Sunteți pe pagina 1din 7

Oferta agregata reprezinta totalitatea bunurilor si a serviciilor oferite intro economie

intro perioada data de timp la un nivel mediu general al preturilor


Oferta agregata este constituita din productia interna si productia importata
AS=P.Interna+P.Importata

Legea ofertei agregate demonsteaza dependenta directa dintre nivelul general al


preturilor si volumului productiei.
Cele doua forme ale ofertei agregate
1.Oferta agregata pe termen scurt- este caracterizata prin faptul ca preturile ramine
constante pe cind curba oferte se afla in crestere
2.Oferta agregata pe termen lung este caracterizata prin faptul ca oferta ramine
constanta pe cind preturile cresc

Curba ofertei agregate se inparte in trei segmente :


1.Zona keynisiana
2.Zona intermediana-Oferta se modifica concomiten cu preturile aceasta este
rezultatul inviorarii economiie care duce la cresterea investitiilor si a costurilor de
productie.Intreprinderele aganjeaza forta de munca suplimentara care ducee la
crestere concomitent si a preturilor
3.Zona clasica-productia a atins volumul maximal resursele devin deficitale cresc
preturile creste venitul populatie si cererea ca rezultat va duce la deficit de produse
unde se vor modifica preturile in economie.

Oferta agregata este influentata de un sir de factori non pret:


1.Pretul resurselor
2.Productia resurselor
3.Taxele
4.Subsidiile
~
Echilibrul economic sistemul economic unei tari este echilibrata atunci cind cererea
agregata este egala cu oferta agregata.

Pentru realizarea echilibrului venitului national este necesar indeplinirea urmatoarelor


conditii:
1.Agentii economici nationali doresc sa consume tot ceau produs
2.La unanumit nivel general al preturilor intreprinerele doresc sa produca un anumit
nivel al venitului national.

Cele 3 modalitati de echilibru al cereri si a ofertei:


1.Presupune miscarea libera intre cererea si oferta care la un anumit moment va
echilibra pretul ceia ce inseamna ca interesele producatorului coincid cu interesele
consumatorului.
2. Este numita cererea inflationista unde cererea este mai mare ca oferta unde va
ducela o majorare a preturilor in economie si va fii promocata o politica de micsorare
a cheltuelelor cit lanivel guvernamental cit si la nivelul menajelor
3.se mai numeste oferta inflationista unde oferta este mai joasa decit cererea unde
statul trebuie sa promovze o politica pentru majorarea productiei

Nivelul de echilibru al productie


Este considerat acel volum de productie fabricat care ne permite sa obinem un venit
suficient pentru a putea efectual toate cheltuele pentru procurarea productiei
fabricate

Dezechilibru se numeste atunic cind oferta si cererea nu sunt egale


Si se manifesta prin doua metode 1:Presiunii cind oferta este prea mare
2 Absorbtia cind cererea este prea mare
Liniile echilibrului de productie
1 line ne caracterizeaza toate cheltuele efectuate de o tarala un anumit nicel al
produselor oferite si cheltuite Cpv+cg+e
A doua line ne arata toate punctele cind cererea si oferta sunt egale

Sistemul financiar bancar cuprinde totalitatea institutilor si a procedurelor de


organizare si funcionare a monedei intrun sitem economic
Sistemul finamciar bancar este alcatuit din 2 componente :
1.Sistemul bancar:
1:Banca centrala
2:Banca comerciala care poate fii de depozit de investitii
2.Sistemul financiar nonbancar este un sistem erarhic unde bancile comerciale se
supun bancii nationale

Caracteristicile banci nationale :


1.Este unica in tara
2.Se subordoneaza puterii legislative
3.Are legaturi directe cu guvernul si alte tari.

Cele 5 functii a bancii nationale sunt:


1.Misiunea monetara
2.Controlarea masei monetare
3.Supravegherea si instruirea institutiilor financiar bancare
4.Banca guvernului
5.Banca bancilor comerciale

Operatiunele efectuate de bancile comerciale :


1.Pastrarea dipozitelor banesti
2.Acordarea creditelor

Piata monetara undese vind si se cumpara bani.

Masa monetara cantitatea de moneda existenta intro economie


Masa monetara ca stoc reprezinta totalitatea instrumentelor banesti de care dispun
agenti economici la un moment dat pentru aefectua o tranzactie
Stocul masei monetare aflate in circulatie se determina cu ajutorul ecuatiei cantitativa
a banilor
Mm=(P*Q)/vcr
Mm masa monetara ca stoc
P-nivelul preturilor
Q- cantitatea bunurilor
Vcr viteza de circulatie

Rata dobinzei depinde de nivelul inflatie in tara


Masa monetara de flux reprezinta masa medie de bani care circula intro economie
Vcr=(P*Q)/Mm

Suficienta monedei intro economie se apreciaza cu ajutorul indicatorului coeficientului


monetizarii
Km(RL)=Mm/(P*Q)=Mm/PIB

Agregati monetari In rm

M0-bani in numerar
M1-m0+depunerile
M2 m1 + depunirele la termeni in lei
M3-m2+ depunirele in valuta

