Sunteți pe pagina 1din 136

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL

ASIGURRILOR DE SNTATE DIN


ROMNIA
Aplicaia de raportare pentru ambulane
Manual de utilizare

Versiune document: 3.7 RELEASED


Creat: 26.06.2006
Ultima actualizare: 24.10.2014

Acest document a fost realizat i avizat de:


Nume

Funcie

ELABORAT

Ioana GAVRILESCU

Consultant implementare

ACTUALIZAT

Anca SCORARIU

Analist

ACTUALIZAT

Moisei DINU

Consultant implementare

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 2 din 136

Nume

Funcie

ACTUALIZAT

Ctlina PANAIT

Analist - programator

ACTUALIZAT

Teodor EGUMENIDE

Consultant implementare

ACTUALIZAT

Ovidiu MAIEREAN

Consultant implementare

VERIFICAT

Cristi POTLOG

Coordonator tehnic

APROBAT

Alexandra CRACIUN

Project Manager

Lista schimbrilor efectuate n document n urma reviziilor:


Versiune

Data

Descriere

0.1 DRAFT

26.06.2006

Structura documentului

1.0 RELEASED

14.09.2007

Versiunea iniial

1.1 RELEASED

06.10.2008

Versiune actualizat

2.0 RELEASED

04.11.2010

Versiunea actualizat

2.1 RELEASED

24.05.2011

Versiunea actualizat

2.5 RELEASED

25.01.2012

Versiunea actualizat

3.5 RELEASED

14.09.2012

Versiunea actualizat cu eCard

3.7 RELEASED

24.10.2014

Versiunea actualizat Factura Electronica

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 3 din 136

CUPRINS
CUPRINS ............................................................................................................................................................... 4
LISTA FIGURILOR .................................................................................................................................................. 7
1. SCOPUL DOCUMENTULUI .............................................................................................................................. 11
2. TERMENI UTILIZAI ........................................................................................................................................ 11
3. ELEMENTE COMUNE ...................................................................................................................................... 12
3.1. FERESTRE .................................................................................................................................................... 12
3.1.1. Bara de titlu ...................................................................................................................................... 12
3.1.2. nchiderea ferestrei ........................................................................................................................... 12
3.1.3. Bara de stare online/offline ........................................................................................................... 12
3.1.4. Repoziionarea ferestrei.................................................................................................................... 13
3.2. MODIFICAREA DATEI ...................................................................................................................................... 14
4. LANSREA APLICAIEI .................................................................................................................................... 16
5. MENIUL PRINCIPAL ........................................................................................................................................ 19
6. BARA DE INSTRUMENTE ................................................................................................................................ 20
6.1. ACTIUNI ...................................................................................................................................................... 20
7. ECRAN DE AFIARE ......................................................................................................................................... 21
8. SECIUNILE APLICAIEI .................................................................................................................................. 22
8.1. FIIER ......................................................................................................................................................... 22
8.1.1. Pacienti ............................................................................................................................................. 22
8.1.1.1 Adugare pacient cu citire date eCard ....................................................................................... 26
8.1.1.2 Identificarea unui pacient folosind citirea eCard ........................................................................ 27
8.1.1.3 Citirea datelor de pe eCard ......................................................................................................... 29
8.1.1.4 Schimbare PIN eCard .................................................................................................................. 31
8.1.1.5 Resetare PIN eCard ..................................................................................................................... 32
8.1.1.6 Adugare pacient fr conexiune securizat (offline) ................................................................ 35
8.1.1.7 Adugare pacient cu conexiune securizat (online) ................................................................... 40
8.1.1.8 Modificare ................................................................................................................................... 41
8.1.1.9 tergere ...................................................................................................................................... 42
8.1.1.10 Actualizare ................................................................................................................................ 43
8.1.1.11 Export excel .............................................................................................................................. 43
8.1.1.12 Este Asigurat? ........................................................................................................................... 44
8.1.2. Servicii medicale ............................................................................................................................... 45
8.1.2.1 Adugare serviciu fr conexiune securizat (offline) ................................................................ 47
8.1.2.2 Adugare serivicu cu conexiune securizat (online) .................................................................. 54
8.1.2.3 Modificare ................................................................................................................................... 57
8.1.2.4 tergere ...................................................................................................................................... 58
8.1.2.5 Actualizare .................................................................................................................................. 59

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 4 din 136

8.1.2.6 Export Excel ................................................................................................................................ 59


8.1.3. Certificate medicale .......................................................................................................................... 61
8.1.3.1 Actualizeaz ................................................................................................................................ 61
8.1.3.2 Adugare Certificat medical cu citire eCard (online) .................................................................. 61
8.1.3.3 Adaug certificat medical fr conexiune securizat (offline).................................................... 64
8.1.3.4 Modifica ...................................................................................................................................... 67
8.1.3.5 Copiaza........................................................................................................................................ 67
8.1.3.6 Anulare ....................................................................................................................................... 68
8.1.3.7 Tiparire ........................................................................................................................................ 68
8.1.3.8 Vizualizare ................................................................................................................................... 69
8.1.3.9 Lista anulate ................................................................................................................................ 70
8.1.3.10 Serii lips ................................................................................................................................... 71
8.1.3.11 Export Excel .............................................................................................................................. 71
8.1.4. Iesire ................................................................................................................................................. 72
8.2. RAPORTRI .................................................................................................................................................. 73
8.2.1. Export date ....................................................................................................................................... 74
8.2.1.1 Export online............................................................................................................................... 75
8.2.1.2 Export offline .............................................................................................................................. 77
8.2.2. Raportare prin e-mail a certificatelor medicale ................................................................................ 80
8.2.3. Import date ....................................................................................................................................... 82
8.2.3.1 Import online .............................................................................................................................. 84
8.2.3.2 Import offline .............................................................................................................................. 84
8.2.4. Facturi Electronice ............................................................................................................................ 84
8.2.4.1 Adaugare Factura ........................................................................................................................ 85
8.2.4.2 Modificare factura electronica .................................................................................................. 87
8.2.4.3 Stergere factura electronica ....................................................................................................... 88
8.2.4.4 Transmitere online factur electronic ...................................................................................... 89
8.2.4.5 Transmitere offline factur electronic ...................................................................................... 90
Sincronizare factur electronic ................................................................................................................ 91
8.2.4.6 Tiparire factura electronica ........................................................................................................ 92
8.2.4.7 Vizualizare factura electronica ................................................................................................... 93
8.2.4.8 Anulare factura electronica ........................................................................................................ 94
8.2.4.9 Import online not de refuz ........................................................................................................ 95
8.2.5. Formulare de raportare .................................................................................................................... 97
8.2.6. Vizualizare erori ................................................................................................................................ 97
8.3. ADMINISTRARE ............................................................................................................................................. 99
8.3.1. Unitate medical .............................................................................................................................. 99
8.3.2. Angajai .......................................................................................................................................... 101
8.3.2.1 Adaugre................................................................................................................................... 101
8.3.2.2 Modificare ................................................................................................................................. 104
8.3.2.3 tergere .................................................................................................................................... 104
8.3.3. Contracte ........................................................................................................................................ 105
8.3.3.1 Adugare................................................................................................................................... 105
8.3.3.2 Modificare ................................................................................................................................. 106
8.3.3.3 tergere .................................................................................................................................... 107
8.3.4. Statii ................................................................................................................................................ 107
8.3.5. Vehicule .......................................................................................................................................... 109
8.3.6. Conventii ......................................................................................................................................... 110
8.3.7. Personalizare .................................................................................................................................. 112
8.3.8. Activare ........................................................................................................................................... 113
8.3.9. Configurare tipizate ........................................................................................................................ 115
8.3.9.1 Configurare certificat medical .................................................................................................. 115

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 5 din 136

8.3.10. Serii tipizate .................................................................................................................................. 116


8.3.10.1 Adugare top de serii.............................................................................................................. 116
8.3.10.2 Modificare top de serii............................................................................................................ 118
8.3.10.3 tergerea unui top de serii ..................................................................................................... 118
8.3.10.4 Vizualizarea listei seriilor existente n sistem ......................................................................... 118
8.3.10.5 Exportul listei seriilor existente n sistem ............................................................................... 118
8.3.11. Utilizatori ...................................................................................................................................... 119
8.3.12. Nomenclatoare ............................................................................................................................. 121
8.3.13. Import / Export Pacienti................................................................................................................ 122
8.3.14. Arhivare/Restaurare ..................................................................................................................... 124
8.3.15. Actualizare versiuni....................................................................................................................... 127
8.4. FERESTRE .................................................................................................................................................. 129
8.4.1. Aranjare n cascada ........................................................................................................................ 129
8.5. AJUTOR..................................................................................................................................................... 130
8.5.1. Manual............................................................................................................................................ 130
8.5.2. Portal online.................................................................................................................................... 130
8.5.3. Despre ............................................................................................................................................. 130
9. IESIREA DIN APLICAIE ................................................................................................................................. 132
10. ACCESRE COMENZI DE LA TASTATURA ................................................................................................... 133
11. CODURI DE RASPUNS OPERATII ECARD .................................................................................................... 134

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 6 din 136

LISTA FIGURILOR
FIGURA 3.1-1 - EXEMPLU DE BARA DE TITLU .................................................................................................................. 12
FIGURA 3.1-2 - VIZUALIZAREA BAREI DE STARE ............................................................................................................... 13
FIGURA 3.1-3 - VIZUALIZAREA ACTIVARE CONEXIUNI ONLINE ........................................................................................... 13
FIGURA 3.1-4 CONFIRMARE TRECERE N MOD DE LUCRU OFFLINE ................................................................................... 13
FIGURA 3.1-5 - SEMAFOR MOD DE LUCRU OFFLINE ......................................................................................................... 13
FIGURA 3.2-1 - FORMATUL DATEI ................................................................................................................................ 14
FIGURA 3.2-2 - CALENDARUL...................................................................................................................................... 14
FIGURA 3.2-3 - SELECTAREA LUNII ............................................................................................................................... 15
FIGURA 3.2-1 - LANSREA APLICAIEI ........................................................................................................................... 16
FIGURA 3.2-2 - FEREASTRA DE AUTORIZARE ................................................................................................................... 17
FIGURA 3.2-3 EROARE LA CONECTARE ....................................................................................................................... 17
FIGURA 3.2-4 - BARA DE TITLU.................................................................................................................................... 17
FIGURA 3.2-5 - FEREASTRA PRINCIPALA ........................................................................................................................ 18
FIGURA 3.2-1 - MENIUL PRINCIPAL .............................................................................................................................. 19
FIGURA 3.2-1 - BARA DE INSTRUMENTE ........................................................................................................................ 20
FIGURA 8.1-1 ACCESREA SECIUNII PERSOANE........................................................................................................... 22
FIGURA 8.1-2 - FEREASTRA PERSOANE ......................................................................................................................... 23
FIGURA 8.1-3 - LISTA PERSOANE ................................................................................................................................. 23
FIGURA 8.1-4 - ORDONARE ASCENDENTA DUP NUME .................................................................................................... 24
FIGURA 8.1-5 - ZONA DE INTRODUCERE FILTRE ............................................................................................................... 24
FIGURA 8.1-6 - NREGISTRARE SELECTAT ..................................................................................................................... 25
FIGURA 8.1-7 - BARELE DE NAVIGARE ........................................................................................................................... 26
FIGURA 8.8 FEREASTRA ADUGARE PACIENT REGSIT PRIN CITETE ECARD ........................................................................ 27
FIGURA 8.1-9 - AUTENTIFICARE CARD FOLOSIND UN TERMINAL CU TASTATUR ..................................................................... 28
FIGURA 8.1-10 - AUTENTIFICARE CARD FOLOSIND UN TERMINAL FAR TASTATUR ................................................................ 28
FIGURA 8.1-11 - ADUGARE PACIENT .......................................................................................................................... 35
FIGURA 8.1-12 - CNP INCORECT................................................................................................................................. 36
FIGURA 8.1-13 - CNP EXISTENT .................................................................................................................................. 36
FIGURA 8.1-14 - EROARE DATA NASTERII ...................................................................................................................... 36
FIGURA 8.1-15 - EROARE NUME, PRENUME NECOMPLETATE............................................................................................. 37
FIGURA 8.1-16 - SELECTOR N EVIDENTA LA ................................................................................................................... 37
FIGURA 8.1-17 - SELECTOR JUDE NATERE ................................................................................................................... 38
FIGURA 8.1-18 - SELECTOR LOC. NATERE .................................................................................................................... 38
FIGURA 8.1-19 - ACT DE INDENTITATE .......................................................................................................................... 39
FIGURA 8.1-20 - TIP ACT DE IDENTITATE ....................................................................................................................... 39
FIGURA 8.1-21 EROARE DATE DOMICILIU NECOMPLETATE ............................................................................................. 40
FIGURA 8.1-22 - MODIFICARE DATE PERSOAN ............................................................................................................. 42
FIGURA 8.1-23 - DIALOG DE CONFIRMARE TERGERE ...................................................................................................... 42
FIGURA 8.1-24 EXPORT LISTA PERSOANE N EXCEL ....................................................................................................... 43
FIGURA 8.1-25 - FIIER EXCEL LISTA PERSOANE .............................................................................................................. 44
FIGURA 8.1-26 VERIFICARE CALITATE ASIGURAT .......................................................................................................... 45

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 7 din 136

FIGURA 8.1-27 - SERVICII MEDICALE ............................................................................................................................ 46


