizare
prevzut
(an, tri
mestru)

Ax prio
ritar/
Prioriti
de inves
tiii

<type='D'
in
put='G'>

<type='D'
in
put='G'>

<type='D'
in
put='G'>

<type='S'
in
put='G'>

Stadiul ac
tual al im
plementrii
progresul
financiar
(% din chel
tuielile certi
ficate i
transmise
Comisiei n
raport cu
costurile eli
gibile totale)

Stadiul actual al
implementrii
progresul fi
zic
Etapa principal
de implementare
a proiectului
1. finalizat/n
exploatare;
2. construcii
avansate;
3. construcii;
4. achiziie pu
blic;
5. proiectare

<type='P'
input='M'>

<type='S' in
put='S'>

Principalele
realizri

<type='S'
max
length=875
input='M'>

Data sem
nrii pri
mului
contract
de lucrri
(1)
(dac este
cazul)

<type='D'
in
put='M'>

Observaii
(dac este
necesar)

<type='S'
max
length=875
input='M'>

(1) n cazul operaiunilor implementate n cadrul unor structuri PPP, este vorba despre semnarea contractului PPP ntre organismul public i organismul privat [Articolul 102 alineatul (3) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013].

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

<type='S' <type='S'
in
in
put='G'> put='G'>

Statutul PM
1. finalizat
2. aprobat
3. transmis
4. prevzut
pentru
notificare/
transmi
tere ctre
Comisie

RO

Proiecte majore

Probleme semnificative ntlnite n implementarea proiectelor majore i msurile luate pentru rezolvarea lor.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
Orice modificare prevzut a listei de proiecte majore din programul operaional.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

L 38/93

L 38/94

10.2. Planuri de aciune comune


Progresele nregistrate n ceea ce privete implementarea diverselor etape ale planurilor de aciune comune
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

RO

Tabelul 13
Planuri de aciune comune (PAC)

CCI

<type='S' <type='S'
in
in
put='G'> put='G'>

Costuri eligi
bile totale

Sprijinul
public total

Contribuia
PO la PAC

<type='S' in
put='S'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

Probleme importante ntlnite i msuri adoptate pentru rezolvarea lor

Ax priori
tar

Tipul PAC
1. normal
2. pilot
3. YEI

[Planificat]
Transmiterea
[prevzut]
ctre Comi
sie

nceperea
[prevzut]
a implemen
trii

Finalizarea
[prevzut]

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='S'>

<type='D'
input='M'>

<type='D'
input='M'>

<type='D'
input='M'>

Principalele
realizri i
rezultate

<type='S'
max
length=875
input='M'>

Cheltuielile
eligibile
totale certifi
cate, trans
mise Comi
siei

<type='N'
input='M'>

Observaii
(dac este
necesar)

<type='S'
max
length=875
input='M'>

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Denu
mirea
PAC

Stadiul imple
mentrii PAC
1. finalizat
2. implemen
tat > 50 %
3. nceput
4. aprobat
5. transmis
6. planificat

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

13.2.2015

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/95

PARTEA B
RAPOARTE PREZENTATE N 2017 i 2019 I RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE

[Articolul 50 alineatul (4) i articolul 111 alineatele (3) i (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)]
11.

EVALUAREA IMPLEMENTRII PROGRAMULUI OPERAIONAL [Articolul 50 alineatul (4) i articolul 111 alineatul (4)

din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]


11.1. Informaii prevzute n partea A i atingerea obiectivelor programului [Articolul 50 alineatul (4) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
PENTRU FIECARE AX PRIORITAR Evaluarea informaiilor furnizate mai sus i a progreselor realizate n vederea

atingerii obiectivelor programului, inclusiv a contribuiei fondurilor structurale i de investiii europene la


modificarea valorii indicatorilor de rezultat, dac sunt disponibile date extrase din evaluri.
<type='S' maxlength=10500 input='M'>

11.2. Aciuni specifice ntreprinse pentru a promova egalitatea ntre brbai i femei i nediscriminarea, n
special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, i msurile implementate pentru a asigura
integrarea dimensiunii de gen n programul operaional i n operaiuni [Articolul 50 alineatul (4) i
articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Evaluarea implementrii aciunilor specifice ntreprinse pentru a ine cont de principiile stabilite la articolul 7 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind promovarea egalitii ntre brbai i femei i a nediscriminrii, inclusiv,
n funcie de coninutul i obiectivele programului operaional, aciunile specifice ntreprinse pentru a promova
egalitatea ntre brbai i femei i pentru a preveni discriminarea, n special pentru a asigura accesibilitatea pentru
persoanele cu handicap, i msurile puse n aplicare pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen n programul
operaional i n operaiuni.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.3. Dezvoltarea durabil [Articolul 50 alineatul (4) i articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (f) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Evaluarea implementrii aciunilor ntreprinse pentru a ine cont de principiile stabilite la articolul 8 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind dezvoltarea durabil, inclusiv, n funcie de coninutul i obiectivele
programului operaional, o imagine de ansamblu privind aciunile ntreprinse n vederea promovrii dezvoltrii
durabile, n conformitate cu articolul respectiv.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.4. Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbrile climatice
[articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Cifre calculate automat de SFC2014 pe baza datelor privind categoriile. Opional: clarificare privind valorile
date
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
11.5. Rolul partenerilor n implementarea programului [Articolul 50 alineatul (4) i articolul 111 alineatul (4)
primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Evaluarea implementrii aciunilor ntreprinse pentru a ine cont de rolul partenerilor menionai la articolul 5 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, incluznd implicarea partenerilor n implementarea, monitorizarea i evaluarea
programului operaional.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

L 38/96
12.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

INFORMAII I EVALUARE OBLIGATORII N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL


PARAGRAF LITERELE (a) i (b) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013

12.1. Progresele realizate n ceea ce privete implementarea planului de evaluare i a msurilor luate ca urmare
a constatrilor evalurilor
<type='S' maxlength=7000 input='M'>

12.2. Rezultatele msurilor de informare i de publicitate cu privire la fonduri, efectuate n temeiul strategiei
de comunicare
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
13.

ACIUNI NTREPRINSE PENTRU A NDEPLINI CONDIIONALITILE EX ANTE [Articolul 50 alineatul (4) din

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] [Datele pot fi incluse n raportul care trebuie s fie prezentat n 2016 (a se
vedea punctul 9 de mai sus)]. Datele sunt obligatorii n raportul care trebuie s fie prezentat n 2017) Opiune:
raportul de progres

13.2.2015

Tabelul 14
Aciuni ntreprinse pentru ndeplinirea condiionalitilor ex-ante generale aplicabile

<type='S' maxlength=500 input='G'>

Criterii nendepli
nite

Aciuni ntre
prinse

Termenul-limit
(data)

Organisme
responsabile

<type='S' max
length=500 in
put='G'>

<type='S' max
length=1000 in
put='G'>

<type='D' in
put='G'>

<type='S' max
length=500 in
put='G'>

Criterii ndeplinite
(Da/Nu)

Data preconizat
pentru implemen
tarea deplin a
celorlalte aciuni,
dac este cazul

<type='C' in
put='M'>

<type='C' in
put='M'>

<type='C' in
put='M'>

Comentariu
(pentru fiecare
aciune)

RO

Condiionalitate ex-ante general

Aciune ncheiat
pn la termenullimit (Da/Nu)

<type='S' max
length=2000 in
put='M'>

Aciunea 1
Aciunea 2

Aciuni ntreprinse pentru ndeplinirea condiionalitilor ex-ante tematice aplicabile

Condiionalitate ex-ante tematic

<type='S' maxlength=500 input='G'>

Criterii nendepli
nite

Aciuni ntre
prinse

Termenul-limit
(data)

Organisme
responsabile

<type='S' max
length=500 in
put='G'>

<type='S' max
length=1000 in
put='G'>

<type='D' in
put='G'>

<type='S' max
length=500 in
put='G'>

Aciune ncheiat
pn la termenullimit (Da/Nu)

Criterii ndeplinite
(Da/Nu)

Data preconizat
pentru implemen
tarea deplin a
celorlalte aciuni,
dac este cazul

<type='C' in
put='M'>

<type='C' in
put='M'>

<type='C' in
put='M'>

Comentariu
(pentru fiecare
aciune)

