Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POSTULUI REFERENT RESURSE UMANE

. Obiectivul specific al postului:

Titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corecta a procedurilor operationale de resurse umane.

. Integrarea postului de munca i 16216p153q n structura organizatorica:

pozitia postului in organigrama:


- postul imediat superior: director resurse umane;
- postul imediat inferior: inspector resurse umane;

subordonari:
- are in subordine: supervizeaza activitatea inspectorilor de resurseumane din cadrul companiei;
- este inlocuit de: nu este cazul;
- inlocuieste pe: nu este cazul;

relatii:

- ierarhice: director general, director resurse umane;


- functionale: cu angajatii tuturor departamentelor din cadrul firmei;
. Sarcini si atributii ale postului de munca:

participa la definirea politicii de personal a companiei;

participa la adaptarea structurii organizatorice a companiei n toate etapele dezvoltarii acesteia;

gestioneaza procedurile si contractele referitoare la asistenta medicala a angajatilor si a membrilor


familiilor acestora;

culege informatii, observa evolutia indicilor de plata, n conformitate cu functionarea si evolutia


societatii;

decide necesitatea expertizelor sau a consultantei de specialitate pentrudomeniul sau de activitate;

ntocmirea pe calculator si editarea de adeverinte, actualizari norme, diverse formulare, tabele, adrese
necesare n cadrul biroului si firmei;

realizarea de anchete atunci cnd se constata abateri disciplinare;

actualizarea statelor de functiuni si a tabelelor cu muncitori n bazastructurii organizatorice aprobate;

centralizarea pe calculator a datelor din conturile de salarii si din state de plata a datelor necesare
ntocmirii rapoartelor statistice solicitate;

studierea legislatiei muncii n vigoare;

introducerea/initializarea sau actualizarea bazei de date a salariatilorfirmei;

calculul salariilor inclusiv listarea statelor de plata;

evidenta lunara a fondului de salarii realizat si a numarului de salariati pesocietate, categorii de


personal, obiective, puncte de lucru;

asistarea managerului de resurse umane n realizarea si implementareagrilei de salarizare n conformit


ate cu reglementarile n vigoare sistudierea consecintelor aplicarii acesteia (din punct de vedere alcostu
rilor sociale, materiale, financiare);

operarea n sistemul de salarizarea a tuturor modificarilor ce apar(ncadrari, desfaceri de contracte indi


viduale de munca, negocieri desalarii, etc...);

evidenta prezentei la lucru a personalului de la sediul societatii si ntocmirea formelor necesare pentru
salarizare;

urmarirea ntocmirii corecte a pontajelor de catre cei desemnati sa le execute si existenta ca anexe la
contur, tabele cu sporul de santier;

normarea lucrarilor executate de firma dar si ofertele de preturi laforajele pentru terti;

asistarea managerului de departament


departamentale ct si organizationale:

orice alta activitate specifica departamentului resurse umane;

realizarea

si

implementarea

politicilor

HR

att

. Competentele postului de munca:

cunostinte si deprinderi:

1.

Cunoasterea sistemului de operare Microsoft Office (word, excell, power point), Internet;

2.

Cunostinte juridice/legislatia muncii;

3.

Limba engleza la nivel mediu (citit, scris, vorbit);

4.

Cunostinte privind tehnici de negociere;

5.

Cunoastinte in domeniul managementului resurselor umane,


management organizational, psihologie organizationala, leadership;

cerinte aptitudinale:

1.

nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata,
judecata rapida, capacitate de deductie logica)

aptitudini speciale:

1.

capacitatea crescuta de ntelegere a mesajului verbal, scris sau oral,

2.

capacitate crescuta de a asculta descrierea unui eveniment si de a o ntelege;

3.

aptitudine generala de nvatare;

4.

aptitudini de comunicare orala si scrisa;

5.

abilitatea de a utiliza limbajul scris, ct si oral pentru a comunica informatii sau idei altor persoane;

6.

planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;

7.

capacitate de a redacta rapoarte, de a sintetiza si clarifica informatiile;

8.

atentie concentrata si distributiva;

9.

rezistenta la effort intelectual prelungit;

10. viteza de cuprindere informationala (capacitate crescuta de a combina o multime de informatii)

motivatie personala:

1.

motivatie crescuta pentru managementul resurselor umane;

2.

dornic de realizare profesionala

. Conditii ale postului de munca:

conditii fizice ale muncii - mediu relativ stresant, munca de birou dar si de teren;

program
de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie,
cu posibilitate de prelungire in functie de necesitatile departamentale;

natura muncii: att munca individuala ct si munca de echipa;

deplasari: pe distante scurte, medii sau lungi (realizarea de evaluari psihologice, discutii cu personalul,
etc..., de la punctele de lucru aleorganizatiei)

Responsabilitati:

in raport cu alte persoane (angajati, subordonati) dar si persoane externe (consultanti, corpuri de
control):

1.

gestionarea eficienta a conflictelor aparute ntre angajati;

2.

onestitate si confidenta vis--vis de anagajatii firmei;

in raport cu aparatura pe care o utilizeaza:

1.

utilizeaza cu responsabilitate aparatura din dotare, fara abuzuri;

in raport cu produsele muncii:

1.

raspunde conform legii pentru secretul si securitatea documentelor pe care


le pastreaza si manipuleaza ;

2.

raspunde disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necore
spunzatoare a sarcinilor de serviciu ;

3.

constiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de ndeplinit;

in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara:

1.

respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie;

2.

respecta normele stipulate in R.O.I., Contractul Colectiv de Munca, Conventia Civila de Prestari Civile;

privind relatiile cu colegii de munca, subordonatii:

1.

mentine relatii colegiale si colaboreaza cu colegii;

2.

se va specializa continuu in tenici de abordare interpersonala;

. Salarizare:

Salarizarea este n conformitate cu normele interne ale organizatiei;

Salariul de baza este remuneratia primita pentru realizarea la standarde superioare de calitate a
sarcinilor si atributiilor sitpulate n prezenta fisa postului;

Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidential, fiind de datoria angajatorului de a aduce
la cunostinta salariatului acest aspect; orice abatere de la aceasta norma va fi sanctionata disciplinar
conform regulamentului intern al societatii

S-ar putea să vă placă și