FIGURA 8.1-28 - COLOANE LISTA SERVICII ..................................................................................................................... 47
FIGURA 8.1-29 - ADUGARE SERVICIU.......................................................................................................................... 48
FIGURA 8.1-30 COD SERVICIU .................................................................................................................................. 49
FIGURA 8.1-31 - TIP VEHICUL ..................................................................................................................................... 50
FIGURA 8.1-32 - PACHET MEDICAL .............................................................................................................................. 51
FIGURA 8.1-33 SELECTOR DIAGNOSTIC ...................................................................................................................... 51
FIGURA 8.1-34 - DATE DESPRE TRIMITERE ..................................................................................................................... 52
FIGURA 8.1-35 CONFIRMARE ADUGARE SERVICIU ...................................................................................................... 53
FIGURA 8.1-36 DATE PRECOMPLETATE LA ADUGARE SERVICIU ...................................................................................... 53
FIGURA 8.1-37 CONEXIUNE ONLINE LA ADUGARE SERVICIU .......................................................................................... 54
FIGURA 8.1-38 FEREASTRA SELECTOR PACIENT CU CITIRE CARD ................................................................................... 54
FIGURA 8.1-39 FEREASTRA SELECTOR PACIENT ........................................................................................................ 54
FIGURA 8.1-40 ADUGARE SERVICIU CU CITIRE CARD PACIENT ....................................................................................... 55
FIGURA 8.1-41 VALIDARE SERVICIU CU CITIRE ECARD.................................................................................................... 56
FIGURA 8.1-42 CONFIRMARE ADUGARE SERVICIU LA ACELASI PACIENT............................................................................ 56
FIGURA 8.1-43 ADUGARE SERVICIU LA ACELASI PACIENT .............................................................................................. 57
FIGURA 8.1-44 - MODIFICARE SERVICIU ....................................................................................................................... 58
FIGURA 8.1-45 - CONFIRMARE TERGERE SERVICIU ......................................................................................................... 58
FIGURA 8.1-46 - EXPORT LISTA SERVICII N EXCEL ........................................................................................................... 59
FIGURA 8.1-47 - FIIER EXCEL LISTA SERVICII ................................................................................................................. 60
FIGURA 8.1-48 - FEREASTRA PRINCIPALA CERTIFICATE MEDICALE ....................................................................................... 61
FIGURA 8.1-49 FEREASTRA SELECTOR PACIENT CU CITIRE CARD ................................................................................. 62
FIGURA 8.50 CONFIRMARE ADUGARE PACIENT - CITETE ECARD ................................................................................... 62
FIGURA 8.51 FEREASTRA ADUGARE PACIENT REGSIT PRIN CITETE ECARD ................................................................... 62
FIGURA 8.1-52 - FEREASTRA DE ADUGARE CERTIFICAT MEDICAL ...................................................................................... 63
FIGURA 8.1-53 - FEREASTRA DE GESTIONARE A SERIILOR .................................................................................................. 64
FIGURA 8.1-54 - FEREASTRA DE ADUGARE SERII NOI ..................................................................................................... 64
FIGURA 8.1-55 - FEREASTRA SELECTOR PACIENT ............................................................................................................ 65
FIGURA 8.1-56 - FEREASTRA DE ADUGARE A CERTIFICATULUI MEDICAL ............................................................................. 65
FIGURA 8.1-57 - FEREASTRA DE GESTIONARE A SERIILOR .................................................................................................. 66
FIGURA 8.1-58 - FEREASTRA DE ADUGARE SERII NOI ...................................................................................................... 66
FIGURA 8.1-59 - FEREASTRA DE MODIFICARE A UNUI CERTIFICAT ....................................................................................... 67
FIGURA 8.1-60 - ADUGARE CERTIFICAT PRIN COPIEREA UNUIA EXISTENT ............................................................................ 68
FIGURA 8.1-61 - CONFIRMARE ANULARE CERTIFICAT MEDICAL .......................................................................................... 68
FIGURA 8.1-62 - FEREASTRA DE ALEGERE A DISPOZITIVULUI DE TIPARIRE ............................................................................. 69
FIGURA 8.1-63 - VIZUALIZAREA CERTIFICATULUI MEDICAL ................................................................................................ 70
FIGURA 8.1-64 - FEREASTRA DE DOCUMENTE ANULATE ................................................................................................... 70
FIGURA 8.1-65 - FEREASTRA DE VIZUALIZARE A SERIILOR LIPS .......................................................................................... 71
FIGURA 8.1-66 PROCES EXPORT CERTIFICATE N EXCEL .................................................................................................. 71
FIGURA 8.1-67 - EXPORTUL CERTIFICATELOR N EXCEL ..................................................................................................... 71
FIGURA 8.1-68 - MESJ DE CONFIRMARE A IESIRII DIN APLICAIE ....................................................................................... 72
FIGURA 8.2-1 - MENIUL RAPORTRI ........................................................................................................................... 73
FIGURA 8.2-2 - FEREASTRA ASISTENT EXPORT DATE ........................................................................................................ 74
FIGURA 8.2-3 FEREASTRA SELECIE TIP EXPORT RAPORTARE ........................................................................................... 75
FIGURA 8.2-4 FEREASTRA PROGRES EXPORT DATE ........................................................................................................ 76
FIGURA 8.2-5 FEREASTRA FINALIZARE EXPORT DATE ..................................................................................................... 76
FIGURA 8.2-6 EXPORT OFFLINE RAPORTARE ................................................................................................................ 77
FIGURA 8.2-7 EXPORT OFFLINE: CALE FIIER RAPORTARE ............................................................................................... 78
FIGURA 8.2-8 EXPORT RAPORTARE IMPRIMANTA/FIIERE PDF ....................................................................................... 78
FIGURA 8.2-9 FINALIZARE EXPORT OFFLINE RAPORTARE................................................................................................. 79
FIGURA 8.10 EXPORT PRIN E-MAIL(1) ........................................................................................................................ 80

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 8 din 136

FIGURA 8.11 EXPORT PRIN E-MAIL (2) ....................................................................................................................... 81


FIGURA 8.12 OPTIUNI E-MAIL .................................................................................................................................. 81
FIGURA 8.13 FINALIZARE EXPORT PRIN E-MAIL............................................................................................................. 82
FIGURA 8.14 - ASISTENT IMPORT DATE ......................................................................................................................... 83
FIGURA 8.15 - ASISTENT PENTRU IMPORTUL DATELOR ..................................................................................................... 83
FIGURA 8.16 FACTURI ELECTRONICE ......................................................................................................................... 85
FIGURA 8.17 FACTURI ELECTRONICE ......................................................................................................................... 85
FIGURA 8.18 ADAUGA FACTURA .............................................................................................................................. 86
FIGURA 8.19 ADAUGARE DETALII FACTURA ................................................................................................................ 86
FIGURA 8.20 PRECOMPLETARE DETALII FACTURA ........................................................................................................ 87
FIGURA 8.21 MODIFICARE FACTURA ......................................................................................................................... 88
FIGURA 8.22 CONFIRMARE STERGERE FACTURA .......................................................................................................... 88
FIGURA 8.23 TRANSMITERE FACTURA ELECTRONICA ONLINE ......................................................................................... 89
FIGURA 8.24 REZULTATELE TRANSMITERII FACTURII ELECTRONICE .................................................................................. 90
FIGURA 8.25 TRANSMITERE OFFLINE FACTURA ELECTRONICA......................................................................................... 91
FIGURA 0.11 TRANSMITERE OFFLINE FACTURA ELECTRONIC........................................................................................... 92
FIGURA 8.26 TIPARIRE FACTURA ELECTRONICA ........................................................................................................... 93
FIGURA 8.27 TIPARIRE FACTURA ELECTRONICA ........................................................................................................... 94
FIGURA 8.28 CONFIRMARE ANULARE FACTURA........................................................................................................... 95
FIGURA 8.29 ANULARE FACTURA ............................................................................................................................. 95
FIGURA 8.30 IMPORT ONLINE NOTA DE REFUZ ............................................................................................................ 96
FIGURA 8.31 FINALIZARE IMPORT ONLINE NOTA DE REFUZ............................................................................................ 96
FIGURA 8.32 LISTA RAPOARTE GENERATE DE APLICAIE ................................................................................................. 97
FIGURA 8.33 FEREASTRA VIZUALIZARE ERORI RAPORTARE .............................................................................................. 98
FIGURA 8.34 VIZUALIZARE ERORI RAPORTARE RAPORTRI NEPROCESTE ........................................................................ 98
FIGURA 8.3-1 - MENIUL ADMINISTRARE ....................................................................................................................... 99
FIGURA 8.3-2 - UNITATE MEDICAL ........................................................................................................................... 100
FIGURA 8.3-3 - LISTA ANGAJAI ................................................................................................................................ 101
FIGURA 8.3-4 - ADUGARE ANGAJAI ........................................................................................................................ 102
FIGURA 8.3-5 SELECTOR SPECIALITATI ..................................................................................................................... 103
FIGURA 8.3-6 - MODIFICARE DATE ANGAJAT ................................................................................................................ 104
FIGURA 8.3-7 - CONFIRMARE TERGERE ANGAJAT ......................................................................................................... 105
FIGURA 8.3-8 - EROARE TERGERE UTILIZATOR CONECTAT .............................................................................................. 105
FIGURA 8.3-9 FEREASTRA CONTRACTE ..................................................................................................................... 105
FIGURA 8.3-10 - ADUGARE CONTRACT ..................................................................................................................... 106
FIGURA 8.3-11 - MODIFICARE CONTRACT ................................................................................................................... 106
FIGURA 8.3-12 - EROARE TERGERE CONTRACT ACTIV ................................................................................................... 107
FIGURA 8.3-13 - CONFIRMARE TERGERE CONTRACT..................................................................................................... 107
FIGURA 8.14 FEREASTRA DE GESTIONARE A STATIILOR ................................................................................................. 108
FIGURA 8.15 FEREASTRA DE ADUGARE A UNEI STATII................................................................................................. 108
FIGURA 8.16 FEREASTRA DE CONFIRMARE A STERGERII UNEI STATII ................................................................................ 108
FIGURA 8.17 FEREASTRA DE GESTIONARE A VEHICULELOR FURNIZORULUI ........................................................................ 109
FIGURA 8.18 FEREASTRA DE ADUGARE A UNUI NOU VEHICUL LA FURNIZOR .................................................................... 109
FIGURA 8.19 FEREASTRA DE CONFIRMARE A STERGERII UNUI VEHICUL ............................................................................ 110
FIGURA 8.20 FEREASTRA DE GESTIONARE A CONVENTIILOR........................................................................................... 110
FIGURA 8.21 FEREASTRA DE ADUGARE A UNEI CONVETII ............................................................................................. 111
FIGURA 8.22 FEREASTRA SELECTOR DE ALEGERE A UNUI NOU MEDIC ............................................................................... 111
FIGURA 8.23 FEREASTRA DE CONFIRMARE A OPERAIEI DE TERGERE A UNEI CONVENTII ..................................................... 112
FIGURA 8.24 FEREASTRA DE PERSONALIZARE A FURNIZORULUI....................................................................................... 112
FIGURA 8.25 CONFIRMARE FINALIZARE IMPORT PERSONALIZARE .................................................................................... 113
FIGURA 8.26 FEREASTRA DE ACTIVARE A APLICAIEI ..................................................................................................... 113
FIGURA 8.27 FEREASTRA DE ACTIVARE A APLICAIEI INTRODUCERE SERIA DE LICENTA ....................................................... 114

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 9 din 136

FIGURA 8.28 FEREASTRA DE ACTIVARE A APLICAIEI CREARE BAZA DE DATE NOUA ........................................................... 115
FIGURA 8.29 - MENIUL ADMINISTRARE/SERII TIPIZATE ................................................................................................... 116
FIGURA 8.30 FEREASTRA LISTA TOPURI DE SERII. ......................................................................................................... 116
FIGURA 8.31 FEREASTRA DE GESTIONARE A CONTURILOR DE UTILIZARE A APLICAIEI .......................................................... 120
FIGURA 8.32 FEREASTRA DE MODIFICARE A NUMELUI UNUI CONT .................................................................................. 120
FIGURA 8.33 FEREASTRA DE ADUGARE A UNUI NOU CONT DE UTILIZATOR ...................................................................... 120
FIGURA 8.34 FEREASTRA DE CONFIRMARE A STERGERII UNUI UTILIZATOR ......................................................................... 121
FIGURA 8.35 FEREASTRA DE SCHIMBARE A PAROLEI UNUI CONT DE UTILZATOR .................................................................. 121
FIGURA 8.36 NOMENCLATOARE .............................................................................................................................. 122
FIGURA 8.37 ASISTENTUL DE IMPORT/EXPORT PACIENTI .............................................................................................. 123
FIGURA 8.38 FEREASTRA DE CONFIGURARE FIIER ....................................................................................................... 123
FIGURA 8.39 FINALIZAREA CU SUCCES A OPERAIEI DE EXPORT/IMPORT PACIENTI .............................................................. 124
FIGURA 8.40 FEREASTRA DE ARHIVARE/RESTAURARE A DATELOR ................................................................................... 124
FIGURA 8.41 FEREASTRA DE ALEGERE A LOCATIE COPIEI DE SIGURANTA ........................................................................... 125
FIGURA 8.42 FEREASTRA DE INFORMARE A FINALIZARII OPERAIEI DE ARHIVARE ................................................................ 125
FIGURA 8.43 FEREASTRA DE RESTAURARE A DATELOR N APLICAIE ................................................................................. 126
FIGURA 8.44 FEREASTRA DE ALEGERE A COPIEI DE REZERVA........................................................................................... 126
FIGURA 8.45 FEREASTRA DE INFORMARE A SUCCESULUI OPERAIEI DE RESTAURARE ........................................................... 127
FIGURA 8.46 FEREASTRA DE ACTUALIZARE A APLICAIEI ................................................................................................ 128
FIGURA 8.4-1 MENIUL FERESTRE ............................................................................................................................ 129
FIGURA 8.4-2 - FERESTRE ARANJATE N CASCADA .......................................................................................................... 129
FIGURA 8.5-1 SECIUNEA MANUAL......................................................................................................................... 130
FIGURA 8.5-2 SECIUNEA DESPRE ........................................................................................................................... 130
FIGURA 8.5-3 - FEREASTRA DESPRE ........................................................................................................................... 131
FIGURA 8.5-1 IESIREA DIN APLICAIE ....................................................................................................................... 132

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 10 din 136

1. SCOPUL DOCUMENTULUI
Documentul reprezint Manualul de Utilizare a aplicaiei SIUI AMB i servete ca instrument pentru
nelegerea functionalitilor aplicaiei i modului de operare cu aceasta.

2. TERMENI UTILIZAI
Termenii utilizai n document sunt:

SIUI

Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurrilor de Sntate din Romnia

CNAS

Cas Naional de Asigurri de Sntate

CAS

Cas de Asigurri de Sntate

SIPE

Sistemul Informatic al Prescripiei Elctronice

CEAS

Componenta Central a Cardului Electronic de Asigurri de Sntate

eCARD

Cardul electronic de asigurri de sntate

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 11 din 136

3. ELEMENTE COMUNE
Paragraful de fa se refer la acele elemente de interfa care se comport la fel n aplicaie, indiferent de
locul n care apar.
n acest scop, toat aplicaia folosete un design unitar, iar elementele de interfa sunt sugestive i constante.

3.1. FERESTRE
Ferestrele sunt zonele de ecran n care sunt afiate informaiile corespunztoare fiecrei comenzi date prin
intermediul meniurilor su butoanelor.
Toate ferestrele au cteva elemente comune:

3.1.1. Bara de titlu


n partea de sus a fiecrei ferestre se regsete numele modulului apelat, precedat de o iconi.

Figura 3.1-1 - Exemplu de bara de titlu

3.1.2. nchiderea ferestrei


nchiderea oricarei ferestre se poate face n unul dintre modurile:

prin accesrea cu mouse-ul a unui buton de anulare (

prin accesrea cu mouse-ul a butonului

prin accesrea cu mouse-ul a iconiei din stnga barei de titlu


afieaz a comenzii Close

prin folosirea combinaiei de taste Alt + F4

su

aflat n partea dreapt a barei de titlu


i alegerea din submeniul care se

3.1.3. Bara de stare online/offline


Pe bara de stare se poate vizualiza userul logat la aplicaie. n cazul de fa userul este ADMIN.
Un element important prezent n bara de stare este indicatorul de stare: online/offline (semafor).

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 12 din 136

Figura 3.1-2 - Vizualizarea barei de stare

Figura 3.1-3 - Vizualizarea activare conexiuni online

Trecerea de la starea online s starea offline se poate realiza:


- Automat, prin pierderea conexiunii securizate la Internet
- Prin interventia utilizatorului, dnd dublu-click pe semafor. Sistemul solicit confirmarea trecerii n
modul de lucru offline, deoarece nu se vor mai putea realiza: validarea serviciilor de ctre SIUI i
validarea strii de asigurat a persoanelor.