<type='S' max
length=2000 in
put='M'>

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Tabelul 15

Aciunea 1
Aciunea 2

L 38/97

L 38/98
14.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

INFORMAII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADUGATE, N FUNCIE DE CONINUTUL I DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI


OPERAIONAL [Articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf literele (a), (b), (c), (d), (g) i (h) din Regulamentul (UE)

nr. 1303/2013]
14.1. Progresele nregistrate n implementarea abordrii integrate a dezvoltrii teritoriale, inclusiv a dezvoltrii
regiunilor care se confrunt cu dificulti demografice i cu handicapuri naturale sau permanente, a
dezvoltrii urbane durabile i a dezvoltrii locale plasate sub responsabilitatea comunitii n cadrul
programului operaional.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
(opiune: raportul de progres)
14.2. Progresele realizate n ceea ce privete implementarea aciunilor menite s consolideze capacitatea autori
tilor statelor membre i a beneficiarilor de a administra i a utiliza fondurile
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
(opiune: raportul de progres)
14.3. Progresele nregistrate n implementarea unor eventuale aciuni transnaionale i interregionale
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
(opiune: raportul de progres)
14.4. Dac este cazul, contribuia la strategiile macroregionale i la cele privind bazinele maritime.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

14.5. Progresele nregistrate n implementarea aciunilor n domeniul inovrii sociale, dup caz
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

14.6. Progresele nregistrate n implementarea unor msuri care s rspund nevoilor specifice din zonele
geografice cele mai afectate de srcie sau ale grupurilor-int expuse cel mai mult riscului de srcie,
discriminare sau excluziune social, n special n ceea ce privete comunitile marginalizate, persoanele
cu handicap, omajul de lung durat i tinerii care nu au un loc de munc, inclusiv, dac este cazul,
resursele financiare utilizate.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
(opiune: raportul de progres)
15.

INFORMAII FINANCIARE LA NIVEL DE AX PRIORITAR I DE PROGRAM [Articolul 21 alineatul (2) i articolul 22

alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]


n scopul evalurii progreselor n vederea atingerii obiectivelor de etap i a intelor stabilite pentru indicatorii
financiari n anii 2018 i 2023, tabelul 6 din partea A a prezentei anexe are urmtoarele dou coloane
suplimentare:
13

14

Date n scopul evalurii performanelor i al cadrului de performan


Doar pentru raportul prezentat n 2019: Cheltuielile eligibile
totale suportate i pltite de beneficiari i certificate Comisiei
pn la 31.12.2018
Articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013

Doar pentru raportul final de implementare: Cheltuielile eligi


bile totale suportate i pltite de beneficiari pn la
31.12.2023 i certificate Comisiei
Articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013

13.2.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13

L 38/99
14

Date n scopul evalurii performanelor i al cadrului de performan


Doar pentru raportul prezentat n 2019: Cheltuielile eligibile
totale suportate i pltite de beneficiari i certificate Comisiei
pn la 31.12.2018
Articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013

Doar pentru raportul final de implementare: Cheltuielile eligi


bile totale suportate i pltite de beneficiari pn la
31.12.2023 i certificate Comisiei
Articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013

PARTEA C
RAPORTUL PREZENTAT N 2019 I RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE [Articolul 50 alineatul (5) din

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)]


16. O CRETERE INTELIGENT, DURABIL I FAVORABIL INCLUZIUNII (opiune: raportul de progres)

Informaii privind contribuia programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i
favorabil incluziunii i evaluarea acesteia.
<type='S' maxlength=17500 input='M'>

17. PROBLEME CARE AFECTEAZ PERFORMANA PROGRAMULUI I MSURILE ADOPTATE CADRUL DE PERFORMAN

[Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)]


n cazul n care evaluarea progreselor nregistrate n ceea ce privete obiectivele de etap i intele stabilite n cadrul
de performan demonstreaz c anumite obiective de etap i inte nu au fost atinse, statele membre trebuie s
precizeze motivele incapacitii de a atinge aceste obiective n raportul din 2019 (pentru obiectivele de etap) i n
raportul final de implementare (pentru inte).
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
18. INIIATIVA LOCURI DE MUNC PENTRU TINERI [articolul 19 alineatele (4) i (6) din Regulamentul (UE)

nr. 1304/2013] (dac este cazul)]


Raportul prezentat n 2019 trebuie s prezinte i s evalueze calitatea ofertelor de munc primite de participanii la
YEI, incluznd persoanele defavorizate, cele care provin din comuniti marginalizate i cele care prsesc sistemul
educaional fr a fi obinut o calificare. De asemenea, raportul trebuie s prezinte i s evalueze progresele lor n
ceea ce privete educaia continu, gsirea unor locuri de munc durabile i decente sau orientarea ctre ucenicie
sau stagii de calitate.
Raportul trebuie s prezinte principalele constatri ale evalurilor privind eficacitatea, eficiena i impactul
sprijinului comun oferit din FSE i al alocrii specifice pentru YEI, inclusiv pentru implementarea garaniei pentru
tineret.
<type='S' maxlength=10500 input='M'>

L 38/100

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

ANEXA VI

Model pentru declaraia de gestiune


Subsemnatul/Subsemnaii, [numele, prenumele, titlul (titlurile) sau funcia (funciile)], eful autoritii de management pentru
programul operaional (numele programului operaional, CCI)
pe baza implementrii (numele programului operaional) n cursul exerciiului contabil ncheiat la 30 iunie (an),
pe propria rspundere i pe baza tuturor informaiilor de care dispun/dispunem la data prezentrii conturilor ctre
Comisie, incluznd rezultatele verificrilor administrative i la faa locului efectuate n conformitate cu articolul 125
alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 [i cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 1299/2013] (1) i ale auditurilor i controalelor privind cheltuielile care figureaz n cererile de plat prezentate
Comisiei pentru exerciiul contabil ncheiat la 30 iunie (anul),
avnd n vedere obligaiile care mi/ne revin n temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, n special articolul 125
[i articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013] (2),
declar prin prezenta c:
informaiile contabile sunt prezentate n mod corespunztor, sunt complete i exacte, n conformitate cu
articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
cheltuielile nregistrate n contabilitate au fost folosite n scopurile prevzute definite n Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 i n conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
sistemul de gestiune i control instituit pentru programul operaional ofer garaniile necesare privind legalitatea i
regularitatea operaiunilor subiacente, n conformitate cu legislaia aplicabil.
Confirm/confirmm c neregulile identificate n rapoartele finale de audit sau de control n ceea ce privete exerciiul
contabil i raportate n rezumatul anual anexat la prezenta declaraie, astfel cum este prevzut la articolul 125
alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, au fost tratate n mod corespunztor n conturi. Dac este
cazul, deficienele privind sistemul de gestiune i control menionate n aceste rapoarte au fcut obiectul sau fac n
prezent obiectul unor msuri adecvate n ceea ce privete urmtoarele aciuni corective solicitate: .... (dac este cazul,
indicai msurile corective care sunt nc n curs de desfurare la data semnrii declaraiei).
De asemenea, confirm/confirmm faptul c cheltuielile supuse unei evaluri n curs privind legalitatea i regularitatea au
fost excluse din conturi pn la ncheierea evalurii i c ar putea fi incluse ntr-o cerere de plat intermediar ntr-un
exerciiu contabil ulterior, astfel cum se prevede la articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
n plus, confirm/confirmm fiabilitatea datelor referitoare la indicatori, obiectivele de etap i evoluia programului
operaional, prevzute la articolul 125 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, faptul c au fost
instituite msuri eficace i proporionale de combatere a fraudelor, n conformitate cu articolul 125 alineatul (4) litera (c)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care in cont de riscurile identificate i c nu am/avem cunotin de nicio
informaie necomunicat legat de implementarea programului operaional care ar putea prejudicia reputaia politicii de
coeziune.
Data
Semntur (semnturi)

(1) A se include n cazul programelor CTE, dup caz.


(2) A se include n cazul programelor CTE.

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/101

ANEXA VII

Model pentru raportul de audit


1.

