Structuri repetitive cu test final

http://informaticasite.ro

Structuri repetitive cu test final
Este codificata, prin instructiunea

do_while.
Evaluatia conditiei se face dupa executia secventei de operatii si determina repetarea secventei sau iesirea din structura Instructiunea

F

conditie

A

Repeta

Structuri repetitive cu test final
http://informaticasite.ro

Sintaxa instructiunii repetitive cu test final
do
{ instructiuni }

while(cond_logica);

Secventa (bloc de instructiuni) se executa cat timp conditia logica este adevarata(expresia genereaza o valoare nenula) Secventa se executa cel putin odata, chiar daca conditia logica nu este indeplinita.

http://informaticasite.ro

EX.

Se afiseaza, pe ecran, cifra minima a unui numar natural nenul

a. Numarul a se citeste de la tastatura. #include<iostream.h> #include<iostream.h> void main() {unsigned int a , min=9,c; cout<< cout<< a= ;cin>>a; ;cin>>a; do {c=a%10; if ( c<min) min=c; a=a/10; }while(a !=0); while(a cout<< cout<< cifra minima= <<min<<endl; <<min<<endl; }

http://informaticasite.ro

Sa se calculeze produsul primelor n nr. naturale. Numarul natural nenul n se citeste din fisierul date.in iar produsul se va afisa in fisierul date.out. Se foloseste o structura repetitiva cu test final.

#include<fstream.h> void main() {ifstream f(³date.in´) ofstream g(³date.out´) unsigned m ,i ,p=1; f>>m; i=1 do { p=p*i; i=i+1; // i++ }while(i<=m); while(i<=m); g<<³produsul primelor´<<m; g<<³numere naturale´<<p; f.close(); g.close();}
http://informaticasite.ro