Figura 3.1-4 Confirmare trecere n mod de lucru offline

Figura 3.1-5 - Semafor mod de lucru offline

3.1.4. Repoziionarea ferestrei


Prin meninerea mouse-ului apst pe Bara de titlu a unei ferestre se poate schimba poziia ferestrei n ecranul
principal al aplicaiei. Astfel, fiecare utilizator i poate aranja ferestrele pe ecran astfel nct informaiile i
modul de lucru s-i fie ct mai accesibile.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 13 din 136

3.2. MODIFICAREA DATEI


Data modificabil apare sub forma unei casete n care se afieaz o dat iniiala; de regula aceasta este fie data
curent, fie data operrii. Formatul datei (de exemplu: luna/zi/an) corespunde formatului configurat pe
calculatorul pe care ruleaz aplicaia.

Figura 3.2-1 - Formatul datei


Data poate fi modificat prin alegerea ei din calendar, operaie posibil prin apasrea cu mouse-ul a butonului
.
Se deschide o pagina de calendar corespunztoare datei nscrise n caseta. Dac se dorete doar schimbarea
zilei, se face click cu mouse-ul pe ziua dorit; pagina de calendar se nchide i valoarea datei n caseta se
schimb corespunztor.

Figura 3.2-2 - Calendarul

Dac se dorete modificarea lunii, se navigheaza cu sgeile


de la o lun la alta; numele lunii se
schimb corespunztor. O alt modalitate de modificare a lunii este prin click cu mouse-ul pe numele lunii i
selectarea din lista a lunii dorite:

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 14 din 136

Figura 3.2-3 - Selectarea lunii

Dac

se

dorete

selectarea

datei

caseta

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

corespunztoare

zilei

curente

se

apas

cu

mouse-ul

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 15 din 136

4. LANSREA APLICAIEI
Lansrea aplicaiei se poate realiza prin unul din urmtoarele moduri:

prin accesrea pictogramei

aflat pe suprafaa de lucru Windows,

de la butonul Start, urmnd calea Programs>CNAS-SIUI>SIUI-AMB

Figura 3.2-1 - Lansrea aplicaiei

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 16 din 136

La pornirea aplicaiei, pe ecranul calculatorului se afieaz fereastra cu titlul Autorizare, n care utilizatorului i
se cere s introduc un nume de utilizator i o parol.
SIUI propune implicit ca dat de operare, data curent.

Figura 3.2-2 - Fereastra de autorizare

Dac de dorete abandonarea aplicaiei, se folosete una dintre metodele prezentate la nchiderea ferestrei.
Utilizatorul introduce date n cmpurile din formular, iar apoi, pentru continuarea aplicaiei, acioneaz
butonul

, tasteaz Alt + A su Enter.

n cazul n care numele de utilizator si/su parol sunt incorect introduse, SIUI afieaz un mesj de avertizare,
iar Utilizatorul are posibilitatea s reintroduc numele si/su parol.

Figura 3.2-3 Eroare la conectare


n urma validrii datelor introduse, aplicaia este lanst, prin deschiderea (n modul maximizat) a ferestrei
principale. Bara de titlu conine numele aplicaiei, iar n dreapt butoanele pentru minimizarea,
maximizarea/restaurarea, respectiv nchiderea ferestrei.

Figura 3.2-4 - Bara de titlu

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 17 din 136

Fereastra principala conine 3 zone:

meniul principal

toolbar-ul (bara de instrumente)

ecranul de afiare

Figura 3.2-5 - Fereastra principala


Meniul principal i bara de instrumente sunt instrumentele prin care i se dau instructiuni aplicaiei despre ceea
ce utilizatorul dorete s fac.
Meniul principal afieaz o lista de comenzi corespunztoare seciunilor aplicaiei.
Bara de instrumente conine butoane cu imagini, corespunztoare comenzilor din meniu.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 18 din 136

5. MENIUL PRINCIPAL
La deschiderea aplicaiei, n partea de sus a ecranului, SIUI afieaz seciunile aplicaiei; fiecrei seciuni i
corespund unul su mai multe module. Iniial nici o seciune nu este selectat.
La deplasrea mouse-ului peste zona de meniu, seciunile sunt selectate (culoarea textului i a fondului se
schimb) n functie de poziia mouse-ului.
Atunci cnd Utilizatorul executa un click cu mouse-ul pe o seciune se deschide un submeniu prin care se
apeleaza modulele aplicaiei.

Figura 3.2-1 - Meniul principal


Navigarea n meniu se poate face i folosind tastatura. n submeniul fiecrei seciuni se poate ajunge prin
combinaia de taste Alt+ litera subliniata din numele seciunii (de exemplu: Alt+A va deschide seciunea
Administrare). Prin utilizarea sgetilor sus/jos se selecteaz opiunea din sub-meniu situata deasupra/sub
opiunea curent selectat. Sgeile stanga/dreapta permit accesrea seciunii precedente/urmtoare.
Seciunile aplicaiei sunt:

Fiier

Raportri

Administrare

Ferestre

Ajutor

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 19 din 136

6. BARA DE INSTRUMENTE
Bara de instrumente a aplicaiei (toolbar-ul) este mprit n doua zone:

zona din stnga conine butoane cu imagini

zona din dreapt conine data operrii; valoarea implicita este data curent (data calculatorului pe
care ruleaz aplicaia)

Figura 3.2-1 - Bara de instrumente


Fiecare buton cu imagini corespunde unei actiuni n cadrul aplicaiei. cnd mouse-ul este deplast peste un
buton, sub acesta este afiat numele actiunii care se executa la apasrea butonului.
Imaginea butonului este sugestiva pentru aciunea care urmeaz a se face.
Data operrii poate fi modificat as cum este descris la Modificarea datei.

6.1. ACTIUNI
- Pacienti

- Servicii

- Vizualizare erori

- Valori decont

- Certificate medicale

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 20 din 136

7. ECRAN DE AFIARE
Ecranul de afiare este zona n care se deschid ferestrele corespunztoare fiecarui modul al aplicaiei. La un
moment dat pot fi deschise oricate ferestre dorete utilizatorul.
Navigarea ntre ferestre se face fie prin click cu mouse-ul pe fereastra dorit, fie accesnd meniul Ferestre
i alegand din lista ferestrelor afiate fereastra dorit.
Ferestrele pot fi poziionate oriunde n ecranul de afiare.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 21 din 136

8. SECIUNILE APLICAIEI

8.1. FIIER
Aceast seciune se poate acces de ctre Utilizator n unul din modurile:
o

click pe butonul stng al mouse-ului poziionat pe comanda Fiier

combinaia de taste Alt + F

8.1.1. Pacienti
Aceast seciune conine lista persoanelor care se afla n evidenta unitii medicale i poate fi accesta de
ctre Utilizator n unul din modurile:

cu click pe butonul stng al mouse-ului poziionat pe comanda Fiier, iar apoi pe comanda
Persoane

Figura 8.1-1 Accesrea seciunii Persoane

cu combinaia de taste Alt + F, P

prin accesrea butonului

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

afiat n bara de instrumente.

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 22 din 136

La apelarea modulului Persoane, SIUI deschide n mod maximizat fereastra cu numele Pacienti, n zona
ecranului de afiare.

Figura 8.1-2 - Fereastra Persoane


Fereastra Persoane conine o lista cu nregistrri reprezentat sub form tabelar.

Figura 8.1-3 - Lista Persoane

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 23 din 136

Lista are urmatorul format:

cap de tabel - conine numele coloanelor tabelului: Nume, Prenume, Cod numeric personal, Cod
identificare, Sex, Data nasterii, Data decesului, Oras, Jude, Adres ale persoanelor luate n evidenta.
Prin click pe numele unei coloane se realizeaza operaia de Ordonare n lista. Coloanele listelor
pot fi ordonate alfabetic ascendent/descendent. Utilizatorul va apas pentru ordonare pe titlul
coloanei pentru care dorete s fac ordonarea. Ordonarea se face numai dup o coloana, la un
moment dat.

Figura 8.1-4 - Ordonare ascendenta dup nume

zona de introducere filtre - este un rand de casete text n care se pot Adaug criteriile de filtrare
corespunztoare fiecrei coloane. Prin filtrare se ntelege restrangerea numrului de nregistrri
afiate n as fel ncat s se poata gasi mai rapid o nregistrare. Dup alegerea unui criteriu de filtrare
se vor afia numai nregistrrile care stisfac acel criteriu. Criteriile de filtrare corespund coloanelor
din lista i se pot introduce n casetele text afiate n zona de filtre.

Figura 8.1-5 - Zona de introducere filtre

n zona de filtre pot fi alese unul su mai multe criterii de filtrare.


Pentru casetele text care au posibilitatea de cutare dup fragment de text (ex. Nume) fragmentele se
introduc atfel:
<fragment>% su <fragment>" - orice ncepe cu <fragment>
%<fragment>% su %<fragment> - orice conine <fragment>.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 24 din 136

De exemplu, dac la Prenume se introduce D, vor fi afiate toate nregistrrile pentru care prenumele ncepe
cu D:

Figura 8.1-6 - Filtrarea listelor


Exista cteva caractere care nu pot fi folosite n textul care reprezint criteriul de filtrare, acestea fiind: " ; " i
"'".
Pentru coloanele care afieaz informatii numerice su de tip dat se afieaz nregistarile care contin n
cmpul respectiv valori mai mari su egale cu valoarea introdus ca i criteriu de filtrare.
Dup ce utilizatorul a selectat criteriile dorite de filtrare, filtrarea propriu-zis se va face apasnd tasta Enter cu
cursorul aflat n una din casetele text pentru introducerea criteriilor de filtrare .
Dup introducerea unor criterii de filtrare ntr-o anumita pagina, acestea vor fi regsite atunci cnd utilizatorul
revine n acea pagina dup navigarea la alte pagini.

lista propriu-zis - conine nregistrrile din baza de date; prin click pe una dintre nregistrri su
mutarea cu sgeti sus/jos se realizeaza operaia de Selectare. Pentru a executa una din operatiile
corespunztoare butoanelor din partea de jos a fiecrei pagini, Utilizatorul selecteaz randul pentru
care se dorete operaia prin Click cu butonul stang al mouse-ului pe randul respectiv. Randul
selectat va ramane colorat diferit.

Figura 8.1-6 - nregistrare selectat


La micsorarea ferestrei, pentru permiterea citirii complete a nregistrrilor din list, se afieaz barele de
navigare pe verticala su/si orizontala. Pentru vizualizarea unor nregistrri care nu se afla n partea lizibila a
ferestrei, derularea listei poate fi facuta prin intermediul barei verticale de navigare, iar pentru vizualizarea
informaiilor tuturor coloanelor, deplasrea listei la dreapta/stanga se face prin intermediul barei orizontale de
navigare. Barele de navigare se acceseaz cu mouse-ul; click pe sgeile de la capetele barei muta lista cu
cate o nregistrare. Tinand apst butonul stng al mouse-ului pe cursorul barei i prin tragerea lui n alt
pozitie, la eliberarea mouse-ului, lista se muta n poziia dorit.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 25 din 136

Figura 8.1-7 - Barele de navigare


Utilizarea barelor de navigare nu modifica selectia facuta.
n cadrul listei, dac o nregistrare a fost selectat, se poate parcurge lista n sus su n jos, prin tastele sgeata
sus/sgeata jos; n acest fel, selectia se muta pe nregistrarea precedenta/urmtoare. n cazul listelor mari,
afisbile pe mai multe pagini de ecran, prin intermediul tastelor PageUp/PageDown, selectia sre pe prima
nregistrare a paginii anterioare, respectiv pe ultima nregistrare a paginii urmtoare.
Navigarea ntre paginile seciunii se poate realiza prin click cu mouse-ul pe titlul paginii. Titlul paginii active
este scris cu litere ngroste. Odat selectat un titlu de pagina, navigarea ntre pagini succesive poate fi facuta
i de la tastatura, prin sgeti stanga/dreapta su cu combinaia de taste Ctrl + Tab.

8.1.1.1 Adugare pacient cu citire date eCard

Preconditii
Terminalul este conectat la calculator.
Pacientul nu exista in baza de date a aplicatiei de raportare.
Utilizatorii vor avea posibiliatea de alege unul dintre cele 2 tipuri principale de terminal :
-

Terminal cu afiaj electronic i tastatur Utilizatorul va putea vizualiza pe afiajul terminalului


notificrile din aplicaia de raportare cu privire la operaiile efectuate cu cardul sau care urmeaz
a fi efectuate i va putea folosi tastatura terminalului pentru introducerea PIN-ului.
Terminal fara afiaj electronic i fara tastatur Utilizatorul va vizualiza notificrile terminalului
in aplicaia SIUI-AMB iar PIN-ul cardului va fi introdus folosind tastatura calculatorului.

n urma introducerii cardului in terminal, aplicaia va afia notificarea Autentificare card pe terminal. Va
rugam introducei PIN-ul in terminal. Asiguratul va introduce corect codul PIN de acces al cardului, apoi
apas tasta OK specific terminalului sau butonul Accepta din aplicaia SIUI-AMB.
Utilizatorul va in meniul Pacienti si va apasa butonul Citeste eCard. In cazul in care pacientul nu exista in
baza de date, aplicatia va returna notificarea Persoana nu exista in baza de date. Doriti sa o adaugati ?

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 26 din 136

Figura 8.1-1 Adaugare persoana folosind eCard

SIUI-AMB deschide fereastra Adugare Pacient. Toate cmpurile obligatorii vor fi precompletate ca urmare a
datelor scrise pe card, cu exceptia codului numeric personal al pacientului.
Utilizatorul va completa CNP-ul pacientului si va apasa butonul Accepta

Figura 8.8 Fereastra adugare pacient regsit prin Citete eCard

8.1.1.2 Identificarea unui pacient folosind citirea eCard


Precondiii

Aplicaia SIUI desktop este instalat i utilizatorul autentificat;


Terminalul de citire eCard este conectat la PC.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 27 din 136

Indicatorul de stare afiseaza UM conectat online;

n urma introducerii cardului in terminal, aplicaia va afia notificarea Autentificare card pe terminal. Va
rugam introducei PIN-ul in terminal.

Figura 8.1-9 - Autentificare card folosind un terminal cu tastatur

Figura 8.1-10 - Autentificare card folosind un terminal far tastatur

Se apas butonul Accept, iar terminalul sau aplicaia (in functie de tipul de terminal folosit), va afieaz
mesajul PIN-ul dvs.?
Asiguratul va introduce corect codul PIN de acces al cardului, apoi apas tasta OK specific terminalului sau
butonul Accepta din aplicaia SIUI-AMB.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 28 din 136

Fig. 8.1-1 Identificarea unui pacient folosid citirea eCard

8.1.1.3 Citirea datelor de pe eCard

Utilizatorul introduce cardul electronic n terminal. Asiguratul introduce codul pin de acces al cardului. Dup
identificarea pacientului folosind eCard-ul, utilizatorul selecteaz prin dublu-click pacientul pentru vizualizarea
detaliilor acestuia.