INTRODUCERE

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


Identificarea programului (programelor) operaional(e) (denumire/denumiri i CCI (1)), a fondurilor i a perioadei
vizate de strategia de audit.
Identificarea autoritii de audit responsabile de elaborarea, monitorizarea i actualizarea strategiei de audit i a
oricror alte organisme care au contribuit la acest document.
Trimitere la statutul autoritii de audit (organism public naional, regional sau local) i la organismul din care
face parte.
Trimitere la declaraia de misiune, carta de audit sau legislaia naional (dac este cazul) care stabilesc funciile
i responsabilitile autoritii de audit i ale celorlalte organisme care efectueaz controale de audit sub
rspunderea sa.
Confirmarea de ctre autoritatea de audit a faptului c organismele care efectueaz auditurile n temeiul
articolului 127 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt independente din punct de vedere
funcional [i organizatoric, dac este cazul, n temeiul articolului 123 alineatul (5) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013].
2.

EVALUAREA RISCURILOR

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


Explicarea metodei de evaluare a riscurilor urmate.
Trimitere la procedurile interne de actualizare a evalurii riscurilor.
3.

METODOLOGIE

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


3.1. Prezentare general
Trimitere la manualele sau la procedurile de audit care descriu principalele etape ale activitii de audit, inclusiv
clasificarea i tratarea erorilor detectate.
Trimitere la standardele de audit acceptate pe plan internaional de care autoritatea de audit va ine cont n
activitatea sa de audit, astfel cum se prevede la articolul 127 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Trimitere la procedurile n vigoare pentru elaborarea raportului de control i a opiniei de audit care trebuie
prezentate Comisiei n conformitate cu articolul 127 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Pentru un program CTE, trimitere la dispoziiile specifice n materie de audit i explicaii privind modul n care
autoritatea de audit intenioneaz s asigure procesul de coordonare i de supraveghere cu grupul de auditori
din celelalte state membre vizate de acest program i descrierea regulamentului de procedur adoptat n
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013.
3.2. Audituri privind funcionarea sistemelor de gestiune i control (audituri ale sistemelor)
Indicarea organismelor care trebuie s fie auditate i a cerinelor-cheie asociate acestora n contextul auditurilor
sistemului. Dac este cazul, se menioneaz organismul de audit nsrcinat cu efectuarea auditurilor de ctre
autoritatea de audit.
(1) Indicai programele operaionale care fac obiectul unui sistem comun de gestiune i control, n cazul n care s-a pregtit o strategie de
audit unic pentru programele operaionale n cauz, astfel cum este prevzut la articolul 127 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013].

L 38/102

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

Indicarea oricror audituri ale sistemelor axate pe domenii tematice specifice, cum ar fi:
calitatea verificrilor administrative i la faa locului prevzute la articolul 125 alineatul (5) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, inclusiv n ceea ce privete respectarea normelor privind achiziiile publice,
a normelor privind ajutorul de stat, a cerinelor de mediu, a egalitii de anse;
calitatea seleciei proiectelor i a verificrilor administrative i la faa locului [prevzute la articolul 125
alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013], n ceea ce privete implementarea instrumentelor
financiare;
funcionarea i securitatea sistemelor informatice instituite n conformitate cu articolul 72 litera (d), cu
articolul 125 alineatul (2) litera (d) i cu articolul 126 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; i
conectarea acestora cu sistemul informatic SFC 2014, astfel cum se prevede la articolul 74 alineatul (4) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
fiabilitatea datelor referitoare la indicatori i la obiectivele de etap i privind evoluia programului operaional
n ceea ce privete realizarea obiectivelor sale, furnizate de autoritatea de management n temeiul
articolului 125 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
raportarea retragerilor i recuperrilor;
implementarea unor msuri eficace i proporionale de combatere a fraudelor bazate pe o evaluare a riscurilor
de fraud, n conformitate cu articolul 125 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
3.3. Auditurile operaiunilor
Descrierea metodologiei de eantionare care trebuie s fie utilizat n conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 480/2014 (sau trimitere la
documentul intern care specific aceast metodologie), precum i a altor proceduri specifice utilizate pentru
auditurile operaiunilor, n special n ceea ce privete clasificarea i tratarea erorilor detectate, inclusiv suspiciunile
de fraud.
3.4. Auditurile conturilor
Descrierea abordrii de audit privind auditurile conturilor.
3.5. Verificarea declaraiei de gestiune
Trimitere la procedurile interne care stabilesc aciunile necesare pentru verificarea afirmaiilor din declaraia de
gestiune, n scopul elaborrii opiniei de audit.
4.

ACTIVITATEA DE AUDIT PREVZUT

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


Descrierea i justificarea prioritilor de audit i a obiectivelor specifice pentru exerciiul contabil n curs i
pentru cele dou exerciii contabile ulterioare, precum i explicarea legturii dintre rezultatele evalurii riscurilor
i activitatea de audit prevzut.
Calendarul indicativ al misiunilor de audit pentru exerciiul contabil n curs i pentru cele dou exerciii
contabile ulterioare pentru auditurile sistemului (inclusiv auditurile axate pe domenii tematice specifice), dup
cum urmeaz:
Autoriti/orga
nisme sau domenii
tematice specifice
care urmeaz s fie
auditate

CCI

Titlul
PO

Organismul
responsabil
cu auditarea

Rezultatul
evalurii
riscurilor

20xx

20xx

20xx

Obiectivul i
domeniul de
aplicare al au
ditului

Obiectivul i
domeniul de
aplicare al au
ditului

Obiectivul i
domeniul de
aplicare al au
ditului

13.2.2015
5.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/103

RESURSE

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


Organigrama autoritii de audit i informaii privind relaiile acesteia cu orice organism de audit care
efectueaz audituri dup cum se prevede la articolul 127 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,
dac este cazul.
Indicarea resurselor prevzute pentru exerciiul contabil n curs i pentru cele dou exerciii contabile ulterioare.

L 38/104

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

ANEXA VIII

Model pentru opinia de audit


Ctre Comisia European, Direcia General ........................................................
1. INTRODUCERE

Subsemnatul, reprezentant al ................................................[denumirea autoritii de audit desemnate de ctre


statul membru], independent n sensul articolului 123 alineatul (4) [i alineatul (5), dac este cazul] din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013, am auditat conturile pentru exerciiul contabil care a nceput la 1 iulie [anul] i a luat sfrit
la 30 iunie [anul] (1), din data de [data conturilor prezentate Comisiei], (denumite n continuare conturile),
legalitatea i regularitatea cheltuielilor a cror rambursare a fost solicitat Comisiei cu referire la exerciiul contabil (i
care sunt incluse n conturi), funcionarea sistemului de gestiune i control i am verificat declaraia de gestiune n
sensul articolului 59 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012
n legtur cu programul operaional .................................... [denumirea programului operaional, numrul CCI]
(denumit n continuare programul),
pentru a emite o opinie de audit n conformitate cu articolul 127 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013.
2. RESPONSABILITILE AUTORITII DE MANAGEMENT I ALE AUTORITII DE CERTIFICARE

......................... [denumirea autoritii de management], desemnat ca autoritate de management pentru program,


i ..............................[denumirea autoritii de certificare], desemnat ca autoritate de certificare pentru program,
sunt responsabile pentru asigurarea funcionrii corespunztoare a sistemului de gestiune i control n ceea ce
privete funciile stabilite la articolele 125 i 126 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 [i la articolul 23 din
Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 (2).
n special, este responsabilitatea ............................................ [denumirea autoritii de certificare], desemnat ca
autoritate de certificare pentru program, s ntocmeasc conturile [n conformitate cu articolul 137 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] i s ateste integralitatea, acurateea i veridicitatea acestora, astfel cum se solicit
la articolul 126 literele (b) i (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
n plus, n conformitate cu articolul 126 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este responsabilitatea
autoritii de certificare s ateste faptul c cheltuielile nscrise n conturi sunt n conformitate cu legislaia aplicabil i
au fost suportate n legtur cu operaiuni selectate n vederea finanrii n conformitate cu criteriile aplicabile
programului i n conformitate cu legislaia aplicabil (3).
3. RESPONSABILITILE AUTORITII DE AUDIT

