Sunteți pe pagina 1din 1

SOFTMAGAZIN

Investitie exemplu

Consumuri si valori fictive

Pag.

2. Grupa 32404
2.2. Casa 1

OBIECTIVUL:
OBIECTUL:

2.2.2. Comaprtimentari si finisaje


interioare

STADIUL FIZIC

FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru


Nr.
crt. Denumirea meseriei
0
1

1
10711 Dulgher constructii

2
3
4

12231 Izolator hidrofug

Consumul cu
manopera (om/ore) -

Tariful mediu Lei /ora -

Valoarea
(exclusiv TVA)
- Lei -

Procentul

4=2x3

15,71

10,00

157,13

10931 Faiantar

73,20

10,00

731,95

11441 Geamgiu

9,28

10,00

92,79

313,95

10,00

3.139,50

2,59

10,00

25,93

221421 Lacatus constr. metal-b

221441 Lacatus constructii metalice

26821 Montator c-tii metalice

26831 Montator constructii metalice

12621 Mozaicar

10 2000000 Muncitor deservire

4,29

10,00

42,91

14,97

10,00

149,69

8,87

10,00

88,70

184,86

10,00

1.848,62
140,00

14,00

10,00

11

2
19931 Muncitor deservire constructii montaj

9,13

10,00

91,26

12

19921 Muncitor deservire constructii-montaj

139,00

10,00

1.390,02

13

12721 Parchetar

63,12

10,00

631,20

45,50

10,00

455,00

14 2000000 Specialist montare gips carton


15

1
60121 Tamplar

16

13421 Zidar

17

13321 Zugrav vopsitor

40,89

10,00

408,93

511,23

10,00

5.112,31

57,28

10,00

572,80

1.507,87

Total ore manopera:

15.078,74

Lei

TOTAL

3.677,74

EURO

1 EURO = 4,10 Lei, curs la data de 03.05.2011

ELECTRO CONSTRUCT SA
Director General

ef Proiect

Ofertant

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076