Sunteți pe pagina 1din 33

Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP


Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele , Ilfov
Proiect nr: 26/2011
Faza : P.Th. REVIZIA 1

S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


Str. DINU VINTILA nr. 11
Etaj 8, camera 8, Sector 2,
Bucuresti

CAIET DE SARCINI
SPECIALITATEA: INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI

DESCRIEREA FUNCTIONALA
Documentatia prezenta trateaza instalatiile electrice de curenti tari aferente proiectului
INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP, la faza PTh+DE.
Sunt abordate urmatoarele categorii de instalatii electrice :

Alimentarea cu energie electrica


Instalatii de iluminat normal si prize
Instalatii de iluminat de securitate
Instalatii de prize pentru alimentarea sistemului informatic
Instalatii de forta
Tablouri electrice
Instalatii pentru imbunatatirea factorului de putere
Instalatii de iluminat exterior
Instalatii deprotectie contra tensiunilor accidentale de atingere
Instalatii de protectie contra descarcarilor atmosferice
Instalatii de protectie NUL INFORMATIC.
Exigente de calitate

BAZA DE PROIECTARE
Baza de proiectare o constituie :
- studiul de fezabilitate
- tema beneficiarului
- tema de arhitectura
- temele pe specialitati pentru instalatii incalzire, racire, ventilatii si sanitare

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA


Alimentarea din sursa de baza
Prezentul proiect trateaza alimentarea cu energie electrica a obiectivelor componente obiectivului,
de la posturile de transformare prevazute in incinta pana la tablourile electrice generale aferente
fiecarui
obiectiv.
Alimentarea tablourilor electrice generale se face pe joasa tensiune, cu cablu din cupru armat,
montat subteran, la o adancime de 0,9m sub nivelul terenului sistematizat, sau cu cablu din cupru
rezistente la foc tip NHCXH 90' (respectiv NHXH 90', in functie de caz) pentru consumatorii cu rol
de siguranta la foc (ex: hidrofor incendiu exterior).
Din tablourile generale se alimenteaza consumatorii electrici proprii fiecarei cladiri.

Distributia electrica in fiecare cladire precum si alimentarea tablourilor generale din posturile de
transformare se va face in schema TN-S, unde nulul de protectie al fiecarui circuit, coloane este
diferentiat de nulul de lucru pana la postul trafo respectiv.
Masura energiei active si reactive se va face pe medie tensiune prin intermediul unor contori
electronici adecvati, montati in posturile de transformare, care vor fi posturi de abonat.
La solicitarea beneficiarului se vor monta contori si pe tablourile electrice generale aferente fiecarei
cladiri din cadrul obiectivului.
Bilant energetic :
Cladire birouri
Pi=1198,3 kW
cs = 0,7
Pa=900,2 kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.
Cladire casa oaspeti
Pi=776,54 kW
cs = 0,7
Pa=543 kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.
Casa Poarta
Pi=10 kW
cs=0,8
Pa=8 kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.
Statie Epurare
Pi=10kW
cs=0,8
Pa=8kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.
Incendiu Exterior
Pi=55 kW
cs=0,9
Pa=50 kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.

Iluminat exterior
Pi=22,95 kW
cs = 0,85
Pa=19 kW
f = 50 Hz

U = 3x400/230V.
Cladire Laser
Pi=4395,3kW
cs=0,7
Pa=3076,7kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.
Cladire Laboratoare
Pi=809kW
Pa=647W
Pmax.sim.abs. = 595,24kW
cos = 0,92
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.
Cladire Gamma
TGD1 Gamma
Pi=1820kW
cs=0,7
Pa=1547W
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.
TGD2 Gamma
Pi=3199kW
cs=0,7
Pa=2588W/ Pmax sim abs =1811kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.
Statie pompe de caldura
Pi=220kW
cs=0,9
Pa=198W
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.
TOTAL
Pi=12501,88kW
Pa=9551,08kW
Cs = 0,6
Pmax.sim.abs.= 5730,61kW din care ~ 3600kW reprezinta consumul tehnologic cerut
prin tema de beneficiar
Alimentarea din surse de rezerva (proprii)
Alimentarea cu energie electrica din surse de rezerva (proprii) se va realiza prin intermediul unor
grupuri electrogene de interventie, de exterior, capsulate, insonorizate si a unor surse
neintreruptibile de tensiune (UPS-uri).
Capacitatea grupurilor electrogene si a UPS-urilor a rezultat din puterile electrice ale
consumatorilor pe care ii alimenteaza (conform temei beneficiarului) si puterile electrice ale

consumatorilor impusi prin temele celorlalalte categorii de instalatii.


Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva in cazul unei avarii pe sursa de baza, se face prin
intermediul unor inversoare automate de sursa (conform schemelor generale de distributie).
INSTALATIILE DE ILUMINAT NORMAL SI PRIZE
Cladire Birouri
Avand in vedere importanta obiectivului, la alegerea corpurilor de iluminat, numarul lor si
dispunerea in spatiile respective, s-a tinut cont de necesitatea realizarii unei performante vizuale
optime in conexiune cu sarcina vizuala corespunzatoare.
Instalatia de iluminat va asigura conform standardelor internationale, urmatoarele nivele de
iluminare, masurate la inaltimea de 1 m de la nivelul pardoselii:
- Birouri
: 500 700 lx
- Grupuri sanitare
: 200 lx
- Holuri, circula\ie
: 200 lx
- Spatii tehnice : 200 lx
- Scari
: 200 lx
Toate valorile de mai sus corespund iluminarii cilindrice medii si iluminarii scalare de referinta.
Astfel, in spatiile de birouri au fost prevazute corpuri de iluminat fluorescente, incastrate in
plafoane false, cu 4 tuburi de 18W, dublu parabolice, 7 lamele.
Comanda iluminatului se va face local, cu intrerupatoare si comutatoare.
In salile: protocol, director general, directori su fost prevazute corpuri de iluminat fluocompact de
tip PSFL 2x26W, comandate local.
In grupurile sanitare, spatiile tehnice si oficii, au fost prevazute corpuri de iluminat incandescente
sau fluorescente, etanse, cu grad corespunzator zonelor in care se monteaza.
Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu cabluri din cupru
nearmat, cu intarziere la propagarea focului (CYYF), pozitionate pe poduri de cable si protejate in
tuburi de protectie (PVC) pe portiunile verticale.
Se recomanda montarea corpurilor de iluminat avand temperatura de culoare 4000K si culoare LF
2 x (alb superior de lux).
Toate prizele prevazute in proiect sunt cu contact de protectie,16A 230V.
Circuitele electrice care alimenteaza prizele se vor executa tot cu caluri din cupru nearmat, cu
intarziere la propagarea focului (tip CYYF), pozitionate pe poduri de cable si protejate in tuburi de
protectie din PVC pe portiunile verticale.
Cladire Casa de Oaspeti
La proiectarea instalatiei de iluminat s-a tinut seama de destinatia incaperilor, dorintele
beneficiarului, mobilier, precum si de necesitatea realizarii unei performante vizuale optime in
conexiune cu sarcina vizuala corespunzatoare.
Toate circuitele de iluminat se vor executa cu cablu din cupru nearmat CYYF-pozat in plafoane
false sau in peretii de rigips.
Corpurile de iluminat vor avea grad de protectie corespunzator spatiilor in care se vor monta (
conform proiectului).
Pentru instalatiile electrice de iluminat se vor folosi corpuri de iluminat cu lampi incandescente,
fluorescente, spoturi, aplice avand gradul de protectie adecvat incaperii in care se monteaza.
Vor fi prevazute solutii pentru iluminat direct si semidirect.
Camera de cazare va avea un tablou propriu prevazut cu 3 circuite, din care se alimenteaza :
iluminatul
prizele pentru veioze, TV, foen, calculator, etc.

priza pentru plita electrica in chicineta.

Coloana tabloului camerei de cazare se racordeaza la tabloul de palier.


La iesirea/indepartarea cartelei electromagnetice aferente fiecarei camere se vor intrerupe circuitele
de lumina si de prize.
Vor ramane alimentate circuitele de prize pentru frigider racordate la tabloul electric de nivel.
Toate prizele au fost prevazute cu contact de protectie.
In parterul cladirii de oaspeti s-a prevazut o bucatarie pentru care fost asigurata o camera numai
pentru frigidere si congelatoare.
Pentru mentinerea in functiune permanenta a frigiderelor si congelatoarelor din camera frigidere
aferenta bucatariei, a fost prevazut un tablou electric T. FRIGIDERE alimentat si din grupul
electrogen, in situatia in care apare o defectiune pe tensiunea normala.
Cladirea Sala de Mese
Toate circuitele de iluminat se vor executa cu cablu din cupru nearmat CYYF-pozat pe pat de
cabluri in plafon fals sau aparent.
Astfel in sala de mese a fost prevazut un iluminat general cu corpuri de iluminat fluocompact in
plafonul fals precum si un iluminat indirect de tip scafa. Nivelul de iluminat realizat este de circa
300 lx.
Toate echipamentele electrice din bucatarie se vor alimenta dintr-un tablou de forta TFBucatarie
racordat direct in tabloul general TGD Casa de Oaspeti.
Toate prizele vor fi cu contact de protectie iar amplasarea lor se va face in functie de mobilier,
respectandu-se gradul de protectie necesar.
Circuitele de prize vor fi executate cu cablu CYYF, montat pe poduri de cabluri in plafonul fals.
Laser (L)
Avand in vedere importanta obiectivului, la alegerea corpurilor de iluminat, numarul lor si
dispunerea in spatiile respective, se va tine cont de necesitatea realizarii unei performante vizuale
optime in conexiune cu sarcina vizuala corespunzatoare.
Instalatia de iluminat va asigura conform standardelor internationale, urmatoarele nivele de
iluminare, masurate la 1m de la nivelul pardoselii:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

camera curata de clasa 5 (zona de amplasare a echipamentelor instalatiei laser) 400lx


local in zonele unde se efectueaza testari 500lx
spatii tehnice
- 200 lx
camera comanda si control 500lx
vestiare 200lx
grupui sanitare 150-200lx.

Aceste valori corespund iluminarii cilindrice si iluminarii scalare de referinta.


In camera curata de clasa 5 se va realiza un iluminat de tip direct, cu corpuri de iluminat
fluorescente, etanse, dispuse pe siruri paralele.
Tipul corpurilor de iluminat a fost ales in functie de categoria incaperii si clasa de protectie a lor.
Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu cablu din cupru,
nearmat, cu intarziere la propagarea focului, de tip CYYF amplasat pe poduri de cable speciale
(ecranate). Se recomanda montarea corpurilor de iluminat avand temperatura de culoare 4000K si
culoare LF2x (alb superior de lux). Toate corpurile de iluminat cu lampi fluorescente au fost
prevazute cu balast electronic pentru instalatia BMS.
Comanda iluminatului se va realiza sectorizat in camera laser si local in celelalte incaperi, cu
intrerupatoare, comutatoare, comutatoare capat scara si cruce si butoane de comanda la distanta,
montate ingropat sau aparent, etanse sau neetanse, functie de incaperile in care se vor monta.