Fig. 8.1-2 Vizualizarea detaliilor unui pacient

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 29 din 136

Prin apsrea butonului Citete eCard ? se afieaz fereastra Detalii card asigurat.

Fig. 8.1-3 Detalii card asigurat


Dac utilizatorul a selectat alt pacient dect cel nregistrat pe eCard, la apsrea butonului
? aplicaia returneaz mesj de avertizare:

Citete eCard

Fig. 8.1-4 Mesj avertizare eCard diferit

Dac terminalul de citire nu funcioneaz su nu este conectat la PC, aplicaia returneaz mesajul:

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 30 din 136

Fig. 8.1-5 Terminal neconectat/nefuncional

8.1.1.4 Schimbare PIN eCard

PIN-ul unui card se va schimba obligatoriu in cazul in care acesta a suferit o operaie de deblocare card inainte.
In cazul in care cardul a fost deblocat, acesta va avea PIN-ul, patru de zero (0000).
PIN-ul unui card poate fi schimbat i la solicitarea titularului.
Pentru iniializarea procesului de schimbare PIN, utilizatorul va apsa butonul Schimbare PIN, aflat in
fereastra Carduri de Sntate.

Fig. 8.1-6 Operatie de Schimbare PIN

In funcie de terminalul folosit, utilizatorul va continua procesul de schimbare PIN.


Aplicaia/terminalul va afia mesajul PIN actual. Utilizatorul va introduce PIN-ul curent (patru de zero in cazul
in care s-a efectuat operaia de deblocare inainte, sau PIN-ul ales de titularul cardului, in cazul in care acesta
dorete schimbarea PIN-ului). Aplicaia/terminalul va afia mesajul PIN nou, unde utilizatorul va introduce un
nou PIN, urmat de confirmarea acestuia.
In urma iniializri, aplicaia va returna notificarea PIN-ul eCard a fost schimbat cu succes.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 31 din 136

Fig. 8.1-7 Operatie de schimbare PIN finalizata

8.1.1.5 Resetare PIN eCard

Utilizatorul va introduce PIN-ul aferent cardului. In cazul in care PIN-ul este greit, aplicaia va returna un mesaj
de atenionare, cum c respectivul PIN, nu este corect.

Figura 2 PIN greit

Utilizatorul are dreptul la 5 incercri. In cazul in care PIN-ul va fi greit de fiecare dat, cardul va intra in starea
Card Blocat

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 32 din 136

Figura 3 Card Blocat

Utilizatorul va transmite numarul cardului i CID-ul persoanei la Centrul de apel pentru efectuarea operaiilor
de deblocare. Cardul va fi deblocat de ctre personalul Centrului de apel doar cu modul Resetare PIN. Dup
confirmarea deblocrii cardului, utilizatorul va continu fluxul de deblocare din aplicaia SIUI-AMB.
n urma introducerii cardului in terminal, aplicaia de raportare va afia notificarea Autentificare card pe
terminal. Va rugam introducei PIN-ul in terminal. Utilizatorul va introduce PIN-ul la terminal. n cazul in care
folosete un terminal cu tastatur, aplicaia ii va returna mesajul de eroare Card Blocat sau, dac folosete
un terminal fra tastatur, va apsa butonul Renun, caz in care aplicaia va returna mesajul Operaie de
autentificare abandonat
Pentru continuarea fluxului de deblocare al cardului, utilizatorul va apsa butonul Reseteaza PIN..., aflat in
fereastra Carduri de Sntate. Aplicaia va intoarce un mesaj de notificare prin care utilizatorul este
informat c operaia de deblocare card se poate efectua cu succes doar dup informarea centrului de apel
despre cardul blocat.

Figura 4 Notificare Deblocare Card


Dac Utilizatorul va apsa butonul DA, aplicaia de raportare va iniializa operaia de deblocare Card cu
Resetare PIN.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 33 din 136

Figura 5
Resetare PIN eCard

Utilizatorul va introduce PIN-ul de reset. PIN-ul de reset este general pentru toate cardurile i este format din
patru de zero (0000). Pn la schimbarea PIN-ului, utilizatorul se va autentifica in aplicaia de raportare
folosind PIN-ul de reset (0000).
n urma iniializri, aplicaia va returna notificarea PIN-ul eCard a fost resetat cu succes.

Figura 6 Operaie de resetare PIN finalizat

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 34 din 136

8.1.1.6 Adugare pacient fr conexiune securizat (offline)

Precondiie: Indicator de stare Online/Offline (semafor) este n starea Offline, indicnd astfel lips conexiunii
securizate cu SIUI.

Pentru adugarea unei nregistrri n lista persoanelor, Utilizatorul apas butonul


cu click al
mouse-ului su dac este deja selectat, cu tasta Enter. SIUI deschide fereastra Adugare pacient. Cmpurile
care sunt marcate cu simbolul * sunt cmpuri obligatorii.

Figura 8.1-11 - Adugare pacient


Utilizatorul introduce datele persoanei cel puin n cmpurile obligatorii.
Navigarea ntre cmpuri se face fie cu click al mouse-ului direct pe cmpul pentru care Utilizatorul dorete s
introduc datele, fie cu tasta Tab, prin intermediul creia se parcurg succesiv toate cmpurile.
Prin accesrea butonului Renun, fereastra se nchide fr a se slva datele introduse.
Dup completarea datelor, Utilizatorul acceseaz butonul Accept pentru a slva datele n baza de date.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 35 din 136

La apasrea butonului Accept, SIUI-AMB verific dac datele introduse de utilizator sunt corecte su nu. n
cazul n care apar situaii invalide su incerte, se afieaz mesje de eroare su de avertizare corespunztoare.
Mesjele de eroare se afieaz n cazul n care invaliditatea datelor poate afecta funcionarea sistemului i nu
permit slvarea datelor, utilizatorul fiind obligat s corecteze eroarea semnalat.
Dac s-a introdus un CNP invalid su s-a lst cmpul necompletat, SIUI-AMB afieaz mesajul de avertizare:

Figura 8.1-12 - CNP Incorect


n cazul n care CNP exist deja n sistem (baza de date), SIUI afieaz mesajul de avertizare:

Figura 8.1-13 - CNP existent


La completarea CNP, dup scrierea primelor 7 cifre, cmpurile cu data nasterii i sexul se actualizeaza n mod
corespunztor.
Pentru modificarea datei nasterii, Utilizatorul selecteaz acest cmp prin click cu mouse-ul su deplasnd cu
tasta TAB, se alege data din calendar, activand butonul din partea dreapt al cmpului .
n cazul n care valoarea n cmpul Data nasterii difera fa de valorea introdus n cmpul CNP, SIUI va afia
mesajul de avertizare:

Figura 8.1-14 - Eroare data nasterii

n cazul n care cmpurile Nume, Prenume sunt necompletate SIUI va afia urmatorul mesj:

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 36 din 136

Figura 8.1-15 - Eroare nume, prenume necompletate


Cmpul n evidenta la se completeaz prin apsre pe butonul
din partea dreata al cmpului. Acest buton
va activa fereastra care conine lista Caselor Judeene de Snatate. Se alege informatia dorit, pozitionandu-se
pe randul respectiv i se apas pe butonul Selecteaz/dublu click cu butonul mouse-ului.

Figura 8.1-16 - Selector n evidenta la


Pentru cmpul Jude natere - cmp opional- activm selectorul cu Judee:

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 37 din 136

Figura 8.1-17 - Selector jude natere

Dup ce am ales judeul, devine activ cmpul Loc. natere cmp obligatoriu

Figura 8.1-18 - Selector Loc. natere

Cmpul Act de identitate este dotat cu selector. Prin accesrea acestui selector se deschide fereastra Act de
identitate.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 38 din 136

Figura 8.1-19 - Act de indentitate

Prin accesarea selectorului Tip act de identitate se deschide fereastra Selecie tip act de identitate.

Figura 8.1-20 - Tip act de identitate


Utilizatorul selecteaz o nregistrare din lista, apoi apas butonul Selecteaz. Se revine n fereastra Act de
identitate, se introduc informaiile obligatorii i apoi se apas butonul Selecteaz.
SIUI revine n fereastra Pacienti.
Cmpul Grupa snguina, RH sunt cmpuri opionale nu se editeaza, se aleg cu tasta sgeata jos su cu mouseul
Judeul n care persoana domiciliaza nu se editeaza; el se alege prin intermediul butonului Selecteaz, din lista
afiata n dialogul Selector.
Odat introdus judeul, localitatea se adaug n mod similar.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 39 din 136

n cazul n care judeul su localitatea au ramas necompletate, SIUI afieaz un mesj de avertizare:

Figura 8.1-21 Eroare date domiciliu necompletate

Adres (continand informatii legate de strada, numr, apartament) este opionala.


Codul postal este, de asemenea, un cmp opional.
Butonul Accept permite slvarea informaiilor n baza de date, dup validare.
Butonul Renun nchide fereastra activ, fr slvarea informaiilor.

8.1.1.7 Adugare pacient cu conexiune securizat (online)


Precondiie: Indicator de stare Online/Offline (semafor) este n starea Online, indicnd astfle o conexiune
securizat cu SIUI.

La adugarea CNP-ului de ctre Utilizator , Sistemul trimite o cerere de interogare ctre SIUI cu privire la CNPul respectiv.
Rspunsul este afiat sub forma unui mesj la nivelul cmpului CNP:

Figura 8.1-7 Mesj CNP


n bara de stare se afieaz evoluia procesului i de asemenea mesajul cu rspunsul SIUI-ului.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 40 din 136

Figura 8.1-8 Verificare calitate asigurat online

Rspunsul sistemului poate fi:

Pacientul este asigurat i se afieaz categoriile cu perioadele de valabilitate corespunztoare;

Pacientul nu este asigurat;

Pacientul este decedat;

CNP-ul nu se regsete n SIUI.

8.1.1.8 Modificare
Pentru a modifica datele unei persoane, Utilizatorul

selecteaz persoana ale crei date urmeaz a fi modificate

intr n regim de lucru modificare date prin dublu click cu mouse-ul pe nregistrarea selectat su
apasnd butonul
tasta Enter.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

cu click al mouse-ului su, dac butonul este deja selectat, cu

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 41 din 136

La aciunea de modificare se deschide fereastra Modificare pacient, cu valorile existente n baza de date
pentru pacientul selectat.

Figura 8.1-22 - Modificare date Persoan


Validarea datelor este identic cu aceea prezentat n capitolul Adugare .
Dup modificarea informaiilor dorite, pentru slvare se acceseaz butonul Accept.

8.1.1.9 tergere
Pentru tergerea unei persoane aflate pe lista, Utilizatorul selecteaz persoana din lista persoanelor, iar apoi
apas butonul

SIUI afieaz dialogul de confirmare a anularii:

Figura 8.1-23 - Dialog de confirmare tergere

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 42 din 136

Persoana este tears din lista doar dac Utilizatorul confirma operaia de tergere, caz n care lista se
actualizeaza corespunztor.

8.1.1.10 Actualizare
Utilizatorul poate realiza actualizarea listei persoanelor prin apsrea butonului
mouse-ului su dac este deja selectat, cu tasta Enter.

cu click al

8.1.1.11 Export excel


Utilizatorul apas butonul

pentru a exporta lista persoanelor ntr-un fiier Excel.

Dac Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afia mesajul: Microsoft Excel nu este instalat!
n caz contrar, se afieaz fereastra cu titlul Export Excel, continand informatii despre stadiul operaiei de
export.

Figura 8.1-24 Export lista persoane n Excel


Atata timp cat aplicaia scrie n fiierul Excel, butonul

nu este accesibil.

La terminarea scrierii se deschide fiierul Excel astfel creat.


Utilizatorul verific formatul informaiilor adugate n fiier:

Antetul fiierului conine Persoane nscrise la unitatea medical.

Coloanele fiierului sunt Nume, Prenume, CNP, Sex, Data nasterii, Data decesului, Oras, Jude,
Adres

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 43 din 136

Figura 8.1-25 - Fiier Excel lista persoane


Fiierul se poate slva pe un suport magnetic (discheta, CD, harddisk).

8.1.1.12 Este Asigurat?


Precondiie: Indicator de stare online/offline ( semafor) este Online, indicnd astfel o conexiune securizat cu
SIUI.
Utilizatorul se pozitioneaza pe un pacient din lista i apas butonul Este Asigurat?. Sistemul poate afia unul
dintre urmtoarele rspunsuri n bara de stare:

Pacientul este asigurat i se afieaz categoriile cu perioadele de valabilitate corespunztoare;

Pacientul nu este asigurat;

Pacientul este decedat;

CNP-ul nu se regsete n SIUI.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 44 din 136

Figura 8.1-26 Verificare calitate asigurat

8.1.2. Servicii medicale


n aceast seciune sunt afiate Serviciile Medicale nregistrate ntr-un interval de timp i poate fi accest de
ctre Utilizator n unul din modurile:

cu click pe butonul stng al mouse-ului poziionat pe comanda Fiier, iar apoi pe comanda
Servicii Medicale;

cu combinaia de taste Alt + F, C;

prin accesrea butonului

afiat n bara de instrumente.

La apelarea modulului Servicii Medicale, SIUI deschide n mod maximizat fereastra cu numele Servicii, n
zona ecranului de afiare.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 45 din 136

Figura 8.1-27 - Servicii medicale

Fereastra Servicii este redimensionabila i este mprit n doua zone:

zona din stnga - reprezint zona de selecie a serviciilor pentru vizualizare i contine:
o
o

cmpurile Dat nceput, Dat sfarsit care determina intervalul pentru care se face
operarea
butoanele Modifica, Adaug, Sterge, Tiparire, Vizualizare, Actualizeaza, Export Excel

zona din dreapt conine lista serviciilor efectuate n intervalul de timp selectat, ordonate dup data
efecturii serviciului; lista conine coloanele:
o

Fia numrul fiei asocit serviciului medical

CNP - codul numeric personal al pacientului

CID - codul de identificare al pacientului

Numr card - codul cardului national de sntate al pacientului

Nume pacient numele pacientului

Vehicul numr de inmatriculre vehicul

Tip tip vehicul

Cod serviciu codul serviciului

Nume serviciu numele serviciului

Data apelului data efecturii apelului

Ora apelului ora efecturii apelului

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 46 din 136

Data sosirii data sosirii la pacient

Ora sosirii ora sosirii la pacient

Km urban distana n km n mediul urban

Km rural distana n km n mediul rural

Rezolvare locul rezolvarii domiciliu/spital

Spital spitalul unde se face transportul dac este cazul

Confirmat confirmarea diagnosticului

Utilizator utilizatorul care a nregistrat serviciul

Figura 8.1-28 - Coloane lista servicii

8.1.2.1 Adugare serviciu fr conexiune securizat (offline)


Pentru adugarea unei nregistrri n lista servicilor medicale, Utilizatorul apas butonul
cu
click al mouse-ului su dac este deja selectat, cu tasta Enter. SIUI-AMB deschide fereastra Adugare
serviciu.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 47 din 136

Figura 8.1-29 - Adugare serviciu


Cmpurile care sunt marcate cu simbolul * sunt cmpuri obligatorii
Fereastra este mprit n trei zone:

Date personale
o

Dac persoana este necunoscuta, se selecteaz butonul de opiune Necunoscut

Dac persoana este persoana romana (i se cunosc datele de identificare), datele care se
completeaz sunt:


CNP

Nume

Prenume

Data nasterii

CAS

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 48 din 136

Sex

Dac se introduce un CNP care deja exist n sistem, celelalte date legate de persoana devin
read-only i se auto-completeaz cu datele regsite n sistem.