n conformitate cu articolul 127 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dein responsabilitatea
de a exprima o opinie independent cu privire la autenticitatea i corectitudinea imaginii oferite de conturi, la
legalitatea (3) i regularitatea cheltuielilor pentru care s-a solicitat rambursare din partea Comisiei i care sunt
declarate n conturi i cu privire la faptul dac sistemul de gestiune i control instituit funcioneaz n mod
corespunztor. De asemenea, dein responsabilitatea de a include n opinie o declaraie cu privire la faptul dac
activitatea de audit pune la ndoial afirmaiile incluse n declaraia de gestiune (4).
Auditurile privind programul au fost efectuate n conformitate cu strategia de audit i au inut cont de standardele de
audit acceptate pe plan internaional. Aceste standarde impun obligaia ca autoritatea de audit s respecte cerinele
etice i s planifice i s efectueze activitatea de audit pentru a obine o asigurare rezonabil n scopul opiniei de
audit.
Un audit presupune efectuarea unor proceduri pentru a obine suficiente elemente de prob adecvate care s justifice
opinia exprimat mai jos. Procedurile efectuate depind de aprecierea profesional a auditorului i includ evaluarea
riscului de nerespectare semnificativ a dispoziiilor, ca urmare a fraudei sau a unor erori. Procedurile efectuate sunt
cele pe care le consider adecvate, innd cont de circumstane.
(1) Exerciiu contabil nseamn perioada de la 1 iulie la 30 iunie, cu excepia primului exerciiu contabil, care acoper perioada de la
nceputul datei de eligibilitate a cheltuielilor pn la 30 iunie 2015. Ultimul exerciiu contabil ncepe la 1 iulie 2023 i se termin la
30 iunie 2024.
(2) A se include n cazul programelor CTE.
(3) Dup cum se stabilete la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(4) n conformitate cu articolul 59 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012.

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/105

Consider c elementele de prob colectate n cadrul auditului sunt suficiente i adecvate pentru a sta la baza opiniei
exprimate, [n cazul n care exist o limitare a domeniului de aplicare:] cu excepia celor care sunt menionate la punctul
Limitarea domeniului de aplicare.
Principalele concluzii ale auditului cu privire la program sunt prezentate n raportul anual de control ataat, n
conformitate cu articolul 127 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

4. LIMITAREA DOMENIULUI DE APLICARE

Fie
Nu au existat limitri cu privire la domeniul de aplicare al auditului.
Fie
Domeniul de aplicare al auditului a fost limitat de urmtorii factori:
(a)
(b)
(c)
[Indicai orice limitare a domeniului de aplicare al auditului, de exemplu lipsa oricror documente justificative,
cazurile care fac obiectul unor proceduri judiciare i estimai la punctul Opinie cu rezerve de mai jos sumele
corespunztoare cheltuielilor i contribuiei Uniunii n cauz i efectul limitrii domeniului de aplicare asupra opiniei
de audit. Mai multe explicaii n aceast privin trebuie prezentate, dac este cazul, n raportul anual de control.]

5. OPINIE

Fie
(Opinie fr rezerve)
Consider c, pe baza activitii de audit efectuate:
conturile ofer o imagine real i corect, n conformitate cu articolul 29 alineatul (5) din Regulamentul (UE)
nr. 480/2014;
cheltuielile din conturi, a cror rambursare a fost solicitat Comisiei, sunt legale i regulate;
sistemul de gestiune i control instituit funcioneaz n mod corespunztor.
Activitatea de audit efectuat nu pune la ndoial afirmaiile fcute n declaraia de gestiune.
Fie
(Opinie cu rezerve)
Consider c, pe baza activitii de audit efectuate:
conturile ofer o imagine real i corect, n conformitate cu articolul 29 alineatul (5) din Regulamentul (UE)
nr. 480/2014;
cheltuielile din conturi, a cror rambursare a fost solicitat Comisiei, sunt legale i regulate;
sistemul de gestiune i control instituit funcioneaz n mod corespunztor,
cu excepia urmtoarelor aspecte:
n legtur cu aspectele semnificative legate de conturile: .....................................................................
i/sau [a se elimina meniunea inutil]

L 38/106

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

n legtur cu aspectele semnificative legate de legalitatea i regularitatea cheltuielilor din conturi, a cror
rambursare a fost solicitat Comisiei: ..............................................................................................
i/sau [a se elimina meniunea inutil] n legtur cu aspectele semnificative referitoare la funcionarea
sistemului de gestiune i control (1): ................................................................................................
Prin urmare, estimez c impactul rezervei (rezervelor) este [limitat]/[semnificativ]. [a se elimina meniunea inutil]
Acest impact corespunde sumei de ..................................[suma n EUR i n %] din totalul cheltuielilor declarate.
Contribuia Uniunii vizat este de ....................................................................................... [suma n EUR].
Activitatea de audit efectuat nu pune la ndoial/pune la ndoial [a se elimina meniunea inutil] afirmaiile fcute n
declaraia de gestiune.
[n cazul n care activitatea de audit pune la ndoial afirmaiile fcute n declaraia de gestiune, autoritatea de audit indic n
acest paragraf aspectele care au condus la aceast concluzie.]
Fie
(Opinie negativ)
Consider c, pe baza activitii de audit efectuate:
conturile ofer/nu ofer [a se elimina meniunea inutil] o imagine real i corect, n conformitate cu articolul 29
alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 480/2014;
cheltuielile din conturi, a cror rambursare a fost solicitat Comisiei, sunt/nu sunt [a se elimina meniunea inutil]
legale i regulate;
sistemul de gestiune i control instituit funcioneaz/nu funcioneaz [a se elimina meniunea inutil] n mod
corespunztor.
Prezentul aviz negativ se bazeaz pe urmtoarele aspecte:
n legtur cu aspectele semnificative legate de conturile: ..........................................................................
i/sau [a se elimina meniunea inutil]
n legtur cu aspectele semnificative legate de legalitatea i regularitatea cheltuielilor din conturi, a cror
rambursare a fost solicitat Comisiei: ...................................................................................................
i/sau [a se elimina meniunea inutil]
n legtur cu aspectele semnificative legate de funcionarea sistemului de gestiune i control: (2) .......................
Activitatea de audit efectuat pune la ndoial afirmaiile fcute n declaraia de gestiune cu privire la urmtoarele
aspecte: ..............................................................................................................................................
[Autoritatea de audit poate include, de asemenea, o observaie privind acest aspect, care nu i afecteaz opinia, n
conformitate cu standardele de audit acceptate pe plan internaional. n cazuri excepionale, poate fi prevzut
imposibilitatea exprimrii unei opinii (3).]
Dat
Semntur

(1) n cazul n care este vizat sistemul de gestiune i control, organismul sau organismele i aspectul sau aspectele sistemelor lor care nu au
respectat cerinele i/sau nu au funcionat eficient trebuie s fie indicate n opinie, cu excepia cazului n care aceste informaii au fost deja
prezentate n mod clar n raportul anual de control, iar paragraful din opinie face trimitere la seciunea (seciunile) din respectivul raport
n care au fost prezentate aceste informaii.
(2) Aceeai remarc ca n nota anterioar.
(3) Aceste cazuri excepionale trebuie s fie legate de factori externi imprevizibili care nu intr n sfera de competen a autoritii de audit.

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/107

ANEXA IX

Model pentru raportul anual de control


1.

INTRODUCERE

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


1.1

Identificarea autoritii responsabile de audit i a altor organisme care au fost implicate n pregtirea raportului.

1.2

Perioada de referin (i anume exerciiul contabil (1)).

1.3

Perioada auditului (n cursul creia a avut loc activitatea de audit).

1.4

Identificarea programului (programelor) operaional(e) la care se refer raportul i a autoritilor de management


i de certificare ale acestui program (acestor programe). [n cazul n care raportul anual de control se refer la mai
multe programe sau fonduri, informaiile sunt prezentate separat pentru fiecare program i pentru fiecare fond,
identificnd n fiecare seciune informaiile care sunt specifice pentru program i/sau fond, cu excepia
seciunii 10.2, caz n care aceste informaii trebuie furnizate n seciunea 5.]

1.5

Descrierea etapelor urmate pentru pregtirea raportului i stabilirea opiniei de audit.

2.

MODIFICRI SEMNIFICATIVE ALE SISTEMULUI (SISTEMELOR) DE GESTIUNE I CONTROL

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


2.1

Detalii privind orice modificri semnificative ale sistemelor de gestiune i control n legtur cu responsabilitile
autoritii de management i ale autoritii de certificare, n special n ceea ce privete delegarea funciilor unor
organisme intermediare noi i confirmarea respectrii articolelor 72 i 73 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
pe baza activitii de audit efectuate de autoritatea de audit n conformitate cu articolul 127 din acelai
regulament.