In situatia efectuarii unui experiment se recomanda ca in urma ultimelor verificari, toate circuitele
de lumina sa fie scoase de sub tensiune.
Din tabloul electric de consumatori normali se vor alimenta si circuitele de prize cu alimentare
normala.
Circuitele de prize necesare vor fi executate cu tot cu cablu CYYF, pozat pe poduri de cable.
Toate prizele vor fi cu contact de protectie, iar amplasarea lor se va face functie de mobilier si de
destinatia incaperii, respectandu-se gradul de protectie necesar.
Pentru zona fabrica azot a fost ales un sistem de iluminat antideflagrant, cu corpuri de iluminat in
executie Exd II CT6, cu doua surse fluorescente de 36W.
Comanda iluminatului se va realiza cu intrerupatoare bipolare 10A, 230Vca, executie Exd II CT6
montate in afara spatiului de producere azot.
In subsolul tehnic iluminatul se va realiza cu corpuri etanse cu sursa de 60W.
Circuitele de iluminat vor fi realizate cu cabluri dn cupru nearmat, cu intarziere la propagarea
flacarii, de tip CYYF.
Sursa Gama (G) si Experimente (E)
Instalatia de iluminat va fi realizata cu urmatoarele sisteme:

a) sistem de iluminat indirect, cu proiectoare etanse, tip baterie 2x70W, IP65, montat la
inaltimea de h=4m, pe pereti nedemontabili.
comanda iluminatului se realizeaza sectorizat de la tabloul electric
b) sistem de iluminat montat pe stalpi, sub talpa grinzii de sprijin la h=12m, alcatuit din
corpuri de iluminat etanse IP66 cu surse de iodura metalica de 250W
comanda iluminatului se va realiza sectorizat de la tabloul electric
c) sistem de iluminat montat deasupra podului rulant.
tipul corpurilor de iluminat este reflector etans cu sursa de SHP T 400W, flux uminos
48000lm.
comanda iluminatului se va realiza sectorizat de la tabloul electric.

Circuitele de iluminat se vor executa pentru sistemele b si c cu cablu tip CYAbY pozat aparent pe
pereti, grinzi, stalpi.
Pentru sistemul a se vor folosi cabluri din cupru ecranate, al caror acces in spatiul experimentelor se
va realiza prin golurile existente in pardoseala. La toate trecerile cablurilor prin aceste goluri se vor
monta filtre speciale pentru protectia la aparitia impulsului electromagnetic.
In conformitate cu standardele internationale instalatiile de iluminat vor fi uniforme, distributie
directa, confort vizual si vor avea urmatoarele intensitati medii masurate la 1m de la pardoseala,
astfel:
-

camera echipamente Em=500lx


in zonele unde se efectueaza testari Em=500lx
spatii tehnice Em=200lx.

In subsolul tehnic iluminatul se va realiza cu corpuri etanse cu sursa de 60W.


Circuitele de iluminat vor fi realizate cu cabluri din cupru, nearmat, cu intarziere la propagarea
flarii, tip CYYF protejat in tuburi PVC.
Toate prizele au fost prevazute cu contact de protectie 16A/230V, iar amplasarea lor este in functie
de mobilier, de destinatia incaperilor, de gradul de protectie mecanic necesar si in functie de tema
beneficiarului.
Camere de comanda (Laser si Gama)
Monitorizarea si comanda echipamentelor din cele doua instalatii : laser si gama, se va face din

camerele de comanda aferente.


Instalatia de iluminat va asigura conform standardelor internationale, urmatoarele nivelele de
iluminare, masurate la 1m de la nivelul pardoselii:
- camera de comanda - 500 - 700lx
In aceste camere a fost prevazut un iluminat indirect realizat cu corpuri de iluminat tip ELBAODEON 2x36W.
Pentru aceste zone a fost prevazut un sistem de dimerizare, astfel incat sa se realizeze o flexibilitate
de 100% a intensitatii iluminatului.

Spatii Tehnice
In spatiile tehnice vor fi prevazute corpuri de iluminat fluorescente, etanse cu grad de protectie
corespunzator.
Comanda iluminatului se va realiza local, cu intrerupatoare, comutatoare, comutatoare capat scara si
cruce, montate ingropat sau aparent, etanse sau neetanse, functie de incaperile in care se vor monta.
Din tabloul electric de consumatori normali se vor alimenta si circuitele de prize cu alimentare
normala.
Circuitele de prize necesare vor fi executate cu cablu CYYF, protejat in tuburi PVC.
Toate prizele au fost prevazute cu contact de protectie si protectie diferentiala de 30mA, iar
amplasarea lor se va face functie de mobilier si de destinatia incaperii, respectandu-se gradul de
protectie necesar.
Laboratoare si ateliere
In toate laboratoarele a fost prevazut un iluminat de tip direct, cu corpuri de iluminat de tip
fluorescent, etanse, IP55, indicate acolo unde sunt impuse grade de curatenie (3, 4, 5).
Fluxul luminos va fi distribuit uniform, si se va asigura un climat de confort vizual.
Instalatia de iluminat va asigura conform standardelor internationale, urmatoarele nivelele de
iluminare, masurate la 1m de la nivelul pardoselii:
-

zona lucru laboratoare 500lx


local in zonele unde se efectueaza testari 1500lx
spatii tehnice
- 200 lx
coridoare 200lx
grupuri sanitare 200lx

Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu cablu din cupru,
nearmat, cu intarziere la propagarea focului, de tip CYYF, montat pe pod de cabluri in plafonul fals.
Se recomanda montarea corpurilor de iluminat avand temperatura de culoare 4000K si culoare
LF2x (alb superior de lux).
Comanda iluminatului se va realiza local, cu intrerupatoare, comutatoare, comutatoare capat scara si
cruce, butoane de comanda la distanta, montate ingropat sau aparent, etanse sau neetanse, functie de
incaperile in care se vor monta.
Din tabloul electric de consumatori normali se vor alimenta si circuitele de prize cu alimentare
normala.
Circuitele de prize necesare vor fi executate cu tot cablu CYYF, montat pe pod de cabluri.
Toate prizele au fost prevazute cu contact de protectie si protectie diferentiala de 30mA, iar
amplasarea si numarul s-a facut in de functie tema beneficiarului, de mobilier si de destinatia
incaperii, respectandu-se gradul de protectie necesar.
Camera de achizitii date

In aceasta camera sunt achizitionate datele de la cele 8 experimente.


Deoarece in aceasta camera instalatia principala este compusa din tehnica de calcul principalele
caracteristici ale corpurilor de iluminat vor fi ca indicele de redare al culorilor sa fie mai mare de
80.
S-a proiectat un sistem de iluminat in care fluxul luminos va fi distribuit uniform asigurandu-se
astfel un confort vizual sporit.
Instalatia de iluminat asigura conform standardelor internationale, un nivel de iluminare de 500lx,
masurat la 1m de la nivelul pardoselii.
Aceasta valoare corespunde iluminarii cilindrice si iluminarii scalare de referinta.
Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu cablu din cupru,
nearmat, cu intarziere la propagarea focului, de tip CYYF, protejat in tuburi PVC, pozitionate pe pat
de cabluri.
Se recomanda montarea corpurilor de iluminat avand temperatura de culoare 4000K si culoare
LF2x (alb superior de lux).
Comanda iluminatului se va realiza local, cu intrerupatoare, comutatoare, montate ingropat.
Din tabloul electric de consumatori normali se vor alimenta si circuitele de prize cu alimentare
normala.
Circuitele de prize necesare vor fi executate tot cu cablu CYYF, protejat in tuburi PVC.
Toate prizele vor fi cu contact de protectie si protectie diferentiale de 30mA, iar amplasarea lor se
va face functie de mobilier si de destinatia incaperii, respectandu-se gradul de protectie necesar.
Se va face obligatoriu o separare a circuitelor de forta de cele de curenti slabi. Pe traseele verticale
se va respecta o distanta de 25 cm, iar pe traseele orizontale minim 5 cm.
Se va realiza o ecranare a echipamentelor de informatica din aceste incaperi prin nulul informatic
prevazut.
Intersectia traseelor de curenti tari cu cele de curenti slabi se va face la un unghi de 90.
Pentru protectia impotriva supratensiunilor de origine atmosferica a echipamentelor de informatica
au fost prevazute descarcatoare de supratensiune in tablourile electrice generale.
Repunerea in functiune a unor astfel de descarcatoare epuizate se va face numai de catre persoane
autorizate.
INSTALATII DE ILUMINAT DE SECURITATE
Conform Normativului NP I 7/2011, al SR EN1838 si SR1294 iluminatul de securitate se compune
din urmatoarele categorii :
a) iluminat de securitate pentru continuarea lucrului ;
b) iluminat de securitate care se compune din :
b.1) iluminat de securitate pentru interventii;
b.2) iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire ;
b.3) Iluminatul de securitate pentru circulatie;
b.4) iluminat de securitate impotriva panicii ;
b.5) iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu
a) Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului a fost prevazut in statia de pompe pentru
incendiu, dispecerate, camerele tablourilor generale, camerele dulapurilor IT, etc.
Corpurile de iluminat utilizate sunt de acelasi tip cu cele ale iluminatului normal, iar comanda lor se
face local. Ele sunt alimentate din tabloul electric de iluminat de siguranta, respectiv din doua surse
(SEN si grupul electrogen).
b.1) Iluminatul de securitate pentru interventii este prevazut in spatiile in care se monteaza armaturi
(vane, robinete si dispozitive de comanda pentru statia de incendiu).
Corpurile de iluminat vor fi de acelasi tip cu cele prevazute pentru iluminatul normal, fiind necesar
sa fie puse in functiune in timpul prevazut de NP I7/2011 (0,5 1,5 sec) de la aparitia unei avarii in
reteaua iluminatului normal.

b.2) Iluminatul pentru evacuarea din cladire trebuie sa asigure identificarea si folosirea in conditii
de securitate a cailor de evacuare.
Corpurile de iluminat vor fi de tip caseta luminoasa, cu doua tuburi de 8W cu baterie uscata din
care unul alimentat pe tensiune normala. Ele se vor comanda din tablourile de siguranta.
Acestea vor fi in functiune permanent cat timp exista personal in cladire.
Iluminatul de siguranta pentru evacuare este de tipul 2. Acest iluminat se realizeaza cu corpuri de
iluminat, de tip indicator luminos, cu sursa proprie, cu 2 tuburi de 8W (de tip PERMANENT +
SIGURANTA), din care unul alimentat pe tensiune normala. Ele se vor comanda din tablourile de
siguranta.
La o avarie pe tensiunea de baza, va functiona al doilea tub pe baterie proprie timp de minim 1 ora.
b.3) Iluminatul de securitate pentru circulatie este prevazut pe caile de circulatie din interiorul
incaperilor de productie.
Acest tip de iluminat are rolul de a completa iluminatul de evacuare, asigurand o buna circulatie pe
caile de evacuare (scari, coridoare).
Corpurile de iluminat vor fi de aceleasi tip cu cele prevazute pentru iluminatul normal, iar comanda
lor se realizeaza local.
b.4) Iluminatul de securitate impotriva panicii este prevazut in toate spatiile care au o suprafata mai
mare de 60 mp.
Corpurile de iluminat sunt de acelasi tip cu cele prevazute pentru iluminatul normal, dar vor fi
echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 2 ore, astfel incat la o avarie aparuta pe iluminatul
normal, acestea sa porneasca automat.
Comanda automata este dublata de comanda manuala, respectiv sunt prevazute butoane de comanda
din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii.
Scoaterea din functiune a iluminatului impotriva panicii se face dintr-un singur punct accesibil
numai personalului specializat.
b.5) Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori are rolul de a realiza identificarea
pozitiilor hidrantilor in lipsa iluminatului normal.
Corpurile de iluminat sunt de aceleasi tip cu cele prevazute pentru iluminatul de evacuare, vor fi
amplasate deasupra hidrantului la maxim 2 m.
Toate traseele aferente sistemelor de iluminat de securitate se vor poza pe poduri de cabluri diferite
de cele prevazute pentru instalatia de forta si iluminat normal.
Circuitele de alimentare cu energie electrica pentru sistemele de securitate cu rol de siguranta la
incendiu se vor executa cu cabluri din cupru, rezistent la foc 90', tip NHXH.
INSTALATII DE PRIZE PENTRU ALIMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
Toate prizele care alimenteaza echipamentele informatice se vor deosebi de celelalte fie prin
culoare (ORANGE), fie prin sitemul constructiv, adica sa fie prevazute cu blocare mecanica.
Concentrarea circuitelor electrice care alimenteaza echipamentele de calcul se va face la tablourile
electrice specifice. Pentru o parte din aceste circuite ( se vor stabili de catre beneficiar) au fost
prevazute surse neintreruptibile de tensiune (UPS-uri).
Acest lucru permite ca in situatia unei avarii pe sursa de baza o parte a sistemului informatic sa
poata ramana alimentat prin UPS-uri timp de cca. 8 minute, cand se pot salva datele cele mai
importante.
Furnizorii de UPS-uri recomanda pentru anumite categorii, alimentarea cu cate doua cabluri a
fiecarui UPS, pentru siguranta in functionare, astfel incat la aparitia unui defect pe un cablu, sa
ramana in functiune cel de-al doilea.
Protectia suplimentara a echipamentelor aferente sistemelor informatice se realizeaza cu ajutorul
nulului informatic. In acest sens, in proiect este prevazut nulul informatic pentru fiecare obiectiv,
precum si legatura acestuia la fiecare priza de pamant artificiala, respectiv pentru cladirea de birouri
(la care se leaga si casa de oaspeti), pentru laboratoare (la care se leaga si cladirea laser) si pentru
cladirea gamma.