Dac se introduce un CNP care deja nu exist n sistem, dup completare, la slvarea
serviciului, se slveaz i datele pacientului (nume, prenume, sex, data nasterii i cas de
asigurari)

Dac se selecteaz persoana straina, apare butonul Persoana straina. Prin apsrea acestui
buton se deschide selectorul de persoane straine. Dup selectarea unei persoane straine,
datele acesteia sunt afiate n ecranul de Adugare serviciu.

Detalii fi
o

Numr contract

- completat automat de sistem

Tip pacient

- cmp obligatoriu

Medic

Asistent

Detalii serviciu ambulanta


o

Tip serviciu

- cmp obligatoriu cu valorile Transport i Urgen

Serviciu - cmp obligatoriu de tip selector

Figura 8.1-30 Cod serviciu

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 49 din 136

Localitate

- localitatea de domiciliu - cmp obligatoriu

Adres

- cmp opional

Dat/ora apel

- data i ora apelului - cmp obligatoriu

Dat/ora misiune

- cmp opional

Dat/ora sosire

- cmp opional

Vehicul

- tipul vehiculului - cmp obligatoriu

Figura 8.1-31 - Tip vehicul

Spital

- cmp opional

Mod de rezolvare

- cmp obligatoriu (Spital su Domiciliu)

Confirmat

- cmp opional (DA /NU)

Pachet medical

- cmp opional

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 50 din 136

Figura 8.1-32 - Pachet medical


o

Diagnostic

- cmp opional

Figura 8.1-33 Selector Diagnostic


o

Tarif

- cmp obligatoriu

Finalizare

- cmp opional (DA /NU)

Cod staie

- cmp opional

Km urban

- cmp opional

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 51 din 136

Km rural

Fi solicitare

Fi cuplare

Permanen

- cmp opional

- cmp opional (DA / NU)

Date trimitere
o

Numr trimitere - cmp opional

Date trimitere

- cmp opional

Parafa MF

- cmp opional

Aprobare
o

Numr aprobare - cmp opional

Dat aprobare

- cmp opional

Datele legate de trimitere i de aprobare se pot completa prin apsrea butonului Date trimitere / Aprobare.

Figura 8.1-34 - Date despre trimitere


Butonul Accept permite slvarea informaiilor n baza de date, dup validare.

Numr card
o

Numr card

- cmp needitabil, se completeaz automat cu Numrul


de card al pacientului pentru care se nregistreaza
serviciul

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 52 din 136

Dup slvarea serviciului, apare ecranul de confirmare a adugrii unui nou serviciu pentru persoana
respectiva.

Figura 8.1-35 Confirmare adugare serviciu


Dac se apas pe butonul Da i serviciul adugat anterior are tipul Transport, se deschide un nou ecran n
care sunt precompletate toate datele i tipul serviciului este Transport. Dac se apas pe butonul Da i
serviciul adugat anterior are tipul Urgen, se deschide un nou ecran n care sunt precompletate toate
datele i tipul serviciului este Urgen. Dac se apas pe butonul Nu, se slveaz serviciul curent i se
nchide ecranul de adugare serviciu.

Figura 8.1-36 Date precompletate la adugare serviciu

Butonul Renun nchide fereastra activ, fr slvarea informaiilor.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 53 din 136

8.1.2.2 Adugare serivicu cu conexiune securizat (online)

Precondiie: Indicator de stare online/offline ( semafor) este Online, indicnd astfel o conexiune securizat cu
SIUI.

Figura 8.1-37 Conexiune online la adugare serviciu

Pentru adugarea unei nregistrri n lista servicilor medicale, Utilizatorul acceseaz Fiier/Servicii i apoi apas
butonul

cu click al mouse-ului su dac butonul este deja selectat, cu tasta Enter.

Utilizatorul apas butonul Citete eCard pentru a regasi n sistem pacientul pentru care se va nregistrara
serviciul.
Dac pacientul este regsit, aplicaia SIUI-AMB va afia datele acestuia.

Figura 8.1-38 Fereastra Selector pacient cu citire Card

Utilizatorul apas butonul Selecteaz pentru a ncepe nregistrarea serviciului.

Figura 8.1-39 Fereastra Selector pacient

Sistemul trece n ecranul de adugare a serviciului, avand datele pacientului precompletate.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 54 din 136

Figura 8.1-40 Adugare serviciu cu citire Card pacient

Utilizatorul completeaz datele aferente serviciului similar cu adugarea serviciului n varianta fr conexiune
securizat (offline).
La apsrea butonului Accept, SIUI-AMB trimite o solicitare ctre SIUI cu privire la corectitudinea serviciului
respectiv. Rspunsul primit se va afia n bara de stare i poate conine mesj de succes su atentionare
aferente regulilor de validare din SIUI.
Utilizatorul poate continua cu adugarea unui alt serviciu, indiferent de mesajul afiat n bara de stare,
deoarece se va slva serviciul n baza de date locala.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 55 din 136

Figura 8.1-41 Validare serviciu cu citire eCard

Figura 8.1-42 Confirmare adugare serviciu la acelasi pacient

Dac Utilizatorul apas Da, SIUI-AMB va afia fereastra Adugare pacient n care se vor
introduce/modifica datele.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 56 din 136

Figura 8.1-43 Adugare serviciu la acelasi pacient

Dac Utilizatorul apas Nu, SIUI-AMB va nchide mesajul i va afia fereastra Servicii.

8.1.2.3 Modificare
Pentru modificarea unor informatii referitoare la un serviciu medical Utilizatorul poate folosi una din
variantele urmtoare:

selecteaz serviciul medical care urmeaz a fi modificat i apas pe butonul


stanga

executa dublu click cu mouse-ul pe nregistrarea selectat

din zona

SIUI-AMB afieaz fereastra Modifica serviciu:

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 57 din 136

Figura 8.1-44 - Modificare serviciu


Dup modificarea informaiilor dorite, pentru slvare se acceseaz butonul Accept.

8.1.2.4 tergere
Pentru tergerea unui serviciu asociat unei persoane Utilizatorul procedeaz astfel:

acceseaza fereastra Servicii

selecteaz serviciul care va fi ters

apas butonul Sterge

SIUI-AMB afieaz mesajul de confirmare a stergerii.

Figura 8.1-45 - Confirmare tergere serviciu

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 58 din 136

La rspuns afirmativ SIUI-AMB terge serviciul medical.

8.1.2.5 Actualizare
Utilizatorul poate selecta un interval de timp, apoi apas butonul
cu click al mouse-ului.
SIUI-AMB va afia lista serviciilor medicale efectuate, conform intervalului de timp specificat.

8.1.2.6 Export Excel


Utilizatorul apas butonul

pentru a exporta lista serviciilor ntr-un fiier Excel.

Dac Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afia mesajul: Microsoft Excel nu este instalat!
n caz contrar, se afieaz fereastra cu titlul Export Excel, continand informatii despre stadiul operaiei de
export.

Figura 8.1-46 - Export lista servicii n Excel


Atata timp cat aplicaia scrie n fiierul Excel, butonul

nu este accesibil.

La terminarea scrierii se deschide fiierul Excel astfel creat.


Utilizatorul verific formatul informaiilor adugate n fiier:

Antetul fiierului conine Servicii efectuate la unitatea medical

Coloanele fiierului sunt Fi, CNP, CID, Numr Card, Nume pacient, Vehicul, Tip, Cod serviciu, Nume
serviciu, Data/ora apelului, Data/ora plecarii, Data/ora sosirii, Km urban, Km rural, Rezolvare,
Spital, Confirmat, Utilizator.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 59 din 136

Figura 8.1-47 - Fiier Excel lista servicii


Fiierul se poate salva pe un suport magnetic (discheta, CD, harddisk).

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 60 din 136

8.1.3. Certificate medicale


Pentru gestiunea certificatelor medicale eliberate de medicii angajai la furnizorul de servicii medicale de
urgen i transport sanitar se acceseaz meniul: Fiiere Certificate Medicale. Unde sunt disponibile
urmtoarele butoane pentru a permite gestionarea certificatelor medicale: Actualizeaz, Modific, Adaug,
Copiaz, Anulare, Tiprire, Vizualizare, Liste anulate, Serii lips, Export Excel.

Figura 8.1-48 - Fereastra principala Certificate medicale

8.1.3.1 Actualizeaz
Pentru a actualiza certificatele afiate n fereastra de gestionare a lor dup ce s-a modificat intervalul de lucru
se apas butonul Actualizeaz.

8.1.3.2 Adugare Certificat medical cu citire eCard (online)


Pentru adugarea unui certificat medical corespunztor unei perioade de raportare (interval de timp) se
procedeaz astfel:
1.

Se modifica data de operare n functie de ziua n care se dorete eliberarea certificatului medical.
Acest lucru este obligatoriu, deoarece data acordarii unui certificat medical nu poate fi mai mare
decat data operrii

2.

Se apas butonul

. Sistemul deschide fereastra cu titlul Selector pacient.

Dac pacientul este regsit, aplicaia SIUI-AMB va afia datele acestuia.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 61 din 136

Figura 8.1-49 Fereastra Selector pacient cu citire Card


Dac pacientul nu este regsit n baza de date, SIUI-AMB va afia mesajul:

Figura 8.50 Confirmare adugare pacient - Citete eCard

SIUI-AMB deschide fereastra Adugare Pacient. Cmpurile care sunt marcate cu simbolul * sunt
cmpuri obligatorii. Dup introducere date se da Accept.

Figura 8.51 Fereastra Adugare pacient regsit prin Citete eCard

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 62 din 136

3.

Se apas butonul
. Sistemul deschide fereastra cu titlul Adugare Certificat medical
pentru completarea datelor. Dup introducere date se da Accept

Figura 8.1-52 - Fereastra de Adugare Certificat medical

Pentru a introduce o serie certificat se apas butonul Serii din dreptul cmpului Serie certificat.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 63 din 136

Figura 8.1-53 - Fereastra de gestionare a seriilor


Pentru a aduga o nou serie se apas butonul Adaug i se completeaz cmpurile obligatorii ca n figura de
mai jos i se apas butonul Accept.

Figura 8.1-54 - Fereastra de Adugare serii noi

8.1.3.3 Adaug certificat medical fr conexiune securizat (offline)


Pentru adugarea unui certificat medical corespunztor unei perioade de raportare (interval de timp) se
procedeaz astfel:
1.

Se modifica data de operare n functie de ziua n care se dorete eliberarea certificatului medical.
Acest lucru este obligatoriu, deoarece data acordarii unui certificat medical nu poate fi mai mare
decat data operrii

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 64 din 136

2.

Se apas butonul
emitere certificat medical.

. Sistemul deschide fereastra cu titlul Selector pacient pentru

Figura 8.1-55 - Fereastra Selector pacient

3.

Se alege un pacient din lista . Dac acesta nu exista, se apas pe butonul Adaug, caz n care se va
deschide fereastra de Adugare pacient. Dup nchiderea acestei ferestre, pacienul nou adugat va
aprea n lista i va putea fi selectat.

4.

Dup selectarea unui pacient din lista se apas pe butonul Selecteaz. Fereastra Selector pacient se
nchide, iar Sistemul deschide fereastra cu titlul Adugare certificat medical.

Figura 8.1-56 - Fereastra de adugare a Certificatului medical

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 65 din 136

5.

Se introduc date cel puin n cmpurile obligatorii, apoi se apas butonul Slveaz. Dac datele sunt
valide, fereastra Adugare certificat medical se nchide, iar lista certificatelor medicale se actualizeaza
corespunztor.

Pentru a introduce o serie certificat se apas butonul Serii din dreptul cmpului Serie certificat.

Figura 8.1-57 - Fereastra de gestionare a seriilor

Pentru a aduga o noua serrie se apas butonul Adaug i se completeaz cmpurile obligatorii ca n figura de
mai jos i se apas butonul Accept.

Figura 8.1-58 - Fereastra de adugare serii noi

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 66 din 136

8.1.3.4 Modifica
Pentru a modifica un certificat se apas pe butonul Modifica

Figura 8.1-59 - Fereastra de modificare a unui certificat

8.1.3.5 Copiaza
Pentru a aduga un nou certificat dar cel nou difera doar prin cteva valori de unul deja introdus, selectam cel
deja introdus i apasm butonul Copiaz.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 67 din 136

Figura 8.1-60 - Adugare certificat prin copierea unuia existent

8.1.3.6 Anulare
Pentru a anula un certificat introdus se apas butonul Anulare, moment n care apiicatia afieaz fereastra de
confirmare a operaiei

Figura 8.1-61 - Confirmare anulare Certificat medical

8.1.3.7 Tiparire
Pentru a tipari un certificat se apas butonul Tiparire i se alege imprimanta

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 68 din 136

Figura 8.1-62 - Fereastra de alegere a dispozitivului de tiparire

8.1.3.8 Vizualizare
Pentru a vizualiza lista certificatulelor introduse se apas pe butonul Vizualizare tot

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 69 din 136

Figura 8.1-63 - Vizualizarea certificatului medical

8.1.3.9 Lista anulate


Pentru a vizualiza certificatele medicale anulate se acceseaz butonul Lista anulate. Ele pot fi gestionate prin
intermediul butoanelor Adaug, Sterge, nchide.

Figura 8.1-64 - Fereastra de documente anulate

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 70 din 136

8.1.3.10 Serii lips


Pentru a vedea seriile lips se apas butonul Serii lips.

Figura 8.1-65 - Fereastra de vizualizare a seriilor lips

8.1.3.11 Export Excel


Pentru a exporta n format xls, ce poate fi vizualizat n prgramul Microsoft Excel se apas pe butonul Export
Excel.

Figura 8.1-66 Proces export certificate n Excel

Figura 8.1-67 - Exportul certificatelor n excel

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 71 din 136

8.1.4. Iesire
Dup accesrea meniului Fiier/Iesire, aplicaia afieaz un mesj de confirmare dac utilizatorul dorete
s ias din aplicaie

Figura 8.1-68 - Mesj de confirmare a iesirii din aplicaie

Pentru a iesi din aplicaie utilizatorul alege opiunea Da, dac selecteaz bifa Nu mai afia acest mesj data
viitoare, fereastra de confirmare nu va mai aprea pe viitor cnd utilizatorul va dori prsirea aplicaiei.

