Sunteți pe pagina 1din 2

Ariile naturale protejate din Republica Moldova

Republica Moldova are un mediu natural bogat din punct de vedere al diversitatii peisajelor si al aspectului
geomorfologic.Diversitatea peisajelor include terenuri de padure, stepa, luncile raurilor, terenuri stancoase, acvatice,
agricole si de alta natura.
In urma exploatarii nechibzuite a acestor terenuri ele au inceput sa degradeze sau, altfel spus , in urma impactului
antropic necontrolat toate componentele naturii - padurile, solurile, apele, stepele, luncile - au inceput sa-si piarda
aspectul si structura lor naturala de alta data. Au inceput sa dispara specii de plante si animale, iar multe din ele au
devenit rare si au nevoie de a fi protejate de stat.
Din cauza degradarii componentelor naturii a devenit necesar sa se ia masuri de protectie a mediului, ca societatea
umana sa foloseasca resursele naturale fara a aduce daune mediului ambiant. Astfel au aparut teritorii care au statut
special de protectie, care poarta denumirea de arii naturale protejate de stat.
Fondul ariilor naturale protejate de stat din Republica Moldova include urmatoarele categorii de obiecte si complexe
naturale:
a) rezervatii stiintifice - 5
b) parcuri nationale - in curs de organizare
c) monumente ale naturii - 1035
d) rezervatii naturale - 63
e) rezervatii peisagistice - 41
f) rezervatii de resurse - 13
g) arii cu management multifunctional-32
h) rezervatii ale biosferei - in curs de organizare
i) gradini botanice - 1
j) gradini dendrologice - 2
k) monumente de arhitectura peisajera - 20
l) gradini zoologice - 1
Cele mai importante arii naturale protejate, care sunt destinate in mod prioritar protectiei mediului, sunt rezervatiile
stiintifice. Acestea sunt: Codru, Iagorlac, Prutul de Jos, Plaiul Fagului, Padurea Domneasca. Ele fac parte din prima
categorie a Uniunii Internationale de Conservare a Naturii si au cel mai strict regim de protectie.
Destinatia acestor rezervatii este de a proteja ecosistemele naturale cu toate componentele mediului din cadrul lor,
care includ specii de arbori, arbusti si alte specii de plante, la fel si specii de muschi, licheni, ciuperci si intregul
complex faunistic. In rezervatiile stiintifice se efectueaza in mod obligatoriu investigatii stiintifice pentru a studia
procesele naturale si elabora bazele stiintifice de protectie a mediului.
Rezervatii stiintifice
Rezervatia stiintifica "CODRU" este o arie naturala protejata de stat de aspect silvic, amplasata in partea centrala a
codrilor seculari ai Republicii Moldova si are o suprafata de 5177 ha.Rezervatia a fost fondata in 1971. Din cele 5177
ha, teritoriul acoperit cu paduri constituie cca 4 666 ha, sau 90%.Predomina arboretele de gorun - cca 1800 ha,
arborete de frasin - aproximativ 1800 ha, arboretele de carpen - 460 ha, de stejar - cca 400 ha .
Se intalnesc pe alocuri si terenuri acoperite cu arboret de fag. Invelisul ierbos este determinat de gradul de inchidere
a coronamentului arborilor si constituie cca 30% din teritoriu. In rezervatie se intalnesc cca 1000 de specii de plante,
dintre care o parte sunt determinate ca specii rare . Din plantele vasculare peste 50 de specii sunt rare. Rezervatia
serveste ca depozit al genofondului padurilor central-europene.
Lumea animala este de asemenea diversa si bogata. Se intalnesc astfel de specii de animale cum sunt cerbul nobil,
cerbul patat, caprioara, mistretul, bursucul, jderul de padure, pisica salbatica, diferite specii de amfibieni, serpi si
pasari. Este de asemenea larg reprezentata clasa insectelor.
Regimul de protectie asigura dezvoltarea populatiilor fiecarei specii de plante si de animale, concomitent contribuie la
cresterea numerica a reprezentantilor fiecarei specii floristice si faunistice.
Rezervatia stiintifica "IAGORLIC"
Rezervatia stiintifica "IAGORLIC" a fost fondata in anul 1988 si are o suprafata de 836 ha. Este amplasata pe malul

stang al raului Nistru la varsarea afluentului sau Iagorlac in apropierea satului Goian.
Teritoriul rezervatiei consta din doua componente naturale principale - un sector de stepa de peste 300 ha si un
sector acvatic reprezentat de golful Goian - de aproximativ 250 ha . Se mai intalnesc sectoare neinsemnate de
padure, de lunca, versanti abrupti etc.
Rezervatia a fost creata in vederea conservarii speciilor de plante si animale specifice conditiilor de stepa si celor
acvatice.
Se intalnesc peste 600 de specii de plante, inclusiv liane, semiarbusti, arbusti. Dintre speciile de arbori predomina
speciile de stejar, carpen, tei, din arbusti - macesul, porumbarul, scumpia si altele.
Complexul faunistic principal este cel din cadrul sectorului de stepa, in care se intalnesc specii de tistari si alte
rozatoare, din clasa reptilelor si amfibienilor se intalnesc diferite specii de serpi, soparle, broaste. Este reprezentata
clasa insectelor si, partial, cea a ornitofaunei (pasarilor). In sectorul impadurit se intalnesc unele specii de padure
cum ar fi caprioara, mistretul, veverita.