Prizele artificiale aferente sistemului informatic snt racordate la BEP-urile prevazute pentru
tablourile generale ale fiecarui obiectiv.
INSTALATII DE FORTA.
Acestea cuprind instalatiile pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, mentionati de
catre beneficiar in temele tehnologice, precum si a consumatorilor rezultati a fi necesari in
functionarea cladirlor.
Au fost alimentate :
- echipamentele de forta Laser
- echipamente forta Gama
- echipamente forta experimente
- consumatori laboratoare
- consumatori ateliere
- pod rulant
- macara cu brat de 3m
- sisteme HVAC cu pompe de caldura
- hidrofor menajer la cladirea de birouri si casa de oaspeti
- pompe de vid
- statie pompe de caldura
- hidrofor incendiu cladire birouri
- statie pompare canalizare
- ascensoare
- statie epurare
- statie incendiu exterior
- ventilatoare de evacuare aer
- pompe ape uzate
- echipamente tehnologice bucatarie
- statii pompare bazine decorative, etc.
Alimentarea tuturor echipamentelor de forta se face tinand seama de prescriptiile normativelor
referitoare la protectiile acestora :
- supracurenti care rezulta de la un scurtcircuit
- suprasarcin
- temperaturi anormale
- pierderea sau micorarea tensiunii de alimentare
- suprasaturatia masinilor/elementelor masinii
- defectele de punere la pamant/curenti reziduali
- secventa de faza incorecta
- supratensiuni de origine atmosferica sau datorita manevrelor de intrerupere.
Conform temei beneficiarului o parte din puterile electrice ale echipamentelor s-au alimentat din
doua surse : sursa de baza (TGD), sursa de rezerva (grupul electrogen) si surse de tensiune
neintreruptibile UPS .
Toate sistemele de ventilatie vor fi prevazute cu dispozitive auxiliare (MX) cuplate la disjunctoare
sau separatoare in vederea asigurarii unei protectii in caz de incendiu.
Alimentarea cu energie electrica a podului rulant se face din tabloul electric general TGD2 Gamma
cu cablu din cupru armat, tip CYAbY, dimensionat astfel incat pierderea de tensiune sa fie mai
mica de 8%.
Suplimentar va fi prevazut un separator de siguranta montat intr-o cutie metalica pentru
deconectarea alimentarii liniei in timpul interventiilor si reviziilor ei. La acest separator va avea
acces doar personalul autorizat.
Instalatia de pod rulant va fi legata la instalatia de protectie folosind sinele caii de rulare drept

conductor de protectie si la priza de pamant (conform normei Re-Ip 30)


Circuitele de forta se vor executa din cablu de cupru nearmat sau armat, cu intarziere la propagarea
focului (CYYF, CYAbY), precum si cu cablu rezistent la foc tip NHXH.
TABLOURI ELECTRICE
Toate tablourile electrice au fost proiectate corespunzator instalatiilor electrice interioare si
exterioare.
Ele vor fi echipate conform normativelor in vigoare, cu sigurante automate si protectii diferentiale
pe circuitele de iluminat si prize, cu protectii la supratensiune si scurt circuit si cu aparate de control
permanent a tensiunii si intensitatii curentului pe fiecare faza.
Tablourile electrice vor fi executate din carcase metalice sau din policarbonat si vor avea gradul de
protectie corespunzator spatiilor in care se vor amplasa.
Tablourile electrice generale vor fi prevazute si cu descarcatoare pentru protectia la supratensiuni
atmosferice.
In cazul tablourilor electrice alimentate din 2 surse nu va fi prevazuta protectie la tensiune minima
pentru a evita declansarea la functionarea AAR-urilor din amonte.
Toate comenzile si semnalizarile acestor echipamente, inclusiv starea intrerupatorului general
(conectat-deconectat-avarie) a tablourilor, vor fi transmise si monitorizate prin BUS la sistemul de
BMS al cladirii.
Aparatele de masura cu inregistrare sau citire directa se vor monta pe usa tablourilor conform
normativ PE 111/7.
Toate circuitele de intrare si iesire in tablourile de distributie vor fi etichetate clar si vizibil, astfel
incat sa fie usor de identificat pentru manevre reparatii si verificari.
Obligatoriu pe etichete vor fi metionati curentii nominali ai acestora.
Toate tablourile electrice vor fi prevazute cu dispozitive speciale ON,OF,SD necesare preluarii
din sistemul de management a starilor de functionare deschis, inchis, defect (BMS).
Toate carcasele metalice ale tablourilor electrice vor fi legate la priza de pamant prin platbande
OLZn 25x4mm, ca protectie suplimentara.
INSTALATII PENTRU IMBUNATATIREA FACTORULUI DE PUTERE
Principalul factor de determinare al calitatii energiei electrice o constituie factorul de putere, a carui
valoare trebuie sa fie 0,92 (valoarea cos neutral).
Bateriile de condensatoare prevazute pentru tablourile electrice generale urmaresc compensarea
energiei reactive si eliminarea armonicilor de curent generate in instalatie. Pentru compensarea
energiei reactive absorbite de receptoarele inductive ale consumatorului electric au fost prevazute
baterii automate de condensatoare, in trepte de compensare, cu pierderi in dielectric cat mai mici si
cu posibilitate de actionare manuala.
Ele vor fi protejate impotriva supracurentilor prin intreruptoare automate (disjunctoare) dupa caz.
Aceste intreruptoare vor fi de tipul cu rupere in aer. Bateriile de condensatoare vor fi prevazute cu
dispozitive de descarcare automata, astfel incat dupa cel mult un minut de la deconectarea bateriei
de la retea tensiunea reziduala la bornele ei sa scada sub 42V.
La data executarii proiectului beneficiarul nu a putut indica decat un consum aproximativ pentru
echipamentele tehnologice ce vor fi instalate in spatiile Laser, Laboratoare si Ateliere si Gamma,
multe dintre acestea fiind unicat si se vor executa exclusiv pentru institutul de cercetare. Astfel in
cadrul proiectului a fost avuta in vedere o compensare a factorului de putere de la o valoarea a cos
O = 0,8 la o valoare cos O = 0,92 (neutral). Alegerea solutiei optime pentru compensarea factorului
de putere si filtrarea armonicilor se va face in urma masurarii reale a parametrilor din retea si a
consumurilor efective ale echipamentelor in functiune.
Bateriile de condensatoare se vor monta in dulapuri speciale amplasate langa tablourile generale de
distributie.

INSTALATII DE ILUMINAT EXTERIOR


Acestea cuprind :
- Instalatii iluminat drum acces
- Instalatii iluminat incintei
- Instalatii iluminat parcare
Pentru iluminatul incintei si al drumului de acces au fost prevazuti stalpi metalici de 7m
( de la
nivelul terenului sistematizat ), echipati cu corpuri de iluminat cu descarcari in vapori de sodiu, de
250W.
Pentru iluminatul parcarii au fost prevazuti stalpi metalici de acelasi tip cu cei pentru iluminatul
drumului si al incintei.
Alimentarea instalatiilor de iluminat exterior se face din tabloul T.Il.Exterior, amplasat in cladirea
poarta, iar comanda iluminatului exterior va fi realizata fie local (din cabina poarta), fie cu
programatoare orare IHT montate in tabloul de iluminat exterior.
Programarea iluminatului exterior se poate face pe o perioada de o luna, 3 luni, 6 luni sau un an.
Iluminatul exterior se va alimenta pe de o parte din sursa de baza (tablou joasa tensiune PT1) si pe
de alta parte din tabloul de consumatori vitali ai cladirii de birouri, care la randul sau are dubla
alimentare (PT1 si tabloul electric vitali cladire birouri).
Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva se va face cu un inversor automat de sursa montat
in tabloul Til.Exterior.
INSTALATII DEPROTECTIE CONTRA TENSIUNILOR ACCIDENTALE DE ATINGERE
Deoarece masuri de protectie trebuiesc luate in toate cazurile in care exista pericolul ca persoanele
sa intre simultan in contact cu o masa si un element conductor intre care poate sa apara o diferenta
de potential periculoasa ca urmare a unui defect, au fost prevazute toate prizele din cadrul acestui
obiectiv cu contact de protectie.
De asemenea au fost prevazute dispozitive automate de protectie impotriva supracurentilor sau
dispozitive diferentiale de protectie (ca masura suplimentara de protectie) selective, de tip S ( cu
valoarea curentului diferential In=30mA - pentru circuitele de prize ) si dispozitive de protectie
diferentiala de mare sensibilitate, de tip G (la care In=100mA pentru circuitele de iluminat).
Conform NP-I7/2011, protectia prin deconectare automata a alimentarii poate fi aplicata schemei de
legare la pamant ce se va realiza pentru acest obiectiv ( schema de tip TNS), unde nulul de protectie
va insoti faza si nulul de lucru pana in tabloul general. Acelasi sistem TNS se va aplica si la
tablourile generale aferente fiecarei cladiri pana la posturile de transformare. Tot pentru protectia
impotriva atingerilor indirecte se va realiza legarea tuturor partilor metalice, respectiv : carcasele
metalice ale tablourilor, estacade metalice ale diferitelor echipamente la priza de pamant artificiala
prin platbanda OLZn 25x4mm, conform Re-Ip 30-2004 Indreptar de proiectare si executie a
instalatiilor de legare la pamant.
Au fost prevazute prize de pamant naturale pentru cladirele "casa oaspeti" si "birouri", cabina
poarta, statie incendiu exterior, statie pompe de caldura, care conform NP17/2011 vor fi racordate la
o bara de egalizare a potentialelor BEP- la care se vor racorda si celelalte tipuri de instalatii.
Au fost prevazute in proiect prize artificiale de pamant pentru cladirile Laser, Gamma, Laboratoare
si Ateliere, precum si pentru iluinatul exterior.
La cererea beneficiarului pentru cladirile laser si gamma s-au prevazut suplimentar prize de pamant
artificiale montate in sapa placii peste subsol.
Prizele se vor executa cu platbanda din cupru Cu 25x4mm pozitionata in forma de retea, cu latura

de 1m. Acestea asigura protectia echipamentelor specifice proceselor experimentale.


