Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA ..

PUNCT DE LUCRU: .

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
FRONT DE LUCRU
Nr. din .
Delimitare

front

de

lucru

predate

(pozitie,

cota,

ax,

etc) :

......................................................................................
Intre

....

in

calitate

de

predator

si

in calitate de primitor, predatorul preda frontul de


lucru..

Verificarea s-a facut pe baza prevederilor din: proiectul nr.., planselor


nr..inclusiv documentelor anexate care atesta calitatea lucrarilor
predate de catre (numele) in calitate de predator de catre (numele) in
calitate de primitor
Abaterile constatate de la proiect : (dimensiuni geometrice, cote, axe, etc.)

..
Concluzii : Avand in vedere cele de mai sus :
Se accepta predarea-primirea / nu se acepta..

Se va accepta

dupa efectuarea corectiilor si a remedierilor sau dupa caz a

solutiilor de remediere ce se vor indica de proiectant


Predatorul garanteaza calitatea lucrarilor predate.

Predat

Primit

(functia, semnatura)

(functia, semnatura)

........................................

.................................

................ ......................

.................................

Data.................................