Sunteți pe pagina 1din 8

Metode de cercetare si caracterizare a vegetatiei.

Releveul botanic
Esantionajul consta in inventarierea doar a unei parti din covorul vegetal, pe baza unor
suprafete de proba separate. Se organizeaza dupa schema de esantionaj.
Avantaje:
a) reducerea costurilor;
b) reducerea timpului de lucru;
c) reducerea numarului de specialisti implicati
Esationajul este a) Partial si b) Discontinuu
Dezavantaje:
a) O parte a informatiei existenta la nivelul fitocenozei poata ramane necunoscuta
b) Informatia poate fi deformata in raport cu realitatea.
Metode de esantionaj (fct. de criteriul de selectie a supraf. de proba):
A. Subiective:
In sudii floristice (calitative);
Alegerea supraf. de proba depinde de a) omogenitatea conditiilor stationale; b) evitarea
zonelor de ecoton; c) evitarea fitocenozelor degratate antropic si a celor aflate in stadii
dinamice instabile (efemere)
Aplicate de Scoala Central-Europeana considera ca vegetatia are caracter discontinuu
B. Obiective:
Implica selectia aleatoare sau sistematica a esantioanelor
Recomandate de Scoala Nord-Americana
Au grad de precizie mai mare se aplica in studii cantitative

Releveul fitosociologic. Tehnica releveului.

Metode conceputa de Scoala Central-Europeana


Metoda de baza in studiul vegetatiei
Releveul = ridicare fitosociologice = proba sau esantion de vegetatie
Releveul consta intr-o succesiune de observatii si determinari (efectuate pe teren)
finalizata prin transpunerea grafica a ambiantei ecocenotice dintr-o suprafata de
proba delimitata din interiorul fitocenozei.
Releveul presupune:
Intocmirea inventarului floristic
Mentiuni, observatii.
Stabilirea unor coeficienti,
Aprecierea unor parametri fitopopulationali.
Fitosociologul trebuie sa cunoasca bine:
Alfabetul teoretic (speciile de plante, recunoasterea, determinarea lor)
Alfabetul metodologic (modul de apreciere a indicilor fitocenotici
calitativi si cantitativi)
Alfabetul practic (tehnica efectuarii releveului)

Releveul fitosociologic. Tehnica releveului.

Arealul minim
-Suprafata minima pe care trebuie efectuat releveul, care sa cuprinda majoritatea
speciilor din fitocenoza
-Metode de estimare foarte laborioase:
a) Construirea curbei areal specie (nr. de sp. din suprafete din ce in ce mai mari)
b) Curba asemanarii floristice medii in functie de suprafata esantioanelor
c) Autocorelatia spatiala dintre suprafete de proba de marime egala
-Se face apel la aprecieri empirice, pe baza experientei anterioare a cercetatorului
Forma
Impusa de conditiile stationale
Circulara optima
Transect foarte ingust
Dreptungiulara (raport laturi = 2:25)

Locul
Trebuie sa prezinte un anumit grad de omogenitate a fitocenozei
Se vor evita:
Zonele de ecoton
Zonele in care domina o anumita populatie
Zonele in care a actionat perturbator un factor fizic sau biologic
(releveele in aceste zone pot servi drept comparatie)
Perioada optima
In momentul de max. afirmare a fitocenozei
Depinde de:
Tipul de vegetatie
Gradul de complexitate a cercetarii
Zona sau etajul in care se desfasoara studiul

Releveul fitosociologic.
Tehnica releveului.

Numarul
Cf. Codului de Nomenclatura Fitosociologica: cel putin 10 relevee
(cenotaxon nou pentru stiinta)
NU stabileste un numar minim pentru asociatii deja cunoscute
Valoarea informationala a rezultatelor prelucrate statistic
creste cu cresterea numarului de relevee

Releveul fitosociologic. Tehnica releveului.

Dimensiunea releveului
Functie de:
Natura si complexitatea structurii orizontale si verticale a vegetatiei
Arealul minim.
Nu va fi mai mare decat suprafetele ce pot fi cuprinse in campul vizual
Valori propuse pentru principalele tipuri de vegetatie:
Paduri 400-1000 mp.
Tufarisuri 50-100 mp.
Pajisti 25-100 mp.
Mlastini oligotrofe 9-25 mp.
Mlastini eutrofe 25-50 mp.
Vegetatie ruderala 6-25 mp.
Vegetatie segetala 25 100 mp.
Stancarii 1-25 mp.

Modul de efectuare a releveului respecta un protocol experimental in 2 faze:


A. Faza pregatitoare formarea unei imagini de ansamblu asupra terenului.
Include:
Alegerea, delimitarea terenului (harti topografice: 1:5000 1:50000)
Consultarea bibliografiei referitoare la cadrul fizico-geografic
Reactualizarea cunostintelor privind metodologia, flora regionala etc.
Pregatirea si verificarea materialelor si aparaturii de lucru.
B. Faza efectuarii propriu-zise deplasarea pe teren, pe itinerarii
Itinerariile trebuie sa cuprinda:
- Toate formatiile vegetale existente
- Toate tipurile de statiuni (si influentele locale)
Se delimiteaza suprafetele de proba
Se recolteaza plantele nedeterminate
Se recolteaza probe de sol
Se fotografiaza
Se stabileste stratificarea,
Se noteaza vitalitatea fitopopulatiilor
Pentru fiecare releveu se intocmeste fisa releveului

Fi pentru descrierea vegetaiei terestre


Instituia:

Fia nr.

Observator:

Data:

Asociaia:

Suprafaa ......................................... m2

I. Aezare: Jud. ........................ Com. ..................... Punct .........................................


II. Staiunea: Relief ........................ Alt. ................. Exp. ......... Pant .......................
Roca .................... tip sol .................. profunzime ........................... cm
Schelet ............... %, pH ......... efervesc........... cm, litier .............. cm
Descomp. ................................... Eroz. .................................................
Alte observaii: ......................................................................................
III. Vegetaia: Prov. .................... Mod de folosire ....................
Produc. .................... Vrst .................... Acop. gen. ....................
Stratificare A1 2 3

a12

II 2 3 4 muchi

licheni

Acoperire % .....................................................................................
nlime m, cm .....................................................................................
Diametru cm ...
Specia

AD

Specia

AD

Fisa de teren pentru descrierea vegetatiei acvatice


Data:

Data:

Numarul unitatii:

Numarul unitatii:

Lungimea:

Lungimea:

Borna kilometrica:

Borna kilometrica:

Caracteristice malului:

Caracteristice malului:

Tipul de sediment:

Tipul de sediment:

Conectvitate:

Conectvitate:

Utilizare teren:

Utilizare teren:

Viteza apei:

Viteza apei:

Transparenta Secchy:

Transparenta Secchy:

Speciile

Indicele
Kholer

Forma
de
crestere

Speciile

Indicele
Kholer

Forma de
crestere