Prizele se vor suda la randul lor la o centur perimetrala din platbanda de cupru Cu 25x4mm,
sudurile executandu-se la distanta de 3 metri.
INSTALATIA DE PROTECTIE CONTRA DESCARCARILOR ATMOSFERICE
Aceasta instalatie a fost proiectata proiecta conform normativului NP-I7/2011.
A fost prevazut un dispozitiv de protectie tip PREVECTRON amplasat la cota cea mai inalta a
cladirii de birouri care va realiza conul de protectie corespunzator pentru cladirea de birouri, cazare
si cantina.
Deasemenea a fost prevazut inca un dispozitiv PDA tip PREVECTRON la cota cea mai inalta
caldirii Gama care va realiza conul de protectie pentru cladirile speciale, raza conului fiind de 75m.
Cele doua dispozitive tip PREVECTRON constituie sistemele de captare ale intensitatii curentului
rezultat dintr-o descarcare atmodferica.
Sistemul de coborare se va realiza prin platbanda OLZn 25x4mm, iar legarea la priza de pamant
artificiala separata de celelalte prize de pamant se va face prin piese de separatie.
INSTALATII DE PROTECTIE NUL INFORMATIC.
Tinand cont de valoarea si importanta echipamentelor informatice cu care vor fi dotate cladirile
obiectivului, s-a prevazut in proiect o protectie suplimentara a acestora. Astfel, se vor realiza prize
artificiale numai pentru echipamentele de informatica, care prin platbande OLZn 25x4mm se va
racorda la BEP. La BEP-urile cladirilor respective vor fi racordate conductoare de cupru (Fy
16mmp) ce constituie nulul informatic principal , din care vor fi derivatii ale nulului secundar,
realizat cu conductor FY 10mmp, pentru protectia ecranelor echipamentelor informatice.
Exigente de calitate
Prin proiect au fost respectate urmatoarele exigente de calitate :
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin :
O Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii;
O Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de
ilminat, care nu produc deteriorari si uzura;
O Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare;
O Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (cum ar fi asigurarea tabloului electric impotriva
rasturnarii, utilizarea conductorilor flexibili, cu rezerva la rosturi)
Siguranta la foc se realizeaza prin :
O Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie;
O Incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu, respectiv de pericol de
explozie;
O Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;
Siguranta in exploatare se realizeaza prin :
O Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice, prin atingere directa, sau indirecta ;
O Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal : protectia la suprasarcina si la
scurtcircuit;
Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de
substante nocive sau insalubre , de catre instalatiile electrice;
Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin limitarea nivelului de zgomot (cu respectarea
reglementarilor in vigoare) al echipamentelor, utilajelor etc, prevazute in prezentul proiect,
asigurand totodata confortul acustic al utilizatorilor cladirii.

CAP. II MATERIALE FOLOSITE.


Toate materialele si echipamentele utilizate in instalatiile electrice trebuie sa fie agrementate
tehnic, conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si certificate conform Legii protectiei
muncii 90/1996.
Pentru realizarea instalatiilor electrice de lumina si prize din zona de birouri
Tuburi.
se folosesc tuburi PVC in montaj ingropat in zidarie sau in peretii de rigips, pe portiunile verticale.
Pentru realizarea coborarilor la tablouri, la aparatele de comutatie si la prize, se folosesc
tuburi de protectie rigide sau flexibile montate ingropat in zidarie.
Toate cantitatile si dimensiunile tuburilor sint cuprinse in antemasuratoarea prezentata in
anexa.
In interiorul obiectivului se folosesc cabluri de energie de tipul CYYF ce
Cabluri.
alimenteaza tablourile de distributie si pentru circuitele de iluminat si prize. Toate cablurile din
interiorul constructiei vor fi cu intirziere la propagarea flacarilor conform NTE 007/08/00.
Pentru alimentarea consumatorilor cu rol de siguranta la foc din incinta se folosesc cabluri
NHXH 90.
Cantitatile si dimensiunile acestora sint cuprinse in antemasuratoarea prezentata in anexa.
Aparataj de joasa tensiune. Aparatele electrice prevazute in proiect sint : intrerupatoare,
comutatoare, prize cu contact de protectie. Aparatajul de joasa tensiune utilizat este pentru
tensiunea U= 230 V si In= 10 A pentru intrerupatori si comutatori si In=16 A pentru prize.
Aparatajul are gradul de protectie IP 20 in birouri, IP44, sau IP67 in spatiile tehnice.
Cantitatile si tipurile acestora sint cuprinse in antemasuratoarea prezentata in anexa.
Corpuri de iluminat. Corpurile de iluminat folosite sint in concordanta cu destinatiile si
categoriile incaperilor, fiind mentionate in capitolele anterioare.
Cantitatile si dimensiunile corpurilor de iluminat sunt cuprinse in antemasuratoarea
prezentata in anexa.
Tablouri electrice.
Prescriptii generale:
- Tablourile electrice sint adecvate spatiilor ce le deservesc.
- Tablourile electrice se comanda pentru executie la furnizori specializati si autorizati in
constructia acestora.
- Toate tablourile electrice de distributie vor fi executate in conformitate cu schema
multifilara realizata de proiectant.
- Comanda pentru tablourile unicate formate din dulapuri sau cutii metalice cu usa echipate
conform proiectului va fi insotita de "documentatia de uzinare" ce se intocmeste de elaboratorul
proiectului de detalii de executie.
- Tablourile electrice alcatuite din dulapuri sau cutii metalice echipate vor fi vopsite cu
vopsea emailata, recomandat gri email si vor avea gradul de protectie, conform SR EN 60529,
corespunzator mediului in care se amplaseaza dar minimum IP 40. Dulapurile sau cutiile vor fi
realizate din tabla de minimum 2 mm grosime, rigidizate corespunzator, cu suporti pentru aparate,
usi de acces (fata sau spate) dupa cum se amplaseaza in teren si dupa cum se exploateaza (conform
proiectului).
- Se recomanda ca legaturile pentru curenti mai mari de 100A din interiorul tablourilor sa fie
realizate in bare.
- Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate, incat sa intrerupa simultan toate fazele

circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie.


- Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incat arcurile sau scanteile electrice ce apar in
timpul exploatarii normale sa nu fie periculoase pentru personalul de deservire si sa nu poata cauza
scurtcircuite, puneri la pamant sau deteriorarea obiectelor inconjuratoare.
- Aparatele cu contacte in forma de cutite se vor monta astfel incat sa nu se poata inchide
sub actiunea greutatii proprii a partilor mobile, prin vibratie sau prin lovirea aparatului.
- La dispozitivele de actionare a aparatelor de conectare inchise cu capac sau actionate de pe
exteriorul tabloului trebuie indicate clar pozitiile "inchis" sau "deschis".
- Sigurantele trebuie sa fie astfel montate incat eventuala aparitie a unui arc sa nu prezinte
pericol pentru restul instalatiei si pentru personalul de deservire.
- La montarea conductoarelor rigide se vor prevedea dispozitive de prindere si compensare
care sa permita dilatarea barelor si preluarea vibratiilor ce sunt produse de actionarea aparatelor de
conectare.
- Imbinarile intre caile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se vor face
prin metode care sa asigure posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzator sectiunii
curente, rezistenta mecanica necesara si pastrarea in timp a calitatii mecanice si electrice, ale
curentului.
- In interiorul tablourilor, trebuie sa se prevada pe bare puncte neizolate si nevopsite, pentru
a face posibila scurtcircuitarea si legarea la pamant.
- Toate circuitele din tablourile de distributie vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si
neechivoce, in care sa se indice destinatia fiecarui circuit. Inscriptiile se amplaseaza cu vedere din
directia de deservire a tabloului. Nu se accepta etichete metalice ambutisate.Vor fi prevazute si
etichete care vor contine simbolizarea sau destinatia tabloului, tensiunile de lucru, indicatii de
actiune, situatii de stare (dupa caz).
- Sistemele de bare colectoare, precum si derivatiile acestora trebuie sa fie vopsite dupa cum
urmeaza (STAS 4936-87):
- faza L1 in culoare rosie
- faza L2 in culoare galbena
- faza L3 in culoare albastra
- bara de nul - N - in culoare neagra cu dungi albe cu latime de 10mm
la intervale de 100 mm.
- barele de legare la pamant - PE - alb cenusiu sau negru.
CAP III.
CONDITII DE MONTAJ.
Tuburi.
Tuburile PVC montate aparent se amplaseaza fata de conductele altor instalatii la distantele
cuprinse in ANEXA 5.2 din normativul I7-2011.
Racordurile tuburilor montate aparent la doze, la aparate sau la echipamente se executa
astfel incit sa corespunda gradului de protectie impus de categoria de mediu din incaperea
respectiva.
Tuburile montate aparent se fixeaza de elementele de constructie cu accesorii care sa
permita realizarea unei singure prinderi in timp (console fixate cu dibluri metalice).
Distanta intre punctele de fixare pe portiunile drepte al traseului tuburilor se stabileste pe
baza normativul I7-2011.
Se prevad elemente de fixare si la 10cm de la capetele tuburilor si curbelor fata de
doze,aparate,echipamente si derivatii.
Tuburile si tevile din PVC se manevreaza si se instaleaza in limitele de temperatura a

mediului ambiant prevazut de standarde de produs.


Imbinarea si curbarea tuburilor tevilor,precum si racordarea lor la doze,aparate,echipamente
sau utilaje electrice se face cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub sau teava
folosindu-se cu prioritate accesorii prefabricate.
Acestea se realizeaza si se instaleaza impreuna cu tubul sau teava astfel incit sa asigure cel
putin rezistenta mecanica, izolarea electrica, etansietatea si rezistenta la coroziune, la caldura, cat si
la tuburile si tevile respective.
Accesoriile tuburilor si tevilor se monteaza respectindu-se conditiile impuse pentru tuburile
si tevile pentru care se folosesc.
Curbarea tuburilor se executa cu raza interioara egala cu min.5-6 ori diametrul exterior al
tubului la montaj aparent si egala cu minim de 10 ori diametrul exterior ingropat al tubului la
montaj ingropat.
Legaturi sau derivatii la conductele montate in tuburi se fac in doze sau cutii de derivatie.
Dozele se instaleaza cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor de constructie sau
in plafoanefalse.
Dozele de tragere se prevad pe trasee drepte la distanta de max.25m.si pe trasee cu
maximum 3 curbe pe distanta de 15m.
Dozele ingropate in elementele de constructie se monteaza astfel incit capacul lor sa fie la
fata elementului de constructie respectiv.
La capetele libere ale tuburilor metalice care intra in corpuri de iluminat sau echipamente
electrice se monteaza tile pentru protejarea izolatiei conductelor electrice.
Cabluri.
Cablurile se monteaza pe stelaje metalice din materiale incombustibile care distanteaza
cablurile la cel putin 3 cm fata de materialul combustibil. Pozarea cablurilor se va face dupa ce
sunt montate si vopsite toate constructiile metalice, sunt executate legaturile la pamint si s-au
realizat, acolo unde sunt necesare conform normelor, circuitele instalatiilor de semnalizare si
instalatiile de stingere aferente.
Cablurile vor avea o rezerva de lungimea de 2-3%, dar minim 1,5 m pentru compensarea
deformarilor datorita incalzirii si pentru inlocuirea mansoanelor cand acestea se deterioreaza.
Cablurile montate pe elemente de constructie vor fi bine fixate. La asezarea verticala cablurile vor fi
prinse rigid in toate punctele de fixare, iar in cazul asezarii orizontale prinderea rigida se face in
special in capetele terminale ale cablurilor si langa mansoanele de legatura.
Distanta intre doua puncte de fixare a cablurilor montate aparent nu va depasi pe trasee
orizontale 0,5 m pentru cabluri nearmate si 0,8 m pentru cabluri armate, iar pe trasee verticale 1 m
pentru cabluri nearmate si 1,5 m pentru cabluri armate. Cablurile vor fi protejate cu tuburi de
protectie la trecerea prin pereti si plansee, la intrarea si iesirea lor din cladiri. Intr-un tub de
protectie se va monta numai un singur cablu de energie. Traseele pentru tuburile de protectie a
cablurilor vor avea cel mult doua curbe intre doua doze. In aceasta situatie diametrele interioare ale
tuburilor de protectie vor fi cel putin egale cu 1,5 ori diametrul exterior al cablului.
In gospodariile de cabluri lucrari de sudura sau cu foc deschis se executa numai pe baza
permisului de lucru cu foc. Dupa pozarea cablurilor nu mai sunt admise astfel de lucrari decit in
cazuri de stricta necesitate si cu luarea unor masuri suplimentare de protectie.
Razele minime de curbura ale cablurilor, ce trebuie respectate la manevrari si la fixare, se
indica de catre fabrica producatoare. Desfasurarea cablurilor de pe tambur si pozarea lor se va face
numai in conditiile in care temperatura mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate
in standardele si normele interne de fabricatie ale cablurilor. In cazul in care este necesara
desfasurarea si pozarea cablurilor la temperaturi mai scazute decit cele indicate in standardele si
normele interne de fabricatie acestea trebuie incalzite.
Legarea la pamint a conductoarelor de protectie si a invelisurilor metalice ale cablurilor ( cu
asigurarea continuitatilor pe traseu), precum si a constructiilor metalice de sustinere se va face
conform STAS.

