Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A

Varianta 4
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
De cte ori, iubito, de noi mi-aduc aminte,
Oceanul cel de ghea mi-apare nainte:
Pe bolta alburie o stea nu se arat ,
Departe doar luna cea galben o pat ;
Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite
O pas re plute te cu aripi ostenite,
Pe cnd a ei pereche nainte tot s-a dus
C-un plc ntreg de pas ri, pierzndu-se-n apus.
Arunc pe-a ei urm priviri suferitoare,
Nici r u nu-i pare-acuma, nici bine nu ... ea moare,
Visndu-se-ntr-o clip cu anii napoi.
............................................................
*
Suntem tot mai departe deolalt amndoi,
Din ce n ce mai singur m -ntunec i nghe ,
Cnd tu te pierzi n zarea eternei dimine i.
(Mihai Eminescu, De cte ori, iubito...)
*deolalt form hibrid popular : deodat, mpreun

1. Motiveaz prezen a aparentului pleonasm deolalt amndoi, din textul dat.


2. Eviden iaz un rol al folosirii liniei de pauz n versul Departe doar luna cea galben o pat.
3. Precizeaz cte un sinonim contextual pentru fiecare dintre cuvintele: ostenite, un plc,
pierzndu-se, suferitoare.
4. Alc tuie te dou enun uri n care cuvntele apus i pat s aib sens conotativ.
5. Explic semnifica ia a dou figuri de stil diferite din textul dat.
6. Precizeaz dou mrci lexico-gramaticale ale prezen ei eului liric n textul citat.
7. Men ioneaz msura versurilor i tipul de rim folosit n poezie.
8. Enun dou caracteristici ale poeziei romantice prezente n text.
9. Prezint semnifica ia titlului n rela ie cu textul poeziei citate.
10. Comenteaz, n 6 10 rnduri, primele patru versuri din textul dat, prin eviden ierea
rela iei dintre ideea poetic i mijloacele artistice.

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Te nume ti George/ Georgiana Stnescu i i petreci vacan a de var mpreun cu un grup de
colegi, n tabra de la Prul Rece.
Redacteaz, pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 20 de rnduri, adresat
prietenei tale din copil rie, Carmina, n care s descrii atmosfera unei zile de tabr. n scrisoare, vei
integra (indiferent de ordine i de forma lor n context) urmtoarele cuvinte: divertisment, implicare,
laud, matinal, toleran , rigurozitate. Data redactrii scrisorii este 29.06.2007.
Aten ie! n scrisoare, trebuie:
s utilizezi conven iile specifice stilului epistolar;
4 puncte
s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere;
12 puncte
s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie, a ezarea
n pagin , lizibilitatea.
4 puncte
Not ! Este obligatorie folosirea numai a datei i a numelor precizate. Punctajul pentru redactare se
acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu precizat.
-

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 4

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu argumentativ, de 2 3 pagini, despre evolu ia personajului principal ilustrat ntr-un roman
de tip subiectiv studiat, pornind de la ideile exprimate n urmtoarea afirma ie: ,,Romanul e povestea unor
oameni caracteristici, originali, a c ror via se degaj clar de mediu cu care intr n conflict. Via a lor
sufleteasc trebuie s fie complex tocmai ca s fie posibil acest conflict, adic s apar n con tiin a lor
problema care-i tortureaz i-i ndep rteaz de felul cum concep via a semenii lor. Romanul e legat de
apari ia con tiin ei. (Mihai Ralea, De ce nu avem roman)
Not ! n elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constnd n
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem , argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i
concluzia/ sinteza. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14
puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz i
de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezarea n pagin , lizibilitatea
1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum dou pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 4