Sunteți pe pagina 1din 3

Metoda DCF

Cont de profit si pierdere simplificat 31.12.N


1
2
3
4
4.1
4.2
5
6
7
8
9

Cifra de afaceri
Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare Total
Cheltuieli de exploatare Total, din care:
Cheltuieli variabile
Cheltuieli fixe
Rezultatul exploatarii
Rezultatul financiar
Profitul brut
Impozit pe profit
Profit net

60.000
3.000
63.000
56.700
42.525
14.175
6.300
-630
5.670
907
4.763

Pentru aplicarea metodei DCF se au in vedere urmatoarele informatii:


a) Perioada de previziune este de 3 ani;
b) Cifra de afaceri creste cu 15% anual;
c) Alte venituri din exploatare isi mentin proportia fata de cifra de afaceri din anul
N;
d) Nivelul cheltuielilor variabile la 1.000 lei venituri din exploatare se reduce cu 5 lei
anual;
e) Rezultatul financiar isi pastreaza proportia fata de rezultatul exploatarii din anul
N;
f) Cota impozitului pe profit e de 16%;
g) Costul capitalului propriu e de 18%;
h) Amortizarea anuala reprezinta 10% din cheltuielile de exploatare;
i) Investitiile de mentinere si dezvoltare au fost prevazute astfel: 6.000 lei in N+1,
6.200 lei in N+2, 7.000 lei in N+3;
j) Creditele pe termen mediu si lung sunt prevazute astfel: 2.000 lei in N+1, 2.500
lei in N+2;
k) Rambursarile de credite pe termen mediu si lung sunt prevazute astfel: 1.000 lei
in N+1, 1.500 lei in N+2, 2.000 lei in N+3;
l) Necesarul de fond de rulment in anul N a fost de 15.000 lei;
m) Pe perioada de previziune, se estimeaza o accelerare a vitezei de rotatie a
necesarului de fond de rulment cu 2 zile anual;
n) Firma isi continua activitatea si dupa perioada explicita de previziune, iar valoarea
reziduala a firmei se stabileste in functie de cash-flow-ul ultimului an de previziune,
luand in considerare o rata de capitalizare de 18%.

REZOLVARE
b) 0 = 60.000; 1 = 15% 0 + 0 = 69.000; 2 = 15% 1 +
1 = 79.350; 3 = 15% 2 + 2 = 91.252,5

c) 0 = 3.000 = 5% 0 ; 1 = 5% 1 = 3.450; 2 = 5% 2 =
3.967,5; 3 = 5% 3 = 4.562,6
d) : 1000
=

1000 = 675; + 1, + 2, + 3, 1000


5

1000

670 72.450
=
= 48.541,5
1.000
1.000
665 83.317,5
+ 2: =
= 55.406,1
1.000
660 95.815,1
+ 3: =
= 63.238
1.000
+ 1: =

1000

N
675
42.525

N+1
670
48.541,5

N+2
665
55.406,1

N+3
660
63.238

e) 0 = 630 = 10% 0 ; 1 = 10% 1 = 973,4; 2 = 10% 2 =


1.373,6; 3 = 10% 3 = 1.840,2
f) + 1: = 16% = 16% 8.760,1 = 1.401,6; la fel pentru N + 2, N + 3
Pana acum am calculat urmatoarele:
Nr.
N
Indicator
crt.
(0)

1
60.000
2
(5%)
3.000
3
(1+2)
63.000
4
(5+6) 56.700

5
42.525

6
14.175
7
(3-4)
6.300

8
630
9
(7+8)
5.670
10
(16%)
907
11
(9-10)
4.763

N+1
(1)
69.000
3.450
72.450
62.716,5
48.541,5
14.175
9.733,5
973,4
8.760,1
1.401,6
7.358,5

N+2
(2)
79.350
3.967,5
83.317,5
69.581,1
55.406,1
14.175
13.736,4
1.373,6
12.362,8
1.978
10.384,8

N+3
(3)
91.252,5
4.562,6
95.815,1
77.413
63.238
14.175
18.402,1
1.840,2
16.561,9
2.649,9
13.912

Acum calculam cash flow-ul


g)
h) + 1: = 10% = 10% 62.716,5 = 6.271,7; la fel pentru
N+2, N+3
l) 0 = 15.000
m) 0 = 90 ; 2
N N+1 N+2 N+3
90 88 86 84

69.00088

+ 1: 1 =
=
360
360
16.866,7 15.000 = 1.866,7

= 16.866,7; NFR = 1 0 =

79.35086

+ 2: 2 =
= 18.955,8; NFR = 2 1 = 18.955,8
360
16.866,7 = 2.089,1
91.252,584
+ 3: 3 =
= 21.292,3; NFR = 3 2 = 21.292,3
360
18.955,8 = 2.336,5
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Indicator

N+1

N+2

7.358,5 10.384,8
Amortizare
6.271,7 6.958,1

1.866,7 2.089,1
(1+2-3)
11.763,5 15.253,8
Incasari din vanzari de
0
0
active imobilizate
6
Investitii de mentinere
6.000
6.200
si dezvoltare
7
(5-6)
-6.000
-6.200
8
Incasari din credite pe
2.000
2.500
termen mediu si lung
9
Rambursari de credite
1.000
1.500
pe term. mediu si lung
10 (8-9)
1.000
1.000
11 (4+7+10)
6.763,5 10.053,8

= + + (exploatare+investitii+financiar)

N+3
13.912
7.741,3
2.336,5
19.316,8
0
7.000
-7.000
0
2.000
-2.000
10.316,8

n) = = 18%
=

10.316,8
=
= 57.315,6

0,18

= ;
;
= 18%

=
=1

+
=
(1 + ) (1 + )

6.763,5
10.053,8
10.316,8
57.315,6
+
+
+
= 54.115,4
(1 + 0,18)1 (1 + 0,18)2 (1 + 0,18)3 (1 + 0,18)3