Dac selecteaz opiunea Renun fereastra de confirmare dispare i apare din nou ecranul principal al
aplicaiei.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 72 din 136

8.2. RAPORTRI
Raportrile au scopul de transmitere a informaiilor la CNAS i de sincronizare a bazelor de date la unitatea
medical i la CNAS.
Unitatea medical trimite raportrile lunare la CJAS i primeste de la aceasta validarea datelor transmise.
Transmiterea datelor se face prin aciunea de Export, iar validarea i sincronizarea lor cu datele de la CJAS se
face prin actiunile de Import.
Utilizatorul acceseaz seciunea Raportri" fie cu click pe butonul stng al mouse-ului poziionat pe
comanda Raportri, fie cu combinaia de taste Alt + R.

Figura 8.2-1 - Meniul Raportri

De aici este permis lansrea modulelor:

Export Date - prin click pe butonul stng al mouse-ului poziionat pe comanda Export Date..., fie
cu tasta E dup ce comanda Raportri din meniu a fost selectat.

Import Date - prin click pe butonul stng al mouse-ului poziionat pe comanda Import Date..., fie
cu tasta I dup ce comanda Raportri din meniu a fost selectat.

Raportare prin e-mail raportarea se face prin intermediul e-mail-ului

Formulare de raportare formularele de raporare de pot fi generate de aplicaie

Erori raportare vizualizarea erorilor ce pot aprea pe o raportare n urma verificrii reglilor de
validare

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 73 din 136

8.2.1. Export date


Exportul datelor se refer la raportarea tuturor evenimentelor nregistrate la serviciul de ambulanta ntr-o
lun, privind serviciile efectuate, retete emise i biletele de trimitere.
Dup accesrea acestei comenzi de ctre Utilizatorul, SIUI-AMB afieaz fereastra cu titlul Asistent export
date. SIUI-AMB genereaza fiierul XML ce conine serviciile efectuate de furnizor n perioada de timp
selectat.

Figura 8.2-2 - Fereastra Asistent export date

De la pn - perioada pentru care se exporta date


Luna anterioara/urmtoare - Utilizatorul poate selecta luna anterioara su luna urmtoare. (perioada de
raportare este, n mod implicit, perioada aferenta lunii curente)
Directorul n care se va slva fiierul de export * - calea ctre fisielrul XML generat de aplicaie
Numele fiierului de export * - nume fiier generat automat de aplicaie (read-only)
Raportare de corectie - se bifeaza pentru generare raportare de corectie

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 74 din 136

Prin click pe butonul nainte se afieaz fereastra pentru selectarea modului de efectuare a exportului, care
poate fi online su offline.

Figura 8.2-3 Fereastra selecie tip export raportare

8.2.1.1 Export online


Dac Utilizatorul opteaza pentru exportul online, SIUI-AMB afieaz fereastra n care se solicit specificarea
locatiei serverului de web unde se vor raporta datelele. Aceasta este iniializata cu o valoare implicita.
Valoarea poate fi introdus i de ctre Utilizator, iar n cazul n care este o valoare valida, valoarea astfel
introdus devine valoare de iniializare pentru acest camp.
Utilizatorul apas butonul nainte.
Pe durata efecturii operaiei de export date, SIUI-AMB afieaz o bara de progres i un text explicativ pentru
descrierea pasilor efectuati.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 75 din 136

Figura 8.2-4 Fereastra progres export date

La terminarea operaiei, SIUI-AMB afieaz fereastra:

Figura 8.2-5 Fereastra finalizare export date

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 76 din 136

8.2.1.2 Export offline


Dac Utilizatorul alege exportul offline, datele vor fi slvate ntr-un fiier care va fi trimis ulterior la CJAS.

Figura 8.2-6 Export offline raportare

Utilizatorul indica directorul n care se va slva fiierul de export (SIUI-AMB afieaz calea implicita) i apas
butonul nainte.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 77 din 136

Figura 8.2-7 Export offline: cale fiier raportare

Dac Utilizatorul bifeaza Exporta formulare de raportare (opional) SIUI-AMB genereaza fiiere PDF su
tipareste raportarea i apas butonul nainte.

Figura 8.2-8 Export raportare Imprimanta/Fiiere PDF

Pe durata efecturii operaiei de export date, SIUI-AMB afieaz o bara de progres i un text explicativ pentru
descrierea pasilor efectuati.
La terminarea operaiei, SIUI afieaz ecranul cu rezultatul operaiei(succes su eroare).

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 78 din 136

Figura 8.2-9 Finalizare export offline raportare

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 79 din 136

8.2.2. Raportare prin e-mail a certificatelor medicale


Dup accesrea meniului Raportri / Export certificate medicale, se deschide fereastra cu titlul Asitent de
raportare prin e-mail.

Figura 8.10 Export prin e-mail(1)

Dup ce cmpurile obligatorii au fost completate, respectiv Luna de raportare, Anul de raportare, Numr
conventie i Director de export se apas butonul nainte, iar aplicaia afieaz fereastra de mai jos

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 80 din 136

Figura 8.11 Export prin e-mail (2)

Dac se apas pe butonul Optiuni e-mail, aplicaia afieaz fereastra de configurare e-mail-ului ce va fi trimis

Figura 8.12 Optiuni e-mail

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 81 din 136

Dup completarea cmpurilor se apas butonul nainte.

Figura 8.13 Finalizare export prin e-mail

8.2.3. Import date


Optiunea Import date se refer la validarea datelor transmise de ctre CNAS.
La accesrea de ctre Utilizatorul a comenzii Raportri/Import date, SIUI deschide fereastra cu titlul Asistent
- Import date

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 82 din 136

Figura 8.14 - Asistent import date


Utilizatorul selecteaz tipul importului, apoi apas butonul nainte.
SIUI afieaz fereastra Asistent pentru importul datelor.

Figura 8.15 - Asistent pentru importul datelor

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 83 din 136

Utilizatorul selecteaz modul de efectuare a importului, care poate fi online su offline n functie de tipul
datelor selectate pentru import, apoi apas butonul nainte.

8.2.3.1 Import online


Utilizatorul selecteaz importul online atunci cnd dorete preluarea rezultatelor raportrii direct, prin
intermediul unei conexiuni internet.
Utilizatorul apas butonul nainte.
SIUI afieaz fereastra Elecie fiier import
Utilizatorul alege un fiier din lista i apoi apas butonul nainte.
n continuare, Utilizatorul configureaza conexiunea ctre serverul SIUI-CNAS
Locatia serverului de web este iniializata cu o valoare implicita. Valoarea poate fi introdus i de ctre
utilizator, iar n cazul n care este o valoare valida, valoarea astfel introdus devine valoare de iniializare
pentru acest camp.
Se apas butonul nainte. Pe durata efecturii operaiei de import date se afieaz o bara de progres i un text
explicativ pentru descrierea pasilor efectuati.

8.2.3.2 Import offline


Dac Utilizatorul alege importul offline, rezultatele raportrii vor fi preluate dintr-un fiier aflat pe disc.
n fereastra cu titlul Asistent raportare - Import date, Utilizatorul apas butonul nainte.
SIUI afieaz fereastra de selecie fiier.
Pe durata efecturii operaiei de export, SIUI afieaz o bara de progres i un text explicativ pentru descrierea
pasilor efectuati.
Cand operaia ia sfarsit se afieaz un ecran cu rezultatul operaiei.

8.2.4. Facturi Electronice

Factura electronic urmeaz fluxul normal de procesare utilizat n prezent, pn n modulul de contabilitate al
sistemului ERP. n cazul unor eventuale refuzuri la plat, documentele corespunztoare se genereaz n format
electronic PDF i se transmit pe cale electronic medicului. Furnizorii de servicii medicale pot recepiona
documentele de refuz la plat transmise de CAS. Sistemul asigur astfel posibilitatea furnizorilor de a stoca
facturile electronice transmise la CAS precum i documentele de refuz la plat recepionate de la CAS n
format PDF, nsoite de date care s permit facilitarea regsirii ulterioare a acestora. Pentru intrarea in
meniul de Facturi electronice, utilizatorul va accesa simultan Raportari > Facturi electronice.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 84 din 136

Figura 8.16 Facturi electronice

8.2.4.1 Adaugare Factura

Utilizatorul acceseaz meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaia afieaz lista facturilor electronice.

Figura 8.17 Facturi electronice


Utilizatorul apas butonul de adugare factur electronica.
Aplicaia afieaz ferestra de adugare factur electronica:

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 85 din 136

Figura 8.18 Adauga factura


Utilizatorul completeaz datele necesare n fereastra de adugare: Serie Factura, Numar Factura, Data
inceput, Data sfarsit, Reprezentant, Nume Banca (furnizor), Numar Reg Com, Cont Bancar (furnizor), Nume
banca (CAS), Adresa, Cont Bancar (CAS).
Pentru finalizarea procesului de adaugare factura este necesar ca utilizatorul s completeze si tab-ul Detalii
factura. Tabul poate fi completat utilizand doua metode :
1.

Adaugare Manuala

Utilizatorul apas butonul Adaug in zona Detalii factur :

Figura 8.19 Adaugare detalii factura

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 86 din 136

Utilizatorul va completa campurile aferente ferestrei Adaugare detaliu factura : Detaliu, Pret / Unitate,
Cantitate si va apasa butonul Accepta in fereastra Adaugare detaliu factura si in fereastra Adaugare factura.
2.

Precompletare Date

Utilizatorul apas butonul Precompleteaz in zona Detalii factur. Aplicatia va completa datele in sectiunea
Detalii factura cu datele aferente perioadei completate de catre utilizator in campurile Data inceput factura,
respective Data sfarsit factura.

Figura 8.20 Precompletare detalii factura

Aplicaia valideaz i salveaz datele introduse anterior de utilizator.


Aplicaia afieaz lista actualizat de facturi electronice.

8.2.4.2 Modificare factura electronica

Utilizatorul acceseaz meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaia afieaz lista facturilor electronice.
Utilizatorul completeaz criteriile de filtrare dorite.
Aplicaia afieaz lista filtrat a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.
Utilizatorul selecteaz factura electronic i apas butonul de modificare.
Aplicaia afieaz fereastra de modificare factur electronica:

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 87 din 136

Figura 8.21 Modificare factura


Utilizatorul modifc datele necesare i apoi apas butonul de Accepta.
Aplicaia valideaz i salveaz datele completate anterior de utilizator.

8.2.4.3 Stergere factura electronica


Utilizatorul acceseaz meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaia afieaz lista facturilor electronice.
Utilizatorul completeaz criteriile de filtrare dorite.
Aplicaia afieaz lista filtrat a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.
Utilizatorul selecteaz factura electronic i apas butonul de tergere.
Aplicaia afieaz fereastra de confirmare tergere factur electronica.

Figura 8.22 Confirmare stergere factura

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 88 din 136

8.2.4.4 Transmitere online factur electronic

Utilizatorul acceseaz meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaia afieaz lista facturilor electronice.
Utilizatorul completeaz criteriile de filtrare dorite.
Aplicaia afieaz lista filtrat a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.
Utilizatorul selecteaz factura electronic dorit i apas butonul Finalizare.

Aplicaia afieaz fereastra de transmitere factur electronic cu opiunile Se trimite factura online? Da sau
Nu.

Figura 8.23 Transmitere factura electronica online


Utilizatorul selecteaz opiunea Online-se bifeaza, pentru a transmite factura electronic online i apas
butonul nainte.
Aplicaia afieaz mesajul de succes sau eroare corespunztor operaiei de transmitere a facturii electronice.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 89 din 136

Figura 8.24 Rezultatele transmiterii facturii electronice

8.2.4.5 Transmitere offline factur electronic

Utilizatorul acceseaz meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaia afieaz lista facturilor electronice.
Utilizatorul completeaz criteriile de filtrare sau de sortare dorite, dac e cazul.
Aplicaia afieaz lista filtrat a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.
Utilizatorul selecteaz factura electronic i apas butonul Finalizare.
Aplicaia afieaz fereastra de transmitere factur electronic cu opiunile Online i Offline. Nu se bifeaza
campul Se trimite online?.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 90 din 136

Figura 8.25 Transmitere offline factura electronica


Utilizatorul selecteaz opiunea Offline i directorul n care va salva factura pe calculator i apas butonul de
nainte.
Aplicaia afieaz mesajul de succes sau eroare corespunztor operaiei de salvare offline a facturii electronice.
Factura va fi transferat pe un suport de stocare mobil la Casa de Asigurri.

Sincronizare factur electronic

Precondiii
Pentru a sincroniza o factur electronic este necesar ca aceasta s fie nregistrat n sistem.
Operatia de sincronizare poate fi efectuata doar daca aplicatia de raportare este conectata online la SIUI.
Utilizatorul va folosi butonul de sincronizare pentru a verifica ca factura electronica exista in SIUI.
In cazul in care aplicatia ii va returna mesaj de eroare, utilizatorul va revalida factura respectiva (Modifica
Factura - > Accepta). In cazul in care aplicatia va returna notificarea Operatia s-a termina cu succes,
utilizatorul va avea confirmarea ca factura electronica exista si in SIUI.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 91 din 136

F
igura 8.26 Transmitere offline factura electronic

8.2.4.6 Tiparire factura electronica

Utilizatorul acceseaz meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaia afieaz lista facturilor electronice.
Utilizatorul completeaz criteriile de filtrare dorite.
Aplicaia afieaz lista filtrat a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.
Utilizatorul selecteaz factura electronic i apas butonul de tiprire:

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 92 din 136

Figura 8.27 Tiparire factura electronica


Aplicaia afieaz fereastra de tiprire a facturii electronice cu urmtoarele opiuni: Ok, Cancel. Utilizatorul
tiprete factura electronic selectat.
Aplicaia marcheaz/bifeaz factura electronic ca finalizat.
Factura marcat ca finalizat nu se mai poate modifica sau terge, ci doar anula.

8.2.4.7 Vizualizare factura electronica

Utilizatorul acceseaz meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaia afieaz lista facturilor electronice.
Utilizatorul completeaz criteriile de filtrare dorite.
Aplicaia afieaz lista filtrat a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.
Utilizatorul selecteaz factura electronic i apas butonul de Vizualizare

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 93 din 136

.
Figura 8.28 Tiparire factura electronica

8.2.4.8 Anulare factura electronica

Utilizatorul acceseaz meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaia afieaz lista facturilor electronice.
Utilizatorul completeaz criteriile de filtrare dorite.
Aplicaia afieaz lista filtrat a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.
Utilizatorul selecteaz factura electronic i apas butonul de Anulare.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 94 din 136

Figura 8.29 Confirmare anulare factura


Aplicaia afieaz fereastra de confirmare a anulrii facturii electronice cu urmtoarele opiuni: Da, Nu.
Utilizatorul anuleaz factura electronic selectat.

Figura 8.30 Anulare factura


Utilizatorul terge factura electronic selectat.

8.2.4.9 Import online not de refuz

Utilizatorul acceseaz meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaia afieaz lista facturilor electronice.
Utilizatorul completeaz criteriile de filtrare dorite, dac e cazul.
Aplicaia afieaz lista facturilor electronice filtrate conform criteriilor completate de utilizator.
Utilizatorul selecteaz factura electronic i apas butonul Nota de Refuz.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 95 din 136

Aplicaia afieaz fereastra de import not refuz (doar cu opiunea Online) i se apasa buton Inainte.