2.2

Informaii privind monitorizarea organismelor desemnate, n conformitate cu articolul 124 alineatele (5) i (6) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

2.3

Trebuie s se indice data de la care se aplic aceste modificri, datele de notificare a modificrilor autoritii de
audit, precum i impactul acestor modificri asupra activitii de audit.

3.

MODIFICRI ALE STRATEGIEI DE AUDIT

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


3.1

Detalii cu privire la orice modificri ale strategiei de audit care au fost realizate i motivele lor. n special, se indic
orice modificare a metodei de eantionare utilizate pentru auditarea operaiunilor (a se vedea seciunea 5 de mai
jos).

3.2

Difereniere ntre modificrile efectuate sau propuse ntr-o etap ulterioar, care nu afecteaz activitatea efectuat
n cursul perioadei de referin, i modificrile efectuate n cursul perioadei de referin, care afecteaz activitatea
de audit i rezultatele acesteia. Trebuie s fie incluse doar modificrile fa de versiunea anterioar a strategiei de
audit.

4.

AUDITURILE SISTEMULUI

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


4.1

Detalii privind organismele (inclusiv privind autoritatea de audit) care au efectuat controalele de audit privind
buna funcionare a sistemului de gestiune i control al programului [dup cum se stabilete la articolul 127
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] denumite n continuare auditurile sistemului

4.2

Descrierea elementelor care stau la baza auditurilor efectuate, inclusiv o trimitere la strategia de audit aplicabil,
mai precis la metodologia de evaluare a riscurilor i la rezultatele care au dus la stabilirea planului de audit pentru
auditurile sistemelor. n cazul n care evaluarea riscurilor a fost actualizat, acest fapt trebuie s fie menionat n
seciunea 3 de mai sus, care se refer la modificrile strategiei de audit.

(1) Astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (29) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1303/2013 al Comisiei.

L 38/108

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

4.3

n ceea ce privete tabelul de la punctul 10.1 de mai jos, descrierea principalelor constatri i concluzii desprinse
n urma auditurilor sistemului, inclusiv auditurile axate pe domenii tematice specifice, astfel cum sunt definite n
seciunea 3.2 din anexa VII la prezentul regulament.

4.4

Precizai dac eventualele probleme identificate au fost considerate ca avnd un caracter sistemic i menionai
msurile luate, inclusiv o cuantificare a cheltuielilor neconforme i eventualele corecii financiare aferente, n
conformitate cu articolul 27 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 480/2014.

4.5

Informaii privind msurile luate n urma recomandrilor fcute n auditurile sistemului din exerciiile contabile
anterioare.

4.6

Descrierea (dac este cazul) a deficienelor specifice legate de gestiunea instrumentelor financiare sau a altor tipuri
de cheltuieli care fac obiectul unor norme speciale (de exemplu, ajutoare de stat, proiecte generatoare de venituri,
opiuni simplificate n materie de costuri), detectate n cursul auditurilor sistemului i a msurilor luate de ctre
autoritatea de management n vederea remedierii acestor deficiene.

4.7

Nivelul de asigurare obinut n urma auditurilor sistemelor (sczut/mediu/ridicat) i justificarea sa.

5.

AUDITURILE OPERAIUNILOR

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


5.1

Indicarea organismelor (inclusiv a autoritii de audit) care au efectuat auditurile operaiunilor [dup cum se
prevede la articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i la articolul 27 din Regulamentul
(UE) nr. 480/2014].

5.2

Descrierea metodologiei de eantionare aplicat i informaii privind conformitatea metodologiei utilizate cu


strategia de audit.

5.3

Indicarea parametrilor utilizai pentru eantionarea statistic i explicarea calculelor care stau la baza acesteia i a
aprecierii profesionale aplicate. Parametrii de eantionare includ: nivelul pragului de semnificaie, nivelul de
ncredere, unitatea de eantionare, rata de eroare estimat, intervalul de eantionare, valoarea populaiei,
dimensiunea populaiei, dimensiunea eantionului, informaii cu privire la stratificare (dac este cazul). Calculele
care stau la baza selectrii eantionului i rata total de eroare [aa cum este definit la articolul 28 alineatul (14)
din Regulamentul (UE) nr. 480/2014] trebuie prezentate n seciunea 10.3 de mai jos, ntr-un format care permite
nelegerea principalelor etape urmate, conform metodei de eantionare specifice utilizate.

5.4

Reconcilierea cheltuielilor totale declarate Comisiei n EUR n ceea ce privete exerciiul contabil cu populaia din
care a fost extras eantionul aleatoriu (coloana A din tabelul de la seciunea 10.2 de mai jos). Elementele de
reconciliere cuprind unitile de eantionare negative n cazul n care au fost aplicate corecii financiare cu privire
la exerciiul contabil.

5.5

n cazul n care exist uniti de eantionare negative, trebuie s se confirme faptul c acestea au fost tratate ca o
populaie separat, n conformitate cu articolul 28 alineatul (7) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al
Comisiei. Analiza principalelor rezultate ale auditurilor privind aceste uniti, punnd accentul n special pe
verificarea faptului dac deciziile de aplicare a unor corecii financiare (luate de statul membru sau de Comisie) au
fost nregistrate n conturi drept retrageri sau recuperri.

5.6

n cazul utilizrii eantionrii nestatistice, trebuie s se indice motivele folosirii metodei, n conformitate cu
articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, procentul de operaiuni/cheltuieli acoperit de
audituri, msurile luate pentru a asigura caracterul aleatoriu al eantionului (i, prin urmare, reprezentativitatea sa)
i s se asigure un eantion suficient de mare pentru a permite autoritii de audit s elaboreze o opinie de audit
valabil. Se calculeaz o rat de eroare extrapolat i n cazul eantionrii nestatistice.

5.7

Analiza principalelor rezultate ale auditurilor operaiunilor, descriind numrul de elemente ale eantionului
auditate, suma respectiv i tipurile (1) de erori pe operaiune, natura (2) erorilor constatate, rata de eroare per strat
i principalele deficiene sau nereguli corespunztoare (3), limita superioar a ratei de eroare (dac este cazul),
cauzele, msurile corective propuse (inclusiv cele menite s evite aceste erori n cererile de plat ulterioare) i
efectul asupra opiniei de audit. n cazul n care este necesar, trebuie s se furnizeze explicaii suplimentare cu
privire la datele prezentate n seciunile 10.2 i 10.3 de mai jos, n special n ceea ce privete rata total de eroare.

(1) Aleatorii, sistemice, conjuncturale.


(2) De exemplu, legate de eligibilitate, achiziii publice, ajutoare de stat.
(3) Rata de eroare per strat trebuie s fie transmis n cazul n care s-a aplicat stratificarea n conformitate cu articolul 28 alineatul (10) din
Regulamentul (UE) nr. 480/2014, viznd subpopulaii cu caracteristici similare, cum ar fi operaiuni constituite din contribuii financiare
dintr-un program ctre instrumente financiare, elemente cu valoare ridicat, fonduri (n cazul programelor finanate din fonduri
multiple).

13.2.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/109

5.8

Explicaii referitoare la coreciile financiare privind exerciiul contabil care sunt aplicate de autoritatea de
certificare/autoritatea de management nainte de transmiterea conturilor Comisiei i care rezult din auditurile
operaiunilor, inclusiv coreciile forfetare sau extrapolate, astfel cum se precizeaz n seciunea 10.2 de mai jos.

5.9

Comparaie ntre rata total de eroare i rata total de eroare rezidual (1) (astfel cum se indic n seciunea 10.2
de mai jos) i nivelul de semnificaie stabilit, pentru a stabili dac populaia conine sau nu inexactiti semnifi
cative i efectul asupra opiniei de audit.

5.10 Informaii privind rezultatele auditului eantionului suplimentar [dup cum se stabilete la articolul 28
alineatul (12) din Regulamentul (UE) nr. 480/2014], dac este cazul.
5.11 Precizai dac eventualele probleme identificate au fost considerate ca avnd un caracter sistemic i menionai
msurile luate, inclusiv o cuantificare a cheltuielilor neconforme i coreciile financiare aferente.
5.12 Informaii privind msurile luate ca urmare a auditurilor operaiunilor efectuate n anii anteriori, n special cu
privire la deficienele de natur sistemic.
5.13 Concluziile desprinse pe baza rezultatelor globale ale controalelor de audit ale operaiunilor cu privire la eficiena
sistemului de gestiune i control.