Amplasarea cablurilor se va face astfel incit sa fie posibila interventia pentru intretinere
precum si in caz de incendii sau avarii.
Cablurile pozate in incaperi, pe poduri de cabluri, se vor marca cu etichete de identificare la
capete,la incrucisari cu alte cabluri etc.
Etichetele pentru cabluri vor fi confectionate din plumb, material plastic, cupru sau aluminiu si vor
avea inscrise pe ele urmatoarele date:
-tensiunea (V);
-marca de identificare a cablului (circuit / tablou)
-anul de pozare
Aparataj joasa tensiune
Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutatie pentru montaj ingropat se
instaleaza in doze de aparat care trebuie sa asigure protectia impotriva electocutarilor.
Aparatele de comanda a conectarii si deconectarii instalatiilor de forta se monteaza astfel
incit sa intrerupa simultan toate conductele de faza ale circuitului.
Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza astfel incit contactele lor mobile sa nu se
poata inchide sau deschide sub efectul unor vibratii sau datorita greutatii proprii apartilor mobile
sau lovirii aparatelor.
Se recomanda ca modul de montare sa se aleaga urmarindu-se ca atunci cind intrerupatorul
este deschis contactele sa nu fie sub tensiune.
Intrerupatoarele si comutatoarele aferente circuitelor de iluminat se monteaza pe conductorul de
faza.
- Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale omologate.
Fiecare aparat trebuie sa fie prevazut cu o placuta indicatoare care sa cuprinda datele sale tehnice si
un indicator de semnalizare.
- Aparatele electrice individuale care se instaleaza in teren, conform proiectului (intrerupatoare,
prize, corpuri de iluminat etc.) vor fi insotite de certificat de calitate si dupa caz de garantie.
- Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala si ceilalti parametri prevazuti in mod
expres in proiect si in mod special gradul de protectie conform SR EN 60529.
- In spatiile de productie (tehnologice) pot fi amplasate instalatii electrice numai tip "inchis" sau
"capsulat".
- Amplasarea si montarea aparatelor trebuie sa se faca in asa fel incat ele sa nu stanjeneasca
circulatia pe coridoare, pasarele, accese.
- Amplasarea si montarea aparatelor si tablourilor electrice locale trebuie sa se faca in asa fel
incat intretinerea, verificarea, localizarea defectelor si reparatiilor sa se poata realiza cu usurinta.
- Se va evita montarea aparatelor electrice in locuri in care exista posibilitatea deteriorarii lor in
exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau actiunii agentilor corozivi.
- Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente, vor
avea curent nominal de minimum 10 A
- Prizele alimentate din tablourile de siguranta vor fi marcate cu culoare rosie .
- Ca regula generala de montaj pentru comutatoare si prize sunt valabile urmatoarele cote
(din centrul aparatului de instalat):
- comutatoare si tastere 1,5 m de la partea superioara a pardoselei.
- prize min. 0,3 m de la partea superioara a pardoselei.
- doza contact lampi de perete min. 2,4 m de la partea superioara a pardoselei.
- doze min. 2,4 m de la partea superioara a pardoselei.
Toate aparatele de comutatie montate in birouri vor avea gradul de protectie IP20. Aparatele
montate in spatiile tehnice, vor fi de tipul etans cu gradul de protectie IP44 sau IP67.
Corpuri de iluminat

Toate corpurile de iluminat vor avea asigurat un factor de putere min. 0,92. Toate corpurile
de iluminat vor fi livrate impreuna cu toate echipamentele respective de iluminat (becuri, tuburi,
etc.) :
- In birouri : corpuri fluorescente cu grila.
- In grupuri sanitare: corpuri downlight in tavan si corpuri montate deasupra oglinzii
lavoarului. Toate corpurile asigura o protectie de min IP40.
- In coridoare cu plafon fals : corpuri fluorescente montate incastrat in plafon.
- In spatii tehnice: corpuri de iluminat fluorescente etanse cu dispersor din policarbonat.
- Descrierea amanuntita a tipurilor de lampi, a caracteristicilor corpurilor de iluminat, a
gradului de protectie a lampilor, precum si a modului de montare (pe siruri,etc.) este realizata in
antemasuratoare si pe planuri
- Se interzice montarea directa a corpurilor de iluminat incandescente pe materiale
combustibile.
- Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.
- Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta intre faza si nul.
- Corpurile de iluminat la care este prevazuta prin proiect racordarea la instalatia de
protectie se vor racorda la nulul de protectie din tabloul de alimentare, nulul de protectie fiind
racordat la instalatia de legare la pamant. Racordarea la nulul de protectie a tabloului se va face
printr-un singur conductor, diferit de cel al nulului de lucru, conductor care va fi obligatoriu din
cupru indiferent de cazul in care alimentarea este prevazuta in cablu (al treilea conductor al
cablului) sau in cazul folosirii conductelor izolate in tuburi de protectie (STAS E616).
- in birouri se vor instala circuite electrice in cabluri electrice.
- In zonele cu temperaturi sub 0C se vor folosi materiale rezistente la temperaturi scazute.
In exterior se vor folosi cabluri montate subteran la 0.8m adancime.
Tablouri electrice
1.2. Domeniul de aplicare
Prezentul Caiet de Sarcini se aplica tuturor dulapurilor electrice de joasa tensiune cu functii de
distributie, protectie, actionare, automatizare, interblocare, masura, semnalizare, etc. proiectate.
1.3. Conditii de mediu, functionare si transport
1.3.1. Zona climatica de functionare: N, conform STAS 6535-83 (climat temperat).
1.3.2. Categoria de exploatare: 3, conform STAS 6692-83 (utilizare pe uscat, in incaperi
inchise, cu temperatura nereglata artificial). Nu este permisa existenta condensului in timpul utilizarii.
1.3.3. Altitudinea = 1000 m
Temperatura ambianta : - 10 C +40 C
Amplasare in interiorul cladirii existente.
1.3.4. Agresivitatea mediului: usoara, dulapurile electrice de joasa tensiune sunt destinate sa
functioneze intr-o atmosfera fara radiatii, lipsita de substante - sub forma de pulberi, gaze, aerosoli, etc.
- poluante, explozive, active chimic, active biologic sau bune conducatoare de electricitate.
PARAMETRI ELECTRICI
- Tablourile de joasa tensiune vor putea fi montate cu neutrul in regim TNS
- Tablourile de joasa tensiune vor fi concepute pentru a realiza distributia de 0,4kV, frecventa de
50- 60 Hz.
- Tensiunea de serviciu: Us = (90+110)% Un
- Grad de protectie : IP 44 pentru tablouri cu usa plina sau transparenta
- Posibilitate de extindere ulterioara
- Conexiuni accesibile fata pentru control usor si evolutivitate totala
Gradul de protectie al tablourilor electrice de joasa tensiune este determinat de gradul de
protectie al carcasei combinat cu gradele de protectie ale aparatelor si dispozitivelor montate aparent.
Tabloul general de distributie va fi :

- construit din tabla de otel tratata anticoroziv


- posibilitate de extindere ulterioara
- conexiuni accesibile fata pentru control usor si evolutivitate totala
- inaltime max 2200 mm
- tablourile generale de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si
racordare standard si testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari de
tip , conform normei SR EN 60439.1
CONDITII TEHNICE
Executia dulapurilor electrice de joasa tensiune
Anvelopele si plastroanele tablourilor joasa tensiune vor fi constituite din tole de otel
electrozincate sau material izolant ignifugat. Cele din tole de OL vor avea o imbracaminte
anticoroziva de pudra epoxi-poliester polimerizata la cald. Tablourile joasa tensiune vor permite
realizarea unui montaj simplu si sigur al sistemului de bare, al aparatajului si al racordurilor lor,
gratie suporturilor si ecranelor de protectie specifice fiecarei functiuni. Tablourile de joasa tensiune
se vor putea asocia in latime ( si inaltime : cele pana la 1250 A ), si vor putea primi una sau doua
ghene laterale pentru bare, cabluri sau borne.
- anvelopele tablourilor vor fi demontabile pentru a usura eventualele interventii.
Sistemul de constructie va propune un ansamblu functional complet alcatuit din elemente
prefabricate modulare, pentru montajul aparatelor de protectie, masura si de control.
Tablourile vor fi structurate in zone dedicate pentru :
- racordarea aparatelor de sosire
- distributia de putere
- aparataj si repartitie
- racordarea aparatelor de plecare.
Dulapurile vor fi totdeauna prevazute cu capace de protectie decupate care lasa libere numai
manerele de manevra ale aparatelor, pentru a asigura protectia personalului de exploatare si
intretinere, la deschiderea usilor. Protectii interne vor interzice contactele directe, accidentale, cu
partile aflate sub tensiune pana la bornele amonte ale aparatelor de plecare.
Un set de bare va putea fi instalat pe intreaga inaltime a tabloului pentru a usura racordul
aparatelor si a permite eventuale modificari.
Pentru alimentarea unui rand de aparate modulare , omogene sau nu, vor fi folositi
repartitori de curent, izolati, asigurandu-se echilibru pe faze in orice moment.
In fiecare tablou electric va fi prevazut un spatiu de rezerva echipat cu toate
elementele necesare pentru amplasarea si racordarea de noi aparate modulare.
Dulapurile electrice de joasa tensiune se executa conform detaliilor din documentatia tehnicoeconomica (eventual corectata de catre atelierul de executie in acord cu tehnologia acestuia, dar numai
cu acordul scris al proiectantului si beneficiarului).
Confectia metalica si amenajarile interioare si exterioare aferente panourilor electrice de joasa
tensiune, trebuie sa corespunda tipului, gradului de protectie si dimensiunilor indicate in documentatia
tehnico-economica.
Toate dulapurile electrice de joasa tensiune vor fi prevazute cu dispozitive auxiliare:
- de inchidere a usilor (zavoare cu cheie triunghiulara, broasca tip YALLE cu cheie unica
pentru toata cladirea, balamale de tip ascuns).
- de manipulare si transport (inele de ridicare - dimensionate
corespunzator greutatii
dulapurilor electrice de joasa tensiune).
Aparatele, reperele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa corespunda
prevederilor documentatiei tehnico-economice, atestarea calitatii acestora facandu-se pe baza
certificatelor de calitate emise de firmele fabricante.