Baza monetara include bani aflati in circulatie si rezervele bancilor comerciale


H=Cr+Roc

Rezervele bancilor comerciale sunt individuale sau obligatorii

Oferta de baii-reprezinta cantiatea monedei existente in economie la un moment dat


pusi la dispozitia utilizarii lor
Oferta monetara include banii in circulatie + bani in cont
M= Cr+B script
Banii in circulatie si banii in cont sunt emisi in sistemul bancar prin mecanisme
diferite
Banii in numerar sunt emisi numai de B nationala cu ajutorul urmatoarelor mecanisme:
1Mecanismul de achizitionare a hirtielor de valoare de stat In cazul deficitului pentru
a acoperi cheltuele necesare statul emite hirtii de valoare ele sunt vindute bancilor
comerciale cu o dobinda
2.Prin procurarea pe piata interna a valutei straine
3.Acordarea de catre banca nationala a creditelor de refinantare bancilor comerciale
Echilibru pietei monetare exprima egalitateacererii si a ofertei de moneda in
economie. Oferta de bani nu este dependenta de rata dobinzaei dar de banii emisi de
catre banca nationala de aceea curba
Banii scumpi se aplica cind creste inflatia care are scopul micsorari cererii de bani prin
scumpirea creditelor.Si se aplica prin urmatoarele politici monetare:
1.rata rezervelor creste
2.rata de refinantare creste
3.Se vinde hirtie de valoare de stat

Politica banilor ieftini aceasta politica se aplica pentru asigurarea cresterii economice
si stimularea investitilor, si se aplica prin urmatoarele mecanisme:
Micsorarea ratei de refinanstare
Micsorarea ratei rezervelor
Si se cumpara hirtie de valoare

Piata muncii reprezinta piata in care in mod liber se intilnesc utilizatorii fortei de
munca si posesorii fortei de munca si care se echilibreaza prin mecanismul pretului

Cere in munca este dependenta de urmatorii factorii:


1Nivelul de dezvoltarea tarii
2-Nivelul salarizarii
03 De structura activitatilor in economie
4De productivitatea a muncii
Formele si regimul ocuparii.
Factorii care influentiaza oferta in munca sunt :
1.Situatia demografica
2.Nivelul salarizarii
3Efectul de venit si efectul de substitutie
Efectul de venit care determina necesitatea de venit a fortei de munca si vointa ei
de angajare
Efectul de substituite cind venitul este jos oamenii vor subtituii timpul liber cu al post
de munca

Somajul reprezinta un dezechilibru a pietei muncii atunci cind numarul locurilor de


munca este inferior

Somer este considerat aceia personana care indeplineste urmatoarele condictii:


1este apta de munca
2 nu dispune de loc de munca de cel putin o saptamina
3 este gata sa se angajeze la orice loc de munca
Pentru populatia rm trebuie sa fie inregistrata la oficiu fortei de munca

Rs este caracterizat si analizat prin intermediul urmatorilor indicatori:


1 Masa somajului reprezinta numarul absolut al somerilor
2.Rata somajului este raportul dintre numarul somerilor la populatia activa
Rs=(s/pa)*100%

3.Durata somajului- este timpul care sa scurs de la pierderea locului de munca pina la
preluare lui
4.Intensitatea somajului
~
Formele somajului
Somajul voluntar
Somajul involuntar-:
1 somajul ciclic-efect al ciclului economic
Somajul structural aparae la restructurerea economiei
3 somajul tehnologic

Politicele anti somaj


Reducerea virstei de iesire la pensie
Cresterea duratei de scolarizare
Crea locurilor de munca cu regim redus.

Bugetul rm este alcatui din urmatoarele bugete:


Buget central de stat
Bugetul unitatii administrativ teritorial
Bugetul asigurarilor de stat
Bugetul asigurarilor obligatorii de asistenta medicala

Bugetul de stat este un plan anual al veniturilor statului si al cheltuelelor statului


aprobat de catre parlament si alcatui din doua capitole mari :venituri sicheltueli
Veniturile bugetare se formeaza pe contul impozetelor sau veniturilor fiscale
Veniturile fiscale se impart in doua grupuri:
1-impozite directe- impozit pe venituri al persoanelor juridice
2- impozi pe imobil
3 impozit funicial
2impozite indirecte-se includ in pretul marfei le plateste consumatorul si le transfera in
buget

Cheltuele statului sint alocatiile lui pentru exercitarea functiilor conferite de parlament
si sunt pentru mentinerea ordinei publice si securitatea invatamintul ocrotirea

sanatatii asigurarea si sustinerea sociala cultura sport agricultura transoirt si


comunicatii

Executia bugetara poate fii de 3 tipuri


Echilibrata atunci cind cheltuelele sunt acoperite de venitul anului curent
Excendentara cind veniturile anului curent sunt mai mari decit cheltuelele
Deficitara atunci cind cheltuele nu sunt acoperite de veniturile anului curent

Deficitul bugetar este diferenta negativa dintre veniturile si cheltuele anuale ale
statului si poate fii exprimata dupa urmatoarea formula
Db=Vb-Chb
Deficit actual este cel creat in decursul anului si se divizeaza in
Deficit primar care reprezinta diferenta dintre venituri si cheltueli cu exceptia dobinzei
platite pentru deservirea datoriei de stat
Deficit total calculat ca diferenta dintre toate veniturile si cheltuelele