Figura 8.31 Import online nota de refuz


Aplicaia afieaz mesajul de finalizare import not refuz.

Figura 8.32 Finalizare Import online nota de refuz

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 96 din 136

8.2.5. Formulare de raportare


La accesrea meniului Raportri / Forumulare de rapoarte, aplicaia afieaz fereastra de unde pot fi ales
rapoartele generate de aplicaie.

Figura 8.33 Lista rapoarte generate de aplicaie

8.2.6. Vizualizare erori


Din meniul Raportri/Vizualizare raportri, pot fi observate erorile ce ar putea aprea pe o raportare n
urma verificrii regulilor de validare.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 97 din 136

Figura 8.34 Fereastra vizualizare erori raportare

Figura 8.35 Vizualizare erori raportare raportri neproceste

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 98 din 136

8.3. ADMINISTRARE
Aceast seciune permite utilizatorului s administreze aplicaia SIUI DISP.
Utilizatorul acceseaz seciunea Administrare fie cu click pe butonul stng al mouse-ului poziionat pe
comanda Administrare, fie cu combinaia de taste Alt + A .

Figura 8.3-1 - Meniul Administrare

De aici este posibil lansrea modulelor Unitate medical, Angajai, Contracte, Statii, Vehicule, Conventii,
Activare, Nomenclatoare, Configurare tipizate, Serri tipizate, Utilizatori, Baza de date, Actualizare versiuni
fie prin click pe butonul din stnga al mouse-ului poziionat pe optiuni, fie cu tasta care corespunde cu litera
subliniata a optiunilor, dup ce comanda Administrare din meniu a fost selectat.

8.3.1. Unitate medical


Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare - Date unitate
SIUI-AMB afieaz fereastra cu titlul Administrare date Unitate medical.
n cadrul acestei seciuni, Utilizatorul poate administra datele specifice unitii medicale.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 99 din 136

Figura 8.3-2 - Unitate medical

Datele de configurare specifice unitii medicale sunt grupate astfel:


Date de identificare:

Cod Unic de nregistrare cmp obligatoriu

Nume Unitate cmp obligatoriu

Cod Fiscal cmp obligatoriu

Valid de la cmp opional

Numr Registrul Comert cmp obligatoriu

Valid de la cmp opional

Adres:

Jude cmp obligatoriu

Localitate cmp obligatoriu

Strada cmp opional

Numr cmp opional

Bloc cmp opional

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 100 din 136

Apartament cmp opional

Scara cmp opional

Etaj cmp opional

Cod postal cmp opional

Butoanele pentru comenzi Accept, Renun

8.3.2. Angajai
Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare Angajai
SIUI afieaz fereastra cu titlul Lista angajai.

Figura 8.3-3 - Lista angajai

Fereastra prezinta lista angajailor , identificati prin nume, CNP i parafa i butoanele pentru comenzi
,

8.3.2.1 Adaugre
Utilizatorul apas butonul

din fereastra Lista Angajai.

SIUI deschide fereastra de adugare a datelor unui angajat.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 101 din 136

Figura 8.3-4 - Adugare Angajai

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 102 din 136

Fereastra prezinta urmtoarele cmpuri obligatorii:

CNP CNP angajat

CID cod identificare se completeaz de ctre aplicaie dup completare CNP

Nume nume angajat

Valabil de la data

Cmpuri opionale:

Este medic DA/NU

Parafa parafa medic

Pana la - data

si butoanele pentru comenzi Accept i Renun.


Dup completarea datelor obligatorii i apsrea butonului Accept, lista angajailor se actualizeaza
corespunztor i angajatului, dac este medic i se pot asigna specialitati prin apsrea butonului Adaug i
alegerea din fereastra selectoare a specialitii dorite.

Figura 8.3-5 Selector specialitati

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 103 din 136

8.3.2.2 Modificare
Pentru a modifica datele unui angajat, Utilizatorul selecteaz nregistrarea care urmeaz a fi modificat, apoi
acceseaz butonul

SIUI afieaz fereastra Modificare angajat:

Figura 8.3-6 - Modificare date angajat

Dup efectuarea modificarilor Utilizatorul apas pe butonul Accept, iar SIUI afieaz lista cu angajaii.

8.3.2.3 tergere
Pentru a terge un angajat din lista angajailor, Utilizatorul selecteaz nregistrarea care urmeaz a fi tears,
apoi acceseaz butonul

SIUI afieaz dialogul de confirmare:

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 104 din 136

Figura 8.3-7 - Confirmare tergere angajat

tergerea angajatului are loc doar n cazul n care utilizatorul confirm operaia de tergere, situatie n care
lista angajailor se actualizeaza corespunztor.
Dac se ncearca tergerea unui angajat care este asociat utilizatorului conectat SIUI-AMB afieaz urmtoarea
fereastra :

Figura 8.3-8 - Eroare tergere utilizator conectat

8.3.3. Contracte
Utilizatorul acceseaz succesiv meniurile Administrare Contracte.
SIUI afieaz ferestra cu titlul Contracte

Figura 8.3-9 Fereastra Contracte

8.3.3.1 Adugare
Utilizatorul acceseaz butonul

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 105 din 136

SIUI afieaz fereastra Adugare Contracte, prin care se introduc datele unui contract n baza de date.

Figura 8.3-10 - Adugare contract


Cmpurile din aceast fereastra sunt:

Numr contract cmp obligatoriu

Dat contract cmp obligatoriu

Cas de asigurari cmp obligatoriu

Valabil de la cmp obligatoriu

Valabil pn la cmp opional

si butoanele pentru comenzi Accept i Renun.

8.3.3.2 Modificare
Utilizatorul acceseaz butonul

SIUI afieaz fereastra Modificare contract, n care se pot modifica datele contractului.

Figura 8.3-11 - Modificare contract

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 106 din 136

8.3.3.3 tergere
Pentru a terge un contract din lista de contracte, Utilizatorul selecteaz nregistrarea care urmeaz a fi
.

tears, apoi acceseaz butonul

Dac Utilizatorul ncerca tergerea unui contract activ SIUI-AMB afieaz fereastra urmtoare:

Figura 8.3-12 - Eroare tergere contract activ

Utilizatorul apas pe butonul Accept i se revine la contextul iniial.


Dac Utilizatorul selecteaz un contract inactiv, SIUI-AMB afieaz dialogul de confirmare:

Figura 8.3-13 - Confirmare tergere contract

tergerea contractului are loc doar n cazul n care Utilizatorul confirm operaia de tergere, situatie n care
lista contractelor se actualizeaza corespunztor.

8.3.4. Statii
Pentru a gestiona statiile unui furnizor de ambulante se acceseaz meniul
Administrare/Statii,
aplicaia afisind statiile introduse n sistem i oferind utilizatorului posibilitatae de a le gestiona prin
intermediul butoanelor Modifica, Adaug, Sterge. Pentru a nchide fereastra avem la dispozitie butonul
nchide.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 107 din 136

Figura 8.14 Fereastra de gestionare a statiilor

Pentru a aduga o noua staie se apas pe butonul Adaug, aplicaia afisind fereastra de mai jos, unde
cmpurile Cod staie i Valabil de la sunt obligatorii. Dup completarea lor se apas butonul Accept.

Figura 8.15 Fereastra de adugare a unei statii

Dac se dorete tergerea unei statii deja introduse n sistem se apas pe butonul Sterge, moment n care
aplicaia afieaz o fereastra prin care cere utilizatorului s confirme operaia.

Figura 8.16 Fereastra de confirmare a stergerii unei statii

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 108 din 136

8.3.5. Vehicule
Pentru a gestiona vehiculele ce apartin unei statii a furnizorului se acceseaz meniul Administrare / Statii,
aplicaia afisind vehiculele introduse n sistem i oferind utilizatorului posibilitatea de a le gestiona prin
intermediul butoanelor Modifica, Adaug, Sterge. Pentru a nchide fereastra avem la dispozitie butonul
nchide

Figura 8.17 Fereastra de gestionare a vehiculelor furnizorului

Pentru a aduga un nou vehicul Utilizatorul apas pe butonul Adaug, moment n care aplicaia afieaz
fereastra de adugare a unui nou vehicul, unde au caracter obligatoriu urmtoarele cimpuri: Numr, Tip
vehicul, Staie, Valabil de la.

Figura 8.18 Fereastra de adugare a unui nou vehicul la furnizor

Tipul vehiculului i Staia se selecteaz apasnd pe butonul

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 109 din 136

Dup ce toate cmpurile obligatorii au fost completate se apas butonul Accept, iar noul vehicul este
introdus n sistem.

Pentru a terge un vehicul deja introdus se apas pe btonul de Sterge, moment n care aplicaia afieaz o
fereastra prin care utilizatorul trebuie s confirme operaia de tergere.

Figura 8.19 Fereastra de confirmare a stergerii unui vehicul

8.3.6. Conventii
Pentru a gestiona conventiile dintre cas i furnizor pe baza carora furnizorul poate emite certificate medicale
se acceseaz meniul Administrare / Conventii, unde, pentru acest lucru , utilizatorul are la dispozitie
butoanele Modifica, Adaug, terge i nchide.

Figura 8.20 Fereastra de gestionare a Conventiilor

Pentru a aduga o noua conventie se apas butonul Adaug i se completeaz cmpurile obligatorii : Numr
conventie, Dat conventie, Cas de asigurari, Valabil de la, Valabil pn la.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 110 din 136

Figura 8.21 Fereastra de adugare a unei convetii

Pentru a aduga un nou medic se apas pe butonul Adaug i se alege din fereastra selector.

Figura 8.22 Fereastra selector de alegere a unui nou medic

Dup care se apas butonul Accept, iar noua conventie a fost introdus.

Pentru a terge o conventie introdus deja n sistem se apas pe butonul terge din fereastra de gestiune a
conventiilor. aplicaia afieaz o fereastra prin care utilizatorul confirm operaia de tergere.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 111 din 136

Figura 8.23 Fereastra de confirmare a operaiei de tergere a unei conventii

8.3.7. Personalizare
Pentru a personaliza furnizorul se acceseaz meniul Raportri / Import Date. Personalizarea se poate face
online su offline. Dac se dorete s se fac online se apas butonul nainte dup ce a fost completat serverul
de web corespunztor, iar dac se dorete offline se alege bifa offline i se alege fiierul xml de personalizare
local dup care se apas butonul nainte.

Figura 8.24 Fereastra de personalizare a furnizorului

Dup terminarea operaiei aplicaia afieaz un mesj de confirmare cu succes a operaiei.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 112 din 136

Figura 8.25 Confirmare finalizare import personalizare

8.3.8. Activare
Activarea aplicaiei se realizeaza din meniul Administrare / Activare, dac ea nu a fost facuta la instalarea
aplicaiei. Acest pas este explicat n manualul de instalare a aplicaiei desktop.

Figura 8.26 Fereastra de activare a aplicaiei

Dac se selecteaz Reactivare baza de date curent, aplicaia trece la ecranul n care utilizatorul va putea
introduce seria de licenta primita de la cas Judeeana cu care are contract.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 113 din 136

Tot aici se completeaz i certificatul digital instalat n prealabil n calculator. Pentru a face transfer online de
informatii cu CJAS, acest certificat trebuie s fie inregistrat la nivel CJAS n sistem

Figura 8.27 Fereastra de activare a aplicaiei introducere seria de licenta

Dac se selecteaz Creare i activare baza de date noua, aplicaia afieaz ecranul n care utilizatorul va
putea selecta nomenclatoarele i fiierul de personalizare pentru un alt furnizor.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 114 din 136

Figura 8.28 Fereastra de activare a aplicaiei creare baza de date noua


Dac utilizatorul dorete s importe datele dintr-o baza arhivata anterior, cu versiunea 1.0 su cu versiunea
2.0, va fi selectat bifa din stnga jos Restaurare din Arhiva
Atat modalitatea de arhivare, cat i cea de activare prin importul arhivei sunt descrise pe larg n documentul
publicat http://193.151.30.188/cnas/siui_2.0/docs/instructiuni/Upgrade_2.0.pdf
Se poate importa atat o baza de date din versiune 1.0, aa cum e descris n documentul de mai sus, dar este
posibil i importul unei arhive arhivate cu versinea 2.0

8.3.9. Configurare tipizate


Pentru ambulantele care dispun de imprimanta care poate tipari datele pe formulare tipizate, aceast
functionalitate permite ajustarea ablonului de tipizat astfel ncat datele introduse n aplicaie s fie
poziionate corect pe formular atunci cnd sunt tiparite.

8.3.9.1 Configurare certificat medical

n urma accesrii optiunii Administrare/ Configurare tipizate/ Certificat medical... se deschide fereastra cu
titlul Certificat medical.
Metodele de calibrare ale certificatului sunt identice cu cele descrise n capitolul Configurare reteta

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 115 din 136

8.3.10. Serii tipizate


Aceast seciune permite gestionarea seriilor existente pentru toate tipurile de tipizate
existente n aplicaia SIUI-AMB.

Figura 8.29 - Meniul Administrare/Serii tipizate


Sistemul deschide fereastra Lista topuri de serii.

Figura 8.30 Fereastra lista topuri de serii.


8.3.10.1 Adugare top de serii
Pentru a putea introduce un nou top de serii, utilizator selecteaz Tipul de serii care se dorete a fi adugat.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 116 din 136

Utilizatorul apas butonul Adaug, iar Sistemul va afia fereastra Serii

Figura 8.3-1 Fereastra Serii

Utilizatorul completeaz Codul seriei, Numr start, Numr sfarsit cat i Numrul curent (numrul de la care se
continua numerotarea automata ).n cazul n care formatul datelor nu este corect su nu se respecta regulile
de validare, Sistemul va genera mesj de eroare.

Figura 8.3-2 Avertizare corectitudine date


Valoarea Numrului curent trebuie s fie inclus n intervalul dintre Numr start i Numr sfarsit.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 117 din 136

8.3.10.2 Modificare top de serii


Pentru modificarea unui top de serii se selecteaz topul pentru care se dorete modificarea apoi se apas
butonul Adaug. Sistemul afieaz fereastra Serii, descris mai sus.

8.3.10.3 tergerea unui top de serii


Pentru a terge un top de serii se selecteaz din lista un top i se apas butonul Sterge.

8.3.10.4 Vizualizarea listei seriilor existente n sistem


Pentru a vizualiza documentul nainte de tiparire, Utilizatorul apas butonul de comanda Vizualizare. Sistemul
afieaz pagina care urmeaz a se tipari.

Figura 8.3-3 Vizualizare pagina

Fereastra de vizualizare se nchide accesnd butonul de comanda

8.3.10.5 Exportul listei seriilor existente n sistem

Se apas butonul
medicale ntr-un fiier Excel.

pentru a exporta lista departamentelor din cadrul unitii

Sistemul deschide fereastra cu titlul Export Excel n care Sistemul iniializeaza un fiier.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 118 din 136

La terminarea iniializarii se deschide fiierul Excel astfel creat.