Montajul aparatelor, reperelor si subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de conectori


si realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnico-economica asigurand un nivel optim
de utilizare a dulapurilor electrice de joasa tensiune (d.p.d.v. al montajului la locul de exploatare,
conectarii exterioare, intretinerii).
Barele conductoare
Barele conductoare de curent, neizolate sunt din Cu electrotehnic, avand sectiunile indicate in
proiect sau calculate conform STAS 7944-79 pct. 7.5 ( 0 amb. = 35oC, 0 bare = 65oC).
Barele generale L1, L2, L3 sau (+), (-) se fixeaza pe izolatori din materiale electroizolante.
Distanta dintre izolatori se va alege din tabele, in functie de curentul de scurtcircuit de scurta durata
Icw: ( kA/ 1 sec. ), calculat in punctul de alimentare al tabloului.
Conexiunile
Conexiunile electrice se realizeaza cu conductoare din cupru multifilar izolat in PVC, cu
sectiunile inscrise in schemele monofilare sau dimensionate pentru consumatorii indicati, avand
urmatoarele culori:
- circuite principale c.a. sau c.c : negru
- circuite secundare c.a./c.c.
: rosu/albastru
- nul de lucru N
: alb / albastru
- nul de protectie PE, PEN
: verde-galben
Circuitele secundare din cadrul aceluiasi panou electric de joasa tensiune la tensiuni si/sau cu
functiuni diferite se vor cabla cu culori distincte de culorile de baza.
Pentru conectare, capetele conductoarelor se prelucreaza functie de tipul bornei si/sau
indicatiilor din catalogul fabricantului de aparate. Capetele dezizolate se conecteaza direct sau
utilizandu-se elemente auxiliare de conectare sertizate pe conductoare (papuci, mansoane). Cositorirea
capetelor conductoarelor este strict interzisa.
Conductoarele se inscriptioneaza la capete cu simbolul aparatului si bornei la care se
conecteaza capatul respectiv, conform STAS 9638-74, pct. 2.4.1.1.
Etichete si inscriptionari
In documentatia dulapurilor electrice de joasa tensiune sunt prevazute etichete care definesc
unitatea (tablou, dulap, etc.) functiile unor aparate (masura, comanda, protectie, etc.) si destinatia unor
circuite de distributie. Aceste etichete pot fi confectionate din materiale plastice (PVC, polimetacrilat
de metil, etc.) sau metal (Al, Cu). Inscriptionarea se realizeaza prin diverse procedee: pantografiere (pe
mase plastice sau metal), metalografie sau eloxare (pe suprafete metalice). Etichetele din mase plastice
se inscriptioneaza pe verso si se vopsesc cu culorile din tabelul 1:
TABEL NR. 1
================================================================
INSCRIPTIONARE
FOND
ETICHETA
================================================================
Avertizare pericol
Rosu
Galben
Definirea unitatii, functiile aparatelor
Alb
Negru
Destinatii circuite - forta
Albastru
Alb
- lumina
Rosu
Alb
- iluminat de siguranta
Verde
Alb
==========================================================

Pe amenajarile interioare ale dulapurilor electrice de joasa tensiune (contrapanouri, traverse, usi, etc.)
langa fiecare aparat se inscriptioneaza simbolul aparatului respectiv in conformitate cu schemele
electrice.
Pe carcasele aparatelor ce se demonteaza pentru transport se inscriptioneaza simbolul
panourilor electrice de joasa tensiune./simbolul aparatului respectiv.
Dulapul electric de joasa tensiune trebuie sa asigure corecta functionare a instalatiei ce o
deserveste, in conformitate cu documentatia tehnica.
Caracteristici privind Intreruptoarele automate de putere
Intreruptoarele automate de putere vor corespunde standardelor SR EN 60947-1 si 2 sau
standardelor derivate din acestea . Intreruptoarele vor avea un nivel de tensiune de utilizare 690V
c.a. (50/60 Hz). Nivelul de tensiune de izolare va fi de 1000V c.a. (50/60 Hz).

Limitare, selectivitate, anduranta


Intreruptoarele vor avea un caracter foarte limitor: la o tensiune de retea de 400V, solicitarea
termica maxima (I2t ) la scurtcircuit va fi limitata la:
106 A2 s pentru calibre < 250A,
5 x 106 A2 s pentru calibre < 630A.
Proprietatile de limitare de mai sus permit sa se optimizeze filiatia cu intreruptoarele de tip
turnat in rasina, sau modulare, situate in aval.
Intreruptoarele in carcasa turnata vor fi echipate cu un dispozitiv independent de
declansatorul magnetotermic sau electronic, care sa provoace declansarea la curenti de scurtcircuit
de foarte mare valoare.
Intreruptoarele in carcasa turnata al caror curent nominal este egal cu calibrul
declansatorului trebuie sa asigure o selectivitate la curent de defect cel putin pana la 35 kA, cu orice
intreruptor din aval si al carui curent nominal este < 0,4 ori decat cel al intreruptorului considerat.
Intreruptoarele in carcasa turnata vor avea o anduranta mecanica si electrica cel putin egala
cu de 3 ori cea ceruta de norma CEI 947-2.
Auxiliare, accesorii
-comanda directa va permite numai 3 pozitii stabile ale mecanismului de declansare: ON,
OFF, SD.
- pozitia contactelor principale va fi indicata prin pozitiile (I), (O) de pe fata anterioara a
telecomenzii; sectionarea prin intrerupere vizibila se va pastra.
Intreruptoarele in carcasa turnata trebuie sa permita adaptarea pe loc in deplina siguranta a
auxiliarelor si accesoriilor cum ar fi declansatoare voltmetrice, contacte de semnalizare:
-acestea vor fi separate de circuitele de forta,
-toate auxiliarele si accesoriile electrice vor fi echipate cu placi de borne si vor fi de tip
inclipsabil,
-toate auxiliarele si accesoriile vor fi comune pentru tot ansamblul gamei de intreruptoare,
-reperajul si amplasarea auxiliarelor se va inscriptiona prin gravare pe carcasele
intreruptorului si ale auxiliarelor,
-adaugarea auxiliarelor nu va antrena o marire de volum a aparatului.
Functiuni de protectie
Generalitati

Intreruptoarele in carcasa turnata pana la 250 A vor fi echipate cu declansatoare complet


interschimbabile:
-fie alcatuite dintr-un declansator termic care sa asigure protectia la suprasarcini si dintr-un
declansator magnetic pentru protectia la scurtcircuite,
-fie electronice.
Intreruptoarele in carcasa turnata mai mari de 250A vor fi echipate cu declansatoare
electronice interschimbabile.
Intreruptoarele in carcasa turnata trebuie sa fie conforme anexei F din CEI 947-2 si in
special in ceea ce priveste: masura valorilor eficace ale curentilor
si compatibilitatea
electromagnetica. Toate componentele electronice si elementele magnetotermice vor fi reglabile;
accesul la reglajele pragurilor va fi sigilabil. Reglajul protectiilor se va face simultan pe ansamblul
polilor.
Protectia (declansatorul) magnetotermica (pana la 250A)
Caracteristici:
-Pragul protectiei la suprasarcina (termica) reglabil,
-Pragul protectiei magnetice- fix pentru In< 200A,
-reglabila de 5 pana la 10xIn pentru In > 200A
Unitatea de control (declansatorul) electronic
Caracteristici :
Protectia la suprasarcina (LR):
-Ir reglabil prin diviziuni de la 40% la 100% din calibrul nominal al declansatorului.
Protectia la scurtcircuit:
-Im reglabil de la de 2 ori pana la de 10 ori curentul de reglaj termic (Ir),
- temporizare fixa de 40 ms.
Protectie instantanee la scurtcircuit:
-prag fix intre 11 si 19 In.
Functiuni de semnalizare si control: urmatoarele functiuni vor fi integrate de la bun inceput in
declansatorul electronic:
-semnalizarea sarcinii prin LED-uri: la 90% Ir:LED aprins, la 105%Ir: LED care palpaie.
-priza de test
Va fi prevazuta o priza de test pentru a permite verificarea partii electronice si a mecanismului de
declansare cu ajutorul unui dispozitiv exterior.
Unitatea de control (declansatorul) electronic universal ( peste 400A)
Caracteristici:
Protectia la suprasarcina:
-Pragul Ir reglabil prin 32 diviziuni de la 40% la 100% din calibrul nominal al
declansatorului,
-temporizare reglabila prin 5 diviziuni.
Pragul de declansare va fi la 1, 2Ir iar pragul de nedeclansare in 2 ore la 1,05 Ir.
Protectia la scurtcircuit:
-Pragul Im reglabil de la de 2 ori pana la de 10 ori curentul de reglaj termic (Ir),
- temporizare reglabila prin 4 diviziuni cu I2t ON sau OFF.
Protectie instantanee la scurtcircuit:
-reglabila intre 1,5 si 11 In.
Functiuni de semnalizare

Urmatoarele functiuni de comanda vor fi integrate de la bun inceput in unitatea de control:


-controlul sarcinii la 4 nivele al lui Ir: 60%, 75%, 90% led aprins, 105% led care palpaie.
-priza de test: va fi prevazuta o priza de test care sa permita verificarea functionarii partii
electronice si a mecanismului de declansare cu ajutorul unui dispozitiv exterior.
CONDITII DE INCERCARE A TABLOURILOR ELECTRICE
Toate tablourile electrice executate conform prezentului caiet de sarcini sunt, in mod
obligatoriu, testate prin incercari:
- de tip
- individuale .
Incercarile de tip au ca scop sa verifice ca toate dulapurile electrice de joasa tensiune, de un
anumit tip sau model sa prezinte aceleasi caracteristici constructive si functionale. Incercarile de tip,
conform : SR EN 60439.1 sunt urmatoarele :
- verificarea limitelor de incalzire
- verificarea proprietatilor dielectrice
- verificarea de tinere la curenti de scurtcircuit
- verificarea eficacitatii circuitului de protectie
- verificarea distantelor de izolare si a distantelor de izolare pe suprafata
- verificarea functionarii mecanice
- verificarea gradului de protectie.
Incercarile de tip se vor efectua conform dispozitiilor SR EN 60439.1 iar rezultatele
incercarilor trebuie, sa respecte prevederile aceluiasi standard.
Incercarile individuale , conform SR EN 60439.1 cuprind :
- verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual incercarea functionarii electrice
- incercarea dielectrica
- verificarea masurilor de protectie si a continuitatii circuitului de protectie.
Efectuarea incercarilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de materiale si
individuale de fabricatie. Aceste incercari se executa pe fiecare dulap electric de joasa tensiune inainte
de livrare.
Constructorul va controla tablourile electrice de joasa tensiune si dupa operatiunile de transport
si instalare, in vederea inlaturarii eventualelor deteriorari.
MARCARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE
Marcare
Fiecare dulap electric de joasa tensiune contine o eticheta pe care sunt marcate urmatoarele
date:
- numele producatorului sau marca inregistrata
- tip, numar de serie si anul de fabricatie
- SR EN 60439.1
- tensiunea nominala (*)
- curent nominal (*)
- limite de functionare
- curent de tinere la scurtcircuit
- grad de protectie
- masuri pentru protectia persoanelor
- masa, forme de separare interioara
- denumire sau simbol (daca exista in proiect)
(*) = Tensiunea si curentul nominal sunt obligatorii numai pentru dulapurile electrice de joasa tensiune
de distributie.

Ambalare
In vederea transportului, fiecare tablou electric de joasa tensiune (sau tronson conf. pct.
3.1.1.3.) se ambaleaza in husa de PVC. Aparatele sensibile (in majoritate cele de panou) se demonteaza
din dulapurile electrice de joasa tensiune, se ambaleaza in ambalajul original si se transporta separat.
Montajul la beneficiar a aparatelor transportate separat se va face de catre firma constructoare a
tabloului.
Transport
Transportul se realizeaza cu mijloace auto de catre beneficiar sau fabricant conform clauzelor
contractuale. Inainte de transport se verifica ambalajul si se iau
toate masurile ca unitatile panourilor electrici de joasa tensiune sa fie asezate in
pozitii convenabile si asigurate impotriva socurilor si vibratiilor.
Depozitare
Se realizeaza intotdeauna prin grija constructorului si a beneficiarului in incaperi inchise, ferite
de intemperii si radiatii solare directe, cu atmosfera neutra lipsita de umezeala excesiva, gaze si
aerosoli corozivi, cu temperatura cuprinsa intre -10 si +30oC.
PUNERE IN FUNCTIUNE
Firma executanta a tablourilor va asigura asistenta tehnica la punerea in functiune a dulapurilor
electrice de joasa tensiune.
La tablourile generale, centrala termica, beneficiarul nu va pune sub tensiune dulapurile
electrice de joasa tensiune fara asistenta tehnica din partea furnizorului de tablouri.
DOCUMENTE INSOTITOARE LA LIVRARE
La livrarea panourilor electrice de joasa tensiune sunt insotite de:
- certificat de calitate
- certificate de calitate si garantie ale aparatelor componente
- inventar de livrare (inclusiv pentru aparatele demontate)
- buletin de incercari emis de fabricantul dulapurilor electrice de joasa tensiune
conform prezentului caiet de sarcini
- proces-verbal de receptie intre constructor, beneficiar si furnizor.
CAP IV.

ORDINEA EXECUTARII LUCRARILOR

1.Studierea documentatiei de executie,respectiv confruntarea acesteia cu situatia din teren.


