Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 2

Nr. de inregistrare______________ data________________

CERERE
pentru decontarea cheltuielilor pentru achizitionarea de manuale colare
conform
HG nr. 733/2015 - acordarea unei sume destinate decontarii cheltuielilor pentru
achizitionarea de manuale scolare de catre elevii aflati in anul scolar 2015-2016
in ciclul superior al invatamantului liceal de stat

Subsemnatul/Subsemnata______________________________________________
(numele, iniiala tatlui, prenumele- conform carte de identitate)
domiciliat/domiciliat in _________________________________________________
(str., nr., bl., sc., et., ap., localitatea/ judeul)
CNP: _______________________ elev/elev la_____________________________,
n clasa a _________ , an colare 2015-2016, v rog s aprobai decontarea c/v
facturii fiscal nr.______________/ din data de _________________________, n
valoare de ______________, reprezentnd achizitionarea de manuale colare.

Data_________________________

Doamnei Director a Liceului Teoretic Grigore Moisil Tulcea

Semntura,