6.

AUDITURILE CONTURILOR

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


6.1

Indicarea autoritilor/organismelor care au efectuat auditurile conturilor.

6.2

Descrierea abordrii de audit utilizate pentru a verifica elementele conturilor definite la articolul 137 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Aceasta include o trimitere la activitatea de audit efectuat n cadrul auditurilor
sistemului (detaliate n seciunea 4 de mai sus) i al auditurilor operaiunilor (detaliate n seciunea 5 de mai sus),
relevant pentru asigurarea necesar cu privire la conturi.

6.3

Indicarea concluziilor desprinse din audit n ceea ce privete integralitatea, acurateea i veridicitatea conturilor,
inclusiv indicarea coreciilor financiare aplicate i reflectate n conturi ca urmare a rezultatelor auditurilor
sistemelor i/sau ale auditurilor operaiunilor.

6.4

Precizai dac eventualele probleme identificate au fost considerate ca avnd un caracter sistemic, precum i
msurile luate.

7.

COORDONAREA DINTRE ORGANISMELE DE AUDIT I ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE A AUTORITII DE AUDIT


(dac este cazul)

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


7.1

Descrierea procedurii de coordonare ntre autoritatea de audit i orice organism de audit care efectueaz audituri
dup cum se prevede la articolul 127 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dac este cazul.

7.2

Descrierea procedurii de supraveghere i de examinare a calitii aplicate de autoritatea de audit n ceea ce privete
acest(e) organism(e) de audit.

8.

ALTE INFORMAII

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


8.1

Dac este cazul, informaii privind fraudele raportate i suspiciunile de fraud detectate n contextul auditurilor
efectuate de ctre autoritatea de audit (inclusiv cazurile raportate de ctre alte organisme naionale sau ale UE i
referitoare la operaiuni auditate de autoritatea de audit), precum i privind msurile luate.

8.2

Dac este cazul, evenimente care au avut loc dup prezentarea conturilor ctre autoritatea de audit i nainte de
transmiterea ctre Comisie a raportului anual de control n conformitate cu articolul 127 alineatul (5) litera (b)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i care sunt luate n considerare n vederea stabilirii nivelului de asigurare i
a opiniei autoritii de audit.

(1) Erorile totale minus coreciile menionate la punctul 5.8 de mai sus, mprite la populaia total.

L 38/110
9.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

NIVELUL GENERAL DE ASIGURARE

Aceast seciune include urmtoarele informaii:


9.1

Indicarea nivelului general de asigurare privind buna funcionare a sistemului de gestiune i control (1), precum i
explicarea modului n care acest nivel a fost obinut prin combinarea rezultatelor auditurilor sistemelor (dup cum
reiese din seciunea 10.2 de mai jos) i ale auditurilor operaiunilor (dup cum reiese din seciunea 10.3 de mai
jos). Dac este cazul, autoritatea de audit ine cont, de asemenea, de rezultatele activitii de audit a altor
organisme naionale sau ale Uniunii, referitoare la exerciiul contabil.

9.2

Evaluarea eventualelor aciuni de atenuare implementate, cum ar fi coreciile financiare, precum i evaluarea
necesitii de a adopta msuri corective suplimentare, din punct de vedere financiar i al sistemului.

10.

ANEXE LA RAPORTUL ANUAL DE CONTROL

10.1 Rezultate ale auditurilor sistemului (modelul este definit mai jos)
10.2 Rezultate ale auditurilor operaiunilor (modelul este definit mai jos)
10.3 Calculele care stau la baza selectrii eantionului aleatoriu i a ratei totale de eroare

(1) Nivelul general de asigurare trebuie s corespund uneia dintre cele patru categorii definite n tabelul 2 din Anexa IV la Regulamentul
(UE) nr. 480/2014.

Program operaional: [CCI i denumirea PO]


Entitatea
auditat

Denu
mirea
audi
tului

Data
rapor
tului
final de
audit

Cerine-cheie (dac este cazul)


[n conformitate cu tabelul 1 din Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 480/2014]
CC 1

CC 2

CC 3

CC 4

CC 5

CC 6

CC 7

CC 8

CC 9

CC 10

CC 11

CC 12

CC 13

Evaluare general
(categoria 1, 2, 3,
4)
[n conformitate cu
tabelul 2 din
Anexa IV la Regula
mentul (UE)
nr. 480/2014]

Observaii
RO

Fond
(PO cu
fonduri
multip
le)

13.2.2015

10.1. Rezultatele auditurilor sistemelor

AM

OI

Not: Prile de culoare gri din tabelul de mai sus se refer la cerinele-cheie care nu se aplic n cazul entitii care face obiectul auditului.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

AC

L 38/111

Fond

Numrul CCI
al programului

Denumirea
programului

Suma n EUR
care cores
punde popula
iei din care a
fost extras
eantionul (1)

Cheltuieli cu privire la exerciiul


contabil, auditate pentru ean
tionul aleatoriu
Valoare (4)

% (5)

Valoarea chel
tuielilor necon
forme din
eantionul
aleatoriu

Rata total de
eroare (2)

Corecii apli
cate ca urmare
a ratei totale
de eroare

Rata total de
eroare rezidual
(F = (D * A) E)

Alte cheltuieli
supuse contro
lului de
audit (3)

Valoarea chel
tuielilor necon
forme din cele
lalte cheltuieli
auditate

10.3 Calculele care stau la baza selectrii eantionului aleatoriu i a ratei totale de eroare

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(1) Coloana A trebuie s se refere la populaia din care a fost extras eantionul aleatoriu, i anume suma total a cheltuielilor eligibile care au fost nregistrate n sistemul contabil al autoritii de certificare i
care au fost incluse n cererile de plat transmise Comisiei [dup cum s-a stabilit la articolul 137 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013], din care se scad unitile de eantionare negative,
dac este cazul. Dup caz, explicaiile trebuie furnizate n seciunea 5.4 de mai sus.
(2) Rata total de eroare se calculeaz nainte de aplicarea coreciilor financiare n ceea ce privete eantionul auditat sau populaia din care a fost extras eantionul aleatoriu. n cazul n care eantionul aleatoriu
acoper mai mult de un fond sau un program, rata total de eroare (calculat) prezentat n coloana D se refer la ntreaga populaie. n cazul n care se utilizeaz stratificarea, trebuie s se furnizeze infor
maii suplimentare per strat n seciunea 5.7 de mai sus.
(3) Dup caz, coloana G se refer la cheltuielile auditate n contextul unui eantion suplimentar.
(4) Valoarea cheltuielilor auditate [n cazul n care se aplic subeantionarea n conformitate cu articolul 28 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 480/2014, numai valoarea elementelor de cheltuieli efectiv audi
tate, n conformitate cu articolul 27 din acelai regulament, trebuie s fie inclus n aceast coloan].
(5) Procentajul cheltuielilor auditate n raport cu populaia.

RO

L 38/112

10.2 Rezultatele auditurilor operaiunilor

13.2.2015

13.2.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 38/113

ANEXA X

Model pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorial european


PARTEA A
DATE SOLICITATE N FIECARE AN (RAPOARTE SUMARE) [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE)

nr. 1303/2013]
1.

2.

IDENTIFICAREA RAPORTULUI DE IMPLEMENTARE ANUAL/FINAL

CCI

<type='S' maxlength=15 input='S'>

Titlu

<type='S' maxlength=255 input='G'>

Versiune

<type='N' input='G'>

Anul de raportare

<type='N' input='G'>

Data aprobrii raportului de ctre comitetul de monitorizare

<type='D' input='M'>

PREZENTARE GENERAL PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE COOPERARE [Articolul 50 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i articolul 14 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

Informaii-cheie privind implementarea programului de cooperare pentru anul n cauz, inclusiv privind instru
mentele financiare, n legtur cu datele financiare i datele privind indicatorii.
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
3.

IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

3.1. Prezentare general a implementrii

ID

Ax prioritar

Informaii-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire


la principalele evoluii, probleme semnificative i msurile luate
pentru a soluiona aceste probleme

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' maxlength=1750 input='M'>

3.2. Indicatori comuni i indicatori specifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013]
Date privind indicatorii comuni i specifici programului, pe prioritate de investiie, transmise utiliznd tabelele 1-2
de mai jos.

L 38/114

Tabelul 1
Indicatori de rezultat (pe ax prioritar i obiectiv specific); se aplic, de asemenea, n cazul axelor prioritare pentru asisten tehnic
Transfer automat din SFC
Indicator

Unitate
de
msur

Valoarea
de refe
rin

Anul de
referin

Valoareaint
(2023)

2014

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Observaii
(dac este
necesar)

RO

ID

VALOAREA ANUAL

<type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='N' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S'
input='G'> input='G'> input='G'> or 'N' in input='G'> or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in
max
put='G'>
put='G'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> length=875
input='M'>

Indicatori de realizare comuni i specifici programului (pe ax prioritar, prioritate de investiii); se aplic, de asemenea, n cazul axelor prioritare pentru asisten
tehnic.

ID

Indicator
(denu
mirea
indicato
rului)

VALOAREA CUMULAT
Unitate
de
msur

Valoareaint (1)
(2023)

2014

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Observaii
(dac este
necesar)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Tabelul 2

<type='S' <type='S' <type='S' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='S'
input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> max
length=875
input='M'>
Operaiunile selec
tate
[estimare furnizat
de beneficiari]

(1) Valorile-int sunt opionale pentru axele prioritare pentru asisten tehnic.

13.2.2015

Operaiunile imple
mentate pe deplin
[realizare efectiv]

Comunicarea datelor privind indicatorii financiari, etapele-cheie de implementare, indicatorii de rezultat i de realizare care funcioneaz ca obiective de etap i inte pentru cadrul de
performan (ncepnd cu raportul din 2017).

13.2.2015

3.3 Obiectivele de etap i intele definite n cadrul de performan [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] prezentate n rapoartele de anuale de
implementare ncepnd cu anul 2017

Tabelul 3

Observaii dac este necesar

23

22

21

20

19

18

17

16

15

2014

inta final 2023

pentru 2018

Obiectivul de etap

dac este cazul

Unitate de msur,

de implementare

Indicator sau etap-cheie

ID

indicator de rezultat

Tipul indicatorului Etap-cheie de

implementare, indicator financiar, indicator


de realizare sau, dac este cazul,

<type='S' <type='S' in <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'
in
put='G'>
in
in
in
in
in
'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P'
max
put='G'>
put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in length=875
put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> input='M'>

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Ax prioritar

RO

Informaii privind obiectivele de etap i intele definite n cadrul de performan

Statele membre prezint valorile cumulate pentru indicatorii de realizare. Valorile pentru indicatorii financiari sunt cumulate. Valorile pentru etapele-cheie de implementare sunt cumulate dac etapele-cheie de
implementare sunt exprimate printr-un numr sau printr-un procent. Dac realizarea este definit din punct de vedere calitativ, tabelul ar trebui s indice dac valorile sunt finalizate sau nu.

3.4. Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Tabelul 4
Informaii financiare la nivel de ax prioritar i de program,
(astfel cum se prevede n tabelul 1 din anexa II la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei (1) [Model pentru transmiterea datelor financiare] (2) i n
tabelul 16 al modelului pentru programele de cooperare n cadrul obiectivului de cooperare teritorial european)

L 38/115

(1) JO L 286, 30.9.2014, p. 1.


(2) Date structurate necesare pentru raportarea privind YEI, care trebuie s fie prezentate n aprilie 2015, n conformitate cu articolul 19 alineatul (3) i cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

L 38/116

Dac este cazul, ar trebui s se indice utilizarea unei contribuii din partea rilor tere care particip la programul de cooperare (de exemplu IPA i IEV, Norvegia, Elveia)

Tabelul 5

(astfel cum se prevede n tabelul 2 din anexa II la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei [Model pentru transmiterea datelor financiare] i n tabelele 6-9
din Modelul pentru programele de cooperare)

Costul cumulat al unei operaiuni (sau al unei pri a unei operaiuni) implementate n afara prii din Uniune a zonei vizate de program
1

O operaiune (sau o parte a unei


operaiuni) n afara prii din
Uniune a zonei vizate de program
(1)

Valoarea sprijinului din FEDR (*)


prevzut pentru finanarea unei opera
iuni sau a unei pri a unei operaiuni
implementate n afara prii din Uniune
a zonei vizate de program, pe baza
operaiunilor selectate (EUR)

Procentul din suma total alocat unei


operaiuni sau unei pri a unei opera
iuni situate n afara prii din Uniune a
zonei vizate de program
(%)
(coloana 2/ suma total alocat pentru
sprijinul din FEDR la nivel de program
*100)

Cheltuieli eligibile pentru a primi


sprijin din FEDR suportate n cadrul
unei operaiuni sau a unei pri a unei
operaiuni implementate n afara prii
din Uniune a zonei vizate de program,
declarate de beneficiar autoritii de
management (EUR)

Procentul din suma total alocat unei


operaiuni sau unei pri a unei opera
iuni situate n afara prii din Uniune a
zonei vizate de program
(%)
(coloana 4/ suma total alocat pentru
sprijinul din FEDR la nivel de program
*100)

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

13.2.2015

(*) Sprijinul FEDR este stabilit n decizia Comisiei privind programul de cooperare respectiv.
(1) n conformitate cu i sub rezerva plafoanelor prevzute la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Tabelul 6

RO

Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de intervenie [articolul 112 alineatele (1) i (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i articolul 5 din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013],

13.2.2015
4.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 38/117

SINTEZA EVALURILOR [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Sinteza constatrilor tuturor evalurilor programului care au devenit disponibile n cursul exerciiului financiar
precedent, menionndu-se denumirea i perioada de referin a rapoartelor de evaluare utilizate.
<type='S' maxlength=10500 input='M'>
5.

PROBLEME CARE AFECTEAZ PERFORMANA PROGRAMULUI I MSURILE ADOPTATE [Articolul 50 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)]

a) probleme care afecteaz performana programului i msurile adoptate


<type='S' maxlength=7000 input='M'>
b) FACULTATIV PENTRU RAPOARTELE SUMARE, n celelalte cazuri, informaiile vor fi incluse la punctul 9.1
[articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
O evaluare pentru a stabili dac progresele realizate n vederea atingerii intelor sunt suficiente pentru a asigura
ndeplinirea acestora, indicnd orice aciuni corective ntreprinse sau planificate, dac este cazul
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
6.

REZUMAT PENTRU CETENI [articolul 50 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Rezumatul pentru ceteni al coninutului rapoartelor de implementare anuale i al raportului final de


implementare se public i se ncarc ca fiier separat sub form de anex la rapoartele anuale i la raportul final de
implementare.
7.

RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE [Articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Dac autoritatea de management a decis s foloseasc instrumente financiare, ea trebuie s trimit Comisiei un
raport specific privind operaiunile legate de instrumentele financiare, ntr-o anex la raportul anual de
implementare

DAC ESTE CAZUL, PROGRESELE NREGISTRATE PRIVIND PREGTIREA I IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE I A PLANURILOR DE ACIUNE COMUNE [articolul 101 litera (h) i
articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i articolul 14 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

8.1. Proiecte majore

L 38/118

8.

Tabelul 7
RO

Proiecte majore

Proiect

CCI

Investiii
totale

Costuri
eligibile
totale

Data de
notificare/
transmi
tere prev
zut
(dac este
cazul)
(an, tri
mestru)

Data acor
dului tacit/
aprobrii
de ctre
Comisie
(dac este
cazul)

Data pre
vzut de
ncepere
(an, tri
mestru)

Data de fi
nalizare
prevzut
(an, tri
mestru)

Ax prio
ritar/Prio
riti de
investiii

<type='S' <type='S' <type='S' in <type='N' <type='N' <type='D' <type='D' <type='D' <type='D' <type='S' <type='P'
in
in
put='S'>
input='M'> input='M'> input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> input='M'>
put='G'> put='G'>

Stadiul actual al
implementrii
progresul fi
zic
Etapa principal
de implemen
tare a proiectu
lui
1. finalizat/n
exploatare;
2. construcii
avansate;
3. construcii;
4. achiziie pu
blic;
5. proiectare

<type='S' in
put='S'>

Principa
lele reali
zri

Data sem
nrii pri
mului
contract
de
lucrri (1)
(dac este
cazul)

Observaii
(dac este
necesar)

<type='S' <type='D' <type='S'


input='M'>
max
max
length=875
length=875
input='M'>
input='M'>

(1) n cazul operaiunilor implementate n cadrul unor structuri PPP, este vorba despre semnarea contractului PPP ntre organismul public i organismul privat [Articolul 102 alineatul (3) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013].