2.Verificarea cantitativa si calitativa a materialelor ce urmeaza sa fie utilizate in lucrare.
3.Verificarea cantitativa si calitativa a sculelor si dispozitivelor de lucru si a echipamentului
de protectie.
4.Trasarea instalatiei.
5.Montarea consolelor,diblurilor si a elementelor de fixare.
6.Executarea sliturilor pentru montarea tuburilor
7.Montarea tuburilor de protectie si a dozelor . Se va respecta urmatoarea ordine a fazelor
tehnologice:
verificarea si indreptarea tuburilor
identificarea dupa plan a pozitiei aparatajului electric
masurarea,insemnarea si taierea tuburilor la masura
netezirea capetelor tuburilor dupa taiere

umplerea tuburilor cu nisip (pentru tuburi metalice)


incalzirea,indoirea si racirea tuburilor
verificarea diametrului curbelor si golirea nisipului
confectionarea mufelor
montarea tuburilor si fixarea lor de armatura cu etrieri metalici (pentru tuburi
montate in betonare)
astuparea etansa a capetelor libere ale tuburilor, cu hirtie in vederea protejarii
infundarii tuburilor la turnarea betonului (pentru tuburi montate in betonare)
executarea golurilor pentru doze la instalatia ingropata
prepararea mortarului de ipsos (la zidarie de BCA, caramida)
montarea dozelor
imbinarea tuburilor in doze
fixarea etansa a capacelor la doze
8.Montarea traseelor prefabricate de canale de cabluri.
9.Montarea cablurilor aferente instalatilor electrice.
10.Montarea tablourilor de distributie.
11.Executarea legaturilor electrice
12.Montarea aparatelor de conectare.
13.Montarea corpurilor de iluminat
modul de fixare
inaltimi de montaj
distantele pina la elementele de constructie
existenta tuturor aparatelor prevazute in proiect
modul si calitatea executarii legaturilor
existenta etichetelor,inscriptiilor de marcare prevazute in proiect
La instalatia de iluminat se va verifica:
functionarea corecta a instalatiilor si functionarea sectionata a acestora
existenta aparatajului de aprindere
modul de fixare al lampilor

CAP V.

VERIFICARI SI PROBE NECESARE

- Probele de garantie se fac obisnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalatiilor in


exploatare, in vederea verificarii parametrilor si performantelor din proiect. Se executa de catre
organizatia de exploatare, singura sau cu ajutorul altor intreprinderi de speciafitate si in prezenta
delegatiilor executantului si furnizorilor de echipamente (dupa caz).
- Daca rezultatele probelor arata ca instalatia nu realizeaza parametrii garantati, clientul are
dreptul sa ceara remedierea defectelor, daune de la furnizor sau chiar respingerea furniturii.
- Daca probele de garantie se termina cu succes, se efectueaza receptia contractuala a
echipamentelor si instalatiilor, incheindu-se un proces-verbal, prin care se confirma ca furnizorii si
executantii si-au indeplinit cantitativ si calitativ obligatiile asumate; in cazul ca raman sau apar
unele deficiente nerezolvate in perioada de garantie, se vor prevedea in proces-verbal modul si
termenul de rezolvare, precum si sarcinile ce revin furnizorului, executantului si clientului in acest
scop.
- Daca la sfarsitul perioadei de garantie nu exista litigii, se inchide de catre client cu
delegatii furnizorului si ai executantului un proces-verbal de receptie definitiva, in care se trec
rezultatele probelor de garantie si se confirma ca deficientele consemnate in procesul-verbal de
receptie provizorie, de receptie contractuala sau in cursul perioadei de garantie au fost remediate.
- Verificarea instalatiilor in timpul executiei si inaintea punerii in functiune se executa
conform normativelor C 56, NP I7/2011 si prevederilor din Re-Ip30. Punerea sub tensiune se face
numai dupa verificarea ei de catre furnizorul de energie electrica, conform regulamentului PE.932.
- Pe parcurs se vor face verificari de catre personal autorizat pentru instalatiile ce se

ingroapa.
- Pe faze de lucrari, se vor face verificari la:
- incheierea unei faze;
- continuitati electrice;
- rezistenta electrica de dispersie.
- In caz ca verificarile de mai sus nu indeplinesc conditiile prevazute, se vor lua masuri
pentru remedierea lor, urmand verificarea fazelor.
- La receptia preliminara se vor efectua:
- verificarea in prezenta comisiei de receptie;
- intocmirea si predarea documentatiei de catre constructor, beneficiarului.
- Se vor verifica pe teren urmatoarele:
- respectarea proiectului in executie;
- materialele folosite;
- realizarea protectiei impotriva solicitarilor mecanice si a coroziunii;
- existenta pieselor necesare cu privire la lucrarile ascunse.
Verificari de efectuat pe tot parcursul executarii lucrarilor:

toate aparatele si materialele vor fi verificate pentru a corespunde caracteristicilor din


proiect si calitatii functionale garantate de fabrica furnizoare
materialele ( conducte,tuburi,cabluri ),aparatele si echipamentele electrice vor fi verificate
scriptic,vizual si dupa caz prin masuratori de sondaj cu ocazia preluarii din magazia de
materiale. La cabluri si conducte se va verifica continuitatea electrica pe fiecare colac
inainte de pozare.
incercarile cablurilor la receptie sau in etape intermediare, inainte de montaj se face conform
indicatiilor furnizorului de cabluri (standarde, norme interne, caiete de sarcini etc.);
incercarile dupa montaj si in timpul exploatarii se fac conform Normativului de incercari si
masuratori la echipamente si instalatii electrice PE-116.
Dupa verificarea continuitatii
electrice pe fiecare faza se vor verifica si eventualele scurt circuite intre faze.
Inainte de a incepe montarea elementelor unei instalatii electrice se va verifica vizual sau
prin masurare daca lucrarile de constructii aferente corespund cu prevederile din proiect si
din norme.
La locurile trasate pentru elementele de sustinere a instalatiilor electrice ( console,bratari )
se va verifica prin masuratori daca au fost respectate,prevederile cu privire la
distante,dimensiuni,executie.
Verificari pe faze de lucrari.
se va verifica etansietatea dozelor
se va verifica la circuite rezistenta de izolatie intre conducte si pamint
instalatia de protectie prin legare la pamint sau la nul va fi verificata dupa montarea
receptorilor
verificarea eficientei instalatiei de protectie se face dupa punerea sub tensiune a instalatiei
La verificarea instalatiei tablourilor electrice se va controla:
aparatele de protectie de comanda de separare, elementele de conectare, etc., circuitele de
intrare si plecarile din tablourile de distributie se eticheteaza clar si vizibil astfel incit sa fie
usor de identificat pentru manevre,reparatii si verificari
manetele de pe tablouri,care trebuie manevrate in caz de incendiu sau calamitate se
marcheaza distinct vizibil si clar astfel incit sa poata fi identificate rapid la necesitate
tablourile se monteaza vertical si se fixeaza singur pentru a evita vibratiile
tablourile si stelajele lor se protejeaza impotriva coroziunii prin vopsire cu hammershlag
sigurantele fuzibile se folosesc numai cu fuzibile calibrate si in executie inchisa

legatura electrica intre mai multe socluri de siguranta se dimensioneaza pentru cel mai mare
curent de regim posibil in circuitele electrice racordate.
se verifica functionarea intrerupatoarelor cu protectie diferentiala prin butonul de testare
special prevazut pe aparat.
Instalatie de protectie
piesa de separatie existenta la care se racordeaza instalatia va fi zincata, iar suprafetele de
contact ale conductelor se vor zinca sau cositori
suprafetele imbinate prin sudura ale instalatiei de protectie se vor proteja prin aplicarea unui
strat de vopsea anticoroziva, bitum.

CAP VI.

NORMATIVE, PRESCRIPTII STANDARDE IN VIGOARE

NP-I7-2011

Normativ pentru proiectarea si executarea


instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1.000V.c.a.
si 1.500 V.c.c. ;

NP-061-02

Normativ pentru proiectarea si executarea


sistemelor de iluminat artificial din cladiri ;

NP-062 - 02

Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat


rutier si pietonal;

NTE 007/08/00

Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor


de cabluri electrice ;

PE 155-1992

Normativ pentru proiectarea si executarea


bransametelor electrice pentru cladiri civile ;

Norme tehnice orivind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare


civila in subsolul constructiilor noi.
Legea 10/1995

Legea privind calitatea in constructii ;

Legea nr. 319/2007

Privind securitatea si sanatatea muncii si normele


metodologice de aplicare ;

Legea nr.307/2006

Privind apararea impotriva incendiilor ;

Legea 608/01

Privind evaluarea conformitatii produselor ;

P 118-1999

Normativ de siguranta la foc a constructiilor ;

Legea 235/1996 completata si modificata cu legea 358/2002, cu legea


486/2006 si 474/2006
Instructiuni proprii interne pentru securitatea si sanatatea muncii pentru
transportul si distributia energiei electrice conform deciziei Electrica nr.
222/2007 ;
Ordin MI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare
mpotriva incendiilor;

Ordin MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a


scenariilor de securitate la incendiu ;

C 300/94

Normativ de prevenire a incendiilor pe durata


executarii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora ;

C 56/2003

Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de


constructii si a instalatiilor aferente ;

HGR 264/1999

Regulament de receptie a lucrarilor de constructii


si instalatii electrice aferente acestora ;

IEC 947/1

Aparataj de joasa tensiune ;

IEC 446

Identificarea conductoarelor prin culori sau repere


numerice ;

IEC 439 I-92

Echipamente de joasa tensiune supuse incercarilor


de tip integral si partial ;

SR CEI 60364 4 41 :1996

Instalatii electrice ale cladirilor. Partea 4 : Masuri


de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul
41 : Protectia impotriva socurilor electrice ;

SR CEI 60364 4 42 :1996

Instalatii electrice in constructii. Partea 4 : protectia


pentru asigurarea securitatii. Capitolul 42 :
Protectia impotriva efectelor termice ;

SR CEI 60364 4 473 :1997

Instalatii electrice in constructii. Partea 4 : Masuri


de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul
47 : Aplicarea masurilor de protectie pentru
asigurarea securitatii. Sectiunea 473 : Masuri de
protectie impotriva supracurentilor ;

SR EN 61140/2002

Protectia impotriva socurilor electrice. Aspecte


generale in instalatii electrice in constructii ;

SR EN 60 439.1 2002

Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea


1 : Ansamblul prefabricat de aparataj de joasa
tensiune si ansamblul derivat dintr-un ansamblu
prefabricat de aparataj de joasa tensiune ;

SR 6646-1 : 1997

Iluminatul artificial. Conditii tehnice pentru


iluminatul interior si din incintele ansamblurilor de
cladiri ;

SR 6646-2 :1997

Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul


spatiilor de lucru ;

SR EN 60598-21 :2001
STAS 6865-89

Corpuri de iluminat. Partea 2 : Conditii speciale.


