Sunteți pe pagina 1din 3

Brevet RO 82449

METODA SI APARAT PENTRU REDUCEREA TENSIUNILOR INTERNE CU AJUTORUL


VIBRATIILOR
Inventia se refera la o metoda si la un aparat pentru derucerea tensiunilor
interne cu ajutorul vibratiilor realizate de catre o sursa cu frecventa variabila,
putand fi aplicate la diverse piese din diferite domenii industriale.
Sunt cunoscute metode pentru reducerea tensiunilor reziduale interne ale
diferitelor structuri metalice, care constau din aplicarea asupra pieselor, a
energiei vibratorie cu o variatie discontinua a frecventei, frecventele de vibrare
stabilindu-se functie de schimbarile abrupte din raspunsul dinamic al piesei. Se
aplica energia vibratorie pana cand marimea numitei schimbari este substantial
redusa, aplicarea vibrarii in continuare facandu-se intr-o banda de frecventa mai
ingusta decat in domeniul explorat, frecventa de vibrare fiind centrata pe
frecventa unde se produce schimbarea. Se reia explorarea pentru reexaminarea
schimbarilor abrupte la frecventele avute in vedere, pana cand marimea
schimbarii este substantial redusa. Vibrarea se executa intre 0 si 150 Hz.
Aceste metode prezinta dezavantajul ca vibrarea se face pe una sau mai
multe frecvente fixe si nu are in vedere ca frecventa de rezonanta se modifica in
timpul procesului de detensionare, transferul de energie de la excitator la piesa
perturbandu-se.
Metoda conform inventiei, inlatura dezavantajele anterior mentionate prin
aceea ca, in scopul optimizarii regimului de vibrare si al duratei de vibrare,
pentru reducerea starii tensionale, consta din evaluarea starii tensionale,
compararea raspunsurilor dinamice si vibrarea repetata a piesei, pana cand
diferentele dintre doua raspunsuri dinamice succesive devin minime, regimul de
vibrare stabilindu-se functie de caracteristicile fizico-dimensionale ale pieselor.
Aparatul pentru realizarea metodei este format dintr-un generator de
fuctii, care comanda un amplificator de putere ce ataca un excitator de vibratii,
care transmite energia piesei, iar un traductor transmite informatia in legatura
cu raspunsul dinamic al piesei la un analizor spectral care prelucreaza semnalul,
tot procesul fiind comandat de un computer.
Se da in continuare un exemplu de realizare a inventiei in legatura si cu
figura care reprezinta schema-bloc, simplificata, a ansamblului aparat-piesa.
Metoda, conform inventiei, se aplica la piese sau subansamble monobloc,
in a caror structura interna se afla tensiuni interne reziduale instabile, rezultate
in urma prelucrarilor termice si/sau mecanice, si consta din realizarea unei
legaturi elastice intre piesa si excitator in asa fel, incat energia de vibrare sa se
transmita de la partea mobila la piesa, iar piesa sa poata vibra relativ liber. Se
aplica o energie vibratorie cu frecventa variabila, cu o viteza constanta de

