Sunteți pe pagina 1din 1

Imputernicesc pe X, cetatean roman domiciliat in Y posesor al CI serie nr.

,
CNP sa ma reprezinte cu puteri depline in fata comisiei de repartitie pe
specialitati Buc/Cj/Is etc intrunita la o data ulterioara concursului national de
rezidentiat sesiunea 15/Nov/2015, in vederea alegerii un loc/post de medic
rezident."