Sectiunea 22 : Corpuri de iluminat pentru iluminatul
de sigurnta ;
Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii
electrice fixe ;

SR EN 50086-1 :
2001

Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii


electrice : Partea 1 : Reguli generale ;

SR EN 50086-21 :2002

Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii


electrice : Partea 2-1 :Prescriptii particulare pentru
sisteme de tuburi de protectie rigide ;

SR EN 50086-23 :2002

Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii


electrice. Partea 2 3

SR EN ISO 14644
1-5
STAS 10413/1

Norme pentru camere si medii controlate

STAS 14644 / 1-4

Unelte electrice portabile. Conditii tehnice generale


si montare ;
Proiectarea instalatiilor electrice pentru camere
curate si medii controlate asociate

Prescriptii particulare pentru sisteme de tuburi de protectie flexibile:


SR EN
60529 :1995

Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod


IP) ;

SR EN 609471 :2001

Aparataj de joasa tensiune. Partea 1 : Reguli


generale ;

SR EN 609472 :2001

Aparataj de joasa tensiune. Partea 2 :


Intrerupatoare automate ;

SR EN 609473 :2001

Aparataj de joasa tensiune. Partea 3 :


Intrerupatoare, separatoare, intrerupatoareseparatoare si combinatii cu fuzibile ;

IEC 61557 8 /
BSEN 61557-8

Electrical safety in low ditribution systems up to


1000Va.c. and 1500 Vd.c. Equipment for testing,
measuring or monitoring of protective measures ;

Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este limitativa, executantul avand obligatia sa


cunoasca toate actele normative in vigoare.
CAP VII.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pentru prevenirea accidentelor de munca, la executarea instalatiilor interioare se vor respecta


urmatoarele prescriptii:

norme de protectia muncii pentru instalatii PE 119/82

instructiuni generale de protectia muncii pentru unitatile MEE PE 006/81


prescriptia PE 119/82-privind protectia muncii in instalatiile electrice
La executia instalatiei electrice se vor folosi urmatoarele categorii de mijloace de protectie:
mijloace de protectie electroizolanta care au sa scop protejarea personalului impotriva
electrocutarilor prin izolarea fata de portile aflate sub tensiune
mijloace de protectie cu rolul de a verifica prezenta sau lipsa de tensiune
mijloace de protectie cu rolul de a asigura personalul contra aparitiei accidentelor, a
tensiunii la locul de munca
mijloace de protectie cu rolul de a delimita fizic zonele protejate si zonele de lucru in
scopul prevenirii accidentelor
mijloace de protectie cu rol de avertizare vizuala cu caracter de interdictie
mijloace de protectie contra actiunii arcului electric a produselor de ardere, a
traumatismelor, a actiunii agentilor chimici

CAP VIII.
MODUL DE RESPECTARE A EXIGENTELOR DE PERFOMANTA
PRIVIND CALITATEA CONSTRUCTIILOR PE TIMPUL EXECUTIEI SI
EXPLOATARII IN CADRUL INSTALATIILOR ELECTRICE PROIECTATE

Criteriul de performanta A. Rezistenta mecanica si stabilitate


a. fixarea tuburilor si cablurilor si electrice pe verticala si orizontala se face cu respectarea
Normativelor NP I7-2011 si NTE 007/08.
b. la pozarea cablurilor se va avea in vedere respectarea razelor de curbura si punctelor de fixare in
vederea eliminarii riscului de deteriorare se modificari de pozitie;
c. la materialele si aparatele electrice utilizate se va urmari lipsa deteriorarilor susceptibile sa
provoace accidente, deteriorari si uzura ulterioara.
d. se vor monta materiale (cabluri, bare, izolatoare, etc) si aparate care sa corespunda din punct de
vedere stabilitatii la scurtcircuit, din punct de vedere termic si electromagnetic.
e. solutiile adoptate la executie pentru fixarea echipamentelor, aparatelor, cablurilor si tuburilor de
protectie, nu trebuie sa afecteze rezistenta elementelor de structura.
In acest sens s-au prevazut goluri de traversare si piese metalice inglobate in elemente de
constructie.
f. se au in vedere masurile de protectie antiseismica prin:
- amplasarea la exteriorul cladirii a grupului electrogen.
- asigurarea impotriva deplasarilor si rasturnarilor, prin fixare de pardoseala si pereti de
beton a echipamentelor si tablourilor electrice;
- se vor monta tuburi de protectie flexibile la traversarea circuitelor prin rosturile de dilatatie
a cladirii.
Criteriul de performanta B: Siguranta la incendiu
Din punct de vedere al riscului de izbucnire a unui incendiu, se vor lua urmatoarele masuri de
protectie:
montarea echipamentelor, aparatelor si circuitelor pe elemente incombustibile si
acolo unde nu este posibil se vor lua masuri de izolare si protectie suplimentare

(carcase si doze metalice, tuburi de protectie metalice, strat de tencuiala de minim 1


cm, suport izolator, distantoare), utilizarea de cabluri CYYF, etc;
realizarea instalatiilor in conformitate cu riscul de incendiu;
prevederea unei instalatii de protectie impotriva trasnetului;
prevederea de protectii la scurtcircuit si suprasarcina pentru eliminarea riscului de
producere a incendiului in cadrul instalatiilor electrice;
prevederea de descarcatoare de supratensiuni atmosferice la nivelul tablourilor
generale, pentru elminarea riscului de foc si deteriorare in caz de trasnet;
prevederea de aparataj de comutatie omologat, care asigura presiune de contact
confor normelor, pentru eliminarea supraincalzirii locale;
prevederea de protectie diferentiala pe circuitele de prize pentru evitarea pericolui de
foc, cauzat prin defect de izolatie;

Din punct de vedere al reactiei la izbucnirea focului, pentru instalatiile si materialele din instalatiile
electrice, se vor lua urmatoarele masuri de protectie:

utilizarea de cabluri cu intarzaiere marita la propagarea focului (la instalatiile


normale) si rezistente la foc in cazul celor care asigura alimentarea si comanda
instalatiilor de stingere a incendiului, precum si detectia si alarmarea in caz de
incendiu;
utilizarea de carcase din materiale incombustibile la executia tablourilor electrice;
utilizarea de materiale speciale (exemplu spume exfoliante cu rezistenta la
propagarea focului), la traversarea circuitelor (cabluri, bare, etc) din incaperile
echipamentelor si tablouruilor electrice, catre alte spatii;
prevederea unei instalatii de detectare si alarmare la incendiu, cu translaterea
semnalului la insspectoratul local pentru situatii de urgenta;
prevederea unui iluminat de siguranta pentru evacuare si localizare hidranti de
incendiu;

Din punct de vedere al dotarilor cu mijloace de interventie in caz de incendiu, sunt prevazute
urmatoarele masuri de protectie :
.
dotarea compartimentelor aferente postului de transformare, tabloului general de
joasa tensiune, grupului electrogen cu stingatoare portabile cu praf si bioxid de
carbon, amplasatte la locuri vizibile;
instalatii de forta si comanta ale echipamentelor care asigura stingerea incendiului,
inclusiv butoane manuale de alarmare, amplasate pe caile de circulatie si evacuare;
montarea de dispozitive de manevra pentru scoaterea de sub tensiune a instalatiilor
electrice, in cazul izbucnirii iunui incendiu si anume manete de actionare la
tablourile electrice, amplasate in locuri cu acces facil din exteriorul cladirii sau
botoane de comanda declansare de la distanta, cand acest lucru nu este posibil.
Criteriul de performanta C: Igiena, sanatatea oamenilor si economia de energie
Pentru igiena s-au prevazut:
elemente comode pentru actionarea manuala a apartelor electrice;
masuri constructive corespunzatoare pentru intretinerea instalatiilor (montaj ingropat
sau in plafoane false, accesibilitate comoda la circuite, cabluri, aparataj izolat, etc.),
pentru eliminarea depunerilor de praf, care pot fi generatoare de scurcircuit.
dotare cu materiale corespunzatoare de curatenie.
Pentru protectia mediului si economia de energie s-au luat urmatoarele masuri:

amplasarea tablourilor generale si a grupului electrogen la exteriorul cladirii, pentru


incadrarea in parametrii nivelului de zgomot admisibil anume de maxim 40dB;
prevederea de aparate electrice care nu depasesc in functionare cu mai mult de 5 dB,
nivelul echivalent din incapere, cand acestea nu functioneaza;
amplasarea surselor generatoare de camp electromagnetic (transformatoare, UPS,
bare distributie, etc) in locuri departate de spatiile birourilor, pentru incadrarea
efectului interferentei campului in limitele admisibile;
au fost prevazute in special corpuri de iluminat fluorescente si fluocompacte cu un
consum redus de eenrgie electrica

Pentru sanatatea oamenilor s-au luat urmatoarele masuri:

prevederea iluminatului fluorescent care asigura un nivel ridicat de iluminare pe


planul de lucru corespunzator activitatii si destinatiei spatiului
un grad ridicat de uniformitate a nivelului mediu de iluminare (raport Emin/Emax)
un grad de luminanta corespunzator fiecarui loc de munca, cat si a unei distributii
optime a luminantei in campul vizual (Lmax/Lmed)
prevederea da materiale cu grad redus de poluare, atat in functionarea normala, cat si
in caz de avarie, incendiu, etc.

Criteriul de performanta D. Siguranta in exploatare


Sau luat masuri de protectie a utilizatorului la socurile electrice prin atingere directa si indirecta.
Astfel:
- se vor monta tablouri si aparate, cu carcase, corespunzatoare gradului de protectie
mecanica si de patrundere a apei sau vaporilor de apa, in functie de locul de amplasare al acestora;
- in cadrul tablourilor electrice, se vor lua masuri de protectie impotriva atingerilor directe
ale partilor active, in cazul manevrelor sau interventiilor usoare si verificarilor pe timpul
exploatarii, fara scoatere de sub tensiune;
- se vor monta cabluri si conductoare cu rezistenta de izolatie corespunzatoare, care se va
verifica inainte si dupa montaj;
- pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere directa, ca mijloc principal de
protectie, s-a luat masura de legare la pamant a tuturor elementelor metalice, care in mod accidental
pot fi puse sub tensiune;
- prevederea de aparataj de mica comutatie cu grad ridicat de anduranta;
Ca mijloace suplimentare de protectie s-au prevazut:

montarea in incaperi separate a echipamentelor electrice importante, cum sunt


sursele, tablouri generale si principale de distributie, etc;
prevederea impotriva curentilor de defect a protectiei diferentiale selective, acolo
unde masurile sunt impuse de amplasarea echipamentelor tehnologice, conditiilor de
lucru sau de catre furnizorul de energie electrica;
protectia la suprasarcina si scurtcircuit al circuitelor, prin intrerupatoare automate si
sigurante fuzibile, asigurandu-se selectivitatea protectiilor in cascada de la receptor
spre sursa;
la tablouri si in camerele electrice, se vor monta chei speciale, pentru protectia
impotriva accesului persoanelor neautorizate;
prevederea de descarcatoare de supratensiune, la nivelul tablourilor generale, pentru
eliminarea riscului de deteriorare a aparatelor electrice din cadrul distributiei,
instalatiilor de comanda si automatizare, cat si celor electrocasnice din apartamente;

se vor monta covoare de cauciuc in fata tablourilor electrice, amplasate in camerele


tablourilor generale si principale;
pentru alimentarea de rezerva in cazul intreruperii accidentale a tensiunii din sistem,
s-a prevazut montarea unui grup electrogen de interventie, care asigura functionarea
in conditii normale a receptoarelor vitale si cele prioritare, considerate prin proiect
(pompe si instalatii de stingere incendiu, echipamente de desfumare, iluminat de
siguranta, etc.);
pentru iluminatul de evacuare si localizare hidranti de incendiu, s-au prevazut
corpuri speciale, echiapate cu acumulator propriu si inversor automat se sursa;
prevederea unei instalatii de protectie impotriva efractiei
prevederea unei instalatii de control acces

Criteriul de performanta E: Protectia impotriva zgomotului


Pentru protectia impotriva zgomotului s-au luat urmatoarele masuri:
amplasarea tablourilor generale si a grupului electrogen la exteriorul cladirii, pentru
incadrarea in parametrii nivelului de zgomot admisibil anume de maxim 40dB;
prevederea de aparate electrice care nu depasesc in functionare cu mai mult de 5 dB, nivelul
echivalent din incapere, cand acestea nu functioneaza
Criteriul de performanta E: Economie si izolarea termica
Pentru economia de energie s-au luat urmatoarele masuri:

Intocmit,
ing. G. Bratu

coroborat cu instalatiile functionale, s-au ales receptori cu consumuri reduse de


energie electrica;
s-a asigurat sectionarea circuitelor de iluminat, prin prevederea de comutatoare, care
sa dea posibilitatea utilizatorului sa reduca nivelul de iluminare, la cat este util
activitatii de moment;
s-au prevazut contori de energie electrica, pentru supravegherea consumului;
la dimensionarea circuitelor s-a avut in vedere reducerea pierderilor de energie
electrica, prin alegerea sectiunilor optime cu incadrarea in limitele admisibile ale
caderii de tensiune