variere, domeniul de baleiere, viteza de baleiere si puterea de excitatie fiind


stabilite functie de caracteristicile fizico-dimensionale ale piesei si se
memoreaza raspunsul dinamic (curba frecventa-amplitudine) in domeniul
explorat. Se repeta explorarea, comparandu-se raspunsul dinamic nou cu cel
anterior, inregistradu-se diferentele. Diferentele respective sunt cauzate de de
modificarea starii tensiunilor interne in cursul excitarii vibratorii. Se repeta
operatia de vibrare pana cand diferentele dintre doua raspunsuri dinamice
consecutive sunt minime, domeniul baleiat putand fi redus in cazul in care se
observa stabilizarea.
Ca o varianta, vibrarea se poate realiza si pe frecventele de rezonanta ale
piesei, cand timpul de vibrare si succesiunea frecventelor de vibrare se vor
stabili de catre un computer, pe baza unui program prestabilit in asa fel, incat
vibrarea la frecventele audio sa nu dauneze.
Aparatul pentru realizarea metodei este alcatuit dintr-un generator de
functii 1, cu frecventa variabila intre 1 Hz si 20 KHz, viteza de baleiere fiind
cuprinsa intre 0,01 Hz/s si 100 Hz/s. Generatorului 1 i se pot preregla limitele
domeniului de frecvente variabile, fiind comandat prin comanda numerica iar
semnalul de iesire va fi amplificat de un amplificator de putere 2. Amplificatorul
2 are puterea de iesire variabila, fiind comandat tot numeric. Acest amplificator
2 ataca un excitator de vibratii 3, care transmite eneria vibratorie la o piesa 4.
Pe piesa 4 se afla un traductor 5, care preia semnalul corespunzator vibratiei, il
converteste intr-un semnal electric si-l transmite la un analizor spectral 6 printrun lant de preamplificare de adaptare, nefigurat. Analizorul spectral 6 poate fi
conectat la un inregistrator grafic 7, pentru obtinerea curbelor reprezentative
pentru starea tensionata si detensionata, si este comandat numeric.
In aparat este inclus si un computer 8, care comanda intregul proces pe
baza unor programe fixe, incluse in una sau mai multe memorii programabile,
configuratia computerului permitand operatorului sa opereze si dupa un program
alcatuit pe un moment dat.
Metoda si aparatul, conform inventiei, prezinta urmatoarele avantaje:
- creeaza posibilitatea evidentierii tensiunilor reziduale instabile din piesele
prelucrate si tensionate, actionand ca o metoda de control nedistructiv;
- permit optimizarea regimului de vibrare si al duratei de vibrare;
- cu acelasi ansamblu se pot detensiona piese intr-o larga gama
dimensionala;
- permit automatizarea intregului proces si o mare flexibilitate in utilizare,
acelasi aparat putand fi utilizat si in alte domenii.
Revendicari
1. Metoda pentru reducerea tensiunilor interne cu ajutorul vibratiilor,
caracterizata prin aceea ca, in scopul evidentierii si eliminarii tensiunilor

interne instabile, aflate in piese dupa diferitele prelucrari la cald si/sau la rece,
consta din evidentierea existentei starii tensionate momentane, prin compararea
a doua raspunsuri dinamice succesive, dupa care se aplica o vibrare repetata cu
putere prestabilita intr-un domeniu cuprins intre 1 Hz si 20 KHz cu viteza de
baleiere reglabila intre 0,1 Hz/s si 100 Hz/s, functie de caracteristicile fizicodimensionale ale piesei.
2. Metoda, conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca, atunci
cand este utilizata numai pentru controlul starii tensionale, vibrarea se face cu
memorarea raspunsului dinamic la doua baleieri consecutive.
3. Metoda, conform revendicarilor 1 si 2, caracterizata prin aceea ca,
evaluarea cantitativa a starii tensionale se face prin comparari de raspunsuri
dinamice succesive, cu puteri prereglate functie de caracteristicile fizicodimensionale ale piesei.
4. Metoda, conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca, pentru
detensionarea propriu-zisa a pieselor, repetarea vibrarii se face continuu in
domeniul stabilit initial sau restrans, functie de stabilitatea raspunsului dinamic,
pana cand diferentele dintre raspunsurile dinamice succesive in intreg domeniul
prestabilit devin minime.
5. Metoda, conform revendicarilor de la 1 si 4, caracterizata prin aceea
ca repetarea vibrarii pentru detensionare se face pe frecventele de rezonanta
ale piesei rezultate din ultimul raspuns dinamic analizat, timpul de vibrare si
succesiunea frecventelor de vibrare stabilindu-se cu ajutorul unui computer, pe
baza unui program prestabilit.
6. Aparat pentru reducerea tensiunilor, conform revendicarii 1, format
dintr-un generator de functii cu frecventa si viteza de baleiere variabile, care
comanda un amplificator cu puterea de iesire variabila, pentru a ataca un
excitator de vibratii, in vederea transmiterii energiei vibratorii la o piesa de la
care un traductor preia semnalul spre analiza si-l transmite unui analizor
spectral, caracterizat prin aceea ca regimul de vibrare este stabilit pe baza
caracteristicilor fizico-dimensionale ale pieselor si a onformatiilor prelucrate de
analizorul spectral (6) de catre un computer (8), pe baza unor programe fixe
sau alcatuite pe un moment dat.
Referinte bibliografice
Brevet, S.U.A., nr.3677831