8.3.11. Utilizatori
Din meniul Administrare / Utilizatori se pot crea conturi pentru diferiti utilizatori ai programului cu diferite
drepturi. n fereastra respectiva utilizatorul are acces la butoanele urmtoare pentru a gestiona conturile
utilizatorilor programului :

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 119 din 136

Figura 8.31 Fereastra de gestionare a conturilor de utilizare a aplicaiei

Modifica - se modifica numele utilizatorului selectat

Figura 8.32 Fereastra de modificare a numelui unui cont

Adaug - se Adaug un nou cont de utilizator

Figura 8.33 Fereastra de adugare a unui nou cont de utilizator


SIUI afieaz mesje de eroare n urmtoarele cazuri:

nu se completeaz cmpul Nume utilizator

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 120 din 136

se introduc mai puin de 4 caractere n cmpul Nume utilizator

nu se completeaz cmpul Parol

se introduc mai puin de 4 caractere n cmpul Parol

nu se completeaz cmpul Confirmare parol

exista diferente ntre valorile introduse n cmpurile Parol i Confirmare parol

Sterge se terge un utilizator, aplicaia cere o confirmare din parte utilizatorului

Figura 8.34 Fereastra de confirmare a stergerii unui utilizator

Parol se schimb parol unui cont de utilizator

Figura 8.35 Fereastra de schimbare a parolei unui cont de utilzator

nchide - nchide fereastra curent

8.3.12. Nomenclatoare
Acest ecran este util dac se dorete vizualizarea nomenclatoarelor. Accesrea acestui ecran se face prin
intermediul meniului Administrare / Nomenclatoare. Dac de la versiunea de aplicaie la care a aparut
aceast functionalitate nu s-a facut o actualizare de nomenclatoare, va trebui facuta o actualizare de
nomenclatoare.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 121 din 136

Figura 8.36 Nomenclatoare


8.3.13. Import / Export Pacienti
Operatiile de import/export pacienti se efectueaza atunci cnd se dorete migrarea listei de pacienti de la o
aplicaie la alta.
Utilizatorul acceseaz meniul Administrare -> Baza de date -> Import/Export Pacienti. Sistemul afieaz
Asistentul de import/Export Pacienti

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 122 din 136

Figura 8.37 Asistentul de import/Export Pacienti


Utilizatorul selecteaz una din optiunile prezentate, fie Export Pacienti fie Import pacienti dup care sistemul
afieaz fereastra de configurare fiier.

Figura 8.38 Fereastra de configurare fiier


Fiierul n care se exporta/din care se importa lista pacientilor este n format .xml.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 123 din 136

Utilizatorul precizeaza locatia de pe disc a fiierului .xml. Locatia se alege prin apasrea butonului
dreapt casetei de text .

din

Utilizatorul apas butonul nainte


Asistentul afieaz o bara de progres i un text explicativ pentru descrierea pasilor efectuati. cnd operaia ia
sfarsit se afieaz un ecran cu rezultatul operaiei(succes su eroare)..

Figura 8.39 Finalizarea cu succes a operaiei de export/import pacienti


8.3.14. Arhivare/Restaurare
Din meniul Administrare/Arhivare/Restaurare se poate crea o copie de siguranta a datelor introduse n
aplicaie.

Figura 8.40 Fereastra de arhivare/restaurare a datelor

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 124 din 136

Dup selectarea optiunii dorite se apas butonul nainte i pentru arhivare se alege calea n care se va face
copia de siguranta a datelor, dup care se apas butonul nainte.

Figura 8.41 Fereastra de alegere a locatie copiei de siguranta


Dup terminarea operaiei i aparitia mesajului de succes se apas butonul nchide pentru a ne rentoarce la
meniul principal al aplicaiei.

Figura 8.42 Fereastra de informare a finalizarii operaiei de arhivare

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 125 din 136

Dac se dorete restaurarea datelor slvate anterior se alege opiunea Restaurare, dup care se apas butonul
nainte.

Figura 8.43 Fereastra de restaurare a datelor n aplicaie

Din fereastra urmtoare se alege locatia unde a fost slvat anterior fiierul n care a fost arhivata copia de
siguranta i se apas butonul nainte.

Figura 8.44 Fereastra de alegere a copiei de rezerva

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 126 din 136

Dup succesul operaiei aplicaia informeaza utilizatorul asupra succesului operaiei de restaurare a datelor.

Figura 8.45 Fereastra de informare a succesului operaiei de restaurare

8.3.15. Actualizare versiuni


Din meniul Administrare/Actualizare versiuni utlizatorul poate actualiza aplicaia su nomenclatoarelor la
ultima versiune publicata pe portal.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 127 din 136

Figura 8.46 Fereastra de actualizare a aplicaiei

Dac se selecteaz actualizarea versiunii aplicaiei, se va verifica automat pe portal dac exist versiune mai
noua publicata. Dac o astfel de versiune exista, aceasta va fi descarcata automat si, dup confirmare, aplicaia
se va nchide i se va actualiza versiunea.
Dac se selecteaz actualizarea versiunii de nomenclatoare, se va verifica pe portal dac exist versiune mai
noua publicata. Dac o astfel de versiune exista, aceasta va fi descarcata automat i se va trece la actualizarea
nomenclatoarelor n aplicaie.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 128 din 136

8.4. FERESTRE
Aceast seciune se acceseaz cu click pe butonul stng al mouse-ului poziionat pe comanda Ferestre.
Seciunea Ferestre permite Utilizatorului s vizualizeze lista ferestrelor deschise din aplicaie. La cerere,
aceaste fereastre pot fi aranjate n cascada.

Figura 8.4-1 Meniul Ferestre

8.4.1. Aranjare n cascada


Aceast seciune se acceseaz de ctre Utilizator fie cu click pe butonul stng al mouse-ului poziionat pe
comanda Ferestre, iar apoi pe comanda Aranjare n cascada, fie cu combinaia de taste Alt + E, C.
Folosind aceast optiune, Utilizatorul poate aranja n cascada ferestrele deschise ale aplicaiei.

Figura 8.4-2 - Ferestre aranjate n cascada

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 129 din 136

8.5. AJUTOR
8.5.1. Manual
Aceast seciune se acceseaz de ctre Utilizator fie cu click pe butonul stng al mouse-ului poziionat pe
comanda Ajutor, iar apoi pe comanda Manual, fie cu combinaia de taste Alt + J, M.
Accesnd aceast opiune se poate vizualiza manualul de utilizare al aplicaiei SIUIAMB.

Figura 8.5-1 Seciunea Manual

8.5.2. Portal online


Prin accesrea acestui meniu, aplicaia deschide un web-browser conectat la adres portalului CNAS-SIUI.

8.5.3. Despre
Aceast seciune se acceseaz de ctre Utilizator fie cu click pe butonul stng al mouse-ului poziionat pe
comanda Ajutor, iar apoi pe comanda Despre, fie cu combinaia de taste Alt + J, D.

Figura 8.5-2 Seciunea Despre


Accesnd aceast opiune se afieaz informatii despre versiunea aplicaiei SIUI AMB.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 130 din 136

Figura 8.5-3 - Fereastra Despre

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 131 din 136

9. IESIREA DIN APLICAIE


Aplicaia poate fi nchis de ctre Utilizator n unul din modurile:

Prin accesrea succesiva a optiunilor Fiier, Iesire

Prin click cu mouse-ul a butonului

prin accesrea cu mouse-ul a iconitei din stnga barei de titlu


afieaz a comenzii Close

Prin combinaia de taste Alt + F4

aflat n partea dreapt a barei de titlu


i alegerea din submeniul care se

Aplicaia poate fi parasita indiferent ce feretre ar fi deschise n acel moment.


nainte de nchiderea aplicaiei SIUI afieaz mesajul:

Figura 8.5-1 Iesirea din aplicaie


Dac Utilizatorul alege Renun, contextul existent la acel moment nu este parasit, dac alege Da, aplicaia
se nchide.

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 132 din 136

10. ACCESRE COMENZI DE LA TASTATURA


Combinatie de taste

Comanda

ALT+ F

Meniul Fiier

ALT+ R

Meniul Raportri

ALT+ A

Meniul Administrare

ALT+ E

Meniul Ferestre

ALT+ J

Meniul Ajutor

ALT+ F+E

Iesire din aplicaie

ALT+ R+M

Comanda Import date

ALT+ R+X

Comanda Export date

ALT+ R+R

Comanda Vizualizare erori

ALT+A+U

Utilizatori

ALT+A+A

Angajai

ALT+A+T

Contracte

ALT+A+P

Personalizare

ALT+A+V

Activare

ALT+A+V+V

Actualizare versiuni

ALT+A+U+U

Unitate medical

ALT+J+M

Manual de utilizare

ALT+J +D

Despre

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 133 din 136

11. CODURI DE RASPUNS OPERATII ECARD


OK

Operatie executata cu succes

ERR_TOKEN_LIPSA = -1

Token Lipsa

ERR_TOKEN_INVALID = -2

Token Invalid

ERR_COM_SERVICE = -3

Serviciul de comunicatie SDK-UM nu functioneaza

ERR_HANDSHAKE = -4

Eroare handshake raportata de unitatea de


management

ERR_UM_STARE_CARD_INVALIDA = -5

Stare card invalida pentru a exacuta operatia in UM

ERR_CARD_SCRIERE = -6

Eroare la scriere pe card

ERR_CARD_CITIRE = -7

Eroare la citire de pe card

ERR_CARD_LIPSA = -8

Card lipsa din terminal

ERR_TERMINAL_DECONECTAT = -9

Eroare terminal deconectat

ERR_TERMINAL_MAI_MULT_DE_1 = -10

Eroare mai mult de 1 terminal conectat la pc

ERR_AUTENTIFICARE = -11

Eroare autentificare

ERR_TOKEN_RESETAT = -12

Token resetat ca urmare a scoaterii cardului din


terminal

ERR_INVALID_TERMINAL = -13

Terminal invalid (neinrolat)

ERR_INVALID_PIN = -14

Invalid pin

ERR_CARD_BLOCKED = -15

Card blocat

ERR_UM_TIME_OUT = -16

UM Time out

ERR_INVALID_CARD = -17

Card invalid

ERR_CARD_ALREADY_ACTIVATED = -18

Cardul este deja activat

ERR_CARD_ACTIVARE = -19

Eroare generala la activarea cardului

ERR_CARD_ACTIVARE_ABANDON = -20

Abandon operratie activare card

ERR_CARD_NEACTIVAT = -21

Cardul nu este activat

ERR_SCHIMBARE_PIN = -22

Eroare la schimbare pin

ERR_SCHIMBARE_PIN_ABANDON = -23

Abandon la schimbare PIN

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 134 din 136

ERR_UM_SYSTEM_ERROR = -24

Eroare de sistem raportata de unitatea de


management

ERR_UM_MESAJ_FORMAT_INVALID = -26

Eroare mesaj receptionat format invalid raportata de


unitatea de management

ERR_UM_TOKEN = -27

Eroare la obtinerea tokenului raportata de unitatea


de management

ERR_AUTENTIFICARE_ABANDON = -28

Operatie de autentificare abandonata

ERR_UM_INDISPONIBILA = -29

Unitatea de management indisponibila

ERR_CARD_PERSOANE_CONTACT_PESTE_MAX = -30

Depasire numar maxim persoane contact

ERR_CARD_DIAGNOSTICE_PESTE_MAX = -31

Depasire numar maxim diagnostice

ERR_CARD_BOLI_PESTE_MAX = -32

Depasire numar maxim boli

ERR_CARD_ACCESARE = -33

Eroare accesare card

ERR_CARD_EXECUTIE_APDU = -34

Eroare executie comanda APDU

ERR_RESETARE_PIN = -35

Eroare generica resetare pin

ERR_RESETARE_PIN_NECONFIRMAT = -36

Reset pin neconfirmat

ERR_RESETARE_PIN_CARD_NEBLOCAT = -37

Eroare cand se incearca reset pin pe un card neblocat

ERR_RESETARE_PIN_ABANDON = -38

Abandon operatie resetare pin

ERR_RESETARE_PIN_DREPTURI_INSUFICIENTE = -39

Nu are drepturi pentru resetare pin

ERR_PIN_LUNGIME_INVALIDA = -40

Lungime invalida pin

ERR_PIN_RESET_INVALID = -41

Pin reset invalid

ERR_PIN_TRANSPORT_INVALID = -42

PIN transport invalid

ERR_CARD_NEINREGISTRAT = -43

Card neinregistrat in sistem

ERR_UM_PROCESARE = -44

UM procesare esuata

ERR_UM_CERERE_INVALIDA = -45

Cerere invalida catre UM

ERR_UM_AUTENTIFICARE = -46

Eroare autentificare UM

ERR_ACTIVARE_PROFIL_INVALID = -47

Profil invalid

ERR_SCHIMBARE_PIN_DREPTURI_INSUFIECIENTE = 48

Drepturi insuficiente pentru schimbare PIN

ERR_UM_TRANZACTIE_INVALIDA = -49

Tranzactie invalida

ERR_PROCESARE_RASPUNS_UM = -50

Eroare la procesare raspuns din UM

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 135 din 136

ERR_CITIRE_CERTIFICAT = -51

Eroare citire certificat

ERR_PIN_NECONFIRMAT = -52

PIN neconfirmat

ERR_OPERATIE_CARD = -53

Eroare generala la executia operatiei pe card

ERR_CARD_TIMEOUT = -54

Eroare de timeout la executia operatiei pe card

ERR_CARD_TERMINAL_DUPLICAT = -55

Driver duplicat pentru acelasi terminal

ERR_TERMINAL_VERIFICARE = -56

Eroare la verificarea terminalului

ERR_SEMNATURA = -57

Eroare semnatura digitala

ERR_SEMNATURA_DREPTURI_INSUFICIENTE = -58

Eroare drepturi insuficiente pentru semnare digitala

ERR_UM_CA_NETWORK = -59

Eroare network la interogarea CA din UM

ERR_UM_ECARD_NETWORK = -60

Eroare network la interogare eCard din UM

ERR_CARD_SCHIMBAT_IN_TERMINAL = -61

Cardul a fost schimbat in terminal

ERR_SCHIMBARE_PIN_TRANSPORT = -62

Eroare la schimbare pin transport

ERR_CARD_SCRIERE_ROLLBACK = -63

Eroare scriere cu rollback esuat

ERR_VERIFICARE_CARD_ACTIVAT = -64

Eroare verificare card activat

ERR_OPERATIE_TERMINAL = -65

Eroare generica operatie pe terminal

ERR_DETECTARE_STARE_CARD_IN_TERMINAL = -66

Eroare la detectarea starii cardului in terminal

ERR_TERMINAL_AFISARE_MESAJ = -67

Eroare la afisarea mesajului pe terminal

ERR_CITIRE_CERTIFICAT_MAI = -68

Eroare instalare certificat MAI

ERR_CITIRE_FISIER_TECH = -69

Eroare citire fisier TECH

ERR_SCRIERE_FISIER_TECH = -70

Eroare scriere fisier TECH

ERR_UM_TERMINAL_DATA = -71

Eroare citire fisier Terminal Data de la UM

Cas Naional de Asigurri de Sntate


Versiune: 3.7 RELEASED
24.10.2014

Aplicaia de raportare pentru ambulane


Manual de utilizare
Pagina 136 din 136