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Statutul PM
1. finalizat
2. aprobat
3. transmis
4. prevzut
pentru noti
ficare/trans
mitere ctre
Comisie

Stadiul ac
tual al im
plement
rii pro
gresul fi
nanciar
(% din
cheltuielile
certificate
i trans
mise Co
misiei n
raport cu
costurile
eligibile
totale)

Probleme semnificative ntlnite n implementarea proiectelor majore i msurile luate pentru rezolvarea lor.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
Orice modificare prevzut a listei de proiecte majore din programul de cooperare
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
8.2. Planuri de aciune comune

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

13.2.2015

Progresele nregistrate n ceea ce privete implementarea diverselor etape ale planurilor de aciune comune

13.2.2015

Tabelul 8
Planuri de aciune comune

<type='S'
in
put='G'>

CCI

Costuri
eligibile
totale

Sprijinul
public total

Contribuia
PO la PAC

<type='S'
input='G'>

<type='S' in
put='S'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

[Planificat]
Transmite
rea [prev
zut] ctre
Comisie

nceperea
[prevzut]
a imple
mentrii

Finalizarea
[prevzut]

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='S'>

<type='D'
input='M'>

<type='D'
input='M'>

<type='D'
input='M'>

Principalele
realizri i
rezultate

<type='S'
max
length=875
input='M'>

Cheltuielile
eligibile
totale certi
ficate,
transmise
Comisiei

<type='N'
input='M'>

Observaii
(dac este
necesar)

<type='S'
max
length=875
input='M'>
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Probleme importante ntlnite i msuri adoptate pentru rezolvarea lor

Ax priori
tar

Tipul PAC
1. normal
2. pilot
3. YEI

RO

Denu
mirea PAC

Stadiul imple
mentrii PAC
1. finalizat
2. implemen
tat > 50 %
3. nceput
4. aprobat
5. transmis
6. planificat

L 38/119

L 38/120

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13.2.2015

PARTEA B
RAPOARTE PREZENTATE N 2017 I 2019 I RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE [Articolul 50 alineatul (4) din

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]
9.

EVALUAREA IMPLEMENTRII PROGRAMULUI DE COOPERARE [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 i articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

9.1

Informaii prevzute n partea A i atingerea obiectivelor programului [Articolul 50 alineatul (4) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
PENTRU FIECARE AX PRIORITAR Evaluarea informaiilor furnizate mai sus i a progreselor realizate n vederea

atingerii obiectivelor programului, inclusiv a contribuiei FEDR la modificarea valorii indicatorilor de rezultat, dac
sunt disponibile date extrase din evaluri
<type='S' maxlength=10500 input='M'>

9.2. Aciuni specifice luate pentru a promova egalitatea ntre brbai i femei i pentru a promova nediscri
minarea, n special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, i msurile implementate pentru a
asigura integrarea perspectivei de gen n programul de cooperare i n operaiuni [Articolul 50
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i articolul 14 alineatul (4) al doilea paragraf litera (d)
din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]
Evaluarea implementrii aciunilor specifice ntreprinse pentru a ine cont de principiile stabilite la articolul 7 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind promovarea egalitii ntre brbai i femei i a nediscriminrii, inclusiv,
dup caz, n funcie de coninutul i obiectivele programului de cooperare, o imagine de ansamblu privind
aciunile specifice ntreprinse pentru a promova egalitatea ntre brbai i femei i nediscriminarea, inclusiv accesi
bilitatea pentru persoanele cu handicap, i msurile puse n aplicare pentru a asigura integrarea perspectivei de gen
n programul de cooperare i n operaiuni.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

9.3. Dezvoltarea durabil [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i articolul 14
alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]
Evaluarea implementrii aciunilor ntreprinse pentru a ine cont de principiile stabilite la articolul 8 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind dezvoltarea durabil, inclusiv, dac este cazul, n funcie de coninutul i
obiectivele programului de cooperare, o imagine de ansamblu privind aciunile ntreprinse n vederea promovrii
dezvoltrii durabile, n conformitate cu articolul respectiv.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

9.4. Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbrile climatice
[articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]
Cifre calculate automat de SFC2014 pe baza datelor privind categoriile.
Opional: clarificare privind valorile date <type='S' maxlength=3500 input='M'>
9.5

Rolul partenerilor n implementarea programului de cooperare [Articolul 50 alineatul (4) din


Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i articolul 14 alineatul (4) primul paragraf litera (c) din Regulamentul
(UE) nr. 1299/2013]
Evaluarea implementrii aciunilor ntreprinse pentru a ine cont de rolul partenerilor menionai la articolul 5 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, incluznd implicarea partenerilor n implementarea, monitorizarea i evaluarea
programului de cooperare
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

13.2.2015
10.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 38/121

INFORMAII I EVALUARE OBLIGATORII N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 14 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF


LITERELE (a) I (b) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013

10.1 Progresele realizate n ceea ce privete implementarea planului de evaluare i a msurilor luate ca urmare
a constatrilor evalurilor
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
10.2 Rezultatele msurilor de informare i de publicitate cu privire la fonduri, efectuate n temeiul strategiei de
comunicare
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
11.

INFORMAII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADUGATE N FUNCIE DE CONINUTUL I DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI


DE COOPERARE [Articolul 14 alineatul (4) al doilea paragraf literele (a), (b), (c) i (f) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013]

11.1 Progresele nregistrate n implementarea abordrii integrate a dezvoltrii teritoriale, inclusiv a dezvoltrii
urbane durabile i a dezvoltrii locale plasate sub responsabilitatea comunitii n cadrul programului de
cooperare
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
11.2 Progresele realizate n ceea ce privete implementarea aciunilor menite s consolideze capacitatea autori
tilor i a beneficiarilor de a administra i de a utiliza FEDR
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
11.3 Contribuia la strategiile macroregionale i la strategiile privind bazinele maritime (dac este cazul)
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
11.4 Progresele nregistrate n implementarea aciunilor din domeniul inovrii sociale
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
12.

INFORMAII FINANCIARE LA NIVEL DE AX PRIORITAR I DE PROGRAM [Articolul 21 alineatul (2) i articolul 22


alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

n scopul evalurii progreselor n vederea atingerii obiectivelor de etap i a intelor stabilite pentru indicatorii
financiari n anii 2018 i 2023, tabelul 4 din partea A a prezentei anexe are urmtoarele dou coloane
suplimentare:
13

14

Date n scopul evalurii performanelor i al cadrului de performan


Doar pentru raportul prezentat n 2019: cheltuielile eligibile
totale suportate i pltite de beneficiari i certificate Comisiei
pn la 31.12.2018
Articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013

Doar pentru raportul final de implementare: cheltuielile eligi


bile totale suportate i pltite de beneficiari pn la
31.12.2023 i certificate Comisiei
Articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013

L 38/122

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

13.2.2015

PARTEA C
RAPORTUL PREZENTAT N 2019 I RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE [Articolul 50 alineatul (5) din

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)


13. CRETERE INTELIGENT, DURABIL I FAVORABIL INCLUZIUNII

Informaii privind contribuia programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i
favorabil incluziunii i evaluarea acesteia.
<type='S' maxlength=17500 input='M'>
14. PROBLEME CARE AFECTEAZ PERFORMANA PROGRAMULUI I MSURILE ADOPTATE CADRUL DE PERFORMAN
[Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)]

n cazul n care evaluarea progreselor nregistrate n ceea ce privete obiectivele de etap i intele stabilite n cadrul
de performan demonstreaz c anumite obiective de etap i inte nu au fost atinse, statele membre trebuie s
precizeze motivele incapacitii de a atinge aceste obiective n raportul din 2019 (pentru obiectivele de etap) i n
raportul final de implementare (pentru inte).
<type='S' maxlength=7000 input='M'>